ENERJİ ETKİN BİNA TASARIMINA GİRİŞ*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ ETKİN BİNA TASARIMINA GİRİŞ*"

Transkript

1 ENERJİ ETKİN BİNA TASARIMINA GİRİŞ* *[HongKong Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Lisans Programı, Çevresel Kontrol dersi notlarından alıntıdır] [http://www.arch.hku.hk] 1. Giriş 1.1 Bina Enerji Verimliliğinin Önemi Binalar, enerjinin önemli kullanıcılarıdırlar ve binalarda enerji verimliliği bir çok ülkede büyük öneme sahiptir. Global enerji kaynakları bir sona sahip olduğundan ve fosil yakıtlardan(kömür, petrol gibi) enerji üretiminin çevreye karşı zararlı etkilerinden ötürü enerjinin verimli kullanılması önemlidir. Yapı sektöründe enerji tasarruflarının potansiyeli büyüktür. 1.2 Varsayım Enerji etkin bina tasarımı lokasyona bağlıdır. Uygun tasarım stratejileri belirlenirken yerel iklim göz önüne alınmalıdır. Burada, soğutma gereğinin olduğu iklim(hongkong gibi) bir lokasyon öngörülmüştür. Fakat bazı genel ilkeler diğer iklim koşullarında da uygulanabilir. 2 Temel İlkeler 2.1 İklim ve Mahal İklim, bina performansı ve enerji harcamında önemli etkiye sahiptir. Enerji-bilinçli tasarım, iklimin iyice anlaşılmasını gerektirir. Binalar doğal iklim ortamına iki yolla tepki verir; - Bina yapısının termal tepkisi(ısı transferi ve termal depolama) - Bina sistemlerinin tepkisi(ish ve aydınlatma sistemleri gibi) Yerel iklimden azami kazanç sağlamak için, bina tasarımı iklime uygun yapılmalıdır. İstenmeyen iklim koşullarıyla karşılaşıldığında, en uygun yerleşim tasarımı ile problemler çözülebilir. Yerleşim unsurlarının aşağıdakileri içerdiği varsayılır; - Arazi bilgisi : Eğimler, vadiler, tepeler ve bunların yüzey şartları - Bitki örtüsü : Bitki türleri, dokusu, kütleleri - Bina biçimleri : Çevredeki binalar ve yapılar - Su : Soğutma etkisi, yer altı suları Binaların ısı ve enerji performansını etkileyen mimari planlama bakış açıları; - Yer seçimi - Yerleşim - Şekil - Hacim - Yönelim - Karşılıklı ilişkiler

2 Mimari ve peyzaj tasarımları birbirlerine uyum sağlamalıdır. Mümkünse soğuk kışta rüzgarı kesmeli, yazın ise soğuk hava akımlarına izin vermelidir. 2.2 Bina kabuğu Bina kabuğu elemanları (koruyucu kabuk) - Dış duvarlar - Pencereler - Çatı - Yapı temeli Şekil 1 - Mahal analizinde rüzgar kontrolü Bina kabuğundaki ısı akışını üç faktör tanımlar; - Sıcaklık farkları - Binanın açıkta kalan alanları - Açıkta kalan alanların ısı transferi değerleri Uygun ısıl kütle ve ısıl izolasyonun kullanımı, ısı akışını yönetmek için önemlidir. Bina kabuk elemanlarının, değişken çevre koşullarına dinamik cevaplar vereceğini hatırlayalım. Bazıları, seçim yaparken oluşum enerjisi (üretim ve taşıma için enerji içeren) göz önüne alabilir. Şekil 2 Bina kabuğu tasarımı, pasif solar, günışığı ve organik bahçenin kombinasyonu

3 2.3 Bina sistemleri ISH sistemleri, yaşayanların konfor, sağlık ve güvenliklerini sağlar. Genelde en önemli enerji tüketicileridirler. Tasarımları mimari özellikler ve yaşayanların ihtiyaçlarından etkilenir. Enerji verimliliği uygulanırken, ISH sistemleri, gelecekteki değişimler vs. için esnek sınırlara sahip olmalıdır. Uygun enerji verimliliğine ulaşmak için, tasarımcılar şunları değerlendirmelidir; - Isıl konfor kriterleri - Isıl yük hesaplamaları - Sistem karakteristikleri - Ekipman ve tesis operasyonu(kısmi yük) Aydınlatma sistemleri, diğer önemli enerji tüketicisidir ve aydınlatma elemanlarının ürettiği ısıyı mahalden uzaklaştırmak için ek bir soğutma için ortamdan ısı çekilmesine ihtiyaç duyulacaktır. Enerji verimli aydınlatma şunları sağlamalıdır; - Aydınlatma aşırı fazla olmamalıdır. - Gereksiz yanan ışıkları söndürebilmelidir. - Aydınlatma verimli bir şekilde sağlanmalıdır. Aydınlatma tasarımı için genel tasarım ilkeleri; - Genel ve kısmi aydınlatma kombinasyonu - Gün ışığına entegre elektrikli aydınlatma - Enerji verimliliğine sahip ampul ve aydınlatma elemanlarının kullanımı - Oda yüzeylerinde açık renk kullanımı Enerji harcayan diğer bina sistemi elemanları; 3. Teknolojiler - Elektrik tesisatı - Asansörler - Sıhhi tesisat - Gaz tesisatı 3.1 Pasif soğutma ve güneş kontrolü Pasif sistemler- iç koşullar, bina biçimi ve dokusuna göre değiştirilmiştir. Pasif ısıtma ve soğutma için genel planlar; - Soğuk kış; güneş ışınımı kazanımı azami hale getirilmelidir. - Sıcak yaz; güneş kazanımı en aza indirgenmelidir, ısı transferi azami hale getirilir. - Doğru bina yönelimi ve pencerelerin doğru kullanımı - Uygun miktarda ısıl kütle ve izolasyon - Doğal havalandırmanın sağlanması

4 Gölgeleme ve güneş kontrolü için stratejiler; - Dış koruma (sundurmalar vs.) - Dış sistemler (pencere çerçevesiyle bütünleşik yada bina yüzeyine eklenmiş panjurlar gibi) - Özel işlem görmüş camlar, örneğin ısı absorbe edebilen yada yansıtabilen cam. - İç iyileştirmeler; opak yada yarı-opak, perdeler gibi. HongKong gibi sıcak ve nemli bir iklimde, tüm yıl boyunca, havalandırmayı etkilemeyen, geniş gölgelendirmeye ihtiyaç duyulur. Özellikle sağ ve sol cephelerin gölgelendirilmesi daha önemlidir. 3.2 Günışığı Gün ışığı, elektrikle elde edilen ışığı çoğaltmak için yada onun yerine tercih edilir. Verimli günışığından yararlanma tasarımı için; - Gökyüzü koşulları - Mahal çevresi - Bina hacmi ve şekli - Cam sistemleri - Yapay aydınlatma sistemleri - Klima sistemleri(hava şartlandırma vs.) Gün ışığı, elektrikli aydınlatma ve ISH sistemleri arasındaki karmaşık etkileşim, arzu edilen bir çözüme ulaşılması için, dikkatle etüt edilmelidir. Şekil 3 Bir avluda günışığı tasarımı Pencere camlarının optik özelliklerini değiştirip, böylece günışığını istediğimiz gibi kontrol edebileceğimiz, ileri pencere teknolojileri geliştirilmiştir. Aynı zamanda yenilikçi günışığı teknolojileri halen araştırılmaktadır. - Işık tüpü sistemi - Işık rafları - Ayna sistemleri - Prizmatik camlar - Holografik dağılımlı sistemler

5 3.3 Isıtma soğutma havalandırma sistemleri Bir çok ISH alt sisteminin ve ekipmanlarının(havalandırma sistemi, sıhhi tesisat, merkezi ısıtma ve soğutma sistemleri gibi) enerji verimlilikleri geçen yıllarla birlikte geliştirilmiştir. Enerji verimlilikleri ISH sistemleri bugün aşağıdaki gibi kullanılmakta ya da etüt edilmektedir. - Değişken hava hacmi(vav) sistemleri, fan enerji harcamını azaltmak için - Sıcaklık/Entalpi seviyesi ile dış hava kontrolü - Isı pompası verimi ve ısı geri dönüşüm sistemleri - Bina enerji yönetimi ve kontrolü sistemleri - Doğal havalandırma ve soğutma sistemleri Şekil 4 Chiller ünitesinde atık ısı kazanımı Isıl depolama sistemleri gibi sistemler de enerji maliyetinde tasarruf için etüt edilmektedir. Prensip olarak enerji verimliliğini arttırmayacağına rağmen, talep taraflı yönetim için uygundur. 3.4 Aktif solar ve fotovoltaikler Solar ısıl sistemler(aktif) düşük sıcaklıklarda, yararlı ısı sağlarlar. Bu teknoloji oturmuştur ve sıcak su, mahal ısıtma, yüzme havuzu ısıtma ve mahalden emilim ile soğutmada kullanılabilir. Sistem, solar kolektörler, ısı depolama tankı ve su dağıtım borularından oluşur. Ayrı bir depolama tankına gerek duymayan, kolektör sistemi ile bütünleşik bir tanka sahip olan bir sistem de son zamanlarda geliştirilmiştir.

6 Şekil 5 Güneş enerjili sıcak su sistemi şeması Fotovoltaik(PV) sistemler, yarı iletken malzemeler kullanarak, güneş ışınlarını elektriğe dönüştürürler. PV sistemlerin avantajları; - Makul dönüşüm verimleri (6-18%) - Verimli şekilde, görsel olarak fazla zarar vermeden binalara entegre edilebilir. - Modülerlikleri ve statik karakterleri - Yüksek dayanım ve uzun ömürleri - Düşük bakım maliyetleri Pratikte, PV teknolojisi merkezi elektrik üretimi yada binalarla bütünleşik sistemler olarak kullanılabilir. Sistemler şebekeden bağımsız, hibrid yada şebekeye bağlı olabilir. PV sistemlerin fiyatları halen yüksek olmasına rağmen, yakın gelecekte makul düzeye gelecektir. Şekil 6 Şebekeye bağlı fotovoltaik sistem şeması

7 4 Değerlendirme metodları 4.1 Biyoiklimsel Tasarım Tasarım, iklim ve insan konforu- mimari bölgeselciliğe biyoiklimsel hedef- ilk olarak 1950 lerin ortalarında Victor-Alader Olgyay tarafından ortaya atılmıştır. Burada maksatları, mimari tasarımın insanların konforunun fizyolojik ihtiyaçlarının anlaşılması ile başlaması gerektiği ve bu ihtiyaçları doğal ve verimli olarak optimize etmek için yerel iklimsel elementlerden yararlanılmasının altını çizmekti. Bina tasarımı, kendi başına, çevresel kaliteyi, mahaline geri kazandıran doğal enerji sistemi olarak ele alınmaktadır. Amaç, gelişen bölgesel ve global çevreye katkıda bulunan, destekleyici ve üretici bir çevre yaratmaktır. 4.2 Bina ısı ve enerji simülasyonu Günümüzde, bina enerji tasarımı, karmaşık tasarım senaryolarını etüt etmek için sık sık analitik güce ihtiyaç duymaktadır. Bilgisayar tabanlı bina enerji simülasyonları bu gücü sağlayacak ve tasarım sürecinde büyük esnekliğe imkan tanıyacaktır. Simülasyon metodu, ISK tasarımlarındaki yük ve enerji hesaplamaları üzerindne yapılır. Bunun amacı, binaların ve sistemlerin enerji karakteristiklerini belirlemek ve etüt etmek etmektir. Tüm enerji korunum ölçütlerinin maliyet açısından verimliliği, ilk yatırım, bakım ve enerji maliyetleri arasında uyum içinde olacaktır. Simülasyon teknikleri, enerji performansları ve ömür maliyetlerine dayalı, farklı tasarım seçenekleri oluşturmak için araçlar sağlayabilirler. 4.3 Bina enerji denetçileri Binanın enerji denetlemesi, inşası tamamlanmış ve kullanımda olan bir bina, gerçek enerji harcamının ölçülmesi ve kaydedilmesi (enerji birimlerinde, parasal birim değil) olarak tanımlanabilir. Temelde amaç enerji kullanımını en aza indirgemektir. Enerji denetçileri, enerjinin verimli kullanıldığı yada boşa harcandığı yerleri belirlerler ve en fazla enerji tasarrufu potansiyeline sahip alanlara dikkat çekerler. Harcam örnekleri oluşturmak, binanın nasıl enerji harcadığını anlamak, sistem elemanlarının bina ile ilişkisini incelemek, dış çevrenin binayı nasıl etkilediği açısından faydalıdır. Tam bir bina enerji denetimi için farklı yaklaşımlar mevcuttur., fakat genelde aşağıdaki adımlar kabul görür. - Adım 1- Eksi verilerin denetlenmesi - Adım 2- Gözlem, muayene - Adım 3- Detaylı araştırma ve analiz Uygun bir enerji denetimi, enerji korunum hedeflerinden daha önemlidir. Enerji denetçileri aşağıdaki alanlarda çalışabilir; - Veri bankası ve harcam kayıtları oluşturulması - Enerji maliyeti tahminleri - Harcam yapıları ve ücret tarifelerini belirlemek - İşletme altında genel açıklama oluşturma

8 5. Sonuçlar Bina enerji tasarımı, bina tasarımcılarının, iklim, yönelim, gün ışığından faydalanma ve çevresel kaliteyi, tasarım kavramlarının bir parçası olarak düşünmelerini gerektirmektedir. Aynı zamanda, erken tasarım sürecinde mimari ve mühendislik disiplinlerinin bir takım olarak çalışması ve binayı bir sistem olarak kavramlaştırmayı gerektirir. Enerji tasarım konseptlerini ve metodlarını kendi tasarım projeleri ile birleştiren mühendis ve mimarları, yaşamlarımızda sürdürülebilir enerji yapısına ulaşmamızda ve enerji harcamlarının indirgenmesinde önemli rol oynayabilir. Çeviren; HASAN YALKI yalkihasan.tripod.com 0 1 / Detaylı kaynaklar; Watson, D. (Ed.), The Energy Design Handbook, The American Institute of Architects Press, Washington, DC, Watson, D. and Lab, K., Climatic Design: Energy-efficient Building Principles and Practices, McGraw-Hill, New York, State Projects, Building Energy Manual, NSW Public Works, Australia, Goulding, J. R., Lewis, J. O. and Steemers, T. C. (Edited by), Energy Conscious Design: A Primer for Architects, B. T. Batsford, London, Goulding, J. R., Lewis, J. O. and Steemers, T. C. (Edited by), Energy in Architecture: The European Passive Solar Handbook, B. T. Batsford, London, Tuluca, A. (Ed.), Energy Efficient Design and Construction for Commercial Buildings, McGraw-Hill, New York. Givoni, B., Man, Climate and Architecture, Second Edition, Applied Science Publishers, London, Littlefair, P. J., Designing with Innovative Daylighting, Building Research Establishment, London, Baker, N., Fanchiotti, A. and Steemers, K., Daylighting in Architecture: A European Reference Book, James & James, London, 1993.

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ

ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ ENERJİ ETKİN BİNALARA ULAŞMA YOLUNDA TEMEL TASARIM PRENSİPLERİ Binalarda enerji verimliliğini sağlamak, büyük ölçüde iç ve dış ortam arasındaki

Detaylı

BĠNA ENERJĠ TASARRUFUNDA PASĠF AKILLILIĞIN ÖNEMĠ

BĠNA ENERJĠ TASARRUFUNDA PASĠF AKILLILIĞIN ÖNEMĠ BĠNA ENERJĠ TASARRUFUNDA PASĠF AKILLILIĞIN ÖNEMĠ Meltem BAYRAKTAR Zerrin YILMAZ ÖZET Dünyamız, enerji tüketiminin giderek artması nedeniyle enerji kaynaklarının tükenmesi ihtimaliyle ve de global ısınmayla

Detaylı

Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi

Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi izzet yuksek-6:sablon 24.11.2011 12:18 Page 63 Yapılarda Enerji Etkinliği Bağlamında Doğal Havalandırma Yöntemlerinin Önemi Yrd. Doç. Dr. İzzet YÜKSEK Prof. Dr. Tülay ESİN ÖZET Yapı içindeki iç hava kalitesinin

Detaylı

KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TOPLU KONUT PROJELERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME (1)

KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TOPLU KONUT PROJELERİ ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME (1) KONUT METU JFA ALANLARINDA 2012/2 ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOKİ KONUTLARI DOI: METU 10.4305/METU.JFA.2012.2.5 2012/2 127 (29:2) 127-141 KONUT ALANLARINDA ENERJİ ETKİNLİĞİ: TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden

Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Yüksek Performanslı Sürdürülebilir Binalara İlişkin Bir Değerlendirme (*) İbrahim Cakmanus, Ihsan Kaş, Arif Künar, Ayşe Gülbeden Özet Tüm dünyada binalar yaklaşık olarak fosil yakıtların %35-40 ını tüketmektedir.

Detaylı

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum

Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Sürdürülebilir Ofis Binaları için Ankara dan Bir Örnek Durum Dr. Ibrahim Cakmanus, Arif Kunar, Gokhan Toprak, Ayse Gulbeden Özet Bu makalede, Ankara da yerleşik ESER Yüklenimcilik ve Sanayi A.Ş nin yönetim

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Cilt/Vol.:12-Sayı/No: 2 : 129-157 (2011) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AYDINLATMADA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ: ENDÜSTRİ YAPISI ÖRNEĞİ Şule YILMAZ ERTEN YÜKSEK LİSANS TEZİ MİMARLIK ANABİLİM DALI Tez Danışmanı: Yrd. Doç.

Detaylı

BĠNALARDA ENERJĠ SĠMULASYONLARI ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA LĠSTELERĠ ARACILIĞIYLA VERĠ YÖNETĠMĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI

BĠNALARDA ENERJĠ SĠMULASYONLARI ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA LĠSTELERĠ ARACILIĞIYLA VERĠ YÖNETĠMĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI BĠNALARDA ENERJĠ SĠMULASYONLARI ĠÇĠN VERĠ TOPLAMA LĠSTELERĠ ARACILIĞIYLA VERĠ YÖNETĠMĠ MODELĠNĠN OLUġTURULMASI Meltem BAYRAKTAR Tobias SCHULZE Zerrin YILMAZ ÖZET Binaların enerji, ekonomi ve sürdürülebilirlik

Detaylı

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011

1 %100 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır. Travel PLC. Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu. Mart 2011 %0 geri kazanılmış kâğıda basılmıştır Travel PLC Otellerde Çevresel Sürdürülebilirlik Kılavuzu Mart 0 ÖNSÖZ Sorumlu Liderlik TUI Travel PLC nin dört anahtar değerinden biridir. Eğer bir süredir bizimle

Detaylı

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI

AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI AKILLI BĐNALARDA ENERJĐ ETKĐN CEPHE TASARIMI Yrd. Doç. Dr. Şenay Boduroğlu 1 Konu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Günümüzde Türkiye ve dünyada önemli değişimlerin yaşandığı sanayi

Detaylı

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Suat Soyyiğit 1 Esra Bostancıoğlu 2 Konu Başlık No: 2 ÖZET Giydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli şekillerde üretilebilen yapı bileşenleridir.

Detaylı

OFİS BİNALARINDA CEPHE TASARIMA BAĞLI ENERJİ ETKİN AYDINLATMA TASARIMI

OFİS BİNALARINDA CEPHE TASARIMA BAĞLI ENERJİ ETKİN AYDINLATMA TASARIMI OFİS BİNALARINDA CEPHE TASARIMA BAĞLI ENERJİ ETKİN AYDINLATMA TASARIMI Dilay KESTEN 1 Ursula EİCKER 2 Dirk PİETRUSCHKA 3 1 Mimarlık Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi, Tașkıșla 34437, Taksim, İstanbul.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER VE YAPILARDA KULLANIM BİÇİMLERİ. Selçuk SAYIN 1, İlhan KOÇ 2

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK (PV) SİSTEMLER VE YAPILARDA KULLANIM BİÇİMLERİ. Selçuk SAYIN 1, İlhan KOÇ 2 S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., c.26, s.3, 2011 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.26, n.3, 2011 ISSN: 1300-5200, ISSN: 1304-8708 (Elektronik) GÜNEŞ ENERJİSİNDEN AKTİF OLARAK YARARLANMADA KULLANILAN FOTOVOLTAİK

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Invited Review Paper / Çağrılı Derleme Makalesi COMBINING TREND OF RENEWABLE ENERGY SOURCES Sigma 27 60-82, 2009 Olcay KINCAY

Detaylı

ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI

ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI ENERJİ ETKİN TASARIMIN ÇATI VE CEPHELERE YANSIMASI Selma USLUSOY ŞENYURT 1 Müjde ALTIN 2 Konu Başlık No: 4 (Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri) ÖZET Sürdürülebilirlik, enerji etkinliği kavramları

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - V. Yeşil Binalar

Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları - V. Yeşil Binalar Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasi görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen,

Detaylı

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb)

Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb) Yaklaşık Sıfır Enerjili Binalar (nnzeb) Giriş Bu çalışmada yüksek enerji performanslı net sıfır enerjili binalar (nzeb) ve yaklaşık sıfır enerjili binaların (nnzeb) ne olduğu, nasıl değerlendirilmesi gerektiği

Detaylı

KULLANIMLARI. Solar Decathlon 2009 Birincilik Ödülü Alan Bina, ABD. ünya Çevre ve Gelişim Komisyonu, Sürdürebilirliği, bugünün gereksinimlerinin

KULLANIMLARI. Solar Decathlon 2009 Birincilik Ödülü Alan Bina, ABD. ünya Çevre ve Gelişim Komisyonu, Sürdürebilirliği, bugünün gereksinimlerinin ekoyapi14-07_layout 1 4/30/13 5:28 PM Page 88 TEKNİK FOTOVOLTAİK SİSTEMLER VE MİMARİ Binaya Entegre Fotovoltaik Sistemlerin MİMARİDE KULLANIMLARI Üretİlen enerjinin büyük bir bölümünün binalar tarafında

Detaylı

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye

Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji WWF-Türkiye Yine Yeni Yeniden Yenilenebilir Enerji 1 Metin: Ceren Ayas, WWF-Türkiye Editörler: Deniz Öztok, Nilay Dirim, WWF-Türkiye Çeviri: Özge Kayakutlu Tasarım:

Detaylı

84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen. 84. sayının ekidir.

84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen. 84. sayının ekidir. 84. Sayının ekidir. Bahri Türkmen (Başkan) Dr. Celalettin Çelik (Başkan Yardımcısı) Birol Eker (Başkan Yardımcısı) Hakan Bulgun (Başkan Yardımcısı) Züleyha Özcan (Genel Sekreter) Fuzuli Topal (Sayman Üye)

Detaylı

ENERJİ PERFORMANSI ÖNCELİKLİ MİMARİ TASARIM SÜRECİNİN İLK AŞAMASINDA KULLANILABİLECEK TASARIMA DESTEK DEĞERLENDİRME MODELİ

ENERJİ PERFORMANSI ÖNCELİKLİ MİMARİ TASARIM SÜRECİNİN İLK AŞAMASINDA KULLANILABİLECEK TASARIMA DESTEK DEĞERLENDİRME MODELİ ENERJİ PERFORMANSI ÖNCELİKLİ MİMARİ TASARIM SÜRECİNİN İLK AŞAMASINDA KULLANILABİLECEK TASARIMA DESTEK DEĞERLENDİRME MODELİ Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL DOKTORA TEZİ MİMARLIK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

AVRUPA BETON P L A T F O R M U

AVRUPA BETON P L A T F O R M U P L A T F O R M U AVRUPA BETON Telif Hakkı: Avrupa Beton Platformu ASBL, Nisan 007. Tüm hakları saklıdır. Avrupa Beton Platformu ASBL: Uluslararası Prefabrike Beton Üreticileri Bürosu, Avrupa Çimento Birliği,

Detaylı

Değişik İklim Şartlarında Bina İçerisinde Pasif Isıtma Ve Soğutma Sistemlerinin Kullanılabilirliği ÖZET ABSTRACT

Değişik İklim Şartlarında Bina İçerisinde Pasif Isıtma Ve Soğutma Sistemlerinin Kullanılabilirliği ÖZET ABSTRACT Değişik İklim Şartlarında Bina İçerisinde Pasif Isıtma Ve Soğutma Sistemlerinin Kullanılabilirliği Koray TUNÇALP 1 Mehmet SUCU 2 Yüksel OĞUZ 3 1 Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi

Detaylı

Enerji Performansına Dayalı Tasarımda Analiz ve Simülasyon

Enerji Performansına Dayalı Tasarımda Analiz ve Simülasyon MAKALE / ARTICLE Enerji Performansına Dayalı da Analiz ve Simülasyon Analysis and Simulation on Energy Performance Based Design Gülsu ULUKAVAK HARPUTLUGİL 1 Sürdürülebilirlik, ilişkilendirildiği sektöre

Detaylı

SuRe-Fit ARAŞTIRMA PROJESİ

SuRe-Fit ARAŞTIRMA PROJESİ SuRe-Fit ARAŞTIRMA PROJESİ Dr. Cem BEYGO1, Ton DAMEN2, Ulaş AKIN3, Serkan YILMAZ4 1 Y.Mimar-Şehir Plancısı, İTÜ Mimarlık Fakültesi nde Araştırma Görevlisi 2 Y.İnşaat Mühendisi, PRC-Boucentrum Hollanda

Detaylı

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ

BİNA YÖNETİM SİSTEMİ BİNA YÖNETİM SİSTEMİ Akın KAYA Hüseyin EMİROĞULLARI Schneider Electric EBYS Çözüm Ekibi Schneider Elektrik San.Tic.A.Ş. Küçükbakkalköy Mah. Elvan Sok. No:16-18B 34750 Ataşehir/İstanbul akin.kaya@schneider-electric.com

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

OFİSLERDE ENERJİ ETKİN AYDINLATMA SİSTEMLERİ

OFİSLERDE ENERJİ ETKİN AYDINLATMA SİSTEMLERİ OFİSLERDE ENERJİ ETKİN AYDINLATMA SİSTEMLERİ Rana KUTLU * ÖZET Bu çalışmada, konfor koşullarının sağlanmasında ve mekanın algılanmasında mimarinin önemli öğelerinden biri olan aydınlatma konusu; enerji

Detaylı