ÖZGEÇMİŞ. 6. Yönetilen Doktora tezi Çoklu dirençli asinetobakter enfeksiyonlarında kolitsin ile tigesiklinin sinerjistik etkisi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 6. Yönetilen Doktora tezi Çoklu dirençli asinetobakter enfeksiyonlarında kolitsin ile tigesiklinin sinerjistik etkisi."

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Semra TUNÇBİLEK 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1986 Doktora Klinik Mikrobiyoloji ve Ankara Üniversitesi 1993 Enfeksiyon Hastalıkları 5. Akademik Unvanlar: Doçentlik : Profesörlük: Yönetilen Doktora tezi Çoklu dirençli asinetobakter enfeksiyonlarında kolitsin ile tigesiklinin sinerjistik etkisi. 7. Yayınlar A. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 1- Bavbek M, Caner H, Arslan H, Demirhan B, Tunçbilek S, Altınörs N. Cerebral Dermabacter hominis abscess. Infection 26; : Hızel N, Tunçbilek S, Boyacıoğlu S, Özdemir N, Haberal M. Hepatitis G virus infection in hemodialysis patients and its relationship with HCV-RNA positivity. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 30; : Arslan H, Tunçbilek S, Demirağ A, Karakayalı H, Köseoğlu F, Haberal M. Relationship between fever and infection in renal transplantation. Dialysis, Transplantation and Burn 9; 26-28:

2 4-Ergönül Ö, Tunçbilek S, Baykam N, Çelikbaş A, Dokuzoğuz B. Evaluation of serum levels of Interleukin (IL)-6, IL-10, Tumor Necrosis Factor α in patients with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever.The Journal of Infectious Diseases 193; 941-4: Tunçbilek S, Köse Ş, Elaldı A, Akman S. Lamivudine resistance in untreated chronic hepatitis B patients in Turkey. Turk J Gastroenterol 2008; 19(2): B. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1- Tunçbilek S, Tekeli E, Kurt H. Incidence of posttransfusion hepatitis, assessing risk factors by screening for antibody to hepatitis B core antigen. FEMS Symposium, The Hepatitis C Virus and Its Infection, 29 June-1 July 1993, İstanbul. 2- Tunçbilek S, Aksaray S, Tezeren D, Öztürk S, Baykam, Köseoğlu, Dokuzoğuz. Confirmation of 3 rd generation HCV assays by LIATEK. IX. Triennial International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Disease April 1996, Rome, Italy. 3- Aksaray S, Tezeren D, Öztürk S, Tunçbilek S, Balaban N. Interpretation of extraordinary profiles in HBV infections. IX. Triennial International Symposium on Viral Hepatitis and Liver Disease April 1996, Rome, Italy. 4- Tunçbilek S, Aksaray S, Tezeren D, Köseoğlu T, Öztürk S. The immunological abnormalities in the patients with infection hepatitis C. 7 th International Congress for Infectious Diseases June 1996, Hong Kong. 5- Tunçbilek S, Tezeren D, Balaban N, Öztürk S, Işılak İ. In vitro activity of some antimicrobials against nosocomial isolates of Pseudomonas aeruginosa. The International symposium and Workshop on Hospital Hygiene and Hospital Infection Control, 7-11 October 1996, İzmir. 6- Özdemir FN, Akalın E, Güz G, Tunçbilek S, Arslan H, Hızel N, Üstündağ Y, Boyacıoğlu S, Haberal M. Hepatitis G virus infection in hemodialysis patients and its relationship with 2

3 HCV-RNA positivity. XXXIV. Congress of the European Renal Association-European Dialysis and Transplantation Association, September 1997, Geneva, Switzerland.. 7- Kurt H, Tunçbilek S, Tunçbilek E, Birengel S, Tekeli E. Single dose azithromycin in the treatment of chlamydial uretritis in males. International Congress of Sexually Transmitted Diseases October 1997, Seville-Spain. 8- Tunçbilek S, Baykam N, Hızel K, Dokuzoğuz B. The role of procalcitonin in diagnosis of different bacterial infections. 10 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, May 2000, Stocholm, Sweden. 9-Akça G, Avcı E, Alp G, Tunçbilek S, Çoşkun CŞ. The levels of serum total antioxidant status (TAS) and cytokines in hepatitis B virus (HBV) infection. The FEBS Journal 277: 1-104, C. Yazılan uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. Tunçbilek S, Tekeli E. Kronik hepatitlerde tedavi prensipleri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, Prof Dr Behiç Onul Özel Sayısı; 87-94: Balık İ, Onul M, Kandilci S, Tekeli E, Tunçbilek S. Çeşitli gruplarda hepatit C virus antikorlarının prevelansı. The Turkish Journal of Gastrohepatology 1; 55-58: Tunçbilek S. Kuduz aşıları ve komplikasyonları. Klinik Seriler 2; : Dursun G, Kurt H, Beder E, Tekeli E, Saatçi M, Anadolu Y, Çoşkun D, Tunçbilek S. Kronik nonpürülan maksiller sinüzitlerde bakteriyoloji. KBB ve Boyun Dergisi 1; 60-63: Tunçbilek S, Tekeli E, Kurt H. Incidence of posttransfusion hepatitis, assessing risk factors by screening for antibody to hepatitis B core antigen. Türkiye Tıp Dergisi 1; 19-22:

4 6- Kurt H, Tunçbilek S, Tekeli E. Akut viral hepatitli hastaların etyolojik dağılımı. Viral Hepatit Dergisi 1; 38-41: Tunçbilek S, Dokuzoğuz B, Öztürk S. Acil servis personeli ve hepatit B virus infeksiyonu. Viral Hepatit Dergisi 1; 25-28: Tunçbilek S, Tekeli E. Sağlık personelinde HIV infeksiyonu ve korunma önerileri. Flora Dergisi 2; : Tekeli O, Hoţal B, Tunçbilek S, Işık Y, Gürsel E. Yanık hastalarında konjonktival flora değişiklikleri. MN Oftalmoloji 5; 69-71: Tunçbilek S, Tunçbilek E, Yakupoğlu K, Akalın Z, Öztürk S. Transuretral prostatektomide perioperatif antibiyotik profilaksisi. İlaç ve Tedavi Dergisi 11; : Tunçbilek S, Arslan H, Özdemir N, Nazlıer S. Hemodiyaliz hastalarında subklavian kateter infeksiyonu. İnfeksiyon Dergisi 12; : Arslan H, Tunçbilek S, Nazlıer S. Nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak izole edilen stafilokoklarda glikopeptid antibiyotiklerin in vitro etkinliği. İnfeksiyon Dergisi 12; : Tunçbilek S, Arslan H. Nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak saptanan Gram negatif bakterilerin bazı antibiyotiklere duyarlılıkları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2; : Tunçbilek S, Tezeren D, Balaban N, Öztürk S, Işılak İ. Hastane infeksiyonu etkeni Pseudomonas aeruginosa'ların in vitro antibiyotik duyarlılıkları. İnfeksiyon Dergisi 12; : Arslan H, Tunçbilek S, Hızel N. Hepatit C virus infeksiyonunda anti-hcv ile HCV-RNA ilişkisi. Viral Hepatit Dergisi 1; 1-4:

5 16- Arslan H, Tunçbilek S, Hızel N, Boyacıoğlu S, Özdemir N, Haberal M. Hemodiyaliz ve hemodiyaliz dışı hastalarda hepatit C genotipinin dağılımı. Viral Hepatit Dergisi 2; : Tunçbilek S, Baykam N, Aksaray S, Tezeren D, Köseoğlu T, Dokuzoğuz B. HCV tanısında üçüncü kuşak ELISA'nın line immunoblot ile doğrulanması. İnfeksiyon Dergisi 12; : Kurt H, Tunçbilek S, Tunçbilek E, Birengel S, Tekeli E. Single dose azithromycin in the treatment of chlamydial urethritis in males. Türkiye Tıp Dergisi 12; : Tunçbilek S, Hızel N, Arslan H. Polimeraz zincirleme reaksiyonunun tüberküloz tanısındaki yeri. Mikrobiyoloji Bülteni 32; 43-50: Kurt H, Arslan H, Tunçbilek S, Birengel S, Tekeli E. Yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen Gram negatif bakterilerin in vitro antibiyotik duyarlılıkları. Mikrobiyoloji Bülteni 32; : Tunçbilek S, Baykam N, Eren N, Öztürk S. Pozitif kan kültürlerinin değerlendirilmesi ve klinik önemi. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 56; 1-4: Tunçbilek S, Çoşkun D, Çetinkaya F, Hızel N, Tahtakılıç P. İstanbul da kan donörlerinde TT virüsü (TTV) prevalansının araştırılması. Flora Dergisi 4; : Tunçbilek S, Baykam N, Hızel K, Dokuzoğuz B. Farklı bakteriyel infeksiyonların tanısında prokalsitoninin rolü. Flora Dergisi 5; : Tunçbilek S. Toksoplazmoz tanısında polimeraz zincir reaksiyonunun rolü. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 57; : Tunçbilek S, Yakupoğlu K. Yaşlılarda üriner sistem infeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıklarının değerlendirilmesi. İlaç ve Tedavi Dergisi 7; :

6 26-Tunçbilek S. Hepatit B virus infeksiyonlarında sitokin gen polimorfizmlerinin rolü. Flora Dergisi 11; : Tunçbilek S. Spinal Bruselloz: Klinik özellikle, tanı ve tedavi yaklaşımları. Türk Omurga Cerrahisi Dergisi 17; 9-16: Tunçbilek S. İnfeksiyöz artritler. Romatizma.Dergisi 22; 64-71: Akça G, Avcı E, Alp G, Tunçbilek S. Hepatit B virus (HBV) enfeksiyonunda, serum total antioksidan statüsünün (TAS) değerlendirilmesi. Türk Biyokimya Dergisi, 2009;34; E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1- Balık İ, Tunçbilek S, Tekeli E, Onul M. Çeşitli olgu gruplarında hepatit C virus antikorlarının prevalansı. 3. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Nisan 1991, Antalya. 2- Tunçbilek E, Tunçbilek S, Öztürk S, Yakupoğlu K, Akbulut Z, Akalın Z. Bazı ürolojik operasyonlarda profilaksi sorunu. 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 4-6 Eylül 1995, İstanbul. 3- Tunçbilek S, Öztürk S, Tunçbilek E, Şahin M, Ünal S, Akalın Z. Üroloji kliniğinde opere olacak hastalardaki bakteriüri insidansı ve antibiyotik hassasiyetlerinin belirlenmesi. 5. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi. 4-6 Eylül 1995, İstanbul. 4- Eren N, Tunçbilek S, Öztürk S. Pozitif kan kültürlerinin hasta kliniği ile birlikte değerlendirilmesinin önemi. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 7-10 Mayıs 1996, Antalya. 6

7 5- Tunçbilek S, Arslan H, Erten Y, Özdemir N. Hemodiyaliz hastalarında subklavian kateter infeksiyonu. 3. Antimikrobik Kemoterapi Günleri: Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikleri Mayıs 1997, Kuşadası. 6- Hızel N, Tunçbilek S, Arslan H, Boyacıoğlu S, Haberal M. HCV genotipleri ile HGBV- C'nin ilişkisi. II. Ulusal Hepatoloji Kongresi. 5-7 Haziran 1997, İstanbul. 7- Hızel N, Arslan H, Tunçbilek S, Boyacıoğlu, Özdemir N, Haberal M. Hemodiyaliz ve hemodiyaliz dışı hastalardaki hepatit C virus genotipleri. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Ekim 1997, Antalya. 8- Kurt H, Arslan H, Tunçbilek S, Birengel S, Türkçapar N, Tekeli E. Gram negatif bakterilere karşı çeşitli antibiyotiklerin in vitro etkinlikleri. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Ekim 1997, Antalya. 9- Arslan H, Tunçbilek S, Nazlıer S. Nosokomiyal infeksiyon etkeni olarak izole edilen stafilokoklarda glikopeptit antibiyotiklerin etkinliği. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Ekim 1997, Antalya. 10- Tunçbilek S, Arslan H, Hızel N, Haberal M. PCR'ın tüberküloz tanısındaki yeri. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Ekim 1997, Antalya. 11- Hızel N, Tunçbilek S, Arslan H, Boyacıoğlu S, Özdemir N, Haberal M. Hemodiyaliz hastalarında hepatit G virus infeksiyon prevalansı ve HCV-RNA ile ilişkisi. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Ekim 1997, Antalya. 12- Tunçbilek S. Tahtakılıç P, Çoşkun D, Hızel N, Çetinkaya F. TT virusu ile hepatit C virusunun birlikteliğinin araştırılması. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 3-8 Ekim 1999, Antalya. 13- Tunçbilek S, Baykam N, Hızel K, Dokuzoğuz B. Ciddi bakteriyel infeksiyonların tanısında Procalcitonin in rolü. 9. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 3-8 Ekim 1999, Antalya. 7

8 14- Baykam N, Tunçbilek S, Ergönül Ö,Erbay A, Çelikbaş A, Dokuzoğuz B. Brusella osteomiyeliti tanısında pzr yöntemi: Bir olgu.xxix Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-13 Ekim 2000,Antalya. 15- Sayın Selda, Tunçbilek S, Baykam N, Kutlu M, Dokuzoğuz B. Nörobruselloz tanısında beyin omurilik sıvısında PCR yöntemi ile Brucella DNA tayininin yeri, X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ekim 2001, Adana. 16- Tunçbilek S, Köse Ş, Elaldı A, Akman S, Karacan S. Türkiye deki genotip D li kronik hepatit B li hastalarda antiviral tedavi öncesi lamivudin direnci. VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2-5 Eylül 2006, Antalya. 17- Tunçbilek S, Aydın K, Hızel K. Ülkemizde hepatit B virus infeksiyonu ile TNF-α-308 gen polimorfizmi ilişkisi.3-6 Nisan, 2008, 9. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Antalya. 18- Aylı M, Tunçbilek S. Ebstein-Barr virus infeksiyonuna bağlı hayatı tehdit eden ağır otoimmün hemolitik anemi. 34. Ulusal Hematoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2008, Çeşme, İzmir. 19- Nedeni bilinmeyen ateş olgusu: Tüberküloz perikardit. Tunçbilek S, Acar İ, Yörükoğlu Y, Tekeli E. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Mart 2011, Manavgat, Antalya. 20- Bruselloza bağlı akut hepatit olgusu. Acar İ, Tunçbilek S, Tekeli E. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Mart 2011, Manavgat, Antalya. 8

9 21- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin beş yıllık kan kültürü sonuçlarının irdelenmesi. Acar İ, Tunçbilek S, Tekeli E. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Mart 2011, Manavgat, Antalya. 22- Ortopedik protez enfeksiyonu tanısında klinik ve laboratuvar bulgularının rolü. Tunçbilek S, Kaya İA, Güçlü B, Akan B, Kaya A, Tekeli E. Türkiye EKMUD Kongresi 9-12 Mayıs 2012, İstanbul. 23- Medikal tedaviye yanıtsız spinal brusella absesi. Tunçbilek S, Sabuncuoğlu H, Kaya İA, Tekeli E. Türkiye EKMUD Kongresi 9-12 Mayıs 2012, İstanbul. 24- Risk faktörü olmayan hastada ertapeneme bağlı konvülziyon gelişimi. Tunçbilek S, Kaya İA, Tekeli E. Türkiye EKMUD Kongresi 9-12 Mayıs 2012, İstanbul. 25- Mukomikozisli olgu sunumu. Tunçbilek S, Kaya İA, Akmansu H, Başaran M, Tekeli E. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu. Laboratuvardan Kliniğe Enfeksiyonlar Mart 2013, Antalya. 26-GSBL pozitif bakteri ile gelişen üriner sistem enfeksiyonlarında risk faktörleri. Kaya İA, Tunçbilek S, Alhan A, Tekeli E. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu. Laboratuvardan Kliniğe Enfeksiyonlar Mart 2013, Antalya. 27- Kikuchi-Fujimoto hastalığı, olgu sunumu. Tunçbilek S, Kaya İA, Tekeli E. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu. Laboratuvardan Kliniğe Enfeksiyonlar Mart 2013, Antalya. F.Diğer yayınlar Yazılan kitaplar yada kitaplarda bölümler 9

10 1. Tunçbilek S. Nozokomiyal İnfeksiyonlar, s In: İnfeksiyon Hastalıkları Seminerler, Willke A, Balık İ (ed). 1991, Güneş Kitabevi, Ankara. 2- Tunçbilek S, Tekeli E. Tetanoz, s: In: Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, Şahinoğlu H (ed). 1992, 1. baskı, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara. 3- Tunçbilek S. Hepatit G nin serolojisi. Ankara Numune Hastanesi, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursları VIII, Viral Hepatitlerde Tanı Yöntemleri ve Hepatit Markerlarının Klinik Önemi. 4- Tunçbilek S. Omurga enfeksiyonlarının patofizyolojisi ve mikrobiyolojisi. s In: Omurga Enfeksiyonları, Benli T (ed) Rekmay Yayıncılık, Ankara. 5- Tunçbilek S. Omurga enfeksiyonlarında medikal tedavi.. s In: Omurga Enfeksiyonları, Benli T (ed) Rekmay Yayıncılık, Ankara. 6-Tunçbilek S., Benli T, Şahan N. Hastane enfeksiyonları, sterilizasyon ve temizlik süreçleri (Enfeksiyon kontrol, sterilizasyon, dezenfeksiyon, temizlik ve atıkların bertaraf edilmesi hizmetleri): Benli T (ed). Hastane süreçleri, Ankara: Rekmay yayıncılık, 2007: Tunçbilek S. Antivirallere direnç saptanması ve izlemi. s Enfeksiyon Hastalıklarında Tedavi Dizisi. Kronik Hepatit B. Arman D, Leblebicioğlu H (ed) Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara. 8- Tunçbilek S., Tekeli E. Tetanoz. In: Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, Ed. Şahinoğlu H. s , Nobel Tıp Kitabevi, 3. baskı. 9- Tunçbilek S. Brucellozis. In: İç Hastalıkları, Ed. İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S. İnfeksiyon Hastalıkları, Usluer G (ed). 2012, 3. Baskı, Güneş Tıp Kitapevi. 10- Tekeli ET, Tunçbilek S, Sayın I, Acar İ. İnfeksiyon Hastalıkları. In: İç Hastalıkları Atlası, Ed. Erdoğan G, Oğuz AK. s , Palme Yayıncılık, Ankara. 10

11 11- Tunçbilek S. Enfeksiyon Hastalıklarında Kemoprofilaksi. In: Enfeksiyon Hastalıkları. Ed. Kurt H, Gündeş S, Geyik MF. S , Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul. 8. İdari görevler 1. Ufuk Üniversitesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı ( ) 2. Ufuk Üniversitesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili (2007- ) 3. Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi (2006- ) 4. Ufuk Üniversitesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığı (2005- ) 9.Bilimsel Kuruluşlara üyelikler Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Viral Hepatitle Savaşım Derneği Febril Nötropeni Derneği AIDS le Savaşım Derneği 11.Son iki yılda verdiğim lisans ve lisansüstü dersleri Akademik yıl Dönem Dersin adı Ders saati Teorik Pratik Güz/ İlkbahar Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, 3. Sınıf Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 4. Sınıf Stajı Güz/İlkbahar Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, 3. Sınıf (4 KEZ) (4 KEZ) 11

12 Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları 4. Sınıf Stajı 45 (3 KEZ) 16 (3 KEZ) 12

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Y.LİSANS TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1968

ÖZGEÇMİŞ DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL Y.LİSANS TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1968 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : Mehmet Emin TEKELİ 2. DOĞUM TARİHİ : 01.01.1940 3.ÜNVANI : Profesör Doktor 4.ÖĞRENİM DURUMU : DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS Y.LİSANS TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1968 DOKTORA

Detaylı

Profesör Doktor Sibel Gergin Gündeş Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ESERLER LİSTESİ 2014

Profesör Doktor Sibel Gergin Gündeş Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ESERLER LİSTESİ 2014 Profesör Doktor Sibel Gergin Gündeş Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ VE BİLİMSEL ESERLER LİSTESİ 2014 Adı Soyadı: Sibel Gergin Gündeş Doğum Tarihi: 16 Kasım 1965 Öğrenim

Detaylı

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1996

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 1996 Prof. Dr. Ahmet Çağrı BÜKE Doğum Tarihi ve Yeri: 10.10.1964, İzmir Mezun Olduğu Üniversite, Fakülte ve Tarihi: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 11.06.1989 Doktora Öğrenimini Tamamladığı Üniversite, Fakülte,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA

ÖZGEÇMİŞ. Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA ÖZGEÇMİŞ Dr. SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı MANİSA Doğum Tarihi ve Yeri : 27. 04. 1963, Erzurum İlkokul Ortaokul Lise Üniversite ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz. Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp, Pratisyen Doktor Gazi Üniversitesi 1985

EK-4 ÖZGEÇMİŞ Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz. Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp, Pratisyen Doktor Gazi Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı: A. Sesin Kocagöz 2. Doğum Tarihi: 20/Mart/1962 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Prof.Dr.A.Sesin Kocagöz Derece Alan Üniversite Yıl Doktor Tıp, Pratisyen Doktor Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi

ÖZGEÇMİŞ. I- Kişisel Bilgiler. II-Yabancı Dil. III-Eğitim: Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961. : Medical Park Bahçelievler Hastanesi ÖZGEÇMİŞ I- Kişisel Bilgiler Adı, Soyadı : Gülgün Dilek Arman Doğum yeri ve tarihi : Ankara, 7 Şubat 1961 Medeni hali Görevi : Evli, bir çocuklu : Medical Park Bahçelievler Hastanesi Klinik Bakteriyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÜLFEM TEREK ECE Doğum Tarihi: 28.05.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 2002 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Eğitim Durumu 1979-1982 : Kurtuluş Ortaokulu 1982-1985 : Ankara Lisesi 1985-1992 : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 1992 : Tıp Doktoru 1992-1996

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. ADI SOYADI Ahmet Zeki ġengġl 2. DOĞUM TARĠHĠ 10.02.1962 3. UNVANI Prof. Dr. 4. ÖĞRENĠM DURUMU DERECE ALAN ÜNĠVERSĠTE YIL Uzmanlık Tıbbi Mikrobiyoloji Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1988 Doktora Tıbbi

Detaylı

Mikrobiyoloji ve Çukurova 1992

Mikrobiyoloji ve Çukurova 1992 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nil Banu PELİT (KILIÇ) 2. Doğum Tarihi: 29 Ekim 1964 3. Unvanı: Uzman Tıp Doktoru 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Tıp Doktoru Çukurova 1987 Mikrobiyoloji ve Çukurova

Detaylı

Prof.Dr. Turan ASLAN

Prof.Dr. Turan ASLAN Prof.Dr. Turan ASLAN Doğum Tarihi: 01 Haziran 1955 Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans,Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1980 Uzmanlık Tıp İstanbul

Detaylı

ORTA ÖĞRETİM: 1968 1971: Eti Ortaokulu, Çorum 1971 1974: Ankara Fen Lisesi, Ankara. YÜKSEK ÖĞRETİM: 1974 1980: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

ORTA ÖĞRETİM: 1968 1971: Eti Ortaokulu, Çorum 1971 1974: Ankara Fen Lisesi, Ankara. YÜKSEK ÖĞRETİM: 1974 1980: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Uyruğu: Medeni Hali: Ünvanı: Çalışma Adresi: Birsel ERDEM 2 Mayıs 1957, Çorum Türkiye Cumhuriyeti Evli, bir çocuklu Prof. Dr. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Y.Lisans İç Hastalıkları Ankara Üniversitesi Doktora Nefroloji Ankara Üniversitesi * ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ayla SAN 2. Doğum Tarihi: 10.04.1943 3. Unvanı: Prof. Dr. / İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996-2002. Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996-2002. Fakültesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tuba Dal Doğum Tarihi: 05.09.1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1996-2002 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Berrin Telatar Doğum Tarihi: 25 Nisan 1964 Ünvanı: Yardımcı Doçent, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı (Vekil) Başkanı Öğrenim Durumu:

Detaylı

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ PROF. DR. YILDIZ PEKŞEN (ÇİLİNGİR) ÖZGEÇMİŞİ 21.04.1951 yılında Tokat ili, Turhal ilçesinde doğan Dr.Yıldız Pekşen, 25.10.1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi nden tıp doktoru olarak mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı Bilim Dalı Üniversite Yıl Doçent Halk Sağlığı Üniversitelerarası Kurul 1994 Profesör Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Ünvanı Bilim Dalı Üniversite Yıl Doçent Halk Sağlığı Üniversitelerarası Kurul 1994 Profesör Halk Sağlığı Marmara Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mithat KIYAK 2. Doğum Tarihi : 1956. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. 198 Y. Lisans Tıp İstanbul Üni.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web

Öğrenim Düzeyi. Özge. Adı. UZUN Prof. Dr. Malatya. Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Adı Soyadı Unvan Doğum Yeri ve Tarihi Birimi/B ölümü E-posta/web Özge UZUN Prof. Dr. Malatya Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu/ Hemşirelik ozgeuzun@kilis.edu.tr Yabancı Dil- İngilizce Puanı Tel 0348 8143096

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı : Ayşe Kaypmaz 2. Doğum Tarihi : İstanbul / 1946 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Zooloji / Botanik İstanbul Ünivers,tesi Fen Fak. 1964 Y.

Detaylı

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Recep Erol Sezer (Anabilim Dalı Başkanı) Lisans: Tıpta Uzmanlık Alanı: Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email: Site: Özgeçmiş 1.Adı Soyadı: Recep Erol Sezer 2.Doğum Tarihi: 5 Haziran 1946 3.Ünvanı: Profesör 4.Öğrenim Durumu: Prof.

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT)

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT) EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORMAT) 1. Adı Soyadı : Ahmet Celal Başustaoğlu 2. Doğum Tarihi : 09. Kasım 1959 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Lisans üstü 5. Çalıştığı Kurum : DTH Sağlık Hizmetleri AŞ.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi 1983 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşegül KARALEZLİ Doğum Tarihi: 28 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y.Lisans Tıp Fakültesi Erzurum Atatürk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji

ÖZGEÇMİŞ FORMU. Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji A. KİŞİSEL BİLGİLER A.1. Adı soyadı: Yücel ÜSTÜNDAĞ A.2. Doğum tarihi ve yeri: 20/07/1968 A.3. A.4. A.5. Yabancı dil bilgisi: İngilizce Görev yeri: Bülent Ecevit Üniversitesi İç Hastalıkları A.D Gastroenetroloji

Detaylı

SSK ANKARA EĞİTİM VE T I P T A 2001 UZMANLIK PSİKİYATRİ KLİNİĞİ

SSK ANKARA EĞİTİM VE T I P T A 2001 UZMANLIK PSİKİYATRİ KLİNİĞİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURAY ATASOY Doğum Tarihi: 01/03/1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl L İ S A N S / Y. TIP FAKÜLTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 1993 LİSANS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Üniversite. Hacettepe Tıp Fakültesi 1990. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991-1995. Doçentlik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Üniversite. Hacettepe Tıp Fakültesi 1990. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1991-1995. Doçentlik Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 2001 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof.Dr Selda Demirtaş Doğum Yeri ve Tarihi: Trabzon, 22 Kasım 1966 e-mail: seldademirtas@yahoo.com Tel: 0 312 2044154 GSM: Öğrenim Durumu: Öğrenim derecesi Lisans Tıpta Uzmanlık Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gülümser DOLGUN Doğum Tarihi: 18/01/1956 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Yüksek Sağlık

Detaylı