Cüneyt ÖNGÖREN (1) N. Kemal ÖZTORUN (2)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cüneyt ÖNGÖREN (1) N. Kemal ÖZTORUN (2)"

Transkript

1 bildiri tam metni İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AVCILAR KAMPÜSÜ A BLOKLARI ÖRNEĞİNDE MERDİVENLERİN YAPI DAVRANIŞINA ÜÇ BOYUTLU ETKİLERİ ÇOK KATLI YAPILARDA MERDİVENLERİN 3 BOYUTLU İNCELENMESİ VE YAPI DAVRANIŞINA ETKİLERİ Cüneyt ÖNGÖREN (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) (1) İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü (2) İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Cüneyt ÖNGÖREN Adres: İbrahim Müteferrika Cad No:19/4 Çapa-İstanbul Telefon(Cep) : (0532) E-posta : Doç. Dr. Namık Kemal ÖZTORUN (İ.Ü. İnş. Müh. Böl. Yapı Ana bilim dalı) Adres: İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Avcılar Kampusu Avcılar-İstanbul Telefon (iş) Direk : (0212) Telefon(Cep) : (0533) Telefon(Cep) : (0542) Bölüm Fax : (0212) E-posta : E-posta : E-posta : Yukarıda bildiri başlığı sunulan çalışmamızı 15,16,17 Nisan 2004 tarihinde düzenlenecek olan İMO Onyedinci Teknik Kongre ve Sergisi ne katılmak üzere görüşlerinize sunuyoruz. Gereğini arz eder, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz. Cüneyt ÖNGÖREN Giriş : Gerek yerli, gerekse yabancı literatürde merdivenlerin analizi ve tasarımıyla ilgili çok fazla sayıda çalışma bulunmamaktadır Ref [1-17]. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte daha önce pratik sınırlar içerisinde uygulanması zor olan analiz yöntemleri tercih edilmeye başlanmıştır. Aynı paralelde bina türü yapıların kat adetleri ve yükseklikleride artmaktadır. Kat adedi ve

2 yükseklikleri az olan binaların analizinde yaygın olarak kullanılagelen yaklaşık analiz yöntemlerinin çok katlı yapılarda yetersiz kalacağı düşünülmektedir. Merdivenlerin geometrik özelliklerine, sınır şartlarına ve benzeri birçok özelliğe bağlı olarak yapı davranışında etkili olabileceği açıktır. Diğer taraftan merdivenlerin daha gerçekçi tasarımının yapılabilmesi için genelde göz önüne alınmayan tesirlerin (düzlemsel gerilmeler gibi) de hesaba katılması kaçınılmazdır. Özellikle yatay yükler altında yapı-merdiven etkileşimi göz önüne alındığında kesit tesirleri yaklaşık yöntemlere kıyasla, kabul edilemez ölçülerde değişmektedir. Ayrıca yangın ve deprem gibi felaketlerde hayati önem arz eden bu yapı elemanları, yapının kütle ve rijitlik merkezinin yerini değiştirebilirler. Dolayısıyla deprem sırasında yapı için de hayati önem arz etmiş olurlar. Bu yüzden merdivenlerin tasarımında da insan hayatına verilen önem derecesinde özverili davranılmalı, gerekli titizlik gösterilmeli ve boyutlandırmaya dikkat edilmelidir. Merdivenlerin analiz ve tasarımında uygulanan yöntemler genelde pratik fakat içeriği belli kabuller olan yöntemlerdir. 2 veya kısmi 3 boyutlu analizler merdivenlerin kesit tesirlerinin dağılımları için gerçekçi değerler vermemektedir. Bu sebeple merdivenlerin 3 boyutlu olarak modellenip analiz edilmesi, elle hesaplamanın yerini bilgisayar destekli hesap metotlarına bıraktığı günümüzde, daha gerçekçi olacaktır. Ancak söz konusu davranışı ve etkileşimi gerçekçi olarak yansıtabilecek matematiksel modellerin hazırlanabilmesi için mutlaka mühendislik bilgisi ve deneyim gerekliliği unutulmamalıdır. Amaç : Bu çalışmada merdivenlerin kesit tesirlerinin, merdivenlerin mesnetlendiği sınır şartlarına, merdivenin geometri ve malzeme özelliklerine, binanın kat sayısına, binanın ve merdiven bileşenlerinin rijitlik oranına ve ait oldukları katlara göre değiştiği kabulüyle, merdivenin yapı ile birlikte ve üç boyutlu olarak analizi amaçlanmış ve çok katlı yapılarda merdivenlerin yapı davranışına etkileri hedeflenmiştir. Çalışmada İstanbul Üniversitesi, Avcılar Kampüsü, Mühendislik ve Veterinerlik fakültelerinin yanı sıra Meslek Yüksek Okulu na ait bloklar içerisinde A blokları örnek olarak sunulmuştur. Örnek olarak incelenen yapı için farklı sınır şartları, ve özeliklerde çok sayıda sonlu elemanlar bilgisayar programı Ref. [18] matematiksel modeli hazırlanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Aşağıda başlıca model dataları verilmiştir.

3 Model 1 : Data adı Genel Merdivensiz sistem Model 2 : Data adı Basit Merdivenlerin az sayıda kabuk Shell elemanları kullanılarak modellenmiş durumu. Monolitik bağlantı Model 3 : Data adı Baskomp Merdivenlerin daha detaylı (fazla sayıda) elemanla modellenmiş durumu. Monolitik bağlantı Model 4 : Data adı Basmfsl Model 2 ye kıyasla üç boyutlu merdiven sınır şartlarının mafsal olması durumu. Tüm matematiksel modellerde ortak özellikler : Döşeme düzlemindeki serbestlikler göz önüne alınmıştır ve tüm düzlemsel gerilmeler elde edilebilmektedir. Tüm modellerde zemin hem rijit hem de zemin yapı etkileşimini göz önüne alan doğrusal elastik yaylarla modellenerek analizler tekrarlanmıştır. Yay katsayılarının belirlenmesinde zemin yatak katsayısı olarak t/m 3 arasında değişen değerler kullanılmıştır. Model 1 : İlk model seçilen binanın 3 boyutlu, merdivensiz ve merdiven boşlukları düz plak olarak geçilmesi şekliyle, daha yaygın anlamla, genelde hesabı yapıldığı şekliyle, tasarlanmış ve 5 katı bulunan GENEL adlı modelin Sonlu eleman analiz programından elde eedilen deforme olmuş şekli, Şekil 1. de görülmektedir.

4 Şekil 1. Beş katlı, merdivensiz sistemin deforme olmuş şekli Model 2 : Bir önceki model datasına gerekli düğüm noktası ve ara sahanlıkları tanımlayan yapısal elemanlar ilave edilerek mevcut data oluşturulmuştur. Bu modelde merdiven kolları, katlara monolitik bağlıdır. Malzeme özellikleri değişmeyen ve yine 5 kattan oluşan bu modele de BASIT adı verilmiştir. Bu modelin Sap programıyla analizi sonrasında olusan deforme olmuş şekli, Şekil 2. de sunulmaktadır. Model 3 : Bir sonraki model oluşturulurken BASIT isimli 2. modelde bulunan ve tek parçadan oluşan eğik merdiven kolu plağı X yönünde 3, Y yönünde 5 eşit parçaya, dolayısıyla 15 eşit parçaya bölünerek daha ince bir model oluşturulmuştur. Model 2 ye kıyasla daha gerçekçi sonuçların amaçlandığı bu modele ise BASKOMP adı verilmiştir. Şekil 3 te bu modelin deforme olmuş şekli görülmektedir.

5 Şekil 2. Beş katlı, merdivenli sistemin deforme olmuş şekli Model 2 ve model 3 ten elde edilen analiz sonuçları karşılaştırıldığında maksimum deformasyonda %0.12 oranında fark oluşmuş, maksimum ve minimum kesme kuvvetleri aynı numaralı kirişlerde oluşmuş, ve yine tüm maksimum ve minimum moment değerleri de aynı numaralı elemanlarda oluşmuştur. İki analiz sonucu arasındaki fark küçüktür. Kenar oran etkisi ve eleman sayısının gerçekçi sonuçlar verecek miktarda olduğu görülmüştür. 5 kat için oluşturulan bir diğer model (model 4) merdiven kollarının, kat seviyelerinde, katlara mafsallı olarak bağlandığı kabul edilen modeldir. BASMFSL olarak adlandırılan ve ikinci model ile arasında neredeyse yok denilecek kadar az fark oluşan bu modelin Sonlu eleman analizi sonrasında oluşan deforme olmuş şekli, Şekil 4. te görülmektedir.

6 Şekil 3. Beş katlı, merdivenli, merdiven kolu daha fazla sayıda parçadan oluşan sistemin deforme olmuş şekli Şekil 4. Beş katlı, merdiven kolları katlara mafsallı bağlı sistemin deforme olmuş şekli

7 Bulgular : EK te Şekil 5. ve şekil 6 da sırasıyla birinci ve ikinci model datalarına ait sistemler görülmektedir. Şekil 7. ve 8. de ise söz konusu sistemlerin ikinci kat seviyelerindeki kesme kuvveti dağılımları verilmiştir İki analizin sonucu karşılaştırıldığında kesme kuvveti değerleri arasında %37 lere varan farklar görülmektedir. Benzer farklar diğer yapısal elemanlarda da gerilmeler ve kesit tesirleri olarak tespit edilmiştir. Merdivenlerle ilgili olarak yapılan varsayımlar sonuçları büyük ölçüde etkilemektedir. Ayrıca yapıların sınır şartların ve döşeme rijitlikleri ile ilgili varsayımların da analiz sonuçlarını büyük ölçüde etkilediği (misliyle değiştirebildiği) görülmüştür. KAYNAKLAR : [1] Köseoğlu, S. 1992, Merdivenler Statiği ve Konstruksiyonu, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 4. Baskı, İstanbul. [2] Çıtıpıtıoğlu, E., Kılıç, H., 7-8 November 1996, Accuracy of Unit Strip Method in the Design of Reinforced Concrete Staircases, Concrete Technology for Developing Countries, Fourth International Conference, Eastern Mediterranean University, North Cyprus. [3] Ahmed, I., Mugtadir, A., and Ahmad, S., 1996, Design Provision for Stair Slab in the Bangladesh Building Code, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 122, No.3. [4] Colotti, V., Sara, G., 1986, Staircase Structure Influence on the Seismic Behaviour of Reinforced Concrete Buildings, Proceedings of the 8 th European Conference on Earthquake Engineering, V3, 6.6/49-56, Lisbon. [5] Kemal, C., Temmuz 1993, Betonarme Çerçevelerden Oluşan Yapıların Depremdeki Davranışına Merdiven Taşıyıcılarının Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. [6] Anıl, Ö., Ocak 1998, Çok Katlı Yapılarda Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Merdivenlerin Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri

8 Enstitüsü. [7] Öztorun, N., Anıl, Ö., Nisan 1999, Çok Katlı Yapılarda Merdivenlerin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teknik Dergi, Cilt 10 Sayı 2 / [8] Engin, N., , Trabzon un Yüksek Katlı Konutlarında Tasarım ve Strüktür Bakımından Merdivenler, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi. [9] Celep, Z., Kumbasar, N., 1998, Betonarme Yapılar, Sema Matbaacılık, 2. Baskı, İstanbul. [10] Öztorun, N. K., Çıtıpıtıoğlu, E. and Akkaş, N. Computarized Investigation of the Common Assumptions for the Analysis of Shear Wall Buildings, Proc. of the International Conference on Computational Methods in Structural and Geotechnical Engineering, V.1, Hong Kong (Dec, 1994). [11] Erdem, D., Öztorun, N. K., Akkaş, N., Çıtıpıtıoğlu, E., Coupled Shear Walls With Slitted Connection Beams, The Second International Conference in Civil Engineering on Computer Applications Research and Practice., Volume 1, , (6-8 April 1996), Bahreyn. [12] Öztorun, N. K., Düzleminde Rijit Döşeme Varsayımı ile Yapılan Analizlerde, Döşemelerde Oluşan Düzlemsel Gerilmelerin Hesabı, X. Ulusal Mekanik Kongresi, (15-19 Eylül 1997), İTÜ, Maslak, İstanbul. [13] Öztorun, N. K., Tünel Kalıpla İnşa Edilen Binalarda Döşeme ve Zemin Rijitliğinin Perde Duvarlar Üzerindeki Etkisi, Gazi Üniversitesi, M.M.F. Dergisi, Cilt:13, Sayı:1-2, Sayfa:1-16, (Aralık 1998), Ankara. [14] E. Damcı., B. Yıldızlar, G. Gürsoy, N. K. Öztorun, T. Çelik, İ.Ü. Mühendislik Fakültesi Binalarının Güçlendirme Tekniği, Beşinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Mayıs 2003, İ.T.Ü. Süleyman Demirel Kültür Merkezi, İstanbul., [15] Öztorun, N. K., Çelik, T., Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ile İlgili Tartışma, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye İnşaat Mühendisliği XV. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı, Sayfa : , (24,25,26 Kasım 1999), Ankara. [16] Yıldızlar, B., Gürsoy, G., Damcı, E., Öztorun, N., Çelik, T., İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bloklarına Ait Temel Sisteminde Güçlendirme ve Onarım

9 Tekniği, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Gümüşhane Atatürk Kültür Merkezi, (23-25 Ekim, 2002). [17] Yıldızlar, B., Gürsoy, G., Damcı, E., Öztorun, N., Çelik, T., İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Bloklarında Uygulanmış Olan Üst Yapı Güçlendirme ve Onarım Tekniği, Gümüşhane ve Yöresinin Kalkınması Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Gümüşhane Atatürk Kültür Merkezi, (23-25 Ekim, 2002). [18] SAP90 ve SAP2000, Computers & Structures, Inc. [19] Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara [20] TS 500, 1985, Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara [21] TS 498, 1987, Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara EK : Şekil 5., 6., 7., ve 8.

10 Şekil 5. Data GENEL, deforme olmamış yapı

11 Şekil 6. Data BASIT, deforme olmamış yapı

12

13

Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2)

Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) YAPILARIN HIZLI DURUM TESPİTİ İÇİN GELİŞTİRİLEN UZMAN BİLGİSAYAR PROGRAMI DURTES İLE GENEL AMAÇLI SONLU ELEMAN PROGRAMLARININ ENTEGRASYONU Rasim TEMUR (1) N. Kemal ÖZTORUN (2) (1) İstanbul Üniversitesi

Detaylı

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ.

KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ. 1. OTURUM KISMİ DOLGU DUVARLI ÇELİK ÇERÇEVELERİN TERSİNİR TEKRARLANIR YATAY YÜKLER ALTINDAKİ DAVRANIŞININ DENEYSEL ve ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ M. Yaşar Kaltakcı a, Hasan Hüsnü Korkmaz a, Ali Köken a,

Detaylı

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi

Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Ankara Metrosu Kızılay İstasyonu örneği ile Yukarıdan Aşağı (Top- Down) inşaat yöntemi Top-Down construction technique in Ankara Kızılay Station Namık Kemal Öztorun İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 36-45 Research/Araştırma 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi Özet ÖZLEM ÇAVDAR, FEZAYİL SUNCA Gümüşhane

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA YERLEŞKESİ HIZLI DURUM TESPİT ÇALIŞMASI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA YERLEŞKESİ HIZLI DURUM TESPİT ÇALIŞMASI ÖZET: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA YERLEŞKESİ HIZLI DURUM TESPİT ÇALIŞMASI R. Temur 1, B. Yıldızlar 2, E. Damcı 2 ve N.K. Öztorun 3 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ

FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ FARKLI TAŞIYICI SİSTEME SAHİP AYAKLI DEPOLARIN ZEMİN SINIFLARINA GÖRE DİNAMİK DAVRANIŞLARININ İRDELENMESİ Ramazan LİVAOĞLU Adem DOĞANGÜN Özet - Bu çalışmanın amacı, farklı taşıyıcı sisteme sahip ayaklı

Detaylı

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ SEISMIC SAFETY OF THE REGIONAL SCHOOL BUILDING OF BİNGÖL Zekai Celep İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul Özet Bu bildiride,

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARA TIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ZAYIF ZEMİNLERDE YAPILAN BİNALARDA DİNAMİK YAPI KAZIK ZEMİN ETKİLEŞİMİ İÇİN UYGULAMAYA YÖNELİK

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi *

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2009 4675-4700, Yazı 307 Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Ahmet Can ALTUNIŞIK** Barış SEVİM*** Temel TÜRKER**** ÖZ Bu çalışmada, Malatya-Elazığ

Detaylı

Çerçeveye yapılan ankraj aralığının, bölme duvarlı çerçeve güçlendirmesine etkisi

Çerçeveye yapılan ankraj aralığının, bölme duvarlı çerçeve güçlendirmesine etkisi 248 Çerçeveye yapılan ankraj aralığının, bölme duvarlı çerçeve güçlendirmesine etkisi Hidayet ÖZDEMİR *, İlhan EREN Erciyes Üniversitesi,Mühendislik Fakültesi 38030 Melikgazi,Kayseri İTÜ, İnşaatFakültesi,

Detaylı

TARİHİ YIĞMA BİNALARA UYGULANAN YAPISAL RESTORASYONLARIN BİNA DİNAMİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

TARİHİ YIĞMA BİNALARA UYGULANAN YAPISAL RESTORASYONLARIN BİNA DİNAMİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ TARİHİ YIĞMA BİNALARA UYGULANAN YAPISAL RESTORASYONLARIN BİNA DİNAMİK ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ ÖZET: F. Aras 1 1 Yardımcı Doçent Doktor, İnşaat Müh. Bölümü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Email:

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:8 Sayı/No: 2 : 36-375 (27) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE BETONARME ÇERÇEVE TİPİ BİNALARIN

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Hayri Baytan ÖZMEN, Mehmet İNEL ve Hüseyin Bilgin Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kınıklı,

Detaylı

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ

YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ YAPILARIN ÜST RİJİT KAT OLUŞTURULARAK GÜÇLENDİRİLMESİ Hasan KAPLAN 1, Yavuz Selim TAMA 1, Salih YILMAZ 1 hkaplan@pamukkale.edu.tr, ystama@pamukkale.edu.tr, syilmaz@pamukkale.edu.tr, ÖZ: Çok katlı ların

Detaylı

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.

PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ. Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu. PERFORMANSA BAĞLI TASARIMDA KIRILGANLIK ANALİZLERİ Armagan KORKMAZ 1, Engin AKTAŞ 2 armagan.korkmaz@deu.edu.tr, enginaktas@iyte.edu.tr ÖZ: Son yıllarda hızla önem kazanmakta olan performansa bağlı analiz

Detaylı

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi 6 (1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 81-96 JOURNAL OF SCIENCE AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI ÖZET Kamuran ARI, Hamdi

Detaylı

nyardimci @ itu.edu.tr

nyardimci @ itu.edu.tr 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941 Unvanı İş Adresi : Profesör : Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

SIVI İHTİVA EDEN ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ TANKLARIN LİNEER OLMAYAN ÇOK BOYUTLU DEPREM ANALİZLERİ

SIVI İHTİVA EDEN ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ TANKLARIN LİNEER OLMAYAN ÇOK BOYUTLU DEPREM ANALİZLERİ ÖZET: SIVI İHTİVA EDEN ANKRAJLI VE ANKRAJSIZ TANKLARIN LİNEER OLMAYAN ÇOK BOYUTLU DEPREM ANALİZLERİ Z. Ozdemir 1, Y. Fahjan 2 ve M. Souli 3 1 Dr., Kandilli Rasathanesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

: Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941

: Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941 ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Nesrin YARDIMCI TİRYAKİOĞLU Doğum Yeri ve Tarihi : İstanbul, 11.11.1941 Medeni Hali İş Adresi : İki çocuk annesi : Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık

Detaylı

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI M. İnel, E. Meral 2 ve H.B. Özmen 3 Profesör, İnşaat

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 27-49 Ekim 2006 KONUT BİNALARININ ÖN TASARIMINDA BİR MALİYET TAHMİN MODELİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 27-49 Ekim 2006 KONUT BİNALARININ ÖN TASARIMINDA BİR MALİYET TAHMİN MODELİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 3 s. 27-49 Ekim 2006 KONUT BİNALARININ ÖN TASARIMINDA BİR MALİYET TAHMİN MODELİ (A COST ESTIMATION MODEL IN PRE-DESIGN OF RESIDENTAL BUILDINGS)

Detaylı

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI

TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI ÖZET: TARİHİ MALATYA ULU CAMİSİNİN SİSMİK DAVRANIŞI H.Erkek, Y.Calayır 2, E.Sayın 2 ve M. Karaton 2 İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Malatya 2 Fırat Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

BETONARME SİLİNDİRİK SU DEPOLARINDA EKONOMİK BOYUTLARIN BELİRLENMESİ

BETONARME SİLİNDİRİK SU DEPOLARINDA EKONOMİK BOYUTLARIN BELİRLENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 7 : 13 : 3 : 305-309

Detaylı