Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233"

Transkript

1

2 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

3

4 2 3 3 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ EKİM 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) 5 Bizden Size Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z ODTÜ den Dernekten Bu Ay Vişnelik Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: Opera Sahnelerinden ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) THBT den Teknoloji Dosya 40 Kavramlar Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu İkinci Bahar Kapak Fotoğrafı Derneğimiz Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. 46 ODTÜ den Bir Köşe mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto rafl ar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ Çizgiyle

5 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, BİZ DEĞİLSEK KİM? ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN? ODTÜ nün kurulduğu günden beri özgür ve bilimsel düşüncenin savunucusu olarak gösterdiği toplumsal sorunlara duyarlı tavrı, biz ODTÜ mezunlarına toplumda daima farklı bir rol biçmiştir. Bize bu özel kimliği veren, yaşamlarımızın çeşitli alanlarında başarılar kazandıran üniversitemize karşı kendimizi her zaman sorumlu hissetmişizdir. İşte ODTÜ lü olmanın ilk koşulu da budur; DAYANIŞMA. Üniversitemizin toplumsal alandaki tavizsiz duruşu, bireyin hak ve özgürlüklerine verdiği değer, çevre ve doğaya karşı duyarlılığı, coğrafi konum olarak Başkent in akciğeri olan ODTÜ arazisini yaratmış olması toplum içinde daima takdir toplamış ancak aynı zamanda sizlerin de tanık olduğunuz çeşitli saldırılara da maruz kalmıştır. Bizler geçmişten beri bizi biz yapan dayanışmamızdan aldığımız güç ve güvenle, ODTÜ lü olmanın ne demek olduğunu bugüne kadar toplum içinde sergilediğimiz sorumlu tavır ve davranışlarımızda gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bu süreçte en çok ihtiyacımız olan şey ise; Üyelerimizin, ODTÜ Mezunları Derneğimize ve Üniversitemize sahip çıkmasıdır. Şimdi daha çok kenetlenme ve sahip çıkma zamanı. Şimdi daha çok dayanışma ve birlikte olma zamanı. Şimdi Dernekte olma ve birlikte kolları sıvayıp katkı koyma zamanı. Şimdi destek olma zamanı. Biz ODTÜ lüyüz, Burası ODTÜ Mezunları Derneği. Şimdi Derneğimizle, Üyelerimizle, Mezunlarımızla, Üniversitemizle ve Öğrencilerimizle kısaca tüm bileşenlerimizle DAYA- NIŞMA ZAMANI. BİZ DEĞİLSEK KİM? ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN? sorusunun cevabı sizlerin aktif katılım ve katkılarınız ile Derneğimizde yaratacağınız katma değerde kendini bulacaktır. Hep birlikte ODTÜ dayanışmasına sahip çıkmak üzere sizleri Derneğimize bekliyoruz. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu EKİM

6 Dernekten ODTÜ de Yeni Eğitim Dönemi Başladı ODTÜ nün eğitim öğretim yılı 24 Eylül Pazartesi günü Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleşen törenle başladı. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in de katıldığı törende bir açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar konuşmasında ODTÜ nün geçtiğimiz dönem başarılarının yanı sıra, son dönemde ODTÜ nün içinde bulunduğu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üniversitemiz Uluslararası Sıralamada Konumu Yükseltti ODTÜ nün Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni ne katılan konuklara Hoşgeldiniz diyerek söz başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ nün son eğitim öğretim yılı içinde topluma ve bilim dünyasına katkılarını ve kazanımlarını dile getirdi. Bu akademik yıl içinde toplam ODTÜ diploması verdiklerini belirten Acar, ODTÜ nün uluslararası araştırma fonlarından en çok yararlanan üniversite olduğunu, Üniversitemizde yürütülen uluslararası projelerin sayısının son bir yılda % 25 artışla 71 e eriştiğini ifade etti. Ahmet Acar, Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından akademisyenlerimiz adına yürütülen uluslararası patent başvurularının sayısının bugün itibarıyla 100 e, alınan patent sayısının ise 30 a ulaştığını söyledi. ODTÜ yerleşkesinde düzenlenen bilim, kültür, sanat ve düşün etkinliklerinin Ankara kentinin yaşamı açısından da önemini vurgulayan Rektör Acar, geçtiğimiz ODTÜ KKM de 130 ulusal ve uluslararası etkinlik gerçekleştiğini hatırlattı. Prof. Dr. Ahmet Acar, Üniversitemizin eğitim ve araştırma alanlarındaki başarısının son yıl içinde birçok ulusal ve uluslararası sıralamanın sonuçlarına yansıdığını dile getirerek, ODTÜ nün bu yıl içinde ilan edilen tüm uluslararası sıralamalarda konumunu yükselttiğini vurguladı. Üniversitemizin ulusal başarılarına da değinen Acar, ODTÜ nün TÜBİTAK ve ilgili kuruluşların katılımıyla hazırlanan ve bu yıl Temmuz ayında ilan edilen Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi nde değerlendirmeye alınan 136 üniversite arasında en girişimci ve yenilikçi üniversite olarak belirlendiğini; ODTÜ Teknokent in ise 32 teknokent arasında en başarılı teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildiğini söyledi. Bu başarıları için emeği geçenleri kutlayan Rektör Acar, sözlerini Üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetlerini iyileştirme kurumsal kapasiteyi geliştirme çalışmalarını anlatarak sürdürdü. Demokrasinin Önündeki En Önemli Engel Toplumumuzdaki Kutuplaşmadır Türkiye de son dönemde yaşanan çatışmaları değerlendiren Rektör Acar, Evrensel standartlarda demokratik bir ülke olmamızın önündeki belki de en önemli engel, toplumumuzdaki kutuplaşmalardır. Din, inanç, mezhep ve milliyet-etnisite üzerinden oluşan fay hatları, toplumumuzun siyasi ve sosyal dinamiklerini derinden etkilemektedir. Son dönemde toplumumuzda yaşanan tartışma ve çatışmaların ağırlıklı olarak bu kutuplaşmalar temelinde yürüdüğünü ve maalesef kamplaşmayı artıracak siyasetlerin çok daha kolay taraftar bulduğunu görüyoruz. Toplumun her kesiminde artan eşitlik, hak ve özgürlük taleplerinin karşılanması için öncelikle bu kutuplaşmaların sona erdirilmesi gerekmektedir dedi. Prof. Dr. Ahmet Acar, demokratikleşmenin önündeki engelin eğitim ve çoğulcu demokrasi anlayışının toplumun geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasıyla aşılacağını dile getirdi. İktidar sahibi kesimlerin toplumdaki farklı görüş ve yaşam tarzlarına, farklı taleplere alan açmaya hazır olması gerektiğini söyleyen Acar, farklı kesimlerin karşılanmayan isteklerini savunmaları ve hak aramaları, protesto eylemleri düzenlemeleri demokratik rejimin doğasında var olduğunu, ancak, toplumda hak aranırken, tarafl arın şiddet ve zorbalığı bir yöntem olarak kullanmasının çoğulcu demokratik bir toplum olma yolunu tıkadığını belirtti. Sorunlar İlgililer Arasında Tartışılarak ve Ortak Çözüm Bulunarak Sonuçlanmalı Prof. Dr. Ahmet Acar, yaşanan tartışma ve çatışmalarla gündemde olan yol projesine de değinerek, Demokratik toplumlarda da, yerleşik mahalleler içinden yol geçirilmesi veya kentsel çevreyi olumsuz şekilde etkileyecek bir tesisin yapılması, yönetim ile etkilenen kesimler arasında ciddi tartışma ve hatta çatışma konusu olabilir. Bunun binlerce örneği ve anlaşmazlıkların nasıl çözüldüğü literatürde yer almaktadır. Ancak, bu tür sorunlarda şiddet kullanarak hak elde edildiği veya yönetimin dayatmayla sonuç aldığı örnekler demokratik toplumlarda yaygın değildir. Üniversite yönetimi olarak, bu yol projesinin yasal dayanağını kabul etmekle birlikte, uzun zamandır geciktirilmesi nedeniyle bugün yaşanan sorunların, ilgililer arasında tartışılarak ve ortak bir çözüm bulunarak sonuçlandırılması gerektiğini savunuyoruz dedi. Konuşmasının sonunda Üniversitemize kayıt yaptırarak aramıza katılan ODTÜ lülere seslenen Rektör Acar, Farklı fi kirleri dinleyin ve anlamaya çalışın; farklılıklara karşı hoşgörülü olun, insanlara anlayış ve saygı ile yaklaşın. ODTÜ nün başarısı ve sizin bu Üniversiteden alacaklarınız ODTÜ nün özgür akademik ve sosyal ortamının korunmasına bağlıdır. Özgürlük sorumlu olmayı gerektirir. Ne tür ve hangi nedenle olursa olsun şiddet içeren ve başkalarının seçeneklerini kısıtlayan davranışlar, üniversitenin faaliyetlerine ve çevreye zarar veren eylemler özgürlük kavramıyla bağdaşamaz. Bu tür davranışların sergilendiği ve eylemlerin yaşandığı yerlerde özgürlükten bahsetmek ve özgürlük ortamını sürdürmek mümkün olamaz. Özgürlük ortamımızın tüm ülkeye örnek olacak şekilde korunması ve geliştirilmesi için hepimiz sorumluluklarımıza titizlikle sahip çıkmalıyız dedi. 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

7 Dernekten ODTÜ En İyiler de Yükseldi QS Dünya Üniversiteleri Sıralamaları Açıklandı. En İyi 800 Dünya Üniversitesi sıralamasında ODTÜ listenin bandına yükseldi. ODTÜ, eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüttüğü tüm alanlarda Türkiye deki üniversiteler arasında en yüksek dereceleri elde etti. İngiltere merkezli QuacquarelliSymonds (QS) kuruluşu, 2013 yılı için Dünyanın En İyi 800 Üniversitesi listesini 10 Eylül Salı günü açıkladı. adresinden ulaşılabilen sıralamada, geçtiğimiz yıl bandında yer alan ODTÜ, bu yıl listenin bandına yükseldi. QS 2013 listesinde, Bilkent Üniversitesi , Boğaziçi Üniversitesi , Koç ve Sabancı Üniversiteleri , İTÜ , Hacettepe Üniversitesi , İstanbul Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi bandında yer aldı. Bilim Alanlarına Göre Sıralama Sonuçları QS kuruluşu, 2013 yılının en iyi 800 üniversitesinin yanı sıra, üniversiteleri 5 farklı bilim alanı içinde ayrı ayrı değerlendirerek en iyi 400 üniversiteyi belirlediği listeyi de yayınladı. Bu listedeki sıralama, dünyadan seçkin akademisyen ve işverenlerini kapsayan anket çalışmasından elde edilen saygınlık verileri (academicreputationandemployerreputation), öğretim üyesi başına atıf sayıları (citationsperpaper), öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayıları ve uluslararası öğrenci-öğretim üyesi oranları kullanılarak oluşturuldu. QS tarafından sıralanan beş bilim alanı ve bu alanlarda ODTÜ nün elde ettiği dereceler ise şöyle: Mühendislik ve Teknoloji (EngineeringandTechnology) Mühendislik ve Teknoloji alanında ODTÜ 177. sırayı elde ederek tüm alanlarda en iyi 200 dünya üniversitesi içerisinde yer alan tek Türk üniversitesi oldu. Sanat ve Beşeri Bilimler (ArtsandHumanities) ODTÜ 295. sırayı elde ederek bu alanda ilk 400 listesine giren tek Türk üniversitesi oldu. Doğa Bilimleri (Natural Sciences) Bu listeye Türk üniversiteleri arasında en yüksek sıradan giren ODTÜ 251. sırayı elde etti. Sosyal Bilimler ve İşletme (SocialSciencesand Management) ODTÜ listede 294. sırayı alarak Türk üniversiteleri arasında en iyi dereceyi aldı. Yaşam Bilimleri ve Tıp (Life SciencesandMedicine) Tıp fakültesi olmadığı için ODTÜ nün yer almadığı bu alanda, Türkiye den İstanbul Üniversitesi 328. sıradan, Hacettepe Üniversitesi ise 377. sıradan listeye girdi. ODTÜ Mezunları Orman Yürüyüşü ODTÜ kurulduğu günden beri toplumsal sorunlara duyarlı tavrı ile özgür ve bilimsel düşüncenin savunucusu olmuştur. Mezunlarımız da kendilerine bu özel kimliği veren, yaşamlarının çeşitli alanlarında başarılar kazandıran üniversitelerine karşı kendilerini her zaman sorumlu hissetmişlerdir. Üniversitemizin toplumsal alandaki tavizsiz duruşu, bireyin hak ve özgürlüklerine verdiği değer, çevre ve doğaya karşı duyarlılığı, coğrafi konum olarak Başkentin akciğeri olan ODTÜ arazisini yaratmış olması toplum içinde daima takdir toplamıştır. Ancak her şeyi rant olarak gören gerici düşüncelerin saldırılarına da maruz kalmış ve kalmaya devam etmektedir. ODTÜ Ormanını bir kez daha hatırlamak, geçmişten beri bizi biz yapan dayanışmamızdan aldığımız güç ve güvenle Üniversitemize ve Derneğimize sahip çıkmak üzere 6 Ekim 2013 tarihinde, Saat 10:30 da, Devrim Stadyumu girişinde ODTÜ Mezunları Buluşmasını gerçekleştirmek için bir araya geliyoruz. Orman yürüyüşü ile başlayacak programımıza, tüm mezunlarımızı, öğretim görevlilerimizi ve ODTÜ çalışanlarımızı davet ediyoruz. Programın son hali aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine... Nâzım Hikmet Güzel bir Ankara sonbaharında görüşmek umuduyla. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ PROGRAM 10:30-12:30 ODTÜ Orman Yürüyüşü (Yalıncak Köyü) 12:30-13:30 Dinlenme - Öğle Yemeği 13:30-15:00 ODTÜ Yolu Bilgilendirme Forumu (Yer: Necdet Bulut ( U3) Amfi si) 15:00-15:30 ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu Gösterisi 15:30-16:15 Cenk Güray ve Ekibi - Saz Dinletisi - 16:15-16:45 THBT (Türk Halk Bilimi Topluluğu ) Gösterisi EKİM

8 Dernekten 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

9 Dernekten Forum: Anadolu Bulvarı-Konya Yolu Bağlantısı Gezi Parkı sonrası Türkiye nin çeşitli parklarıyla birlikte Vişnelik Çim Amfi de başlayan forumlar, 8 Eylül Pazar günü saat de başlayan Anadolu Bulvarı Konya Yolu Bağlantısı konulu forumla devam etti. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Özgüven, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Gökmen ve ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in de katıldığı forum, ODTÜ lü akademisyenleri, öğrencileri, ODTÜ mezunlarını ve mahalle halkını bir araya getirdi. Çim Amfi de başlayan ve havanın soğumasıyla Vişnelik Salonu nda devam eden forumda beş saat süresince Anadolu Bulvarı Konya Yolu bağlantısı ile ilgili tartışmaların yanı sıra, şehir ulaşım planları ve bilinçli ve örgütlü çalışma konuları gündeme geldi. Hassasiyetimiz doğaya ve emanetimize sahip çıkma hassasiyetidir Formda ilk sözü alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ arazisinden geçmesi gündeme gelen iki farklı yol projesi ile ilgili bilgi verdi. Anadolu Bulvarı Konya Yolu Bağlantısı nın planlandığı dönemde bir ihtiyaç olarak karşılarına çıktığını söyleyerek, 20 yıl sonra gündeme geldiğinde bu ihtiyacın yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ortaya çıkan sorunun katılımcı bir karar verme sürecinin devreye girmesi ile çözüme kavuşabileceğini ifade eden Prof. Dr. Acar, 100. Yıl ve Çiğdem mahalle sakinlerinin görüşlerinin alınması gerektiğini; kendilerinin de her türlü katkıyı vereceklerini söyledi. ODTÜ arazisinin üniversiteye tahsis edilmesinin, aynı zamanda bu arazinin sorumluluğunun da üniversiteye verilmesi demek olduğunu vurgulayan Rektör Acar, üniversite olarak yaratılan ormanla birlikte bu araziye sahip çıkma konusunda iyi bir sınav verildiğini belirtti. Orta Anadolu nun en temiz su havzası olan Eymir Gölü nün korunmasında da ODTÜ nün payı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Acar, araziye Ankara ve bu ülke için sahip çıkıldığının altını çizdi. Böylesine kıymetli bir araziyi hiçbir zaman bir rant aracı olarak görmediklerini belirten Ahmet Acar, Burası ODTÜ ye duyduğumuz sorumlulukla sahip çıktığımız emanettir. Hassasiyetimiz doğaya ve emanetimize sahip çıkma hassasiyetidir dedi. Rektör Acar, yolun çevre ve sosyal doku açısından olumsuz sonuçları olmayacağını düşünmediklerini, ancak yolun daha iyi koşullarda yapılması için gereken çabayı göstereceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı. ODTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. İnci Gökmen, ODTÜ arazisi dışında kalan alanda da pek çok ODTÜ öğrencisinin, idari ve akademik personelinin de barındığına dikkati çekerek, üniversitenin yolun mahalleden geçecek kısmı ile ilgili de mahalleli ile işbirliği yaparak mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Gökmen, günde 40 bin aracın geçeceği sekiz şeritli bir yolun, çevre ve insan sağlığına önemli bir tehdit oluşturacağına dikkati çekti. Çözüm: Demokratik yerel yönetime sahip çıkan güçlü sivil kültür Foruma katılarak söz alan Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Atatürk Orman Çiftliği nde yaşanan sürece değindi; belediyelerin düzenleme yaptıkları arazilerde düzenleme ortaklık payı kapsamında arazinin yüzde 40 ını başka mülkiyet alanlarına dönüştürebileceğini hatırlatarak, bu durumun kamuya açık alan olması nedeniyle ODTÜ arazisi için geçerli olmayacağını söyledi. Bir araziyi korumada planlardan daha önemli olanın halkın gücü ve direnci olduğunu ifade eden Tanık, söz konusu yolun güncel durum değerlendirilmeden yapılmaması gerektiğini vurguladı: Yol şimdi yapılırsa, doktorun 20 yıl önce verdiği ilacı 20 yıl sonra kullanmak gibi olacak. Ankara için master ulaşım planı yapılmadan bu ölçekte bir yatırımın yapılmasının doğru olmadığını dile getiren Bülent Tanık, çözümü demokrasiyi yerel yönetimlerde hakim kılacak bir yönetim yapısı ve bu yapıya sahip çıkan sivil kültürü yaygın ve güçlü hale getirmek olarak tanımladı. Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Ali Gökmen forumda, ODTÜ nün tüm bileşenleriyle ortak hareket etmesinin çok değerli olduğunu söyleyerek, mahalle halkıyla birlikte çalışılmasının önemine değindi. İmar planları konusunda bilirkişi olarak görev yapmış bir forum katılımcısı da söz alarak, yanlış bulunan imar planlarının her aşamada iptal edilebileceğini söyledi. Güvenpark ta otopark yapımı için ağaç kesilmesi sürecinde, Mimarlar Odası nın başvurusu üzerine yapılan bilirkişi çalışmasını ve uygulamanın durdurulmasını örnek verdiği konuşmasında, Mimar Odası 50 bin imza toplayarak bunu başardığını söyledi. Mahalle sakinlerinin konuya duyarlılığının çok önemli olduğunu dile getirirken, doğru seçilmiş bilirkişilerin bilimsel raporları ile vatandaş grubu olarak yolun iptali için mahkemeye başvurulması gerektiğini anlattı. Forum katılımcılarının da görüşlerini paylaştıkları oturumda, katılımcıların önerileri arasında, üzerinde çalışılan konularla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışmak; Bir simülasyon çalışması ile, 20 yıl önce planlanan yolun şimdi yapılmasının hiçbir sorunu çözmeyeceğini göstermek; yolun yapılmaması için hazırlanacak dilekçenin kamuoyuna sunularak imza toplanması; ODTÜ dışındaki öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer mahalle örgütleri ile bir araya gelinmesi yer aldı. Forumun kapanış konuşmasını yapan ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, ODTÜ nün içinden geçtiğimiz süreçte tüm bileşenleriyle tek yürek olarak mücadele ettiğini belirterek, bir bütün olarak mezunların sit alanından yol geçmesine, mahallenin ortasından otoban geçmesine karşı olduğunu ifade etti. Şahin, Forumlarımızdan çıkan sonuçlar ODTÜ Rektörlüğü ve Senatosu tarafından mutlaka dikkate alınacaktır. Üniversitemize sahip çıkarken, tüm bileşenlerimizle bütünlüğümüzü koruyacağız dedi. EKİM

10 Dernekten Şimdi Dernekte 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

11 Olma Zamanı Dernekten EKİM

12 Dernekten Bir ODTÜ Dayanışması: ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı ODTÜ lülerin aralarına yeni katılan an öğrencilere destek olmak, adım attıkları tıkları bu yeni dünyada yalnız olmadıklarını arını göstermek için yürüttükleri ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı (YÖNDER), ODTÜ, Öğretim Ele- manları Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği ve konsey üyesi mezun derneklerinin işbirliği ile devam etti. 4 5 Eylül tarihlerinde e altıncısı gerçekleşen programla, ODTÜ ye kayıt yaptırmak için gelen yaklaşık 2 bin öğrenci AŞTİ den karşılanarak ODTÜ Kampusu na ulaştırıldı. Ankara da karşılanacak öğrenciler r kayıt tarihlerinden önce bulundukları illerdeki konsey üyesi mezun dernekleri tarafın-afından bilgilendirildiler; karşılama ekibindeki gönüllüler ise yapacakları çalışmalarla a ilgili bilgileri ODTÜ Mezunları Derneği nde nde düzenlenen toplantıda aldılar. ODTÜ nün başlattığı ve diğer üniversitelerin de kendi bünyelerinde oluştur-urdukları karşılama programlarıyla kayıt günlerinde AŞTİ de kurulan karşılama a stantları, AŞTİ nin uygulaması ile bu yıl kurulamazken, program gönüllülerimiz ODTÜ tişörtleri ve pankartları ile öğrencileri ODTÜ ye gidecek oto- büslere yönlendirdiler. Kampu- sa ulaşan öğrenciler Kültür ve Kongre Merkezi nde kurulan kayıt masalarında kayıtlarını tamamlayarak hayatlarında yeni bir döneme başlamış oldular. Önümüzdeki yıllarda daha fazla yeni ODTÜ lüye ulaşabilmek için üyelerimizi programa katılmaya davet ediyoruz. 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

13 Dernekten Çim Amfi Konserleri Çim Amfi, Eylül ün son günlerinde iki önemli, tarzıyla fark yaratmış müzisyeni ve hayranlarını eşsiz iki konserle ağırladı. 28 Eylül Cumartesi akşamı Goran Bregovic le yükselen ezgiler, 29 Eylül Pazar günü yerini Hayko Cepkin şarkılarına bıraktı. Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregovic, 28 Eylül Cumartesi akşamı Vişnelik Çim Amfi de verdiği konserde, bundan önceki Çim Amfi konserlerinde olduğu gibi hayranlarının yoğun ilgisiyle coşkulu bir konsere imza attı. Sahneye Düğün ve Cenaze Orkestrası - The Wedding & The Funeral Band ile çıkan Bregovic, Emir Kustirica imzalı Çingeneler Zamanı, Arizona Rüyası ve Yeraltı fi lmlerinin klasikleşmiş müziklerinin de aralarında bulunduğu en güzel bestelerini Ankaralı hayranlarıyla paylaştı. Farklı müziği ve tarzı, sıradışı videoklipleri ve sahne şovlarıyla müzikseverlerin ilgisini toplayan Hayko Cepkin, 29 Eylül Pazar akşamı Çim Amfi yi dolduran hayranlarına Sakin Olmam Lazım, Tanışma Bitti ve Sandık adlı albümlerinden şarkılarla ve benzersiz sahne şovuyla güzel bir gece yaşattı. EKİM

14 Dernekten Burs ve Yardımlar Komitesi nden TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI İTİBARİ İLE BURS FONU MUZA BAĞIŞTA BULUNUP ESKİ TALİMATLARINI GÜNCELLEYEN YENİ BAĞIŞ VEREN ÜYELERİMİZ, MEZUNLARIMIZ VE ODTÜ DOSTLARI BURS VERENLER BATUHAN ÖZAY FERAH AKMAZ ŞİŞMANOĞLU FERİDUN AKYÜZ FERRUH BÜLENT BİNGÖL HİKMET SAVAŞ EKTİRİCİ İBRAHİM HALUK ÇERİBAŞI İBRAHİM ŞENYAY MEHMET ASLAN O.FİKRİ UÇAK ÖMER HAYRİ GÖNEN ÖNDER GÜRPINAR SABRİ ENGİN ZEYNEP ELİF ÖZTİN ESİN DÜZAKIN ERDEM FİDAN (CHE 81) ANISINA HATİCE FİDAN DALKIR (SOC 84) FATMA-MAHMUT FİDAN NURPER FİDAN (CHE 82) SERDAR DALKIR (ECON 84) ÜMMÜ GÜLSÜM FİDAN ODTÜ DOSTLARI ESİN TEZER KAMURAN KIRNAZ ORHAN R. ÇUBUKÇU İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN 32 BURS VEREN BAĞIŞÇI BULUNMAKTADIR. BURS VEREN FİRMALAR KARCA MEDİKAL IE 02 PHYS 85 ARCH 71 ARCH 71 MAN 80 ENVE 92 CHE 70 EE 80 ME 03 MAN 76 ENVE 06 CE 79 CHE 00 ID 85 Burs Fonu yararına satışı devam etmektedir. DAVETİYE Derneğimiz Burs ve Yardımlar Komitesi, maddi gereksinimi olan ODTÜ öğrencilerine belirlenen ölçütler içinde burs vermek, öğrenim hayatları ile ilgili karşılaştıkları sorunları aşmalarına yardımcı olmak, onların çağdaş değerleri savunan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 20 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını sürdürmektedir. Komitemiz, burs verilecek öğrencilerin seçimi, öğrenci seçiminde aranacak koşulların belirlenmesi, burs verilmesi öngörülenlerin gerekçeleriyle Yönetim Kurulu na sunulması, bursiyerlerin Dernekle ilişkilerini sağlıklı sürdürebilmeleri için ortamlar yaratarak, bursiyer- Dernek ilişkisini güçlendirecek etkinlikler düzenlenmesi ve Burs Fonu na kaynak sağlanması ile ilgili çalışmalardan sorumludur. Komite toplantıları her Perşembe saat da Vişnelik te yapılmaktadır. ODTÜ Dayanışması nın bir başka örneği olan Burs ve Yardımlar Komitesi çalışmalarına siz de katkı vermek istemez misiniz? Gelin hep birlikte öğrencimize sahip çıkalım. Burs ve Yardımlar Komitesi nde yer almak isteyen değerli üyelerimizi çalışma döneminde yapacağımız çalışmalara katkı vermeye davet ediyor odtumd.org.tr adresine gönüllülüklerini bildirmelerini rica ediyoruz. Saygılarımızla, ODTÜ Mezunları Derneği Burs ve Yardımlar Komitesi 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

15 Dernekten EKİM

16 Dernekten Fotoğraf Yarışması ODTÜ Mezunları Derneği tarafından hazırlanacak 2014 yılı takvimi, ODTÜ lüler Bülteni ve gerektiğinde diğer yayınlarda görsel olarak yararlanmak, arşiv oluşturmak ve sergilenmek amacıyla ODTÜ de/derneğimizde/eymir de ZAMAN konulu fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların, ODTÜ öğrencileri ve dernek arasındaki organik bağı artırmak, ODTÜ kültür ve kimliğini vurgulamak, son zamanlarda merkezinde ODTÜ olan tartışmaları da içine alan zamana tanıklık etmek, ODTÜ değerlerini ortaya koymak amacıyla ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ Kampus ve Eymir Gölü mekânlarını ve temalarını içermesi beklenmektedir. ODTÜ lü fotoğraf severlerin ve ODTÜ sever tüm fotoğraf ilgililerinin katkısını önemsiyor ve katılımlarınızı bekliyoruz. Yarışma Takvimi: Son Katılım Tarihi: 15 Kasım 2013 Cuma Seçici Kurul Toplantısı: 16 Kasım 2013 Cumartesi Sonuç Bildirim Tarihi: 18 Kasım 2013 Pazartesi Sergi Tarihi: Sergileme alanlara ayrıca duyurulacaktır. Bilgi İçin: Aysun Büyükcengiz Derneğimiz kulüplerine bir yenisi katılıyor Koleksiyon Kulübü Kurulma aşamasındaki kulübümüz için koleksiyonu olan, henüz koleksiyonu olmayıp başlamak isteyen, bu konuya ilgi duyan siz üyelerimizi kulübümüze davet ediyoruz. Amacı, koleksiyon kültürü toplantıları düzenlemek, temalı ve karma sergiler açmak, koleksiyon seminerleri düzenlemek, müze gezmek gibi faaliyetlerle üyelerimizi bir araya getirmek, koleksiyonlarını zenginleştirmek, yeni koleksiyon sahipleri oluşturmak, mezunlarımızı vazgeçilmez ve ömür boyu sürecek bir hobi sahibi yapmak olan ODTÜMD Koleksiyon Kulübü ne ilgi ve katkılarınızı bekliyoruz. Çalışmalarımıza katılmak isteyen üyelerimiz adresine katılım bildirebilirler. Tiyatro Atölyesi Sizi Bekliyor Hayat Bir Tiyatro Sahnesidir, Sizin Rolünüz Hangisi? ODTÜ Mezunları Derneği üç yıldır çok önemli bir sanatsal faaliyete imzasını attı. ODTÜ Mezunları Derneği çatısı altında kurulan Tiyatro Kulübü, efsanevi ODTÜ Oyuncuları nın da kurucuları arasında bulunan Yücel Çelikler yönetiminde bugüne dek tiyatro tarihinde önemli yeri olan üç tiyatro eserini başarıyla sahneye koydu. Keşanlı Ali Destanı, Mockinpott Acılarından Kurtulacak mı? ve Çavuş Musgrave in Dansı John Arden oyunlarında, o güne kadar tiyatro konusunda aktif olarak rol almayan kişiler büyük bir özveri ve performansla bu eserleri sahneledi. OMD Oyuncuları adıyla yola çıkan ekip, yeni dönemde de Umut Uğur un yazdığı Evham oyunun yanı sıra John Hodge un İşbirliklikçiler, Moira Buffi ni nin Tebai ye Hoşgeldiniz, David Bartlett ın Londra Depremleri ve Peter Weiss ın Marat/Sade adlı oyunları repertuarına alarak tiyatroseverle buluşturmaya hazırlanıyor. Şimdi sıra sizde... Siz de bu ekibin içinde olmak ister misiniz? Tiyatro Atölyesi, sadece sahne performansınızı geliştirmekle kalmayacak, empati yapabilme, özgüvenin gelişmesi ve yeni bakış açıları oluşması gibi katkıları olacak. Tiyatro Atölyesi, sizi, hayatınızda başka bir renk yaratmak ve bugüne kadar farkında olmadığınız yeteneklerinizi keşfedip geliştirmek üzere yeni dönemde OMD Oyuncuları ekibine bekliyor. Her yaştan katılımcının yer alacağı bu büyük prodüksiyonda, sahne heyecanını yaşayarak, sahne tozu ile yeni ufuklara yelken açmak için sizi Tiyatro Atölyesi ne davet ediyoruz. 16 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

17 Dernekten EKİM

18 Dernekten Psikodrama Yaşantı Grubu Başlıyor Kendiniz için ne zaman iyi bir şey yaptınız? İşte şimdi tam sırası! Yaşamda tığınız zorluklar, korkular ya karşılaş- da kötü tecrübeler ile baş etmek, bu sefer başkaları için değil sadece ve sadece kendiniz için iyi bir şey yapmak ve bu koca dünyada yalnız olmadığınızı yepyeni bir bakış açısı kazanarak keşfetmeniz için ODTÜ Mezunları Derneği nde psikoloji ve terapi etkileşimi ile kişiye en hızlı içgörü kazandıran süreçlerden birisi olan Psikodrama Yaşantı Grubu başlıyor. Hayat; gerçeklerin tecrübe edildiği bir sahnedir. Ve işte şimdi ve burada ; en iyi oyunumuzu kendimiz için oynama zamanı geldi. Hep birlikte, Psikodrama nın kendi büyüsü içinde insanları nasıl değiştirdiğine tanıklık ederken, bel- ki de içimizde bir köşeye sinmiş kırıl- gan, çaresiz ve ürkek çocuğa elimizi uzatacağız. Psikodrama ile 11 hafta süreyle geçmişten gelen bazı sorun- ları veya geleceğe dair yaşadığımız kaygıları nasıl kolayca çözebildiğimizi görecek, kendi içselliğimize ve tam is- tediğimiz hayata doğru eşsiz bir yolcu- luk yapacağız. Sizleri, grup terapisinde görülen onarıcı duygusal deneyimler ile hayata karşı yeniden cesaretlenip, iş ve özel hayatımızda karşılaştığımız tıkanıklıkları kolayca aşmak ve toplumda özgüven içinde duygularımızı ifade edebilmek için çalışmalar yapacağımız Psikodrama Yaşantı Grubuna bekliyoruz. Şimdi; tüm AMA larımızı ve tüm KEŞKE lerimizi kapının dışında bırakıp, hayata yeni bir pencere açarak kişisel gelişimimizin bize yeni ufuklar yaratması için kendimize bir şans vermemizin tam zamanı. PSİKODRAMA YAŞANTI GRUBU 13 Kasım 2013 Çarşamba akşamı saat da ODTÜ Mezunları Derneği nde başlıyor. PSİKODRAMA NEDİR?..İki kişi karşılaşırlar, önce göz göze, yüz yüze bakarlar ve sonra bakışlarını değiştirirler. Ve biri diğerine şöyle der; Ben senin gözlerini çıkarıp kendime takacağım, sen benim gözlerimi çıkarıp kendine takacaksın. Böylece sen bana benim gözlerimle, ben sana senin gözlerinle bakacağız. 20. Yüzyılın başlarında Psikodrama yı kuran Jacob Levi Moreno dur. Psikodrama yarattığı terapi yöntemi ile kişilerin kendi gerçeklerini yeniden keşfetmelerini ve bu sayede öğrendikleri yeni bakış açısı ile eski yaralarını iyileştirmelerini sağlar. Amatör Denizcilik Semineri Uçsuz bucaksız maviliğin özgürlüğünü denizin üzerinde yol alırken yüzünüze vuran rüzgarla hissetmek için, Haydi hep beraber yelken açalım Amatör Denizcilik Seminerimiz, ODTÜ Mezunları Derneği ve Derin Mavi Denizcilik Eğitim Merkezi işbirliği ile 26 Ekim 2013, Cumartesi Günü başlayacak. Denizde yol almanın özgürlüğünü ve keyfini güvenle yaşamak için yeni ve heyecan dolu bu yolculuğa birlikte çıkalım. Haftada iki gün (Cumartesi ve Pazar) yapılacak ve 2 hafta sürecek olan Amatör Denizcilik Seminerimize denizciliğe ilgi duyan herkesi bekliyoruz. 18 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

19 EKİM

20 Dernekten bu ay GÜNÜN MÖNÜSÜ HAFTA Ç HERGÜN 12:00-14:00 16 TL Çocuk Halk Oyunları Kursu Başlıyor ODTÜ Mezunları Derneği nde çocuklar için halk oyunları yeni dönem çalışmaları başlıyor Kasım ayından itibaren başlayacak çalışmalarımıza, 5-10 yaş aralığındaki çocuklarımız katılabilecek. Katılımcılardan oluşan halk oyunları ekibi, Mayıs ayında yapılacak Geleneksel Vişnelik Bahar Şenliğinde kostüm ve canlı müzik eşliğinde bir gösteri sunacak. Halk oyunları, halk müziği ve kültürümüzü nesilden nesile aktarmasının dışında, çocukların ekip çalışması, sorumluluk alma, hızlı ve doğru karar verme, topluluk önünde kendini ifade etme yetilerini geliştirerek özgüven sahibi bireyler yetişmesine destek olur. Psikomotor gelişimini hızlandıran bu etkinlikle, ritim duygusu, müzik kulağı, müzik ve hareket estetiğinde gelişme sağlanır. 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN Etkinlik Kurban Bayramınız Kutlu Olsun 1 Ekim Salı ODTÜ Hour Koleksiyon Kulübü 5 Ekim Cumartesi Tiyatro Atölyesi Resim Kursu 6 Ekim Pazar Tiyatro Atölyesi 9 Ekim Çarşamba Fotoğraf Okuma Seminerleri 10 Ekim Perşembe Opera Dinletisi 12 Ekim Cumartesi Tiyatro Atölyesi Resim Kursu 13 Ekim Pazar Tiyatro Atölyesi 19 Ekim Cumartesi Tiyatro Atölyesi Resim Kursu 20 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

21 Dernekten PAZARTES A la Carte Mönü SALI A la Carte Mönü ÇARŞAMBA A la Carte Mönü PERŞEMBE Açık Büfe Balık Keyfi Fotoğraf Okuma Seminerleri Başlıyor Neden fotoğraf çekiyoruz?... Anlatacak neyimiz var?... Anılarımızı ne yapmak istiyoruz?... Eleştiriye açık mıyız?... Alkış sesleri içinde internette kaybolan fotoğraflardan ne umuyoruz?... Her geçen gün hızla popülerleşen fotoğraf çekmek işi hakkında sesli düşünmek üzere Fotoğraf Okuma Seminerleri nde buluşuyoruz. Derneğimiz Fotoğraf Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğin ilki 09 Ekim 2013 Çarşamba günü, saat: da, Fotoğraf Kavramı Üzerine başlığı altında, teknolojik icat fotoğrafın sanatlaşması, kaydedilen görüntünün anlamı, göstermek/anlatmak üzerine, görme kültürümüzün sorgulanması konularıyla gerçekleşecek. Ücretsiz olarak katılabileceğiniz etkinliğimize siz fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz. Fotoğraf: Mebrur HATUNOĞLU CUMA A la Carte Mönü CUMARTESİ A la Carte Mönü Izlencesi Ekim Ekim Pazar Tiyatro Atölyesi 22 Ekim Salı Edebiyat Kulübü 26 Ekim Cumartesi Tiyatro Atölyesi Resim Kursu Amatör Denizcilik Semineri 27 Ekim Pazar Tiyatro Atölyesi Amatör Denizcilik Semineri 29 Ekim Salı Yedigöller Fotoğraf Gezisi 31 Ekim Perşembe Felsefe Kulübü PAZAR AÇIK BÜFE KAHVALTI 10:30-13:30 Üye: 22,5 TL, Katk Payl Üye: 18 TL, 7-12 Yafl: 15 TL 7-12 Yafl Katk Payl : 12 TL (0-6 Yafl Ücretsiz) EKİM

22 Opera Sahnelerinden Haluk DİRESKENELİ (ME 73) Operalarda yeni sezonda ne var? ODTÜ Mezunları Derneğimiz Ankara Vişnelik tesislerinde hafi f müzik var, Jazz var, popüler müzik var, Türk sanat müziği var, nadiren şan var, sinematek gösterimleri var, ama bugüne kadar opera yoktu. Umarım yakında olur, önce bir küçük salonda her hafta düzenli olarak bir akşam saat 20:00 de DVD den opera seyrederiz belki, kim bilir. Şimdi yeni sezon yurtiçi opera programlarını beraber gözden geçirelim. Değerli yönetmenimiz Yekta Kara tarafından modern kurgu ile sahnelenen Verdi nin Rigoletto operası Ankara Opera sahnesinde oynanacak. Puccini den Tosca, Verdi den Macbeth, Mozart operaları Don Giovanni ve Saraydan Kız Kaçırma programda yine var. Yeni olarak Verdi nin Attila ve Wagner den Das RheinGold operaları başlıyor. İstanbul Süreyya da Benjamin Britten Kötülüğün Döngüsü, Mozart Opera Müdürü, Salierri Önce Müzik Sonra Söz, Donizetti Aşk İksiri, Strauss Ariadne Naksos ta, Offenbach Hoffman ın Masalları programa konmuş. Samsun Operası nın yeni, heyecanlı, yetenekli, genç bir kadrosu var. Bu sezon Giocomo Puccini den Madame Butterfl y ve La Boheme, Mozart tan Sihirli Flüt operalarını oynayacaklar. İzmir Opera mızda harika eserler var. Donizetti Don Pasquale, Haendel Agrippina, Verdi Aida, Puccini Madame Butterfl y, Bellini La Sonnambula kaçırılmamalı. Mersin de, Puccini La Boheme ve Madame Butterfl y, Bizet Carmen oynuyor. Antalya da, Verdi La Traviata, Smetana Satılmış Nişanlı, Donizetti Lucia Di Lammermoor, Puccini Tosca, Mozart Figaro nun Düğünü, Cherubini Medea, Ali Hoca Lale Çılgınlığı, Verdi Macbeth sahnelenecek. Geçen dönem Ankara Operasında Yekta Kara Macbeth i sahneye koymuştu. Oyun, sahneleme, orkestra muhteşemdi. Macbeth operası siyasi iradeye bir anlamda ince mesaj gönderiyordu. Aşırı yetki ve hırs bunları isteyene zarar verebilir. Yeni dönemde bir Richard Wagner operası Ankara ortamına iyi gider diye düşünüyorum, Wagner in anti-semitik eğilimli olması, anlayana gerekli entelektüel mesajları verir. Almanca oynanması şart, İtalya da bazen İtalyanca Wagner oynuyorlar, dramatik etkisi kayboluyor. LaScala da artık Wagner operaları Almanca oynanıyor. İzmir Operamızın repertuarında Uçan Hollandalı var, ancak bu yıl oynamıyor, Ankara Operasında Wagner Tann Hauser belki ilkbaharda tekrar sahnelenecek. İstanbul Süreyya Operası nda herhalde henüz öyle bir Wagner çalışması yok, ilerde belki olur, olsa ne iyi olur. Bir şehrin zenginliği operasıyla belli olur. İzmir de 2 opera var, Elhambra Sahnesi ve Adnan Saygun Kültür Merkezi. 3.Opera binası Bostanlı da yapılıyor. Ankara da Opera Sahnesi ve Leyla Gencer. İstanbul da sadece Süreyya var. Antalya Haşim İşcan güzel bir mekan. Mersin tarihi salonda çalışıyor. Samsun Operası da çok güzel. Biletleri internetten, Ankara ve İzmir için sahnelemeden 15 gün, İstanbul için 30 gün önce alabiliyorsunuz. Sabah saat da internet sayfasını açmalı hazırda bilet almak için beklemeli, internet sayfası buyur gel biletini al deyince derhal teyakkuza geçmeli. Kış aylarında en büyük keyif benim için başka şehirdeki operaya gitmek. Sonra o günler için o şehirde kendimize iş/ program/ görüşme/ seminer ayarlamalı, nasıl olsa önümüzde 15 gün veya 1 ay zaman var, bilet almak öyle kolay değil. Bir kere ortadan, biraz geriden alacaksın, bir gün sol köşeden, diğer gün sağ köşeden alacaksın, ön orta iyi değil, salonu iyi göremiyorsun, sahnelenme sırasında salonda da oyun oynanabiliyor, arkanda ne oluyor anlamıyorsun. Balkonlar ancak salonda yer kalmamışsa alınır, eğer tek başına gidiyorsanız ve mecburen balkonda yeriniz varsa, birinci perdeden sonra salona ineceksiniz, boş koltuk bakacaksınız, ışıklar sönünce bulduğunuz yere oturacaksınız, yer gösteren görevliler size anlayış gösteriyorlar, kendileri salonda/ parterde boş bir yer bulup sizi oturtuyorlar, balkondan seyretmek öyle kolay değil, düz baktığınızda sadece öndeki seyirciyi seyrediyorsunuz, sahneyi görmek için sağa veya sola devamlı bakmaktan başınız tutuluyor. Öndeki protokol koltukları boş ise, hemen oturun, sanatçılar boş koltuklara oynamayı hiç sevmezler. Operaya öyle hazırlıksız gidilmez! Evde, arabada, işyerinde, kaset, CD, ipod, mp3 çalar alacaksın, PC de youtube açacaksın, hiç ara vermeden dinleyeceksin, en az 1-2 gün hatta bir hafta boyunca başka müzik dinlemek yok. Her bir nota, ses, müzik kafana girecek, Opera konusunda konservatuar eğitimi almamış olsan da baştan sona melodiyi kafanda takip edebileceksin. Opera ya geliyorsan koyu renk takım elbise gömlek, kravat giyineceksin, benim lafım erkek seyirciye, futbol maçına gidiyormuş gibi kot pantolonla operaya gelmek önce kendine saygısızlık. Maça gidiyorsan takım formanı giy, operaya geliyorsan takım elbise giy, hanımlar zaten kendilerine yakışanı biliyorlar, giyiyorlar. Erken gidip -en geç bir saat öncesindensalonda yerini alacaksın, oyun başladıktan sonra kendi aralarında sinemadaymış gibi konuşanlar çok olur, onlarla takışmaya gerek yok! Şişt fi lan demeye, surat asmaya, uyarmaya gerek yok, yerini değiştir daha iyi, bırak, hayatında bir kere operaya gelmiş zaten, konuşsun, bir başka uyaran nasılsa çıkar, belki kendisi anlar konuşulmaması gerektiğini. Sevmezse bir daha zaten gelmez. Münih Operası nda en ufak çıt çıkarsan herkes yüzüne kötü kötü bakmaya başlıyor. Milano LaScala operasında seyirci detone olan sanatçıyı affetmiyor, beğendiği sanatçıyı çiçek yağmuruna tutuyor, beğenmediğini belli ediyor. Moskova da ayağa kalkıyorlar ve sahneye yaklaşıyorlar, sanatçılara demet demet çiçek atıyorlar. Detone olan, sesi kısılan, şarkıyı unutan sanatçının operadan ayrılması lazım, sesine- kendine- sağlığına dikkat etmemiş, hazırlanmamış, sesini gerektiğince ısıtmamış. Bizde eser bitince sadece standart alkış var, çiçek göndermek yok. Ön sıralar çiçek getirmeli, beğendiği sanatçıyı çiçek yağmuruna tutmalı. Program kitapçığından mutlaka almak lazım, kaç kişi geldiyseniz o kadar program kitapçığını beklemeden almalı, son dakikada konu okunmaz, perde üstündeki dijital yazıları okumak için kendinizi zorlamayın, kendinizi müziğin keyfi ne bırakın, zaten çok tanıdık bildik bir müzik, mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. Son ara verildiğinde bir fi ncan sade kahve içmek insanı uyanık tutar. Opera sonrası araba sürmek daha kolay olur. Çıkışta yürüyüş mesafesi bir kafede yarım saat geçirmek, kahve ya da salep içmek iyi olur, kalabalık dağılır, taksi bulmak daha kolaylaşır. Operasız kalmayın ODTÜLÜLER LER BÜLTENİ

23 THBT den Tuğba ANDAÇ (MED 92) ODTÜ-THBT Mezunlarından Sakız Adası nda Muhteşem Gösteri ODTÜ nün en eski ve köklü öğrenci topluluğudur THBT... Dostluğun, kardeşliğin, sevginin her rengini barındıran bu öğrenci topluluğu, mezun olunduktan sonra farklı bir şekilde yerleşir hayatların ortasına Birinin mezun olduğu gün doğan bir başkası vardır, yıllar sonra o da gelir aynı çatı altına, kesişir yollar böylelikle Büyür gider, sevgileri dostlukları katlayarak THBT mezunları hangi şehirde yaşarsa yaşasın, bir hafta sonu geleneği olan halk oyunları-halk müziği çalışmalarını devam ettirirler, öğrencilik günlerinin heyecan ve birlikteliği hiç yok olmaz böylece. Her biri mesleki kimliklerinin yanına gururla eklemiştir THBT li olmayı; böylelikle sadece bir folklor ekibi ya da halk müziği korosu olmaktan uzaklaşıp, birçok sosyal projeye de imza atar THBT Bu projelerden biriydi Sakız Adası gösterisi. Bizleri Ayıran Bir Deniz, Bizleri Birleştiren Bir Kültür temasıyla, bir grup THBT linin bir kafe sohbeti sırasında ortaya atıldı. Sonrasında ise heyecanı katlanarak büyüyen, Ege nin iki yakasının sıcacık bağlarını gözler önüne seren devasa bir organizasyona ve muhteşem bir festivale dönüştü Eylül 2013 tarihlerinde, ODTÜ Ege Mezunları Derneği, ODTÜ-THBT ve Yunanistan ın Sakız Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen festival, halkın geniş katılımıyla düzenlenen ilk folklorik festival oldu. Sakız Adası Homerion Kültür Merkezi nde düzenlenen gala gecesini Ali Fuat Aydın-Cenk Güray ikilisi her iki yakanın türküleriyle açtı, sonrasında 50 kişilik THBT li kadro ve yine THBT lilerden oluşan Güz Kumpanyası adlı müzik grubu her iki yakadan zeybek, zeybekiko, sirtaki, kasapiko, kasaposerviko oyunlarını ve yine her iki yakadan türküleri ile rebetikoları sundular. Salondaki izleyicilerin bir ağızdan türkü ve rebetikolara eşlik etmesi, gecenin anlamını ve duygu yükünü doruğa çıkardı. Gecenin sonunda ODTÜ Ege Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu başkanı Fatih Seyhan, ODTÜ THBT Dönem Ağası Bülent Atalay (MED 83), Sakız Belediyesi adına Homerion Kültür Merkezi Müdürü Dr. Dimitris Mantikos, bu organizasyonu başarıyla gerçekleştiren THBT İzmir sorumlusu arkadaşımız Özgür Topaç (ME 97), Yunan halk oyunları çalıştırıcımız Maria Vougiouka, karşılıklı plaketlerini sundular. Ertesi gün ise, Sakız Adası Mesta Köyü sakinleri çok farklı bir etkinliğe ve görüntüye tanık oldular. Sakız ın bu ortaçağ köyünün meydanında, zeybekler, zeybekiko, sirtaki oynayan, türküler, rebetikolar söyleyerek barış ve sevgi çığlıkları atan, her türküye eşlik eden, her oyundan sonra birbirini kucaklayan bir grup ODTÜ lü Elbette halk eşlik etmekte gecikmedi. Günün sonunda izleyicisiyle, oyuncusuyla tüm ODTÜ lüler ve elbette tüm köy halkı hep birlikte kasapiko oynayarak bu çok anlamlı etkinliğe daha da çok anlam ve duygu katarak festivali sonlandırdılar Geriye tatlı yorgunluklar, daha da güçlenmiş dostluk bağları, gülen yüzler, duygulanan gözler, Sakız ın tadı, Ege nin tuzu ve elbette çok büyük bir gurur kaldı Mavi ovanın iki yanında Gezen gölgelerim var Zeytin ve defne ağaçlarının arasında Sakız kokan gün batımında Bizleri ayıran bir deniz Bizleri birleştiren bir kültür... Ah Ege Sen hep aynı türküyü söyle.. Şiir: Melike Özmen (ADM 00) Ali Fuat Aydın (EEE 98) Dostluk ve barış dileklerimle EKİM

24 Dernekten 24 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

25 Dernekten EKİM

26 Teknoloji Adil HİNDİSTAN (CE 93), 5C/5S ve ios 7 Bu ayın en çok konuşulan teknoloji olaylarının başında elbette Apple ın Eylül ayının başında duyurduğu yeni telefon ve yaz başından beri son halini vermeye uğraştıkları mobil işletim sistemi ios 7 versiyonunun 18 Eylül itibariyle kullanıcılara dağıtılmaya başlanması idi. Öncelikle kısaca yeni telefonlardan bahsedelim. Genel olarak Apple yeni telefonunu Eylül ayında duyuruyor ve yeni telefonlar eskisi fi yatından satışa sunulurken, bir önceki versiyonları düşük fiyata satın almak mümkün oluyor. Bu defa farklı bir yöntem deniyor Apple. Kendini, bir yıl içinde eski muamelesi görecek yeni telefona bile bile son modele sahip olmanın bedeli olarak yüksek bir ücret ödemek zorunda hissetmeyen, makul fi yatlı bir önceki jenerasyon telefonu kullanan müşterilerine erişilebilir iphone olarak iphone 5C (kimilerine göre oradaki C, Cheap - ucuz) seçeneğini sundu. Normalde iphone 5S yerini aldığı iphone 5 fi yatına satılacak ve iphone 5 ucuzlayacaktı. Bu kez, iphone 5 in üretimi durduruluyor, onun yerine ucuz olan 5C ya da üst model 5S i alabiliyorsunuz. 5C nin özelliklerine baktığımızda gördüğümüz durum şu: anten yenilenmiş ve hem daha geniş hem de daha hızlı LTE bandı barındırması sağlanmış. A6 işlemci, kamera, ekran büyüklüğü vs geri kalan her şey iphone 5 ile aynı. Yani teknik bir değişiklik yok ama sonuçta Apple bir pazarlama stratejisi olarak insanlara eski iphone 5 yerine aynı telefonu yeni iphone 5C olarak satacak. iphone 5S e gelince Her ne kadar Apple, kaydedilen fiziksel bilgiler telefondan dışarı çıkmayacak, içinde bizim bile erişimimiz olmayacak gibi güven vermeye yönelik açıklamalar yapmış olsa da Amerikan Güvenlik Teşkilatı nın hem içerde hem dışarıda insanların iletişimlerini kaydettikleri ile ilgili çıkan haberlerin üstüne Parmak izi ile giriş yapılması özelliği, kimilerini bir parça rahatsız etti. İşin teknik yönüne bakarsak, günde onlarca kere şifre girmekten bezmiş insanlar için hakikaten kullanışlı bir teknoloji olarak görünüyor. Sonuçta laptoplarda bu yöntem 10 yıldır kullanılıyor. Ancak bazen teknolojinin yeni ya da eski olmasından çok uygulama şekli önemli. Akıllı telefonlar da nerdeyse 10 küsur yıldır piyasada idi ilk iphone çıktığında. Ancak hiç bir zaman geniş topluluklara hitap edecek hale dönüşememişti. Kullanıcıları, bir kere alışınca geri donup şifre girmek hakikaten can sıkıcı geliyor diyor bu teknoloji için. iphone telefonların pil ömrü, diğer akıllı telefonlara göre hep daha uzun ömürlü oldu. Bunda iki etken var. Birincisi kullanılan işlemciyi Apple kendi tasarlıyor ve işletim sisteminin özellikleri göz önüne alınıyor. İkincisi ise, bu çok önemli bir fark, eğer bir uygulama arka planda ise, yani siz home tuşuna basıp uygulamadan çıktıysanız, saniye sonra o uygulama askıya alınıyor. Telefon, müzik, harita uygulamaları filan bu kısıtlamanın dışında tutuluyor, ama istisnalar dışında durum bu. Böylelikle arka planda kullanmadığınız uygulamalar pili tüketemiyor. Bu durumun yarattığı bazı can sıkıcı durumlar da yok değil. Örneğin, sabah podcastleri indirip yolda dinlemeyi düşünüyorsunuz. Ama eğer podcast uygulamasını arka plana atarsanız bir süre sonra download duruyor. ios 7 ile Apple bu konudaki tutumunu değiştiriyor, ama eğer A7 işlemcili yeni iphone 5S kullanmayacaksanız bunun pil ömrü açısından pek iyi bir durum olmadığını Android kullanıcıları size anlatabilir. iphone 5S in bir diğer farklı yaklaşımı da kamera konusunda. Fotoğraf makinelerindeki gibi Mega Pixel yarışına girmek yerine Apple kamera sensorunun pixellerini biraz büyütmüş ve bu şekilde çekilen fotoğrafl arın daha iyi durduğunu söylüyor. Öte yandan burst modunda pek çok fotoğraf çekip sadece beğendiğinizi tutma seçeneği oldukça kullanışlı. iphone 5S ile gelen A7: ARMv8 işlemcisi ilk ve tek 64bit lik işlemci. Diğer işletim sistemleri çok çekirdekli (çift ya da 4 lü) işlemciler ile cihazların hızını arttırmayı düşünürken Apple farklı düşünmüş. Bu konuda ciddi tartışmalar var ancak konu üzerinde derinlemesine bilgisi olan insanlar, PC lerde nerdeyse 10 yılı aşan bir süredir 64 bit lik platforma geçiş sürecini Apple in tek hamleyle gerçekleştirmesinin stratejik olarak doğru bir hamle olarak görüyor. Bir de söyle düşünmek lazım: 4-5 yıl öncesinin en güçlü Apple Macbook Pro bilgisayarından daha da güçlüsü artık cebinizde! 26 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

27 Dernekten EKİM

28 Dosya Doç.Dr. Ayşe CANATAN (PSY 86) Gazi üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Yaşlılık Nedir? Kime Yaşlı Diyoruz? Atilla ÖZKEFELİ Yaşlılık, doğumdan ölüme kadar geçirdiğimiz yaşam dönemlerinden biridir ve en sonuncusudur. Bebeklik, çocukluk ya da gençlik dönemi gibi başlangıcı ve bitişi belli bir yaş aralığı ile ya da fi ziksel olarak ifade edilebilir biçimde belirli değildir. Fakat yaşlanma doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden bir süreç olduğu için, bir dönemden diğerine geçiş fi ziksel, sosyal ve kültürel göstergelerden daha çok kronolojik olarak belirtilir. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığın başlangıcını 65 yaş olarak belirlemiştir. 20.yüzyıla kadar insanların 50 yaşını bile göremeden öldüğü bir gerçektir. 20.yüzyıl başında tıbbi ve teknolojik gelişmelerin etkilediği hızlı sosyal değişmeler neticesinde bebek ölümlerinin azalması, hastalıklara tedavilerin geliştirilmesi ve teknolojinin sosyal hayatı kolaylaştırarak bedensel yıpranmayı azaltması insanların giderek daha uzun yaşamasına neden olmuştur. Günümüzde ise 100 yaş ve ötesini yaşamanın, nefes alıp vermek şeklinde değil aktif olarak hayata katılımın sağlanabilmesine yönelik araştırmalar yapılmakta ve kaliteli yaşam koşullarını (sağlıklı ve aktif yaşlanma) geliştirmenin yolları aranmaktadır. İlkçağdan günümüze ulaşan bilgiler, antik çağda bir Romalı askerin en çok 30 lu yaşları görebildiğini ve az sayıda aristokrata 60 lı yıllara ulaşabilmenin nasip olduğuna işaret etmektedir. Geleneksel toplumlarda bilgi uzun süreli olduğundan yaşlıların değeri ve otorite olarak önemi yüksektir. Oysa günümüzün hızlı değişen, bilginin ve teknolojinin hızla yayıldığı modern toplumlarında, geleneksel donanıma sahip yaşlıların bu hıza ayak uyduramayışı onları yeniliklerin gerisinde bırakmaktadır. Yaşlılar adeta kendiliğinden bir sosyal dışlanma sürecine girmektedirler. Günümüzde 20.yüzyılın ilk yarısında dünyaya gelenler, geleneksel kültürün hakim olduğu toplumlarda yaşayan yaşa, cinsiyete ve belli toplumsal statülere göre kategori oluşturanlardan beklenen sosyal davranışlar bellidir. Örneğin, geleneksel bir toplumda bir kadın (yaşını bilmiyoruz kaç yaşında olursa olsun), anneanne olmuşsa kızı ile aynı giysileri giymesi yadırganır. Küçük bir çocuk saçları grileşmiş ya da iyice dökülmüş bir erkeği gördüğünde dede diyebilir. Sokakta arkadaşımızın anneannesi olduğunu bildiğimiz bir kadını ip atlarken görürsek yadırgayabiliriz. Buradaki örneklerde genellemelerden hareketle sonuca ulaşılmaktadır. Geleneksel toplum bireylerden toplumca bilinen ve açıklanabilen davranışlar bekler, birey beklendiği gibi davranmaz ise yadırganır. Teknoloji ne kadar ilerlese de içinde yaşanan toplumun yaşlılığa ve yaşlanmaya yüklediği anlamlar belirleyici olmakla birlikte, kitle iletişim araçlarının ve ilettikleri mesajların artması, küresel bir kitle kültürünün hakimiyeti bütün yaş gruplarını etkilemekte ve ayrıca eski kalıp bilgilerin ve değerlerin yerine yenilerini yerleştirmektedir. Böyle bir durumda sosyo-kültürel olarak kime yaşlı diyeceğimizden daha çok, küresel ve evrensel belirleyiciler devreye girmektedir. Aslında toplumda kime yaşlı denildiği de yaşa göre göreli bir durum arz eder. Örneğin 15 yaşında bir ergen için 40 yaşındaki annesi yaşlı gelebilir hatta böyle bir durumda 60 yaşındaki anneanne ise iyice yaşlıdır. Bilim adamları yaşlılığı 65 yaşında başlatıyor, üç döneme ayırıp, 65 ile 75 yaş arasındakilere genç yaşlı; 75 ile 85 yaş arasındakilere orta yaşlı ve 85 yaş ve üstündekilere ileri yaşlı demektedir. Bugün 100 ya- 28 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

EYLÜL 2014 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

EYLÜL 2014 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 242 EYLÜL 2014 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 2 4 2 İÇİNDEKİLER ODTÜLÜLER BÜLTENİ EYLÜL 2014 6 Dernekten Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu

Detaylı

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe 238 içindekiler 6 D Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

içindekiler 29 Dosya 48 Çizgiyle 46 Tarihten Dernekten ŞUBAT 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik 28 Teknoloji 40 Kavramlar

içindekiler 29 Dosya 48 Çizgiyle 46 Tarihten Dernekten ŞUBAT 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından Bu Ay Vişnelik 28 Teknoloji 40 Kavramlar 236 ODTÜLÜLER BÜLTENİ içindekiler 6 D Dernekten ŞUBAT 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

içindekiler 26 Üyelerimizden 28 Teknoloji 29 Dosya 48 Çizgiyle 44 Spor 46 Güncel Dernekten MART 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından

içindekiler 26 Üyelerimizden 28 Teknoloji 29 Dosya 48 Çizgiyle 44 Spor 46 Güncel Dernekten MART 2014 Opera SSahnelerinden Vişnelik Mutfağından 237 ODTÜLÜLER BÜLTENİ içindekiler 6 D Dernekten MART 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 232 2 3 2 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ İ EYLÜL 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) 5 Bizden Size Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83)

Detaylı

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera Sahnelerinden ODTÜ den ODTÜ den Bir Köşe Teknoloji Dosya Kavramlar Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Dernekten 2 4 0 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ HAZİRAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 235 2 3 5 içindekiler ODTÜLÜLER BÜLTENİ OCAK 2014 6 Dernekten Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR 247 MART 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 2 MART 2015 İçindekiler 03/2015 06 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83)

Detaylı

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Dernekten 2 4 1 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ TEMMUZ-AĞISTOS 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85)

Detaylı

Dernekten. Bu Ay Vişnelik. Spor. ODTÜ Mezunları Derneği nden Çocuklara Kamp Müjdesi OMD Athletics Spor Merkezi nde Çocuklara Özel Jimnastik Başlıyor

Dernekten. Bu Ay Vişnelik. Spor. ODTÜ Mezunları Derneği nden Çocuklara Kamp Müjdesi OMD Athletics Spor Merkezi nde Çocuklara Özel Jimnastik Başlıyor 206 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR 252 EYLÜL 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr .. 35 GUNDE 1 BEDEN.. OMD SPOR MERKEZİ Hemen Üye Olun ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ İçindekiler 09/2015 06 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ EYLÜL

Detaylı

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230

Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 230 2 3 0 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ HAZİRAN 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 191 aralık 2009 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Aralık 2009

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 197 haziran 2010 odtülüler bülteni ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Haziran 2010 Dernek Adýna Sahibi

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 190 kasım 2009 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Kasım 2009

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 195 nisan 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Nisan 2010

Detaylı

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr

246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR. www.odtumd.org.tr 246 OCAK-ŞUBAT 2015 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR www.odtumd.org.tr 246 ODTÜLÜLER BÜLTENİ İÇİNDEKİLER 6 Dernekten OCAK-ŞUBAT 2015 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Dernekten

İÇİNDEKİLER. Dernekten 205 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ MART 2011 Dernek Adına Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Himmet ŞAHİN (EDS'83) Yayın Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY'83) Şule ŞAHİN (PSY'85) Melda TANRIKULU (CRP'06) Emrah DELİKAN (CE'06)

Detaylı

28 Eylül günü Volkan Pastanesi nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Rektör Yardımcıları. Araş. Gör.

28 Eylül günü Volkan Pastanesi nde düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Fevzi Sürmeli, Rektör Yardımcıları. Araş. Gör. w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ H A F T A L I K İ L E T İ Ş İ M G A Z E T E S İ S A Y I : 4 3 3 5-1 1 E K İ M 2 0 0 7? KAMPUSTE NELER VAR? 6 Ekim Cumartesi

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni. 12 Eylül'de Açılıyoruz! HAYIR'lı Olsun!

Derneði Yayýnýdýr. odtülüler bülteni. 12 Eylül'de Açılıyoruz! HAYIR'lı Olsun! ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 199 eylül 2010 odtülüler bülteni 12 Eylül'de Açılıyoruz! HAYIR'lı Olsun! Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2010 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 29 Mayıs 2010 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın

Detaylı

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ İz Bırakan 50 Öğrenci Seçildi LAP Poster Şenlikleri Atılım Üniversitesi nin 2010-2011 öğretim yılıyla başlatmış olduğu 50 İz Bırakan Öğrenci programı kapsamında, okulumuzun 50 İz Bırakan Öğrencisi belli

Detaylı

İnternetin dünü, bugünü ve geleceği

İnternetin dünü, bugünü ve geleceği Atamızı özlemle andık Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 74. yılında düzenlenen etkinliklerle anıldı. SAYFADA 2. www.ahaber.anadolu.edu.tr Rektör Prof. Dr. Davut Aydın, Vilayet Meydanı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL GAZETESİ SAYI:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL GAZETESİ SAYI: www.ahaber.anadolu.edu.tr ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL GAZETESİ SAYI: 711 30 Haziran - 15 Eylül 2014 SAYFA3 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM MEZUNLARINI AĞIRLADI SAYFA4 ------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni

Derneði Yayýnýdýr. mart 2010. odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði Yayýnýdýr 194 mart 2010 odtülüler bülteni Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ODTÜLÜLER BÜLTENÝ ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Mart 2010 4

Detaylı

EKİM - KASIM - ARALIK 2012

EKİM - KASIM - ARALIK 2012 EKİM - KASIM - ARALIK 2012 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr. Ahmet E.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2014 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2014 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi Çoğunluklu : 31 Mayıs 2014 Cumartesi, 12:00

Detaylı

i n d e k s 26-35 14-17 18-25 K7Portre N D E S indeks Kariyer Prof. Dr. Aşkın Tümer 69 Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen Bizim Dünyamız

i n d e k s 26-35 14-17 18-25 K7Portre N D E S indeks Kariyer Prof. Dr. Aşkın Tümer 69 Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen Bizim Dünyamız indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Turgut Özakman Rengim Gökmen 14-17 Aktüalite 38 Sağlık Dr. Ömer Çobanoğlu 74 18-25 Duyurularýmýz 40 Kiþisel Geliþim Uzm. Psk. Hülya Üstel Kökdemir 42 Gurme Butcha

Detaylı

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz!

İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012. Aramıza. hoş geldiniz! İSTANBUL ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ YAYINIDIR TEMMUZ-AĞUSTOS 2012 Aramıza hoş geldiniz! Aşkı taze tutmanın sırrı: Fullfresh Teknolojisi. Çevreyle dost Arçelik ten, Fullfresh Teknolojisi ile yiyeceklerinizi

Detaylı