Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233"

Transkript

1

2 Dernekten 2 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

3

4 2 3 3 içindekiler ODTÜLÜLER ÜÜ BÜLTENİ EKİM 2013 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) 5 Bizden Size Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emrah DEL KAN (CE 06) Günay BULUT (ADM 85) Hilmi GÜVEN (EE 83) Melih VURKIR (OR/STAT 83) Erkan ÖZMACUN (EE 87) Erdem TÜFEKÇ (ECE 05) fiule GÖKO LU (ADM 85) Gökçen GÖKYER (CP 12) Yay n ve Reklam Sorumlusu Aysun BÜYÜKCENG Z ODTÜ den Dernekten Bu Ay Vişnelik Grafik, Tasar m ve Bask AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi. stanbul Yolu 7.km. No: 24 Bat kent/ankara Tel: Bask Tarihi: Opera Sahnelerinden ODTÜ Mezunlar Derne i Yönetim Kurulu Himmet ŞAHİN (EDS 83) Erdem TÜZÜN (ADM 82) Baki ARSLAN (CE 89) Kamil KANCOĞLU (ME 87) S. Melih ŞAHİN (ME 85) Melda TANRIKULU (CP 06) Emre GÜNER (CE 98) Ödentileriniz çin T. fl Bankas, ODTÜ fiubesi TR Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR Burs ve Yard mlar Fonu T. fl Barkas, ODTÜ fiubesi TR (TL) TR (EUR) TR (USD) Garanti Bankas Maltepe fiubesi TR (TL) THBT den Teknoloji Dosya 40 Kavramlar Yönetim Yeri ODTÜ Mezunlar Derne i Viflnelik Tesisi 1540 Sk. No: Y l, 06530, Ankara Tel: (312) Faks: (312) E-posta: Dosya Konusu İkinci Bahar Kapak Fotoğrafı Derneğimiz Hocam İnecek Var Kitaplar Arasında Yerel Süreli Yay n ISSN ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. ODTÜ lüler Bülteni her ay 5750 adet bas lmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir. 46 ODTÜ den Bir Köşe mzal yaz lardaki görüfl ve düflünceler yazarlar na ait olup, ODTÜ Mezunlar Derne i ni ve ODTÜ lüler Bülteni ni sorumlu k lmaz. Yay mlanan yaz lar ve foto rafl ar, Derne in ve yazarlar n izni olmadan kullan lamaz. 4 ODTÜLÜLER BÜLTENİ Çizgiyle

5 B ZDEN S ZE Sevgili üyelerimiz, BİZ DEĞİLSEK KİM? ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN? ODTÜ nün kurulduğu günden beri özgür ve bilimsel düşüncenin savunucusu olarak gösterdiği toplumsal sorunlara duyarlı tavrı, biz ODTÜ mezunlarına toplumda daima farklı bir rol biçmiştir. Bize bu özel kimliği veren, yaşamlarımızın çeşitli alanlarında başarılar kazandıran üniversitemize karşı kendimizi her zaman sorumlu hissetmişizdir. İşte ODTÜ lü olmanın ilk koşulu da budur; DAYANIŞMA. Üniversitemizin toplumsal alandaki tavizsiz duruşu, bireyin hak ve özgürlüklerine verdiği değer, çevre ve doğaya karşı duyarlılığı, coğrafi konum olarak Başkent in akciğeri olan ODTÜ arazisini yaratmış olması toplum içinde daima takdir toplamış ancak aynı zamanda sizlerin de tanık olduğunuz çeşitli saldırılara da maruz kalmıştır. Bizler geçmişten beri bizi biz yapan dayanışmamızdan aldığımız güç ve güvenle, ODTÜ lü olmanın ne demek olduğunu bugüne kadar toplum içinde sergilediğimiz sorumlu tavır ve davranışlarımızda gösterdik, bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bu süreçte en çok ihtiyacımız olan şey ise; Üyelerimizin, ODTÜ Mezunları Derneğimize ve Üniversitemize sahip çıkmasıdır. Şimdi daha çok kenetlenme ve sahip çıkma zamanı. Şimdi daha çok dayanışma ve birlikte olma zamanı. Şimdi Dernekte olma ve birlikte kolları sıvayıp katkı koyma zamanı. Şimdi destek olma zamanı. Biz ODTÜ lüyüz, Burası ODTÜ Mezunları Derneği. Şimdi Derneğimizle, Üyelerimizle, Mezunlarımızla, Üniversitemizle ve Öğrencilerimizle kısaca tüm bileşenlerimizle DAYA- NIŞMA ZAMANI. BİZ DEĞİLSEK KİM? ŞİMDİ DEĞİLSE NE ZAMAN? sorusunun cevabı sizlerin aktif katılım ve katkılarınız ile Derneğimizde yaratacağınız katma değerde kendini bulacaktır. Hep birlikte ODTÜ dayanışmasına sahip çıkmak üzere sizleri Derneğimize bekliyoruz. Say g la r m z la, OD TÜ Me zun la r Der ne ği Yö ne tim Ku ru lu EKİM

6 Dernekten ODTÜ de Yeni Eğitim Dönemi Başladı ODTÜ nün eğitim öğretim yılı 24 Eylül Pazartesi günü Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleşen törenle başladı. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in de katıldığı törende bir açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar konuşmasında ODTÜ nün geçtiğimiz dönem başarılarının yanı sıra, son dönemde ODTÜ nün içinde bulunduğu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üniversitemiz Uluslararası Sıralamada Konumu Yükseltti ODTÜ nün Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni ne katılan konuklara Hoşgeldiniz diyerek söz başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ nün son eğitim öğretim yılı içinde topluma ve bilim dünyasına katkılarını ve kazanımlarını dile getirdi. Bu akademik yıl içinde toplam ODTÜ diploması verdiklerini belirten Acar, ODTÜ nün uluslararası araştırma fonlarından en çok yararlanan üniversite olduğunu, Üniversitemizde yürütülen uluslararası projelerin sayısının son bir yılda % 25 artışla 71 e eriştiğini ifade etti. Ahmet Acar, Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından akademisyenlerimiz adına yürütülen uluslararası patent başvurularının sayısının bugün itibarıyla 100 e, alınan patent sayısının ise 30 a ulaştığını söyledi. ODTÜ yerleşkesinde düzenlenen bilim, kültür, sanat ve düşün etkinliklerinin Ankara kentinin yaşamı açısından da önemini vurgulayan Rektör Acar, geçtiğimiz ODTÜ KKM de 130 ulusal ve uluslararası etkinlik gerçekleştiğini hatırlattı. Prof. Dr. Ahmet Acar, Üniversitemizin eğitim ve araştırma alanlarındaki başarısının son yıl içinde birçok ulusal ve uluslararası sıralamanın sonuçlarına yansıdığını dile getirerek, ODTÜ nün bu yıl içinde ilan edilen tüm uluslararası sıralamalarda konumunu yükselttiğini vurguladı. Üniversitemizin ulusal başarılarına da değinen Acar, ODTÜ nün TÜBİTAK ve ilgili kuruluşların katılımıyla hazırlanan ve bu yıl Temmuz ayında ilan edilen Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi nde değerlendirmeye alınan 136 üniversite arasında en girişimci ve yenilikçi üniversite olarak belirlendiğini; ODTÜ Teknokent in ise 32 teknokent arasında en başarılı teknoloji geliştirme bölgesi ilan edildiğini söyledi. Bu başarıları için emeği geçenleri kutlayan Rektör Acar, sözlerini Üniversitemizin eğitim ve araştırma faaliyetlerini iyileştirme kurumsal kapasiteyi geliştirme çalışmalarını anlatarak sürdürdü. Demokrasinin Önündeki En Önemli Engel Toplumumuzdaki Kutuplaşmadır Türkiye de son dönemde yaşanan çatışmaları değerlendiren Rektör Acar, Evrensel standartlarda demokratik bir ülke olmamızın önündeki belki de en önemli engel, toplumumuzdaki kutuplaşmalardır. Din, inanç, mezhep ve milliyet-etnisite üzerinden oluşan fay hatları, toplumumuzun siyasi ve sosyal dinamiklerini derinden etkilemektedir. Son dönemde toplumumuzda yaşanan tartışma ve çatışmaların ağırlıklı olarak bu kutuplaşmalar temelinde yürüdüğünü ve maalesef kamplaşmayı artıracak siyasetlerin çok daha kolay taraftar bulduğunu görüyoruz. Toplumun her kesiminde artan eşitlik, hak ve özgürlük taleplerinin karşılanması için öncelikle bu kutuplaşmaların sona erdirilmesi gerekmektedir dedi. Prof. Dr. Ahmet Acar, demokratikleşmenin önündeki engelin eğitim ve çoğulcu demokrasi anlayışının toplumun geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasıyla aşılacağını dile getirdi. İktidar sahibi kesimlerin toplumdaki farklı görüş ve yaşam tarzlarına, farklı taleplere alan açmaya hazır olması gerektiğini söyleyen Acar, farklı kesimlerin karşılanmayan isteklerini savunmaları ve hak aramaları, protesto eylemleri düzenlemeleri demokratik rejimin doğasında var olduğunu, ancak, toplumda hak aranırken, tarafl arın şiddet ve zorbalığı bir yöntem olarak kullanmasının çoğulcu demokratik bir toplum olma yolunu tıkadığını belirtti. Sorunlar İlgililer Arasında Tartışılarak ve Ortak Çözüm Bulunarak Sonuçlanmalı Prof. Dr. Ahmet Acar, yaşanan tartışma ve çatışmalarla gündemde olan yol projesine de değinerek, Demokratik toplumlarda da, yerleşik mahalleler içinden yol geçirilmesi veya kentsel çevreyi olumsuz şekilde etkileyecek bir tesisin yapılması, yönetim ile etkilenen kesimler arasında ciddi tartışma ve hatta çatışma konusu olabilir. Bunun binlerce örneği ve anlaşmazlıkların nasıl çözüldüğü literatürde yer almaktadır. Ancak, bu tür sorunlarda şiddet kullanarak hak elde edildiği veya yönetimin dayatmayla sonuç aldığı örnekler demokratik toplumlarda yaygın değildir. Üniversite yönetimi olarak, bu yol projesinin yasal dayanağını kabul etmekle birlikte, uzun zamandır geciktirilmesi nedeniyle bugün yaşanan sorunların, ilgililer arasında tartışılarak ve ortak bir çözüm bulunarak sonuçlandırılması gerektiğini savunuyoruz dedi. Konuşmasının sonunda Üniversitemize kayıt yaptırarak aramıza katılan ODTÜ lülere seslenen Rektör Acar, Farklı fi kirleri dinleyin ve anlamaya çalışın; farklılıklara karşı hoşgörülü olun, insanlara anlayış ve saygı ile yaklaşın. ODTÜ nün başarısı ve sizin bu Üniversiteden alacaklarınız ODTÜ nün özgür akademik ve sosyal ortamının korunmasına bağlıdır. Özgürlük sorumlu olmayı gerektirir. Ne tür ve hangi nedenle olursa olsun şiddet içeren ve başkalarının seçeneklerini kısıtlayan davranışlar, üniversitenin faaliyetlerine ve çevreye zarar veren eylemler özgürlük kavramıyla bağdaşamaz. Bu tür davranışların sergilendiği ve eylemlerin yaşandığı yerlerde özgürlükten bahsetmek ve özgürlük ortamını sürdürmek mümkün olamaz. Özgürlük ortamımızın tüm ülkeye örnek olacak şekilde korunması ve geliştirilmesi için hepimiz sorumluluklarımıza titizlikle sahip çıkmalıyız dedi. 6 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

7 Dernekten ODTÜ En İyiler de Yükseldi QS Dünya Üniversiteleri Sıralamaları Açıklandı. En İyi 800 Dünya Üniversitesi sıralamasında ODTÜ listenin bandına yükseldi. ODTÜ, eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürüttüğü tüm alanlarda Türkiye deki üniversiteler arasında en yüksek dereceleri elde etti. İngiltere merkezli QuacquarelliSymonds (QS) kuruluşu, 2013 yılı için Dünyanın En İyi 800 Üniversitesi listesini 10 Eylül Salı günü açıkladı. adresinden ulaşılabilen sıralamada, geçtiğimiz yıl bandında yer alan ODTÜ, bu yıl listenin bandına yükseldi. QS 2013 listesinde, Bilkent Üniversitesi , Boğaziçi Üniversitesi , Koç ve Sabancı Üniversiteleri , İTÜ , Hacettepe Üniversitesi , İstanbul Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi bandında yer aldı. Bilim Alanlarına Göre Sıralama Sonuçları QS kuruluşu, 2013 yılının en iyi 800 üniversitesinin yanı sıra, üniversiteleri 5 farklı bilim alanı içinde ayrı ayrı değerlendirerek en iyi 400 üniversiteyi belirlediği listeyi de yayınladı. Bu listedeki sıralama, dünyadan seçkin akademisyen ve işverenlerini kapsayan anket çalışmasından elde edilen saygınlık verileri (academicreputationandemployerreputation), öğretim üyesi başına atıf sayıları (citationsperpaper), öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayıları ve uluslararası öğrenci-öğretim üyesi oranları kullanılarak oluşturuldu. QS tarafından sıralanan beş bilim alanı ve bu alanlarda ODTÜ nün elde ettiği dereceler ise şöyle: Mühendislik ve Teknoloji (EngineeringandTechnology) Mühendislik ve Teknoloji alanında ODTÜ 177. sırayı elde ederek tüm alanlarda en iyi 200 dünya üniversitesi içerisinde yer alan tek Türk üniversitesi oldu. Sanat ve Beşeri Bilimler (ArtsandHumanities) ODTÜ 295. sırayı elde ederek bu alanda ilk 400 listesine giren tek Türk üniversitesi oldu. Doğa Bilimleri (Natural Sciences) Bu listeye Türk üniversiteleri arasında en yüksek sıradan giren ODTÜ 251. sırayı elde etti. Sosyal Bilimler ve İşletme (SocialSciencesand Management) ODTÜ listede 294. sırayı alarak Türk üniversiteleri arasında en iyi dereceyi aldı. Yaşam Bilimleri ve Tıp (Life SciencesandMedicine) Tıp fakültesi olmadığı için ODTÜ nün yer almadığı bu alanda, Türkiye den İstanbul Üniversitesi 328. sıradan, Hacettepe Üniversitesi ise 377. sıradan listeye girdi. ODTÜ Mezunları Orman Yürüyüşü ODTÜ kurulduğu günden beri toplumsal sorunlara duyarlı tavrı ile özgür ve bilimsel düşüncenin savunucusu olmuştur. Mezunlarımız da kendilerine bu özel kimliği veren, yaşamlarının çeşitli alanlarında başarılar kazandıran üniversitelerine karşı kendilerini her zaman sorumlu hissetmişlerdir. Üniversitemizin toplumsal alandaki tavizsiz duruşu, bireyin hak ve özgürlüklerine verdiği değer, çevre ve doğaya karşı duyarlılığı, coğrafi konum olarak Başkentin akciğeri olan ODTÜ arazisini yaratmış olması toplum içinde daima takdir toplamıştır. Ancak her şeyi rant olarak gören gerici düşüncelerin saldırılarına da maruz kalmış ve kalmaya devam etmektedir. ODTÜ Ormanını bir kez daha hatırlamak, geçmişten beri bizi biz yapan dayanışmamızdan aldığımız güç ve güvenle Üniversitemize ve Derneğimize sahip çıkmak üzere 6 Ekim 2013 tarihinde, Saat 10:30 da, Devrim Stadyumu girişinde ODTÜ Mezunları Buluşmasını gerçekleştirmek için bir araya geliyoruz. Orman yürüyüşü ile başlayacak programımıza, tüm mezunlarımızı, öğretim görevlilerimizi ve ODTÜ çalışanlarımızı davet ediyoruz. Programın son hali aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine... Nâzım Hikmet Güzel bir Ankara sonbaharında görüşmek umuduyla. ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ PROGRAM 10:30-12:30 ODTÜ Orman Yürüyüşü (Yalıncak Köyü) 12:30-13:30 Dinlenme - Öğle Yemeği 13:30-15:00 ODTÜ Yolu Bilgilendirme Forumu (Yer: Necdet Bulut ( U3) Amfi si) 15:00-15:30 ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu Gösterisi 15:30-16:15 Cenk Güray ve Ekibi - Saz Dinletisi - 16:15-16:45 THBT (Türk Halk Bilimi Topluluğu ) Gösterisi EKİM

8 Dernekten 8 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

9 Dernekten Forum: Anadolu Bulvarı-Konya Yolu Bağlantısı Gezi Parkı sonrası Türkiye nin çeşitli parklarıyla birlikte Vişnelik Çim Amfi de başlayan forumlar, 8 Eylül Pazar günü saat de başlayan Anadolu Bulvarı Konya Yolu Bağlantısı konulu forumla devam etti. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Özgüven, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Gökmen ve ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin in de katıldığı forum, ODTÜ lü akademisyenleri, öğrencileri, ODTÜ mezunlarını ve mahalle halkını bir araya getirdi. Çim Amfi de başlayan ve havanın soğumasıyla Vişnelik Salonu nda devam eden forumda beş saat süresince Anadolu Bulvarı Konya Yolu bağlantısı ile ilgili tartışmaların yanı sıra, şehir ulaşım planları ve bilinçli ve örgütlü çalışma konuları gündeme geldi. Hassasiyetimiz doğaya ve emanetimize sahip çıkma hassasiyetidir Formda ilk sözü alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ arazisinden geçmesi gündeme gelen iki farklı yol projesi ile ilgili bilgi verdi. Anadolu Bulvarı Konya Yolu Bağlantısı nın planlandığı dönemde bir ihtiyaç olarak karşılarına çıktığını söyleyerek, 20 yıl sonra gündeme geldiğinde bu ihtiyacın yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ortaya çıkan sorunun katılımcı bir karar verme sürecinin devreye girmesi ile çözüme kavuşabileceğini ifade eden Prof. Dr. Acar, 100. Yıl ve Çiğdem mahalle sakinlerinin görüşlerinin alınması gerektiğini; kendilerinin de her türlü katkıyı vereceklerini söyledi. ODTÜ arazisinin üniversiteye tahsis edilmesinin, aynı zamanda bu arazinin sorumluluğunun da üniversiteye verilmesi demek olduğunu vurgulayan Rektör Acar, üniversite olarak yaratılan ormanla birlikte bu araziye sahip çıkma konusunda iyi bir sınav verildiğini belirtti. Orta Anadolu nun en temiz su havzası olan Eymir Gölü nün korunmasında da ODTÜ nün payı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Acar, araziye Ankara ve bu ülke için sahip çıkıldığının altını çizdi. Böylesine kıymetli bir araziyi hiçbir zaman bir rant aracı olarak görmediklerini belirten Ahmet Acar, Burası ODTÜ ye duyduğumuz sorumlulukla sahip çıktığımız emanettir. Hassasiyetimiz doğaya ve emanetimize sahip çıkma hassasiyetidir dedi. Rektör Acar, yolun çevre ve sosyal doku açısından olumsuz sonuçları olmayacağını düşünmediklerini, ancak yolun daha iyi koşullarda yapılması için gereken çabayı göstereceklerini söyleyerek sözlerini tamamladı. ODTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. İnci Gökmen, ODTÜ arazisi dışında kalan alanda da pek çok ODTÜ öğrencisinin, idari ve akademik personelinin de barındığına dikkati çekerek, üniversitenin yolun mahalleden geçecek kısmı ile ilgili de mahalleli ile işbirliği yaparak mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Gökmen, günde 40 bin aracın geçeceği sekiz şeritli bir yolun, çevre ve insan sağlığına önemli bir tehdit oluşturacağına dikkati çekti. Çözüm: Demokratik yerel yönetime sahip çıkan güçlü sivil kültür Foruma katılarak söz alan Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, Atatürk Orman Çiftliği nde yaşanan sürece değindi; belediyelerin düzenleme yaptıkları arazilerde düzenleme ortaklık payı kapsamında arazinin yüzde 40 ını başka mülkiyet alanlarına dönüştürebileceğini hatırlatarak, bu durumun kamuya açık alan olması nedeniyle ODTÜ arazisi için geçerli olmayacağını söyledi. Bir araziyi korumada planlardan daha önemli olanın halkın gücü ve direnci olduğunu ifade eden Tanık, söz konusu yolun güncel durum değerlendirilmeden yapılmaması gerektiğini vurguladı: Yol şimdi yapılırsa, doktorun 20 yıl önce verdiği ilacı 20 yıl sonra kullanmak gibi olacak. Ankara için master ulaşım planı yapılmadan bu ölçekte bir yatırımın yapılmasının doğru olmadığını dile getiren Bülent Tanık, çözümü demokrasiyi yerel yönetimlerde hakim kılacak bir yönetim yapısı ve bu yapıya sahip çıkan sivil kültürü yaygın ve güçlü hale getirmek olarak tanımladı. Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Ali Gökmen forumda, ODTÜ nün tüm bileşenleriyle ortak hareket etmesinin çok değerli olduğunu söyleyerek, mahalle halkıyla birlikte çalışılmasının önemine değindi. İmar planları konusunda bilirkişi olarak görev yapmış bir forum katılımcısı da söz alarak, yanlış bulunan imar planlarının her aşamada iptal edilebileceğini söyledi. Güvenpark ta otopark yapımı için ağaç kesilmesi sürecinde, Mimarlar Odası nın başvurusu üzerine yapılan bilirkişi çalışmasını ve uygulamanın durdurulmasını örnek verdiği konuşmasında, Mimar Odası 50 bin imza toplayarak bunu başardığını söyledi. Mahalle sakinlerinin konuya duyarlılığının çok önemli olduğunu dile getirirken, doğru seçilmiş bilirkişilerin bilimsel raporları ile vatandaş grubu olarak yolun iptali için mahkemeye başvurulması gerektiğini anlattı. Forum katılımcılarının da görüşlerini paylaştıkları oturumda, katılımcıların önerileri arasında, üzerinde çalışılan konularla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmaya çalışmak; Bir simülasyon çalışması ile, 20 yıl önce planlanan yolun şimdi yapılmasının hiçbir sorunu çözmeyeceğini göstermek; yolun yapılmaması için hazırlanacak dilekçenin kamuoyuna sunularak imza toplanması; ODTÜ dışındaki öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve diğer mahalle örgütleri ile bir araya gelinmesi yer aldı. Forumun kapanış konuşmasını yapan ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin, ODTÜ nün içinden geçtiğimiz süreçte tüm bileşenleriyle tek yürek olarak mücadele ettiğini belirterek, bir bütün olarak mezunların sit alanından yol geçmesine, mahallenin ortasından otoban geçmesine karşı olduğunu ifade etti. Şahin, Forumlarımızdan çıkan sonuçlar ODTÜ Rektörlüğü ve Senatosu tarafından mutlaka dikkate alınacaktır. Üniversitemize sahip çıkarken, tüm bileşenlerimizle bütünlüğümüzü koruyacağız dedi. EKİM

10 Dernekten Şimdi Dernekte 10 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

11 Olma Zamanı Dernekten EKİM

12 Dernekten Bir ODTÜ Dayanışması: ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı ODTÜ lülerin aralarına yeni katılan an öğrencilere destek olmak, adım attıkları tıkları bu yeni dünyada yalnız olmadıklarını arını göstermek için yürüttükleri ODTÜ ye Hoşgeldiniz Programı (YÖNDER), ODTÜ, Öğretim Ele- manları Derneği, ODTÜ Mezunları Derneği ve konsey üyesi mezun derneklerinin işbirliği ile devam etti. 4 5 Eylül tarihlerinde e altıncısı gerçekleşen programla, ODTÜ ye kayıt yaptırmak için gelen yaklaşık 2 bin öğrenci AŞTİ den karşılanarak ODTÜ Kampusu na ulaştırıldı. Ankara da karşılanacak öğrenciler r kayıt tarihlerinden önce bulundukları illerdeki konsey üyesi mezun dernekleri tarafın-afından bilgilendirildiler; karşılama ekibindeki gönüllüler ise yapacakları çalışmalarla a ilgili bilgileri ODTÜ Mezunları Derneği nde nde düzenlenen toplantıda aldılar. ODTÜ nün başlattığı ve diğer üniversitelerin de kendi bünyelerinde oluştur-urdukları karşılama programlarıyla kayıt günlerinde AŞTİ de kurulan karşılama a stantları, AŞTİ nin uygulaması ile bu yıl kurulamazken, program gönüllülerimiz ODTÜ tişörtleri ve pankartları ile öğrencileri ODTÜ ye gidecek oto- büslere yönlendirdiler. Kampu- sa ulaşan öğrenciler Kültür ve Kongre Merkezi nde kurulan kayıt masalarında kayıtlarını tamamlayarak hayatlarında yeni bir döneme başlamış oldular. Önümüzdeki yıllarda daha fazla yeni ODTÜ lüye ulaşabilmek için üyelerimizi programa katılmaya davet ediyoruz. 12 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

13 Dernekten Çim Amfi Konserleri Çim Amfi, Eylül ün son günlerinde iki önemli, tarzıyla fark yaratmış müzisyeni ve hayranlarını eşsiz iki konserle ağırladı. 28 Eylül Cumartesi akşamı Goran Bregovic le yükselen ezgiler, 29 Eylül Pazar günü yerini Hayko Cepkin şarkılarına bıraktı. Balkan müziğinin efsane ismi Goran Bregovic, 28 Eylül Cumartesi akşamı Vişnelik Çim Amfi de verdiği konserde, bundan önceki Çim Amfi konserlerinde olduğu gibi hayranlarının yoğun ilgisiyle coşkulu bir konsere imza attı. Sahneye Düğün ve Cenaze Orkestrası - The Wedding & The Funeral Band ile çıkan Bregovic, Emir Kustirica imzalı Çingeneler Zamanı, Arizona Rüyası ve Yeraltı fi lmlerinin klasikleşmiş müziklerinin de aralarında bulunduğu en güzel bestelerini Ankaralı hayranlarıyla paylaştı. Farklı müziği ve tarzı, sıradışı videoklipleri ve sahne şovlarıyla müzikseverlerin ilgisini toplayan Hayko Cepkin, 29 Eylül Pazar akşamı Çim Amfi yi dolduran hayranlarına Sakin Olmam Lazım, Tanışma Bitti ve Sandık adlı albümlerinden şarkılarla ve benzersiz sahne şovuyla güzel bir gece yaşattı. EKİM

14 Dernekten Burs ve Yardımlar Komitesi nden TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI İTİBARİ İLE BURS FONU MUZA BAĞIŞTA BULUNUP ESKİ TALİMATLARINI GÜNCELLEYEN YENİ BAĞIŞ VEREN ÜYELERİMİZ, MEZUNLARIMIZ VE ODTÜ DOSTLARI BURS VERENLER BATUHAN ÖZAY FERAH AKMAZ ŞİŞMANOĞLU FERİDUN AKYÜZ FERRUH BÜLENT BİNGÖL HİKMET SAVAŞ EKTİRİCİ İBRAHİM HALUK ÇERİBAŞI İBRAHİM ŞENYAY MEHMET ASLAN O.FİKRİ UÇAK ÖMER HAYRİ GÖNEN ÖNDER GÜRPINAR SABRİ ENGİN ZEYNEP ELİF ÖZTİN ESİN DÜZAKIN ERDEM FİDAN (CHE 81) ANISINA HATİCE FİDAN DALKIR (SOC 84) FATMA-MAHMUT FİDAN NURPER FİDAN (CHE 82) SERDAR DALKIR (ECON 84) ÜMMÜ GÜLSÜM FİDAN ODTÜ DOSTLARI ESİN TEZER KAMURAN KIRNAZ ORHAN R. ÇUBUKÇU İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEYEN 32 BURS VEREN BAĞIŞÇI BULUNMAKTADIR. BURS VEREN FİRMALAR KARCA MEDİKAL IE 02 PHYS 85 ARCH 71 ARCH 71 MAN 80 ENVE 92 CHE 70 EE 80 ME 03 MAN 76 ENVE 06 CE 79 CHE 00 ID 85 Burs Fonu yararına satışı devam etmektedir. DAVETİYE Derneğimiz Burs ve Yardımlar Komitesi, maddi gereksinimi olan ODTÜ öğrencilerine belirlenen ölçütler içinde burs vermek, öğrenim hayatları ile ilgili karşılaştıkları sorunları aşmalarına yardımcı olmak, onların çağdaş değerleri savunan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 20 yılı aşkın bir süredir çalışmalarını sürdürmektedir. Komitemiz, burs verilecek öğrencilerin seçimi, öğrenci seçiminde aranacak koşulların belirlenmesi, burs verilmesi öngörülenlerin gerekçeleriyle Yönetim Kurulu na sunulması, bursiyerlerin Dernekle ilişkilerini sağlıklı sürdürebilmeleri için ortamlar yaratarak, bursiyer- Dernek ilişkisini güçlendirecek etkinlikler düzenlenmesi ve Burs Fonu na kaynak sağlanması ile ilgili çalışmalardan sorumludur. Komite toplantıları her Perşembe saat da Vişnelik te yapılmaktadır. ODTÜ Dayanışması nın bir başka örneği olan Burs ve Yardımlar Komitesi çalışmalarına siz de katkı vermek istemez misiniz? Gelin hep birlikte öğrencimize sahip çıkalım. Burs ve Yardımlar Komitesi nde yer almak isteyen değerli üyelerimizi çalışma döneminde yapacağımız çalışmalara katkı vermeye davet ediyor odtumd.org.tr adresine gönüllülüklerini bildirmelerini rica ediyoruz. Saygılarımızla, ODTÜ Mezunları Derneği Burs ve Yardımlar Komitesi 14 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

15 Dernekten EKİM

16 Dernekten Fotoğraf Yarışması ODTÜ Mezunları Derneği tarafından hazırlanacak 2014 yılı takvimi, ODTÜ lüler Bülteni ve gerektiğinde diğer yayınlarda görsel olarak yararlanmak, arşiv oluşturmak ve sergilenmek amacıyla ODTÜ de/derneğimizde/eymir de ZAMAN konulu fotoğraf yarışması düzenlenmiştir. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların, ODTÜ öğrencileri ve dernek arasındaki organik bağı artırmak, ODTÜ kültür ve kimliğini vurgulamak, son zamanlarda merkezinde ODTÜ olan tartışmaları da içine alan zamana tanıklık etmek, ODTÜ değerlerini ortaya koymak amacıyla ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ Kampus ve Eymir Gölü mekânlarını ve temalarını içermesi beklenmektedir. ODTÜ lü fotoğraf severlerin ve ODTÜ sever tüm fotoğraf ilgililerinin katkısını önemsiyor ve katılımlarınızı bekliyoruz. Yarışma Takvimi: Son Katılım Tarihi: 15 Kasım 2013 Cuma Seçici Kurul Toplantısı: 16 Kasım 2013 Cumartesi Sonuç Bildirim Tarihi: 18 Kasım 2013 Pazartesi Sergi Tarihi: Sergileme alanlara ayrıca duyurulacaktır. Bilgi İçin: Aysun Büyükcengiz Derneğimiz kulüplerine bir yenisi katılıyor Koleksiyon Kulübü Kurulma aşamasındaki kulübümüz için koleksiyonu olan, henüz koleksiyonu olmayıp başlamak isteyen, bu konuya ilgi duyan siz üyelerimizi kulübümüze davet ediyoruz. Amacı, koleksiyon kültürü toplantıları düzenlemek, temalı ve karma sergiler açmak, koleksiyon seminerleri düzenlemek, müze gezmek gibi faaliyetlerle üyelerimizi bir araya getirmek, koleksiyonlarını zenginleştirmek, yeni koleksiyon sahipleri oluşturmak, mezunlarımızı vazgeçilmez ve ömür boyu sürecek bir hobi sahibi yapmak olan ODTÜMD Koleksiyon Kulübü ne ilgi ve katkılarınızı bekliyoruz. Çalışmalarımıza katılmak isteyen üyelerimiz adresine katılım bildirebilirler. Tiyatro Atölyesi Sizi Bekliyor Hayat Bir Tiyatro Sahnesidir, Sizin Rolünüz Hangisi? ODTÜ Mezunları Derneği üç yıldır çok önemli bir sanatsal faaliyete imzasını attı. ODTÜ Mezunları Derneği çatısı altında kurulan Tiyatro Kulübü, efsanevi ODTÜ Oyuncuları nın da kurucuları arasında bulunan Yücel Çelikler yönetiminde bugüne dek tiyatro tarihinde önemli yeri olan üç tiyatro eserini başarıyla sahneye koydu. Keşanlı Ali Destanı, Mockinpott Acılarından Kurtulacak mı? ve Çavuş Musgrave in Dansı John Arden oyunlarında, o güne kadar tiyatro konusunda aktif olarak rol almayan kişiler büyük bir özveri ve performansla bu eserleri sahneledi. OMD Oyuncuları adıyla yola çıkan ekip, yeni dönemde de Umut Uğur un yazdığı Evham oyunun yanı sıra John Hodge un İşbirliklikçiler, Moira Buffi ni nin Tebai ye Hoşgeldiniz, David Bartlett ın Londra Depremleri ve Peter Weiss ın Marat/Sade adlı oyunları repertuarına alarak tiyatroseverle buluşturmaya hazırlanıyor. Şimdi sıra sizde... Siz de bu ekibin içinde olmak ister misiniz? Tiyatro Atölyesi, sadece sahne performansınızı geliştirmekle kalmayacak, empati yapabilme, özgüvenin gelişmesi ve yeni bakış açıları oluşması gibi katkıları olacak. Tiyatro Atölyesi, sizi, hayatınızda başka bir renk yaratmak ve bugüne kadar farkında olmadığınız yeteneklerinizi keşfedip geliştirmek üzere yeni dönemde OMD Oyuncuları ekibine bekliyor. Her yaştan katılımcının yer alacağı bu büyük prodüksiyonda, sahne heyecanını yaşayarak, sahne tozu ile yeni ufuklara yelken açmak için sizi Tiyatro Atölyesi ne davet ediyoruz. 16 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

17 Dernekten EKİM

18 Dernekten Psikodrama Yaşantı Grubu Başlıyor Kendiniz için ne zaman iyi bir şey yaptınız? İşte şimdi tam sırası! Yaşamda tığınız zorluklar, korkular ya karşılaş- da kötü tecrübeler ile baş etmek, bu sefer başkaları için değil sadece ve sadece kendiniz için iyi bir şey yapmak ve bu koca dünyada yalnız olmadığınızı yepyeni bir bakış açısı kazanarak keşfetmeniz için ODTÜ Mezunları Derneği nde psikoloji ve terapi etkileşimi ile kişiye en hızlı içgörü kazandıran süreçlerden birisi olan Psikodrama Yaşantı Grubu başlıyor. Hayat; gerçeklerin tecrübe edildiği bir sahnedir. Ve işte şimdi ve burada ; en iyi oyunumuzu kendimiz için oynama zamanı geldi. Hep birlikte, Psikodrama nın kendi büyüsü içinde insanları nasıl değiştirdiğine tanıklık ederken, bel- ki de içimizde bir köşeye sinmiş kırıl- gan, çaresiz ve ürkek çocuğa elimizi uzatacağız. Psikodrama ile 11 hafta süreyle geçmişten gelen bazı sorun- ları veya geleceğe dair yaşadığımız kaygıları nasıl kolayca çözebildiğimizi görecek, kendi içselliğimize ve tam is- tediğimiz hayata doğru eşsiz bir yolcu- luk yapacağız. Sizleri, grup terapisinde görülen onarıcı duygusal deneyimler ile hayata karşı yeniden cesaretlenip, iş ve özel hayatımızda karşılaştığımız tıkanıklıkları kolayca aşmak ve toplumda özgüven içinde duygularımızı ifade edebilmek için çalışmalar yapacağımız Psikodrama Yaşantı Grubuna bekliyoruz. Şimdi; tüm AMA larımızı ve tüm KEŞKE lerimizi kapının dışında bırakıp, hayata yeni bir pencere açarak kişisel gelişimimizin bize yeni ufuklar yaratması için kendimize bir şans vermemizin tam zamanı. PSİKODRAMA YAŞANTI GRUBU 13 Kasım 2013 Çarşamba akşamı saat da ODTÜ Mezunları Derneği nde başlıyor. PSİKODRAMA NEDİR?..İki kişi karşılaşırlar, önce göz göze, yüz yüze bakarlar ve sonra bakışlarını değiştirirler. Ve biri diğerine şöyle der; Ben senin gözlerini çıkarıp kendime takacağım, sen benim gözlerimi çıkarıp kendine takacaksın. Böylece sen bana benim gözlerimle, ben sana senin gözlerinle bakacağız. 20. Yüzyılın başlarında Psikodrama yı kuran Jacob Levi Moreno dur. Psikodrama yarattığı terapi yöntemi ile kişilerin kendi gerçeklerini yeniden keşfetmelerini ve bu sayede öğrendikleri yeni bakış açısı ile eski yaralarını iyileştirmelerini sağlar. Amatör Denizcilik Semineri Uçsuz bucaksız maviliğin özgürlüğünü denizin üzerinde yol alırken yüzünüze vuran rüzgarla hissetmek için, Haydi hep beraber yelken açalım Amatör Denizcilik Seminerimiz, ODTÜ Mezunları Derneği ve Derin Mavi Denizcilik Eğitim Merkezi işbirliği ile 26 Ekim 2013, Cumartesi Günü başlayacak. Denizde yol almanın özgürlüğünü ve keyfini güvenle yaşamak için yeni ve heyecan dolu bu yolculuğa birlikte çıkalım. Haftada iki gün (Cumartesi ve Pazar) yapılacak ve 2 hafta sürecek olan Amatör Denizcilik Seminerimize denizciliğe ilgi duyan herkesi bekliyoruz. 18 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

19 EKİM

20 Dernekten bu ay GÜNÜN MÖNÜSÜ HAFTA Ç HERGÜN 12:00-14:00 16 TL Çocuk Halk Oyunları Kursu Başlıyor ODTÜ Mezunları Derneği nde çocuklar için halk oyunları yeni dönem çalışmaları başlıyor Kasım ayından itibaren başlayacak çalışmalarımıza, 5-10 yaş aralığındaki çocuklarımız katılabilecek. Katılımcılardan oluşan halk oyunları ekibi, Mayıs ayında yapılacak Geleneksel Vişnelik Bahar Şenliğinde kostüm ve canlı müzik eşliğinde bir gösteri sunacak. Halk oyunları, halk müziği ve kültürümüzü nesilden nesile aktarmasının dışında, çocukların ekip çalışması, sorumluluk alma, hızlı ve doğru karar verme, topluluk önünde kendini ifade etme yetilerini geliştirerek özgüven sahibi bireyler yetişmesine destek olur. Psikomotor gelişimini hızlandıran bu etkinlikle, ritim duygusu, müzik kulağı, müzik ve hareket estetiğinde gelişme sağlanır. 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN Etkinlik Kurban Bayramınız Kutlu Olsun 1 Ekim Salı ODTÜ Hour Koleksiyon Kulübü 5 Ekim Cumartesi Tiyatro Atölyesi Resim Kursu 6 Ekim Pazar Tiyatro Atölyesi 9 Ekim Çarşamba Fotoğraf Okuma Seminerleri 10 Ekim Perşembe Opera Dinletisi 12 Ekim Cumartesi Tiyatro Atölyesi Resim Kursu 13 Ekim Pazar Tiyatro Atölyesi 19 Ekim Cumartesi Tiyatro Atölyesi Resim Kursu 20 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

21 Dernekten PAZARTES A la Carte Mönü SALI A la Carte Mönü ÇARŞAMBA A la Carte Mönü PERŞEMBE Açık Büfe Balık Keyfi Fotoğraf Okuma Seminerleri Başlıyor Neden fotoğraf çekiyoruz?... Anlatacak neyimiz var?... Anılarımızı ne yapmak istiyoruz?... Eleştiriye açık mıyız?... Alkış sesleri içinde internette kaybolan fotoğraflardan ne umuyoruz?... Her geçen gün hızla popülerleşen fotoğraf çekmek işi hakkında sesli düşünmek üzere Fotoğraf Okuma Seminerleri nde buluşuyoruz. Derneğimiz Fotoğraf Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğin ilki 09 Ekim 2013 Çarşamba günü, saat: da, Fotoğraf Kavramı Üzerine başlığı altında, teknolojik icat fotoğrafın sanatlaşması, kaydedilen görüntünün anlamı, göstermek/anlatmak üzerine, görme kültürümüzün sorgulanması konularıyla gerçekleşecek. Ücretsiz olarak katılabileceğiniz etkinliğimize siz fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz. Fotoğraf: Mebrur HATUNOĞLU CUMA A la Carte Mönü CUMARTESİ A la Carte Mönü Izlencesi Ekim Ekim Pazar Tiyatro Atölyesi 22 Ekim Salı Edebiyat Kulübü 26 Ekim Cumartesi Tiyatro Atölyesi Resim Kursu Amatör Denizcilik Semineri 27 Ekim Pazar Tiyatro Atölyesi Amatör Denizcilik Semineri 29 Ekim Salı Yedigöller Fotoğraf Gezisi 31 Ekim Perşembe Felsefe Kulübü PAZAR AÇIK BÜFE KAHVALTI 10:30-13:30 Üye: 22,5 TL, Katk Payl Üye: 18 TL, 7-12 Yafl: 15 TL 7-12 Yafl Katk Payl : 12 TL (0-6 Yafl Ücretsiz) EKİM

22 Opera Sahnelerinden Haluk DİRESKENELİ (ME 73) Operalarda yeni sezonda ne var? ODTÜ Mezunları Derneğimiz Ankara Vişnelik tesislerinde hafi f müzik var, Jazz var, popüler müzik var, Türk sanat müziği var, nadiren şan var, sinematek gösterimleri var, ama bugüne kadar opera yoktu. Umarım yakında olur, önce bir küçük salonda her hafta düzenli olarak bir akşam saat 20:00 de DVD den opera seyrederiz belki, kim bilir. Şimdi yeni sezon yurtiçi opera programlarını beraber gözden geçirelim. Değerli yönetmenimiz Yekta Kara tarafından modern kurgu ile sahnelenen Verdi nin Rigoletto operası Ankara Opera sahnesinde oynanacak. Puccini den Tosca, Verdi den Macbeth, Mozart operaları Don Giovanni ve Saraydan Kız Kaçırma programda yine var. Yeni olarak Verdi nin Attila ve Wagner den Das RheinGold operaları başlıyor. İstanbul Süreyya da Benjamin Britten Kötülüğün Döngüsü, Mozart Opera Müdürü, Salierri Önce Müzik Sonra Söz, Donizetti Aşk İksiri, Strauss Ariadne Naksos ta, Offenbach Hoffman ın Masalları programa konmuş. Samsun Operası nın yeni, heyecanlı, yetenekli, genç bir kadrosu var. Bu sezon Giocomo Puccini den Madame Butterfl y ve La Boheme, Mozart tan Sihirli Flüt operalarını oynayacaklar. İzmir Opera mızda harika eserler var. Donizetti Don Pasquale, Haendel Agrippina, Verdi Aida, Puccini Madame Butterfl y, Bellini La Sonnambula kaçırılmamalı. Mersin de, Puccini La Boheme ve Madame Butterfl y, Bizet Carmen oynuyor. Antalya da, Verdi La Traviata, Smetana Satılmış Nişanlı, Donizetti Lucia Di Lammermoor, Puccini Tosca, Mozart Figaro nun Düğünü, Cherubini Medea, Ali Hoca Lale Çılgınlığı, Verdi Macbeth sahnelenecek. Geçen dönem Ankara Operasında Yekta Kara Macbeth i sahneye koymuştu. Oyun, sahneleme, orkestra muhteşemdi. Macbeth operası siyasi iradeye bir anlamda ince mesaj gönderiyordu. Aşırı yetki ve hırs bunları isteyene zarar verebilir. Yeni dönemde bir Richard Wagner operası Ankara ortamına iyi gider diye düşünüyorum, Wagner in anti-semitik eğilimli olması, anlayana gerekli entelektüel mesajları verir. Almanca oynanması şart, İtalya da bazen İtalyanca Wagner oynuyorlar, dramatik etkisi kayboluyor. LaScala da artık Wagner operaları Almanca oynanıyor. İzmir Operamızın repertuarında Uçan Hollandalı var, ancak bu yıl oynamıyor, Ankara Operasında Wagner Tann Hauser belki ilkbaharda tekrar sahnelenecek. İstanbul Süreyya Operası nda herhalde henüz öyle bir Wagner çalışması yok, ilerde belki olur, olsa ne iyi olur. Bir şehrin zenginliği operasıyla belli olur. İzmir de 2 opera var, Elhambra Sahnesi ve Adnan Saygun Kültür Merkezi. 3.Opera binası Bostanlı da yapılıyor. Ankara da Opera Sahnesi ve Leyla Gencer. İstanbul da sadece Süreyya var. Antalya Haşim İşcan güzel bir mekan. Mersin tarihi salonda çalışıyor. Samsun Operası da çok güzel. Biletleri internetten, Ankara ve İzmir için sahnelemeden 15 gün, İstanbul için 30 gün önce alabiliyorsunuz. Sabah saat da internet sayfasını açmalı hazırda bilet almak için beklemeli, internet sayfası buyur gel biletini al deyince derhal teyakkuza geçmeli. Kış aylarında en büyük keyif benim için başka şehirdeki operaya gitmek. Sonra o günler için o şehirde kendimize iş/ program/ görüşme/ seminer ayarlamalı, nasıl olsa önümüzde 15 gün veya 1 ay zaman var, bilet almak öyle kolay değil. Bir kere ortadan, biraz geriden alacaksın, bir gün sol köşeden, diğer gün sağ köşeden alacaksın, ön orta iyi değil, salonu iyi göremiyorsun, sahnelenme sırasında salonda da oyun oynanabiliyor, arkanda ne oluyor anlamıyorsun. Balkonlar ancak salonda yer kalmamışsa alınır, eğer tek başına gidiyorsanız ve mecburen balkonda yeriniz varsa, birinci perdeden sonra salona ineceksiniz, boş koltuk bakacaksınız, ışıklar sönünce bulduğunuz yere oturacaksınız, yer gösteren görevliler size anlayış gösteriyorlar, kendileri salonda/ parterde boş bir yer bulup sizi oturtuyorlar, balkondan seyretmek öyle kolay değil, düz baktığınızda sadece öndeki seyirciyi seyrediyorsunuz, sahneyi görmek için sağa veya sola devamlı bakmaktan başınız tutuluyor. Öndeki protokol koltukları boş ise, hemen oturun, sanatçılar boş koltuklara oynamayı hiç sevmezler. Operaya öyle hazırlıksız gidilmez! Evde, arabada, işyerinde, kaset, CD, ipod, mp3 çalar alacaksın, PC de youtube açacaksın, hiç ara vermeden dinleyeceksin, en az 1-2 gün hatta bir hafta boyunca başka müzik dinlemek yok. Her bir nota, ses, müzik kafana girecek, Opera konusunda konservatuar eğitimi almamış olsan da baştan sona melodiyi kafanda takip edebileceksin. Opera ya geliyorsan koyu renk takım elbise gömlek, kravat giyineceksin, benim lafım erkek seyirciye, futbol maçına gidiyormuş gibi kot pantolonla operaya gelmek önce kendine saygısızlık. Maça gidiyorsan takım formanı giy, operaya geliyorsan takım elbise giy, hanımlar zaten kendilerine yakışanı biliyorlar, giyiyorlar. Erken gidip -en geç bir saat öncesindensalonda yerini alacaksın, oyun başladıktan sonra kendi aralarında sinemadaymış gibi konuşanlar çok olur, onlarla takışmaya gerek yok! Şişt fi lan demeye, surat asmaya, uyarmaya gerek yok, yerini değiştir daha iyi, bırak, hayatında bir kere operaya gelmiş zaten, konuşsun, bir başka uyaran nasılsa çıkar, belki kendisi anlar konuşulmaması gerektiğini. Sevmezse bir daha zaten gelmez. Münih Operası nda en ufak çıt çıkarsan herkes yüzüne kötü kötü bakmaya başlıyor. Milano LaScala operasında seyirci detone olan sanatçıyı affetmiyor, beğendiği sanatçıyı çiçek yağmuruna tutuyor, beğenmediğini belli ediyor. Moskova da ayağa kalkıyorlar ve sahneye yaklaşıyorlar, sanatçılara demet demet çiçek atıyorlar. Detone olan, sesi kısılan, şarkıyı unutan sanatçının operadan ayrılması lazım, sesine- kendine- sağlığına dikkat etmemiş, hazırlanmamış, sesini gerektiğince ısıtmamış. Bizde eser bitince sadece standart alkış var, çiçek göndermek yok. Ön sıralar çiçek getirmeli, beğendiği sanatçıyı çiçek yağmuruna tutmalı. Program kitapçığından mutlaka almak lazım, kaç kişi geldiyseniz o kadar program kitapçığını beklemeden almalı, son dakikada konu okunmaz, perde üstündeki dijital yazıları okumak için kendinizi zorlamayın, kendinizi müziğin keyfi ne bırakın, zaten çok tanıdık bildik bir müzik, mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. Son ara verildiğinde bir fi ncan sade kahve içmek insanı uyanık tutar. Opera sonrası araba sürmek daha kolay olur. Çıkışta yürüyüş mesafesi bir kafede yarım saat geçirmek, kahve ya da salep içmek iyi olur, kalabalık dağılır, taksi bulmak daha kolaylaşır. Operasız kalmayın ODTÜLÜLER LER BÜLTENİ

23 THBT den Tuğba ANDAÇ (MED 92) ODTÜ-THBT Mezunlarından Sakız Adası nda Muhteşem Gösteri ODTÜ nün en eski ve köklü öğrenci topluluğudur THBT... Dostluğun, kardeşliğin, sevginin her rengini barındıran bu öğrenci topluluğu, mezun olunduktan sonra farklı bir şekilde yerleşir hayatların ortasına Birinin mezun olduğu gün doğan bir başkası vardır, yıllar sonra o da gelir aynı çatı altına, kesişir yollar böylelikle Büyür gider, sevgileri dostlukları katlayarak THBT mezunları hangi şehirde yaşarsa yaşasın, bir hafta sonu geleneği olan halk oyunları-halk müziği çalışmalarını devam ettirirler, öğrencilik günlerinin heyecan ve birlikteliği hiç yok olmaz böylece. Her biri mesleki kimliklerinin yanına gururla eklemiştir THBT li olmayı; böylelikle sadece bir folklor ekibi ya da halk müziği korosu olmaktan uzaklaşıp, birçok sosyal projeye de imza atar THBT Bu projelerden biriydi Sakız Adası gösterisi. Bizleri Ayıran Bir Deniz, Bizleri Birleştiren Bir Kültür temasıyla, bir grup THBT linin bir kafe sohbeti sırasında ortaya atıldı. Sonrasında ise heyecanı katlanarak büyüyen, Ege nin iki yakasının sıcacık bağlarını gözler önüne seren devasa bir organizasyona ve muhteşem bir festivale dönüştü Eylül 2013 tarihlerinde, ODTÜ Ege Mezunları Derneği, ODTÜ-THBT ve Yunanistan ın Sakız Belediyesi işbirliğiyle gerçekleşen festival, halkın geniş katılımıyla düzenlenen ilk folklorik festival oldu. Sakız Adası Homerion Kültür Merkezi nde düzenlenen gala gecesini Ali Fuat Aydın-Cenk Güray ikilisi her iki yakanın türküleriyle açtı, sonrasında 50 kişilik THBT li kadro ve yine THBT lilerden oluşan Güz Kumpanyası adlı müzik grubu her iki yakadan zeybek, zeybekiko, sirtaki, kasapiko, kasaposerviko oyunlarını ve yine her iki yakadan türküleri ile rebetikoları sundular. Salondaki izleyicilerin bir ağızdan türkü ve rebetikolara eşlik etmesi, gecenin anlamını ve duygu yükünü doruğa çıkardı. Gecenin sonunda ODTÜ Ege Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu başkanı Fatih Seyhan, ODTÜ THBT Dönem Ağası Bülent Atalay (MED 83), Sakız Belediyesi adına Homerion Kültür Merkezi Müdürü Dr. Dimitris Mantikos, bu organizasyonu başarıyla gerçekleştiren THBT İzmir sorumlusu arkadaşımız Özgür Topaç (ME 97), Yunan halk oyunları çalıştırıcımız Maria Vougiouka, karşılıklı plaketlerini sundular. Ertesi gün ise, Sakız Adası Mesta Köyü sakinleri çok farklı bir etkinliğe ve görüntüye tanık oldular. Sakız ın bu ortaçağ köyünün meydanında, zeybekler, zeybekiko, sirtaki oynayan, türküler, rebetikolar söyleyerek barış ve sevgi çığlıkları atan, her türküye eşlik eden, her oyundan sonra birbirini kucaklayan bir grup ODTÜ lü Elbette halk eşlik etmekte gecikmedi. Günün sonunda izleyicisiyle, oyuncusuyla tüm ODTÜ lüler ve elbette tüm köy halkı hep birlikte kasapiko oynayarak bu çok anlamlı etkinliğe daha da çok anlam ve duygu katarak festivali sonlandırdılar Geriye tatlı yorgunluklar, daha da güçlenmiş dostluk bağları, gülen yüzler, duygulanan gözler, Sakız ın tadı, Ege nin tuzu ve elbette çok büyük bir gurur kaldı Mavi ovanın iki yanında Gezen gölgelerim var Zeytin ve defne ağaçlarının arasında Sakız kokan gün batımında Bizleri ayıran bir deniz Bizleri birleştiren bir kültür... Ah Ege Sen hep aynı türküyü söyle.. Şiir: Melike Özmen (ADM 00) Ali Fuat Aydın (EEE 98) Dostluk ve barış dileklerimle EKİM

24 Dernekten 24 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

25 Dernekten EKİM

26 Teknoloji Adil HİNDİSTAN (CE 93), 5C/5S ve ios 7 Bu ayın en çok konuşulan teknoloji olaylarının başında elbette Apple ın Eylül ayının başında duyurduğu yeni telefon ve yaz başından beri son halini vermeye uğraştıkları mobil işletim sistemi ios 7 versiyonunun 18 Eylül itibariyle kullanıcılara dağıtılmaya başlanması idi. Öncelikle kısaca yeni telefonlardan bahsedelim. Genel olarak Apple yeni telefonunu Eylül ayında duyuruyor ve yeni telefonlar eskisi fi yatından satışa sunulurken, bir önceki versiyonları düşük fiyata satın almak mümkün oluyor. Bu defa farklı bir yöntem deniyor Apple. Kendini, bir yıl içinde eski muamelesi görecek yeni telefona bile bile son modele sahip olmanın bedeli olarak yüksek bir ücret ödemek zorunda hissetmeyen, makul fi yatlı bir önceki jenerasyon telefonu kullanan müşterilerine erişilebilir iphone olarak iphone 5C (kimilerine göre oradaki C, Cheap - ucuz) seçeneğini sundu. Normalde iphone 5S yerini aldığı iphone 5 fi yatına satılacak ve iphone 5 ucuzlayacaktı. Bu kez, iphone 5 in üretimi durduruluyor, onun yerine ucuz olan 5C ya da üst model 5S i alabiliyorsunuz. 5C nin özelliklerine baktığımızda gördüğümüz durum şu: anten yenilenmiş ve hem daha geniş hem de daha hızlı LTE bandı barındırması sağlanmış. A6 işlemci, kamera, ekran büyüklüğü vs geri kalan her şey iphone 5 ile aynı. Yani teknik bir değişiklik yok ama sonuçta Apple bir pazarlama stratejisi olarak insanlara eski iphone 5 yerine aynı telefonu yeni iphone 5C olarak satacak. iphone 5S e gelince Her ne kadar Apple, kaydedilen fiziksel bilgiler telefondan dışarı çıkmayacak, içinde bizim bile erişimimiz olmayacak gibi güven vermeye yönelik açıklamalar yapmış olsa da Amerikan Güvenlik Teşkilatı nın hem içerde hem dışarıda insanların iletişimlerini kaydettikleri ile ilgili çıkan haberlerin üstüne Parmak izi ile giriş yapılması özelliği, kimilerini bir parça rahatsız etti. İşin teknik yönüne bakarsak, günde onlarca kere şifre girmekten bezmiş insanlar için hakikaten kullanışlı bir teknoloji olarak görünüyor. Sonuçta laptoplarda bu yöntem 10 yıldır kullanılıyor. Ancak bazen teknolojinin yeni ya da eski olmasından çok uygulama şekli önemli. Akıllı telefonlar da nerdeyse 10 küsur yıldır piyasada idi ilk iphone çıktığında. Ancak hiç bir zaman geniş topluluklara hitap edecek hale dönüşememişti. Kullanıcıları, bir kere alışınca geri donup şifre girmek hakikaten can sıkıcı geliyor diyor bu teknoloji için. iphone telefonların pil ömrü, diğer akıllı telefonlara göre hep daha uzun ömürlü oldu. Bunda iki etken var. Birincisi kullanılan işlemciyi Apple kendi tasarlıyor ve işletim sisteminin özellikleri göz önüne alınıyor. İkincisi ise, bu çok önemli bir fark, eğer bir uygulama arka planda ise, yani siz home tuşuna basıp uygulamadan çıktıysanız, saniye sonra o uygulama askıya alınıyor. Telefon, müzik, harita uygulamaları filan bu kısıtlamanın dışında tutuluyor, ama istisnalar dışında durum bu. Böylelikle arka planda kullanmadığınız uygulamalar pili tüketemiyor. Bu durumun yarattığı bazı can sıkıcı durumlar da yok değil. Örneğin, sabah podcastleri indirip yolda dinlemeyi düşünüyorsunuz. Ama eğer podcast uygulamasını arka plana atarsanız bir süre sonra download duruyor. ios 7 ile Apple bu konudaki tutumunu değiştiriyor, ama eğer A7 işlemcili yeni iphone 5S kullanmayacaksanız bunun pil ömrü açısından pek iyi bir durum olmadığını Android kullanıcıları size anlatabilir. iphone 5S in bir diğer farklı yaklaşımı da kamera konusunda. Fotoğraf makinelerindeki gibi Mega Pixel yarışına girmek yerine Apple kamera sensorunun pixellerini biraz büyütmüş ve bu şekilde çekilen fotoğrafl arın daha iyi durduğunu söylüyor. Öte yandan burst modunda pek çok fotoğraf çekip sadece beğendiğinizi tutma seçeneği oldukça kullanışlı. iphone 5S ile gelen A7: ARMv8 işlemcisi ilk ve tek 64bit lik işlemci. Diğer işletim sistemleri çok çekirdekli (çift ya da 4 lü) işlemciler ile cihazların hızını arttırmayı düşünürken Apple farklı düşünmüş. Bu konuda ciddi tartışmalar var ancak konu üzerinde derinlemesine bilgisi olan insanlar, PC lerde nerdeyse 10 yılı aşan bir süredir 64 bit lik platforma geçiş sürecini Apple in tek hamleyle gerçekleştirmesinin stratejik olarak doğru bir hamle olarak görüyor. Bir de söyle düşünmek lazım: 4-5 yıl öncesinin en güçlü Apple Macbook Pro bilgisayarından daha da güçlüsü artık cebinizde! 26 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

27 Dernekten EKİM

28 Dosya Doç.Dr. Ayşe CANATAN (PSY 86) Gazi üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Yaşlılık Nedir? Kime Yaşlı Diyoruz? Atilla ÖZKEFELİ Yaşlılık, doğumdan ölüme kadar geçirdiğimiz yaşam dönemlerinden biridir ve en sonuncusudur. Bebeklik, çocukluk ya da gençlik dönemi gibi başlangıcı ve bitişi belli bir yaş aralığı ile ya da fi ziksel olarak ifade edilebilir biçimde belirli değildir. Fakat yaşlanma doğumla başlayıp ölüme kadar devam eden bir süreç olduğu için, bir dönemden diğerine geçiş fi ziksel, sosyal ve kültürel göstergelerden daha çok kronolojik olarak belirtilir. Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığın başlangıcını 65 yaş olarak belirlemiştir. 20.yüzyıla kadar insanların 50 yaşını bile göremeden öldüğü bir gerçektir. 20.yüzyıl başında tıbbi ve teknolojik gelişmelerin etkilediği hızlı sosyal değişmeler neticesinde bebek ölümlerinin azalması, hastalıklara tedavilerin geliştirilmesi ve teknolojinin sosyal hayatı kolaylaştırarak bedensel yıpranmayı azaltması insanların giderek daha uzun yaşamasına neden olmuştur. Günümüzde ise 100 yaş ve ötesini yaşamanın, nefes alıp vermek şeklinde değil aktif olarak hayata katılımın sağlanabilmesine yönelik araştırmalar yapılmakta ve kaliteli yaşam koşullarını (sağlıklı ve aktif yaşlanma) geliştirmenin yolları aranmaktadır. İlkçağdan günümüze ulaşan bilgiler, antik çağda bir Romalı askerin en çok 30 lu yaşları görebildiğini ve az sayıda aristokrata 60 lı yıllara ulaşabilmenin nasip olduğuna işaret etmektedir. Geleneksel toplumlarda bilgi uzun süreli olduğundan yaşlıların değeri ve otorite olarak önemi yüksektir. Oysa günümüzün hızlı değişen, bilginin ve teknolojinin hızla yayıldığı modern toplumlarında, geleneksel donanıma sahip yaşlıların bu hıza ayak uyduramayışı onları yeniliklerin gerisinde bırakmaktadır. Yaşlılar adeta kendiliğinden bir sosyal dışlanma sürecine girmektedirler. Günümüzde 20.yüzyılın ilk yarısında dünyaya gelenler, geleneksel kültürün hakim olduğu toplumlarda yaşayan yaşa, cinsiyete ve belli toplumsal statülere göre kategori oluşturanlardan beklenen sosyal davranışlar bellidir. Örneğin, geleneksel bir toplumda bir kadın (yaşını bilmiyoruz kaç yaşında olursa olsun), anneanne olmuşsa kızı ile aynı giysileri giymesi yadırganır. Küçük bir çocuk saçları grileşmiş ya da iyice dökülmüş bir erkeği gördüğünde dede diyebilir. Sokakta arkadaşımızın anneannesi olduğunu bildiğimiz bir kadını ip atlarken görürsek yadırgayabiliriz. Buradaki örneklerde genellemelerden hareketle sonuca ulaşılmaktadır. Geleneksel toplum bireylerden toplumca bilinen ve açıklanabilen davranışlar bekler, birey beklendiği gibi davranmaz ise yadırganır. Teknoloji ne kadar ilerlese de içinde yaşanan toplumun yaşlılığa ve yaşlanmaya yüklediği anlamlar belirleyici olmakla birlikte, kitle iletişim araçlarının ve ilettikleri mesajların artması, küresel bir kitle kültürünün hakimiyeti bütün yaş gruplarını etkilemekte ve ayrıca eski kalıp bilgilerin ve değerlerin yerine yenilerini yerleştirmektedir. Böyle bir durumda sosyo-kültürel olarak kime yaşlı diyeceğimizden daha çok, küresel ve evrensel belirleyiciler devreye girmektedir. Aslında toplumda kime yaşlı denildiği de yaşa göre göreli bir durum arz eder. Örneğin 15 yaşında bir ergen için 40 yaşındaki annesi yaşlı gelebilir hatta böyle bir durumda 60 yaşındaki anneanne ise iyice yaşlıdır. Bilim adamları yaşlılığı 65 yaşında başlatıyor, üç döneme ayırıp, 65 ile 75 yaş arasındakilere genç yaşlı; 75 ile 85 yaş arasındakilere orta yaşlı ve 85 yaş ve üstündekilere ileri yaşlı demektedir. Bugün 100 ya- 28 ODTÜLÜLER BÜLTENİ 233

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor

ADA DA ŞENLİK VARDI. tatlandırdı. Etkinlik piknik havasında geçiyor ADA DA ŞENLİK VARDI Bu yıl 6 ncısı düzenlenen Karaada Şenlikleri nde Bodrum un eski gelenekleri canlandırıldı. Şenliklerde, yelken, oltayla balık avlama ve çocuk oyunları gibi pek çok etkinlikte dereceye

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi BAŞKAN SELVİTOPU NDAN ÜCRETSİZ KURSLARA DAVET Karabağlar

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Aralık Gün ANKARA İSTANBUL İZMİR MERSİN ANTALYA SAMSUN Gün

Aralık Gün ANKARA İSTANBUL İZMİR MERSİN ANTALYA SAMSUN Gün 0 T.C. Aralık BREMEN MIZIKACILARI KİTAP NA! ARȘIN MAL ALAN (*) TOSCA ATATÜRK EVİ KONSERİ HAYDİ ÇOCUKLAR OPERAYA IV. MURAT TANZİMAT TAN GÜNÜMÜZE OPERA SERÜVENİ (*) DANS GÖSTERİSİ (Dünya Engelliler Günü)

Detaylı

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok

Gezimiz, meslekler ve bölümler ile ilgili olarak birçok Ankara Üniversite Oryantasyon Gezisi Mesleki rehberlik çalışmaları çerçevesinde 9. sınıf öğrencilerimize Ankara gezisi düzenlendi. Öğrencilerimizin, birçok üniversite ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmalarını

Detaylı

TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU

TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU TİYATRO AKADEMİ BAŞVURU FORMU TARİH: / /2017 1. Öncelikle adınız nedir? Adınızın anlamı nedir? 2. Annenizden doğma, babanızdan olma, sizden başka evde yaşayan biri var mı? Varsa sizden büyük mü küçük mü?

Detaylı

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu SOSYAL ETKİNLİKLER. EMO Kocaeli Şubesi SOSYAL ETKİNLİKLER 134 Geneksel Bahar Pikniği 27 Mayıs 2012 Şubemizin Geleneksel Pikniği 27 Mayıs Pazar Günü Sapanca`da gerçekleştirildi. Beraber yapılan kahvaltı ile başlayan pikniğe üyelerimiz aileleriyle

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Tarih ve Sayı: 13/02/2017-58963 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BENU6RZP2* Sayı :18830503-821.06- Konu :Gösteri ve ler İçin Hazırlanan Etkinlik Takvimi Değişikliği

Detaylı

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu ÜYE TOPLANTILARI. EMO Kocaeli Şubesi ÜYE TOPLANTILARI 60 Gebze de Temsilcilik Ve Üye Toplantısı Gerçekleştirildi 24 Şubat 2012 7. Dönem yönetim kurulu 24 Şubat Cuma günü Gebze temsilciliği üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmada Şube Başkanı

Detaylı

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi.

Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon geçirdi. Aylık Elektronik Haber Servisi Ocak 2012 Sanatla dolu geçen bir dönem daha: Sevgi Gönül Kültür Merkezi Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönem de Sevgi Gönül Kültür Merkezimiz sanatla dolu bir sezon

Detaylı

2016 Yılı GençKal Proje Raporu

2016 Yılı GençKal Proje Raporu 2016 Yılı GençKal Proje Raporu KalDer bünyesinde yer alan GençKal (Genç KalDer liler), kalite ve çağdaş yönetim anlayışını öğrenip içselleştirecek, liderlik niteliklerine sahip üniversite öğrencilerinden

Detaylı

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ

PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ PROF. DR. YUSUF VARDAR -MÖTBE- KÜLTÜR MERKEZİ 02 Ekim, Pazartesi, 10:00 TÖREN Ege Üniversitesi 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni Ege Üniversitesi Rektörlüğü 03-15 Ekim İpek Yolu Sakinleri Fotoğraf

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Nisan 23, 2012-10:12:04 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ülkesinin çocuklarına, gençlerine gerekli yatırımı yapmayan, gereken sorumluluğu ve özeni yerine

Detaylı

Müziğin Mucizesi 'El Sistema' Her Yerde

Müziğin Mucizesi 'El Sistema' Her Yerde On5yirmi5.com Müziğin Mucizesi 'El Sistema' Her Yerde Söyleşiye bazı katılımcıların sosyal rehabilitasyon projeleri hakkında olumsuz portre çizmesi ve Türkiye'yi eleştirmesi damgasını vurdu. Yayın Tarihi

Detaylı

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi.

Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. Uluslararası İzmir Film Festivalinin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11

Detaylı

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz.

1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. 1.TEOG Öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı Nasıl Değerlendirmeliyiz. Sınava sayılı günler kala heyecanı gözlerinden okunan 8.sınıf öğrencilerimize TEOG öncesi Test Çözüm Teknikleri ve Son 2 Haftayı

Detaylı

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu

Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi nde Mezuniyet Coşkusu Başkent Üniversitesi, 21 ve 22 Haziran günlerinde düzenlenen 2016-2017 eğitim yılı mezuniyet törenleriyle, on binlerce mezununa yenilerini kattı. D iplomalarını

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! K A Y I O K U L L A R I Haftalı 17-21 NİSAN 2017 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık. Yarının aydınlık geleceği olan

Detaylı

Tanıtım Toplantısı. 24 Ekim 2014

Tanıtım Toplantısı. 24 Ekim 2014 Tanıtım Toplantısı 24 Ekim 2014 Projenin Amacı Nisan da Adana da olmak. Marka Şehir : Adana Yemekleri, yetiştirdiği ünlüleri, tarihi, geleneksel ve kültürel değerleriyle tanınan Adana nın Nisan ayında

Detaylı

HAFTALIK ÖĞRETMEN BÜLTENİ 25 KASIM 2016

HAFTALIK ÖĞRETMEN BÜLTENİ 25 KASIM 2016 HAFTALIK ÖĞRETMEN BÜLTENİ 25 KASIM 2016 ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI... Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir. Değerli öğretmenlerimiz, öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Detaylı

FESTİVAL HAKKINDA. Magical Fest Türkiye'de en çok biletli seyircinin ağırlayacağı bir festival olacak.

FESTİVAL HAKKINDA. Magical Fest Türkiye'de en çok biletli seyircinin ağırlayacağı bir festival olacak. İÇİNDEKİLER Festival Hakkında... 3 Festival Programı... 4 Line Up (1.Gün)... 5 Line Up (2. Gün)... 6 Festival'in Tanıtımı... 7 Rakamlarla MagicalFest... 8 Festival Alanı... 9 Festivalin Mobil Uygulaması...

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 29.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta cumartesi gününden itibaren etkinlikler

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru

Radyo. Bayram teklifi. MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru 17 MAYIS 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Bayram teklifi MUSTAFA Kemal Atattürk 16 Mayıs ta annesiyle vedalaşıp Bandırma Vapuru ile Beşiktaş tan Samsun hareket etti. Bu Beşiktaş

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ

ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ İ S T A N B U L Ü N İ V E R S İ T E S İ ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİ 16 ŞUBAT PER. 20 ŞUBAT PZT.

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü töreni hazırlıkları, ortaokul öğrencilerimizin 1. deneme

Detaylı

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği Yunanistan ın Kos Belediye Başkanı George Kritsis, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon u ziyaret ederek Bodrum-Kos arasındaki turizm ve ticaret işbirliği

Detaylı

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ

22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA 23.09.2014 SALI - ALVAR AALTO SAĞLIK VE SPOR FAKÜLTESİ 22-27 EYLÜL 2014 FİNLANDİYA GEZİMİZ 22,09,2014 PAZARTESİ - BULUŞMA VE PISA Gece geç saatlerde Helsinki yolculuğumuz başlayacak. Uzun bir uçak yolculuğu yapacağız.ardından bir saatlik bir uçuş sonunda Jyvaskyla

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 03.11.2012. Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 03.11.2012 Salkım Söğüt Saç Beşiktaş Belediyesi'nde belgesel film gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor. Levent Kültür Merkezi'nde sinema gösterimleri için de Salkım

Detaylı

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında

Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında Türkiye nin köklü şirketlerinden PET HOLDİNG 40 yaşında 23 Nisan 2014 Çarşamba 17:23 Devremülk Turizm inden Sağlık Turizm ine, madencilik ve mermerden gayrimenkule kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren

Detaylı

İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ

İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ İTÜ HBSK ÜNİVERSİTELER ARASI HALK KÜLTÜRÜ GÜNLERİ İTÜ HALK BİLİMİ VE SANATLARI KULÜBÜ İTÜ HBSK KİMDİR? Halk Bilimi ve Sanatları Kulübü, 1999 güzünde, İTÜ bünyesinde Halk Oyunları, Müzik Birimi ve Kafkas

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-16. Syf Yayın Tarihi :06.12.2013 Sayfası :10.Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :7. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası :1-11. Syf Yayın Tarihi :06.12.2014 Sayfası

Detaylı

17. SAYI. kasım 2016 EXPO 2016 ANTALYA

17. SAYI. kasım 2016 EXPO 2016 ANTALYA kasım 2016 17. SAYI EXPO 2016 ANTALYA Dünya nın en önemli etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Expo Fuarı ü l k e m i z d e i l k d e f a 23 Nisan 30 Ekim 2016 tarihleri arasında Çiçek ve Çocuk temasıyla

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

Müteşebbis Üniversiteliler Bilgi İletişim Topluluğu

Müteşebbis Üniversiteliler Bilgi İletişim Topluluğu Müteşebbis Üniversiteliler Bilgi İletişim Topluluğu www.munbit.org Tanıtım Dosyası 02 Müteşebbis Üniversiteliler Bilgi İletişim Topluluğu MÜNBİT, dünyayı değiştireceğine inanan, engelleri aşacağını bilen,

Detaylı

GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI Bodrum, Global Run ile festival coşkusuna hazırlanıyor Global Yatırım Holding in, Bodrum Cruise Port ev sahipliğinde 4 üncü kez gerçekleştireceği Global Run Bodrum

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 23.03.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Dünyada En Hızlı Yaşlanan İkinci Ülke: Türkiye 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında,izmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor

Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un davetiyle Bodrum a gelen Vanlı futbolcu kızlar Bodrum da kamp yapıyor. Van Mustafa Cengiz Ortaokulu Mor Menekşeler

Detaylı

Bilim Kahramanları Buluşuyor

Bilim Kahramanları Buluşuyor Bilim Kahramanları Buluşuyor 1. 9 16 yaş arası gençler, bilimin kolay erişilebilir ve eğlenceli olduğunu keşfediyorlar; 2. her sene farklı bir konuda topluma faydası olacak çözümler üretiyorlar; 3. yaşamları

Detaylı

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel

BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ. - Basın Toplantısı Haber Küpürleri. - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel BİR ACAYİP SOYGUN ADANA İŞİ - Basın Toplantısı Haber Küpürleri - 12.Ocak 2015 Adana Hilton Otel 13.01.2015 Salı Adana İşi nde acayip soygun Bir Acayip Soygun Adana İşi adlı uzun metraj filmin çekimleri

Detaylı

BİZ KİMİZ? ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. Atatürkçü

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu adına hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Belediye Başkanım, Okul Aile Birliğimizin değerli yöneticileri, Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili öğretmenlerimiz ve yöneticilerimiz, Saygıdeğer Bağışçılarımız,

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündem

Pazartesi İzmir Basın Gündem 21.03.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem İZMİR İN KALBİ İKÇÜ DE ATIYOR! İzmir de kalp nakli gerçekleştiren ikinci merkez olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, iki

Detaylı

Bodrumlu Sanatçılar Bodrum a Sahip Çıkıyor

Bodrumlu Sanatçılar Bodrum a Sahip Çıkıyor Bodrumlu Sanatçılar Bodrum a Sahip Çıkıyor Bodrum Kent Konseyi Başkanı Hamdi Topçuoğlu bir açıklama yaparak, 28 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Bodrum Belediye Meydanı nda, Bodrumlu

Detaylı

OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI

OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI OKULA YÜZ VERİN KAMPANYASI OKULA YÜZ VERİN (100 TL ye Okul) ODTÜ öğrencileri ve mezunları olarak başlattığımız ve ODTÜ Mezun Derneklerinin desteğiyle yürütmekte olduğumuz bir ilköğretim okulu yaptırma

Detaylı

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti

Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu temalı Toplantı İstanbul TOBB Plaza da Gerçekleşti Uluslararası Yükseköğretim Hareketliliği ve Türkiye nin Konumu Toplantısı TOBB Plaza da

Detaylı

12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı

12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı 12. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı Bodrum da, bu yıl 12 incisi düzenlenen Uluslararası Bale Festivali, Çalıkuşu isimli gösteri ile başladı. 19 Temmuz 6 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

KURS KAYITLARI BAŞLIYOR

KURS KAYITLARI BAŞLIYOR DUYURU KURS KAYITLARI BAŞLIYOR Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünde ÇOCUK ve SANAT Projesi kapsamında ÇOCUK KOROSU, ÇOCUK BALESİ ÇOCUK ORKESTRASI ve ÇOCUK RESİM-TASARIM kursları için kayıtlar başlamıştır.

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da

Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi nin ilk şubesi Bodrum da Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi, Bodrum Ticarete Odası ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile tamamlanan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Detaylı

ANKARA-OSTİM ROTARY KULÜBÜ

ANKARA-OSTİM ROTARY KULÜBÜ 2013-2014 DÖNEMİ KULÜP BÜLTENİ NO : 4 (EKİM) BAŞKANIN MEKTUBU Değerli Dostlar Ron D.BURTON Uluslararası Rotary Başkanı 2013 2014 Dönemi Gürkan OLGUNTÜRK 2430. Bölge Guvernörü 2013 2014 Dönemi N.Altan ARSLAN

Detaylı

Sanatın adresi Fulya!..

Sanatın adresi Fulya!.. Sanatın adresi Fulya!.. Beşiktaş Belediyesi Fulya Sanat 2012-2013 sezonunu açtı. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile İstanbul Devlet Opera ve Balesi yine Beşiktaş'ta! Dünya kalitesinde tasarlanan Beşiktaş

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :İnternet Sitesi SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :İnternet Sitesi Karabağlar Belediyesi Farkındalık Yaratacak

Detaylı

Sonrası. Jewett, Keman. Özcan Ulucan, Keman. Tuba Özkan, Viyola. Ozan Tunca, Cello. Program ile ilgili detaylar ise

Sonrası. Jewett, Keman. Özcan Ulucan, Keman. Tuba Özkan, Viyola. Ozan Tunca, Cello. Program ile ilgili detaylar ise Işık Tünelinin Sonrası Fulya SanatMerkezinde birbirinden güzel etkinlikler sanatseverler ile buluşuyor. Aralıkayının ilk haftası yine yoğun programlarıyla FulyaSanat Merkezi odak noktasıydı. Bu etkinliklerden

Detaylı

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK

Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Adı: ERGOTERAPİ İÇİNDE HAYATIN RİTİMLERİNİ ÖĞRENMEK Projenin Amacı: Ülke geleceği üzerinde söz sahibi olan, hedef kitledeki dezavantajlı grubun, BSRM lerde kalan 14-20 yaş arası 60 genç kızın,

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı

MAMMA MIA. Lise İngilizce Drama Kulübü nden bir ilk daha

MAMMA MIA. Lise İngilizce Drama Kulübü nden bir ilk daha MAMMA MIA Lise İngilizce Drama Kulübü nden bir ilk daha Her yıl geleneksel olarak bir oyun çıkarmayı hedeflediğimiz kulübümüzde bu sene dünyanın en ünlü müzikali olma özelliği taşıyan MAMMA MIA yı sergiledik.

Detaylı

Kıymetli Kültür ve Sanat Dostları,

Kıymetli Kültür ve Sanat Dostları, Kıymetli Kültür ve Sanat Dostları, Geçtiğimiz ay sanatın hemen hemen tüm dallarını izleyebileceğiniz etkinlikleri sizlerle buluşturduk. Bunun yanı sıra, çeşitli kültürel etkinlikler de sunduk. Beğenilerin,

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı!

İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı! İSTE (Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi), DENİZCİLİK EĞİTİM KONSEYİ ile demir aldı! Türkiye ve Kıbrıs'ta lisans düzeyinde denizcilik eğitimi veren 20 Üniversitenin yanı sıra Ulaştırma,

Detaylı

BODRUM BASKET KIRÇİÇEKLERİ SEZONA, MERHABA DEDİ

BODRUM BASKET KIRÇİÇEKLERİ SEZONA, MERHABA DEDİ BODRUM BASKET KIRÇİÇEKLERİ SEZONA, MERHABA DEDİ Kırçiçeği Bodrum Basket takımı ve yöneticileri, Kırçiçeği Konacık restoranında basınla buluştu Kurulduğu ilk yılında şampiyon olarak Türkiye Kadınlar Basketbol

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 12.12.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündemi İKÇÜ'DEN Teröre Lanet! Hafta sonunda İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi çalışanları

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

20 MAYIS 2013 Yönetim Kurulumuzca, 20 Mayıs 2013 Pazartesi gününden itibaren eczanelerimizin kapanış saati saat 19.00 olarak belirlenmiştir.

20 MAYIS 2013 Yönetim Kurulumuzca, 20 Mayıs 2013 Pazartesi gününden itibaren eczanelerimizin kapanış saati saat 19.00 olarak belirlenmiştir. 1 MAYIS 2013 Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nde Adana Eczacı Odası olarak meslektaşlarımızla birlikte 1 Mayıs ta alanlarda buluştuk, Uğur Mumcu Meydanı nda yapılan yürüyüşe katıldık. 9

Detaylı

ANKARA TARİHİNDE BÖYLE DÜŞÜK FİYATLAR GÖRÜLMEDİ

ANKARA TARİHİNDE BÖYLE DÜŞÜK FİYATLAR GÖRÜLMEDİ Media Markt En Düşük Fiyat Şenliği Ankara yı salladı. ANKARA TARİHİNDE BÖYLE DÜŞÜK FİYATLAR GÖRÜLMEDİ Ankara Kentpark ta 10 Aralık 2009 da, toplam 4.500 metrekare alanda hizmet vermeye başlayan Media Markt

Detaylı

kültürü araştırmaya, incelemeye adayan ve muhteşem eserler

kültürü araştırmaya, incelemeye adayan ve muhteşem eserler n Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü nde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Erman Artun onuruna, kurumsal emeklilik töreniyle Aşıklık Geleneği ve Aşık

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz.

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz. HAFTALIK VELİ BÜLTENİ 16 HAZİRAN 2017 Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıkla geçirecekleri mutlu bir tatil diliyoruz. Öğretmenlerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz. BABALARIMIZA... VELİLERİMİZE

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MAYIS 2015 ETKİNLİK PROGRAMI 01,02,09,16,23,30 MOZART AKADEMİ MAYIS.2015 Çocuk Korosu ve Orf Eğitimleri YER : Seminer D Salonu 02,09,16,23,30 MAVİ SANAT MAYIS.2015

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

TENORS MÜZİK SHOW. Tenors Müzik Show (Flash Mob)

TENORS MÜZİK SHOW. Tenors Müzik Show (Flash Mob) TENORS MÜZİK SHOW Tenors Müzik Show (Flash Mob) Yaşamın hızlı temposu içinde çalışmak kadar artık eğlenmekte hızlı olmak zorunda. Eski tarihlerde müzik dinlemek için aylar öncesinde bilet alınır ve bir

Detaylı

Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri. Yabancı Diller Festivali 2016

Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri. Yabancı Diller Festivali 2016 Oxford Big Read İç Anadolu Bölge Finalistleri Okulumuzun Ana-B sınıfından Ada SEZGİN, Ana-D sınıfından Nil YÜCESAN ve 2-A. sınıfından Arda Hasan ÖRGÜ Türkiye genelinde düzenlenen Oxford Big Read kitap

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ

KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİKLERİ Kariyer Günleri kapsamında lise öğrencilerimize 14.05.2014 Salı günü tıp fakültesi tanıtımı yapıldı. Tanıtıma,TED Kayseri Koleji Vakfı yönetim kurulu üyesi Sayın Op. Dr. Suat

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ-28 EKİM 2015

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ-28 EKİM 2015 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ-28 EKİM 2015 CUMHURİYET BAYRAMI TÖRENİMİZ 29 Ekim 2015 Perşembe günü öğrencilerimiz her gün olduğu gibi saat 08:30 da serbest kıyafetle okulda olacaklar, sınıf yoklamalarının alınmasının

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 20 KASIM 2015

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 20 KASIM 2015 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 20 KASIM 2015 Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç olan saygıdeğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, onlara minnetlerimizi sunuyoruz. VELİLERİMİZ

Detaylı

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz.

Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Dünya üzümden sadece şarap yaparken, biz ise üzümden sadece şarap değil, başka neler yapacağımızı göstermeye devam edeceğiz. Festivalin Amacı Gaziantep, yeryüzünde, derin tarihi, çok sesli, çok renkli

Detaylı

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum.

Page 1 of 6. Öncelikle, Edirne de yaşanan sel felaketi için çok üzgünüz. Tüm Edirne halkına, şahsım ve üniversitem adına geçmiş olsun demek istiyorum. Page 1 of 6 Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Recep Zıpkınkurt, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası nın değerli üyeleri ve temsilcileri, Bilgi birikimi ve üslubunu,

Detaylı

HAKKINDA DUYURU ŞİİR DİNLETİSİ

HAKKINDA DUYURU ŞİİR DİNLETİSİ VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA DUYURU Sayın Velilerimiz, Okullarımızda (Okul Öncesi- İlkokul-Ortaokul-Lise) 2013-2014 Öğretim yılı 2. Dönem haftalık veli- öğretmen görüşmelerimiz, 09 Haziran 2014 Pazartesi

Detaylı

Toplantı No: Toplantı Yeri: WELLBORN OTEL - Toplantı Tarihi: Toplantı Saati: 19:30 - Dönem Toplantı No: 28.

Toplantı No: Toplantı Yeri: WELLBORN OTEL - Toplantı Tarihi: Toplantı Saati: 19:30 - Dönem Toplantı No: 28. Toplantı No: 1092 - Toplantı Yeri: WELLBORN OTEL - Toplantı Tarihi: 11.01.2015 Toplantı Saati: 19:30 - Dönem Toplantı No: 28 1 Kuruluş Tarihi: 19.03.1993 - Charter Tarihi: 23.04.1997 Yönetim Kurulu & Başkanın

Detaylı

BTEC BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

BTEC BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ BTEC BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ 30 Kasım Pazartesi günü saat 17:00 da BTEC Programının öğrenciye kazandırdıkları, programın temel gereklilikleri, başvuru koşulları, BTEC programında ölçme ve

Detaylı

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK!

İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! İLHAM VEREN KONUŞMACILAR ALEM-İ İŞ İLE HERKES BİRBİRİNİ DAHA İYİ ANLAYACAK! ALEM-İ İŞ, NE İŞ? Alem-i İştir kişinin lafa bakılmaz! diyoruz ve iş hayatında yaşadıklarımız konusunda bize, size, herkese esprili

Detaylı

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 29.06.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Rektör Prof.Dr. Galip Akhan, 29-Haziran-14 Temmuz 2015 tarihleri arasında Hafta içi Her gün Saat: 09.30-17.00 saatleri arasında aday öğrenci ve ebeveynlerine açık

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

Festivalin Tarihçesi

Festivalin Tarihçesi Festivalin Tarihçesi Uluslararası İzmir Film Festivali ilk kez 1990 yılında düzenlenmeye başladı. 11 kez düzenlenen Festivale 2000 yılında ara verildi. İzmir Film Festivali, 11 yıl boyunca dünyadan ve

Detaylı