Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için"

Transkript

1 ÖN SÖZ Barış inşası, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Boutros Boutros-Ghali tarafından tekrar çatışmaya dönmeyi önlemek amacıyla barışı sağlamlaştırıp, sürdürülebilir hale getirebilecek çalışmalar olarak tanımlanmıştır. Ancak bu tanımlama barış inşası çalışmalarının gerçek içeriği, hangi amaç ve çıkarlar için uygulanacağı ve daha da önemlisi kimin barışına öncelik verileceği konusunda pek aydınlatıcı değildir. Öte yandan barış inşası barış yapmak ve barışı korumak gibi konsept ve uygulamaların yanında aslında bizlere çok daha ileriye dönük ve kapsayıcı bir çerçeve sunmaktadır. Barış yapma, silahlı çatışmayı gerek müzakerelerle gerekse dışarıdan yapılabilecek bir askeri müdahale ile durdurma ya da bir sona getirme olarak tanımlanabilirken, barışı koruma da, ki Birleşmiş Milletler in Soğuk Savaş yıllarından bu yana kullandığı en yaygın barış sağlama metodlarından biridir, genellikle çatışan tarafların Birleşmiş Milletler in Mavi Bereli barış güçleri gibi uluslararası askeri güçlerle birbirinden ayrılması esasına dayanmaktadır. Ancak barış güçleri, tarafları birbirinden ayırıp çatışmayı durdurabilirlerse de tarafları bir araya getirmedikten ve barışın inşasını sağlayacak fırsatları yaratmadıktan sonra, donmuş çatışmalar belki de karşılaşabileceğimiz en iyi sonuçlardır. Silahlı çatışma durmuş olup bu tür ortamlarda negatif barış dediğimiz olgu başlamış olur. Yani çatışma öldürmemektedir ama buna barış demek de zordur. Uzun yıllar Kıbrıs ın içinden geçtiği süreç bu tecrübeyi çok iyi yansıtmaktadır. Barış inşası konsepti hem donmuş çatışmalar için, hem de uzun süren silahlı çatışmaların ardından El iii

2 Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için düşünülmüştür. Sonuçta, bu tür savaştan etkilenmiş ülkelerde, uluslararası toplum kendisini yeniden yapılanma zorlukları ve sıfırdan devlet kurumlarını inşa etme gerekliliği içinde bulmaya başlamıştır ların başlarındaki bu tür ortamlarda barış güçleri aktif olarak rol almışlardır ancak sonuçta barış inşası barış operasyonları denen yapılanma içinde tamamen sivil bir liderliğin gözetim ve kontrolünde gerçekleşmiştir. Eski Yugoslavya ve Sovyetler Birliği nin dağılması ve Afganistan, Liberya, Sierra Leone, Sri Lanka ve Sudan gibi dünyanın dört bir tarafındaki ülkelerde yaşanan etno-dinsel çatışmalar, barış inşası için en önemli sorumluluğun toplumlar arasında köprüler kurmak olduğunu gösteriyordu. Ancak uluslararası barış inşası çalışmalarının itici gücünü oluşturan teşvik tamamen farklı bir noktada odaklanmıştı. Bosna- Hersek, Tacikistan ya da Kosova gibi sosyalist rejimden çıkan yerlerde örneğin, barış inşası sadece yönetimin yeniden yapılanması ile kalmayıp aynı zamanda barış sürecinde bir pazar ekonomisine doğru ekonomik sistemlerin geçişi şeklinde de tecrübe edilmeye başlamıştı. Diğer bir deyişle, liberal barış doktrininin iki ana unsuru olan demokrasi ve piyasa ekonomisi, birbirinden ne kadar farklı olursa olsun uluslararası toplumun içine girdiği hemen hemen her çatışma sonrası ortamda barış çalışmalarının ana hatlarını belirlemiştir. Bu çerçeve içinde de barış inşasının çalışma alanı en azından barış sorunlarına yaklaşma seviyesinde, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik yönlerini kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede görülmektedir. NATO nun Kosova daki askeri müdahalesi ve onu takip eden yeniden yapılanma sürecinde en önemli soru işareti iv

3 yapılanların kendi yasallığı üzerinde oluşan ikilemdi. Müdahale BM Güvenlik Konseyi nin izni olmadan yapıldığından, bunun insan haklarının korunması için gerektiğine dayanan bir meşruiyet argümanı ile NATO tarafından desteklenmiştir. Sonuç olarak, askeri müdahale sonrasında barış inşası çabaları, hala kendi ülkesi sınırları içinde Kosova yı içeren Sırbistan ın isteklerine karşı gerçekleşen bir devlet inşası sürecine dönmüştür. Bu süreç Kosova nın yakın zamanda bağımsızlığını ilan edip ve birçok ülke tarafından tanınmaya varmasına kadar da devam etmiştir. Başka bir deyişle, barış inşası devlet inşasının bir aracı olarak Kosova ile çok farklı bir noktaya gelmiştir. Çünkü II. Dünya Savaşı sonrası oluşan güvenlik mimarisini göz ardı eden ve daha çok tek taraflı ve uluslararası ilişkilerde Batı-merkezli güvenlik gerçeğini vurgulayan bir askeri müdahale, barış inşası ve devlet inşası projesi paketini oluşturmuştur. Kosova da uluslararası toplumun gerçekleştirdiği müdahale ve sonrası için en azından belli bir geçerliliği olan meşruiyetlik argümanı vardı. Ancak 9/11 sonrası ortamda gerçekleştirilen Afganistan ve Irak barış inşası operasyonlarında uluslararası toplumun meşruiyetliği ve bunun sonucu olarak da barış inşası çalışmaları çok ciddi sorularla karşılaşmıştır. Liberal barış projesi bu müdahalelerle en derin krizini yaşamaya başlamış olup; barış nedir, nasıl oluşturulabilir ve ne tür yaklaşımlar uygulanabilir üzerine yapılan liberal barış varsayımları çok ciddi eleştirilere ve incelemelere maruz kalmıştır. Bu barış inşası operasyonlarında görünen oydu ki liberal barış, güvenlik, insani kalkınma ve çatışma sonrası tekrar yapılanma üzerine verdiği sözleri yerine getirme konusunda tekrar tekrar başarısızlığa uğruyordu. Daha da önemlisi barış inşası yapanlar çatışmadan etkilenmiş insanların gözünde çok da iyi bir imaja sahip olamamışlardır. Aslında bu da doğaldır, çünkü müdahaleyi gerçekleştiren ve v

4 liberal barış bayrağını taşıyanlar bu halkların karşısına birgün işgalci, öteki gün barış koruyucu ve ertesi gün de insani yardım sağlama kimliğinde çıkmışlardır ve çıkmaktadırlar. Günümüze geldiğimizde daha önceden genel barış inşası çalışmalarının sadece bir grubunu oluşturan güvenlik sektörü reformu, Afganistan gibi ülkelerde barış inşasının kendisi haline gelmiştir. Afganistan ve Irak ın liberal barış üzerine bıraktığı derin izler devam ederken bu kez Arap Baharı gelmiş ve liberal barış doktrinine ve onun barış inşası sorunlarını değişik programlara döndürme şekline başka bir vurgun indirmiştir. Libya daki savaş sonrası ortam ve Suriye de ne yapılıp yapılamayacağının getirdiği belirsizlik, barış inşası zorlukları konusunda uluslararası toplumun bilgi ve tecrübesini yeniden gözden geçirmesini gerektirmektedir. Son 20 yıldır çok farklı ortamlarda gerçekleşen barış inşası tecrübeleri diktatoryal bir rejim ve aynı zamanda bir iç savaştan çıkan Libya gibi bir ülkenin tekrar yapılanmasında yetersiz kalmaktadır. Özellikle devlet-dışı silahlı güçlerle barış inşasında nasıl bir ilişki kurulması gerektiği ve özellikle de liberal barışın prensiplerinin bu tür ortamlarda ne kadar anlamlı ve geçerli olabileceği büyük bir soru işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir deyişle, barış inşası hem bir kavram hem de bir uygulama alanı olarak çok ciddi bir dönüşüm noktasına gelmiştir. Son 20 yılın tecrübesi hem önemli hem de değerlidir; ancak aynı zamanda liberal barışın barış sorunlarına yaklaşımındaki eksik ve yanlışlıkları da göz önüne alınmalı ve gerekli revizyonlara girilmelidir. Temel olarak barış inşası bir sonuçtan öte süreç olarak görülmelidir. Ve bu süreçte amaç, silahlı çatışmayı durdurup sadece negatif barışı sağlamaktan öte pozitif ve sürdürülebilir barışı amaçlamalıdır. Bunun için de barış inşası çok yönlü vi

5 ve çok aktörlü bir süreç olarak çatışma sonrası ortaya çıkan derinden bölünmüş toplumların sorunlarıyla etkin bir şekilde mücadele edebilecek vizyon, kapasite ve koordinasyona sahip olmalıdır. Aynı zamanda çatışmanın kök nedenleriyle de uğraşma zaruriyeti olup reformcu bir yapılanmaya girmek gerekmektedir. Bu sayede belki de yeniden silahlı çatışmaya dönmek önlenebilir ve barışın sürdürülebilirliği sağlanabilir. Bu düşünceden çıkarak kitabımızda, güncel dönem barış inşası projeleriyle ilgili kavramları, kuramları, arka plan bilgilerini ve uygulama konularını inceleyeceğiz. Bunu da yapmak için kitap üç ana kısıma ve dokuz bölüme ayrılmıştır. Birinci kısımda barış inşası üzerine kuramsal tartışmalardan yola çıkarak ilk olarak barış inşası kapsamında sıkça kullanılan üç temel kavramı (barış, silahlı çatışma ve barış süreci) inceleyecek ve bu kavramlar üzerine geleneksel akademik söylemi değerlendireceğiz. İkinci kısım, barışçıl önlemlerle çatışmaları durdurmayı amaçlayan çatışma çözümü, barış görüşmeleri ve barış anlaşmasının uygulanması şeklinde uygulanan barış inşası analizi, çatışma sonrası inşa gibi kavramlar üzerine yoğunlaşmakta olup aynı zamanda Liberal Barış doktrini üzerine tartışmaları içermektedir. Son kısımda ise barış inşasının güvenlik ve siyasal yeniden inşa, sosyo-ekonomik yeniden inşa, savaş-sonrası adalet ve uzlaşı boyutları incelenmektedir. vii

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi

MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ. İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi MAJESTELERİNİN HÜKÜMETİ İzleme Koruma Önleme Hazırlıklı Olma İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 İngiltere nin Uluslararası Terörizmle Mücadele Stratejisi Mart 2009 Sayın

Detaylı

TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ:

TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ: STGM tarafından yürütülen Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi, AB Komisyonu tarafından desteklenmektedir. TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ: İMKÂNSIZLIKLAR

Detaylı

AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1

AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1 AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1 [Avrupa] Birliği, yetkilerin Birlik ve Üye Devletler arasında nasıl paylaşılacağını gösteren açık ve kesin ilkelere ihtiyaç duymaktadır.

Detaylı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Banu METİN * Özet: Bu çalışmada, Dünya Bankası nın yoksulluk sorununa yaklaşımında,

Detaylı

AB YE KATILIMDAN BEġ YIL SONRA ORTA VE DOĞU AVRUPA DA KAMU HĠZMETĠ REFORMLARININ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ

AB YE KATILIMDAN BEġ YIL SONRA ORTA VE DOĞU AVRUPA DA KAMU HĠZMETĠ REFORMLARININ SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠ SIGMA YönetiĢim ve Yönetimin ĠyileĢtirilmesi Ġçin Destek AB tarafından finanse edilen, OECD ve Avrupa Birliği ortak giriģimi AB YE KATILIMDAN BEġ YIL SONRA ORTA VE DOĞU AVRUPA DA KAMU HĠZMETĠ REFORMLARININ

Detaylı

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti)

BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Zbıgnıew BRZEZINSKI Baykent Bilgisayar & Danışmanlık BÜYÜK SATRANÇ TAHTASI (Kitap Özeti) Yayınlayan: Türk Dünyasında Demokrasiyi Geliştirme Vakfı Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com BÜYÜK SATRANÇ

Detaylı

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem

Carnegie. Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi YAYINLARI. Paul Salem Carnegie YAYINLARI Orta Doğu nun Doğusunda İşbirliği Tesisi Paul Salem Amerika Birleşik Devletleri kademeli olarak Orta Doğu nun doğusundan çekilmeye hazırlanırken bölge devletleri ortak gelecekleri ile

Detaylı

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com

Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com Yayın ilkeleri, izinler ve abonelik hakkında ayrıntılı bilgi: E-mail: bilgi@uidergisi.com Web: www.uidergisi.com KİTAP İNCELEMESİ Bülent ARAS, Şule TOKTAŞ ve Ümit KURT, Araştırma Merkezlerinin Yükselişi,

Detaylı

Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm?

Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm? Volume 3 Number 3 2012 pp. 93-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm? Esra Güler a Özet: 1991 de Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR

TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE STRATEJİK KÜLTÜR Ramazan Erdağ *, Tuncay Kardaş ** * Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü. ** Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara

Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara Orta Doğu daki Son Gelişmeler ve Jeostratejik Manzara Özet Özetle, Orta Doğu kendi bünyesinde çok büyük zıtlıkları, çok büyük fırsatları ve tehditleri barındıran ve 21. yy güç merkezi olmaya aday bir coğrafyadır.

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK

BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK İZMİR TİCARET ODASI BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK NARİN GÜLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ STAJYERİ EYLÜL 2010 1 BARSELONA SÜRECİ & AKDENİZ İÇİN BİRLİK PROJESİ Akdeniz in yüzyıllardan beri,

Detaylı

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN

GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN Dr. R. KUTAY KARACA GÜÇ OLMA STRATEJİSİ ÇİN (Soğuk Savaş Sonrası Türkiye-Çin İlişkileri) Özet Çalışması Yazar: Dr. R. Kutay Karaca IQ Kültür Sanat Yayıncı Çinli yetkililer bu açıklamadan hemen sonra bu

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası

Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Sorumluluk ve Vizyon 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası İçindekiler Sorumluluk ve Vizyon - 2014 Yılına Girerken Türk Dış Politikası Komşu ve Yakın Havzalarla İlişkiler Yüksek Düzeyli İşbirliği Mekanizmaları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK AKTÖRÜ OLMAYA NE KADAR YAKIN? How Close is the European Union to Be A Security Actor?

AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK AKTÖRÜ OLMAYA NE KADAR YAKIN? How Close is the European Union to Be A Security Actor? AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK AKTÖRÜ OLMAYA NE KADAR YAKIN? How Close is the European Union to Be A Security Actor? Aslıhan P. TURAN Özet: Avrupa Birliği, Soğuk Savaş ın ardından güvenlik ve savunma politikalarında

Detaylı

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI

TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI DOÇ. DR. VEYSEL AYHAN IMPR BAŞKANI IMPR RAPOR NO: 9 2011 TÜRKİYE VE ARAP BİRLİĞİ'NİN SURİYE YE YAPTIRIM KARARLARI VE OLASI SONUÇLARI

Detaylı

Uluslararası Hukukta Terörizme Karşı Kuvvet Kullanımı Sorunu

Uluslararası Hukukta Terörizme Karşı Kuvvet Kullanımı Sorunu Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 2, No: 7 ss.21-40, 2006 Uluslararası Hukukta Terörizme Karşı Kuvvet Kullanımı Sorunu Utku YAPICI * Özet Birleşmiş Milletler sistemi dâhilinde kuvvet kullanma istisnai

Detaylı

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ

İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında. Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler OLKAN ILMAZ İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı Sosyal Politika Yaklaşımı Işığında Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları: Tespitler ve Öneriler V Y OLKAN ILMAZ İstanbul Bilgi Üniversitesi Kasım 2012 İnsan Hakları ve Karşılaştırmalı

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR. Walter Kälin BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN OLMA KONUSUNDA YOL GÖSTERİCİ İLKELER AÇIKLAYICI NOTLAR Walter Kälin BROOKINGS ENSTİTÜSÜ Yerinden Olma Projesi : İmaj Yayınevi Ankara, Temmuz 2005 ISBN İMAJ KİTABEVİ

Detaylı

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR

İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR İNSANİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA ÇOCUK KORUMA YA YÖNELİK ASGARİ STANDARTLAR 1 Çocuk Koruma Çalışma Grubu (ÇKÇG) insani yardım çalışmalarında çocuk koruma konusunda eşgüdüm gerçekleştirilmesi için çalışan küresel

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması

Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Sağlık Reformunun Doğru Yapılması Performans ve Hakkaniyetin Geliştirilmesi İçin Bir Kılavuz Marc J. Roberts William Hsiao Peter Berman Michael R. Reich Telif hakkı 2004 Oxford University Press, Inc. e

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU

TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU TÜRK YE DE SİVİL TOPLUM: B R DE M SÜREC ULUSLARARASI S V L TOPLUM ENDEKS PROJES TÜRK YE ÜLKE RAPORU Tüm

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı