KARAR NUMARASI: Y(K-I)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)861-2015"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PUAN SATIN ALMA İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:890/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 42A maddesinin (1) ve (2) nci fıkraları ve 45A maddesinin (5) inci fıkrasında öngörülen puan satın alma izin süreleri ile yine 45A maddesinin (4) üncü fıkrasının (B) (b) bendi ile (8) inci fıkrasında ve Geçici 7 nci maddenin (4) üncü fıkrasında öngörülen ve K(II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 3 yıl uzatılan sürelerin, uzatmaların bitiş tarihi olan tarihinden itibaren adı geçen Yasa nın 88(A) maddesi uyarınca, 3 (Üç) yıl daha uzatılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) E SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:913/2015) (M.B.) Bakanlar Kurulu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Kamunun İştiraki Bulunan Kuruluşların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Murakıplarına Ödenen Hakkı Huzur Tahsisatları na ilişkin Bakanlar Kurulu nun almış olduğu E sayı ve tarihli kararda yer alan Hakkı Huzur Tahsisat miktarlarının 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Ünvan Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyeleri Azami (Brüt) Ödenek 800.-TL/Ay 640.-TL/Ay Kamudan herhangi bir şekilde maaş ve ödenek alanlara söz konusu miktarların yarısının verilmesi, Birden fazla yönetim kurulunda görev alanlara ikinci ve ardışık diğer görev yaptığı her bir kurul için hak edilen tutarın %10 unun verilmesi.

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:914/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, MG&CK Steel Scrap Trading Ltd. e hurda alım satımı ile ilgili transit ticaret faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Gıda, Tarım ve Enrji Bakanı (v) Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

4 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:923/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Himayelerinde Antalya da Düzenelencek Music Of Universe İsimli Yarışmaya Katılıma ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararın aşağıda belirtilen şekilde yeniden düzenlenerek tadil edilmesine karar verdi. Bakanlar Kurulu, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya da gerçekleştirilecek Music Of Universe isimli yarışmaya KKTC ni temsilen katılacak Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu sanatçılarından Nazif Alpertunga Dölek, Ahmet Cengiz Öktem, Yusuf Erhan Binici, Suzan Evre, Hüseyin Bavik, Mahmut Müezzinler, Mehmet Çakmak, Mehmet Murat Çoban ve Murat Özpaşa nın Mayıs 2015 tarihlerine bağlı olarak temin edilecek Ercan-Antalya gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, yarışmada jüri üyesi olarak görev yapacak Kültür Dairesi Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu Şefi İlker Dölek in Mayıs 2015 tarihlerine bağlı olarak temin edilecek Ercan-Antalya gidiş-dönüş uçak bileti bedeli ve yurtdışında bulunacağı süre içerisindeki mevzuat gereği harcırahı ile tüm adı geçenlerin belirtilen tarihlerde Antalya daki konaklama giderlerinin Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Kültür Dairesi 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:924/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nın 4(8) maddesi uyarınca, Adtagram Trading Ltd. e Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de internet yazılım ve bilişim teknolojileri ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirme izni verilmesine ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

6 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KÖPRÜ İNŞA İZNİ VERİLMESİ (OZANKÖY) (Önerge No:926/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Ozanköy-Deli Hasan Mevkii, P/H XII.30.E1 de yer alan Rita Margerison ve Harry Margerison adına kayıtlı 502/1 nolu parsele ulaşım sağlanabilmesi için önergeye ekli haritada sarı ile belirlenmiş yer olarak gösterilen dere yatağı üzerine, geçiş amacıyla köprü inşa izni verilmesine, söz konusu köprü inşaatı için Şehir Planlama Dairesi nden Planlama Onayı alınması, dere üzerine yapılacak köprü inşaatının Karayolları Dairesi kontrollüğünde yürütülmesi ve yapılacak köprü inşaatının tüm alt yapı ve asfaltlama masraflarının ilgili mal sahibi tarafından karşılanmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PEGASUS HAVAYOLLARI NIN KKTC NDEKİ YETKİLİ TEMSİLCİSİ CYXP AVIATION LTD. İLE ATLASJET HAVACILIK A.Ş. NE AİT FATURA ÖDEMELERİ (Önerge No:934/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafomdan tedavi amacıyla yurtdışına sevkedilen hastalara ve refakatçilerine Pegasus Havayolları nın KKTC ndeki yetkili temsilcisi Cyxp Aviation Ltd. den temin edilen ve önergeye ekli listede detayları belirtilen uçak bilet bedeli 35, TL ile Atlasjet Havacılık A.Ş. nden temin edilen önergeye ekli listede detayları belirtilen uçak biletleri bedeli 53,133.- TL olmak üzere Toplam 88, TL tutarın Sağlık Kurulları Tüzüğü nün 16 ve 18 inci maddelerine istinaden, Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışında Tedavi Görenlere kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ATLASJET HAVACILIK A.Ş. ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL (Önerge No:936/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı nca tedavi amacıyla yurtdışına sevkedilen hastaların uçak biletlerinin karşılanabilmesi amacıyla, Sağlık Bakanlığı ile Atlasjet Havacılık A.Ş. arasında 2015 Yılı için imzalanan ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışında Tedavi Görenlere kaleminden karşılanacağı tarihinden itibaren geçerli olacak Protokolü onayladı. Sağlık Bakanlığı

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN İPTALİ VE KIBRIS TÜRK KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA LTD. ŞTİ. NİN KULLANIMINA PARSEL VERİLMESİ (Önerge No:941/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa / Maraş ta Uzun Vadeli Kiralama Amaçlarında nın Kontrol ve Yönetimine Parsel Verilmesi ne ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesine ve Gazimağusa-Maraş Pafta/Harita XXXIII/ Blok C de kain 6 no lu ( ) önergeye ekli haritada sarı renk ile belirtilen KKTC adına kayıtlı rezerv parselin, KKTC Anayasası nın 159. maddesinin (1) (b) ve (3) fıkraları uyarınca Devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyla, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası nın 4(1) maddesi uyarınca kamu yararına ayrılarak, hizmet binası yapımı amacıyla, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı na bağlı bir kurum olan Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti. kullanımına verilmek üzere, nın kontrol ve yönetimine verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) AĞAÇLANDIRMA SAHALARINDA MEVCUT FİDANLAR İÇİN KÜLTÜR VE BAKIM HİZMETİ ALINMASI (Önerge No:946/2015) (Ç.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü nün Ağaçlandırma Sahalarında Mevcut 1,2 ve 3 Yaş Grubundaki Toplam 800,000 Adet Fidana Kültür (Çapa) Bakımı yapılması işinin; aşağıda belirtilen Firma/Müteahhitlere belirtilen bölge ve miktarlarda, MİK 103/2015 no lu ihale kapsamında neticelenemeyen ancak Merkezi İhale Komisyonu tarafından alınan en düşük fiyatlar üzerinden tekliflerini vermiş oldukları ve mevcut olan genel-teknik-idari şartnameler geçerli olmak kaydıyla, hazırlanacak mukaveleler ile işin son bitiş tarihi 20 Haziran 2015 olması koşuluyla; Her birine olmak üzere 200,000 Adet X 0,409TL= 81,800.-TL+%16 KDV=94,888.-TL KDV Dahil fiyattan Toplam 379, TL tutarında yaptırılması hususunda Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı nın Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan, TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen KKTC Ormancılık Sektörünü Geliştirme Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Firma/Müteahhit: 1. Birtan Yarkın (165818) - I. Bölge Fidan Kültür (Çapa) Bakımı 2. Kani Şti. Ltd. (MŞ 17042) - II. Bölge Fidan Kültür (Çapa) Bakımı 3. Birtan Yarkın (165818) - III. Bölge Fidan Kültür (Çapa) Bakımı 4. Fırat Önder (143482) - IV. Bölge Fidan Kültür (Çapa) Bakımı Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KKTC ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU NA KATKI YAPILMASI (Önerge No:947/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC ni temsilen katıldığı ve başarı elde ettiği yurtdışı etkinliklerini daha etkin bir şekilde yürütebilmesi amacına yönelik olarak KKTC Engelliler Spor Federasyonu na 26,000.- TL katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Spor Federasyonları ile Spor Birliklerine Katkı kaleminden karşılanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TEMİZLİK İŞLERİ HAKEDİŞ FATURA ÖDEMELERİ (Önerge No:949/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ve Devlet Laboratuvarı Dairesi temizlik, bakım ve ilaçlama işleri ile ilgili olarak ihalenin neticelendirilip, kazanacak firmalar ile mukavele yapılıncaya kadar, mevcut mukaveleler gereği hizmetlerini ayni fiyattan yürüten ilgili firmalara aşağıda detaylandırılan hakediş bedellerinin ödenmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca, Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil) kaleminden karşılanmasına karar verdi. Yer Firma Dönem Miktar - Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi - Gazimağusa Devlet Hastanesi - Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Clean World Marketing Ltd. Erova İnşaat Taahhüt Ltd. Erova İnşaat Taahhüt Ltd Nisan ,060.-TL (KDV dahil) 1-19 Nisan , TL (KDV dahil) 1-19 Nisan , TL (KDV dahil) - Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Erova İnşaat Taahhüt Ltd Nisan , TL (KDV dahil) - Cengiz Topel Hastanesi Erova İnşaat Taahhüt Ltd Nisan ,704.-TL (KDV dahil) - Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi - Devlet Laboratuvarı Dairesi Müdürlüğü Erova İnşaat Taahhüt Ltd. Öztürk & Çalıkuşu Temizlik Ltd Nisan , TL (KDV dahil) 1-16 Nisan , TL (KDV dahil) Sağlık Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) LEFKE BELEDİYESİ NİN UZUN VADELİ BORÇLANMASI (Önerge No:951/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Lefke Belediyesi nin, Lefke Belediye Meclisi nin tarih ve sayılı kararı ve Borç Yönetim Komitesi nin tarih ve 6/2015 sayılı kararı doğrultusunda, Kıbrıs Vakıflar Bankası Ltd. den 120 ay vadeli 3,000, TL borçlanmasını 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası nın 24(2)(C) maddesi uyarınca onayladı. İçişleri Bakanlığı

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) K.T. KIYI EMNİYETİ VE GEMİ KURTARMA LTD. ŞTİ. FİLOSUNA KATILAN YENİ GEMİLER İÇİN MUAFİYET SAĞLANMASI (Önerge No:885/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı na bağlı bir Kuruluş olarak KKTC Karasuları ve Uluslararası Sularda denizde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan, K.T. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti. Filosuna katılarak, KKTC Bayrağı alan ve Arama- Kurtarma, Pilot Botu ve Deniz kirliliğinin önlenmesi faaliyetlerinde kullanılacak olan Vatan Römorkörü, Özgür Römorkörü, Barış Botu, Bayrak Botu ve Mücahit Botu na Gümrük Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu muafiyeti sağlanmasına karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DR. FAZIL KÜÇÜK MÜZESİ PROJESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI (Önerge No:950/2015) (M.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı nın yürüttüğü Sosyal Sorumluluk Projesi çerçevesinde, Dr. Fazıl Küçük Müzesi nin düzenlenmesini yapmak üzere, müzenin envanter sayım işlerinde görev alan Hacette Üniversitesi Sanat Müzesi Müdür Yardımcısı Dr. Dilek Karaaziz Şener den önergeye ekli Hizmet Sözleşmesi kapsamında, Mayıs Aralık 2015 dönemi için hizmet alınması hususunda KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği nin Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca yetkili kılınmasına ve bu amaç için gerekli aylık KDV Dahil 3,915.-TL olmak üzere toplam KDV dahil 31,320.-TL tutarın Maliye Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen Maliye İdaresini Geliştirme Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi.

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN TANITILMASI AMACIYLA YAPILACAK GELECEĞİMİZ İÇİN BURADAYIZ ORGANİZASYONUNA KATKI YAPILMASI (Önerge No:911/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin tanıtılması amacıyla, ülkemizde yaşayan ve üreten sanatçıların gönüllü destekleriyle hazırlanacak Geleceğimiz İçin Buradayız isimli müzik klibi ve belgesel projesinin hayata geçirilebilmesi için, Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, belgeselin çekim ve montajının 44,000.- TL+KDV tutarında New Beginning Production a (TU11972) yaptırılmasına; Ayrıca klibin CD/DVD kapak tasarımının ve basım bedelinin karşılanmasına ve gerekli ödeneğin Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI DAİRESİ NDE GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI (Önerge No:916/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Dairesi Müdürlüğü nde görev yapmak üzere Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen ve görev süreleri tarihinde sona eren Deniz Aslım, Mehmet Samer ve Fatma Bender in sözleşme sürelerinin önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak 29 Nisan 2015 tarihinden 31 Temmuz 2015 tarihine kadar uzatılmasına ve gerekli ödeneğin Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sözleşmeli Personelin Ücretleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÖDENEKSİZ İZNE İLİŞKİN Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:912/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Fransızca Öğretmeni Nezihe Zeybek in Ödeneksiz İzinli Sayılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararda 15 Eylül Haziran 2015 olarak belirtilen ödeneksiz izin tarihlerinin master eğitimi ile ilgili tezini tamamlayabilmesi amacı ile 15 Eylül Eylül 2015 olarak değiştirilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE DE FAALİYET YAPMA İZNİ VERİLMESİ VE POSTA KUTUSU KİRALANMASI (Önerge No:915/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 26/1983 sayılı Serbest Liman ve Bölge Yasası nın 4(8) maddesi uyarınca, Benan-Ayhan Legame Associates Ltd. e Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge İşleticisi Port İSBİ de, yatırım danışmanlığı faaliyetlerini gerçekleştirme izni verilmesini ve Serbest Liman ve Bölge İşletme İzni (Değişiklik) Tüzüğü nün 3(1) maddesi uyarınca, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge de Posta Kutusu kiralanmasını onayladı. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) OKUL HARÇLARININ KARŞILANMASINA KATKI YAPILMASI (Önerge No:917/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs Tüzüğü nün 31 inci maddesinin (3) üncü fıkrası uyarınca, önergeye ekli listede öğrenci bilgileri ve isimleri belirtilen toplam 28 öğrencinin, Öğretim Yılı Bahar Dönemi okul harcı tutarına, her bir öğrenci için belirtildiği miktarda olmak üzere katkı yapılmasına ve toplamda oluşan 64, TL tutarın ödenmesi için gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Eğitim Amaçlı Diğer Transferler kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAMULAŞTIRMA EMRİ (KAPLICA) (Önerge No:918/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC nde spor tesisleri sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için, spor maksatları amacıyla gerekli görüldüğünden Mağusa Kazasına bağlı Kaplıca köyünde kain olup özel mülkiyette bulunan P/H VII/35 E 190 sayılı parselin tümünden oluşan alanın kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 6 ncı maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma Emri ni onayladı. İçişleri Bakanlığı

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARININ TADİL EDİLMESİ (Önerge No:920/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I) sayı ve tarihli karar ile, 45/1983 sayılı Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmesi Yasası kapsamında, Amerika da Long Island Conservatory of Music isimli kurumda öğrenimini sürdüren kızına refakat etmesi amacıyla, tarihinden tarihine kadar ödeneksiz izinli sayılan Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü, Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Solfej Öğretmeni Öznaz Uzuner in, belirtilen tarihten önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne dönüş yapıp 14 Nisan 2015 tarihinde görevine başladığından, adı geçenin ödeneksiz izninin 1 Eylül Nisan 2015 olarak düzeltilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

23 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TURİZM SEKTÖRÜNE ELEMAN YETİŞTİRMEK AMACI İLE DÜZENLENEN TURİST REHBERİ YETİŞTİRME KURSU NDA EĞİTİM VEREN EĞİTMENLERE YAPILACAK ÖDEME (Önerge No:921/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nın turizm sektörüne eğitilmiş personel yetiştirmek amacı ile 2015 yılı içerisinde düzenlemiş olduğu Turist Rehberi Yetiştirme Kursu nda görevlendirilen eğitmenlere ehliyetlerine göre; Eğitmenlere saat başı net 50.- TL (Elli Türk Lirası), Master ve Yrd. Doç. Dr. Derecesine kadar olan eğitmenlere saat başı net 60.- TL (Altmış Türk Lirası) ve Doç. Dr. ve Prof. Dr. olan eğitmenlere 70.- TL (Yetmiş Türk Lirası) ödeme yapılmasına ayrıca; Bölgesel Müze ve Ören Yerlerinin İncelenmesi (Tam gün eğitim gezisi) için TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) ödeme yapılmasına ve gerekli ödeneğin Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'nun Diğer Hizmet Alımları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÖZEL MALZEME ALIMI (Önerge No:927/2015) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, meydana gelebilecek sel ve su baskını gibi olaylardaki arama kurtarma çalışmalarında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı nca kullanılmak maksadıyla, ivedilikle ihtiyaç duyulan su pompasının KDV hariç 11,000.- Euro (On Bir Bin Euro) karşılığında Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca, Türkiye de faaliyet gösteren Volkan İtfaiye Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. nden temin edilmesine ve gerekli ödeneğin Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine Teçhizat Alımları kaleminden karşılanmasına karar verdi.

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) III. DERECE YÜKSEK HEMŞİRE ADİL YILDIZ IN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI (Önerge No:928/2015) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı na bağlı Dr. Akçiçek Hastanesi nde görev yapan III. Derece Yüksek Hemşire Adil Yıldız ın başka refekatçisi olmayan Özofagus CA (yemek borusu kanseri) olan babasına refakat edebilmesi ve bakım yapabilmesi amacıyla, 6/2009 sayılı Kamu Sağlık Çalışanları Yasası nın 107(3) maddesi uyarınca, tarihinden itibaren 3 ay süreyle ödeneksiz izinli sayılmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Personel Dairesi Müdürlüğü

26 KARAR NUMARASI: Y(K-I) LEFKOŞA KAZASINA BAĞLI YENİCEKÖY VE CİHANGİR KÖYÜNDE BULUNAN VE EKSİK YAYIMLANAN TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:930/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan fiili yol olarak kullanılan Lefkoşa kazasına bağlı Yeniceköy ve Cihangir köyünde bulunan ve eksik yayımlanan özel mülkiyete ait taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma İhbarı nı onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KUZEY SAHİL YOLU GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE EKSİK YAYIMLANAN TATLISU KÖYÜ NDE ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA EMRİ (Önerge No:931/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ndeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Kuzey Sahil Yolu yol güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan Tatlısu köyünde kain özel mülkiyete ait taşınmaz malın/malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma Emri ni onayladı. Sn. Ahmet Gülle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL DA YAPILAN VODAFON FREEZONE 18. LİSELERARASI MÜZİK FESTİVALİ NE KATILIM (Önerge No:932/2015) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, 9 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul da gerçekleşen Vodafon Freezone 18. Liselerarası Müzik Festivali ne davetli olarak katılmak üzere İstanbul a giden Dr. Özdemir Berova ile Özel Kalem Müdürü Fatma Anıl Öder in 8-10 Mayıs 2015 tarihlerine bağlı olarak temin edilen Ercan-İstanbul gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, iaşe-ibate giderleri, İstanbul daki ulaşım giderleri ve mevzuat gereği harcırahları ile İstanbul da bulundukları süre içerisinde beliren diğer resmi harcamaların Milli Eğitim Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) İSTANBUL DA DÜZENLENECEK REKABET HUKUKU VE İKTİSADINDA GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU NA KATILIM (Önerge No:933/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Türkiye Rekabet Kurumu ile İstanbul Ticaret Üniversitesi tarafından 7-8 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu na katılan KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Dr. Yenal Süreç ile Kurul Üyesi Selim Altıncık ın Ercan-İstanbul gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ile konaklama giderleri ve bu sürede doğabilecek diğer resmi harcamaların Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Rekabet Kurulunu Geliştirme Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANTALYA DA YAPILACAK POSTA SEMPOZYUMUNA KATILIM (Önerge No:935/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, TC PTT Genel Müdürlüğü nce Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya da düzenlenecek Innovative Approach in the Postal Sector- Embracing the Future (Posta Sektöründe Yenilikçi Yaklaşım-Geleceği Kucaklamak) temalı sempozyuma davetli olarak katılacak Posta Dairesi Müdürü Doğan Emiroğulları ve Şube Amiri Hüseyin Billur un diğer tüm giderleri PTT Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacağından 23 Mayıs 2015 tarihli gidiş, 28 Mayıs 2015 tarihli dönüş olmak üzere temin edilecek Ercan-Antalya uçak biletleri bedeli ile belirtilen tarihler kapsamında mevzuat gereği harcırahlarının Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2015 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı

31 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:943/ /2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 72 yabancı uyruklu kişiye, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

32 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MALİYE BAKANLIĞI İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ARASINDA 41/2001 SAYILI MERKEZ BANKASI YASASI NIN GEÇİCİ 7 NCİ MADDESİNE İSTİNADEN İMZALANACAK PROTOKOL (Önerge No:942/2015) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 41/2001 Sayılı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yasası nın Geçici 7 nci Maddesine İstinaden, Hazineye Kısa Vadeli Avans Hesabı Bakiyesinin Tasfiyesi amacıyla, Maliye Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında imzalanacak önergeye ekli Protokol ü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' 21.12.2012 Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve 7.12:2012 tarihinde almış olduğu Bakanlığınızı ilgilendiren: kararlar bilgi ve/veya

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014. Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı. KARAR NUMARASI: Y(K-I)938-2014 YETKİLENDİRME, NUMARALANDIRMA VE SPEKTRUM TÜZÜĞÜ (Önerge No:769/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Yetkilendirme, Numaralandırma ve Spektrum Tüzüğü nü onayladı.

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanuna istinaden T.C. Ziraat Bankası

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN

10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN 10 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27284 KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERĠN ĠLGĠLĠ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESĠ ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK

Detaylı