KARAR NUMARASI: K(ll) YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: K(ll)961-2012 YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: K(ll) YABANCI HİSSEDARLARIN PAYININ %99.97'SİNİN ÇIKARILMASI (Önerge No:800/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, Hissedarları KKTC ve TC vatandaşlarından oluşan ve adına kayıtlı taşınmaz malı bulunan Ayçan Construction Ltd.'in hisse devri ve sermaye artışı yoluyla yabancı uyrukluların kontrolüne geçmesi için gerekli iznin verilmesini 52/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 9. Maddesi uyarınca onayladı DAĞITIM: Bilgi Gereği: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

2 KARAR NUMARASI:K(11) OKUL HARCININ KARŞILANMASI (Önerge No:821/2012) (M.E.G.S.B) Bakanlar Kurulu, 12/1990 sayılı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası tahtında yürürlükte olan Burs Tüzüğü'nün 31 'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca Doğu Akdeniz Üniversitesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hazırlık öğrencisi Buşra Eyupoğlu'nun Öğretim Yılı Bahar Dönemi, okul harcı olan 3, TL'nın ödenmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Eğitim Amaçlı Diğer Transferler" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞITIM Biigi Gereği Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakaniığı

3 KARAR NUMARASI: K(ll) DAVETLİ ZEVATIN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:825/2012) (M.E.G.S.B.) Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst ün yurt dışından gelen konukları için 3-5 Mart 2012 tarihleri arasında verilen yemeğin tutarı olan 5, TL + KDV'nin 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞITIM Bilgi Gereği Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

4 KARAR NUMARASI: K(ll) TÜRKİYE KOROLAR ŞENLİĞİ'NE KATILIM Bakanlar Kurulu, aşağıdaki kararı aldı: (Önerge No:826/2012) (M.E.G.S.B) 1-26 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan "17. Türkiye Korolar Şenliği"ne Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu'ndan katılacak olan ve önergeye ekli listede isimleri belirtilen 3 öğretmen ve 43 öğrencinin 27 Mayıs-4 Haziran 2012 tarihlerine bağlı olarak Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletlerinin temin edilmesi; 2-3 öğretmen ve 43 öğrencinin sekiz günlük konaklama ücreti 16, TL'nın (kişi başına günlük TL) verilmesi; 3- "17. Türkiye Korolar Şenliği" katılım ücreti olan TL'nın verilmesi; 4- Havaalanı-Ankara-Havaalanı arası otobüs tutarı olan TL' ile 1 haftalık konser salonu ile otel arası ulaşım giderleri tutarı olan 2, TL'nın karşılanması ve tüm giderlerin Öğretmen ipek Kıranbay'a avans olarak verilmesi; 5- Yukarıda belirtilen kafilenin Ercan-Ankara-Ercan uçak biletleri tutarının 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi" kaleminden, diğer harcamaların ise "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanması Dağıtım: Bilai Gereği: Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

5 KARAR NUMARASI: K(ll) IV. ULUSLARARASI ÖZEL ATLETİZM OYUNLARINA KATILIM (Önerge No:838/2012) (M.E.G.S.B.) Bakanlar Kurulu, Mayıs 2012 tarihlerinde "IV. Uluslararası Özel Atletizm Oyunlarının gerçekleşmesi ve bu amaçla organizasyonun eksiksiz olarak yapılabilmesi için, katılacak olan ekiplerin 8-12 Mayıs 2012 tarihlerinde doğabilecek tüm giderlerinin 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞITIM: Bilgi Gereği: Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı

6 KARAR NUMARASI: K(lI) HİZMET ALIM SÜRESİNİN UZATILMASI (önerge No:934/2012) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K sayı ve tarihli kararı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin temizlik, bakım ve ilaçlama işleri için Müteahhit Firma Çalıkuşu Ltd.'den alınan hizmetin ayni fiyattan KDV dahil aylık 270, TL (aylık 233, TL + %16 KDV) ve ayni şartlarda 1 Mayıs 2012 tarihinden 31 Aralık 2012 tarihine kadar uzatılması için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) Maddesi : ne istinaden Sağlık Bakanlığfnın yetkili kılınmasını ve ihtiyaç duyulan ödeneğin 2012 Mali Yılı Sağlık Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet İhaleleri Dahil)" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞITIM: Bilgi Gereği: Sağlık Bakanlığı Maiiye Bakanlığı

7 KARAR NUMARASI: K(lI) SERBEST LİMAN VE BÖLGE RESMİ TARİFE ÜCRETLERİ (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:937/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan, 2005 Serbest Liman ve Bölge Resmi Tarife Ücretleri (Değişiklik) Tüzüğü'nü onayladı Dağıtım: Bilgi Gereği: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

8 KARAR NUMARASI: K(lI) PROTOKOL İMZASI İÇİN YETKİ VERİLMESİ (Önerge No:976/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Sahil Güvenlik Komutanlığı na hibe kapsamında verilmesi onaylanan Ç-325 gemisinin devrine iiişkin hazırlanan ve önergeye ekli sunulan "T.C. Hükümeti Adına Genelkurmay Başkanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arasında Ç-325 ; in Bedelsiz Devrine İlişkin ProtokoC'ün KKTC Hükümeti adına Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından imzalanması maksadıyla müzakere ve imza yetkisi verilmesini onayladı DAĞITIM: Bilgi Gereâ::

9 KARAR NUMARASI: K(lI) TARIM SEKTÖRÜNE UCUZ AKARYAKIT SAĞLANMASI (Önerge No:985/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Tarım Sektörüne ucuz akaryakıt sağlanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu S(K-ll) sayı ve tarihli kararda yer alan 0.55 TL farkın 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren 1.10 TL olmasını ve gerekli ödeneğin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞITIM:. Bilgi Gereği: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

10 KARAR NUMARASİ" K(i!) YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:986/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, Nisan 2012 tarihleri arasında Asrın Projesi oiarak nitelendirilen TC'nden KKTC'ne su getirilmesi projesi hakkında konuşma yapmak için İstanbul'a gidecek olan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu ile birlikte özel Kalem Müdürü Atınç Keskin ve Sağlık Bakanlığı personeli Alihan Pehlivan'ın Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, konaklama, iaşe-ibate, ulaşım giderieri, mevzuat gereği yasal harcırahlarının karşılanmasını; beklenmeyen giderlerde kullanılmak üzere Özei Kalem Müdürü Atınç Keskin adına 3,000 TL (Üç Bin Türk Lirası)'nın avans olarak çıkarılmasını ve gerekii ödeneğin 2012 Mali Yılı Tarım ve Doğa! Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞITIM: Bilgi Gereği: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Sağlık Bakanlığı

11 KARAR NUMARASI: K(lI) BULUT İNŞ.TUR.SAN.VE DIŞ TİC. LTD. STİ.'NİN KKTC'NDEKİ TAŞINMAZINI İPOTEK E~fMESİ (Önerge No:989/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Yabancı bir şirket olan Bulut İnş. Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. KKTC'nde bulunan ve aşağıda dökümü yapılan arazilerini kredi kullanmak ve ipotek tesis etmek istediğinden sözkonusu taşınmazının üzerine ipotek tesis edebilmesini 52/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası'nın 10. Maddesi'nin 3. Fıkrası'nın atıfta bulunduğu 4. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca onayladı. İlçe/Köy Koçan No Pafta/Harita Parsel No Çatalköy 9247 Xll/31 E XI i/40 W1 XII/32W , 589/2/2, 592/1 604& Alanı ay ay ay ay ay ay ay Dağıtım: Bilgi Gersâi: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: K(ll) DİPKARPAZ BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ (önerge No:990/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan Dipkarpaz Belediyesi 2012 Mali Yılı Bütçesi'ni Maliye Bakaniığı'nın oiumlu görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı DAĞITIM: Bilai Gereği: İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

13 KARAR NUMARASI: K(ll) GEÇİTKALE BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ (Önerge No:991/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan Geçitkale Belediyesi 2012 Mali Yılı Bütçesi'ni 'nın olumlu görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı DAĞITIM Bilgi Gereği içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

14 KARAR NUMARASÎ:K(l1) ALAYKÖY BELEDİYESİ 2012 MALİ YİLİ BÜTÇESİ (Önerge No:992/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan Alayköy Belediyesi 2012 Mali Yılı Bütçesi'ni Maliye Bakaniığı'nın olumlu görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı DAĞITIM Bilgi Gereği İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

15 KARAR NUMARASİ: K(ii t i SERDARLİ BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ (önerge NC:9S3/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekii sunulan Serdar!» Belediyesi 2012 Mali Yılı Bütçesi'ni 'nın olumlu görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı DAĞİTİM Bilgi Gereği içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

16 KARAR NUMARASÎ:K(l1) BEYARMUDU BELEDİYESİ 2012 MALİ YİLİ BÜTÇESİ (Önerge No:994/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan Beyarmudu Belediyesi 2012 Mali Yılı Bütçesi'ni Maliye Bakaniığı'nın olumlu görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı DAĞITIM Bilgi Gereği içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

17 KARAR NUMARASÎ:K(l1) GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ (önerge Nc:S35/2Üİ2) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan Gazimağusa Belediyesi 2012 Mali Yıit Bütçesi'ni Maliye Bakaniığı'nın olumlu görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı DAĞITIM Bilai Gereği içişieri ve Yerel Yöneıimier Bakaniığı

18 KARAR NUMARASI:K(l!) YENİBOĞAZİÇİ BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ (önerge No:996/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan Yeniboğaziçi Belediyesi 2012 Mail Yılı Bütçesi'ni mın olumiu görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı DAĞİTİM Bilgi Gereği İçişler: ve Yerel Yönetimler BaKanlığ;

19 KARAR NUMARASI: K(lI) İLKBAHAR ÜRÜNÜ PATATESİN D!$ SATIMIN! TEMİN AMACİYLE DESTEK VERİLMESİ VBFASON İŞÇİLİĞİN KARŞILANMASI (önerge No: 1058/2012} (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 2012 İlkbahar Ürünü patatesin dış satımını temin amacıyla destek verilmesi ve fason işçiiiğin karşılanmasına iiişkin aşağıdaki kararı aldı: 1- Bilahare ihraç edildiğine dair tevsik edici belgelerini Toprak Ürünieri Kurumu'na sunmaları kaydı ile taiep edilen firmalarımızın ihraca: amaçii hazırlayacakları 2012 İlkbahar ürünü patateslerinin fason paketlemesinin Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yapılması; bu amaçla Toprak Ürünieri Kurumu tarafından firma ve/veya firmalar adına TL/Ton oiarak tanzim edilecek faturadaki ve/veya faturalardaki tutarların devlet tarafından karşılanması; 2-21 Mayıs 2012 tarihine kadar 2012 İlkbahar ürünü patateslerini ihracat amaçlı oiarak satan ve bu patateslerinin paketlenmesi ihracatçı firma adına Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yapılan patates üreticilerimize Toprak Ürünieri Kurumu kanalıyla, 1. maddedeki fason işçilik faturası ve/veya faturalarınaaki miktarlar iie alıcı ile satıc; arasında imzalanacak. 'Alım-Satım Beyannamesi" baz alınarak, ihracatın gerçekleşmesi kaydıyie, Ton başına TL destek primi ödenmesi: 3-1. ve 2. Maddedeki fason işçilik ve destek primi ödemelerinin 2012 Mail Yılı Bütçesi altında yer alan "Diğer Teşebbüslere" kaleminde öngörülen ödeneğin aşılmaması koşulu iie karşılanması Dağıtım: Biiu Gereğ;- Tarım ve Doğal KaynaKlar Bakanlığı

20 KARAR NUMARASÎ:K(l1) KIBRIS TÜRK ELEKTRİK KURUMU YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNİN GÖREVLERİNE SON VERİLMESİ VE YÖNETİM KURULU'NUN YENİDEN OLUŞUMU Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(l 1) Sayı ve tarihli karar ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine atanan kişilerin görevlerine son verilmesine ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Fasıl 171 Sayılı Elektrik İnkişaf Yasasfnın 5'inci maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen kişilerin atanmasını onayladi. 1. Asım Karaderi (Başkan) 2. Soley Akçaba (Asbaşkan) 3. Kamil Aktolgalı (Üye) 4. Tamer Karaderi (Üye) 5. Özgür Özerdem (Üye) 6. Cenk Şemsettin (Üye) 7. Mehmet Terzioğlu (Üye) DAĞITIM: Bilgi Gereâi: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

21 KARAR NUMARASI: K(lI) ÜRÜNÜ ZAHİRE FİYATLARI (Önerge No: 1097/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, 32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası'nın 5'inci Maddesi'nin (7). Fıkrası'na atfen Toprak Ürünleri Kurumu tarafından tespit ediiecek 2012 ürünü zahire aiım-satım fiyatlarına ilişkin aşağıdaki kararı aidi: 1. iç piyasada 2012 yılı yerii ürün arpa ve buğdayın özel sektör tarafından alım ve satımının serbest olması; 2. 32/1992 Sayılı Toprak Ürünleri Kurumu (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası kurallarına uygun olarak 2012 yılı yerli ürün arpanın zahire üreticilerinden özel sektör tarafından ihracat amaçlı olarak alınmasının serbest olması; zahire üretim döneminde üretimi gerçekleştirilecek arpa ve buğdayın özel teşebbüs tarafından alınmayan kısmının zahire üreticilerinin elinde kalmaması amacıyla Toprak Ürünleri Kurumu tarafından alınması; 4. Toprak Ürünleri Kurumu'nun zahire-alım satım fiyatlarının tespitinde daha etkin rol üstlenmesi amacıyla, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından tespit edilecek 2012 ürünü zahire alım-satım fiyatlarının peşinen onaylanması; ürünü arpayı ve buğdayı zahire üreticilerinden alanların, Genel Tarım Sigortası Fonu adına olan yasal kesintileri alım fiyatları üzerinden Genel Tarım Sigortası Fonu adına tahakkuk ettirerek, üretici ödemelerine ve/veya mahsuplaşmaya müteakip en geç bir (1) ay içerisinde Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğü'ne yatırmaları DAĞITIM Bilgi Gereği Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

22 KARAR NUMARASI: K(lI) Ç SAYI VE TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARI'NIN TADİLİ İ_E GİRNE'DE UZUN VADELİ PARSEL KİRALANMASI (Önerge Nc:815/2012 (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun aimış oiauğu Ç savı ve tarihli karar iie Sosya! Sigonaia - Dairesi'ne tahsis edilen Girne Hürriyet Cad. Pafta/Harita XII/2Q.3.IV Blok "B" de kain 111 no'iu parse üzerindeki binanın karar kapsamınaan çıkarılarak, KKTC Anayasası nın 159'uncu Maddesinin (1) (b) ve (3)'üncü Fıkraları uyarınca eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi ve turizm aeiiştirme, yatırım amaçlarında kullanılmak üzere 41/1977 Sayılı iskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası kapsamından çıkarılmasını ve 63/1993 Sayılı Taşınmaz Hazine Malları (İcarlama ve Değerlendirme) Yasası kaosamına aiınmak suretiyle uzun süre iie kiralanması için Maiiye Bakaniığı'nın kontrol ve yönetimine verilmesini ve adı geçen kararın bu yönde tadil edilmesini onayıad: DAĞITIM: Bilal Gereai: İçişleri ve Yerel Yönetimier Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güveniik Bakanlığı

23 KARAR NUMARASİ: K(li)1Q DAVETLİ ZEVAT. (önerge No: 1008/201: (KKTCBb Bakanlar Kurulu, Sivi! Savunma Teşkilat Başkanlığı bünyesinde faailys gösteren Sivil Savunma Radyoları iie Türkivs Radyo Teievızvor, Kurumu (TRT arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, radyo istasyonlarının içerik ve caiışanıarını niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla 6-12 Mayıs 2012 tarihleri araşınca KKTC'n gelecek TRT Ankara Radyosu Spikeri Ayfer Durak'ın Ankars-Ercan-Ankar uçak bileti ve KKTC'nae kalacağı süre içinde iaşe ve ibate masraflarının 201 Mali Yılı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi altında yer alan " Ağıriams Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaieminde karşılanmasını onayladı DAĞITIM: Biiai Gereâi: Maiiye Bakanlığı Hazine ve Munasebe Dairesi Müdürlüğü

24 KARAR NUMARASI: K(lI) DAVETLİ ZEVAT (Önerge No:1033/2012) (M.E.G.S.B.) Bakanlar Kurulu, Nisan 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen "Tııbitak 17. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı" ve "20. Ulusal Bilim Olimpiyatları Sınavf'na gözlemci olarak katılmak üzere Nisan 2012 tarihleri arasında Tübitak'ı temsiien KKTC'nde bulunan Aytekin Çakır ve Sınav Kuryeleri ve Sorumluları Derya Davutoğlu ve Emin Aydoğan'ın belirtilen tarihler kapsamında konaklama, iaşe ve ibate için harcanan giderlerin Milli Eğitim, Gençlik ve Spo r Bakanlığı 2012 Mali Yılı Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi altında yer alan "Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Katkı Projesi" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞITIM: Bilgi Gereği: Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

25 KARAR NUMARASİ: K(l!)111,-2012 ABD KIBRIS BÜYÜK ELÇİLİĞİ'NE OFİS KULLANIM! MAKSADI İLE ZİYA N. ÖZKAN'A AİT DAİRENİN KİRALANMASI (önerge No: 1057/2012 (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında içişleri ve Yere Yönetimler Bakanlığınca değeriendiriimiş ve 6/1969 Sayıl. "Olağanüstü Dururr Süresince, Türk Cemaatına Mensup Olmayan Şanıslars GayrımenKu: Ma Satışını Önleyen Kural" Yasası nın 2'inci Maddesi ne uygur, oiarak. Lefkoşs Arabahmet Mahallesi'nde Şerif Arkız Sokak, Blok 27 Pafta/Harita No:XXI/46.2.1, Parsel No:20/3'deki binanın ikinci katındaki Ziya Necati Özkan'a ait 387 metrekarelik dairenin, Amerika Birleşik Devietieri, Kıbrıs Büyük Elçiliği'ne ofis kullanımı maksadı iie 2 Mart Şubat 2021 tarihine kadar kiralanmasını onayladı DAĞITIM: Biiai Gereği. içişleri ve Yerel Yönetimler Bakaniığı

26 KARAR NUMARASİ: K(ll) K(i!) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİLİ (Önerge No: 1082/2012) (T.D.K.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC'ne Anavatan Türkiye'den borularla su getirilmesi projesi kapsamında Bakanlar Kurulu'nun aimış olduğu K(ll) sayı ve tarihli kararın aşağıdaki şekilde değiştirilerek tadil edilmesini onayladı. I) 1. Madde'nin (b) Bendi'nden sonra aşağıdaki (c) Bendi'nin ilave edilerek tadil edilmesi; "C) Yurtdışından veya yerel olarak tedarik edilecek olan kayıtsız ticari veya binek araçlarına gümrük vergisi, fiyat istikrar fonu ve rıhtım harcı muafiyeti verilmesi." II) 3. Madde'nin aşağıda belirtildiği gibi değiştirilerek tadil edilmesi; "3. İnşaatta kullanılacak malzemelere ye büro malzemelerine gümrük vergisi, fiyat istikrar fonu ve rıhtım harcı muafiyeti verilmesi.' DAĞITIM: Bilgi Gereği: Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

27 KARAR NUMARASİ: K(l 1) BUZAĞI, KÜÇÜKBAŞ VE SIĞIR CİNSİ HAYVAN ÜRETİCİLERİNİN TAZMİN EDİLMESİ Bakanlar Kuruiu, aşağıdaki karar; aldı: (önerae No: 1100/2012) (T.D.K.B) 1) Gene! Tarım Sigortası Fon Yönetim Kuruiu'nun tarih ve 1/2012 Sayılı kararına atfen Gene! Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü nün 8.(2) Maddesi'ne uygun olara»; oüyükoaş ve/veya küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilerin 1 0cak-30 Haziran 2012 tarihleri arasında aşağıdaki kıstasiar üzerinaen tazmin ediimesi: BUZAĞI (1 GÜNLÜK): TL/ADET KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR: TL/KG 2) Genel Tarım Sigortası Fon Yönetim Kuruiu'nun tarih ve 16/2012 sayılı kararına atfen Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü'nün 8 (2) Maddesi'ne uygun oiarak sığır cins hayvanları zarar gören üreticilerin 7 Mayıs-30 Haziran 2012 tarihleri arasında aşağıda belirtilen kıstas üzerinden tazmin edilmesi SIĞIR CİNSİ HAYVANLAR: TL/KG. Dağıtım: Bilai Gerea; KKTC BaşbaKanlığı (RG) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Maiiye Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

28 KARAR NUMARASI: K(ll) K SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİLİ (Önerge No: 1105/2012) (T.Ç.K.B.) Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K sayı ve tarihli kararda geçen «"Turizm Talebinin Artırılması Programı Projesi" » ödenek kaleminin «"Turizm Tanıtım ve Ara Eleman Yetiştirme Projesi" » olarak tadil edilmesini ve 3. Serenas Kültür'e 189, TL ödenmek suretiyle adı geçen kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı Dağıtım: Bilgi Gereği: Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

29 KARAR NUMARASI: K(ll) ERCAN HAVAALANI'NIN ÖZELLEŞTİRME PROGRAMINA ALINMASI Bakanlar Kurulu, 24/2012 Sayılı Özelleştirme Yasası'nın 5'inci Maddesi uyarınca hazırlanan Ercan Havaalanı Ön Raporunun değerlendirilmesi sonucunda, Ercan Havaalanı'nın, Özelleştirme Yasası'nın 6'ncı Maddesi uyarınca özelleştirme programına alınmasına; Yasa'nın 18'inci Maddesi gereğince "İşletme Hakkı Devri" yönteminin uygulanmasına ve Yasa nın 14 (1) (C) Maddesi'ndeki "Pazarlık Usulü" ile özelleştirilmesine karar verdi DAĞITIM: Bilgi Gereâi: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: K(ll) ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (Önerge No: 1109/2012) (M.B.) Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Özelleştirme Uygulamalarında İhale Usul ve Esasları Tüzüğü'nü onayladı DAĞITIM: Bilgi Gereği:

31 KARAR NUMARASİ: K(l!) ) 2012 MAL VE HİZMETLER (DÜZENLEME VE DENETİM) (KURSUNSUZ BENZİN (95 VE S" OKTAN), MOTORİN (MAZOT), GAZYAĞI VE EURO DİESEÜ AZAMİ SATIS FİYATLARI EMİRNAMESİ. 2) 2012 FİYAT İSTİKRAR FONU (AKARYAKIT. TARIMSAL ÜRÜN VE TÜKETİM MADDELERİ) (FONA YATIRILACAK MİKTARLAR) (DEĞİŞİKLİK) EMİRNAMESİ Bakanla - Kurulu, ekte sunulan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 97 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azam; Satış Fiyatları Emirnamesini; ve Fiyat istikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik) Emirnamesini onaylayarak Resmi Gazete'ae yayımlanmasına karar verdi DAĞITIM: Biıc; Gereği KKTC BaşbaKanlığı (RG) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı IVıaiiye Bakanlığı

32 KARAR N UMARASi: K(ll) FKOŞA TÜRK BELEDİYESİ'NDEKİ GREVİN 50 GÜN SÜRE İLE ERTELENMESİ Bakanlar Kurulu, 42/1996 Sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 15'inci Maddesi nin Vinci Fıkrası ve 15'ınc Maddesi'nin 3'ııncü Fıkrası'nın verdiği yetkiye dayanarak elzem hizmet görev! yürüten Lefkoşa Türk Beiedıyes bünyesinde faaiiye gösteren BES'e ve/veya diğer sendikalara üye olar. ve/veya olmayar tüm çalışanların başlatmış olduğu grevin gene! sağiığı bczucı nitelikte ve/veya eizem hizmet oiması nedenivie tarinınder itibaren 50 gün süre ile grevin ertelenmesine ve Savunma Nizamnamesinin 79 (B) (3) Maddesi gereğince Ek'teki 2012 Grev Yasağı (Lefkoşa Türk Belediyesi) Emirnamesi'nin Resmi Gazetede yayımlanmasına karar verdi DAĞITIM: Biigi Gereği: içisieri ve Yerel Yönetimier Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güveniik Bakanlığı

33 EMTİA VE HİZMETLER (GEÇİCİ YETKİLER) (DEVAMf YASASI FASIL 175 A Savunma Nizamnamesi nin 79(B)(3) Maddesi gereğince Emirname. Bakanlar Kurulu, 42/1995 Sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası'nın 15'inci Maddesi nin 1 'inci Fıkrası ve 16'ıncı Maddesi'nin 3'üncü Fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak elzem hizmet görevi yürüten Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde faaiiyet gösteren BES'e ve/veya diğer sendikalara üye olan ve/veya olmayan tüm çalışanların başlatmış olduğu grevin gene! sağlığı bozucu nitelikte ve/veya elzem hizmet oiması nedeniyle Fasıl 175 A sayıiı Emtia ve Hizmetler (Geçici Yetkiler) (Devam) Yasasının 6(3) Maddesi tahtında yürürlüğe konan Savunma Nizamnamesinin 79 (3) (3) Maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Emirnameyi vacar. Kısa isim ersır Grev Yasağı Yürürlüğe 4. Giriş ve Yürürlülük Süresi Bu izmirname 2012 Grev Yasağ: (Lefkoşa Türk Belediyesi) Emirnamesi olarak isimlendiriiir. Bu Emirnamede metin başka türlü gerektirmedikçe; "İş ' İhtilaf' LefKoşa Türk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 3ES'e ve/veya diğer sendikalara üye olan ve/veya olmayan tüm çalışanları iie KKTC Hükümeti arasındaki ihtilafı anlatır. İş ihtilafının dostane bir anlayışla halledilmesine değin Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BES'e ve/veya diğer sendikalara üye olar, ve/veya oimayan tüm çalışanların grev yapmaları yasaklanır. Bu Emirname, tarihinden başlayarak yürürlüğe girer; 60 günlük bir süre için vürüriükte kalır ve bu süre hitamında yürürlükten kalkar.

34 KARAR NUMARAS!:K(l I) ELZEM İŞLER (TESBİT) (DEĞİŞİKLİK; EMİRNAMESİ Bakanlar Kurulu, ek'te sunulan 2012 Elzem İşler (Tesbit; (Değişiklik) Emirnamesini onaylayarak Resmi Gazete : ae yayımlanmasına karar verdi DAĞITIM Bilgi Gereği içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı Sağlık Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

35 EMTİA VE HİZMETLER (GEÇİCİ YETKİLER) (DEVAMI) YASASİ FASIL 175 A Savunma Nizarnnamesi'nin 79(A) maddesi gereğince Emirname Bakanlar Kurulu. Emtia ve Hizmetler (Geçici Yetkiler- (Devam:', Yasası mn 5(3. maddesi altında yürürlükte bulunan Savunma Nizamnamesi'nin 79 A ve Eizem işle - Emirnamesi'nin 2'nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıcaki Emirnameye yapar: Kısa İsim A.E. 133/ / / /1954 3/ / / / / / / / /1984 R.G A.E.255 R.G A.E A.E.689 R.G A.E.194 R.G A.E.277 R.G A.E.830 R.G. Bu Emirname, 2012 Elzem işler (Tesbit) (Değişiklik) Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda "Esas Emirname" olarak anılan 1943 Elzem Işier (Tesbit) Emirnamesi iie birlikle okunur.

36 S A.E.587 R.G C A.E R.G A.E.33 R.G Esas 2. Esas Emirname, Birinci Cetvelin sonuna aşağıdaki Emirnamenin hizmetier eklenmek suretiyle değiştiriiir: Birinci Cetvelinin Değiştirilmesi "Lefkoşa Türk Beiediyesi'ndeki Tüm Hizmetler" Yürürlüğe Giriş 3. Bu Emirname. 15 Mavıs 2012 tarihinden başlayarak vürürlüâe airer.

37 KARAR NUMARASİ: K(ll) SERBEST LİMAN-VE BÖLGE İŞLETME SÖZLEŞMESİ'NİN TADİLİ (önerge No:884/2012) (E.E.B.) Bakanlar Kurulu. Bakanlar Kuruiu'nun almış olduğu E sayı ve tarihli karar ile Doba Investments Ltd.'e (Port Isbi Cyprus Fee Zone Marine & Logistic Services Ltd.) kiralanan ve adi geçen şirket ile Gazimağusa ve Gemikonağı Serbest Liman ve Bölgesi arasında yapılan Serbest Liman Bölge işletme Sözleşmesini tadil eden S(K-II) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nın ekinde yer alan Ek Sözleşme'nin aşağıdaki şekilde tadil edilmesini onayladı. 1. IV. Maddesi'ndeki 'Altyapı" tefsirinin kaldırılarak yeni "Altyapı" tefsirinin konulması : "Altyapı: Kiracı-İşleticinin sorumluluk bölgesinin kullanıcı ve yatırımcılara hazırlanması amacı ile sınırlı oimak koşulu ile bölge topografyasında yapılacak kazı, dolgu, istinat duvarı işlerinin yapılması, asfalt altı stabilize ve mekanik serilmesi, asfalt yapılması, kaldırım yapılması, yeşil alan ve sulama sistemi yapılması, sorumluluk bölgesindeki kullanıcılara yönelik yapılacak drenaj, kullanım suyu, kanalizasyon, aydınlatma, elektrik, telefon, internet ve benzeri iletişim sistemleri için borulama, kablolama ve her türlü ekipman kurulumunun yapılması, trafo odası yapımı, trafo ve ekipmanların kurulması, dolgu ve inşaatlar, rıhtımda yapılacak sabit vinç ve benzeri tahliye ve boşaltma tesisleri, bölge içerisinde yapılacak her türlü tır yükieme, boşaltma, platform ve rampasını anlatır". 2. V. Maddesi'nin 6'ncı Fıkrası'nın (a) Bendi'nin dördüncü satırında yer alan "103,118 metre kare" ifadesinin kaldırılarak yerine "105, 415 metre kare" ifadesinin konulması; 3. V. Maddesi'nin 7'nci Fıkrası'nın (a) Bendi'nin yedinci satırında geçen "Bakırın" ifadesinin kaldırılarak "Madenlerin" ifadesinin konulması; 4. V. Maddesi'ndeki 9'uncu Fıkra'nın 9 (a) olarak tekrar sayılandırılması ve 9'uncu Fıkra'ya aşağıdaki yeni 9 (b) Fıkrası eklenmek suretiyle değiştirilmesi: "(b) İşleticinin sözleşmesinin herhangi bir nedenle süresinden evvel idare tarafından fesh edilmesi halinde Serbest Bölgeye işletici ile aralarındaki sözleşmeye göre yatırım yapan 3. Kişi yatırımcıların yatırımlarının korunması için öncelikle sözleşme aşamasında İşletici ile 3. Kişi yatırımcının sözleşmesinin bir kopyasının idareye sunulması ve İdarenin yatırım ve yatırımcının durumuna göre yapılacak sözleşmeyi yazılı olarak onaylaması veya paraf etmesi gerekmektedir.

38 Bu şekilde işleme tabi tutulan sözleşme tahtında yatırım yapan 3. Kişi yatırımcının hakları işleticinin sözleşmesinin süresinden önce fesh edilmesi halinde 3. Kişinin işletmeci ile arasındaki sözleşmedeki hakları korunarak idare ile aynı süre için yeni bir sözleşme akdedilir." şeklinde tadil edilmesi ve ta d i i edilmiş şekliyle Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu tarafından imzalanması için yetki verilmesi. 1 p C O ı ^ i t J ' L ; I / DAĞITIM: Bilgi Gereği: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

39 KARAR NUMARASI: K(lI) MİLLİ EĞİTİM, GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ "BİLİŞİM HİZMETLERİNN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ" (Önerge No: 1149/2012) (M.E.G.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) Maddesi uyarınca "Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Bilişim Hizmetlerinin Geliştirilmesi" ile ilgili olarak önergenin a) maddesinde dökümü yapılan işlerin İsmail Kulle'ye yaptırılması ve bu işlerin karşılığı olan 52,800 TL + KDV ile önergenin b) maddesinde dökümü yapılan işlerin Mehmet Gökyiğit'e yaptırılması ve bu işlerin karşılığı olan 52,800 TL + KDV ile önergenin c) maddesinde dökümü yapılan işlerin Mehmet Taşel Babagil'e yaptırılması ve bu işlerin karşılığı olan 52,800 TL + KDV ödenmesini ve toplam 158,400 TL + KDV'nin Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Bilişim Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" kaleminden karşılanması için her türlü işlemin yürütülebilmesinde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yetkili kılınmasını onayladı Dağıtım: Bilgi Gereği: Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

40 KARAR NUMARASI: K(lI) TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İZNİ (Önerge "No: 1156/2012) (İ.Y.Y.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve edinmek istedikleri taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen yabancı uyruklu kişilere, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 Sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi Dağıtım: Bilai Gereği: içişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı

41 KARAR NUMARASI: K(ll) YURT DIŞI ZİYARET (Önerge No:1166/2012) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, 20 Nisan 2012 tarihinde istanbul'da açılan Girne Amerikan Üniversitesi kampüsünün açılış törenine katılmak ve Bursa Valisi Şahabettin Harput'un daveti üzerine TC Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 22 Nisan 2012 tarihinde 22 Arap ülkesinin katılımı ile Bursa'da düzenlenen I. Türk-Arap buluşması etkinliklerine katılmak üzere EK-I Heyet Listesi'nde yer alan kişiler ile birlikte EK-II Uçuş Planı uyarınca Nisan 2012 tarihleri arasında KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ün istanbui ve Bursa'ya gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin olarak Ercan-istanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, İstanbul'daki konaklama ücretleri, İstanbul-Bursa-İstanbul arası karayolu ulaşım bedeli ile mevzuat gereği öngörülen harcırahlarının Başbakanlık 2012 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" kaleminden karşılanmasını onayladı DAĞITIM: Bilgi Gereği: Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

42 HEYET LİSTESİ 1- Sn. irsen Küçük 2- Sn. Gülin Küçük 3- Güven Arıklı 4- Leman Aslım 5- Emir Ertorun 6- Türcan Heper 7- Bülent Günsa! 8- Salani Esmeroğlu 9- Kerem Toka KKTC Başbakanı KKTC Başbakan'ın eşi Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Basın ve Halkla ilişkiler Müdürü TAK Muhabiri BRTK Kameramanı Başbakanlık Fotoğrafçısı Başbakanlık Koruma Poiisi Sn. Başbakanın Özel Şoförü

43 UCÜS PLANI EK-II 19 Nisan 2012 Perşembe (Gidişi Ercan-İstanbul Saat: 19:00 Atlasjet KK Sn. İrsen Küçük 2. Sn. Gülin Küçük 3. Sn. Güven Arıkh 4. Sn. Leman Aslını 5. Sn. Emir Ertorun 6. Sn. Türcan Heper 7. Sn. Bülent Günsal 8. Sn. Salahi Esmeroğiu 9. Sn. Kerem Toka KKTC Başbakanı Sn. Başbakan'ın Eşi Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü TAK Muhabiri BRTK Kameramanı Başbakanlık Fotoğrafçısı Başbakanlık Koruma Polisi Sn. Başbakan'ın Özel Şoförü 22 Nisan 2012 Pazar fdönüsl IstanbuPErcan ~Saat: "21:30" Atfasj'et" -KîrTOîĞ- I. Grup: 1. Sn. İrsen Küçük 2. Sn. Gülin Küçük 3. Sn. Leman Aslım 4. Sn. Emir Ertorun 5. Sn. Türcan Heper 6. Sn. Bülent Günsal 7. Sn. Salahi Esmeroğiu KKTC Başbakanı Sn. Başbakan'ın Eşi Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü TAK Muhabiri BRTK Kameramanı Başbakanlık Fotoğrafçısı Başbakanlık Koruma Polisi 22 Nisan 2012 Pazar (Dönüs'ı Istanbul-Ercan Saat: 16:00 Atlasjet KK 1014 IL Grup: 1. Sn. Güven Arıklı 2. Sn. Kerem Toka Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Sn. Başbakan'ın Özel Şoförü

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1542-2014 2008 İSKELELER (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1589/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, İskeleler Yasası nın 13 üncü maddesinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan,

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1074-2014 GÜZELYURT-LEFKE DUBLE YOL ÇALIŞMASI NEDENİYLE YEŞİLYURT TA AĞILI ZARAR GÖREN ERTAY PAŞA YA ZARAR-ZİYAN ÖDEMESİ YAPILMASI (Önerge No:559/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Güzelyurt-Lefke

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014 PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi

Detaylı

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve

BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ ' 21.12.2012 Bakanlar Kurulu'nun 12.10.2012, 21.11.2012, 28,11.2012, 6,12.2012 ve 7.12:2012 tarihinde almış olduğu Bakanlığınızı ilgilendiren: kararlar bilgi ve/veya

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)480-2013 ESER EMİN ÖKTEM İN GÜZEL SANATLARDA OLAĞANÜSTÜ YETENEKLİ ÇOCUKLARIN DEVLET TARAFINDAN YETİŞTİRİLMESİ YASASI NDAN YARARLANDIRILMASI (Önerge No:2456/2013) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı: 35 EK IV 5 Mart, 2013 Sayı': 28 Bölüm I BAKANLAR KURÜLU KARARLARI KARAR NUMARASI: K(!l)337-2013 : : MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI (Önerge No:335/2013)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1274-2015 TARIMSAL AMAÇLI FAİZ DESTEKLİ KREDİ SAĞLANMASI (Önerge No:1374/2015) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC Ziraat Bankası, KKTC lığı ve TC Lefkoşa

Detaylı

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012

KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 KARAR NU MARASl: K(l!) 963-2012 TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNES SAMPİYONASI'NA KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:822/2012) (M.E.G.S.B)

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1801-2014 YOLCU TAŞIYAN ARAÇ MESLEKİ SÜRÜCÜ BELGESİ VERİLMESİ VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1763/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Motorlu Araçlarla Yolcu

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)100-2015 ERCAN DEVLET HAVALİMANI NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN İLAVE PARSELLERE AİT KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:49/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Ercan Devlet Havalimanı

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)543-2015 BALALAN-YENİ ERENKÖY YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN ÖZEL MÜLKİYETE AİT TAŞINMAZ MAL/MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:571/2015) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)754-2014 DIŞİŞLERİ DAİRESİ PERSONELİ NİN MİSYONLARDA GÖREVLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (Önerge No:750/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi

Detaylı

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)

(Önerge No:582/2015) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) KARAR NUMARASI: Y(K-I)702-2015 YARIM KALMIŞ OTELLER İLE TEVSİİ VE MODERNİZASYON YATIRIMLARINA FAİZ DESTEKLİ KREDİ PROGRAMI İLE İLGİLİ Y(K-I)533-2014 SAYI VE 12.3.2014 TARİHLİ VE Y(K-I)839-2014 SAYI VE

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 KARAR NUMARASI: Y(K-I)705-2013 DENİZAŞIRI (YABANCI) ŞİRKET TESCİLİ (Önerge No:2621/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği ne müracaatta bulunan ve önergede detayları sunulan

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2015 ŞEHİT İLKER KARTER İLKOKULU TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE İSKELE DE PARSEL AYRILMASI (Önerge No:2/2015) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, İskele P/H: S31.B-23-B-2D Ada 241 de kain 203

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)1453-2014 LEFKOŞA KIZILAY MAHALLESİNDE YER ALAN PARSELLER (Önerge No:1427/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kızılay Mahallesi p/h XXI/30 W2 Blok C de yer alan önergeye

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV

KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014 YURTDIŞI GÖREV (Önerge No:268/2014) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Gazimağusa da bulunan cesetten alınan organ ve diğer emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI KARAR NUMARASI: Y(K-I)1901-2014 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ 1.1.2014-30.6.2014 DEVRESİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (Önerge No:1973/2014) (M.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, 2014 Mali Yılı Bütçesi 1.1.2014-30.6.2014

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM

KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2013 MEXICO DA DÜZENLENECEK ULUSLARARASI DÜNYA FOLKLOR FESTİVALLERİ VE GELENEKSEL SANATLAR KONSEYİ NE KATILIM (Önerge No:2246/2013) (Bb. Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 25 Ekim

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI

KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI KARAR NUMARASI: Y(K-I)74-2014 TEDAVİ AMAÇLI KATKI (Önerge No:2791/2013) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta Aziz Cibo ya fatura karşılığı koşuluyla 3,114.00 Stg. tutarında

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014

KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KARAR NUMARASI: Y(K-I)561-2014 KUNTER GÜVEN HASTANESİ NDEN HİZMET ALINMASI (Önerge No:549/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Y(K-I)474-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararla Kunter Güven Hastanesi nden alınan

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanuna istinaden T.C. Ziraat Bankası

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR AÇIKLAMA 1 a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886

Kamu İhale Genel Tebliği. R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 Kamu İhale Genel Tebliği R.G.Tarih: 25.07.2005 R.G.Sayı: 25886 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU I- 4734 sayılı Kanunun Kapsamına İlişkin Hususlar II- Kanun Kapsamında Yer Almayan

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Ocak 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29239 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7069 Türkiye

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı