Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard"

Transkript

1 ISSN D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi Fiyat 25 Kr Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi Çankaya Köflkü Önemli görüflme Galler deki NATO Zirvesi birçok ikili görüflmeye sahne oldu. Bu çerçevede, Cumhurbaflkan olarak ilk kez bir uluslar aras zirveye kat lan Recep Tayyip Erdo an, ABD Baflkan Barack Obama ile bir araya geldi. Irak taki geliflmeler, Ifi D tehdidi ve Suriye konular nda iki ülkenin ortaklafla yapabilece i konular ele al nd. Çözüm sürecinin de de erlendirildi i görüflmede, özellikle ABD'nin Türkiye'yi dinlemesinden duyulan rahats zl k bizzat Erdo an taraf ndan dile getirildi. ki isim en son Erdo an' n 2013 y l n n May s ay nda ABD'ye gerçeklefltirdi- i resmi ziyarette bira- Fehmi Koru Rüya gören iktidara uzan r 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada M.Nuri Parmaks z Bencileyin Sözler 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Nurullah Ayd n Ara-S ra 6. Sayfada Ayd n Uzkan Yaz hane 7 Sayfada MÜZE OLSUN En çarp c görüfl ve öneri gazeteci Alev Çukurkavakl n nkiydi. Çankaya Cinayeti kitab yla O saray gerekli! dedim Çankaya Köflkü nün kamuoyunca az bilinen karanl k, ayd nl k güzergahlar nda gezinen Çu- ya, CHP li dostlar a rl kl kurkavakl, burayla ilgili önerisini çok net olmak üzere birçok görüfl biçimde dile getirdi: Çankaya Köflkü müze olsun! ve öneri geldi Dursun ERKILIÇ n yaz s 12. SAYFADA CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard OLA ANÜSTÜ güzel Kurultay! CHP nin 18. Ola anüstü Kurultay dün bafllad. Önceki kurultaylarda yaflanan tart flmalar, kavgalar bu kurultayda görülmezken Kemal K l çdaro lu ile Muharrem nce nin yar fl da örnek bir centilmenlik ve olgunluk gösterisine dönüfltü. K l çdaro lu CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu partisinin 18. Ola anüstü Kurultay 'nda konuflurken, elefltirilere sert yan tlar verdi. Öyle uzun uzun konuflmayaca m diyen K l çdaro lu, Beni iyi dinleyin. Partili arkadafllar m beni iyi dinleyin. Yurttafllar m beni iyi dinleyin diye seslenen K l çdaro lu, CHP ilkelerinden vazgeçti iddialar ile ilgili sert konufltu. HABER 12 DE Fiyat dibe vurdu Uzun raf ömrü, iri ve albenili d fl görünümü, tatl ve sulu iç yap s yla dünyan n en kaliteli inciri kabul edilen, ngiliz Kraliyet ailesinin mutfa na da giren Bursa siyah incirin fiyat dip yapt. HABER 7. SAYFADA CHP'nin 18. Ola anüstü Kurultay 'nda 177 delegenin imzas yla Genel Baflkanl a aday olan Yalova Milletvekili Muharrem nce, Genel Baflkan olunca olacaklar anlat rken, Oy sa da, o zaman sa dan bir aday bulal m oylar da çantada keklik olsun mant, do ru bir mant k de ildir, bu seçmene sayg s zl kt r, hiledir" dedi. HABER 12. SAYFADA Erdo an dan NATO ya ÖNEML ÖNER LER www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Muharrem nce Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, NATO Zirvesi'nde liderlere, "Suriye ve Irak'ta bölgesel güvenlik ve istikrar tehdit eden fliddet ortam na karfl bütüncül bir yaklafl mla kararl ad mlar at lmas gerekti ine" iflaret etti. Cumhurbaflkan Erdo an, NATO Zirvesi'nde liderlere, "fiam rejiminin yapt klar na seyirci kal nmas neticesinde bölgede ortaya ç - kan kaos ortam ndan yararlanan terör örgütlerine karfl kapsaml bir strateji gelifltirilmesi gerekti ini" vurgulad. ü Gazetemiz Gazetemiz dan takip edebilirsiniz ta da Genel Baflkan ile 60 kiflilik Parti Meclisi seçimlerinin gerçeklefltirilece i kurultay, bugün de devam edecek. Kurultayda, mevcut tüzükte baz de ifliklikler de yap lacak. Bin 216 kurultay delegesi bulunan CHP'de genel baflkan aday olabilmek için mevcut delegenin yüzde 10'unun imzas gerekirken; Kemal K l çdaro lu 944, Muharrem nce 177 delegenin imza ile aday gösterildi. Kurultayda Genel Baflkan seçimine geçildi. Divan Baflkan Engin Altay, adayl k baflvurusu için kendilerine iki dosya ulaflt n belirterek, yeni baflvurular için 7 dakika süre verdi. Altay, adayl k baflvuru dosyalar ndaki delege imza say s n n yeterli olup olmad n ve mükerrer imza bulunup bulunmad n inceleyeceklerini belirtti. Yap lan incelemenin ard ndan Altay, CHP 18. Ola anüstü Kurultay 'nda, Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu'nun 944, Yalova milletvekili Muharrem nce'nin 177 imzayla Genel Baflkanl a aday gösterildi ini aç klad. Tütün üreticinin yine umudu oldu HABER 6. SAYFADA 5 Eylül 2014 Resmi Gazete Orman Genel Müdürlü ü Personelinin Atama ve Yer De ifltirme Esaslar na liflkin Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 6 Eylül 2014 Cumartesi Ünlü piyanist Fazıl Say, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı mahalleye çevrilen eski Karaözü köyünde konser verecek. Ünlü piyanist Fazıl Say, köyde konser verecek KAYSERİ - Ünlü piyanist Fazıl Say, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı mahalleye çevrilen eski Karaözü köyünde konser verecek. Fikret Otyam Kültürevi'nin organizasyonunda gerçekleştirilecek konser, Kayseri'ye 80 kilometre uzaklıktaki Karaözü'nde bugün saat 17.30'da başlayacak. Köy meydanındaki konserde Say'a, Serenad Bağcan da şarkılarıyla eşlik edecek. Konserin sonunda yazar ve şairler Orhan Kemal, Orhan Veli ve Oktay Rifat'ın yüzüncü doğum yılı dolayısıyla Fikret Otyam, Işık Ögütçü, Faris ve Nazım Kılıç anma konuşmaları yapacak. Fikret Otyam Kültürevi yöneticisi Nazım Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü piyanist Say'ın Karaözü'nde konser vermesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Köy halkıyla Say'ı buluşturma fikrinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade eden Kılıç, "Aslında klasik müzik, çok fazla dinleme imkanı bulamadığı için halkımıza uzak kalmış bir müzik türü. Kültürevinin amacı bu müzikleri halkımıza ulaştırmak. Dünya çapında bir piyanistimizin büyük kentlerdeki konserlerinin arasında Karaözü gibi bir köyde de sanatını icra edecek olması önemli bir olay" dedi. Konsere yoğun ilgi beklediklerini dile getiren Kılıç, şöyle devam etti: "Fazıl Say, köyümüzde konser vermesi için götürdüğümüz teklifi hiç düşünmeden kabul etti. Konser programı çok yoğun olmasına rağmen teklifimizi kabul ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Konserlerinin yoğun olduğu bir dönemde köyümüze gelmeyi kabul ederek, büyük bir fedakarlık yaptı. Köylülerden çok olumlu tepkiler aldık. arayan teşekkür edenler oldu. Köyde böyle bir organizasyonun düzenlenecek olması herkeste heyecan uyandırdı. 21:35 GÖREVİMİZ KLEOPATRA 22:30 ÖLÜM OYUNU Yönetmen : Alain Chabat Oyuncular : Monica Bellucci, Gérard Depardieu, Jamel Debbouze, Christian Clavier, Alain Chabat Seslendirenler : Sezai Aydın Senaryo : Alain Chabat Yapımcı : René Goscinny Güzeller güzeli Kleopatra ile kibirli Sezar, Mısır halkının büyüklüğü konusunda aynı düşünceleri paylaşmamaktadırlar. Kleopatra, Mısır halkının da Romalılar kadar önemli bir medeniyet olduğunda ısrar etse de, Sezar güzel kadının söylediklerine gülüp üzüm yemeye devam etmektedir. En sonunda bir iddiaya girerler! Canını dişine takarak binalar dikmeyi, piramitler yapmayı görev bilmiş Mısır halkı üç ay içinde Sezar'ın ağzına layık bir saray yapacaktır. 06:08İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 06:10 Ömür Dediğin 06:45 Mor Menekşeler 08:25 Süper Babaanne 09:35 Seksenler 11:45 Kitaplık 11:50 Hayır! Wolfgang Borchert'in Sesi 13:00 Haber 13:15 Spor 13:20 Hava Durumu 13:30 Savaşta Barışta Türk Ordusu 13:55 Kurşun Harfler 14:30 Yedi Güzel Adam 16:25 Zengin Kız Fakir Oğlan 19:00 Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Akıl Kârı 21:35 Yabancı Sinema Görevimiz Kleopatra 00:15 Kızılelma 05:20 Geniş Aile 06:45 Baba Ocağı 08:30 Kadın İsterse 10:00 Dürüye'nin Güğümleri 12:00 Aramızda Kalsın 14:00 medcezir 16:45 En Güzel Bölüm 17:15 Benim Kuaförüm 19:00 Star Haber 20:00 Sen Kimsin 22:15 Mehmet Ali Erbil ile Eyvah Düşüyorum 00:15 Vay Arkadaş 02:00 Benim Kuaförüm Günlük TV Programı 06:00 Selena 09:25 Yahşi Cazibe 12:00 Adanalı 14:25 Diğer Yarım 16:45 Alemin Kıralı 18:55 Hafta Sonu atv Ana Haber 20:00 MUMYA: EJDER İMPARATORU'NUN MEZARI 22:05 Transformers 00:05 Diğer Yarım 01:55 Ölümcül Güven 03:15Aşk Bir Hayal 03:45 Özge ile Güzel Bir Gün 05:15 Teksus 06:00 Flash Point 07:00 Batman 07:30 Casper 08:00 Duck Dodgers 08:30 Oynat Bakalım 10:00 Dünya Listeleri 11:15 Sine8 12:30 Teksus 13:45 Batman 14:10 Batman 14:40 Duck Dodgers 15:00 Duck Dodgers 15:30 Oynat Bakalım 16:45 Söyle Söyleyebilirsen 17:45 Disko Solucanları 19:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar Orjinal İsmi:War Games Yönetmen:Cosi mo Alema Oyuncular:Steph anie Chapman Baker, Neil Linpow, Andrew Harwood Mills Yapım Yılı:2011 Tür:Aksiyon/Ma cera Bir grup genç bir araya gelerek paintball oynamak isterler. Ancak gittikleri yerde onları bir sürpriz beklemektedir. Esrarengiz bir adam ortaya çıkar ve onlara gerilim dolu dakikalar yaşatır. Basit bir oyun gençlerin bir anda hayat mücadelesi verdikleri bir savaşa dönüşür. 07:00 GAGGUK 08:30 BUNU KONUŞALIM 09:30 DÜNYAYI GEZİYORUM 11:00 CANLI RADYO 12:00 SON TREND 13:15 NE VAR NE YOK? 14:00 GAGGUK 15:405 ÇAYI 16:15 DOLU DOLU ANADOLU 17:55 SICAK GÜNDEM 18:15 ANA HABER 18:50YETER Kİ SEN KAZAN YARIŞMA 19:50YABANCI SİNEMA 22:30 ÖLÜM OYUNU 23:30 BOKS GECESİ 01:30 YABANCI SİNEMA 03:40 THE UNIT (EKİP) 04:20 DÜNYAYI GEZİYORUM 05:50DOLU DOLU ANADOLU GEZİ PROGRAMI-TEKRAR 06:00 Kanal D Çocuk Kulübü 07:30 Geniş Aile 09:30 Magazin D 12:15 Ah Polis Olsam 14:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar 16:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 19:00 Ana Haber Bülteni 20:00 Güllerin Savaşı 22:30 Ulan İstanbul 00:30 Poseidondan Kaçış 02:30 Kariyer Savaşı Vizyona yeni giren filmler "Bir Don Juan Öldürmek" Haftanın tek yerli yapımı, Sabahattin Sakman'ın yönettiği ve Süleyman Atanısev, Teoman Kumbaracıbaşı, Pervin Bağdat ile Pelin Batu'nun oynadığı "Bir Don Juan Öldürmek"... Dram türündeki film; bir hastasının intiharından duyduğu üzüntü ile birinci elden bilimsel araştırmalar yapmak üzere, internetten ruhsal sorunlu kadınlar bularak onlarla buluşan ve daha sonra bir cinayete kurban giden idealist bir psikiyatrla ilgili olayın, bir polis tarafından çözülmesini konu ediniyor. "Arınma Gecesi: Anarşi" James DeMonaco'nun yönettiği ve Frank Grillo, Kiele Sanchez, Michael K. Williams ile Zach Gilford'un oynadığı "Arınma Gecesi: Anarşi" haftanın dikkati çeken bir diğer gerilim ve korku filmi. Amerika'da geçen ve cinayet işlemek dahil herşeyin 24 saatliğine serbest olduğu filmde, evlerine dönmeye çalışan bir çiftin başına gelen kabus dolu anlar izlenebilecek. Merter de moda rüzgarı İSTANBUL - Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği'nce (MESİAD) düzenlenen "Merter Uluslararası Merter Moda" etkinliği kapsamında defile yapıldı. Selvi Sokak'ta MESİAD'ın 20. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliğe, MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecu, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, Güngören Kaymakamı Zafer Orhan, Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman ve çok sayıda iş adamı katıldı. Etkinlikte konuşan MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gecu, Merter'in, Avrupa'nın en büyük toptan alışveriş merkezlerinden biri olduğunu belirterek, aynı zamanda konumu itibariyle açık bir fuar merkezi olduğunu söyledi. Gecu, etkinlik kapsamında sektördeki gençlere destek verdiklerini dile getirerek, bu çerçevede yarışmalar düzenlediklerini anlattı. Türkiye'nin, dünyanın her tarafına tekstil ürünleri ihraç ettiğini aktaran Gecu, bu ürünlerin büyük çoğunluğunun çıkış noktasının Merter olduğunu ifade etti. Merter'den çıkıp, dünya pazarlarında göğüslerini kabartan markalar bulunduğunu kaydeden Gecu, bu markaların Merter'e ve Türkiye'ye değer kattığını söyledi. Modanın önemli merkezlerinden Merter'de düzenlenen ve 6 Eylül'e kadar devam edecek etkinlik boyunca mağazalar saat 24.00'e kadar açık olacak. Etkinlik kapsamında düzenlenen defilede, Özge Ulusoy ve Çağla Şikel'in de aralarında bulunduğu yerli ve yabancı 40 manken podyuma çıktı. 20'si kadın 40 manken, performanslarıyla göz doldurdu. Defilenin ardından şarkıcı Mustafa Ceceli konser verdi.

3 3 ANKARA 6 Eylül 2014 Cumartesi Büyükşehir Zabıtası ndan seyyar operasyonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek in talimatıyla Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından, seyyar satıcılara yönelik denetimler artırıldı. HABER MERKEZİ - Zabıta Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek i makamına ziyarete gelen zabıta heyetine, özellikle Kızılay ve Güvenpark ta seyyar satıcılarla ilgili şikayet olduğunu belirten Başkan Gökçek, denetimlerin artırılmasını istedi. Bunun üzerine Büyükşehir Zabıtası harekete geçerek polis desteğinde kapsamlı bir denetim yaptı. Resmi ve sivil kıyafetli zabıtalardan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiplerce Kızılay, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Güvenpark ve Abdi İpekçi Parkı nda yapılan denetimlerde sokak, kaldırım ve parkları işgal eden seyyar satıcıların tezgahları ve mallarına el konularak 'Yediemin'e teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Seyyar Ekipler Amirliği ve diğer birim amirliklerinin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların şikayetine neden olan kaldırım, sokak ve park alanlarını işgal ederek, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan seyyar satıcılar takibe alındı. Yapılan denetimlerde 1 adet saat tezgahı, 1 adet bardak mısır tezgahı, 1 adet kokoreç tezgahı, 3 adet köfte tezgahı, 2 adet depo tezgahı, 8 adet haşlanmış mısır tezgahı, 1 adet meyve suyu tezgahı, çok sayıda masa sandalye, 9 koli mutfak eşyası, 600 çift çorap, 200 adet iç çamaşırı, 50 adet ütü masası örtüsü, 80 adet muhtelif kol saati, 100 adet gözlük, 2 tabla muhtelif yüzük, çakmak, incik boncuk, 60 adet muhtelif hırdavat, muhtelif çiçek toplandı. Utanç Müzesi kapılarını açıyor... İzmir de Yenimahalle rüzgarı... Kavun pazarı törenle açıldı HABER MERKEZİ - Kazan Belediyesi tarafından her yıl eylül ayında düzenlenen kavun pazarı törenle açıldı. Törene Kaymakam Veysel Beyru, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, işadamları, çok sayıda kavun üreticisi ile vatandaş katıldı. Pazar, bereketli olması temennisiyle dua ile açıldı. Törende bir konuşma yapan Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kazan kavunun kendisine has tadı, kokusu ve uzun süre saklanabilmesi nedeniyle tercih sebebi olduğunu söyledi. Ertürk, Sadece kavun üreticilerinin değil, Belediye olarak bütün üreticilerimizin her zaman yanındayız. Hem Ankara hem Türkiye noktasında Kazan kavununun tanıtımı için çaba gösteriyoruz dedi. Kaymakam Veysel Beyru da, 5 yıl önce böyle bir zamanda Kazan kavun pazarının açılışında ilk kez Kazanlılarla birlikte olduğunu hatırlatarak, Yine böyle bir açılışta bir iki hafta içinde buradan ayrılıyorum. 5 yıl boyunca halkımızla, Belediye ile güzel bir işbirliğimiz oldu şeklinde konuştu. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Utanç Müzesi ne ev sahipliği yapacak. HABER MERKEZİ- Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi nin bu yıl beşinci kez ev sahipliği yapacağı Utanç Müzesi nin ayrıntılı programı belli oldu. Devrimci 78 liler Federasyonu tarafından düzenlenen müzede, bu yıl ilk kez, gazeteci Abdi İpekçi nin öldürüldüğü gün üzerinde olan giysileriyle basın şeref kartı, devrimci öğrenci lideri Mahir Çayan ın kazağı ve HABER MERKEZİ - Yurt içi ve yurt dışından birçok belediye ve özel firmanın katıldığı İEF de, Yenimahalle Belediyesi nin vatandaşlara hizmet sunarken kullandığı bilişim araçlarının tanıtımı yapıldı. Yenimahalle Belediyesi nin hizmetlerinde kullandığı bilişim teknolojileri hakkında bilgi alan ve mobil hizmet aracını inceleyen ziyaretçiler, saatlerce standtan ayrılmadı. Belediyenin dijital imar arşivi, tapu kadastroda elektronik entegrasyon, mobil belediyecilik, YENİKART ve resepsiyon masası gibi hizmetleri davetlileri adeta büyüledi. Yenimahalle müzisyen Ahmet Kaya nın eşyaları da yer alacak. Mülkiyeliler Birliği nde düzenlenen basın toplantısında Devrimci 78 liler Federasyonu adına konuşan Mehmet Özer, programın, 12 Eylül 2014 de saat da ABD Büyükelçiliği ne yürüyerek siyah çelenk bırakılmasıyla başlayacağını belirtti. Bu yılki sloganın Özgürlük ve Umut Hala Ayakta olduğunu belirten Özer, Umut var çünkü çocuklarımız, halklarımız gezi isyanı ile karanlığın kapısına dayandılar dedi. Müzenin toplumsal bir hafıza oluşturmayı amaçladığını belirten Özer, sergide, 12 Eylül dönemine ilişkin İşkence Aletleri, Mamak Mektupları, Yasaklanmış Kitap ve Yayınlar bölümlerinin yanı sıra Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan ın ölüme yürüdükleri idam sehpasının yer alacağını belirtti. 83. İzmir Enternasyonel Fuarı nda (İEF) Yenimahalle Belediyesi rüzgarı esti. Yenimahalle Belediyesi nin sosyal belediyecilik anlayışı ile gerçekleştirdiği hizmetlerinin sergilendiği standlar, ziyaretçileri etkiledi. Belediyesi nin kente kazandırdığı kalıcı eserlerin de tanıtıldığı fuarda, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkez inden Batıkent Meydan Semt Birimi ne kadar onlarca yapı katılımcılardan büyük ilgi gördü. Özellikle İzmir de yaşayan Ankaralı ziyaretçiler, Yenimahalle nin son 5 yılda yaşadığı değişimi şaşkınlıkla inceledi. Sincanlı muhtarlar Tuna yı ziyaret etti Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan muhtarları konuk etti. HABER MERKEZİ -Sincan da madde bağımlılığına destek çığ gibi büyüyor. İlçede sosyal sorumluluk çalışmalarıyla hem vatandaşın hem de sivil toplum kuruluşlarının takdirini kazanan Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Sincan da madde bağımlılığına savaş açtı. Madde bağımlılığına karşı verilen mücadeleye sivil toplum kuruluşları, vatandaş ve ailelerin yanı sıra Sincan Muhtarlarından da destek geldi. Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna yı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan muhtarlar, üzerlerine düşen görevi yapmaya da hazır olduklarını söyledi. Muhtarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Geleceğimizin teminatı gençlerimizi madde bağımlılığından çekip çıkarmak için yaptığımız projemize hem vatandaşlarımız hem de sivil toplum kuruluşlarımız büyük destek veriyor. Hep birlikte el ele bu önemli sorununda Fotoğraf sanatçılarından Gökçek e teşekkür plaketi HABER MERKEZİ-32. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu ödül töreni, Ankara da yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katkılarından dolayı teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. Marriott Hotel de gerçekleştirilen programa Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan, Türkiye Fotoğraf Sanatı Başkanı Sami Türkay, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Başkanı Riccardo Busi ile 41 ülkeden 300 e yakın fotoğraf sanatçısı katıldı. Fotoğrafın Olimpiyatı olarak adlandırılan Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ödül Töreni nde, ülkeleri adına yarışmaya katılan ve dereceye giren sanatçılara ödülleri dağıtıldı. Ülkeleri adına yarışmaya katılan fotoğraf sanatçılarının çekmiş oldukları siyah beyaz fotoğrafların yer aldığı Bienali Sergisi de ödül töreninde izleyicilerle üstesinden geleceğimize inanıyorum. dedi. Sincan ın geleceğine yapılan pek çok projenin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ile de Sincan a değer katan bir Belediye Başkanına sahip olduklarını belirten Sincan Muhtarlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Pehlivan; Sincan Başkanımızla birlikte geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi madde bağımlılığından kurtarmak için sosyal sorumluluk projelerine imza atan Belediye Başkanımız Mustafa Tuna ya çok teşekkür ediyoruz. Biz de Sincan Muhtarları olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için buradayız. dedi. Geçtiğimiz günlerde yapılan Genel Kurulda Sincan Muhtarlar Derneği nin başkanlığına seçilen Mehmet Pehlivan, Başkan Tuna ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Mahallerindeki istek ve önerilerine de ileten muhtarlar, belediye hizmetlerinden çok memnun olduklarının da altını çizdi. buluştu. Bir yıl içerisinde çekilen fotoğrafların değerlendirildiği yarışma sonucunda Dünya Kupası Bahreyn in oldu. Avusturya ise Altın madalya kazandı. Avusturya nın ödülünü yoğun programı nedeniyle geceye katılamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek adına Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Recep Tekcan verdi. Ödülü takdim eden Tekcan, Böylesi güzel bir organizasyona ortak olmak ve katkı sağlamak Ankara Büyükşehir Belediyesi için gurur verici bir olay. Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek in de çok büyük önem verdiği fotoğraf sanatçılarının bu tür anlamlı organizasyonlarına her zaman destek vermekten kaçınmayacağımızı ifade etmek istiyorum dedi. Fotoğrafın olimpiyatlarında Gümüş Madalya Vietnam a, Bronz Madalya da İngiltere ye verilirken Türkiye mansiyon ödülü aldı.

4 4 6 Eylül 2014 Cumartesi ANKARA Taşdelen, zabıtaları ağırladı Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Kemal Sonunur ve 23 ilçenin HABER MERKEZİ- Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 188. yılı nedeniyle ilçe belediyelerini ziyaret eden Ankara zabıta müdürleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen i de ziyaret etti. Ziyaretten son derece memnuniyet duyduğunu ifade eden Alper Taşdelen, Belediyecilik çok kutsal bir görev. Doğumdan ölüme hizmet veriyoruz. zabıta müdürleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen i ziyaret etti. Başkent belediyeleri olarak işbirliği içinde çalışmalıyız. Bu ziyaret Ankara da özlediğim bir işbirliğinin resmidir. Belediyeciliğin hangi siyasi görüşten olursa olsun her vatandaşa hizmet götürmek olduğunu belirten Alper Taşdelen, Bizim için her vatandaş kutsal. Her vatandaşı kucaklamalı ve sahip çıkmalıyız. Çankaya Belediyesi, önümüzdeki süreçte halka hizmet konusunda diğer belediyelerle işbirliği yapmak için kapılarını sonuna kadar açacaktır. Bu kent hepimizin halkımızı seviyoruz ve omuz omuza çalışarak halkımızın neye ihtiyacı varsa karşılamak, hizmet etmek durumundayız. diye konuştu. Dünyanın her yerinde başkentlerin özel bir konumu olduğunu ve hizmetlerinin diğer kentlerden farklı olduğunu ifade eden Alper Taşdelen, Başkent, devleti temsil eden bir kenttir. Hizmet kalitesi diğer kentlerden yüksektir. Ankara da bunu sağlamamız lazım. Yabancı devlet başkanları geldiğinde aklında kalan tek yer başkent olur. O nedenle hizmet kalitesinin artması için Başkent belediyeleri genel bütçeden pay almalı. dedi. Belören, mesire alanına dönüşüyor Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna yı ziyaret eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Lütfi Akça Belören Dağının Kent Ormanına dönüşmesi projesinin hızla tamamlanması talimatını verdi. HABER MERKEZİ- Sincan daki pek çok soruna çare bulmak için kurumlarla uyumlu bir çalışma yürüten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, sadece Sincan ın değil Ankara nın da ufkunu açacak projelere öncülük ediyor. Hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve Sincan Belediyesi ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sayesinde Sincan ın gelecek yılına yatırım yapılıyor. Ulaşımdan Kentsel Yenilemeye, Sosyal Alanlardan Çevreye kadar pek çok projeyi hayata geçiren Başkan Tuna, Sincan ın gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Başkan Tuna bu kez de Sincan da Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Lütfü Akça ve heyetini ağırladı. Sincan Belediyesi ile yoğun bir işbirliği yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ilçedeki hizmetleri yerinde inceleyen Akça, Belören Dağı yanına Sincan Belediyesi tarafından yapılan Serapark ı da inceledi. Projeyi oldukça beğenen Belören de Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kent Ormanı projesinin de hızlandırılması talimatını verdi. Serapark ın konseptini oldukça beğenen Akça, Kent Ormanı Projesinin de Serapark a benzeyeceğini söyledi. Ankara nın manzarasının Sincan dan seyredileceğini belirten Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; Sincan ımızı daha yeşil daha güzel bir hale getirmek için el birliğiyle elimizden geleni yapıyoruz. Belören Dağı projemizle de ilçemizi daha yaşanılır bir hale getirme gayreti içerisindeyiz. dedi. Belören Dağı projesi kapsamında; 1 Amfi Tiyatro, 31 manzara seyir terası, 86 kamelya, 2 çay bahçesirestaurant, 16 çeşme, 8 yöresel satış ünitesi, 4 çocuk oyun alanı, 3 büfe, 2 kontrol binası, 1 idare binası, 3 tuvalet, basketbol, voleybol ve mini futbol sahası yapılacak. Kızılcahamam da Kur an tilaveti Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen ve ülkemizin en seçkin hafızlarının katıldığı geleneksel Kur an Ziyafeti Soğuksu Milli Parkı Festival alanında yapıldı. BURCU KERİM - Kur'an Ziyafeti programına Bölge Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ESYAV yönetim kurul üyesi ve Kızılcahamamlı iş adamı Hüdaverdi Çakır, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Mehmet Gündoğdu, Kızılcahamam İlçe Başkanı Sefa Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı. Program 5 li Sela okunmasıyla başlayan Kur an Tilaveti Evrensel Hafızlar Derneği Genel Başkanı Abdulkadir Sağlam'ın okuduğu Kur'an tilavetiyle başladı. Programda konuşan Belediye Başkanı Yenimahalle Müftüsü ne veda yemeği verildi HABER MERKEZİ- Yenimahalle İlçe Müftüsü Eyyup Demir in İstanbul Beylikdüzü ne tayini nedeniyle düzenlenen veda yemeğine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı. Yaşar, Birlikte ilçemiz için çok güzel işler yaptığımız bir bürokratı uğurlamaktan üzüntülüyüm dedi. Yenimahalle İlçe Müftülüğü nde düzenlenen veda yemeğine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ın yanı sıra Vali Yardımcısı Hamza Duygun, İl Müftüsü Mefail Hızlı, Yenimahalle Kaymakamı Mustafa Dündar, Ankara genelinden çok sayıda ilçe müftüsü ve Demir in mesai arkadaşları katıldı. Hafız Orhan Güngör ün Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan yemekte kısa bir konuşma yapan Yaşar, 2008 yılından beri Yenimahalle ye din, inanç adına önemli hizmetler yapan müftümüzü uğurluyoruz. Sevecen kişiliği, güler yüzü ve çalışma heyecanıyla tanımaktan onur duyduğum bir bürokratımızdır. Yıllarca birlikte çok güzel işler yaptık. Camilerimizin sorunlarını birlikte çözdük. 30 un üzerinde yeni caminin temelini birlikte attık dedi. Demir e yeni görev yerinde başarı dileyen Yaşar, İlçemize yaptığınız güzel hizmetleri Beylikdüzü nde de yapacağınıza hiç kuşkum yok ifadelerini kullandı. Muhittin Güney, Kur an tilavetini geleneksel hale geldiğini. bunun devamlılığını sağlamak amacıyla bugün burada toplandıklarını, dile getirerek Muhteşem Kur an tilavetine hoş geldiniz dedi. Başkan Güney; Kızılcahamam Festivalini iptal etmesini şu şekilde açıkladı; Müslüman Ülkelerde zulümler yaşanırken bizler burada eğlenemezdik ve iyi ki de festivalimizi iptal etmişiz eski belediye başkanlarımızdan Kızılcahamam a hizmet etmiş belediye başkanımız Adem Özbekler i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz, Burada gerçekleştirdiğimiz Kur an tilavetini Adem Özbekler Kur an Tilaveti olarak gerçekleştireceğiz diyerek sözlerini tamamladı Pursaklar dan boks zaferi HABER MERKEZİ- İller arası boks şampiyonu maçında Pursaklar ı Antrenör Can Atak gözetimindeki Salih Aydaş ve Mehmet Can Sünger temsil etti. Ankara Şefik Tetik Boks Salonu nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası maçında üstün performanslarıyla Pursaklar a iki şampiyonluk kazandıran genç sporcular, elde ettikleri başarıyla Zafer Kupası nın sahibi oldu. İller Arası Boks Şampiyonasında Pursaklar dan 31 kiloda Salih Aydaş ve 41,5 kiloda Mehmet Can Sünger birinci olarak şampiyonluklarını ilan etti. Antrenör Can Atak ve sporcular elde ettikleri başarılarda Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin in büyük desteği olduğunu belirterek, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Çetin e teşekkür etti.

5 ANKARA Kentsel dönüşüme vatandaştan Altındağ da kentsel dönüşüm hareketi, son sürat devam ediyor. Altındağ ın her noktasında yıkımlarını sürdüren, kavgasız gürültüsüz yıkım gerçekleştiren Altındağ Belediyesi ne, Altındağlı vatandaşlar da destek veriyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara nın zabıta birim amirlerini Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında konuk etti. HABER MERKEZİ - Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki nin ayrım gözetmeyen ve kararlı politikasına inanan Altındağlı vatandaşlardan da kentsel dönüşüme destek geliyor. Yıllarca gecekondu kahrı çeken, ancak artık modern ve lüks konutlarda oturmak isteyen Altındağlı vatandaşlar, evlerini kendi elleriyle yıkarak belediyeye destek oluyor. Harun Birbilen de bu vatandaşlardan biri Harun Birbilen Önder Mahallesi nde bulunan, doğup büyüdüğü, yıllarca ailesiyle birlikte yaşadığı 3 katlı evini kentsel dönüşüme destek olmak amacıyla, kendi elleriyle yıktı yılında yaptıkları, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği evi yıkarak Altındağ ın gelişimine katkı sağlamayı amaçladıklarını ve Başkan Tiryaki nin mücadelesine destek olmak istediklerini söyleyen Birbilen yıkım kararını nasıl verdiklerini şu sözlerle anlattı yılından beri ailem, amcalarım, kardeşlerim Önder Mahallesi nde, bu binada oturduk. Çocukluğum burada geçti. Burası bizim evimiz, bizim toprağımız Ama artık doğalgazlı, daha modern bir dairede oturmak istedik. Sobalı evde hayat zor Bu nedenle ailemle birlikte evimizi boşalttık. Boşaltılan ve kendi kaderine terk edilen evlere uygunsuz kişiler ve son zamanlarda Suriye den kaçıp gelen vatandaşlar yerleşiyor. Biz istedik ki mahallemizin huzuru bozulmasın. Bizim evimize de böyle insanlar gelip yerleşmesin. Hem komşularımızın huzuru kaçmasın hem de kentsel dönüşüme destek olalım dedik. Bu nedenle evimizi kendi imkanlarımızla ve kendi ellerimizle yıktık. Başkan Tiryaki nin kararlı mücadelesini çok yakından takip ettiklerini ve inandıklarını belirten Birbilen, destek verdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. Birbilen Altındağ çok değerli bir yer En güzide ve en eski yaşam merkezi aslında. Daha iyisini hak ettiğine inanıyorum. Ama her şeyi devletten ve belediyeden beklemek de olmaz. Buna bizlerin de destek vermesi lazım. dedi. Komşularımızdan ve diğer Altındağlı vatandaşlarımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz. diyen Birbilen, herkesi kentsel dönüşüme destek olmaya çağırdı. Başkan Tiryaki nin gecekondulaşmayla mücadelesine hak verdiklerini söyleyen Birbilen Başkan Tiryaki Altındağlı vatandaşlar daha iyi şartlarda yaşasın diye mücadele ediyor. Buna destek olduğumuz için çok mutluyuz. Yıktığımız bina toplam 1513 metrekare 6 daire ve 1 dükkanımız vardı. Bunları kiraya verebilirdik. Ama biz kiradan vazgeçtik. Evimizi kendi imkanlarımızla yıktık, gittik başka bir yerde oturuyoruz. İnşallah biz öncü olacağız. Evimizin yerine bina yapıldığında toprağımıza geri dönüp, mahallemize tekrar taşınacağız. Burası bizim evimiz dedi. Birbilen evlerini yıktıktan sonra Başkan Tiryaki nin kendilerini aradığını ve teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi. Zabıta müdürlerinden Başkan Ak a ziyaret... HABER MERKEZİ- Başkan Ak ın makamında gerçekleşen görüşmede Ankara Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanı ve ilçe belediyelerinin zabıta müdürleri hazır bulundu. Kendisini ziyarete gelen heyetin Zabıta Haftası nı kutlayan Başkan Ak, Hepiniz hoş geldiniz. 188 yıl önce kurulan önemli bir teşkilatın mensuplarısınız. Toplumumuzun huzur ve güveni için önemlisiniz. Sizler vatandaşlarımıza hizmet için varsınız diye konuştu. Ankara nın farklı ilçelerinde verilen Duruay, esnafın sofrasına oturdu HABER MERKEZİ - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Osman Karaaslan, CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ümit Atak ve beraberinde Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Gölbaşı Sanayi sitesi esnafını ziyaret ettiler. Sanayi esnafı, öğle yemeği için yaptıkları menemen yemeğine Başkan Duruay ı ve beraberindeki heyeti de davet ettiler. Başkan Duruay sanayi esnafının BÜYÜK DESTEK hazırladığı sofraya oturup, esnaf ile birlikte yemek yiyerek sohbet etti. zabıta hizmetlerinin kendi içinde bir bütünlük oluşturması gerektiğine dikkat çeken Başkan Ak, Bir ilçede farklı başka bir ilçede farklı bir uygulama olmamalı. Zabıtanın bilgi ve teçhizat bakımından da donanımlı olması gerekiyor. Zabıta Haftası kutlamaları Ankara da ilk defa düzenleniyor. Bu vesileyle halkımız sizi daha iyi tanır. Büyükşehir Belediyesi zabıta birimine ve diğer ilçelerin zabıtalarına başarılar diliyorum mesajını verdi. HABER MERKEZİ- Zabıta teşkilatının 188. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Pursaklar da Zabıta Haftası programına bir dizi etkinlik sığdırıldı. İlk önce Belediye Başkanı Selçuk Çetin tarafından kahvaltıda buluşan zabıta ekipleri, diğer günlerini de esnaf ziyareti ve değişik etkinliklere ayırdı. Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Aytaşgın ve ekibi, ilçedeki esnafı ziyaret ederek her birine karanfil dağıttı. İlçe esnafı tarafından takdirle karşılanan bu 6 Eylül 2014 Cumartesi 5 Bilgi Evi Öğretmenleri eğitimlerini tamamladı Çankaya da KAY uygulaması Zabıtadan esnafa karanfil... Zabıta Haftası esnafı ziyaret eden Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri karanfil dağıttı. uygulamayı değerlendiren Zabıta Müdürü Aytaşgın Esnaflarımız ilçemizin en önemli zenginliğidir. Bizler her zaman esnafımızın yanındayız. Zabıta Haftası münasebetiyle bir kez daha esnafımızı ziyaret edip hal hatır sorduk. Ziyaretlerimizde kıymetli esnafımıza, Sayın Başkanımızın selamını iletip günün anısına karanfil hediye ettik. dedi. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti ifade eden Pursaklar esnafı, Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür etti. HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi nin Mamak Müftülüğü arasında imzalanan Yaz Kur an Kursu protokolü kapsamında, bilgi evleri öğretmenlerine verilen temel din eğitimi programı sona erdi. Program kapsamında 8 hafta boyunca Mamak Müftülüğü ne bağlı 30 vaiz tarafından din eğitimi alan 65 bilgi evi öğretmenine Mamak Müftülüğü nde gerçekleşen programla Kur an-ı Kerim ve ilmihal kitabı hediye edildi. Yaz Kur an kurslarında hayat boyu ihtiyaç duyulacak bilgilerin elde edildiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, öğrencilerin yaz tatilini güzel bir şekilde geçirebilmeleri, Kuran-ı Kerim'i ve mealini öğrenebilmeleri sağlamak için bu protokolü imzaladıklarını kaydetti. Akgül, Yavrularımız, fen bilimleri, sosyal, matematik gibi temel eğitimlerinin yanı sıra yaz Kur an kursunda edindikleri dini bilgilerle yaşayacaklar. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve bu hizmetin her kademesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum dedi. Mamak Müftüsü Muharrem Genç de, din bilgisinin yokluğunun giderilmesi ve yanlış bilgilendirmelerin kaldırılması adına uygulamaların devamlılığını diliyorum dedi. Programa Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Müftüsü Muharrem Genç, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ergül Soysal, din görevlileri ve bilgi evi öğretmenleri katıldı. Kur anı Kerim tilavetiyle başlayan programın sonunda, öğretmenler hediyelerini Akgül ve Genç in elinden aldı. Protokol kapsamında bilgi evlerinden gönüllü bin 500 öğrenci yaz Kur an kursundan faydalanırken, 65 gönüllü bilgi evi öğretmeni de temel din eğitimi aldı. Öğretmenlere 2 ay boyunca Kur an, Akait, Siyer, İbadet, İtikat, Ahlak ve ilmihal dersleri anlatıldı. ÖZLEM TAŞ- Çankaya Belediyesi ve Çiğdemim Derneği işbirliğinde yürütülen KAY uygulamasında pilot bölge olarak seçilen Çiğdem Mahallesi nde, toplanan ve kısırlaştırması aşılaması yapılan sokak hayvanları Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen in de katılımıyla doğal yaşamlarına bırakıldı. Bölgelerindeki sokak hayvanlarının kısırlaştırma ve aşılama yöntemiyle doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için harekete geçen Çiğdem Mahallesi sakinlerine desteğini esirgemeyen Çankaya Belediyesi, toplanan köpeklerinin Mühye deki hayvan barınağında kısırlaştırma ve aşılamasını yapıyor ardından da alındıkları doğal yaşam alanlarına bırakıyor sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği varlık gösteren Yerel Hayvan Gönüllüleri ile işbirliği yapan Çankaya Belediyesi, Çiğdem Mahallesi ndeki sokak hayvanlarının yaşama hakkını korumak için KAY uygulaması ile desteğini sürdürüyor. Şikayetlerin en yoğun olduğu bölge olarak bilinen Çiğdem Mahallesi nde hayvan severlerle bir araya gelen Alper Taşdelen, Amacımız tamamen köpeksiz bölge değil. Amacımız sokak hayvanlarının popülasyonunu dengede tutmak. Bu kent tüm canlıların. Sokak hayvanlarını yok saymadan birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Belediye olarak sokak hayvanlarının yaşama hakkı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. diye konuştu. Karşılıklı iyi niyetin güzel örnekler ortaya çıkaracağını kaydeden Taşdelen, Siz yeter ki sokak hayvanları konusunda yapılacaklar için organize olun biz her desteği vereceğiz. Çiğdem Mahallesi diğer mahallelere de örnek olacak. dedi. Sokak hayvanlarını medeni bir şekilde toplayarak Mühye deki hayvan barınağında kısırlaştırma ve aşılamasını yapan Çankaya Belediyesi, bakıma ihtiyacı olan hayvanları da tedavi ediyor. Ayrıca barınakta yapılan aşılama işlemi ile hayvandan insana geçebilecek hastalıkların da önüne geçiyor. Sokak hayvanları konusunda gönüllüler ordusu oluşturan Çiğdemim Derneği, bölgelerinde yaşayan hayvanların bölgeden toplanarak kısırlaştırma ve aşılaması yapıldıktan sonra tekrar yaşadıkları bölgeye bırakılmaları için çaba gösteriyor. Bunun bölge sakinlerinin de lehine bir durum olduğunu belirten Çiğdemim Derneği sokak hayvanı gönüllüleri, toplanan hayvanların yaşadıkları yere bırakılmadıkları takdirde bölgeye yabancı köpeklerin kısa sürede yerleşmesi ve böylece bölge sakinlerinin ürkmesi ve dolayısıyla şikayet konusu olma riskinin yüksek olacağını belirttiler.

6 66 Eylül 2014 Cumartesi ARA-SIRA Nurullah AYDIN SLAMCI S YAS L DERLER VE ÖRNEK ALDIKLARI slamc lar n örnek ald klar iki liderin görüflleri, düflünceleri, yaflamlar slam tarihinin kanl geçmifline tan kl k eder ve bugünün slam dünyas nda yaflananlar aç klar. Ali; slam Peygamberi Muhammed in amcas o lu, ilk inanan çocuk, peygamber damad, Ebubekir, Ömer ve Osman dan sonra dördüncü Arap slam Medine Devleti baflkan halife. Muaviye; Peygamber muhalifi Mekke lideri Ebu Süfyan n ve peygamber amcas Hamza y katlettiren ve ci erini yiyen Hind bin Utbe nin o lu, Arap slam Medine devletine son veren, fiam Arap slam devleti kurucusu, Peygamber torunu Hüseyin i katlettiren Yezid in babas. Ali ve deve hikayesi Muaviye fiam da, Hazreti Ali ise Küfe de validir, aralar nda anlaflmazl k vard r, savafl ç kmak üzeredir. Bir gün, bir deveci, yükledi i mallarla Küfe den fiam a gelir, aç kgözün biri deveye sahip ç kar; Bu difli deve benimdir! Küfeli kendisinden emindir, çünkü devesi erkektir. tiraz eder, dinletemez. Sorun Muaviye ye kadar yans r. Halk bir meydanda toplan r. Muaviye, Bu difli deve benimdir diyen fiaml ya sorar; Bu difli deve kimindir? Benimdir! Muaviye de onaylar, Evet, bu difli deve fiaml n nd r! Sonra halka sorar; Bu difli deve kimindir? Hep bir a zdan cevap verirler; Bu difli deve fiaml n nd r! Küfeli neye u rad n anlayamaz, flaflk n flaflk n bir kenarda dururken Muaviye ça r r; Bana bak, ben de, sen de biliyoruz ki, bu deve erkektir. Küfe ye dönüflte Ali ye de ki; fiam da öyle bir ahali var ki, erkekleri de diflileri de, onlar n cinslerine de il, Muaviye nin a z na bakarak söylüyorlar, o difliye erkek dese, ya da erke e difli dese, hepsi ona itaat ediyor. Var git Ali ye söyle aya n denk als n! Türkiye deki tablo benzer de il mi sizce. Günün Sözü: Akl n kullanmayan sorgulama yetene i körelmifl insan n köleleflmesi kaç n lmazd r. ANTALYA - LEYLA ATAMAN KOYUNCUO LU - Dünya yat sektörünün önemli üretim merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölge'de y l n 7 ay nda 16 lüks yat denize indirildi. AA muhabirine aç klamalarda bulunan Antalya Serbest Bölge flleticisi Anonim fiirketi (ASBAfi) Genel Müdürü Zeki Gürses, ocak-temmuz döneminde bölgede üretilen 16 yat n teslimat n n yap ld n, y l sonuna kadar denize indirilen yat say s n n 40' bulaca n düflündü ünü bildirdi. Bu y l denize indirilecek yatlar n orta büyüklükte yatlar oldu unu, 2015 y l bafl nda 50 metre uzunlu un üzerinde yatlar n tamamlanaca n ifade eden Gürses, bölgedeki yat üretim firmalar na gelen siparifllerde ciddi bir art fl oldu unu ve halen 90' n üzerinde yap m devam eden kesinleflmifl proje bulundu unu söyledi. Gürses, "Bunlar y llar itibar yla sahiplerine teslim edilecek. Bu siparifller daha çok Avrupa ülkelerinden geldi. Ayr ca Rusya, Bahreyn, Katar ve ABD'den de siparifller al nd " dedi. Halen yap m devam eden 63 metre uzunlu undaki ultra lüks yat n 2015 y l ocak veya flubat ay nda denize inmifl olaca n kaydeden Gürses, "Bu, bölgemizde bugüne kadar denize inen en uzun yat olacak. Daha önce bölgemizde Türkiye ticarette yönünü Bat 'ya çeviriyor ANKARA - BRAH M YILMAZ - Türkiye bölgesel sorunlar ve Avrupa ve ABD ekonomilerindeki k sm toparlanmalar nedeniyle Bat devletleriyle yapt ticareti art r yor. AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerinden derledi i bilgilere göre, bu y l n Temmuz ay nda Türkiye'nin 28 ülkeden oluflan AB ülkelerine olan ihracat geçen y l n ayn ay na göre yüzde 11,1 artarak 6 milyar 36 milyon dolar olurken, Ocak-Temmuz döneminde ise söz konusu rakam geçen y l n ayn dönemine yüzde 13,3 artt ve 40,8 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemdeki genel ihracat art fl ise yüzde 6,1 seviyesinde gerçekleflmiflti. Bu dönemde Di er Avrupa ülkelerine yap lan SAMSUN - MEHMET KUMCA IZ - Son y llarda tütün fiyatlar ndaki art fl, piyasada kendine has aromas ile önemli bir noktada bulunan Bafra tütününün üretimini art rd. Bafra Ziraat Odas Baflkan Sait Karagöl, AA muhabirine yapt aç klamada, Bafra tütününe talebin artmas n n, ilçede tütün üretiminin tekrar geliflmesine neden oldu unu belirterek, " lçede 6-7 y l öncesinde 18 bin tondan 2 bin tona düflen tütün üretimi, son 2 y ld r fiyatlar n yükselmesiyle artmaya bafllad " dedi. Bafra ilçesinde 2000'li y llara kadar geçimin tamam n tütünden sa layan 17 bin tütün üreticisi bulundu unu hat rlatan Karagöl, flöyle devam etti: "Her y l ilçemizde yaklafl k 18 bin ton tütün üretimi yap l yordu. Daha sonraki y llarda tütüncülükte yap lan k s tlamalar ve 2008'de TEKEL'in al m d fl nda kalmas yla üretim 2 bin tona düflmüfltü. Buna ba l olarak üretici say s da 2 bin 500'e indi. Çiftçimiz tütünün yerine alternatif ürün aram fl ancak yerini dolduramam flt. Tüccarlar n tütüne her geçen gün ilgisinin artmas ve fiyat n n iyi olmas nedeniyle geçen y l 3 bin ton olan üretimin bu y l 7-8 bin ton civar nda olaca n tahmin ediyoruz. Bafra tütünü üreticinin tekrar umudu yap lan en büyük yat 47 metre uzunlu unda olmufltu" diye konufltu. - Büyük yat sipariflleri artt Zeki Gürses, bölgede yat üretim sektörünün kabuk de ifltirdi ini ve 50 metrenin üzerinde yat siparifllerinin çok fazla gelmeye bafllad n söyledi. Avrupa'da yaklafl k 4-5 y ld r devam eden finansal krizin etkisiyle 30 metreye kadar olan yat siparifllerinin ciddi anlamda azald n, buna karfl l k büyük yat siparifllerinin artt n vurgulayan Gürses, "Orta dire in geliri azal nca küçük yatlar n sipariflleri de azald. Ancak zenginlerde çok fazla kay p olmad için üreticilerimiz metrenin üzerindeki sipariflleri ald lar" diye konufltu. Halen çeflitli firmalar taraf ndan üretimi devam eden bir adet 56 metre, bir adet 60 metre, iki adet 63 metre uzunlu unda ultra lüks yat bulundu unu, bir adet de 68 metre uzunlu unda yeni sipariflin al nd n kaydeden Zeki Gürses, söz konusu yatlar n kifliye özel dizayn edilen, okyanuslar aflabilecek, milyonlarca avroya mal olan yatlar oldu unu söyledi. Gürses, söz konusu yatlar n teslimat n n 2014 y l sonu ve 2015 y l içerisinde yap laca n bildirdi. - Sektörde istihdam artt Bölgede yeni siparifllerin gelmesi ve yat firmalar n n kapasite kullan m oranlar n n artmas yla istihdam n da artt n ifade eden Gürses, yat sektöründe geçen y l bin 600'ler seviyesinde olan çal flan say s n n flu anda bin 850'lere kadar yükseldi ini dile getirdi. - Altyap yat r mlar Bölgede üretilen yatlar n boyu ihracatta da büyük bir art fl yafland. Temmuz ay nda söz konusu ülkelere yap lan ihracat bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 21,1 artarak 1,43 milyar dolara ç kt. Di er Avrupa ülkelerine Ocak-Temmuz döneminde yap lan ihracat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 25,1'lik bir art fl göstererek, 9,8 milyar dolara yükseldi. Temmuz ay nda Amerika k tas na olan ihracat, geçen y l n ayn ay na göre 9,1 art fl göstererek, 1 milyar dolara yaklafl rken, Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 2,1 geriledi. Temmuz ay nda komflulara yap lan ihracatta önemli bir düflüfl yafland. Söz konusu ayda, geçen Tütün yeniden Bafral üreticinin umudu oldu olmaya bafllad. Bu y l tütün bafl fiyat kilogram olarak 13 ile 15 lira aras nda. Tütün üretiminde oldukça iddial y z, üreticimizin yüzünün gülece ini umuyorum." Bafra Ovas 'nda üretilen tütünün aromas n n farkl oldu una dikkati çeken Karagöl, flunlar kaydetti: "Birkaç y l sonra Bafra tütününün eski günlerine dönüfl yapaca n umuyorum. Sigara iflletmeleri harmanlama yapmak için Bafra tütününe ihtiyaç duyuyor. Tütünde ton bafl na 14 bin lira verilirse çiftçimizin eme i karfl lanm fl olur. Çiftçiye tütün deste i verilse, Bafra tütünü yeniden dünyada tan nan ve istenen tütün haline gelir. Üretimin azalmas n n ard ndan tüccarlar Yunanistan ve Çin'de tütün ekimi yapt rd lar ama bizim bölgemizdeki aromay bulamay nca yeniden Bafra'da dönüfl oldu. Yani Bafra tütünü fiyat n artmas yla birkaç y l içinde yeniden eski günlerine dönüfl yapacak." lçenin Sürmeli köyünde 35 y ld r tütün yetifltiricili i yapan Adil Aygün ise bu y l tütün kalitesinin ve veriminin oldukça iyi oldu unu söyledi. Aygün, tütün yetifltiricili inin zahmetli ve zor oldu unu ancak özel sektörden gelen talep do rultusunda üretim yapt klar n aç klad. Lüks yat sipariflleri artt büyüyünce denize indirme altyap s n n da yenilendi ini kaydeden Gürses, "Bu boydaki teknelerin mevcut sistemle denize indirilmesi mümkün de il, çünkü tonajlar uygun de il. Bu nedenle yüzer havuz gibi bir tak m yeni sistemler üzerinde çal flmalar m z devam ediyor" dedi. Gürses, Antalya Serbest Bölge'de bulunan bal kç lar n yeni bal kç bar na na tafl nmas yla halen 80 metre civar nda bulunan r ht m n da büyüyece ini, böylece birden fazla yat n r ht ma ba lanabilece ini de vurgulad. - Bölgeye üretici ilgisi devam ediyor Antalya Serbest Bölge'ye yerli ve yabanc yat firmalar n n ilgisinin devam etti ini anlatan Gürses, halen bölgede bulunan 109 firman n 64'ünün yat sektöründe oldu unu, bunlardan da 45'inin üretici, geri kalan n n da hizmet veya al m-sat m firmalar oldu unu söyledi. Gürses, sene bafl ndan itibaren bölgede 5 yeni ruhsat al nd n, ruhsat alan firmalar n tamam n n da yat sektöründe oldu unu ifade etti. Bunlar n yan nda Ekonomi Bakanl 'na ruhsat müracaat nda bulunup da bekleyen firmalar n da bulundu unu belirten Gürses, "Yat r mc ilgisi var, fakat yer s k nt s da var. Çevremizde ne kadar geniflleyebilecek at l alan varsa bu konuda bir çal flma yapt k. Ekonomi Bakanl na sunaca z" dedi. Yat üretiminin yan s ra medikal ve elektronik firmalar n n da bulundu u bölgedeki ticaret hacminin ocak-temmuz döneminde yaklafl k 493 milyon dolar düzeyinde gerçekleflti ini kaydeden Gürses, 2014'ü geçen sene oldu u gibi 900 milyon dolar gibi bir rakamla kapatacaklar n bildirdi. Gürses, "2015 y l na kadar 5 bin kifli istihdam, 1 milyar dolar da ticaret hacmi diye bir hedef koyduk. fiu andaki rakamlara bakt m z zaman onu yakalayacak gibi gözüküyoruz" diye konufltu EKONOMI y l n ayn ay na göre Irak'a yap lan ihracat yüzde 45,3, ran'a yap lan yüzde 11,7 düflüfl gösterdi. ç kar fl kl klar n ard ndan Türkiye ilen olan iliflkilerinde s k nt yaflayan M s r'a yap lan ihracatta da bu dönemde yüzde 15,6'l k bir gerileme görüldü. Ocak-Temmuz dönemi itibariyle bak ld nda ise, bir önceki y l n ayn dönemine göre Irak'a yap lan ihracat yüzde 2,1, ran'a yap lan yüzde 38,5, M s r'a yap lan ise yüzde 11,6 düfltü. Bu dönemde Suriye'ye yap lan ihracatta önemli bir s çrama görüldü. Bu ülkeye Temmuz ay ndan yap lan ihracat geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 367,7 artarken, Ocak-Temmuz dönemindeki art fl ise 98,7 olarak gerçekleflti. Kocaeli gümrüklerindeki d fl ticaret rakamlar KOCAEL - Kocaeli'deki gümrüklerden y l n ilk 7 ay nda 12,3 milyar dolarl k ihracat, 24,3 milyar dolarl k ithalat gerçeklefltirildi. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ile Gümrük ve Ticaret Bakanl iflbirli iyle oluflturulan geçici d fl ticaret verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-temmuz döneminde kentteki Körfez Petrokimya, zmit, Derince, Dilovas ve Gebze gümrüklerinden 12 milyar 262 milyon 182 bin dolarl k ihracat, 24 milyar 275 milyon 483 bin dolarl k ithalat yap ld. Bu dönemde en fazla ihracat, 5 milyar 833 milyon 188 bin dolarla Derince Gümrü ünden gerçeklefltirilirken, bunu 2 milyar 337 milyon 180 bin dolarla zmit, 2 milyar 291 milyon 238 bin dolarla Dilovas, 1 milyar 180 milyon 824 bin dolarla Körfez Petrokimya ve 619 milyon 749 bin dolarla Gebze Gümrü ü izledi. Y l n 7 ayl k döneminde en fazla ithalat da 7 milyar 647 milyon 459 bin dolarla Derince Gümrü ünden yap ld. Söz konusu dönemde, Dilovas 'ndan 6 milyar 735 milyon 240 bin dolar, Körfez Petrokimya'dan 4 milyar 370 milyon 383 bin dolar, Gebze'den 3 milyar 541 milyon 210 bin dolar, zmit Gümrü ünden de 1 milyar 981 milyon 188 bin dolarl k ithalat gerçeklefltirildi. - En çok "motorlu kara tafl tlar " ihraç edildi Ocak-temmuz döneminde Kocaeli'deki gümrüklerde en büyük ihracat kalemi, 4 milyar 779 milyon 582 bin dolarla "motorlu kara tafl tlar ve aksam parçalar " olurken, bunu 1 milyar 381 milyon 355 bin dolarla "demir ve çelik", 1 milyar 229 milyon 726 bin dolarla "mineral yak tlar", 579 milyon 128 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 553 milyon 311 bin dolarla "elektrikli makine ve cihazlar" takip etti. thalat en yüksek kalemler ise 4 milyar 920 milyon 654 bin dolarla "motorlu kara tafl tlar ve aksam parçalar ", 3 milyar 497 milyon 77 bin dolarla "demir ve çelik", 3 milyar 28 milyon 480 bin dolarla "mineral yak tlar", 2 milyar 213 milyon 410 bin dolarla "kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler", 1 milyar 577 milyon 180 bin dolarla "plastikler ve mamulleri" oldu.

7 EKONOMI YAZIHANE Ayd n UZKAN NTERNETLE DOLANDIRICILIK nsano lu bilgi ça nda yafl yor. Bilgi ise güçtür. Bu güce ulaflmak önce okumakla gerçekleflir. nsan okudukça gücüne güç katar. Kur an Oku! emriyle bafllar o muhteflem anlat m na. nsanlar, hayat, da, tafl, mahzun gönülleri, ac ç l klar ve her fleyi okumay emreden en genifl bir emir ifadesidir bu. Karanl n ürkütücü siyah ndan ve cehaletin donduran ayaz ndan kurtulmak okumakla olur. Okudukça anlar, anlad kça özgürleflir insan. Rahmetli Ali zzet Begoviç ne güzel söylemifl ; Okumak, özgürlü e uçmakt r Soylu bir direnifltir okumak. Çürümeyi durdurman n en önemli yollar ndan biri bu kültürü kazanmakt r. Okumak ki insan n düflünce ufkunu geniflletir. Kifliye daha genifl bir görüfl aç s kazand rarak olaylar daha iyi tahlil etmesini sa lar. Zihninde var olan flüpheleri kald r r. nsano lunun hayat tan mlay p anlamland rmas nda ona destek olur. Ayaklar n n yere daha sa lam basmas na, kendini yenilemesine ve inand do rular diri tutmas na yard m eder. Hayata yön veren tercihlerden biridir okumak. Her daim yeni güzelliklere kap açar. Okumak yaln zca gözleri kullanarak gerçeklefltirilen bir eylem de ildir. nsan n befl duyusu, akl, sezgileri ve hayalleri bu ifli kollektif olarak yapar. Bu yüzden okuyan insan, çevirdi i her sayfa ile dünyas n geniflleten bir düflünce iflçisidir. Okudukça yeni bir insan daha katar bedenine ve bir fl k daha yakar zihnine. Elmas n gerçek cevherinin ortaya ç kmas için nas l ifllenmesi gerekiyorsa, insan n de er kazanmas da okumas ve bilinçlenmesi ile olur. Zihni süslemektir okumak. Kimi zaman kelimeleri yüre e damlatmak, kimi zamanda cümleleri gürül gürül ça latmakt r. Hayat n en s k c saatlerini en güzel saatlerle de ifltirmektir. Uzun yolculuklara ç kmak gibidir. nsan bulundu u yerden al p baflka diyarlara ve boyutlara götürür. Karanl k bir odada yak lan mumdur okumak. Karanl n difllerini söken bir kerpetendir. Zulüm alt nda inleyen insanl n yaras na sürülebilecek eflsiz bir merhemdir. Ali fieriati ne güzel söyler ; Okuyun, çünkü mürekkebin akmad yerde kan ak yor. Dünyevi arzular n peflinde koflup bunlar hayat n gayesi olarak alg layanlar için okumak elbette malayani bir eylemdir. Onlar yarat c n n kendisine vermifl oldu u kanatlarla de il, baflkalar n n yapt uçaklarla uçan kiflilerdir. Oysa ki zihin okuma ile beslenmedi i sürece güdük ve çelimsiz kal r. Okumayan insan n akl körelme, çürüme ve ölme tehlikesi ile karfl laflmaya mahkumdur. Okumak ki, i ne ile kuyu kazmaya benzeyen sab r ve sebat isteyen bir eylemdir. Beflikte bafllay p mezarda biten uzun soluklu bir yolculuktur. Bu nedenle okulla beraber sonra eren tüm okumalar k s rd r. nsan di er canl lardan ay ran önemli bir özellikte onun okuyabilen bir varl k olmas d r. Bu nedenle okumak insan n de erini art ran ve ruhunu yücelten kutsal bir eylemdir. Nam k Kemal in ifadesiyle ; Ademin hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakla kaimdir. Buna ra men maalesef insano lunun terk etti i ilk farz okumakt r. Oysa ki okumak, cehaletten can çekiflen ruhlar n oksijen tüpüdür. Hava ve su gibi asla ihmal edilmemesi gereken bir gerekliliktir. Flaubert ; Ö renmek için de il yaflamak için okuyorum derken nu gereklili e dikkat çeker. En büyük cahillik insan n kendisini okuyamamas d r. Oysa ki her insan ben kimim, nerden geldim nereye gidiyorum gibi sorularla kendini ve içinde yaflad dünyay okumaya ve anlamaya çal flmal d r. Bunu dikkate almadan okuyanlar Yunus Emre nin lim ilim bilmektir, lim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumakt r. dizelerini hat rlar na getirmelidirler. Aksi halde ancak hariçten gazel okurlar. stanbul'da konut fiyatlar yüzde 1,80 artt STANBUL - SEMRA ORKAN - Temmuz ay nda stanbul'da metrekare bafl na konut sat fl fiyatlar n n yüzde 1,80 artmas stanbul'u fiyatlar n en çok yükseldi i kent yapt. AA muhabirinin, 2014 REIDIN Konut Fiyat Endeksi'nden derledi i bilgiye göre, sat l k konut fiyatlar nda stanbul Temmuz 2014 verilerinde y ll k bazda yüzde 21,59 ile en çok art fl yaflanan il oldu. stanbul'u, y ll k yüzde 12,41 art fl ile Adana ve y ll k yüzde 12,10 art fl ile Ankara izledi. Art fl n en az yafland iller Kocaeli ve Bursa olarak görüldü. Art fl yüzdeleri y ll k bazda s ras yla yüzde 8,1 ve yüzde 9,03 oldu. Ayn dönem içinde konut sat fl fiyatlar Adana'da yüzde 1,34, Ankara'da yüzde 0,90, LONDRA - GÖKHAN KURTARAN - Yabanc ekonomistler, 62. Hükümette Baflbakan Yard mc s Ali Babacan ve ekonomi yönetiminin görevlerini sürdürmesini, ekonomik istikrar n devam olarak yorumlad. AA muhabirinin sorular n cevaplayan Toronto Dominion Securities'in Avrupa Araflt rmalar ndan Sorumlu K demli Ekonomist Richard Kelly, Baflbakan Yard mc s Ali Babacan' n ve Maliye Bakan Mehmet fiimflek'in ispatlanm fl baflar l bir geçmifli oldu unun alt n çizerek, "Biz bu isimlerin yeni kabinede yer almas n istikrar göstergesi olarak görüyoruz" dedi. Türkiye'nin de içinde bulundu u geliflmekte olan ekonomilerin son günlerde d flsal k r lganl klar n yo un oldu u bir dönemden geçti ini vurgulayan Kelly, "Ekonomi politikalar n n uygulanmas aç s ndan piyasalar, ekonomi yönetimin ayn flekliyle korunmas gerekti ini düflünüyordu" de erlendirmesinde bulundu. Baflbakan Yard mc s Ali Babacan yönetiminde Türkiye ekonomisinin ivme kazand n hat rlatan Kelly, Babacan ve fiimflek'e at fta bulunarak, "Bu isimler piyasalar n baflar lar n yak ndan tan d kifliler. Piyasalar, onlar n kabinede kalmas n istikrar n bir göstergesi olarak alg l yor. En az ndan daha fazla istikrars zl k olmayaca yönünde bir gösterge" fleklinde konufltu. Merkezi Londra'da bulunan Capital ADIYAMAN - Ad yaman'da Jeotermal serac l n gelifltirilmesi ve at k enerjinin kazanca dönüfltürülmesi amac yla Valilik binas nda toplant düzenlendi. Toplant da jeotermal serac l n hayata geçirilmesi amac yla uzmanlar taraf ndan sunum yap ld. Vali Mahmut Demirtafl, toplant da, Ad yaman'da pekyolu Kalk nma Ajans 'n n deste iyle k rsal kesimde alternatif tar m ürünlerinin üretilmesi ve jeotermal serac l n yayg nlaflt r lmas n amaçlad klar n söyledi. Hedeflerinin ürün deseni çeflitlili ini art rmak ve katma de eri daha yüksek ürünler elde etmek oldu unu vurgulayan Demirtafl, hayata geçirilecek bütün projelerin insan odakl olaca n ifade etti. Örnek projeyi Kahta ilçesi Karakufl mevkinde uygulamay planlad klar n dile getiren Demirtafl, flunlar kaydetti: "Gelecek y l bafllamas planlanan projenin tahmini maliyeti 4 milyon lira olup, uygulama süresi 24 ayd r. Proje kapsam nda, Tpao'nun petrol kuyular ndan elde edilen at k s cak suyun seralar n s t lmas nda Antalya'da yüzde 0,46, Bursa'da yüzde 0,45, zmir'de yüzde 0,77 ve Kocaeli'nde yüzde 0,57 oran nda artt. REIDIN Konut Fiyat Endeksi 2014 y l temmuz ay ülke geneli sonuçlar n de erlendiren REIDIN K demli Analisti Orhan Vatandafl, Türkiye genelindeki yüzde 1,41'lik ayl k fiyat art fl oran n n, yüzde 0,45 olarak gerçekleflen TÜFE'nin oldukça üzerinde oldu unu söyledi. Vatandafl, bu durumun, enflasyondan kaynaklanan maliyetlerdeki art fl n fiyatlara yans maya bafllad n n göstergesi oldu una dikkati çekerek, flunlar kaydetti: "Daha da önemlisi kredi faiz oranlar. Biliyorsunuz ki konut fiyatlar ile kredi faiz oranlar ve benzer flekilde kredi hacmi aras nda iliflki yüksek Economics'in Geliflmekte Olan Ekonomiler K demli Ekonomisti Neal Shearing ise "Piyasalar, yeni kabinede ekonomi yönetiminin korunaca n fiyatlam flt. Bu nedenle büyük bir hareketlenme yaflanmad. Ama e er Babacan' n kabinede olmayaca yönünde bir aç klama yap lsayd piyasalarda sert bir tepki oluflabilirdi" dedi. kullan lmas n hedefliyoruz. Serac l k faaliyetlerinde s tma giderleri, iflletme giderinin yüzde 70'ine karfl l k gelmektedir. Kurulacak serayla dekar bafl na 30 ton yafl meyve sebze, y ll k toplam 3 bin ton ürün elde edilmesi beklenmektedir. Ad yaman genelinde flu anda 41 dekar jeotermal sera faaliyet göstermektedir. Proje tamamland nda bu alan yaklafl k 140 dekara ulaflacakt r." 6 Eylül 2014 Cumartesi7 derecede önemli. Son iki y ldaki geliflmeleri de erlendirdi imizde, konut fiyat endeksi ve kredi faiz oranlar aras ndaki iliflkinin gücü -0,77 iken, konut fiyat endeksi ve konut kredi hacmi aras ndaki iliflkinin gücü +0,86 düzeyinde. Dolay s yla, Türkiye'de konut fiyatlar n n gelifliminde kredi faiz oranlar n n afla yönlü hareketi olumlu etki yarat yor. Benzer flekilde de faiz oranlar n n afla yönlü hareketi kredi hacminin de artmas na neden oluyor." Bugün ayl k faiz oran n n yüzde 0,90 seviyelerinde, yani psikolojik s n r olan yüzde 1'in alt na inmifl durumda oldu unu anlatan Vatandafl, böyle bir ortamda talebin artaca ve buna ba l olarak fiyatlarda art fl yaflanaca beklentisinin yanl fl olmayaca n anlatt. Babacan ve fiimflek istikrar göstergesi Ad yaman'da jeotermal serac l k gelifltirilecek "Bursa siyah " incirin fiyat dibe vurdu BURSA - HALUK YÜKSEL - ngiliz Kraliyet ailesinin mutfa na kadar giren, uzun raf ömrü, iri ve albenili d fl görüntüsü, tatl ve sulu iç yap s yla dünyan n en kaliteli inciri kabul edilen "Bursa siyah "n n fiyat ciddi oranda düflüfl kaydetti. Dolu ve pas hastal yüzünden bu y l yüzde 30'a varan rekolte kayb nedeniyle sezon bafl nda kilogram 5 liradan al c bulan ve üreticisini sevindiren "Bursa siyah n n" bahçeden ç k fl fiyat, hasad na bafllanmas ndan yaklafl k 15 gün sonra 2 liraya geriledi. Osmangazi Ziraat Odas Baflkan Sabri Akçalar, AA muhabirine yapt aç klamada, Bursa siyah n n, 11 A ustos'ta kesimine, 12 A ustos itibar yla da ihracat na izin verildi ini söyledi. Söz konusu incirin fiyat n n, hasad na bafllanmas ndan itibaren bir hafta süreyle üreticisini mutlu etti ini dile getiren Akçalar, "Piyasa 5 liradan aç ld. Bir hafta 5 lirada durdu, ikinci hafta 4 lira, sonras nda 3,5 ve 2,5 lira, dün de 2 lira oldu. Bugün de 2 lira. 15'inci gününde 2 liraya düfltü. Buna biz de bir anlam veremedik. ncirin rekoltesinin düflük olmas na ve yo unluk olmamas na ra men incir 2 lira" diye konufltu. Akçalar, dolu ve pas hastal yüzünden rekolte kayb n n ciddi boyutlarda oldu unu, bu nedenle fiyatlar n yeniden toparlanmas n beklediklerini anlatt. ncirin bu sene rekoltede yüzde dolay nda eksik oldu unu vurgulayan Akçalar, flunlar kaydetti: "fiu anda rekolte çok yüksek de il, s k fl kl k yok depolarda, bir anlam veremiyoruz aç kças. Avrupa'ya sat flta m bir problem var? Bir fley var düflmesinin sebebi olarak, pek anla yani. Geçen sene bu tarihte depolar n hepsi, akflam ezan hatta yats ezan na kadar çal fl yordu. Bugün bu saatte aç k depo bulmak zor. 'Bursa siyah 'n n fiyat, geçen y l da dal nda h zl olgunlaflmas ve ihracatç lar n buna cevap verememesi nedeniyle 3 liradan 1 liraya gerilemiflti. Bu y l rekoltede yüzde dolay nda eksik var incirde, 5 liraya aç lmas n n sebebi de oydu zaten. Hala eksik incir, çok yükselmifl de il. Geçen y l 16 bin ton civar nda ihracat yap ld. Bu sene 16 bin ton civar nda ihracat yap l r m? Yap lmaz gibi geliyor bize." Türkiye ekonomisinin gelecek dönemde önünde d flsal k r lganl klara ek olarak halen cari aç düflürmek, enflasyonu hedeflenen seviyeye indirmek gibi ciddi zorluklar bulundu unu an msatan Shearing, "Kabinede Babacan ve fiimflek'in olmamas hissedilirdi. Bu durum gerçekleflmedi" diye konufltu. M LGEM 3 ve 4'ün savafl sistemlerini de ASELSAN ile HAVELSAN yapacak ANKARA- Milli Gemi (M LGEM) projesinin 3 ve 4. gemileri BURGAZADA ile KINALIADA'n n savafl sistemleri, ilk iki gemide oldu u gibi ASELSAN ile HAVEL- SAN' n birlikte kurdu u M LGEM fl Ortakl taraf ndan gerçeklefltirilecek. ASELSAN'dan yap lan yaz l aç klamaya göre, Savunma Sanayii Müsteflarl (SSM) taraf ndan sürdürülen M LGEM Korveti Projesi kapsam nda M LGEM 3 ve 4. gemilerinin savafl sistemlerinin sözleflme kapsam na dahil edilmesine iliflkin 206 milyon avro tutar nda sözleflme de iflikli i imzaland. Sözleflmede ASELSAN' n ifl pay 140,8 milyon avro oldu. ASELSAN, M LGEM Savafl Sisteminde Entegre Muhabere Sistemi, Elektronik Harp Sistemi, Elektro Optik Sistemler, Seyrüsefer Sistemleri, Radarlar, Hava Savunma ve Silah Sistemleri, At fl Kontrol Sistemleri, Sonarlar ve Torpido Karfl Tedbir Sistemleri ile Savafl Sistemi Entegrasyonunu gerçeklefltiriyor. Yerli katk n n en üst düzeyde olmas hedefi ile bafllanan M LGEM Projesinde savunma projelerinde yurt içi katma de er oran n n art r lmas hedefi do rultusunda ilk iki gemideki sistemlere ek olarak yeni yerli sistemler kat ld. - M LGEM-3 ve 4'te millilefltirilen sistemler Torpido Kar flt rma Aldatma Sistemi (HIZIR), ASELSAN taraf ndan gerçeklefltirilen alt yap yat r mlar ile kazan lan su alt akusti i elektronik sistemlerinin gelifltirilmesi, test ve entegrasyonu yetene i do rultusunda milli imkanlar ile tasarland ve üretildi. skandil Sistemi (KULAÇ), ASELSAN taraf ndan Ay S n f denizalt lar için gelifltirildi ve ilk olarak denizalt larda kullan ma al nd. Su üstü gemileri için gelifltirilen modeli de M LGEM'lerde kullan lacak.

8 8 6 Eylül 2014 Cumartesi SIRASI GELD KÇE sa KAYACAN Çankaya Müftülü ünden: 2014 Kutludo um kitapç Kurulufllar m z, kendi hizmet alanlar nda ortaya koyduklar çal flmalar yla, hizmetleriyle bilinirler. Baflar l hizmetlerin ortaya konuluflu, an lan kurulufllar m z n yönetici ve çal flanlar n n performans yla yak ndan ilgilidir. Diyanet flleri Baflkanl na ba l, Ankara- Çankaya Müftülü ünce haz rlan p yay nlanan 2014 Kutludo um adl 56 sayfal k bir kitapç k bize hastanede tedavi görürken ulaflt r ld. Çankaya lçe Müftüsü Hamdi Gevher imzal iki sayfal k bir takdim yaz s var ilk sayfalardan ikisinde. Bu takdimin bir yerinde; Hiç flüphe yokki dinimizin her emri bir de er yüklü, her yasa ise de ersizli i giderici bir anlam tafl maktad r. Ça lar boyu insanlar bu de erlere sahip ç kmakla fleref ve itibar kazanm fl, kurdu umuz devletler, tarihin kültür ve medeniyet levhalar n o eflsiz de erleri ile ifllemifllerdir deniyor. çindekiler sayfas na bak yoruz, farkl imzalar, de iflik bafll klarla Kutludo um hakk nda görüfllerini ortaya koymufllar, sayfalara aktarm fllar. Bu isim ve imzalar flöyle s ralan yor: Dr. Lütfiye Gülay Bilgin, Sedide Akbulut, Sevde Demirba Bayrak, Harun Dündar Karahan, Kerim fiükrü Ünlü, Adem Kemaneci, Mehmet Doruk, Abdülmetin Yalç n, Hüseyin Demirci, Ahmet Bayraktar. fiimdi bu imzalar n yaz lar ndan baz cümlelerle devam edelim efendim: 1- Sözlükte iman, emin olmak, esenlik içinde olmak, sükuna ulaflmak, kuflku ve s k nt dan uzak bir flekilde kalbin itimat, huzur ve güven içinde olmas gibi anlamlara geliyor (Harun Dündar Karahan) 2- slam, getirdi i esaslar ve koydu u kurallar itibariyle bir ahlak nizam d r. Onun hedefi zaten güzel bir flekilde yarat lm fl olan insan n gönül dünyas n ve duygular n güzellefltirmek; çirkinlik, kabal k ve olumsuzluklardan uzak tutarak, ahlak n en güzel ve mükemmel hale ulaflt rmakt r (Adem Kemaneci) 3- slamda hayat bireysel ve toplumsal alanda devam etmektedir. Kiflinin ferdi hayat önemli oldu u kadar toplumsal hayattaki rolü ve yaflant s da çok önemlidir. slam dini kiflinin sözkonusu bu yaflam ve hayat n n her iki alan n da uygun bir flekilde tanzim ve dizayn etmifltir (Hüseyin Demirci) ANKARA - Anadolu Ajans Oradayd serisinin ikinci kitab Abluka, Savafl, Direnifl: Gazze kitapç larda yerini ald. Anadolu Ajans, son y llarda ön plana ç kard uluslararas habercili ini kitap dünyas na tafl d. Ortado u da yaflanan geliflmeleri her gün dünyan n dört bir yan ndaki abonelerine ulaflt ran AA, yapt çal flmalar kitaplaflt rd ve en zor anlar na tan kl k etti i üç ülkeye dair arfliv de eri tafl yan kitaplar yay mlamaya bafllad. Rabia katliam n anlatan Yar m Kalan Devrim, M s r kitab ndan sonra flimdi de Filistin deki insanl k dram, Abluka, Savafl, Direnifl: Gazze kitab ile gözler önüne seriliyor. Alt n Koza da 750 bin lira ödül da t lacak STANBUL - Türk ve dünya sinemas n n seçkin örnekleriyle belgesel, sergi, konser, söylefli ve atölye çal flmalar n n yer alaca 21. Uluslararas Alt n Koza Film Festivali kapsam nda baz etkinlikler, bu y l ilk kez Adana n n merkezi d fl ndaki ilçelerde de gerçeklefltirilecek. 21. Alt n Koza Uluslararas Film Festivali nin Ç ra an Saray ndaki tan t m toplant s na kat lan Adana Büyükflehir Belediye Baflkan Hüseyin Sözlü, Büyükflehir Belediyesince Eylül de gerçeklefltirilecek Alt n Koza Film Festivali nin, Türkiye nin önemli festivallerden biri oldu unu söyleyerek, Adana Büyükflehir Belediyesi olarak bundan sonraki süreçte de ülkemize, sinema baflta olmak üzere, tüm sanat alanlar nda yat r m yapmaya, hizmet etmeye devam edece iz. Bunun, Adana da sinemaya, sanata yat r m yapman n, destek vermenin ötesinde, ülke sanat na da destek vermek anlam na geldi ini gayet iyi biliyoruz diye konufltu. Festivalde bir hafta boyunca Türk ve dünya sinemas n n seçkin örneklerinin yan s ra ADANA - VOLKAN KAfi K - Ad n Çukurova n n simgesi pamuktan alan ve bu y l 21 incisi gerçeklefltirilecek Uluslararas Alt n Koza Film Festivali nde Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Ö renci Filmleri ile Akdeniz Ülkeleri K sa Film yar flmalar nda 750 bin lira ödül da t lacak. AA muhabirinin derledi i bilgiye göre, Çukurova n n ürünü pamu u simgeleyen ve ilk kez 1969 y l nda Alt n Koza Film fienli i ad yla Adana Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü öncülü ünde gerçeklefltirilen Alt n Koza Film Festivali bu y l 21. kez sanatseverlerle buluflacak. Festival kapsam nda yap lacak Ulusal Uzun Metraj Film Yar flmas, Ulusal Ö renci Filmleri Yar flmas ile Akdeniz Ülkeleri K sa Film Yar flmas nda jüri önüne ç kacak filmler belirlenirken, yönetmeliklerde her üç yar flman n para ödülleri de aç kland. Ulusal Uzun Metraj Film Yar flmas nda elemeyi geçerek jüri karfl s na ç kacak 12 film aras ndan En yi Film seçilecek eser, 350 bin lira ödülünün de sahibi olacak. Y lmaz Güney özel ödülüne 75 bin, Adana izleyici ödülüne 25 bin, en iyi yönetmen ödülüne de 50 bin lira verilecek yar flmada di er ödüller flöyle: En iyi senaryo ödülü 20 bin, en iyi kad n oyuncu ödülü 20 bin, en iyi erkek oyuncu ödülü 20 bin, en iyi müzik ödülü 15 bin, en iyi görüntü yönetmeni ödülü 15 bin, en iyi sanat yönetmeni, en iyi kurgu, en iyi yard mc kad n oyuncu ve en iyi yard mc erkek oyuncu ödülleri ise 10 ar bin lira. Ayr ca tüm ödül alanlara alt n koza AA Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdürü Kemal Öztürk ün genel yay n yönetmeni oldu u üç kitaptan ikincisi Abluka, Savafl, Direnifl: Gazze ad yla piyasaya ç kt. Kitab 30 kiflilik haberci ve editör ekibi alt ayr bölüm olarak haz rlad. Kitapta, Filistin tarihinin özeti, direniflin sembol ismi Yasir Arafat n oluflturdu u etki, Fetih ve Hamas anlaflmas ve intifadalar n yan s ra One Minute ç k fl, Mavi Marmara gemisine yönelik sald r ve 7 Temmuz dan bu yana 2145 kiflinin ölümüne sebep olan son srail bombard man anlat l yor. Olaylar yak nda takip eden AA habercileri de heykeli de sunulacak. belgesel, sergi, konser, söylefli ve atölye çal flmalar n n da sanatseverlerle buluflaca n kaydeden Sözlü, bu y l ilk kez baz etkinliklerin Adana n n merkezi d fl ndaki ilçelerde de gerçeklefltirilece ini bildirdi. Hüseyin Sözlü, festivalin yar flma bölümünde yer alan, Ulusal Uzun Metrajl Film Yar flmas nda toplam 630 bin lira, Ulusal Ö renci Filmleri Yar flmas nda 30 bin lira, Akdeniz Ülkeleri K sa Film Yar flmas nda ise 4 ayr kategoride 40 bin liral k ödül verilece ini kaydederek, film gösterim bedelleri eklendi inde toplam rakam n 740 bin liray buldu unu aç klad. Festivalin ana temas n n Türk Sinemas n n 100. Y l olarak belirlendi ini söyleyen Sözlü, Türk sinemas n n dünyada önemli bir yere sahip oldu unu dile getirdi. Sözlü, sinema endüstrisi içinde Amerika n n, dünyan n hakimi oldu unu belirterek, flöyle konufltu: Avrupa Birli i ve OECD ülkeleri s n rlar içinde bak ld nda, Amerikan sinemas n n say olarak filmlerinin gösterime girmesi karfl l nda, gösterime giren toplam film kültür-sanat bin lira ödül da t lacak Akdeniz Ülkeleri K sa Film Yar flmas nda da En yi Belgesel, En yi Canland rma, En yi Deneysel ve En yi Kurmaca Film dallar nda ödül alanlar Alt n Koza heykeli ile 10 ar bin liran n sahibi olacak. Ulusal Ö renci Filmleri Yar flmas nda ise En yi Belgesel, En yi Canland rma, En yi Deneysel ve En yi Kurmaca Film dallar nda ödül alanlar, Alt n Koza heykeli ve 7 bin 500 er lira kazanacak. Ayr ca, gösterim bedelleri olarak da filmlere 50 bin liral k ödül verilecek. Toplam 750 bin liran n da t laca festival Eylül de gerçeklefltirilecek. Alt n Koza Festivali, Adana ilçelerinde de etkinleflecek say m z az olmas na ra men, gifle has lat yla, seyirciyi kendisine çekme ve kendisini kabul ettirme noktas nda, Amerikan sinemas na yenilmeyen yegane sinema, Türk sinemas d r. Sözlü, Türk sinemas n çok önemsedi ini dile getirerek, Popüler kültürün egemen oldu u bir dünyada, sinema, müzik ve sanat n di er kollar, milli hürriyeti ile kendi halk na hitap etti i zaman, muhakkak ki kendi kültürünü yaflatmak, diri tutmak, yükseltmek isteyen bir ülke aç s ndan önem tafl yor. Sinemac bak fl aç s yla bakt m zda, Türk sinemas n n, Türk kültüründe, siyasetçilerin, hükümetlerin, kültür politikalar n n etkisinin çok daha üzerinde bir etkisi oldu una inan yorum ifadelerini kulland. Anadolu Ajans Oradayd serisinin ikinci kitab yay nland Gazze de bombard man esnas ndaki gözlemlerini, flahitliklerini ve olaylar esnas nda yaflad klar n Oradayd bafll ile okuyucuya birinci elden sunuyor. Kitapta AA Genel Müdürü Kemal Öztürk ün Bombalar n Alt nda Diplomasi ve Habercilik bafll kl flahitli i de yer al yor. Filistin kitab nda AA foto muhabirleri taraf ndan çekilen çok say da özel foto raf kullan ld. fiucaiyye ve Gazze deki kanl müdahalede olay yerinde olan habercilerin psikolojilerinin nas l bozuldu u ve olaylardan nas l etkilendi i bu kitapta anlat l yor. Birçok habercinin kanl olaylar izlerken gözyafllar n tutamad ve uzun süre etkisinden kurtulamad tan kl klar bölümünde dile getiriliyor. AA Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, yay n yönetmenli ini yapt üç kitap hakk nda, M s r, Gazze ve Suriye bu ac n n eksik olmad co rafyan n sadece üç bölgesi. Bu üç bölgede yaflanan olaylara çok yak n flahitlik yapan Anadolu Ajans habercileri var. Üç y ld r bu bölgede flahit oldu umuz ac olaylar yüzünden psikolojimiz bozuldu, hastaland k, yaraland k ve hayatlar m z de iflti. Gözümüzün önünde vurulan insanlar, iflkence alt nda öldürülen çocuklar, kad nlar gördükten sonra art k hayata eskisi gibi bakam yoruz de erlendirmesinde bulundu. Bir gülistana âfl k oldum ki; sormay n Hem de bülbülleri yalanc ç kartacak kadar Ellerine, parmaklar na, aln na, bir kez görebilme flerefine erdi im yüzüne ve saçlar na kâlû beladan beri vurgunum o güzelin Hiç atefl sevilir mi demeyin, sevilirmifl? Hem de ölesiye Hiç hasretin daha ço u istenir mi demeyin ve dahas var m diye düflünmeyin, varm fl çünkü Sonsuzlu u arzulayan ruhum flimdi çok mutlu ve huzurlu lakin her gece istisnas z yanmaktan gönlüm flikâyetçi olsa da, sonras nda flükürle koflsam da Yaradan a; durduram yorum ki bazen uzuvlar m Ellerim, parmaklar m, yüzüm, gözüm hülasa her fleyim özlemden deliriyor Bu hastal n bir ilac yok herhalde dünyada Uykusuzluk sorun de il gözlerime Ellerim aflka dair yazmaktan mutlu. Dilim sevgiye terennümlerde bulunmakla sarhofl. Parmaklar m ateflini buldu ve sermest oldular lakin gönlüme gem vuram yorum, hele de muhayyileme Gecenin sessizli i içinde düflüncelerimi uyutam yorum. Çare olsun diye neleri denemedim ki Atefli su söndürmüyormufl tecrübe ettim bunu Atefl ancak onu yakanla duruluyor ve söz dinliyor ama onsuz kal nca iflte olan oluyor gece BENC LEY N SÖZLER Mehmet Nuri PARMAKSIZ B R GÜL STANA ÂfiIK OLDUM fiükretmek ve secde iyi geliyor her dem Teslim olmuflsan aflka en etkili oland r flükür Ama bazen flükretmek de çare olmuyor gönle Sanki flükür büyütüyor atefli ve harlan yor sevda Uçurumlardan her gün düflmek gibi bu hasret. Öldükçe ölesi geliyor insan n Doyamamak meselesi en çetrefil konu iflte Hasretin müsebbibi bu doyamamak m acep? Hem doyamamak, hem de k yamamak aflk n sonucu elbet. K ramamak da eklenince bunlara olanlar oluyor iflte Hasret her an gö üs kafesini yumruklar m insan n kalp at fl yla? Kan çekilir mi sevdi i gelince akl na? Çekilirmifl anlad m Bu hâlden flikâyetçi de ilim ben; sitemkârda de ilim Sadece halimi arzettim, içimi döktüm kelimelere Bu kadar zorlan p da flükürden hiç vazgeçmedim ki ben. Teslim oldum Rabbime, kadere ve aflka Mahflerim onla olsun; sonsuzlu um onun olsun bu yeter bana Aflk nla anlam buldu ayd nland karanl k, Gözbebe im seninle gözüm görüyor art k. Anlad m kâinat n var oluflun s rr n Aflk, flükrü, huzuru var eden mutlak varl k.

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 6 Eylül 2014 Cumartesi 9 Siyah Beyaz Bienali Sergisi aç ld ANKARA - Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, Hedefimiz, dijital ve sosyal medya platformlar n en baflar l kullanan ülke olarak bilinmektir dedi. Çelik, Marriott Otelde Uluslararas Foto raf Sanat Federasyonunca (FIAP) gerçeklefltirilen 32. Siyah Beyaz Bienali Sergisi nin aç l fl na kat ld. Burada yapt konuflmada Mevlana n n, Ayn dili konuflanlar de il ayn duygular paylaflan insanlar anlaflabilir sözünü aktaran Çelik, foto raf sanat n n da özgün ve sürekli geliflen zenginleflen evrensel bir dil oluflturdu unu söyledi. Çelik, foto rafç lar n önemini vurgulayarak Bugünlerde insanl n yaflad büyük dramlarda, sözün bitti i yerde, örne in Gazze de, Halep te Myanmar da ne olup bitti inin bir foto rafç n n tek bir karesi bütün insanlara iletmektedir. Bu aç dan foto raf sanatç s bar fl, savafl, vatan, hasreti, bir çiftçiyi, av na koflan bir hayvan n kalp ritmini, rengi, fl, suyu, kurakl ya da bollu u tasvir eden, do ay tarihin bize b rakt miras, flehrin sükunetini ve karmaflas n gerçekli in içinden bize yans tmaktad r de erlendirmesinde bulundu. Foto raf herkesin çekebilece ini ancak sadece estetik bak fl aç s na sahip olanlar n foto rafç olabilece ini kaydeden Çelik, siyah beyaz foto raf n ise bu sanatta ayr bir yeri bulundu unu ifade etti. Bir kifliyi siyah beyaz foto raflad n zda o kiflinin ruhunu çekmifl olursunuz diyen Bakan Çelik, bu aç dan bugünkü sergiyi önemsedi ini dile getirdi. Ömer Çelik, Bakanl n foto raf sanat na iliflkin çal flmalar hakk nda da bilgi vererek Türk foto raf sanat n n STANBUL - Üsküdar Belediyesi ve Sahaflar Birli i Derne i'nin iflbirli iyle düzenlenen 1. Üsküdar Sahaf Festivali törenle aç ld. Festivalde Osmanl döneminde bas lm fl gazete, dergi, afifl, harita ve kitap gibi önemli eserler sergileniyor. Üsküdar Meydan 'nda ramazan çad r nda gerçekleflen festivalin aç l fl töreninde konuflan Üsküdar Belediye Baflkan Hilmi Türkmen, festivalde tarihi belge de erindeki de erli kitap, dergi, gazete, ferman, afifl, poster ve koleksiyonlar n n vatandafllarla bulufltu unu söyledi. Kültür ve sanat flehri olarak bilinen Üsküdar'da sahaf festivali yapman n mutlulu unu yaflad klar n belirten Türkmen, "Bugün aç l fl n yapt m z festivale kitapsever dostlar m z her semtten rahatça ulaflacak. Festivalde 40'a yak n sahaf 15 gün boyunca okurlar yla buluflacak. Vatandafllar m z bekleriz. Üsküdar'da da bir sahaflar çarfl s n n olmas n isteriz. Bu çarfl sadece Üsküdar'a de il stanbul'un her taraf na hizmet edecek" diye konufltu. Sahaflar Birli i Derne i Baflkan Emin Nedret flli de uzun y llard r Üsküdar'da bir sahaf festivali yapman n özlemi içinde olduklar n belirtti. Festivalde Osmanl eserlerinin yer ald n ve vatandafllar n bu eserlere rahatça ulaflabileceklerini ifade eden flli, flunlar kaydetti: "Festivalde, bask s olmayan, nadir olan ya da geliflmesi, yayg nlaflmas n sa lamak, sanatç lar desteklemek, uluslararas alanda Türkiye yi temsil edecek sergiler açmak amac yla Devlet Foto raf Yar flmas düzenlediklerini hat rlatt. letiflimin tüm dünyada görsel ile gerçekleflti ine dikkati çeken Çelik, Bakanl n da bu nedenle ülke tan t m kaynaklar n a rl kl olarak dijital ve sosyal mecralara kayd rd n kaydetti. Çelik, Bakanl k olarak bu y l ilk kez tüm sosyal ve dijital mecralar kapsayan global bir imaj kampanyas na bafllad klar na de inerek Hedefimiz, dijital ve sosyal medya platfor en baflar l kullanan ülke olarak bilinmek ve uzun vadede ise yeni trendleri takip ederek tan t m stratejimize temel oluflturacak yeni veriler üretmektir diye konufltu. Çelik, konuflmas n n ard ndan en son ne zaman foto raf çekti inin sorulmas üzerine ise flunlar söyledi: Size bir s r verece im. Ben çocuklu um boyunca yazlar kendi harçl m ç karmak için 4-5 yaz bir foto rafç da çal flt m. Çocukken foto raf yapmay ö rendim. O zamanlar Jüpiter-2 diye bir makine vard, karanl k odada foto raf yapt m, çeflmede y kad m, o zaman flimdiki gibi teknoloji yoktu kurutmak için foto raflar iplere ast m. Hatta foto raflar h zl üretmek gerekti inde vantilatör önüne as yorduk. Dolay s yla En son ne zaman foto raf çektin sorusuna çok daha derinden, çocukluktan foto raf çekmifl biri olarak cevap vermifl oldum. FIAP Baflkan Riccardo Busi ise 41 ülkeden 250 den fazla yar flmac binlerce mil katederek sadece bu güzellik ve gelene in bulufltu u sihir ülkesine seyahat etmek için geldi ifadesini kulland. 1. Üsküdar Sahaf Festivali aç ld Osmanl döneminde bas lm fl gazete, dergi ve kitap gibi önemli eserler araflt rmac s ve meraklas na sunulacak. Roman ndan tarih kitab na dini eserden hukuk kitaplar na kadar önemli kitaplar var. Örne in Servet-i Fünun, S rat- Müstakim ve Sebilü'r Reflat gibi önemli edebiyat dergileri mevcut. Eski stanbul'a ait çeflitli haritalar var. Hala çevirisi yap lmam fl Osmanl kaynak kitaplar ve Osmanl döneminde bas lm fl levhalar da bulmak mümkün. 1900'lü y llarda postadan geçmifl kullan lm fl kartpostallar ve çeflitli el yaz s olan baz belge ve mektuplar da sergileniyor. Eskiye dair bulabilece iniz pek çok belge ve bilgi eserler festivalde yer buluyor. Festival 14 Eylül'e kadar burada olacak." Konuflmalar n ard ndan festival, belediye baflkan Türkmen ve flli, sahaf temsilcilerinin kat l m yla kurdela kesimi ile aç ld. Busi, sanatç lar n 1-7 Eylül aras nda Ankara ve Kapadokya da gerçeklefltirilecek kongre kapsam nda önemli tarihi, turistik, kültürel ve sosyal mekanlar foto raflayacaklar n belirtti. Foto raf n dil engeli olmadan insanlar bir araya getirdi ini belirten Busi, Türkiye nin ev sahipli inde foto raf çeken sanatç lar n, buran n izlenimlerini, görüntülerini, kokular n dostane duygularla beraberlerinde götüreceklerini anlatt. Öte yandan bienalde alt n madalya Avusturya dan, gümüfl madalya Vietnam dan, bronz madalya da ngiltere den kat lan sanatç lara verildi. Siyah Beyaz Bineali Dünya Kupas ödülü ise Bakan Çelik taraf ndan Bahreynli sanatç ya verildi TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin TÜRK ÜN TÜRKLÜK B L NC N YOK ETMEK Bat emperyalizminin özellikle Tanzimat tan beri ülkemiz üzerinde oynad oyunlardan biri, Türk milletinin milliyet bilincini yok etmeye dönük çal flmalar d r. Ayn Bat, özellikle 1789 Frans z htilâli nden sonra yo un olarak kendilerini ve di er Hristiyan unsurlar n milliyet bilincini güçlendirirken; Türk ün Türklük bilincini yok etmek için ola anüstü bir propaganda çal flmas içine girmiflti. Bu ba lamda yapt çal flmalar ana hatlar yla flunlard : Kendi üniversitelerinde bafllatt klar Oryantalizm çal flmalar yla Türklerin ne kadar barbar, zalim, medeniyetsiz, kültürsüz, kötü bir rk oldu unu ispat etmeye dönük güya bilimsel yay nlar yaparak Türklerde afla l k ve utanç duygusu uyand rmak istediler. Böylelikle bu tür yüksek bilimsel!... çal flmalar okuyan ya da dinleyen Türk, nas l kötü bir millete mensup oldu unu ö renecek ve milliyetiyle övünmek bir tarafa, bir an önce bu milliyetten ç kmaya, kendi kimli ini gizlemeye, hatta zamanla kendine baflka bir milliyet edinmeye bafllayacak ya da kozmopolit bir kifliliksizlik içinde yaflay p gidecektir. Milliyet ruhu söndürülmüfl, milletine mensubiyet bilinci ve heyecan yok edilmifl, salt bedeni için yaflayan atomize olmufl fertlerden oluflan kuru bir kalabal a dönüfltürülmüfl Türk milleti, kolayca güdülebilir, sömürülebilir ve hatta yok edilebilir. Türk ün milliyet bilinci yok edilerek Türk- slam co rafyas n n emperyalizme karfl direnifl gücü yok edilmifl olacakt r. Ayr ca slam dünyas n n slam dan uzaklaflt r l p H ristiyanlaflt r lmas projelerinin gerçeklefltirilmesinin önündeki en büyük engel olarak milliyet ruhu diri bir Türk milleti oldu unu biliyorlar. Tarihte Haçl sald r lar n geri püskürten unsur, milliyet ruhu canl Türk ordular idi. O zaman öyleydi bugün de böyledir. Haçl - Siyon cenah bunu bildi i için Türk ün kendilik bilinci olan Türklük fluurunu yok etmeye çal fl yor. Amerika kaynakl ve yönlendirmeli yeni Türksüz anayasa çal flmalar n n hedefi de budur. D flar dan Haçl -Siyon emperyalistler, içerden onlar n sözcüleri ve temsilcileri, Türk ün milliyet bilincini yok ederlerse siyasi, ekonomik, kültürel ve askerî anlamda uygulayacaklar emperyalist bask lar na, sömürü düzenine, hâkimiyet projelerine direnecek, engel olacak, itiraz edecek bir millî varl k kalmam fl olacakt r. Yani emperyalizm programlar n uygun bir zeminde kolayl kla yürüteceklerdir. stedikleri budur. Türk milletinin milliyet bilincini yok edip öbür taraftan Türk millet bütünlü ü içinde yer alan baz küçük kavimlerin kavmiyet bilincini yükselterek, onlar destekleyip himaye eder görünerek bir kargafla ortam oluflturup bu ortamda emperyalist amaçlar n kolayl kla gerçeklefltirmek istiyorlar. Kavimlerin rkî damarlar n tahrik ederek dayan flmac millet bütünlü ü yerine çat flmac kavmiyet karmaflas üretmek istiyorlar. Son y llarda ülkemizde demokrasi, insan haklar, kültürel haklar ad na Türk millet bütünlü üne karfl savafl aç lm fl durumdad r. Bu co rafyada srail i koruyup ona destek olacak Amerika kontrolü alt nda bir Kürdistan kurma çal flmalar yo unlaflm fl durumdad r. Bu Kürdistan devleti, hiçbir zaman Kürt kavminin devleti olmayacak; tamamen srail jandarmas ve Amerika pazar olan bir korsan ve eklenti yap olacakt r. Bu bak mdan bu yap ya öncelikle Kürt kavminin karfl ç kmas gerekir. Hem Barzani hem PKK unsurlar n n hem etnik olarak hem de dinî ve kültürel olarak Kürt kavmiyle alakas yoktur. Müslüman Kürt kavmi, Türklü ü sosyolojik, hukukî ve kültürel anlamda millî bir kimlik olarak kabul ederek, ancak Türk millet birli i içinde kalarak insanl k onuruyla yaflayabilir. slaml kla ve Kürtlükle alakas olmayan Barzani ve PKK devleti tasar m, Amerikan emperyalizmi alt nda Müslüman Kürt kavmini kölelefltirme sisteminin ad d r. Haçl -Siyon emperyalizmi alt nda dini ve eme i al nm fl bir köle olarak yaflamak m, yoksa Türk millî kimli i alt nda yüzy llard r oldu u gibi özgür ve flerefli bir flekilde Müslümanca yaflamak m? Tercih, Müslüman Kürt kavminin. Emperyalizm, Kürdistan projesini Türk düflmanl na dayal bir yap üzerinden infla etmeye çal fl yor. Müslüman Kürtlerin bu oyunun fark na varmas ve bozmas laz m. Türklü ün kavmiyetçilik temelli ilkel bir rkç l k de il, kültürel, sosyolojik, tarihî, hukukî ve hatta bir ölçüde dinî anlamda bir milliyet kimli i oldu unu anlamas laz m. Yüzy llar boyu Bat dünyas, Türk kelimesini Müslüman manas nda kullanm fl, Türk deyince bütün müslümanlar kastetmifltir. Bunun Bat kaynaklar nda y nla belgesi vard r. Dolay s yla Türk demek günah ve rkç l k de ildir, Kürt düflmanl manas na da gelmez. Tam tersine Türkiye s n rlar içinde Kürd ü de, di er kavimleri de kapsayan bir milliyet kimli idir. O bak mdan bu ülke vatandafllar n n tamam n n Türklük kimli ine kendi do al kimli i olarak sahip ç kmas, emperyalizme karfl en ak ll bir tav r al flt r. Türkiyeli!... gazete ve televizyonlarda kendilerine Türk millet yap s n çözme ve da tma misyonu biçenler, yalan yanl fl propaganda laflar yla Türk çocuklar n n millî kimliklerini bofla ç karmaya çal fl yorlar. Bu tür propagandalarla Türk millî kimli imizi reddederek bizi, Bizansl lar n, Ermenilerin, Rumlar n, Kürtlerin ortak çocuklar y z diyerek kozmopolit, ruhsuz, kifliliksiz, kimliksiz, amaçs z bir y na dönüfltürmek istiyorlar. Ama helal süt emmifl hiçbir Türk çocu u, bu türden karanl k sözlere itibar etmeyecektir. Biz, millî Türk kimli imizi korudu umuz ve sahiplendi imiz sürece Haçl -Siyon emperyalizmi Türk- slam dünyas nda istedi i gibi at oynatamayacakt r. Bunu bildi i için Türklü e karfl savafl açm flt r. Biz Türk milleti olarak 1095 ten beri bize yönelik Haçl sald r lar n gö üslemeye al fl z. Türk milliyetini yok etmeye yönelik yeni Haçl sald r lar siyasetle, bas n yay n yoluyla, e itimle, sanatla, para oyunlar yla oluyor. O zaman müdafaa hatlar m z ona göre tahkim etmeliyiz. BULMACA Soldan sa a: 1. Kayal k yerlerde yaflayan, ço u koyu renkli küçük bir bal k. 2. Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün y l süresince düzenli esen rüzgârlar. 3. Hava ya da gaz ak mlar oluflturmaya yarayan ayg t. slam n befl flart ndan biri. 4. Köylü yard mlaflmas. Okul. 5. fiehzadelerin özel e itmenleri. Lahza. Japon lirik dram. 6. Hayvan n erkekli ini gidermek, had m etmek. Dökme demir, font. 7. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. Bir nota. 8. Sermaye, kapital. 9. nek derisinden bir tür ince meflin. Binek hayvan. 10. sim. Bir elektrotta eksi uç. 11. B çak bileme aleti. Renyumun simgesi. 12. Bir alay iflareti. Al n p sat labilen her türlü eflya. 13. Mekke de bulunan, hac ibadeti yap l rken tavaf edilen kutsal yer. lgi. 14. Yap larda, merdivenleri ayd nlatacak biçimde düzenlenmifl, elektrik düzene i. 15. Özel gezinti gemisi. Fakat, ama. 16. Mersin ilinin bir ilçesi. Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu. 17. T rnak cilas. Rey. Tellürün simgesi. 18. Genifllik. Kaz kl humma. 19. Elemeli yar flmalarda sonucu belirten karfl laflma. Lityumun simgesi. 20. Gerçeklefltirilmesi zamana ba l istek. Sürüngen bir hayvan. Yukar dan afla ya: 1. Birlikte seyahat eden topluluk. Halk n afla tabakas. Büyük ve sert tafl kütlesi. Bat Anadolu köy yi idi, zeybek. 2. Bal k avlamakta veya odun tafl makta kullan lan büyük bal kç kay. Bir ilimiz. Yarat c s n n ad belli olmayan eser. 3. Tekrarlamak. Baltalama. Soru sözü. 4. Gerekenden eksik. Müslümanlar n ibadet yeri. nam, vedia. Maden. 5. Hamur topa, paz. Erden çavufla kadar olan askerler. Boru sesi. Felsefede bir durumdan baflka bir duruma geçme. Yabanc. 6. A açl kl yol. Irmak ya da dere suyunun h zl akt yer. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. 7. Kara batmamak için aya a tak lan bir tür örgülü ayakl k. Lantan n simgesi. Utanma, utanç duyma. Uzakdo u da Amerika elmas ndan ç kar lan bir tür zamk. Su k y s nda yap lm fl büyük, görkemli ev. 8. Asya da bir ülke. Riyaziye. Afrika da bir rmak. 9. Gemilerin alabilece i yükü belirtmekte kullan lan, bir tona eflit birim. Yumurtan n bir bölümü. Kuzey Atlantik Pakt Örgütünün k saltmas. 10. fiark, türkü. Yerel, ÇÖZÜMÜ mahalli, mevzi. Testere ile BUGÜN biçilen veya rende ile ifllenen 11. SAYFADA bir fleyden dökülen k r nt lar. Kati. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 - SAGLIK 6 Eylül 2014 Cumartesi Sa l k hizmetlerinden en memnun bölgeler Ege ve Akdeniz ANKARA - SELMA BIYIKLI ADABAfi - Sa l k Bakanl n n haz rlad haritaya göre, sa l k hizmetinden memnuniyet oran en yüksek iller Ege ve Akdeniz bölgelerinde yo unlaflt. Manisa, Uflak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmarafl ta memnuniyet yüzde 86 n n, Ayd n, Denizli ve Burdur da ise yüzde 76 n n üzerinde oldu. Sa l k Bakanl Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu taraf ndan haz rlanan kamu hastane birlikleriyle ilgili çal flmaya göre, sa l k hizmetlerinden memnuniyet düzeyi son 10 y lda artt. Memnuniyet oran 2004 de yüzde 46,9 iken, KONYA - AYfiE fiensoy - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Difl Hekimli i Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Ercan Durmufl ile Veteriner Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. lhami Çelik, yaklafl k 14 y ld r sürdürdükleri çal flmalar sonucunda, deve kuflu yumurta zar ndan do al yara örtü malzemesi üretti. Yaklafl k 20 y ld r biyomateryaller üzerinde araflt rma yapan ö retim üyeleri, 2000 li y llarda çal flmalar na deve kuflu yumurtas n ekledi. Geçen y l yumurta kabu undan insan kemi i dolgu maddesi üreten Durmufl ve Çelik, flimdi de kabuk zar ndan yara band elde etti. Prof. Dr. Durmufl, AA muhabirine yapt aç klamada, yaklafl k 14 y ld r üzerinde çal flt klar konular n ana ham madde kayna n n, deve kuflu yumurtas oldu unu söyledi. Birçok t bbi ürünün çok yüksek fiyata ithal edildi ini belirten Durmufl, Acaba kendi imkanlar m zla yurt içi kaynaklar n kullanarak yeni malzemeler gelifltirebilir miyiz? düflüncesiyle çal flmalara start verdiklerini ifade etti. Deve kuflu yumurtas kabu unun iç k sm ndan ald klar zar n, a z mukozas nda ve deride yara örtü malzemesi olarak kullanabilmesi için araflt rmalar yapt klar n anlatan Durmufl, Bu zar pratik anlamda nas l kullanabiliriz, bundan yara band ç karabilir miyiz? diye düflündük. Buna istinaden yara band ürettik. Yaklafl k 3 hayvan deneyi yaparak deneme çal flmalar n tamamlad k. Çok iyi sonuçlar elde ettik. Bunlardan biri doktora tezi oldu. Uluslararas kongrede ödül ald k diye konufltu. STANBUL - U UR ASLANHAN - stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Bakt ro lu, dünya genelinde travma d fl nedenlere ba l olarak ayak kesilmesi (ampütasyon) sebepleri aras nda diyabetin birinci s rada yer ald n belirterek, Bugün tüm dünyada fleker hastal n n ayak komplikasyonlar nedeniyle her 20 saniyede bir ayak kayb yaflanmaktad r dedi. AA muhabirine konuya iliflkin aç klama yapan Bakt ro lu, diyabetin k saca Vücudun insülin üretememesi ya da insülini gerekli flekilde kullanamamas olarak tan mland n ifade ederek, sinir hasar ve kan dolafl m bozuklu unun fleker hastalar nda ayak yaralar n n meydana gelmesinde en önemli etken oldu unu söyledi Durmufl, klinisyen olarak uygulad klar malzemenin, her zaman doku taraf ndan kabul edilmesini beklediklerini, çünkü e er doku malzemeyi kabul etmezse enfeksiyon olufltu unu vurgulad. Bunun sonucunda da yap lan ameliyat, kullan lan malzeme ve ödenen paralar n bofla gitti ine iflaret eden Durmufl, flunlar kaydetti: Bu nedenle Dokunun çok daha iyi kabul edebilece i, organik ne gibi malzemeler kullanabiliriz? diyerek sert ve yumuflak doku çal flmalar yapt k. Bununla ilgili çeflitli ürünler ç kard k. Yara band da bu ürünlerden biri. Deve kuflu yumurtas n n içinde fieker hastalar n n önemli bir bölümünde ayak sorunlar oldu una dikkati çeken Bakt ro lu, bu hastalar n ayn zamanda ayaklar nda oluflan enfeksiyonlar nedeniyle ayaklar n kaybetme tehlikesi ile karfl karfl ya kald klar n diyabet sonucu oluflan bu oran 2005 de yüzde 55,3, 2006 da yüzde 52,3, 2007 de yüzde 66,5, 2008 de yüzde 63,4, 2009 da yüzde 65,1, 2010 da yüzde 73,1, 2011 de yüzde 75,9, 2012 de yüzde 74,8, 2013 de ise yüzde 74,7 oldu. ller aras nda en yüksek memnuniyet düzeyine yüzde 89,1 oran yla Isparta sahip olurken, en düflük memnuniyet oran yüzde 54,6 ile Hakkari de gerçekleflti. Sa l k Bakanl n n çal flmas nda, Sa l k Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Haritas da yer ald. Buna göre sa l k hizmetinden memnuniyet oran en yüksek iller Ege ve Akdeniz bölgelerinde yo unlaflt. Manisa, Uflak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmarafl ta memnuniyet oran yüzde 86 n n üzerindeyken bu oran Ayd n, Denizli ve Burdur da yüzde aras nda oldu. Bununla birlikte Ege ve Akdeniz Bölgesinin denize k y s olan illerinde memnuniyet oran daha düflük gerçekleflti. zmir, Mu la, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay da sa l k hizmetlerinden memnuniyet oran yüzde oran nda oldu. Marmara Bölgesinin büyük bölümünde memnuniyet oran yüzde oran nda olmas na Deve kuflu yumurtas ndan YARA BANDI üretildi Uçuklara karfl salyangoz ANKARA - Salyangozlar n insanlarda uçu a yol açan virüsü yok edici özelliklere sahip oldu u belirlendi. Avustralyal bilim adamlar n n araflt rmas, Tazmanya adas aç klar nda yaflayan mavi salyangozlara rengini veren proteinin uçu un insan hücrelerine giriflini durdurabilece ini ortaya koydu. Sidney Üniversitesi nden Fariba Dehghani ve ekibi, demir yerine bak r ihtiva eden, eklembacakl larda ve birçok yumuflakçada bulunan mavi renkli proteinin (hemosiyanin) as l görevinin oksijeni toplamak ve bunu istenilen dokulara ulaflt rmak oldu unu belirtti. Bilim adamlar, araflt rmayla mavi salyangozun kan ndaki bu proteinin insanlarda uçu a yol açan virüsü engelledi inin anlafl ld na dikkati çekti. Mevcut tedavi yöntemlerinin birçok insanda görülen, uçu a neden olan ve sinir hücrelerine yerleflen Herpes simpleks virüsünü öldürmekte yetersiz kald n belirten bilim adamlar, araflt rma sonuçlar n n yeni tedavi yöntemlerine fl k tuttu una dikkati çekti. bar nd rd birçok özelli i bozmadan yara band na tafl d k. Çal flmalar m z geniflletmek ad na geçen y l bir flirket kurduk. fiirketi, hem deve kuflu ve tavu un yumurta kabu unun yap lar n bozmadan toz halinde ham madde üretebilmek hem de a z ve difl bak m nda kullan labilecek do al difl macununu üretmek ad na kurduk. Zarla ilgili de Konya Teknokent in kuluçka merkezine bir proje sunduk ve projemiz kabul edildi. fiu anda orada bu malzemelerin üretimiyle ilgili çal flmalar m z sürüyor. Tabii teknokentlerdeki flirketler seri üretim yapm yor. Bu nedenle yat r mc aray fllar m z devam ediyor. Bu konuyla ilgilenen firmalar olursa, ortak üretimler yapabiliriz. Prof. Dr. lhami Çelik ise yumurtan n, içinde yavru bar nd rd için çok özel yap ya sahip oldu unun alt n çizdi. Yumurta kabuk alt zarlar n n, vücuttaki ba dokusunun hücreler aras bölgesindeki ipliksel yap lar na çok benzeyen ipliklerden olufltu unu dile getiren Çelik, Bu iplikler birbirlerine paralel demetler halinde yerleflmifltir ve aralar nda delikçikler vard r. Bu özelli iyle yumurta kabuk zarlar, özellikle aç k yaralar n veya a z yaralar n n kapat labilmesinde kullan labilecek yara örtü malzemesi olma potansiyeline sahiptir. Biz de bundan hareketle yara örtü malzemesi ortaya ç kard k dedi. Günümüzde kullan lan yara bantlar n n, yara iyileflmesini kolaylaflt ran moleküller içermedi ini, sadece yara üzerini kapatarak bakteriyel bulaflmay engelleyebildi ini belirten Çelik, flöyle devam etti: Ürünümüz, günümüzde kullan lan yara bantlar ndan çok farkl özellikte. Üretti imiz yara örtü malzemesinde; yara iyileflmesini h zland ran, bakterilerin ço almas n durduran ve öldüren yumurta kabuk zar ndaki bir tak m materyaller bulunuyor. Yara band m z biyoaktif özellik tafl maktad r. Deve kuflu yumurtas n n kabuk zar DNA içermedi inden dolay, üründe doku reddi reaksiyonu gerçekleflmiyor. Ayr ca hastal k bulaflma riski de olmuyor. Bu, hem a z içinde iyileflmesi zor, inatç yaralar n hem de deri yaralar n n örtülmesinde fizyolojik iyileflme için kullan labilecek bir materyaldir. Ayaklara fleker darbesi yaralar ve ayak kesilmelerine ba l olarak ölüm oranlar n n oldukça yüksek oldu unu dile getirdi. Bakt ro lu, fleker hastalar nda oluflan kronik yaralardan dolay meydana gelen ayak kesilmelerinin artt n kaydederek, Dünya genelinde travma d fl nedenlere ba l olarak ayak kesilmesi (ampütasyon) sebepleri aras nda diyabet birinci s rada yer almaktad r. Bugün tüm dünyada fleker hastal n n ayak komplikasyonlar nedeniyle her 20 saniyede bir ayak kayb yaflanmaktad r diye konufltu. Türkiye de 2010 da yap lan bir çal flmaya göre 6,5 milyonun üzerinde diyabetli hasta bulundu unu aktaran Bakt ro lu, her 10 diyabetli hastan n birinin aya nda yara oldu u varsay larak Türkiye de 700 bin civar nda ayak yaras olan diyabetli hasta bulundu unun düflünüldü ünü bildirdi karfl n, stanbul ve Kocaeli de bu oran yüzde düzeyinde seyretti. ç Anadolu Bölgesi de sa l k hizmetinden memnuniyet oran n n yüksek oldu u bölgeler aras nda yer ald. K r kkale, K rflehir ve Nevflehir de memnuniyet oran yüzde 86 n n üstündeyken Ankara d fl ndaki di er illerde yüzde oran nda oldu. Sa l k hizmetlerinden memnuniyet düzeyi yüzde oran ndaki Ankara, bölgede en düflük yüzdeye sahip il oldu. Karadeniz Bölgesinde de sa l k hizmetlerinden memnuniyet yüksek düzeyde seyretti. Do u Karadeniz sa l k turizminde ata a kalmak istiyor TRABZON - TUNCAY BEKAR - Tarihi ve turistik mekanlar n n yan s ra do al güzelli iyle öne ç kt için her mevsim yerli ve yabanc turistlerin u rak yerlerinden olan Do u Karadeniz, sa l k turizminde de ata a kalkmak istiyor. Do u Karadeniz Kalk nma Ajans (DOKA) Genel Sekreteri Çetin Oktay Kald r m, AA muhabirine yapt aç klamada, çok say da tarihi ve turistik mekanlar n n yan s ra her mevsim farkl bir güzelli e bürünen Do u Karadeniz in yo un ilgi gördü ünü söyledi. Havaliman da bulunan Trabzon da yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) T p Fakültesi Farabi Hastanesi, Rize deki Recep Tayyip Erdo an Üniversitesi E itim ve Araflt rma Hastanesi nin yan s ra çok say da devlet hastanesi ve özel hastanelerin bulundu unu dile getiren Kald r m, bölgenin sa l k kurulufllar aç s ndan zengin oldu unu kaydetti. Kald r m, bu kurulufllar n sa l k turizmi aç s ndan de erlendirilmesi gerekti ine iflaret ederek, Türkiye de 1990 l y llarda bafllayan sa l k turizmindeki çal flmalarda yüzde 20 oran nda art fl sa land. Trabzon da 2000 li y llarda bafllatt sa l k turizmi yat r mlar nda önemli bir altyap ya sahip oldu. Bu kapsamda özellikle, yabanc turistlere sa l k hizmeti verilmesi konusunda mevzuat düzenlemelerinin uyumlu hale getirilmesinde mesafe al nmas sektörün geliflmesine büyük katk sa layacakt r diye konufltu. Kald r m, Trabzon baflta olmak üzere yörenin ciddi bir sa l k turizmi altyap s n n bulundu unu vurgulayarak, sa l k turizmi sektörünün geliflmesinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kurulufllar n n iflbirli inin önemli rol oynad n ifade etti. ABD ve AB ülkeleri standartlar n n yöredeki sa l k sektöründe sa lanmas, özellikle yerel potansiyelin akredite konusunda ad mlar atmas gerekti ini anlatan Kald r m, Trabzon un sa l k turizmi altyap s n n yap lacak olan analizleri ile çok iyi tespit edilmesi gerekiyor. Sa l k turizminde güçlü ve zay f yönlerimizi belirlememiz flart. Eksikliklerimizin buna göre tamamlanmas gerekiyor. Sa l k turizminde baflar l oldu umuz alanlar çok iyi ortaya koyabilmeliyiz diye konufltu. Kald r m, yöredeki sa l k turizminin gelifltirilmesi için Körfez ülkeleri ile Kafkas ülkelerine yönelinmesinin sektörün bafllang c aç s ndan önemli katk lar sa layaca n belirterek, Körfez ülkeleriyle turizmde mesafe al nd n kaydetti.

11 12 6 Eylül 2014 Cumartesi haber Dursun Erkılıç Bir tartışma ve Gazeteci Alev Çukurkavaklı nın önerisi Çankaya Köşkü MÜZE OLSUN O saray gerekli! dedim ya, CHP li dostlar ağırlıklı olmak üzere birçok görüş ve öneri geldi Kimi satırlarında; Yeni bir tartışma konumuz oldu: Çankaya Köşkü Sahip olduğu özel önem, bugünün koşullarında ondan bekleneni vermesine yeter mi? Yetmez! Çünkü tüm dünya gibi Türkiye de değişiyor, gelişiyor Sonra, kadıya mülk gibi görmek de nereden çıkıyor? Orada bugün Erdoğan oturuyorsa yarın bir başkası kullanacak. Bu kadar basit bir gerçeği tartışıp soruna döndüren kaybeder. Demedi demeyin dediğim yazı, yeni yapılan saray ın terleyen cumhurbaşkanı nın çalışması ve konuklarını ağırlaması için gerekli bir yerleşke olduğunu söylemiştim. BİT YENİĞİ ARAYANLAR! Kimilerine göre, her şeyin başına yeni ekleyen ve özetle Yeni Türkiye peşinde olan AK Parti nin eski yi göz ardı ediyor. Bu göz ardıda birçok şeyin yanında Atatürk ün mirasının da bulunduğuna inanlar için Cumhurbaşkanının Çankaya Köşkü nden taşınması farklı anlamlar içeriyor Her görüş gibi bu da tartışılabilir Ancak, gerek seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ın, gerek Başbakan Davutoğlu nun gerekse AK Partili yetkililerin son dönemde sıkça yaptığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk vurgusu, bu endişelere vesile olan hususların mazide kaldığını gösteriyor olamaz mı? Uzatmayalım ALEV ÇUKURKAVAKLI NIN MÜZE OLSUN ÖNERİSİ Çankaya Köşkü ile ilgili en çarpıcı görüş ve öneri gazeteci Alev Çukurkavaklı dan geldi Bir döneme damgasını vuran Ankara merkezli Yenigün Gazetesi nin sahibi Kemal Bayram ve dönemin Rüzgarlı Sokağının Korkunç Yenge si Fatoş hanımın oğlu olan Alev Çukurkavaklı, son yıllarda birbirinden değerli kitap çalışmalarına imza atan biri Çankaya Cinayeti kitabıyla Çankaya Köşkü nün kamuoyunca az bilinen karanlık, aydınlık güzergahlarında gezinen Çukurkavaklı, burayla ilgili önerisini çok net biçimde dile getirdi: -Çankaya Köşkü müze olsun! Abi bunu yazabilir miyim? derken, daha cümlem bitmeden ekledi: -Yaz, yaz Tanıyanlar bilir, kimi zaman zıvanadan çıksa da, hiç bir görüşü yabana atılamazlardandır. Bunu yüzüne de söyledim. Bakış açısı, çizgimden farklı da olsa dediği yazımın mantığını doğru bulan Alev Çukurkavaklı ile (özetle) şöyle bir diyalog yaşadık: -Abi müze konusu hiç gündeme geldi mi? -Yok... -Öneriyi sana dayandırarak bir yazı daha yazayım o zaman. -Tam gaz devam... -Çankaya Köşkü müze olursa faydası ne olur? -Bak canım benim; orası nereden bakarsan bak yüz yıllık bir müzedir aslında. İçinde hem kurtuluş savaşımız hem de cumhuriyet tarihimiz yatar... -Evet abi -Darbeler görmüştür, suikastlar, idamlar görmüştür... Kalleşlikler, ihanetler, dinlemeler... -Atatürk ün meşhur sofraları da unutulmamalı abi... -Sofra muhteşem iş zaten Bak, gazete olarak şunu öneriyi yapabilirsin: Çankaya Köşkü tümüyle müze olsun. -Tamam abi -Böylece dünyanın en büyük açık hava müzelerinden ve yeşil alanlarından biri çıkar ortaya. -Tamam abi, bu görüşleri de paylaşacağım -Kolay gelsin -Eyvallah abi, teşekkürler Yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi dinlenemez ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlık döneminde yapım talimatı verdiği ve dün Cumhurbaşkanlığı olarak kullanılacağını açıkladığı yerleşkede çalışmalar sürüyor. Atatürk Orman Çiftliğinde (AOÇ) 150 dönümlük alan üzerinde yapılan inşaat, uzun süre "Yeni Başbakanlık Binası" olarak anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mimari ayrıntılarını olduğu kadar inşaatını da yakından takip ettiği binanın Cumhurbaşkanlığı olarak kullanılacağı kesinleşti. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra nerede ikamet edeceği ve çalışma binası olarak nereyi kullanacağı merak edilen Erdoğan, dün Azerbaycan'a hareketinden önce Esenboğa'da yaptığı basın toplantısında cevabı verdi, Cumhurbaşkanlığının AOÇ'deki binaya geçeceğini söyledi. Mimar Şefik Birkiye'nin tasarladığı idari bina, "Türkiye'nin en iyi korunan binası" olarak anılıyor. Kimyasal ve nükleer silahlarla yapılması muhtemel olanlar da dahil her türlü saldırıya karşı en yüksek korumayla inşa edilen binada, parmak izi ve retina okuma sistemleri olacak. Yapı, dinlemelere karşı da korumalı olarak tasarlandı. Özel yalıtımlı "sağır oda"ların oluşturulduğu binada, yer altında "Kriz Merkezi" bulunacak. Selçuklu, Osmanlı ve Avrupa mimarisinden örneklerin yer aldığı yapının dış cephesinde doğal taşlar kullanıldı. Üç bloktan oluşan idari binanın bulunduğu yerleşkede, inşaatı devam eden iki katlı binanın da konut olarak kullanılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu: CHP çağdaş, yiğit parti ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşurken, eleştirilere sert yanıtlar verdi. Öyle uzun uzun konuşmayacağım diyen Kılıçdaroğlu, Beni iyi dinleyin. Partili arkadaşlarım beni iyi dinleyin. Yurttaşlarım beni iyi dinleyin diye seslenen Kılıçdaroğlu, CHP ilkelerinden vazgeçti iddiaları ile ilgili olarak şunları söyledi: Diyorlar ki CHP Atatürk ü dışladı, CHP elitist parti Ben de diyorum ki CHP çağdaş, yiğit bir partidir. CHP nin genlerinde Kuva-yı Milliye vardır. Kılaçdaroğlu konuşmasında şu hususlara dikkat çekti: Sen doğuda başka batıda başka konuşuyorsun dediler. Nereye gittiysem aynı şeyi söyledim. CHP iktidarında yerel yönetim özerklik şartını mutlaka getireceğiz. Sadece ve sadece CHP li olduğu için kentsel dönüşüm kararnamesi 2.5 yıl bekledi. Yerel yönetim özerklik şartı olsa bunlar olmayacaktı. Özerkliği mi, demokrasiyi mi savunuyorsunuz. Yerel yönetici yani belediye başkanı Maliye Bakanı nın kapısında saatlerce beklememelidir. Demokrasi ve özgürlüğü yeteri kadar savunamadı diyorlar. Batman da belediye başkanlarının ellerine kelepçe takılmış, sıraya dizilmiş, fotoğrafları çekiliyor. Tahammül edemedim. Doğru değil dedim, yine de diyorum. Hangi genel başkan Deniz Gezmiş in mezarına gitti? Üç fidana sahip çıktım ben, onların mezarına gidip karanfil bıraktım ben. Devrimciliğimiz kağıttan devrimcilik değil. Devrimcilik yürek ister Baskıcı devlete karşı çıktım. Siyasetimizin odağında insan var. Ekmek alıyorsa mutluyum. Sofraya oturuyorsa mutluyum. Gezi eylemlerinden kısa bir bölüm izledik. Taksim i gençlere kapatmışlar. Diktatör bozuntusunun talimatıyla kapatmışlar. Mitingi iptal edip Taksim e yürüdük. Taksim Meydanı Gezicilere açıldıysa İnce, Çatı ya çattı ANKARA - CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda 177 delegenin imzasıyla Genel Başkanlığa aday olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, "Ben genel başkan olduğumda CHP'nin genel merkezinin ışıkları sabaha kadar yanacak, onun için buradayım. Seçim akşamları, genel merkezin önünü cenaze evi değil, bayram yerine döndürmek için bu kürsüdeyim" diye konuştu. Muharrem İnce, konuşmasına Hasan Hüseyin Korkmazgil'in "Acıyı Bal Eyledik" şiirinin bir bölümünü okuyarak başladı. Umudun bir iddia olduğunu dile getiren İnce, "Umut bir başlangıçtır, umut inanmaktır, umut inandırmaktır; yaşama şekil vermektir, yaşama biçim vermektir, umut geleceğe hazırlanmaktır" dedi. Umudun olduğu yerde "imkansız" diye bir şey olamayacağını da vurgulayan İnce, "Yüreklerinde CHP sevgisi olanlar için bahane ve engel yoktur" değerlendirmesini yaptı. Bütün düğümleri çözmek ve acıları dindirmek için yola çıktıklarını ifade eden İnce, şöyle devam etti: "Yoksulluğu kader olmaktan çıkarmaya varız. Benim iddiam, ben genel başkan olduğumda CHP'nin genel merkezinin ışıkları sabaha kadar yanacak, onun için buradayım. Seçim akşamları, genel merkezin önünü cenaze evi değil, bayram yerine döndürmek için bu kürsüdeyim. 15 yaşındaki Berkin'in anasını meydanlarda yuhalatan o adamı oradan indirmek için buradayım. Askere giderken, mezhebini sormayıp, askerde şehit olduğunda o şehit çocuğunun Cemevindeki cenazesine katılmayan devlet erkanına hesap sormak için buradayım. Çocuklarımızı istemedikleri okullara kaydedenleri, iktidardan uzaklaştırmak için, evlatlarımızın sokaklarda sopalarla dövülerek öldürülmemesi için buradayım. Aile boyu, imar, rant, arsa, dolar sevdasına düşmüş bir başbakana Atatürk'e İsmet İnönü'ye 'iki ayyaş' dedirtmemek için buradayım. 'Madencinin ölümü kaderdir' dedirtmemek için buradayım. Uludere'de 12 yaşındaki çocukların bombalanmaması için buradayım. Kafa kesen terör örgütlerini komşu yaptırmamak için buradayım. Parti kongrelerinde boy gösteren, evindeki paraları sıfırlayan, haram paraları para sayma makinesiyle sayan, hırsızlığı kapatmak için de yargıyı kendisine bağlayan cumhurbaşkanını Yüce Divan'a göndermek için buradayım." -"Önce solculuğumuzu hatırlayacağız" Gençlere özgürlük şarkıları söyletmek için aday olduğunu vurgulayan İnce, konuşmasında onu yapan CHP lilerdir. Bizim demokrasi anlayışımızdır. İz her kimliğe saygılıyız. Kimliğe ve inanca saygı göstermek, sahip çıkmak sağa kaymak değildir. İnsan Allah ın yarattığı en değerli varlıktır. İnsanlar arasında ayrım yapmadım. Açıkça söylüyorum bütün dünya dinlesin. Solcuları değil sağcıları seviyorsun efendim. Sağcı solcu ayrımı yapmadan bütün insanlarımı seviyorum. İktidar olduktan sonra sadece solculara değil bu ülkenin tüm insanlarına hizmet edeceğiz. Bu ülkenin en temel sorunu yoksulluktur. Proje ürettik adına aile sigortası dedik. Bu projeyi ürettik diye mi sağa kaydık. Yoksulluğu yenmek ne zaman bizim hedeflerimizden dışarı kaydı. Türkiye de hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek dedim. Şimdi ben sağcı mı oldum. CHP sağa mı kaydı. Yok böyle bir şey. CHP neredeyse orada durmaya devam edecektir. Ama ilerleyerek devam edecektir. Bana oy versin vermesin, merdiven altı atölyelerde çalışan bütün işçileri sigortalı yapmak benim boynumun borcudur. Çöpten kağıt toplayan yüzbinler var. O annelerin, babaların, kadınların haklarını kim savundu? Biz savunduk. Nasıl oluyor da onların hakkını savunurken sağa kayıyoruz. CHP elitist bir parti diyorlar. Elitlere saygım var, aydındır. Ama bir elitistler var. Rakı sofralarında Türkiye yi kurtarırlar. Bunlardan partiyi temizleyeceğim. Bunu herkes iyi bilsin. Bana çalışan adam lazım, rakı sofralarında konuşan adam değil. Elitizmi reddediyorum. Dersimli Kemalim, devrimci Kemalim. Bir cumhuriyet çocuğuyum ben. İnsanıma aşığım ben. Dersim in köyünde bir Aralık ayında doğdum. 7 kardeşiz. En büyük ablam okuma yazma bilmez. Annem de okuma yazma bilmiyor. Babam küçük bir memur. Yedi kardeşten üniversiteye giden tek benim. Haram lokma yemedim. Helalin peşinde oldum. Kitabımda hırsızlık, kul hakkı yemek yok. Kılıçdaroğlu seçildi, çok demokrattı şimdi baskıcı olmaya başladı. Kimse demokrat dersi vermesin, kimse de kusura bakmasın. Demokrasinin de disiplinin de ne olduğunu bilirim. Düne kadar sustum. Sabah mikrofonu gören koşa koşa gidip CHP yi eleştirirse kimse kusura bakmasın buna izin vermeyeceğim. Benim genel başkanlığım zamanında o tüzük değişikliği olmasaydı yeni bir genel başkan adayı çıkamazdı. Ben genel başkan adayları çıksın diye çaba harcıyorum. Ben bu yarışın bütün koşullarını hazırladım. Yan yana oturuyoruz. Telefon ettim. Ne kadar istiyorsa davetiye de gönderelim. Demokrasiden yanayız. Ama demokrasi kaos demek değildir. Ya bu partinin kurallarına bağlanırsınız ya da ayrılırsınız. Tüzüğü değiştirdik. Yüzde 33 cinsiyet kotası getirdik seçimleri kadın ağırlıklı bir seçim olacak. Aktif pasif üyelik getireceğiz. Aidatını ödeyen gelecek seçme seçilme hakkını kullanacak. Mobil aidat ama. Bir sendika ağaları var bir de parti ağaları. Parti ağalarını da sileceğim. Yok öyle bir şey. Demokrasiyi partiye CHP olarak getirdik. CHP geçmişiyle neden yüzleşmesin. Özgüveni olan bir partiyiz. Yer zamanı geldiğinde elbette yüzleşiriz. Geçmişimizle onur duyuyoruz. Ahmed Arif'in "A Diloş Bebe" şiirinin bir bölümünü de okudu. "Hep birlikte A Diloş Bebe'ye verilen öğüdü dinleyeceğiz" diyen İnce, şunları söyledi: "Diyarbakır'dan Trabzon'a köprü kuracağız, kardeşlik türküleri söyleyeceğiz. Halayı omuz omuza çekeceğiz, horonda dik duracağız, çiftetelli ile coşacağız. Türkiye'yi mutlu kılmak için, kara bulutların arasında kaybolmamak için, iktidar olmak için, önce devrimciliğimizi, önce solculuğumuzu hatırlayacağız. Ben yola çıkarken büyük isimlerle çıkmadım, büyük isimlerle ilgilenmiyorum; bana büyük isimler değil, bana büyük davaya inanmış isimler lazım. Nasıl bir Türkiye istiyorsak önce öyle bir CHP yapacağız. Türkiye'de demokrasi istiyorsak önce CHP'de demokrasiyi kurup kurumsallaştıracağız. Bütün adaylıkları üyelerle ön seçimle yapacağız. Kişilerin partisi değil, ilkelerin, tutarlılıkların partisi olacağız. Artık bu partide Genel Başkanın ne zaman çekileceği, istifa edeceği tartışılmayacak, bu tüzükte yazacak. Tüzükte 'genel başkan olduktan sonra ilk iki seçimde partiyi birinci parti yapamazsan gidersin' diyecek. Bu Sayın Kılıçdaroğlu için de benim için de geçerli olacak. Artık millet CHP'nin genel başkanı ne zaman gidecek diye beklemeyecek. Biz ise ülkenin sorunlarını konuşacağız. Hiçbir genel başkan şimdiden sonra, 'iktidar yapamazsan gidersin' diyen bir tüzük karşısında, 'anlamlı oy kaybından' söz edemeyecek." Fehmi KORU Rüya gören iktidara uzanır Acaba CHP nin derdi rüya eksikliği olmasın? Türkiye de siyaset hayli zamandır Tayyip Erdoğan eksenli yapılıyor. CHP li siyasetçiler de kendilerini ona göre konuşlandırarak tanımlıyorlar. Bunu da en yoğun biçimde CHP Kurultayı öncesi hissedebiliyoruz. Kurultay da çekişecek Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yle yapılmış son mülâkatlara göz atın, ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. O zaman, CHP yi ve kurultayını değerlendirmek için, Tayyip Erdoğan fenomenine biraz daha yakından bakmakta yarar var. En son durağı cumhurbaşkanlığı olan bir siyasetçi Tayyip Erdoğan... Taban siyaseti yaptıktan sonra seçimle gelinen bütün basamakları sırasıyla aşmayı başardı: Belediye başkanlığı... Milletvekilliği... Başbakanlık... Cumhurbaşkanlığı... Her uğradığı durakta kalıcı izler bıraktığını biliyoruz. Onun belediye başkanlığı öncesi İstanbul ve başbakanlığı öncesi Türkiye, onun göreve gelmesinden sonra olağanüstü değişti. Cumhurbaşkanlığında da daha ilk günden iz bırakmayı amaçladığını belli edecek biçimde davranıyor. Belli ki, oradan ayrıldığında da, farklı bir mirastan söz edeceğiz. Nedir Tayyip Erdoğan ı başka siyasetçilerden ayırt eden temel özellik? Bu sorunun yöneltileceği siyaseti yakından izleyen gözlemciler ile siyaset bilimcilerin verebileceği onlarca cevap olabilir; ama kendi hesabıma ben, hepsinin cevaplarının ortak noktası olabilecek tek bir sözcüğü önemsiyorum: Rüya... Rüya sözcüğüyle anlatmaya çalıştığım, Tayyip Erdoğan ın üstleneceği görevlerle ilgili önceden belirlenmiş bir projesi bulunduğu, o projeyi hayata geçirmek üzere kendisiyle aynı rüyayı paylaşan bir kadroyla çalıştığı ve karşılaştığı sorunları aşmada her şeyi göze alabilecek bir cesarete sahip olduğu gerçeğidir. Kısacası bir rüyası var Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının; politikayı onu gerçekleştirmenin bir aracı olarak görüyorlar... Gerçekleştirme yolundayken önlerine çıkan engellere veya çıkabilecek potansiyel tehditlere karşı keskin tavırlılar. Hedefe kilitleniyor ve amaç gerçekleşene kadar dur durak bilmiyor. Ondan Hazırlıklıyız mesajını alanların sayısı çoğaldıkça, Ak Parti nin oyları da artıyor. CHP liler mukayeseye kızıyorlar, biliyorum, ama Tayyip Erdoğan ın bu yönüyle en fazla benzediği kişi CHP nin kendisiyle hep övünegeldiği kurucusudur: Mustafa Kemal Atatürk... Onun da vaktiyle oturduğu koltuğun yeni sahibi olunca, artık 1. Cumhurbaşkanı ndan Aziz Atatürk diye söz etmesi Tayyip Erdoğan ın, herhalde bilinçli bir tercih olmalı... Halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olarak, Tayyip Erdoğan ın, makamını, Türkiye için gördüğü rüyanın bütününü hayata geçirmek için kullanacağından hiç kuşkum yok. Yazının başında, CHP de fark ettiğim sorunun, rüya eksikliği olabileceğine değinmiştim. Bu girişten sonra fazla ayrıntıya dalmak herhalde gerekmez; mal meydanda: CHP de söz sahibi olanlar, ülkeyi yönetmeye tâlip olan CHP kadroları, pek çok olumlu özelliklere sahip olsalar bile, Türkiye için bir rüya ya sahip oldukları hissini dışarıya yansıtmıyorlar. Nedir Kemal Kılıçdaroğlu nun Türkiye için rüyası? Muharrem İnce nin rüyası nedir? Onlarda, genel geçer söylemler dışında ileriye dönük beklentileri içeren bir proje, aynı ufka beraberce yürüdükleri görüntüsü veren bir kadro ve projeyi hayata geçirme yolunda dışa vurulan bir kararlılık emaresi görülebiliyor mu? Projeler, ancak bir başka projeyle, ona gönül vermiş bir kadroyla ve gözü dönmüşlüğe yakın bir kararlılıkla alt edilebilir. Bu kurultayda olmaz, belki bir sonrakinde... Polis, 3 bin öğrenciye "dost elini" uzattı KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yürütülen "İlk Adımda Dost Eli" projesi kapsamında, polis üniversiteye kayıt için gelen 3 bin öğrenciye barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı oldu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne (KSÜ) kayıt için gelen öğrencileri bilgilendirmek amacıyla başlatılan çalışma çerçevesinde kentin birçok noktasına afiş asarak, üç ayrı yerleşkede stant açan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 bini öğrenci yaklaşık 7 bin kişiye ulaştı. Ekipler tarafından karşılanan öğrencilerle velileri yapılan bilgilendirme faaliyetlerinin ardından kalacakları yurtlar ve evlere kadar götürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli proje sorumlusu Komiser Ayşe Akay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin kötü niyetli kişilerin tuzağına düşmelerini engellemek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında 10 bin broşür dağıtıldığını söyledi. Veliler ve öğrencilerin kendilerini ilk gördüğünde biraz tedirginlik yaşadığını ancak bir süre sonra polis olduklarını anlayınca yüzlerinde tebessüm oluştuğunu belirten Akay, projenin çeşitli etkinliklerle yıl boyunca devam edeceğini kaydetti. Silopi'nin Şırnak ilçesinden gelen öğrenci velisi Ragıp Ökten, bu tarz uygulamaların daha önce yapılması gerektiğine söyledi. Çocuğunun emin ellerde olduğunu gördükten sonra gönül rahatlığıyla evine döneceğini belirten Ökten, emeği geçenlere teşekkür etti KAYIP Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. Necati ÖZDEMİR

12 TURİZM Mergagüze Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor SİİRT - Şirvan ilçesinde 30 metre yükseklikten vadi tabanına dökülen Mergagüze Şelalesi, doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yamaçlı köyünün Halenze mezrası yakınlarındaki şelalenin doğaseverler tarafından ziyaret edilebilmesi için turizme kazandırılması isteniyor. Mergagüze Şelalesi'ni ziyaret eden Kaymakam İbrahim Özdel, AA muhabirine, ilk kez gördüğü şelalenin bir doğa harikası olduğunu söyledi. Şelalenin Bitlis sınırında bulunduğunu ifade eden Özdel, "Şelaleyi keşfetmek için davet üzerine dereleri geçip, dağları aşarak yorucu bir yolculuğun ardından buraya ulaştık. Şelaleye ulaşımın daha kolay gerçekleşmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır" dedi. Yamaçlı köyünde özellikle kadınların günde iki kez hayvanlarını sağmak için şelalenin bulunduğu alana geldiğini öğrendiklerini kaydeden Özdel, şelaleye ulaşım konusunda yaşanan mağduriyetin en kısa sürede giderileceğini belirtti. Muhtar Edip Erdoğan ise şelalenin turizme kazandırılması ve tanıtılması için çeşitli girişimlerde bulunduğunu anlattı. Köy halkının şelalenin turizme açılmasını beklediğini ifade eden Erdoğan, "Şelaleye ulaşım için yol yapılırsa burayı ziyaret etmek isteyenler artacaktır. Devletimizin burayı turizme kazandıracağına inanıyoruz. Tüm doğaseverleri Mergagüze Şelalesi'ni görmeye davet ediyoruz" diye konuştu. Malatya'daki Aslantepe Höyüğü'nde bulunan ve "dünyanın en eski kerpiç sarayı" olduğu belirtilen yapıyı, 8 ayda 15 bin kişi ziyaret etti. MALATYA - Malatya'daki Aslantepe Höyüğü'nde bulunan ve "dünyanın en eski kerpiç sarayı" olduğu belirtilen yapıyı, 8 ayda 15 bin kişi ziyaret etti. Roma La Sapienze Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Aslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aslantepe'deki kazılarda ortaya çıkardıkları sarayın 2011 yılında açık hava müzesine dönüştürüldüğünü hatırlattı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi"ne Türkiye'den son dahil edilen 13 alandan biri olan ve milattan önce 5 binli yıllara tarihlenen Aslantepe Höyüğü'nün tarih açısından önemine dikkati çeken Frangipane, "Malatya Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nden aldığım bilgiye göre, sene başından ağustos ayına kadar burayı 15 bin kişi ziyaret etmiş. Şimdi daha çok ziyaretçi var. Yaz mevsimi, ağustos-eylül döneminde çok daha fazla geliyorlar ancak yabancı turist az, daha çok Türkiye'den geliyorlar. O zaman, daha çok tanıtım lazım" diye konuştu. Bu tarihi mekanın dünyanın her yerinde bilinmesi gerektiğini vurgulayan MUĞLA - Marmaris'in, Doğu Akdeniz'deki karışıklıklar nedeniyle kruvaziyer turizminde yaşanan kayıpları Amerikalı ve Fransız turistlerle kapattığı belirtildi. Türkiye'nin en gözde kruvaziyer limanlarından birisi olan Marmaris, bu sezonda aynı anda binlerce kişiyi taşıyabilen "yüzen otellere" ev sahipliği yapıyor. Günübirlik olarak ziyaretler gerçekleştiren dev gemiler ilçe ekonomisine katkı sağlıyor, kış aylarında canlılığa neden oluyor. Marmaris Liman İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Şükrü Tugay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır'daki karışıklıklar ve İsrail'in Gazze saldırıları gibi olaylar nedeniyle kruvaziyer turizminde düşüş olsa da Marmaris Limanı'nın yolcu sayılarının iyi durumda olduğunu söyledi. Özellikle Marmaris'e çok sık ANKARA- Geçen yıla göre yaklaşık 6 kat artan çevreye duyarlı tesislerle Türk turizmine "yeşil yıldız" damgası vuruldu. Kültür ve Turizm Bakanlığınca temelleri 1993 yılında atılan uygulamayla 2013'de yeşil yıldız almaya hak kazanan 22 çevreye duyarlı tesis bulunurken, bu sayı haziran ayında 103'e, ağustos itibarıyla 125'e ulaştı. Yeşil Yıldız verilen çevreye duyarlı yerler arasında 64 tesis ile Antalya başı çekiyor. İstanbul 14 tesisle ikinci sırada yer alırken, Muğla 11, İzmir 9, Hatay 4, Ordu ve Şanlıurfa üçer tesisle yeşil yıldıza sahip. gelmeyen ülkelerden turist artışı olduğuna işaret eden Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerikan ve Fransız gemilerinde artış yaşanıyor. Yeni pazarların açıkları doldurmasıyla kaybı en aza indirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki 1-2 yıl daha bu düşme trendinin devam edeceğini daha sonra ise Doğu Akdeniz'in siyasi istikrara kavuşmasıyla tekrar hareketleneceğini düşünüyorum. Çünkü, dünyanın en eski kalıntıları ve herkesin merak ettiği yerler bizim bölgemizde. Eninde sonunda bölgemiz yeniden hareketlenerek eski günlerine kavuşacak." Daha önce yaptıkları görüşmeler sonunda, Mısır'a gidecekken rotasını Marmaris'e çeviren gemiler nedeniyle bir artış yaşadıklarını hatırlatan Tugay, ancak bu durumun ileriye dönük sıkıntı oluşturacağını bildiklerini kaydetti. Frangipane, "Tabii, bilim adamları biliyor. Bu sene Amerika'da, Almanya'da ve Fransa'da konferanslar verdim ama insanlar fazla bilmiyor. O zaman daha anlatmak lazım. Bunun için Türk profesörlerle, Malatya Arkeoloji Müzesi ve Valilikle çalışıyoruz. Burası, tarih için çok önemli, dünya tarihi için önemli" ifadesini kullandı. Açık hava müzesinde güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiğini belirten Frangipane, "Gündüz bir bekçi var. Çok iyi bir bekçi ama o adam gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyor, kapı açık kalıyor. Valilikle konuşacağım, en az bir bekçi daha lazım. Bizim bekçi var ama bizim bekçi kazı evine bakıyor, depoya bakıyor, kazı alanına bakıyor. Yetmez. O zaman daha çok turist için daha güzel ve organize bir şey olacak" dedi. Frangipane, Nemrut Dağı'nın Malatya'ya yakın olduğunu ifade ederek, "Şimdi bazı turlar düzenleniyor. Bu şekilde birkaç grup geldi. Malatya'ya ve Aslantepe'ye geliyorlar, sonra Nemrut Dağı'na gidiyorlar. O çok güzel. Turistler, Aslantepe'ye geliyor, çok beğeniyor" şeklinde konuştu. Açık hava müzesine 3 dilde panolar koyduklarını belirten Frangipane, sarayı Türkçe, İngilizce ve İtalyanca anlattıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Saray sadece Malatya'da değil, Doğu Anadolu'da çok önemli. Medeniyetler burada başlamış. Saray, geç kalkolitik döneme tarihleniyor, milattan önce yılları. O zaman Mezopotamya'da da çok önemli. Yeni sistem başladı. Sarayın çok büyük mimarisi var. Sadece tapınak değil, Turizmde "yeşil yıldız" hamlesi... Bakanlığın Kültür-Turizm Uygulamaları ve Etkinlikleri Daire Başkanı Mehmet Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı tesisin önemini vurguladı. Taşkın, Türkiye'nin turizmde dünyada 6'ncı sırada yer aldığına işaret ederek, "Tabiatımız elden gittikten sonra neyi pazarlayacağız? Biz artık başka ülkeler tarafından oluşturulan kriterlere uyan değil kendi kriterlerini oluşturan ve evrensel kriterlere de katkı sağlayan bir ülke olmak durumundayız. Bu noktada en önemli kriterlerden biri de çevreye duyarlı turizm tesislerinin ve turizm anlayışının sağlanması 13 6 Eylül 2014 Cumartesi "Dünyanın en eski kerpiç sarayı"na ziyaretçi akını Mezopotamya'da büyük tapınaklar var ama buradaki saray gibi oldu. Bu önemli. Değişik sistem, bir kompleks var. Devlet sistemi başlıyor, bürokrasi başlıyor. Buradaki kazılarda 2 bin 200 mühür baskıları bulduk. Demek ki memurlar ve bürokrasi vardı. Bu saray çok monumental (anıtsal) bir bina. İçinde değişik binalar, tapınak, avlu, depolar ve koridor var. Duvarında çok güzel çizim var. Bunun için biz koruma yaptık." Marmaris, kruvaziyer turizminde yeni pazarlara yöneliyor çünkü biz sürdürülebilirliği sağladığımız ölçekte birinciliğe kadar ulaşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu. "Bizim en büyük turizm ürünümüz eşsiz doğamız" diyen Taşkın, çevreye duyarlı tesis sayısını daha da artırmayı amaçladıklarını söyledi. Taşkın, Bakanlık olarak bu kapsamda "Turizm Sektöründe İşverenlerin ve Çalışanların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Projesi" ile 15 otele yeşil yıldız alabilmeleri için ücretsiz danışmanlık hizmeti vereceklerini bildirdi. Toplamda 7,5 milyon avro bütçeli AB projesiyle turizm sektörü çalışanlarına eğitim de verileceğini kaydeden Taşkın, "Belli bir çıtanın üzerine çıkmış durumdayız fakat eğitimi bıraktığımız anda tekrar geriye düşme ihtimalimiz var. Bu nedenle üniversitelerde verilen eğitimlerle yetinmemek, sektörün içerisinde yetişen insanlardan da yararlanmak gerekiyor" diye konuştu. Taşkın, turistlerin memnuniyetinin arttığı oranda tekrar ziyaretlerinin çoğaldığına dikkati çekerek, "Bu nedenle turistlerin önümüzdeki yıl boyunca Türkiye'yi 5-10 kez ziyaret etmesini sağlamayı ve bu vesileyle bir marka bağımlılığı da yaratmayı amaçlıyoruz" ifadesini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri projesi kapsamında Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterleri sağladıkları takdirde "yeşil yıldız" veriliyor. Bu da tesisin "çevreye duyarlı tesis" olduğunu gösteriyor.

13 14 6 Eylül 2014 Cumartesi Üç yılda 400 ton plastik kapak toplandı YAŞAM-ÇEVRE Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'nin 3 yılda önce başlattığı "plastik kapak" kampanyası çerçevesinde bugüne kadar 400 ton plastik kapak toplandı. Kapakların satışından elde edilen gelirle 408 özellikli manuel tekerlekli sandalye, 28 akülü tekerlekli sandalye ile çok sayıda yara minderi ve akü alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. İSTANBUL - TOFD Genel Başkanı Ramazan Baş, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, dernek kurulduğundan bu yana ulusal ve uluslararası birçok projeyi başarıyla yürüttüğünü belirterek, bunların en önemlilerinden birinin de toplumda "mavi kapak" olarak bilinen "plastik kapak kampanyası" olduğunu söyledi. Kampanyanın öneminin bazı kesimlerce yeterince anlaşılamadığını dile getiren Baş, çöpe atılan plastik kapakların bu yolla nasıl işe yaradığının gösterildiğini ifade etti. "2011 yılının ekim ayından beri 400 ton kapak toplamışız. Çöpe atılacak, bir değeri olmayan hem çevre kirliliğine hem de doğal kaynakların kaybına neden olacak ürünleri gönüllü olarak topluyorsunuz ve onlar akülü veya manuel tekerlekli sandalye, yara minderli sandalye gibi insanların özgürce hareket edebilmelerini sağlayacak araçların alımını sağlıyor" diyen Baş, bazen bu konuda kendilerine eleştiriler geldiğini belirtti. Bu okulun mezunları işsiz kalmıyor... ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü'nden mezun olan öğrencilerin sektördeki donanımlı eleman ihtiyacı dolayısıyla daha mezun olmadan iş buldukları bildirildi. ESOGÜ Mahmudiye Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hakan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında açılan bölümün geçen yıl 5 dönem mezunların verdiğini vurguladı. Yüksekokulun kurulu bulunduğu Mahmudiye ilçesinin atçılık konusunda 250 yıllık geçmişe sahip olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Çalışkan, "İlçede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM), Türkiye Jokey Kulübü'ne (TJK) ve özel şahıslara ait haralar var. Mahmudiye Türkiye'deki üç at merkezinden birisi durumunda" dedi. ISSN Genel Yayın Yönetmeni Ahmet TEKEŞ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yıl: 44 Sayı: Eylül 2014 Cumartesi Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yazı İşleri Müdürü Ayşegül BALDEMİR İstihbarat Şefleri Şenol GÜNÜÇ - Kenan ERGEN Görsel Yönetmen Şebnem ÜNAL Sayfa Editörleri Yasemin AYDOĞDU - Emine ÖZCAN İnternet Editörü Alparslan OĞUZ Haber Merkezi İsmail Yıldız, Hakkı Murat SÖBÜTAY, Tülay CANPOLAT, Gazi BOZKURT, Burcu KERİM, Betül SÜSLEN İdari Merkez Yayın Sahibi Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Temsilcisi: Yazı İşleri Tel: (PBX) Fax: Yiğit YİĞİT Ankara Temsilciliği İstanbul Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Dağıtım: TURKUVAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir Bu eleştirilerden birinin "Bu tekerlekli sandalyeleri vermek devletin görevi değil mi?" sorusunun olduğuna işaret eden Baş, devletin bu sandalyelerden bir kısmını verdiğini, belirli kriter koyduğunu, o kriterleri uymayıp da tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyanların bulunduğunu aktardı. Baş, TOFD olarak ilgililerle sürekli bu konularda görüştüklerini ifade ederek, bu konuda ihtiyaçların giderilebilmesinin takibini yasal yollardan yaptıklarını, 4 duvar arasında yaşayıp evlerinden hiç çıkamamış insanların özgürce hareket edebilmeleri için bu tür projeleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Kampanyaya bütün halkın katılımını sağladıklarını ve bu süreçte farkındalık oluştuğunu dile getiren Baş, şöyle devam etti: "Yüzlerce insanın akülü veya manuel tekerlekli sandalye ve diğer ihtiyaçları karşılandı. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan projelerinden biri bence. Çok farklı ideolojilere sahip insanlar her gün kamplara ayrılarak birbirleriyle ideolojik tartışmalar yaparken bir yere konmuş kutuya hepsi aynı anda kapak atıyor. İnsanları birleştiren bir proje. Ayrıca biz sonuçlarını da en güzel şekilde insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Nerede ne kadar fayda sağlandı biz raporlandırıyoruz. Törenlerle dağıttığımız ya da gelemeyen kişilere gönderdiğimiz araçların kimlere ANKARA - Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) Başkanı Emre Taşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin görme engellilerin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla kurulduğunu belirtti. Görme engellilerde bilgiye erişim sorununun çok fazla olduğunu ifade eden Taşgın, görmeyenler için eğitim teknolojilerinin Türkiye'de yaygınlaşmadığına dikkati çekti. Özellikle matematik kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşandığını dile getiren Taşgın, Türkiye'deki görme engellilerin matematik kaynaklarına erişim sorununa Japonya'da geliştirilen bilgisayar yazılımıyla teknolojik çözüm getirileceğini söyledi. Bu kapsamda düzenlenen toplantıya, görme engellilerin bilgiye erişimi konusunda çalışmalarda bulunan kişilerin yanı sıra matematik ve bilişim gibi alanlardaki uzmanların da katıldığını dile getiren Taşgın, "Ülkedeki görme engelli bireyler matematik kaynaklarına erişmekte zorluk çekiyor. İnfty yazılım paketi uzun vadede bir devrim niteliği taşıyacak" dedi. Yazılım paketinin Türkçe'ye uyarlanması halinde, matematik kaynaklarının erişilebilir olarak dijital ortama aktarılacağını anlatan Taşgın, bu amaçla da İnfty Project ekibiyle temasa geçtiklerini, yazılım programının ülkeye kazandırılması için çalışmalara başladıklarını belirtti. İnfty Project ekibinin ayrı üniversitelerde görev yapan üç araştırmacıdan oluştuğunu dile getiren Taşgın, "Bu projeyle temel olarak matematik formüllerinin yazılı olduğu bir kağıdın taranarak görme engelli bireyler tarafından kullanılabilmesi ve erişilebilir olarak matematik dokümanı oluşturulması hedefleniyor. Ankara Servis Hizmetleri Size en yakın servis Arçelik-Beko teknik servisi Çamaşır Makinesi, Buzdolabı, Bulaşık Makinesi, Klima, Kombi bakım onarımı. Kullanılan malzemeler orjinal olup 1 yıl garantili olarak hizmet sunmaktadır. Tel: Cep Tel: ulaştığı bilgilerini veriyoruz. Bugüne kadar 3 yılda 400'ün üzerinde özellikli manuel tekerlekli sandalye verildi. Yani devlet 250 lira karşılığında bir manuel sandalye veriyor ama özellikli manuel tekerlekli sandalyeler bin lira civarında." Baş, bu özellikle sandalyeleri devletin karşılamadığını bu yüzden ihtiyacın fazla olduğunu söyledi. Görme engelli öğrencilerin matematik alanında yaşadığı sıkıntılara yönelik Japonya'da geliştirilen "İnfty Yazılım Programı" Türkçe'ye uyarlanarak Türkiye'de de kullanılmaya başlanacak. Matematik alanındaki kaynakların dijital ortama aktarılmasıyla görme engelliler, sayısal derslerde de artık söz sahibi olabilecek. Görme engellilerin matematik kabusu bitiyor Diyanet ten, eğitime destek ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) eğitime desteği sürüyor. Her yıl burs verdiği öğrenci sayısını artıran vakıf, geçen sene 15 bin 526 öğrenciye 7 milyon 21 bin 750 lira burs verdi. Bu seneki burs başvuruları ise ekimde alınacak.. Vakıf, üniversitelerde öğrenim gören başarılı öğrencilere özel destek başarı bursu ve eğitim yardımı yapacak. TDV Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın kurulduğu günden beri eğitime büyük önem verdiğini söyledi. Vakıf olarak milli ve manevi değerlerle sahip gençlerin yetişmesi için çalıştıklarını belirten Tutkun, "Üniversite öğrencileri, rahat şekilde öğrenimlerini tamamlamaları için maddi kaynağa ihtiyaç duyuyor. Vakıf olarak eğitim döneminde 15 bin 526 öğrenciye 7 milyon 21 bin 750 lira burs verdik. Her yıl burs verdiğimiz öğrenci sayısı artıyor" dedi. Tutkun, vatandaşların destekleriyle her yıl binlerce öğrencinin yüzünün güldüğünü dile getirerek, "Bugüne kadar 220 bin öğrencimize milletimizin destekleriyle 44 milyon 347 bin lira eğitim ve burs yardımı yaptık. Bu yıl da üniversite öğrencilerine burs ve eğitim yardımı yapacağız" ifadelerini kullandı. Burs duyurularının bu ay içinde " adresinden yapılacağını, ekim ayında ise müracaatların alınacakağını kaydeden Tutkun, başvuruların internet üzerinden gerçekleşeceği bilgisini verdi. Gerçekten ihtiyacı olan öğrencilere bursların verilmesi konusunda titiz şekilde çalışma yapıldığını vurgulayan Tutkun, üniversiteye yeni kayıt yaptıranlar arasında ilahiyatın yanı sıra hukuk, tıp, mimarlık ve mühendislik fakülteleri öğrencilerinin de burslara başvurabileceğini anlattı. Vakfın ayrıca başarılı 266 öğrenciye 2 yıldır 300 lira özel destek başarı bursu verdiğine dikkati çeken Tutkun, şunları kaydetti: "Bu burstan yararlanacak öğrencilerimizi, gelecekte kurumumuz ya da benzer kurumlarımızda kariyer yapabilecek kişilerden seçiyoruz. Burs süresince öğrencilerimizin genel başarı durumlarını takip ediyoruz. Kendini geliştiren, yeniliğe açık, bilgili, manevi yönden donanımlı bu kardeşlerimizi yetişmiş insan kaynağı olarak kurumlarımıza kazandırmak için çalışıyoruz."

14 6 Eylül 2014 Cumartesi Ribery'e "milli takım zorlaması" ANKARA- Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, geçen ay milli takımdan emeklilik kararı alan Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery'e izin vermediğini, çağrılması halinde milli takımı reddetmek gibi bir hakkı olmadığını söyledi. Fransız basınına konuşan Le Graet, Fransa'nın İspanya ve Sırbistan ile oynayacağı hazırlık karşılaşmalarında aday kadroya çağrılmasına rağmen emeklilik kararından vazgeçmeyen Franck Ribery'nin böyle bir hakka sahip olmadığını öne sürdü. Bir dönem Galatasaray forması da giyen 31 yaşındaki Ribery'nin Fransa için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Başkan Le Graet, "Milli takım seçimi ona bağlı bir durum değil. Önümüzdeki aylarda kulübüyle harika formunu devam ettirirse ve Fransız futbolu için vazgeçilmez olduğunu yeniden gösterirse, milli takıma tekrar çağrılacak. Öncelikle forma girmesi gerek" ifadelerini kullandı. Halilhodziç, istediğinden FAZLASINI ALDI Transfer döneminde kadrosuna 22 oyuncu katan Trabzonspor, teknik direktör Vahid Halilhodziç'in isteğinden fazlasını aldı. TRABZON - Halilhodziç ile anlaşmadan önce Galatasaray'dan Salih Dursun, Wolfsburg'dan Ferhat Yazgan, Bandırmaspor'dan Kurtuluş Yurt, Gaziantepspor'dan Turgut Doğan Şahin, Altınordu'dan Gökhan Karadeniz, Orduspor'dan Anıl Taşdemir, Ajax'tan Serhat Çakmak, Elazığspor'dan Serdar Gürler, Deniz Yılmaz ve 1461 Trabzon'dan Yusuf Erdoğan olmak üzere 10 futbolcuyla anlaşan bordomavililer, Boşnak teknik adamın raporu doğrultusunda transfere daha da hız verdi. Deneyimli teknik adamın, Avusturya kampında Augusburg ile oynanılan maçtan sonra "yakın bir zamanda 10 oyuncu transferi bekliyorum. Bu değişiklik acil bir şekilde gerçekleşmezse takımda kalmayacağım" şeklinde açıklamalar yapmasının ardından yönetim kurulu kadroya 12 futbolcu katarak daha fazlasını yaptı. Bordo-mavililer, Halilhodzic ile anlaşma imzaladıktan sonra İngiltere'nin Watford takımından Essaid Belkalem, Benfica'dan Oscar Cardozo, Monaco'dan sözleşmesini fesh eden Carl Medjani, Fransa'nın Guingamp takımından Fatih Atik, Antalyaspor'dan Musa Nizam, Kardemir Karabükspor'dan İshak Doğan, Milan'dan Kevin Constant, Kayserispor'dan Sneijder'den, Van Gaal'e tam destek ANKARA- İtalyan basınına konuşan Hollandalı yıldız, Premier Lig'de çıktığı 3 karşılaşmada sadece 2 puan toplayabilen ve Lig Kupası maçında ikinci lig ekiplerinden Milton Keynes Dons'a 4-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United'ın teknik direktörü Van Gaal'e zaman verilmesi gerektiğini vurguladı. Hollandalı teknik adamın Bayern Münih'i çalıştırdığı dönemde ilk 4 lig maçında tek galibiyet almasına rağmen sezon sonunu lig şampiyonluğu dahil 2 kupayla kapattığını hatırlatan Sneijder, İngiltere'de büyük takım çalıştırmanın zor olduğunu belirterek, "Bu tahmin edilebilecek bir şey. Manchester'da çok baskı altında ve Sefa Yılmaz, Werder Bremen'den Mehmet Ekici, Spartak Moskova'dan Majeed Waris, Guignhamp'tan Mustapha Yatabare ve Olympiacos'tan Avraam Papadopulos'u kadrosuna dahil etti. Trabzonspor, teknik direktör Vahid Halilhodziç döneminde 7 farklı ülke vatandaşını kadroya dahil etti. Bordo-mavili takım, Fatih Atik, Musa Nizam, İshak Doğan, Sefa Yılmaz ve Mehmet Ekici gibi Türk oyuncuların yanı sıra Cezayirli Belkalem ve Medjani, Paraguaylı Cardozo, Gineli Kevin Constant, Ganali Waris, Malili Yatabare ve Yunanistan'dan Avram Papadopulos'un transferlerini gerçekleştirdi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, Hollandalı teknik adam Louis Van Gaal'in Manchester United'ta başarılı olması için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. ufacık bir sorun bile hemen büyütülüyor. İngiltere'de işler böyle, eleştirilmek an meselesi" dedi. Hollandalı teknik direktörün zorlu bir karaktere sahip olduğunun altını çizen Galatasaraylı yıldız, "Onu tanımıyorsanız davranışları size arkadaşça gelmeyebilir ama zamanla değeri anlaşılır. Ben de onunla sorunlar yaşadım ama Dünya Kupası'nın sonunda onunla aramız çok iyiydi" diye konuştu. Van Gaal'in anlayışını oyunculara kabul ettirebilmesi için çok çalışması gerektiğini belirten Wesley Sneijder, "Ona 3 ay verin, United harika bir futbol oynamaya başlayacak" değerlendirmesinde bulundu. Kadroma güveniyorum BURSA- Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kadromdaki oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. Bana umut veren, onların çalışması ve yeteneği" dedi. Güneş, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, forvet mevkisine yaptıkları Bakambu transferiyle kadroda rakebet ortamının arttığını bildirdi. Oyuncularının çok iyi çalıştığını, yeteneklerinin de üst düzeyde olduğunu belirten Güneş, şunları söyledi: "Sezon başında forvette sıkıntı vardı. İlk maçımızda Enes ve Batuhan'a kalmıştık ama şimdi daha iyi durumdayız. Volkan Şen ritmini yakalamak üzere. Ozan İpek de ritmini yakalarsa yeteneğiyle katkı sağlayacaktır. Bakambu da katkı yapacak. Fernandao da daha üzerine koyarsa zenginlik olacaktır. Orta sahada zaten kalite olarak sayısal üstünlüğümüz var. Bu aşamada sıkıntı görmüyorum. Kadromdaki oyuncularıma inanıyor ve güveniyorum. Bana umut veren, onların çalışması ve yeteneği." "Gol kaçıran oyuncu iyi oyuncudur" KONYA - Torku Konyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, yeni transferlerden Marica'nın gol ortalamasının düşük olması ile ilgili "Şu an elimizde Avrupa'nın kabul ettiği bir Marica var. Gol kaçırabilir. Ancak bana göre gol kaçıran oyuncu iyi oyuncudur. Tek istediğim bu gol pozisyonlarının çok olması" dedi. Bakkal, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, beklentileri yüksek bir takım olduklarını söyledi. Eskişehir deplasmanında özellikle oyunun ilk devresinde atılan gol ve oynanılan oyunun herkes tarafından beğenildiğini vurgulayan Bakkal, "İkinci devrede bazı oyuncularımızın yorulması veya rakip takımın daha iyi oynaması sebebiyle yediğimiz goller var. Eskişehirspor maçında beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Tabii gönül isterdi ki böyle başlamayalım. Hakem kararlarını ön plana çıkardı. Guardiola'dan Luis Enrique'ye güvenoyu ANKARA - Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola, eski takımı Barcelona'yı çalıştıran Luis Enrique'nin kendi döneminden daha da başarılı olacağını iddia etti. Barcelona'yı çalıştırdığı sezonlarında takımıyla 3 lig şampiyonluğu yaşayıp, 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Guardiola, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Barcelona'nın yeni teknik direktörü Enrique'ye büyük güven duyduğunu belirtti. Uzun yıllar Barcelona forma giymesinin ardından aynı kulüpte teknik direktörlük yapma fırsatını bulan Enrique'yi kendine benzeten Guardiola, "Barcelona'daki profilimiz zaten uyuşuyor ve benim kadar başarılı olabilir.

15 6 Eylül 2014 Cumartesi Akdeniz mutfa görücüye ç kt ANKARA - YEfi M SERT KARAASLAN - Türk mucitlerince tasarlanan, böbrek tafl tedavisinde aç k cerrahi müdahaleyi ortadan kald ran bn-i Sina (Avicenna) isimli robot, yabanc lar n gözdesi oldu. Yaklafl k 2 y ld r Türkiye de kullan lan ve alan nda uzman birçok yabanc hekim taraf ndan da denenen Türk robotuna, ABD nin yan s ra Avrupa ve Ortado u ülkelerinden talep geldi. Robotu mucitlerinden, Üroloji Uzman Prof. Dr. Remzi Sa lam, AA muhabirine yapt aç klamada, bni Sina robotu ile böbrekteki tafllar n hiçbir kesme veya delme ifllemi olmadan lazer tekni iyle tedavi edilebildi ini belirtti. Bunun hem hasta hem de hekime birçok avantaj sa lad n ifade eden Sa lam, bu teknik sayesinde hekimin yorulmadan operasyonu gerçeklefltirebildi ini ve hastan n da uygulamadan 1 gün sonra taburcu olabildi ini anlatt. Sa lam, Türkiye de robot kullan larak gerçeklefltirilen operasyonlara, yurt d fl ndan çok say da hekimin kat ld n ve canl yay nlanan operasyonlar n yurt d fl nda da izlendi ini belirterek, robotun önemli bilimsel yay nlarda HATAY - Hatay Valili i koordinasyonunda Hatay l Yenilik Platformu projesi kapsam nda düzenlenen Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri 17 Akdeniz ülkesinden ünlü flef ile gurmelerin kat l m yla, Hatay a özgü yöresel ürünlerin sergilenip da t ld kortej yürüyüflüyle bafllad. Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri kapsam nda yürüyüfl Vali Ürgen Alan nda bafllad. Grup ellerinde Hatay tan t c broflür ve dövizlerle Cumhuriyet Meydan ndan Antakya Lisesi ne kadar yürüdü. Gagavuz Türkleri nin geleneksel oyunlar yla bafllayan yürüyüfl kapsam nda Hatay a özgü ürünlerin tan t m da yap ld. Defne yapraklar yla süslenmifl at arabas üzerinde yer alan Defne ve Apollon canland rmas vatandafllardan büyük be eni toplad. Hatay daki farkl din temsilcilerinin de Ben, sen, o yok! Biz var z yaz l araç üzerinde vatandafllara selamlay p karanfil att klar görüldü. Kentteki milli sporcular n yan s ra engellilerin ve okul öncesi e itim ö rencilerinin de yer ald yürüyüfl kapsam nda efleklere yüklenmifl sepetlerde ve tar m araçlar nda Hatay da üretimi yap lan kavun, üzüm, mandalina gibi ürünler de sergilendi. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, etkinlikle ilgili gazetecilere yapt aç klamada, Hatay n çok özel bir co rafya oldu unu kaydetti. Kenttin do udan bat ya, kuzeyden güneye hemen tüm inan fllar n bir flekilde yolunu düflürdü ü çok önemli bir kavflak noktas oldu unu ifade eden Lekesiz, Hatay n Akdeniz co rafyas n n en karakteristik özelliklerini tafl yan illerden bir tanesi oldu unu söyledi. Hatay da farkl dillere, dinlere, etnik kökenlere, inançlara, kültürlere yüzy llard r ev sahipli i yapm fl olmas n n ve bunun beraberinde getirdi i çok önemli zenginliklerin bulundu unu vurgulayan Lekesiz, flöyle devam etti: Bir toplumsal hoflgörü, kültürel çeflitlilik gibi pek çok zenginlik var. Hiç kuflkusuz, bu güzelliklerden, zenginliklerden en önemlisi de farkl l klar uyum, sevgi, hoflgörü ve bar fl içerisinde yaflatabilme iradesinin, kabiliyetinin, kapasitesinin yüzy llar içerisinde Hatay da oluflmufl olmas. En önemli zenginli i bu. Zenginliklerinden biri de mutfak zenginli i. 600 e yak n yemek çeflidiyle pek çok ulusun yemek çeflidinden, say s ndan daha fazla yeme e sahip bir il Hatay. Kentin bu mutfak penceresinden turizm sektörüne bakmam z ve bir taraftan da Akdeniz ülkelerini davet ederek Hatay ve ülkemizi tan tmak istedik. 20 ye yak n kamu kurum kurulufllar n n kat l m yla, deste iyle l Yenilik Platformu kurduk. Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri de platformun çal flmalar ndan, projelerinden bir tanesi. Etkinli e aralar nda talya, spanya, Fransa ve Bosna Hersek in de bulundu u 17 ülkeden 77 flef, uzman ve gastronomi uzman n n kat ld n belirten Lekesiz, bunun il ve ülke için yararl bir organizasyon olmas dile inde bulundu. Renkli bir kortej yürüyüflüyle bafllayan Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri nin 4 gün sürece ini vurgulayan Lekesiz, bu sürede farkl ülkelerin yemek uygulamalar n n yer alaca n, Hatay n derin tarihi ve zengin kültür miras n n keflfine iliflkin programlar planlad klar n kaydetti. Lekesiz, küçük bir ad mla ifle bafllad klar n bundan sonra her ülkenin ev sahipli i yapaca bir etkinlik olarak ve y llarca devam ederek bir gelenek haline gelmesi temennisinde bulundu. yer ald n ve çeflitli ödüllere lay k görüldü ünü söyledi. - Fiyat, 3 milyon TL Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Sinan Kabakc da bir ülkenin geliflmiflli inde bilim ve sanayi de elde edilen baflar n n önemli oldu unu yineledi. Hükümetin, Türkiye nin de bilimsel ürünler ortaya ç karan bir ülke olabilmesi için binlerce bilim insan n destekledi ine iflaret eden Kabakc, bunun sonuçlar n n da yavafl yavafl ortaya ç kmaya bafllad n ifade etti. Kabakc, tamamen Türk bilim insanlar n n özgün tasar m olan Do ulu kad n n yeni trendi, A Ifi VE D fi ESTET VAN - SITKI YILDIZ - Sa l kl a z yap s na ve güzel gülüfllere sahip olmak isteyen Do ulu kad nlar, Yüzüncü Y l Üniversitesi (YYÜ) Difl Hekimli i Fakültesine baflvuruyor. Ülkenin ekonomik olarak geliflimi ve beraberinde artan hayat standard Do u Anadolu Bölgesi'ndeki kad n ve erkeklerin, güzellik merkezlerine ve estetik operasyonlar n yap ld kurumlara ra bet göstermesini sa l yor. Önceki y llarda yaln zca karfl laflt klar sa l k sorunlar nedeniyle uzmanlara baflvuran vatandafllar, flimdilerde sa l k hizmetinin yan s ra estetik konusunda da önemli aray fllar içerisine girdi. Burun, kulak, çene ve cilt esteti inin yan s ra saç ekimi ve istenmeyen tüylerin al nmas gibi operasyonlar için uzman ya da doktorlara baflvuran vatandafllar, son y llarda a z ve difl esteti ine de büyük önem veriyor. Do u Anadolu Bölgesi'nde do ufltan veya geçirdi i rahats zl klar nedeniyle a z ve difl yap lar ndan flikayetçi olan vatandafllar, YYÜ Difl Hekimli i Fakültesinin yolunu tutuyor. YYÜ Difl Hekimli i Fakültesi Dekan Prof. Dr. Gürcan Eskitaflç o lu, AA muhabirine yapt aç klamada, fakülte bünyesinde bir süre önce kurulan a z ve difl sa l merkezinin özellikle Van, Bitlis, A r, Hakkari ve Mufl illerindeki hastalara hizmet verdi ini belirtti. Eskitaflç o lu, merkezde tedavinin yan s ra estetik operasyonlara da yo un ilgi oldu unu bildirerek, "Fakültemizde estetik konusunda da sevindirici olaylar yaflan yor. Bilgisayar destekli, hata pay çok az olan ve dünyada sadece geliflmifl merkezlerde bulunan sistemleri sat n ald k. Bu sistemleri hem e itimde hem de hasta tedavisinde kullan yoruz. Böylece hastalar m z zaman kayb yaflamadan, k sa sürede daha güzel gülüfllere sahip olabiliyor" dedi. -Do uda difl esteti ine kad nlar daha fazla baflvuruyor Son dönemde geliflen difl esteti ine bölge halk n n büyük ilgi gösterdi ine de inerek, flunlar kaydetti: "Van bölgesinde esteti e bu kadar ilginin olaca n düflünmemifltim. nan lmaz memnun edici sonuçlar al yoruz. Fakültemiz, yüksek robotun, k sa sürede farkl ülkelerin dikkatini çekti ini ve Paris te Tenon Üniversitesi Üroloji Klini i nde ve Almanya da SLK Kliniken Hastanesi nde klinik çal flmalarda kullan lmaya baflland n anlatt. Robotu, art k Fransa ve Almanya da kullan lmaya bafllanmas n n yan s ra sat n almak için teknolojiyi kullanarak bu tedavileri yapabilme özelli i ile büyük talep al yor. Kad n, bütün dünyada esteti e daha yatk n ve güzele ulaflmay daha fazla arzuluyor. Bu nedenle de kad n ve erkek hasta ay r m n yapmak çok zor olsa da estetik tedavisinde kad n hastalar m z n daha fazla oldu unu söylemek mümkün. Erkek hastalar m z n da oran düflük de il. Özellikle zaman sorununu çözen bilgisayar teknolojisini gördükten sonra erkekler de esteti e oldukça önem veriyor. Hemen her hastam z art k esteti in önemini biliyor ve bunu ister oldu. Estetikte iflin biraz ekonomik ve teknolojik yan ön plana ç k yordu. Onu da fakültemizde bir araya getirdik. Kliniklerimizde, lazer, ketkem, bilgisayar destekli tasar m ve üretim, üç boyutlu tomografi, müdahale mikroskobu gibi difl hekimli i alan nda en son seviyedeki teknolojiler kullan l yor." -Türkiye'de ilk e itim Van'da verilecek Fakülte olarak Türkiye'de bir ilki gerçeklefltirip e itimde ö rencilerin çal flmas n takip edecek teknolojiyi uygulamaya geçirdiklerini anlatan Eskitaflç o lu, preparasyonu çek eden bilgisayar sisteminin, ö rencilerin günlük de erlendirmesini yapt n söyledi. Eskitaflç o lu, akademisyenlerin, ö renci veya asistanlar n yapt bir tedaviyi de erlendirirken ne kadar objektif olmaya çal flsa da o günkü psikolojilerinin de erlendirmeyi etkiledi ine dikkati çekerek, "Bir gün iyi dedi imizi öbür gün kötü ya da orta fleklinde de erlendirebiliriz. Bu yüzden Türkiye'de bir ilki gerçeklefltirdik. Yurt d fl ndaki birkaç üniversitede kullan lan sistemi biz de sat n ald k. Bundan sonra ö rencilerimizin ödevlerini çek etme teknolojisiyle de erlendirece iz" ifadelerini kulland. Sistem sayesinde, ö rencilerin hem hatalar n görebilece ini hem de yeniden düzeltme, analiz etme olana na kavuflaca n vurgulayan Eskitaflç o lu, Türkiye'deki hiçbir difl hekimli i fakültesinde olmayan sistemin bu y l e itimlerde kullan laca n dile getirdi. Eskitaflç o lu, 4-7 Eylül 2014 tarihleri aras nda düzenlenecek Uluslararas YYÜ Difl Hekimli i Fakültesi Sempozyumuna Amerika, Kanada, Almanya ve Türkiye'den yaklafl k 350 bilim adam n n kat laca n sözlerine ekledi. Dünya Türk robotunun peflinde ABD, Danimarka, Brezilya ve Suudi Arabistan dan da talepte bulunuldu unu bildiren Kabakc, Robotun çok önemli sat fl ve ihracat potansiyeli var. Bu bulufl, yaklafl k 3 milyon TL gibi fiyatla pazara sunuldu. leri teknoloji ürünü olan cerrahi robot, ekonomimiz ve 2023 ihracat hedefleri için çok önemli bir potansiyel tafl maktad r dedi. Ankara ve stanbul da gerçeklefltirilen operasyonlarda, bn-i Sina robotu ile bugüne kadar yaklafl k 200 hastan n ameliyat edildi ini bildiren Kabakc, robotun dünya ülkelerince talep edilmesinde Türk hekimleri ve mühendislerinin çok büyük katk s oldu unu kaydetti. Kabakc, Bu, Türkiye nin baflar s d r. Ülkemiz ve insan m z için onur kayna d r diye konufltu. -Tafl kuma dönüfltürüyor Bu arada, bn-i Sina robotuyla yap lan lazer tafl k rma ameliyat nda, 3,5 santimetreden daha büyük tafllar k r larak kuma dönüfltürülüyor ve hastan n idrar yoluyla d flar atmas sa lan yor. Operasyonun süresi, tafl n büyüklü üne göre, 30 ila 120 dakika aras nda de ifliyor. Operasyonda kesi yap lmad için enfeksiyon riski önemli ölçüde azal yor.

Yakın zamanda Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe ve Beşikkaya mahallelerinde yaşanan tapu sorununa çözüm getiren Altındağ Belediyesi,

Yakın zamanda Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe ve Beşikkaya mahallelerinde yaşanan tapu sorununa çözüm getiren Altındağ Belediyesi, SAYFA SAYFA 01 01 Haber Yıl: 7 Sayı: 106 1-28 Şubat 2011 6 yıllık mücadelede mutlu son Altındağ Belediyesi nden yine müjdeli haber 09 03 Yabancı bir erkekle evlendiği için kendi vatanı tarafından reddedilen

Detaylı

ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com

ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com ISSN 1307-6124 www.milasmedya.com Yıl: 65 Sayı: 10346 21.11.2014 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Kurucusu: Turgut Dizdar 430 gündür sayfa 2 de direnişe devam Yeniköy, Kemerköy, Yatağan Santrali nin özelleştirilmemesi

Detaylı

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet-

lüyorum. Ebeveynlerinizi seniz düşersiniz. i belki de hiçbir şeyi Bu hayat mağduri- kalmayacak vaziyet- 01-15 ARALIK 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 66 Fiyatı: 1 HAYATI OGRETIYORLAR BUGÜNLERDE farklı bir İLKELERİNİZDEN TAVİZ VERMEYİN projeye imza atan Darülaceze, Hayat Okulu ile çınarlarından biri

Detaylı

Binlerce Ümraniyeli Birlik ve Beraberlik Sofralarında Buluştu

Binlerce Ümraniyeli Birlik ve Beraberlik Sofralarında Buluştu ağustos 2013 sayı 41 Binlerce Ümraniyeli Birlik ve Beraberlik Sofralarında Buluştu Her Türlü Darbe Gayrimeşrudur sf. 06 Hedef: Her Yere Metro! sf. 08 Ramazan Bu Yıl da Bir Başka Yaşandı sf. 14 İstanbul

Detaylı

Hizmetler ilçelere de yayılıyor

Hizmetler ilçelere de yayılıyor 1Syf_Layout 1 4/27/15 7:43 PM Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 MHP li Yaşar dan suç duyurusu MHP den Antalya Milletvekili aday adayı olan ancak listeye giremeyen Aksu Belediye ve Büyükşehir

Detaylı

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

ebülten Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza atan oda olduk ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI ETKİNLİKLER... 1 DUYURULAR... 8 İHALELER.... 10 FUARLAR... 11 DIŞ TİCARET TALEPLERİ. İŞBİRLİĞİ TEKLİFLERİ. MEVZUAT... 11 ORTAK KOMİTE VE MECLİS TOPLANTISI YAPILDI Bülend Engin: ÇTSO olarak ilklere imza

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR TEMMUZ 2015 - SAYI: 48 - ÜCRETSİZDİR www.marmara.gov.tr şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin bir doktor...

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Özışık'a stratejik görev

Özışık'a stratejik görev Durmuş Tanış: 'İşi ehline veririm' Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Kariyer Günlerine katılan Tanışlar Grup Yönetim Kurulu Başkanı hemşehrimiz Durmuş Tanış başarı hikayesini anlattı. Yozgat

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten

MILAS. Muğla 3-2-1 ile. Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Hasan Kökten Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3591 08 Haziran 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Muğla 3-2-1 ile www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN HABERLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerlemede Öncü...

GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN HABERLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerlemede Öncü... GAYRİMENKUL DEĞERLEME SEKTÖRÜNÜN ARTIBIR MART HABERLERİ 2013 KENTSEL DÖNÜŞÜM YENİ 2B DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ Değerlemede Öncü... Günümüzün en gözde mesleklerinden S.P.K. Lisanslı Gayrimenkul Değerleme

Detaylı

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com

ZİRVE SONUÇ kitabı. www.balkanekonomizirvesi.com ZİRVE SONUÇ kitabı www.balkanekonomizirvesi.com www.balkanekonomizirvesi.com / 3 1. RUMELİSİAD ULUSLARARASI BALKAN EKONOMİ ZİRVESİ 01-02 ARALIK 2012 PROJE SAHİBİ DESTEKLEYEN KURUMLAR I. RUMELİSİAD ULUSLARARASI

Detaylı

Biri Çeşme'ye dur desin

Biri Çeşme'ye dur desin SAYFA 01 SIYAH MAVI KIRMIZI SARI 2 saatte kül oldu İzmir-Torbalı'daki Merinos Fabrikası, henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden çıkan yangın nedeniyle cehennem yerine döndü. Korku dolu anların yaşandığı yangında

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Bellekleri Taze Tutalım. Onlar Cumhuriyet ve demokrasi adına şehit oldular

Bellekleri Taze Tutalım. Onlar Cumhuriyet ve demokrasi adına şehit oldular Sayı: İlkbahar 09 / 5 Onlar Cumhuriyet ve demokrasi adına şehit oldular Bellekleri Taze Tutalım İsmail Ünal: Sonuna Kadar Erkan Can: Sanat Ustasından Yaşam Sohbetleri Leyla Alaton: Kendimi Ait Hissettiğim

Detaylı

Rusya dan gelen turist sayısı 10 yılda 5 kat arttı Turizm Bakanlığı Müsteşar. diğer hizmetlerin verilmesi konusunun

Rusya dan gelen turist sayısı 10 yılda 5 kat arttı Turizm Bakanlığı Müsteşar. diğer hizmetlerin verilmesi konusunun Rusya dan gelen turist sayısı 10 yılda 5 kat arttı Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Özgür Özaslan, Türkiye ye gelen turistlerin memnuniyetsizlik oranının sayısal olarak çok büyük bir boyutta olmadığını

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor

Odamız Kurum İçi Eğitim düzenliyor sayı 238 / 1 haziran 2014 TMMOB 43. Olağan Genel Kurul 1 Haziran 2014 1 Sonuç Bildirisi...4 te TMMOB 43. Dönem Kurulları... 6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Denetleme Kurulu ilk toplan

Detaylı

Simdi iyimser olma vakti

Simdi iyimser olma vakti SAYI:148 TEMMUZ 2015 Simdi iyimser olma vakti TDBD148 içindekiler 11 BAŞYAZI TEMMUZ 2015 SAYI: 148 12 TDB GÜNDEMİ 14 20 12- HER BAŞLANGIÇTA YENİ BİR ANLAM VARDIR TDB Genel Sekreteri Ali Gürlek son iki

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3535 03 Nsan 2015 Cuma Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin...

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı