Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri"

Transkript

1 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 41-48, (1), 41-48, 26 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Mehmet Zülfü ÇOBAN ve Dursun ŞEN Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü, ELAZIĞ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Bu çalışma Mart 21 Şubat 22 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmada, Elazığ Keban Baraj Gölü nde yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un eşey ve yaş kompozisyonu, üreme peryodu, ilk eşeysel olgunluk yaşı, yumurta çapı ve yumurta verimliliği saptanmıştır. Vücut ağırlığı ile ovaryum ağırlığı (r =,78); vücut ağırlığı ile testis ağırlığı (r =,78); vücut uzunluğu ile ovaryum ağırlığı (r =,66); vücut uzunluğu ile testis ağırlığı (r =,65); yaş grubu ile fekondite (r =,97); ovaryum ağırlığı ile fekondite (r =,44); vücut uzunluğu ile fekondite (r =,52) ve vücut ağırlığı ile fekondite ilişkileri (r =,47) belirlenmiştir. İlk eşeysel olgunluğa dişilerin III üncü yaş grubunda; erkeklerin ise II nci yaş grubunda eriştikleri saptanmış ve üreme periyodunun şubat haziran; yumurta çapının ise,2 1,63 mm olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Chondrostoma regium, Üreme, Yumurta çapı, Keban Baraj Gölü The Reproduction Peculiarities of Chondrostoma regium (Heckel, 1843) Living In Keban Dam Lake, Elazığ Abstract: This study was carried out between March 21 and February 22. In this study, sex and age composition, reproduction period, sexual maturity age, egg diameter and fecundity of Chondrostoma regium (Heckel, 1843) living in Keban Dam Lake were investigated. Body weight and ovarium weight (r =.78); body weight and testis weight (r =.78); body length and ovarium weight (r =.66); body length and testis weight (r =.65); age group and fecundity (r =.97); ovarium weight and fecundity (r =.44); body length and fecundity (r =.52) and body weight and fecundity relationships (r =.47) were also determined. It has been found that males reached the age at first maturity in age II th age group whereas female reached in age III th age group and thus their reproduction period was in february june. Egg diameter was determined as mm. Key Words : Chondrostoma regium, Reproduction, Egg Diameter, Keban Dam Lake 1. Giriş Chondrostoma regium ile ilgili olarak Özdemir [1], Fırat nehrinde bulunan C. regium un uzunluk ağırlık ilişkisi ve kondisyon faktörünü; Ünlü ve Balcı [2], Savur Çayı nda yaşayan bazı Cyprinidae (Pisces) türlerinin büyüme özelliklerini; Balcı ve diğ. [3], Savur Çayı ndaki Barbus plebejus lacerta ve C. regium un üreme özelliklerini; Şen ve diğ. [4], Keban Baraj Gölü nde yaşayan C. regium un büyüme özelliklerini; Şen [5], Keban Baraj Gölü nde yaşayan C. regium ve Chalcalburnus mossulensis türlerinde en iyi yaş tayini yöntemlerinin belirlenmesini; Polat ve (Kukul) Gümüş [6], Kababurun balığı (C. regium) nın beş kemiksi yapısında yaş tayini ve uyum değerlendirmesini; Şevik [7], Atatürk Barajı Suriye sınırındaki sularda (Fırat) yaşayan C. regium un büyüme özelliklerini; Polat ve diğ. [8], Kababurun balığı (C. regium) nda yaş halkası oluşumunu; Oymak [9], Atatürk Baraj Gölü nde yaşayan C. regium un büyüme özelliklerini; Oymak [1], Atatürk Baraj Gölü nde yaşayan C. regium un üreme biyolojisini araştırmışlardır. Yukarıdaki literatür özetinden de anlaşılacağı gibi, Keban Baraj Gölü nde yaşayan C. regium

2 M. Z. Çoban ve D. Şen populasyonunun üreme özellikleri ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle, bu çalışma amaçlanmıştır. 2. Materyal ve Metot Keban Barajı, Elazığ ilinin 45 km kuzeybatısında ve Malatya ilinin 65 km kuzeydoğusunda olup, Karasu ile Murat Nehirleri nin birleştiği yerden 1 km daha güneybatıda Keban ilçesi civarında inşa edilmiştir. Ana akarsuyu Fırat Nehri dir [11]. Balık örnekleri Mart 21 Şubat 22 tarihleri arasında ayda iki defa olmak üzere 22, 28, 3 ve 36 mm göz açıklığı olan galsama ağları ile Keban Baraj Gölü Koçkale Bölgesi ile Çemişgezek Feribot İskelesi nin bulunduğu Fatmalı Köyü Bölgesi nden alınmıştır. Her balık bireyinin çatal boy (mm) ve ağırlığı (g) ölçüldükten sonra, yaş tayini için pul örneği alınmış [12] ve steroskobik binoküler mikroskop yardımı ile yaş tayini yapılmıştır [13]. Gonadlar alınmış ve tartılmış; yumurta sayımı yapılmış [14] ve yumurta çapları (mm) ölçülmüştür [15]. Balıkların üreme zamanını belirlemek amacıyla; Gonadosomatik İndeks Gonad Ağ. =.1 Vücut Ağ. Gonad Ağ. denkleminden yararlanılmıştır [16]. Balıkların çatal boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ile gonad ağırlığı ve yumurta sayısı arasındaki ilişkiler regresyon analizi ile incelenmiş ve bu ilişkilerin korelasyon katsayıları hesaplanmıştır [17]. 3. Bulgular 3.1. Yaş Kompozisyonu ve Eşey Dağılımı Bir yıllık araştırma süresi boyunca Keban Baraj Gölü nden toplam 518 adet C. regium örneği elde edilmiş olup, bu örneklerin yaş grupları ve eşeylere göre dağılımları ile eşey oranı Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde, C. regium örneklerinin % 55,41 ini dişi, % 44,59 nu erkek bireylerin oluşturduğu ve populasyonun II VI yaş grupları arasında dağılım gösterdiği, en fazla bireyi IV. yaş grubundaki balıkların oluşturduğu ve populasyonda ortalama,95:1 lik bir oranla dişilerin erkeklerden daha fazla olduğu saptanmıştır Gonadosomatik İndeks C. regium populasyonunda her eşeyin aylara göre ortalama gonadosomatik indeks (GSİ) değerleri hesaplanmış ve elde edilen değerler Tablo 2, Şekil 1 ve 2 de verilmiştir. İncelenen tüm dişi bireylerin GSİ değerlerinin,66 ile 18,238 arasında; tüm erkek bireylerin GSİ değerlerinin ise,3 ile 3,776 arasında dağılım gösterdiği tespit edilmiştir (Tablo 2). Tablo 1. C. regium populasyonunun yaş kompozisyonu ve eşey dağılımı. Dişi Erkek Dişi + Erkek Erkek / Dişi Yaş Grupları Oranı N % N % N % II 13 2, , ,82,92 : 1 III 64 12, , ,97,86 : 1 IV , , ,2,91 : 1 V 66 12, , ,89,56 : 1 VI 8 1,55 3, ,12,37 : 1 Toplam , , ,95 : 1 42

3 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri Tablo 2. C. regium populasyonunun gonadosomatik indeks değerlerinin eşeylere ve aylara göre dağılımı. Gonadosomatik İndeks (Dişi) Gonadosomatik İndeks (Erkek) AYLAR N Min. Mak. Ort. S. H. N Min. Mak. Ort. S. H. Ocak 2,241 12,642 5,468,778 25,352 2,249 1,31,17 Şubat 12,735 12,236 6,892,959 18,191 3,776 1,595,217 Mart 39,43 9,725 4,16,416 25,14 2,313 1,235,16 Nisan 37,165 18,238 3,94,764 31,88 2,556 1,5,19 Mayıs 25,13 15,372 2,188,685 19,61 1,573,864,17 Haziran 21,66,541,267,27 15,3,421,219,3 Temmuz 2,75,367,197,22 1,66,379,186,35 Ağustos 12,185 1,99,828,187 11,194 1,62,457,88 Eylül 29,256 4,66 2,364,215 21,148 1,57,53,54 Ekim 33,8 7,489 3,733,282 28,382 1,5,642,31 Kasım 21,367 7,825 5,63,582 16,681 1,718 1,153,95 Aralık 18 1,35 1,435 6,598,52 12,964 2,54 1,528,111 Gonadosomatik İndeks (GSİ) Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Gonadosomatik İndeks (GSİ) 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1,8,6,4,2 Ocak Mart Mayıs Temmuz Eylül Kasım Aylar Aylar Şekil 1. C. regium populasyonunun dişi bireylerinin ortalama GSİ değerlerinin aylara göre dağılımı Şekil 2. C. regium populasyonunun erkek bireylerinin ortalama GSİ değerlerinin aylara göre dağılımı. Dişi ve erkek balıkların ortalama aylık gonadosomatik indeks değerlerinin şubat ayında maksimuma eriştiği tespit edilmiş olup, yumurta ve spermlerini şubat haziran ayları arasında bıraktıkları saptanmıştır (Tablo 2, Şekil 1 ve 2). Böylece bu türün şubat ayından başlayarak hazirana kadar ürediği ortaya çıkmış olmaktadır. Üreme aylarında dişi bireylerin ovaryumlarında granül şeklinde yumurtalar görülürken, olgun yumurtalar ile birlikte nokta şeklinde yumurtalar da tespit edilmiştir. Üreme aylarında balıklarda herhangi bir sekonder seks özelliği tespit edilmemiştir Yumurta Çapı Keban Baraj Gölü nde yaşayan C. regium populasyonunundan eşeysel yönden olgun oldukları aylarda yakalanan 16 dişi bireyin yumurta çapı her örneklemede düzenli olarak ölçülmüştür. Yumurta çapları ölçülebilen C. regium bireylerinin yumurta çapındaki aylık değişimler Tablo 3 te verilmiştir. 43

4 M. Z. Çoban ve D. Şen Tablo 3. C. regium bireylerinin yumurta çaplarının aylara göre dağılımı (mm). Aylar N Minimum Maksimum Ortalama Standart Hata Mart 16 1,6 1,6 1,31,3 Nisan 13 1,26 1,63 1,47,3 Mayıs 5 1,2 1,62 1,39,6 Haziran 6,2,5,31,4 Ağustos 5,4,6,48,3 Eylül 27,6,9,71,1 Ekim 29,6 1,2,89,2 Kasım 16,95 1,25 1,16,2 Aralık 17 1,5 1,45 1,21,2 Ocak 15 1,5 1,43 1,24,3 Şubat 11 1,2 1,63 1,38, Üreme Zamanı Populasyonun aylık ortalama GSİ değerlerinin şubat ayında maksimum değerlere ulaştığı; her ne kadar ocakta küçük bir dalgalanma gösterse de şubattaki maksimum değer bu ayda ilgili türün eşeysel yönden olgun olduğunu gösterebilir. Haziran ayından itibaren yumurta çaplarının artmaya başladığı ve aralık ayında 1 mm nin üzerine çıktığı, ortalama yumurta çaplarının şubat mayıs aylarında da en yüksek değerlere ulaştığı görülmüştür. Ortalama GSİ değerleri ile ortalama yumurta çaplarının değerleri birlikte incelendiğinde genel olarak üremenin mart haziran ayları arasında gerçekleştiği ileri sürülebilir Yumurta Verimi Çalışma süresince incelenen 287 dişi bireyin vücut ağırlığı ile ovaryum ağırlığı arasında kuvvetli bir korelasyon bulunmuş ve elde edilen sonuçlar [17] ve Şekil 3 te verilmiştir (p<,5). Bu ilişki Y = 9,592 +,972x, r =,78 olarak hesaplanmıştır. En küçük ovaryum ağırlığı temmuz ayında,1 g olarak 89,7 g lık balıkta; en büyük ovaryum ağırlığı ise şubat ayında 36 g olarak 33,2 g lık balıkta saptanmıştır. Yine çalışma süresince incelenen 231 erkek bireyin vücut ağırlığı ile testis ağırlığı arasında kuvvetli bir ilişki bulunmuş ve bulunan sonuçlar [17] Şekil 4 te verilmiştir (p<,5). Bu ilişki Y = 1,5878 +,22x, r =,78 olarak hesaplanmıştır. En küçük testis ağırlığı haziran ayında,4 g olarak 131,2 g lık balıkta; en büyük testis ağırlığı ise şubat ayında 5,8 g olarak 246,9 g lık balıkta tespit edilmiştir. İncelenen 287 dişi bireyin vücut uzunluğu ile ovaryum ağırlığı arasında doğrusal bir ilişki bulunmuş olup [17], Şekil 5 de verilmiştir (p<,5). En küçük ovaryum ağırlığı temmuz ayında,1 g olarak 212 mm lik balıkta; en büyük ovaryum ağırlığı ise şubat ayında 36 g olarak 29 mm lik balıkta rastlanmıştır. Yine incelenen 231 erkek bireyin vücut uzunluğu ile testis ağırlığı arasında lineer bir ilişki bulunmuş olup [17], Şekil 6 da verilmiştir (p<,5). En küçük testis ağırlığı haziran ayında,4 g olarak 242 mm lik balıkta; en büyük testis ağırlığı ise şubat ayında 5,8 g olarak 28 mm lik balıkta saptanmıştır. Keban Baraj Gölü ndeki C. regium populasyonuna ait 144 dişi bireyin yumurta sayıları tespit edilmiş olup, yumurta sayısı ile ovaryum ağırlığı arasında doğrusal bir ilişki bulunmuş [17] ve Şekil 7 de verilmiştir (p<,5). Vücut uzunluğu ile yumurta sayısı arasında da yine doğrusal bir ilişki tespit edilmiş olup [17], bu ilişkiyi açıklayan korelasyon katsayısı r =,52 olarak hesaplanmıştır (Şekil 8) (p<,5). Milimetre vücut uzunluğuna (F/mm) isabet eden yumurta sayısının 8,29 ile 59,32 arasında olduğu ve ortalama yumurta sayısı 29,78 olarak tespit edilmiştir. Vücut ağırlığı ile yumurta sayısı arasında lineer bir ilişki tespit edilmiştir [17]. Bu ilişki Y = 3541,2 + 23,657x, r =,47 olarak hesaplanmıştır (Şekil 9) (p<,5). Yaş grubu ile yumurta sayısı arasında çok kuvvetli korelasyonun (r =,97) doğrusal bir ilişki bulunmuş ve Şekil 1 da verilmiştir. Şekil 1 44

5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri incelendiğinde yaşa bağlı olarak yumurta sayısının arttığı görülmüştür. Bu ilişki Y = 695, ,4x, r =,97 olarak hesaplanmıştır (p<,5). Ovaryum Ağırlığı (g) Y = - 9,592 +,972x R =,78 N = Vücut Ağırlığı (g) Testis Ağırlığı (g) Y = - 1,5878 +,22x R =,78 N = Vücut Ağırlığı (g) Şekil 3 C. regium populasyonunda vücut ağırlığı - ovaryum ağırlığı ilişkisi. Şekil 4 C. regium populasyonunda vücut ağırlığı - testis ağırlığı ilişkisi. Ovaryum Ağırlığı (g) Y = - 41,955 +,1949x R =,66 N = Vücut Uzunluğu (mm) Şekil 5. C. regium populasyonunda vücut uzunluğu - ovaryum ağırlığı ilişkisi. Testis Ağırlığı (g) Y = - 8,186 +,396x R =,65 N = Vücut Uzunluğu (mm) Şekil 6. C. regium populasyonunda vücut uzunluğu - testis ağırlığı ilişkisi. 45

6 M. Z. Çoban ve D. Şen Yumurta sayısı (Adet) Y = 5744, ,4x R =,44 N = Yumurta Sayısı (Adet) Y = ,5 + 7,128x R =,52 N = Ovaryum Ağırlığı (g) Vücut Uzunluğu (mm) Şekil 7. C. regium populasyonunda ovaryum ağırlığı - yumurta sayısı ilişkisi. Şekil 8. C. regium populasyonunda vücut uzunluğu - yumurta sayısı ilişkisi. Yumurta Sayısı (Adet) Y = 35, ,657x R =,47 N = Yumurta Sayısı (Adet) Y = 695, ,4x R =,97 N = Vücut Ağırlığı (g) Yaş Grubu Şekil 9. C. regium populasyonunda vücut ağırlığı - yumurta sayısı ilişkisi. Şekil 1. C. regium populasyonunda yaş grubu - yumurta sayısı ilişkisi. 4. Tartışma ve Sonuç Bu çalışmada Elazığ Keban Baraj Gölü nden Mart 21 Şubat 22 tarihleri arasında yakalanan C. regium populasyonuna ait 518 birey incelenmiştir. İncelenen örneklerin II VI yaş grupları arasında dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. İncelenen 518 adet örneğin % 55,41 ini dişi (287), % 44,59 unu erkek (231) bireyler oluşturmuştur. Balcı ve diğ. [3], Savur Çayı ndaki C. regium un üreme özelliklerini inceledikleri çalışmada 19 C. regium bireyinin % 6 ını dişi, % 4 ını erkek bireylerin oluşturduğunu bildirmişlerdir. Oymak [1], Atatürk Baraj Gölü nde yaşayan C. regium un üreme özelliklerini incelediği çalışmada 725 adet balık kullanmış ve bunların % 58,2 sini dişi, % 41,8 ini erkek bireylerin oluşturduğunu bildirmiştir. Şen ve diğ. [4], Keban Baraj Gölü nde yaşayan C. regium da büyüme özelliklerini inceledikleri çalışmada, örneklerin % 38,18 ini dişi, % 61,82 sini de erkek bireylerin oluşturduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmadaki bulgular sadece Şen ve diğ. [4] nin yapmış oldukları çalışma verileri ile uyumsuzluk göstermiş olup, diğer çalışma verileri [3, 1] ile paralellik göstermiştir. Uyumsuzluğun nedeni Şen ve diğ. [4] nin yapmış oldukları çalışmadaki örneklerin bir kez alınmış olması olabilir. İlk kez yumurtlayan balıklar için kullanılan ilk eşeysel olgunluk terimi, yaş için ilk eşeysel olgunluk yaşı olarak ifade edilir ki bu terim, özellikle balık stoklarının idare 46

7 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Üreme Özellikleri edilmesi amacıyla yapılacak stok düzenleme çalışmalarında göz önünde tutulması gereken en önemli özelliktir. Herhangi bir stok için ilk eşeysel olgunluk yaşını belirlemek amacıyla o stoktan üreme mevsiminde dikkatlice örnekleme yapılıp, bu örneklerdeki her yaş grubu için eşeysel yönden tam olgunlaşmış bireylerin diğerlerine (yani olgun olmayanlara) oranlarının hesaplanması gerekmektedir. Eşeysel yönden olgun balıkların olgun olmayanlara oranının % 5 ye ulaştığı yaş o stok için ilk eşeysel olgunluk yaşını gösterir [16]. Yapılan bu çalışmada Keban Baraj Gölü C. regium populasyonunda ilk eşeysel olgunluğa ulaşma yaşının dişilerde III. yaş grubu, erkeklerde ise II. yaş grubunda olduğu saptanmıştır. Balcı ve diğ. [3] nin yaptıkları çalışmada ilk eşeysel olgunluğa erkek ve dişi bireylerin III. yaşta ulaştıkları saptanmıştır. Oymak [1] ın yaptığı çalışmada ise ilk eşeysel olgunluğa ulaşma yaşı erkeklerde II, dişilerde III olarak tespit edilmiştir. Oymak [1] ın bulgularıyla bu çalışmadaki bulgular birbirleriyle uyumludur. Buna karşın Balcı ve diğ. [3] nin bulguları ile çok az bir fark vardır. Bu fark her iki bölgenin sahip olduğu fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerin farklı olmasından kaynaklanabilir. Lagler ve diğ. [18]; ilk defa eşeysel olgunluğa ulaşma yaşının tür farklılığı, boy ve balığın fizyolojik durumu gibi çeşitli faktörler tarafından etkilendiğini bildirmişlerdir. Dolayısıyla, farklı su sistemlerinde yaşayan aynı türe ait bireylerin farklı yaşlarda eşeysel olgunluğa erişmeleri bu sonucu teyit etmektedir. Bu çalışmada C. regium populasyonuna ait bireylerin şubat haziran ayları arasında yumurta ve sperm bıraktıkları tespit edilmiştir. Bu türün üreme dönemi Balcı ve diğ. [3] ve Oymak [1] tarafından mayıs haziran olarak tespit edilmiştir. Bu uyumsuzluğun nedeni ortam faktörlerinin özellikle de sıcaklık ve besin gibi faktörlerin her üç bölgede birbirinden farklı olması olabilir. Türlere göre değişen yumurta çapı balığın büyüklüğü ile de değişebilir. Buna rağmen aynı türün farklı ortamlarda yaşayan bireyleri de farklı büyüklükte yumurta bırakabilmektedir [19]. Yumurta verimliliği yüksek olan balık türlerinin yumurta çapı genellikle küçük olup, Cyprinid lerde yumurta çapı genellikle 1,5 2 mm arasında değişim göstermektedir [2]. Bu araştırmada 16 adet bireyin yumurta çapı ölçülmüştür. Sonuç olarak Keban Baraj Gölü nde yaşayan C. regium populasyonunun yumurta çapının,2 1,63 mm arasında değiştiği ve ortalama yumurta çapının mart mayıs (1,31; 1,47; 1,39) ayları arasında maksimuma ulaştığı tespit edilmiştir. Balcı ve diğ. [3], Savur Çayı nda yaptıkları çalışmada C. regium un yumurta çapının,996 1,939 mm arasında değiştiğini, ortalama en yüksek yumurta çapı değerlerinin mart mayıs aylarında ve 1,666 1,939 mm arasında tespit etmişlerdir. Oymak [1], ın yapmış olduğu çalışmada ise ortalama en yüksek yumurta çapı değerleri nisan mayıs aylarında tespit edilmiş ve maksimum yumurta çapı mayıs ayında 2,18 mm olarak ölçülmüştür. Bu sonuca göre, bu üç çalışma verileri arasında genel olarak bir paralellik bulunmaktadır. Buna karşın, yumurta çaplarının büyüklükleri arasında farkın olduğu görülmüştür. Bunun nedeni bölgeler arasındaki yaşam şartlarının farklı olması olabilir. Bu çalışmada, 144 adet bireyin yumurtası sayılmış ve yumurta sayısının arasında değiştiği, ortalama yumurta sayısının da 7749 olduğu saptanmıştır. Balcı ve diğ. [3], yumurta sayısının arasında; Oymak [1] ise arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Birçok balık türünün yumurta verimliliği çevre faktörleri nedeniyle yıldan yıla farklılık gösterebilir [19]. Ayrıca, dişi bir balıkta oluşan yumurta miktarı balığın türüne ve büyüklüğüne göre değişir. Yumurta sayısı sadece türler arasında değil, aynı tür içerisinde bile büyük değişiklikler gösterebilir [21]. Kaynaklar 1. Özdemir, N. (1982). Fırat Nehri nde bulunan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un uzunluk ağırlık ilişkisi ve kondisyon faktörü üzerine bir araştırma. Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, 1(2),

8 M. Z. Çoban ve D. Şen 2. Ünlü, E. ve Balcı, K. (199). Savur Çayı nda yaşayan bazı Cyprinidae (Pisces) türlerinin büyüme özellikleri üzerine bir araştırma. X. Ulusal Biyoloji Kongresi, Erzurum, Balcı, K., Ünlü, E., Akbayın, H. ve Agüloğlu, B. (199). Savur Çayı ndaki Barbus plebejus lacerta (Heckel, 1843) ve Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un (Pisces: Cyprinidae) üreme özellikleri üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 4(2), Şen, D., Özdemir, Y. ve Köksal, M. (1992). Keban Baraj Gölü nde yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) da büyüme özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6( 1 2), Şen, D. (1993). Keban Baraj Gölü nde yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) ve Chalcalburnus mossulensis (Heckel, 1843) türlerinde en iyi yaş tayini yöntemlerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, 1, 37 39, N. Polat, ve Gümüş, A. (Kukul) Age determination and evaluation of precision using five bony structures of the brond snout (Chondrostoma regium Heckel, 1843). Doğa Tr. J. of Zoology, 19, Şevik, R. (1997). Atatürk Barajı Suriye Sınırı arasındaki sularda (Fırat) yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un büyüme özellikleri üzerine bir araştırma. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, İzmir, Polat, N., Gümüş, A. ve Kandemir, Ş. (1999). Kababurun balığı (Chondrostoma regium (Heckel, 1843)) nda yaş halkası oluşumu. Doğa Tr. J. of Zoology, 23(3), Oymak, S. A. (2). Atatürk Baraj Gölü nde yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un büyüme özellikleri. Doğa Tr. J. of Zoology, 24, Oymak, S. A. (21). Atatürk Baraj Gölü nde yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un üreme biyolojisi. S. D. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5, 1, Anonim (1994). Keban Baraj Gölü Limnoloji Raporu. T. C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü IX. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Başmühendisliği, Keban Elazığ, 137 s. 12. Lagler, K. F. (1956). Freshwater Fishery Biology. W. M. C. Brown Company, Publishers Dubuque, Iowa, 421s. 13. Chugunova, N. I. (1963). Age and Growth Studies in Fish. İsrael Program Scientific Translation, No: 61, National Science Foundation, Washington D.C. 132 s. 14. Bagenal, T. B. and Braum, E. (1978). Eggs and early life history. In: methods for assessment of fish production in freshwaters. (3 rd. ed.), IBP Handbook No:3, Blackwell Scientific Publications. Oxford, London, Edinburg, Malbourne, Özdemir, N. (1982). Elazığ Hazar Gölü nde bulunan Capoeta capoeta umbla (Heckel, 1843) nın ekonomik değeri ve yetiştirilme olanaklarına ilişkin biyolojik özellikleri. Doğa Bilim Dergisi, Seri D, 6(1), 69 75,. 16. Avşar, D. (1998). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Ders Kitabı, No: 5, Baki Kitabevi, Adana, 33 s. 17. Fowler, J. and Cohen L. (1992). Practical Statistics for Field Biology. John Wiley and Sons, 227 s. 18. Lagler, K. F., Bardach, J. E., Miller, R. R. and Passino, D.R. M. (1977). Ichtyology. John Wiley and Sons, Newyork, 56s. 19. Bircan, R. ve Polat, N. (1995). Altınkaya Baraj Gölü ndeki Capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1773) nın üreme mevsimi, yumurta verimi ve eşeysel olgunluk yaşı üzerine incelemeler. II. Su Ürünleri Sempozyumu, Atatürk Ü. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü, Erzurum, Sarıhan, E. (1988). Balıkçılık Biyolojisi. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Ofset ve Teksir Atölyesi, Adana, 12 s. 21. Demirsoy, A. (1993). Yaşamın Temel Kuralları Omurgalılar / Anamniyota. Cilt III / Kısım I, Meteksan A. Ş. Baskı Tesisleri, Ankara, 684 s. 48

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 2 (2001) 1-5 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Barbus rajanorum mystaceus (Heckel, 1843) ün Geri Hesaplama Yöntemiyle Uzunluklarının Belirlenmesi Lengths Determination

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(1): 6-12, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Keban Baraj Gölü Ağın ve Örencik Bölgelerinden

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI GÖYNÜK ÇAYI NDA (BİNGÖL) YAŞAYAN Capoeta umbla (Heckel,1843) NIN BAZI BÜYÜME ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Ramazan MERT 1 Mustafa KOYUN 2 1 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Ed. Fak. Biyoloji Böl.

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ

KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ KEMER BARAJ GÖLÜ NDEKİ SAZANIN (Cyprinus carpio L., 1758) GONADOSOMATİK İNDEKS DEĞERİ VE ET VERİMİ Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 4(4): 391-399 (2010) DOI: 10.3153/jfscom.2010042 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 1307-234X RESEARCH ARTICLE 2010 www.fisheriessciences.com ARAŞTIRMA MAKALESİ SEYHAN BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ADANA) Chondrostoma

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(4): 306-320 (2012) DOI: 10.3153/jfscom.akdeniz005 Journal of FisheriesSciences.com E-ISS 1307-234X 2012 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ KEBA VE KARAKAYA BARAJ GÖLLERİDE

Detaylı

Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları

Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 2 (2003) 23-40 Yukarı Fırat Nehri nin Sivas-Erzincan Arasında Kalan Bölümü nde Yaşayan Capoeta capoeta umbla (Heckel,1843) nın Büyüme Performansları Growh

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fiırat Unv. Journal of Science 27(2), 29-36, 2015 27(2), 29-36, 2015 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Büyüme Özellikleri Özet Songül

Detaylı

19 (3), , (3), , 2007

19 (3), , (3), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 325-332, 2007 19 (3), 325-332, 2007 Yayla Gölü ndeki (Buldan-Denizli) Kababurun Balığı (Chondrostoma meandrense Elvira, 1987)

Detaylı

Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini*

Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı Yaş Tayini* Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Firat Unv. Journal of Science 26(2), 95-103, 2014 26(2), 95-103, 2014 Özet Keban ve Karakaya Baraj Gölleri nde Yaşayan Barbus grypus Heckel, 1843 Populasyonlarında Karşılaştırmalı

Detaylı

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ *

APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * APOLYONT (ULUABAT) GÖLÜ (BURSA-TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius Linnaeus, 1758) BALIĞININ BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ * ÖZET Ünal ERDEM 1, Efsun ATASOY 2, Yılmaz EMRE 3, Salim ÇELİKTAŞ 4 1-MARMARA ÜNİVERSİTESİ,

Detaylı

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi

Barbus capito pectoralis (Heckel, 1843) in Büyüme Özellikleri ile Et Veriminin İncelenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 391 398 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Barbus capito pectoralis

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Bıyıklı Balık (Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814)) ın Bazı Biyolojik Özellikleri Muhammed Yaşar DÖRTBUDAK 1*, Ramazan ŞEVİK 2, Necmettin DOĞAN 3 1 Harran Üniversitesi Fen

Detaylı

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA

ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ASİ NEHRİNDE Capoeta barroisi (LORTET, 1894) TÜRÜ BİREYLERİNİN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ÖN ÇALIŞMA ÖZET Sevil DEMİRCİ 1, Şükran YALÇIN-ÖZDİLEK 2 1 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, 2

Detaylı

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province

Length-Weight and Length-Length Relationships of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) Inhabiting Inland Waters of Samsun Province Samsun İli İçsularında Yaşayan Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Boy- Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri Savaş YILMAZ*, Nazmi POLAT*, Okan YAZICIOĞLU* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1 (2002) 25-39 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L.,1758'nun Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Cyprinus carpio L.,1758

Detaylı

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Isparoz (Diplodus annularis L., 1758) un Bir Defada Bıraktığı Yumurta Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma

İzmir Körfezi nde (Ege Denizi) Isparoz (Diplodus annularis L., 1758) un Bir Defada Bıraktığı Yumurta Miktarının Belirlenmesi Üzerine Bir Ön Çalışma E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23 Cilt/Volume 2, Sayı/Issue (1-2): 25 29 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short Note İzmir

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

DİCLE NEHRİNDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus, Capoeta trutta ve Garra variabilis TÜRLERİNİN BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR.

DİCLE NEHRİNDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus, Capoeta trutta ve Garra variabilis TÜRLERİNİN BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DİCLE NEHRİNDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus, Capoeta trutta ve Garra variabilis TÜRLERİNİN BİYOLOJİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Serbest BİLİCİ Doktora Tezi BİYOLOJİ

Detaylı

Oğuz Gökerti Accepted: September 2010. ISSN : 1308-7258 agirgin@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Oğuz Gökerti Accepted: September 2010. ISSN : 1308-7258 agirgin@firat.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 4, Article Number: 5A0057 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: June 2010 Oğuz Gökerti Accepted: September 2010 Asiye Başusta

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

Gökova Körfezi (Muğla) nde Yaşayan Topan (Has) Kefalin (Mugil cephalus L., 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri

Gökova Körfezi (Muğla) nde Yaşayan Topan (Has) Kefalin (Mugil cephalus L., 1758) Büyüme ve Üreme Özellikleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 23 (1), 47-55, 2011 23 (1), 47-55, 2011 Gökova Körfezi (Muğla) nde Yaşayan Topan (Has) Kefalin (Mugil cephalus L., 1758) Büyüme ve Üreme

Detaylı

Almus Baraj Gölü (Tokat, Türkiye) ndeki Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu

Almus Baraj Gölü (Tokat, Türkiye) ndeki Chondrostoma regium (Heckel, 1843) un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu Almus Bara Gölü (Tokat, Türkiye) ndeki Chondrostoma regium (Heckel, 84) un Dört Kemiksi Yapısından Belirlenen Yaşların Uyumu Savaş YILMAZ*, Menderes SUİÇMEZ**, Tuğba ŞEHERLİ*** * Ondokuz Mayıs Üniversitesi,

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri *

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri * G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2001) 19-32 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Sander lucioperca (L.,1758)'nın Üreme Özellikleri * Reproductive Properties of Sander lucioperca

Detaylı

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X

Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN X 6(1): 32-38 (212) DOI: 1.3153/jfscom.2125 Journal of FisheriesSciences.com E-ISSN 137-234X 212 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ ADIGÜZEL BARAJ GÖLÜ (DENİZLİ) BIYIKLI BALIK

Detaylı

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi

Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 20 (4), 563-568, 2008 20(4), 563-568, 2008 Keban Baraj Gölü Çemişgezek Bölgesi Uzatma Ağları Balıkçılığı ve Av Verimi Bülent ORSAY,

Detaylı

AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) OTOLİTLERİNDE KIRMA-YAKMA YÖNTEMİYLE YAŞ TAYİNİ

AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) OTOLİTLERİNDE KIRMA-YAKMA YÖNTEMİYLE YAŞ TAYİNİ 3(1): 51-57 (009) DOI: 10.3153/jfscom.009008 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 1307-3X 009 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio L., 1758) OTOLİTLERİNDE

Detaylı

Kenan Köprücü, Yaşar Özdemir. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, Türkiye

Kenan Köprücü, Yaşar Özdemir. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, 23119, Elazığ, Türkiye E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 337 343 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Capoeta capoeta umbla

Detaylı

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL**

Fatma AYDIN*, Fahrettin YÜKSEL** ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Farklı Donam Faktörlerine Göre Donatılmış Galsama Ağları ile Yakalanan Luciobarbus mystaceus (Pallas, 1814) Bireylerinde Total Boy ile Vücut

Detaylı

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri Yunus Araştırma Bülteni 014 (4): 73-84 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araştırma Makalesi Research Article Çelik Gölü'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis Linnaeus, 1758)'nın Yaş ve Bazı Büyüme Özellikleri

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Atatürk Baraj Gölü Bozova Bölgesi nde Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 65-69 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Avlanan Balıklar ve Verimlilikleri

Detaylı

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme*

Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) Turna Balıklarında (Esox lucius Linnaeus, 1758) Üreme* Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 67-71 (24) Çapalı Gölü (Afyon-Isparta) * Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ISPARTA ÖZET

Detaylı

Capoeta trutta (Heckel, 1843) da Bazı İskelet Yapılarının Gelişimi

Capoeta trutta (Heckel, 1843) da Bazı İskelet Yapılarının Gelişimi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 28(2), 9-15, 216 28(2), 9-15, 216 Capoeta trutta (Heckel, 1843) da Bazı İskelet Yapılarının Gelişimi Özet Metin ÇALTA 1 * Ayşe TOKLUK 1

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2), 385-392, 2004 Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde Yaşayan Barbus esocinus ve Barbus xanthopterus un Avcılığında Kullanılan Av Araçları Özet Bülent ORSAY

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Bazı Populasyon Parametreleri

Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Bazı Populasyon Parametreleri LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(1): 31-42 (2016) Atatürk Baraj Gölü nde Yaşayan Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Bazı Populasyon Parametreleri Songül YÜCE 1,*,

Detaylı

Tödürge Gölü ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri

Tödürge Gölü ndeki (Sivas) Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) in Populasyon Yapısı ve Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2009 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2009 Cilt/Volume 26, Sayı/Issue 4: 261 266 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Tödürge Gölü ndeki (Sivas)

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi / YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ferhat DEMİROL Ünvan Teknik Hizmetler Koordinatörü Telefon 0 530 746 54 64 0 424 241 10 85 / 107 E-mail ferhat.demirol@tarim.gov.tr, ferhatdemirol@hotmail.com Doğum Tarihi -

Detaylı

ÜÇ FARKLI BÖLGEDEKİ CAPOETA TRUTTA (HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN ET VERİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÜÇ FARKLI BÖLGEDEKİ CAPOETA TRUTTA (HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN ET VERİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 5A0014 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 5A ISSN : 1308-7258

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Seyhan Baraj Gölü Sazan (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ların Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (3-4): 333 342 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü Sazan

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Sedat GÜNDOĞDU ERÇEK GÖLÜ İNCİ KEFALİ (CHALCALBURNUS TARICHI, PALLAS, 1811) POPÜLASYONU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI

Detaylı

Topçam Baraj Gölü ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları

Topçam Baraj Gölü ndeki (Aydın) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Yaş, Büyüme ve Cinsiyet Oranları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (34): 503 515 Ege University Press ISSN 1300 1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) Populasyonu nun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması

Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L.,1758) Populasyonu nun Büyüme Parametrelerinin Araştırılması E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 28 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 28 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 289 293 Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/ Uluabat Gölü ndeki Kızılkanat

Detaylı

IŞIKLI BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ÇİVRİL- DENİZLİ/TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius L., 1758) POPULASYONUNUN ÜREME ÖZELLİKLERİ

IŞIKLI BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ÇİVRİL- DENİZLİ/TÜRKİYE) TURNA (Esox lucius L., 1758) POPULASYONUNUN ÜREME ÖZELLİKLERİ 3(3): 22-23 (29) DOI: 1.3153/jfscom.2927 Journal of FisheriesSciences.com ISSN 137-234X 29 www.fisheriessciences.com RESEARCH ARTICLE ARAŞTIRMA MAKALESİ IŞIKLI BARAJ GÖLÜ NDEKİ (ÇİVRİL- DENİZLİ/TÜRKİYE)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007. savasyilmaz033@yahoo.com

19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007. savasyilmaz033@yahoo.com Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 273-283, 2007 19 (3), 273-283, 2007 Altınkaya Baraj Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Sudak Balığı, Sander lucioperca (L.,

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ NÜN (AYDIN) BALIKLARI VE BAZI EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

KEMER BARAJ GÖLÜ NÜN (AYDIN) BALIKLARI VE BAZI EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 1 EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KEMER BARAJ GÖLÜ NÜN (AYDIN) BALIKLARI VE BAZI EKONOMİK BALIK POPULASYONLARININ BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Gülnaz ÖZCAN Su Ürünleri

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum)

YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce GÖREV YERLERİ (Tarih/ Unvan/ Kurum) Adı Soyadı Unvan KİŞİSEL BİLGİLER Ali Atilla USLU Su Ürünleri Mühendisi Telefon 0 505 708 92 24-0 (424) 241 10 86-125 E-mail Doğum Tarihi Yeri aatillauslu@mynet.com, aatillauslu@gmail.com 09.11.1967 /

Detaylı

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

İzmir Körfezi (Ege Denizi) nde Dağılım Gösteren İzmarit Balığı (Spicara flexuosa Rafinesque, 1810) nın Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2001 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2001 Cilt/Volume 18, Sayı/Issue (1-2): 25-32 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ İzmir Körfezi (Ege Denizi)

Detaylı

Almus Baraj Gölü (Tokat) nde Ya ayan Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) Populasyonunda Ya Tayini ve Büyüme

Almus Baraj Gölü (Tokat) nde Ya ayan Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) Populasyonunda Ya Tayini ve Büyüme Almus Baraj Gölü (Tokat) nde Ya ayan Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) Populasyonunda Ya Tayini ve Büyüme Sava YILMAZ*, Menderes SU ÇMEZ** * Ondokuz May s Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji

Detaylı

Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi

Almus Baraj Gölünde Yaşayan 9 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 13-291 E-ISSN:

Detaylı

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA

M. KUŞAT, H.U. KOCA, L. İZCİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Eğirdir, ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1 (26), 61-65 Eğirdir Gölü nde Avlanan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus (Bloch, 1782) nın Balıkçılık Biyolojisi Yönünden Bazı Özelliklerinin

Detaylı

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S.

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. Ulusal Su Günleri, ANTALYA 27 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ TATLISU KEFALİ (Leuciscus lepidus HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN BÜYÜME

Detaylı

Keban Baraj Gölü nden Avlanabilen Balık Türlerinde İç Paraziter Hastalıkların İncelenmesi

Keban Baraj Gölü nden Avlanabilen Balık Türlerinde İç Paraziter Hastalıkların İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 400-404, 2005 Keban Baraj Gölü nden Avlanabilen Balık Türlerinde İç Paraziter Hastalıkların İncelenmesi Mustafa DÖRÜCÜ Ünal İSPİR Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Seyhan Baraj Gölü ndeki (Adana) Sudakların (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi

Seyhan Baraj Gölü ndeki (Adana) Sudakların (Sander lucioperca Bogustkaya & Naseka, 1996) Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2002 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2002 Cilt/Volume 19, Sayı/Issue (1-2): 77 84 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Seyhan Baraj Gölü ndeki

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Turna (Esox lucius L., 1758) Populasyonunun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 259 265 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli)

Detaylı

Marmara Gölü ndeki (Manisa) Vimba vimba (Eğrez) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri

Marmara Gölü ndeki (Manisa) Vimba vimba (Eğrez) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri LIMNOFISHJournal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(2): 5965 (2016) Marmara Gölü ndeki (Manisa) Vimba vimba (Eğrez) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri Ali İLHAN *, Hasan Musa SARI

Detaylı

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ

BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ GÜMÜŞİ HAVUZ BALIĞI (Carassius gibelio Bloch, 1782) POPULASYONUNUN BÜYÜME ÖZELLİKLERİ ÖZET: Şakir ÇINAR 1, Hıdır ÇUBUK 2, Remziye ÖZKÖK 1,Levent TÜMGELİR 1,Soner ÇETİNKAYA 1 K.Gonca

Detaylı

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chalcalburnus mossulensis (Heckel, 1843) in Kan Parametrelerinin İncelenmesi

Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chalcalburnus mossulensis (Heckel, 1843) in Kan Parametrelerinin İncelenmesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 23, Sayı 1 (2003) 11-21 Keban Baraj Gölü nde Yaşayan Chalcalburnus mossulensis (Heckel, 1843) in Kan Parametrelerinin İncelenmesi Investigation changes of in blood

Detaylı

19 (2), , (2), , 2007

19 (2), , (2), , 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 9 (2), 5-9, 27 9 (2), 5-9, 27 Farklı Göz Genişliğinde Monofilament ve Multifilament Solungaç Ağlarının Barbun Balığı (Mullus barbatus

Detaylı

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri

Işıklı Gölü ndeki (Çivril-Denizli) Sazan Populasyonu (Cyprinus carpio L., 1758) nun Büyüme Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 337 341 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

17 (4), 629-635, 2005 17 (4), 629-635, 2005

17 (4), 629-635, 2005 17 (4), 629-635, 2005 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng.J of Fırat Univ. 17 (4), 629-635, 25 17 (4), 629-635, 25 Sinop Bölgesinde (Karadeniz) Avlanan Kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) Balığının Et

Detaylı

Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri

Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14-3( 2010),229-234 Aksu Çayı (Isparta-Türkiye) Capoeta antalyensis (Battalgil, 1944) Populasyonunun Büyüme Özellikleri Habil Uğur KOCA*,

Detaylı

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) ndeki Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758) Populasyonunun Bazı Üreme Özellikleri

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) ndeki Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758) Populasyonunun Bazı Üreme Özellikleri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9):34-46, 213 ISSN: 139-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) ndeki Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis

Detaylı

Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi

Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 28(2), 43-50, 2016 28(2), 43-50, 2016 Atatürk Barajı Gerger Bölgesi Balık Faunasının Taksonomik Yönden İncelenmesi Özet Asiye BAŞUSTA 1

Detaylı

Fisheries in Keban Dam Lake

Fisheries in Keban Dam Lake KEBAN BARAJ GÖLÜ BALIKÇILIĞI Yasin CELAYİR 1 Murat PALA 1 Fahrettin YÜKSEL 1 1 DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 23700 Keban/ELAZIĞ ÖZET: Bu çalışma, Keban Baraj Gölü ndeki balık populasyonlarının

Detaylı

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi

Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Cilt II, Sayı XII, 1-6 (24) Zargana balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) et veriminin mevsim, yaş ve cinsiyete göre değişimi Sabri

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ BIYIKLI BALIKTAN YAPILAN BALIK KROKETLERİNİN SOĞUKTA RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ 1, 137-146. 8. Şen, D.; Duman, E.; Duman, M.; (1996): Keban Baraj Gölü'nde Yaşayan

Detaylı

BAFRA BALIK GÖLÜ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI, Carassius gibelio (BLOCH, 1782) NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ.

BAFRA BALIK GÖLÜ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI, Carassius gibelio (BLOCH, 1782) NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. BAFRA BALIK GÖLÜ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI, Carassius gibelio (BLOCH, 1782) NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Derya BOSTANCI *, Nazmi POLAT **, Şevket KANDEMİR *** Savaş YILMAZ

Detaylı

Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi

Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (2), 16-17, 26 18 (2), 16-17, 26 Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 184) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi

Detaylı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(4), 635-644, 2003 Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.) nın Kimyasal Bileşimi ve Et Verimindeki Değişimlerin Mevsimsel Olarak İncelenmesi Özet Muhsine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Yaş ve Büyüme Özellikleri

Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) ın Yaş ve Büyüme Özellikleri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 2(7):1-12, 2012 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Bafra Balık Gölleri (Samsun, Türkiye) ndeki Sazan (Cyprinus carpio L.,

Detaylı

ULUABAT GÖLÜNDE (BURSA) YAŞAYAN Scardinius erythrophthalmus L.,1758 (KIZILKANAT BALIĞI) POPULASYONUNUN BÜYÜME PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI

ULUABAT GÖLÜNDE (BURSA) YAŞAYAN Scardinius erythrophthalmus L.,1758 (KIZILKANAT BALIĞI) POPULASYONUNUN BÜYÜME PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI ULUABAT GÖLÜNDE (BURSA) YAŞAYAN Scardinius erythrophthalmus L.,1758 (KIZILKANAT BALIĞI) POPULASYONUNUN BÜYÜME PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET Volkan KOYUNCU 1 Yalçın ŞAHİN 2 Özgür EMİROĞLU* 2 1-TARIM

Detaylı

Yaş Doğrulama Metotları

Yaş Doğrulama Metotları Yaş Doğrulama Metotları Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜMÜŞ Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun Birçok kemikleşmiş yapı günlük ve yıllık periyodik birikimler oluşturmak suretiyle

Detaylı

BİR AKDENİZ ENDEMİĞİ OLAN Eledone moschata (Lamarck, 1798) nın (OCTOPODA:CEPHALOPODA) DOĞU AKDENİZ DEKİ ÜREME ÖZELLİKLERİ

BİR AKDENİZ ENDEMİĞİ OLAN Eledone moschata (Lamarck, 1798) nın (OCTOPODA:CEPHALOPODA) DOĞU AKDENİZ DEKİ ÜREME ÖZELLİKLERİ 1. Ulusal Malakoloji Kongresi 1-3 Eylül 4 İzmir TÜRKİYE Bilal ÖZTÜRK & Alp SALMAN, eds). Türk Sucul Yaşam Dergisi, 2(2): 55- (4) 1 st National Malacology Congress 1-3 September 4, Izmir TURKEY (Bilal ÖZTÜRK

Detaylı

Mahmut ELP*, Fazıl ŞEN, Ataman Altuğ ATICI. The Distribution Area of Tarek (Alburnus Tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) in the Van Lake Basin, Turkey

Mahmut ELP*, Fazıl ŞEN, Ataman Altuğ ATICI. The Distribution Area of Tarek (Alburnus Tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) in the Van Lake Basin, Turkey YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2014, 24(3): 228-232 Geliş Tarihi (Received): 16.05.2014 Kabul Tarihi (Accepted): 10.08.2014 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) İnci Kefalinin (Alburnus

Detaylı

Marmara Denizi Mezgit (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri*

Marmara Denizi Mezgit (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri* E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 33-37 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

A New Predator Species Carassius gibelio (BLOCH, 1782) in Marmara Region: Succesful or Not

A New Predator Species Carassius gibelio (BLOCH, 1782) in Marmara Region: Succesful or Not MARMARA BÖLGESİ NDE YENİ BİR İSTİLACI TÜR Carassius gibelio (BLOCH, 1782): BAŞARILI MI, BAŞARISIZ MI? Ali Serhan TARKAN 1, Özcan GAYGUSUZ 1, Çiğdem GÜRSOY 2, Hasan ACIPINAR 3, Gökçen BİLGE 4 1 İstanbul

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi

Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (1), 121-129, 2005 Kemaliye, Peri ve Göktepe Bölgelerinde Kullanılan Balıkçılık Av Gücü ve Çeşitli Özelliklerin İncelenmesi Bülent ORSAY Erdal DUMAN* Fırat

Detaylı

*M. Fatih Can 1, Kadir Duran İğne 2. *E mail:

*M. Fatih Can 1, Kadir Duran İğne 2. *E mail: E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2005 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2005 Cilt/Volume 22, Sayı/Issue (1-2): 143 147 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Atatürk Baraj Gölü

Detaylı

Özden BARIM Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 23119, Elazığ obarim@firat.edu.tr

Özden BARIM Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, 23119, Elazığ obarim@firat.edu.tr Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (3), 301-307, 2007 19 (3), 301-307, 2007 Keban Baraj Gölü, Çemişgezek Bölgesi Tatlı Su İstakozu, Astacus leptodactylus Eschscholtz,

Detaylı

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri

Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Science 21 (1), 53-6, 29 21(1), 53-6, 29 Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon

Detaylı

III. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU 27-29 AĞUSTOS 2008 URLA, İZMİR

III. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU 27-29 AĞUSTOS 2008 URLA, İZMİR Balıklarda Yaş Belirlemenin Önemi ve Yaş Belirleme Metotları Prof. Dr. Nazmi POLAT Ondokuzmayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Samsun Dünya nüfusunun her geçen gün hızlı bir şekilde

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Türkiye)'nde Yaşayan Tatlısu Kefali (Squalius cephalus) nin Bazı Büyüme Parametreleri

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli-Türkiye)'nde Yaşayan Tatlısu Kefali (Squalius cephalus) nin Bazı Büyüme Parametreleri LIMNOFISHJournal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 2(2): 77 (201) Uzunçayır Baraj Gölü (TunceliTürkiye)'nde Yaşayan Tatlısu Kefali (Squalius cephalus) nin Bazı Büyüme Parametreleri Ferhat

Detaylı

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri

Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 27, Sayı 1(2007) 37-57 Hirfanlı Baraj Gölü (Kırşehir) nde Yaşayan Cyprinus carpio L., 1758 nun Büyüme Özellikleri The Growth Features of Cyprinus carpio L., 1758

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 57000 Sinop. Çetin SÜMER TKB Akdeniz Su Ürünleri Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü Beymelek, Antalya OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):71-75 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):71-75 KALKAN (Psetta maxima, Linneaus, 1758) VE MEZGİT (Merlangius merlangus euxinus, Nordman 1840) BALIKLARININ YAŞ VE BOY

Detaylı

Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde Balıkçılığın Durumu. The Situation of Fisheries in Ova Region of Keban Dam Lake

Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde Balıkçılığın Durumu. The Situation of Fisheries in Ova Region of Keban Dam Lake F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 668-678, 2004 Keban Baraj Gölü Ova Bölgesinde Balıkçılığın Durumu Murat PALA ve Tekin MENGİ* DSİ IX. Bölge Müdürlüğü Keban Barajı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü,

Detaylı

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9):72-80, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year

Determining some heavy metal concentrations in water and sediments samples taken from Gediz River. Title Institution / University Year CV Name: Orkide MİNARECİ Date of Birth: 15.01.1972 Academic Title: Assist. Prof. Dr. Education Programme/Department University Bachelor Master Department of Biology (Fundamental and industrial microbiology)

Detaylı

İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) Siraz Balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] Otolit Biyometrisi - Balık Boyu Arasındaki İlişki

İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) Siraz Balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] Otolit Biyometrisi - Balık Boyu Arasındaki İlişki Yunus Araştırma Bülteni 2015 (1): 67-72 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Araştırma Makalesi Research Article İkizce Çayı'ndaki (Şırnak) Siraz Balığının [Capoeta umbla (Heckel, 1843)] Otolit Biyometrisi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 18.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ AKLİMAN SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 18.12.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ AKLİMAN SİNOP RECEP BİRCAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU PROFESÖR 18.12.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ AKLİMAN SİNOP Telefon : 3682876265-3308 E-posta : rbircan@sinop.edu.tr Doğum Tarihi : 01.07.1950

Detaylı

DOI: /jfscom (1):34-40 (2007)

DOI: /jfscom (1):34-40 (2007) Journal of FisheriesSciences.com DOI: 0.5/fscom.007005 ():-0 (007) ISSN 07-X RREESSEEAARRCCHH AARRTTIICCLLEE 007 www.fisheriessciences.com AARRAAŞŞTTIIRRMMAA MMAAKKAALLEESSİİ ALTINKAYA BARAJ GÖLÜ (SAMSUN,

Detaylı

İskorpit Scorpaena porcus L un Otolit Biyometri Özellikleri

İskorpit Scorpaena porcus L un Otolit Biyometri Özellikleri İskorpit Scorpaena porcus L. 178 un Otolit Biyometri Özellikleri Derya BOSTANCI *, Savaş YILMAZ **, Nazmi POLAT **, Seda KONTAŞ * * Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ordu, TÜRKİYE

Detaylı

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde kullanılan av araçları The fishing gears using in Kemaliye Region of Keban Dam Lake

Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesi nde kullanılan av araçları The fishing gears using in Kemaliye Region of Keban Dam Lake http://www.egejfas.org Su Ürünleri Dergisi (2017) Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(2): 195-201 (2017) DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.2.11 ARAŞTIRMA MAKALESİ RESEARCH ARTICLE Keban Baraj

Detaylı

Beyşehir Gölü Kadife Bal ı klar ı n ı n (Tinca tinca L., 1758) Et Verimi ve Vücut Kompozisyonu

Beyşehir Gölü Kadife Bal ı klar ı n ı n (Tinca tinca L., 1758) Et Verimi ve Vücut Kompozisyonu TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (4) 474-480 Beyşehir Gölü Kadife Bal ı klar ı n ı n (Tinca tinca L., 1758) Et Verimi ve Vücut Kompozisyonu Özge ZENCIR' Ahmet Şeref KORKMAZ' Geli ş Tarihi:30.06.2004 özet

Detaylı

Ali Kara, Okan Akyol. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir

Ali Kara, Okan Akyol. Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı, Bornova, İzmir E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2003 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2003 Cilt/Volume 20, Sayı/Issue (3-4): 481 488 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Araştırma Notu / Short

Detaylı

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ) NDE YAŞAYAN BARBUS MYSTACEUS (PALLAS, 1814) ÜN SİNDİRİM İÇERİĞİNDE BULUNAN HAYVANSAL ORGANİZMALAR

KEBAN BARAJ GÖLÜ (ELAZIĞ) NDE YAŞAYAN BARBUS MYSTACEUS (PALLAS, 1814) ÜN SİNDİRİM İÇERİĞİNDE BULUNAN HAYVANSAL ORGANİZMALAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 5A0029 Serap Saler 1 Zülfü Çoban 1 Gürel Nedim Örnekçi 2 ECOLOGICAL LIFE SCIENCES Songül Yüce 2 Received:

Detaylı

Altınkaya Baraj Gölü (Samsun-Türkiye) nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis L., 1758) nın Yaşı İçin Farklı Kemiksi Yapıların Değerlendirilmesi

Altınkaya Baraj Gölü (Samsun-Türkiye) nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis L., 1758) nın Yaşı İçin Farklı Kemiksi Yapıların Değerlendirilmesi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (1), 07-11, 2007 19 (1), 07-11, 2007 Altınkaya Baraj Gölü (Samsun-Türkiye) nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis L., 1758) nın

Detaylı