"Çevirmen 301. Madde'den Yargılanmalı mı? Yargılanmamalı mı? Çevirmen Sorum(suz)(lu)luğunun Açılım ve Sınırları."

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Çevirmen 301. Madde'den Yargılanmalı mı? Yargılanmamalı mı? Çevirmen Sorum(suz)(lu)luğunun Açılım ve Sınırları.""

Transkript

1 Sorumluluk, Görünürlük ve Etik Meral Camcı 8 Aralık 2006 günü, İstanbul Üniversitesi, Çeviri Etiği sempozyumunda sunulan bildiri. "Çevirmen 301. Madde'den Yargılanmalı mı? Yargılanmamalı mı? Çevirmen Sorum(suz)(lu)luğunun Açılım ve Sınırları." Öncelikle bildirimin genel çerçevesi ve amaçları bakımından düşüncenin ifade edilmesi, dile gelmesi özgürlüğü bağlamında değerlendirileceği temennisinde bulunmak isterim. Hepimizin bildiği ve aklı başında, demokrasiden yana, aydın her birey gibi düşüncenin kamusal alanda ifade edilmesi, yani sözlü ya da yazılı olarak dile gelmesinden taraf olduğumuz ön kabulüyle, çeviri-etik ilişkisi ve çevirmenlik etiği üst çerçevesinde, 301. madde sorunsalı açısından ve çeviri bağlamında etikten ne anlıyoruz, çevirmenin sorumluluğu ve rolü etik penceresinden bakınca nasıl görünüyor gibi sorulara yanıt aramaya çalışacağım. Kendi bireysel etik anlayışımın bir gereği olarak düşüncenin özgürce ifade edilebilmesinin doğru ve haklı olduğu ve haklılığının savunulabilir olduğu ön kabulüyle söze başlamak istiyorum maddenin çevirmenlerin ve çevirmen meslek örgütleri ve derneklerinin gündemine girme ve alımlanma süreci, meslek olarak tanınma ve örgütlenme girişimlerinin hız ve ivme kazandığı günlere denk geliyor. Tam da bu nedenle yasa karşısında en azından söylem düzeyindeki duruşun, örgütlenme ve tanınma girişimi ile evrensel etik ve çeviri etiğine çağdaş yaklaşımlar açısından bakıldığında, kendi içinde çelişkiler barındırdığı yönünde bir izlenim uyandırdığını belirtmek isterim. Öncelikle bu söylem karmaşasının nasıl ortaya çıktığına bakalım. 01/10/2006 tarihli "Çevirmeni Yargılama" (vurgu iki yönlü okunabilir) başlıklı haber yazısından alıntı: "Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği (ÇEVBİR), çevirmenlerin çevirdikleri kitaplardan dolayı yargılanmaması için kampanya başlattı. 30 Eylül Dünya Çevirmenler Günü dolayısıyla basın toplantısı yapan 30 Eylül Dünya Çevirmenler Günü dolayısıyla basın toplantısı yapan ÇEVBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Birkan, "Çevirmen kendisine ait bir düşünceyi ifade etmez, yazarın söylediklerine bağlı kalır. Bu nedenle yargılanmamalıdır. ÇEVBİR olarak, işleme veya özgün tüm eser sahiplerinin ifade özgürlüklerinin sınırlanmasına karşıyız" dedi". Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 1

2 Elbette açıklamanın ikinci bölümü itirazsız kabul edilebilir; " işleme veya özgün tüm eser sahiplerinin ifade özgürlüklerinin sınırlanmasına karşıyız". Ancak açıklamanın ilk cümlesi ikincisi ile bağdaşmaz bir karşıtlık içermektedir: "Çevirmen kendisine ait bir düşünceyi ifade etmez, yazarın söylediklerine bağlı kalır. Bu nedenle yargılanmamalıdır" Madde etrafında gelişen düşüncenin ifadesi özgürlüğü tartışmaları çerçevesinde gazete ve dergilerde görüş bildiren kişi ve kurumların, çeviri olgusuna ve çevirmen kimliğine dair tarihsel ve konjonktürel, yaygın ve baskın bakış açılarının dışında -en azından söylem düzlemindeaçılımlar getiremediğini görmekteyiz. Yukarıda değiştirmeksizin alıntıladığımız gazete haberinde olduğu gibi. Çeviri araştırmacısının aklına şu sorular takılabilir: Çevirmenin masumiyeti, yazarın mülkiyeti ile ne gibi bir bağdaşıklık ilişkisi içeriyor? Çevirmen mülkiyetsiz ve sorumsuz mudur? Şeffaf bir aracı ve etkisiz eleman mıdır? Ortaya çıkardığı metin üzerindeki hakları, dolayısıyla sorumlulukları nelerdir? Düşüncenin ifadesine kattığıkatkı sağladığı noktalar nelerdir? Kültür taşıyıcısı, kültür oluşturucusu, dolayısıyla düşüncenin ifadesinin aracısı, düşünce dünyasını zenginleştirici olarak olarak kamusal alan içindeki yeri ne(rede)dir? Çevirmen şu ya da bu nedenle mahkum edilen ya da mahkum edilmesi olası - aykırı, marjinal bir düşünceyi çevirmekte özgür - dolayısıyla sorumlu(mu)dur? 301. Madde'nin kaldırılmasına yönelik bütünlüklü bir duruş ve çabanın bir parçası olmak yerine şeffaflaşmayı, buharlaşmayı seçmek etik midir? vb. içinde özgürlük-sorumluluk, yazarçevirmen, şeffaflık-görünürlük ikili karşıtlıklarını doğrudan, mutlak ve tek anlam, özgünün üstünlüğü, özgüne sadakat, tıpatıp eşdeğerlik (özgünün kopyası olarak çeviri) nosyonlarını - ki herbiri tarih kadar, çeviri kadar eski- dolaylı olarak içeren sorulardır bunlar. Bu noktada çevirmeni yargılamayın talebinin "yazar yazdığından fikren sorumludur, çevirmen sorumlu değildir" gibi steril bir ayrıma işaret etmesi bakımından bazı incelikleri gözden kaçırıyor olması sorunsalını ortaya çıkardığı düşünülebilir. Yargılanmama talebini evrensel etiğin sınırları dışına çekilme tehlikesi ile karşı karşıya getirebilir. Bu söylemden tam da yasanın düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan bakış açısına denk düşen bir anlam dahi çıkarsanabilir. Şöyle ki, yazar söylediğinden ve yazdığından sorumludur. Dolayısıyla yargılanabilir. Çevirmen ise nötr aktarıcı olma konumundan dolayı sorumlu değildir ve yargılanmamalıdır. Ancak bu itiraz noktasından elbette şu sonuç da çıkarılmamalıdır. "Egemen, iktidarda olan ve dolayısı ile iktidarın oluşturduğu yasalar çerçevesinde suç sayılan her(hangi) bir düşüncenin sözlü ve yazılı paylaşımı kısıtlanmalıdır. Çevirmen de sorumludur ve yaptığının sonucuna Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 2

3 katlanmalıdır". Çevirmenin yazarla, özgün metin ve çeviri metinle ilgili sorumluluklarını, çağdaş çeviribilim kuramları ve etiğe farklı yaklaşımlar düzleminde dile getirilen farklı bakış açıları yönünden tartışacağım, ancak öncelikle şunu belirtmek isterim; düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına ve cezalandırılmasına, bu yolla düşüncenin gelişimi ve paylaşımının engellenmesine, sansüre ve otosansüre evrensel etik karşı duruş ve karşı çaba, yazarı, çevirmeni, yayıncıyı, editörü ve toplumun diğer bireylerini kapsar ve bağlar. Bu düzlemde varılacak sonuç şudur: "Yazar da, çevirmen de, yayıncı da, editör de düşünce ve ifade özgürlüğünden, düşüncenin sözlü ve yazılı dağıtımı, gelişimi ve paylaşımından dolayı yargılanmamalıdır". Çevirmenler, çeviri araştırmacıları ve çeviribilim akademisyenlerini ilgilendiren yönüne gelecek olursak; çeviri-etik ilişkisi ve çevirmenlik etiği üst çerçevesinde, 301. madde sorunsalı açısından ve çeviri bağlamında etikten ne anlıyoruz, çevirmenin sorumluluğu ve rolü etik penceresinden bakınca nasıl görünüyor sorularına verilen çeşitli yanıtları inceleyerek tutarlı ve çağdaş bir tutuma varabiliriz. Bunu bize öğretilen, genellikle doğruluğunu ya da hayatla bağını çok da sorgulamadan kabul ettiğimiz kurallar, normlar ve bakış açılarını biraz da tersten okumaya çalışarak, yapılarını çözümleyip, söküp, yeni yapılar oluşturmaya çalışarak yapabiliriz. Bir kez daha çevirmenin fikren karşı olduğu metinleri de belli bir amaç ve işlev dahilinde çevirebileceği, özellikle karşıt- örneğin ırkçı, ya da şiddet yanlısı metinlerigüçlerin maskesini düşürmek amacıyla ya da istihbarat servislerine yapılan çevirilerin farklı bir yerde durduğunu belirtmek isterim. Etik açısından sorunsallaştırabileceğimiz nokta ise uzman, bilinçli ve donanımlı çevirmenin fikren katıldığı, çeviri yaptığı ortamın baskın ya da genel geçer kabul gören norm ve kuralları dışında ve erek kültürde, toplumda alımlanma sürecinde, kalıplaşmış düşünceleri değiştirmeye, geliştirmeye, en azından sarsmaya hizmet edeceğini bilerek ve görerek yaptığı- iletişim uzmanı ki her iki kültüre ve dile hakim çevirmen tanımımız bunu gerektirir- giriştiği bir çeviride "ben çevirmenim, yazılanlar yazarı bağlar" türünden bir savunmadır. Bu noktada etik tutum, çevirmenin yaptığı işle özgün metinle ya da yazarla ilişkisinden çok, belli üst değerlerle ve tutarlılıkla hareket edip etmediğinde sorunsallaşıyor gibi görünüyor. Sorumluluk ama neye karşı, kaynak metne mi, yazara mı, erek kültürün ahlaki ve hukuksal değerlerine mi yoksa evrensel açıdan iyi, doğru ve tutarlı olana mı, bir birey olarak her daim savunabilip, gerekçelendirebileceği kendi kararları ve seçimlerine yani hayatta duruşuna, toplumsal tutumuna mı? Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 3

4 Yazar Elif Şafak'ın İngilizce olarak kaleme aldığı "Father and the Bastard" adlı romanının Türkçe'ye çevirisi "Baba ve Piç" kitabında TCK. nun 301. maddesine istinaden 'Türklüğü aşağıladığı' gerekçesiyle hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yazar Türkiye'de olduğu için yayıncı Semih Sökmen ve çevirmen Aslı Biçen hakkında ise 'kovuşturmaya yer olmadığı'na karar verildi. Yazar, Türk, halen hayatta ve Türkiye'de ikamet ediyor olmasaydı yayıncı ve çevirmen yargılanacaktı. BABA VE PİÇ DAVA DOSYASINDAN Semih Sökmen in ifadesi, (...) Bu kitap bir edebiyat eseridir, tür olarak bir romandır. Şikâyetin 1. başlığındaki alıntılar, roman kişilerinin, yani roman kahramanlarının ağzındandır. Yazarın eserine gerçekçi bir nitelik verebilmesi için gerçek hayattaki gibi konuşturduğu karakterlerin sözleridir. Malum olduğu üzere, roman gibi edebiyat eserleri kurgulama, hayal etme ürünüdürler. Dolayısıyla bir romanda sadece iyi ve bizim istediğimiz gibi karakterler yoktur, aynı zamanda suçlular, kötüler, bizim gibi düşünmeyenler, vs. hayal ürünü kişiler de vardır. Bir romana böyle karakterlerin dahil edilmiş olması, yazarın bu yolla suç işlediğini göstermez. Eğer gösterseydi, kitapların büyük bir çoğunluğu yayınlanamaz nitelikte olurdu. Bir edebiyat eserinden yapılan bu tür münferit, rasgele alıntılar, yazarın romanıyla anlatmaya çalıştığı temel ve asli görüşlerine ve niyetine bu kadar kaba akıl yürütmelerle delil teşkil edemez. Nitekim şikâyette bulunanlar, yazarın saiklerini, niyet ve temennilerini de anlayabilmiş değildirler. Yazar tam tersine insan toplulukları arasında diyaloğu, çatışmasız, barışçı, kin gütmeyen bir anlayışı benimsemektedir ve romanında da bunu yansıtmaktadır. Kitap bir inceleme araştırma eseri değildir. Dolayısıyla kitabın gayesi zaten tarihsel olarak "Ermeni meselesi" diye bilinen konuyla ilişkili olarak bir yargıda bulunmak da değildir. Kaldı ki olumlu bir gelişme olarak, son iki yılda ülkemizde farklı görüşler taşıyan, bu konuyla doğrudan ilgili muhtelif araştırma ve tarih eseri de yayınlanmıştır. Geçmişte neyin olup neyin olmadığı, ya da neyin nasıl olduğu hakkında iddia, görüş, inanç ya da kanaat belirtmek, yasalarımıza göre suç değildir. Tam tersine, bireylerin düşünce ve bu düşüncelerini ifade etme hürriyeti başta anayasa olmak üzere yasalarla güvence altına alınmıştır. Kitabımızın bu şikâyet temelinde dava konusu yapılmamasını rica ederim. Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 4

5 Elif Şafak ın ifadesi, Metis Yayınları tarafından ilk basımı 2006 yılı Mart ayında yapılan "Baba ve Piç" adlı romanı ben yazdım. Savcılığınız tarafından yürütülen soruşturmanın içeriğini biliyorum. Türklüğü aşağıladığım iddiası ile hakkımda yapılan şikâyeti reddediyorum. Kitabın kapağında da yazılı olduğu gibi, bu kitap bir romandır. Bu romanın belli bölümleri alınarak, bütünlüğü bozularak ve bazı cümleleri yorumlanarak yapılan suçlamaların hukuki olmadığı görüşündeyim. Roman, bir bütün olarak değerlendirilmelidir. "Baba ve Piç" adlı kitabım bir edebiyat eseridir ve tamamen kurgusaldır. Anlatılan hikâye tamamen hayal gücümün ürünüdür. Kitapta iyi ve kötü yanlarıyla anlatılan onlarca karakter mevcuttur. Bu kadar çok karakterden bir ya da birkaçının laflarını cımbızlamak eserin bütünü hakkında yanlış bir fikir verdirtir. Nitekim, kitabımda, cımbızlanan bu tür lafların tam aksini söyleyen karakterler de bulunmaktadır. Bir romanda bir katilin, bir cinayetin anlatılması yazarın da katil olduğunu, ya da cinayeti haklı gördüğünü, ya da karakterin eylemlerini ve düşüncelerini birebir paylaştığı anlamına gelmez. Bu nedenle şikayetçilerin başvuruları haksız ve yasaya aykırıdır. Aksi takdirde, örneğin, dünya edebiyatının başyapıtlarından biri olan "Suç ve Ceza" adlı romanın yayınevi sahibi, çevireni, ya da yazarı hakkında da verilecek bir şikayet dilekçesinin işleme konması gerekir. Ne hayat ne de hukuk böyle bir saçmalığı kabul etmez. Bu soruşturma nedeniyle herkes tarafından bilinen bu gerçekleri, bir edebiyatçı olarak, "Baba ve Piç" adlı romanın yazarı olarak açıklamak zorunda kalmaktan utanç duyuyorum. Benim bu kitabı yazmaktaki amacım, Türklüğü aşağılamak değil, tam tersine Türkler ve Ermeniler arasında insancıl ve barışçıl ortamın yaratılmasına katkıda bulunmaktır. Kitabın verdiği mesaj budur. Kastım da budur. Bu kitaba başka anlamlar yüklenmemelidir. Bu tür objektif iyi niyet kurallarına aykırı yaklaşımlar toplumda gerginliğe yol açar. Amacım gerginliğe yol açmak değildir. Tam aksine toplumda barışçıl bir ortam sağlamaktır. Bu nedenle, bu suçlamadan dolayı herhangi bir ceza davası açılması Türkiye'deki demokrasinin gelişmesine katkı yapmaz. Aksine hem yurt içinde hem uluslararası kamuoyunun gözünde soru işaretleri yaratır ve yazılmış romanların bile ceza davasına konu olduğu bir ülke imajı Türkiye demokrasisini zedeler. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum Elif Şafak Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 5

6 Metis Basın Bülteni, Beyoğlu Savcılığı, şikâyet üzerine Elif Şafak'ın son romanı Baba ve Piç için soruşturma açtı. TCK 301/1, "Türklüğü aşağılamak" suç iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Elif Şafak ve kitabın yayıncısı Metis Yayınları yönetmeni Semih Sökmen Beyoğlu Savcılığına ifade verdiler. Yazar ve yayıncı ifadelerinde, "kitabın bir edebiyat eseri olduğunu, roman karakterlerinin ağzından alıntılar yaparak bir roman yazarının suçlanamayacağını, şikayetin haksız olduğunu, şikayetin tam aksine kitabın insanlar arasında barışçı bir kültürün gelişmesine katkı amacını taşıdığını, kitapların dava konusu olmasının hem ülkedeki demokratik gelişmelere, kültür ve düşünce hayatına sekte vurarak, hem uluslararası kamuoyu nezdinde, Türkiye'nin çıkarlarına ciddi zararlar verdiğini," söylediler, kitabın dava konusu yapılmamasını talep ettiler. Şikayetin, Kemal Kerinçci adlı şahıs tarafından yapıldığı öğrenildi. Savcılık, bu ay içinde soruşturmasını tamamlayarak, dava açıp açmamaya karar verecek. Baba ve Piç, yayınlandığı 8 Mart'tan bu yana çok-satan kitaplar listelerinde yer alıyor; orijinali İngilizce yazılmış olan kitap, dünyanın öndegelen yayınevlerinden Viking/Penguin'in yayın programında. Beyoğlu C. Başsavcılığı. İddianame, (...) Soruşturma evrakı incelendi; Şüpheli Elif Şafak'ın, merkezi Beyoğlu ilçesinde bulunan Metis Yayınları tarafından Mart- Nisan 2006 tarihlerinde yayımlanan BABA VE PİÇ isimli kitabında "..Bütün akrabalarını 1915'te kasap Türklerin ellerinde kaybetmiş soykırımzede bir sülalenin torunuyum (Sayfa 63)... Sen kalk gel Ortaasya'dan, dal dosdoğru Anadolu'nun bağrına, sonra bir bakmışsın her yerdeler! Orada yerleşik olan milyonlarca Ermeniye ne oldu peki? Asimile edildiler! Eridiler! Yetim bırakıldılar! Sürüldüler. Mal mülklerinden oldular! (Sayfa 65)... Sıradan Türklerle ne konuşacaksın eğitim görmüşleri bile ya Milliyetçi ya cahil (Sayfa 130)... Ayaşta sağ kalan olmamış Çankırı'ya götürülenler de peyder pey öldürülmüşler... Sopalarla, balta saplarıyla dövülmüşler. Bazıları açlıktan ölmüş bazıları da öldürülmüş (Sayfa )... Türkler de 1915'te bunları Ermenilere yapanlar (Sayfa 172) Adana katliamlarından ya da 1915 tehcirinden... bunlar sana bir şey hatırlattı mı? Ermeni soykırımı diye bir şey duymadın mı Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 6

7 hiç? ( )... Toprağımızdan kovulduk, eşyalarımızdan olduk, hayvan muamelesi gördük, koyun gibi kesildik. Doğru düzgün haysiyetli bir ölüm bile esirgendi bizden. (Sayfa 192)... Erkek bırakmıyorlar ortada. Silah arama bahanesiyle Ermenilerin evlerine girip sonra da yağmalıyorlar" şeklindeki sözlere yer vererek Türklüğü aşağıladığı değerlendirilmekle; Mevcut delillerin Mahkemece takdiri maksadıyla, bu kamu davasının açılması yoluna gidilmiş olup, sonuçta şüpheli Elif Sağlık'ın yargılanmasının yapılarak, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 301/1 maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. MUSTAFA EROL BEYOĞLU CUMHURİYET SAVCISI Not: Diğer şüpheliler hakkında Ek Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. (Vurgular bana ait). (http//www.metiskitap.com) Yazar Elif Şafak'ın hakkındaki suçlamalara hukuksal zeminin argümanlarını kullanarak, kurmaca metnin dış dünya ile direk ilişkisi bulunmaması, amaçları bakımından barışçıl ve bütünleştirici, birleştirici olması bağlamında savunmasını verdiğini görüyoruz. Davanın beraat kararıyla sonuçlandığını biliyoruz. Fuat Keyman'ın davanın sonucunu değerlendiren yazısındaki temennilere katılmamak mümkün değil: " Aslında, 301. maddeyle bugüne kadar mahkemeye çıkarılanlar gibi Elif Şafak davası da, hukuk ve demokratikleşme alanında Türkiye'nin değişim ve dönüşüm tercihini yaptığı anlardan birisi. Retorikte güçlü gerçeklikte zayıf bir devlet mi istiyoruz, yoksa demokratik, etkin, adaletli iyi toplum yönetimi mi? Elif Şafak davasında verilen beraat kararı bu soruyu değiştirmiyor maddeyi 2000'li yıllarda kavşak noktasında olan Türkiye için bir tercih yapma zorunluluğu olarak okumalıyız. Elif Şafak'a Türkiye'ye katkılarından dolayı teşekkür etmeyi unutmayalım." (Radikalçevrimiçi/Radikal2: Elif Şafak, devlet ve demokrasi, İnternet baskısı, 5 Aralık 2006) Davanın gelişim sürecini bu alıntılarla aktardıktan sonra çeviri ve çevirmen etiği bağlamında bizleri ilgilendiren bölüme gelmek istiyorum. 301.maddeye istinaden çevirmenlerin de yargılanması basın yasasının 2.maddesi uyarınca "işleme eser sahibi" olarak tanımlanıyor olmalarına dayandırılıyor. Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan uygulamalar açısından bildirinin başında da belirttiğim gibi ve İsmail Kaplan'ın dünkü konuşmasında işaret ettiği üzere demokratik, insan hakları ve eşitlikten yana tavır koyan her yurttaş gibi, çevirmenin de yazarın da yayıncının da akademisyenin de tutumu elbette bellidir. Çeviri etiği- çevirmenlik etiği bağlamında değerlendirildiğinde ise etik tanımının çeviri sürecine ve olgusuna bakış Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 7

8 açımızla örtüştüğünü düşünüyorum. Ancak yargılanmaların ard arda geldiği bu süreçte basına yansıyan çevirmen ve çevirmen örgütlerinin tutumu çevirmenlerin aracı, görünmez, şeffaf bir aktarıcı olduğu yönünde. Birkaç örnek sunmak istiyorum. ÇEVBİR'in "İfade Özgürlüğü İçin Dayanışma Çağrısı: Çevirmen Yargılama İlkelliğine Son Verilsin!" basın açıklamasından alıntı: " TÜRKİYE DE ÇEVİRMENLERİN YARGILANMASINDA HUKUKİ TEMEL Türkiye de çevirmenler FSEK te (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu) işleme eser sahipliği tanımına girmektedir. Bu kanun asıl eser sahibi ile bu eserle ilişkili olan işleme eser sahibinin manevi ve mâli haklarını güvence altına almakla beraber Türk Ceza Yasası nın yayın yoluyla işlenen suçlar maddesi altında tanımlanan suçlarda (Devleti küçük düşürmek, askerin manevi şahsiyetine hakaret, bölücü propaganda vs.) çevirmenin cezai ehliyeti yine FSEK e ve Basın Kanunu nun ilgili maddelerine dayandırılmakta, bu gibi iddialarda çevirmen, eser sahibinin yurtdışında olması ya da Türkiye yasalarına tâbi olmaması ve benzeri nedenlerle eser sahibi gibi kovuşturmaya uğramaktadır. Diğer taraftan yayınevi sahipleri ve editörler de ilkel bir ceza sorumluluğunun izlerinin devam etmesinin somut örneği olarak yine mahkeme önüne çıkmaktadır. Bu mantıkla kitabın kapak tasarımını yapanlardan matbaasında basanlara, hatta kitabın bütün okurlarına kadar herkes yargılanabilir. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer in Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu nca 29 Haziran 2006 gününde kabul edilen 5532 sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un kimi kurallarının Anayasa ya aykırılıkları nedeniyle iptalleri için Anayasa Mahkemesi ne sunduğu başvuru dilekçesinde de hatırlattığı gibi, Anayasa nın 38. maddesinin yedinci fıkrasında, ceza sorumluluğunun kişisel olduğu belirtilmiştir. Bu ilkeyle, suçu kim işlemişse cezanın yalnız ona hükmedilip uygulanması, başkalarının o suçtan dolayı cezalandırılmaması amaçlanmıştır. Başka bir deyişle, bu ilkeyle, ceza sorumluluğunun kusura dayalı olması gerektiği anlatılmaktadır. Sağduyu sahibi herkes, çevirmenin eser sahipliği nin, meslek etiği gereği doğru ve eksiksiz bir biçimde çevirmekle yükümlü olduğu metnin içeriğiyle değil Türkçe söyleniş biçimindeki hususiyetle ilgisi olduğunu takdir edecektir ki FSEK de çevirmeni esasen bu açıdan eser sahibi saymakta ve aradaki farkı dile getirmek için de işleme eser sahipliği kavramını öne çıkarmaktadır. Çevirmen kendine ait bir düşünceyi dile getirmez, yazarın söylediklerine bağlı kalmak zorundadır. Bu anlamda bir mahkemede sanığın tercümanlığını yapan çevirmenin nasıl ki sanığın söyleyeceklerinden dolayı sorumlu tutulması mümkün olmazsa yazılı eserin çevirmeni için de farklı bir durum Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 8

9 söz konusu değildir, dolayısıyla çevirdiği metnin içeriğinden sorumlu tutulamaz". (Vurgu bana ait). Yukarıda alıntıladığımız bölümde öne çıkan argüman, çevirmenin görünmezliği, şeffaflığı ve sorumsuzluğu üzerine kurulmuş görünmektedir. Ancak aynı metnin devamında bu kez ilk bölümde öne sürülen bu şeffaflık ve görünmezlik argümanının tam tersi argümanlarla düşüncenin düşünce planında kaldığı sürece yargılanmaması evrensel talebi dile getirilmektedir: "Ayrıca, birçok Avrupa ülkesinin yasalarında, sözgelimi Federal Alman Ceza Yasasında bilim ve sanat eserleri ve çevirilerinin, ifade suçları bakımından istisna olarak kabul edilmesine olanak veren genel düzenlemeler yapılmıştır. Her koşulda, özellikle bilimsel ve sanatsal eserler, dünyanın pek çok ülkesinde, propaganda amaçlı diğer düşünce açıklamalarına göre daha fazla koruma görür. Çünkü çevirmenlerin de kuşkusuz dahil olduğu bilim ve sanat insanlarının düşüncelerini salt propaganda yapmak amacıyla açıklamadıkları kabul edilir. Yazılı her eser bir düşünce kurgusudur. Düşünce ne olursa olsun düşünce planında kaldığı müddetçe suç kabul edilemez. Bu yüzden bir kitap üzerinden yazarın, yayımlayanın ve çevirmenin suç zincirine dahil edilmesinin evrensel hukuk açısından geçerli bir mantığı yoktur. Şunu tekrar vurgulamak isteriz: Çevirmenin yargılanmamasını talep etmek demek yazarları ve yayıncıları istediğiniz gibi yargılayabilirsiniz, biz karışmayız aymazlığına saplanmak demek olamaz asla. Biz ÇEVBİR olarak işleme ve özgün tüm eser sahiplerinin ifade özgürlüklerinin keyfi ve belirsiz yasa maddeleriyle sınırlanmasına açıkça karşı çıkıyoruz. Çevirmenlerin yaptıkları çeviri nedeniyle cezalandırılmak istenmesini, düşünce ve ifade özgürlüğüne karşı ülkemizde uzun bir süredir devam etmekte olan ama son dönemlerde birçok Batı ülkesinde de terörle savaş bahanesiyle iyice artmaya başlayan düşmanca tutumun, artık traji-komik bir hal almış en uç noktası olarak görüyoruz. (Vurgular bana ait) (http://www.cevbir.org). Çevirmenin görünmezliği üzerinden yürütülen karşı çıkışa bir diğer örnek de 20 Eylül 2006 tarihli Birgün gazetesinde çevirmenler Taylan Tosun ve Aysel Yıldırım ile yapılan söyleşidir: "www.birgun.net 20/09/2006 VOLKAN ŞAHİN Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 9

10 Kitabın çevirmenleri Taylan Tosun ve Aysel Yıldırım la dün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmanın ardından kitabı ve çeviride esere yorum katmamayı mesleğin ilk kuralı olarak görmelerine rağmen yargılanmaları üzerine konuştuk.» Kitap hakkında açılan davaya çevirmenler olarak siz de dahil edildiniz. Öncelikle bize biraz kitaptan bahseder misiniz? Taylan Tosun: Kitabın yazarı John Tümen, MIT'de Uluslararası İlişkiler Merkezi Direktörü olan bir profesör. Kitapta, ABD silah endüstrisinin aslında Ortadoğu'daki devletleri silaha boğduğu ve bu ülkelerdeki insan hakları ihlallerine kaynak sağladığı anlatılıyor. Yazar, İran'a da değindikten sonra sözü Türkiye'ye getiriyor ve Türkiye'deki insan hakları ihlallerinden bahsediyor. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili mağdurlarla söyleşileri var. Yazar, Türkiye'de bir kirli savaş dönemi yaşandığını belirterek bu dönemde Türkiye'nin silah ve teknoloji bakımından uluslararası alanda büyük destek gördüğünü, bunun olmaması halinde zaten böyle bir savaşı yürütemeyeceğini söylüyor. Bu ifadeler zaten iddianamede de yer alıyor.» Çevirmenlere dava açılması ilginç değil mi sizce? T.T: Esere yorum katmamayı mesleğin ilk kuralı olarak gören çevirmenlere dava açılması çok ilginç tabi. Ayrıca davanın, Genel Kurmay Başkanlığı'nın suç duyurusu ile açılmış olması da dikkat çekici. Aysel Yıldırım: İfade özgürlükleri önünde ciddi kısıtlamaların olduğu bir dönemdeyiz. Çevirmenler de artık düşünce suçlusu olarak yargılanmaya başladı. Biz çevirmenler olarak yaptığımız işin doğası gereği, kitabı bir dilden bir dile aktarıyoruz. Bu anlamda eser sahibi değiliz. Ancak Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunması Hakkındaki Kanun'a göre, çevirmenlerin telif haklarının korunması için biz, 'işleme eser sahibi' olarak gösteriliyoruz. Davaya dayanak olarak Türk Ceza Kanunu da bunu kullanıyor. 'OKURA DA MI DAVA AÇACAKLAR?'» Çevirmenlerin haklarını korumak için çıkarılan yasa dönüp çevirmenleri vuruyor. T.T:Aram Yayıncılık'tan çıkan Noam Chomsky ve Edward S. Herman'ın "Rıza'nın İmalatı" adlı kitabını çeviren 4 arkadaşımıza daha dava açıldı. Yani adeta toplu yargılamaya dönüştü. Aram Yayıncılık özellikle Türkiye ile ilgili insan hakları ihlallerine ilişkin kitapları yayınlıyor. Kitapta Türkiye aleyhine ağır suçlamalar var evet ama bunlar zaten bir kısmı Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 10

11 AİHM'e de yansımış olan şeyler. Neticede bunlar çevirmenin sözleri, ifadeleri değil.» ÇEVBİR'in yanı sıra yayınevi de bir kampanya yürütüyor. Biraz kampanyadan bahseder misiniz? T.T: Aram yayıncılık bu iki davaya ilişkin internet sitesini kurdu. Aynı sitede başlatılan imza kampanyası büyük ilgi gördü. İmza kampanyası ile amaçlanan Türkiye'deki ifade özgürlüğü önündeki engelleyici yasaların kaldırılması ve kitaba da konu olan bu insan hakları ihlallerinin özgürce tartışılabileceği bir ortamın yaratılması. Ayrıca önümüzdeki günlerde TÜYAP'ta çevirmenlerin yargılanması ve ifade özgürlüğü üzerine bir panel düzenlenmesi öngörülüyor. (Vurgular bana ait). (http://www.birgun.net). Çevirmenlerin yaptıkları işe dair bir üst söylem oluşturmaları gerektiğinde, genellikle uygulama aşamasında, yani çeviri öncesi - çeviri süreci ve sonrası karar alma ve uygulama mekanizmalarını değerlendirmeleri gerektiğinde, çeviri metnin oluşması sürecindeki kendi varlıklarını silmek isteyen bir davranış ve söylem normu dahilinde hareket ettiklerini, çoğu zaman kendi kendileriyle çeliştiklerini gözlemleyebiliyoruz. Bir örnek de deneyimli çevirmen Aslı Biçen'in konu üstüne görüşlerini paylaştığı gazete yazısı: "Çeviriden vazgeçmek ister misiniz? Dünyayı size getirmeye devam etmelerini istiyorsanız, çevirmenlerinizin yanında olun. Kendinize başka gözlerden bakmaktan korkmayın. Düşünceden korkmak, en büyük sefalettir." tarihli Radikal gazetesinin Radikal2 ekinde yayınlanan yazısına böyle başlıyor çevirmen Aslı Biçen. ÇEVİRMENLERİNİZİN YANINDA OLUN! Metinleri satır aralarına, sözcük aralarına hep bir şeyler daha eklemek alışkanlığıyla okuyan bir çeviri araştırmacısı, hele de çağdaş çeviribilim yaklaşımlarına ilgi duyan bir çeviri araştırmacısı bu çağrıya sevinçle şu sözleri eklemek yoluyla destek vermek isteyebilir. ÇEVİRMENİNİZİN FARKINDA OLUN. ÇEVİRİYİ ÇEVİRİ OLDUĞUNUN FARKINDA OLARAK ALIMLAYIN. ÇEVİRMENİNİZİ TANIYIN ve YANINDA OLUN. Dilek Dizdar'ın belirttiği üzere; "farkında olsak da olmasak da yaşamımızın her alanında yer alan, düşünce yapılarımızı biçimlendiren, kimi zaman güç aracı olarak kullanılan ve kültürler ve diller arası iletişimin vazgeçilmez olduğu çağımızda doğası gereği vazgeçilmez olan çevirinin farkında" olun. Dolayısıyla da çevirmenin farkında olun. Dizdar'ın bu çağrısı çevirye etik yaklaşımın bir Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 11

12 önkoşulu olarak sunuluyor. Dizdar çeviriyi farketmenin temel etik ilke olduğunun altını çiziyor (Varlık, Haziran 2006, 5-6). Çeviri olgusunun ve çevirmenin varlığının tanınması çağrısı, çeviri ve gözle görülür bir varlık olarak çevirmen nosyonları üzerine oluşturulmuş kuramsal pek çok örnekle de pekiştirilebilir. Örneğin Theo Hermans'ın Alev Bulut çevirisi makalesi "Çeviri Anlatıda Çevirmenin Sesi" (1997, s ) nde irdelenen "her zaman ikinci bir ses, çevirmenin söylemsel varlığının bir göstergesi olarak çevirmenin sesini taşıyan çeviri" tanımıyla desteklenebilir. Susan Basnett'ın Yurdanur Salman çevirisiyle Türkçe'de okuma fırsatı bulduğumuz "Gözle Görülür Çevirmen" (1997, s ) adlı makalesinde üzerinde durulan "kendileri kabul etse de etmese de, okurları onları böyle görseler de görmeseler de, gözle görülebilir durumda olan, bir metinde gözardı edilemeyecek bir varlık olarak çevirmen" tanımıyla desteklenebilir. Hatta sözünü ettiğimiz kuramcılar ve kuramsal önermelerinin hangi tarihsel düzlem üzerinde yapılandıklarının izi sürülebilir. Şöyle ki çeviri olgusuna yaklaşımımız çeviri ürüne ve çevirmene yaklaşımımızı da belirler. Bu açıdan bugün çeviri ve çevirmenlik konusundaki yargılarımız, çeviri ve etik ya da çevirmenin etiği gibi kamusal alan dahilinde tartışılan başlıklar hakkında bir üst bakış, ve dahi tutarlı bir tutum içinde olmamızı sağlayabilir. Ancak Çevirmen Aslı Biçen'in yazısı yukarıda alıntıladığımız diğer görüş bildirimlerinde olduğu gibi çevirmenin yazar ve özgün metin karşısında varlığının etkisiz elemana indirgendiği şu sözlerle devam ediyor: "Çevirmen iki arada bir derede, köprü gibi bir mahluktur. Aylarını vererek ortaya koyduğu eserin hem sahibidir hem değildir. Hem başka bir dilde yazılmış bir eserin Türkçesi de aynı sıfatı hak edebilsin diye azami yaratıcılığını kullanır hem de yazarın sözünden tek kelime dışarı çıkamaz. Bunun için de kendisine "işleme eser" sahibi denir. Basın yasasının yayın yoluyla işlenen suçları düzenleyen 11. maddesinde işleme eser sahibi sorumlu kılınmadığı halde, çevirmenler "eser sahibi" sınıfına sokularak yargılanıyor." 30'dan fazla kitap çevirisine imza atmış saygın bir çevirmen olan Aslı Biçen aynı yazıda çeviri sürecinde çevirmenin rolünü aslında bu indirgemeden farklı gördüğünü şu sözlerle ifade ediyor: " 15 yıllık meslek hayatımın ardından ilk kez bu sene bana çevirdiğim bir roman yüzünden dava açmak üzere soruşturma başlatıldı. Önce çok komik geldi, sonra çok hüzünlü. Kitabın yazarı Elif Şafak, Türk olduğu ve Türkiye'de olduğu için ben yargılanmadım. Gerçi aynı sebeplerden bu kitabı çevirmiş gibi de hissetmiyorum kendimi. Elif Şafak'ın herhangi bir müdahalesini engellemek, onun tercihlerine karışmak aklımın Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 12

13 ucundan bile geçemeyeceği için bu çeviri pek bana ait sayılmaz çünkü üzerinde yapılan değişikliklerin hesabını veremem. Ama şu anda konumuz bu değil, hatta ülkemizde maalesef bir romanın yargılanabilmiş olması değil. Konumuz son zamanlarda çevirmenlerin ikişer üçer yargılanmaya başlaması." Çeviri bağlamında bir etik tartışması hangi temel(ler) üzerinde yapılandırılmalı diye düşünürken, özellikle kamusal alanda çeviri değerlendirmesi ya da eleştirisi düzleminde öne çıkan "yazara ve yazarın metnine sadakat", "doğru-yanlış çeviri", "ideolojinin manipülasyonu" gibi nosyonlar üzerinden değil de "çevirmenin görünürlüğü-görünmezliği", "çevirmenin sorumluluğu", "süreç öncesi- çeviri süreci- süreç sonrası çevirmen kararları" üzerinden tartışmanın, bizi "daha doğru" demeyelim ama "daha ufuk açıcı" bir tartışma zeminine taşıyacağını düşünüyorum. Çeviriye ve çevirmene çevirmenlerin dahi en azından söylem düzeyinde biçtiği ikincil ve varla yok arası bu roller kanımca çağdaş kuramlar ve araştırmaların alımlanamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Yüzyıllar kadar eski bakış açılarının sürdürülmesidir: Çevirinin özgünün kopyası olarak yine bu tek ve mutlak anlamın taşınmasına aracılık eden bir etkinlik olduğu, çevirmenin tamamiyle şeffaf ve görünmez bir varlık olması gerektiğidir. Aslında hem çağdaş yazın incelemeleri hem de çeviribilim açısından terk edilmiş, sorgulanmış ve sorgulanmakta olan bir yaklaşım tarzıdır bu. Oysa, nesnel ve dizgesel bir bakış açısının yazın metni çevirisi sözkonusu olduğunda, yazın ve çeviribilim alanlarında son kuramsal gelişmelerle paralellik göstermesi beklenebilir. Theo Hermans ın Çeviri Anlatıda Çevirmenin Sesi adlı makalesinde belirttiği gibi, çeviri olgusuna bu türden muhafazakar bir yaklaşım bizi şu tanımlara götürecektir:...saydamlık ve özgünün kopyası olarak çeviri, yalnızca uyum değil rastlantısallık açısından da bütün erek ve niyetleri yanıtlayarak kaynak metinle özdeşleşen çeviri; çeviriyi özgünün yeniden-üretilmesi, tümüyle ve yalnızca özgünün yeniden üretilmesi olarak gören yaklaşım, bir çevirinin, kuşkusuz ikincil niteliği çerçevesinde, ancak özgünü kadar iyi olabileceğini kabul eden bir çeviri yaklaşımı. Boşluklar bırakmıyor, yabancı oluşumlar yaratmıyorsa, bir çevirinin iyi, uygun ya da gerçek çeviri olduğu söylenebilir; özgünün bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir şey içermemesi beklenebilir çevirinin. Çevirmenler ancak ve ancak saydam, görünmez oldukları, kendilerini aradan çıkarıp uçurabildikleri zaman iyi çevirmenlerdir. Yalnızca iz bırakmadan konuşan bir çevirmenin özgüne ihanet etmediğine Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 13

14 inanılabilir. Birinin, bağlı kalmak amacıyla kendini yok etmesi, öbürünün birincilliğinin ve varlığının güvencesi olur (Hermans, 1997: 67). Geleneksel bakış açılarında yazara bağlı kalmak adına kendini yok etmesi gereken her zaman çevirmendir. Bu, çevirmenin var olan bir metin üzerinden hareket ettiği kabulune dayanan bir görüştür. Bir başka deyişle çevirmen, çevirmen olarak varlığını zaten yazara borçludur ve çeviri metni oluştururken kaynak metne ve yazara sadık kalmalı, kendi izini metinden silmelidir. Çeviri tarihi boyunca çevirinin ikinci sınıf bir etkinlik olarak tanımlandığını çeşitli çeviri tarihi araştırmalarında görebiliyoruz. Bu bakış açılarına göre çeviri özgünün kopyası, taklidi, aynada yansıyan aksi olarak görülmek istenmiştir. Çevirmen için de, Susan Bassnet ın Gözle Görülür Çevirmen adlı makalesinde belirttiği gibi örneğin, XVII. yy.da özgün metnin hizmetinde bir köle benzetmesi yapılmıştır. 20.yy. ın son çeyreğinde çeviri olgusuna yaklaşımlar açısından bir paradigma değişikliği yaşanmış ve çeviri olgusunu ilgilendiren tüm bileşenlerin, öncelikle çevirinin içine evrildiği erek dil, yazın ve kültür dizgesinde tanımlanması gerekliliği üzerinde durulmuştur. 90 lı yıllardan itibaren çeviribilim alanında çok çeşitli kuramcıların ve araştırmacıların, çok daha radikal sayılabilecek tartışmalarından ise kesinlikle haberdar değildir denebilir. Örneğin Hermans, adı geçen makalesinde, kaynakla çevirinin hiç bir zaman çakışmayacağını ve bunu ummanın bir yanılsama olduğunu söyler. Yazın okurlarından okuduklarının bir çeviri olduğunu unutmalarının beklendiğini belirtir ve bizi çeviri anlatıdaki, çevirmene ait öteki sesi göremez duruma getirenin, saydamlık ve rastlantısallık yanılsaması olduğunu (Hermans, 1997: 65) ileri sürer. Bassnet ve Koskinen kaynak ile çeviri arasındaki önceleri kaynak lehine işleyen borçlu olma ilişkisini tersine döndürerek, kaynak metnin varlığını, onu başka bir dil, kültür ve tarih dizgesi içinde yeniden dillendiren çeviriye borçlu olduğunu söylerler (Bassnet, Koskinen, 1997: 80, 88). Koskinen, Derrida ya (Derrida, 1985: 184) gönderme yaparak, ilk istekte bulunanın özgün metin olduğunu, çünkü çeviriye gereksinim duyduğunu, hatta özgün metin olma konumunu da çeviriye borçlu olduğunu tekrarlar. Koskinen Roland Barthes ın Yazarın Ölümü ( The Death of the Author ) adlı metniyle çeviri olgusu arasında ilgi kurar. Bu ilgi şu şekilde kurulmuştur: yazarın ölümüyle, çevirmenin de konumu değişecektir, yazardan kaynaklanan anlamın bütünlüğü elden gidince, çeviri bu anlamın başka bir dile aktarılması olarak görülemez, kaynak metinle erek metin arasındaki sıradüzensel karşıtlık artık kabul edilemez olur. Koskinen e göre, okurun yazarın ve çevirmenin rolleri büyük Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 14

15 ölçüde birbirinin yerini alabilir. Okur metni yazar; yazar gerçekte kendi yazdığı metnin okurudur; çevirmen hem bir okur hem de bir yazardır; ayrıca hem okur hem de yazar, metni kendileri için çevirirler (Koskinen, 1997: 85). Yapısalcılık-ötesi kuramların ve yapısökümün çağdaş çeviri yaklaşımlarına ne şekilde etki ettiği üzerine açımlayıcı bir çözümleme de Rosemary Arrojo nun 1995 tarihli The Death of the Author and the Limits of the Translator s Visibility ( Yazarın Ölümü ve Çevirmenin Görünürlüğünün Sınırları ) adlı makalesidir. Makalenin giriş bölümünde, Arrojo, Babil Kulesi söylencesi kaynaklı geleneksel bakış açısının özgünü ülküselleştiren ve yaratıyla ilişkilendirirken, çeviriyi ise tamamen insana özgü olarak da değerlendirebileceğimiz, sınırlamalar, eksiklikler ve yetersizliklerle, düpedüz uygunsuzlukla ( improper ) bağdaştırageldiğini belirtir. Bu noktada Derrida nın Des Tours de Babel (Derrida, 1985: 169) adlı çalışmasına gönderme yaparak, tek dil ve tek kule etrafında toplanmış olan insanlığın öteki olma lanetine uğramış olmasının çeviriyle eşleştirilmiş olduğunu belirtir. Özgün ile çeviri, çevirmen ile yazar, çeviri metin ve okurları, çevirmenin adı ve girişim arasında kurulan ilişkinin köklerinin bu dinsel temele dayandığının altını çizer. Bu noktada Derrida nın yapısökümcü bakış açısının çeviri ile özgünlük, yazarın baskınlığı ve yorum arasında kurulan tipik ilişki biçimlerinin ve yukarıda anılan klasik Babil Kulesi okumamızın radikal bir şekilde revize edildiğini ekler. Bir girişim olarak çevirinin yadsınamazlığı, bizi Tanrı nın, Cartesian öznenin, ve böylelikle de anlamın kontrolünü elinde tutan yazarın yazarın ölümüne götürdüğünü söyleyerek,...bu tür ölümler in çevirmene yüklenen görevler açısından son derece geniş kapsamlı ve devrimci yansımalara yol açtığını ekler (Arrojo, 1995: 22). Bu noktada Roland Barthes a (Barthes, 1977: 148) gönderme yaparak, metinlerarasılığın yapısalcılık-ötesi kuramlarıyla, okumanın mutlak anlamı, dolayısıyla Tanrı yı ve mantık, bilim, hukuk gibi tanrısal varsayımları reddeden bir anti-dinsel aktivite olarak algılanmaya başladığını belirtir. Barthes ın yazı nın çok sesliliği nin toplandığı tek yerin artık yazar değil, çevirmen yada okur olduğu saptamasına ve okurun doğuşu yazarın ölümüne mâl olmalıdır (Barthes, 1977: 161) söylemine yer verir (Arrojo, 1995: 23). Ona göre; Yazar artık, anlamlandırmanın sonsuz bir kaynağı olarak değil de, daha çok işlevi yada anlamın çoğalmasından korktuğumuz davranışı belirleyen ideolojik figür (Faucault, 1979: 159) olarak görülürse, bilinçli ve görünür çevirmen, çeviri etkinliği sırasında oluşacak her türlü Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 15

16 anlam çoğalmasının yaratacağı baskının bir diğer anahtar bileşeni olarak, okuru çevirmeninişlevi nden haberdar edecek bir özel isim oluşturmaya başlamalıdır. Dahası, çeviri metinde çevirmenin sesinin meşru bir girişim olarak geçerli sayılması için, ancak çevirmenin sorumlu olarak özel adla imzalaması durumunda, çeviri metin gerçekten bir fark yaratmaya başlayacaktır. Okurun çeviri metinle kuracağı ilişki içinde anlamı gerekli ve meşru biçimde belirleyen bir düzenleyici bileşen olarak çevirmenin işlevi nin mümkün olabilirliğinin önünü açan ise, bu adın kabulü ve tanınmasıdır...(arrojo, 1995: 30). Sonuç olarak çeviri olgularına ve çevirmenin konumuna çağdaş bakış açılarının hem çeviri metnin hem sürecinin hem de sosyal gerçekliğin sorumluluğunu üstlenen öz-bilinçli (selfconscious) ve öz-eleştirel çevirmene duyulan gereksinim olduğundan söz etmek mümkündür. Çeviri karar alma süreçlerinin bir toplamı olarak görüldüğü noktada ahlaki ve etik değerler ve değer yargıları ile tanımlanacağı kabulünü de yapmamız gerekir. Vermeer'e göre, seçen, karar alan, kararlarını gerekçelendirebilen, bilinçli ve kararlarının sorumluluğunu alabilen çevirmen özgürdür. Etik de bu noktada seçimleri ve çeviri işlemlerini değerlendirme ve haklı çıkarma bağlamında çeviri süreci ve çevirmenlik mesleği ile bağdaştırılabilir. Dizdar'ın çevirinin farkında olunmasının temel etik ilke olarak kabul görme çağrısına Koskinen'in "Beyond Ambivalance, Postmodernity and the Ethics of Translation" adlı doktora tezinden bir alıntıyla bir kez daha vurgu yapmak istiyorum: farkındalık, kendinin farkında olma durumu salt farkındalık değil aynı zamanda sınırlarının farkında olmaktır. Kendinin farkında olmak profesyonelleşme yolunda atılmış bir adım ve bir erdemdir (2000: ). Toplumsal alanda söz sahibi, görünür ve kendinin ve yaptığı işin farkında olan çevirmen, yalnız çevirmen değil çeviribilimci, çeviri araştırmacısı, ve yazın çevirisi açısından söyleyeyim, yayıncı, editör vd. üst bakışa ve çözümleme becerisine sahip okur-yazar, entelektüel, aydın bireylerdir."birey demek özne demektir, özne olmak da kendini belirleme ve kendi olanklarını geliştirebilme hakkını savunabilmektir. Entellektüelin söylemleri ve yapıp etmeleri de toplum(lar) ve insanlık adına bir turnusol kağıdına dönüşecektir. Çağının yıkıntıları ve hasarları karşısında betimleyici söylemden öte, etkin/çözüm üretici ya da çözüm yolları gösteren; hümanizmden pay almış, aktif (baskılara direnen) ve insanlık onuru adına da mücadeleyi elden bırakmayan gerçek entelektüel, bu cesaretiyle tarihte ölümsüzlüğe kavuşacaktır" (Ali Bulunmaz, felsefelogos,2006/2-3). Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 16

17 Tüm bu kuramsal yol göstermeler ışığında şu sözlerle konuşmamı noktalamak istiyorum; etik tutumumuzu aynılıklar üzerinden değil başkalıklar, farklılıklar üzerinden belirleyelim, amatörlükten ya da yetenekli zanaatkarlıktan bilinçli profesyonellere dönüşelim, düşünce özgürlüğünden yana olalım, düşüncenin ve ifadenin kısıtlanmasına karşı duralım, ancak bunu çevirmenin şeffaflığı üzerinden değil tam da görünürlüğü üzerinden yapalım, - ki meslekleşmenin ve örgütlenmenin de temel gerekçesi bu görünürlük olmalı - gerekirse yargılanalım ve çevirimizi, kararlarımızı en temel insan hakları ve düşüncenin paylaşımı ve gelişimine katkımız açısından gerekçelendirelim ve savunalım. Kaynakça: Dizdar, Dilek: "Çevirmenin Sınırları ve Çevirmenin Sorumlulukları", Varlık, Haziran 2006, 5-6 Hermans, Theo: Çeviri Anlatıda Çevirmenin Sesi, Çev. Alev Bulut, Kuram, Sayı: 15, 1997, Bassnet, Susan: Gözle Görülür Çevirmen, Çev. Yurdanur Salman, Kuram, Sayı: 15, 1997, Koskinen, Kaisa: Çevrilemez Olanı (Yanlış) Çevirme- Yapıbozuculuğun ve Yapısalcılık Sonrasının Çeviri Kuramları Üzerindeki Etkisi, Kuram, Sayı:15, Koskinen, Kaisa: "Beyond Ambivalance, Postmodernity and the Ethics of Translation", Academic Disertation, University of Tampere, 2000 Arrojo, Rosemary: The Death of the Author and the Limits of the Translator s Visibility, Translation as Intercultural Communication, Yay. Haz. M. Snell-Hornby, Z. Jettmarova, K. Kaindl, Amsterdam, John Benjamins, 1995, Barthes, Roland: The Death of the Author, yay. David Lodge, Modern Criticism and Theory: A Reader, Longman, Londra ve New York, 1977 / 1988 Foucault, Michel: "What's an author?" Ed. Josue V.Harrari, Textual Strategies: perspectives in post-structuralist criticism, Cornell University Press, Ithaca NY, 1979, Derrida, Jacques: Des Tours de Babel", çev. Joseph F. Graham, yay. Joseph F. Graham, Difference in Translation, New York, Cornell University Press, 1985 Bulunmaz, Ali: "Cesur Yürek: Entelektüel", Felsefelogos, 2006/2-3, Vermeer, Hans J.: A Skopos Theory of Translation (Some Arguments For and Against), Textcontext, Heidelberg, 1996 Meral Camcı - Sorumluluk, Görünürlük ve Etik 17

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz

KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz KİMLİK, İDEOLOJİ VE ETİK Sevcan Yılmaz Adem in elması nasıl boğazında kaldı? Adem: Tanrım, kime görünelim kime görünmeyelim? Tanrı: Bana görünmeyin de kime görünürseniz görünün. Kovuldunuz. Havva: Ama

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ. Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Hasan Celal GÜZEL-TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:65849/01) NİHAİ KABULEDİLEBİLİRLİK KARARININ ÖZET ÇEVİRİSİ OLAYLAR Başvuran Hasan Celal Güzel,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 11 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 311/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 76/11 Başvurucu Avni Aliaj Yüksek Mahkeme nin Pkl. nr. 25/2011 sayı ve 22 Mart 2011 tarihli kararı ile Yüksek Mahkeme nin

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ

YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ YILDIRIM v. TÜRKĐYE KARARIN KISA ÖZETĐ Đnternete erişime ilişkin yasaklamalara sınırlama getiren ve muhtemel bir kötüye kullanma durumuna karşı hukuki kontrol güvencesi sunan katı bir yasal çerçevede alınmayan

Detaylı

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR!

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! Siyasi iktidar, uzunca bir süredir baskıcı, otoriter ve antidemokratik politika ve uygulamalarına itiraz eden, sesini yükselten kesimlere karşı

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Bütün araştırmalar kendilerinden önce yapılan araştırmalara, bir başka deyişle, var olan bilgi birikimine dayanırlar. Bir araştırmaya başlarken yapılacak ilk iş, daha önce

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği

İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği İnternetin Gerçekleştirdiği Dönüşümün Sonucunda Şeffaflık ve Bilgi Kirliliği Arasında: Yurttaş Gazeteciliği Özet: F. Çağdaş İslim* Cansu İslim * İnternet yaşadığımız çağın şüphesiz en temel gerçeklerinden

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA

HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA HASAN BALIKÇI ONUR ÖDÜLÜ PROF. ONUR HAMZAOĞLU NA Elektrik Mühendisleri Odası nın (EMO) kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede hain bir saldırıyla katledilen üyesi Hasan Balıkçı anısına iki

Detaylı

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi 27-30 Eylül 2009 Ankara ÇHS 1. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu hariç TCK 6. maddesi Erken yaşta reşit olma durumu dahil ÇKK 3. maddesi 18 yaşından küçüklere

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÖLÜNÇ TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 47695/09) KARAR STRAZBURG 20 Eylül 2011 İşbu karar nihai olup

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Bursa SAVUNMAM

BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Bursa SAVUNMAM BURSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA Bursa Soruşturma No: 2013-82126 SAVUNMA YAPAN (ŞÜPHELİ): Kemal GÖZLER, (TC ). Nilüfer- BURSA ŞİKAYETÇİ: Haşim KILIÇ, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Ankara. VEKİLİ: Av.,, Kızılay,

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ELĞAY TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 18992/03) KARAR STRAZBURG 20 Ocak 2009 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 5. A. TELEFON DİNLEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER İddianame içeriğinde müvekkilimize isnat edilen suçlara ilişkin olarak toplam 10 adet telefon görüşmesi yer almaktadır. Bu telefon görüşmelerinin; 2

Detaylı

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015

Türkiye Cezasızlık Araştırması. Mart 2015 Türkiye Cezasızlık Araştırması Mart 2015 İçerik Araştırma Planı Amaç Yöntem Görüşmecilerin Dağılımı Araştırma Sonuçları Basın ve ifade özgürlüğünü koruyan yasalar Türkiye medyasında sansür / oto-sansür

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 19.03.2013 Sayısı : 1 C 12.12 Türk işçileri, diğer işçilere oranla ikamet belgeleri için belirgin oranda daha yüksek bir harç ödemek zorunda

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

Yazar Hakkında Dilek Turan Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nden lisans (1995), yüksek lisans (1998) ve doktora (2002)

Yazar Hakkında Dilek Turan Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nden lisans (1995), yüksek lisans (1998) ve doktora (2002) Yazar Hakkında Dilek Turan Hacettepe Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü nden lisans (1995), yüksek lisans (1998) ve doktora (2002) derecelerini almıştır. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Yabancı

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır.

: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. KONU Davalı idarenin yanıt dilekçesine yanıtlarımızın sunulmasıdır. İSTANBUL 9.İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 14.06.2010 İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI DOSYA NO: 2010/448 E. : TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi VEKİLİ : Av. Ş. Can ATALAY DAVALI İDARE :

Detaylı

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/233) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BİLAL MÜŞTAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/233) Karar Tarihi: 22/3/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Başvurucu : Burhan ÜSTÜN :

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM

10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM 15/3/2016 10 Mart 2016 Perşembe Günü Saat 09:30'da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları BİRİNCİ BÖLÜM S. No B. No Başvuru Konusu Sonuç 1. 2013/3050 2. 2013/5880 3. 2013/6297 4.

Detaylı

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Konu: Anayasa Mahkemesi nin adil ve mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin değerlendirmelerini içeren bireysel başvuru kararı. Özet: İdarece verilen

Detaylı

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28578 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM AÇMA BAŞVURU DOSYASI ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ Haziran 2015 Çeviribilim Bölümü Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Programın Adı 2. Programın Yürütüleceği

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK

TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TÜRKİYE DE KADINLARIN SİYASAL HAYATA KATILIM MÜCADELESİ VE POZİTİF AYRIMCILIK TürkİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 1976 Yılında kurulmuş ülke genelinde 50.500 üyesi

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com. Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi

Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com. Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi Basit Kılavuzu Eliberato bir Kitap Yayıncılık www.eliberato.com Eylül 2010 50'den fazla dile çevrildi Içindekiler 1. Ne Eliberato olduğunu 2. Will Eliberato benim kitap yayınlayabilir miyim? 3. Ne malzeme

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Türkiye'deki Tek Üniversite İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANAYASASI Biz, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi nin paydaşları; gelecek kuşaklara daha yaşanabilir

Detaylı

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI)

CEZA USUL HUKUKU DERSİ (VİZE SINAVI) Sınav başlamadan önce Adınızı Soyadınızı T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Numaranızı okunaklı olarak yazınız. Sınav Talimatlarını okuyunuz. Dersin Adı : Ceza Usul Hukuku Adı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR IRYNA BONDARCHUK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/615) Karar Tarihi: 28/1/2015 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Alparslan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur.

İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA. : Şüpheli hakkında suç duyurusu dilekçemizin sunumudur. İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA Müşteki Vekilleri Şüpheli Konu Müsnet Suç : (T.C.:.)./ 3 Ümraniye İstanbul : Av. Aytekin TETİK & Av. Ahmet AYDIN - Adres Antette :...T.C.:2...2 Üsküdar İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/ IX TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ GENEL KURUL KARAR N.B.B. BAŞVURUSU (2) (Başvuru Numarası: 2014/17143) Karar Tarihi: 1/3/2017 R.G. Tarih ve Sayı: 22/3/2017-30015 Başvuru Numarası : 20 î 4/17143

Detaylı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sorunlar ve Çözüm önerileri Bu rapor 17 Şubat 2016 tarihinde çoğu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu nda (RTÜK) görev yapmış olan veya medya ve iletişim alanında uzmanlığı

Detaylı

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından:

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: I-2247 SAYILI KANUN UN 14. MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN (OLUMSUZ GÖREV UYUŞMAZLIĞI) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2016/9 KARAR NO : 2016/10 KARAR TR : 26.09.2016 (Ceza Bölümü)

Detaylı

Davanın selameti için sürgün

Davanın selameti için sürgün EVRENSEL GAZETESİ Tacize uğrayan kadını davanın selameti için sürmüşler! KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale de amirinin tacizine uğrayan Bakanlık çalışanı kadının sürülmesi ile ilgili soru önergesine

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE

T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE DAİR YÖNERGE Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İş Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 1/11/1984

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı