ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ŞEYHMUS KEREM ÖZEL Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1971 Doğum Yeri: Elazığ Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans İNGİLİZCE TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1995 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ Tıpta Uzmanlık ÇOCUK CERRAHİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2001 Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Marmara Üniversitesi Yar.Doç. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. İstanbul Bilim Üniversitesi Prof. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. İstanbul Bilim Üniversitesi 2013-Halen Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tez Çalışmaları : Köseoğulları, A.A., Deneysel Ezilme Sendromu Oluşturulmuş Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatonin Uygulamasının Etkisi, Fırat Üniversitesi, Göksu, M., Elazığ Bölgesinde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda (7-12 Yaş) Enürezis Sıklığı ve Eşlik Eden Ürolojik Patolojilerin Araştırılması, Fırat Üniversitesi, 2008.

2 Saraç, M. Spina Bifidalı Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR), Pairedbox3 (PAX3) ve Transkripsiyon Faktör2 (TEAD2) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi, Projelerde Yaptığı Görevler: Sıçan Özofagusunda Kostik Hasarda Serbest Oksijen Metabolitleri, Nitrik Oksit ve Endotelin, Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje 1. Çalışanı, Geç Dönem Over Torsiyonlarında Konservatif Tedavinin Etkinliği: Deneysel Çalışma, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-987, Proje Çalışanı, Deneysel Ezilme Sendromu Oluşturulmuş Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatonin Uygulamasının Etkisi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-1024, Proje Yöneticisi, Elazığ Bölgesinde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda (7-12 Yaş) İdrar İnkontinensi Sıklığı ve Eşlik Eden Ürolojik Patolojilerin Araştırılması, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-1440, Proje Yöneticisi, Çocuklarda Üreteropelvik bileşke darlığı patogenezinde ürotelyal bazal lamina elemanları ile apoptozun rolü ve renal pelvis interstisyel Cajal hücre dağılımının postoperatif morbiditeye etkisi.tübitak, 107S133, Proje Yöneticisi, Spina Bifidalı Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR), Paired-box3 (PAX3) ve Transkripsiyon Faktör2 (TEAD2) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-1625, Proje Yöneticisi, Deneysel Olarak Künt Böbrek Yaralanması Oluşturulmuş Ratlarda İdrar N-asetil-β D- glukozaminidaz (NAG) Düzeylerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-1619, Proje Çalışanı, Çocuklarda işeme bozuklukları tanı ve tedavisinde semptom skorlama yöntemlerinin etkinliği ve yeni bir skorlama yönteminin geliştirilmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi BAPKO, Proje Yöneticisi, İdari Görevler : Fırat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Gençlik Projeleri Koordinatörü Fırat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Tıp Fakültesi Temsilciliği Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı 2010-Halen 2011-Halen

3 İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Başhekim Yardımcılığı İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Başhekimliği 2011-Halen Yeterlik : EBPS Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgesi (FEBPS, 8 Ocak 2005 tarih 1143 no.) Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgesi (08/02/2005 tarih 160 no.) EAPU Avrupa Çocuk Ürolojisi Yeterlik Belgesi (FEAPU, Ocak 2012 tarih) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği European Paediatric Surgeons Association (EUPSA) European Society of Paediatric Urology (ESPU) Pediatrik Üroloji Derneği International Children s Continence Society (ICCS) Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Derneği Tıp Bilişimi Derneği Ödüller: 2003 Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez Araştırma Ödülü, 10 Ekim 2003, Şanlıurfa. Çalışma: Apak S., A. Kazez, Ş.K. Özel, B. Üstündağ, N. Akpolat ve A. Kizirgil, Akut Apandisit Erken Tanısında Spot İdrarda 5-HİAA Düzeyi, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SB 49, Şanlıurfa, 8-10 Ekim En İyi Tartışmalı Poster Ödülü 27 Ekim 2007, İzmir. Çalışma: Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Koç, A. Kazez, Doğu Anadolu Bölgesindeki Bir İlimizde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Enürezis Sıklığı ve Özellikleri, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 124, İzmir, Ekim En İyi Poster Ödülü 18 Haziran 2008, İstanbul. Çalışma: Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Atmaca, M. Koç, A. Kazez, Sünnet Olmuş Çocuklarda Enürezis Daha Az Görülmektedir XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 175, İstanbul, Haziran Yabancı Dil: İngilizce (KPDS Mayıs ), Fransızca

4 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz Çocuk Cerrahisi Staj Dersleri 1. Gastrointestinal obstrüksiyon 2. Özofagus atrezisi 3. Pilor stenozu ve duodenal obstrüksiyonlar 4. İntestinal atreziler 5. Hirschsprung Hastalığı 6. Anorektal malformasyonlar 7. İdrar yolu enfeksiyonu ve vezikoüreteral reflü 8. Kız ve erkek genital sistem anomalileri İlkbahar Çocuk Cerrahisi Staj Dersleri 1. Gastrointestinal obstrüksiyon 2. Özofagus atrezisi 3. Pilor stenozu ve duodenal obstrüksiyonlar 4. İntestinal atreziler 5. Hirschsprung Hastalığı 6. Anorektal malformasyonlar 7. İdrar yolu enfeksiyonu ve vezikoüreteral reflü 8. Kız ve erkek genital sistem anomalileri

5 Güz Çocuk Cerrahisi Staj Dersleri 1. Cerrahi hastaya yaklaşım 2. İnguinal herni 3. Diyafragma hernileri 4. Akut batın 5. Pediatrik travma 6. GİS obstrüksiyonlara giriş 7. Üst GİS obstrüksiyonlar 8. Orta GİS obstrüksiyonlar İlkbahar Çocuk Cerrahisi Staj Dersleri 1. Alt GİS obstrüksiyonlar 2. Çocuk Ürolojisine giriş 3. Doğumsal hidronefroz

6 ESERLER Uzmanlık Tezinin Adı ve Özeti SIÇAN ÖZOFAGUSUNDA KOSTİK HASARDA SERBEST OKSİJEN METABOLİTLERİ, NİTRİK OKSİT VE ENDOTELİN Bu çalışmada, sıçanlarda oluşturulan bir alkali özofagus hasarı modelinde, sistemik nitrik oksit düzeylerinde yapılan değişikliklerin hasar gelişiminde ve doku endotelin düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 45 adet Wistar-Albino sıçan kullanılarak 6 grup oluşturulmuştur. Kostik hasar yapılmamış üç grup, kostik hasara maruz bırakılmış üç grup vardır: I-Sham ( S ) ( n:7 ) kostik hasar uygulanmamış ve ilaç verilmemiştir. II-L-Arg-sham ( SA ) ( n:7) kostik hasar uygulanmamış ve nitrik oksit öncülü L- arginin verilmiştir. III-L-NAME-sham ( SN ) (n:7) kostik hasar uygulanmamış ve nitrik oksit sentetaz inhibitörü L-NAME verilmiştir. IV- Kostik ( K ) ( n:8 ) kostik hasar uygulanmış ve ilaç verilmemiştir. V- L-Arg-kostik ( KA ) ( n:8 ) kostik hasar uygulanmış ve nitrik oksit öncülü L- arginin verilmiştir. VI- L-NAME-kostik ( KN ) ( n:8 ) kostik hasar uygulanmış ve nitrik oksit sentetaz inhibitörü L-NAME verilmiştir. Gruplarda ilk önce anesteziyi takiben ağız yoluyla bir beslenme tüpü yerleştirilip distal özofagusta tespit edilmiştir. Mideye yapılan küçük bir kesi ile de buradan yine bir beslenme tüpü distal özofagusta iki tüp birbirine bakacak şekilde yerleştirilip tespit edilmiştir. Bu şekilde izole bir distal özofagus kompartmanı oluşturulmuştur. Sham gruplarında serum fizyolojik, kostik gruplarda % 50 sodyum hidroksit, 15 cm su basıncında 2 dakika bekleyecek şekilde uygulama yapılmıştır. İlaç uygulamaları laparatomi esnasında intraperitoneal yolla yapılmıştır. Hasarı değerlendirmek amacıyla kemilüminesans ölçümleri ve histolojik incelemeler yapılmıştır. Ayrıca işleme maruz kalmış dokularda immünhistokimyasal boyama yöntemiyle doku endotelin düzeyi ölçülmüştür. Kemilüminesans ve histolojik incelemelerde hasar oluştuğu doğrulanmıştır. Nitrik oksit donörü L-arginin verilerek kostik özofagus hasarında hasarın artırıldığı bulunmuştur. Bu hem biyokimyasal olarak NO ve peroksinitritin artmasıyla hem de histolojik incelemelerle gösterilmiştir. Nitrik oksit sentaz inhibitörünün verilmesinin ise bir etkisi gösterilememiştir. Ayrıca L-arginin tek başına serbest radikallerde artışa neden olmuştur. Kostik hasar uygulanmış gruplarda histolojik olarak submukozal trombozun ilk 24 saat içinde geliştiği görülmüştür. Literatürde daha önceden belirtilmemiş olarak yine kostik hasar gruplarında perivasküler fibrinoid nekroz varlığı saptanmış, NO donörü uygulanan hasar grubundaki artış ise anlamlı bulunmuştur. L-arginin verilen deneklerde ülser derinliğinin diğer gruplara göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Oluşturulan bu modelde, kostik hasarın doku endotelin düzeylerinde de artışa neden olduğu saptanmıştır. Nitrik oksit üretiminin artırılması NO düzeylerinde artışı sağlamasına rağmen ET düzeylerinde azalmayla sonuçlanmıştır. Ancak hasarlanmamış

7 dokuya L-arginin verilmesi ET de değişiklik yaratmamıştır. L-NAME ise modelde etkili kabul edilmediğinden bu açıdan değerlendirmeye alınmamıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada kostik özofagus hasarının NO ve ET ile olan ilişkileri gösterilmiştir. Ancak NO düzeyinin hasar ortamında artırılması ET düzeylerinde azalmaya neden olmuştur. Bu da NO ile ET arasında direkt olmayan karmaşık bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Uzmanlık Tezinden Yayınlanmış Makale ve Bildiriler A. Ozel, S.K., T.E. Dagli, M. Yuksel, G. Kiyan ve E. Kotiloglu, The Roles of Free Oxygen Radicals, Nitric Oxide and Endothelin in Caustic Injury of Rat Esophagus, J. Pediatr. Surg, 39(9), (2004). E. Özel, Ş.K., M. Yüksel, G. Kıyan, E. Kotiloğlu ve T.E. Dağlı, Sıçan Özofagusunda Kostik Hasarda Serbest Oksijen Metabolitleri, Nitrik Oksit ve Endotelin, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K236, Antalya, 7-11 Ekim 2001.

8 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Ozel, S.K., M. Yuksel, G. Haklar, C.U. Durakbasa, T.E. Dağlı ve A.O. Aktan, Nitric Oxide And Endothelin Relationship in Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury(II), Prostaglandins. Leukot. Essent. Fatty. Acids, 64(4,5), (2001). 2. İskit, S.H., H. Alpay, H. Tuğtepe, C. Özdemir, S.H. Ayyıldız, K. Özel, M. Bayramiçli, C. Tetik ve T.E. Dağlı. Analysis of 33 Pediatric Trauma Victims In The 1999 Marmara Turkey Earthquake, J. Pediatr. Surg, 36(2), (2001). 3. Ozel, S.K. ve A. Kazez, Horner s Syndrome Secondary to Tube Thoracostomy, Turk. J. Pediatr, 46(2), (2004). 4. Ozel, S.K., S. Apak, I.H. Ozercan ve A. Kazez, Giant Mesenteric Lipoma as a Rare Cause of Ileus in a Child, Surg. Today, 34, (2004). 5. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, An Unusual Presentation of Patent Urachus: Report of a Case, Eur. J. Pediatr. Surg, 14(3), (2004). 6. Kiyan, G., S. Aktas, K. Ozel, E. Isbilen, E. Kotiloglu ve T.E. Dagli, Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy on Caustic Esophageal Injury in Rats, J. Pediatr. Surg, 39(8), (2004). 7. Ozel, S.K., T.E. Dagli, M. Yuksel, G. Kiyan ve E. Kotiloglu, The Roles of Free Oxygen Radicals, Nitric Oxide and Endothelin in Caustic Injury of Rat Esophagus, J. Pediatr. Surg, 39(9), (2004). 8. Kazez, A., S.K. Ozel, E. Kocakoc ve A. Kırıs, Double Intussusception in a Child: The Triple Circle Sign, J. Ultras. Med, 23(12), (2004). 9. Ozel, S.K., A. Kazez, M. Kilic, A.A. Koseogullari, E. Yilmaz ve D. Aygun, Conservative Treatment of Postpneumonic Thoracic Empyema in Children, Surg. Today, 34(12), (2004). 10. Apak, S., A. Kazez, S.K. Ozel, B. Ustundag, N. Akpolat ve A. Kizirgil, Spot Urine 5- HIAA Levels in Early Diagnosis of Acute Appendicitis, J. Pediatr. Surg, 40(9), (2005). 11. Ozel, S.K., A. Kazez, A.A. Koseogullari ve N. Akpolat, Scapular Bronchogenic Cysts in Children: Case Report and Review of the Literature, Pediatr. Surg. Int, 21(10), (2005). 12. Ozel, S.K. ve A. Kazez, Horner Syndrome Due to First Rib Fracture After Major Thoracic Trauma, J. Pediatr. Surg, 40(10), e17-e19 (2005). 13. Ozel, S.K., N. Ilhan, A. Kazez, S. Apak ve N. Ilhan, Is Urinary 5-HIAA Determination a Valuable Method in Diagnosis of Acute Appendicitis in Children?, J. Indian. Assoc. Pediatr. Surg, 11(1), (2006). 14. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, Does a Fibrin-collagen Patch Support Early Anastomotic Healing in Colon? An Experimental Study, Tech. Coloproctol, 10(3), (2006).

9 15. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, Presence of Ectopic Adrenocortical Tissues in Inguinoscrotal Region Suggests an Association with Undescended Testis, Pediatr. Surg. Int, 23(2), (2007). 16. Kaplan, M., S.K. Ozel, B. Akgun, A. Kazez ve S. Kaplan, Hepatic Pseudocysts as a Result of Ventriculoperitoneal Shunts: Case Report and Review of the Literature, Pediatr. Neurosurg, 43(6), (2007). 17. Kazez, A., S.K. Ozel, N. Akpolat ve M. Goksu, The Efficacy of Conservative Treatment in Late Term Ovarian Torsion, Eur. J. Pediatr. Surg, 17(2), (2007). 18. Ozel, S.K., Z. Dokumcu, C. Akyildiz, A. Avanoglu ve I. Ulman, Factors Affecting Renal Scar Development in Children with Spina Bifida, Urol. Int, 79(2), (2007). 19. Kaplan, M., Ş.K. Özel, B. Akgün, A. Kazez ve S. Kaplan, Treatment Approaches for Abdominal Migration of Peritoneal Catheter of Ventriculoperitoneal Shunt, Turk. Neurosurg, 17(2), (2007). DOÇENTLİK SONRASI YAYINLANANLAR: 20. Kazez, A., Ş.K. Özel, U. Bakal ve M. Saraç, Abdominotransanal Approach to Pouch Colon Associated with Rectal Atresia, J. Pediatr. Surg, 44, E19-E21 (2009). 21. Özel, Ş.K., H. Emir, S. Dervişoğlu, N. Akpolat, B. Şenel, A. Kazez, Y. Söylet, G. Çetin, N. Danişmend, S.N.C. Büyükünal, The Roles of Extracellular Matrix Proteins, Apoptosis and C-kit Positive Cells in the Pathogenesis of Ureteropelvic Junction Obstruction J. Pediatr. Urol (2), Gurgoze, M, S. Yıldırmaz, Y. Dogan, K. Özel, Ö. Gün, A Rare Cause of Ascites in a Newborn: Posterior Urethral Valve, Pediatr. Int (1), Özel, Ş.K., H.B. Özel, N. Çolakoğlu, N. İlhan, N. Arslan, E. Ozan, Parenchyma Protective Effect of Thoracic Cage in Response to Trauma Direction in Blunt Thoracic Trauma: An Experimental Study, Ulus. Travma. Derg,, (4),

10 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 1. Bilgili, M., T. Şengül ve Ş.K. Özel, İletim Bozuklukları, 2. Uluslararası Kardiyoloji Öğrenci Günleri, 36, İstanbul, Kasım Özel, K., G. Kıyan, C. Canpolat, E. Kotiloğlu ve T. Dağlı, Embryonal rhabdomyosarcoma: A rare coexistence with congenital bronchogenic cyst, 1 st World Congress Of The Pediatric Thoracic Disciplines, 63, İzmir, April 20-22, Ozel, S.K., A. Kazez, M. Kilic, A.A. Koseogullari, E. Yilmaz ve D. Aygun, Conservative treatment of postpneumonic thoracic empyema in children, 5 th European Congress of Paediatric Surgery, GPS113, Tours, France, May 21-24, Kazez, A., S.K. Ozel, N. Akpolat ve M. Goksu, The efficacy of conservative treatment in late term ovarian torsion, 6 th European Congress of Paediatric Surgery, 86, Gdansk, Poland, May 25-28, Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, Use of fibrin-collagen patch in experimental colonic anastomosis, 6 th European Congress of Paediatric Surgery, 128, Gdansk, Poland, May 25-28, Dokumcu, Z., S.K. Ozel, C. Akyıldız, A. Avanoglu ve I. Ulman, Renal deterioration in the absence of vesicoureteral reflux in myelodysplastic children, XVII th Annual Congress of ESPU, 89, Athens, Greece, April 27-29, Ozel, S.K., Z. Dokumcu, C. Akyildiz, A. Avanoglu ve I. Ulman, Factors affecting renal scar development in children with spina bifida, 7 th European Congress of Paediatric Surgery, 75, Maastricht, Netherlands, May 11-13, Ozel, S.K., S. Arda, G. Ergun, A. Avanoglu ve I. Ulman, Factors determining ultimate bladder capacity following augmentation in children, 7 th European Congress of Paediatric Surgery, 92, Maastricht, Netherlands, May 11-13, Ozel, S.K., H. Emir, S. Dervişoğlu, N. Akpolat, B. Şenel, A. Kazez, Y. Söylet, G. Çetin, N. Danişmend, S.N.C. Büyükünal, The roles of extracellular matrix proteins, apoptosis and C-kit positive cells in the pathogenesis of ureteropelvic junction obstruction, 9 th European Congress of Paediatric Surgery, 98, İstanbul, Türkiye, June 18-21, Özel, Ş.K., C. Beşik, H. Emir, Y. Söylet, L. Sever, S. Çalışkan, N. Danişmend, S.N.C. Büyükünal, Operative repair of ureteropelvic junction obstruction:30-year experience of a single institution, 9 th European Congress of Paediatric Surgery, 206, İstanbul, Türkiye, June 18-21, Yılmaz, E., Ş.K. Özel, A. Kazez, M.K. Gürgöze, Y. Şen, Incidence of congenital heart defects in children with inguinal hernia: A prospective clinical study, 9 th European Congress of Paediatric Surgery, 279, İstanbul, Türkiye, June 18-21, Tiryaki, S., Y. Parlar, C. Akyıldız, K. Ozel, A. Avanoglu ve I. Ulman, Botulinum injection is useless on fibrotic neuropathic bladders, XXII th Annual Congress of ESPU, S14-7, Copenhagen, Denmark, April 27-30, 2011.

11 C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. İskit, S.H., G. Kıyan, H. Tuğtepe, K. Özel ve T.E. Dağlı, Gastroşizis Olgularında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 11, (1997). 2. Özel, K. ve H. Tuğtepe, Nadir Görülen Bir Konjenital Anomali: Presternal Bronkojenik Kist, Fırat Tıp Dergisi, 6(3), (2001). 3. Özel, K. ve H. Tuğtepe, Süt Çocuğu Döneminde Saptanan Bir Tailgut Kisti Olgusu Fırat Tıp Dergisi, 6(3), (2001). 4. Tuğtepe, H., İ. Uygun, K. Özel, G. Kıyan, S.H. İskit ve T.E. Dağlı, Yenidoğan Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Cerrahi Sonrası Sepsis ve Risk Faktörleri, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 16(1), (2002). 5. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Çocuklarda Toraks Travmaları, Klinik Çocuk Forumu - Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, 3, (2003). 6. Özel, Ş.K., A.A. Köseoğulları, A. Kazez ve İ.H. Özercan, Jejunal Yerleşimli Perfore Wind Sock Anomalisi, Fırat Tıp Dergisi, 8(3), (2003). 7. Kıyan, G., T.E. Dağlı, Ü. Güvenç, K. Özel, H. Tuğtepe ve S.H. İskit, Özofagus Ameliyatı Sonrası Anastomoz Darlığı Gelişimini Etkileyen Faktörler, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 17, (2003). 8. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Konjenital Diyafram Hernisi, Klinik Çocuk Forumu - Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, Eylül-Ekim, (2004). 9. Özel, Ş.K., A. Kazez, H. Çeliker, A.M. Yıldırım, E. Parmaksız, E. Yılmaz ve M. Pekdemir, Mayıs 2003 Bingöl Depremi Sonrası Klinik Deneyimlerimiz, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, (2004). 10. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve İ.H. Özercan, Çocuklarda Periapandisit ve Klinik Önemi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, (2004). 11. Kazez, A., Ş.K. Özel, E. Yılmaz ve A. Hanbeyoğlu, Kasık Fıtığı Olan Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığı Sıklığı, Fırat Tıp Dergisi, 10, (2005). 12. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Spina Bifidada Görülen Ürolojik ve Gastrointestinal Problemler. Klinik Çocuk Forumu - Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, Temmuz-Ağustos, (2005). 13. Kazez, A., Ş.K. Özel, E. Kocakoç, İ.H. Özercan ve M. Saraç, Çekumda Duplikasyon Kisti Perforasyonu: Nadir Bir Olgu, Fırat Tıp Dergisi, 10, (2005). 14. Kazez, A., H. Yekeler, Ş.K. Özel, Ö.A. Solmaz, E. Kocakoç ve M. Baykara, Bebekte Göğüs Duvarının Mezenkimal Hamartomu: Olgu Sunumu, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19, (2005).

12 15. Parmaksız, M.E., A. Kazez, F. Gürsu, F. Gülcü, Ş.K. Özel ve A.A. Köseoğulları, İntestinal İskemi-reperfüzyon Modelinde Plazma Homosistein, Vitamin B 6, B 12 ve Folik Asit Düzeyleri, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19, (2005). 16. Köseoğulları, A.A., Ş.K. Özel, Ü. Bakal ve A. Kazez, Apandisitin Nadir Bir Nedeni: Meyve Çekirdeği, Fırat Tıp Dergisi, 11, (2006). 17. Özel, Ş.K., A.A. Köseoğulları, A. Kazez, N. Akpolat ve N. İlhan, Ezilme Yaralanması Oluşturulan Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatoninin Etkisi, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 20, (2006). 18. Kazez, A. ve Ş.K. Özel, Çocuklarda İnguinal Herni, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dergisi, 2 (35), (2006). 19. Özel, Ş.K., A. Kazez ve Ü. Bakal, Çocuklarda Distal Hipospadias Onarımı: 8 Yıllık Deneyim, Fırat Tıp Dergisi, 12 (1), (2007). 20. Özel, Ş.K., A. Kazez, Çocuklarda Cerrahiye Metabolik ve Endokrin Yanıt Klinik Çocuk Forumu, 7(3), (2007). 21. Kazez, A., Ş.K. Özel, Ü. Bakal, Laparotomi Uygulanan Karaciğer Yaralanmalarının Analizi: Safra Peritoniti ve Ligamentum Falsiforme Faktörü, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21, (2007). 22. Saraç, M., Ş.K. Özel, A. Kazez, Spina Bifida: Doğu Anadolu daki Durum, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21, (2007). 23. Bakal, Ü., Ş.K. Özel, A. Kazez, Azaltılmış ameliyat öncesi girişimler ve geciktirilmiş cerrahi konjenital diyafram hernisinde sağkalımı etkilemektedir Çocuk Cerrahisi Dergisi, 22, (2008).

13 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1. İskit, S.H., G. Kıyan, H. Tuğtepe, K. Özel ve T.E. Dağlı, Prognostic Factors Affecting The Mortality In Gastroschisis Patients, XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SB5, İstanbul Temmuz İskit, S.H., S. Celayir, A. Çelebi, F. Akalın, M. Paşaoğlu, K. Özel, G. Batmaz, T.E. Dağlı ve D. Yeker, Cerrahi Gastrointestinal Anomalili Yenidoğanlarda Saptanan Kardiyak Anomaliler: İki Merkezli Bir Çalışma, XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SB53, İstanbul, Temmuz İskit, S.H., G. Kıyan, R. Ahıskalı, M. Tugay, K. Özel ve T.E. Dağlı, Akalazyayı Taklit Eden Alt Uçta Yerleşimli Trakeo-Bronşiyal Artık: Olgu Sunumu, XV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SP45, İstanbul, Temmuz Özel, K., M. Yüksel, Ç. Ulukaya-Durakbaşa, G. Haklar, Ö. Aktan ve T.E. Dağlı, İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarının Oluşum Mekanizmasında Endotelinin Yeri, XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 58, Kemer, Antalya, Eylül Acar, Y., Y. Atay, K. Özel, S.H. İskit, F. Pekün ve H. Öztürk, Erken Süt Çocuğu Döneminde Yutma Güçlüğü Nedeni Olarak Konjenital Krikofarengeal Akalazya: Olgu Sunumu, 44. Milli Pediatri Kongresi, 81, Bursa, 4-8 Eylül Ayyıldız, H.S., S.H. İskit, G. Kıyan, S. Berrak, H. Tuğteğe, Ş.K. Özel ve T.E. Dağlı, Çocuklarda Port Kateter Kullanımı Deneyimimiz, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K133, Antalya, 7-11 Ekim Tuğtepe, H., İ. Uygun, K. Özel, G. Kıyan, S.H. İskit ve T.E. Dağlı, Yenidoğan Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Postoperatif Sepsis İnsidansı ve Risk Faktörleri, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K139, Antalya, 7-11 Ekim Tuğtepe, H., S.H. İskit, G. Kıyan, K. Özel, S. Ayyıldız ve T.E. Dağlı, Çift Mesanenin Eşlik Ettiği Nadir Aksesuar Ekstremite Olgusu, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K151, Antalya, 7-11 Ekim Özel, Ş.K., M. Yüksel, G. Kıyan, E. Kotiloğlu ve T.E. Dağlı, Sıçan Özofagusunda Kostik Hasarda Serbest Oksijen Metabolitleri, Nitrik Oksit ve Endotelin, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K236, Antalya, 7-11 Ekim Özel, Ş.K., N. Akpolat, A. Kazez ve E. Parmaksız, İnmemiş Mesane: Nadir Görülen Bir Umbiliko-vezikal Patoloji, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 337, Mersin, Ekim Apak, S., A. Kazez, Ş.K. Özel, B. Üstündağ, N. Akpolat ve A. Kizirgil, Akut Apandisit Erken Tanısında Spot İdrarda 5-HİAA Düzeyi, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 81, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003.

14 12. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Üyelerinin Mesleki İlgi Alanları Bakımından Eğilimleri, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 119, Şanlıurfa, 8-10 Ekim Özel, Ş.K. ve A. Kazez, H. Çeliker, A.M. Yıldırım, E. Parmaksız, E. Yılmaz ve M. Pekdemir, Mayıs 2003 Bingöl Depremi Sonrası Klinik Deneyimlerimiz, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 143, Şanlıurfa, 8-10 Ekim Özel, Ş.K., N. İlhan, A. Kazez, S. Apak ve N. İlhan, Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında 5-HİAA: Ön Rapor, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 157, Şanlıurfa, 8-10 Ekim Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Majör Toraks Travmasına Bağlı Birinci Kot Kırığı ve Horner Sendromu Birlikteliği, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 172, Şanlıurfa, 8-10 Ekim Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve İ.H. Özercan, Çocuklarda Periapandisit ve Klinik Önemi, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 212, Şanlıurfa, 8-10 Ekim Özel, Ş.K., N. İlhan, A. Kazez, S. Apak, A.A. Köseoğulları ve N. İlhan, Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında 5-HİAA, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 109, Bursa, 8-11 Eylül Parmaksız, M.E., A. Kazez, F. Gürsu, F. Gülcü, Ş.K. Özel ve A.A. Köseoğulları, İntestinal İskemi-reperfüzyon Modelinde Plazma Homosistein, Vitamin B6, B12 ve Folik Asit Düzeyleri, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 110, Bursa, 8-11 Eylül Kazez, A., Ş.K. Özel, E. Kocakoç ve A.Kırış, Çocukta Çift İnvajinasyon: "Üçlü Halka" Bulgusu, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 152, Bursa, 8-11 Eylül Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Çocuk Cerrahisi Kaynak Kitapları Yazar Profili İle TÇCD Üye Profilinin Karşılaştırılması, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 165, Bursa, 8-11 Eylül Özel, Ş.K., A. Kazez ve M. Öğetürk, Lateral Umbilikal Ligaman: Çocuklarda İnguinal Herni Onarımında Bir Komplikasyon Odağı mıdır?: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 181, Bursa, 8-11 Eylül Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve E. Kocakoç, Çocuklarda Konjenital Portal Ven Anevrizmasında Tanı Kriterleri: Olgu Sunumu, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 189, Bursa, 8-11 Eylül Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları, N. Akpolat ve E. Kocakoç, Nadir Bir İnmemiş Testis Nedeni: Pelvik Yerleşimli Kistik Lenfanjiyom, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 245, Bursa, 8-11 Eylül Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve N. Akpolat, Çocuklarda Skapüler Yerleşimli Kütanöz Bronkojenik Kistler: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 253, Bursa, 8-11 Eylül Kazez, A., H. Yekeler, Ş.K. Özel, Ö.A. Solmaz, E. Kocakoç ve M. Baykara, Bebekte Göğüs Duvarının Mezenkimal Hamartomu, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 257, Bursa, 8-11 Eylül 2004.

15 26. Özel, Ş.K., A.A. Köseoğulları, A. Kazez, N. Akpolat ve N. İlhan, Ezilme Yaralanması Oluşturulan Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatoninin Etkisi, XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 70, Gaziantep, Eylül Kazez, A., Ş.K. Özel ve Ü. Bakal, Laparotomi Uygulanan Majör Karaciğer Yaralanmalarının Analizi: Safra Peritoniti ve Ligamentum Falsiforme Faktörü, XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 71, Gaziantep, Eylül Kazez, A., Ş.K. Özel, N. Akpolat ve M. Göksu, Geç Dönem Over Torsiyonlarında Konservatif Tedavi: Deneysel Bir İmmunhistokimyasal Çalışma, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 89, Marmaris, 1-4 Ekim Özel, Ş.K., A. Kazez ve A. Kırış. Testiküler Mikrolitiazis: Çocuklarda Tanısal ve Klinik Önem Taşıyan Nadir Bir Patoloji, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 157, Marmaris, 1-4 Ekim Özel, Ş.K., A. Kazez ve Ü. Bakal, Çocuklarda Distal Hipospadias Onarımı: 8 yıllık Deneyim, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 168, Marmaris, 1-4 Ekim Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve N. Akpolat, Çocuklarda Ektopik Sürrenaller: Prospektif Bir Klinik Çalışma, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 182, Marmaris, 1-4 Ekim Özel, Ş.K., H.B. Özel, N. Çolakoğlu, N. İlhan, A. Kazez, N. Arslan ve E. Ozan, Künt Toraks Travmasında Göğüs Kafesinin Travma Yönüne Göre Parenkim Koruyucu Etkisi: Deneysel Bir Çalışma, XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 121, Adana, 5-8 Kasım Bakal, Ü., Ş.K. Özel, A. Kazez, Azaltılmış Ameliyat Öncesi Girişimler ve Geciktirilmiş Cerrahi Konjenital Diyafram Hernisinde Sağkalımı Etkilemektedir, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 45, İzmir, Ekim Saraç, M., Ş.K. Özel, M. Kaplan, A. Kazez, Spina Bifida: Doğu Anadolu daki Durum, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 53, İzmir, Ekim Kazez, A., Ş.K. Özel, A. Hanbeyoğlu, İkizlik ve Teratom: Gelişim Ekseninin İki Ucu mu?, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 111, İzmir, Ekim Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Koç, A. Kazez, Doğu Anadolu Bölgesindeki Bir İlimizde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Enürezis Sıklığı ve Özellikleri, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 124, İzmir, Ekim Hanbeyoğlu, A., Ş.K. Özel, A. Kazez, Özofagus Atrezisi:11 Yıllık Klinik Deneyim ( ), XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28, İstanbul, Haziran Göksu, M., Ş.K. Özel, E. Yılmaz, M. Koç, A. Kazez, Enürezis ve Konjenital Kalp Hastalığı İlişkisi, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 110, İstanbul, Haziran Bakal, Ü., Ş.K. Özel, A. Kazez, Masif Koleksiyonlu Ampiyem Olgularında Erken Cerrahi, Hastanede Kalış Süresini Kısaltmaktadır, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 114, İstanbul, Haziran 2008.

16 40. Saraç, M., Ş.K. Özel, A. Kazez, Çocuklarda Over Torsiyonunda Konservatif Yaklaşımın Klinik Sonuçları: Ön Çalışma, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 117, İstanbul, Haziran Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Atmaca, M. Koç, A. Kazez, Sünnet Olmuş Çocuklarda Enürezis Daha Az Görülmektedir XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 175, İstanbul, Haziran Hanbeyoğlu, A., A. Kazez, B. Üstündağ, N. Akpolat ve Ş.K. Özel, Deneysel künt böbrek yaralanması oluşturulmuş ratlarda idrar N-asetil-β-D glukozaminidaz (NAG) düzeylerinin araştırılması, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 44, Malatya, 30 Eylül- 03 Ekim Saraç, M., Ş.K. Özel, E. Etem Önalan, H. Yüce ve A. Kazez, Spina bifidalı hastalarda metil tetrahidrofolat redüktaz, TEAD2 ve PAX3 gen polimorfizmlerinin araştırılması, XXVII th. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 66, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Şemseddin-i İtaki nin (1570-!640) Resimli Anatomi Atlası nda ürogenital anatomi tasvirleri, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 140, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Bakal, Ü., Ş.K. Özel, M. Saraç ve A. Kazez, Çocuklarda üreteropelvik bileşke darlığında erken yapılan piyeloplastinin klinik sonuçlara etkisi: Ön çalışma XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 209, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Özel, Ş.K., A. Hanbeyoğlu, Ü. Bakal ve A. Kazez, Posterior üretral valv insizyonu sonrasında yapılan kontrol sistoskopinin klinik sonuçlara etkisi, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 220, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Bakal, Ü., A. Kazez, M. Akyol, E. Kocakoç ve Ş.K. Özel, Bir ilin ilköğretim öğrencilerinde (7-14 yaş) kist hidatik prevalansının ultrasonografi ile belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 112, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Çolakoğlu, Y., Ş.K. Özel ve A. Kazez, Çocuk Cerrahisi Kliniğine yatırılan travmalı olguların değerlendirilmesi, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 129, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Özel, Ş.K., Y. Çolakoğlu, Ü. Bakal, M. Saraç, A. Hanbeyoğlu ve A. Kazez, İnvajinasyonda barsak rezeksiyonunu öngören ameliyat öncesi bulgular var mıdır? XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 195, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Özel, Ş.K.,R. Özcan, C. Beşik, M. Eliçevik, H. Emir, N. Danişmend, Y. Söylet ve S.N.C. Büyükünal, Üreteropelvik bileşke darlıklarının cerrahi tedavisi: Tek merkezin uzun dönem deneyimi, XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Mayıs 2011.

17 Konuşmacı Olduğu Bilimsel Toplantılar 1. Pediatrik Travma Sempozyumu. Çocuklarda Toraks Travmaları, 3-4 Mayıs 2003, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2. Spina Bifida: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar. Bölgesel Çocuk Cerrahisi Toplantıları Spina Bifidalı Hastalarda Görülen Ürolojik ve Gastrointestinal Problemler, 9 Nisan 2005, Fırat Üniversitesi, Elazığ 3. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Spina Bifida Paneli. Spina Bifidada Görülen Ürolojik ve Gastrointestinal Problemler ve Güncel Çözüm Yöntemleri, 5-8 Kasım 2006, Adana 4. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Çocuk Ürolojisi Temel Kursu. Nöropatik Olmayan Mesane İşlev Bozuklukları, Ekim 2007, İzmir 5. Çocuk Cerrahisinde Deney Hayvan Modelleri Sempozyumu. Karın, Toraks ve Genitoüriner Travma Modelleri, Ekim Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği II. Çocuk Ürolojisi Temel Kursu. Nöropatik Olmayan Mesane Sfinkter Bozuklukları, Eylül 2009, Malatya 7. İdrar Kaçıran Çocuk Sempozyumu. İşeme Bozukluklarında Tanı ve Ürodinamik Değerlendirme, 19 Mart 2010, İzmir Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Vezikoüreteral Reflüye Modern Yaklaşım Paneli. VUR Cerrahi Tedavisi, Nisan 2010, İzmir

18 Düzenleme Kurulunda Olduğu Bilimsel Toplantılar: 1. Pediatrik Travma Sempozyumu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3-4 Mayıs 2003, Elazığ 2. I. Ulusal Cerrahi Bilimler Öğrenci Kongresi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1-3 Ekim 2004, Elazığ 3. Spina Bifida: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar. Bölgesel Çocuk Cerrahisi Toplantıları Akgün Otel, 9 Nisan 2005, Elazığ 4. III. Ulusal Cerrahi Bilimler Öğrenci Kongresi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ekim 2009, Elazığ

DÖNEM-4 ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Çocuk cerrahisine ait kavramları bilir (Bilişsel), 2-Çocuklarda sıvı-elektrolit

DÖNEM-4 ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Çocuk cerrahisine ait kavramları bilir (Bilişsel), 2-Çocuklarda sıvı-elektrolit DÖNEM4 ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1Çocuk cerrahisine ait kavramları bilir (Bilişsel), 2Çocuklarda sıvıelektrolit tedavisini bilir ve pratik uygulamalarını yapar (Bilişsel + Psikomotor),

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik

ÖZGEÇMİŞ. :Sema Bayraktar. :Öğretim Görevlisi. :Sbayraktar@bezmialem.edu.tr. Derece Alan Üniversite Yıl. Fen Bilimleri. Hemşirelik ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı 2.Ünvanı :Sema Bayraktar :Öğretim Görevlisi 3.Üniversite/Fakülte/Departman :Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Hemşirelik Bölümü 4.Bölümü 5.İletişim :Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl. Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl. VKV Amerikan Hastanesi Eylül 1998 - Şubat, 2000 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ülkü ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 18.11.1976 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com

: Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü Başıbüyük Maltepe-İstanbul : behiceekici@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : BEHİCE EKİCİ İletişim Bilgileri Adres Mail 2. Doğum Tarihi : 20.10.1963 3. Unvanı : Yard. Dr. 4. Öğrenim Durumu : : Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Maltepe Eğitim Köyü

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

İzmir Atatürk Lisesi Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel cerrahi A.B.

İzmir Atatürk Lisesi Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel cerrahi A.B. ERYĠĞĠT EREN CV Adı Soyadı: Eryiğit Eren Doğum Tarihi: 27 şubat 1974 Medeni durum: Evli,bir çocuklu Yabancı dil: İngilizce Ev adresi : Kirazlıdere mh. Gümüş sk. Park verde sitesi b3/1 blok no 22 Çekmeköy

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvanı Adres Bölümü İletişim :Elif KOYUNCUOĞLU :Öğretim Görevlisi :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Görevler Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Hemşire Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize ÖZDEMİR 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Giresun 24.02.1981 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Dil: İngilizce. Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler ÖZGEÇMİŞ Adı : Derya Soyadı: : Özcanlı Atik Doğum Yeri : ADANA-Kozan Doğum Tarihi : 01.03.1981 Medeni Hali : Evli Tel: 0534 970 1568 E-posta: deryaatik@osmaniye.edu.tr EĞİTİM DURUMU: Mezun Olduğu Üniversite:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sevil KUŞKU KIYAK 2. Doğum Tarihi: 28/10/1980 3. Unvanı: Acil Tıp Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Yeditepe Üniversitesi 2000 2006 Y. Lisans

Detaylı

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMiş 1. Adı Soyadı: Işık Gülcan 2. Doğum Tarihi/Doğum Yeri: 14.04.1980/ istanbul 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Universite Yıl Lisans Tıp Fakültesi istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

:Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Adres :Elif KOYUNCUOĞLU :Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Eyüp Yerleşkesi Eyüp/İstanbul Telefon-GSM : 0 542 435 42 00 e-mail Doğum yeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : ZEHRA AYCAN Doğum Tarihi: 29 MART 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gazi üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Hale TOSUN 2. Doğum Tarihi: 07.07.1970 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lise Hemşirelik Kızılay Özel Hemşirelik Lisesi 1988 Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM

Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Yrd.Doç.Dr. RAHŞAN ÇAM Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik 1994-1998 Lisans İstanbul Üniversitesi Bölümü

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Hacer ERTEN YAMAN 2. Doğum Yeri/Tarihi: 17.09.1962 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale

Detaylı

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN SABAH Servis Viziti Servis Viziti ÖĞLEDEN SONRA Beceri eğitimi Beceri Eğitimi CERRAHİ STAJ BLOĞU 1. HAFTA DERS PROGRAMI 11.12.2017 Tortikolis 12.12.2017 Anal fissür ÇİMEN 13.12.2017 Yenidoğanda intestinal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı Erciyes Üniversitesi 1992-1995 1. Adı Soyadı: Ümit ERTEM 2. Doğum Tarihi: 20.04. 1969 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Ege Üniversitesi 1986-1990 Y. Lisans Halk Sağlığı

Detaylı

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010

5.Akademik Unvanlar : Yardımcı Doçent : Sağlık Yüksek Okulu Hitit Üniversitesi 2007-2009 Hemşirelik Yüksekokulu Ufuk Üniversitesi 2009-2010 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Bahire ULUS 2.Doğum Tarihi : 13/03/1962 3.Unvanı : Öğretim Görevlisi Dr. 4.Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Universite Yıl. Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Universite Yıl. Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ÖZGEÇMİş 1. Adı Soyadı 2. Doğum Tarihi 3.Unvan : Gülzade UYSAL : 03.02.1982 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Universite Yıl Lisans Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Başkent Üniversitesi 1999-2004 Yüksek Lisans

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

ÇCE 27 H 16 8 ÇCE 7002 SEMİNER SAATİ

ÇCE 27 H 16 8 ÇCE 7002 SEMİNER SAATİ ÇCE 27 ÇOCUK CERRAHİSİ Dr. Tutku SOYER / 1 Dr. Mustafa Kemal ASLAN /2 Dr. Özlem BOYBEYİ /3 Dr. Yasemin DERE GÜNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS ÇCE 7001 KLİNİK UYGULAMALAR EĞİTİM DERSLERİ Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi BR.HLİ.019 Yeni doğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0 17 yaş), doğumsal ve daha sonra oluşan solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ELİF ÇİFTÇİOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: elif.ciftcioglu@okan.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMiş. 1. Adı Soyadı: Oya ÜNSAL. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı. 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Doktor. 4.

ÖZGEÇMiş. 1. Adı Soyadı: Oya ÜNSAL. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı. 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Doktor. 4. ÖZGEÇMiş 1. Adı Soyadı: Oya ÜNSAL Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı 2. Doğum Tarihi: 03.03.1979 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversitesi Yıl Lisans Trakya Üniversitesi Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri

ÖZGEÇMİŞ. :  Derece Alan Üniversite Yıl. Çalışılan Kurum Atanılan Görev Çalışma Tarihleri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sinem DAĞ İletişim Bilgileri Adres : Mağusa, Telefon : 03926303002 Mail : sinem.dag@emu.edu.tr dag_sinem@hotmail.com 2. Doğum Tarihi : 16.02.1989 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Görevi Kurum Süre (Yıl -Yıl) Ebe İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Cansu (Günaydın) IŞIK 2. Doğum Tarihi: 28.06.1987 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ebelik İstanbul Üniversitesi Bakırköy SYO 2009

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans 1. Adı Soyadı: Aysun Perim Ketenciler 2. Doğum Tarihi: 21.11.1982 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Yüksek lisans ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Trakya Üniversitesi 2000

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dokuz Eylül Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı : Feyzan CANKURTARAN 2. Doğum Tarihi : 26.07.1977 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2013-2014 YILI AKADEMİK YILI FAALİYETLERİ

ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2013-2014 YILI AKADEMİK YILI FAALİYETLERİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2013-2014 YILI AKADEMİK YILI FAALİYETLERİ SCI, SCI-INDEX Yayımlanan Makaleler 1. Canbolat Ayhan A, Timur C, Bocu E, Gulcin N. "Spontaneous intestinal perforation: an atypical

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz Moldibi 2. Doğum Tarihi : 10.11.1960 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora Fizyoloji Hacettepe Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Ahmet TOMUR 2. Doğum Tarihi: 1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Y. Lisans Tıp Fakültesi GATA 1989 Doktora

Detaylı

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime?

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Tarihsel Dogma VUR İYE Skar gelişimi Kronik Böbrek Yetmezliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

ÖZGEÇMİş VE ESERLER ıistesi

ÖZGEÇMİş VE ESERLER ıistesi ÖZGEÇMİş VE ESERLER ıistesi ÖZGEÇMİş Adı Soyadı: Doğum Tarihi: Doğum Yeri: Unvanı: Öğrenim Durumu: ALTAN ALİM 20 NİsAN 1979 SİVAS UZMAN DOKTOR Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans TIP FAKÜLTESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ŞEHNAZ KAZOKOĞLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: sehnaz.kazokoglu@okan.edu.tr

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı

GATA Üroloji AD. Başkanlığı Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı GATA Üroloji AD. Başkanlığı 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Uzmanlık Öğrencileri için Eğitim-Öğretim Programı EKİM 2015 1 WCE 2 WCE 3 WCE 4 WCE 5 6 ICS 7 ICS 12 13 14 ESPU 19 20 Türk Üroloji K. 26 27 28

Detaylı

SURGICAL DISORDERS AND INVASIVE PROCEDURES BLOCK SURGICAL DISORDERS in ADULTH - PROGRAM 1 (FIRST WEEK) MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

SURGICAL DISORDERS AND INVASIVE PROCEDURES BLOCK SURGICAL DISORDERS in ADULTH - PROGRAM 1 (FIRST WEEK) MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SURGICAL DISORDERS in ADULTH - PROGRAM 1 (FIRST WEEK) Introduction and orientation Akut apandisit Patoloji Onkoloji Radyasyon onkolojisi Diagnostic procedures Radyolojik görüntüleme, patoloji veya klinik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: EMRE AYTUĞAR Öğrenim Durumu: DOKTORA Bölümü: Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans DİŞHEKİMLİĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2002 FAKÜLTESİ Doktora/S.Yeterlilik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

İstanbul'da bulunan Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okullarındaki öğrencilerde diş ve dişeti sağlığı durumunun saptanması ve iyileştirilmesi

İstanbul'da bulunan Zihinsel Engelliler Eğitim Uygulama Okullarındaki öğrencilerde diş ve dişeti sağlığı durumunun saptanması ve iyileştirilmesi ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kenan NAZAROĞLU Doğum Tarihi: 20.01.1983 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Fakültesi İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuran Ayşen PAMİR AKSOY 2. Doğum Tarihi: 20.06.1980 3. Unvanı: Uzman Hemşire 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Başkent Üniversitesi 2003 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv.

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bakırköy Sağlık Yüksekokulu İstanbul Üniv. 2009-2010. Yardımcı Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi İstanbul Üniv. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fatma AY 2. Doğum Tarihi : 05.10.1972 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Aysel TOPAN Doğum Tarihi: 03 Mayıs 1981 Yabancı Dil: İngilizce Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans lik Y. Lisans lik Doktora lik Zonguldak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi 1984 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Müyesser ERDEM 2. Doğum Tarihi: 30-10 - 1960 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hekimliği. Ortodonti Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Diş Hekimliği. Ortodonti Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: FATMA ASLI OĞUZ İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: asli.oguz@okan.edu.tr 2.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Kamu Yönetimi Anadolu Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Ad Soyad : Elif ARDIÇ 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Eskişehir, 1984 3. Ünvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Doktora Öğrencisi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Uyruğu: T.C

ÖZGEÇMİŞ. Uyruğu: T.C ÖZGEÇMİŞ Uyruğu: T.C Adı Soyadı: Mustafa Okumuş Doğum Tarihi: 30 Haziran 1968 Medeni Hali: Evli, iki çocuklu, eşi doç. dr. İTF öğreti üyesi Askerlik: Tamamlandı İş Adresi: Özel Bahat Hastanesi Sultangazi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLŞAH YENİER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulsah.yenier@okan.edu.tr

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK CERRAHİSİ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK CERRAHİSİ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK CERRAHİSİ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Fadime ÜSTÜNER TOP 2. Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye 20.06.1977 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Y. Lisans Sağlık Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hacettepe Üniversitesi 2007 Rehabilitasyon Y. Lisans Protez Ortez Biyomekanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hacettepe Üniversitesi 2007 Rehabilitasyon Y. Lisans Protez Ortez Biyomekanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Başar ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 26.10.1983 Öğrenim Durumu: Doktora Ünvanı: Doktor Fizyoterapist Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizyoterapi ve Hacettepe

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: HATİCE KÜBRA OLKUN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: kubra.olkun@okan.edu.tr

Detaylı

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Amaç : Bu derlemenin amacı, yanıklı olguların tedavisi surecinde gelişen enfeksiyonların tanımı,

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Seher YURT. İletişim Bilgileri. Adres. Telefon. Mail. 2. Doğum Tarihi :29/11/1972. 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Seher YURT İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :29/11/1972 3. Unvanı :Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl İstanbul Üniversitesi

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ

DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ Alper Soylu, Hatice Eroğlu, Seçil Arslansoyu Çamlar, Mehmet Türkmen, Salih Kavukçu Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı : Elif Esma Bayraktar İletişim Bilgileri ÖZGEÇMİŞ Mail : elif.bayraktar@acibadem.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 05.08.1990 3. Unvanı : Uzman Fizyoterapist 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. Anadolu Üniversitesi Ege Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. Anadolu Üniversitesi Ege Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fulya ÖZSOY 2. Doğum Tarihi: 24.08.1983 3. Unvanı: Öğr. Gör. Uzm. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek Önlisans Yüksek Yüksekokulu

Detaylı

İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR

İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR İşeme Eğitimi Olmayan Çocukta İdrar Yolu Enfeksiyonu ve VUR Dr. Selçuk Yücel Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı İstanbul Tarihsel Dogma VUR İYE Skar gelişimi

Detaylı

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 0 1 E Y L Ü L 0 7 K A S I M 2 0 1 4 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

Pediatrik Cerrahi Hastasının HEMŞİRELİK BAKIMI ÜÇÜNCÜ BASIMDAN ÇEVİRİ NURSING CARE. of the Pediatric Surgical Patient T H I R D E D I T I O N

Pediatrik Cerrahi Hastasının HEMŞİRELİK BAKIMI ÜÇÜNCÜ BASIMDAN ÇEVİRİ NURSING CARE. of the Pediatric Surgical Patient T H I R D E D I T I O N Pediatrik Cerrahi Hastasının HEMŞİRELİK BAKIMI ÜÇÜNCÜ BASIMDAN ÇEVİRİ NURSING CARE of the Pediatric Surgical Patient T H I R D E D I T I O N Editörler Nancy Tkacz Browne, Carmel A. McComiskey Pam Pieper

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. KİŞİSEL BİLGİLERİ Adı Soyadı : Bahar (VARDAR) İNKAYA Doğum Yeri ve Tarihi : Salihli/MANİSA, 16.03.1980 Ünvanı : Öğretim Görevlisi Adres : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı

Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Ebru Erek Kazan Doğum Tarihi: 15 Kasım 1978 Derece Bölüm/Program Üniversite Öğretim Yılı Lisans Hemşirelik Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1995-1999

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği VEZİKOÜRETERAL REFLÜ KİME ÜRODİNAMİ YAPIYORUM? Dr.A.Rüknettin ASLAN Haydarpaşa Numune EAH 1.Üroloji Kliniği Nereden geliyoruz? Biz kimiz? Nereye gidiyoruz? Reflü kronolojisi Üreterovezikal bileşke/tünel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara

ÖZGEÇMİş. Derece Alan Üniversite Yıl. Ankara ÖZGEÇMİş ı. Adı Soyadı 3. Unvanı : Mehmet Eren Açık : Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Ankara 2004 Yüksek Lisans Doktora Anesteziyoloji

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü Adı Soyadı: Günseli Pişkin Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sahne ve Görüntü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1986 Sanatları-SİNEMA Bölümü Lisans () Buca Eğitim Fakültesi DOKUZ EYLÜL

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN

Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Yard. Doç. Dr. Ali Naci ARIKAN Adı Soyadı : Ali Naci ARIKAN Doğum Tarihi : 1964 Ünvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Marmara 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kurum Tarih Pozisyon Acıbadem Üniversitesi Ocak 2014 Araştırma Görevlisi

ÖZGEÇMİŞ. Kurum Tarih Pozisyon Acıbadem Üniversitesi Ocak 2014 Araştırma Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gizem ŞAHİN 2. Doğum Tarihi: 27.11.1991 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik (ÖSYM Tam Burslu) Acıbadem Üniversitesi 2009

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı