ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ŞEYHMUS KEREM ÖZEL Doğum Tarihi: 25 HAZİRAN 1971 Doğum Yeri: Elazığ Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans İNGİLİZCE TIP İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1995 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ Tıpta Uzmanlık ÇOCUK CERRAHİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2001 Görevler: Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Ar.Gör. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Marmara Üniversitesi Yar.Doç. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. İstanbul Bilim Üniversitesi Prof. Dr. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi A.D. İstanbul Bilim Üniversitesi 2013-Halen Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tez Çalışmaları : Köseoğulları, A.A., Deneysel Ezilme Sendromu Oluşturulmuş Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatonin Uygulamasının Etkisi, Fırat Üniversitesi, Göksu, M., Elazığ Bölgesinde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda (7-12 Yaş) Enürezis Sıklığı ve Eşlik Eden Ürolojik Patolojilerin Araştırılması, Fırat Üniversitesi, 2008.

2 Saraç, M. Spina Bifidalı Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR), Pairedbox3 (PAX3) ve Transkripsiyon Faktör2 (TEAD2) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması, Fırat Üniversitesi, Projelerde Yaptığı Görevler: Sıçan Özofagusunda Kostik Hasarda Serbest Oksijen Metabolitleri, Nitrik Oksit ve Endotelin, Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje 1. Çalışanı, Geç Dönem Over Torsiyonlarında Konservatif Tedavinin Etkinliği: Deneysel Çalışma, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-987, Proje Çalışanı, Deneysel Ezilme Sendromu Oluşturulmuş Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatonin Uygulamasının Etkisi, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-1024, Proje Yöneticisi, Elazığ Bölgesinde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda (7-12 Yaş) İdrar İnkontinensi Sıklığı ve Eşlik Eden Ürolojik Patolojilerin Araştırılması, Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-1440, Proje Yöneticisi, Çocuklarda Üreteropelvik bileşke darlığı patogenezinde ürotelyal bazal lamina elemanları ile apoptozun rolü ve renal pelvis interstisyel Cajal hücre dağılımının postoperatif morbiditeye etkisi.tübitak, 107S133, Proje Yöneticisi, Spina Bifidalı Hastalarda Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR), Paired-box3 (PAX3) ve Transkripsiyon Faktör2 (TEAD2) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-1625, Proje Yöneticisi, Deneysel Olarak Künt Böbrek Yaralanması Oluşturulmuş Ratlarda İdrar N-asetil-β D- glukozaminidaz (NAG) Düzeylerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu, FÜBAP-1619, Proje Çalışanı, Çocuklarda işeme bozuklukları tanı ve tedavisinde semptom skorlama yöntemlerinin etkinliği ve yeni bir skorlama yönteminin geliştirilmesi. İstanbul Bilim Üniversitesi BAPKO, Proje Yöneticisi, İdari Görevler : Fırat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Gençlik Projeleri Koordinatörü Fırat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Tıp Fakültesi Temsilciliği Fırat Üniversitesi Deneysel Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı 2010-Halen 2011-Halen

3 İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Başhekim Yardımcılığı İstanbul Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Başhekimliği 2011-Halen Yeterlik : EBPS Avrupa Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgesi (FEBPS, 8 Ocak 2005 tarih 1143 no.) Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlik Belgesi (08/02/2005 tarih 160 no.) EAPU Avrupa Çocuk Ürolojisi Yeterlik Belgesi (FEAPU, Ocak 2012 tarih) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler: Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği European Paediatric Surgeons Association (EUPSA) European Society of Paediatric Urology (ESPU) Pediatrik Üroloji Derneği International Children s Continence Society (ICCS) Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Derneği Tıp Bilişimi Derneği Ödüller: 2003 Prof. Dr. Akgün Hiçsönmez Araştırma Ödülü, 10 Ekim 2003, Şanlıurfa. Çalışma: Apak S., A. Kazez, Ş.K. Özel, B. Üstündağ, N. Akpolat ve A. Kizirgil, Akut Apandisit Erken Tanısında Spot İdrarda 5-HİAA Düzeyi, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SB 49, Şanlıurfa, 8-10 Ekim En İyi Tartışmalı Poster Ödülü 27 Ekim 2007, İzmir. Çalışma: Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Koç, A. Kazez, Doğu Anadolu Bölgesindeki Bir İlimizde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Enürezis Sıklığı ve Özellikleri, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 124, İzmir, Ekim En İyi Poster Ödülü 18 Haziran 2008, İstanbul. Çalışma: Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Atmaca, M. Koç, A. Kazez, Sünnet Olmuş Çocuklarda Enürezis Daha Az Görülmektedir XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 175, İstanbul, Haziran Yabancı Dil: İngilizce (KPDS Mayıs ), Fransızca

4 Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Güz Çocuk Cerrahisi Staj Dersleri 1. Gastrointestinal obstrüksiyon 2. Özofagus atrezisi 3. Pilor stenozu ve duodenal obstrüksiyonlar 4. İntestinal atreziler 5. Hirschsprung Hastalığı 6. Anorektal malformasyonlar 7. İdrar yolu enfeksiyonu ve vezikoüreteral reflü 8. Kız ve erkek genital sistem anomalileri İlkbahar Çocuk Cerrahisi Staj Dersleri 1. Gastrointestinal obstrüksiyon 2. Özofagus atrezisi 3. Pilor stenozu ve duodenal obstrüksiyonlar 4. İntestinal atreziler 5. Hirschsprung Hastalığı 6. Anorektal malformasyonlar 7. İdrar yolu enfeksiyonu ve vezikoüreteral reflü 8. Kız ve erkek genital sistem anomalileri

5 Güz Çocuk Cerrahisi Staj Dersleri 1. Cerrahi hastaya yaklaşım 2. İnguinal herni 3. Diyafragma hernileri 4. Akut batın 5. Pediatrik travma 6. GİS obstrüksiyonlara giriş 7. Üst GİS obstrüksiyonlar 8. Orta GİS obstrüksiyonlar İlkbahar Çocuk Cerrahisi Staj Dersleri 1. Alt GİS obstrüksiyonlar 2. Çocuk Ürolojisine giriş 3. Doğumsal hidronefroz

6 ESERLER Uzmanlık Tezinin Adı ve Özeti SIÇAN ÖZOFAGUSUNDA KOSTİK HASARDA SERBEST OKSİJEN METABOLİTLERİ, NİTRİK OKSİT VE ENDOTELİN Bu çalışmada, sıçanlarda oluşturulan bir alkali özofagus hasarı modelinde, sistemik nitrik oksit düzeylerinde yapılan değişikliklerin hasar gelişiminde ve doku endotelin düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 45 adet Wistar-Albino sıçan kullanılarak 6 grup oluşturulmuştur. Kostik hasar yapılmamış üç grup, kostik hasara maruz bırakılmış üç grup vardır: I-Sham ( S ) ( n:7 ) kostik hasar uygulanmamış ve ilaç verilmemiştir. II-L-Arg-sham ( SA ) ( n:7) kostik hasar uygulanmamış ve nitrik oksit öncülü L- arginin verilmiştir. III-L-NAME-sham ( SN ) (n:7) kostik hasar uygulanmamış ve nitrik oksit sentetaz inhibitörü L-NAME verilmiştir. IV- Kostik ( K ) ( n:8 ) kostik hasar uygulanmış ve ilaç verilmemiştir. V- L-Arg-kostik ( KA ) ( n:8 ) kostik hasar uygulanmış ve nitrik oksit öncülü L- arginin verilmiştir. VI- L-NAME-kostik ( KN ) ( n:8 ) kostik hasar uygulanmış ve nitrik oksit sentetaz inhibitörü L-NAME verilmiştir. Gruplarda ilk önce anesteziyi takiben ağız yoluyla bir beslenme tüpü yerleştirilip distal özofagusta tespit edilmiştir. Mideye yapılan küçük bir kesi ile de buradan yine bir beslenme tüpü distal özofagusta iki tüp birbirine bakacak şekilde yerleştirilip tespit edilmiştir. Bu şekilde izole bir distal özofagus kompartmanı oluşturulmuştur. Sham gruplarında serum fizyolojik, kostik gruplarda % 50 sodyum hidroksit, 15 cm su basıncında 2 dakika bekleyecek şekilde uygulama yapılmıştır. İlaç uygulamaları laparatomi esnasında intraperitoneal yolla yapılmıştır. Hasarı değerlendirmek amacıyla kemilüminesans ölçümleri ve histolojik incelemeler yapılmıştır. Ayrıca işleme maruz kalmış dokularda immünhistokimyasal boyama yöntemiyle doku endotelin düzeyi ölçülmüştür. Kemilüminesans ve histolojik incelemelerde hasar oluştuğu doğrulanmıştır. Nitrik oksit donörü L-arginin verilerek kostik özofagus hasarında hasarın artırıldığı bulunmuştur. Bu hem biyokimyasal olarak NO ve peroksinitritin artmasıyla hem de histolojik incelemelerle gösterilmiştir. Nitrik oksit sentaz inhibitörünün verilmesinin ise bir etkisi gösterilememiştir. Ayrıca L-arginin tek başına serbest radikallerde artışa neden olmuştur. Kostik hasar uygulanmış gruplarda histolojik olarak submukozal trombozun ilk 24 saat içinde geliştiği görülmüştür. Literatürde daha önceden belirtilmemiş olarak yine kostik hasar gruplarında perivasküler fibrinoid nekroz varlığı saptanmış, NO donörü uygulanan hasar grubundaki artış ise anlamlı bulunmuştur. L-arginin verilen deneklerde ülser derinliğinin diğer gruplara göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. Oluşturulan bu modelde, kostik hasarın doku endotelin düzeylerinde de artışa neden olduğu saptanmıştır. Nitrik oksit üretiminin artırılması NO düzeylerinde artışı sağlamasına rağmen ET düzeylerinde azalmayla sonuçlanmıştır. Ancak hasarlanmamış

7 dokuya L-arginin verilmesi ET de değişiklik yaratmamıştır. L-NAME ise modelde etkili kabul edilmediğinden bu açıdan değerlendirmeye alınmamıştır. Sonuç olarak, bu çalışmada kostik özofagus hasarının NO ve ET ile olan ilişkileri gösterilmiştir. Ancak NO düzeyinin hasar ortamında artırılması ET düzeylerinde azalmaya neden olmuştur. Bu da NO ile ET arasında direkt olmayan karmaşık bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Uzmanlık Tezinden Yayınlanmış Makale ve Bildiriler A. Ozel, S.K., T.E. Dagli, M. Yuksel, G. Kiyan ve E. Kotiloglu, The Roles of Free Oxygen Radicals, Nitric Oxide and Endothelin in Caustic Injury of Rat Esophagus, J. Pediatr. Surg, 39(9), (2004). E. Özel, Ş.K., M. Yüksel, G. Kıyan, E. Kotiloğlu ve T.E. Dağlı, Sıçan Özofagusunda Kostik Hasarda Serbest Oksijen Metabolitleri, Nitrik Oksit ve Endotelin, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K236, Antalya, 7-11 Ekim 2001.

8 A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. Ozel, S.K., M. Yuksel, G. Haklar, C.U. Durakbasa, T.E. Dağlı ve A.O. Aktan, Nitric Oxide And Endothelin Relationship in Intestinal Ischemia/Reperfusion Injury(II), Prostaglandins. Leukot. Essent. Fatty. Acids, 64(4,5), (2001). 2. İskit, S.H., H. Alpay, H. Tuğtepe, C. Özdemir, S.H. Ayyıldız, K. Özel, M. Bayramiçli, C. Tetik ve T.E. Dağlı. Analysis of 33 Pediatric Trauma Victims In The 1999 Marmara Turkey Earthquake, J. Pediatr. Surg, 36(2), (2001). 3. Ozel, S.K. ve A. Kazez, Horner s Syndrome Secondary to Tube Thoracostomy, Turk. J. Pediatr, 46(2), (2004). 4. Ozel, S.K., S. Apak, I.H. Ozercan ve A. Kazez, Giant Mesenteric Lipoma as a Rare Cause of Ileus in a Child, Surg. Today, 34, (2004). 5. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, An Unusual Presentation of Patent Urachus: Report of a Case, Eur. J. Pediatr. Surg, 14(3), (2004). 6. Kiyan, G., S. Aktas, K. Ozel, E. Isbilen, E. Kotiloglu ve T.E. Dagli, Effects of Hyperbaric Oxygen Therapy on Caustic Esophageal Injury in Rats, J. Pediatr. Surg, 39(8), (2004). 7. Ozel, S.K., T.E. Dagli, M. Yuksel, G. Kiyan ve E. Kotiloglu, The Roles of Free Oxygen Radicals, Nitric Oxide and Endothelin in Caustic Injury of Rat Esophagus, J. Pediatr. Surg, 39(9), (2004). 8. Kazez, A., S.K. Ozel, E. Kocakoc ve A. Kırıs, Double Intussusception in a Child: The Triple Circle Sign, J. Ultras. Med, 23(12), (2004). 9. Ozel, S.K., A. Kazez, M. Kilic, A.A. Koseogullari, E. Yilmaz ve D. Aygun, Conservative Treatment of Postpneumonic Thoracic Empyema in Children, Surg. Today, 34(12), (2004). 10. Apak, S., A. Kazez, S.K. Ozel, B. Ustundag, N. Akpolat ve A. Kizirgil, Spot Urine 5- HIAA Levels in Early Diagnosis of Acute Appendicitis, J. Pediatr. Surg, 40(9), (2005). 11. Ozel, S.K., A. Kazez, A.A. Koseogullari ve N. Akpolat, Scapular Bronchogenic Cysts in Children: Case Report and Review of the Literature, Pediatr. Surg. Int, 21(10), (2005). 12. Ozel, S.K. ve A. Kazez, Horner Syndrome Due to First Rib Fracture After Major Thoracic Trauma, J. Pediatr. Surg, 40(10), e17-e19 (2005). 13. Ozel, S.K., N. Ilhan, A. Kazez, S. Apak ve N. Ilhan, Is Urinary 5-HIAA Determination a Valuable Method in Diagnosis of Acute Appendicitis in Children?, J. Indian. Assoc. Pediatr. Surg, 11(1), (2006). 14. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, Does a Fibrin-collagen Patch Support Early Anastomotic Healing in Colon? An Experimental Study, Tech. Coloproctol, 10(3), (2006).

9 15. Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, Presence of Ectopic Adrenocortical Tissues in Inguinoscrotal Region Suggests an Association with Undescended Testis, Pediatr. Surg. Int, 23(2), (2007). 16. Kaplan, M., S.K. Ozel, B. Akgun, A. Kazez ve S. Kaplan, Hepatic Pseudocysts as a Result of Ventriculoperitoneal Shunts: Case Report and Review of the Literature, Pediatr. Neurosurg, 43(6), (2007). 17. Kazez, A., S.K. Ozel, N. Akpolat ve M. Goksu, The Efficacy of Conservative Treatment in Late Term Ovarian Torsion, Eur. J. Pediatr. Surg, 17(2), (2007). 18. Ozel, S.K., Z. Dokumcu, C. Akyildiz, A. Avanoglu ve I. Ulman, Factors Affecting Renal Scar Development in Children with Spina Bifida, Urol. Int, 79(2), (2007). 19. Kaplan, M., Ş.K. Özel, B. Akgün, A. Kazez ve S. Kaplan, Treatment Approaches for Abdominal Migration of Peritoneal Catheter of Ventriculoperitoneal Shunt, Turk. Neurosurg, 17(2), (2007). DOÇENTLİK SONRASI YAYINLANANLAR: 20. Kazez, A., Ş.K. Özel, U. Bakal ve M. Saraç, Abdominotransanal Approach to Pouch Colon Associated with Rectal Atresia, J. Pediatr. Surg, 44, E19-E21 (2009). 21. Özel, Ş.K., H. Emir, S. Dervişoğlu, N. Akpolat, B. Şenel, A. Kazez, Y. Söylet, G. Çetin, N. Danişmend, S.N.C. Büyükünal, The Roles of Extracellular Matrix Proteins, Apoptosis and C-kit Positive Cells in the Pathogenesis of Ureteropelvic Junction Obstruction J. Pediatr. Urol (2), Gurgoze, M, S. Yıldırmaz, Y. Dogan, K. Özel, Ö. Gün, A Rare Cause of Ascites in a Newborn: Posterior Urethral Valve, Pediatr. Int (1), Özel, Ş.K., H.B. Özel, N. Çolakoğlu, N. İlhan, N. Arslan, E. Ozan, Parenchyma Protective Effect of Thoracic Cage in Response to Trauma Direction in Blunt Thoracic Trauma: An Experimental Study, Ulus. Travma. Derg,, (4),

10 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 1. Bilgili, M., T. Şengül ve Ş.K. Özel, İletim Bozuklukları, 2. Uluslararası Kardiyoloji Öğrenci Günleri, 36, İstanbul, Kasım Özel, K., G. Kıyan, C. Canpolat, E. Kotiloğlu ve T. Dağlı, Embryonal rhabdomyosarcoma: A rare coexistence with congenital bronchogenic cyst, 1 st World Congress Of The Pediatric Thoracic Disciplines, 63, İzmir, April 20-22, Ozel, S.K., A. Kazez, M. Kilic, A.A. Koseogullari, E. Yilmaz ve D. Aygun, Conservative treatment of postpneumonic thoracic empyema in children, 5 th European Congress of Paediatric Surgery, GPS113, Tours, France, May 21-24, Kazez, A., S.K. Ozel, N. Akpolat ve M. Goksu, The efficacy of conservative treatment in late term ovarian torsion, 6 th European Congress of Paediatric Surgery, 86, Gdansk, Poland, May 25-28, Ozel, S.K., A. Kazez ve N. Akpolat, Use of fibrin-collagen patch in experimental colonic anastomosis, 6 th European Congress of Paediatric Surgery, 128, Gdansk, Poland, May 25-28, Dokumcu, Z., S.K. Ozel, C. Akyıldız, A. Avanoglu ve I. Ulman, Renal deterioration in the absence of vesicoureteral reflux in myelodysplastic children, XVII th Annual Congress of ESPU, 89, Athens, Greece, April 27-29, Ozel, S.K., Z. Dokumcu, C. Akyildiz, A. Avanoglu ve I. Ulman, Factors affecting renal scar development in children with spina bifida, 7 th European Congress of Paediatric Surgery, 75, Maastricht, Netherlands, May 11-13, Ozel, S.K., S. Arda, G. Ergun, A. Avanoglu ve I. Ulman, Factors determining ultimate bladder capacity following augmentation in children, 7 th European Congress of Paediatric Surgery, 92, Maastricht, Netherlands, May 11-13, Ozel, S.K., H. Emir, S. Dervişoğlu, N. Akpolat, B. Şenel, A. Kazez, Y. Söylet, G. Çetin, N. Danişmend, S.N.C. Büyükünal, The roles of extracellular matrix proteins, apoptosis and C-kit positive cells in the pathogenesis of ureteropelvic junction obstruction, 9 th European Congress of Paediatric Surgery, 98, İstanbul, Türkiye, June 18-21, Özel, Ş.K., C. Beşik, H. Emir, Y. Söylet, L. Sever, S. Çalışkan, N. Danişmend, S.N.C. Büyükünal, Operative repair of ureteropelvic junction obstruction:30-year experience of a single institution, 9 th European Congress of Paediatric Surgery, 206, İstanbul, Türkiye, June 18-21, Yılmaz, E., Ş.K. Özel, A. Kazez, M.K. Gürgöze, Y. Şen, Incidence of congenital heart defects in children with inguinal hernia: A prospective clinical study, 9 th European Congress of Paediatric Surgery, 279, İstanbul, Türkiye, June 18-21, Tiryaki, S., Y. Parlar, C. Akyıldız, K. Ozel, A. Avanoglu ve I. Ulman, Botulinum injection is useless on fibrotic neuropathic bladders, XXII th Annual Congress of ESPU, S14-7, Copenhagen, Denmark, April 27-30, 2011.

11 C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : 1. İskit, S.H., G. Kıyan, H. Tuğtepe, K. Özel ve T.E. Dağlı, Gastroşizis Olgularında Mortaliteyi Etkileyen Faktörler, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 11, (1997). 2. Özel, K. ve H. Tuğtepe, Nadir Görülen Bir Konjenital Anomali: Presternal Bronkojenik Kist, Fırat Tıp Dergisi, 6(3), (2001). 3. Özel, K. ve H. Tuğtepe, Süt Çocuğu Döneminde Saptanan Bir Tailgut Kisti Olgusu Fırat Tıp Dergisi, 6(3), (2001). 4. Tuğtepe, H., İ. Uygun, K. Özel, G. Kıyan, S.H. İskit ve T.E. Dağlı, Yenidoğan Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Cerrahi Sonrası Sepsis ve Risk Faktörleri, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 16(1), (2002). 5. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Çocuklarda Toraks Travmaları, Klinik Çocuk Forumu - Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, 3, (2003). 6. Özel, Ş.K., A.A. Köseoğulları, A. Kazez ve İ.H. Özercan, Jejunal Yerleşimli Perfore Wind Sock Anomalisi, Fırat Tıp Dergisi, 8(3), (2003). 7. Kıyan, G., T.E. Dağlı, Ü. Güvenç, K. Özel, H. Tuğtepe ve S.H. İskit, Özofagus Ameliyatı Sonrası Anastomoz Darlığı Gelişimini Etkileyen Faktörler, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 17, (2003). 8. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Konjenital Diyafram Hernisi, Klinik Çocuk Forumu - Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, Eylül-Ekim, (2004). 9. Özel, Ş.K., A. Kazez, H. Çeliker, A.M. Yıldırım, E. Parmaksız, E. Yılmaz ve M. Pekdemir, Mayıs 2003 Bingöl Depremi Sonrası Klinik Deneyimlerimiz, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, (2004). 10. Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve İ.H. Özercan, Çocuklarda Periapandisit ve Klinik Önemi, Pediatrik Cerrahi Dergisi, 18, (2004). 11. Kazez, A., Ş.K. Özel, E. Yılmaz ve A. Hanbeyoğlu, Kasık Fıtığı Olan Çocuklarda Doğumsal Kalp Hastalığı Sıklığı, Fırat Tıp Dergisi, 10, (2005). 12. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Spina Bifidada Görülen Ürolojik ve Gastrointestinal Problemler. Klinik Çocuk Forumu - Pediatrik Cerrahi Özel Sayısı, Temmuz-Ağustos, (2005). 13. Kazez, A., Ş.K. Özel, E. Kocakoç, İ.H. Özercan ve M. Saraç, Çekumda Duplikasyon Kisti Perforasyonu: Nadir Bir Olgu, Fırat Tıp Dergisi, 10, (2005). 14. Kazez, A., H. Yekeler, Ş.K. Özel, Ö.A. Solmaz, E. Kocakoç ve M. Baykara, Bebekte Göğüs Duvarının Mezenkimal Hamartomu: Olgu Sunumu, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19, (2005).

12 15. Parmaksız, M.E., A. Kazez, F. Gürsu, F. Gülcü, Ş.K. Özel ve A.A. Köseoğulları, İntestinal İskemi-reperfüzyon Modelinde Plazma Homosistein, Vitamin B 6, B 12 ve Folik Asit Düzeyleri, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 19, (2005). 16. Köseoğulları, A.A., Ş.K. Özel, Ü. Bakal ve A. Kazez, Apandisitin Nadir Bir Nedeni: Meyve Çekirdeği, Fırat Tıp Dergisi, 11, (2006). 17. Özel, Ş.K., A.A. Köseoğulları, A. Kazez, N. Akpolat ve N. İlhan, Ezilme Yaralanması Oluşturulan Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatoninin Etkisi, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 20, (2006). 18. Kazez, A. ve Ş.K. Özel, Çocuklarda İnguinal Herni, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Dergisi, 2 (35), (2006). 19. Özel, Ş.K., A. Kazez ve Ü. Bakal, Çocuklarda Distal Hipospadias Onarımı: 8 Yıllık Deneyim, Fırat Tıp Dergisi, 12 (1), (2007). 20. Özel, Ş.K., A. Kazez, Çocuklarda Cerrahiye Metabolik ve Endokrin Yanıt Klinik Çocuk Forumu, 7(3), (2007). 21. Kazez, A., Ş.K. Özel, Ü. Bakal, Laparotomi Uygulanan Karaciğer Yaralanmalarının Analizi: Safra Peritoniti ve Ligamentum Falsiforme Faktörü, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21, (2007). 22. Saraç, M., Ş.K. Özel, A. Kazez, Spina Bifida: Doğu Anadolu daki Durum, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21, (2007). 23. Bakal, Ü., Ş.K. Özel, A. Kazez, Azaltılmış ameliyat öncesi girişimler ve geciktirilmiş cerrahi konjenital diyafram hernisinde sağkalımı etkilemektedir Çocuk Cerrahisi Dergisi, 22, (2008).

13 E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: 1. İskit, S.H., G. Kıyan, H. Tuğtepe, K. Özel ve T.E. Dağlı, Prognostic Factors Affecting The Mortality In Gastroschisis Patients, XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SB5, İstanbul Temmuz İskit, S.H., S. Celayir, A. Çelebi, F. Akalın, M. Paşaoğlu, K. Özel, G. Batmaz, T.E. Dağlı ve D. Yeker, Cerrahi Gastrointestinal Anomalili Yenidoğanlarda Saptanan Kardiyak Anomaliler: İki Merkezli Bir Çalışma, XV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SB53, İstanbul, Temmuz İskit, S.H., G. Kıyan, R. Ahıskalı, M. Tugay, K. Özel ve T.E. Dağlı, Akalazyayı Taklit Eden Alt Uçta Yerleşimli Trakeo-Bronşiyal Artık: Olgu Sunumu, XV.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, SP45, İstanbul, Temmuz Özel, K., M. Yüksel, Ç. Ulukaya-Durakbaşa, G. Haklar, Ö. Aktan ve T.E. Dağlı, İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarının Oluşum Mekanizmasında Endotelinin Yeri, XVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 58, Kemer, Antalya, Eylül Acar, Y., Y. Atay, K. Özel, S.H. İskit, F. Pekün ve H. Öztürk, Erken Süt Çocuğu Döneminde Yutma Güçlüğü Nedeni Olarak Konjenital Krikofarengeal Akalazya: Olgu Sunumu, 44. Milli Pediatri Kongresi, 81, Bursa, 4-8 Eylül Ayyıldız, H.S., S.H. İskit, G. Kıyan, S. Berrak, H. Tuğteğe, Ş.K. Özel ve T.E. Dağlı, Çocuklarda Port Kateter Kullanımı Deneyimimiz, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K133, Antalya, 7-11 Ekim Tuğtepe, H., İ. Uygun, K. Özel, G. Kıyan, S.H. İskit ve T.E. Dağlı, Yenidoğan Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Postoperatif Sepsis İnsidansı ve Risk Faktörleri, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K139, Antalya, 7-11 Ekim Tuğtepe, H., S.H. İskit, G. Kıyan, K. Özel, S. Ayyıldız ve T.E. Dağlı, Çift Mesanenin Eşlik Ettiği Nadir Aksesuar Ekstremite Olgusu, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K151, Antalya, 7-11 Ekim Özel, Ş.K., M. Yüksel, G. Kıyan, E. Kotiloğlu ve T.E. Dağlı, Sıçan Özofagusunda Kostik Hasarda Serbest Oksijen Metabolitleri, Nitrik Oksit ve Endotelin, XIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, K236, Antalya, 7-11 Ekim Özel, Ş.K., N. Akpolat, A. Kazez ve E. Parmaksız, İnmemiş Mesane: Nadir Görülen Bir Umbiliko-vezikal Patoloji, XX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 337, Mersin, Ekim Apak, S., A. Kazez, Ş.K. Özel, B. Üstündağ, N. Akpolat ve A. Kizirgil, Akut Apandisit Erken Tanısında Spot İdrarda 5-HİAA Düzeyi, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 81, Şanlıurfa, 8-10 Ekim 2003.

14 12. Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Üyelerinin Mesleki İlgi Alanları Bakımından Eğilimleri, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 119, Şanlıurfa, 8-10 Ekim Özel, Ş.K. ve A. Kazez, H. Çeliker, A.M. Yıldırım, E. Parmaksız, E. Yılmaz ve M. Pekdemir, Mayıs 2003 Bingöl Depremi Sonrası Klinik Deneyimlerimiz, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 143, Şanlıurfa, 8-10 Ekim Özel, Ş.K., N. İlhan, A. Kazez, S. Apak ve N. İlhan, Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında 5-HİAA: Ön Rapor, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 157, Şanlıurfa, 8-10 Ekim Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Majör Toraks Travmasına Bağlı Birinci Kot Kırığı ve Horner Sendromu Birlikteliği, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 172, Şanlıurfa, 8-10 Ekim Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve İ.H. Özercan, Çocuklarda Periapandisit ve Klinik Önemi, XXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 212, Şanlıurfa, 8-10 Ekim Özel, Ş.K., N. İlhan, A. Kazez, S. Apak, A.A. Köseoğulları ve N. İlhan, Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında 5-HİAA, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 109, Bursa, 8-11 Eylül Parmaksız, M.E., A. Kazez, F. Gürsu, F. Gülcü, Ş.K. Özel ve A.A. Köseoğulları, İntestinal İskemi-reperfüzyon Modelinde Plazma Homosistein, Vitamin B6, B12 ve Folik Asit Düzeyleri, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 110, Bursa, 8-11 Eylül Kazez, A., Ş.K. Özel, E. Kocakoç ve A.Kırış, Çocukta Çift İnvajinasyon: "Üçlü Halka" Bulgusu, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 152, Bursa, 8-11 Eylül Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Çocuk Cerrahisi Kaynak Kitapları Yazar Profili İle TÇCD Üye Profilinin Karşılaştırılması, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 165, Bursa, 8-11 Eylül Özel, Ş.K., A. Kazez ve M. Öğetürk, Lateral Umbilikal Ligaman: Çocuklarda İnguinal Herni Onarımında Bir Komplikasyon Odağı mıdır?: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 181, Bursa, 8-11 Eylül Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve E. Kocakoç, Çocuklarda Konjenital Portal Ven Anevrizmasında Tanı Kriterleri: Olgu Sunumu, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 189, Bursa, 8-11 Eylül Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları, N. Akpolat ve E. Kocakoç, Nadir Bir İnmemiş Testis Nedeni: Pelvik Yerleşimli Kistik Lenfanjiyom, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 245, Bursa, 8-11 Eylül Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve N. Akpolat, Çocuklarda Skapüler Yerleşimli Kütanöz Bronkojenik Kistler: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 253, Bursa, 8-11 Eylül Kazez, A., H. Yekeler, Ş.K. Özel, Ö.A. Solmaz, E. Kocakoç ve M. Baykara, Bebekte Göğüs Duvarının Mezenkimal Hamartomu, XXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 257, Bursa, 8-11 Eylül 2004.

15 26. Özel, Ş.K., A.A. Köseoğulları, A. Kazez, N. Akpolat ve N. İlhan, Ezilme Yaralanması Oluşturulan Sıçanlardaki Böbrek Hasarına Melatoninin Etkisi, XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 70, Gaziantep, Eylül Kazez, A., Ş.K. Özel ve Ü. Bakal, Laparotomi Uygulanan Majör Karaciğer Yaralanmalarının Analizi: Safra Peritoniti ve Ligamentum Falsiforme Faktörü, XXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 71, Gaziantep, Eylül Kazez, A., Ş.K. Özel, N. Akpolat ve M. Göksu, Geç Dönem Over Torsiyonlarında Konservatif Tedavi: Deneysel Bir İmmunhistokimyasal Çalışma, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 89, Marmaris, 1-4 Ekim Özel, Ş.K., A. Kazez ve A. Kırış. Testiküler Mikrolitiazis: Çocuklarda Tanısal ve Klinik Önem Taşıyan Nadir Bir Patoloji, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 157, Marmaris, 1-4 Ekim Özel, Ş.K., A. Kazez ve Ü. Bakal, Çocuklarda Distal Hipospadias Onarımı: 8 yıllık Deneyim, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 168, Marmaris, 1-4 Ekim Özel, Ş.K., A. Kazez, A.A. Köseoğulları ve N. Akpolat, Çocuklarda Ektopik Sürrenaller: Prospektif Bir Klinik Çalışma, VIII. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 182, Marmaris, 1-4 Ekim Özel, Ş.K., H.B. Özel, N. Çolakoğlu, N. İlhan, A. Kazez, N. Arslan ve E. Ozan, Künt Toraks Travmasında Göğüs Kafesinin Travma Yönüne Göre Parenkim Koruyucu Etkisi: Deneysel Bir Çalışma, XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 121, Adana, 5-8 Kasım Bakal, Ü., Ş.K. Özel, A. Kazez, Azaltılmış Ameliyat Öncesi Girişimler ve Geciktirilmiş Cerrahi Konjenital Diyafram Hernisinde Sağkalımı Etkilemektedir, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 45, İzmir, Ekim Saraç, M., Ş.K. Özel, M. Kaplan, A. Kazez, Spina Bifida: Doğu Anadolu daki Durum, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 53, İzmir, Ekim Kazez, A., Ş.K. Özel, A. Hanbeyoğlu, İkizlik ve Teratom: Gelişim Ekseninin İki Ucu mu?, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 111, İzmir, Ekim Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Koç, A. Kazez, Doğu Anadolu Bölgesindeki Bir İlimizde İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Enürezis Sıklığı ve Özellikleri, XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 124, İzmir, Ekim Hanbeyoğlu, A., Ş.K. Özel, A. Kazez, Özofagus Atrezisi:11 Yıllık Klinik Deneyim ( ), XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 28, İstanbul, Haziran Göksu, M., Ş.K. Özel, E. Yılmaz, M. Koç, A. Kazez, Enürezis ve Konjenital Kalp Hastalığı İlişkisi, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 110, İstanbul, Haziran Bakal, Ü., Ş.K. Özel, A. Kazez, Masif Koleksiyonlu Ampiyem Olgularında Erken Cerrahi, Hastanede Kalış Süresini Kısaltmaktadır, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 114, İstanbul, Haziran 2008.

16 40. Saraç, M., Ş.K. Özel, A. Kazez, Çocuklarda Over Torsiyonunda Konservatif Yaklaşımın Klinik Sonuçları: Ön Çalışma, XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 117, İstanbul, Haziran Göksu, M., Ş.K. Özel, M. Atmaca, M. Koç, A. Kazez, Sünnet Olmuş Çocuklarda Enürezis Daha Az Görülmektedir XXVI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 175, İstanbul, Haziran Hanbeyoğlu, A., A. Kazez, B. Üstündağ, N. Akpolat ve Ş.K. Özel, Deneysel künt böbrek yaralanması oluşturulmuş ratlarda idrar N-asetil-β-D glukozaminidaz (NAG) düzeylerinin araştırılması, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 44, Malatya, 30 Eylül- 03 Ekim Saraç, M., Ş.K. Özel, E. Etem Önalan, H. Yüce ve A. Kazez, Spina bifidalı hastalarda metil tetrahidrofolat redüktaz, TEAD2 ve PAX3 gen polimorfizmlerinin araştırılması, XXVII th. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 66, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Özel, Ş.K. ve A. Kazez, Şemseddin-i İtaki nin (1570-!640) Resimli Anatomi Atlası nda ürogenital anatomi tasvirleri, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 140, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Bakal, Ü., Ş.K. Özel, M. Saraç ve A. Kazez, Çocuklarda üreteropelvik bileşke darlığında erken yapılan piyeloplastinin klinik sonuçlara etkisi: Ön çalışma XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 209, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Özel, Ş.K., A. Hanbeyoğlu, Ü. Bakal ve A. Kazez, Posterior üretral valv insizyonu sonrasında yapılan kontrol sistoskopinin klinik sonuçlara etkisi, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 220, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Bakal, Ü., A. Kazez, M. Akyol, E. Kocakoç ve Ş.K. Özel, Bir ilin ilköğretim öğrencilerinde (7-14 yaş) kist hidatik prevalansının ultrasonografi ile belirlenmesi ve risk faktörlerinin araştırılması, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 112, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Çolakoğlu, Y., Ş.K. Özel ve A. Kazez, Çocuk Cerrahisi Kliniğine yatırılan travmalı olguların değerlendirilmesi, XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 129, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Özel, Ş.K., Y. Çolakoğlu, Ü. Bakal, M. Saraç, A. Hanbeyoğlu ve A. Kazez, İnvajinasyonda barsak rezeksiyonunu öngören ameliyat öncesi bulgular var mıdır? XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 195, Malatya, 30 Eylül-03 Ekim Özel, Ş.K.,R. Özcan, C. Beşik, M. Eliçevik, H. Emir, N. Danişmend, Y. Söylet ve S.N.C. Büyükünal, Üreteropelvik bileşke darlıklarının cerrahi tedavisi: Tek merkezin uzun dönem deneyimi, XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Mayıs 2011.

17 Konuşmacı Olduğu Bilimsel Toplantılar 1. Pediatrik Travma Sempozyumu. Çocuklarda Toraks Travmaları, 3-4 Mayıs 2003, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2. Spina Bifida: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar. Bölgesel Çocuk Cerrahisi Toplantıları Spina Bifidalı Hastalarda Görülen Ürolojik ve Gastrointestinal Problemler, 9 Nisan 2005, Fırat Üniversitesi, Elazığ 3. XXIV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Spina Bifida Paneli. Spina Bifidada Görülen Ürolojik ve Gastrointestinal Problemler ve Güncel Çözüm Yöntemleri, 5-8 Kasım 2006, Adana 4. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Çocuk Ürolojisi Temel Kursu. Nöropatik Olmayan Mesane İşlev Bozuklukları, Ekim 2007, İzmir 5. Çocuk Cerrahisinde Deney Hayvan Modelleri Sempozyumu. Karın, Toraks ve Genitoüriner Travma Modelleri, Ekim Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği II. Çocuk Ürolojisi Temel Kursu. Nöropatik Olmayan Mesane Sfinkter Bozuklukları, Eylül 2009, Malatya 7. İdrar Kaçıran Çocuk Sempozyumu. İşeme Bozukluklarında Tanı ve Ürodinamik Değerlendirme, 19 Mart 2010, İzmir Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Vezikoüreteral Reflüye Modern Yaklaşım Paneli. VUR Cerrahi Tedavisi, Nisan 2010, İzmir

18 Düzenleme Kurulunda Olduğu Bilimsel Toplantılar: 1. Pediatrik Travma Sempozyumu. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3-4 Mayıs 2003, Elazığ 2. I. Ulusal Cerrahi Bilimler Öğrenci Kongresi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1-3 Ekim 2004, Elazığ 3. Spina Bifida: Tanı ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar. Bölgesel Çocuk Cerrahisi Toplantıları Akgün Otel, 9 Nisan 2005, Elazığ 4. III. Ulusal Cerrahi Bilimler Öğrenci Kongresi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ekim 2009, Elazığ

PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. YUNUS SÖYLET ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İş Ünvanı : Yunus SÖYLET : Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992. Doçentlik Radyodiagnostik Fırat Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: ERCAN KOCAKOÇ 2. Doğum Tarihi: 07.KASIM.1969 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 19 Mayıs Üniversitesi 1992 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans

Ünvan ve Görevler. İdari Görevler. Eğitim Lisans Prof. Dr. Ünvan ve Görevler Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı İdari Görevler Eğitim Lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Yüksek lisans Ege üniversitesi tıp fakültesi-1987 Doktora Sb. İstanbul Taksim

Detaylı

17 EKİM 2012 ÇARŞAMBA

17 EKİM 2012 ÇARŞAMBA 30. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ 16. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ 17 EKİM 2012 ÇARŞAMBA 09:00 13:00 SEMPOZYUM PECTUS DEFORMITIES Chairman: Coşkun Özcan Robert Kelly Nuss Procedure for

Detaylı

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD

İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cemalettin CAMCI Doğum Tarihi: 01.03.1968 Doğum Yeri: Afyonkarahisar Ünvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Üniversite Mezunu Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

:Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD GSM Tel :0 505 5029931, 0 542 4345927 :urology52@yahoo.com, urology52@gmail.com, urology52@hotmail.

:Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD GSM Tel :0 505 5029931, 0 542 4345927 :urology52@yahoo.com, urology52@gmail.com, urology52@hotmail. ÖZGEÇMİŞ Adı,soyadı :Prof. Dr. Ali Ayyıldız Doğum tarihi ve yeri :20 Ekim 1962-Ünye/Ordu Çalışma adresi :Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji ABD GSM Tel :0 505 5029931, 0 542 4345927 E-mail :urology52@yahoo.com,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN. 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954. 3. Unvanı: Profesör Doktor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı-Soyadı: A. Denizmen AYGÜN 2. Doğum Yeri ve Tarihi: İstanbul, 1954 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Eğitimi: Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1973-1977 Yüksek Lis İstanbul

Detaylı

Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR. 1.1 Uluslararası

Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR. 1.1 Uluslararası Prof.Dr.Ercan YENİ I. AKADEMİK ÇALIŞMALAR 1. KİTAPLAR 1.1 Uluslararası 1.1.1 Verit A, Cengiz M, Yeni E, Unal D. A magnificent circumcision carnival in the early 18th century ottoman period (genişletilmiş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Tonguç İŞKEN Doğum Tarihi: 02 01 1969 Öğrenim Durumu: Tıpta Uzmanlık Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi 1996 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi 1996 Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu (Büyükgökmen) Gerçek Doğum Tarihi: 27 Ekim 1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp İngilizce İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Arslan 2. Doğum Tarihi : 1967 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 1984-1990 Tıp Fak. Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Prof.Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU

Prof.Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU Prof.Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU 1. Adı Soyadı : Mukaddes Eşrefoğlu 2. Doğum Tarihi : 1963 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Tıp Atatürk Üniversitesi 1988

Detaylı

Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya

Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Doç. Dr. Sezgin Sarıkaya Lisans: Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık Alanı: Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı -Acil Tıp Yan Dal Uzmanlık Alanı: Yüksek Lisans: Doktora: Email:

Detaylı

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM

Prof.Dr. Faruk ÖKTEM Prof.Dr. Faruk ÖKTEM 1. Adı Soyadı: Faruk Öktem 2. Doğum Tarihi: 08.08.1965 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Lisans, lisans üstü, Tıpta Uzmanlık, Tıpta Yandal Uzmanlık Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı ve Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi 27(2-3):93-107, 2013 doi:10.5222/jtaps.2013.093 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı nın düzenlediği ve katkıda bulunduğu uluslararası etkinlikler ve çocuk cerrahisine

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık Aile Hekimliği S.B. Ankara Hastanesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa ÇELİK Doğum Tarihi: 30 Mart 1966 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Tıp Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994. Hastanesi. Doçent Genel Cerrahi Yüksek Öğretim Kurumu 2008 ÖZGEÇMĐŞ 1. Adı Soyadı : Hasan Fehmi Küçük 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1969 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi 1994 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Şemsettin ŞAHİN Doğum Tarihi: 11 Eylül 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1994 Y. Lisans Tıp

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZ GEÇMİŞ Adı Soyadı: Özkan Ateş Doğum Tarihi ve Yeri: 0 Şubat 970/ Gümüşhane Mesleki İlgi Alanları. Omurga cerrahisi a. Minimal invazif spinal cerrahi b. Deformite cerrahisi

Detaylı

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR

Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Prof.Dr. Sedat KARADEMİR Eğitim Bilgileri: İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği (Tıpta Uzmanlık), Aralık1987 - May 1993 RUSH Presbyterian St. Lukes Tıp Merkezi, ABD (Klinik

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Ükke Karabacak Doğum Tarihi: 18 Haziran 1966 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Berrin Telatar Doğum Tarihi: 25 Nisan 1964 Ünvanı: Yardımcı Doçent, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı (Vekil) Başkanı Öğrenim Durumu:

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- )

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. Prof. Dr., Kardiyovasküler Cerrahi: Kardiyovasküler Cerrahi, Acıbadem Üniversitesi,Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye ( 2008- ) 1. Adı Soyadı: Hüseyin Cem Alhan 2. Doğum Tarihi: 21 Eylül 1961 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Üniversite EK-4 ÖZGEÇMİŞ Görev Görev Yeri Yıl Unvanı Asistan Dr.. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar

Detaylı

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239.

5. Güner G, ĠĢlekel H, Oto Ö, Hazan E, Açıkel Ü. Evaluation of some antioxidant enzymes in lung carcinoma tissue. Cancer Letters. 1996 ;103: 233-239. 1. Adı Soyadı: Eyüp Hazan 2. Doğum Tarihi: 19/05/1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı : Şinasi Yavuz ÖNOL Doğum Tarih : 26/05/1948 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1970 İntern Gülhane Askeri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Serdar KAHRAMAN Doğum Tarihi: 07 Ağustos 1966 Unvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA Ankara 1989 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü

Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER. Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Prof Dr Ali Ulvi ÖNDER Yakındoğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü 1 Adı soyadı : Ali Ulvi Önder Doğum tarihi/yeri : 27.05.1957/Ünye Ünvanı : Profesör Öğrenim Durumu: 1975-1981 İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: SONER AKBABA Doğum Tarihi: 26 NİSAN 1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans- Y.Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans-Y. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans-Y. Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: C. Naci Öner 2. Doğum Tarihi: 03.02.1970 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans-Y. Lisans İstanbul Üniversitesi İstanbul 1993 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ

PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ PROF. DR. SALİH PEKMEZCİ YAYINLAR VE BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 1. ULUSLARARASI YAYINLAR 1- Çiçek Y, Ayan F, Çarkman S, Gazioğlu E, Pekmezci S, Taşçı H. Intestinal perforation due to phytobezoar obstruction.

Detaylı