ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü"

Transkript

1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ) TÜRKİYE ODTÜ ANKARA...Ankara da, Türkiye nin başkentinde bulunan bir devlet üniversitesidir

3 TARİH

4 O D T Ü T a r i h da Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin gelişimine katkı sağlamak

5 O D T Ü T a r i h...bölgesel problemlere çözüm üretmek

6 O D T Ü T a r i h... doğa bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında nitelikli işgücü yaratmak amacıyla insanları eğitmek için kurulmuştur.

7 O D T Ü B u g ü n Asya nın en iyi 22. üniversitesi olan (Times Higher Education, 2013), saygınlığıyla ilk 60 üniversitenin içerisinde yer alan (Times Higher Education, 2013) ODTÜ, dünyanın lider üniversitelerinden biridir.

8 O D T Ü B u g ü n hektar kampüs alanıyla Türkiye nin ilk kampüs üniversitesidir....yapılar, kampüs alanının yalnızca 500 hektarlık (12%) kısmını kaplamaktadır.... geriye kalan alan (88%), doğal koruma alanı niteliğindeki bir kent ormanıdır.

9 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A T a r i h...odtü nün 1961 de kurulmuş olan ilk bölümlerinden biridir.

10 T a r i h...türkiye de kırdan kente göçün hızla arttığı ve kentlerde planlama ve barınma taleplerinin hızla arttığı bir dönemde,

11 T a r i h...odtü, hızla büyüyen şehirlerdeki şehir plancısı ihtiyacını karşılamak için Türkiye nin ilk 4 yıllık Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünü açtı.

12 T a r i h yılında, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Türkiye de yarım asır eğitim vermiş olmanın gururuyla, kuruluşunun 50. yılını kutladı.

13 T a r i h Üniversitenin adı Kuruluş Yılı Üniversitenin adı Kuruluş Yılı 1. ODTÜ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Mersin Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bozok Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Karadeniz Technical Üniv Gazi Üniversitesi Abant İ.B. Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Çanakkale 18 Mart Üniv İzmir Yüksek Teknoloji Enst Gaziantep Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enst Amasya Üniversitesi bugün, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, planlama eğitimi ve araştırmalarında önemli roller oynamaktadır.

14 ÖZELLİKLER

15 M İ M A R L I K F A K Ü L T E S İ Ö z e l l i k l e r... kent, yapı ve endüstriyel ürünleri içeren doğal ve yapay sistemler üzerinde çalışmalar yapmayı amaçlar.

16 M İ M A R L I K F A K Ü L T E S İ Ö z e l l i k l e r...fakülte binasındaki geniş iç mekanlar, öğrenci sunumları, mimarlık, planlama ve tasarım jürileri, sergiler ve kutlamalar için kullanılmaktadır.

17 M İ M A R L I K F A K Ü L T E S İ Ö z e l l i k l e r...fakülte binasındaki iç avlular...

18 M İ M A R L I K F A K Ü L T E S İ Ö z e l l i k l e r...sosyal iletişimin sağlandığı geniş alanlar...

19 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A Ö z e l l i k l e r... donanımlı planlama stüdyoları ve sınıflarla, planlama eğitimi zengin ve keyifli hale getirilmeye çalışılmıştır

20 V İ Z Y O N

21 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A V i z y o n... Geçtiğimiz son iki yüzyılda şehir plancılarının karşılaştığı sorunlar giderek artmıştır Şehir plancılarının üstlenmesi beklenen görevlerin kapsamı oldukça genişlemiştir Şehir plancıları, artık hem geleneksel planlama teknikleriyle, hem de sürdürülebilirlik, iklim değişiklikleri, yeni yönetişim modelleri gibi yeni sorunlarla başa çıkabilecek tekniklerle donatılmalıdır...

22 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A V i z y o n Türkiye de ŞEHİR PLANCILARI......farklı disiplinlerin verilerinin ışığında sorun tanımlayabilmelidir......bu verileri, kapsamlılık ve parçacıllık arasındaki ikileme düşmeden sentezleyebilmelidir......bütünsel ilişkileri algılayabilmelidir...

23 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A V i z y o n Türkiye de ŞEHİR PLANCILARI ilişkilerin nasıl dönüştürüleceği ve gelecek için nasıl yaratıcı tasarımlar üretileceğine dair gerçekçi veya ütopik alternatif görüşler geliştirmelidir parçacıl bakış açılarından uzak, derinlemesine araştırma yapabilmelidir......niceliksel ve niteliksel inceleme yöntemlerini ve tekniklerini içeren geniş spektrumdaki becerileri kullanarak, karmaşık kentsel sistemlerin nasıl işlediğini anlamalıdır...

24 AKADEMİK PERSONEL VE ÖĞRENCİLER

25 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A A k a d e m i k P e r s o n e l Yarı-zamanlı*: 15 Profesör: 5 Doçent: 10 Araştırma görevlisi**: 15 Yardımcı Doçent: 1 * Yarı-zamanlı eğitmenler Planlama stüdyoları ve diğer derslere eğitim amacıyla katılan meslek alanındaki uzman kişiler ** Araştırma görevlisi Bölüm için tam zamanlı çalışan lisansüstü öğrenciler

26 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A T ü r k u y r u k l u ö ğ r e n c i Undergraduate Master PhD yılda ortalama 206 lisans ve 139 lisansüstü Türk uyruklu öğrenci eğitim almaktadır...

27 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A U l u s l a r a r a s ı Ö ğ r e n c i Undergraduate Master PhD yılda ortalama 20 lisans ve 5 lisansüstü yabancı öğrenci eğitim almaktadır...

28 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A U l u s l a r a r a s ı Ö ğ r e n c i TÜRKİYE-ODTÜ (ŞBP)

29 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A B u g ü n Yüksek Lisans 100 Doktora 39 Lisans bugün 350 den fazla lisans ve lisansüstü öğrenci öğrenim görmektedir

30 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A M e z u n l a r Undergraduate Master PhD bugün, Şehri ve Bölge Planlama Bölümü nün 2000 den fazla mezunu bulunmaktadır...

31 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A M e z u n l a r Undergraduate Master PhD her yıl 45 lisans, 15 yüksek lisans ve 5 doktora derecesinde mezun verilmektedir...

32 PROGRAMLAR

33 P r o g r a m l a r Ş E H İ R V E B Ö L G E P L A N L A M A B Ö L Ü M Ü Ç A T I S I A L T I N D A K İ P R O G R A M L A R LİSANS Şehir ve Bölge Planlama Anadalı Şehir ve Bölge Planlama Yandalı YÜKSEK LİSANS Şehir Planlama Bölge Planlama Kentsel Tasarım DOKTORA Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı

34 P r o g r a m l a r B Ü T Ü N L E Ş İ K L İ S A N S Ü S T Ü P R O G R A M L A R YÜKSEK LİSANS Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yerleşim Arkeolojisi Deprem Araştırmaları Yer Bilim Sistemleri DOKTORA Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yerleşim Arkeolojisi

35 LİSANS PROGRAMLARI

36 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A P r o g r a m l a r L İ S A N S D E R E C E S İ D E R S P R O G R A M I ( a n a d a l ) PLANLAMA STÜDYOLARI 1. sınıf planlama stüdyoları DİĞER DERSLER Zorunlu Dersler 2. sınıf planlama stüdyoları Seçmeli Dersler 3. sınıf planlama stüdyoları 4. sınıf planlama stüdyoları

37 Ş E H İ R & B Ö L G E P L A N L A M A P r o g r a m l a r L İ S A N S D E R E C E S İ D E R S P R O G R A M I ( a n a d a l )

38 P r o g r a m l a r L İ S A N S D E R E C E S İ D E R S P R O G R A M I ( a n a d a l ) Studyo FOTOGRAFLAR

39 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A P r o g r a m l a r L İ S A N S D E R E C E S İ D E R S P R O G R A M I ( a n a d a l ) Studyo FOTOGRAFLAR

40 P r o g r a m l a r L İ S A N S D E R E C E S İ D E R S P R O G R A M I ( a n a d a l ) ZORUNLU DERSLER SÖZEL SAYISAL Şehirciliğin kökenleri ve kentleşme süreçleri Kent sosyolojisi Şehir ve planlama Tarihte kent I-II Kent coğrafyası Planlama kuramı Planlamanın yasal ve yönetsel boyutları Kentsel koruma planlaması Kentsel politika Şehir ve bölge planlamada güncel konular Konut ekonomisinin ilkeleri Çevre mühendisliğinin ilkeleri Ekonominin ilkeleri I-II Bilgisayar programlaması Kent ekonomisi Kentsel uuaşım planlaması Planlama teknikleri

41 P r o g r a m l a r L İ S A N S D E R E C E S İ D E R S P R O G R A M I ( a n a d a l ) MODÜLLER Kentsel Politika Kentsel ve Bölgesel Ekonomik Gelişim Kentsel Tasarım Çevre, Altyapı ve Ulaşım Planlaması

42 P r o g r a m l a r L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( a n a d a l ) Z o r u n l u CRP 488 Kent ve bölge planlamanın kurumsal boyutları CRP 495 Kentsel politika analizi MODÜLLER Kentsel Politika S e ç m e l i CRP 332 Planlama ekonomisi CRP 407 Planlamada ekolojik ilkeler ve yaklaşımlar CRP 414 Kentsel ve bölgesel proje yönetimi CRP 419 Sosyo-mekansal gelişim için vizyon ve stratejiler CRP 423 Şehir ve bölge planlamada istatistiksel teknikler ve bilgisayar uygulamaları CRP 433 Gelişim ekonomisi ve Türkiye ekonomisi CRP 450 Gelişme ve üretimin yeni mekanları CRP 478 Türk kentlerinde konut dönüşümleri CRP 486 Kentsel dönüşüm: Stratejiler, politikalar, örgütlenmeler ve tasarım CRP 499 Kentsel politika konuları semineri ADM 423 Yerel Yönetimler

43 P r o g r a m l a r L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( a n a d a l ) ) Z o r u n l u CRP 333 Kentsel tasarıma giriş CRP 334 Kentsel mekan tasarımı hareketleri ve konuları MODÜLLER Kentsel Tasarım S e ç m e l i CRP 453 Katılımcı tasarım ve planlama CRP 454 Kentsel ulaşım sistemleri: planlama ve tasarım CRP455 Kentsel tasarımda estetik ve insan deneyimi CRP 478 Türk kentlerinde konut dönüşümleri CRP 486 Kentsel dönüşüm: Stratejiler, politikalar, örgütlenmeler ve tasarım CRP 438 Planlama pratiğinde Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) giriş CRP 444 CBS uygulamaları Arch 491 Peyzaj araştırmaları I ARCH 492 Peyzaj araştırmaları II CRP 517 Kentsel arkeoloji

44 P r o g r a m l a r L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( a n a d a l ) ) Z o r u n l u CRP 414 Kentsel ve bölgesel proje yönetimi CRP 488 Kent ve bölge planlamanın kurumsal boyutları MODÜLLER Kentsel ve Bölgesel Ekonomik Gelişim S e ç m e l i CRP 332 Planlama ekonomisi CRP 418 Ekonomik ve mekansal gelişim kuramı CRP 419 Sosyo-mekansal gelişim için vizyon ve stratejiler CRP 423 Şehir ve bölge planlamada istatistiksel teknikler ve bilgisayar uygulamaları CRP 433 Gelişim ekonomisi ve Türkiye ekonomisi CRP 438 Planlama pratiğinde Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) giriş CRP 444 CBS uygulamaları CRP 450 Gelişme ve üretimin yeni mekanları CRP 466 Küresel yeniden yapılanma ve planlamada emek dinamikleri

45 P r o g r a m l a r L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( a n a d a l ) ) Z o r u n l u CRP 454 Kentsel ulaşım sistemleri: planlama ve tasarım CRP 407 Planlamada ekolojik ilkeleri ve yaklaşımlar MODÜLLER Çevre, Altyapı ve Ulaşım Planlaması S e ç m e l i CRP 332 Planlama ekonomisi CRP 414 Kentsel ve bölgesel proje yönetimi CRP 423 Şehir ve bölge planlamada istatistiksel teknikler ve bilgisayar uygulamaları CRP 438 Planlama pratiğinde Coğrafi Bilgi Sistemlerine (CBS) giriş CRP 444 CBS uygulamaları CRP 451 Kentsel planlamada modelleme I CRP 452 Kentsel planlamada modelleme II ENVE 420 Çevre etki değerlendirmesi ENVE 406 Çevresel yönetim CE 451 Ulaşım sistemleri analizi CP 562 Kentsel riskler ve planlama

46 P r o g r a m l a r L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Diğer dersler Planlama Stüdyoları

47 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 1. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

48 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 1. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

49 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 2. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

50 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 2. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

51 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 2. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

52 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 2. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

53 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 3. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

54 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 3. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

55 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 3. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

56 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 4. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

57 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 4. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

58 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 4. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

59 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 4. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

60 Ö ğ r e n c i p r o j e l e r i L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( 4. s ı n ı f p l a n l a m a s t ü d y o s u )

61 P r o g r a m l a r L İ S A N S D E R E C E S İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( Y a n d a l ) ZORUNLU Dersler SEÇMELİ Dersler Şehir ve Bölge Planlamaya 2 Giriş 4 Şehirciliğin kökenleri ve kentleşme süreçleri Kent coğrafyası Planlama kuramı Tarihte kent Kentsel tasarıma giriş Planlamanın yasal ve yönetimsel boyutları Kentsel koruma planlaması Planlamada ekolojik ilkeleri ve yaklaşımlar Kentsel politika Kent ve bölge planlamanın kurumsal boyutları Kentsel politika analizi Kent ekonomisi Kentsel ulaşım planlaması

62 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

63 ŞEHİR PLANLAMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

64 P r o g r a m l a r L İ S A N S Ü S T Ü E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( Ş e h i r P l a n l a m a )... öğrencilere, şehir planlamanın kapsamlı konularını göstermeyi......araştırma ve tasarım becerileriyle, araştırma sonuçlarını yazmayayınlamada öğrencilere yardımcı olmayı amaçlar... EN AZ 4 dönem 2 dönem zorunlu ve seçmeli dersler 2 dönem tez yazımı

65 P r o g r a m l a r L İ S A N S Ü S T Ü E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( Ş e h i r P l a n l a m a ) 1 st Semester CP 501 Planlama stüdyosu I RP 511 Planlama kuramı CP 502 Planlama stüdyosu II CP 558 Planlamada yeni müdahale biçimleri 3 rd - 4 th Semesters 1. Dönem 2. Dönem 3. ve 4. Dönem Tez yazımı CP 537 Kentsel emlak gelişimi ve planlaması Seçmeli ders CP 570 Tez semineri Seçmeli ders Seçmeli ders

66 BÖLGE PLANLAMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

67 P r o g r a m l a r L İ S A N S Ü S T Ü E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( B ö l g e P l a n l a m a )... öğrencilerin, yerel ve bölgesel yapının sosyal, ekonomik ve çevresel koşullar çerçevesinde ve demokratik süreçlerle yapılanmasını yönelik bir gelişme sürecinde sorumluluk almalarını sağlayıcı bir eğitim programını hedefler... EN AZ 4 dönem 2 dönem zorunlu ve seçmeli dersler 2 dönem tez yazımı

68 P r o g r a m l a r L İ S A N S Ü S T Ü E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( B ö l g e P l a n l a m a ) 1. Dönem 2. Dönem 3. ve 4. Dönem RP 501 Bölge planlama stüdyosu I RP 511 Planlama Kuramı CP 532 Bölgesel analiz ve mekansal örgütlenme yöntemleri Seçmeli ders RP 546 Bölgesel ekonomik yeniden yapılanma çalıştayı CP 524 Gelişmiş istatistik tekniklerinin uygulaması RP 534 Değişen ekonomik ve siyasi yapı Seçmeli ders Tez Yazımı

69 KENTSEL TASARIM YÜKSEK LISANS PROGRAMI

70 P r o g r a m l a r L İ S A N S Ü S T Ü E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( K e n t s e l T a s a r ı m )...şehir planlama, mimarlık ve diğer ilgili disiplinlerden öğrencilerin, yeni tasarım dilleri ve teknikleri yaratmasını sağlamak... öğrencileri, üst, orta ve alt-ölçeklerde kentsel makroformu şekillendirecek bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlar EN AZ 4 dönem 2 dönem zorunlu ve seçmeli dersler 2 dönem tez yazımı

71 P r o g r a m l a r L İ S A N S Ü S T Ü E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( K e n t s e l T a s a r ı m ) 1. Dönem 2. Dönem 3. ve 4. Dönem UD 501 Kentsel tasarım stüdyosu I Seçmeli ders Seçmeli ders Seçmeli ders UD 502 Kentsel tasarım stüdyosu II Seçmeli ders Seçmeli ders Seçmeli ders Tez Yazımı

72 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA DOKTORA PROGRAMI

73 P r o g r a m l a r L İ S A N S Ü S T Ü E Ğ İ T İ M P R O G R A M I ( Ş e h i r v e B ö l g e P l a n l a m a D o k t o r a P r o g r a m ı ) ) 4 dönem DOKTORA YETERLİLİK SINAVI CRP 601 Planlamada yeni eğilimler CRP 602 Yeni çağda mekan kavramı ve örgütlenmesi CRP 640 Doktora semineri 5 Seçmeli ders Doktora Tezi

74 ULUSLARASI İŞBİRLİKLERİ

75 U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i E R A S M U S S O C R A T E S A k a d e m i s y e n v e Ö ğ r e n c i D e ğ i ş i m P r o g r a m ı Technische Universitat Wien (AU) Katholieke Universiteit Leuven (BEL) Aalborg University (DEN) Universita Degli Studi Roma Tre (IT) U n i v e r s i t e d e s S c i e n c e s et Te c h n o l o g i e s de L i l l e (FR) University of Tours (FR) Bauhaus Universitat Weimar (GER) H a f e n C i t y U n i v e r s i t a t H a m b u r g (GER) Harokopion University (GR) Seigen Universitat (GER) University of Thessaly (GR) Te c h n i s c h e U n i v e r s i t e i t D o r t m u n d (GER) Universita degli studi di Cagliari (IT) University of Manchester (UK) P o l i t e c n i c o di M i l a n o (IT) University of Palermo (IT) University of Lund (SW) Gdansk University of Technology (POL) U n i v e r s i t y of M i l a n o - B i c o c c a (IT)

76 U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i E R A S M U S ( P e r s o n e l - Ö ğ r e n c i D e ğ i ş i m i ) A M A Ç L A R Avrupa da eğitimi her seviyede güçlendirmek eğitimle ilgili işbirliği ve hareketliliği desteklemek eğitimde yenilikleri teşvik etmek tüm eğitim sektörlerinde eşit imkan oluşmasını desteklemek

77 No. of student Ş E H İ R ve B Ö L G E P L A N L A M A U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i E R A S M U S ( ö ğ r e n c i d e ğ i ş i m i ) Outgoing students Incoming students

78 No. of staff Ş E H İ R ve B Ö L G E P L A N L A M A U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i E R A S M U S ( a k a d e m i k p e r s o n e l d e ğ i ş i m i ) Outgoing Incoming

79 U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i Y o ğ u n E ğ i t i m P r o g r a m l a r ı ( Y E P l e r ) ( A k a d e m i k p e r s o n e l - ö ğ r e n c i d e ğ i ş i m i ) Avrupa Komisyonu tarafından üniversiteler arası değişimi teşvik için yapılan eğitim programlarıdır ODTÜ Mimarlık Fakültesi tarafından katılınan YEP ler: BRANCABIKA (Mimarlık) Bruge, Ankara, ( ) Kentsel Mekan ve Planlamada Sınırlar (ŞBP) Milano, Hamburg, Vienna ( ) Mekansal Gelişim Planlaması (ŞBP) Stockholm ( ), Ankara ( )

80 U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i Y o ğ u n E ğ i t i m P r o g r a m l a r ı ( Y E P l e r ) ( A k a d e m i k p e r s o n e l - ö ğ r e n c i d e ğ i ş i m i )...saha gezileri, Hamburg 2005 (Kentsel Mekan ve Planlamada Sınırlar)

81 U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i Y o ğ u n E ğ i t i m P r o g r a m l a r ı ( Y E P l e r ) ( A k a d e m i k p e r s o n e l - ö ğ r e n c i d e ğ i ş i m i )...proje ekipleri, Hamburg 2005 (Kentsel Mekan ve Planlamada Sınırlar)

82 U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i Y o ğ u n E ğ i t i m P r o g r a m l a r ı ( Y E P l e r ) ( A k a d e m i k p e r s o n e l - ö ğ r e n c i d e ğ i ş i m i )...çalışma saatleri, Hamburg 2005 (Kentsel Mekan ve Planlamada Sınırlar)

83 U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i Y o ğ u n E ğ i t i m P r o g r a m l a r ı ( Y E P l e r ) ( A k a d e m i k p e r s o n e l - ö ğ r e n c i d e ğ i ş i m i )...ara ve final sunumları, Hamburg 2005 (Kentsel Mekan ve Planlamada Sınırlar)

84 U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i K E N T S E L D E Ğ İ Ş İ M S T Ü D Y O S U ODTÜ ve Adelaide Üniversitesi (Avustralya) tarafından 30 Haziran 27 Temmuz 2008 arasında organize edilmiş...

85 U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i K E N T S E L D E Ğ İ Ş İ M S T Ü D Y O S U KENTSELLİK, KÜLTÜR VE FARKLILIĞA YER VERME konusunda uluslararası bir tasarım stüdyosu...

86 U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i K E N T S E L D E Ğ İ Ş İ M S T Ü D Y O S U mekan ve farklılık arasındaki ilişkiye odaklanmayı,... öğrencilerin, yapılı çevreyi deneyime ve tasarlama süreçlerinde mekansal ve toplumsal farklılıklara duyarlılığını attırmayı,...eğitim ve mesleki uygulamada yeni araçlar keşfetmeyi amaçlamıştır...

87 U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i K E N T S E L D E Ğ İ Ş İ M S T Ü D Y O S U her iki üniversiteden şehir planlama, mimarlık ve peyzaj mimarlığı öğrencilerini bir araya getirmeyi,...ankara nın tarihi merkezindeki bir koruma alanındaki sosyo-mekansal sorunlara planlama ve tasarım çözümleriyle ele almayı amaçlamıştır...

88 U l u s l a r a r a s ı İ ş b i r l i k l e r i K E N T S E L D E Ğ İ Ş İ M S T Ü D Y O S U

89 ARAŞTIRMA

90 A r a ş t ı r m a F a k ü l t e ü y e l e r i n i n a r a ş t ı r m a p r o f i l i Bölümümüz öğretim üyeleri farklı konular üzerinde hem bireysel, hem de grup halinde (özellikle lisansüstü stüdyo derslerinin bir parçası olarak) akademik araştırmalar yürütmektedir Bölümümüzde yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu politika temellidir ya da Türkiye nin kentsel ve bölgesel gelişimindeki güncel sorunların olası etkilerini tartışmayı amaçlamaktadır

91 A r a ş t ı r m a U L U S L A R A R A S I YIL Seçilen Proje Başlığı Finanse eden kurum sayılı Kanun ve iigili kanunların revizyonu. Dünya Bankası ve Toplu Konut İdaresi Bölgesel kümelenme, ekonomik gelişme ve küçük-orta ölçekli girişimciler. Avrupa Birliği (COST) Türkiye deki nüfus ve gelişim politikaları, BM (UNDP) - TUBA Deprem riski sakınım mikrobölgelemesi : Değirmendere, Adapazarı örneği. Dünya Afet Riski Yönetimi Enstitüsü Doha (Qatar) kıyı şeridi tasarım projesi, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Stüdyosu. Katar Hükümeti Kapsamlı kentsel deprem sakınımı müdahalesi için karşılaştırmalı yöntem geliştirilmesi: İstanbul ve Atina örnekleri. Yunanistan Gelişim Bakanlığı Şanlıurfa Tarihi Merkezi Rehabilitasyonu. Avrupa Birliği

92 A r a ş t ı r m a U L U S L A R A R A S I YIL Seçilen Proje Başlığı Finanse eden kurum Çok katmanlı yönetişim çağında Avrupa Kent Bölgeleri. Avrupa Birliği - COST Dirençli kentler için sürdürülebilir alan kullanım politikaları. URBAN-NET Projesi: Avrupa Birliği Kentsel turizm ve iklim değişimi. URBAN-NET Projesi: Avrupa Birliği Planlama, Kentsel Yönetim ve Miras (PUMAH), FP7-PEOPLE-2011-IRSES: Avrupa Birliği Mahalle Gelişimi için Pratikler ve Politikalar: Soylulaştırma 2.0, URBAN-EUROPE Projesi: Avrupa Birliği DIVERCITIES Kentsel çeşitlilik yönetimi, sosyal bütünleşmenin yaratılması, sosyal hareketlilik ve ekonomik performans. FP7 SSH araştırması: Avrupa Birliği

93 A r a ş t ı r m a U L U S A L YIL Seçilen Proje Başlığı Finanse eden kurum ODTÜ Teknopark Kampüsü Planlama ve Tasarım Projesi. Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Stüdyosu. (gerçekleşen proje) ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Tasarım Projesi. Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Stüdyosu. (gerçekleşen proje) Doğu ve Güneydoğu Anadolu da Köye dönüş ve sağlıklaştırma projesi. GAP İdaresi Sanayisizleşmenin kentsel hayata etkileri: Zonguldak Örneği. ODTÜ Bilimsel Araştırma Fonu Göç & Yoksulluk: Diyarbakır Örneği. ODTÜ Bilimsel Araştırmalar Fonu Şanlıurfa İl Geliştirme Planı. GAP İdaresi & Devlet Planlama Teşkilatı 2002 Ilısu Baraj Alanı nda köylülerin yeniden yerleştirilme projesi. GAP İdaresi Sanayi Kümeleri temelinde Bölgesel Gelişim teorisi ve politikaları. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) İstanbul Eylem Planı için Mekansal Gelişim Stratejileri, Araştırma ve Model Geliştirme. İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İstanbul İstanbul için risk ve sınırlamaları çoklu değerlendirme. ( Istanbul Eylem Planı Mekansal Gelişİm Stratejileri projesi kapsamında) İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Afet Sakınımı için mikrobölgeleme ve risk hassasiyeti çalışması. Başbakanlık Proje Uygulama Ünitesi

94 A r a ş t ı r m a U L U S A L YIL Seçilen Proje Başlığı Finanse eden kurum Kent bölgeler için yeni organizasyon ve gelişim modelleri ve stratejileri. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Türkiye nin illerindeki konut üretimindeki performans farklarının sebeplerini keşfetme. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBITAK) İstanbul un içindeki ve çevresindeki sektör gelişimlerinin analizi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi: İstanbul Nemrut u koruma ve geliştirme programı (sosyal planlama-halk katılımı ve ihale hazırlığı). Kültür ve Turizm Bakanlığı 2010 Bütünleşik kentsel gelişim stratejisi ve eylem planı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 Sermayenin gelişimi hakkında proje ve üst ölçek strateji planlarının hazırlanma, uygulama ve denetleme süreci. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

95 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A A r a ş t ı r m a T e m e l A r a ş t ı r m a A l a n l a r ı v e U ğ r a ş l a r ı Küreselleşme ve bölgesel gelişme Şehir ve bölge planlama Konut politikası ve üretimi Afet risk analizi ve sakınım planlaması Yerel yönetimin hukuki ve finansal yönleri Kentsel ve bölgesel direnç İklim değişiklikleri ve kentsel gelişim Göç ve kentsel bütünleşme Kentsel koruma ve dönüşüm Soylulaştırma Sürdürülebilir kent ve topluluk gelişimi Kamusal alan Teknopark ve üniversite kampüsü planlaması Kent merkezlerinin planlanması ve tasarımı Tarihi alanlarda arkeolojik araştırmalar Kentsel ulaşım ve altyapı planlaması Kentsel yoksulluk ve zenginlik konuları

96 AKADEMİK ETKİNLİKLER

97 A k a d e m i k E t k i n l i k l e r U L U S L A R A S I Yılı Etkinlik Başlığı 2007 SOCRATES-Yoğun Eğitim Programı Yaygınlaştırma Toplantısı (18 Mayıs) Avrupa Planlama Okulları Birliği Kongresi (AESOP) (11-15 Temmuz) 2012 PUMAH Özel Oturumu: Kültürel Mirası Yönetimindeki Sorunlar (26. AESOP kongresi ile birlikte) (11-15 Temmuz) 2013 EKISTICS TOPLULUĞU Toplantısı Şehirler, güvenlik ve yoksulluk (7-10 Temmuz)

98 A k a d e m i k E t k i n l i k l e r U L U S A L Yıl Etkinlik Başlığı 2004 Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) 1. Sempozyumu (Bölgesel Gelişme ve Kentleşme Konusundaki Birikimin Değerlendirilmesi) (26-27 Mart) Dünya Şehircilik Kolokyumu Değişen ve Dönüşen Şehir & Bölge, Şehir Plancıları Odası işbirliğiyle (8-10 Kasım) 2006 Bölgesel Gelişme ve Yönetişim Üzerine Sempozyum, TEPAV işbirliğiyle (Eylül 2006) 2006 Türkiye Planlama Okulları Birliği 2. Koordinasyon Toplantısı (Haziran 6-7) 2011 Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) 2. Sempozyumu : Planlamanın dünü, bugünü, yarını: Planlamada Yeni Söylem Arayışları (8-9 Aralık) 2011 Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Gelişme Deneyimleri üzerine Sempozyum, TEPAV işbirliği ile (Nisan 2011) 2012 Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) 2. Sempozyumu - Kent bölgeler, metropoliten alanlar ve büyükşehirler: Değişen Dinamikler ve sorunlar (6-7 Aralık)

99 Ş E H İ R v e B Ö L G E P L A N L A M A Daha fazla bilgi için: crp.metu.edu.tr...bu sunum, PUMAH-IRSES EU-Marie-Curie Projesi kapsamında Doç. Dr. Müge AKKAR ERCAN ve Doç Dr. Osman BALABAN tarafından hazırlanmıştır.... Prof. Dr. Melih ERSOY a ve bu sunumun hazırlanmasında katkıda bulunan bölümümüzdeki tüm akademisyen ve araştırma görevlilerine teşekkür ederiz.

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ KASIM 2011 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 1. TÜRKİYE DE ŞEHİR PLANLAMA LİSANS EĞİTİMİ

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ ŞUBAT 2011 İçindekiler GİRİŞ...2 1. TÜRKİYE DE ŞEHİR PLANLAMA LİSANS EĞİTİMİ VE

Detaylı

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr

: 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : info@karacadag.org.tr : http://www.karacadag.org.tr : 0 (412) 237 12 16-17 : 0 (412) 237 12 14 : dbakirydo@karacadag.org.tr : http://www.investdiyarbakir.com

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ. Gazi Gelecektir GAZİ ÜNİVERSİTESİ E Jİ 2014 2018 Gazi Gelecektir Eğitimdir ki, bir milleti hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. SUNUŞ Gazi Üniversitesinin

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 182 2013 YILI FAALİYET RAPORU Doküman No PPKB.PR.02-FR.18 Yayın Tarihi 30.10.2011 Revizyon No/Tarihi Rev.00 SUNUŞ İzzettin KÜÇÜK Şanlıurfa Valisi Yönetim Kurulu Başkanı Küreselleşme süreciyle birlikte

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4256-2 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ TÜRKİYE DEKİ VE DÜNYADAKİ MİMARLIK EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ İLE KÜRESELLEŞMENİN MİMARLIK EĞİTİMİNE ETKİSİNİN İRDELENMESİ Hande NALÇAKAN*, Çiğdem POLATOĞLU YTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014 2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ TRAKYA 07 Haziran 2013 İÇİNDEKİLER TR21 TRAKYA BÖLGESİ PLANLAMA SÜRECİ... 10 A- VİZYON VE UNSURLARI... 14 1. Vizyon... 14 2. Vizyon Unsurları... 14 3. Gelişme Eksenleri... 15 B- PLAN

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI

İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER

T A S L A K 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 1. İÇİNDEKİLER Tablolar... 3 Şekiller... 6 Haritalar... 8 Tanımlar... 9 Kısaltmalar... 12 YÖNETİCİ ÖZETİ... 16 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI İLKELERİ... 23 2014-2023 İSTANBUL

Detaylı

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx? UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=3927 20 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=3931

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009

DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 DENİZLİ NİN GELECEĞİ YOL HARİTASI 2010-2023 (TASLAK) 08 TEMMUZ 2009 Denizli Yol Haritası, Denizli Belediyesi ve ÇEKÜL Vakfı nın işbirliği ile hazırlanmıştır. Temmuz 2009 İÇERİK BÖLÜM 1: NİÇİN YOL HARİTASI?

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ 1 1 2 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ İÇİNDEKİLER Rektörün Mesajı... Tıp... Eczacılık... Diş Hekimliği... Hukuk... Mimarlık... Endüstri

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Gelecek elimizde KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK FAALİYET RAPORU Bişkek-2011 Düzenleme Tarihi: 2/101

Detaylı

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI

YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI Bölüm 12 Asiye Toker Gökçe * YENİ EKONOMİK DÜZEN, EĞİTİM REFORMLARI VE EĞİTİMİN GELECEĞİ 12.1.Yeni Ekonomik Düzen 12.1.1.Yeni Ekonomik Düzen ve Türkiye 12.2.1.Türkiye de Gerçekleşen Eğitim Reformlarında

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2502 ÖİK: 523 BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA NİSAN 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatı nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

Puan Türüne Göre Programlar

Puan Türüne Göre Programlar Puan Türüne Göre lar www.emu.edu.tr 1 2015 2 DİL1 Mütercim - Tercümanlık... 1 İngilizce Öğretmenliği... 2 MF1 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF3 Moleküler Biyoloji

Detaylı