4. SINIFLAR BÜLTEN 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. SINIFLAR BÜLTEN 4"

Transkript

1 4. SINIFLAR BÜLTEN 4

2

3 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran ÇEVRE Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemler çözüldü. ALAN Bir alan, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin edildi ve birimler sayılarak tahmin kontrol edildi. Düzlemsel bölgelerin alanlarının, bu alanı kaplayan birim karelerin sayısı olduğunu belirlendi. Karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanları birim kareler kullanılarak hesaplandı. SÜTUN GRAFİĞİ OLASILIK Sütun grafiğini oluşturuldu. Sütun grafiği yorumlandı. Olasılık belirten kelimeler uygun cümlelerde kullanıldı. 03

4 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran TARTMA Tonun kullanıldığı yerler belirtildi. Ton-kilogram, kilogram-gram ve gram-miligram arasındaki ilişkiler belirtildi. Ton, kilogram, gram ve miligram ile ilgili problemleri çözüldü ve kuruldu. SİMETRİ - ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER Düzlemsel şekillerdeki simetri doğruları belirlendi ve çizildi. Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süslemeler yapıldı. 04 SIVILARI ÖLÇME Litre ve mililitre arasındaki ilişki belirtildi. Litre ve mililitre arasında dönüşümler yapıldı. Bir kaptaki sıvının miktarı, litre ve mililitre birimleriyle tahmin edildi ve ölçme yapılarak tahmin kontrol edildi. Litre ve mililitre ile ilgili problemler çözüldü.

5 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran ENGLISH MATH CLASS ETKİNLİKLERİ Nisan 2. HAFTA: Öğrencilerimizin problem çözme becerilerini dili İngilizce olan ortamlarda da etkin ve hızlı kullanabilmeleri için 4. sınıf matematik müfredatını içeren İngilizce bilgisayar oyunları oynandı. Nisan 3. HAFTA: Öğrenilen matematik terminolojisini gözden geçirmek, hatırlamak ve hatırlatmak adına, keyifli anlarımızı pekiştiren bir yarışma, grup çalışması halinde sınıflarımızda gerçekleştirildi. Nisan 4. HAFTA: Öğrencilerimizin uzunluk ölçülerini günlük hayat durumlarına uygulamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Uzunluk ölçülerinin İngilizce karşılıkları öğrenildi. Mayıs 1. HAFTA: Uzunluk ölçüsü problemlerini anlama ve çözmeye yönelik çalışmalar uygulandı. Günlük hayatta uzunluk ölçülerinin önemini anlatan İngilizce video izletildi. Mayıs 2. HAFTA: Çevre uzunluğu ile ilgili İngilizce terim ve ifadelerin aktarıldığı çalışma kağıtlarımız üzerinde çalışıldı. 05

6 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran Mayıs 3. HAFTA: Alan ölçüleri ile ilgili İngilizce terim ve ifadelerin aktarıldığı çalışma kağıtlarımız üzerinde çalışıldı. AREA-DICE Game oyunu ile eğlenceli anlarımıza bir yenisi daha eklendi. Mayıs 4. HAFTA: Uzay Kampı Gezisi haftasında, geziye katılmayan öğrencilerimizle, Four Operations Puzzle etkinliği yapıldı. Haziran 1. HAFTA: Bilim şenliği kapsamındaki Dart oyunu ve Total Trekkers oyunu ile öğrencilerimiz neşeli anlar yaşadı. Bu oyunlar ile işlem yapma becerileri gelişti. Haziran 2. HAFTA: Ağırlık ölçüleri konusunda hazırlanan çalışma kağıtlarımız üzerinde çalışıldı. 06 Haziran 3. HAFTA: Eğitim - Öğretim yılı süresince yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi yapıldı. Öğrenilen İngilizce matematik terminolojisi gözden geçirildi.

7 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran Matematik dersinde yaptığımız çeşitli etkinlikler. 07

8

9 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran DÜNYAMIZI TANIYALIM Karaların kayaçlardan oluştuğu ifade edildi. Kayaçların minerallerden oluştuğu belirtildi. Ekonomik değeri olan mineral veya kayaçlar maden olarak tanımlandı. Mineral, kayaç ve maden arasındaki ilişki kuruldu. Toprağın nasıl oluştuğu açıklandı. Erozyonla toprak kaybı arasındaki ilişki kuruldu. Hava, toprak ve suyun yaşam için öneminin bilincine vardırıldı. Hava, toprak ve su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemler araştırıldı ve sunuldu. 09

10 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK ELEKTRİK İLE TANIŞALIM - ELEKTRİĞİN YOL AÇABİLECEĞİ TEHLİKELER Elektrikle çalışan araçlara örnekler verildi. Elektrikle çalışan araçlar kullanım amaçlarına göre (aydınlatma, ses üretme, ısıtma, haberleşme, hareket v.b.)sınıflandırıldı. Elektriğin bir enerji çeşidi olduğu fark ettirildi. Elektriğin günlük yaşamdaki önemi araştırıldı ve sunuldu. Çevresinden, farklı elektrik kaynaklarıyla çalışan araçlara örnekler verildi. Elektrikli araçlar, kullandıkları kaynağa göre sınıflandırıldı. Elektrik çarpmasına yol açabilecek durumlar fark ettirildi. Elektriğin güvenli kullanımı için dikkat edilmesi gereken hususlar listelendi. Elektrik çarpmasını önlemek için gereken önlemler araştırıldı ve sunuldu. 10

11 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK PİLLERLE TANIŞALIM Pille çalışan cihazlarda, pillerin pil yatağına uygun yerleştirilmemesi durumunda cihazın çalışmayacağı kavratıldı. Pillerin (+) ve (-) olmak üzere iki kutbu olduğu fark ettirildi. Pilin (+) ve (-) kutuplarına bağlantı yapıldı. Pil atıklarının çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararları ifade edildi. BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ Basit bir elektrik devresinin, temel devre elemanları (pil, ampul, duy, anahtar, kablo, pil yatağı) tanıtıldı ve kullandırıldı. Basit bir elektrik devresi kuruldu ve çalıştırıldı (BSB-15). Bir elektrik devresinin hangi durumlarda çalışmayacağı fark ettirildi. Devredeki ampulün istenilen verimde çalışabilmesi için pil ile uyumlu olması gerektiği fark ettirildi. Çalıştırdığı basit elektrik devresinin resmi çizildi. Verilen çeşitli devre resimlerini inceleyerek, devrenin kurulduğunda çalışıp çalışmayacağı tahmin edildi ve sebebi açıklandı. Basit bir elektrik devresinin kullanıldığı bir sistem tasarlandı ve çalıştırıldı. 11

12 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara örnekler verildi. Bir varlığın canlı ya da cansız olduğuna sorgulayarak karar verildi. Bitki ve hayvanlar canlılık özellikleri açısından karşılaştırıldı. Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıların olup olmadığı tartışıldı. Mikroskop kullanarak gözle görülemeyecek kadar küçük bazı canlılar gözlemlendi. Uyku halindeki canlı varlıkların uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği gösterdiği çıkarımı yapıldı. Çevresinde farklı tipte yaşam alanları olduğu keşfettirildi. Bir yaşam alanında bulunabilecek canlılar tahmin edildi. Çevresinde bir yaşam alanındaki canlıları ve bu canlıların içinde bulunduğu şartlar gözlemlendi ve kaydedildi. Yaşam alanlarının insan faaliyetlerinin olumsuz etkisinden korunması gerektiği çıkarımı yapıldı. Yakın çevresindeki kirliliği fark ettirildi ve bu kirliliğe neden olan maddeleri listelendi. Çevreyi temizlemek amacı ile basit yöntemler geliştirildi. Çevreyi korumak amacı ile yapılan bir çok faaliyete gönüllü olarak katıldı. Çevreyi korumak ve geliştirmek için bireysel sorumluluk bilinci kazandırıldı. Atatürk ün çevre ile ilgili yaptığı çalışmalara örnekler verildi. 12

13 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran Basit elektrik devreleri oluşturduk. 13

14

15 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran OKUMA Okuduğunu özetledi. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili sorular cevaplandırıldı. Sesli okumada vurgu ve tonlamalara dikkat etmesi için yönlendirildi. Dikkati okuduğuna yoğunlaştırıldı. Okuduklarından çıkarımlar yapıldı. Metnin türü dikkate alınarak okundu. Serbest okuma yapıldı. Metindeki anahtar kelimelerle çalışma yapıldı. Bilmediği kelimelerin anlamları araştırıldı. Okuduklarında gerçek olanla hayal ürünü olan ayırt edildi. Okuduklarındaki duygusal ve abartılı ögeler belirlendi ve sorgulandı. Okuduğu şiirin ana duygusu belirlendi. Metinde ortaya konan sorunlar belirlendi ve onlara farklı çözümler bulundu. Kelimelerin eş ve zıt anlamlıları bulundu. Genel ve özel durumları bildiren ifadeler dikkate alınarak okundu. Bilgi edinmek için okuma yapıldı. KONUŞMA Bir fikre katılıp katılmadığı nedenleriyle ortaya koyuldu. 15

16 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran DİNLEME Dinlediği konuya uygun, farklı başlıklar bulundu. Dinlediklerinde gerçek olanla hayal ürünü olan ayırt edildi. GÖRSEL OKUMA GÖRSEL SUNU Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunduruldu. Duygu, düşünce, bilgi ve izlenimleri resim, şekil ve sembol ve renkler kullanılarak görselleştirildi. 16 YAZMA Şiir yazıldı. Anlamlı ve kurallı cümleler yazıldı. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazdırıldı. Hikâye yazıldı. Eksik bırakılan metin yazarak tamamlandı. Yazılarında noktalama işaretleri doğru ve yerinde kullanıldı. Anlamlı ve kurallı cümleler yazıldı. Açıklayıcı ve bilgilendirici yazılar yazıldı. Yeni öğrendiği kelimeler yazılarında kullanıldı. Yazılarında imlâ kuralları uygulandı. İstediği bir konuda yazı yazıldı.

17 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla panolarımız Türkçe dersiyle ilişkili olarak süslendi. 17

18

19 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran İNSANLAR VE YÖNETİM Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde yerel yönetimlerin rolü açıklandı. Büyük Millet Meclisinin açılışı ile Ulusal Egemenlik ilişkilendirildi. 19

20 4.SINIF BÜLTENİ mayıs hziran UZAKTAKİ ARKADAŞIM Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğu fark ettirildi. Görsel materyallerden yararlanarak çeşitli toplumların günlük yaşamlarına ilişkin çıkarımlarda bulunduruldu. Kendisi ile başka bir toplumdaki yaşıtlarının günlük yaşamları karşılaştırıldı. Toplumlar arasında ortak kutlanan özel günlere örnekler verildi. 20

21 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran Mayıs tarihinde yaptığımız Uzay Kampı gezisi. 21

22

23 4.SINIF BÜLTEN mayıs haziran MAYIS 1. Hafta: Write Right adlı kitaptan «This is my best friend «adlı üniteye giriş yapıldı. Öncelikle konu ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu. Konu ile ilgili kalıplar ve yeni kelimeler verildi. Konuyla ilgili parça okundu ve soru cevap şeklinde aktiviteler yapıldı. Ünite sonunda oluşturulacak paragraf için gerekli yapılar tekrarlandı ve örnekler verildi. Ünite sonunda paragraf organize edildi ve son olarak paragraf tüm yapılan çalışmalar doğrultusunda tamamlandı. 2. Hafta: «The Building of America «adlı yeni üniteye geçildi. Konuya key words yardımıyla geçildi. İkili öğrenci grup çalışmalarıyla ( enrty slips ) ile hikaye ile ilgili tahminlerde bulunuldu. Ünitenin hikayesi okundu ve ve çeşitli oyunlarla hikayede geçen geçmiş zaman kipi tekrarlandı. Ünitenin sonunda exit slips ile neler öğrenildiği yazıya geçirildi. 3. Hafta: ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ile ilgili sınıf ortamında konuşuldu. «From East to West» adlı hikaye ye devam edildi. Geçmiş ve günümüz ile ilgili çeşitli karşılaştırmalar yapıldı. Hikaye sınıf içi canlandırma çalışmalarıyla tamamlandı. 4. Hafta: Hafta başında Write Right adlı kitaptan "Come To My Party«adlı üniteye giriş yapıldı. Partilerde neler yapıldığı ve neler kullanıldığı konuşuldu. Ünitenin okuma parçası soru cevaplarla pekiştirildi.çeşitli davetiye kartları incelenip kitap üstünde birkaç örnek yapıldı. 23

24 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran HAZİRAN 1. Hafta: «Come to my Party»adlı konuya devam edildi.yer,tarih,zaman ve yapılan aktiviteler örneklendirildi. Parti davetiye kartları incelendi ve öğrenciler tarafından değişik parti kartları oluşturuldu. Ünite sonunda verilen yapılar ve yeni kelimelerle «parti davetiyesi» yazma çalışması yapılarak ünite tamamlandı. 2. Hafta: «Charlotte s Web» adlı filme giriş yapıldı. Karakterler hakkında konuşuldu. İzlenen kısımlarla ilgili sınıf aktiviteleri yapıldı. Selections kitabından»a Toucan Tale» adlı hikaye işlendi. Hikaye canlandırma aktivitesiyle ve kitap alıştırmalarıyla konu tamamlandı Hafta: «Charlotte s Web» adlı filme devam edildi.soru cevaplarla filmin konusu pekiştirildi.fimin bölümleriyle ilgili True-False vb.gibi aktiviteler yapıldı.karakterler ve konusunu pekiştirecek akrostiş çalışması yapıldı. Selections kitabından»the shape I Am «adlı parça işlendi.

25 4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan Mayıs ayında çocuklar okudukları hikayelerle ilgili «ENTRY VE EXIT SLIPS»adlı aktiviteleri yaptılar.haziran ayında CHARLOTTE S WEB adlı filmi izleyip aktivitelerini tamamladılar. 25

26

27 4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan MAYIS Araçlarda bulunan ilk yardım çantasındaki malzemeler tanıtıldı. Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında, bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken güvenlik tedbirlerini alır. Taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında, bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları güvenli kullanma ile ilgili kurallar uygulandı. HAZİRAN Bisiklet, kaykay, paten, kızak gibi araçlardan düşülmesi halinde, oluşan yaralanmalarla ilgili basit müdahaleler yapıldı. 27

28

29 4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan MAYIS HAZİRAN Dostça ve kardeşçe yaşamaya özen gösterildiği anlatıldı. Anne ve babaların, çocuklarının iyiliğini istediğinin farkında olundu. Ailenin birey ve toplum içi önemin açıklandı. Kardeşleriyle iyi geçinmeye istekli olması anlatıldı. Aile bireylerinin birbirlerini anlamalarının önemin açıklandı. Sorunlarının aile bireyleri ile birlikte çözülmesi belirtildi.. Kadınlara ve çocuklara yönelik olumsuz tutum ve davranışların etkileri fark ettirildi. İslam dininin aile hayatına ilişkin prensipleri açıklandı. 29

30

31 4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan MAYIS 1. Hafta: Duyguları Geliştirici Çalışmalar (Anneler Günü) Çalışmasına başlandı. 2. Hafta: Gözleme Dayalı Çalışmalar ( 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı) Resmine başlandı. 3. Hafta: Sanat Eseri İnceleme Çalışması (Sürrealizm) konusuna başlandı. Değişik sanatçıların hayatlarına ve eserlerine örnekler verildi. Konuşmalar ve örnekler doğrultusunda inceleme nasıl yapılır anlatımı yapıldı. 4. Hafta: Duyguları İfade Edici Çalışmalar ( Tatile Gidiyoruz) çalışmasına başlandı. Tatil heyecanı ve beklentiler üzerine sınıf ortamında konuşuldu HAZİRAN 1. Hafta: Duyguları İfade Edici Çalışmalar ( Tatile Gidiyoruz) çalışmasına başlandı. Tatil heyecanı ve beklentiler üzerine olan çalışmalara devam edildi. 2. Hafta: Tarihi Eser İnceleme ve Hikaye Oluşturma Çalışması yapıldı. Nesnelerin müzelerdeki eski hali ile yeni hali karşılaştırılarak zaman içindeki değişimi hakkında konuşma ve fikir alışverişi yapıldı. 3. Hafta: Tarihi Eser İnceleme ve Hikaye Oluşturma Çalışması yapıldı. Nesnelerin müzelerdeki eski hali ile yeni hali karşılaştırılarak zaman içindeki değişimi hakkında konuşma ve fikir alışverişi yapıldı. 31

32 4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan Bu Yıl Resim Yarışmalarında 4. sınıf düzeyinde elde edilen başarılar 32 4-F sınıfından Cansu Bilgiç Cumhuriyet konulu resim yarışmasında İlçe ikinciliği ve 4-E sınıfından Rana Oyman Enerji Verimliliği konulu resim yarışmasında ilçe ikinciliği ödülü almıştır. Yeşilay Cemiyetinin il genelinde düzenlediği Yeşilay; Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek konulu resim yarışmasında 4A sınıfından Duru UÇAR Kadıköy ilçe birinciliği, il düzeyinde Jüri Özel Ödülü almıştır. Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 23 Nisan konulu resim yarışmasında 4F sınıfından Begüm BALAT ilçe ikincisi oluştur. İstanbul Opera ve Balesinin il genelinde düzenlediği Opera ve Bale Ressamını arıyor. Konulu resim yarışmasında ödülü almıştır. 4E Duru Çuhadaroğlu, 4C Öykü Derin Ersoy, 4E Zeynep Rana Oyman resimleri sergilenmeye değer görülmüştür. Mimarlar Odasının Türkiye genelinde düzenlediği Kentte dayanışma ve paylaşım konulu resim yarışmasında, 4A Ayşegül Berfin TEZCAN ÖDÜL 4A Beliz ŞİMŞEK SERGİLENME TMMOB Gemi Mühendisleri Odasının il genelinde düzenlediği Çocuk ve Gemi konulu resim yarışmasında 4A sınıfından Ozan Mert MERTOĞLU İstanbul üçüncüsü olmuştur. FMV Işıklı Renkler Resim Yarışması ödül alan öğrenciler; Kategori 4-5. Sınıflar FMV Işık okulları Galeri Işık Başarı Ödülü Alan Öğrenciler 4A DURU Uçar 4A Ayşegül Berfin Tezcan 4C Burak Kunur Kategori 4-5. Sınıflar FMV Işık okulları Galeri Işık Sergileme Ödülü Alan Öğrenciler 4A Elif Yalkut 4A Lea Lila Açanay

33 4.SINIF BÜLTENİ şubat mart nisan Öğrencilerimiz birçok yarışmaya katılarak Türkiye, İstanbul ve Kadıköy genelinde olmak üzere ilk üç arasında yer aldılar. 33

34

35 4..SINIF BÜLTENİ mayıs haziran MAYIS 2. Hafta: Farklı ritmik yapıdaki ezgiler seslendirildi. Do- ince re aralığındaki sesler melodikada çalışıldı. Bu konuyla ilgili «Samanyolu» adlı şarkı öğretildi. Melodika ve piyano eşliğinde çalındı. 3. Hafta: Atatürk ün sanata ve Türk müziğine ilişkin görüşleri anlatıldı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kapsamında «Gençlik Marşı» öğretildi. Piyano eşliğinde söylendi. 4 Hafta: Atatürk ü anlatan şarkı ve marşlar söylendi. Öğrenilen marş tekrar edildi Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşünceleri farklı anlatım yollarıyla ifade edildi. «Gençlik Marşı» söylendi. 35

36 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran HAZİRAN 1. Hafta: Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek, müzik beğeni ve kültürlerinin gelişmesi sağlandı. «Fantasia 2000» Adlı CD izletildi. 2. Hafta: Çevresindeki müzik etkinliklerine katılmak üzere, yılsonu dinletileri için hazırlanan şarkılar, parçalar dinlenildi. 3. Hafta: Çevresindeki müzik etkinlikleri için çalışmalar yapıldı. 36

37 4.SINIF BÜLTENİ mayıs hzairan Müzik derslerimizde yaptığımız etkinliklerimiz. 37

38

39 4.SINIF BÜLTENİ Mayıs Haziran MAYIS 1.Hafta: Öğrencilerimiz, fiziksel etkinliklerde kurallara uyma ve yönergeleri takip etmeye gönüllü olmayı öğrendiler. 2.Hafta ve 3. Hafta: Öğrencilerimiz, çeviklik, koordinasyon, denge ve esnekliğin bir arada kullanılması gerektiği durumlarda vücut yönetim becerilerini sergilediler. 4.Hafta: Öğrencilerimiz, fiziksel etkinliklerde üstlendiği rollerin sorumluluklarını yerine getirdiler. HAZİRAN 1.Hafta: Öğrencilerimiz, farklı fiziksel etkinlikler yaparken kendine güven duyması gerektiğini fark ettiler. 2.Hafta ve 3. Hafta: Öğrencilerimiz, fiziksel etkinliklere katılmaya istekli bir şekilde farklı oyunlar araştırıp bularak arkadaşlarıyla oynadılar. 39

40

41 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran YEŞİL PARMAKLI TİSTU YAZARI : MAURICE DRUON YAYINLAYAN : CAN ÇOCUK Ellerinde, doğuştan gelen gizli bir güç vardır. Parmaklarını nereye dokundursa oradan yeşil fidanlar fışkırır, ortalık çiçek bahçesine döner. Tistu, ötekilere benzemeyen bir çocuktur demiştik, parmaklarını öyle yerlere dokundurur ki, tutuklular mutlu olur, hastalar iyileşir, savaşlar durur. Bu küçücük çocuk dünyanın gidişini değiştirmeye çalışan bir...bir...nedir? Kimdir bu Tistu? Bunu kitabı okuyup bitirince öğreneceksiniz. 41

42 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran MERAKLI BİR SOMON BALIĞININ SERÜVENLERİ YAZARI : GÜLSEVİN KIRAL YAYINLAYAN : GÜNIŞIĞI KİTAPLARI Mustafa, Ömer Hepçözer in dedektiflik bürosunda çalıştığı yaz tatilinde inanılmaz bir maceranın parçası olmuştur. İstanbul un mimari anıtlarının çalınmasıyla başlayan uluslararası kovalamacanın üzerinden bir yıl bile geçmeden, bu kez hem başka anıtlar hem de koskoca bir orman tehlike altındadır! İflah olmaz hırsızların yeni planlarını boşa çıkarmak ve sevdiklerini kurtarmak için işe koyulan ikili, gizemli şifrelerin ve ipuçlarının izini sürer 42

43 4.SINIF BÜLTENİ mayıs haziran NASIL YAŞANIR YA DA BİR SORUDA MONTAIGNE İN HAYATI VE CEVAPLAMAK İÇİN YİRMİ TEŞEBBÜS YAZAR :SARAH BAKEWELL YAYINLAYAN : DOMİNGO YAYINEVİ Düşünceleri zamanını aşmış Montaigne'i kendi yaşadığı döneme hapsetmeyi reddeden Sarah Bakewell, kendisine pek çok övgünün yanı sıra Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülü'nü de kazandıracak yepyeni bir biyografi formu geliştiriyor; nasıl yaşanır sorusu çerçevesinden, bize hem Montaigne in iyi yaşamak üzerine fikirlerini, hem de onu bu fikirlere ulaştıran hayat öyküsünü anlatıyor; yüzyıllar önce yazdıklarının bizim hayat öykümüze neler katabileceğini gösteriyor. 43

44 Bülten Sorumlusu TUBA DURUCU SERAP TOMBULOĞLU Sınıf Öğretmenleri FUNDA DEMİR CANNUR PEHLİVANOĞLU NİHAL ARMAĞAN SEMRA TANYILDIZ ÇİLEM DOĞAN Branş Öğretmenleri AYLİN BAŞAR CANA KOÇAK İPEK KANBUROĞLU BURCU TEZCAN JOHN THOMPSON PAOLA GÜVENÇ BENGÜ MUTLU MUSTAFA KEMAL YAVUZ ÖMER KILIÇSAL DUYGU BALIKÇI FİLİZ GÜREL ALPER KORKMAZ UTKU ÇELİK NURŞEN ABDİOĞLU Kütüphane Sorumlusu SEZİ ARI

İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU

İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PYP SORGULAMA ÜNİTELERİ RAPORU 1 SINIF İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK DUYGULARIMIZI TANIYALIM ÜNİTESİ Disiplinlerarası Tema: Biz Kimiz Anafikir: Öğrenciler

Detaylı

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç)

( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) BU SAYIDA: Müdür Mektubu..3 1. sınıflar bülteni..4-19 ( Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Beden Eğitimi, Halk Oyunları, Bilişim Teknolojileri, Müzik, Bale, Görsel Sanatlar, Drama, İngilizce, Satranç) 2.

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz MEB 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR)

YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARI İÇİN TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (1-10. SINIFLAR) ANKARA, 2006 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school.

Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school. Istanbul Coşkun Koleji PYP aday okuludur. Istanbul Coskun Koleji is a PYP candidate school. PYP NİN BEŞ TEMEL ÖĞESİ BİLGİ KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER EYLEM Kim Olduğumuz Bulunduğumuz Mekan ve Zaman Kendimizi

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FMV ÖZEL ISPARTAKULE IŞIK İLKÖĞRETİM KURUMU 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Sayın Velimiz, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılına baslarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek

Detaylı

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 6. Okuduklarındaki duygusal

Detaylı

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF EYLÜL 1 (19 EYLÜL 23 EYLÜL) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM KAZA- NIMLAR A31 Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar A32 Öğrenciler

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA

ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA ARALIK 2014 / 12. Sayı OKAN KOLEJİ İTALYA DA 1 İçindekiler 2 İçindekiler 62 Okan Koleji Ortaokulu 3 Genel Müdür Yardımcımız dan 63 Ortaokul Müdürümüz den.. 6 Öğretmen-ce Paylaşımlar 64 Yabancı Diller 11

Detaylı

1. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI

1. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI Milli Eğitim Bakanlığı Ağustos 2003 tarih ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisine göre hazırlanmıştır. 1. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI PLÂN DOSYASI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI OKULUN Adı :... İli :...

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Güne başlama zamanımız olan oyun etkinliklerine ilk önce yoklama yaparak, sınıfta kaç kişi olduğumuzu sayarak

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

YABANCI DİLLER İNGİLİZCE SEVİYE A2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER İNGİLİZCE SEVİYE A2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER İNGİLİZCE SEVİYE A2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

İSTEK TARABYA BÜLTENİ

İSTEK TARABYA BÜLTENİ IB Dünya Okulu İSTEK TARABYA BÜLTENİ 2013/2014 Ocak İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK OKULLARI OCAK 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA CUMARTESI PAZAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Aslan

Detaylı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı

HAZİRAN 2014 / 11. Sayı HAZİRAN 2014 / 11. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 43 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 44 Yabancı Diller 6 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 7 Tuzla Anaokulu 50 Sayısal Bölüm 9 Ataşehir

Detaylı

e itimde iyi örnekler konferans 2009

e itimde iyi örnekler konferans 2009 e itimde iyi örnekler konferans 2009 e itimde iyi örnekler konferans Eğitim Reformu Girişimi (ERG) iki önemli gereksinimin karşılanmasına katkıda bulunuyor: Bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerini

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 132 TARİH: 09/09/2013 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 336 TARİH: 10/08/2006 KONU: Okul Öncesi Eğitim Programı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25/07/2013

Detaylı

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL

SEV YAYINCILIK A.Ş. ŞİRKET MÜDÜRÜ EBRU ŞENOL 2014 YAZ 6 100. GÜN KUTLAMALARI OKULA BAŞLAYALI 100 GÜN OLDU TOPLAMA İŞLEMİ YAPIYORUZ MATEMATİK ÖĞRENİYORUZ SAĞLIKLI BÜYÜYORUM BAHÇEDEN TURUNÇ REÇELİ SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI YAYINIDIR. YAZ 2014, YIL 3,

Detaylı

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) ANA SINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar

Dönem Sonu Hesaplama & Formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM YAYINLARI 2013 1 Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Dönem Sonu Hesaplama & Formlar SAKBİLSEM

Detaylı

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır.

İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. İlkokuldan üniversiteye giden eğitim yaşamının sağlam temelleri okul öncesi eğitimle atılır. ÖN SÖZ Değerli Okul Öncesi Eğitimcileri, Mavi Yunus Okul Öncesi, geleceğin büyüklerinin yetiştirilmesinde üzerine

Detaylı

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın:

Bu bilince ulaşana sosyal insan/adam gibi adam derim Şu sözlerdeki güzelliğe bakın: II olsun heyecanına kapılırsın. Var olanları koruma ve sahiplenme duygun gelişir. Sosyal insan a dönüşen varlığının, yararlandığın tarihsel kültürel ve maddi olanakların ürünü olduğu gerçekliğine ulaşırsın.

Detaylı

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik.

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik. Kutlamalar ve Törenler Ölümsüz Eserin Cumhuriyet 89 Yaşında 10 Kasım da Ata mızı Saygıyla Andık Vatan Sevdası ve Sahnede Çanakkale Zaferi Neşe ve Eğlence Dolu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Detaylı