2014 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

3 BAKAN SUNUŞUU Bakanlığımız aileye dayanan, arzz odaklı, insan ve hak temelli hizmet anlayışını benimsemiştir. Çocuk, kadın, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimize yönelik sosyal politikaları aile temelli olarak belirlenmeye ve uygulanmaya gayret ediyoruz. Aile, birey ve toplum içinn ikamesi olmayan bir kurumdur. Bu anlayışla, sosyal politikalarımızın merkezinde aile, ailenin bütünlüğü ve aile değerleri yer almaktadır. Ayrıcaa yönetişimm ilkeleri gereği milletimizin faydasına çalışan ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve uyum içinde çalışıyoruz. Kadınlarımızın toplumsal hayatınn tüm alanlarında hak ve imkânlardan eşitt biçimde yararlanması amacıyla hukuki, sosyal, ekonomik ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirirken; engelli ve yaşlı hizmetleri alanında sosyal ve ekonomik sebeplerle muhtaç durumda olan vatandaşlarımıza insan onuruna yakışır şekilde bakım ve korunma hizmetleri sunmayı hedefliyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlere devam ettik. Her çocuğun ailesi yanında veya ailee sıcaklığı taşıyan bir ortamda yetiştirilmesi hedefine yönelik politikalar geliştirilmeye ve uygulamayaa çalıştık. Bunun için koğuş tipi bakımdan çocuğun kendi ailesi veya koruyucuu aile yanında bakımına öncelik verip, bunun sağlanamadığı hallerde ise çocuklarımızı ev tipi bakım modeli olan o Sevgi Evlerine yerleştirdik. Önemli ölçüde tamamlanan bu dönüşüm kapsamında koğuş tipi bakım istisna durumuna getirilmiş olup, önümüzdeki yıllarda tamamen sona erdirilecektir yaş arası çocuklara özgü oluşturduğum muz Çocuk Destek Merkezlerinde suç mağduru olan, suça sürüklenen ve sokakta risk altında bulunan; haklarında ilgili mahkeme tarafından korunma kararı verilen çocukların yaşadıkları risk r ve travmaların sağaltımına yönelik ANKAA psikososyal destek programını geliştirdik ve uygulamayı başlattık. Kapsamlı yardım programlarıyla, muhtaç ve mağdur vatandaşlarımıza yönelik destek ve hizmetlerimiz hak temelli olarak sunulmaktadır. Sosyal yardımlar, Bütünleşik Sosyal Yardımm Hizmetleri modülü sayesinde vatandaş odaklı, etkin ve objektif f kriterlere dayalı olarak sunulmakta; ; diğer yandan sosyal yardım-istihdam bağlantısı kurmak üzere İŞKUR ile koordineli olarakk çalışılmaktadır. Bakanlığımızca yürütülen sosyal yardımlar ve hizmetler kapsamında korunmaya ihtiyaç duyan kesimlerin ihtiyaçlarının adil, yerinde ve zamanında karşılanması için hane ve arz odaklı bir sisteme geçmeyee çalışılmakta olup, pilot çalışmaları yürütülmeye başlanan ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) ile arz odaklı yaklaşım tam anlamıyla hayata geçirilecektir. Şehit yakınları ile gazilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelikk ulusal politikalar çerçevesinde, 6287 vatandaşımızın kamu kurumlarındaa istihdamları gerçekleştirilmiş olup, ayrıca müracaat eden hak sahiplerine ücretsiz seyahat kartlarınınn dağıtımı yapılmıştır.

4 İdare Faaliyet Raporları Bakanlığımız merkez, taşra birimleri ve hizmet kuruluşlarımızın gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgi içermektedir. Faaliyet Raporları kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirme amacının yanında kamuda hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin bir gereği olarak da değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, gerek 2014 yılı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde gerekse bu raporun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, 2014 yılı Faaliyet Raporu nun ülkemize ve Bakanlığımıza katkı sağlaması dileğiyle tüm Bakanlık çalışanlarına görevlerinde başarılar dilerim. Doç. Dr. Ayşenur İSLAM Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

5 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, sosyal devlet anlayışıyla; toplumun temel taşı olan aileyi merkeze alarak, tüm vatandaşlarımızın toplumsal yaşama tam ve etkinn katılımlarını sağlamak için politika üretmekte ve hizmet h sunmaktadır. Bakanlığımız, sosyal politika p üretmenin yanında ülke çapında yer alan çok sayıdaki hizmet kuruluşlarıyla aile, çocuk, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakını, ve gazilerimizee hizmet sunmakta s ve SYD Vakıfları aracılığıyla da ihtiyaçç duyan vatandaşlarımız için sosyal yardım programları yürütmektedir. Bu doğrultuda çalışmalarımızın niteliği ve kapsamı diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla işbirliğini ve koordinasyonu gerektirmektedir. Kadınlarımızın toplumsal hayatın tüm alanlarında hak ve v imkânlardan eşit biçimde yararlanması ve toplumsal yapı içerisinde güçlüü hale gelmesi, engellilerimizin toplum içerisinde hizmetlere ulaşmada sorun yaşamamaları ve eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında var olan tüm imkânlardan yararlanmaları, yaşlılarımızın ise yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve toplumsal statü ve rollerinin korunmasına çalışılmaktadır.. Çocuklarımıza da koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici çalışmalarla aile sıcaklığını hissettirecek ortam ve imkânların sunulabilmesine gayret gösterilmektedir. Bakanlığımız 2014 yılında şehit yakınları ile gazilerimizin mağduriyetlem erinin giderilmesine yönelik olarak da çalışmalar yürütmüş, bu kapsamda hak sahiplerine istihdam ve ücretsiz seyahat hakkı tanınmıştır. Sosyal yardımlar kapsamında korunmayaa ihtiyaç duyan kesimlerin ihtiyaçlarının adil,, yerinde ve zamanında karşılanması için hane vee arz odaklı bir sisteme geçmeyee çalışılmakta, daha etkin ve yerinde hizmet sunmak amacıylaa hareket edilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ile hesap verebilirlik ve saydamlığın sağlanmasını esas e almaktadır yılında 633 sayılı KHK ile kurulan Bakanlığımız ilgili Kanunun gerektirdiği bir yönetim sistemi anlayışıı ile, stratejik amaç ve hedeflerini gösteren ilk stratejik planını p dönemi için uygulamaya koymuştur. Bu doğrultudaa hazırlanan 2013 yılı İdare Faaliyet Raporunun ardındann kamuoyunun bilgisine sunulann 2014 yılı İdare Faaliyet Raporu da saydamlık ve hesap verme ilkelerinin uygulamaya geçirildiği bir belge olma iddiası taşırken aynı zamanda Bakanlığımız faaliyetleri ile ilgili ilgililerin bilgilenme ihtiyacını da ayrıntılı birr şekilde karşılayacak şekilde hazırlanmıştır yılı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ve bu raporunn hazırlanmasında görev alan Bakanlığımız çalışanlarına teşekkür eder,, başarılar dilerim. Nesrin ÇELİK Müsteşar

6 İÇİNDEKİLER I) GENEL BİLGİLER A) MİSYON VE VİZYON B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ) Fiziksel Yapı ) Örgüt Yapısı ) Mevzuat Envanteri ) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ) İnsan Kaynakları ) Sunulan Hizmetler (1) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (3) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (4) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (5) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (6) Denetim Hizmetleri Başkanlığı (7) İç Denetim Birimi Başkanlığı (8) Strateji Geliştirme Başkanlığı (9) Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı (10) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (11) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (12) Hukuk Müşavirliği (13) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (14) Personel Dairesi Başkanlığı (15) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (16) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (17) Özel Kalem Müdürlüğü ) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II) AMAÇ VE HEDEFLER A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER ) 10. Kalkınma Planı ) Öncelik ve Tedbirler ) Değerler ve İlkeler III) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) MALİ BİLGİLER ) Bütçe Uygulama Sonuçları ) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ) Mali Denetim Sonuçları B) PERFORMANS BİLGİLERİ ) Faaliyet ve Proje Bilgileri ANA HİZMET BİRİMLERİ (1) SOSYAL YARDIMLAR (2) AİLEYE YÖNELİK HİZMETLER (3) ÇOCUK HİZMETLERİ (4) KADINA YÖNELİK HİZMETLER (5) ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER (6) ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER DANIŞMA VE DENETİM HİZMETLERİ

7 (7) DENETIM HIZMETLERI (8) İÇ DENETİM (9) STRATEJİ GELİŞTİRME (1) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (2) BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ (3) AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER (4) EĞİTİM VE YAYIN HİZMETLERİ (5) PERSONEL HİZMETLERİ (6) BİLGİ İŞLEM ) Performans Sonuçları Tablosu ) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ) Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi II) KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A) ÜSTÜNLÜKLER B) ZAYIFLIKLAR C) DEĞERLENDİRME III) ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

8 TABLOLAR: Tablo 1: Hizmet Kuruluşları Tablo 2: Yıllar itibarıyla fiili çalışan personel durumu Tablo 3: Bazı Ünvanlarda Çalışan Personel Sayısı Tablo 4: Merkez Teşkilatı Hizmet Sınıfları ve Cinsiyet Durumu Tablo 5: Taşra Teşkilatı Hizmet Sınıfları ve Cinsiyet Durumu Tablo 6: ASPB Merkez Teşkilatı Eğitim Durumu Tablo 7: ASPB Taşra teşkilatı eğitim durumu Tablo 8: Bakanlığımız Yılları Arası Bütçe Ödeneklerinin Genel Bütçe Içindeki Payı Tablo 9: yılları arası ASPB Toplam Ödenek ve Toplam Harcamaları Tablo 10: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek ve Harcama Miktarları Tablo 11: Rakamlarla Türkiye de Sosyal Yardım (2014) Tablo 12: Niteliklerine Göre Sosyal Yardım Programları Tablo 13: İllere Göre Teslimi Gerçekleşen Konut Sayısı Tablo 14: Yıllara Göre Yakacak Yardımları Tablo 15: Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yapılan Yardımlar Tablo 16: Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar Tablo 17: Eğitim Yardımları Tablo 18: 2014 Yılı Şartlı Eğitim Yardımları Okul Kademelerine ve Cinsiyete Göre Faydasahibi / Haksahibi Dağılımı Tablo 19: Şartlı Eğitim Yardımları Aktarılan Kaynak Tutarı Tablo 20: Öğle Yemeği Yardımı Kaynak Tutarı Tablo 21: Ücretsiz Ders Kitabı Aktarılan Kaynak Tutarı Tablo 22: Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması Aktarılan Kaynak Tablo 23: Yurt Yapımı Desteklenen Proje Sayısı Tablo 24: 2014 Yılı Şartlı Sağlık Yardımları Tablo 25: Şartlı Sağlık Yardımı Çocuk Aktarılan Kaynak Tablo 26: Şartlı Sağlık Yardımı Kadın Aktarılan Kaynak Tablo 27: Tedavi Destek Yardımları Tablo 28: Gelir Seviyesi Sınıfları Tablo 29: 2014 Yılında Karar Verilen GSS Gelir Tespiti Sonuçları Tablo 30: GSS Kapsamında Ödenen Prim Tutarları ve Kişi Sayısı (2014 Ocak Haziran) Tablo 31: GSS Kapsamında Ödenen Prim Tutarları ve Kişi Sayısı (2014 Temmuz Aralık) Tablo 32: Aşevleri Aktarılan Kaynak ve Kişi Sayıları Tablo 33: 2014 Yılı Içinde Aktarılan Kaynak Tutarları ve Faydalanıcı Sayıları Tablo 34: 2014 Yılında Proje Türlerine Göre Kabul Edilen ve Reddedilen Proje Sayıları Tablo 35: Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi ( ) Tablo 36: Genel Proje Destekleri Tablo 37: Sosyal Hizmet Projeleri Tablo 38: Dönemi Yıllara Göre İstihdam Edilen Kişi Sayıları Tablo 39: 2014 Yılı İstihdam Faaliyetleri Tablo 40: 2014 Yılı İstihdam Yardımları Tablo 41: 2014 Yılında TÜBİTAK tarafından verilen sistem eğitimleri Tablo 42: Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Sayısı Tablo 43: Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Bakılan Çocuk Sayısı

9 Tablo 44: Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinden Ücretsiz Bakım Hizmetinden Yararlanan Çocuk Sayıları Tablo 45: Sevgi Zinciri Uygulaması Kapsamında Bakımevlerinden Faydalanan Çocuk Sayıları Tablo 46: Uçurtmayı Vurmasınlar Projesi Kapsamında Kreşlerden Yararlanan Çocuk Sayısı Tablo 47: 2014 Yılı Sosyal Yardım Miktarları Tablosu Tablo 48: Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek Uygulaması Kapsamında Sosyal ve Ekonomik Destek Verilen Çocukların Yıllara Göre Sayısı Tablo 49: Yılları İtibariyle Ailesi Yanına Döndürülen Çocuk Sayısı Tablo 50: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden Yararlananların Eğitim Gruplarına Göre Sayısı Tablo 51: Yılları Arasında Koruyucu Aile Hizmetinden Yararlandırılan Çocuk Sayısı Tablo 52: Kuruluşların İstatistiksel Dağılımı Tablo 53: 2014 Yılı Yurtdışından Gelen Kişi Ve Gruplar Tablosu Tablo 54: Denetim, İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Bilgiler Tablo 55: Denetim, Araştırma, İnceleme ve Soruşturmaların Birim Türlerine Göre Dağılımı Tablo 56: Bakanlığımız Stratejik Planında Başkanlığımızı İlgilendiren Amaç ve Hedefler Tablo 57: Ön Mali Kontrol Kapsamında Yapılan İşlem Türleri Tablo 58: Bütçe İşlemler Tablosu Tablo 59: Davalara İlişkin Bilgiler Tablo 60: Duruşmalara İlişkin Bilgiler Tablo 61: Hukuki Görüşlere İlişkin Bilgiler Tablo 62: Mevzuat Çalışmalarına İlişkin Bilgiler Tablo 63: Diğer İşlemlere İlişkin Bilgiler Tablo 64: Ülke Bazında Uluslararası Sosyal Hizmet Vaka Sayıları Tablo 65: Eğitimler

10 GRAFİKLER Grafik 1: Personelin Bazı Unvanlara Göre Dağilimi Grafik 2: ASPB Merkez Teşkilatı Cinsiyet Dağılımı Grafik 3 ASPB Taşra Teşkilatı Cinsiyet Dağılımı Grafik 4: ASPB Merkez Teşkilatı Eğitim Durumu Grafik 5: ASPB Taşra teşkilatı eğitim durumu Grafik 6: 2014 Yılsonu Toplam Ödeneğin Ekonomik Bazda Dağılımı Grafik 7: 2014 Yılsonu Toplam Ödeneklerin Fonksiyonel Düzeyde Dağılımı Grafik 8: 2014 Yılsonu Harcamaların Fonksiyonel Düzeyde Dağılımı Grafik 9: Yıllar İtibariyle Sosyal ve Ekonomik Destek Yapılan Kişi Sayısı Grafik 10: Korunma Kararlı Çocuklar Grafik 11: Korunma Kararı Alınmadan Ailesi Yanında Desteklenen Çocuklar Grafik 12: Koruyucu Aile Yanında Bakımı Sağlanan Çocuk Sayısı Grafik 13: Yıllar İtibariyle Evlat Edindirilen Aile Sayısı

11 I) GENEL BİLGİLER A) Misyon ve Vizyon Misyonumuz Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek. Vizyonumuz Türkiye nin 2023 e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak. 11

12 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek. Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek. Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 12

13 Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek. Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen ilke, usûl ve standartlar çerçevesinde denetimini yapmak. Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek. Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak. Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 13

14 C) İdareye İlişkin Bilgiler 1) Fiziksel Yapı Bakanlığımızın yerleşimi; Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi Sokak No: 10/A Çankaya adresinde bulunan Bakanlık ana hizmet binasıdır. Yapılması planlanan Bakanlık Merkez Teşkilatı Yeni Hizmet Binası yapımı amacıyla ada 1 nolu parselde bulunan ,63 m 2 lik alana sahip arsa için 04/08/2014 tarihinde proje ihalesi yapılmış ve 18/09/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 25/09/2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Söz konusu işin bitim tarihi 23/03/2015 olarak tespit edilmiştir. Bakanlık Merkez Teşkilatı Yeni Hizmet Binası projesine ait özel teknik şartname doğrultusunda alternatifli olarak hazırlanan mimari eskiz projeler 09/12/2014 tarihinde Sayın Bakanımız Doç. Dr. Ayşenur İSLAM a arz edilmiştir. 14

15 2) Örgüt Yapısı Bakanlık merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. MERKEZ TEŞKİLATI Bakan Yardımcısı Çiğdem ERDOĞAN ATABEK BAKAN Ayşenur İSLAM Özel Kalem Müdürlüğü Abdulkadir ABDUŞOĞLU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sevim TAŞDELEN Strateji Geliştirme Başkanlığı Mahmut EVKURAN İç Denetim Birimi Başkanlığı Yaşar ÖKTEM Müsteşar Nesrin ÇELİK Denetim Hizmetleri Başkanlığı İsmail YÜKSEKTEPE Hukuk Müşavirliği Ahmet Murat ALTUĞ Müsteşar Yardımcısı Gazi ALATAŞ Müsteşar Yardımcısı Ömer BOZOĞLU Müsteşar Yardımcısı İmambey ERTEM Müsteşar Yardımcısı Mustafa KARAMAN Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü İshak ÇİFTÇİ Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temindar AYTEKİN Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Mustafa DURMUŞ Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tacettin GÜNEŞ Darülaceze Başkanlığı Aylin ÇİFTÇİ Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Gülser USTAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mustafa OKUR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Abdurrahman MADAN Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Gamze AYRIM Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü Osman SAĞ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Ercüment IŞIK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ömer ÖĞREDİCİ Personel Dairesi Başkanlığı Mahmut KARDAŞ 15

16 TAŞRA TEŞKİLATI İL MÜDÜRÜ İL MÜDÜR YARDIMCILARI Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ ÇOCUK HİZMETLERİ Çocuk Destek Merkezleri (KBRM, BSRM, ÇOGEM) Çocuk Yuvaları Yetiştirme Yurtları Çocuk Evleri Sitesi Huzurevleri Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yaşlı Yaşam Evleri Kamu, Özel, Belediye, Dernekle Azınlıka ait Huzurevleri YAŞLI HİZMETLERİ ENGELLİ HİZMETLERİ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (Yatılı) Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri (Gündüzlü) Umut Evleri Özel Bakım Merkezleri ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KADINA YÖNELİK HİZMETLER Kadın Konukevleri Erkek Konukevleri İlk Kabul Birimleri Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) Sivil Toplum, Belediye, Vakıf Kadın Konukevleri SOSYAL YARDIMLAR VE STK LARLA KOORDİNASYON HİZMETLERİ İDARİ VE MALİ İŞLER FON KURULU YAPISI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Fon Sekretaryası) FON KURULU ASP Bakanı (BAŞKAN) Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı, Vakıflar Genel Müdürü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI MÜTEVELLİ HEYETİ Mülki İdare Amiri (Vali / Kaykamam) Belediye Başkanı İl / İlçe Müdürleri Köy Mahalle Muhtarı STK temsilcisi Hayırsever vatandaş 16

17 Tablo 1: Hizmet Kuruluşları Çocuk Hizmetleri Kuruluşları Çocuk Yuvaları Yetiştirme Yurtları Çocuk Evleri Siteleri Çocuk Destek Merkezleri (Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri (BSRM), Koruma, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (KBRM) ve yatılı Çocuk ve Gençlik Merkezleri (ÇOGEM)) Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri (ÇEKOM) Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Kuruluşları Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri Huzurevleri ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Engelsiz Yaşam Merkezleri Umut Evleri Yaşlı Yaşam Evleri Aile ve Toplum Hizmetleri Kuruluşları Özel Aile Danışma Merkezleri Sosyal Hizmet Merkezleri Kadın Hizmetleri Kuruluşları Kadın ve Erkek Konukevleri Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) Sosyal Yardım Kuruluşları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Bağlı Kuruluşlar Darülaceze Müessesi Müdürlüğü 17

18 3) Mevzuat Envanteri AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİL DÜZEY MEVZUAT (ANAYASA, KANUN, ULUSLARARASI SÖZLEŞME) 1- T.C. Anayasası Tarih Ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Tarih Ve 633 Sayılı KHK Tarih ve 662 Sayılı KHK Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 657 sayılı Kanun, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5018 ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve diğer kanunlar Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Sayılı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İKİNCİL MEVZUAT (YÖNETMELİK, YÖNERGE VB.) Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği ( Bu Yönetmelik Tarihli Ve 633 Sayılı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 Nci Maddesi İle Tarihli Ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 4 Üncü Maddesine Dayanılarak Hazırlanmış Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tarihli ve 2012/3577 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslar 1.1. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI -AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE ÜÇÜNCÜL MEVZUAT 18

19 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ BİRİNCİL DÜZEY MEVZUAT (ANAYASA, KANUN, ULUSLARARASI SÖZLEŞME) Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 5432 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İKİNCİL MEVZUAT (YÖNETMELİK, YÖNERGE VB.) Tarihli Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Tarihli 2005/3 Nolu Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor Konulu Başbakanlık Genelgesi Tarihli 2006/2 Nolu Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor Konulu Başbakanlık Genelgesi Tarihli Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarihli Resmi Gazetede Dışişleri Bakanlığınca Yayımlanan 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Hakkında Tebliğ Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Maliye Bakanlığınca Yayımlanan Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Tarihli 2004/2 Nolu Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Konulu Başbakanlık Genelgesi Tarihli 2006/3 Nolu Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Doğrudan Başbakanlık Konulu Genelge Tarihli 08 Sayılı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Tarihli Sayılı 2014/05 Nolu Alo 183 Çağrı Merkezleri Hizmetleri Konulu Genelge Tarihli 1054 Sayılı 2012/04 Nolu Basın ve Halkla İlişkiler Konulu Genelge Tarihli Sayılı 2014/ Nolu Halkla İlişkiler Faaliyetleri Konulu Genelge ÜÇÜNCÜL MEVZUAT 19

20 ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİL DÜZEY MEVZUAT (ANAYASA, KANUN, ULUSLARARASI SÖZLEŞME) Tarihli 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu tarih ve sayılı R.G. yayımlanan 5049 Sayılı Çocukların Korunması ve Ülkeler Arası Evlat Edinme Konusunda İş Birliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak. Kan tarih ve Sayılı Küçüklerin Evlat Edindirilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük Tarih ve Resmi Gazetede Yayımlanan 4058 sayılı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun tarih ve sayılı R.G. yayımlanan 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İKİNCİL MEVZUAT (YÖNETMELİK, YÖNERGE VB.) Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik (R.G.Tarih : Sayı : ) Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme, Korunma Kararlarının Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik (R.G.Tarih : Sayı : 18235) ÜÇÜNCÜL MEVZUAT tarih ve 01 Sayılı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge tarihli ve 815sayılı Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl ve İlçe Koordinasyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi tarih ve 145 Sayılı Evlat Edinme Yönergesi tarih ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2012/9 sayılı Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kuruluna İlişkin Başbakanlık Genelgesi tarih ve 1281 sayılı Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerinin Oluşturulması, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge tarih ve 241 sayılı Çocuk Danışma Kurulunun Oluşturulması ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 20

21 BİRİNCİL DÜZEY MEVZUAT (ANAYASA, KANUN, ULUSLARARASI SÖZLEŞME) İKİNCİL MEVZUAT (YÖNETMELİK, YÖNERGE VB.) Çocuk Yuvası Yönetmeliği (R.G.Tarih: Sayı: ) Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik (R.G. Tarih : Sayı : Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G.Tarih: Sayı: 27015) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği (R.G. Tarih Sayı 27339) Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği (R.G. Tarih Sayı : 24539) Koruyucu Aile Yönetmeliği R.G. Tarih Sayı ) Sosyal Ekonomik Destek Yönetmeliği (R.G.Tarih ve Sayı ) Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik (RG Tarih: Sayı: 22781) Korunmaya Ve Bakıma Alınmış Olup İşgörme Gücüne Sahip Ve İstekli Olanların Bulundukları Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Uygun Görülen Hizmetlerinde Çalıştırılmalarına İlişkin Yönetmelik (R.G Tarih: Sayı: Korunmaya Muhtaç Çocukların İş ve Meslek Sahibi Olabilmeleri İçin İşyerlerinde Çalıştırılma Esaslarına İlişkin Yönetmelik (R.G. Tarih : Sayı : ) Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik (R.G. Tarih Sayı :29028) ÜÇÜNCÜL MEVZUAT Çocuk Evleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge 2011/ tarihli Sosyal Ekonomik Destek Genelgesi tarihli Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklara İlişkin Minimum Standartlar Yönergesi Çocuk Ve Gençlik Merkezleri Sokakta Çalışan/Yaşayan Çocuklar Yönergesi 21

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar. SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 20152019 STRATEJİK PLAN 20152019 DURUM ANALİZİ HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Tablolar... 3 Şekiller... 3 BÖLÜM I... 4 1. Giriş... 4 1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı... 4 1.2. Hazırlık

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımının sağlanmasına yönelik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri

Ara ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI. Aralık 2014. Kontrol Ortamı. Risk Değerlendirme. İzleme. Kontrol Faaliyetleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ara Kontrol Ortamı İzleme Risk Değerlendirme Aralık 2014 Bilgi ve İletişim Kontrol Faaliyetleri , Çukurova Üniversitesi Balcalı /ADANA www.cu.edu.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular

2015 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Örnek Sorular 1. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatının hizmet birimidir? A) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu B) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu C) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı