2014 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2014 YILI FAALİYET RAPORU

2 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

3 BAKAN SUNUŞUU Bakanlığımız aileye dayanan, arzz odaklı, insan ve hak temelli hizmet anlayışını benimsemiştir. Çocuk, kadın, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimize yönelik sosyal politikaları aile temelli olarak belirlenmeye ve uygulanmaya gayret ediyoruz. Aile, birey ve toplum içinn ikamesi olmayan bir kurumdur. Bu anlayışla, sosyal politikalarımızın merkezinde aile, ailenin bütünlüğü ve aile değerleri yer almaktadır. Ayrıcaa yönetişimm ilkeleri gereği milletimizin faydasına çalışan ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve uyum içinde çalışıyoruz. Kadınlarımızın toplumsal hayatınn tüm alanlarında hak ve imkânlardan eşitt biçimde yararlanması amacıyla hukuki, sosyal, ekonomik ve kurumsal düzenlemeler gerçekleştirirken; engelli ve yaşlı hizmetleri alanında sosyal ve ekonomik sebeplerle muhtaç durumda olan vatandaşlarımıza insan onuruna yakışır şekilde bakım ve korunma hizmetleri sunmayı hedefliyoruz. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız için koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlere devam ettik. Her çocuğun ailesi yanında veya ailee sıcaklığı taşıyan bir ortamda yetiştirilmesi hedefine yönelik politikalar geliştirilmeye ve uygulamayaa çalıştık. Bunun için koğuş tipi bakımdan çocuğun kendi ailesi veya koruyucuu aile yanında bakımına öncelik verip, bunun sağlanamadığı hallerde ise çocuklarımızı ev tipi bakım modeli olan o Sevgi Evlerine yerleştirdik. Önemli ölçüde tamamlanan bu dönüşüm kapsamında koğuş tipi bakım istisna durumuna getirilmiş olup, önümüzdeki yıllarda tamamen sona erdirilecektir yaş arası çocuklara özgü oluşturduğum muz Çocuk Destek Merkezlerinde suç mağduru olan, suça sürüklenen ve sokakta risk altında bulunan; haklarında ilgili mahkeme tarafından korunma kararı verilen çocukların yaşadıkları risk r ve travmaların sağaltımına yönelik ANKAA psikososyal destek programını geliştirdik ve uygulamayı başlattık. Kapsamlı yardım programlarıyla, muhtaç ve mağdur vatandaşlarımıza yönelik destek ve hizmetlerimiz hak temelli olarak sunulmaktadır. Sosyal yardımlar, Bütünleşik Sosyal Yardımm Hizmetleri modülü sayesinde vatandaş odaklı, etkin ve objektif f kriterlere dayalı olarak sunulmakta; ; diğer yandan sosyal yardım-istihdam bağlantısı kurmak üzere İŞKUR ile koordineli olarakk çalışılmaktadır. Bakanlığımızca yürütülen sosyal yardımlar ve hizmetler kapsamında korunmaya ihtiyaç duyan kesimlerin ihtiyaçlarının adil, yerinde ve zamanında karşılanması için hane ve arz odaklı bir sisteme geçmeyee çalışılmakta olup, pilot çalışmaları yürütülmeye başlanan ASDEP (Aile Sosyal Destek Programı) ile arz odaklı yaklaşım tam anlamıyla hayata geçirilecektir. Şehit yakınları ile gazilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelikk ulusal politikalar çerçevesinde, 6287 vatandaşımızın kamu kurumlarındaa istihdamları gerçekleştirilmiş olup, ayrıca müracaat eden hak sahiplerine ücretsiz seyahat kartlarınınn dağıtımı yapılmıştır.

4 İdare Faaliyet Raporları Bakanlığımız merkez, taşra birimleri ve hizmet kuruluşlarımızın gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin ayrıntılı bilgi içermektedir. Faaliyet Raporları kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirme amacının yanında kamuda hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin bir gereği olarak da değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, gerek 2014 yılı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde gerekse bu raporun hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, 2014 yılı Faaliyet Raporu nun ülkemize ve Bakanlığımıza katkı sağlaması dileğiyle tüm Bakanlık çalışanlarına görevlerinde başarılar dilerim. Doç. Dr. Ayşenur İSLAM Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

5 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, sosyal devlet anlayışıyla; toplumun temel taşı olan aileyi merkeze alarak, tüm vatandaşlarımızın toplumsal yaşama tam ve etkinn katılımlarını sağlamak için politika üretmekte ve hizmet h sunmaktadır. Bakanlığımız, sosyal politika p üretmenin yanında ülke çapında yer alan çok sayıdaki hizmet kuruluşlarıyla aile, çocuk, kadın, yaşlı, engelli, şehit yakını, ve gazilerimizee hizmet sunmakta s ve SYD Vakıfları aracılığıyla da ihtiyaçç duyan vatandaşlarımız için sosyal yardım programları yürütmektedir. Bu doğrultuda çalışmalarımızın niteliği ve kapsamı diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarla işbirliğini ve koordinasyonu gerektirmektedir. Kadınlarımızın toplumsal hayatın tüm alanlarında hak ve v imkânlardan eşit biçimde yararlanması ve toplumsal yapı içerisinde güçlüü hale gelmesi, engellilerimizin toplum içerisinde hizmetlere ulaşmada sorun yaşamamaları ve eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında var olan tüm imkânlardan yararlanmaları, yaşlılarımızın ise yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve toplumsal statü ve rollerinin korunmasına çalışılmaktadır.. Çocuklarımıza da koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici çalışmalarla aile sıcaklığını hissettirecek ortam ve imkânların sunulabilmesine gayret gösterilmektedir. Bakanlığımız 2014 yılında şehit yakınları ile gazilerimizin mağduriyetlem erinin giderilmesine yönelik olarak da çalışmalar yürütmüş, bu kapsamda hak sahiplerine istihdam ve ücretsiz seyahat hakkı tanınmıştır. Sosyal yardımlar kapsamında korunmayaa ihtiyaç duyan kesimlerin ihtiyaçlarının adil,, yerinde ve zamanında karşılanması için hane vee arz odaklı bir sisteme geçmeyee çalışılmakta, daha etkin ve yerinde hizmet sunmak amacıylaa hareket edilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı ile hesap verebilirlik ve saydamlığın sağlanmasını esas e almaktadır yılında 633 sayılı KHK ile kurulan Bakanlığımız ilgili Kanunun gerektirdiği bir yönetim sistemi anlayışıı ile, stratejik amaç ve hedeflerini gösteren ilk stratejik planını p dönemi için uygulamaya koymuştur. Bu doğrultudaa hazırlanan 2013 yılı İdare Faaliyet Raporunun ardındann kamuoyunun bilgisine sunulann 2014 yılı İdare Faaliyet Raporu da saydamlık ve hesap verme ilkelerinin uygulamaya geçirildiği bir belge olma iddiası taşırken aynı zamanda Bakanlığımız faaliyetleri ile ilgili ilgililerin bilgilenme ihtiyacını da ayrıntılı birr şekilde karşılayacak şekilde hazırlanmıştır yılı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ve bu raporunn hazırlanmasında görev alan Bakanlığımız çalışanlarına teşekkür eder,, başarılar dilerim. Nesrin ÇELİK Müsteşar

6 İÇİNDEKİLER I) GENEL BİLGİLER A) MİSYON VE VİZYON B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C) İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER ) Fiziksel Yapı ) Örgüt Yapısı ) Mevzuat Envanteri ) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ) İnsan Kaynakları ) Sunulan Hizmetler (1) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (3) Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (4) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (5) Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (6) Denetim Hizmetleri Başkanlığı (7) İç Denetim Birimi Başkanlığı (8) Strateji Geliştirme Başkanlığı (9) Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı (10) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (11) Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (12) Hukuk Müşavirliği (13) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (14) Personel Dairesi Başkanlığı (15) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (16) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (17) Özel Kalem Müdürlüğü ) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II) AMAÇ VE HEDEFLER A) İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER ) 10. Kalkınma Planı ) Öncelik ve Tedbirler ) Değerler ve İlkeler III) FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) MALİ BİLGİLER ) Bütçe Uygulama Sonuçları ) Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ) Mali Denetim Sonuçları B) PERFORMANS BİLGİLERİ ) Faaliyet ve Proje Bilgileri ANA HİZMET BİRİMLERİ (1) SOSYAL YARDIMLAR (2) AİLEYE YÖNELİK HİZMETLER (3) ÇOCUK HİZMETLERİ (4) KADINA YÖNELİK HİZMETLER (5) ENGELLİLERE YÖNELİK HİZMETLER (6) ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YÖNELİK HİZMETLER DANIŞMA VE DENETİM HİZMETLERİ

7 (7) DENETIM HIZMETLERI (8) İÇ DENETİM (9) STRATEJİ GELİŞTİRME (1) HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ (2) BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ (3) AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER (4) EĞİTİM VE YAYIN HİZMETLERİ (5) PERSONEL HİZMETLERİ (6) BİLGİ İŞLEM ) Performans Sonuçları Tablosu ) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ) Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi II) KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A) ÜSTÜNLÜKLER B) ZAYIFLIKLAR C) DEĞERLENDİRME III) ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

8 TABLOLAR: Tablo 1: Hizmet Kuruluşları Tablo 2: Yıllar itibarıyla fiili çalışan personel durumu Tablo 3: Bazı Ünvanlarda Çalışan Personel Sayısı Tablo 4: Merkez Teşkilatı Hizmet Sınıfları ve Cinsiyet Durumu Tablo 5: Taşra Teşkilatı Hizmet Sınıfları ve Cinsiyet Durumu Tablo 6: ASPB Merkez Teşkilatı Eğitim Durumu Tablo 7: ASPB Taşra teşkilatı eğitim durumu Tablo 8: Bakanlığımız Yılları Arası Bütçe Ödeneklerinin Genel Bütçe Içindeki Payı Tablo 9: yılları arası ASPB Toplam Ödenek ve Toplam Harcamaları Tablo 10: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2014 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek ve Harcama Miktarları Tablo 11: Rakamlarla Türkiye de Sosyal Yardım (2014) Tablo 12: Niteliklerine Göre Sosyal Yardım Programları Tablo 13: İllere Göre Teslimi Gerçekleşen Konut Sayısı Tablo 14: Yıllara Göre Yakacak Yardımları Tablo 15: Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yapılan Yardımlar Tablo 16: Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar Tablo 17: Eğitim Yardımları Tablo 18: 2014 Yılı Şartlı Eğitim Yardımları Okul Kademelerine ve Cinsiyete Göre Faydasahibi / Haksahibi Dağılımı Tablo 19: Şartlı Eğitim Yardımları Aktarılan Kaynak Tutarı Tablo 20: Öğle Yemeği Yardımı Kaynak Tutarı Tablo 21: Ücretsiz Ders Kitabı Aktarılan Kaynak Tutarı Tablo 22: Engelli Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması Aktarılan Kaynak Tablo 23: Yurt Yapımı Desteklenen Proje Sayısı Tablo 24: 2014 Yılı Şartlı Sağlık Yardımları Tablo 25: Şartlı Sağlık Yardımı Çocuk Aktarılan Kaynak Tablo 26: Şartlı Sağlık Yardımı Kadın Aktarılan Kaynak Tablo 27: Tedavi Destek Yardımları Tablo 28: Gelir Seviyesi Sınıfları Tablo 29: 2014 Yılında Karar Verilen GSS Gelir Tespiti Sonuçları Tablo 30: GSS Kapsamında Ödenen Prim Tutarları ve Kişi Sayısı (2014 Ocak Haziran) Tablo 31: GSS Kapsamında Ödenen Prim Tutarları ve Kişi Sayısı (2014 Temmuz Aralık) Tablo 32: Aşevleri Aktarılan Kaynak ve Kişi Sayıları Tablo 33: 2014 Yılı Içinde Aktarılan Kaynak Tutarları ve Faydalanıcı Sayıları Tablo 34: 2014 Yılında Proje Türlerine Göre Kabul Edilen ve Reddedilen Proje Sayıları Tablo 35: Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi ( ) Tablo 36: Genel Proje Destekleri Tablo 37: Sosyal Hizmet Projeleri Tablo 38: Dönemi Yıllara Göre İstihdam Edilen Kişi Sayıları Tablo 39: 2014 Yılı İstihdam Faaliyetleri Tablo 40: 2014 Yılı İstihdam Yardımları Tablo 41: 2014 Yılında TÜBİTAK tarafından verilen sistem eğitimleri Tablo 42: Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Sayısı Tablo 43: Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Bakılan Çocuk Sayısı

9 Tablo 44: Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinden Ücretsiz Bakım Hizmetinden Yararlanan Çocuk Sayıları Tablo 45: Sevgi Zinciri Uygulaması Kapsamında Bakımevlerinden Faydalanan Çocuk Sayıları Tablo 46: Uçurtmayı Vurmasınlar Projesi Kapsamında Kreşlerden Yararlanan Çocuk Sayısı Tablo 47: 2014 Yılı Sosyal Yardım Miktarları Tablosu Tablo 48: Aileye Dönüş ve Aile Yanında Destek Uygulaması Kapsamında Sosyal ve Ekonomik Destek Verilen Çocukların Yıllara Göre Sayısı Tablo 49: Yılları İtibariyle Ailesi Yanına Döndürülen Çocuk Sayısı Tablo 50: Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden Yararlananların Eğitim Gruplarına Göre Sayısı Tablo 51: Yılları Arasında Koruyucu Aile Hizmetinden Yararlandırılan Çocuk Sayısı Tablo 52: Kuruluşların İstatistiksel Dağılımı Tablo 53: 2014 Yılı Yurtdışından Gelen Kişi Ve Gruplar Tablosu Tablo 54: Denetim, İnceleme, Araştırma ve Soruşturmalara İlişkin Bilgiler Tablo 55: Denetim, Araştırma, İnceleme ve Soruşturmaların Birim Türlerine Göre Dağılımı Tablo 56: Bakanlığımız Stratejik Planında Başkanlığımızı İlgilendiren Amaç ve Hedefler Tablo 57: Ön Mali Kontrol Kapsamında Yapılan İşlem Türleri Tablo 58: Bütçe İşlemler Tablosu Tablo 59: Davalara İlişkin Bilgiler Tablo 60: Duruşmalara İlişkin Bilgiler Tablo 61: Hukuki Görüşlere İlişkin Bilgiler Tablo 62: Mevzuat Çalışmalarına İlişkin Bilgiler Tablo 63: Diğer İşlemlere İlişkin Bilgiler Tablo 64: Ülke Bazında Uluslararası Sosyal Hizmet Vaka Sayıları Tablo 65: Eğitimler

10 GRAFİKLER Grafik 1: Personelin Bazı Unvanlara Göre Dağilimi Grafik 2: ASPB Merkez Teşkilatı Cinsiyet Dağılımı Grafik 3 ASPB Taşra Teşkilatı Cinsiyet Dağılımı Grafik 4: ASPB Merkez Teşkilatı Eğitim Durumu Grafik 5: ASPB Taşra teşkilatı eğitim durumu Grafik 6: 2014 Yılsonu Toplam Ödeneğin Ekonomik Bazda Dağılımı Grafik 7: 2014 Yılsonu Toplam Ödeneklerin Fonksiyonel Düzeyde Dağılımı Grafik 8: 2014 Yılsonu Harcamaların Fonksiyonel Düzeyde Dağılımı Grafik 9: Yıllar İtibariyle Sosyal ve Ekonomik Destek Yapılan Kişi Sayısı Grafik 10: Korunma Kararlı Çocuklar Grafik 11: Korunma Kararı Alınmadan Ailesi Yanında Desteklenen Çocuklar Grafik 12: Koruyucu Aile Yanında Bakımı Sağlanan Çocuk Sayısı Grafik 13: Yıllar İtibariyle Evlat Edindirilen Aile Sayısı

11 I) GENEL BİLGİLER A) Misyon ve Vizyon Misyonumuz Birey, aile ve toplum refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyen katılımcı anlayışla, adil ve arz odaklı bütüncül sosyal politikalar üretmek, uygulamak ve izlemek. Vizyonumuz Türkiye nin 2023 e doğru tarihsel yürüyüşünde, mutlu birey ve güçlü ailelerden oluşan müreffeh bir toplum için, zamanın ruhunu yakalayan, değişimi yönetebilen ve buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri önleyici sosyal politikalar geliştiren ve uygulayan bir bakanlık olmak. 11

12 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır: Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını izlemek ve ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek geliştirmek. Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunarak gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek, kadının insan haklarını korumak ve geliştirmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, kadınlara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve mahrumiyetten korunması amacıyla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak. Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek; korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, kadın, engelli ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşları kurmak ve işletmek. Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddî, manevî ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli planlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 12

13 Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek. Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin, belirlenen ilke, usûl ve standartlar çerçevesinde denetimini yapmak. Sosyal hizmet ve yardım faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek, kontrol etmek, izlemek ve geliştirilecek politika, strateji ve önlemler bağlamında değerlendirmek. Sosyal hizmetler ve yardımlar alanındaki uluslararası gelişmeleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katkı vermek ve yürütülecek çalışmalarda yararlanmak üzere değerlendirmek, bu alanda taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve anlaşmaların ulusal düzeyde uygulanmasını sağlamak. Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak. 13

14 C) İdareye İlişkin Bilgiler 1) Fiziksel Yapı Bakanlığımızın yerleşimi; Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi Sokak No: 10/A Çankaya adresinde bulunan Bakanlık ana hizmet binasıdır. Yapılması planlanan Bakanlık Merkez Teşkilatı Yeni Hizmet Binası yapımı amacıyla ada 1 nolu parselde bulunan ,63 m 2 lik alana sahip arsa için 04/08/2014 tarihinde proje ihalesi yapılmış ve 18/09/2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 25/09/2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Söz konusu işin bitim tarihi 23/03/2015 olarak tespit edilmiştir. Bakanlık Merkez Teşkilatı Yeni Hizmet Binası projesine ait özel teknik şartname doğrultusunda alternatifli olarak hazırlanan mimari eskiz projeler 09/12/2014 tarihinde Sayın Bakanımız Doç. Dr. Ayşenur İSLAM a arz edilmiştir. 14

15 2) Örgüt Yapısı Bakanlık merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. MERKEZ TEŞKİLATI Bakan Yardımcısı Çiğdem ERDOĞAN ATABEK BAKAN Ayşenur İSLAM Özel Kalem Müdürlüğü Abdulkadir ABDUŞOĞLU Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Sevim TAŞDELEN Strateji Geliştirme Başkanlığı Mahmut EVKURAN İç Denetim Birimi Başkanlığı Yaşar ÖKTEM Müsteşar Nesrin ÇELİK Denetim Hizmetleri Başkanlığı İsmail YÜKSEKTEPE Hukuk Müşavirliği Ahmet Murat ALTUĞ Müsteşar Yardımcısı Gazi ALATAŞ Müsteşar Yardımcısı Ömer BOZOĞLU Müsteşar Yardımcısı İmambey ERTEM Müsteşar Yardımcısı Mustafa KARAMAN Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü İshak ÇİFTÇİ Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Temindar AYTEKİN Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Mustafa DURMUŞ Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tacettin GÜNEŞ Darülaceze Başkanlığı Aylin ÇİFTÇİ Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Gülser USTAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mustafa OKUR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Abdurrahman MADAN Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Gamze AYRIM Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü Osman SAĞ Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Ercüment IŞIK Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ömer ÖĞREDİCİ Personel Dairesi Başkanlığı Mahmut KARDAŞ 15

16 TAŞRA TEŞKİLATI İL MÜDÜRÜ İL MÜDÜR YARDIMCILARI Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ ÇOCUK HİZMETLERİ Çocuk Destek Merkezleri (KBRM, BSRM, ÇOGEM) Çocuk Yuvaları Yetiştirme Yurtları Çocuk Evleri Sitesi Huzurevleri Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yaşlı Yaşam Evleri Kamu, Özel, Belediye, Dernekle Azınlıka ait Huzurevleri YAŞLI HİZMETLERİ ENGELLİ HİZMETLERİ Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (Yatılı) Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezleri (Gündüzlü) Umut Evleri Özel Bakım Merkezleri ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER KADINA YÖNELİK HİZMETLER Kadın Konukevleri Erkek Konukevleri İlk Kabul Birimleri Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) Sivil Toplum, Belediye, Vakıf Kadın Konukevleri SOSYAL YARDIMLAR VE STK LARLA KOORDİNASYON HİZMETLERİ İDARİ VE MALİ İŞLER FON KURULU YAPISI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Fon Sekretaryası) FON KURULU ASP Bakanı (BAŞKAN) Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı, Vakıflar Genel Müdürü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI MÜTEVELLİ HEYETİ Mülki İdare Amiri (Vali / Kaykamam) Belediye Başkanı İl / İlçe Müdürleri Köy Mahalle Muhtarı STK temsilcisi Hayırsever vatandaş 16

17 Tablo 1: Hizmet Kuruluşları Çocuk Hizmetleri Kuruluşları Çocuk Yuvaları Yetiştirme Yurtları Çocuk Evleri Siteleri Çocuk Destek Merkezleri (Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri (BSRM), Koruma, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri (KBRM) ve yatılı Çocuk ve Gençlik Merkezleri (ÇOGEM)) Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri (ÇEKOM) Çocuk Koruma, İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimleri (ÇOKİM) Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Kuruluşları Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Aile Danışma ve Rehabilitasyon Merkezleri Huzurevleri ve Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Engelsiz Yaşam Merkezleri Umut Evleri Yaşlı Yaşam Evleri Aile ve Toplum Hizmetleri Kuruluşları Özel Aile Danışma Merkezleri Sosyal Hizmet Merkezleri Kadın Hizmetleri Kuruluşları Kadın ve Erkek Konukevleri Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) Sosyal Yardım Kuruluşları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Bağlı Kuruluşlar Darülaceze Müessesi Müdürlüğü 17

18 3) Mevzuat Envanteri AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİL DÜZEY MEVZUAT (ANAYASA, KANUN, ULUSLARARASI SÖZLEŞME) 1- T.C. Anayasası Tarih Ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Tarih Ve 633 Sayılı KHK Tarih ve 662 Sayılı KHK Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 657 sayılı Kanun, 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 5018 ve 5436 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve diğer kanunlar Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Sayılı Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İKİNCİL MEVZUAT (YÖNETMELİK, YÖNERGE VB.) Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği ( Bu Yönetmelik Tarihli Ve 633 Sayılı Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 Nci Maddesi İle Tarihli Ve 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 4 Üncü Maddesine Dayanılarak Hazırlanmış Tarih Ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Tarihli ve 2012/3577 Sayılı Kararnamenin Eki Esaslar 1.1. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI -AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE ÜÇÜNCÜL MEVZUAT 18

19 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ BİRİNCİL DÜZEY MEVZUAT (ANAYASA, KANUN, ULUSLARARASI SÖZLEŞME) Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan 5432 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İKİNCİL MEVZUAT (YÖNETMELİK, YÖNERGE VB.) Tarihli Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Tarihli 2005/3 Nolu Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor Konulu Başbakanlık Genelgesi Tarihli 2006/2 Nolu Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor Konulu Başbakanlık Genelgesi Tarihli Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarihli Resmi Gazetede Dışişleri Bakanlığınca Yayımlanan 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Hakkında Tebliğ Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Maliye Bakanlığınca Yayımlanan Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği Tarihli 2004/2 Nolu Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Konulu Başbakanlık Genelgesi Tarihli 2006/3 Nolu Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) Doğrudan Başbakanlık Konulu Genelge Tarihli 08 Sayılı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin Görevleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Tarihli Sayılı 2014/05 Nolu Alo 183 Çağrı Merkezleri Hizmetleri Konulu Genelge Tarihli 1054 Sayılı 2012/04 Nolu Basın ve Halkla İlişkiler Konulu Genelge Tarihli Sayılı 2014/ Nolu Halkla İlişkiler Faaliyetleri Konulu Genelge ÜÇÜNCÜL MEVZUAT 19

20 ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİL DÜZEY MEVZUAT (ANAYASA, KANUN, ULUSLARARASI SÖZLEŞME) Tarihli 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu tarih ve sayılı R.G. yayımlanan 5049 Sayılı Çocukların Korunması ve Ülkeler Arası Evlat Edinme Konusunda İş Birliğine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak. Kan tarih ve Sayılı Küçüklerin Evlat Edindirilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük Tarih ve Resmi Gazetede Yayımlanan 4058 sayılı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Sözleşmesinin Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun tarih ve sayılı R.G. yayımlanan 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İKİNCİL MEVZUAT (YÖNETMELİK, YÖNERGE VB.) Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik (R.G.Tarih : Sayı : ) Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme, Korunma Kararlarının Alınması ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik (R.G.Tarih : Sayı : 18235) ÜÇÜNCÜL MEVZUAT tarih ve 01 Sayılı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge tarihli ve 815sayılı Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi Amacıyla Kurulan Merkezi, İl ve İlçe Koordinasyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi tarih ve 145 Sayılı Evlat Edinme Yönergesi tarih ve sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2012/9 sayılı Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kuruluna İlişkin Başbakanlık Genelgesi tarih ve 1281 sayılı Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerinin Oluşturulması, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge tarih ve 241 sayılı Çocuk Danışma Kurulunun Oluşturulması ve Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 20

21 BİRİNCİL DÜZEY MEVZUAT (ANAYASA, KANUN, ULUSLARARASI SÖZLEŞME) İKİNCİL MEVZUAT (YÖNETMELİK, YÖNERGE VB.) Çocuk Yuvası Yönetmeliği (R.G.Tarih: Sayı: ) Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik (R.G. Tarih : Sayı : Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (R.G.Tarih: Sayı: 27015) Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği (R.G. Tarih Sayı 27339) Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği (R.G. Tarih Sayı : 24539) Koruyucu Aile Yönetmeliği R.G. Tarih Sayı ) Sosyal Ekonomik Destek Yönetmeliği (R.G.Tarih ve Sayı ) Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik (RG Tarih: Sayı: 22781) Korunmaya Ve Bakıma Alınmış Olup İşgörme Gücüne Sahip Ve İstekli Olanların Bulundukları Sosyal Hizmet Kuruluşlarının Uygun Görülen Hizmetlerinde Çalıştırılmalarına İlişkin Yönetmelik (R.G Tarih: Sayı: Korunmaya Muhtaç Çocukların İş ve Meslek Sahibi Olabilmeleri İçin İşyerlerinde Çalıştırılma Esaslarına İlişkin Yönetmelik (R.G. Tarih : Sayı : ) Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik (R.G. Tarih Sayı :29028) ÜÇÜNCÜL MEVZUAT Çocuk Evleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge 2011/ tarihli Sosyal Ekonomik Destek Genelgesi tarihli Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuklara İlişkin Minimum Standartlar Yönergesi Çocuk Ve Gençlik Merkezleri Sokakta Çalışan/Yaşayan Çocuklar Yönergesi 21

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÖZÜRLÜLER KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT

ÖZÜRLÜLER KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT T.C. BAŞBAKANLIK Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayın No: 43 ÖZÜRLÜLER KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT HAZIRLAYANLAR Mustafa KAZKAYASI Yaşar KOCAOĞLU Ufuk AKGÜN Şule ÜRKER Ankara 2006 T.C. Başbakanlık Özürlüler

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AİİLE VE SOSYAL POLİİTİİKALAR BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94

Detaylı

2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız aileyi temel alan, insan odaklı ve hak temelli hizmet anlayışını

Detaylı

3 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28636

3 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28636 3 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28636 KANUN KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Kanun No Tarihi: 25/4/2013 MADDE 1 Bu maddenin yayımı tarihinde; 1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun;

Kanun No Tarihi: 25/4/2013 MADDE 1 Bu maddenin yayımı tarihinde; 1) 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun; Sayı : 28636 3 Mayıs 2013 CUMA Resmî Gazete KANUN KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE YER ALAN ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK İBARELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23.02.2012 tarili ve 03 No.lu Senato kararı ile HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ENGELLĠ ÖĞRENCĠ BĠRĠMĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

2013 YILI. FAALiYET RAPORU

2013 YILI. FAALiYET RAPORU 2013 YILI FAALiYET RAPORU Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı VERİ TÜRÜ VERİ KAYNAĞI İSTİHDAM Devlet Personel Başkanlığı Türkiye İş Kurumu EĞİTİM Milli Eğitim Bakanlığı SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü BAKIM Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Kontrollü Kopya İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR. 6 ay ay

Kontrollü Kopya İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR. 6 ay ay İlk : 25.11.2016 : Sayfa No : 1/14 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 13.12.1951 10.01.2017 5187 Sayılı Basın Kanunu 26.06.2004

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ İlk : 25.11.2016 : Sayfa No : 1/14 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 13.12.1951 10.01.2017 5187 Sayılı Basın Kanunu 26.06.2004

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü EN YOKSUL KESİM İÇİN SOSYAL YARDIM İSTİHDAM BAĞLANTISININ AKTİFLEŞTİRİLMESİ Aziz YILDIRIM Genel Müdür Mevcut Durum Faaliyetler Projeler MANTIKSAL ÇERÇEVE Sosyal Yardımlar-İstihdam

Detaylı

2014-2016 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi

2014-2016 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi 2014-2016 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi 2014-2016 DENETİM GÖREVLERİ YILLAR Denetimin Adı Denetim Alanının Kapsamı Denetlenen Birimler Denetim Ölçeği Risk Düzeyi 2014 2015 2016 Çocuk Evleri Süreci 31.01

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı SAVUNMASIZ VE ÖRSELENEBİLİR GRUPLARDA SAĞLIK HİZMETİ SUNUM PLANI Temel Hasta Hakları Hasta

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERİ İLGİLENDİREN YASAL MEVZUAT VE DİĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERİ İLGİLENDİREN YASAL MEVZUAT VE DİĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERİ İLGİLENDİREN YASAL MEVZUAT VE DİĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 28.05.2013 Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008

SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 53 İSTANBUL, 08.07.2008 01.07.2008 Tarihinden İtibaren, İşverenlerin 50 veya Daha Fazla İşçi Çalıştırdıkları İş Yerlerinde Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör

Detaylı

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No

Sivil Savunma Uzmanı. Sıra No MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATOPOL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ 2016 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMI ÇİZELGESİ Şube Müdürü 1 T.C. Anayasası 6 2 Atatürk

Detaylı

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi

Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çocuğa Yönelik Şiddetin Önlenmesi Teknik Destek Projesi EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ AMACINA YÖNELİK BAKANLIKLAR

Detaylı

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI ÇOCUK KORUMA KORUYUCU TEDBİRLER KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI KOORDİNATÖR KURULUŞ : Başbakanlığın 20.04.1963 tarih ve DPT Müst.nıın 3031-3-63/1972, Sayılı Genelgeleri. 18.10.2008 gün ve 27028 Sayılı Resmi

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında

Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayın Organı Mart 2014 Yıl: 1 Sayı: 10 Bakanımız, Çocuk Bakım Kuruluşları Öz Değerlendirme Toplantısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Çocuk Hizmetleri

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ. Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Sosyal Yapı Özel İhtisas Komisyonu Çalışmaları 14.05.2013 Anadolu Üniversitesi Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak

Detaylı

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 15/8/2016 No : 674 Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982 No: 2709 25/10/1983 No : 2935

Detaylı

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet

AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet AK Parti Hükümetlerinin Yoksullukla Mücadele Performansı ve Sosyal Devlet Türkiye yarım yüzyılı aşkın bir süredir Avrupa Birliği üyeliğine aday bir ülke. Ne var ki, son on yılda kat edilen büyük gelişmelere

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE Amaç SOSYAL HĠZMETLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1-

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI

T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI T.C. MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI 5510 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR TESBİTİ İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYULACAK İLKE VE USULLER HAKKINDA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM G E N E L E S A S L

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ

DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ DEVLET BAKANLARININ GÖREV DAĞILIMI BELİRLENDİ Ağustos 31, 2007-12:00:00 60. Hükümette Devlet Bakanlarının görev dağılımına ilişkin başbakanlık genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. DEVLET BAKANLARININ

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İş Tecrübesi 1989 1991 : Ankara Defterdarlığı, Sözleşmeli Personel. 1991 2000 : Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Muhasebe Denetmeni

İş Tecrübesi 1989 1991 : Ankara Defterdarlığı, Sözleşmeli Personel. 1991 2000 : Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Muhasebe Denetmeni Tel : 0 312 298 79 61 E-mail : suat.aksu@yok.gov.tr suataksu67@hotmail.com suataksu58@gmail.com Suat AKSU Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 25.10.1965 Doğum Yeri : Sivas Eğitim Durumu 1984-1988 : Ankara,

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015. Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk.

Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015. Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk. Sayı: Rehber.2015/016 Ankara, 20.03.2015 Konu: Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri Hk. Sigorta primi teşviklerine ilişkin gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA GELİR DESTEĞİNE İLİŞKİN REHBER

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA GELİR DESTEĞİNE İLİŞKİN REHBER ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA GELİR DESTEĞİNE İLİŞKİN REHBER 11/01/2016 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ/İNDİRİMLİ YARARLANACAKLAR... 4 a) Toplu taşımadan ücretsiz yararlanacaklar... 4 b)

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

Araştırma Raporu/10 02.04.2015

Araştırma Raporu/10 02.04.2015 Araştırma Raporu/10 02.04.2015 2014 YILINDA AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ARACILIĞIYLA YAPILMIŞ SOSYAL YARDIMLAR Mahmut Esen 1 Özeti: Kamu idarelerince yaklaşık on beş milyon civarındaki dar gelirli

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - T.C.İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı; İzmir

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN

MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Erkan KARAARSLAN MALİ HİZMETLER BİRİMİ Erkan KARAARSLAN info@erkankaraarslan.org MALİ HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREVLERİ a) İdarenin stratejik plan ve performans

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ

İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ (APAM) YÖNERGESİ 1 İLKADIM KAYMAKAMLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve PROJE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MERKEZİ APAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

SEYAHAT KART YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar AMAÇ

SEYAHAT KART YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar AMAÇ SEYAHAT KART YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan işletilen, işlettirilen,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

ĠSTĠHDAM Devlet Personel Başkanlığı Türkiye İş Kurumu. EĞĠTĠM Milli Eğitim Bakanlığı. SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

ĠSTĠHDAM Devlet Personel Başkanlığı Türkiye İş Kurumu. EĞĠTĠM Milli Eğitim Bakanlığı. SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Mart/2014 VERĠ TÜRÜ VERĠ KAYNAĞI ĠSTĠHDAM Devlet Personel Başkanlığı Türkiye İş Kurumu EĞĠTĠM Milli Eğitim Bakanlığı SOSYAL YARDIMLAR Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü BAKIM Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU ANADOLU PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks:

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Sayın Veliler, Şartlı Nakit Transferi(ŞNT), yani halk arasında bilinen ismiyle Öğrenci Parası ya da Çocuk Parası ekonomik güçlükler nedeniyle temel sağlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan; herhangi

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı