Şirketlerin ve iş arayanların sosyal medyayı iş pazarında nasıl kullandığını keşfedin. RAPOR 2014 Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şirketlerin ve iş arayanların sosyal medyayı iş pazarında nasıl kullandığını keşfedin. RAPOR 2014 Türkiye"

Transkript

1 Şirketlerin ve iş arayanların sosyal medyayı iş pazarında nasıl kullandığını keşfedin. RAPOR 2014 Türkiye 1

2 İş Pazarı Bünyesinde Arz ve Talebin Eşleşmesinde Sosyal Medya Kullanımı İş Arayanların Türkiye deki Algısı İşe almak her geçen gün daha sosyal bir olgu haline gelmeye başladı ve Adecco bunun nasıl işlediğini merak ediyor katılımcı aday ve insan kaynakları müdürü üzerinde 18 Mart ve 2 Haziran 2014 tarihleri arasında yürütülen bir araştırmada iş arayanlardan 369 (178 i tam cevap, 191 I kısmi cevaplardan oluşan 1 )adet cevap toplanmıştır. Bu araştırmada amaç kişilerin sosyal medya üzerinden nasıl iş aradıklarını, hangi araçları kullandıklarını ve kendilerini online (çevrimiçi) nasıl ifade ettiklerini görmektir. Örneğin çoğunluğunu (%64), üniversite mezunu (%89), 1981 (%54) yılından sonra doğmuş erkekler oluşturmaktadır. Hâlihazırda çalışanlar (%61) genellikle yönetici pozisyonundan (%67) başka pozisyonlarda çalışmaktadırlar. Bu raporda dört konu üzerinde durulmuştur: iş aramak için sosyal medya kullanımı, sosyal medyanın arz ve talep uyumundaki etkinliği, web itibarı ve iş arama üzerindeki etkileri ve bireysel adayların sosyal sermayesi. Aday araması yaparken Web 2.0 I nasıl keşfettiklerini anlamak için bu verileri incelemek, Doğu Avrupa/ Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinden (EE&MENA) alınan İşe Alımcıların anket sonuçlarını takip etmek oldukça ilginç. Rapor katılımcılar tarafından verilen cevapların detaylarını içeren istatistiksel bir ek ile sonuçlandırılmıştır. 1 Tablolarda ve grafiklerde verilen toplam değerler ayrıca sosyo-demografik profilleriyle ilgili bilgi sağlamayan kısmı yanıtları da içermektedir. Bu sebeple sosyo-demografik profillere uymayan değerler yansıtabilirler. 1

3 1. İş Aramak için Sosyal Medya Kullanımı Veriler iş arayanların %64 ünün sosyal medyayı iş arama amacıyla kullandığını göstermektedir. LinkedIn, profesyonel iş arama faaliyetleri için en çok (%53) kullanılan sosyal ağ sitesidir (grafik. 1). Grafik 1 Genel ve iş aramak için kullanılan sosyal mecralar.. Not: (1) General kullanım iş arama amacıyla kullanımı da içermektedir. (2) Dikkate alınan sosyal medya platformlarından en az birini kullanan katılımcıların yüzde oranı Toplam Sosyal Medya kullanımıdır(total Social Media) General Use Use for job search 2

4 Türkiye de, kadınlar ve erkeklerde hem genel hem de iş arama amacıyla sosyal medya kullanım oranları benzerlik gösterse de kadınlar az bir farkla da olsa sosyal medya kullanımına erkeklerden daha yatkındırlar (%99 vs %97 ve %74 vs 70). Adaylardan 1965 ve1980 (%99) yılları arasında doğanlar bu araçları en çok kullanan grubu oluşturmaktadır. Nispeten genç iş arayanların (33 yaş altı) %97 si en azından bir sosyal ağı iş bulma amacıyla düzenli olarak kullanmaktadır. Eğitim seviyesi önemli bir etkendir zira orta dereceli okul mezunu olanların arasında iş bulma amacıyla sosyal medya kullanımı yüksek eğitim seviyelerine ulaşma ile önemli ölçüde artmaktadır. Fakat genel kullanım söz konusu olduğunda mezuniyet seviyelerinin ötesinde eğitim seviyeleri önemini yitirmektedir (Tablo 1). Tablo 1 - Sosyo-demografik profiller bakımından genel ve iş aramak için kullanılan sosyal medya. Not: 1946 yılından önce doğan ve eğitim seviyesi "liseden az" ya da "lise" olan iş arayanların analizi çıkarılmak durumunda kalınmıştır. Çünkü örnek alanı kısıtlıdır. Genel Kullanım İş aramak için kullanım Cinsiyet Kadın 98,5 73,8 Erkek 96,5 70,2 Doğum Yılı ,8 62, ,5 76, Sonrası 96,9 69,8 Eğitim seviyesi (en son gidilen okul) Üniversite 97,0 68,4 Yüksek Lisans veya Doktora 97,1 79,4 Toplam 95,1 64,0 İş bulma amacıyla sosyal medya kullanım oranı işsiz olan ve iş arayan katılımcılar arasında daha yaygındır. Bu kullanım ilk işini arayanlar ya da hâlihazırda çalışanlarda daha seyrek görülmektedir. (Grafik. 2). 100 Grafik. 2 İstihdam durumu bakımından iş aramak için sosyal medya kullanımı ,7 64,0 81,0 66, Employed Unemployed and looking for work By employment status Looking for my 1 job Total 3

5 Online olarak iş aramak için yapılan, adaylarca en çok kullanılan farklı aktiviteler arasında iş ilanları üzerinden aramak (%85), başvuru yapılması (%79) ve potansiyel işverenlerin online sayfalarının araştırılması (%72). CVlerin dağıtılması nispeten daha azdır (%66) fakat Türk iş arayanların sosyal medyayı hala daha profesyonel temelde kullandıkları sonucuna varabiliriz (tablo 2). Tablo 2 - Belirli İş Arama Faaliyetleri için Sosyal Medya Kullanımı.. Not: Çoktan seçmeli soru. Derece İş arama faaliyetleri: 1 İş arama 85,3 2 Başvuru yapma 78,7 3 Potansiyel işverenlerin online sayfalarının araştırılması 72,0 4 Profesyonel ağ 68,4 5 Potansiyel işverenle ilgili neler söylendiğini kontrol etme 65,7 6 CV yayma 65,5 7 Kişisel Markalaşma 51,4 İş bulmak için sosyal medyanın kullanılması ayrıca adayın IT (bilişim) yetenekleri ile de ilgilidir. Yeteneklerin öz değerlendirmesi konusunda ise adaylar diğerleriyle bağlantı kurma (0,53) ve iletişim (0,53) konusunda kendilerini daha yetenekli bulmakta fakat sosyal medya kullanarak diğerlerinin hayatları üzerinde olumlu etkiler oluşturmaya daha az önem veriyorlar (0,27) (tablo. 3). Tablo. 3 - Sosyal Medyada Uzmanlık Endeksi.. Not: -1 den (kendine güven az) 1 e (kendine güven çok) endeks değeri, değer 0 nötr pozisyon Derece Sosyal Medya üzerindeki uzmanlıkla ilgili görevler 1 Sosyal medyayı diğerleriyle etkili iletişim kurma yolu olarak kullanabiliyorum 0,53 2 Sosyal medyayı kullanarak çok etkili iletişim kurabiliyorum 0,53 3 Diğer insanların sosyal medya içeriklerini okuyarak önemli ve ilginç bilgilere ulaşabiliyorum 0,52 4 Sosyal medyada paylaşımlar yaparak diğer insanlara önemli ve ilginç bilgiler sunuyorum 0,42 5 Sosyal medya kullanma konusunda çok etkinim 0,35 Endeks 6 Sosyal medya aracılığıyla diğer insanların hayatları üzerinde olumlu etkiler yaratabilirim 0,27 4

6 2. Sosyal Medyanın Arz ve Talep Uyumundaki Etkinliği Raporlaması yapılan iş arayan kişilerin %65 i sosyal medyayı CV lerini yaymak için kullanırken, %53 üyle en az bir kere işe alacak kişi tarafından iletişime geçilmektedir ve %17 si de sonunda iş teklifi almaktadır. Erkekler sosyal medyada kadınlardan daha aktif (%72 vs %65) ve işe alacak olan kişiler erkeklerle daha fazla iletişme geçmektedir (%55 vs %52). Fakat adayın iş teklifi alma oranları kadınlarda nispeten daha yüksektir (%20 vs %16). Sosyal medyanın CV yaymak için kullanımı yaş aralığında daha yaygındır (%74). İş adaylar sosyal medyada daha aktif olup (%83) ve işverenler tarafından daha çok aranmaktadırlar (%59). Fakat bu adayların iş teklifi alma oranları halihazırda çalışan adaylarınkiyle eşittir (%18) (tablo 4). Tablo 4 - Sosyo-demografik Özellikler ile İş sahibi olmak için Adımlar.. Not: 1946 yılından önce doğan ve eğitim seviyesi "liseden az" ya da "lise" olan iş arayanların analizi çıkarılmak durumunda kalınmıştır. Çünkü örnek alanı kısıtlıdır. Cinsiyet CV Yayma İşe alacak kişi tarafından iletişime geçilmiş İşi alma Kadın 65,1 52,3 19,6 Erkek 72,3 55,3 16,3 Doğum Yılı ,0 43,8 18, ,2 62,7 18, sonrası 68,1 50,0 16,3 Eğitim seviyesi (en son gidilen okul) Üniversite 67,7 50,4 17,3 Yüksek Lisans veya Doktora 81,8 73,5 20,6 İstihdam durumu Çalışıyor 61,9 55,6 18,2 İşsiz ve iş arıyor 82,5 58,6 18,3 Toplam 65,5 53,5 16,6 5

7 İş arayanlar, şirket profillerinde gösterilen farklı unsurların arasında et etkileyici olanın iş reklamları (etkileyicilik endeksi 0,70) olduğunu düşünmektedirler. Bu şirket tarafından paylaşılan içerikler (0,63) ve şirket ile ilgili genel bilgilerin sunulması (0,62%) takip etmektedir. Şirketler tarafından yönetilen sosyal medya profilleri genellikle Türk iş arayanlar tarafından ilişki kurma kanalı olmaktan çok bilgi veren panolar gibi algılanmaktadır (tablo 5). Tablo 5 - Şirketlerin Sosyal Medya Sayfalarının Etkileyicilik Endeksi. Not: -1 den (min etkileyicilik) 1 e (max etkileyicilik) endeks değeri Derece Şirketin Sosyal Medya Profilindeki Unsurlar Endeks 1 İş Paylaşımları (iş arama kabiliyeti) 0,70 2 Şirket tarafından paylaşılan içerik 0,63 3 Genel şirket bilgileri (örn: hakkımızda, iletişim...) 0,62 4 Şirketin kullanıcılarla olan etkileşimi 0,62 5 Tanıdıklar ya da kontakların şirket ile ilgili verdiği tavsiyeler 0,60 6 Diğer kullanıcı yorumları 0,55 7 Resimler 0,54 8 Şirket popülerliği (beğeniler, yorumlar...) 0,53 9 Takipçi sayısı (ör. fanlar, grup üyeleri...) 0,43 Farklı sosyal ağ siteleri arasında 0,54 etkinlik endeksiyle LinkedIn arz ve talep uyuşmasını sağlayan tek etkili platform olarak görülmektedir (endeks -1, en düşük etkinlik ve 1 en yüksek etkinlik arasında bir değer olarak kabul edilir). Daha etkin olmayanlar Facebook (-0,36) ve Twitter dır (-0,49) (grafik. 3). Grafik 3 - İşe alma amaçları için sosyal medyanın etkinlik endeksi. Not: 1 - den (azami etkinsizlik) 1 e (azami etkinlik) endeks değeri, değer 0 nötr pozisyon. 6

8 LinkedIn e daha yakından bakacak olursak bu sosyal ağın 1965 ve 1980 yılları arasında doğan adaylar tarafından, erkek ve kadın katılımcılar arasındaki ve genç (1981 sonrası doğanlar) ve daha yaşlı (1964 yılından sonra doğanlar) arasındaki tek yüzde noktasıyla ayrılan kullanım farkı ile daha fazla tercih edildiğini görebiliriz (grafik 4). Grafik. 4 - Cinsiyet ve Doğum Yılıyla İşe Alım Amacı için LinkedIn in Etkinlik Endeksi. Not: (1) -1 den (azami etkinsizlik) 1 e (azami etkinlik) endeks değeri, değer 0 nötr pozisyon (2) 1946 yılından önce doğan iş arayanların analizi çıkarılmak durumunda kalınmıştır. Çünkü örnek alanı kısıtlıdır Sosyal medya kullanımı ve adayların eğitim seviyesi arasındaki ilişki oldukça açıktır. Sosyal medyanın algılanan kullanabilirliğindeki artış eğitim seviyesindeki artışla doğru orantılıdır ve üniversite ve yüksek lisans mezunlarında oldukça yüksek seyretmektedir (0,76). İşsiz olanlar (0,74) halihazırda çalışanlara (0,52) kıyasla LinkedIn I daha faydalı görmektedirler (grafik 5). Grafik 5 - Eğitim Seviyesi ve Çalışma Durumu ile İşi Alım Amacı için LinkedIn in Etkinlik Endeksi Not: (1) -1 den (azami etkinsizlik) 1 e (azami etkinlik) endeks değeri, değer 0 nötr pozisyon. (2) Eğitim seviyesi "liseden az" ya da "lise" olan iş arayanların analizi çıkarılmak durumunda kalınmıştır. Çünkü örnek alanı kısıtlıdır. 7

9 3. Web İtibarı ve Bunun İş Aramaya Etkisi Adaylar online olarak profesyonel bir imaj oluşturmak için Facebook kullanmaya eğilimlidirler (0,50), fakat genellikle bilgilerin çoğunlukla arkadaşları tarafından görüldüğünü düşünmektedirler (0,36). Bu da Facebook un genellikle profesyonel ilişkilerden çok arkadaşlığa yönelik bir sosyal paylaşım platformu olduğu fikrini doğrulamaktadır. Tablo. 6 - Üyenin Facebook taki Özel ve Profesyonel İmajı ile ilgili Belirli Argümanlarla Katılma Endeksi Not: -1 (azami katılmama) 1 e (azami katılma) endeks değeri, değer 0 nötr pozisyon.. Derece Gizlilik hakkında belirtilenler Endeks 1 Online olarak profesyonel bir imaj sürdürmek önemlidir 0,50 2 Profilimin yalnızca arkadaşlarım tarafından görüldüğünü düşünüyorum 0,36 3 Online imajım geleceğim için önemlidir 0,35 4 Profilimde profesyonel bir imaj çizmek için çaba harcıyorum 0,23 5 Sayfama yalnızca arkadaşlarım ulaşabilir -0,21 Türkiye deki adayların web profillerinde bulunan unsurlar profesyonel deneyim(0,74) ve kişisel bilgilerken (0,72), kontak sayısı, başka kişiler tarafından paylaşılan referanslar ve yorumlar nispeten daha azdır. İşe alacak olan kişilerin önem verdiği profesyonel ödüller ve dereceler adaylar tarafından göz ardı edilmiştir (0,54) (tablo. 7). Tablo. 7 Sosyal Medya Profilinde Bulunan Kariyer Bilgileri: Mevcudiyet Endeksi. Not: -1 den(unsur tamamen yok) 1 e (unsur var) endeks değeri. Derece Sosyal Medya Profilindeki Unsurlar Endeks 1 Profesyonel Deneyim 0,74 2 Kişisel Bilgiler (ör. İlişki durumu, cinsiyet...) 0,72 3 Profilde oluşan kişilik 0,71 4 Fotoğraflar 0,57 5 Başkaları tarafından paylaşılan referans ve yorumlar 0,56 6 Profesyonel ödül ve dereceler 0,54 7 Hobiler ve kişisel ilgi alanları 0,50 8 Kontak sayısı 0,50 9 Paylaşılan içerikler 0,49 Adayın web itibarını kötü etkileyebilecek unsurlara gelince, hemen hemen hepsinin oldukça düşük mevcudiyet endeksi olduğunu görebiliriz (0 ın altında). Özellikle adaylar laubali selfieler (-0,29) ve örneğin alkol alırken çekildikleri (-0,26) gibi tartışmaya açık (sakıncalı) bağlamlarda fotoğraf yayınlamaktan kaçınmaktadırlar. Ayrıca tartışmalı konulara yorum yapmak ya da oldukça negatif olan Üniversite ya da çalışma alanı politikalarına (-0,49), zarar veren içerikli videolar paylaşmak gibi aktiviteleri görüntülemeye eğilimlidirler zira işe alanların en negatif paylaşımlarda görüntüleme yaptıkları örneklerine rastlanmıştır (tablo. 8). Tablo. 8 Sosyal Medya Profilinde Paylaşılan Unsurlar: Mevcudiyet Endeksi. Not: -1 den (hiç olası değil) 1 e (çok olası)endeks değeri. Derece Sosyal Medya Profilindeki Unsurlar Endeks 1 (çok bulan) Sakıncalı selfie / etiketlenmiş fotoğraf (ör. Alkol alırken) -0,26 2 Laubali selfieler ya da etiketli fotoğraflar (ör. Mayolu/bikinili) -0,29 3 Sakıncalı konulara yorumlar (ör. illegal uyuşturucular) -0,46 4 (Az bulunan) Üniversite ya da iş yeri politikalarına zarar verecek olan faaliyetlere katılımla ilgili yorumlar -0,49 8

10 4. Bireysel Adayların Sosyal Sermayesi 1 Çok sayıda araştırma arz ve talebin eşleşmesinde en etkili kanalın ağızdan ağza yayılma olduğunu göstermiştir. Bu sebeple, adayların yalnızca kişisel sosyal ağlarının konfigürasyonunu araştırmak değil bunun yanında bu ilişkileri çeşitlendirmede ve yeni bilgilere ulaşmada rol oynayan sosyal medya üzerine de çalışmak oldukça önemlidir. Bu şekilde bireyin sosyal sermayesinin refahını tahmin etmeye razı olan araştırmaları boyunca geniş olarak savunulan araçlardan biri olan pozisyon üreticisini kulanmış oluruz. Öncelikle sosyal ağlarına ait olan profesyonel figürlerin değerlendirilmesiyle yapılır. İşin prestij durumu ile ilgili olan orantısal ağırlık, profesyonel sınıf yapısı olarak sınıflandırıldığı gibi, her mesleğe atfedilir. Bu da sosyal sermayede refah durumları baz alınarak sosyal ağların zayıf (düşük sosyal sermaye), orta ya da zengin (yüksek sosyal sermaye) olarak derecelendirilmesini sağlar. Araştırmayı geliştirmek için kontakların offline, online ya da çoklu (her ikisi de) etkileşimler gerçekleştirdiğini sorarak çeşitlendirdik. Bu soruyla bireylerin offline ve online sosyal sermayeleriyle ve kullandıkları kanal bazlı en sık ilişkiyle yarattıkları refahı yeniden şekillendirdik Adaylar offline ve online ilişki kombinasyonlarından yapılan çok güçlü entegre ağalara sahiptirler. Ayrıca online ağ offline ağdan %8 durumda daha zayıftır (açık gri üst hücreler) ve %35 durumda daha zengindir (koyu gri hücreler) (tablo. 9). Tablo. 9 Adayın Online ve Offline Ağ Gücü.. Not: ağ, aday tarafından belirtilen her profesyonel figüre ISEI ağırlığı ithaf edilerek hesaplanmıştır ve sonrasında ağalar zayıf, orta ve zengin olmak üzere kategorilere uluslar arası seviyede yanıtlayanların her birinin cevabı gözlemlenerek bölünmüştür Online ağ Offline ağ Zayıf Orta Zengin Toplam zayıf 15,6 1,1 2,2 19,0 orta 7,8 21,8 4,5 34,1 zengin 21,8 5,0 20,1 46,9 Toplam 45,3 27,9 26,8 100,0 Zayıf ağı olanlar arasında sosyal medyanın iş arama amacıyla kullanılması pek yaygın değildir (hem online hem offline), ve bu değer ağın zenginliği arttıkça artar. En zengin networkü olan adaylar genellikle sosyal medyayı iş arama aktiviteleriyle ilgili olarak daha sık kullanırlar, işverenler bunlarla daha fazla iletişime geçerler ve iş teklifi almaya daha yatkındırlar. Bu da entegre olan ve hem offline hem de online ağlardan faydalanan ve daha zengin networkü olan kullanıcıların iş aramasında daha etkin olduğunu gösterir (tablo. 11). Tablo. 10 Offline ve Online Ağ olarak Sosyal Medya kullanımıyla ilgili göstergeler.. Sosyal Medya kullanımıyla Online ağ Offline ağ ilgili göstergeler Zayıf Orta Zengin Zayıf Orta Zengin Toplam İş aramak için sosyal medya 61,8 70,5 76,2 64,2 76,0 79,2 64,0 kullanımı CV yaymak 60,6 72,1 71,6 66,2 78,0 66,7 65,5 İşe alan tarafından iletiş 41,2 49,2 63,1 53,1 48,0 62,5 53,5 kurulmak İşi almak 20,6 11,5 21,0 22,0 14,0 13,4 16,6 1 Konseptleri ayırabilmek için sosyal medya kelimesini sosyal platformlardan (Facebook, LinkedIn, Twitter vb.) bahsederken ve sosyal ağları da (online ve offline) adayların ilişkilerinden bahsetmek içim kullanıyoruz. 9

11 İstatistiksel Ek Tablo 1.A Genel olarak hangi sosyal ağı kullanıyorsunuz? Bunları iş aramak için kullanıyor musunuz? Hayır Evet Evet, iş için Toplam Facebook 26,8 54,6 18,6 100,0 YouTube 35,6 62,2 2,1 100,0 LinkedIn 19,7 27,2 53,1 100,0 Twitter 44,4 47,7 7,9 100,0 Google+ 44,0 38,4 17,6 100,0 Blog 78,8 15,7 5,6 100,0 Tumblr 90,7 8,3 1,0 100,0 Pinterest 87,2 11,4 1,3 100,0 Instagram 63,3 35,4 1,3 100,0 Viadeo 95,7 3,0 1,3 100,0 Xing 85,3 7,0 7,7 100,0 Tablo 2.A Sosyal medyada ne kadar sıklıkta iş arıyorsunuz? Her gün 42,1 Hafta birkaç defa 31,1 Haftada en az bir kere 16,7 Ayda en az bir kere 10,0 Tablo 3.A sosyal ağların iş aramak için kullanılması, faaliyetler? Hayır Evet Toplam Kişisel markalaşma 48,6 51,4 100,0 CV yayma 34,5 65,5 100,0 Profesyonel ağ oluşturma 31,6 68,4 100,0 İş arama 14,7 85,3 100,0 Başvurma 21,3 78,7 100,0 Potansiyel işveren sayfalarını inceleme 28,0 72,0 100,0 Potansiyel işverenlerle ilgili diğerlerinin yorumlarına bakma 34,3 65,7 100,0 10

12 Tablo 4.A - 1 den 5 e, bu sosyal ağlar iş aramak için ne kadar etkilidir? 1 (çok etkisiz) (çok etkili) Bilmiyorum Total Facebook 39,3 14,8 17,9 17,0 4,8 6,1 100,0 YouTube 61,9 9,7 13,3 1,8 1,3 11,9 100,0 LinkedIn 6,1 3,5 10,5 28,9 43,9 7,0 100,0 Twitter 42,9 9,8 20,5 8,5 2,2 16,1 100,0 Google+ 37,6 7,0 15,7 6,1 16,6 17,0 100,0 Blog 42,6 7,2 12,6 4,0 5,8 27,8 100,0 Tumblr 48,7 6,7 9,8 0,4 1,3 33,0 100,0 Pinterest 51,1 4,9 7,6 0,9 1,3 34,2 100,0 Instagram 54,7 5,3 11,1 1,8 0,9 26,2 100,0 Viadeo 50,2 2,2 9,8 1,3 0,9 35,6 100,0 Xing 45,9 4,1 11,3 7,7 2,7 28,4 100,0 Tablo 5.A - 1 den 5 e, sosyal medya profiliniz kariyerle ilgili hangi bilgileri içermektedir? 1 (içermiyor) 2 3 (nötr) 4 5 (çok) Toplam Kişisel bilgiler (ör. İlişki durumu, cinsiyet...) 6,0 2,6 4,7 15,5 71,2 100,0 Profilde oluşan kişilik 3,9 2,6 7,7 18,9 67,0 100,0 Fotoğraflar 5,6 3,4 14,6 24,0 52,4 100,0 Profesyonel Deneyim 4,3 0,9 7,3 17,6 70,0 100,0 Kontak sayısı 6,4 6,0 18,9 18,9 49,8 100,0 Hobiler ve kişisel ilgi alanları 5,6 6,0 18,0 23,2 47,2 100,0 Profesyonel ödül ve dereceler 6,0 4,7 18,0 17,6 53,6 100,0 Başkaları tarafından paylaşılan referans ve yorumlar 6,0 5,2 13,7 21,9 53,2 100,0 Paylaşılan içerikler 7,3 3,9 19,3 23,2 46,4 100,0 Tablo 6.A - 1 den 5 e, Aşağıdaki unsurları Facebook profilinizde paylaşmaya ne kadar eğilimlisiniz? Laubali selfie ya da etiketli foto (örn mayolu/bikinili) Sakıncalı selfie / etiketli foto (ör. Alkol alırken) Tartışmalı/sakıncalı konulara yorum (ör. illegal uyuşturucular) Üniversite ya da iş yeri politikalarına zarar verecek olan faaliyetlere katılımla ilgili yorumlar 1 (değilim) 41,0 40,5 52,5 55,8 2 15,0 13,5 13,5 12,1 3 (nötr) 16,5 16,5 14,5 14,6 4 15,5 16,5 13,0 10,6 5 (eğilimliyim) 12,0 13,0 6,5 7,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 11

13 Tablo 7.A - 1 den 7 ye, - Facebook profilinizle ilgili olarak aşağıdaki durumlara hangi ölçüde katıldığınızı gösterin. Profilimin Profilime yalnızca Online olarak Profilimde Online imajım yalnızca arkadaşlarım profesyonel bir profesyonel bir imaj geleceğim için arkadaşlarım tarafından imaj sürdürmek çizmek için çaba önemlidir ulaşabilir görüldüğünü önemlidir harcıyorum düşünüyorum 1 (kesinlikle 31,5 14,0 8,0 10,6 10,1 katılmıyorum) 2 11,0 6,5 3,5 5,6 4,0 3 6,5 4,5 1,5 4,5 3,5 4 (nötr) 23,0 9,5 13,6 22,7 16,7 5 9,0 9,0 10,1 20,2 16,2 6 5,5 12,5 16,6 14,1 18,2 7 (kesinlikle katılıyorum) 13,5 44,0 46,7 22,2 31,3 100,0 100,0 100,0 100,0 Tablo 8.A İşe alan birisi bir sosyal medya platformundaki profiliniz üzerinden sizinle hiç iletişime geçti mi? Hayır 46,5 Evet 53,5 Tablo 9.A İşi aldınız mı? Not: İstatistik yalnızca Tablo. 8A nın Evet cevabı için hesaplanmıştır. Hayır 68,9 Evet 31,1 Tablo 10.A Herhangi bir iş görüşmesi sırasında Facebook ya da diğer sosyal medya platformlarınızdaki profillerinizin şifresi istendi mi? Hayır 99,0 Evet 1,0 Tablo 11.A Şifreyi söylediniz mi? Not: İstatistik yalnızca Tablo. 10A nın Evet cevabı için hesaplanmıştır. Hayır 100,0 Evet 0,0 12

14 Tablo 12.A Sizce şirketler sosyal medyayı işe alım için kullanıyorlar mı? Hayır 36,0 Evet 29,5 Bilmiyorum 34,5 Tablo 13.A 1 den 5 e, aşağıda belirtilen konular bir şirketin sosyal medya profilinizde ne kadar dikkatinizi çekiyor? 1 (pek değil) 2 3 (nötr 4 5 (çok Toplam Genel şirket bilgisi (ör. hakkımızda, iletişim...) 3,2 3,2 9,6 34,0 50,0 100,0 Resimler 4,3 1,6 19,1 31,9 43,1 100,0 Takipçi sayısı (ör. fanlar, grup üyeleri...) 6,9 5,9 19,7 30,3 37,2 100,0 Şirket popülerliği (beğeniler, yorumlar...) 4,8 4,3 17,6 27,7 45,7 100,0 Şirketin kullanıcılarla olan etkileşimi 3,7 3,2 11,7 27,7 53,7 100,0 Şirket tarafından paylaşılan içerik 3,2 0,0 13,3 35,6 47,9 100,0 Diğer kullanıcı yorumları 3,2 3,2 18,1 31,4 44,1 100,0 İş paylaşımları (iş arama kabiliyeti) 2,7 2,1 8,0 26,6 60,6 100,0 Tanıdıklar ya da kontakların şirket ile ilgili verdiği tavsiyeler 4,3 3,2 11,2 30,9 50,5 100,0 Tablo 14.A - 1 den 7 ye, aşağıda belirtilen görevlerin her birini yerine getirme konusunda ne kadar ciddi olduğunuzu numaralandırınız Sosyal medya kullanma konusunda çok etkinim Sosyal medya aracılığıyla diğer insanların hayatları üzerinde olumlu etkiler yaratabilirim Sosyal medyada paylaşımlar yaparak diğer insanlara önemli ve ilginç bilgiler sunuyorum Diğer insanların sosyal medya içeriklerini okuyarak önemli ve ilginç bilgilere ulaşabiliyorum Sosyal medyayı diğerleriyle etkili iletişim kurma yolu olarak kullanabiliyorum Sosyal medyayı kullanarak çok etkili iletişim kurabiliyorum 1 (öz güvensiz) 1,6 3,2 3,2 1,1 1,6 2,1 2 5,3 5,3 2,7 2,1 2,1 2,1 3 2,1 8,0 5,3 5,3 4,3 3,7 4 (nötr) 23,0 23,5 17,6 10,7 12,3 12,8 5 29,4 26,2 20,3 23,0 19,3 19,3 6 21,9 17,1 26,7 26,7 27,3 26,7 7 (öz çok güvenli) 16,6 16,6 24,1 31,0 33,2 33,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 13

15 Tablo 15.A - Online ya da offline ağınız aşağıdaki mesleklerden kişileri içeriyor mu? Online Offline Hem online hem offline Hayır Bilmiyorum ya da hatırlamıyorum Toplam Sigortacı 17,3 8,4 17,3 45,3 11,7 100,0 Hemşire 15,6 7,8 14,0 51,4 11,2 100,0 Avukat 29,6 10,1 25,1 26,3 8,9 100,0 Muhasebeci/Mali müşavir 29,6 7,3 22,9 31,8 8,4 100,0 İnşaat çalışanı 7,8 6,1 8,9 61,5 15,6 100,0 Politikacı 31,8 6,1 30,7 22,9 8,4 100,0 Polis 10,1 6,1 12,3 57,0 14,5 100,0 Vasıfsız işçi 15,1 9,5 13,4 49,2 12,8 100,0 Şirket yöneticisi 32,4 8,4 34,1 17,9 7,3 100,0 Mühendis 34,1 7,8 36,3 15,6 6,1 100,0 Temizlikçi 12,3 8,4 8,4 54,7 16,2 100,0 Emlak/Gayri menkul çalışanı 22,9 7,3 20,7 36,9 12,3 100,0 Tablo 16.A - Cinsiyet. Kadın 36,3 Erkek 63,7 Tablo 17.A Doğum Yılı 1946 dan önce 0, , , den sonra 53,6 Tablo 18.A En son gitmiş olduğunuz okul? % Value Lisenin altı 0,0 Lise 6,2 Üniversite terk 4,5 2 ya da 3 yıllık üniversite 7,3 4 ya da 5 yıllık üniversite 62,9 Yüksek lisans ya da doktora 19,1 14

16 Tablo 19.A Çalışma alanı Eğitim 3,4 Sanat ve beşeri bilimler 3,4 Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon 10,3 İşletme, idare ve hukuk 38,3 Doğa bilimleri, matematik ve istatistik 2,9 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 5,1 Mühendislik, imalatçılık ve inşaat 32,0 Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik 0,6 Sağlık ve sosyal 1,1 Hizmetler 2,9 Total 100,0 Tablo 20.A Kaç yıllık iş tecrübeniz var? %Değer 1 yıl ve altı 14,0 2 yıl 7,3 3-5 yıl 15, yıl 17, yıl 28,7 20 yıldan fazla 16,9 Tablo 21.A İş (istihdam) durumu. % Value Çalışıyor 60,7 İşsiz ve iş arıyor 32,6 İşsiz ama iş aramıyor 2,8 Geçici olarak işten çıkarılmış 0,6 İlk işini arıyor 3,4 Hiç çalışmadım ve iş aramıyorum 0,0 15

17 Tablo 22.A İş alanı. Not: İstatistik Tablo.21.A. nın yalnızca çalışıyor yanıtlarıyla hesaplanmıştır Petrol & Gaz 5,3 Kimya 3,2 Temel kaynaklar 6,4 İnşaat& Malzeme 10,6 Endüstriyel Mal & Hizmetler 11,7 Otomobil & Parçalar 10,6 Yiyecek& İçecek 5,3 Kişisel eşyalar& Ev eşyası 1,1 Sağlık 11,7 Perakende 2,1 Medya 4,3 Seyahat& Eğlence 1,1 Telekomünikasyon 7,4 Kamu hizmetleri 1,1 Bankacılık 1,1 Sigorta 1,1 Gayrimenkul 2,1 Finansal Hizmetler 6,4 Teknoloji 7,4 Tablo 23.A Şirket içi Pozisyonunuz nedir? Not: İstatistik Tablo.21.A. nın yalnızca çalışıyor yanıtlarıyla hesaplanmıştır % Value Yönetici değil 66,7 Orta düzey yönetici 0,0 Yönetici 21,3 Üst düzey yönetici ve üzeri 12,0 Tablo 24.A Hangi departmanda çalışıyorsunuz? Not: İstatistik Tablo.21.A. nın yalnızca çalışıyor yanıtlarıyla hesaplanmıştır. Kontrol, Muhasebe & Finans 18,9 Satın alma 4,7 İmalat 13,2 Araştırma & Geliştirme 4,7 Bilgi teknolojileri 3,8 Lojistik 3,8 Satış 19,8 Marketing (pazarlama) 6,6 Kurumsal İletişim & PR (halkla ilişkiler) 6,6 İnsan kaynakları 10,4 Kalite Yönetimi 7,5 16

18 17

Perakendede mobil etkinin yükselişi. Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi

Perakendede mobil etkinin yükselişi. Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi Perakendede mobil etkinin yükselişi Akıllı telefonların mağazacılığa etkisi 2 İçindekiler Yönetici özeti 1 Mobil etki 2 Gelecek öngörüleri 7 Akıllı telefonların perakendede kullanımı 9 Mobil yolculuğa

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE

ACADEMICIANS MOTIVATION FOR BEING ONLINE ON THE SOCIAL NETWORK: A FACEBOOK EXAMPLE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SAYI 40, NİSAN 2014 AKADEMİSYENLERİN SOSYAL AĞLARDA BULUNMA MOTİVASYONLARI: FACEBOOK ÖRNEĞİ 1 Araş. Gör. Dr.,Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi, srknbcr@gmail.com

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011

TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi IDC NİN GÖRÜŞLERİ. Sponsor: IBM. Ocak 2011 TEKNİK İNCELEME Sosyal Bir İşletme Olma: IBM in Hikayesi Sponsor: IBM Erin Traudt Ocak 2011 Richard Vancil IDC NİN GÖRÜŞLERİ Son yıllarda müşteri odaklı sosyal ağ uygulamaları ve platformlarının sayısındaki

Detaylı

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7.

İçindekiler. İnsan Kaynakları Hizmetleri 3. İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4. Neden PwC? 7. İçindekiler İnsan Kaynakları Hizmetleri 3 İnsan Yönetimi Konularındaki Sorularınıza Yanıt Veriyoruz 4 Neden PwC? 7 Uzman Ekibimiz 9 Hizmetlerimizden Örnekler 11 Eğitimlerimiz - Business School 17 İnsan

Detaylı

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ

TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 TÜRKİYE NİN EN İYİ İŞVERENLERİ 2014 1 İçindekiler En İyi İşveren Olarak Farkınızı Ortaya Çıkarın Avrupanın En İyi İşverenleri Hoşgeldiniz 4-5 Türkiye nin En İyi İşverenleri 50-500 Kategorisi Metodoloji

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ ÖZET Sedat ÖZEL Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Kocaeli Video dosyalarının

Detaylı

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek

Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Rapor No: 77722-TR Türkiye de Okullarda Mükemmeliyeti Teşvik Etmek Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized 1 Mart 2013. Beşeri

Detaylı

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3348 3382 ÖZET YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA SOCIAL MEDIA AS A NEW COMMUNICATION ENVIRONMENT:

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir?

CEO / CFO Serisi Eylül 2009. Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? CEO / CFO Serisi Eylül 2009 Başarılı bir iş planı hazırlama kılavuzu Business plan nedir? İçindekiler Önsöz 1 1. Giriş 2 -İş planı nedir? -Bir iş planı hangi amaca hizmet eder? -Okuyucular ne görmek ister?

Detaylı

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU

8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU 8 MART IN 100. YILDÖNÜMÜNDE TÜRKİYE DE ve DÜNYADA KADIN EMEĞİ ve İSTİHDAMI RAPORU SOSYAL-İŞ SENDİKASI MART 2010 Bu çalışma direnişteki TEKEL işçisi kadınlara armağan edilmiştir 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve TABLOLAR

Detaylı

KIRŞEHİR İŞGÜCÜ DURUM ANALİZİ

KIRŞEHİR İŞGÜCÜ DURUM ANALİZİ KIRŞEHİR İŞGÜCÜ DURUM ANALİZİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 TABLO VE ŞEKİLLER LİSTESİ... 4 GİRİŞ... 5 1. KIRŞEHİR İN SOSYO-EKONOMİK YAPISI... 6 1.1.Nüfus Yapısı... 6 1.2.Coğrafi Göstergeler... 8 2. KIRŞEHİR İŞGÜCÜ

Detaylı

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000

sektörü için dijital ilaç çağı olacak 675.000 Petrol fiyatı aşağı, Türkiye ekonomisi yukarı? ISSN: 1309-0054 Sayfa 3 Sayfa 9 Sayfa 11 The Şubat - Mart 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Healthcare and Life Sciences Predictions 2020 A bold future?

Detaylı

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU KÜTÜPHAN-E TÜRKİYE PLANLAMA VE PİLOT UYGULAMA PROJESİ TÜRKİYE DE BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM ÇABALARI VE SONUÇLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 01 TEMMUZ 2014 Bu rapor, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi

Detaylı

Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Đstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Ekim 2007 ABN AMRO Bank N.V. - Adabank A.Ş. - Akbank T.A.Ş. - Alternatif Bank A.Ş. - Anadolubank A.Ş. - Arap Türk Bankası A.Ş.

Detaylı

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu

Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Müşterisinden güç alan bir tedarik zincirinin koordinasyonu Küresel Üst Düzey Yönetici Araştırmasından CSCO öngörüleri IBM İş Değerleri Enstitüsü IBM Üst Düzey Yönetici Araştırmasından Üst Düzey Tedarik

Detaylı

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI TEGV GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMALARI Hazırlayan Dr. Emre Erdoğan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detaylı

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu

Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! House da buluştu ISSN: 1309-0054 Sayfa 8 Farklı bir bakış açısına mı ihtiyacınız var? Enerji sektöründe riske dayalı karar verme artıyor! Sayfa 10 The Kasım 2014 - Ocak 2015 Deloitte Times www.deloitte.com.tr Vergisel

Detaylı

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu

Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu 2011-2012 Rapor Hakkında Vodafone Türkiye olarak ikinci kez yayımladığımız bu Sürdürülebilirlik Raporu aracılığıyla 2011/12 mali yılına ait sürdürülebilirlik

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR**

Teoman DUMAN* - Mustafa TEPECİ** - Kamil UNUR** Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 51-69, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Mersin de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde

Detaylı

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ

2014-2023 KONYA - KARAMAN AR-GE VE İNOVASYON STRATEJİ BELGESİ 1 2 İçindekiler Tablosu 1 ŞEKİL DİZİNİ... 4 2 TABLO DİZİNİ... 6 3 YÖNETİCİ ÖZETİ... 7 4 GİRİŞ... 9 5 İNOVASYON NEDİR?... 12 5.1 İNOVASYONUN ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ... 14 5.2 YAPILMIŞ FARKLI İNOVASYON ÖLÇÜMLERİ...

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 3. İLERLEME BİLDİRİMİ-2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 3-2012 1 İçindekiler 1. Rapor Hakkında 2. Giriş 3. Başkan ın Mesajı 4.

Detaylı

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK

TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE ve İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE ve YENİLİK TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ NDE AR-GE VE YENİLİK 1 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ SUNUŞ GİRİŞ GENEL BAKIŞ TÜRKİYE VE İSTANBUL BÖLGESİ

Detaylı

Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir Değerlendirme

Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir Değerlendirme Türkiye de Kişilerin İnternet Kullanımları Ne Şekilde Değişiyor? İnternet Kullanıcıları Üzerine Bir Değerlendirme Ü. Barış Urhan Araştırmacı İrem Kızılca Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Şubat 2011

Detaylı

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7

ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4. A-) Genel Özeti... 4. B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU... 7 UŞAK TİCARET ODASI REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET İHTİYAÇ ANALİZİ UŞAK 2012 1 ÖNSÖZ... 3 1. GİRİŞ... 4 A-) Genel Özeti... 4 B-) Araştırma Metodolojisi... 5 2. REJENERE İPLİK SEKTÖRÜ GENEL DURUMU...

Detaylı

LĐSANS DÜZEYĐNDE TURĐZM EĞĐTĐMĐ ALAN ÖĞRENCĐLERĐN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN ANĐMASYON BÖLÜMÜNE YÖNELĐK TUTUMLARI: AMPĐRĐK BĐR ARAŞTIRMA

LĐSANS DÜZEYĐNDE TURĐZM EĞĐTĐMĐ ALAN ÖĞRENCĐLERĐN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN ANĐMASYON BÖLÜMÜNE YÖNELĐK TUTUMLARI: AMPĐRĐK BĐR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış/ Ege Academic Review 10 (3) 2010: 1085-1113 LĐSANS DÜZEYĐNDE TURĐZM EĞĐTĐMĐ ALAN ÖĞRENCĐLERĐN OTEL ĐŞLETMELERĐNĐN ANĐMASYON BÖLÜMÜNE YÖNELĐK TUTUMLARI: AMPĐRĐK BĐR ARAŞTIRMA THE ATTITUDES

Detaylı