MEDYA SEKTÖRÜNDE REKABET DEĞĠġKENLERĠ VE TÜRK MEDYASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEDYA SEKTÖRÜNDE REKABET DEĞĠġKENLERĠ VE TÜRK MEDYASI"

Transkript

1 MEDYA SEKTÖRÜNDE REKABET DEĞĠġKENLERĠ VE TÜRK MEDYASI Yrd.Doç.Dr. Tolga Kara GiriĢ: Medya endüstrisi son 15 yılda benzeri olmayan bir yapısal değiģim geçirmiģtir. Finansal iģlemlerden - ki bununla birleģme ve devralmalar yoluyla endüstride sahipliğin toplanması, sektörün büyük bir bölümünün belli Ģirketler tarafından elde tutulmaya çalıģılması kastedilmektedir- küreselleģme ve teknolojik düzeydeki artıģa kadar bir çok eylem söz konusu hale gelmiģtir. Bu eylemlerin dayanağı ise bu iģ kolunda algılanan potansiyel müģteriler, teknoloji ile yakın iģbirliği içinde yürüyen iģ akıģı, medya gücü ile gelen farklı manipülasyon alanları, yasal düzenlemede belirginleģen esneklikler ile tüm iģlemleri finanse edebilmek için gerekli sermayenin elde edilebilirliğidir. Birçok oyuncunun giriģi ile çeģitlenen ve renklenen medya endüstrisi pazarı zaman içinde, yönetim, finans ve rekabet koģullarını da kendi özelliklerine ve dinamiklerine uygun biçimde geliģtirmiģ ve değiģtirmiģtir. Herhangi bir endüstri kolu ile temelde aynıymıģ gibi görünen bu özellikler, aslında kendine has pazar koģullarını ve değiģkenlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu çalıģmada medya sektörüne özel sayılabilecek rekabet değiģkenleri, Türk Medyası üzerinden örneklendirilerek açıklanmaya çalıģılacaktır. Rekabet: 1776 da kaleme aldığı Ulusların Zenginliği adlı çalıģması ile kapitalizmin babası olarak nitelenen Adam Smith rekabeti, müģterilerin beğenisini toplamak için iģletmeler arasındaki savaģ olarak tanımlamaktadır. Bu savaģın, ekonomiyi en iyi biçimde düzenleyecek el olduğuna inanan Smith e göre firmalar arasındaki rekabet sayesinde tüketiciler en kaliteli ürünlere ve en iyi fiyatlara ulaģacaklardır böylece daha 1

2 baģarısız ve verimsiz iģletmeler piyasada tutunamayıp devre dıģı kalacaklardır.(smith; 2006; 431,432). Rekabet üzerine çalıģmalarıyla tanınan Harvard Business School Profesörlerinden Michael Porter a göre ise bir endüstriyi çekici kılan en önemli etken rekabettir. Porter a göre rekabet kaçılması gereken değil öncelikle baģ edilmesi gereken bir olgudur. Rekabet Stratejisi adlı çalıģmasında Porter bunu; Rekabeti önlemeye çalıģmak yerine hiç vakit kaybetmeden rekabete girmelisiniz. Eğer zamanınızı hükümetle uğraģmakla, rekabeti önlemeye, geciktirmeye, yavaģlatmaya çalıģmakla, kuralları değiģtirmeye, iģleri eskisi gibi idare etmeye çalıģmakla harcayacak olursanız, rekabet arttıkça daha az hazırlıklı olacaksınız Ģeklinde ifade etmektedir.(porter; 2001;75, 76) Pazarda ayakta kalabilmek için oynanması gereken oyunlardan biri olan rekabet, tüm sektör ve oyuncular için kaçınılmaz bir gerçek halini almıģtır. Özelde her firma genelde ise her sektör baģarılı Ģekilde rekabet edebilmek için rekabete dayanan bir farklılık geliģtirmektedir. Bu da iģletmeyi müģteri gözünde diğerlerinden farklılaģtıran yetenekleri ve değerleri kapsamaktadır. Ancak unutulmaması gereken müģteri gözünde farklılık yaratan, üretim maliyetlerini azaltıp ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmak gibi avantajları olan rekabet; firmaların karlılıklarının azalmasına hatta piyasadaki varlıklarının tehlikeye girmesine kadar ileri boyutta dezavantajları da beraberinde getirebilmektedir. Medya sektörü açısından bakıldığında bu yıkımın boyutları daha da büyük olacaktır. Medyada Rekabet ve Pazar Gücü: Medya Sektöründe rekabet, medya kuruluģlarının ürün ve hizmet sağlama konusunda birbirleri ile olan çekiģmesini ifade etmektedir. Birçok medya yöneticisi, Ģirketinin, yüksek düzeyde rekabetle karģı karģıya olduğunu düģünse de, aslında karģılaģılan rekabet, piyasada bulunan diğer ürünlere ve bulunulan ülkenin siyasi ve ekonomik Ģartlarına bağlı olarak orta veya düģük düzeydedir. Diğer sektörlerle karģılaģtırıldığında, sınırlı seçenekler sebebiyle, medya ürünleri arasındaki rekabet çok değil, hatta çoğunlukla, rekabet dikkat çekecek kadar azdır. (PICARD;2002;139) Medya sektöründe faaliyet gösteren firmalar, birbirileri arasında benzerlik gösteren otomobil, beyaz eģya, margarin, deterjan ya da gazlı içecek gibi ürünleri üreten 2

3 firmaların bulunduğu sektörler ile karģılaģtırıldığında daha düģük düzeyde bir rekabetten söz etmek mümkündür. Çünkü diğer sektörler ile karģılaģtırıldığında pazardaki firmaların sayısı görece olarak daha azdır. Türkiye de de durum farklı değildir. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye de ulusal karakterde 32 gazete bulunmaktadır ancak bunlar 5 basın grubu arasında dağılmaktadır. (http://www.byegm.gov.tr/turkbasini/ turkbasini/gazete.htm) Son yıllarda medya endüstrisindeki rekabet ortamı ve anlayıģı, izleyici ve okur kitlesindeki sosyal değiģimler, teknolojik yeniliklerin hız kazanması, siyasi ve ekonomik konjonktürde meydana gelen dalgalanmalar, ortamın çeģitlenmesi ve pazardaki rakiplerin artması ile medya patronlarına kazanç sağlamak kadar nüfus sağlamadaki avantajları nedeniyle büyük geliģme göstermiģtir. Bu değiģimler okuyucu/izleyici kanadında bir çeģitlilik yaratırken medya firmaları açısından rekabetin derecesini de iyice arttırmaktadır. Herman a göre "tüketici egemenliği"yle "tüketicinin seçme özgürlüğü" arasındaki fark uzun zaman önce ortaya konmuģtur. Ġlkinde tüketiciler, öncelikli olarak neyin sunulacağına karar vermede rol oynarlar; ikincisindeyse tüketiciler, üreticiler tarafından kendilerine sunulan seçeneklerden istediklerini seçmekte özgürdürler. Seçme özgürlüğü, hiç seçme özgürlüğünün olmamasından iyidir; bu açıdan bakıldığında medya pazarı da geniģ bir seçme özgürlüğü sunarken kendi aralarında da rekabet etmek zorunda kalmaktadırlar. (HERMAN; 2003;390) Buna rağmen, bu bilincin yeni oluģması nedeniyle, medyadaki gazetelerin ve dergilerin kendi içlerindeki direkt rekabeti çok fazla değildir. Medyalar arasında, daha çok alıcıya ve reklamverenlere ulaģmak, sermaye, teknoloji gibi kaynakları bulmak ve pazar lideri olabilmek konusundaki rekabet ciddi boyuttadır. Bununla beraber, sektördeki rekabet, medya kuruluģlarının sunduğu teknoloji ve format farklılıkları, ürün ve coğrafi pazarlara yönelik geliģtirilen farklı stratejiler ve alıcıların kullanım alıģkanlıklarındaki değiģiklikler dolayısıyla azalmaktadır. (GODES, OFEK, SARVARY; 2009;24) Bir pazarın meydana gelebilmesi için farklı firmaların aynı tüketici grubuna, benzer veya ikame ürünleri sağlaması gerekmektedir. Medya sektöründe bu durum, benzer medya ürününü üreten firmaların, aynı pazar içerisinde, gene aynı bölgede bulunan kullanıcılara hizmet vermesi olarak açıklanabilinir. Medya pazarlarının özellikleri ve ne derece etkin çalıģtıkları, kullanıcı sayısı, zamansal ve finansal 3

4 harcamaları, medya Ģirketlerinin miktarı, Ģirketlerin harcama yapıları, piyasa giriģ engelleri, ürün farklılaģtırması gibi çeģitli unsurlarla belirlenmektedir. Bundan on onbeģ sene öncesine tüm dünyada kadar çok daha yerel ve ulusal odaklı olan medya pazarının yıllar içinde teknolojinin de etkisi ile küreselleģtiği ve uluslararası bir platforma taģındığı görülmektedir. Her pazarın içerisinde, rekabet farklılık göstermektedir. ġirketlerin ya da küçük Ģirket gruplarının, pazardaki fiyatlandırma ve üretimi kontrolleri altında tutma becerileri, piyasanın iģleyiģinde farklılıklar yaratır. Bir Ģirketin pazar gücü ne kadar fazla olursa, pazarın iģleyiģindeki etkinlik o derece azalır, dolayısıyla da tüketiciler ve rakipler etkin bir Ģekilde iģlemeyen bir pazardan zarar görmektedirler. Yukarıda belirtildiği gibi, rekabet, piyasada bulunan lider Ģirketlerin, pazara hakimiyet düzeyine bağlıdır. Örneğin, on gazetesi bulunan bir pazarda, sadece bir gazete okuyucuların %40 ına sahip ise, pazar aktivitelerinin çoğunluğunu kontrol etme gücünü elinde tutar. Bu durum, reklamverenler için, lider Ģirketin rakipsiz olmasına yol açmakta ve reklamın zorunlu olarak bu Ģirketten satın alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çünkü reklamverenler, geniģ bir izleyici kitlesine ulaģmak için, lider gazete tarafından belirlenen fiyattan reklamı satın almak zorunda kalmaktadırlar. Bu sayede, lider gazete, liderliğini sürdürmesi ve daha çok okunan bir gazete yapması için gerekli olan finansal kaynağı sağlamıģ olur. Diğer yandan, bu zorunlu harcama, reklamverenlerin, diğer firmalardan reklam satın alma imkanlarını kısıtlar. Kaçınılmaz olarak, bu durum, lider gazetenin rakiplerinin finansal kaynaklarının azalmasına, onların revaçta olan programları satın alma güçlerinin zayıflamasına, kârlılık oranlarının düģmesine ve hatta iflas etmelerine bile neden olabilmektedir. (CRAMPESW, HARITCHABALET, BRUNO;2009;23) Türkiye deki gazete endüstrisi ulusal bir karakteristik göstermektedir. Basın Ġlan Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde toplam gazete sayısı 821 iken, bu rakamın 521 ini yerel günlük gazeteler oluģturmaktadır. Gazetelerin büyük çoğunluğu ulusal bazda basılmaktadır ve bunların sayısı 32 adettir. Genelde Türkiye deki uygulama ulusal bazda basılan gazetelerin birkaç sayfasını yerel haberlere ayırmaktır. Belli baģlı büyük Ģehirlerde ise günlük özel eklerle yerel olaylara değinilmektedir. (http://www.byegm. gov.tr/turkbasini/turkbasini/gazete.htm) 4

5 Türkiye de gazete endüstrisinin esas gelir kaynağı büyük oynamalar gösteren reklam gelirleridir. AĢağıdaki tablodan da görülebileceği üzere Türkiye de reklam harcamaları ekonomik büyüme rakamları ile paralel bir seyir izlemekte ve yaģanan ekonomik krizler sektör gelirlerine büyük darbeler vurmaktadır. ġekil 1 : Ekonomideki Büyümeye Paralel Reklam Gelirlerindeki ArtıĢ Reklam Harcamalarında Büyüme (%) Reklam Harcamalarındaki Büyüme Ekonomide Büyüme Ekonomide Büyüme (%) Kaynak: Doğan Yayın Holding, aaliyet_raporu.pdf Türkiye de gazetelerin (medya) reklam pastasından aldıkları pay %32 ile Batı Avrupa ve ABD seviyelerine yakındır. Ne var ki geliģmiģ ülkelerle kıyaslandığı zaman düģük seviyelerde kalan okuyucu oranları sebebiyle tiraj gelirleri dünya standartlarının altındadır. Hemen hemen tüm sektörlerde olduğu gibi medya sektöründe de baģarılı olmak ve kar elde etmek varılmak istenen amaç olsa da kimi yasal kuruluģlar pazara kontrol altında tutarak haksız rekabete engel olmaya çalıģmaktadırlar. Bu amaçla oluģturulan tekelcilik karģıtı oluģumlar pazara zarar vermeye çalıģan haksız rekabet içerin durumları engellemeye çalıģmaktadırlar. ġirket birleģmeleri ve devralmalar sonucunda yüksek oranda pazar gücü elde etmek, yıkıcı fiyat uygulamalarına giriģmek gibi haksız rekabet yaratıcı durumları engellemek bu tarz çalıģan kurumların görevleri arasında sayılmaktadır. (DOYLE, 2002;154) 5

6 Rekabet Engeli Olarak Ürün ve Alıcı FarklılaĢtırması: Ürün farklılaģtırma genel olarak, Ģirketlerin pazara sundukları ürünü, rakiplerine oranla, benzersiz kılmak için kullanılan en belirgin ve en çok kullanılan rekabet seçeneklerinden biridir. Bu yöntemle pazara yeni sunulan ürün, pazardaki diğer ürünlere göre benzersizleģtirilmek ve ikame edilmez hale getirilmek suretiyle rakiplerin rekabet gücü azaltılmaktadır. (DAVUT; Medya pazarında ürün farklılaģtırma stratejisi içerik, üretim ve sunum noktalarında belirgin hale gelmektedir. Bu tarz farklılaģtırma yaklaģımları medya iģletmelerine satıģ metodları, demografik yapı ve mecra gruplarını dikkate alarak önceden belirlenmiģ bir hedef kitleye ürün satmakta kolaylık sağlamaktadır. Ürünün tasarımında ya da sunumunda yapılan ufak çaplı değiģiklikler bile hedef kitle tarafından fark edilmesine ve satın alınmasına olanak verecek değiģiklikler olarak göze çarpmaktadır. (PICARD;2002;140) The Daily Mirror ve New York Times gibi kimi gazetenin sıkça baģvurduğu bu yöntem, son dönemde Türk Basın sektöründe pazara yeni giren Habertürk gazetesinde de belirgin biçimde kullanılmıģtır. Gerek kullanılan gazete kağıdındaki gerekse gazetenin boyutlarındaki farklılıklar Habertürk ü diğerlerinden farklılaģtıran noktalar olarak öne çıkmaktadır. Medya sektöründe kullanılan bir diğer farklılaģtırma yöntemi ise, hedef kitlenin karakteristik özelliklerine uygun ürün ve içerik hazırlamaktır. Bir medya kuruluģu pazardaki tüm alıcıları hedeflerken bir diğeri özenle seçilmiģ belirli bir gurubu kendine hedef kitle olarak belirleyebilir. Bu Ģekilde seçilen hedef kitleye yönelik olarak medya Ģirketindeki çalıģan tüm personel, hedef kitle hakkında açık bir tanıma sahip olma avantajıyla, Ģirketin yazı iģleri, pazarlama ve reklam gibi tüm departmanları arasında etkin bir çalıģma ortamı yakalayacak ve sadece bu kitleye hizmet etmek amacıyla bir araya geleceklerdir (ARRESE, MEDĠNA; 2002;64). Türk Medya Endüstrisinde Bluejean gibi yaģ arası kitleye hitap eden gençlik dergileri ile Elle gibi kadın dergileri, bu tarz hedef kitle farklılaģtırma stratejisine örnek olarak gösterilebilir. Bilgi ve iletiģim teknolojilerinin geldiği nokta ürün farklılaģtırma stratejilerinin daha etkin ve verimli biçimde kullanılmasına olanak tanımaktadır. Gomery ve Benjamin e göre teknoloji, medya Ģirketlerinin, belli müģteri gruplarının ihtiyaçlarını önceden fark etmelerine ve o gruplara özel ürün, içerik ve hizmet tasarlamalarına olanak vermektedir.(gomery, BENJAMIN; 2000;111) Bu tür imkanlardan en çok yararlanan 6

7 mecralar dergiler ve internet portalları olarak karģımıza çıkmaktadır. Ancak dijital yayın teknolojisinin de yaygınlaģması ile televizyon kanalları da bu imkanlardan sıkça yararlanır olmuģlardır. Medyada ürün farklılaģtırılması genellikle firmanın kontrol edebildiği değiģkenler çerçevesinde uygulanabilmektedir. Bu değiģkenler genellikle içerik, satıģ, dağıtım ve formattır. Dolayısıyla uygulanabilirlik medya ve Pazar yapısına bağlıdır. AĢağıdaki tabloda farklı medyalara göre uygulanabilecek farklı ürün farklılaģtırma stratejileri görülmektedir. Tablo 1: Mecralara Göre Ürün ve Alıcı FarklılaĢtırma Stratejileri Ürün FarklılaĢtırması Alıcı FarklılaĢtırması Radyolar Programlar Hedef Dinleyici Müzik (rock, jazz, klasik vs.) Genel Haberler Demografik grup Sohbet Yer Spor Ev Yayın saati Ofis Tüm gün Trafikte olanlar Rakiplere göre karģıt program koyma Programlara göre ayırım Dil Coğrafi konum Dergiler Ürün tipi Hedef okuyucu Tüketici Genel Ticari/profesyonel Demografik grup Ġçerik tipi Ġlgi alanı Genel Coğrafi konum Sektörel Bölgesel yayınlar Sıklık Eyalet/Bölgesel dergiler Dil Ulusal dergiler Üretim seçenekleri SatıĢ Metodları Boyut Abonman Baskı Tek kopya Kağıt Hepsi Gazeteler Dağıtım zamanı Hedef okuyucu Redaksiyon Kitle Kapsam Mesleki Haber odaklaģması Kullanım yeri Sunum tonu Ev Okunabilirlik seviyesi Ofis Grafik/foto kullanımı Trafikte olanlar Üretim Coğrafi konum Boyut Yerel Baskı Bölgesel Yayınlar 7

8 Kağıt Televizyon/Kablolu Yayın Ülke geneli Ulusal SatıĢ Metodları Abonman Tek kopya Hepsi Programlar Hedef izleyici KarıĢık Genel Mesleki Demografik grup Spor Programlara göre ayırım Film Coğrafi konum Müzik YaĢam Kültür Yayın Saati Tüm gün Rakiplere göre karģıt program koyma Dil Kaynak: Picard,Robert, The Economics and Financing of Media Companies, Fordham University Press, New York.2002, p.144. Rekabette Coğrafi Pazar Faktörü: Kimi bölgesel farklılıklar sebebiyle alıcı ve reklamveren tutumlarında meydana gelen değiģimler medya pazarını anlamlandırmada coğrafi faktörlerin önemini ortaya koymaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi reklamverenler, ürünlerinin satıldığı mağazaların çevresinde yaģayan ve coğrafi bölgelere göre kategorize edilmiģ alıcı gruplarına ulaģmak zorundadırlar. Bu sebeple, her medya kuruluģu, farklı coğrafi pazarlara yönelik olarak farklı bir ürün sunmaya gayret etmektedir. (SIBLEY, NADAS; 2006;59) Örneğin, radyo yayıncılığı sektörünü ele alacak olursak, bir radyo kanalı, içerikte, ulusal ve uluslararası çaptaki tüm müzik tarzlarını sunarak, ülke içi dinleyicilerin yanısıra ulusal ve uluslararası reklamverenlerin de ilgisini çekmeyi hedefleyebilir. Bir baģka radyo kanalı ise, sadece bir bölge ya da bir Ģehre yönelik içerik sunarak, bu bölgeye ya da Ģehre ait dinleyici ve reklamveren kitlesini hedefleyebilir. Gene bir baģka kanal, sadece bir Ģehre yönelik radyo programı yaparak o Ģehrin geleneksel müziklerine yer verebilir. Bu durumda da, müzik kültürüne ve reklamlara yer veren bir içerik ile bu kanalın hedef kitlesi, bu Ģehiri ziyarete gelen ya da Ģehirde yaģayanlar olacaktır. Coğrafi pazarların bir diğer özelliği ise medya pazarındaki ürünlerin birbirine ikame edilmesine sınırlama getirmesidir. (SIBLEY, NADAS; 2006;59) Hürriyet 8

9 Gazetesi ulusal pazarda yayın yapan bir gazete olması ve yerel pazarlardaki okuyucuların içinde bulundukları toplulukla ilgili olay ve haberlere yer vermemesi nedeniyle yerel pazarlardaki reklamverenlerin ilgi alanı dıģında kalmakta, onların ulaģmaya çalıģtığı kitleye ulaģamamaktadır. Pazardaki rekabeti tetikleyen en önemli faktör pazarın değiģkenleridir. Pazarda rekabet yeni oyuncuların pazara giriģ yapmasına, piyasanın oyuncular tarafından bölünmüģ olmasına, oyuncu sayısının artmasına, pazardaki ikame ürünlerin artmasına ve piyasanın geniģleyerek geliģiminin yavaģlamasına bağlı olarak artar veya azalır. Rosse ye göre medya pazarında ise; sunulan içeriğin benzerlik göstermesine, alıcılar tarafından rakip ürünler kolayca tercih edilebilmesine ve reklamverenlerin farklı medya ürünleriyle aynı alıcılara ulaģabilmesine bağlı olarak rekabet fazlalaģmaktadır.(rosse; 1980;69) Pazarda Rekabet Avantajları: Rekabet avantajlarından kastedilen bir firmaya, bir rekabet ortamında pazardaki diğer rakiplerine karģı üstünlükler sağlayan farklılıklardır. Fakat bu farklılıkların sağladığı avantajlar belirli bir zaman aralığında sıkıģmıģtır çünkü, pazar dinamik bir yapıya sahiptir ve bu farklılıklar her an el değiģtirebilmektedir. Rakipler tarafından sürekli olarak inovatif bir takım yeni ürünler ve yeni piyasa stratejileri ortaya koyulmaktadır. Rekabet avantajını elde tutmanın en etkin yollarından birisi de sürekli sermaye yatırımı yapmaktır. Sözü edilen diğer avantajlar ise firmaların düzenli olarak gösterdikleri perfomans geliģtirmeye yönelik çabaları ve verilen yüksek servis ve ürün kalitesi ile elde edilmektedir. Bu doğrultuda, firmanın, yeniliği ve yaratıcılığı destekleyen bir iç atmosferi ve değer sistemini oturtmaya ihtiyacı vardır. Öte yandan rekabet avantajları minimum maliyet yeteneği gerektirmektedir. Daha açık bir ifade ile ürün veya hizmet kalitesinden ödün vermeden- maliyetlerini minimum düzeye indiremeyen firmalar rekabet avantajlarını kaybedeceklerdir. (REVELLI; 2008;1588) Singapur, Tayvan ya da Meksika gibi ülkeler, iģ organizasyonu, sosyal harcamalar ve vergiler yüzünden aynı ürünü; Amerika, Ġngiltere ya da Türkiye gibi ülkelere göre çok daha ucuza maliyetlendirmektedir. 9

10 Yukarıda değinilen ürün farklılaģtırma stratejileri rekabeti azaltan bir yöntem olmasının yanında aynı zamanda, bu strateji, özellikle bölümlenmiģ bir pazarda yüksek fiyat talep eden farklılaģmıģ ürünler için de bir rekabet avantajıdır. (GODES, OFEK, SARVARY; 2009;24) Örneğin Apple Inc. MP3 sistemlerinin tasarımında (ipod) ortaya koyduğu yaratıcılık özelliği ile diğer rakip firmalara nazaran önemli bir rekabet avantajına sahip olmuģtur. Rekabet ve MarkalaĢma: Son yıllarda marka ve markalaģtırma kavramları gitgide popüler hale gelmiģ aynı zamanda medya ürün ve servisleri ile de sıklıkla iliģkilendirilir olmuģlardır. Fakat henüz kullanımı bir rekabet avantajı olmaktan çok uzaktır. Medya sektörü için marka hala teknik bir terim aģamasındadır. Ünlü marka kuramcısı David A. Aaker a göre marka; Marka; ürünleri ya da bir satıcı veya satıcı gruplarının hizmetlerini tanımlayan ve bu ürün ve hizmetleri rakiplerinden farklılaģtıran (logo, trademark, paket dizaynı) gibi ayırt edici isim veya semboldür. Marka bundan ötürü müģteriye ürünün kaynağını iģaret eder ve hem müģteriyi hem de üreticiyi belirleyici görünen ürünleri temin etmeye çalıģan rakiplerden korur (UZTUĞ;2003;76) ĠletiĢim sektörüne parekende sektöründen geçiģ yapan marka kavramı, bir ürünün diğer bir üründen ayırt edilmesini sağlayan ve ürünün özelliklerini bir imaj altında toplayarak müģteriye aktarmayı ve onun dikkatini çekmeyi hedefleyen bir tasarımdır.(wilkinson; 1998; 103) MarkalaĢma, müģteri sadakati sağlar ve rakiplerin sayısı arttıkça da firmaya rekabet avantajı kazandırmaktadır. Dolayısıyla yirminci yüzyılın sonuna doğru medya sektöründeki rakiplerin sayısında patlama yaģanmasıyla birlikte, medya ve iletiģim sektöründe marka kavramının benimsenmesi bir tesadüf değildir. MarkalaĢma, iletiģim sektöründe ilk defa olarak dergilerin uluslararası platforma taģınmasıyla beraber dergi endüstrisinde kullanılmaya baģlanmıģtır. Daha sonraları medya Ģirketleri de markalaģmayı bir strateji olarak kullanmaya baģlamıģlardır. (WILKINSON; 1998; 103) Amerikan yayın Ģirketi ABC, bu stratejiyi ilk kez TGIF Friday adlı TV Ģovunu öne çıkararak kullanmaya baģlamıģtır. Discovery Channel in Shark week, NBC nin Must See TV adlı programları da markalama stratejisini kullanan medya ürünleri arasındadır. Bir zamanlar ATV de yayınlanan Siyaset Meydanı ya da NTV nin 10

11 90 Dakika sı da bu tarz markalaģma stratejisini uygulayan yerli TV programları arasında sayılabilir. Her iki program da yayınlandıkları kanalların amiral gemileri haline gelmiģ isimleri kanal isimleri ile özdeģleģmiģtir. MarkalaĢma pazara yeni ürün sunma aģamasında da önemli rekabet avantajları sağlamaktadır. Çünkü ikinci ürün ilk ürünün ismini kullanarak pazara kolay bir giriģ yapmaktadır. Örneğin Türk Medyası nın önemli haber kanallarından NTV, spor programlarını ayrı bir kanal altında vermek amacıyla NTV Spor u kurmuģtur. NTV Spor un pazara NTV ismi ile girmesi çok daha kolay olmuģtur. NTV, aynı stratejiyi NTV Radyo ve Microsoft / NBC Ortaklığı ile kurduğu NTVMSNBC.com haber portalında da uygulamıģtır. Bir Ģirketin markası, alıcı nezdinde, üretim, dağıtım, pazarlama, ve müģteri iliģkileri ile logo, slogan, reklam, satıģ promosyonları ve direkt pazarlama gibi aktiviteler esnasında imajın tekrarlanması ve iletilmesi yöntemiyle yerleģtirilir, geliģtirilir ve korunur. TanınmıĢ bir marka adı altında yeni bir ürün pazarlama, alıcıları çekmek konusunda baģarılı bir strateji olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, Ģirket yöneticilerinin markayı büyütürken, çekirdek markanın kimliğinden uzaklaģmamaya ve marka imajının zedelenmemesine dikkat etmeleri gerekir. (PICARD;2002;148) Medya Ġçi ve Medyalar Arası Rekabet Rekabet ortamında karģılaģılan en önemli faktörler, medya pazarının yapısı ve pazarda bulunan diğer ürünlerdir. Medya birimleri arasındaki rekabet pazarın özelliklerine göre farklılıklar gösterirken medyada gerçek anlamda tekel ortamına da çok nadir rastlanmaktadır. Ġktisat bilimi açısından bakıldığında, piyasalar, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligapol olmak üzere dört ayrı sınıfta değerlendirilebilirler. Piyasalar arasındaki sınır çizgilerini belirleyen koģullar; ülkelere göre değiģebileceği gibi, teknolojik ve ekonomik konjonktürden, mevcut kurumsal yapılardan ve değiģken güç dengelerinden de etkilenmektedir. Ancak hiçbir basın iģletmesi; tam rekabet piyasalarında çalıģmamaktadır. Çünkü basın iģletmeleri kendi aralarında; farklı beklenti ve ihtiyaçları karģılayan ürünler 11

12 sunarken, bu firmalardan her biri, kendi ürününü diğer bir firmanın ürününe tercih edebilecek, okur kitlesine de sahiptir.(söylemez;1998;31) Picard ise piyasaları sınıflarken, basın iģletmelerinin, oligapolle tekel piyasaları arasında çalıģtığını vurgulamaktadır. Picard a göre, basın piyasasının yoğunlaģma derecesini belirleyen ana değiģkenler; firmaların büyüklüğü, sayısı, tiraj ve reklam talebi, ürün farklılaģtırması, piyasaya giriģ ve çıkıģ engelleri, gazete Ģirketlerinin dağıtım olanakları ve farklı yönlerde geliģen iliģkiler (yatay, dikey, karģılıklı) ve farklı stratejilerdir.(picard 1989: 32) Medya içi rekabet kavramıyla aynı medya organının farklı birimleri arasındaki rekabet kastedilirken; medyalararası rekabet kavramıyla ise farklı medya organlarının birbirleriyle olan rekabeti ifade edilmektedir. BaĢka bir ifade ile, iki gazetenin birbirleri ile olan rekabeti medya içi rekabet iken, bir gazetenin bir televizyonla olan rekabeti medyalararası rekabete örnektir. Pazarda içerik söz konusu olduğunda, medyalar arasında rekabet öncelikli olarak alıcının dikkatini çekme, zaman ayırmasını ve bazen de harcama yapmasını sağlama üzerinde yoğunlaģmaktadır. Reklamverenlerin hedef kitlelerine ulaģmaları, bu hedef kitlenin medyaları kullanım alıģkanlıklarına ve mecraların reklamları ulaģtırma kapasitelerine bağlıdır. Bu nedenledir ki, medyalararası rekabet kısıtlıdır ve reklamverenler birden fazla mecra aracılıyla reklam satın alırlar. Medyalar arasındaki esas rekabet, reklamverenin harcamalarından önemli bir pay kapmaya çalıģmak üzerine kurulur.(picard;2002;151) Tablo 2: yılları arasında Dünyada toplam reklam harcamalarının mecralara göre pazar payı dağılımları (%) Gazete 29, ,8 26,9 26,2 Dergi 13,2 12,8 12,5 12,2 12,1 Televizyon 37,8 37,9 37,9 38,2 38,1 Radyo 8,6 8,3 8,1 7,9 7,8 Sinema 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 Outdoor 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 İnternet 4,8 6,1 7,5 8,7 9,5 Kaynak:ZenithOptimedia % pdf 12

13 Yukarıdaki tabloda, dünya reklam harcamalarında ilk sıranın televizyonda olduğu görülmektedir. Ancak yıllar içinde televizyonun, reklam payı liderliğini elden bırakmasa da önemli puan kayıpları yaģadığı görülmektedir. Dünya üzerinde mecralararası reklam payları dağılımında internet reklamlarının yükseliģe geçtiği de tablodan görülmektedir. Televizyon ve Ġnternet dıģındaki diğer mecralarda ciddi oynamalar görülmediği göz önüne alındığında, internetin televizyon reklamverenlerini kendi saffına çektiği söylenebilir. Tablo 3: yılları arasında Türkiye de toplam reklam harcamalarının mecralara göre pazar payı dağılımları (%) Televizyon 50,71 52,32 53,2 Gazete 35,81 33,16 29,93 Dergi 3,78 3,85 3,72 Radyo 3,56 3,66 3,86 Sinema 1,25 1,2 1,09 Açıkhava 4,89 5,81 7,1 İnternet * * 1,6 Kaynak: Reklamverenler Derneği Raporu Tabloya göre Türkiye de Dünya reklam harcamalarının aksine- televizyon reklamlarında düģüģ yerine bir artıģ gözlemlenmektedir. Türkiye de mecralara göre reklam harcamaları dağılımında, önemli düģüģ gazete reklamlarında yaģanmaktadır. Dünya genelinin aksine internet, reklamlarını televizyon pazarından değil gazete pazarından elde etmektedir. Rekabet alanında medya pazarına özgü altın kural, medyalararası benzerliğin artmasıyla rekabetin de artacağı gerçeğidir. Bu açıdan bakıldığında görsel-iģitsel içerik sağlayan televizyon kanalları ile uydu sistemleri arasında, bir dergi ile radyo istasyonu arasında yaģanan rekabetten daha fazla rekabet yaģanacağı söylenebilir. Rekabetin en yoğun biçimde yaģandığı alan medya içi rekabet ortamıdır. Aynı alıcılara hitap eden, aynı tip ürünlerin sunulduğu pazarlar rekabetim tüm kurallarıyla geçerli olduğu pazar ortamlarıdır. Aynı Ģehirde yayın yapan iki yerel gazete arasındaki rekabet, farklı Ģehirlerde yayın yapan iki gazeteye oranla çok daha fazla olacaktır. Aynı Ģekilde on televizyon kanalının bulunduğu bir pazar içinde yayın yapan bir TV kanalı, 13

14 aynı pazar içinde sadece beģ adet TV kanalı yayın yapsa çok daha az medyaiçi rekabet ile karģı karģıya olacaktır. (PICARD;2002;152) Sonuç ve Değerlendirme: Rekabet koģulları tüm sektörler için aynı derecede önemli ve kimi zaman yıkıcı olsa da medya sektörü gibi kendi iç dinamikleri tarafından yönetilen pazarlarda etkileri çok daha güçlü hissedilmektedir. Medya sektörü, pazardaki ürünlerin yapısı, hedef kitlenin karakteristik özellikleri, maliyet dezavantajları, teknoloji bağımlılığı, pazara giriģ bariyerlerinin yüksekliği, yüksek baģlangıç sermayesi gereksinimleri ve kitlelerin manipülasyonuna yön verebilme gibi özellikleri sebebiyle potansiyel yatırımcılar tarafından ilgi ile takip edilen bir sektör konumundadır. Bu haliyle nitelik olarak az sayıdaki oyuncunun var olduğu ancak nicelik olarak çokça ürünün sunulduğu bir pazar olma özelliğindedir. Birçok açıdan dünya medya sektörü ile paralel bir rekabet seyri izleyen Türk Medya Endüstrisi sadece kimi yerlerde karakteristik, coğrafi ve kültürel birtakım farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar çoğu zaman pazarın henüz yeni yeni geliģmesine bağlanmaktadır. Sektöre sermayenin giriģi ile rekabetin tam anlamıyla arttığı Türk medyası sektörünün ve yatırımcılarının henüz tam anlamıyla uluslararası bir rekabet bilincine sahip olmadığı ortadadır. Yeni geliģen bir sektörün rekabet ortamı da yeni yeni geliģmektedir. Türkiye yi Dünya pazarından ayıran bir diğer önemli fark ise, küçük yatırımcıların pazara girmedeki endiģeleri ve yüksek baģlangıç maliyetleridir. Pazarda, görece az sayıdaki ancak ciddi sermaye yatırımlarına sahip firmaların varlığı küçük yatırımcıların pazara giriģlerini engellemektedir. Bunun yanı sıra yeni teknolojilerin dünyadaki yayılma ve geliģme hızına paralel olarak Türkiye pazarı tarafından da yakından izlenmesi ve uygulanması Türk medya sektörünün yeni medyalar boyutunda Dünya standartlarını yakalamasını sağlamıģtır. Mecra olarak internetin, dünya ölçeğine paralel olarak aynı yükseliģ trendini yakalaması ve reklam pastasından ciddi parçalar koparması buna güzel bir örnektir. Medya endüstrisinin iç dinamiklerini anlamak isteyen yeni yatırımcılar ve pazarda var olan oyuncular, aynı medya kolu içindeki ve bütün olarak tüm medya sektöründe yaģanan rekabeti doğru biçimde öngörebilmeli ve anlamlandırabilmelidirler. Elde edilen 14

15 bu tarz bir enformasyon ile kendileri açısından rekabeti sonlandıracak uygun stratejileri geliģtirebilir, doğru kararları verebilir ve rakip oyuncular karģısında kendilerine avantaj sağlayabilirler. KAYNAKÇA: Kitaplar Doyle, Gillian (2002), Media Ownership, Sage Publication, London. Gomery, Douglas Benjamin M, (2000), Who Owns the Media: Competition and Concentration in The Mass Media Industry, Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey. Herman, Edward S. (2003), Demokratik Bir Medyaya Doğru. Pazarın Zaferi, Çev: Zehra Savan, Pınar Yayınları, Ġstanbul. CA. Picard, Robert (1989), Media Economics: Concepts and Issues, Sage Publishing Beverly Hills, Picard, Robert, (2002), The Economics and Financing of Media Companies, Fordham University Press, New York. Porter, Michael (2001), Rekabet Stratejisi, çev: Gülen Ulubilgen, Sistem Yayınları, Ġstanbul. Smith, Adam (2006), Milletlerin Zenginliği, çev: Haldun Derin, ĠĢ Bankası Yayınları, Ġstanbul Söylemez,Alev (1998), Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği, Haberal Eğitim Vakfı yayınları, Ankara. Uztuğ, F. (2003) Markan Kadar KonuĢ, Kapital Medya Hizmetleri Basım Yayın, 3. baskı, Ġstanbul. Makaleler Crampesw, Claude, Haritchabalet, Carole, Jullien, Bruno (2009), Advertising, Competition And Entry In Media Industries, Journal Of Industrial Economics, Vol: 57, Issue: 1,P: 7-31 Gabszewicz, Jean J., Didier Laussel, Nathalie Sonnac (2006), Competıtıon In The Medıa And Advertısıng Markets, The Manchester School, Vol 74 No. 1 January , pp Godes, David, Elie Ofek, Miklos Sarvary (2009), The Impact of Competition on Media Firm Strategy, Marketing Science, Vol. 28, No. 1, January-February pp Li, Shu-Chu Sarrina (2004), Market Competition and the Media Performance of Taiwan's Cable Television Industry, Journal of Media Economics, 17(4),

16 Medina, Arrese A, M(2002), Competition Between New And Old Media İn Economic And Financial News Markets, Media Firms: Structures, Operations And Performance, 5th World Media Economics Conference, Finland, May 2002, pp: Revelli, Federico (2008), Performance Competition in Local Media Market, Journal of Public Economics, 21/02/2008, 92 (2008), pp: Rosse, J.N (1980),The Decline of Direct Newspaper Competition, Journal of Competition, Vol. Sibley, Mike, Gina Nadas(2006), Multinational Corporations and the Competition for Media Influence in Developing Countries, Business and Society Review, 111:1 Wilkinson, Earl (1998), Branding and Newspaper Consumer, International Newspaper Marketing Association, Vol 12 No. 5 Dallas İnternet Davut, Lale, Monopollü Rekabet Modelinde Tutarlılık Sorunu, edu.tr/dergiler/42/480/5572.pdf 22/05/ /05/ /05/ /05/

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI:

ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÜLKE MARKASI İNŞA SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN TANITIMI: KURUMLAR,

Detaylı

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA

BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ BÜYÜME STRATEJĠSĠ OLARAK ġġrket BĠRLEġME VE SATIN ALMALARI TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜNDE BĠR ARAġTIRMA Hazırlayan Ġbrahim AKGÖBEK ĠĢletme Ana

Detaylı

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI

T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI T.C. GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI KONAKLAMA ĠġLETMELERĠ ĠÇĠN ULUSLARARASILAġMA YOLLARI VE ULUSLARARASILAġMA YOLU OLARAK DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 335 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER Şafak KAYPAK Özet Bu çalıģma, küreselleģme sürecinde kentlerin markalaģmasını

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ. Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİNDE EKONOMİ BASINININ YERİ Yakup SAĞIROĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Anabilim Dalı: İletişim Sanatları Programı: İletişim Sanatları

Detaylı

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA

MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA i T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ STRATEJĠLERĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE ETKĠSĠ, BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BĠR UYGULAMA GÖKHAN ÜSTÜNDAĞ YÜKSEK LĠNSANS

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. TABLOLAR... viii ġekġller...ix KISALTMALAR...x. 1. GĠRĠġ... 1 2. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ VE LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ... 3

ĠÇĠNDEKĠLER. TABLOLAR... viii ġekġller...ix KISALTMALAR...x. 1. GĠRĠġ... 1 2. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ VE LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ... 3 ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR... viii ġekġller......ix KISALTMALAR........x 1. GĠRĠġ... 1 2. TEDARĠK ZĠNCĠRĠ VE LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ... 3 2.1 TEDARĠK ZĠNCĠRĠ ve LOJĠSTĠK YÖNETĠMĠ... 3 2.1.1 Tedarik Zinciri ve Yönetimi

Detaylı

HALKLA ĠLĠġKĠLER VE SPOR OTELLERĠN BĠR PAZARLAMA STRATEJĠSĠ OLARAK KULLANDIĞI GOLF SPORUNUN HALKLA ĠLĠġKĠLER AÇISINDAN YERĠ VE ÖNEMĠ

HALKLA ĠLĠġKĠLER VE SPOR OTELLERĠN BĠR PAZARLAMA STRATEJĠSĠ OLARAK KULLANDIĞI GOLF SPORUNUN HALKLA ĠLĠġKĠLER AÇISINDAN YERĠ VE ÖNEMĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER VE SPOR OTELLERĠN BĠR PAZARLAMA STRATEJĠSĠ OLARAK KULLANDIĞI GOLF

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR Fulya AKYILDIZ Özet Bilgi teknolojilerinde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar (AKKY),

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

Uluslararası ĠĢletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:3 Yıl:2013, ss. 302-324 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMĠSĠNE KATKILARI VE.

Uluslararası ĠĢletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:3 Yıl:2013, ss. 302-324 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMĠSĠNE KATKILARI VE. BMSIJ Uluslararası ĠĢletme ve Yönetim Dergisi C.:1 S.:3 Yıl:2013, ss. 302-324 LOJĠSTĠK SEKTÖRÜNÜN TÜRK EKONOMĠSĠNE KATKILARI VE Sefer GÜMÜġ 1 BĠR ARAġTIRMA ÖZET Globalleşen Dünya da sınırların tamamen

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1

KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 KATILIM BANKALARINDA ELEKTRONİK PAZARLAMA UYGULAMALARI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 Atilla YÜCEL * Yavuz ATLI ** ÖZ ÇalıĢmanın amacı, katılım bankalarında elektronik pazarlama uygulamalarının tespit edilmesine

Detaylı

SEYAHAT ACENTA YÖNETİCİLERİNİN DESTİNASYON MARKA İMAJI ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

SEYAHAT ACENTA YÖNETİCİLERİNİN DESTİNASYON MARKA İMAJI ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (1) 2008: 121-152 SEYAHAT ACENTA YÖNETİCİLERİNİN DESTİNASYON MARKA İMAJI ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A STUDY ON DESTINATION BRAND IMAGE FROM THE PERCEPTIONS

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ BİLİM DALI KOBİ LERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASINDA KÜMELEMENİN ROLÜ VE ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Hidayet

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu Türkiye Kalkınma Bankası Yayını EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70 TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi Metin PEHLĠVAN Genel Müdür Vekili Yazı ĠĢleri Sorumlusu Hatice BAKIR Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanı

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI

BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 2007, Cilt: II, Sayı:II GÜZ BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜNÜN GELİŞMİ VE BİLGİ - BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI Yusuf BAYRAKTUTAN Mustafa ġahġn Özet Türkiye de sosyal

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DÖNEM PROJESĠ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA UYGULAMALARI: GARANTĠ BANKASI ÖRNEĞĠ SERKAN KARASLAR PROJE DANIġMANI

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE STANDART ÖLÇÜLERĠ 347CH0009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KRĠZĠN OLUMSUZ ETKĠLERĠNĠ AZALTMADA MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN ETKĠLĠLĠĞĠ

KRĠZĠN OLUMSUZ ETKĠLERĠNĠ AZALTMADA MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN ETKĠLĠLĠĞĠ KRĠZĠN OLUMSUZ ETKĠLERĠNĠ AZALTMADA MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN ETKĠLĠLĠĞĠ Neslihan Derin * & Erkan T. DEMĠREL ** Özet MüĢteriyi iģletmenin merkezine koyarak onları tanımaya; böylece müģterilerin isteklerine

Detaylı

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI

HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI HĠZMET SEKTÖRÜNDE ĠNOVASYON UYGULAMASI ERKAN GÖLGELĠ YÜKSEK LĠSANS PROJESĠ KAHRAMANMARAġ AĞUSTOS-2008 T.C. KAHRAMANMARAġ

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

Ġstanbul da MODA TASARIM SEKTÖRÜ. Sektörel AraĢtırma Raporu

Ġstanbul da MODA TASARIM SEKTÖRÜ. Sektörel AraĢtırma Raporu Ġstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri 2010 Ġstanbul da MODA TASARIM SEKTÖRÜ Temel Yapısal Özellikler, Fırsat ve Tehditler, Politika Önerileri Sektörel AraĢtırma Raporu Senem KOZAMAN SOM

Detaylı

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. DOĞUġ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ KOBĠ BANKACILIĞI HĠZMETLERĠNĠN KOBĠLERĠN ĠHTĠYAÇLARINA CEVAP VEREBĠLME DURUMU Yüksek Lisans Bitirme Tezi Nalan TEKĠN 200782046 Tez DanıĢmanı: Dr. Nurperi

Detaylı

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ

AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR ÜNĠVERSĠTESĠ TÜRK ĠKTASĠDĠ ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME ANA BĠLĠM DALI PERAKENDECĠLĠK SEKTÖRÜNDE CRM AKIN EKBĠÇ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ BAKÜ-2014 1 AZERBAYCAN CUMHURĠYETĠ HAZAR

Detaylı

CAMELS DERECELENDĠRME SĠSTEMĠNE GÖRE ĠMKB DEKĠ YERLĠ VE YABANCI SERMAYELĠ BANKALARIN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 1

CAMELS DERECELENDĠRME SĠSTEMĠNE GÖRE ĠMKB DEKĠ YERLĠ VE YABANCI SERMAYELĠ BANKALARIN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 1 CAMELS DERECELENDĠRME SĠSTEMĠNE GÖRE ĠMKB DEKĠ YERLĠ VE YABANCI SERMAYELĠ BANKALARIN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ 1 Comparative Analysis Of Domestic And Foreign Capital Banks In Istanbul Stock Exchange As Per

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

DÜNYA PAZARININ DENGESĠNĠ SARSAN ÜLKE ÇĠN :ÇĠN MALLARININ PAZARLAMA

DÜNYA PAZARININ DENGESĠNĠ SARSAN ÜLKE ÇĠN :ÇĠN MALLARININ PAZARLAMA Dünya Pazarının Dengesini Sarsan Ülke Çin :Çin Mallarının 45 Pazarlama Bileşenleri (Fiyat, Mamul, Dağıtım, Tutundurma) Açısından İncelenmesi DÜNYA PAZARININ DENGESĠNĠ SARSAN ÜLKE ÇĠN :ÇĠN MALLARININ PAZARLAMA

Detaylı

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES RESEARCH CENTER. TEKPOL Working Paper Series STPS-WP-11/02

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES RESEARCH CENTER. TEKPOL Working Paper Series STPS-WP-11/02 SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICIES RESEARCH CENTER TEKPOL Working Paper Series STPS-WP-11/02 GENĠġBANT ĠNTERNET HĠZMETLERĠ PĠYASASINDA DÜZENLEME, REKABET VE DÜZENLEYĠCĠ KURUM POLĠTĠKALARININ DEĞERLENDĠRMESĠ

Detaylı