MEDYA SEKTÖRÜNDE REKABET DEĞĠġKENLERĠ VE TÜRK MEDYASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEDYA SEKTÖRÜNDE REKABET DEĞĠġKENLERĠ VE TÜRK MEDYASI"

Transkript

1 MEDYA SEKTÖRÜNDE REKABET DEĞĠġKENLERĠ VE TÜRK MEDYASI Yrd.Doç.Dr. Tolga Kara GiriĢ: Medya endüstrisi son 15 yılda benzeri olmayan bir yapısal değiģim geçirmiģtir. Finansal iģlemlerden - ki bununla birleģme ve devralmalar yoluyla endüstride sahipliğin toplanması, sektörün büyük bir bölümünün belli Ģirketler tarafından elde tutulmaya çalıģılması kastedilmektedir- küreselleģme ve teknolojik düzeydeki artıģa kadar bir çok eylem söz konusu hale gelmiģtir. Bu eylemlerin dayanağı ise bu iģ kolunda algılanan potansiyel müģteriler, teknoloji ile yakın iģbirliği içinde yürüyen iģ akıģı, medya gücü ile gelen farklı manipülasyon alanları, yasal düzenlemede belirginleģen esneklikler ile tüm iģlemleri finanse edebilmek için gerekli sermayenin elde edilebilirliğidir. Birçok oyuncunun giriģi ile çeģitlenen ve renklenen medya endüstrisi pazarı zaman içinde, yönetim, finans ve rekabet koģullarını da kendi özelliklerine ve dinamiklerine uygun biçimde geliģtirmiģ ve değiģtirmiģtir. Herhangi bir endüstri kolu ile temelde aynıymıģ gibi görünen bu özellikler, aslında kendine has pazar koģullarını ve değiģkenlerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu çalıģmada medya sektörüne özel sayılabilecek rekabet değiģkenleri, Türk Medyası üzerinden örneklendirilerek açıklanmaya çalıģılacaktır. Rekabet: 1776 da kaleme aldığı Ulusların Zenginliği adlı çalıģması ile kapitalizmin babası olarak nitelenen Adam Smith rekabeti, müģterilerin beğenisini toplamak için iģletmeler arasındaki savaģ olarak tanımlamaktadır. Bu savaģın, ekonomiyi en iyi biçimde düzenleyecek el olduğuna inanan Smith e göre firmalar arasındaki rekabet sayesinde tüketiciler en kaliteli ürünlere ve en iyi fiyatlara ulaģacaklardır böylece daha 1

2 baģarısız ve verimsiz iģletmeler piyasada tutunamayıp devre dıģı kalacaklardır.(smith; 2006; 431,432). Rekabet üzerine çalıģmalarıyla tanınan Harvard Business School Profesörlerinden Michael Porter a göre ise bir endüstriyi çekici kılan en önemli etken rekabettir. Porter a göre rekabet kaçılması gereken değil öncelikle baģ edilmesi gereken bir olgudur. Rekabet Stratejisi adlı çalıģmasında Porter bunu; Rekabeti önlemeye çalıģmak yerine hiç vakit kaybetmeden rekabete girmelisiniz. Eğer zamanınızı hükümetle uğraģmakla, rekabeti önlemeye, geciktirmeye, yavaģlatmaya çalıģmakla, kuralları değiģtirmeye, iģleri eskisi gibi idare etmeye çalıģmakla harcayacak olursanız, rekabet arttıkça daha az hazırlıklı olacaksınız Ģeklinde ifade etmektedir.(porter; 2001;75, 76) Pazarda ayakta kalabilmek için oynanması gereken oyunlardan biri olan rekabet, tüm sektör ve oyuncular için kaçınılmaz bir gerçek halini almıģtır. Özelde her firma genelde ise her sektör baģarılı Ģekilde rekabet edebilmek için rekabete dayanan bir farklılık geliģtirmektedir. Bu da iģletmeyi müģteri gözünde diğerlerinden farklılaģtıran yetenekleri ve değerleri kapsamaktadır. Ancak unutulmaması gereken müģteri gözünde farklılık yaratan, üretim maliyetlerini azaltıp ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmak gibi avantajları olan rekabet; firmaların karlılıklarının azalmasına hatta piyasadaki varlıklarının tehlikeye girmesine kadar ileri boyutta dezavantajları da beraberinde getirebilmektedir. Medya sektörü açısından bakıldığında bu yıkımın boyutları daha da büyük olacaktır. Medyada Rekabet ve Pazar Gücü: Medya Sektöründe rekabet, medya kuruluģlarının ürün ve hizmet sağlama konusunda birbirleri ile olan çekiģmesini ifade etmektedir. Birçok medya yöneticisi, Ģirketinin, yüksek düzeyde rekabetle karģı karģıya olduğunu düģünse de, aslında karģılaģılan rekabet, piyasada bulunan diğer ürünlere ve bulunulan ülkenin siyasi ve ekonomik Ģartlarına bağlı olarak orta veya düģük düzeydedir. Diğer sektörlerle karģılaģtırıldığında, sınırlı seçenekler sebebiyle, medya ürünleri arasındaki rekabet çok değil, hatta çoğunlukla, rekabet dikkat çekecek kadar azdır. (PICARD;2002;139) Medya sektöründe faaliyet gösteren firmalar, birbirileri arasında benzerlik gösteren otomobil, beyaz eģya, margarin, deterjan ya da gazlı içecek gibi ürünleri üreten 2

3 firmaların bulunduğu sektörler ile karģılaģtırıldığında daha düģük düzeyde bir rekabetten söz etmek mümkündür. Çünkü diğer sektörler ile karģılaģtırıldığında pazardaki firmaların sayısı görece olarak daha azdır. Türkiye de de durum farklı değildir. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye de ulusal karakterde 32 gazete bulunmaktadır ancak bunlar 5 basın grubu arasında dağılmaktadır. (http://www.byegm.gov.tr/turkbasini/ turkbasini/gazete.htm) Son yıllarda medya endüstrisindeki rekabet ortamı ve anlayıģı, izleyici ve okur kitlesindeki sosyal değiģimler, teknolojik yeniliklerin hız kazanması, siyasi ve ekonomik konjonktürde meydana gelen dalgalanmalar, ortamın çeģitlenmesi ve pazardaki rakiplerin artması ile medya patronlarına kazanç sağlamak kadar nüfus sağlamadaki avantajları nedeniyle büyük geliģme göstermiģtir. Bu değiģimler okuyucu/izleyici kanadında bir çeģitlilik yaratırken medya firmaları açısından rekabetin derecesini de iyice arttırmaktadır. Herman a göre "tüketici egemenliği"yle "tüketicinin seçme özgürlüğü" arasındaki fark uzun zaman önce ortaya konmuģtur. Ġlkinde tüketiciler, öncelikli olarak neyin sunulacağına karar vermede rol oynarlar; ikincisindeyse tüketiciler, üreticiler tarafından kendilerine sunulan seçeneklerden istediklerini seçmekte özgürdürler. Seçme özgürlüğü, hiç seçme özgürlüğünün olmamasından iyidir; bu açıdan bakıldığında medya pazarı da geniģ bir seçme özgürlüğü sunarken kendi aralarında da rekabet etmek zorunda kalmaktadırlar. (HERMAN; 2003;390) Buna rağmen, bu bilincin yeni oluģması nedeniyle, medyadaki gazetelerin ve dergilerin kendi içlerindeki direkt rekabeti çok fazla değildir. Medyalar arasında, daha çok alıcıya ve reklamverenlere ulaģmak, sermaye, teknoloji gibi kaynakları bulmak ve pazar lideri olabilmek konusundaki rekabet ciddi boyuttadır. Bununla beraber, sektördeki rekabet, medya kuruluģlarının sunduğu teknoloji ve format farklılıkları, ürün ve coğrafi pazarlara yönelik geliģtirilen farklı stratejiler ve alıcıların kullanım alıģkanlıklarındaki değiģiklikler dolayısıyla azalmaktadır. (GODES, OFEK, SARVARY; 2009;24) Bir pazarın meydana gelebilmesi için farklı firmaların aynı tüketici grubuna, benzer veya ikame ürünleri sağlaması gerekmektedir. Medya sektöründe bu durum, benzer medya ürününü üreten firmaların, aynı pazar içerisinde, gene aynı bölgede bulunan kullanıcılara hizmet vermesi olarak açıklanabilinir. Medya pazarlarının özellikleri ve ne derece etkin çalıģtıkları, kullanıcı sayısı, zamansal ve finansal 3

4 harcamaları, medya Ģirketlerinin miktarı, Ģirketlerin harcama yapıları, piyasa giriģ engelleri, ürün farklılaģtırması gibi çeģitli unsurlarla belirlenmektedir. Bundan on onbeģ sene öncesine tüm dünyada kadar çok daha yerel ve ulusal odaklı olan medya pazarının yıllar içinde teknolojinin de etkisi ile küreselleģtiği ve uluslararası bir platforma taģındığı görülmektedir. Her pazarın içerisinde, rekabet farklılık göstermektedir. ġirketlerin ya da küçük Ģirket gruplarının, pazardaki fiyatlandırma ve üretimi kontrolleri altında tutma becerileri, piyasanın iģleyiģinde farklılıklar yaratır. Bir Ģirketin pazar gücü ne kadar fazla olursa, pazarın iģleyiģindeki etkinlik o derece azalır, dolayısıyla da tüketiciler ve rakipler etkin bir Ģekilde iģlemeyen bir pazardan zarar görmektedirler. Yukarıda belirtildiği gibi, rekabet, piyasada bulunan lider Ģirketlerin, pazara hakimiyet düzeyine bağlıdır. Örneğin, on gazetesi bulunan bir pazarda, sadece bir gazete okuyucuların %40 ına sahip ise, pazar aktivitelerinin çoğunluğunu kontrol etme gücünü elinde tutar. Bu durum, reklamverenler için, lider Ģirketin rakipsiz olmasına yol açmakta ve reklamın zorunlu olarak bu Ģirketten satın alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Çünkü reklamverenler, geniģ bir izleyici kitlesine ulaģmak için, lider gazete tarafından belirlenen fiyattan reklamı satın almak zorunda kalmaktadırlar. Bu sayede, lider gazete, liderliğini sürdürmesi ve daha çok okunan bir gazete yapması için gerekli olan finansal kaynağı sağlamıģ olur. Diğer yandan, bu zorunlu harcama, reklamverenlerin, diğer firmalardan reklam satın alma imkanlarını kısıtlar. Kaçınılmaz olarak, bu durum, lider gazetenin rakiplerinin finansal kaynaklarının azalmasına, onların revaçta olan programları satın alma güçlerinin zayıflamasına, kârlılık oranlarının düģmesine ve hatta iflas etmelerine bile neden olabilmektedir. (CRAMPESW, HARITCHABALET, BRUNO;2009;23) Türkiye deki gazete endüstrisi ulusal bir karakteristik göstermektedir. Basın Ġlan Kurumu verilerine göre, Türkiye genelinde toplam gazete sayısı 821 iken, bu rakamın 521 ini yerel günlük gazeteler oluģturmaktadır. Gazetelerin büyük çoğunluğu ulusal bazda basılmaktadır ve bunların sayısı 32 adettir. Genelde Türkiye deki uygulama ulusal bazda basılan gazetelerin birkaç sayfasını yerel haberlere ayırmaktır. Belli baģlı büyük Ģehirlerde ise günlük özel eklerle yerel olaylara değinilmektedir. (http://www.byegm. gov.tr/turkbasini/turkbasini/gazete.htm) 4

5 Türkiye de gazete endüstrisinin esas gelir kaynağı büyük oynamalar gösteren reklam gelirleridir. AĢağıdaki tablodan da görülebileceği üzere Türkiye de reklam harcamaları ekonomik büyüme rakamları ile paralel bir seyir izlemekte ve yaģanan ekonomik krizler sektör gelirlerine büyük darbeler vurmaktadır. ġekil 1 : Ekonomideki Büyümeye Paralel Reklam Gelirlerindeki ArtıĢ Reklam Harcamalarında Büyüme (%) Reklam Harcamalarındaki Büyüme Ekonomide Büyüme Ekonomide Büyüme (%) Kaynak: Doğan Yayın Holding, aaliyet_raporu.pdf Türkiye de gazetelerin (medya) reklam pastasından aldıkları pay %32 ile Batı Avrupa ve ABD seviyelerine yakındır. Ne var ki geliģmiģ ülkelerle kıyaslandığı zaman düģük seviyelerde kalan okuyucu oranları sebebiyle tiraj gelirleri dünya standartlarının altındadır. Hemen hemen tüm sektörlerde olduğu gibi medya sektöründe de baģarılı olmak ve kar elde etmek varılmak istenen amaç olsa da kimi yasal kuruluģlar pazara kontrol altında tutarak haksız rekabete engel olmaya çalıģmaktadırlar. Bu amaçla oluģturulan tekelcilik karģıtı oluģumlar pazara zarar vermeye çalıģan haksız rekabet içerin durumları engellemeye çalıģmaktadırlar. ġirket birleģmeleri ve devralmalar sonucunda yüksek oranda pazar gücü elde etmek, yıkıcı fiyat uygulamalarına giriģmek gibi haksız rekabet yaratıcı durumları engellemek bu tarz çalıģan kurumların görevleri arasında sayılmaktadır. (DOYLE, 2002;154) 5

6 Rekabet Engeli Olarak Ürün ve Alıcı FarklılaĢtırması: Ürün farklılaģtırma genel olarak, Ģirketlerin pazara sundukları ürünü, rakiplerine oranla, benzersiz kılmak için kullanılan en belirgin ve en çok kullanılan rekabet seçeneklerinden biridir. Bu yöntemle pazara yeni sunulan ürün, pazardaki diğer ürünlere göre benzersizleģtirilmek ve ikame edilmez hale getirilmek suretiyle rakiplerin rekabet gücü azaltılmaktadır. (DAVUT; Medya pazarında ürün farklılaģtırma stratejisi içerik, üretim ve sunum noktalarında belirgin hale gelmektedir. Bu tarz farklılaģtırma yaklaģımları medya iģletmelerine satıģ metodları, demografik yapı ve mecra gruplarını dikkate alarak önceden belirlenmiģ bir hedef kitleye ürün satmakta kolaylık sağlamaktadır. Ürünün tasarımında ya da sunumunda yapılan ufak çaplı değiģiklikler bile hedef kitle tarafından fark edilmesine ve satın alınmasına olanak verecek değiģiklikler olarak göze çarpmaktadır. (PICARD;2002;140) The Daily Mirror ve New York Times gibi kimi gazetenin sıkça baģvurduğu bu yöntem, son dönemde Türk Basın sektöründe pazara yeni giren Habertürk gazetesinde de belirgin biçimde kullanılmıģtır. Gerek kullanılan gazete kağıdındaki gerekse gazetenin boyutlarındaki farklılıklar Habertürk ü diğerlerinden farklılaģtıran noktalar olarak öne çıkmaktadır. Medya sektöründe kullanılan bir diğer farklılaģtırma yöntemi ise, hedef kitlenin karakteristik özelliklerine uygun ürün ve içerik hazırlamaktır. Bir medya kuruluģu pazardaki tüm alıcıları hedeflerken bir diğeri özenle seçilmiģ belirli bir gurubu kendine hedef kitle olarak belirleyebilir. Bu Ģekilde seçilen hedef kitleye yönelik olarak medya Ģirketindeki çalıģan tüm personel, hedef kitle hakkında açık bir tanıma sahip olma avantajıyla, Ģirketin yazı iģleri, pazarlama ve reklam gibi tüm departmanları arasında etkin bir çalıģma ortamı yakalayacak ve sadece bu kitleye hizmet etmek amacıyla bir araya geleceklerdir (ARRESE, MEDĠNA; 2002;64). Türk Medya Endüstrisinde Bluejean gibi yaģ arası kitleye hitap eden gençlik dergileri ile Elle gibi kadın dergileri, bu tarz hedef kitle farklılaģtırma stratejisine örnek olarak gösterilebilir. Bilgi ve iletiģim teknolojilerinin geldiği nokta ürün farklılaģtırma stratejilerinin daha etkin ve verimli biçimde kullanılmasına olanak tanımaktadır. Gomery ve Benjamin e göre teknoloji, medya Ģirketlerinin, belli müģteri gruplarının ihtiyaçlarını önceden fark etmelerine ve o gruplara özel ürün, içerik ve hizmet tasarlamalarına olanak vermektedir.(gomery, BENJAMIN; 2000;111) Bu tür imkanlardan en çok yararlanan 6

7 mecralar dergiler ve internet portalları olarak karģımıza çıkmaktadır. Ancak dijital yayın teknolojisinin de yaygınlaģması ile televizyon kanalları da bu imkanlardan sıkça yararlanır olmuģlardır. Medyada ürün farklılaģtırılması genellikle firmanın kontrol edebildiği değiģkenler çerçevesinde uygulanabilmektedir. Bu değiģkenler genellikle içerik, satıģ, dağıtım ve formattır. Dolayısıyla uygulanabilirlik medya ve Pazar yapısına bağlıdır. AĢağıdaki tabloda farklı medyalara göre uygulanabilecek farklı ürün farklılaģtırma stratejileri görülmektedir. Tablo 1: Mecralara Göre Ürün ve Alıcı FarklılaĢtırma Stratejileri Ürün FarklılaĢtırması Alıcı FarklılaĢtırması Radyolar Programlar Hedef Dinleyici Müzik (rock, jazz, klasik vs.) Genel Haberler Demografik grup Sohbet Yer Spor Ev Yayın saati Ofis Tüm gün Trafikte olanlar Rakiplere göre karģıt program koyma Programlara göre ayırım Dil Coğrafi konum Dergiler Ürün tipi Hedef okuyucu Tüketici Genel Ticari/profesyonel Demografik grup Ġçerik tipi Ġlgi alanı Genel Coğrafi konum Sektörel Bölgesel yayınlar Sıklık Eyalet/Bölgesel dergiler Dil Ulusal dergiler Üretim seçenekleri SatıĢ Metodları Boyut Abonman Baskı Tek kopya Kağıt Hepsi Gazeteler Dağıtım zamanı Hedef okuyucu Redaksiyon Kitle Kapsam Mesleki Haber odaklaģması Kullanım yeri Sunum tonu Ev Okunabilirlik seviyesi Ofis Grafik/foto kullanımı Trafikte olanlar Üretim Coğrafi konum Boyut Yerel Baskı Bölgesel Yayınlar 7

8 Kağıt Televizyon/Kablolu Yayın Ülke geneli Ulusal SatıĢ Metodları Abonman Tek kopya Hepsi Programlar Hedef izleyici KarıĢık Genel Mesleki Demografik grup Spor Programlara göre ayırım Film Coğrafi konum Müzik YaĢam Kültür Yayın Saati Tüm gün Rakiplere göre karģıt program koyma Dil Kaynak: Picard,Robert, The Economics and Financing of Media Companies, Fordham University Press, New York.2002, p.144. Rekabette Coğrafi Pazar Faktörü: Kimi bölgesel farklılıklar sebebiyle alıcı ve reklamveren tutumlarında meydana gelen değiģimler medya pazarını anlamlandırmada coğrafi faktörlerin önemini ortaya koymaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi reklamverenler, ürünlerinin satıldığı mağazaların çevresinde yaģayan ve coğrafi bölgelere göre kategorize edilmiģ alıcı gruplarına ulaģmak zorundadırlar. Bu sebeple, her medya kuruluģu, farklı coğrafi pazarlara yönelik olarak farklı bir ürün sunmaya gayret etmektedir. (SIBLEY, NADAS; 2006;59) Örneğin, radyo yayıncılığı sektörünü ele alacak olursak, bir radyo kanalı, içerikte, ulusal ve uluslararası çaptaki tüm müzik tarzlarını sunarak, ülke içi dinleyicilerin yanısıra ulusal ve uluslararası reklamverenlerin de ilgisini çekmeyi hedefleyebilir. Bir baģka radyo kanalı ise, sadece bir bölge ya da bir Ģehre yönelik içerik sunarak, bu bölgeye ya da Ģehre ait dinleyici ve reklamveren kitlesini hedefleyebilir. Gene bir baģka kanal, sadece bir Ģehre yönelik radyo programı yaparak o Ģehrin geleneksel müziklerine yer verebilir. Bu durumda da, müzik kültürüne ve reklamlara yer veren bir içerik ile bu kanalın hedef kitlesi, bu Ģehiri ziyarete gelen ya da Ģehirde yaģayanlar olacaktır. Coğrafi pazarların bir diğer özelliği ise medya pazarındaki ürünlerin birbirine ikame edilmesine sınırlama getirmesidir. (SIBLEY, NADAS; 2006;59) Hürriyet 8

9 Gazetesi ulusal pazarda yayın yapan bir gazete olması ve yerel pazarlardaki okuyucuların içinde bulundukları toplulukla ilgili olay ve haberlere yer vermemesi nedeniyle yerel pazarlardaki reklamverenlerin ilgi alanı dıģında kalmakta, onların ulaģmaya çalıģtığı kitleye ulaģamamaktadır. Pazardaki rekabeti tetikleyen en önemli faktör pazarın değiģkenleridir. Pazarda rekabet yeni oyuncuların pazara giriģ yapmasına, piyasanın oyuncular tarafından bölünmüģ olmasına, oyuncu sayısının artmasına, pazardaki ikame ürünlerin artmasına ve piyasanın geniģleyerek geliģiminin yavaģlamasına bağlı olarak artar veya azalır. Rosse ye göre medya pazarında ise; sunulan içeriğin benzerlik göstermesine, alıcılar tarafından rakip ürünler kolayca tercih edilebilmesine ve reklamverenlerin farklı medya ürünleriyle aynı alıcılara ulaģabilmesine bağlı olarak rekabet fazlalaģmaktadır.(rosse; 1980;69) Pazarda Rekabet Avantajları: Rekabet avantajlarından kastedilen bir firmaya, bir rekabet ortamında pazardaki diğer rakiplerine karģı üstünlükler sağlayan farklılıklardır. Fakat bu farklılıkların sağladığı avantajlar belirli bir zaman aralığında sıkıģmıģtır çünkü, pazar dinamik bir yapıya sahiptir ve bu farklılıklar her an el değiģtirebilmektedir. Rakipler tarafından sürekli olarak inovatif bir takım yeni ürünler ve yeni piyasa stratejileri ortaya koyulmaktadır. Rekabet avantajını elde tutmanın en etkin yollarından birisi de sürekli sermaye yatırımı yapmaktır. Sözü edilen diğer avantajlar ise firmaların düzenli olarak gösterdikleri perfomans geliģtirmeye yönelik çabaları ve verilen yüksek servis ve ürün kalitesi ile elde edilmektedir. Bu doğrultuda, firmanın, yeniliği ve yaratıcılığı destekleyen bir iç atmosferi ve değer sistemini oturtmaya ihtiyacı vardır. Öte yandan rekabet avantajları minimum maliyet yeteneği gerektirmektedir. Daha açık bir ifade ile ürün veya hizmet kalitesinden ödün vermeden- maliyetlerini minimum düzeye indiremeyen firmalar rekabet avantajlarını kaybedeceklerdir. (REVELLI; 2008;1588) Singapur, Tayvan ya da Meksika gibi ülkeler, iģ organizasyonu, sosyal harcamalar ve vergiler yüzünden aynı ürünü; Amerika, Ġngiltere ya da Türkiye gibi ülkelere göre çok daha ucuza maliyetlendirmektedir. 9

10 Yukarıda değinilen ürün farklılaģtırma stratejileri rekabeti azaltan bir yöntem olmasının yanında aynı zamanda, bu strateji, özellikle bölümlenmiģ bir pazarda yüksek fiyat talep eden farklılaģmıģ ürünler için de bir rekabet avantajıdır. (GODES, OFEK, SARVARY; 2009;24) Örneğin Apple Inc. MP3 sistemlerinin tasarımında (ipod) ortaya koyduğu yaratıcılık özelliği ile diğer rakip firmalara nazaran önemli bir rekabet avantajına sahip olmuģtur. Rekabet ve MarkalaĢma: Son yıllarda marka ve markalaģtırma kavramları gitgide popüler hale gelmiģ aynı zamanda medya ürün ve servisleri ile de sıklıkla iliģkilendirilir olmuģlardır. Fakat henüz kullanımı bir rekabet avantajı olmaktan çok uzaktır. Medya sektörü için marka hala teknik bir terim aģamasındadır. Ünlü marka kuramcısı David A. Aaker a göre marka; Marka; ürünleri ya da bir satıcı veya satıcı gruplarının hizmetlerini tanımlayan ve bu ürün ve hizmetleri rakiplerinden farklılaģtıran (logo, trademark, paket dizaynı) gibi ayırt edici isim veya semboldür. Marka bundan ötürü müģteriye ürünün kaynağını iģaret eder ve hem müģteriyi hem de üreticiyi belirleyici görünen ürünleri temin etmeye çalıģan rakiplerden korur (UZTUĞ;2003;76) ĠletiĢim sektörüne parekende sektöründen geçiģ yapan marka kavramı, bir ürünün diğer bir üründen ayırt edilmesini sağlayan ve ürünün özelliklerini bir imaj altında toplayarak müģteriye aktarmayı ve onun dikkatini çekmeyi hedefleyen bir tasarımdır.(wilkinson; 1998; 103) MarkalaĢma, müģteri sadakati sağlar ve rakiplerin sayısı arttıkça da firmaya rekabet avantajı kazandırmaktadır. Dolayısıyla yirminci yüzyılın sonuna doğru medya sektöründeki rakiplerin sayısında patlama yaģanmasıyla birlikte, medya ve iletiģim sektöründe marka kavramının benimsenmesi bir tesadüf değildir. MarkalaĢma, iletiģim sektöründe ilk defa olarak dergilerin uluslararası platforma taģınmasıyla beraber dergi endüstrisinde kullanılmaya baģlanmıģtır. Daha sonraları medya Ģirketleri de markalaģmayı bir strateji olarak kullanmaya baģlamıģlardır. (WILKINSON; 1998; 103) Amerikan yayın Ģirketi ABC, bu stratejiyi ilk kez TGIF Friday adlı TV Ģovunu öne çıkararak kullanmaya baģlamıģtır. Discovery Channel in Shark week, NBC nin Must See TV adlı programları da markalama stratejisini kullanan medya ürünleri arasındadır. Bir zamanlar ATV de yayınlanan Siyaset Meydanı ya da NTV nin 10

11 90 Dakika sı da bu tarz markalaģma stratejisini uygulayan yerli TV programları arasında sayılabilir. Her iki program da yayınlandıkları kanalların amiral gemileri haline gelmiģ isimleri kanal isimleri ile özdeģleģmiģtir. MarkalaĢma pazara yeni ürün sunma aģamasında da önemli rekabet avantajları sağlamaktadır. Çünkü ikinci ürün ilk ürünün ismini kullanarak pazara kolay bir giriģ yapmaktadır. Örneğin Türk Medyası nın önemli haber kanallarından NTV, spor programlarını ayrı bir kanal altında vermek amacıyla NTV Spor u kurmuģtur. NTV Spor un pazara NTV ismi ile girmesi çok daha kolay olmuģtur. NTV, aynı stratejiyi NTV Radyo ve Microsoft / NBC Ortaklığı ile kurduğu NTVMSNBC.com haber portalında da uygulamıģtır. Bir Ģirketin markası, alıcı nezdinde, üretim, dağıtım, pazarlama, ve müģteri iliģkileri ile logo, slogan, reklam, satıģ promosyonları ve direkt pazarlama gibi aktiviteler esnasında imajın tekrarlanması ve iletilmesi yöntemiyle yerleģtirilir, geliģtirilir ve korunur. TanınmıĢ bir marka adı altında yeni bir ürün pazarlama, alıcıları çekmek konusunda baģarılı bir strateji olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, Ģirket yöneticilerinin markayı büyütürken, çekirdek markanın kimliğinden uzaklaģmamaya ve marka imajının zedelenmemesine dikkat etmeleri gerekir. (PICARD;2002;148) Medya Ġçi ve Medyalar Arası Rekabet Rekabet ortamında karģılaģılan en önemli faktörler, medya pazarının yapısı ve pazarda bulunan diğer ürünlerdir. Medya birimleri arasındaki rekabet pazarın özelliklerine göre farklılıklar gösterirken medyada gerçek anlamda tekel ortamına da çok nadir rastlanmaktadır. Ġktisat bilimi açısından bakıldığında, piyasalar, tam rekabet, tekel, tekelci rekabet ve oligapol olmak üzere dört ayrı sınıfta değerlendirilebilirler. Piyasalar arasındaki sınır çizgilerini belirleyen koģullar; ülkelere göre değiģebileceği gibi, teknolojik ve ekonomik konjonktürden, mevcut kurumsal yapılardan ve değiģken güç dengelerinden de etkilenmektedir. Ancak hiçbir basın iģletmesi; tam rekabet piyasalarında çalıģmamaktadır. Çünkü basın iģletmeleri kendi aralarında; farklı beklenti ve ihtiyaçları karģılayan ürünler 11

12 sunarken, bu firmalardan her biri, kendi ürününü diğer bir firmanın ürününe tercih edebilecek, okur kitlesine de sahiptir.(söylemez;1998;31) Picard ise piyasaları sınıflarken, basın iģletmelerinin, oligapolle tekel piyasaları arasında çalıģtığını vurgulamaktadır. Picard a göre, basın piyasasının yoğunlaģma derecesini belirleyen ana değiģkenler; firmaların büyüklüğü, sayısı, tiraj ve reklam talebi, ürün farklılaģtırması, piyasaya giriģ ve çıkıģ engelleri, gazete Ģirketlerinin dağıtım olanakları ve farklı yönlerde geliģen iliģkiler (yatay, dikey, karģılıklı) ve farklı stratejilerdir.(picard 1989: 32) Medya içi rekabet kavramıyla aynı medya organının farklı birimleri arasındaki rekabet kastedilirken; medyalararası rekabet kavramıyla ise farklı medya organlarının birbirleriyle olan rekabeti ifade edilmektedir. BaĢka bir ifade ile, iki gazetenin birbirleri ile olan rekabeti medya içi rekabet iken, bir gazetenin bir televizyonla olan rekabeti medyalararası rekabete örnektir. Pazarda içerik söz konusu olduğunda, medyalar arasında rekabet öncelikli olarak alıcının dikkatini çekme, zaman ayırmasını ve bazen de harcama yapmasını sağlama üzerinde yoğunlaģmaktadır. Reklamverenlerin hedef kitlelerine ulaģmaları, bu hedef kitlenin medyaları kullanım alıģkanlıklarına ve mecraların reklamları ulaģtırma kapasitelerine bağlıdır. Bu nedenledir ki, medyalararası rekabet kısıtlıdır ve reklamverenler birden fazla mecra aracılıyla reklam satın alırlar. Medyalar arasındaki esas rekabet, reklamverenin harcamalarından önemli bir pay kapmaya çalıģmak üzerine kurulur.(picard;2002;151) Tablo 2: yılları arasında Dünyada toplam reklam harcamalarının mecralara göre pazar payı dağılımları (%) Gazete 29, ,8 26,9 26,2 Dergi 13,2 12,8 12,5 12,2 12,1 Televizyon 37,8 37,9 37,9 38,2 38,1 Radyo 8,6 8,3 8,1 7,9 7,8 Sinema 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 Outdoor 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 İnternet 4,8 6,1 7,5 8,7 9,5 Kaynak:ZenithOptimedia % pdf 12

13 Yukarıdaki tabloda, dünya reklam harcamalarında ilk sıranın televizyonda olduğu görülmektedir. Ancak yıllar içinde televizyonun, reklam payı liderliğini elden bırakmasa da önemli puan kayıpları yaģadığı görülmektedir. Dünya üzerinde mecralararası reklam payları dağılımında internet reklamlarının yükseliģe geçtiği de tablodan görülmektedir. Televizyon ve Ġnternet dıģındaki diğer mecralarda ciddi oynamalar görülmediği göz önüne alındığında, internetin televizyon reklamverenlerini kendi saffına çektiği söylenebilir. Tablo 3: yılları arasında Türkiye de toplam reklam harcamalarının mecralara göre pazar payı dağılımları (%) Televizyon 50,71 52,32 53,2 Gazete 35,81 33,16 29,93 Dergi 3,78 3,85 3,72 Radyo 3,56 3,66 3,86 Sinema 1,25 1,2 1,09 Açıkhava 4,89 5,81 7,1 İnternet * * 1,6 Kaynak: Reklamverenler Derneği Raporu Tabloya göre Türkiye de Dünya reklam harcamalarının aksine- televizyon reklamlarında düģüģ yerine bir artıģ gözlemlenmektedir. Türkiye de mecralara göre reklam harcamaları dağılımında, önemli düģüģ gazete reklamlarında yaģanmaktadır. Dünya genelinin aksine internet, reklamlarını televizyon pazarından değil gazete pazarından elde etmektedir. Rekabet alanında medya pazarına özgü altın kural, medyalararası benzerliğin artmasıyla rekabetin de artacağı gerçeğidir. Bu açıdan bakıldığında görsel-iģitsel içerik sağlayan televizyon kanalları ile uydu sistemleri arasında, bir dergi ile radyo istasyonu arasında yaģanan rekabetten daha fazla rekabet yaģanacağı söylenebilir. Rekabetin en yoğun biçimde yaģandığı alan medya içi rekabet ortamıdır. Aynı alıcılara hitap eden, aynı tip ürünlerin sunulduğu pazarlar rekabetim tüm kurallarıyla geçerli olduğu pazar ortamlarıdır. Aynı Ģehirde yayın yapan iki yerel gazete arasındaki rekabet, farklı Ģehirlerde yayın yapan iki gazeteye oranla çok daha fazla olacaktır. Aynı Ģekilde on televizyon kanalının bulunduğu bir pazar içinde yayın yapan bir TV kanalı, 13

14 aynı pazar içinde sadece beģ adet TV kanalı yayın yapsa çok daha az medyaiçi rekabet ile karģı karģıya olacaktır. (PICARD;2002;152) Sonuç ve Değerlendirme: Rekabet koģulları tüm sektörler için aynı derecede önemli ve kimi zaman yıkıcı olsa da medya sektörü gibi kendi iç dinamikleri tarafından yönetilen pazarlarda etkileri çok daha güçlü hissedilmektedir. Medya sektörü, pazardaki ürünlerin yapısı, hedef kitlenin karakteristik özellikleri, maliyet dezavantajları, teknoloji bağımlılığı, pazara giriģ bariyerlerinin yüksekliği, yüksek baģlangıç sermayesi gereksinimleri ve kitlelerin manipülasyonuna yön verebilme gibi özellikleri sebebiyle potansiyel yatırımcılar tarafından ilgi ile takip edilen bir sektör konumundadır. Bu haliyle nitelik olarak az sayıdaki oyuncunun var olduğu ancak nicelik olarak çokça ürünün sunulduğu bir pazar olma özelliğindedir. Birçok açıdan dünya medya sektörü ile paralel bir rekabet seyri izleyen Türk Medya Endüstrisi sadece kimi yerlerde karakteristik, coğrafi ve kültürel birtakım farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar çoğu zaman pazarın henüz yeni yeni geliģmesine bağlanmaktadır. Sektöre sermayenin giriģi ile rekabetin tam anlamıyla arttığı Türk medyası sektörünün ve yatırımcılarının henüz tam anlamıyla uluslararası bir rekabet bilincine sahip olmadığı ortadadır. Yeni geliģen bir sektörün rekabet ortamı da yeni yeni geliģmektedir. Türkiye yi Dünya pazarından ayıran bir diğer önemli fark ise, küçük yatırımcıların pazara girmedeki endiģeleri ve yüksek baģlangıç maliyetleridir. Pazarda, görece az sayıdaki ancak ciddi sermaye yatırımlarına sahip firmaların varlığı küçük yatırımcıların pazara giriģlerini engellemektedir. Bunun yanı sıra yeni teknolojilerin dünyadaki yayılma ve geliģme hızına paralel olarak Türkiye pazarı tarafından da yakından izlenmesi ve uygulanması Türk medya sektörünün yeni medyalar boyutunda Dünya standartlarını yakalamasını sağlamıģtır. Mecra olarak internetin, dünya ölçeğine paralel olarak aynı yükseliģ trendini yakalaması ve reklam pastasından ciddi parçalar koparması buna güzel bir örnektir. Medya endüstrisinin iç dinamiklerini anlamak isteyen yeni yatırımcılar ve pazarda var olan oyuncular, aynı medya kolu içindeki ve bütün olarak tüm medya sektöründe yaģanan rekabeti doğru biçimde öngörebilmeli ve anlamlandırabilmelidirler. Elde edilen 14

15 bu tarz bir enformasyon ile kendileri açısından rekabeti sonlandıracak uygun stratejileri geliģtirebilir, doğru kararları verebilir ve rakip oyuncular karģısında kendilerine avantaj sağlayabilirler. KAYNAKÇA: Kitaplar Doyle, Gillian (2002), Media Ownership, Sage Publication, London. Gomery, Douglas Benjamin M, (2000), Who Owns the Media: Competition and Concentration in The Mass Media Industry, Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey. Herman, Edward S. (2003), Demokratik Bir Medyaya Doğru. Pazarın Zaferi, Çev: Zehra Savan, Pınar Yayınları, Ġstanbul. CA. Picard, Robert (1989), Media Economics: Concepts and Issues, Sage Publishing Beverly Hills, Picard, Robert, (2002), The Economics and Financing of Media Companies, Fordham University Press, New York. Porter, Michael (2001), Rekabet Stratejisi, çev: Gülen Ulubilgen, Sistem Yayınları, Ġstanbul. Smith, Adam (2006), Milletlerin Zenginliği, çev: Haldun Derin, ĠĢ Bankası Yayınları, Ġstanbul Söylemez,Alev (1998), Medya Ekonomisi ve Türkiye Örneği, Haberal Eğitim Vakfı yayınları, Ankara. Uztuğ, F. (2003) Markan Kadar KonuĢ, Kapital Medya Hizmetleri Basım Yayın, 3. baskı, Ġstanbul. Makaleler Crampesw, Claude, Haritchabalet, Carole, Jullien, Bruno (2009), Advertising, Competition And Entry In Media Industries, Journal Of Industrial Economics, Vol: 57, Issue: 1,P: 7-31 Gabszewicz, Jean J., Didier Laussel, Nathalie Sonnac (2006), Competıtıon In The Medıa And Advertısıng Markets, The Manchester School, Vol 74 No. 1 January , pp Godes, David, Elie Ofek, Miklos Sarvary (2009), The Impact of Competition on Media Firm Strategy, Marketing Science, Vol. 28, No. 1, January-February pp Li, Shu-Chu Sarrina (2004), Market Competition and the Media Performance of Taiwan's Cable Television Industry, Journal of Media Economics, 17(4),

16 Medina, Arrese A, M(2002), Competition Between New And Old Media İn Economic And Financial News Markets, Media Firms: Structures, Operations And Performance, 5th World Media Economics Conference, Finland, May 2002, pp: Revelli, Federico (2008), Performance Competition in Local Media Market, Journal of Public Economics, 21/02/2008, 92 (2008), pp: Rosse, J.N (1980),The Decline of Direct Newspaper Competition, Journal of Competition, Vol. Sibley, Mike, Gina Nadas(2006), Multinational Corporations and the Competition for Media Influence in Developing Countries, Business and Society Review, 111:1 Wilkinson, Earl (1998), Branding and Newspaper Consumer, International Newspaper Marketing Association, Vol 12 No. 5 Dallas İnternet Davut, Lale, Monopollü Rekabet Modelinde Tutarlılık Sorunu, edu.tr/dergiler/42/480/5572.pdf 22/05/ /05/ /05/ /05/

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU

YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU YEREL MEDYA SEKTÖRÜ VE GLOBALLEġEN MEDYAYA GÖRE KONUMU Gizem ARABACI Hande UZUNOĞLU Türkiye de medya ulusal ve yerel medya tabanlı olmak üzere temel iki Ģekilde iģlemektedir. Bu iģleyiģ bazen daha kapsamlı

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir.

Örgütler bu karmaģada artık daha esnek bir hiyerarģiye sahiptir. Durumsallık YaklaĢımı (KoĢulbağımlılık Kuramı) Durumsallık (KoĢulbağımlılık) Kuramının DoğuĢu KoĢul bağımlılık bir Ģeyin diğerine bağımlı olmasıdır. Eğer örgütün etkili olması isteniyorsa, örgütün yapısı

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ

T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ EĞĠTĠM PROGRAMLARI VE ÖĞRETĠM ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LİSANS TEZ ÖNERİSİ ÖĞRENCĠNĠN ADI SOYADI: Seda AKTI DANIġMAN ADI SOYADI: Yrd. Doç. Dr. Aysun GÜROL GENEL

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen

Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen Free, Open Access, Medical Education Serbest,Açık Erişimli Tıp Eğitimi Kısaca FOAM adı verilen ve Free, Open Acess, Medical Education manasına gelen ve ICEM 2012 Konferansı esnasında Dublin de baģlayan

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü

ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Enstitüsü 1. Adı Soyadı : ÖZGÜL DAĞLI ÖZGEÇMĠġ 2. Doğum Tarihi : 31.05.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠletiĢim Sanatları Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ

REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ REKABET GÜCÜ VE DEĞİŞEN DÜNYA TUNCAY SONGÖR REKABET KURUMU II. BAŞKANI KURUL ÜYESİ MÜŞTERİ ODAKLI YENİ EKONOMİ ESKİ EKONOMİ ARZ

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 Çevre Analizi Ç E V R E A N A L İ Z İ D I Ş Ç E V R E İ Ç Ç E V R E Genel / Uzak Dış Çevre Analizi Sektör / Yakın Dış Çevre Analizi İşletme İçi Çevre Analizi Politik Uluslararası

Detaylı

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak.

ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. ġġrket TANITIMI VĠZYON 10 yıl içinde 10 önemli ülkede markalaģarak gerçek bir dünya markası olmak. MĠSYON Jean e meydan okumaktalar.günlük giyimin en Ģık ve rahat tasarımlarını 365 gün en uygun fiyatlarla

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011

NĠHAĠ RAPOR, EYLÜL 2011 9. GENEL SONUÇLAR... 1 9.1. GĠRĠġ... 1 9.2. DEĞERLENDĠRME... 1 9.2.1. Ġlin Genel Ġçeriği... 1 9.2.2. Proje Bölgesinin Kapasiteleri... 1 9.2.3. Köylülerin ve Üreticilerin Kapasiteleri... 2 9.2.4. Kurumsal

Detaylı

Q1 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU

Q1 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Q1 2011 KANAL VE SEKTÖR RAPORU KANAL KULLANIMLARI ÖZETĠ Bu çalıģma, AGB tarafından dakika bazında raporlanan kanalların, 2011 Q1 dönemine ait performansları ile sektör ve firmaların süre ve tüm kiģiler

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama

TURİZM PAZARLAMASI. Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA 17.11.2015. Şevki Ulama TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma SATIŞ TUTUNDURMA Satış tutundurma, diğer tutundurma etkinliklerini desteklemek üzere veya onların ikamesi olarak kullanılabilen, kısa süreli, hemen sonuç

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme

Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme Ekonomik Performans Ġçin Olmazsa Olmaz KoĢul: Finansal GeliĢme Erdem ALPTEKĠN Finansal geliģme ile ekonomik geliģme arasında güçlü bir bağ olduğu, ülke ekonomilerinin geliģim süreci izlendiğinde açık bir

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

SICAK GÜNDEM: CARREFOURSA/GĠMA VE MĠGROS/TANSAġ DEVRALMALARI TARKAN ERDOĞAN REKABET UZMANI

SICAK GÜNDEM: CARREFOURSA/GĠMA VE MĠGROS/TANSAġ DEVRALMALARI TARKAN ERDOĞAN REKABET UZMANI SICAK GÜNDEM: CARREFOURSA/GĠMA VE MĠGROS/TANSAġ DEVRALMALARI TARKAN ERDOĞAN REKABET UZMANI 1 BirleĢme/Devralma Aktiviteleri(1998-2005) Yıllar Sayı 1998 2 1999 2 2000 3 2001 0 2002 2 2003 1 2004 0 2005

Detaylı

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye

BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ? Aygen Tezcan IAB Türkiye 39 ülkede dijitalin geliģimi için çalıģır HAYAT DEĞĠġĠYOR, ARTIK HĠÇ BĠR ġey ESKĠSĠ GĠBĠ DEĞĠL. Son yılların popüler iģ adamları MARK ZUCKERBERG 29 MIKE

Detaylı

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II)

Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) Türk Hazır Giyim ve Tekstil Sektörünün 2008 Yılı Rekabet Durumu (II) 2- Tekstil ve Hazır Giyim Ticaretinde Kotalar ve Çin in Sektöre Etkisi Hande UZUNOĞLU Dünyada tekstil ve hazır giyim ticaretinde kota

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Felis Ödülleri ne başvurular 8 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. Başvuruda bulunmak

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 1 Ġçerik Metodoloji Ġtibar Yönetimi Yönetici Özeti Türkiye de Sektörlerin Ġtibarı Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ġtibar

Detaylı

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ Dış Çevre Analizi Doç. Dr. Barış BARAZ PESTE ANALİZİ NEDİR? Ricardo Peste, 1983, Connecticut PESTE ANALİZİ Politik ve Yasal Güçler Ekonomik Güçler Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler Teknolojik Güçler

Detaylı

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta

Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta f Pazarlama Otomasyonu Kullanırken Unutulmaması Gereken 5 Nokta Reklamın satmadığı dönemlere çoktan girdik. Markalar satış ve pazarlama stratejilerini bunun üzerine kurduğu, odaklandırdığı devirler de

Detaylı

Şimdiye kadar ihracatınızı arttırmayı düşündünüz mü acaba?

Şimdiye kadar ihracatınızı arttırmayı düşündünüz mü acaba? Şimdiye kadar ihracatınızı arttırmayı düşündünüz mü acaba? «Gelecek, daha iyi olmayı daha iyi başaranlara ait» IRAN Ürününüzü ihracat konusunda geliştirmek için, Türkiye nin komşu ülkeleri arasında, İran

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU. MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu. T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MEDYA VE İLETİŞİM PROGRAMI YENİ MEDYA IV. HAFTA Öğr. Gör. TİMUR OSMAN GEZER timurosmangezer@plato.edu.tr İÇERİK Yeni Medyanın Özellikleri YENİ MEDYANIN ÖZELLİKLERİ Etkileşim

Detaylı

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u

KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KÜRESEL PAZARLAMA Pzl-402u KISA ÖZET www.kolayaof.com DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 İÇİNDEKİLER Ünite 1: Küresel Pazarlama: Temel Kavramlar

Detaylı

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri XII. Bölüm OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 23.10.2016 1 pazar faaliyetlerinin zorluk katsayısının arttığı Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri F

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir:

tarihi itibarı ile ġirketin sermayesi TL. olup tamamı ödenmiģtir. ġirketin ortaklık yapısı aģağıda gösterildiği gibidir: A- Şirket Hakkında Şirketin Kuruluşu ve Tarihsel Gelişimi Endüstriyel ve ticari Ģirketlere faktoring hizmeti sunmak amacıyla 2 Haziran 2000 tarihinde kurulan Ekspo Faktoring A.ġ. yurtiçinde ve yurtdıģında

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

Daima Çözüm Ortağınız!!!

Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC Neden Ses3000 CNC? Daima Çözüm Ortağınız!!! Ses3000 CNC, isminin getirdiği sorumluluk ile SatıĢ, Eğitim ve Servis hizmetlerini kurulduğu 1994 yılından beri siz değerli sanayicilerimize sağlamayı

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

KÜRESEL PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ LİSANSLAMA, YATIRIM VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ

KÜRESEL PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ LİSANSLAMA, YATIRIM VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VIII. Bölüm KÜRESEL PAZARLARA GİRİŞ STRATEJİLERİ LİSANSLAMA, YATIRIM VE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü LİSANSLAMA 24.04.2016 2 1 Lisanslama (Licencing)

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları

Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Ġnternet ve Harekât AraĢtırması Uygulamaları Cihan Ercan Mustafa Kemal Topcu 1 GĠRĠġ Band İçerik e- Konu\ Mobil Uydu Ağ Genişliği\ e- e- VoIP IpV6 Dağıtma Altyapı QoS ticaret\ Prensip Haberleşme Haberleşme

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları

Arçelik Grubu. 2010 Yılı Finansal Sonuçları Arçelik Grubu 2010 Yılı Finansal Sonuçları 2010 Genel olarak beklentiler paralelinde elde edilen sonuçlar Ciro/pazar payı/karlılık parametrelerinde dengeli geliģme 2011 e iliģkin olumlu beklentiler Uzun

Detaylı

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor.

Sektörde yoğunlaģma çok fazla. Kredilerin %95 i dört büyük bankanın elinde, mevduatların %74 ü ise iki büyük bankada bulunuyor. ESTONYA DA E-BANKACILIK GELİŞİMİ GENEL ÖZELLĠKLER: Mayıs den beri Avrupa Birliği üyesi Nüfusu,3 milyon. Alan 5,7 km. Her km baģına 3 kiģi düģüyor. Kentsel nüfus oranı %67.5. Kırsal nüfus oranı %3.5. Ülkede

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI

ŞİRKET TANITIM DOSYASI ŞİRKET TANITIM DOSYASI Serçeönü Mah.Ahmet Paşa Cad. Uğur Plaza Kat:1 No:5 Kocasinan / KAYSERİ Tel & Fax: 0352 220 0 155 e-mail: bilgi@uzgrup.com HİZMETLERİMİZ GAYRİMENKUL ALIŞ, SATIŞ ve KİRALAMADA PROFESYONEL

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

İnternet, televizyon dahil tüm mecraları geride bırakarak sektörel haber alımında zirveye oturdu.

İnternet, televizyon dahil tüm mecraları geride bırakarak sektörel haber alımında zirveye oturdu. Basın Bülteni 13.07.2013 İş Dünyası Profesyonelleri Gözünden Medya Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından İş Dünyası

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler

Havariler Çıkarcılar Sadıklar Eğitimliler Rehineler İLETİŞİMDE HEDEF KİTLE VİZE 1 ) İletişimin sözlü, sözsüz ve yazılı olarak sınıflandırılmasında esas alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir? Alıcı üzerindeki etki Grup içi konum Kullanılan kod sistemi

Detaylı

Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu

Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu Online Video Reklamcılığında Başarı İçin Medya Planlamasıyla İlgili 4 İpucu Yazan: Kate Stanford Yayınlanma tarihi: Eylül 2016 Konular Reklamcılık Yayın içi video Reklam Öğesi Tüketiciler, tüm cihazlarının

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

BİZ KİMİZ? Yani herhangi bir bilgisayardan veya web browser ı olan bir mobil cihazdan GZONE a kolayca ulaşırsınız.

BİZ KİMİZ? Yani herhangi bir bilgisayardan veya web browser ı olan bir mobil cihazdan GZONE a kolayca ulaşırsınız. MEDYA KIT BİZ KİMİZ? GZONE, Türkiye nin tek eşcinsel yaşam ve kültür dergisidir. GZONE, hem aylık yayınlanan online dergisi hem de her gün sıklıkla güncellenen web sitesiyle hedef kitlesine ulaşır. Türkiye

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi

TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE. Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi TEMAKTĠK YAKLAġIMDA FĠZĠKSEL ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. ġermin METĠN Hasan Kalyoncu Üniversitesi ÇOCUK ÇEVRE ĠLIġKISI Ġnsanı saran her Ģey olarak tanımlanan çevre insanı etkilerken, insanda çevreyi etkilemektedir.

Detaylı

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz

Şirketinizin çalışma konusunu veya ürününüz ile ilgili çalışmayı MARKANIZI YÖNETMEK olarak algılıyoruz 1 ÖNSÖZ İşimiz; Kurumunuz için gerçekleştirilecek tüm kurumsal yenilenme, reklam, PR, basın ilişkileri, tanıtım materyalleri, strateji oluşturma, yeni müşteri ilişkileri ve marka yönetimi hizmetlerini

Detaylı

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. AKZO NOBEL KEMĠPOL KĠMYA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Tarihçe 1982 Kemipol A.ġ. %100 Türk sermayeli bir Ģirket olarak Otomotiv ve Sanayi Boyaları alanında faaliyet göstermek üzere Ġzmir de kuruldu. Genel Sanayi

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

VESTEL ŞİRKETLER GRUBU

VESTEL ŞİRKETLER GRUBU İÇİNDEKİLER : VESTEL ŞİRKETLER GRUBU VESTEL ELEKTRONİK TARİHÇE VİZYON/MİSYON FAALİYET ALANLARI ÜRÜN KATEGORİSİ TASARIM YÖNÜ İLE VESTEL TASARIM FABRİKASI VİZYON/MİSYON VESTEL ŞİRKETLER GRUBU VESTEL ELEKTRONİK

Detaylı

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ

Bölüm 3. Dış Çevre Analizi GENEL ÇEVRE ANALİZİ Bölüm 3 Dış Çevre Analizi 1 2 GENEL ÇEVRE ANALİZİ İşlemenin uzak çevresinde bulunan unsurlar; işletmenin sektörel çevresinin bir üst sistemi içinde yer alırlar ve işletme ile doğrudan ilişki içinde bulunmamalarına

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Yeni Veriler, İnternet'teki Video Reklamların Üzerinde Düşünme, Tercih Edilirlik, Satın Alma Amacı ve Satışları Teşvik Ettiğini Gösteriyor

Yeni Veriler, İnternet'teki Video Reklamların Üzerinde Düşünme, Tercih Edilirlik, Satın Alma Amacı ve Satışları Teşvik Ettiğini Gösteriyor Yeni Veriler, İnternet'teki Video Reklamların Üzerinde Düşünme, Tercih Edilirlik, Satın Alma Amacı ve Satışları Teşvik Ettiğini Gösteriyor Yazan: Mike Giordano, Celie O Neil-Hart, Howard Blumenstein Yayınlanma

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Sayfa No:1 ĠSTANBUL PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 01.01.2012-31.12.2012 FAALĠYET RAPORU Faaliyet Raporu Ġçeriği 1. Raporun Dönemi 2. Ortaklığın Ünvanı 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan

Detaylı

Doğruların buluştuğu adres...

Doğruların buluştuğu adres... M E D I A Doğruların buluştuğu adres... İletişim Sanattır Firmaların kıyasıya rekabet ettikleri Etnik Pazar sürekli yeniliklere açıktır. Reklam stratejileri yapılırken hedef kitlenin doğru bir şekilde

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Bölüm 9. İş Yönetim Stratejileri : Rekabet Stratejileri İş Yönetim Stratejileri/Rekabet Stratejileri KURUMSAL STRATEJİLER

Bölüm 9. İş Yönetim Stratejileri : Rekabet Stratejileri İş Yönetim Stratejileri/Rekabet Stratejileri KURUMSAL STRATEJİLER Bölüm 9 İş Yönetim Stratejileri : Rekabet Stratejileri İş Yönetim Stratejileri/Rekabet Stratejileri İşletmenin günlük yaşamı ile ilgili olarak, içinde bulunduğu pazarda rakiplerine karşı nasıl hareket

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 1. REKLAMIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 1.1. Reklamın Pazarlamadaki Yeri... 5 1.2. Reklamın Tanımı... 6 1.2.1. Üretici Açısından Reklam... 7 1.2.2. Tüketici Açısından

Detaylı

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri

Bölüm 5. Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Bölüm 5 Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri Genel Çevre Ölçümleme Teknikleri Çevresel Unsurun Olasılık Derecesi, Çevresel Unsurun İşletmeye Etki Derecesi, Çevresel Unsurun İşletme

Detaylı

İSLAM VE MEDYA ARAŞTIRMALARI YAZILI BASINDA RAMAZAN REKLAMLARI GİRİŞ

İSLAM VE MEDYA ARAŞTIRMALARI YAZILI BASINDA RAMAZAN REKLAMLARI GİRİŞ YAZILI BASINDA RAMAZAN REKLAMLARI GİRİŞ Ramazan ayı, medyanın İslam a olan ilgisinin arttığı dönemlerin başında gelmektedir. Öteden beri televizyon ve radyolarda Ramazan programlarının, gazete ve internet

Detaylı

BiliĢim Sektöründe Saat Bu Saat

BiliĢim Sektöründe Saat Bu Saat BiliĢim Sektöründe Saat Bu Saat Dünya, önemli bir yol ayrımında. Küresel finansal krizle birlikte, takke düģtü kel göründü. Uzun yıllardan bu yana; güçlü ekonomilere sahip olduğu var sayılan ABD baģta

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Konumlandırma

Detaylı

KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 2010

KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 2010 KANAL VE SEKTÖR RAPORU Ocak Aralık 21 KANAL KULLANIMLARI ÖZETĠ Bu çalışmada, Ocak - Aralık 21 döneminde Nielsen tarafından dakika bazında raporlanan 8 ana kanalın, tüm kişiler hedef kitlesinde, aylık TV

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ

SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ SPOR ÖRGÜTLERĠNDE TOPLAM KALĠTE YÖNETĠMĠ Doç. Dr. Hakan Sunay KarĢılaĢtığımız önemli sorunlar, onları yarattığımız düģünce düzeyi ile çözülemez (Albert Einstein) (i). GĠRĠġ 2000 li yıllara girerken organizasyonlarda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aybike SERTTAŞ 2. Doğum Tarihi : 1 Temmuz 1980 3. Unvanı : Yrd.Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Arel Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim

Detaylı

Veritabanı Yönetim Sistemleri I

Veritabanı Yönetim Sistemleri I Veritabanı Yönetim Sistemleri I (BTP 110) İçerik Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Cenk ATLIĞ Trakya Üniversitesi Tunca Meslek Yüksekokulu Edirne-2010 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Tunca Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nden Öğrencilerimize

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı