TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK"

Transkript

1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulan pano, tanıtıcı levha ve benzerlerinin yol açtığı görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı; reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlar. Kapsam MADDE 2 (1) Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanları kapsar. Yasal Dayanak MADDE 3 (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu na dayanılarak hazırlanmıştır. (2) Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 1608 sayılı Belediye Cezalarına İlişkin Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen hükümleri esas alınacaktır. İKİNCİ BÖLÜM Tanımlar Reklam uygulamalarına ilişkin tanımlar MADDE 4 - (1) a) Reklam panosu: Belirli bir süreyle sınırlı olmak üzere, bir malın, hizmetin, markanın, sektörün, mal veya hizmet sunan gerçek veya tüzel kişinin ticari amaçla tanıtımının, yazılı ve/veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı veya ışıksız teşhir üniteleridir. b) Tanıtım levhası/tabelası: Üzerinde tanıtım niteliği taşıyan (kişi, kurum ve sektör ile ilgili bilgi veren) yazılı ve/veya görsel mesajların yer aldığı, değişik şekil ve ebatlarda ışıklı veya ışıksız teşhir üniteleridir. İlgili belediyesi sınırı ve mücavir alanları içerisinde yer alan ticari amaçlı iş yerlerinin adlarını, işaretlerini ve duyurularını içeren tabelalar, Ticari Tanıtım tabelaları olarak adlandırılır. Ticari tanıtım tabelaları şunlardır: 1) Tek ticari tanıtım tabelaları: Bir binanın yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cephelerinde yer alan işyerleri için ya da bina tek bir iş yerine ait ise, bu işyerinin tanıtımını yapmak için kullanılan ışıksız veya ışıklı ticari tabelalardır. 2) Toplu ticari tanıtım tabelaları: Bir binada birden çok ticari amaçlı işyerinin bulunması halinde, bu işyerlerinin tümünün adlarını ve işaretlerini tanıtmak amacıyla kullanılan tabelalardır. 3) Kaldırım ve yol üstü tanıtım tabelaları: Kaldırım ve yol üstlerinde ya da buralarda yer alan ve ticari amaçlı işyerlerinin işaretlerini ve duyurularını içeren ışıksız veya ışıklı ticari tabelalardır YM.25/R.04/1.17

2 4) Toplu bölge tanıtım tabelaları: Kentin çeşitli bölgelerinde bulunan ticari veya Turizmle ilgili işyeri ve tesislerin toplu olarak tanıtıldığı tabelalardır. Bu tabelalar dışında bir tek işyeri veya tesis için tabela asılmaz. c) Bilgilendirme levhaları: Meydan, cadde, sokak, bölge, alan ve tarihi turistik yerlerin ve kamu kurumlarının adlarını belirtir yer ve yön gösteren levhalar; kent içi açık alanlarda yapılan teknik altyapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamaları sırasında, trafik emniyeti ve can güvenliği açısından, çalışmayı yapan kuruluş tarafından kullanılan ışıklı veya ışıksız teknik alt yapı bilgilendirme ve uyarı levhaları, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği uyarınca her inşaatta bulundurulması zorunlu olan inşaata ait bilgilendirme tabelaları vb. tabelalardır. Reklam alanlarına ilişkin tanımlar MADDE 5 - (1) a) Kentsel kullanım alanları: Konut, ticaret, sanayi, konut dışı kentsel çalışma alanları (akaryakıt ve LPG Servis, lokanta, depolama alanları, plaj alanları, ), çocuk bahçeleri ve oyun alanları, turizm alanları, sosyal tesis alanları (PTT, karakol, kültürel tesisler, belediye hizmet alanları, danışma ofisleri, kamu hizmeti gören vakıf ve meslek odalarına ait sosyal ve hizmet binalarının yer alacağı alanlar), kentsel ve bölgesel spor alanları (stadyum, hipodrom, spor sahaları vb.), kamu kurumu alanları, sit alanları, yeşil alanlar, özel işlevlere ayrılmış yeşil alanlar (fuar, lunapark, festival alanları, hayvanat ve botanik bahçeleri, kültür park vb.), kentsel teknik alt yapı alanları (elektrik, hava gazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık ve kapalı otopark kullanımlarının yer aldığı alanlar), pazar yerleri, iskele, hal, eğlence yerleri vb. alanlardır. b) Reklam uygulama yerleri: Bina cephesi, Bina sağır duvarı, bina teras, çatı, korkuluk ve balkonları, bina bahçesi, boş alanlar ve arsalar, inşaat alanları, metruk ve inşaat halindeki binalar, açık alanlar, alt ve üst geçitler, şehir mobilyaları (duraklar, kiosk vb.), aydınlatma direkleri, karayolu, kaldırım ve yol üstü, araç üzerleri (kara, hava ve deniz araçları), büfeler, ATM kabini, bilgi bankaları, geçici reklam vb. yerlerdir. 1) Bina dış cepheleri: Binaların yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına açılan tüm dış cepheleridir. 2) Bina sağır duvarları: Binaların penceresiz ve açılışsız duvarlarıdır. 3) Bina teras, çatı, korkuluk ve balkonları: Tabii zeminden en fazla 1 metre yüksekliğe kadar tertiplenen katlarda bahçe kullanımı içinde, diğer katlarda düz çatı niteliğindeki kullanılabilir tavan döşemesi üzerinde, üstleri açık olarak tertiplenen müşterek veya bağımsız bölüme bağlı olarak kullanılabilen alanlar olan teras; bina en son katı üzerinde düz ya da eğik olarak inşa edilmiş çatılar; zemin kat dışındaki tüm katlarda, cephe hattı dışında ve/veya içinde açık çıkma ve/veya gömme niteliğindeki açık kullanım alanları olan balkonlar ile balkon, kat ve çatı teraslarında koruma elemanı olarak yapılan korkuluklardır. 4) Bina Bahçesi: Binanın bulunduğu arsanın yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına bakan bina oturumu dışında kalan mülkiyete konu alandır. 5) Boş alan ve arsalar ile inşaat alanları, metruk ve inşaat halindeki binalar: İnşaat alanı, açık depo veya ardiye, açık alanlı imalathane ve benzeri biçimlerde kullanılan ya da tümüyle boş tutulan alan ve arsalar ile yıkılmaya yüz tutmuş, hiçbir kimse tarafından kullanılmayan metruk binalar ve çevresindeki paravan sistemi ile iskele yüzeyi reklam alanı olarak kullanılabilen inşaatlardır. 6) Açık alanlar: Meydan, yeşil alanlar, özel işlevlere ayrılmış yeşil alanlar (fuar, lunapark, festival alanları, hayvanat ve botanik bahçeleri, kültür park vb. alanlar ile pazar yerleri, açık otoparklar ve benzeri ortak kamu kullanım alanları alanlardır YM.25/R.04/2.17

3 7) Alt ve üst geçitler: Yayalar ve taşıtlar tarafından kullanılan yollar üzerinde yapılmış geçitlerdir. 8) Şehir mobilyaları: Toplu taşım durakları, kiosk, bank, vb. sanatsal ve görsel niteliği ile kent estetiğine katkı veren kent materyallerdir. 9) Aydınlatma direkleri: Aydınlatma amaçlı kullanılan direk yüzey ve direk aralarıdır. 10) Karayolu, kaldırım ve yol üstü : Kamuya ait yol ve kaldırımlardır. 11) Araç üzerleri: Kara, hava ve deniz de işleyen; şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Otobüs, Tren, Tramvay, Metro, Vapur vb. gibi toplu taşım araçları ile Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen özel araçlardır. 12) Büfeler, ATM kabini, bilgi bankaları: Kent içerisinde; kamuya açık alanlarda yer alan satış ve bilgi amaçlı ünitelerdir. 13) Geçici reklam: Sabit olmayan ve gezici olarak yapılan ya da geçici bir süre ile yapılmasına izin verilen reklamlardır. Reklam uygulama elemanlarına ilişkin tanımlar MADDE 6 - (1) a) Totem: Bir veya daha fazla destekleyici ya da direkle binadan bağımsız bir alanda yere sabitlenmiş reklam panolarıdır. b) Led totem: Açık alanlarda kullanılan uzun mesafeden görülmesi istenen Led ışıklı, ayaklı tabelalardır. c) Tabelalar: Eşit ölçülere sahip iki panonun, aralarındaki iç açı 90 dereceyi aşmayacak şekilde A formunda birleştirilmesiyle oluşan çift taraflı tabelalardır. ç) Işıklı panolar, levhalar, tabelalar: Ürün içinde yer alan floresan, neon, led vb. aydınlatma araçları ile dahili aydınlatma sağlanan ya da ışıksız üretildiği halde yakınına monte edilen projektör vb. harici ışık kaynakları kullanılarak dışarıdan aydınlatma ile kullanılan reklam panolarıdır. d) Hareketli ve yanıp sönebilen reklamlar: Hareket edebilen, hareketli parçalar içeren, mesajını değiştirebilen, yanıp sönebilen bir mesajı ya da yanıp sönebilen hareketli bir çerçevesi olan reklam elemanlarıdır. e) Çift taraflı panolar: Her iki yüzü de kullanılabilen çift taraflı reklam panolarıdır. f) Çok yüzlü panolar: Üç veya daha fazla cephesi bulunan reklam elemanlarıdır. g) Kutu harfler: Ayrı ayrı monte edilebilen harf ve sayılardan oluşan reklam birimleridir. ğ) Billboard, bigboard, megaboard: Reklam alanı 4,5m² den büyük olan ve üçüncü şahısların reklam ihtiyaçlarında kullanılmak üzere belirli bölgelerde konumlandırılan reklam üniteleri billboard, reklam alanları daha da büyük olanları bigboard veya megabord olarak adlandırılan reklam elemanlarıdır. h) Raket, CLP: Billboardlardan daha küçük reklam alanına sahip, üçüncü şahısların reklam alanları için çoğunlukla kaldırım vb. yerler üzerine monte edilmiş kısa ayaklı reklam üniteleridir. ı) Poster panel: Standart ebatlarda posterlerin üzerinde sergilendiği teşhir üniteleridir. i) Led ekran: Led lambalar kullanılarak oluşturulmuş matris alan üzerinde grafik tabanlı sistemler olup, reklâm, TV, afet vb. durumlar için bilgilendirme ekranlarıdır. j) Neon reklamlar: Dekoratif neon ışıkları kullanılarak yapılan reklam uygulamalarıdır. k) Cam grafikleri: Pencerelerin iç ya da dış yüzeylerine sabitlenmiş cam grafikler ya da direkt cam yüzeylerin boyanması ile oluşturulmuş, binanın dışından görülebilen reklam uygulamalarıdır YM.25/R.04/3.17

4 l) Yer grafikleri: Kamuya açık alanlar ile bina girişleri, süpermarketler, alışveriş merkezleri vb. yerlerde özel malzemeler kullanılarak zemine uygulanan reklam ve tanıtım uygulamalarıdır. m) Stand, Display,P.O.P: Ürün sunumu, teşhiri, sergilenmesi için tasarlanan reklam üniteleridir. n) Köpük reklamlar: Strafor malzemenin şekillendirilmesi ve boyanması yöntemiyle oluşturulan dekoratif reklam elemanlarıdır. o) Bayrak-flama: Resmi kurumların, işletmelerin, eğitim kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve hizmet kurumlarının resmi/kurumsal tasarımlarını taşıyan ögelerinin bulunduğu elemanlardır. ö) Bez-PVC Afiş: Çeşitli baskı ve boyama teknikleri kullanılarak tasarlanan bez, pvc, vinil vb. üzerine baskılı ve geçici kullanıma uygun ilan ve reklam elemanlarıdır. p) Işıksız levhalar: Sac, pvc vb. malzeme üzerine naturel olarak yapılan tanıtım tabelalarıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Uygulamaya Esas Hükümler Genel hükümler MADDE 7 - (1) Reklâmlar, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda aşağıda belirtilen genel ilkeler esas alınır. (2) Bu yönetmelikte belirtilen reklâm, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda; sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, korku ve batıl inançları içerecek; toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz. (3) Halk sağlığını tehdit eden ve toplumun genel ahlak ve kültürel değerlerine aykırı reklamlar asılamaz, yayınlanamaz ve dağıtılamaz. (4) Yönetmelikte belirtilen reklâm ve ticari tanıtım levhaları ve ilanlar yürürlükteki mevzuata göre getirilen kısıtlamalar ile Hükümet, Bakanlıklar veya Milli Güvenlik ve genel ahlak yönünden konulan ilke ve uygulamalara uymak zorundadır. (5) Reklâmlar dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içeremez. (6) Reklâm panoları ve ilan levhalarının ve benzerlerinin taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgâr gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacaktır. (7) Reklâm panosu, tabela ve ilanların asma, bakım ve onarımı, reklâmı yapan firma tarafından yapılacaktır. Bu konudaki esaslar ilgili Belediyesi ile reklâmı koyan firma arasında yapılacak bir şartname ile belirlenecektir. (8) Verilen reklamın görselliğini engellemeyecek şekilde, reklam panosunun herhangi bir yerine asılış tarihi ile reklamı yapan firmanın adı adresi ve telefon numarası yazılması zorunludur. (9) Her bir levha için ayrı izin alınır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen levhalar, yapılacak yazılı uyarıyı takiben, yazılı uyarıda belirtilen hususların verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde ilgili Belediyesi tarafından kaldırılacaktır. (10) Reklâm panosu, tanıtıcı tabela ve ilanların bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Büyükşehir Belediyesi tarafından reklâm firması uyarılacaktır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tanıtıcı tabela ve levhalar, ilgili Belediyesince kaldırılacak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) % 20 fazlası ile reklâm sahibinden tahsil edilecektir YM.25/R.04/4.17

5 (11) Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklâm amaçlı tabelaları kamu mekânları üzerinde yer alamaz. (12) Kentin silüetini bozacak doğal ve tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde reklâm konulamaz. (13) Koruma amaçlı bölgeler ve sit alanlarına reklâm panoları konulamaz. Ancak Konulacak tanıtıcı levhaların ebat ve niteliğinde Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu kararları doğrultusunda görüş alınarak izin verilebilir. (14) Kapı girişlerinde boşluk ve geçiş koridorlarında yerden itibaren yüksekliği 2.5 metrenin altında hiçbir pano, levha, tabela asılamaz ve konulamaz. (15) Tanıtım, ilan ve reklâm elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez. (16) Ağaçların üstüne hiçbir şekilde reklâm panosu, tabelası ve benzerleri ile bez afişlerin asılmasına izin verilemez. (17) Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergâh çevresinde, karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklâm, tanıtım vb. elemanları ilgili karayolları bölge müdürlüğünün görüşü alınmadan konulmasına izin verilemez. (18) Duvara monte edilen tente ve gölgeliklerin sadece saçakları üzerinde 25 cm geçmemek kaydıyla reklam ve ticari tanıtıma ifade ve görüntü yer alabilir. Duvara monte edilmeyen tente ve gölgelikler üzerinde reklam ve ticari tanıtıma yönelik ifade ve görüntü yer alabilir. (19) Yılbaşı, bayram gibi özel günler ve arifelerinde bina ve işyerleri süresi 15 günü (yılbaşı öncesi bir hafta, sonrası bir hafta şeklinde olmak üzere) aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapabilir. (20) Bez afişleri asmak Madde 20 de belirtilenlerin dışında yasaktır. Asılması halinde ilgili belediye zabıtasınca kaldırılıp cezai işlem uygulanır. (21) Sabit Reklâm Asma Panoları, düzenlenmiş yeşil alanların(yol orta refüjleri hariç) içine ve önüne, tarihi eser ve yapıların, heykel ve sanat eserlerinin, Kamu kuruluşlarına ait binaların, Kavşaklarda orta refüjlere hiçbir şekilde reklâm panosu konamaz. Kavşak kenarlarına sürücü ve yayaların yol ve araç görüşlerini kapatmayacak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde Büyükşehir Belediyesinin belirlediği noktalara sabit reklâm asma panoları konulabilir. Panolar hiçbir şekilde deniz ve manzara görüşünü kapatamazlar. Sabit reklâm asma panoları, Büyükşehir Belediyesinin belirlediği yerler dışında hiçbir yere konamazlar. Bina cephesi uygulamaları MADDE 8 - (1) Uygulamanın yapıldığı binanın kullanımına göre cephe uygulamaları farklı şekil ve ölçülerde yapılırlar. (2) Ticaret ve Konut Alanlarında; a) Zemin kat ve yüksek zemin kat üzerindeki katlarda bulunan iş yerleri için bina cephesinde tek ticari tanıtım tabelası konulamaz. b) Zemin kat ve yüksek zemin kat üzerinde bulunan tüm işyerlerinin ticari tanıtım tabelaları, toplu ticari tanıtım tabelası olarak; bina ön cephelerinde bina girişlerine yakın yerlerde, bina girişleri yakınında yapılamaması halinde İlgili Belediyesinin bina cephesinde uygun göreceği yerde ya da mimari projesinde gösterilmesi halinde projesine uygun olarak yapılırlar. Toplu tanıtım tabelaları binadaki iş yerlerinin kat sırasına göre düzenlenir YM.25/R.04/5.17

6 Binaların ruhsatlı projelerinde tanıtım tabela yerleri belirtilmiş ise yönetmeliğe aykırı olmamak suretiyle projesinde gösterilen yerlere konur. c) Binanın tek bir iş yeri olması halinde ışıksız veya ışıklı tek ticari tanıtım tabelaları bina cephesinin (birden fazla cephesi olan işyerlerinde her bir cephe için)%10 dan fazlasını kaplayamaz. Ancak ürün kampanyası, duyuru, ilan vb. gibi belirli bir süre için geçici malzeme ile yapılacak giydirme, ilan ve reklamlar için projesinin sunulması halinde; ilgili Belediyesince uygun görülecek şekil ve sürelerde bu oran arttırılabilir. ç) Zemin kat ve yüksek zemin katta yer alan işyerlerinin tanıtım tabelaları işyeri cephe alanının (birden fazla cephesi olan işyerlerinde her bir cephe için)%15 den fazlasını kaplayamaz, yüksekliği 0.70 m yi geçemez, yerden yüksekliği en az 2.50 metre olur. Yan yana birden fazla ticari birim bulunması durumda birimlerin tanıtıcı levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranır. Bağımsız bölümü geçmemek, geçişi engellemeyecek şekilde ve eni maksimum 0.50 metre olmak kaydıyla ilgili Belediyesinin onayını alarak düşey reklam panosu yapılabilir. Tanıtım tabelası dışında, ticari niteliği bulunan marka, unvan, logo vb gibi tanıtım amaçlı; vitrin camına içerden veya dışarıdan yapıştırma herhangi bir yazı, resim ve işaret, bu %15 lik oranın içerisinde sayılır. Ancak ürün kampanyası, ilan vb. gibi belirli bir süre için yapılacak duyurular için projesinin sunulması halinde; İlgili Belediyesince uygun görülecek şekil ve sürelerde bu oran arttırılabilir. Zemin katlarda yer alıp asma katı bulunan dükkanlarda panolar yukarıdaki koşullara koşula uymak kaydıyla; asma kat ile zemin kat arasındaki genişliği ortalayarak ya da düşey olarak ilgili belediyesinin onayı ile yapılabilir. d) PORTİK (Arkat) kolonları arası tanıtım levhalarının yatay çizgilerinde uyum aranır. Kolon aralarına birden fazla tanıtım levhası konamaz, kolon yüzeylerine hiçbir şekilde levha asılamaz, yapıştırılamaz. Kaldırımlarla arkat zemini arası 0.70 m. den fazla kot farkı olan binalarda kolonlar arası tanıtım levhası konamaz. Her binanın arkat tabanından 2.50 metre yükseklikte başlayan maksimum bir metre yüksekliğinde tanıtım levhası konulabilir. Arkat mesafesi içinde birden fazla işyeri cephesi olması durumunda her işyeri için arkata olan cephesi oranında tanıtım levhası konabilir. Arkat tabelaları % 15 oranının hesabında dikkate alınmaz. e) Bina dış cephesine dik ya da açılı şekilde çıkıntılı olarak yapılacak tanıtım tabelaları tehlike arz etmeyecek, başka tanıtım tabelasının görüşünü engellemeyecek ve çevre sülietini etkilemeyecek biçimde statik raporu ile birlikte ancak ilgili Belediyesi nin izni ile yapılabilirler. (3) Alışveriş Merkezleri: Mimari Projesinde gösterildiği şekliyle uygulama yapılır. Projesinde olmaması durumunda gerek dış cephesinde gerekse iç mekan cephelerinde uygulanacak tanıtım ve reklam tabelalarının büyüklüğü ve şekline Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi nin ilgili birimi tarafından izin verilir. (4) Akaryakıt ve Servis istasyonları: a)kanopi alımlarında kurumun logosu ve isminden başka ibare yer alamaz YM.25/R.04/6.17

7 b)idari bina tanıtım tabelası uygulamasında, yönetmeliğin ticari ve konut alanlarında binanın tek bir işyeri olması fıkrasındaki koşullara uyulacaktır. (5) Özel Eğitim tesisleri ve Özel Sağlık Kuruluşları: Binanın tamamı tek bir eğitim (Özel okul, dershane vb.) ile özel sağlık kuruluşlarına ait binalarda her bir cephe yüzey metrekaresinin %10 unu geçmeyecek şekilde ışıksız veya ışıklı, sadece kurumun logosunun ve isminin yer aldığı tanıtım panosu Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklâm ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak; ilgili belediyesince izin verildikten sonra uygulanabilir. (6) Turizm Yapıları: Cephe yüzeyinin :%5 ini geçmeyecek şekilde ışıklı-ışıksız yatay ve/veya düşey şekilde; Mimari projesinde varsa buna uygun olarak; yok ise malzemesinin de belirtildiği projesi ve/veya görselleri hazırlanarak Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak; ilgili Belediyesince onaylandıktan sonra yapılabilirler. (7) Sanayi Alanları: Sanayi tesislerinin cephelerinde yer alacak tanıtıcı levhalar, konulacak işyerinin cephe alanının % 20 sini geçemez. Levhalar ışıklı olabilir. Firmanın amblemi veya logosunun kapladığı alan bu oran içindedir. (8) Sinema, Tiyatro, Gazino vb eğlence yerleri: Özelliklerine göre ilgili Belediyesince uygun bulunan şekil ve büyüklükte tabela uygulaması yapılabilir. Ayrıca İlgili belediyeden özel izin alma koşulu ile bina cephesinden taşan ışıklı tabela kullanabilirler. Bina sağır duvarı MADDE 9 - (1) Bina sağır duvarlarını, bina sahipleri; ilgili belediyesinden izin almak koşulu ile reklâm alanı olarak düzenlemek ve kiraya vermekte serbesttirler. Reklam alanı olarak kullanılacak sağır duvarlarda uygulanacak reklam, reklam sahibinin adını ve amblemini taşıyan ve plastik sanat yapıtı değeri taşıyan bir duvar grafik ve resmini içerir. (2) Uygulanacak reklâmın vaziyet planı; Çevredeki yapılaşmayı gösterir görünüşleri, reklâmın görüntüleri ile iki ya da üç boyutlu tasarımları sunulduktan sonra; Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklâm ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak; ilgili Belediyesi tarafından izin verilir. (3) Bina sahipleri sağır duvarlarını reklâm alanı olarak kullanmadıkları takdirde, ilgili Belediyesinin öngördüğü şekilde görsel kirlilik yaratmayacak bir biçimde düzenlemekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmezler ise düzenleme ilgili belediyesi tarafından yapılır ve masrafları reklamı yapan firma veya bina sahiplerinden %20 fazlasıyla tahsil edilir. (4) Duvar reklamları kentsel görünümü zenginleştirecek, grafik ve sanatsal değeri olan duvar resmi niteliğinde olmak, grafik ve reklamın ana temaları dışındaki ayrıntılara yer vermek zorundadır. Ad ve amblem duvar reklamının en fazla %30 unu kapsayabilir. (5) Sağır duvar reklamlarının kullanım süreleri 1 yılı geçemez. Talep ve uygunluk halinde ilgili belediyesi tarafından yeniden izin verilebilir. Süre sonunda reklamı yapan firma tarafından reklam kaldırılarak; diğer cephelere uygun olarak boyaması yapılır. Aksi takdirde reklamı yapan veya yaptıran firma ile bina sahipleri sorumlu olacaktır. (6) Bir sağır duvara aynı anda birden fazla reklam konamaz. (7) Sağır duvarın bir bölümünün reklam alanı olarak kullanılması halinde kalan bölümünün reklam zeminine uygun olarak boyanması zorunludur. (8) Duvar reklâmları ön cepheye dönemez. Pencere ve diğer boşluklar bulunan cepheler duvar reklâm alanı olarak kullanılamaz YM.25/R.04/7.17

8 (9) Duvar reklâmları dış koşullara dayanıklı malzeme ile yapılmalıdır. Bina teras-çatı ve balkonları MADDE 10 - (1) Bina teras ve balkonlarına ilgili Belediyesinin izni olmadan, belirleyeceği büyüklük ve şekil dışında reklam tabelası ve panosu konamaz. (2) Bina çatılarına, o binada faaliyette bulunsun ya da bulunmasın hiçbir kimse, bina yüksekliğini arttıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde reklâm tabelası veya panosu koyamaz. Ancak; Sanayi Yapıları, Özel eğitim ve sağlık kurumları ile Turizm Yapıları, Alışveriş Merkezleri ilgili Belediyesinden izin almak koşulu ile kendi binasının çatısına tanıtım levhası koyabilir. Kurumun tanıtıcı logosunu taşıyacak ışıklı-ışıksız sabit-hareketli çatı reklamı için yapıda kullanılan malzemenin özellikleri, elektrik tesisatı ve statik projeleri ile birlikte, değişik açıdan mevcut durumun görüntüleri, yapının çatı katı rölevesi, önerilen reklamın cepheyle birlikte iki ya da üç boyutlu tasarımı ve yapının çevresindeki mekansal özellikleri belirten krokiyle başvurularak; Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak; ilgili Belediyesi nden alınacak izinden sonra tesis edilebilirler. a) Sanayi tesisinin çatısında yalnızca bir reklam ve tanıtıcı pano bulunabilir. Tesisin çatısına konulacak pano yüksekliği en fazla 2.00m olabilir. Ve pano boyu tesis cephesinin %30 undan büyük olamaz. Binada birden fazla birim bulunması halinde bu pano birimler arasında eşit şekilde kullanılır. b) Turizm yapılarında; 4 kata kadar olanlarda çatı tanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras ve çatı döşemesinden maksimum 1.5 metre yüksekte bulunabilir ve pano boyu yapı cephesinin maksimum %20 sine sahip olabilir. 4 katın üzerindeki yapılarda çatı tanıtım panolarının en üst seviyesi bina teras ve çatı döşemesinden maksimum 2.50metre yüksekte bulunabilir ve pano boyu yapı cephesinin maksimum %30 una sahip olabilir. c) Özel sağlık ve Eğitim Yapılarında;Binanın tamamı tek bir kurum tarafından kullanılması durumunda ilgili belediyesi tarafından izin verilir. Tesisin çatısına konulacak pano yüksekliği en fazla 2.00m olabilir. Ve pano boyu tesis cephesinin %40 ından büyük olamaz. ç) Alışveriş Merkezlerinde; Sadece merkezin kendi isim ve logoları olması şartıyla izin verilirler. Mimari projesinde gösterilmişse projesine uygun olarak; gösterilmemişse, şekil ve büyüklüğüne Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilir. Bina bahçesi MADDE 11 - (1) Bahçeli nizam yapılarda bulunan ticaret birimleri kendi parsel sınırları içine ilgili Belediyesinin izni ile ayaklı veya ayaksız tanıtım ve reklam tabelası koyabilirler. (2) Bina bahçesine tanıtım ve reklam tabelası konulması ile ilgili genel hükümler şunlardır: a) Bir yapıda birden fazla işyeri bulunması durumunda her işyerine yer ayrılmak koşulu ile tüm işyerlerini gösteren bir adet toplu tanıtım tabelası oluşturulabilir. b) Bu panolarda sadece parsel içindeki ticaret birimlerine ait reklamlar bulunabilir YM.25/R.04/8.17

9 c) İlgili Belediyesince izin verilir. Müracaat dilekçesi ekinde reklam tabelasının detay projesi ile birlikte site veya apartman yöneticisinden izin belgesi istenir. ç) Basılı malzeme yapıştırmak suretiyle kullanılabileceği gibi ışıklı olarak da kullanılabilir. d) Panoların üzerindeki ticari duyuruların bozulması, yırtılması ve duyuru süresinin dolması neticesinde işlevini yitirmesi ya da boş kalması halinde yüzleri beyaz kağıtla örtülecektir. Bu husus kiracı tarafından yerine getirilecek, getirilmediği takdirde ilgili Belediyece cezai işlem yapılarak, kiracıdan tahsil edilecektir. e) Binanın tek işletmeye ait olması durumunda; bina ön bahçe duvarı tanıtım panosu olarak kullanılabilir. (3) Konut alanlarında bahçede tanıtım ve reklam tabelası konulamaz. (4) Yol kenarlarında yer alan sabit reklâm asma panolarında yanıp sönen ışıklar kullanılamaz. Kırmızı, sarı ve yeşil ışıklarla veya bu renkteki ışık yansıtıcı cisimlerle düzenleme yapılamaz. (5) Ticaret alanlarında; Ayaklı Toplu tanıtım ve reklam tabelasının en az 2.50 metre, en fazla 5.50 metre yüksekliğinde ve en fazla 7m² en az 3m² boyutlarında olacaktır. Şehir dışı kamu ve özel mülk alanlarında; en az 4 metre, en fazla 6 metre yüksekliğinde reklam alanı tek yüzü en fazla 24 m² olmalıdır. Ayaksız yapılacak tanıtım ve reklam tabelalarının reklam alanı tek yüzü en fazla 7m²; yüksekliği en fazla 5.50 metre olmalıdır. (6) Sanayi bölgelerinde; maksimum yüksekliği 10 metre yüksekliğinde tanıtım ve reklam panosu konulabilir. Sanayi sitelerinin girişlerine, sanayi sitesinin adının bulunduğu giriş takları ilgili belediyesinden izin alınarak yapılabilir. Takların üzerinde yatay olarak yer alacak sanayi sitesinin tanıtıcı pano, maksimum 1.00m yüksekliğinde, tak uzunluğu boyunca ve 0.20m derinliği aşmayacak şekilde ışıksız veya ışıklı olarak tesis edilirler. (7) Akaryakıt servis istasyonlarında; tanıtım ve reklam panosu metreden yüksek olamaz. (8) Özel Eğitim ve Sağlık Kuruluşlarında; Binanın tek bir kuruluşa ait olması durumunda en az 2.50 metre, en fazla 7.50 metre yüksekliğinde olacak; en fazla 7 m² En az 3 m² boyutlarında olacaktır. (9) Kültürel tesisler, eğlence yerleri, turizm yapıları ile Alışveriş Merkezlerinde; Mimari projesinde gösterilmişse projesine uygun olarak; gösterilmemişse, şekil ve büyüklüğüne Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından izin verilir. Boş alanlar ve arsalar- metruk ve inşaat halindeki binalar MADDE 12 - (1) Ana artere cephesi veya görüntüsü olan boş alan ve arsalara reklam panosu konulamaz. Ancak, İlgili Belediyesinden izin alınmak kaydıyla tanıtım panosu konulabilir. (2) İnşaat faaliyeti devam eden parsel sınırlarında kaldırımdan yaya geçişini engellemeyecek biçimde tek tip malzemeden imal edilmiş paravana sistemlerinin yol, meydan ve diğer ortak kamu kullanım alanlarına bakan yüzeyleri, ilgili belediyesinden izin almak kaydıyla; mülk ya da kullanım hakkı sahibinin isteğine uygun, reklâm alanı olarak kullanılabilir YM.25/R.04/9.17

10 (3) Özel mülkiyet alanı içerisinde taşınmaz üzerinde yapı ruhsatı mevcut, faaliyetleri devam eden binaların görüntü kirliliğini engellemek, emniyetini sağlamak ve çevreyi inşaat atıklarından korumak için mevcut iskele sistemine vinil gerilmek suretiyle aşağıdaki koşullara göre reklam uygulaması yapılacaktır. a) Tamamı vinil germe tekniği uygulanacak ve ürün mesajı iskele yüzeyinin %30 unu aşamaz, birden fazla firmanın tasarrufuna verilemez. b) Vinil üzerine konulacak reklâm ve ilan uygulamaları ancak iskele sürecinde kullanılır. İzin süresi en fazla 1 yıldır. Bu sürenin sonunda ilgili Belediyesince bu süre uzatılabilir. (4) Metruk halde bulunan ve dış görünüş itibarıyla görüntü kirliliği yaratan ve kent estetiğini bozan binaların ön ve yan cephelerini vinil germe yöntemiyle, cephenin mimari projesine uygun olarak giydirebilinir. Açık alanlar MADDE 13 - (1) İlgili belediyesinin izninin alınması kaydı ile açık alanlara reklam panoları koyulabilir. (2) Yapımlarını Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri nin yaptığı yeşil alanlar, pazaryerleri, açık otoparklar vb. çevre duvarlarında ve içlerinde ya da projelerinde gösterilen yerlerde yalnızca ilgili belediyesinin hizmetlerine ait bilgilendirme ve ticari tanıtım panoları asılabilir. (3) Meydan, yeşil alanlar, özel işlevlere ayrılmış yeşil alanlar (fuar, lunapark, festival alanları, hayvanat ve botanik bahçeleri, kültür park vb.) alanlarda yapılacak reklam uygulamaları alanın projesine ve bulunacağı alanın doğal özelliğine uygun olarak tasarımı yapıldıktan sonra müsaadesi Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak hazırlanacak kriterlere uygun olarak, ihale yöntemi ile verilir. Alt ve üst geçitler MADDE (1) İlgili Belediyesi Kentin sosyal, kültürel, sportif (v.b) etkinlikleriyle ilgili, hizmetleri veren Resmi Kurumlar ile spor vakıflarına alt ve üst geçitleri tanıtım ve ticari reklam amaçlı kullanımına tahsisine yetkilidir. (2) Anlaşmalı olarak bila ücretle bir üst geçit yapıp hizmete sunan ticari firmaların talepleri halinde söz konusu üst geçitlerde sadece ad ve işaretleri korkuluk cephe alanının%50 sini geçmemek koşuluyla reklam amaçlı kullanılabilir. (3) Köprülerin ayakları reklâm alanı olarak kullanılamaz (4) Yaya alt geçitlerinin yan duvarları, duvar yüzeyinin % 60 ından fazlasını kaplamamak koşuluyla, tanıtım veya ticari reklam alanı olarak kullanılabilir. (5) Taşıt alt geçitlerinin cephe ve korkulukları tanıtım veya ticari reklam alanı olarak kullanılabilir, ancak taşıt geçiş yan duvarları reklam alanı olarak kullanılamaz. (6) Bu sayılan alanların kentin sosyal, kültürel, sportif (vs.) etkinlikleriyle ilgili hizmetleri veren kültürel ve sosyal kurumlar ile spor vakıflarına tanıtım ve ticari reklam amaçlı kullanılmak üzere tahsisine Büyükşehir Belediyesi yetkilidir. Şehir mobilyaları MADDE 15 - (1) Şehir mobilyalarının projesine ve bulunacağı alanın doğal ve kültürel özelliğine uygun olarak tasarımı yapıldıktan sonra müsaadesi Antalya Büyükşehir YM.25/R.04/10.17

11 Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak ilgili Belediyesince izin verilir. (2) Anlaşmalı olarak bila ücretle halkın kullanımına sunulacak yada görsel niteliği ile kent estetiğine katkı verecek (kent mobilyaları, sanatsal ya da görsel tasarımlar gibi) materyaller üzerindeki reklam alanlarını İlgili Belediyesi kentin sosyal, kültürel, sportif vs. etkinlikleri ile ilgili, hizmetleri veren kurumlar ile spor vakıflarına tanıtım ve ticari reklam amaçlı kullanımına tahsisine yetkilidir. (3) Otobüs kapalı duraklarının, otobüs geliş yönünün tersindeki yan, iç ve dış yüzü ile tavan üstleri reklâm alanı olarak kullanılabilir. Tavan üstü reklâm panolarının yüksekliği, durak yüksekliğinin %10 u geçemez. Arka içi ve dış yüzün en fazla %40 ı reklâm alanı olarak kullanılabilir. %60 ı hatları gösteren haritaları koymak ve Belediye duyurularını asmak için kullanılır. Aydınlatma direkleri MADDE 16 - (1) Elektrik direklerinin kültürel, sosyal kurumlar ile spor vakıflarınca tanıtım ve ticari reklam amaçlı kullanılmak üzere tahsisine, ilgili kurum/kuruluş uygun görüşü alınmak kaydıyla İlgili Belediyesi yetkilidir. Elektrik direklerinin üzerine asılacak reklam amaçlı levhalarda estetik açıdan uygunluk aranacaktır. Direklerin üzerine hiçbir şekilde kağıt afiş yapıştırılamaz. Karayolu üzerinde- kaldırım ve yol üstü tanıtım tabelaları: MADDE 17 - (1) Erişme kontrollü yolların (otoyol) güzergâh çevresinde, karayolları kamulaştırma sınırları içinde ve dışında erişme kontrollü karayolu (otoyol) trafiğine etken, hitap eden yerlerde ilan, reklâm, tanıtım vb. elemanları ilgili karayolları bölge müdürlüğünün görüşü alınmadan konulmasına izin verilemez. (2) Arkat içi ve yol üstüne ticari tanıtım levhası ve reklâm amaçlı tabela konamaz. Ancak, yerleri ve boyutları Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca uygun görülmek koşulu ile Sağlık kurum ve kuruluşları ve bilgi bankaları, danışma bürolarına ait yön levhaları kaldırım ve yol üstlerine yerleştirilebilir. (3) Bu alanlarda yapılacak Billboard, Bigboard, Megaboard, Raket, CLP, Poster Panel, totem vb. uygulamaların müsaadesi Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak hazırlanacak kriterlere uygun olarak, ihale yöntemi ile verilir. (4) Akaryakıt istasyonları, oto servisleri ile, süper marketler, hipermarketler, grosmarketler, showroomlar ın vb. lerinin imar mevzuatı çerçevesinde kendi imarlı alanları içerisinde peyzaj mimaride, yerleri ve şekilleri belirlenmiş logo veya alameti farikalarının şehircilik, estetik ve trafik açısından mahsur teşkil etmemeleri koşulu ile takılmasına izin verilir. (5) Yaya kaldırımlarındaki döşeme kaplamaları, Büyükşehir Belediyesi nin ilgili birimi ve bağlı bulunduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun bulunması halinde reklam amaçlı olarak kullanılabilir. İş yerinin kapanması halinde döşeme kaplamasının eski haline getirilmesi zorunludur. (6) Nöbetçi eczanelerin kaldırım ve yol üstü tanıtım ve bilgilendirme tabelaları; uygulama ve sorumluluk alanındaki ilgili belediyesinin izin vereceği iki tarafına en çok iki adet olmak üzere, 0.50m genişliğinde 0.70m. boyunda ve 0.20m. derinliğinde boyutlara sahip dik, ışıklı çıkma pano kullanabileceklerdir. Bu panoların yerden yüksekliği 2.50m olacaktır YM.25/R.04/11.17

12 Araçlar kara ve deniz toplu taşım araçları MADDE (1) Toplu taşıma araçları üzerindeki reklâm ve ilanlar için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından, özel taşıtlar üzerindeki ilan ve reklâm için iş yerinin bulunduğu ilgili Belediyesinden izin alınacaktır. (2) Özel araçlar, Büyükşehir Belediyesinden izin alınmak suretiyle reklâm aracı olarak kullanılabilir. İzin verilirken aracın mülkiyeti veya reklâmı yapılacak ürün ve firma ile hukuki veya fiili ilişkisi esas alınır. (3) Belediye ve halk otobüsleri, hafif raylı sistem, tramvay vb. üzerine konan reklâmlarda doğrudan doğruya yüzeye yapışan film (sticker) şartı veya pano aranacaktır, bu panoların tip ve nitelikleri Antalya Büyükşehir Belediyesi nce belirlenir. (4) Belediye ve halk otobüsleri üzerine konan reklâmlarda, arka cam haricinde sticker yan cam yüzeyine taşamaz. Duraklara (İskele, Otobüs durağı, Tren istasyonları vb.) konulacak reklâmlar için Büyükşehir Belediyesinden izin alınır Büfeler - ATM kabini - bilgi bankaları: MADDE 19 - (1) Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan reklâm tabelaları yüksekliği, satış birimi kat yüksekliğinin 1/4 ünden fazla olamaz ve her cepheye birden fazla reklâm tabelası konamaz. Tanıtım ve Reklam panolarının şekline Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak; İlgili Belediyesi tarafından izin verilir. (2) Reklâm panosu satış birimine yatay ve dikey çıkma şeklinde olamaz. (3) ATM kabini ve bilgi bankaları üzerine konulacak reklam büyüklüğü ve şekline ilgili Belediyesince izin verilir. Geçici reklamlar: MADDE 20 - (1) Broşür ve el ilanlarının, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde dağıtımına, ilgili belediyesince izin verilir. (2) Kültürel ve sosyal amaçlı duyuruları içeren bez afişler sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından belirlenmiş asım yerlerine, etkinlik tarihinden önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı nın izni ile asılır. (İlçe belediyelerinin kendi etkinlik duyuruları için büyükşehir belediyesinin izni aranmaz) İzin süresi veya pankart ve afişte belirtilen etkinliğin günü geçtikten sonra afişi asan veya astıran kurumca toplanır. Asılacak bez afiş sponsor firma tarafından hazırlanmış ise sponsor firmanın logosu, bez afiş alanının %10 unu geçemez. (3) Deniz araçları ile gökyüzünde gezici olarak yapılacak ilan ve reklamlar (zeplin, uçak, helikopter, balon vs.) ile lazer uygulamaları Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi izniyle yapılır. (4) Su ve sis perdesi ile yapılan reklam uygulamaları ilgili Belediyesinin izniyle yapılır. (5) Stand, Display vb Ürün sunumu, teşhiri, sergilenme üniteleri geçici olarak yerleştirileceği alanın özelliklerine uygun olarak yapılan tasarımı ile birlikte ilgili İlçe belediyesi tarafından izin verilerek uygulanırlar. (6) Bisiklet, yaya, motorlu-motorsuz araçlar, römorklar yoluyla yapılacak reklamlar Antalya Büyükşehir Belediyesi nin iznine tabidir YM.25/R.04/12.17

13 Teknik alt yapı ilgilendirme ve uyarı levhaları: MADDE 21 - (1) Kent içi açık alanlarda yapılan teknik alt yapı bakım, onarım, yenileme ve tesis uygulamalarına başlanmadan 5 gün önce o çalışmayı yapan kuruluş, çalışmanın yapıldığı yere, çalışmanın amacına, başlama ve bitiş süresini, çalışmayı yapan kuruluşun ismini bildiren, boyutları ve özellikleri yetkili makam tarafından belirlenen yeterli sayıda bilgilendirme levhası yerleştirir. Bu levhalar çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur. Teknik alt yapı uygulamasının yapıldığı yere, o çalışmayı yapan kuruluş tarafından, çalışmanın başladığı andan itibaren, trafik emniyeti ve can güvenliği yönünden gerekli olan ışıklı ve ışıksız uyarı işaretleri yerleştirilir. Uyarı işaretleri çalışmanın bitimine kadar çalışma yerinde bulundurulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İstisnalar Yönetmelik hükümlerinin uygulanmadığı alanlar MADDE 22 - (1) Resmi kurumlar - Askeri Alanlar (2) Özel kanunlara tabii olan (sağlık kuruluşları, eğitim kuruluşları vb.) özellikli kurumlara ait işletmeler, (3) Dini yapılar (4) Organize sanayi bölgeleri (5) Serbest bölge (6) Havaalanı Tabelalarında bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Sit Bölgeleri MADDE 23 - (1) Sit bölgesinin tarihi ve doğal kimliğine uygun olarak; Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma komisyonu kararları doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesince belirleyeceği bir yöntemle (Yarışma yolu ile, satın alma yolu ile vb) üretilecek tasarımlara uygun olarak tabela yapılacaktır. MADDE 24 - (1) Büyükşehir Belediyesince hazırlanan kentsel tasarım projeleri kapsamındaki alanlarda, Belediye tarafından bu yönetmelik hükümleri dışında özel koşullar getirebilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Özel Hükümler MADDE 25 - (1) Fikir ve sanat Eserleri yasası çerçevesinde ebatları bu yönetmelik koşullarına aykırı olmaması şartıyla projeleri üzerinde tabela yerleri gösterilmiş binalarda projeleri doğrultusunda uygulama yapılır. MADDE 26 - (1) Kent Meydanlarında kendi kimlikleri doğrultusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi nin ilgili birimi tarafından proje kriterlere göre uygulama yapılır. MADDE 27 - (1) Kamuya açık alanlardaki sabit açık hava reklam tanıtım elemanlarının konacağı yerler ile ölçü ve şekilleri Antalya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu nun görüşü alınarak; Antalya Büyükşehir Belediyesi nin ilgili birimi tarafından belirlenerek Büyükşehir Belediye Encümenince onaylanır YM.25/R.04/13.17

14 ALTINCI BÖLÜM Yukarıda belirtilenlerin dışındaki reklâm panoları ve levhaları hakkında uygulanacak işlemler MADDE 28- (1) a) İstasyon, iskele ve otogarlarda, stad, salon, eğlence yerleri ve açık hava etkinlik alanlarında kullanılan reklâm panoları için ilgili belediyesinden izin alınır. b) Lokanta, restaurant, cafe vb. işyerleri, yapı mülkiyetleri içinde; girişe yakın bir konumda sundukları hizmeti ve fiyatlarını gösterir levhayı koyabilir. c) Sinema, tiyatro, müzikhol, diskotek, otel, restaurant gibi eğlence, dinlence tesisleri ile kültür tesislerinin yapıları üzerine konacak ışıklı, boyalı tanıtıcı levhalar için İlgili belediyesinden izin alınır. YEDİNCİ BÖLÜM İzin Verme Yetkisi, İzin Mercii ve Başvuruda İstenecek Belgeler ve Süresi İzin verme yetkisi MADDE 29 - (1) Bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda; 5216 sayılı Kanunun 7.maddesinin g bendi uyarınca Büyükşehir ve mücavir alan sınırları dâhilindeki her türlü ilan ve reklâm konusundaki izinleri vermeye Büyükşehir Belediyesi ve İlgili Belediye Başkanlığı yetkilidir. İzin mercii MADDE 30- (1) İlan, Reklâm ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu; Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter i başkanlığında Büyükşehir Belediyesinin 4 daire başkanlığınca, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu Belediyelerinin 1 er kişi ile temsil edildiği 10 kişiden oluşan komisyondur. (2) İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanları Uygulama Komisyonu ayda 1 kez toplanır. Komisyonun sekretaryasını Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan Reklam Şube Müdürlüğü yürütür. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde komisyon ilk toplantısını gerçekleştirir. Komisyonun ilk toplantısı sekretaryayı yürüten birim tarafından koordine edilir. (3) Komisyon kent mobilyalarının tip, şekil ve niteliğinin belirlenmesi ile bu yönetmelik doğrultusunda ilan, reklâm ve tanıtım elemanlarının konulması hususunda uygunluk görüşü verir. Başvuruda istenecek belgeler MADDE 31 - (1) İlan, Reklâm ve Tanıtım Elemanlarını asmak ve dikmek için ilgili belediyelere aşağıdaki belgelerle başvurulması zorunludur. a) Dilekçe, b) Adresi belirten kroki, c) Metin yazısı, ç) Sigorta poliçesi, (asılacak veya konulacak levha veya panonun düşmesi, kopması sonucu doğabilecek zararlar için üçüncü şahısların ve eşyaların sigortalandığını belirten belgedir.) d) Arsa veya bina sahibinden izin alındığına dair belge, e) Gerekli hallerde vaziyet planı, f) Proje (aydınlatma ve taşıyıcı sistem projesi dâhil) YM.25/R.04/14.17

15 g) Kat mülkiyetine tabi binalarda Apartman Yönetim Kurulundan alınacak izin, ğ) Reklam materyalinin konuşlandırılacak alanı görünümünü içeren iki ya da üç boyutlu resmi. İzin belgesi MADDE 32 - (1) Bu yönetmelik doğrultusunda izin için; izin verilen firma adı ve adresi, ilan, reklâm ve tanıtım elemanının konulacağı yer, ilan, reklâm ve tanıtım elemanının şekli, ebatları, cinsi, niteliği ile konma başlangıç ve bitim tarihini içeren onaylı izin belgesi İlgili belediyesince düzenlenir. İzin verme süresi MADDE 33 - (1) İlan, reklâm ve tanıtım elemanları için izin süresi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda bağlı bulunduğu takvim yılı içersinde geçerlidir. (2) Süre bitiminden 15 gün sonra İlan, Reklâm ve Tanıtım elemanları ilgili belediyesince kaldırılır. (3) İlgili Belediyesi sınırları içerisinde kalan, kamu alanlarına konuşlandırılmak istenen led ekran tabela ve totemlerin müsaadesi ihale yöntemi ile verilir. Bu yöntemle kamu alanları dışında kalan yerlerde; (bina cepheleri, bina sağır duvarları, teras, balkon, v.b., özel mülke) müsaade verilemez. Bu yönetmeliğin revizyon tarihinden önce müsaadesi verilmiş ve konuşlandırılmış olan; led ekranların (totem ve tabelaların) müsaadeleri, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu hükümleri doğrultusunda, 3 yıl süre ile geçerli olacaktır. Belediyeler kendi Mücavir alan sınırlarında Büyükşehir Belediyesi 15 adet, İlçe Belediyeleri 6 adet ticari amaçlı Led Totem konuşlandırabilirler. İhtiyaç duyulması halinde bu sayıların arttırılması hususunda Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi yetkilidir. (4) Kendi ürünleri ile ilgili, kendi işyerleri önünde/bina cephesinde Led ekran koymak isteyen gerçek ve tüzel kişilere izin verilmez. SEKİZİNCİ BÖLÜM Denetim ve Ceza Denetim yetkisi MADDE 34 - (1) İşbu yönetmelikte düzenlenen konular ile ilgili denetim yetkisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı na aittir. (2) Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı nca izin ile teknik ve estetik yönden denetim yetkisi verilen (İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) elemanlarınca yapılır. (3) Vergi Denetimi de 2464 Sayılı Kanun Hükümleri doğrultusunda Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülür. (4) Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklâm ve tanıtım elemanları Büyükşehir Belediyesi Zabıta elemanlarınca kaldırılır YM.25/R.04/15.17

16 İzinsiz konan ilan, reklâm ve tanıtım elemanları ve cezalar MADDE 35 - (1) Bu Yönetmelik Hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklâm ve tanıtım elemanları; a) Kamu mülkü üzerinde bulunuyorsa, 5393 sayılı kanunun 15/b Maddesi,775 sayılı Kanunun 18.nci maddesi hükmü gereği; b) Bu yönetmelik hükümlerine aykırı veya izinsiz konan ilan, reklâm ve tanıtım elemanları ilgili belediyesince kaldırılır. (2) Bu ilan reklâm ve tanıtım elemanlarını koyanlar için, a) 1608 ve Kabahatler Kanuna göre, b) 2464 Sayılı Kanuna göre, işlem yapılır. (3) Türk Ceza Kanunu nun 5326 sayılı kanunu (Kabahatler Kanunu) ilgili hükümleri doğrultusunda ayrıca işlem yapılması için gerekli mercilere müracaat edilir. Ceza hükümleri MADDE 36 - (1) İşbu yönetmeliğin yürürlüğü girdiği tarihten sonra bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında ilgili belediyesi görevlilerince tutanak tutulur. Durumlarının Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için 10 gün süre verilerek tutanak ilgilisine tebliğ edilir. Bu sürenin sonunda aykırılığın devam etmesinin belirlenmesi durumunda ilgilisine, her yıl için Belediye Meclisince belirlenecek miktar ve oranda para cezası hükmedilir. (2) Para cezaları 7 gün içinde ödenir. Buna ilişkin tebligata aykırılığın aynı 7 gün içinde giderilmesi ihtarı da gönderilir. Bu süre içinde aykırılığın giderilmediğinin tespiti halinde söz konusu işyerleri ilgili belediye Encümenince 3 gün süre ile kapatılır, aykırılığın devam etmesi durumunda İlgili belediyesince aykırılık giderilir ve buna ait masraflar %20 fazlası ile birlikte ilgilisinden tahsil edilir. Geçici Madde MADDE 1 (1) Daha önce bu yönetmeliğe aykırı olarak konulan reklâm levhaları ve panoları resmi kurumlara ait olanların dışında yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesince kaldırılır. DOKUZUNCU BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 37 (1) Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 14/09/2011 Tarih ve 417 sayılı meclis kararlı ile yürürlükte olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kalkar YM.25/R.04/16.17

17 Yürütme MADDE 38 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. Prof.Dr.Mustafa AKAYDIN Av.Deniz FİLİZ Turgay Genç Büyükşehir Belediye Başkanı Divan Katibi Divan Katibi YM.25/R.04/17.17

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmelik Antalya Büyükşehir Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde;

Detaylı

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ )

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) 1 TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ( F İ H R İ S T İ ) Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak. Madde 2 Tanımlar Madde 3 İdari yaptırım cezası ve uygulaması Madde 4 Ticari tanıtım tabelası nedir.. Madde 5 İzin

Detaylı

BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

BALIKESİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI: Gündem Gereğince; İmar Müdürlüğünün 26/09/2004 gün ve 09-4-3000 sayılı, Balıkesir Belediyesi ve Mücavir alan sınırları içerisinde açık alanlarda ilan, reklam ve tanıtım araçlarının yol

Detaylı

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları

Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi Kent Merkezi, Arkeolojik, Kentsel Sit Alanlarında, Tescilli Yapılar ve Koruma Alanlarında Uygulama Esasları Tarihi kent merkezi, arkeolojik, kentsel sit alanlarında uygulama esasları EK MADDE (1)

Detaylı

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ

TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN TİCARİ TANITIM TABELA YÖNETMELİĞİ Bel.Mec.Karar Numarası : 102 Kabul Tarihi : 18.02.1991 Yayınlandığı İlan panosu : 19.02.1991 Çevre kirliliği... Dünyamızın geleceğini

Detaylı

Bu yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanlarını kapsar.

Bu yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanları ile mücavir alanlarını kapsar. Afyonkarahisar Belediyesi İlan ve Reklam Yönetmeliği GÜN : 01/04/2005 KARAR : 93 BİRİNCİ KISIM Madde 1 : Amaç Bu yönetmelik Afyonkarahisar Belediyesi,sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan reklam ve

Detaylı

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ

İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ MADDE 1 AMAÇ Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE - 1 AMAÇ Bu yönetmelik; Mersin Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan,

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir. İlan Reklam Yönetmeliği İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile İlan ve Reklam Yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç İZMİR BÜYÜKŞEHİR

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ (16.05.2008 Tarih, 01.1358 s. Mec. Kararı) (11.01.2010 Tarih, 01.50 s. Mec. Kararı) (13.07.2012 Tarih, 05.689 s. Mec. Kararı) (12.11.2012 Tarih, 05.1017

Detaylı

KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

KENTSEL TASARIM KOORDİNE VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KOMİSYONU Reklam uygulamaları; Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliği kıstasları doğrultusunda değerlendirilerek, kentsel ölçekte reklam uygulamalarının oluşturduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile Ġlan ve Reklam Yönetmeliği aģağıdaki gibi değiģmiģtir.

Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile Ġlan ve Reklam Yönetmeliği aģağıdaki gibi değiģmiģtir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Meclisi nin 16.05.2008 tarihli kararı ile Ġlan ve Reklam Yönetmeliği aģağıdaki gibi değiģmiģtir. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLAN VE REKLÂM

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ İLAN VE REKLÂM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç; Madde 1- Bu Yönetmelik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 2005 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 2005 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 2005 KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 3 Amaç... 3 Kapsam...

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ

BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18.07.2008 TARİH ve 111 SAYILI, DEĞİŞİK 12.09.2012 TARİH VE 59 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLEN KENT ESTETİĞİ VE İLAN, REKLAM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç MADDE 1 : Bu yönetmelik Kuşadası ilçesi idari sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam, ilan

Detaylı

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda; Karar No :162 Karar Tarihi :14/10/2014 KONUSU: MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ Plan ve Bütçe Komisyonunun 25/09/2014 tarih ve bila sayılı raporu okundu. Yapılan müzakere sonunda;

Detaylı

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ MADDE-1 AMAÇ Bu yönetmelik; Mersin Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı içerisindeki; binalar, boş arsa, kamu kullanımındaki meydan,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınır ve mücavir

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak A M A Ç MADDE 1 : Bu yönetmelik Sakarya Büyükşehir sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam,

Detaylı

KOMİSYON RAPORU KOMİSYON ÜYELERİ

KOMİSYON RAPORU KOMİSYON ÜYELERİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MART 2016 BİRLEŞİM 5 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 01.03.2016 GÜNDEM MADDE NO 3 KARAR NO 34 ÖZÜ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ İMAR KOMİSYONU RAPORU. KOMİSYON

Detaylı

T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. MUŞ BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve alanlar

Detaylı

İKİNCİ KISIM Tanımlar Ve Esaslar. Reklâm: Bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinliği,

İKİNCİ KISIM Tanımlar Ve Esaslar. Reklâm: Bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya yöneltmeyi amaçlayan etkinliği, T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmelik, Muğla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ilan, tanıtım

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1: Bu yönetmelik Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sorumluluğu altında bulunan her

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar KIRKLARELİ BELEDİYESİ İLAN REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Kırklareli Belediyesi, sınır ve mücavir alanları içerisinde;

Detaylı

AVANOS BELEDĠYESĠ ĠLAN REKLÂM ve TABELA YÖNETMELĠĞĠ

AVANOS BELEDĠYESĠ ĠLAN REKLÂM ve TABELA YÖNETMELĠĞĠ AVANOS BELEDĠYESĠ ĠLAN REKLÂM ve TABELA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, Avanos Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda ilan ve reklâm araçlarının

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ

T.C. TEKĠRDAĞ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ T.C. TEKĠRDAĞ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ REKLAM, ĠLAN VE TANITIM YÖNETMELĠĞĠ İçindekiler 1. BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 4 Amaç... 4 Kapsam... 4 Hukuki Dayanak... 4 Tanımlar... 4 Genel

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ

DEFNE BELEDĠYESĠ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ 2015 DEFNE BELEDĠYESĠ İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ 1 DEFNE BELEDĠYESĠ ĠLAN VE REKLAM YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik, Defne Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ T.C. SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ SAMSUN 2011 KENTSEL TASARIM BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İ Ç İ N D EK İ L E R BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3

Detaylı

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. SİVAS BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ 2005

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. SİVAS BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. SİVAS BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : Madde 1: Bu yönetmelik Sivas Belediyesi,

Detaylı

T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. MALATYA BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Malatya Belediyesi, sınır ve mücavir alanları

Detaylı

BİRİNCİ KISIM HUKUKİ DAYANAK

BİRİNCİ KISIM HUKUKİ DAYANAK İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.05.2005 TARİH ve 232 SAYILI, DEĞİŞİK 18.07.2008 TARİH VE 111 SAYILI KARARI ile KABUL EDİLEN ilan, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN VE REKLAM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM AMAÇ MADDE - 1 AMAÇ Bu yönetmelik; Bursa Büyükşehir Belediyesi, yetki alanı dâhilindeki

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

ALTINORDU BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ ALTINORDU BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İ Ç İ N D EK İ L E R 2 BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 İKİNCİ KISIM 3 BİRİNCİ BÖLÜM 3 Tanımlar 3 Uygulama Elemanları 5 Uygulama

Detaylı

Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak.

Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:14.2.2015-29267 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek,

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TANITIM YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde açık alanlarda

Detaylı

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Yönetmelik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 28.02.1998-22800İLK (Değ:22.04.2003-25087) (Değ:10.06.2003-25134) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUĞLA BELEDİYESİ İLAN-REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

MUĞLA BELEDİYESİ İLAN-REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İLAN-REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ 2009 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK MADDE 1 : Amaç ve kapsam MADDE 2 : Yasal dayanak MADDE 3 : Kapsam dışı faaliyetler İKİNCİ KISIM : TANIMLAR VE GENEL

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKANLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKANLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKANLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Madde 1- (1)Bu

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM, TABELA ve AFİŞ KULLANIMINA İLİŞKİN USUL ve ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK 1.1.Amaç Bu yönetmelik Çerkezköy Belediyesi, sınır ve mücavir

Detaylı

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 Belediye meclisi Tarih: 06/08/2005 Karar No: 56 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel

İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 Belediye meclisi Tarih: 06/08/2005 Karar No: 56 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İLAN REKLAM TABELA YÖNETMELİĞİ 2005 Belediye meclisi Tarih: 06/08/2005 Karar No: 56 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : Madde 1: Bu yönetmelik Sivas Belediyesi,

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Kabul Tarihi: 09/08/2004 Kabul Sayısı: 60 Sayılı Belediye Meclis Kararı

Kabul Tarihi: 09/08/2004 Kabul Sayısı: 60 Sayılı Belediye Meclis Kararı KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR ESTETİĞİ, REKLAM, TANITIM VE TABELA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 09/08/2004 Kabul Sayısı: 60 Sayılı Belediye Meclis Kararı MADDE 1 AMAÇ, KAPSAM BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM,

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLÂM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu yönetmelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde; her türlü

Detaylı

Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği

Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Aralık 2015 Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Aralık 2015 Rize Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği Kıymetli Vatandaşlarım, Göreve geldiğimiz günden bu yana Rize miz için çalışmalarımıza

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ AĞUSTOS 2014 İ Ç İ N D EK İ L E R BİRİNCİ KISIM 3 Amaç 3 Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 İKİNCİ KISIM 3 BİRİNCİ BÖLÜM 3 Tanımlar 3 Uygulama Elemanları

Detaylı

KUYUMCUKENT REKLAM ALANLARI KİRALAMA VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

KUYUMCUKENT REKLAM ALANLARI KİRALAMA VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ KUYUMCUKENT REKLAM ALANLARI KİRALAMA VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 1 İ Ç İ N D EK İ L E R * BİRİNCİ KISIM...2 Amaç...2 Kapsam... 2 * İKİNCİ KISIM...2 BİRİNCİ BÖLÜM...2 Tanımlar... 3 Uygulama Elemanları... 3

Detaylı

Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006

Karar No: 446 Karar Tarihi: 11/07/2006 T.C. ĐLAN, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1- Amaç Bu yönetmelik Denizli Belediyesi sınır ve mücavir alanları içerisinde; ilan, reklam ve tanıtım amacıyla konulan

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

( tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) (12.03.2010 tarih ve132 sayılı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.) Madde 1 AMAÇ Bu Yönetmeliğin amacı Kayseri Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisindeki

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç Resmi Gazete Tarihi: 06.08.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28017 TİCARİ ARAÇLARDA REKLAM BULUNDURULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

DÜZCE BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM DÜZCE BELEDİYESİ İLAN, REKLÂM VE TABELA YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar AMAÇ: TASLAĞI BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1: Bu yönetmelik Düzce Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde;

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1)Bu yönetmelik, Konya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde reklam, tabela, gölgelik(tente),

Detaylı

Mükellef : İLAN ve Reklam vergisini Mükellefi olarak Belediyede kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere,

Mükellef : İLAN ve Reklam vergisini Mükellefi olarak Belediyede kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere, T.C. AYDIN BELEDİYESİ KAMUYA ACIK ALANLARDA İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve ve

Detaylı

MİSİNLİ PLAN NOTLARI

MİSİNLİ PLAN NOTLARI MİSİNLİ PLAN NOTLARI A UYGULAMA HÜKÜMLERİ A.01- Uygulama net parsel üzerinden yapılacaktır. Uygulama imar planlarında yapılara kot binanın oturacağı tabii zemin ortalaması esas alınarak verilecektir. A.02-

Detaylı

YÖNETMELİK. Kamu hizmet binaları ve özel hukuk kişilerine ait yerlerde asılması zorunlu yasal uyarıların şekli ve

YÖNETMELİK. Kamu hizmet binaları ve özel hukuk kişilerine ait yerlerde asılması zorunlu yasal uyarıların şekli ve 17 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27555 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TÜKETİLMEMESİNE VE SATIŞINA İLİŞKİN YASAL UYARILAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar)

BELEDİYELER YASASI. (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) BELEDİYELER YASASI (51/1995,33/2001,2/2003,9/2006,40/2007,14/2008,2/2009,91/2009,3/2013,33/2014 ve 53/2015 Sayılı Yasalar) Madde 88 ve 133 AltındaYapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu

Detaylı

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ

13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ 13. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ A-GENEL HÜKÜMLER A.1-1/1000 ölçekli Büyükbakkalköy Mahallesi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu ile bir bütündür. Planlama alanında 18. Madde uygulanacak

Detaylı

AFİŞ-POSTER-İLAN-DUYURU YÖNERGESİ

AFİŞ-POSTER-İLAN-DUYURU YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AFİŞ-POSTER-İLAN-DUYURU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin açık ve kapalı alanlarında kullanılacak

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI

RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI RASİMPAŞA YELDEĞİRMENİ MAHALLE YENİLEME PROJESİ İLKE KARARLARI İÇİNDEKİLER I.GİRİŞ II.AMAÇ III. KAPSAM IV.GENEL KARARLAR 1. TABELALA 1.1 Zemin Kat İşyeri (dükkan) Tabelaları a-opak Dükkan Tabelası b-harf

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü

T.C. PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü T.C. PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Özel Kalem Müdürlüğü Sayı : 80281638-010.07.01-E.142 20/04/2017 Konu : Emirname - İş Yeri Açma, Çalıştırma Ruhsatı Hk. DAĞITIM YERLERİNE İŞLETMELERİN, İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA

Detaylı

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015

Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 Karar No :321 Karar Tarihi :10/09/2015 KONUSU: 3. Ulaşım Komisyonu-İmar ve Bayındırlık Komisyonun Müşterek Raporunun görüşülmesi a) Ulaşım Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi Sınırları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NE BAĞLI BİRİMLERDE FOTOĞRAF ÇEKİMİ, GÖRÜNTÜ ALIMI, SALON KULLANIMI, SINAV YAPMA VE STANT AÇMA İLE İLGİLİ KULLANIM ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 234 ADA 107 NOLU PARSEL BALIKESİR İLİ BANDIRMA İLÇESİ ÇINARLI BELDESİ 234 ADA 107 NO LU PARSEL TANITIM DÖKÜMANI Kasım 2010 1 TAŞINMAZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYESĐ ĐLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel Đlkeler

T.C. BABAESKĐ BELEDĐYESĐ ĐLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM. Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel Đlkeler T.C. BABAESKĐ BELEDĐYESĐ ĐLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki dayanak, Tanımlar ve Temel Đlkeler AMAÇ: Madde 1: Bu yönetmelik Babaeski Belediyesi, sınır ve mücavir alanları

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ

T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ T.C İSTANBUL BAĞCILAR BELEDİYESİ AFİŞ PLATFORMU KULLANMA YÖNETMELEĞİ İSTANBUL 2007 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM...2 Amaç...2 Kapsam...2 Hukuki Dayanak...2 İKİNCİ KISIM...2 BİRİNCİ BÖLÜM...2 Tanımlar...2

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

Madde- 8 /A/ŞEKİL-1-a

Madde- 8 /A/ŞEKİL-1-a Madde- 8 /A/ŞEKİL-1-a ZH: TABELANIN YERDEN YÜKSEKLİĞİ EN AZ 2.40 M OLACAKTIR. H: TABELANIN YÜKSEKLİĞİ EN FAZLA 0.70 M OLACAKTIR. B: TABELANIN DERİNLİĞİ EN FAZLA 0.20 M OLACAKTIR. Madde - 8 / A / ŞEKİL-1

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLAN VE REKLAM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ilan ve reklam için kullanılan materyalleri ve bunların kullanımını

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKÂNLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKÂNLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE FİZİKİ MEKÂNLARININ KULLANIMI İLE TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1- Bu yönerge; Şırnak

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ. Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Deprem Risk Yönetimi Ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı OCAK 2014 PLANI HÜKÜMLERİ (13.01.2014 GÜN 36 SAYILI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI İLE ONAYLANAN

Detaylı

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER VE MUHTARLIKLAR DAİRESİ TANITIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

T.C. TEKİRDAĞ BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ T.C. TEKİRDAĞ BELEDİYESİ İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve ve alanlar ile, kamuya açık alanlarda,

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

ĠKĠNCĠ KISIM Karayolu Trafik Güvenliğinin Sağlanması Yönünden, Yolun Yapısında Yapılacak Her Türlü ÇalıĢmalarda Alınacak Tedbirler.

ĠKĠNCĠ KISIM Karayolu Trafik Güvenliğinin Sağlanması Yönünden, Yolun Yapısında Yapılacak Her Türlü ÇalıĢmalarda Alınacak Tedbirler. KARAYOLU TRAFĠK GÜVENLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI YÖNÜNDEN, YOLUN YAPISINDA YAPILACAK HER TÜRLÜ ÇALIġMALARDA ALINACAK TEDBĠRLER ĠLE KARAYOLU DIġINDA, KENARINDA VEYA ÜZERĠNDEKĠ DĠĞER LEVHALAR, IġIKLAR VE ĠġARETLEMELER

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEHİR ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEHİR ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEHİR ESTETİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Belediye yetki ve görev sınırları içerisinde kalan yerlerde şehir

Detaylı

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUYOLU MAHALLE PLANLAMASI VALİDEBAĞ IŞIKLAR MEYDAN DÜZENLEME PROJESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞİM MEYDAN VE ÇARŞI MEYDAN KOŞUYOLU PARKI KOŞUYOLU YAŞAM PARKI KOŞUYOLU KALP HASTANESİ 1951-1954

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ ÜRÜNLÜ MAHALLESİ KENTSEL VE ARKEOLOJİK SİT ALANLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI VE YAKIN ÇEVRESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI PLAN NOTLARI OCAK 2013 A. KENTSEL VE ARKEOLOJİK

Detaylı