Reklam ve Çocuklar: Çocukların Gıda Markalarını Tanıması, Beslenme Alışkanlıklarını ve Gıda Tercihlerini Etkiliyor mu?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Reklam ve Çocuklar: Çocukların Gıda Markalarını Tanıması, Beslenme Alışkanlıklarını ve Gıda Tercihlerini Etkiliyor mu?"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(6): Reklam ve Çocuklar: Çocukların Gıda Markalarını Tanıması, Beslenme Alışkanlıklarını ve Gıda Tercihlerini Etkiliyor mu? [Advertisement and Children: is Brand Logo Recognition of Children Effected their Nutritional Habits and Food Preferences?] ÖZET AMAÇ: Bu çalışma okul çağındaki çocukların beslenme alışkanlıklarını, beslenme bilgisini belirlemek, halen reklam kampanyaları süren ticari gıda markalarını tanıma oranlarını saptamak, ticari gıda markalarını tanıma oranları ile beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgisi arasında ilişki olup olmadığını sorgulamak amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Edirne İli Merkez İlçesinde 15 (% 45.5) ilköğretim okulunda yürütülen çalışma, kesitsel bir araştırmadır. Verilerin toplanmasında 3 bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Birinci bölüm çocukların sosyo-demografik özellikleri ve beslenme alışkanlıkları, ikinci bölümde çocukların besin bilgileri ve besin tercihleri, üçüncü bölümde çocukların ticari gıda markalarını tanıma oranları sorgulanmıştır. BULGULAR: Çalışmaya 1018 öğrenci katılmıştır. Bu çalışmanın bulguları, daha önceki birçok çalışmanın 9-11 yaş grubu çocukların iyi beslenmedikleri yönündeki bulgularını doğrular niteliktedir. Çocukların çoğunluğu sağlıklı olmadığı bilinen cips, çikolata-gofret vb. tatlı gıdaları, kola vb. gazlı içecekleri fast-food türü yiyecekleri sık tükettiğini (en az günde 1 kez) belirtmiştir. Çocuklar sağlıklı besinleri bilmekte (med:8) ancak daha az tercih etmektedir (med:5). Öğrencilerin %84.9 u marka etiketlerinin yarıdan fazlasını doğru olarak tanımlamıştır. Reklam etiketlerini tanıma oranlarının yüksekliği cips ve benzeri gıdaların sık tüketimi ile, fast food tarzı gıdaların sık tüketimi ile, gazlı içeceklerin sık tüketimi ile ilişkili bulunmuştur. Sağlıklı besinleri daha fazla tanımlayan çocukların reklam etiketlerini tanıma oranları da yüksek bulunmuştur. SONUÇ: Bu çalışma gıda reklamları ile kötü beslenme arasındaki ilişki için güçlü kanıtlar sunmamakla birlikte gıda reklamlarının çocukları etkilediğine dikkat çekmektedir. SUMMARY AIM: This study was conducted for determining the eating habits and food knowledge and rate of recognizing brand logos currently featured in promotional campaigns of the food industry of the school children. And to explore the relationship between the ability of recognizing brand logos currently featured in promotional campaigns of the food industry and eating habits, food knowledge and preferences. METHOD: This cross-sectional study was conducted in 15 primary schools in the provincial center of Edirne. The questionnaire form was composed of three parts. In the first part; the socio-demographic characteristics and nutritional habits, in the second part; food knowledge and preferences of the students and in the third part; ability to recognize brand logos were questioned. RESULTS: 1018 students were participated in the study. The results of the study confirmed the findings of previous studies that the diet of children aged 9-11 was poor. The majority of the children reported eating unhealthy foods such cips, crisps and fast-food and drinking fizzy drinks at least once a day. Children knew healthy foods (med:8) but did not prefer healthy foods (med:5) % of the students recognized more than the half of the brand logos. A correlation was found between higher brand logo recognition and poorer eating behaviors and food knowledge. CONCLUSION: Nonetheless this study did not presented strong evidence to suggest a casual link between food advertising and poor diet; it indicated that food promotion may have an influence on children. Burcu Tokuç, Ufuk Berberoğlu, Galip Ekuklu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Edirne. Anahtar Kelimeler: Reklâm, Çocuklar, Beslenme Alışkanlığı, Gıda Tercihi. Key Words: Advertising, Children, Nutritional Habits, Food Preferences. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Burcu Tokuç Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye. GİRİŞ Son on yılda tüm dünyada çocukluk çağı obezitesi, arka planda çocuklara reklâm yapmanın kabul gördüğü ve hatta aktif olarak desteklendiği sürekli büyüyen ve gelişen bir gıda endüstrisi ile birlikte hızla artmıştır (1). Ülkemiz gibi genç nüfusun ağırlıkta olduğu ülkelerde, önemli bir pazarı oluşturan çocuklar, reklâmların önemli bir hedef kitlesi haline gelmiştir. Çünkü günümüzde bir çocuk ortalama okuma ya da oyuna ayırdığı zamandan daha fazlasını televizyon karşısında geçirmektedir (2). Çocuklara yöneltilen reklâmların çoğu gıda maddelerine ait reklâmlardır. Araştırmalar özellikle 8 yaş ve altındaki çocukların en çok bu reklâmları sevdiklerini ortaya koymuştur (3). Amerika da yapılan bir çalışmada periyodik olarak haftada bir kez yayınlanan çocuk kuşağında yapılan reklâmların %46 sının yiyecek reklâmları olduğu saptanmıştır (4). Televizyonda çoğunlukla çocukların kendi harçlıkları ile alabilecekleri ürünlerin reklâmı yapılmaktadır ki bunlar; şekerleme, sakız, bisküvi, gazlı içecekler ve fast food tarzı yiyeceklerdir. Birçok çalışmada reklâm kampanyalarının çocukların 459

2 dikkatini daha fazla çektiği ve tercihlerini etkilediği ortaya konmuştur (5,6,7). Ayrıca televizyon seyretmenin hareketsiz yaşamın en önemli bileşenlerinden olduğu, toplam kalori alımı ve abur cubur tüketimi ile aralarında pozitif bir ilişki bulunduğu değişik çalışmalarda ortaya konmuştur (8,9). Birleşik Devletler Sağlık Enstitüsü nün (U.S. Institute of Medicine) yayınladığı bir derlemede, 2-11 yaş arası çocukların yiyecek ve içecek tercihleri ve isteklerinin televizyon gıda reklâmlarından etkilendiği ile ilgili kuvvetli kanıtlar olduğu ortaya konulmuştur (10). Bütün bunlar gıda reklâmları ile çocukluk çağı obezite epidemisi arasında nedensel bir ilişki olabileceği görüşünü kuvvetlendirmektedir. Bu çalışmanın amaçları; (I) okul çağındaki çocukların beslenme alışkanlıklarını ve beslenme bilgi düzeylerini belirlemek, (II) halen reklâm kampanyaları süren ticari gıda markalarını tanıma oranlarını saptamak, (III) ticari gıda markalarını tanıma oranları ile beslenme alışkanlıkları ve beslenme bilgisi arasında ilişki olup olmadığını sorgulamaktır. GEREÇ YÖNTEM Mayıs 2008 tarihleri arasında Edirne İli Merkez İlçesinde yürütülen çalışma, kesitsel bir araştırmadır. Edirne İli, Merkez İlçesinde bulunan 14 Aile Hekimliği bölgesinin her birinden bir ilköğretim okulu rastgele olarak seçilmiş ve Merkez ilçede bulunan 3 özel okuldan biri örnekleme dâhil edilmiştir (15/33 okul). Araştırmanın yürütülebilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü nden gerekli izinler alınmıştır ve çalışma Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onanmıştır. Çocukların yiyecek tercihlerini de kapsayan öz bakım davranışlarının 3-8 yaşlar arasında gelişmeye başlaması ve 10 yaştan sonra kalıcı olması nedeniyle yalnızca ilköğretim okullarının 5. sınıflarında okuyan öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır (11). Verilerin toplanmasında 3 bölümden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Birinci bölüm çocukların sosyo-demografik özelliklerini ve beslenme alışkanlıklarını sorgulamakta ve 18 sorudan oluşmaktadır. İkinci bölümde çocukların besin bilgilerini ve besin tercihlerini sorgulayan biri sağlıklı, biri sağlıksız olarak eşleştirilmiş 10 çift yiyecek grubundan oluşan bir ölçek kullanılmıştır (Tablo 1). Çocuklara bu yiyecek ve içecek gruplarından hangisini tercih ettiği ve hangisini sağlıklı bulduğu sorulmuştur. Tablo 1. Eşleştirilmiş 10 çift yiyecek grubu Sıkma portakal suyu Su Kepekli bisküvi Elma Tahıllı ve meyveli gofret Ev makarnası, erişte Haşlanmış patates Peynirli, domatesli sandviç Haşlanmış tavuk Çilekli yoğurt Portakallı gazoz Kola Kremalı bisküvi Meyveli şekerler Çikolata Makarna Patates Kızartması Peynirli, domatesli pizza Tavuk Burger Çilekli Puding Üçüncü bölümde çocukların ticari gıda markalarını tanıma oranları incelenmiştir. Araştırmada önceki bir ay içinde televizyonda çocuk kuşağında ve çocuk kanallarında sık yer alan 20 adet gıda maddesinin (yiyecek ve içecek) reklâm amblemleri renkli olarak ve ticari marka isimleri kapatılmış olarak basılmış ve çocuklardan bu amblemlerin hangi gıda maddesine ait olduğunu yazmaları istenmiştir. Anket çocuklara sınıflarında, araştırmacılar ve sınıf öğretmenlerinin gözetimi altında uygulanmıştır. Ankete başlamadan önce, öğrencilere verecekleri yanıtların bilimsel bir araştırmada kullanılacağı, ailelerinin ve öğretmenlerinin bu yanıtlardan haberdar olmayacağı konusunda ve anketi nasıl yanıtlayacakları konusunda bilgi verilmiştir. İstatistiksel Analizler Çocukların beslenme alışkanlıkları aşağıdaki sorulara verdikleri yanıtlar ile belirlenmiştir. Sabahları okula gitmeden önce kahvaltı yapma sıklığı (her gün kahvaltı edenler ve diğerleri) Günlük toplam meyve ve sebze tüketimi (en az 5 porsiyon meyve ve sebze tüketenler ve diğerleri) Mısır ya da patates cipsleri ve benzeri gıdalar, çikolata-gofret gibi tatlı gıdalar, hamburger, kızarmış patates gibi fast food ve gazlı içeceklerin günlük tüketimi (sık tüketim: günde en az bir kez, az tüketim: günde 1 kezden daha az) Yanıtlar Sağlık Bakanlığı nın İlköğretim Çocukları için Sağlıklı Beslenme Rehberi nde önerdiği şekilde gruplandırılmıştır (12). Öğrencilerin besin bilgileri sağlıklı olarak işaretledikleri doğru yiyecek sayısı toplanarak 10 üzerinden puanlanarak belirlenmiştir. Besin tercihleri de aynı şekilde tercih ettikleri sağlıklı yiyecek sayısı toplanıp 10 üzerinden puanlanarak belirlenmiştir. Çocukların ticari gıda markalarını tanıma oranları, doğru olarak tanımlanan amblem sayısının toplanıp 20 üzerinden puanlanmasıyla belirlenmiştir. 460

3 Veriler SPSS Ver 16.0 da değerlendirilmiştir. Normal dağılıma uygunluk analizi Tek örnek Kolmogorov-Smirnov testi kullanarak yapılmış, karşılaştırmalı analizlerde Ki Kare testi ve bağımsız gruplarda non-parametrik t testi kullanılmıştır. BULGULAR Araştırmaya 1018 öğrenci katılmıştır. Çocuklardan 495 i (%48,2) kız, 531 i (%51,8) erkektir. Öğrencilerin çoğu (%80,5) okula gitmeden önce her sabah kahvaltı ettiğini, yaklaşık yarısı da (%45,9) her gün 5 porsiyon ya da daha fazla miktarda meyvesebze tükettiklerini belirtmişlerdir (Tablo 2). Çalışmaya katılan çocukların çoğunluğunun sağlıklı olmadığı bilinen çikolata-gofret vb. tatlı gıdaları (%58,3) ve kola vb. gazlı içecekleri (%40,7) sık tükettiği belirlenmiştir (Tablo 2). Cips vb. gıdaların ve tatlı gıdaların tüketiminde her iki cinsiyet arasında farklılık gözlenmezken, fast-food ve gazlı içeceklerin erkekler tarafından daha sık tüketildiği gözlenmiştir (Tablo 2). Öğrencilerin %53,4 ü günde 2 saat ve daha uzun süre televizyon seyrettiğini belirtmişlerdir. Çocukların tercih ettiği sağlıklı besin ortancası 5 (min: 0 maks: 10), sağlıklı olarak işaretlediği doğru besin ortancası ise 8 (min: 0 maks: 10) dir. Her iki testte de kızlar erkeklerden daha yüksek puanlar almışlardır (Tablo 3). Çocukların büyük çoğunluğu (%84,9) marka etiketlerinin yarıdan fazlasını doğru olarak tanımlamıştır. Marka etiketlerini doğru olarak tanıma ortancası 16 (min: 5 maks:20) dir. Marka etiketlerini tanıma kız ve erkek öğrenciler arasında farklılık göstermemiştir (Tablo 4). Reklâm etiketlerini tanıma oranlarının yüksekliği cips ve benzeri gıdaların sık tüketimi ile (Z= 3.055, p=0.002), fast food tarzı gıdaların sık tüketimi ile (Z= 2.604, p=0.009), gazlı içeceklerin sık tüketimi ile ( Z= 2.137, p=0.023) ilişkili bulunmuştur. Sağlıklı besinleri daha fazla tanımlayan çocukların reklâm etiketlerini tanıma oranları da yüksek bulunmuştur (Z= 2.473, p= 0.020). TARTIŞMA Bu çalışmanın bulguları da daha önceki birçok çalışmanın 9-11 yaş grubu çocukların iyi beslenmedikleri yönündeki bulgularını doğrular niteliktedir (13,14,15). Çocukların çoğunluğu sağlıklı olmadığı bilinen cips, çikolata-gofret vb. tatlı gıdaları, kola vb. gazlı içecekleri fast-food türü yiyecekleri sık tükettiğini (en az günde 1 kez) belirtmiştir ki daha önce yapılan kimi çalışmalar bu tür gıdaların şişmanlık ve obeziteye yol açtığını belirlemişlerdir (16,17). Tablo 2. Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları Kız Erkek Toplam n (%) n (%) n (%) p* Her gün kahvaltı etmek 379 (80,1) 412 (80,8) 791 (80,5) Günde en az 5 porsiyon meyve-sebze tüketmek 215 (46,0) 227 (45,7) 442 (45,9) Cips ve benzeri gıdaları sık tüketmek 167 (34,7) 203 (39,6) 370 (37,3) Çikolata ve benzeri tatlı gıdaları sık tüketmek 274 (57,0) 304 (59,4) 578 (58,3) Hamburger, patates kızartması vb. fast food tarzı gıdaları sık tüketmek 123 (25,6) 164 (31,4) 284 (28,6) Kola vb. gazlı içecekleri sık tüketmek 157 (32,6) 247 (48,2) 404 (40,7) Ki- Kare testi Tablo 3. Öğrencilerin Sağlıklı Besinleri Tanıma ve Tercih Etme Puan Ortancaları Kız Erkek Toplam p* Tercih edilen sağlıklı besin Sağlıklı olarak işaretlenen doğru besin *Bağımsız gruplarda non-parametrik t testi 461

4 Tablo 4. Öğrencilerin beslenme alışkanlıkları, besin tercih ve bilgilerine göre marka etiketlerini tanıma puanları n Ort ± SS Min Maks p Cinsiyet Kız ,5±3,5 (5 20) Erkek ,3±3,6 (5 20) Kahvaltı etmek Her gün ,4±3,6 (5 20) Diğer ,2±3,5 (6 20) Sebze-meyve tüketimi 5 porsiyon ve üstü ,3±3,5 (5 20) porsiyon ,5±3,7 (5 20) Cips ve benzeri gıdaların tüketimi Sık tüketim ,5±3,6 (5 20) Az tüketim ,6±3,5 (8 20) Çikolata vb. tatlı gıdaların tüketimi Sık tüketim ,5±3,5 (5 20) Az tüketim ,9±3,6 (7 20) Fast food tarzı gıdaların tüketimi Sık tüketim 93 15,5±3,6 (5 20) Az tüketim ,5±3,4 (8 20) Kola vb. gazlı içeceklerin tüketimi Sık tüketim ,6±3,5 (6 20) Az tüketim ,9±3,6 (5 20) Tercih edilen sağlıklı besin sayısı ,3±3,6 (5 20) ,6±3,6 (6 20) Sağlıklı olarak işaretlenen besin sayısı ,9±3,7 (5 20) ,5±3,5 (6 20) Günlük TV seyretme süresi 2 saatten az ,4±3,7 (5 20) 2 saat ve daha fazla ,2±3,7 (6 20 ) Çocukların hangi besinlerin sağlıklı/sağlıksız olduğunu tanımlama oranları yüksek olmakla birlikte sağlıklı besinleri tercih etme oranları düşüktür. Bu bulgu, daha önce başka çalışmalarda da vurgulandığı gibi, bilgi eksikliğinin çocukların sağlıksız gıdalarla beslenmesinin altında yatan önemli bir etken olmadığını göstermek açısından önemlidir (11). Bülbül, çocuk ve reklâm ilişkisini incelediği bir derlemesinde; okul öncesi çocukların TV de kısa süreli bile olsa yiyecek reklâmları ile karşılaşmasının, onların yiyecek tercihlerini etkilediğini söylemektedir (18). Reklâmların çocuklara etkisini anlamak zor olmakla birlikte, reklâmların çocukları etkilediğini göstermek için marka farkındalıkları ve marka 462

5 amblemlerini tanıma oranları kullanılabilir. Bu çalışmada da çocukların gıda reklâm algısını ölçmek için marka amblemlerini tanıma yetenekleri kullanılmıştır. Çocuklar marka etiketlerini yüksek oranda tanıyarak, gıda reklâmlarının farkında olduklarını göstermişlerdir. Marka etiketlerini tanıma oranları çocukların cinsiyetine göre farklılık göstermezken, cips, gazlı içecekler ve fast-food tarzı yiyecekleri sık tüketenlerde diğerlerinden önemli düzeyde yüksek bulunmuştur. İngiltere de yapılan benzer bir çalışmada kızların marka etiketlerini tanıma oranları bizim çalışmamızdan farklı olarak yüksek bulunurken, sağlıksız olduğu bilinen kimi gıdaların tüketimi ile marka etiketlerini tanıma oranları arasında benzer bir ilişki bulunmuştur (19). Yine aynı çalışma ile benzer biçimde, bu çalışmada da sağlıklı besinleri doğru olarak tanımlama oranları yüksek olan çocukların marka etiketlerini de doğru tanımlama oranları yüksek bulunmuştur (19). Bu çalışmanın sonuçlarını destekler biçimde, Kurugöl ve ark. çocuklarda televizyonun etkilerini göstermek için yaptıkları çalışmanın sonuçlarına göre; çocukların %59,3 ü reklâmlardan etkilendiğini, özellikle şekerleme, bisküvi, sakız gibi çocuklar için zararlı olan gıdaların reklâmları daha fazla etkili olduğunu söylemektedir (20). Borzekowski ve ark. okul öncesi çocuklarda yaptıkları çalışmada da; benzer şekilde, izlediği filmler içinde reklâmlarla karşılaşan çocukların içinde reklâm olmayan film izleyenlere göre reklâmı yapılan ürünü daha fazla tercih ettiklerini göstermişlerdir (21). Çocukların beslenme örüntülerini etkileyen tek etmenin reklâmlar olmadığı bilinmektedir. Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, ebeveynlerin çalışma durumu, öğrenim durumu, ebeveynlerin beslenme bilgisi vb. gibi birçok etmen çocukların beslenmelerini etkilemektedir. Bu çalışmanın en önemli kısıtlılığı tüm bilgilerin çocuklardan alınması nedeniyle, çocukların beslenme örüntülerini etkileyecek diğer etmenlerin sorgulanamamış olmasıdır. Çocukların gıda tercihlerinin ve beslenme alışkanlıklarının kendilerine sorulması da çalışma tasarımı açısından başka bir dezavantajdır. Gıda günlüklerinin tutulması ya da gözlemsel çalışmalar daha doğru ve güvenilir yöntemlerdir. Ancak bu tür çalışmalarda daha çok zaman ve para gereksiniminin olması örneklem hacminin azalmasına yol açmaktadır. Ya da istekli okullar bu tür çalışmalara katılmaktadır ki, bunların çoğu iyi ve doğru beslenme konusunda motivedirler. Bu çalışmada tüm bölgelerden okulların olması sonuçların genellenebilirliğini artırmaktadır. Sonuç olarak, bu çalışmanın bulguları gıda reklâmları ile kötü beslenme arasındaki ilişki için güçlü kanıtlar sunmasa da gıda reklâmlarının çocukları etkilediğine dikkat çekmektedir. Marka etiketlerini tanıyanlar cips ve benzeri gıdaları, fastfood tarzı yiyecekleri ve kola vb. gazlı içecekleri daha fazla tüketmekte ve sağlıklı gıda değerlendirmesinde daha az başarılı olmaktadır. Bunun olası nedenlerinden biri reklâmlar olabilir. Çocuklarda kötü beslenmenin hızla yaygınlaştığı bir dönemde ve gıda reklâmları ile ilgili daha fazla yasal düzenleme gerekliliğinin tartışıldığı bir dönemde olması nedeni ile de zamanlaması iyidir. Ancak ülkemizde çocukların beslenmesini etkileyebilecek tüm etmenlerin araştırılabileceği başka çalışmalara da gereksinim vardır. KAYNAKLAR 1. Mc Lellan F. Marketing and advertising: harmful to children s health. Lancet. 2002; 360(9338): Karaca Y, Pekyaman A, Güney H. A study on parents ethical perceptions of the effect TV advertising contents on children. Sosyal Bilimler Dergisi. 2007; 9(2): Akan P. Social accontibilites of advertising. Pazarlama Dünyası. 1995; 9(51): Childs NM, Maher JK. Gender in food advertising to children: boys eat first. British Food Journal. 2003; 105(7): King R, Bickman L, Nurcombe B, Hides L, Reid W. The impact of a poster advertising campaign in buses on young people awareness and knowledge of a telephone counseling service. Health Promot J Austr. 2005; 16(1): Lovato C, Linn G, Stead LF, Best A. Impact of tobacco advertising and promotion on increasing adolescent smoking behaviours. Cochrane Database Syst Rev. 2003;Issue 3: Art No.CD DOI: / CD Donkin AJM, Tilston CH, Neale RJ, Gregson K. Children s food preferences: Television advertising vs nutritional advice. British Food Journal. 1992; 29(11): Halford JCG, Gillespie J, Brown V. Pontin EE, Dovey TM. Effect of television advertisements for foods on food consumption in children. Appetite. 2004; 42: Kelly B, Smith B, King L, Flood V, Bauman A. Television food advertising to children: the extent and nature of exposure. Public Health Nutrition. 2007; 10(11): Mc Ginnis MJ, Gootman JA, Kraak VI. Food marketing to children and youth: threat or 463

6 opportunity? 2nd ed. Washington DC. The National Academic Pres, 2006, p Kennedy C. Examining television as an influence on children s health behaviors. J Pediatr Nurs. 2000; 15(5): Karaağaoğlu N. İlköğretim çocukları için sağlıklı beslenme. 1. Baskı. Ankara. Sağlık Bakanlığı Yayınları, 2008, p International Obesity Task Force. Obesity in children and young people: a crisis in public health. Obesity Reviews. 2004; 5(Suppl 1): Salmon J, Campbell KJ, Crawford DA. Television viewing habits associated with obesity risk factors: a survey of Melbourne schoolchildren. MJA. 2006; 184(2): Demirezen E, Coşansu G. Evaluating the eating habits of adolescent students. STED. 2005; 14(8): Ludwig DS, Peterson KE, Gortmaker SI. Relation between consumption of sugar sweetened drinks and childhood obesity: a prospective observational analysis. The Lancet. 2001; 357(9255): Berkey CS, RockettHRH, Field AE, Gillman MW, Frazier AL, Camargo CA, Colditz GA. Activity, dietary ıntake, and weight changes in a longitudinal study of preadolescent and adolescent boys and girls. Pediatrics. 2000; 105(4): Bülbül SH. Advertisement in media and children. J Pediatr Sci. 2008; 4(6): Kopelman CA, Roberts LM, Adab P. Advertising of food to children: is brand logo recognition related to their food knowledge, eating behaviors and food preferences? Journal of Public Health. 2007; 29(4): Kurugöl Z, Yenigün A, Kusin N, Özgür T. Effects of TV on 3-12 aged children and consideration of the parents about TV. Türk Pediatri Arşivi. 1994; 29: Borzekowski DL. Robinson TN. The 30 second effect: an experiment revealing the impact of television commercials on food perferences of preschoolers. Am J Diet Assoc. 2001; 101(1):

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar

Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Araştırma/Research Article Edirne Merkez İlçe İlköğretim Okullarında Çalışan Öğretmenlerde Sağlığı Geliştirici Davranışlar Burcu Tokuç*, Ufuk Berberoğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD,

Detaylı

İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri

İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri Türk Aile Hek Derg 2015;19 (1): 2-9 TAHUD 2015 Araştırma Research Article doi: 10.15511/tahd.15.01002 İlkokul çağındaki çocuklarda obezite görülme sıklığı ve risk faktörleri 2Araştırma Obesity frequency

Detaylı

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI

Obezite, vücutta aşırı yağ depolanmasıyla ortaya. Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler ARAŞTIRMA YAZISI ARAŞTIRMA YAZISI Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 Nisan 2012 Kastamonu da 10-12 Yaş Grubu Öğrencilerde Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2783 Number: 35, p. 1-12, Summer I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

Dezavantajlı öğrencilerde sağlık algısının ve psikososyal becerilerin geliştirilmesi: okul tabanlı bir müdahale çalışması

Dezavantajlı öğrencilerde sağlık algısının ve psikososyal becerilerin geliştirilmesi: okul tabanlı bir müdahale çalışması Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2015:14(1):39-48 Dezavantajlı öğrencilerde sağlık algısının ve psikososyal becerilerin geliştirilmesi: okul tabanlı bir müdahale çalışması [Developing of

Detaylı

EBEVEYNLERİN TELEVİZYON REKLAM İÇERİKLERİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ETİK AÇIDAN ALGILAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

EBEVEYNLERİN TELEVİZYON REKLAM İÇERİKLERİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ETİK AÇIDAN ALGILAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA EBEVEYNLERİN TELEVİZYON REKLAM İÇERİKLERİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ ETİK AÇIDAN ALGILAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A Study on Parent s Ethical Perceptions of the Effects of TV Advertising Contents

Detaylı

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt: 23 Sayı: 5 Eylül Ekim 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Hatay Hemoglobinopati Tanı, Kontrol ve Eğitim Merkezi nin Çalışmalarının Kesitsel Değerlendirilmesi

Detaylı

Edirne ve Hayrabolu Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri

Edirne ve Hayrabolu Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(2): 155-160 Edirne ve Hayrabolu Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri [Hopelessness and Trait Anxiety Levels of

Detaylı

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler

Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2012; 11(3): 265-272 Sigara İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumlariı ve Etkileyen Faktörler [Attitudes against Smoking of Non-Smoker University

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler Araştırma/Research Article Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler Serhat Vançelik 1*, Sema Gürsel Önal 2, Asuman Güraksın 1, Ercüment Beyhun 1 1 Atatürk Üniv.

Detaylı

GIDA REKLAMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANNELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GIDA REKLAMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANNELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GIDA REKLAMLARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANNELER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi MELİKE BAŞAK ASENA İSTANBUL, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Sigara Ad ve Logosunu Tanıma Oranlarında İki Yıllık Sürede Saptanan Farklılık

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Sigara Ad ve Logosunu Tanıma Oranlarında İki Yıllık Sürede Saptanan Farklılık ARAŞTIRMA İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Sigara Ad ve Logosunu Tanıma Oranlarında İki Yıllık Sürede Saptanan Farklılık Changes in Recognition of Cigarette Brand Names and Logos Among Primary School Children

Detaylı

ÇOCUKLARIN TELEVİZYON SEYRETME ALIŞKANLIKLARININ YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ

ÇOCUKLARIN TELEVİZYON SEYRETME ALIŞKANLIKLARININ YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 489-498 ÇOCUKLARIN TELEVİZYON SEYRETME ALIŞKANLIKLARININ YAŞ VE CİNSİYETE GÖRE İNCELENMESİ Neriman ARAL Ankara Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği)

Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler (Kırıkkale Üniversitesi Örneği) J Kartal TR 2011;22(3):151-160 doi: 10.5505/jkartaltr.2011.98704 KLİNİK ÇALIŞMA ORIGINAL ARTICLE Sağlık Bilimleri Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin, Üniversite ve Meslek Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler

Detaylı

ADIYAMAN ve GAZİANTEP TE YAŞAYAN İNSANLARIN FAST-FOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH NEDENLERİNİN FAKTÖRLER İTİBARİYLE ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA

ADIYAMAN ve GAZİANTEP TE YAŞAYAN İNSANLARIN FAST-FOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH NEDENLERİNİN FAKTÖRLER İTİBARİYLE ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ADIYAMAN ve GAZİANTEP TE YAŞAYAN İNSANLARIN FAST-FOOD İŞLETMELERİNİ TERCİH NEDENLERİNİN FAKTÖRLER İTİBARİYLE ORTAYA KONMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Atınç OLCAY* Yrd. Doç Dr. Yavuz AKÇİ** ÖZ

Detaylı

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri

Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):429-434 Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri [Time Management Skills of Nursing Students] ÖZET: AMAÇ: Bu çalışmada, hemşirelik

Detaylı

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler

Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Özgün Araşt rma Original Investigation 111 Yirmi yaş ve üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve bunu etkileyen faktörler Frequency and affecting factors of metabolic syndrome in women older than

Detaylı

o denetimleri - 819 -

o denetimleri - 819 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MEDYA OKURYAZARLIĞI: ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

MART NİSAN 2015 CİLT 24 SAYI 2 MARCH APRIL 2015 VOLUME 24 ISSUE 2 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348

MART NİSAN 2015 CİLT 24 SAYI 2 MARCH APRIL 2015 VOLUME 24 ISSUE 2 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 E-ISSN 2148-5348 ISSN 1300-0853 SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ JOURNAL OF CONTINUING MEDICAL EDUCATION TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YAYINI THE PUBLICATION OF TURKISH MEDICAL ASSOCIATION MART NİSAN 2015 CİLT 24

Detaylı

Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği

Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği ARAŞTIRMA / RESEARCH REPORT İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (3) 179-185 (2010) Ergenlerin Sigara İçmesini Etkileyen Faktörler ve Sigara Karşıtı İki Eğitim Modelinin Etkinliği Derya Gümüş Doğan*,

Detaylı

Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted: July 2011 Gazi University 2

Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted: July 2011 Gazi University 2 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 3, Article Number: 2C0037 Aydan Bekar 1 VOCATIONAL EDUCATION Ali Fuat Ersoy 2 Received: May 2011 Mugla University 1 Accepted:

Detaylı

* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara

* GATA Halk Sağlığı AD/Ankara **GATA NBC BD/Ankara SAĞLIK ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE SİGARA İÇME DURUMU VE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (GATA, 2004) Uzm. Dr. Cengiz Han AÇIKEL*, Yrd. Doç. Dr. Selim KILIÇ*, Yrd. Doç. Dr. Muharrem UÇAR*, Uzm. Dr.

Detaylı

YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY

YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY YENİ TEKNOLOJİLERİN GENÇLERİN SATIN ALMA EĞİLİMLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Öz Yrd. Doç. Dr. Gülay GÜNAY Bu çalışma, yeni teknolojilerin gençlerin satın alma eğilimleri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla

Detaylı

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):20-6 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Eray YURTSEVEN, Fatma EREN, Suphi VEHİD,

Detaylı

EBEVEYNLERİN ve ÇOCUKLARIN TELEVİZYON REKLAM İÇERİKLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ORGANİK VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE YÖNELİK KAŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

EBEVEYNLERİN ve ÇOCUKLARIN TELEVİZYON REKLAM İÇERİKLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ORGANİK VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE YÖNELİK KAŞILAŞTIRMALI ANALİZİ EBEVEYNLERİN ve ÇOCUKLARIN TELEVİZYON REKLAM İÇERİKLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ORGANİK VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERE YÖNELİK KAŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ÖZ Sefer GÜMÜŞ 1 Televizyon ve televizyon ürünlerinin artık

Detaylı

BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI

BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 5(3) : 21-26 Klinik Araştırma BİR GRUP İLK ÖĞRETİM ÖĞRETMENİNİN BESLENME HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ, BİLGİ KAYNAKLARI VE FİZİK AKTİVİTE DURUMLARI 1 1 1 F. Serdar GÜREL,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİR GRUP İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENİNİN BESLENME BİLGİ DÜZEYİ 1-12 Aydan ERCAN, Selen YILMAZ, Necmettin ALTUNDAĞ

İÇİNDEKİLER. BİR GRUP İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENİNİN BESLENME BİLGİ DÜZEYİ 1-12 Aydan ERCAN, Selen YILMAZ, Necmettin ALTUNDAĞ BESLENME DBHAD Uluslararası Hakemli Beslenme Araştırmaları Dergisi Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 2014 Sayı:02 Cilt:01 Kış Dönemi September-October-November-December 2014 Issue:02 Volume:01 Winter Term İÇİNDEKİLER

Detaylı

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013

Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 S ü r e k l i T ý p E ð i t i m i D e r g i s i Cilt : 22 Sayý : 3 Mayýs Haziran 2013 ISSN 1300-0853 Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerine Baþvuran 55 Yaþ ve Üstü Kadýnlarýn Saðlýklý Yaþam Biçimi Davranýþlarý

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelerinde Sigara İçme Durumu Ve Etkileyen Faktörler The Frequency and Affecting Factors of Smoking Among Nurses of Medicine

Detaylı