Doğan Yayın Holding DYHOL.IS. Yeni yasayla TV kanallarının transferi mümkün. 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğan Yayın Holding DYHOL.IS. Yeni yasayla TV kanallarının transferi mümkün. 1 research@isyatirim.com.tr"

Transkript

1 Şirket Raporu DYHOL.IS Doğan Yayın Holding AL ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Önder Zorba 16 Mayıs 2002 Raporun Sebebi RTÜK Yasası'nın Meclis'te kabul edilmesi Önceki Raporlar 09/11/2001 AL Önder Zorba 31/07/2001 AL Önder Zorba Genel Şirket Bilgisi Sektör Holding Operasyonlar Gazete ve dergi yayıncılığı basım, dağıtım faal., internet kablolu TV, multimedya Ortaklık Yapısı %77 Doğan Holding %3 Diğer %20 Halka Açık Hisse Verileri TL ABD$ Hisse Fiyatı 3,000 TL 0.22 İMKB ,402 TL 0.82 Ödenmiş Sermaye 202,493 mn mn Halka Açıklık Oranı 20% Piyasa Değeri 607,478 mn mn Halka Açık Kısım PD 121,496 mn mn Değerleme ($) Hedef Şirket Değeri mn Hedef Hisse Fiyatı 0.28 Hisse Perf. 1 Ay 3 Ay 12 Ay TL % Değ ABD$ % Değ End. Gör. % Değ Ort. Hacim (000$) 9,567 10,892 9, DYHOL ABD sent İMKB-100'e göreceli Göreceli Yeni yasayla TV kanallarının transferi mümkün RTÜK Yasası Meclis te değişikliğe uğramadan tekrar kabul edildi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından, Temmuz 2001 de sektörde tekelleşmeye yol açacağı kaygısıyla veto edilerek Meclis e iade edilmiş olan RTÜK Yasası, bir değişikliğe uğramadan, Meclis ten tekrar geçerek yasalaştı. Yeni yasanın yürürlüğe girmesi, Doğan Yayın Holding e, grubun sahip radyo istasyonlarını ve televizyon kanallarını kendi. iştirak portföyüne katmasına imkan sağlıyor. Reklam sektöründeki son gelişmeler Sektör, 2001 yılındaki kötü performansının ardından, Mart ve Nisan aylarında toparlanmanın sinyallerini verdi. Ocak ve Şubat aylarındaki daralmaya rağmen, 2002 nin ilk çeyreğinde sektörde yıllık bazda %2 lik bir büyüme gerçekleşti yılında ekonomideki toplam reklam harcamalarının 715 mn dolara ulaşarak, yıllık %30 luk bir büyüme hızı yakalayacağı kanısındayız. 1Ç02 verilerine bakıldığında, gazetelerin reklam pastasından aldığı payın düştüğü gözleniyor. (%38 den %34 e). Bu veriden hareketle, sektörün lideri olan televizyonların reklam pastasında aldığı payı artıracağını ve yıllık %35 lik bir büyüme hızına ulaşacağını tahmin ediyoruz. Kanal D ve CNN Türk ün tahmini transfer bedeli 130 mn dolar Yıllar itibariyle yapılmış olan nakdi sermaye yatırımlarını baz alarak TV kanallarının transfer bedelini 148 mn dolar olarak hesaplıyoruz. Kanal D için 90% ve CNN Türk için 70% grup iştiraki tahmini ile, transferin 130 mn dolara mal olacağını (117 mn dolar Kanal D ve 13 mn dolar CNN Türk) tahmin ediyoruz. TV kanallarının net 102 mn dolar katkı sağlamasını bekliyoruz TV kanallarının değeri, Avrupalı şirketlerin 2002 tahmini FD/FVAÖK ve FD/Satış çarpanları %20 oranında iskonto edilerek hesaplanmıştır yılında Kanal D için 20 mn dolar ve CNN Türk için 3 mn dolar FVAÖK tahmin ediyoruz. Reklam pazarındaki düzelme ve grubun verimli maliyet kısma politikasına rağmen, öngörülen FVAÖK rakamları 2000 yılı değerlerinin altındadır. Benzer şirket karşılaştırmasıyla yapılan değerleme sonucunda, transfer bedelleri çıkarıldığında TV kanallarının net 102 mn dolarlık bir katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır. NAD: %29 prim potansiyeli Televizyon kanallarının holding portföyüne transfer edilmesiyle oluşacak muhtemel katkı da göz önüne alınarak yapılan değerleme, 563 mn doalr seviyesinde olup, hisse için %29 luk bir prim potansiyeli söz konusudur. DYHOL için yapılan AL tavsiyesi yalnızca TV kanallarının portföye katılma ihtimaline değil, aynı zamanda reklam pazarında gözlenen toparlanmaya dayanmaktadır. İştirak Değeri ($, m) Cari Hedef Değerleme ($, m) Cari Hedef Halka açık Net Nakit Halka açık olmay an NAD Toplam Piy asa Değeri 436 Prim Potansiy eli 6% 29% 1

2 RTÜK Yasası Meclis, Radyo ve Televizyon Yasası nı (RTÜK) hiçbir değişikliğe gitmeden aynen kabul etti Radyo ve televizyon kuruluş ve yayınlarını düzenleyen kanun Meclis ten geçti. Yasa, 2001 Temmuz ayında, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından, sektörde tekelleşmeye yol açabileceği kaygısıyla veto edilmişti. Cumhurbaşkanı yeni yasayı 15 gün içerisinde imzalamak zorundadır, buna karşın Anayasa Mahkemesi ne yasanın iptali için dava açılabilir Şimdi neler olabilir? Anayasa ya göre, Cumhurbaşkanı nın veto edip Meclis e geri gönderdiği bir yasanın, hiçbir değişikliğe uğramadan, imza için kendisine tekrar sunulması durumunda ikinci bir veto yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir durumda Cumhurbaşkanı nın 15 gün içinde yasayı imzalayıp yürürlüğe sokması zorunludur. Yasanın Resmi Gazete de yayınlanmasının ve yürürlüğe girmesinin ardından ise, şeklen veya içerik olarak Anayasa ya aykırı olduğu gerekçesi ile kısmen veya tamamen iptali için Anayasa Mahkemesi ne başvurulabilmektedir. Yürürlükteki RTÜK yasası yayın kuruluşlarının ortaklık yapıları üzerinde sıkı kısıtlamalar getirmektedir Yeni yasa, radyo ve televizyon kuruluşlarında en fazla %20 pay sahibi olunabileceği hükmünü kaldırarak, sadece yıllık ortalama izlenme oranı %20 yi geçen TV kanallarına ortaklığı %50 ile sınırlandırıyor Yürürlükte olan Radyo Televizyon Yasası Yürürlükte olan Radyo Televizyon yasası, özel radyo ve televizyonların kuruluş ve ortaklık yapısı üzerinde bazı kısıtlamalara gitmektedir; - Türkiye'de gazete çıkartan gerçek ve tüzelkişiler ile basınla ilgili mevzuata göre gazete sahibi olanlar bir arada % 20'den fazla hisse sahibi olamazlar. - Bir hissedarın, bir kuruluştaki hisse miktarı ödenmiş sermayenin % 20'sinden ve birden fazla kuruluşta hisse sahibi olanların bu kuruluşlardaki tüm hisselerinin toplamı da % 20'den fazla olamaz. - Belirli bir özel radyo veya televizyon kuruluşunda yabancı sermayenin payı % 20'yi geçemez. - Belirli bir özel radyo ve televizyon kuruluşunda % 10'dan fazla hissesi olanlar devletten, diğer kamu tüzelkişilerinden ve bunların doğrudan veya dolaylı olarak katıldıkları teşebbüs ve ortaklıklardan herhangi bir taahhüt işini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kabul edemezler ve menkul kıymetler borsalarında muamelelerde bulunamazlar. - Yerli ve yabancı hissedarlar hiçbir şekilde imtiyazlı hisse senedine sahip olamazlar. Yeni RTÜK Yasası Yeni yasa, özel radyo ve televizyonların ortaklık ve sermaye yapıları üzerindeki sınırlamaları kaldırarak sektörün liberalleşmesine olanak tanımaktadır. - Yeni yasa, bir yayın kuruluşunda sahip olunabilecek hisse miktarındaki 20% lik üst sınırı kaldırarak tüzel veya gerçek kişinin bir radyo veya televizyona tamamen sahip olmasına olanak vermektedir. - Yeni yasa, ortalama oranı %20 yi aşan televizyon kanallarında, sahip olunabilecek hisse oranını %50 ile sınırlandırmaktadır. Bu durumdaki bir televizyon kanalında %50 den fazla hisse sahibi olanların 90 gün içerisinde ellerinde bulunan hisselerin üst limiti aşan kısmını satışa çıkarması zorunluluğu getirilmektedir. - Yeni yasa, yayın kuruluşu sahiplerine devlet ihalelerine katılabilme ve taahhüt işi kabul edebilme olanağı vermektedir. - Yayın kuruluşlarının kullanacağı frekanslar Türk Telekom tarafından tahsis ve organize edilecektir. Yayın lisansları Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilecektir. - Yayın lisanslarından elde edilecek gelir, Hazine ye aktarılacaktır. 2

3 Türkiye de TV ve Reklam Piyasaları Doğan Medya Grubu yeni yasadan nasıl etkilenecek? Yeni yasa, bir yayın kuruluşunda sahip olunabilecek hisse miktarındaki %20 lik üst sınırı kaldırarak, Doğan Yayın Holding e, grubun 5 televizyon kanalını (Kanal D, CNN Türk, Bravo TV, Galaxy TV, Fun TV) ve 3 radyo istasyonunu (Hür FM, Radio Foreks ve Radyo D) iştirak portföyüne transfer etmesi olanağını sağlamaktadır. Kanal D ve CNN Türk ülke çapında yayın yapan kanallar olup, diğer üç kanal kablolu yayın ile izlenebilmektedir. Kanal D, ATV ve Show TV TV sektörünün hem izlenme oranları hem de reklam gelirleri bakımından liderleri konumunda Türkiye de TV Sektörü 1990 yılından itibaren sektörün liberalleşmesiyle kurulmaya başlanan özel televizyon kanallarının sayısı, o zamandan beri artan bir hızla çoğalmış ve günümüzde 250 nin üzerinde (ulusal+yerel+kablolu kanallar) bir seviyeye ulaşmıştır. Doğan Medya Grubu na ait Kanal D, Sabah Grubu na ait ATV, Çukurova Grubu na ait Show TV, Uzan Grubu na ait Star ve İhlas Grubu na ait TGRT, sahip oldukları yüksek izlenme oranları ile ulusal bazda en popüler olan TV kanallarıdır. Kanal D, ATV ve Show TV reklam pastasından aldıkları %20 civarındaki paylarla sektörde lider konumdadır. Sektördeki liberalleşme gecikmiş olmakla birlikte, TVler reklam pastasından en yüksek payı alan medya kanalı olmayı başarmıştır. Aşağıdaki tablo ve grafikte Türkiye deki reklam gelirlerinin dağılımı ve bu dağılımın bazı Avrupa ülkeleriyle karşılaştırılması yer almaktadır: Reklam Gelirlerinin Dağılımı 2001 Radyo Diğer 5% 1% Dergi 20% Televizyon 31% Outdoor 6% Gazete 37% Kaynak: Şirket Verileri Reklam Gelirlerinin Kanallar Arası Dağılımı 2000 TÜRKİYE YUNANİSTAN POLONYA AVRUPA TV 42% 42% 54% 31% Gazete 38% 16% 13% 37% Outdoor 7% 10% 9% 6% Dergi 6% 26% 15% 20% Radyo 6% 5% 8% 5% Diğer 1% 1% 1% 1% Kaynak: Zenith Media Reklam piyasası Mart ve Nisan aylarında toparlanmanın sinyallerini verdi Türkiye de Reklamcılık Sektörü Doğan Medya Grubu, reklam gelirlerindeki pazar payını 2001 yılında %36% dan %39 a çıkararak piyasadaki lider konumun sürdürdü yılında, ekonomik krizin etkisi ile bir önceki yıla göre %51 gerileyen reklam pastansın büyüklüğü 550 mn seviyesinde gerçekleşti. Reklam gelirleri 2002 nin ilk iki ayında da küçülmeye devam ederken, baz etkisinin de katkısıyla Mart ayından itibaren sektörde bir toparlanma gözleniyor. Mart ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 artış gösteren reklam harcamalarının, Nisan ayında %60-70 civarında arttığı tahmin ediliyor yılında reklam pastasından aldığı %42 pay ile lider konumda olan TVleri %38 lik payıyla gazeteler takip etmektedir nin ilk çeyreğinde, toplam reklam harcamalarında yıllık bazda %2 lik bir artış kaydedilirken, gazetelerin elde ettiği reklam gelirlerinde %8 oranında bir daralma meydana gelmesi sonucunda, gazetelerin pazar payı %34 e geriledi. Gazetelerin Pazar payı kaybetmesinin, TVlerin Pazar payını artırdığını ve 2001 yılı sonunda %42 olan payın 2002 ilk çeyreğinde %45 e yükseldiğini tahmin ediyoruz. 3

4 Değerleme 2002 yılında, toplam reklam harcamalarının yıllık bazda %30 artışla 715 mn dolara yükseleceğini tahmin ediyoruz Transfer Bedeli Doğan Yayın Holding in, TV kanallarının transferi için 130 mn dolar ödeyeceğini tahmin ediyoruz Benzer şirket karşılaştırması ile yapılan değerleme sonucunda -130 mn dolarlık tahmini transfer bedelinin çıkarılmasının ardından- TV kanallarının net değerini 102 mn dolar olarak hesapladık 2002 de toplam reklam harcamalarının yıllık %30 artışla 715 mn dolara ulaşmasını bekliyoruz. Buna karşın, Kanal D ve CNN Türk için, TVlerin sektördeki pazar payının arttığı beklentisiyle, 2002 de %35 lik büyüme rakamları öngörüyoruz. Öte yandan maliyet cephesinde, Doğan Medya Grubu nun verimli maliyet kısma politikalarının etkisiyle yıllık %5 artış tahmininde bulunuyoruz. KANAL D(mn $) (T) GELİR GİDER NET BORÇ FVAÖK CNN TÜRK(mn$) (T) GELİR GİDER NET BORÇ VY FVAÖK TRANSFER BEDELİ(m$) 8% 9% 10% 11% 12% CNN TÜRK KANAL D TOPLAM TV kanallarının Doğan Yayın Holding e transfer bedelini tahmin edebilmek için, bu şirketlere yıllar itibariyle yapılmış olan nakdi sermaye yatırımlarının %10 luk bir fonlama maliyetiyle bugünkü değerini hesapladık. Bu noktadan hareketle, TV kanallarının maliyet değerini 148 mn dolar seviyesinde tahmin ettik. Grubun iştirak oranları dikkate alınarak (CNN Türk %70 ve Kanal D %90) Doğan Yayın Holding in transfer için 130 mn dolar ödeyeceğini öngördük. Öte yandan, televizyon kanallarının tahmini piyasa değerini, Avrupa daki benzer şirketlerin 2002 yılı tahmini FD/FVAÖK ve FD/Satışlar çarpanlarından (%20 oranında iskontoya tabi tutarak) yaralanarak hesapladık yılında Kanal D için 20 mn dolar ve CNN Türk için 3 mn dolar FVAÖK öngörmekteyiz. Reklam pazarındaki iyimserliğe ve Doğan Medya Grubu nun başarılı maliyet kısma politikasına rağmen, öngörülen FVAÖK rakamları 2000 yılı değerlerine göre halen düşük seviyededir. Benzer şirket karşılaştırmasına dayanılarak yapılan değerleme sonucunda, transfer bedelleri çıkarıldığında TV kanallarının net katkınsın 102 mn dolar olacağı sonucuna vardık. FD/FVAÖK'e Göre (mn $) KANAL D CNN TÜRK TOPLAM 2002 Tahmini FVAÖK Tahmini FD/FVAÖK Oranı FİRMA DEĞERİ TAHMİNİ PİYASA DEĞERİ HİSSE ORANI 90% 70% DOĞAN YAYIN HOLDİNG'İN PAYI TRANSFER BEDELİ NET KATKI FD/Reklam Gelirleri'ne Göre (mn $) KANAL D CNN TÜRK TOPLAM 2002 Tahmini Reklam Gelirleri Tahmini FD/Reklam Gelirleri Oranı FİRMA DEĞERİ TAHMİNİ PİYASA DEĞERİ HİSSE ORANI 90% 70% DOĞAN YAYIN HOLDİNG'İN PAYI TRANSFER BEDELİ NET KATKI Değerleme Sonucu KANAL D CNN TÜRK TOPLAM FD/Reklam Gelirleri'ne Göre (mn $) FD/FVAÖK'e Göre (mn $) Ortalama (mn $)

5 Net Aktif Değeri NET AKTİF DEĞERİ ($m) HOLDİNGİN PAYI HEDEF HOLDİNGİN ŞİRKET KOD PD (%) m $ % NAD DEĞER (m $) PAYI (m $) % NAD GAZETE Hürriy et HURGZ.IS YAYINCILIĞI Milliy et MILYT.IS Simge Yay ıncılık Ara Toplam DERGİ-KİTAP Doğan Burda DOBUR.IS YAYINCILIĞI Doğan Ofset Doğan Egmont Doğan Kitapçılık Ara Toplam YENİ MEDYA Doğan Online PERAKENDE Ultra Kablolu TV Dijital Hiznetler Doğan Raks (D&R) Ara Toplam DİĞER Yay sat TV-Radyo Kanalları Diğer Ara Toplam TOPLAM (m $) Net Nakit NAD PİYASA DEĞERİ PRİM POTANSİYELİ 6% 6% GÖRSEL YAYINCILIK TV KANALLARI KANAL D+CNN TÜRK 232 Transfer Bedeli (T) 130 Net Katkı 102 NAD PRİM POTANSİYELİ 6% 29% TV kanallarının (Kablolu Tv kanalları ve radyo istasyonları ölçeklerinin küçüklüğünden dolayı hesaplamaya dahil edilmemiştir) tahmini transfer bedelleri çıkarıldıktan sonra, Doğan Yayın Holding in net aktif değerine (NAD) net olarak 102 mn dolar artı değer getirmesi beklenmektedir. Televizyon kanallarının holding portföyüne transfer edilmesiyle oluşacak muhtemel katkı da göz önüne alınarak, Doğan Yayın Holding için yapmış olduğumuz değerleme 563 mn dolarlık bir hedef değere işaret etmekte olup, bu değer üzerinden DYHOL için %29 prim potansiyeli mevcuttur. Doğan Yayın Holding için yaptığımız AL tavsiyesi yalnızca TV kanallarının portföye dahil edilmesinin mümkün hale gelemsine değil, aynı zamanda reklam pazarında gözlenen güçlü toparlanmaya da dayanmaktadır. 5

6 Mali Tablolar (SPK Düzeninde) Bilanço (000 $) 98/Mart 99/Mart 00/Mart 01/Mart 02/Mart Hazır Değerler 26 7,564 19,462 16,558 69,452 Menkul Kıymetler 5, , ,804 Diğer Dönen Varlıklar 32 18,639 6,568 79,422 10,469 Dönen Varlıklar 5,123 26,205 40,051 96,282 88,725 Net Maddi Duran V Finansal Duran V 133, , , , ,913 Diğer Duran V 7,667 5,045 3,142 1, Duran Varlıklar 141, , , , ,152 Toplam Varlıklar 146, , , , ,876 Kısa Vadeli Fin. Borçlar 8,842 5,516 8,851 90,509 13,236 Diğer K Vadeli Borçlar 34, , Kısa Vadeli Borçlar 43,214 5,618 9,479 93,528 13,731 Uzun Vadeli Fin. Borçlar 14,313 9, ,000 Diğer U Vadeli Borçlar Uzun Vadeli Borçlar 14,313 9, ,041 Ödenmiş Sermaye 48, , ,773 98, ,636 Özkaynaklar 89, , , , ,104 Toplam Pasifler 146, , , , ,876 Gelir Tablosu (000 $) 98/Mart 99/Mart 00/Mart 01/Mart 02/Mart Net Satışlar 0 1,817 3,716 5,791 3,768 Satışların Maliyeti Brüt Satış Karı 0 1,817 3,716 5,791 3,768 Faaliyet Giderleri (238) (1,817) (3,716) (6,133) (6,472) Esas Faaliyet Karı (238) 0 0 (342) (2,703) Diğer Faal. Gelir 58,156 55,074 39,441 89,841 62,948 İştirak. Tem. Gel. 1,716 3,278 2, ,113 Bağ. Ort. Tem. Gel. 56,015 43,957 18,760 17,243 7,268 Faiz ve Diğ. Tem. Gel. 13 4,404 15,723 45,983 12,649 Faal. İlgili Diğ. Gelir 413 3,435 2,172 26,328 41,917 Diğer Faal. Gider (52) (60) (2,139) (2,187) (12,154) Borçlanma Giderleri (4,756) (4,012) (2,561) (54,251) (38,755) Faaliyet Karı 53,110 51,002 34,741 33,062 9,336 Olağandışı Gelir/Gider 10 (0) 3 1 (1,352) Dönem Karı 53,119 51,002 34,744 33,063 7,984 Vergi 0 0 (2,232) (3,003) (238) Net Kar 53,119 51,002 32,513 30,061 7,746 6

7 Bu rapordaki veriler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İş Yatırım) müşterilerini bilgilendirmek amacıyla İş Yatırım tarafından hazırlanmıştır. Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan İMKB, SPK, DİE, TCMB vb. kamu kuruluşlarından, çeşitli medya kuruluşlarından, ve diğer kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Bu raporda yer alan hiçbir dizayn, şekil, yazı, bilgi, değerlendirme ve açıklama, İş Yatırım ın yazılı izni olmaksızın kopyalanmaz, değiştirilemez, kullanılamaz, çoğaltılamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksine davranıştan doğan her türlü yasal hakkımız saklıdır. 7

ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Önder Zorba ozorba@isyatirim.com.tr 11 Haziran 2002. Konsolide mali tablolar açıklandı. İki gelişme: Telekom ve finans

ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Önder Zorba ozorba@isyatirim.com.tr 11 Haziran 2002. Konsolide mali tablolar açıklandı. İki gelişme: Telekom ve finans Şirket Raporu KCHOL.IS Koç Holding TUT ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Önder Zorba ozorba@isyatirim.com.tr 11 Haziran 2002 Raporun Sebebi 2001 Konsolide Sonuçlarının Açıklanması Önceki Raporlar 20/03/2002 TUT Finansal

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER. Bimeks. Şirket Raporu 15 Haziran 2012. Özet Veriler

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER. Bimeks. Şirket Raporu 15 Haziran 2012. Özet Veriler GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER Bimeks Şirket Raporu 15 Haziran 212 Özet Veriler Son Fiyat (TL) 1.37 Hedef Fiyat(TL) / Yükselme Pot.(%) 2 TL/% 34 Hisse Sayısı (bin adet) 12, Piyasa Değeri (mn USD) 91 Günlük

Detaylı

ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Önder Zorba ozorba@isyatirim.com.tr 24 Nisan 2001. Sektördeki Gelişmeler Olumlu. Net Turizm: 2001 Beklentileri.

ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Önder Zorba ozorba@isyatirim.com.tr 24 Nisan 2001. Sektördeki Gelişmeler Olumlu. Net Turizm: 2001 Beklentileri. Şirket Raporu NTHOL.IS Net Holding TUT ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Önder Zorba ozorba@isyatirim.com.tr 24 Nisan 2001 Raporun Nedeni Turizm sektöründeki beklentiler Genel Şirket Bilgisi Sektör Holding Operasyonlar

Detaylı

abc Haftalık Portföy Önerileri 18 Şubat 22 Şubat 2008 Türkiye Haftalık Portföy Önerileri

abc Haftalık Portföy Önerileri 18 Şubat 22 Şubat 2008 Türkiye Haftalık Portföy Önerileri Mali piyasaların bu hafta Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklanacağını düşünüyoruz İç tarafta ise, Hazine ihaleleri, Merkez Bankası beklenti anketi ve tüketici güven endeksi haftanın

Detaylı

Ayl k Bülten Haziran 2015

Ayl k Bülten Haziran 2015 Ayl k Bülten Haziran 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Ekonomide toparlanmaya ilişkin ilk işaretler geliyor... Mayıs ayında gelişmekte olan piyasalar baskı altında kalırken yılbaşından

Detaylı

INDES: AL 11 Nisan 2013

INDES: AL 11 Nisan 2013 Piyasa Bilgileri Kapanış (TL) 4,62 Piyasa Değeri (mn USD) 145 Halka Açık Piy. Değ. (mn USD) 30 Bugünkü Sermaye (000 TL) 56.000 Halka Açık Sermaye (000 TL) 11.766 Halka Açıklık Oranı 21% Hisse Performansı

Detaylı

Haziran 2012 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi

Haziran 2012 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİ GEREĞİNCE HAZIRLANMIŞ 30 HAZİRAN 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU www.dyh.com.tr İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. BMEKS SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER. BMEKS Hisse Verileri

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. BMEKS SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER. BMEKS Hisse Verileri BİZİM MENKUL DEĞERLER BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. Endeksin Üzerinde Getiri %44 Yükselme Potansiyeli 24/01/2014 BMEKS Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. için 12 aylık hedef piyasa değerimizi

Detaylı

ŞİRKET ZİYARET RAPORU

ŞİRKET ZİYARET RAPORU ŞİRKET ZİYARET RAPORU Şirket: Doğan Yayın Holding Sektör: Holdingler Piyasa değeri: ABD$81.2mn Halka A. Oranı: 20% Görüşülen kişi: Murat Tanrıöver Sermaye Piyasaları Koordinatörü Tarih: 5 Ekim 2001 Analist:

Detaylı

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır.

HSBC. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 10 Mart 2005 Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazırlanmıştır. 2 Günlük Bülten 10 Mart 2005 TCMB kısa vadeli faiz oranlarını 100 baz puan indirdi; kısa ve orta vadede

Detaylı

Piyasalarda Bugün. Piyasalar 02/03/2015. Haberler & Makro Ekonomi

Piyasalarda Bugün. Piyasalar 02/03/2015. Haberler & Makro Ekonomi Piyasalarda Bugün Piyasalar 02/03/2015 Ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla faiz hadlerini indiren son ülke de Çin olurken ABD dolarının gücü küresel piyasaların kaderini belirliyor. Altın değer kazanırken

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal

Detaylı

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Uzun Vadeli Derecelendirme Notu: TR BBB Kısa Vadeli Derecelendirme Notu: TR A2 Istanbul 29.06.2012 Mali Veriler (31 Aralık 2011) (1000 TL) Toplam Varlıklar. 1.049.669

Detaylı

Ayl k Bülten Temmuz 2015

Ayl k Bülten Temmuz 2015 Ayl k Bülten Temmuz 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Büyüme yılın ilk çeyreğinde beklentileri aştı... Haziran başında yapılan genel seçimin sonuçları ve hükümet kurulmasına yönelik

Detaylı

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu MAYIS 2015 SERMAYE PİYASASI KURULU NUN II 14.1 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı

Ayl k Bülten Şubat 2015

Ayl k Bülten Şubat 2015 Ayl k Bülten Şubat 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm TCMB nin faiz indirim sürecini hızlandıracağını işaret etmesi TL yi zayıflattı... Yılın ilk ayında piyasalara Avrupa Merkez Bankası

Detaylı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Haziran, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Vestel Beyaz Eşya) piyasa

Detaylı

abc Günlük Bülten 20 Temmuz 2011 20 Temmuz 2011 ABD de borç tavanı krizi sürüyor HSBC Hisse Senedi Tavsiyeleri Raporu yayınladı

abc Günlük Bülten 20 Temmuz 2011 20 Temmuz 2011 ABD de borç tavanı krizi sürüyor HSBC Hisse Senedi Tavsiyeleri Raporu yayınladı 20 Temmuz 2011 abc 20 Temmuz 2011 Çarşamba Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 61,840.1 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 272,868.3 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 70,288.3 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 905.69 Yurtdışı

Detaylı

Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu

Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu Selçuk Ecza Deposu A.Ş. Analist Raporu Haziran, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. nin (Selçuk Ecza) piyasa sunmuş olduğu verilerden

Detaylı

AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015. Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur.

AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015. Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015 Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. Bu bülten İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İş Bankası

Detaylı

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 01 Nisan 2008 Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. AL Hedef Fiyat: 4.00 YTL Ülker Bisküvi, yurt içi bisküvi sektöründe %60 pazar payı ile lider konumda bulunmaktadır. Ülker Topluluğu Godiva yı 2007 yılının sonunda

Detaylı

ġirket hakkında kısaca... 03 Kasım 2008 Fiyat: 0.79 YTL / 0.53 USD Hedef Fiyat: 1.95 YTL / 1.25 USD Tavsiye: AL

ġirket hakkında kısaca... 03 Kasım 2008 Fiyat: 0.79 YTL / 0.53 USD Hedef Fiyat: 1.95 YTL / 1.25 USD Tavsiye: AL ġirket hakkında kısaca... Şirket, son beş yıldır ( 2003 2007 ) hayat dışı branşta lider konumda bulunuyor. 2006 yılını ilk kez 1 milyar YTL nin üzerinde prim üretimi ile tamamlayan şirket 2007 yılında

Detaylı

FON BÜLTENİ GENEL KİTLEYE YÖNELİK BÜLTEN

FON BÜLTENİ GENEL KİTLEYE YÖNELİK BÜLTEN FON BÜLTENİ Değerli Katılımcımız Geleceğinizin güvencesi Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yatırım aracı seçenekleri olan emeklilik yatırım fonlarımızın performansı ve içeriği ile ilgili bilgiler bu bültende

Detaylı

abc Günlük Bülten 29 Şubat 2012 29 Şubat 2012 Mali piyasalarda AMB'nin uzun vadeli finansman operasyonunun ikinci ayağı gözleniyor

abc Günlük Bülten 29 Şubat 2012 29 Şubat 2012 Mali piyasalarda AMB'nin uzun vadeli finansman operasyonunun ikinci ayağı gözleniyor 29 Şubat 2012 abc 29 Şubat 2012 Çarşamba Günlük Bülten İMKB verileri İMKB 100 59.978,5 Piyasa Değeri-TÜM ($m) 249.548,1 Halka Açık Piyasa Değeri-TÜM ($m) 64.140,1 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1.411,09 Yurtdışı

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2004 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu na DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. nin 1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

01 Ekim 2012 GOZDE.IS/GOZDE TI. Reuters/Bloomberg Kodu. Kapanış Fiyatı, TL Piyasa Değeri, Mn $/ TL 3,96 298,38 / 532,52

01 Ekim 2012 GOZDE.IS/GOZDE TI. Reuters/Bloomberg Kodu. Kapanış Fiyatı, TL Piyasa Değeri, Mn $/ TL 3,96 298,38 / 532,52 Gözde Girişim ÖZET: 2011 yılının Temmuz ayından itibaren girişim sermayesi yatırım ortaklığı olarak faaliyetlerine devam eden Gözde Girişim in mevcut portföyünün ağırlığı finans, bilişim ve teknoloji,

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 ARA

Detaylı

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

EGELİ & CO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim

Detaylı