11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

2 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P kg.m/s. Cismin sahip olduğu düşeydeki momentum, araba aracılığıyla yere aktarılır. Yatay momentumun korunumundan; m.. cos m. m. m. + 0 m. m. dir. Patlamadan sonra tüm parçaların momentumlarının bileşkesi yine +x yönünde 0 kg.m/s olması gerekir. bulunur. m kg olduğuna göre m kg kütleli cisim hem yatay hem de düşey bileşeni olacak biçimde hareket etmelidir. P 0 kg.m/s 0 kg.m/s P m 0 0 m/s 0 kg.m/s +x P 0 kg.m/s. 4. Çarpışmadan önce m e m kütleli cisimlerin momentumları eşit e ters yönlüdür. Bu iki cismin momentumlarının bileşkesi sıfır olur. Geriye yalnızca +y yönünde hareket eden m kütleli cismin momentumu kalır. Buradan; m (m + m + m 4 8 m/s bulunur.. Momentumun korunumundan; m. (M + m ( m/s bulunur. Bu hızla ortak kütlenin çıkabileceği maksimum yükseklik; h max ortak g h max 0 cm bulunur Cisme etki eden itmenin büyüklüğü momentumdaki değişime eşittir. Cismin A noktasına gelmeden önceki momentumu doğu yönünde P önce 4 kg.m/s dir. kuzey Cisim A noktasından sonraki momentumu şekildeki gibidir. kg m/s P sonra Şekle göre cisme doğu yönünde A 4 kg m/s bir itme erilmemiştir. Kuzey yönünde ise N.s (kg m/s lik bir itme ardır.

3 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 6. Patlamadan önceki momentum +x yönünde olup büyüklüğü; 8. m kg duar P önce kg.m/s dir. Patlamadan sonra iki parçanın momentumlarının bileşkesi patlamadan önceki momentuma eşit olmalıdır. kg.m/s y 0 m/s? m İtme ΔP e cismin son hızı sıfır olduğundan; F t m 6 0,5 4 m/s bulunur. A x 4 kg.m/s Patlamadan sonraki şekil incelendiğinde m kütleli parça y yönünde kg.m/s lik momentumla hareket etmektedir. m 4 kg kütleli parça II yönünde hareket etmelidir. Bu parçanın +y yönündeki momentumu kg.m/s, +x yönündeki momentumu da 4 kg.m/s olmalıdır. Bunu sağlayabilmesi için hızı 0 m/s olmalıdır. O hâlde m parçası II yönünde 0 m/s hızla hareket eder. 9. Cisim sahip olduğu düşey momentumu arabanın yardımıyla yere aktarır. Yataydaki momentumun korunumundan; m.. sin 7 m. (m + m.. 7,5. 0, bulunur. 7. batı doğu m 5 kg Şekil I m 45 kg 0 m/s Şekil II m m 00 m/s Şekil I de sistemin toplam momentumu doğu yönünde 500 kg.m/s dir. Yay serbest bırakıldığında, 5 kg kütleli cismi doğu yönünde 0 m/s hızla e 500 kg.m/s lik momentumla fırlatılıyor. Önceki e sonraki momentumlar eşit olduğundan araba hareketsiz kalır. 0. Top arabasının yataydaki ilk momentumu sıfır olduğundan son momentumu da sıfır olmalıdır. O hâlde; m mermi mermi cos 7 m top toplam 500 0,8 00 toplam toplam toplam 4 m/s bulunur.

4 4 Ünite Kuet e Hareket. m kütleli cisim düşeyde sahip olduğu momentumu araç sayesinde yere aktarır. Yataydaki momentumun korunumundan; 4. m kütleli cismin t sürede yatayda aldığı yol m kütleli cismin yatayda aldığı yoldan daha büyüktür. O hâlde; m m cos5 (m + m ,6 ( m/s bulunur. P > P olduğundan +x yönünde hareket eder. > dir. Cisim maksimum yükseklikte parçalandığından ilk momentumu sıfırdır. Momentumun korunumundan; P önce P sonra m. m. 0 m. m. denkleminde > ise eşitliğin sağlanabilmesi için m > m olmalıdır.. y P kg.m/s 5. Momentum ektörel bir büyüklük olduğundan; O P kg.m/s P 5 kg.m/s Çarpışmadan önce cisimlerin momentumları şekildeki gibidir. Bu üç ektörün bileşkesi +x yönünde; P önce kg.m/s dir. Çarpışmadan sonraki ortak hızları P önce P sonra (m + m + m x ΔP m ( son ilk ΔP 0,5. ( kg. m/s bulunur. 6. Kuet-zaman grafiğinin altında kalan alan momentum değişimini erir. 0 F(N 8 A m/s bulunur A Dt (s A N.s A N.s. Momentumdaki değişim; ΔP m. dir. Cisim tekrar K noktasına geldiğinde hızdaki değişim, dolayısıyla momentumdaki değişim sıfır olur. ΔP A A m ( s i ( s 0 0 s 40 m/s bulunur.

5 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 5 Test nin Çözümleri. Sıı basıncı sıının yüksekliği ile doğru B orantılıdır. Şekildeki özdeş A e B muslukları aynı anda açılırsa A musluğundan su A fışkıran suyun hızı B ninkinden daha büyüktür. Su delikten sağa doğru fışkırırken uygulanan kuetin tepkisi ters yöndedir. m kütleli cisim L noktasından bırakılırsa çarpışmadan önceki hızı; mg 6h m ʹ ʹ 4 gh Çarpıştıktan sonra sahip oldukları ortak hızları; m 4 O hâlde; m ʹ (m + m gh m gh II su +x III gh gh Arabanın +x yönünde harekete geçmesi için II e III numaralı muslukları birlikte açmamız gerekir.. X küresi durgun hâldeki Y küresine çarptığında sahip olduğu hızı ona aktarır e momentumu sıfır olur. I. önerme doğrudur. X Y ye Y Z ye e Z T ye hızını aktarır. En sonunda T de enerjinin korunumundan h yüksekliğine çıkar. II. önerme doğrudur. 4. P P P m. 5 kg.m/s P m. 5 kg.m/s Çarpışmadan önceki momentumlarının büyüklüğü eşit olduğundan çarpıştıktan sonra her cisim önceki hızının büyüklüğü değişmeden ters döner. 5. Cisimlerin çarpışmadan önceki kinetik enerjileri; E k m + m Y e Z kürelerinin çarpışmadan sonraki hızları sıfırdır. III. önerme yanlıştır. E k J bulunur. Çarpışmadan sonra ortak kütlenin hızı; m. m. (m + m K noktasındaki m kütleli cismin çarpışmadan önceki hızı; mg4h m gh Çarpıştıktan sonra sahip oldukları ortak hızları ise; m m (m + m gh m gh 6 m/s bulunur. Sahip oldukları kinetik enerji ise; E k (m + m E k 6 J bulunur. Kaybolan enerji ise; E E k E k E 8 6 J

6 6 Ünite Kuet e Hareket 6. cos 7 x 8. Çarpışmadan önceki toplam kinetik enerji; 4 x m 5 h bulunur. 5 m h x 7 m / m E k m + m E k E k J bulunur. Çarpışmadan sonraki toplam kütlenin hızı e kinetik enerjisi; ortak h max g ortak 5 g m/s bulunur. Momentumun korunumundan; m. (m + m. 0. ( m. m. (m + m ( bulunur. O hâlde; Ek 50 Ek m/s E k 0 (5 50 J 0 00 m/s 9. Çarpışma esnek çarpışma olduğundan duran cisme aktarılan enerji; 4 m m E ḱ ( m + m E k Ek l Ek 4 m m ( m + m O Momentumun korunumu için; x m (m + m... ( bağıntısını yazabiliriz. enerji korunumu için; (m + m kx... ( yazabiliriz. hızını bulmak için ( e ( numaralı denklemler kullanılır. g yer çekimi imesi gereksizdir. 0. m θ F F x Dx yatay İtme I F Δt olup t bilinmediğinden cisme erilen itme bulunmaz. ΔE k W F. Δx olduğundan cismin kazandığı kinetik enerjiyi bulabiliriz. W Güç P bağıntısı ile bulunur. Bağıntıdaki t t bilinmediğinden cisme aktarılan güç bulunmaz.

7 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 7. Cisimlerin ilk momentumları eşit e esnek çarpışma yaptıklarından çarpışmadan sonra aynı hızlarla ama ilk hareket yönlerine ters yönde hareket ederler. Yani K cismi m/s hızla L de m/s hızla geri döner. 4. Yatay momentumun korunumundan; (m + m. m. m.. sin 7 ( , m/s. Cisimlerin çarpışmadan önceki hızları eşit olup; gh m/s dir. Çarpışmadan sonra sahip oldukları hızları; P önce P sonra 5. K noktası cismin çıkabileceği maksimum yükseklik olduğundan bu noktada sadece yatay hıza sahiptir. O hâlde; x cos ( + x 0 0 m/s m/s ortak h max g h max ( 5 m 0 P K m x P K 0 0 kg.m/s bulunur. O hâlde ortak kütle ( yönünde m yüksekliğe çıkar. 6. m e m kütleli cisimler K e L arabalarının içine düştüklerinde, düşeyde sahip oldukları momentum değerlerini yere aktarırlar. Yatayda momentumun korunumundan; m (9m + m K. m e m kütleli cisimlerin yatay hızları her noktada aynı olduğundan yapışık kütlenin yatay momentumu sabittir. m. > m. olduğundan ortak kütlenin yatay momentumu sola doğrudur. Yapışık kütlenin düşey momentumu, düşey hız ile birlikte artar. O hâlde yapışık kütle ( yönünde pike atışı yapar. K 5 m (8m + m L L 5 K 5 L 5

8 8 Ünite Kuet e Hareket 7. m kütleli cismin engele çarpmadan önceki hızı; m gh m m/s bulunur. Cisim engele esnek olarak çarpıp geri döndüğünden; itme (I ΔP I m. ( s i I 4. ( N. s bulunur. 9. Cisme erilen itme momentumdaki değişime eşitlenerek kütlesi bulunur. itme ΔP F. Δt m. ( s i 4. 0 m ( m m kg Cismin durma süresini bulmak için s 0 alınır. Buradan; F. Δt m. ( s i 4. Δt. ( 6 Δt 8 s 8. Momentum-zaman (m/s grafiği biçim bakımından hız-zaman grafiği gibidir. I. bölgede ime sabit olduğundan I cisme etki eden 0 t kuet de sabittir. I. önerme doğrudur. II t t(s Cisim I. bölgede hızlanan, II. bölgede sabit hızlı hareket yapmaktadır. II. önerme doğrudur. Cisim II. bölgede sabit hızlı hareket yaptığından imesi sıfırdır. III. önerme yanlıştır.

9 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 9 Test ün Çözümleri 4. Çarpışma öncesi kinetik enerji; E k m... (. m kütleli cisim durmakta olan m kütleli cisim ile merkezi esnek çarpışma yaptığından; m m ʹ ( m + m ʹ ( 4 m/s + m ʹ ( m + m ʹ ( + 6 m/s. K noktasından hızıyla atılan cismin L noktasına geldiğinde hem yatay hem de düşey hızı ardır. Cisim parçalandığında momentumun korunumundan parçacıkların toplam momentumu ilk momentuma eşit olmak zorundadır. Parçacıklardan biri serbest düşme hareketi yaptığına göre L noktasındaki momentumu sıfırdır. O halde ikinci parçacığın hem düşey hem de yatay hızı ardır. Bu hızların sayesinde cisim pike atışı yapar. Çarpışma sonraki ortak hız e kinetik enerji; m (9m + m 0 E k 0m ( m 0 0 Çarpışma sırasında kaybolan kinetik enerji; E E k E k E m m 9 m... ( 0 0 ( e ( denklemleri oranlanırsa; 9 m D E 0 9 bulunur. Ek 0 m. Cismin parçalanmadan önceki hız e momentum bileşenleri; x 0x 0 m/s y g. t 0. 0 m/s P x. 0 0 kg. m/s P y kg. m/s 5. F kuet (N Cisim parçalandıktan sonra kg kütleli cisim serbest düşme hareketi yaptığına göre momentumu sıfırdır. Momentumun korunumundan; 0 I t t II III t zaman P x P x 0 kg.m/s F P y P y 60 kg.m/s P ( 0 + ( kg.m/s P m m/s bulunur. F m. a idi. m sabit olduğuna göre kuetin azaldığı bölgede ime azalmıştır. Momentum değişimi ΔP F. Δt olduğundan I. bölgede momentum artmış, II. bölgede azalmış e III. bölgede ters yönde artmıştır. I e III bölgesinde momentum arttığı halde ime azalmıştır.

10 0 Ünite Kuet e Hareket 6. mgh m K 7. K gh Cisimlerin kütleleri eşit e L noktasındaki cisim hareketsiz olduğundan K cismi L cismine çarptığında hızını ona aktarır. ( K L h g t uç... ( x L t uç gh t uç... ( ( denkleminden t uç çekilip ( denkleminde yerine yazılırsa; x h g( gh x 4 h h x h h O halde x uzaklığı, h e h yükseklikleri arttığında artar. iskele I II 8. Cisimlere sadece düşey doğrultuda itme uygulanır. 4m kütleli cisme hareketi boyunca düşey doğrultuda etki eden itme; I P m ( s i I 4m( y y I 8m sin60 4m m kütleli cisme hareketi boyunca düşey doğrultuda etki eden itme; I P m ( s i I m( y y 4 I m sin45 8m I 4m I 8m 9. Yatayda momentumun korunumundan; P önce P sonra m m m cos m/s bulunur. 0. A noktasından serbest bırakılan m kütleli cismin B noktasındaki hızı; Kayık içinde hareket eden adamlar, kayıklara hareket yönüne ters yönde bir itme uygularlar. I e III numaralı kayıktaki adamlar iskele yönünde koştuklarından kayıklar iskeleden uzaklaşır. > olduğundan x > x dir. II numaralı kayıktaki adam iskeleye ters yönde hareket ettiğinden kayık iskeleye yaklaşır. O hâlde kayıkların iskeleden uzaklıkları arasında x > x > x bağıntısı ardır. III g 4 h gh dir. Çarpışmadan sonra ortak kütlenin sahip olduğu hız; m (m + m m gh m gh bulunur. Enerjinin korunumundan; h max ortak g h max ( gh h g bulunur. O hâlde ortak kütle K noktasına çıkabilir.

11 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM. m cisminin çarpışmadan önce sahip olduğu hız; gh m/s bulunur. Çarpışmadan sonra ortak kütlenin hızı e çıkabileceği maksimum yükseklik; m (m + m 0 ( + 5 m/s 4. Çarpışmadan önce +x yönündeki momentum m dir. Çarpışmadan sonraki bileşke momentum da +x yönünde m olmalıdır. Çarpışmadan sonra aralarında 0 açı bulunan K e L cisimlerinin momentumlarının bileşkesi +x yönünde m dir. Momentumun korunabilmesi için m kütleli A cisminin +x yönünde hızıyla hareket etmesi gerekir. h ortak g ( m,5 m bulunur Çarpışma sonrası L cisminin kazandığı hız;. Cisimlerin kütlelerini bilmediğimiz için çarpışmadan sonra hareket yönlerinin kesinlikle hangisi olduğunu bilemeyiz. Ancak cisimlerin her ikisi de bir momentuma sahip olduğundan çarpışma sonrası ortak kütle, her iki cismin hareket yönlerinden farklı bir doğrultuda hareket eder. O hâlde ortak kütle L cisminin hareket yönü olan (V yönünde hareket edemez.. Karelerin bir kenarı birim olarak alınabilir. Çarpışmadan önce cisimlerin momentum ektörleri şekildeki gibidir. m Ĺ ( V m + m K Ĺ... ( ( 5 + tür. Enerjinin korunumundan; kx ml l L 500 ( 5 L l l L V Lʹ m/s... ( bulunur. ( denklemini ( denkleminde yerine yazarsak; P x m. br y 0 P m. br x 6 m/s bulunur. P y m. br P y Çarpışmadan sonra ortak kütle ( y doğrultusunda hareket ettiğine göre; P P x 6. Yataydaki momentumun korunumundan; P önce P sonra m br m br m m bulunur. m..cos 7 m..cos 5 (M + m + m , , ,5 m/s

12 Ünite Kuet e Hareket 7. m e m kütleli cisimlerin merkezi e esnek çarpışma sonraki hızları sırasıyla e olduğundan; m ( m + m... ( m m ( m + m... ( ( e ( denkleminin eşitliğinden; m ( ( m m m m m m + + m m m m m m m

13 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM Test 4 ün Çözümleri. y P. K L X m Y m P R m O x yatay O Esnek çarpışmalarda cisimlerin kütleleri eşitse çarpışma sırasında cisimler hızlarını birbirine aktarırlar. Bu durumda X cismi L noktasına kadar yükselirken, Y cismi P noktasına kadar yükselir.. Cisimlerin O noktasında çarpışması için e olmalıdır. P momentumunu bileşenlerine ayırırsak; m P y m m birim P x m m birim olur. Bu ifadeleri taraf tarafa oranlarsık Py Px m m. L m m bulunur.. h max m K 60 x yatay Eğik atış hareketinde cismin yatay hızı değişmez. Cismin L noktasındaki hızı; 4. K nin hareket yönü K O L nin hareket yönü L Şekil I L cos60 olur. Patlamadan önceki momentum, patlamadan sonraki momentuma eşit olacağından; P önce P sonra K O L Şekil II m m ʹ ʹ bulunur. Buna göre cisim L noktasından hızı ile yatay atış yaparak K noktasından 4x kadar uzağa düşer.. Esnek çarpışmalarda cisimlerin kütleleri eşitse çarpışma sırasında cisimler hızlarını birbirine aktarır. Şekil I e Şekil II incelendiğinde cisimlerin hızlarını birbirine aktardığını söyleyebiliriz. Buna göre I e II. yargı doğru, III. yargı yanlıştır..

14 4 Ünite Kuet e Hareket taan m 4m yatay X / θ θ / Y Cisim arabaya göre 0 hızı ile atılmış olsun. Bu durumda m cisminin yere göre yatay hızı olur. Yatay momentum korunumundan; P önce(x P sonra(x 5m 4m + m olduğundan I. yargı doğrudur. Cisim yere göre 0 hızı ile atılırsa yatay hızı sıfır olur. Yatay momentum korunumundan; P önce(x P sonra(x 5m 4m ʹ + m 0 ʹ 4 5 olur. Buna göre II. yargı da doğrudur. Her türlü etkileşmede momentum korunacağından III. yargı doğru olur.. Eşit kütleli cisimler esnek çarpışma yaptıklarında hızlarını birbirine aktarır. Bu durumda X cismi düşeyle i açısı, Y cismi de düşeyle i açısı yapacak şekilde yükselir. 8. Momentumun korunumundan; m m (m + m m 4m bulunur. Çarpışmadan önceki kinetik enerji; E k m + m E k m Çarpışmadan sonraki kinetik enerji; E k (m + m ( E k m O. Çarpışma sırasında kaybolan enerji ise; E E k E k 6. momentum P P P 0 t zaman F t P bağıntısına göre, momentum-zaman grafiğinin eğimi net kueti erir. Cisme bizim uyguladığımız kuet bilinmediği için sürtünme kuetini bulamayız. Cismin kütlesi e net kuet bilindiği için imeyi bulabiliriz. E m m m bulunur. O halde çarpışmada kaybolan enerji toplam enerjinin; m %00 ise m %x olur. 00 x x 75 tir..

15 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 5 9. Yatay hız her noktada sabit olduğundan momentumdaki değişim düşey hızdaki değişimden kaynaklanır. O hâlde; 0y 0 h max K 5 L 5 0y P m ( son ilk ΔP m. ( 0y 0y ΔP m.. sin 5 4 ΔP kg. m/s 5 0. m K h θ m h L yatay K noktasındaki m kütleli cisim başlangıçta m gh potansiyel enerjisine sahiptir. Cisim serbest bırakıldığında tüm enerjisi L noktasında kinetik enerjiye dönüşür. Bu enerjiyi kullanan ortak kütle h yüksekliğine kadar çıkabiliyor. h nin büyütülmesi için ortak hızın artması gerekir. Bunun için de tek çare h yüksekliğini artırmaktır. Ceap A dır.

16 6 Ünite Kuet e Hareket Test 5 in Çözümleri. F(N 0 4. Cisimlerin çarpışmadan önceki toplam enerjisi; E k m + m ( E k m + 4 m 4 m... ( bulunur. Cisimlerin kenetlenme sonraki hızları e enerjileri; t(s m m önce Kuet-zaman grafiğinin altında kalan alan bize momentum değişimini erir. O hâlde; P 0 75 kg.m/s bulunur. Cismin ilk hızı sıfır olduğundan; ΔP m ( s i m m/s bulunur.. m kütleli cisim patlamadan önce +x yönünde 4 m/s lik hızla hareket ettiği için momentumu da aynı yönde olup büyüklüğü m dir. Cisim patladıktan sonra. e. parçaların bileşke momentumları x yönünde m dir. Patlamadan sonraki momentumun patlama öncesi momentuma eşit olabilmesi için. parçanın hareketsiz kalması gerekir. Momentumun korunumundan; m + m (m + m m m sonra E k (m + m ( m... ( bulunur. ( e ( denklemleri oranlanırsa; E m k Ek m Cismin çarpışmadan önceki kinetik enerjisi; P ( 0 E k 40 J m 5 bulunur. Çarpışmadan sonra momentumunun yarısını kaybettiğine göre; P sonra P 0 kg.m/s Psonra ( 0 E k 0 J m 5 bulunur. Cismin çarpışmada kaybettiği enerji; 5. Sporcuların +x yönünde çarpışmadan önce sahip oldukları momentumları olup büyüklüğü; P önce m. dir. Momentumun korunumundan cisimlerin çarpıştıktan sonra da bileşke momentumları +x yönünde m. olmalıdır. Bunu sağlayacak cisimlerin hareket yönleri; m O şeklinde olmalıdır. E E k E k J bulunur. m

17 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 7 6. Cisim T noktasından bırakıldığında 5 N luk net kuetin etkisiyle hızlanarak K noktasına gelir. K noktasında cisme,5 N luk sürtünme kueti etki ettiğinden KL arasında net kuet,5 N olur. Cisim bu kuetin etkisinde hızlanarak L noktasına gelir. L S arasında sürtünme olmadığından cisim yine 5 N luk net kuetin etkisiyle hızlanan hareket yapar. Cismin momentum-konum grafiği ile Hız-Zaman grafikleri benzer grafiklerdir. 9. Eğik atış hareketi yapan bir cismin yatay hızı hareketin her noktasında aynı değere sahiptir. Bu nedenle cismin yatay ektörel momentumları her noktada aynıdır. 7. Düşeydeki momentumun korunumundan; m. (m + M ( cm/s bulunur. Mermi ile takozun yükselmesi; ortak ( 0 h cm bulunur. g P önce P sonra m. m. (m + m + M ( cm/s P > P olduğundan ortak kütle hızı yönünde hareket eder. 8. O noktasından atılan m kütleli cisim ile S noktasından atılan m kütleli cismin T noktasındaki düşey hızları sıfır olur. Yataydaki momentumun korunumundan; m önce m (m + m 0 m m m hızıyla yatay atış hareketi yaparlar. sonra. Patlamadan önce cisim durgun olduğundan momentumu sıfırdır. Patlama olduktan sonra parçaların momentumlarının bileşkesi yine sıfır olmalıdır. Aralarındaki açı 0 olan e numaralı parçaların bileşke momentumları +x yönünde 6 kg.m/s dir. Kütlesi kg olan. parça x yönünde 6 m/s hızla hareket ederse toplam momentum yine sıfır olur.

18 8 Ünite Kuet e Hareket. M (M + M + M (6 m/s bulunur. 5. m F t (itme olduğundan kg.m/s itme birimi olan N.s yerine kullanılabilir. 6. Bir cisme uygulanan itme momentumdaki değişime eşittir.. Momentum ektörel bir büyüklük olduğundan; m. m. I D P P sonra P önce bağıntısına göre P önce ektörü ters çerilmelidir. P sonra kg.m/s ortak kütle ( yönünde hareket eder. P önce kg.m/s bulunur. 4. T x O x 7. Momentumun korunumundan; m (m + m T Çocukların x doğrultusunda oldukları anda çizgisel hızları eşit e ters yönlü olup yörüngeye teğet doğrultudadır. ( T Bu anda m, m yi x yönünde F kueti ile iterse kendisi de x yönünde eşit itme alır. Bu itmeler aynı zamanda zıt yönlü momentum değişimlerine yol açar. m θ m ΔP ΔP Momentumun korunumundan; m. x m. x m > m olduğundan x < x olur. Çocukların bileşke hızları için de < olduğundan α > β olur. m m (m + m + m 0 m 0 bulunur.

19 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 9 8. Momentumdaki değişim; ΔP m ( s i ΔP ( kg.m/s. Cisim K noktasında patlama sonucu iki parçaya ayrılmış. K noktası cismin çıkabileceği maksimum yükseklik olduğundan bu noktadaki momentumu sıfırdır. Patlama sonrası momentumun yine sıfır olması için P P olmalıdır. Yatay hız zamanla değişmediğinden M e M kütleli cisimlerin momentumlarının yatay bileşenleri eşittir. 9. Çarpışmadan önceki kinetik enerji; E k m Çarpışmadan sonraki kinetik enerji; E k m ( 4 m 6 Çarpışmada kaybolan kinetik enerji;. M kütleli cismin düşeyde sahip olduğu momentum araba yardımıyla yola aktarılır. Yataydaki momentumun korunumundan; E E k E k M. M.. cos 7 (M + M. E m m 7 m M 8M 6M. bulunur. O hâlde; 7 m E 6 7 bulunur. Ek 8 m 4M 6M. 7 m/s bulunur. İlk hareket yönüyle aynı yönde hareket etmeye deam eder. 0. Duran bir cisim iç patlama sonucu iki parçaya ayrıldığına göre momentumun korunumundan; P P olmalıdır.. Cisimlerin patlama sonrası kinetik enerjileri; E P... ( m P E... ( m ( e ( bağıntıları taraf tarafa oranlanırsa; P E m m E m P bulunur. m. F, Δx e Δt bilinenleriyle; Ι F Δt olduğundan uygulanan itme bulunur. W F Δx olduğundan yapılan iş bulunur. P W Dt olduğundan güç bulunur. 4. Momentum-zaman grafiği ile hız-zaman grafiği birbirine benzer. Buna göre cisim I. aralıkta sabit hızlı hareket ediyor. Yani üzerine etki eden F net 0 dır. Cisim II. aralıkta düzgün hızlanan hareket ediyor. O hâlde üzerine etki eden kuet sabittir.

20 0 Ünite Kuet e Hareket 5. Çocuk e elindeki top ilk başta +x yönünde bir momentuma sahiptir. Çocuk elindeki topu fırlattıktan sonra momentumun korunumuna göre çocuğun momentumu e topun momentumunun ektörel toplamı yine +x yönünde olmalıdır. Çocuk topu +y yönünde hızı ile attığında, top +y yönünde m top kadar bir momentum kazanır. Momentum korunumu yasasına göre olaydan sonra düşey momentumun sıfır olabilmesi için çocuk y yönünde m top ye eşit momentum kazanmalıdır. Ayrıca çocuğun kütlesi topun kütlesinden çok büyüktür. Bu yüzden çocuk 4 yönüne benzer şekilde kayabilir. 8. Momentumun korunumundan çarpışma öncesi momentum; X m Çarpışma sonrası momentum ise; P m. X P P x + P y P x P P y P y m. Y X P x m. X 6. Momentumun-zaman grafiğinin eğimi cisme uygulanan kueti erir. Kuet e zaman bilindiği için itme bulunabilir. Cismin kütlesini bilmediğimizden a imesi e t anındaki hızını bulamayız. P m. X bulunur. O hâlde X cisminin hız ektörü Şekil II deki ektörü gibi olur. 9. Kuet-zaman grafiğinin altında kalan alan momentum değişimini erir. F kuet Y kuet 7. 0, kg kütleli cisme s süresince uygulanan kuet e itme; F m. g F 0,. 0 N Ι F. Δt Ι. 6 N. s bulunur. F P Y 0 t zaman F + F P y t F P y t bulunur. O halde; P F t x Py F t F P X X 0 t zaman P x F t

21 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 0. y. Fotonun momentum değişimi; P L m PL tan7 P K m tan7 m 7 P ortak x P K m Δ P P sonra P önce bağıntısıyla bulunur. Yandaki şekle göre yansımadan sonraki momentum değişimini eren ektör P dir. P, numaralı ektördür. P ö P s 4 bulunur.. Yatay atış hareketi yapan cisimlerin yatay hızları sabittir. Dolayısıyla momentum değişimi sıfır olur. ΔP niceliği cismin düşeydeki hız değişiminden kaynaklanır. O hâlde; ΔP m. y 4. Kuet - konum grafiğinin altında kalan alan kinetik enerjideki değişimi erir. y hg kuet P m hg elde edilir. O hâlde momentumdaki değişim 0 hızına bağlı değildir. F 0 x x konum. Momentumun korunumundan; m. m. + M....( h g... ( ( e ( bağıntılarına göre h yüksekliği l, sarkacın boyuna bağlı değildir. E k F x E k F x P E k e E m k + E k denklemleri oranlanırsa; P m P m P P F x F x + F x P m

22 Ünite Kuet e Hareket 5. K M N L 7. K P L yatay önce K d d L d N yer K P L yatay sonra P K P L + P N m K K m L L + m N N... ( cisimlerin yatay hızları ise; N K L... ( ( denklemi ( denkleminde yerine yazılırsa; m K m L + m N m K m L + m N... ( bulunur. ( denklemine göre; Şekillere göre çarpışmadan sonra K cismi L nin hızıyla, L cismi de K nın hızıyla hareket etmiştir. O hâlde; m K m L şartı sağlanmalıdır. Çarpışma esnek olmalıdır. Çarpışmadan önce; P K m e P L m olup I e II. önermeler doğrudur. m K > m L m K > m N dir. m L ile m N arasında kesin bir ilişki yoktur. 8. R noktasındaki m kütleli cisim çarpışmadan önce 6 bölme, S noktasındaki m kütleli cisim ise 4 bölme yerdeğiştirmiştir. O hâlde; 6. momentum R S dir. Cisimlerin (0, 0 noktasındaki momentumları; 0 0 zaman Momentum-zaman grafiğinin eğimi net kueti erir. F net m a bağıntısında kütle bilindiğine göre cismin imesi bulunabilir. P R m. P S m. 4m. olur. Momentum ektörel bir büyüklük olduğundan; ortak kütle L yolunu izler. 4 0 y L x F net F F s bağıntısında F bilinmediğinden F s yi bulamayız.

23 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 9. I. Patlamadan önce yatay momentum sıfırdır. Patlamadan sonra yatayda bileşke momentumun sıfır olabilmesi için X e Y parçalarının yatay momentumları eşit olmalıdır. Bu nedenle I. öncül doğrudur. II. Aynı yükseklikten yatay atılan cisimlerin yere düşme süreleri eşit olur. II. öncül de doğru olur. III. Patlamadan sonra Y parçası yatayda d, X parçası ise d yolunu almıştır. O hâlde Y parçasının yatay hızı X inkinin katıdır. Yatay momentumları eşit olduğuna göre X in kütlesi Y ninkinin katı olur. III. öncül yanlıştır.. 4. K bilyesi L bilyesine esnek olarak çarptığında bütün momentumunu L bilyesine aktarır. L bilyesi de bütün momentumunu M bilyesine aktarır. Bunun sonucunda K e L bilyeleri hareketsiz kalır. Yanıt C dır. 4. İtmenin birimi N.s, momentumun birimi ise kg.m/s dir. Bir cisme erilen itme o cisimdeki momentum değişimine eşittir. Bu nedenle; N.s kg.m/s dir Çarpışma O noktasında gerçekleştiğine göre K agonunun hızı ise L ninki dir. Bu nedenle agonların çarpışmadan önceki momentumları eşit e zıt yönlüdür. Bu agonlar O noktasında esnek olarak çarpıştıktan sonra ters dönerek önceki hızlarıyla yollarına deam eder Çarpışmadan önceki momentum, çarpışmadan sonraki momentuma eşit olmalıdır. Cisimlerin hızlarını bölme sayılarından bulabiliriz. Pö nce Psonra m K m L m K + m L m K m L m K + m L 4m K m L mk m bulunur. L m kütleli cisim ile y m kütleli cisim zıt yönlerde hareket m 5 etmektedir. Bu cisimler O noktasında çarpıştıklarında O m x bileşke momentumlarının yönü +y yönündedir. Ayrıca kütlesi m olan parçanın momentumu +x yönündedir. Üçünün bileşkesinin yönü 5 numaralı ektör gibidir Kuet-zaman grafiğinin altındaki alan itme olup aynı zamanda momentum değişimine eşittir. Buna göre; P x F + F t F + F P y t DPx Ft DPy 5 Ft DPx 4 bulunur. DPy 5.

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN 3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Gr. M. ERYÜREK Arş. Gr. H. TAŞKIN AMAÇ Eğik düzlemdeki imeli hareketi gözlemek e bu hareket için yol-zaman, hız-zaman ilişkilerini incelemek, yerçekimi imesini

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

Dinamik ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Dinamik ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 4 Dinamik Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Newton'un hareket kanunlarını, serbest düşmeyi, eğik atışı, merkezkaç kuvvetini, momentum kavramlarını öğreneceksiniz. İçindekiler Giriş Birinci Hareket

Detaylı

Fizik 101: Ders 21 Gündem

Fizik 101: Ders 21 Gündem Fizik 101: Ders 21 Gündem Yer çekimi nedeninden dolayı tork Rotasyon (özet) Statik Bayırda bir araba Statik denge denklemleri Örnekler Asılı tahterevalli Asılı lamba Merdiven Ders 21, Soru 1 Rotasyon Kütleleri

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 3. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 30 NİSAN 2016,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 3. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 30 NİSAN 2016, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 3. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 30 NİSAN 2016, 09.30-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET BASİT HARMONİK HAREKET Bir doğru üzerinde bulunan iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştirme ve ivmesi değişen hareketlere basit harmonik hareket denir. Sarmal yayın ucuna bağlanmış bir cismin

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri Ünite Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri 1- Elektrostatik - Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç - Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç 4- Manyetizma 1 Elektrostatik Testlerinin Çözümleri

Detaylı

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MYO. FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLMİ -2010 ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MYO. FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLMİ -2010 ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2 KOCELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK YO. FİZİK VE ÜHENDİSLİK İLİ - ÇLIŞ SORULRI VE ÇÖZÜLERİ- (m/s). nı anda harekete başlaan K e L araçlarının L lan=ol Hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. t =7s unda K araçlar arasında

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTLERİ Bu konular denge problemelerinden tamamen bağımsızdır. Alanların ağırlık merkezi ve atalet momenti ismi verilen geometrik

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU. Kurumsal Yayınlar Yönetmeni. Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik. Mustafa Burak SANK & Ezgi GÜLER & Meltem TEMEL

YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU. Kurumsal Yayınlar Yönetmeni. Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik. Mustafa Burak SANK & Ezgi GÜLER & Meltem TEMEL YAYIN KURULU Hazırlayanlar Gökay BAKAR, Gülçin HÜNERLI, F.Buket HIZARCI, Rıdvan MERIÇ, Merve DÜNDAR, Merve AKPINAR, Ezgi KALAY, Atalay ARSLAN Aydın BAK, Gülşen AKYOL, Melike TOMBAK YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

A- KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) A- KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) 1- Kütle Kazanım: 1.7 Cisimlerin kütlesini ve hacmini ölçerek yoğunluklarını hesaplar. 1.7 Yoğunluk birimi olarak kg/m 3 ve g/cm 3 kullanılmalıdır. 1.7 Katıların

Detaylı

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ

HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ HAREKET HAREKET KUVVET İLİŞKİSİ Sabit kabul edilen bir noktaya göre bir cismin konumundaki değişikliğe hareket denir. Bu sabit noktaya referans noktası denir. Fizikte hareket üçe ayrılır Ötelenme Hareketi:

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Fizik 101: Ders 1 Mühendisler için Mekanik Günün konusu

Fizik 101: Ders 1 Mühendisler için Mekanik Günün konusu Fizik 101: Ders 1 Mühendisler için Mekanik Günün konusu Dersin kapsamı Öneriler Birimler e Ölçümler Temel birimler Birimler sistemi Birim sistemlerinden çeirme Boyut analizi 1-Boyutlu (1-D) Kinematik (özet)

Detaylı

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir.

X Y Z. 9 yatay. Şekil I. Şekil II. Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmeli bir çubuk X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi dengededir. 6. 9 8. Şekil I Şekil II Z Eşit kollu bir terazinin kefelerinde Şekil I deki cisimler varken binici. bölmeye, Şekil II deki cisimler varken de 9. bölmeye getirilerek denge sağlanıyor. Binicinin bir bölme

Detaylı

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2

Kaldırma Kuvveti. Test 1 in Çözümleri. 4. Birbirine karışmayan sıvıların özkütleleri arasında d 2 6 Kaldırma Kuvveti 1 est 1 in Çözümleri 1. Kütle-hacim grafiklerinde eğim özkütleyi verir. Buna göre cisimleri özkütleleri; 4 dx = = 4 g/ cm 1 4 dy = = g/ cm dz = = 1 g/ cm bulunur. Buna göre X ve Y cisimleri

Detaylı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Massachusetts Teknoloji Enstitüsü-Fizik Bölümü Fizik 8.01 Ödev # 8 Güz, 1999 ÇÖZÜMLER Dru Renner dru@mit.edu 14 Kasım 1999 Saat: 18.20 Problem 8.1 Bir sonraki hareket bir odağının merkezinde gezegenin

Detaylı

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

10. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 10. SINIF FİZİ YAZ TATİİ ÖDEV İTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru çözerek

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

ELEKTROSTATİK. Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. ELEKTROSTATİK Atomda proton ve nötrondan oluşan bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur. Elektrik yüklerinin kaynağı atomun yapısında bulunan elekton ve proton

Detaylı

6. Sınıf Fen ve Teknoloji

6. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Kuvvet Kuvveti göremeyiz, ancak onu etkileri ile tanırız. Kuvvet; Duran bir cismi hareket ettirebilir. Hareket eden bir cismi durdurabilir. Hareket eden bir cismin hızını değiştirebilir. Hareket

Detaylı

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar

... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar ... / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 10/01/2014 Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen düzeneklerden hangisi ya da hangilerinde

Detaylı

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL AY HAFTA DERS SAATİ BALIKESİR KARESİ ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ 2015 2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE KONULAR KAZANIMLAR ÖĞRENME-ÖĞRETME

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Nurdan Demirci Sankır Enerji Araştırmaları Laboratuarı- YDB Bodrum Kat Ofis: 325, Tel:4332. İçerik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Nurdan Demirci Sankır Enerji Araştırmaları Laboratuarı- YDB Bodrum Kat Ofis: 325, Tel:4332. İçerik Fizik 101-Fizik I 2013-2014 İki Boyutta Hareket Nurdan Demirci Sankır Enerji Araştırmaları Laboratuarı- YDB Bodrum Kat Ofis: 325, Tel:4332 İçerik Yerdeğiştirme, hız ve ivme vektörleri Sabit ivmeli iki-boyutlu

Detaylı

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları

Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Biyomekanik Newton Hareket Kanunları Dr. Murat Çilli Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Aristo. MÖ 300 yıllarında Aristo ( MÖ 384-322 ) hareket için gözlemlerine

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU

HAZIRLAYAN: HAMDİ GÖKSU 1. Aşağıdaki grafiklerde A,B,C sıvılarının ve X,Y,Z,T,Q cisimlerinin yoğunlukları verilmiştir. 2.Aşağıdaki şekilleri oluşturan küplerin hacimleri eşittir. A-Yukarıdaki cisimlerden hangilerinin yoğunlukları

Detaylı

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur. Cisimlere içerisinde bulundukları sıvı ya da gaz gibi akışkan maddeler tarafından uygulanan,ağırlığın tersi yöndeki etkiye kaldırma kuvveti denir. Kaldırma kuvveti F k ile gösterilir birimi Newton dur.

Detaylı

1.Seviye ITAP 09 Aralık_2011 Sınavı Dinamik III

1.Seviye ITAP 09 Aralık_2011 Sınavı Dinamik III .Seviye ITAP 9 Aralık_ Sınavı Dinamik III.Kütlesi m=.kg olan bir taş, yüksekliği h=5m olan bir kaleden yatay yönde v =5m/s hızı ile atılıyor. Cismin kinetik ve potansiyel enerjisini zamanın fonksiyonu

Detaylı

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ

DİNAMİK MEKANİK. Şekil Değiştiren Cisimler Mekaniği. Mukavemet Elastisite Teorisi Sonlu Elemanlar Analizi PARÇACIĞIN KİNEMATİĞİ DİNAMİK Dinamik mühendislik mekaniği alanının bir alt grubudur: Mekanik: Cisimlerin dış yükler altındaki davranışını inceleyen mühendislik alanıdır. Aşağıdaki alt gruplara ayrılır: MEKANİK Rijit-Cisim

Detaylı

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar

Manyetizma. Manyetik alan çizgileri, çizim. Manyetik malzeme türleri. Manyetik alanlar. BÖLÜM 29 Manyetik alanlar ÖLÜM 29 Manyetik alanlar Manyetik alan Akım taşıyan bir iletkene etkiyen manyetik kuvvet Düzgün bir manyetik alan içerisindeki akım ilmeğine etkiyen tork Yüklü bir parçacığın düzgün bir manyetik alan içerisindeki

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI. MEV Koleji Özel Ankara Okulları 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI MEV Koleji Özel Ankara Okulları Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek

Detaylı

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ

... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ... 201.. - 201.. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI / 1. DÖNEM, 7. SINIFLAR FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ HAFTA SONU ÖDEVİ ÇALIŞMA SORULARI-14 /01/201.. Adı-Soyadı :... KONU: Genel Tekrar Sınıfı:. Numara: 1) Şekilde verilen

Detaylı

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET AMAÇ: DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET Bir nesnenin sabit hızda, net kuvvetin etkisi altında olmadan, düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplamaktır. GENEL BİLGİLER:

Detaylı

Şekil 2 Hareketin başladığı an

Şekil 2 Hareketin başladığı an Şekil 2 Hareketin başladığı an Bir savaş uçağı şekildeki gibi 1500 km/sa hızla sorti (dalışa geçerek bombardıman gerçekleştirmek) için harekete başlıyor ve eğrilik yarıçapı 300m. olan dairesel yörüngede

Detaylı

Bölüm 4: İki Boyutta Hareket

Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Kavrama Soruları 1- Yerden h yüksekliğinde, yere paralel tutulan bir silah ateşleniyor ve aynı anda silahın yanında başka bir kurşun aynı h yüksekliğinden serbest düşmeye bırakılıyor.

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi

Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi Bölüm 5: Sonlu Kontrol Hacmi Analizi Reynolds Transport Teoremi (RTT) Temel korunma kanunları (kütle,enerji ve momentumun korunumu) doğrudan sistem yaklaşımı ile türetilmiştir. Ancak, birçok akışkanlar

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI 47.

2005 ÖSS BASIN KOPYASI 47. ÖS 2005 ÖSS BASI OASI 46. 0 3 10 47. 2a a a 6g a a O 2a 2a a a Şekil I Şekildeki leha, farklı metallerden yapılmış dikdörtgen biçimli, ince, düzgün e türdeş,,, parçalarından oluşmuştur. Bu lehanın kütle

Detaylı

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN

ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİKSEL ALAN 1. SORULAR Yalıtkan bir ortamda bulunan noktasal üç yükten K(+q),L(-q),M(+2q) dur. K ile L arasındaki uzaklık d, L ile M arasıdaki uzaklık 2d dir. K yükünün L yüküne

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır.

Hız. t 1 2t 1 3t 1 4t 1. Zaman 1-4- P. Suya göre hızları şekildeki gibi olan K ve L motorlarında, K motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. 1-4- P A M Suya göre hızları şekildeki gibi olan ve motorlarında, motoru X noktasında karşı kıyıya çıkmıştır. Akıntı hızı sabit, bölmeler eşit aralıklı olduğuna göre motoru hangi noktada karşı kıyıya çıkar?

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3

d = m/v g / cm 3 kg / m 3 m = kütle v = hacim 1cm 3 su + 4 C 1gr d su = 1gr/cm 3 d su = 1000kg/m 3 ÖZKÜTLE Özkütle: bir maddenin birim hacminin kütlesine denir. d ile gösterilir. Özkütleye yoğunluk da denir. Maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir. d = m/v g / cm 3 kg / m 3 d = özkütle m = kütle

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006 2007 ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ DÖNEM ÖDEVİ Öğrencinin: Adı Soyadı : Ekrem Selçuk OYMAK Numarası : 1215 Sınıfı : 10 Fen A Öğretmenin: Adı Soyadı : Fahrettin KALE Konu : KÜTLE

Detaylı

Dönem Ödevi EĞİK DÜZLEM

Dönem Ödevi EĞİK DÜZLEM Dönem Ödevi Ödevi Hazırlayan Öğrencinin; Adı: Süreyya Soyadı: GER Sınıfı: 10 Fen C Numarası: 129 Ödevin; Ait Olduğu Ders: Fizik Konusu: Eğik Düzlem Kaynaklar: 1)FEM Yayınları Lise 2 Fizik Kitabı 2)Zafer

Detaylı

Q6.1. Motor. Kablo. Asansör

Q6.1. Motor. Kablo. Asansör Q6.1 Asansör bir kablo ile sabit hızla yukarı doğru hareket etmektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kablo asansör üzerine pozitif iş yapar, ve Asansör kablo üzerine pozitif iş yapar. Kablo

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014

Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 1 Doğrusal Momentum ve Korunumu v hızı ile hareket eden m kütleli bir parçacığın doğrusal momentumu

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 6.SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 6.SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 6.SINIF FEN SORULARI 1 3. Sıı K L M N P + X Y Z Şekildeki özdeş lambalardan oluşan elektrik deresinde X, Y, Z anahtarları açıktır. Bu anahtarlardan hangileri kapatılırsa lambaların

Detaylı

DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAV SORULARI. Adı, Soyadı; İmza: Tarih

DİNAMİK DERSİ FİNAL SINAV SORULARI. Adı, Soyadı; İmza: Tarih DİNMİK DERSİ FİNL SINV SORULRI dı, Soyadı; İmza: Tarih 12. 06. 2008 Soru / Puan 1/25 Şekil 1 de görülen sistem başlangıçta hareketsizdir.makaraların ağırlığı ve sürtünmesi ihmal edildiğine göre bloğuna

Detaylı

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME

KUVVET ve HAREKET HAREKET YÖRÜNGE KONUM YER DEĞİŞTİRME UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ

MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ MUSTAFA KÜÇÜK 9-A 853 D.A.L DÖNEM ÖDEVİ KÜTLE VE TERAZİ SORULARI Öğretmenin Adı: FAHRETTİN KALE BÖLÜM :FİZİK 1.Soru: 2 gramlık binici sağ kolda 6. bölmede iken x cismi 13 gr la dengeleniyor. Kol uzunluğu

Detaylı

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET FİZİK DÖNEM ÖDEVİ DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET Adı,Soyadı: Merve ERDEM Numara: 25 Sınıf: 10FenJ Öğretmen: Fahrettin KALE Mart,2007 1 DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET SORU 1: Bir cisim 1 m yarıçaplı dairesel yörüngede

Detaylı

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder.

DİNAMİK (2.hafta) Yatay Hareket Formülleri: a x =0 olduğundan ilk hız ile yatay bileşende hareketine devam eder. EĞİK ATIŞ Bir merminin serbest uçuş hareketi iki dik bileşen şeklinde, yatay ve dikey hareket olarak incelenir. Bu harekette hava direnci ihmal edilerek çözüm yapılır. Hava direnci ihmal edilince yatay

Detaylı

BÖLÜM.7 İŞ VE ENERJİ

BÖLÜM.7 İŞ VE ENERJİ ÖLÜM.7 İŞ VE EERJİ 7. Giriş undan önceki bölümde, maddesel noktanın hareketi ile ilgili problemler F = a hareket denklemi kullanılarak çözülmüştü. ir F kueti etkisinde bulunan bir maddesel nokta erilmişken

Detaylı

KUVVET ve HAREKET. Şekil-1 de doğrusal A. yörüngelerde hareket. konumları görülmektedir.

KUVVET ve HAREKET. Şekil-1 de doğrusal A. yörüngelerde hareket. konumları görülmektedir. UVVET ve HAREET HAREET Cisimlerin hareketli olup olmaması, seçilen bir referans noktasına göre cismin zamanla yer değiştirmesine göre belirlenir. Bir cismin hareketi, belirli bir noktaya göre tanımlanır.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI

10. SINIF KONU ANLATIMLI IŞIĞI IRII 0. IIF U TII 4. ÜİTE: PTİ 4. onu IŞIĞI IRII ETİİ ve TET ÇÖZÜERİ Ünite 4 ptik 4. Ünite 4. onu (Işığın ırılması) nın Çözümleri. Şekil incelenirse, ışığın hem n ortamından n ortamına geçerken hem

Detaylı

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket

2. Ünite. Kuvvet ve Hareket uvvet ve Hareket 2. Ünite uv vet ve Ha re ket 1 3 4 5 Cisim Þekil I 1 3 4 5 Þekil II Þekil III Sývýlarýn aldýrma uvveti Dünya üzerindeki bütün maddelere Dünya nýn merkezine doðru bir çekim kuvveti etki

Detaylı

6.PROGRAMIN SEVİYESİ:

6.PROGRAMIN SEVİYESİ: ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU FİZİK 3 BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: Yavruturna Mah. Kavukçu Sok. No:46/A ÇORUM/MERKEZ 3. KURUCUNUN

Detaylı

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI

T.C. TÜBİTAK-BİDEB. YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI T.C. TÜBİTAK-BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ (FEN VE TEKNOLOJİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ- ve MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİM ÇALIŞTAYLARI İKİ ELEKTROMIKNATIS ARASINDA BULUNAN BİR DEMİR PARÇACIĞIN HAREKETİ HAZIRLAYANLAR

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVETİ ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLAIMLI 1. ÜNİE: MADDE ve ÖZELLİKLERİ 2. Konu KALDIRMA KUVVEİ EKİNLİK ve ES ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 1 Madde ve Özellikleri 1. Ünite 2. Konu (Kaldırma Kuvveti) A nın Çözümleri 4. K 1. Suya batan

Detaylı

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

TOSYA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM EYLÜL EYLÜL EYLÜL 4 5 4 11.1. Kuvvet ve 11.1.1. Vektörler 11.1.1. Vektörler 11.1.2. Bağıl 11.1.1.1. Vektörlerin özelliklerini açıklar. 11.1.1.2. Vektörel büyüklükleri kartezyen koordinat sisteminde

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 4. ÜNİTE: OPTİK 3. Konu KÜRESEL AYNALAR ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINI ONU ANLATILI. ÜNİTE: OPTİ. onu ÜRESEL ANALAR ETİNLİ ve TEST ÇÖÜLERİ Ünite Optik. Ünite. onu (üresel Aynalar) A nın Çözümleri 1. Çukur aynada deki bir cismin görüntüsü yine dedir. Buna göre, C

Detaylı

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri

Işığın Tanecikli Özelliği. Test 1 in Çözümleri 37 Işığın Tanecikli Özelliği 1 Test 1 in Çözüleri 1. Fotoeletronların katottan ayrıla ızı, kullanılan ışığın frekansı ile doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. Bu elektronların anado doğru giderken ızlanaları

Detaylı

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir

12-A. Fizik Bilimine Giriş TEST. 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki. 1. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir -A TEST izik Bilimine Giriş AZANIM AVRAMA TEST. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür? 4. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi fizik bilimindeki temel bir büyüklüktür? A) Işık şiddeti

Detaylı

BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR

BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR BÖLÜM 12-15 HARMONİK OSİLATÖR Hemen hemen her sistem, dengeye yaklaşırken bir harmonik osilatör gibi davranabilir. Kuantum mekaniğinde sadece sayılı bir kaç problem kesin olarak çözülebilmektedir. Örnekler

Detaylı

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI

KALDIRMA KUVVETİ YOĞUNLUK ÇALIŞMA SORULARI ADIRA UVVETİ OĞUNU ÇAIŞA SORUARI 1. 4. oğunluk(g/cm 3 ) 3 2 1 Z, ve cisimlerinin yoğunluklarını gösteren tablo şekildeki gibidir. Bu cisimler yoğunluğu 2g/cm 3 olan bir sıvıya bırakıldıklarında aşağıdaki

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -10- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -10- Giriş & Hareketler 2 Rijit cismi oluşturan çeşitli parçacıkların zaman, konum, hız ve ivmeleri arasında olan ilişkiler incelenecektir. Rijit Cisimlerin hareketleri Ötelenme(Doğrusal,

Detaylı

TEMEL FİZİK (MEKANİK) LABORATUVARI I

TEMEL FİZİK (MEKANİK) LABORATUVARI I TEMEL FİZİK (MEKANİK) LABORATUVARI I DENEY KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ O. F. M. A. E. BÖLÜMÜ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 006 Düzeltmeler için: HŞK T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk Eposta: temirturk@pau.eu.tr 1 ELEKTROSTATİK: Durgun yüklerin etkilerini ve aralarınaki etkileşmeleri inceler. Doğaa iki çeşit elektrik yükü bulunur: ()

Detaylı

Newton Kanunlarının Uygulaması

Newton Kanunlarının Uygulaması BÖLÜM 5 Newton Kanunlarının Uygulaması Hedef Öğretiler Newton Birinci Kanunu uygulaması Newtonİkinci Kanunu uygulaması Sürtünme ve akışkan direnci Dairesel harekette kuvvetler Giriş Newton Kanunlarını

Detaylı

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş 2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş Kuvvet: Şiddet (P), doğrultu (θ) ve uygulama noktası (A) ile karakterize edilen ve bir cismin diğerine uyguladığı itme veya çekme olarak tanımlanabilir. Bu parametrelerden

Detaylı

AERODİNAMİK KUVVETLER

AERODİNAMİK KUVVETLER AERODİNAMİK KUVVETLER Hazırlayan Prof. Dr. Mustafa Cavcar Aerodinamik Kuvvet Bir uçak üzerinde meydana gelen aerodinamik kuvvetlerin bileşkesi ( ); uçağın havayagörehızının () karesi, havanın yoğunluğu

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir.

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir. FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. Þekil - I Þekil - II Bir ucu duara menteþelenmiþ çubuðunun diðer ucuna cismi Þekil - l deki gibi iple baðlanýyor. çubuðu serbest býrakýldýktan bir süre sonra cisminin aðýrlýðýnýn etkisiyle

Detaylı

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI

9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI 9. SINIF FİZİK YAZ TATİLİ ÖDEV KİTAPÇIĞI Sevgili öğrenciler; yorucu bir çalışma döneminden sonra hepiniz tatili hak ettiniz. Fakat öğrendiklerimizi kalıcı hale getirmek için konu tekrarı yapmamız, soru

Detaylı

3 VEKTÖRLER. Pilot uçağın kokpit inden havaalanını nasıl bulur?

3 VEKTÖRLER. Pilot uçağın kokpit inden havaalanını nasıl bulur? 3.1 Koordinat sistemleri 3.2 Kartezyen koordinatlar 3.3 Vektörler 3.4 Vektörlerin bileşenleri 3.5 Vektörlerin toplanması 3.6 Vektörlerin çıkarılması 37Bii 3.7 Birim vektör 3 VEKTÖRLER Pilot uçağın kokpit

Detaylı

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek

Bir kuvvetin yaptığı işi bulmak için, kuvvetin büyüklüğü ile cismin yaptığı yer değiştirmeyi bilmek 1. İş Nedir? Bir cisim, bir kuvvet etkisiyle kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa, bu kuvvet cisim üzerinde iş yapmış olur. Günlük yaşantımızdan işe birçok örnek verebiliriz. Bir arabanın itilmesi, bir

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri

Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri. Test 1 in Çözümleri üresel Aynalar estlerinin Çözümleri 1 est 1 in Çözümleri. v 1,5 1. A B A B B A ışınının ʹ olarak yansıyabilmesi için ların odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi Akışkanlar dinamiğinde, sürtünmesiz akışkanlar için Bernoulli prensibi akımın hız arttıkça aynı anda

Detaylı