11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

2 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P kg.m/s. Cismin sahip olduğu düşeydeki momentum, araba aracılığıyla yere aktarılır. Yatay momentumun korunumundan; m.. cos m. m. m. + 0 m. m. dir. Patlamadan sonra tüm parçaların momentumlarının bileşkesi yine +x yönünde 0 kg.m/s olması gerekir. bulunur. m kg olduğuna göre m kg kütleli cisim hem yatay hem de düşey bileşeni olacak biçimde hareket etmelidir. P 0 kg.m/s 0 kg.m/s P m 0 0 m/s 0 kg.m/s +x P 0 kg.m/s. 4. Çarpışmadan önce m e m kütleli cisimlerin momentumları eşit e ters yönlüdür. Bu iki cismin momentumlarının bileşkesi sıfır olur. Geriye yalnızca +y yönünde hareket eden m kütleli cismin momentumu kalır. Buradan; m (m + m + m 4 8 m/s bulunur.. Momentumun korunumundan; m. (M + m ( m/s bulunur. Bu hızla ortak kütlenin çıkabileceği maksimum yükseklik; h max ortak g h max 0 cm bulunur Cisme etki eden itmenin büyüklüğü momentumdaki değişime eşittir. Cismin A noktasına gelmeden önceki momentumu doğu yönünde P önce 4 kg.m/s dir. kuzey Cisim A noktasından sonraki momentumu şekildeki gibidir. kg m/s P sonra Şekle göre cisme doğu yönünde A 4 kg m/s bir itme erilmemiştir. Kuzey yönünde ise N.s (kg m/s lik bir itme ardır.

3 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 6. Patlamadan önceki momentum +x yönünde olup büyüklüğü; 8. m kg duar P önce kg.m/s dir. Patlamadan sonra iki parçanın momentumlarının bileşkesi patlamadan önceki momentuma eşit olmalıdır. kg.m/s y 0 m/s? m İtme ΔP e cismin son hızı sıfır olduğundan; F t m 6 0,5 4 m/s bulunur. A x 4 kg.m/s Patlamadan sonraki şekil incelendiğinde m kütleli parça y yönünde kg.m/s lik momentumla hareket etmektedir. m 4 kg kütleli parça II yönünde hareket etmelidir. Bu parçanın +y yönündeki momentumu kg.m/s, +x yönündeki momentumu da 4 kg.m/s olmalıdır. Bunu sağlayabilmesi için hızı 0 m/s olmalıdır. O hâlde m parçası II yönünde 0 m/s hızla hareket eder. 9. Cisim sahip olduğu düşey momentumu arabanın yardımıyla yere aktarır. Yataydaki momentumun korunumundan; m.. sin 7 m. (m + m.. 7,5. 0, bulunur. 7. batı doğu m 5 kg Şekil I m 45 kg 0 m/s Şekil II m m 00 m/s Şekil I de sistemin toplam momentumu doğu yönünde 500 kg.m/s dir. Yay serbest bırakıldığında, 5 kg kütleli cismi doğu yönünde 0 m/s hızla e 500 kg.m/s lik momentumla fırlatılıyor. Önceki e sonraki momentumlar eşit olduğundan araba hareketsiz kalır. 0. Top arabasının yataydaki ilk momentumu sıfır olduğundan son momentumu da sıfır olmalıdır. O hâlde; m mermi mermi cos 7 m top toplam 500 0,8 00 toplam toplam toplam 4 m/s bulunur.

4 4 Ünite Kuet e Hareket. m kütleli cisim düşeyde sahip olduğu momentumu araç sayesinde yere aktarır. Yataydaki momentumun korunumundan; 4. m kütleli cismin t sürede yatayda aldığı yol m kütleli cismin yatayda aldığı yoldan daha büyüktür. O hâlde; m m cos5 (m + m ,6 ( m/s bulunur. P > P olduğundan +x yönünde hareket eder. > dir. Cisim maksimum yükseklikte parçalandığından ilk momentumu sıfırdır. Momentumun korunumundan; P önce P sonra m. m. 0 m. m. denkleminde > ise eşitliğin sağlanabilmesi için m > m olmalıdır.. y P kg.m/s 5. Momentum ektörel bir büyüklük olduğundan; O P kg.m/s P 5 kg.m/s Çarpışmadan önce cisimlerin momentumları şekildeki gibidir. Bu üç ektörün bileşkesi +x yönünde; P önce kg.m/s dir. Çarpışmadan sonraki ortak hızları P önce P sonra (m + m + m x ΔP m ( son ilk ΔP 0,5. ( kg. m/s bulunur. 6. Kuet-zaman grafiğinin altında kalan alan momentum değişimini erir. 0 F(N 8 A m/s bulunur A Dt (s A N.s A N.s. Momentumdaki değişim; ΔP m. dir. Cisim tekrar K noktasına geldiğinde hızdaki değişim, dolayısıyla momentumdaki değişim sıfır olur. ΔP A A m ( s i ( s 0 0 s 40 m/s bulunur.

5 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 5 Test nin Çözümleri. Sıı basıncı sıının yüksekliği ile doğru B orantılıdır. Şekildeki özdeş A e B muslukları aynı anda açılırsa A musluğundan su A fışkıran suyun hızı B ninkinden daha büyüktür. Su delikten sağa doğru fışkırırken uygulanan kuetin tepkisi ters yöndedir. m kütleli cisim L noktasından bırakılırsa çarpışmadan önceki hızı; mg 6h m ʹ ʹ 4 gh Çarpıştıktan sonra sahip oldukları ortak hızları; m 4 O hâlde; m ʹ (m + m gh m gh II su +x III gh gh Arabanın +x yönünde harekete geçmesi için II e III numaralı muslukları birlikte açmamız gerekir.. X küresi durgun hâldeki Y küresine çarptığında sahip olduğu hızı ona aktarır e momentumu sıfır olur. I. önerme doğrudur. X Y ye Y Z ye e Z T ye hızını aktarır. En sonunda T de enerjinin korunumundan h yüksekliğine çıkar. II. önerme doğrudur. 4. P P P m. 5 kg.m/s P m. 5 kg.m/s Çarpışmadan önceki momentumlarının büyüklüğü eşit olduğundan çarpıştıktan sonra her cisim önceki hızının büyüklüğü değişmeden ters döner. 5. Cisimlerin çarpışmadan önceki kinetik enerjileri; E k m + m Y e Z kürelerinin çarpışmadan sonraki hızları sıfırdır. III. önerme yanlıştır. E k J bulunur. Çarpışmadan sonra ortak kütlenin hızı; m. m. (m + m K noktasındaki m kütleli cismin çarpışmadan önceki hızı; mg4h m gh Çarpıştıktan sonra sahip oldukları ortak hızları ise; m m (m + m gh m gh 6 m/s bulunur. Sahip oldukları kinetik enerji ise; E k (m + m E k 6 J bulunur. Kaybolan enerji ise; E E k E k E 8 6 J

6 6 Ünite Kuet e Hareket 6. cos 7 x 8. Çarpışmadan önceki toplam kinetik enerji; 4 x m 5 h bulunur. 5 m h x 7 m / m E k m + m E k E k J bulunur. Çarpışmadan sonraki toplam kütlenin hızı e kinetik enerjisi; ortak h max g ortak 5 g m/s bulunur. Momentumun korunumundan; m. (m + m. 0. ( m. m. (m + m ( bulunur. O hâlde; Ek 50 Ek m/s E k 0 (5 50 J 0 00 m/s 9. Çarpışma esnek çarpışma olduğundan duran cisme aktarılan enerji; 4 m m E ḱ ( m + m E k Ek l Ek 4 m m ( m + m O Momentumun korunumu için; x m (m + m... ( bağıntısını yazabiliriz. enerji korunumu için; (m + m kx... ( yazabiliriz. hızını bulmak için ( e ( numaralı denklemler kullanılır. g yer çekimi imesi gereksizdir. 0. m θ F F x Dx yatay İtme I F Δt olup t bilinmediğinden cisme erilen itme bulunmaz. ΔE k W F. Δx olduğundan cismin kazandığı kinetik enerjiyi bulabiliriz. W Güç P bağıntısı ile bulunur. Bağıntıdaki t t bilinmediğinden cisme aktarılan güç bulunmaz.

7 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 7. Cisimlerin ilk momentumları eşit e esnek çarpışma yaptıklarından çarpışmadan sonra aynı hızlarla ama ilk hareket yönlerine ters yönde hareket ederler. Yani K cismi m/s hızla L de m/s hızla geri döner. 4. Yatay momentumun korunumundan; (m + m. m. m.. sin 7 ( , m/s. Cisimlerin çarpışmadan önceki hızları eşit olup; gh m/s dir. Çarpışmadan sonra sahip oldukları hızları; P önce P sonra 5. K noktası cismin çıkabileceği maksimum yükseklik olduğundan bu noktada sadece yatay hıza sahiptir. O hâlde; x cos ( + x 0 0 m/s m/s ortak h max g h max ( 5 m 0 P K m x P K 0 0 kg.m/s bulunur. O hâlde ortak kütle ( yönünde m yüksekliğe çıkar. 6. m e m kütleli cisimler K e L arabalarının içine düştüklerinde, düşeyde sahip oldukları momentum değerlerini yere aktarırlar. Yatayda momentumun korunumundan; m (9m + m K. m e m kütleli cisimlerin yatay hızları her noktada aynı olduğundan yapışık kütlenin yatay momentumu sabittir. m. > m. olduğundan ortak kütlenin yatay momentumu sola doğrudur. Yapışık kütlenin düşey momentumu, düşey hız ile birlikte artar. O hâlde yapışık kütle ( yönünde pike atışı yapar. K 5 m (8m + m L L 5 K 5 L 5

8 8 Ünite Kuet e Hareket 7. m kütleli cismin engele çarpmadan önceki hızı; m gh m m/s bulunur. Cisim engele esnek olarak çarpıp geri döndüğünden; itme (I ΔP I m. ( s i I 4. ( N. s bulunur. 9. Cisme erilen itme momentumdaki değişime eşitlenerek kütlesi bulunur. itme ΔP F. Δt m. ( s i 4. 0 m ( m m kg Cismin durma süresini bulmak için s 0 alınır. Buradan; F. Δt m. ( s i 4. Δt. ( 6 Δt 8 s 8. Momentum-zaman (m/s grafiği biçim bakımından hız-zaman grafiği gibidir. I. bölgede ime sabit olduğundan I cisme etki eden 0 t kuet de sabittir. I. önerme doğrudur. II t t(s Cisim I. bölgede hızlanan, II. bölgede sabit hızlı hareket yapmaktadır. II. önerme doğrudur. Cisim II. bölgede sabit hızlı hareket yaptığından imesi sıfırdır. III. önerme yanlıştır.

9 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 9 Test ün Çözümleri 4. Çarpışma öncesi kinetik enerji; E k m... (. m kütleli cisim durmakta olan m kütleli cisim ile merkezi esnek çarpışma yaptığından; m m ʹ ( m + m ʹ ( 4 m/s + m ʹ ( m + m ʹ ( + 6 m/s. K noktasından hızıyla atılan cismin L noktasına geldiğinde hem yatay hem de düşey hızı ardır. Cisim parçalandığında momentumun korunumundan parçacıkların toplam momentumu ilk momentuma eşit olmak zorundadır. Parçacıklardan biri serbest düşme hareketi yaptığına göre L noktasındaki momentumu sıfırdır. O halde ikinci parçacığın hem düşey hem de yatay hızı ardır. Bu hızların sayesinde cisim pike atışı yapar. Çarpışma sonraki ortak hız e kinetik enerji; m (9m + m 0 E k 0m ( m 0 0 Çarpışma sırasında kaybolan kinetik enerji; E E k E k E m m 9 m... ( 0 0 ( e ( denklemleri oranlanırsa; 9 m D E 0 9 bulunur. Ek 0 m. Cismin parçalanmadan önceki hız e momentum bileşenleri; x 0x 0 m/s y g. t 0. 0 m/s P x. 0 0 kg. m/s P y kg. m/s 5. F kuet (N Cisim parçalandıktan sonra kg kütleli cisim serbest düşme hareketi yaptığına göre momentumu sıfırdır. Momentumun korunumundan; 0 I t t II III t zaman P x P x 0 kg.m/s F P y P y 60 kg.m/s P ( 0 + ( kg.m/s P m m/s bulunur. F m. a idi. m sabit olduğuna göre kuetin azaldığı bölgede ime azalmıştır. Momentum değişimi ΔP F. Δt olduğundan I. bölgede momentum artmış, II. bölgede azalmış e III. bölgede ters yönde artmıştır. I e III bölgesinde momentum arttığı halde ime azalmıştır.

10 0 Ünite Kuet e Hareket 6. mgh m K 7. K gh Cisimlerin kütleleri eşit e L noktasındaki cisim hareketsiz olduğundan K cismi L cismine çarptığında hızını ona aktarır. ( K L h g t uç... ( x L t uç gh t uç... ( ( denkleminden t uç çekilip ( denkleminde yerine yazılırsa; x h g( gh x 4 h h x h h O halde x uzaklığı, h e h yükseklikleri arttığında artar. iskele I II 8. Cisimlere sadece düşey doğrultuda itme uygulanır. 4m kütleli cisme hareketi boyunca düşey doğrultuda etki eden itme; I P m ( s i I 4m( y y I 8m sin60 4m m kütleli cisme hareketi boyunca düşey doğrultuda etki eden itme; I P m ( s i I m( y y 4 I m sin45 8m I 4m I 8m 9. Yatayda momentumun korunumundan; P önce P sonra m m m cos m/s bulunur. 0. A noktasından serbest bırakılan m kütleli cismin B noktasındaki hızı; Kayık içinde hareket eden adamlar, kayıklara hareket yönüne ters yönde bir itme uygularlar. I e III numaralı kayıktaki adamlar iskele yönünde koştuklarından kayıklar iskeleden uzaklaşır. > olduğundan x > x dir. II numaralı kayıktaki adam iskeleye ters yönde hareket ettiğinden kayık iskeleye yaklaşır. O hâlde kayıkların iskeleden uzaklıkları arasında x > x > x bağıntısı ardır. III g 4 h gh dir. Çarpışmadan sonra ortak kütlenin sahip olduğu hız; m (m + m m gh m gh bulunur. Enerjinin korunumundan; h max ortak g h max ( gh h g bulunur. O hâlde ortak kütle K noktasına çıkabilir.

11 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM. m cisminin çarpışmadan önce sahip olduğu hız; gh m/s bulunur. Çarpışmadan sonra ortak kütlenin hızı e çıkabileceği maksimum yükseklik; m (m + m 0 ( + 5 m/s 4. Çarpışmadan önce +x yönündeki momentum m dir. Çarpışmadan sonraki bileşke momentum da +x yönünde m olmalıdır. Çarpışmadan sonra aralarında 0 açı bulunan K e L cisimlerinin momentumlarının bileşkesi +x yönünde m dir. Momentumun korunabilmesi için m kütleli A cisminin +x yönünde hızıyla hareket etmesi gerekir. h ortak g ( m,5 m bulunur Çarpışma sonrası L cisminin kazandığı hız;. Cisimlerin kütlelerini bilmediğimiz için çarpışmadan sonra hareket yönlerinin kesinlikle hangisi olduğunu bilemeyiz. Ancak cisimlerin her ikisi de bir momentuma sahip olduğundan çarpışma sonrası ortak kütle, her iki cismin hareket yönlerinden farklı bir doğrultuda hareket eder. O hâlde ortak kütle L cisminin hareket yönü olan (V yönünde hareket edemez.. Karelerin bir kenarı birim olarak alınabilir. Çarpışmadan önce cisimlerin momentum ektörleri şekildeki gibidir. m Ĺ ( V m + m K Ĺ... ( ( 5 + tür. Enerjinin korunumundan; kx ml l L 500 ( 5 L l l L V Lʹ m/s... ( bulunur. ( denklemini ( denkleminde yerine yazarsak; P x m. br y 0 P m. br x 6 m/s bulunur. P y m. br P y Çarpışmadan sonra ortak kütle ( y doğrultusunda hareket ettiğine göre; P P x 6. Yataydaki momentumun korunumundan; P önce P sonra m br m br m m bulunur. m..cos 7 m..cos 5 (M + m + m , , ,5 m/s

12 Ünite Kuet e Hareket 7. m e m kütleli cisimlerin merkezi e esnek çarpışma sonraki hızları sırasıyla e olduğundan; m ( m + m... ( m m ( m + m... ( ( e ( denkleminin eşitliğinden; m ( ( m m m m m m + + m m m m m m m

13 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM Test 4 ün Çözümleri. y P. K L X m Y m P R m O x yatay O Esnek çarpışmalarda cisimlerin kütleleri eşitse çarpışma sırasında cisimler hızlarını birbirine aktarırlar. Bu durumda X cismi L noktasına kadar yükselirken, Y cismi P noktasına kadar yükselir.. Cisimlerin O noktasında çarpışması için e olmalıdır. P momentumunu bileşenlerine ayırırsak; m P y m m birim P x m m birim olur. Bu ifadeleri taraf tarafa oranlarsık Py Px m m. L m m bulunur.. h max m K 60 x yatay Eğik atış hareketinde cismin yatay hızı değişmez. Cismin L noktasındaki hızı; 4. K nin hareket yönü K O L nin hareket yönü L Şekil I L cos60 olur. Patlamadan önceki momentum, patlamadan sonraki momentuma eşit olacağından; P önce P sonra K O L Şekil II m m ʹ ʹ bulunur. Buna göre cisim L noktasından hızı ile yatay atış yaparak K noktasından 4x kadar uzağa düşer.. Esnek çarpışmalarda cisimlerin kütleleri eşitse çarpışma sırasında cisimler hızlarını birbirine aktarır. Şekil I e Şekil II incelendiğinde cisimlerin hızlarını birbirine aktardığını söyleyebiliriz. Buna göre I e II. yargı doğru, III. yargı yanlıştır..

14 4 Ünite Kuet e Hareket taan m 4m yatay X / θ θ / Y Cisim arabaya göre 0 hızı ile atılmış olsun. Bu durumda m cisminin yere göre yatay hızı olur. Yatay momentum korunumundan; P önce(x P sonra(x 5m 4m + m olduğundan I. yargı doğrudur. Cisim yere göre 0 hızı ile atılırsa yatay hızı sıfır olur. Yatay momentum korunumundan; P önce(x P sonra(x 5m 4m ʹ + m 0 ʹ 4 5 olur. Buna göre II. yargı da doğrudur. Her türlü etkileşmede momentum korunacağından III. yargı doğru olur.. Eşit kütleli cisimler esnek çarpışma yaptıklarında hızlarını birbirine aktarır. Bu durumda X cismi düşeyle i açısı, Y cismi de düşeyle i açısı yapacak şekilde yükselir. 8. Momentumun korunumundan; m m (m + m m 4m bulunur. Çarpışmadan önceki kinetik enerji; E k m + m E k m Çarpışmadan sonraki kinetik enerji; E k (m + m ( E k m O. Çarpışma sırasında kaybolan enerji ise; E E k E k 6. momentum P P P 0 t zaman F t P bağıntısına göre, momentum-zaman grafiğinin eğimi net kueti erir. Cisme bizim uyguladığımız kuet bilinmediği için sürtünme kuetini bulamayız. Cismin kütlesi e net kuet bilindiği için imeyi bulabiliriz. E m m m bulunur. O halde çarpışmada kaybolan enerji toplam enerjinin; m %00 ise m %x olur. 00 x x 75 tir..

15 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 5 9. Yatay hız her noktada sabit olduğundan momentumdaki değişim düşey hızdaki değişimden kaynaklanır. O hâlde; 0y 0 h max K 5 L 5 0y P m ( son ilk ΔP m. ( 0y 0y ΔP m.. sin 5 4 ΔP kg. m/s 5 0. m K h θ m h L yatay K noktasındaki m kütleli cisim başlangıçta m gh potansiyel enerjisine sahiptir. Cisim serbest bırakıldığında tüm enerjisi L noktasında kinetik enerjiye dönüşür. Bu enerjiyi kullanan ortak kütle h yüksekliğine kadar çıkabiliyor. h nin büyütülmesi için ortak hızın artması gerekir. Bunun için de tek çare h yüksekliğini artırmaktır. Ceap A dır.

16 6 Ünite Kuet e Hareket Test 5 in Çözümleri. F(N 0 4. Cisimlerin çarpışmadan önceki toplam enerjisi; E k m + m ( E k m + 4 m 4 m... ( bulunur. Cisimlerin kenetlenme sonraki hızları e enerjileri; t(s m m önce Kuet-zaman grafiğinin altında kalan alan bize momentum değişimini erir. O hâlde; P 0 75 kg.m/s bulunur. Cismin ilk hızı sıfır olduğundan; ΔP m ( s i m m/s bulunur.. m kütleli cisim patlamadan önce +x yönünde 4 m/s lik hızla hareket ettiği için momentumu da aynı yönde olup büyüklüğü m dir. Cisim patladıktan sonra. e. parçaların bileşke momentumları x yönünde m dir. Patlamadan sonraki momentumun patlama öncesi momentuma eşit olabilmesi için. parçanın hareketsiz kalması gerekir. Momentumun korunumundan; m + m (m + m m m sonra E k (m + m ( m... ( bulunur. ( e ( denklemleri oranlanırsa; E m k Ek m Cismin çarpışmadan önceki kinetik enerjisi; P ( 0 E k 40 J m 5 bulunur. Çarpışmadan sonra momentumunun yarısını kaybettiğine göre; P sonra P 0 kg.m/s Psonra ( 0 E k 0 J m 5 bulunur. Cismin çarpışmada kaybettiği enerji; 5. Sporcuların +x yönünde çarpışmadan önce sahip oldukları momentumları olup büyüklüğü; P önce m. dir. Momentumun korunumundan cisimlerin çarpıştıktan sonra da bileşke momentumları +x yönünde m. olmalıdır. Bunu sağlayacak cisimlerin hareket yönleri; m O şeklinde olmalıdır. E E k E k J bulunur. m

17 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 7 6. Cisim T noktasından bırakıldığında 5 N luk net kuetin etkisiyle hızlanarak K noktasına gelir. K noktasında cisme,5 N luk sürtünme kueti etki ettiğinden KL arasında net kuet,5 N olur. Cisim bu kuetin etkisinde hızlanarak L noktasına gelir. L S arasında sürtünme olmadığından cisim yine 5 N luk net kuetin etkisiyle hızlanan hareket yapar. Cismin momentum-konum grafiği ile Hız-Zaman grafikleri benzer grafiklerdir. 9. Eğik atış hareketi yapan bir cismin yatay hızı hareketin her noktasında aynı değere sahiptir. Bu nedenle cismin yatay ektörel momentumları her noktada aynıdır. 7. Düşeydeki momentumun korunumundan; m. (m + M ( cm/s bulunur. Mermi ile takozun yükselmesi; ortak ( 0 h cm bulunur. g P önce P sonra m. m. (m + m + M ( cm/s P > P olduğundan ortak kütle hızı yönünde hareket eder. 8. O noktasından atılan m kütleli cisim ile S noktasından atılan m kütleli cismin T noktasındaki düşey hızları sıfır olur. Yataydaki momentumun korunumundan; m önce m (m + m 0 m m m hızıyla yatay atış hareketi yaparlar. sonra. Patlamadan önce cisim durgun olduğundan momentumu sıfırdır. Patlama olduktan sonra parçaların momentumlarının bileşkesi yine sıfır olmalıdır. Aralarındaki açı 0 olan e numaralı parçaların bileşke momentumları +x yönünde 6 kg.m/s dir. Kütlesi kg olan. parça x yönünde 6 m/s hızla hareket ederse toplam momentum yine sıfır olur.

18 8 Ünite Kuet e Hareket. M (M + M + M (6 m/s bulunur. 5. m F t (itme olduğundan kg.m/s itme birimi olan N.s yerine kullanılabilir. 6. Bir cisme uygulanan itme momentumdaki değişime eşittir.. Momentum ektörel bir büyüklük olduğundan; m. m. I D P P sonra P önce bağıntısına göre P önce ektörü ters çerilmelidir. P sonra kg.m/s ortak kütle ( yönünde hareket eder. P önce kg.m/s bulunur. 4. T x O x 7. Momentumun korunumundan; m (m + m T Çocukların x doğrultusunda oldukları anda çizgisel hızları eşit e ters yönlü olup yörüngeye teğet doğrultudadır. ( T Bu anda m, m yi x yönünde F kueti ile iterse kendisi de x yönünde eşit itme alır. Bu itmeler aynı zamanda zıt yönlü momentum değişimlerine yol açar. m θ m ΔP ΔP Momentumun korunumundan; m. x m. x m > m olduğundan x < x olur. Çocukların bileşke hızları için de < olduğundan α > β olur. m m (m + m + m 0 m 0 bulunur.

19 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 9 8. Momentumdaki değişim; ΔP m ( s i ΔP ( kg.m/s. Cisim K noktasında patlama sonucu iki parçaya ayrılmış. K noktası cismin çıkabileceği maksimum yükseklik olduğundan bu noktadaki momentumu sıfırdır. Patlama sonrası momentumun yine sıfır olması için P P olmalıdır. Yatay hız zamanla değişmediğinden M e M kütleli cisimlerin momentumlarının yatay bileşenleri eşittir. 9. Çarpışmadan önceki kinetik enerji; E k m Çarpışmadan sonraki kinetik enerji; E k m ( 4 m 6 Çarpışmada kaybolan kinetik enerji;. M kütleli cismin düşeyde sahip olduğu momentum araba yardımıyla yola aktarılır. Yataydaki momentumun korunumundan; E E k E k M. M.. cos 7 (M + M. E m m 7 m M 8M 6M. bulunur. O hâlde; 7 m E 6 7 bulunur. Ek 8 m 4M 6M. 7 m/s bulunur. İlk hareket yönüyle aynı yönde hareket etmeye deam eder. 0. Duran bir cisim iç patlama sonucu iki parçaya ayrıldığına göre momentumun korunumundan; P P olmalıdır.. Cisimlerin patlama sonrası kinetik enerjileri; E P... ( m P E... ( m ( e ( bağıntıları taraf tarafa oranlanırsa; P E m m E m P bulunur. m. F, Δx e Δt bilinenleriyle; Ι F Δt olduğundan uygulanan itme bulunur. W F Δx olduğundan yapılan iş bulunur. P W Dt olduğundan güç bulunur. 4. Momentum-zaman grafiği ile hız-zaman grafiği birbirine benzer. Buna göre cisim I. aralıkta sabit hızlı hareket ediyor. Yani üzerine etki eden F net 0 dır. Cisim II. aralıkta düzgün hızlanan hareket ediyor. O hâlde üzerine etki eden kuet sabittir.

20 0 Ünite Kuet e Hareket 5. Çocuk e elindeki top ilk başta +x yönünde bir momentuma sahiptir. Çocuk elindeki topu fırlattıktan sonra momentumun korunumuna göre çocuğun momentumu e topun momentumunun ektörel toplamı yine +x yönünde olmalıdır. Çocuk topu +y yönünde hızı ile attığında, top +y yönünde m top kadar bir momentum kazanır. Momentum korunumu yasasına göre olaydan sonra düşey momentumun sıfır olabilmesi için çocuk y yönünde m top ye eşit momentum kazanmalıdır. Ayrıca çocuğun kütlesi topun kütlesinden çok büyüktür. Bu yüzden çocuk 4 yönüne benzer şekilde kayabilir. 8. Momentumun korunumundan çarpışma öncesi momentum; X m Çarpışma sonrası momentum ise; P m. X P P x + P y P x P P y P y m. Y X P x m. X 6. Momentumun-zaman grafiğinin eğimi cisme uygulanan kueti erir. Kuet e zaman bilindiği için itme bulunabilir. Cismin kütlesini bilmediğimizden a imesi e t anındaki hızını bulamayız. P m. X bulunur. O hâlde X cisminin hız ektörü Şekil II deki ektörü gibi olur. 9. Kuet-zaman grafiğinin altında kalan alan momentum değişimini erir. F kuet Y kuet 7. 0, kg kütleli cisme s süresince uygulanan kuet e itme; F m. g F 0,. 0 N Ι F. Δt Ι. 6 N. s bulunur. F P Y 0 t zaman F + F P y t F P y t bulunur. O halde; P F t x Py F t F P X X 0 t zaman P x F t

21 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 0. y. Fotonun momentum değişimi; P L m PL tan7 P K m tan7 m 7 P ortak x P K m Δ P P sonra P önce bağıntısıyla bulunur. Yandaki şekle göre yansımadan sonraki momentum değişimini eren ektör P dir. P, numaralı ektördür. P ö P s 4 bulunur.. Yatay atış hareketi yapan cisimlerin yatay hızları sabittir. Dolayısıyla momentum değişimi sıfır olur. ΔP niceliği cismin düşeydeki hız değişiminden kaynaklanır. O hâlde; ΔP m. y 4. Kuet - konum grafiğinin altında kalan alan kinetik enerjideki değişimi erir. y hg kuet P m hg elde edilir. O hâlde momentumdaki değişim 0 hızına bağlı değildir. F 0 x x konum. Momentumun korunumundan; m. m. + M....( h g... ( ( e ( bağıntılarına göre h yüksekliği l, sarkacın boyuna bağlı değildir. E k F x E k F x P E k e E m k + E k denklemleri oranlanırsa; P m P m P P F x F x + F x P m

22 Ünite Kuet e Hareket 5. K M N L 7. K P L yatay önce K d d L d N yer K P L yatay sonra P K P L + P N m K K m L L + m N N... ( cisimlerin yatay hızları ise; N K L... ( ( denklemi ( denkleminde yerine yazılırsa; m K m L + m N m K m L + m N... ( bulunur. ( denklemine göre; Şekillere göre çarpışmadan sonra K cismi L nin hızıyla, L cismi de K nın hızıyla hareket etmiştir. O hâlde; m K m L şartı sağlanmalıdır. Çarpışma esnek olmalıdır. Çarpışmadan önce; P K m e P L m olup I e II. önermeler doğrudur. m K > m L m K > m N dir. m L ile m N arasında kesin bir ilişki yoktur. 8. R noktasındaki m kütleli cisim çarpışmadan önce 6 bölme, S noktasındaki m kütleli cisim ise 4 bölme yerdeğiştirmiştir. O hâlde; 6. momentum R S dir. Cisimlerin (0, 0 noktasındaki momentumları; 0 0 zaman Momentum-zaman grafiğinin eğimi net kueti erir. F net m a bağıntısında kütle bilindiğine göre cismin imesi bulunabilir. P R m. P S m. 4m. olur. Momentum ektörel bir büyüklük olduğundan; ortak kütle L yolunu izler. 4 0 y L x F net F F s bağıntısında F bilinmediğinden F s yi bulamayız.

23 İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM 9. I. Patlamadan önce yatay momentum sıfırdır. Patlamadan sonra yatayda bileşke momentumun sıfır olabilmesi için X e Y parçalarının yatay momentumları eşit olmalıdır. Bu nedenle I. öncül doğrudur. II. Aynı yükseklikten yatay atılan cisimlerin yere düşme süreleri eşit olur. II. öncül de doğru olur. III. Patlamadan sonra Y parçası yatayda d, X parçası ise d yolunu almıştır. O hâlde Y parçasının yatay hızı X inkinin katıdır. Yatay momentumları eşit olduğuna göre X in kütlesi Y ninkinin katı olur. III. öncül yanlıştır.. 4. K bilyesi L bilyesine esnek olarak çarptığında bütün momentumunu L bilyesine aktarır. L bilyesi de bütün momentumunu M bilyesine aktarır. Bunun sonucunda K e L bilyeleri hareketsiz kalır. Yanıt C dır. 4. İtmenin birimi N.s, momentumun birimi ise kg.m/s dir. Bir cisme erilen itme o cisimdeki momentum değişimine eşittir. Bu nedenle; N.s kg.m/s dir Çarpışma O noktasında gerçekleştiğine göre K agonunun hızı ise L ninki dir. Bu nedenle agonların çarpışmadan önceki momentumları eşit e zıt yönlüdür. Bu agonlar O noktasında esnek olarak çarpıştıktan sonra ters dönerek önceki hızlarıyla yollarına deam eder Çarpışmadan önceki momentum, çarpışmadan sonraki momentuma eşit olmalıdır. Cisimlerin hızlarını bölme sayılarından bulabiliriz. Pö nce Psonra m K m L m K + m L m K m L m K + m L 4m K m L mk m bulunur. L m kütleli cisim ile y m kütleli cisim zıt yönlerde hareket m 5 etmektedir. Bu cisimler O noktasında çarpıştıklarında O m x bileşke momentumlarının yönü +y yönündedir. Ayrıca kütlesi m olan parçanın momentumu +x yönündedir. Üçünün bileşkesinin yönü 5 numaralı ektör gibidir Kuet-zaman grafiğinin altındaki alan itme olup aynı zamanda momentum değişimine eşittir. Buna göre; P x F + F t F + F P y t DPx Ft DPy 5 Ft DPx 4 bulunur. DPy 5.

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT:

V = g. t Y = ½ gt 2 V = 2gh. Serbest Düşme NOT: Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir. Daha önceki

Detaylı

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar

Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar Bölüm 9: Doğrusal momentum ve çarpışmalar v hızıyla hareket eden m kütleli bir parçacığın doğrusal momentumu kütle ve hızın çarpımına eşittir; p = mv Momentum vektörel bir niceliktir, yönü hız vektörü

Detaylı

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar

Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar 1. Kütlesi m 1 = 0.5 kg olan bir blok Şekil 1 de görüldüğü gibi, eğri yüzeyli m 2 = 3 kg kütleli bir cismin tepesinden sürtünmesiz olarak kayıyor ve sürtünmesiz yatay zemine

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir.

KAVRAMA TESTÝ. Vektörler (SAY) Aynı düzlemde bulunan ve sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan ÂK, ÁL ve ÂM vektörleri şekildeki gibidir. 1 11. SINIF AVRAA TESTÝ Vektörler FİZİ 1.  _ Á 3. = 3br = 4br  = 5br  + Á +  Aynı düzlemde bulunan e sırasıyla 3 br, 4 br, 5 br şiddetinde olan Â, Á e  ektörleri şekildeki gibidir. Eşit bölmeli düzlemde

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANASI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu ATIŞ HAREETERİ TEST ÇÖZÜERİ Atış Hareketleri Test in Çözümleri II. e cisimleri düzün yaaşlayarak duran sonra düzün ızlanarak başlanıç noktasına. Aşağıdan

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel:

Fizik 203. Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün. Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: Fizik 203 Ders 5 İş-Enerji- Momentum Ali Övgün Ofis: AS242 Fen ve Edebiyat Fakültesi Tel: 0392-630-1379 ali.ovgun@emu.edu.tr www.aovgun.com İşinTanımı Güç KinetikEnerji NetKuvvetiçinİş-EnerjiTeoremi EnerjininKorunumuYasası

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SRU BANASI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge est 1 in Çözümleri. 1 k x 1 k x 1 x 1 x 1. (+) ( ) x 1 k r k x x k x r x k k x noktasına göre tork alalım. oplam tork;

Detaylı

G = mg bağıntısı ile bulunur.

G = mg bağıntısı ile bulunur. ATIŞLAR Havada serbest bırakılan cisimlerin aşağı doğru düşmesi etrafımızda her zaman gördüğümüz bir olaydır. Bu düşme hareketleri, cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını gösterir.

Detaylı

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0

ĐŞ GÜÇ ENERJĐ. Zaman. 5. Uygulanan kuvvet cisme yol aldıramıyorsa iş yapılmaz. W = 0 ĐŞ GÜÇ ENERJĐ Đş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir.. Yapılan iş, kuvvet ile kuvvetin etkisinde yapmış olduğu yerdeğiştirmenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 27.10.2016 DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamiğin Prensipleri (Newton Kanunları) 1) Eylemsizlik Prensibi (Dengelenmiş Kuvvetler) 2) Temel Prensip (Dengelenmemiş Kuvvetler) 3) Etki-Tepki

Detaylı

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir.

2. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ 2.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ. Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. BÖLÜM POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ. POTANSİYEL VE KİNETİK ENERJİ.1. CİSİMLERİN POTANSİYEL ENERJİSİ Konumundan dolayı bir cismin sahip olduğu enerjiye Potansiyel Enerji denir. Mesela Şekil.1 de görülen

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN 3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Gr. M. ERYÜREK Arş. Gr. H. TAŞKIN AMAÇ Eğik düzlemdeki imeli hareketi gözlemek e bu hareket için yol-zaman, hız-zaman ilişkilerini incelemek, yerçekimi imesini

Detaylı

Video Mekanik Enerji

Video Mekanik Enerji Video 06 05.Mekanik Enerji Sürtünmenin olmadığı bir sistemde toplam enerji kinetik ve potansiyel toplamıdır. Herhangibir anda sistemin toplam enerjisi sabittir. Örnek: 2 Kg lık bir kütleye sahip bir cismin

Detaylı

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler

DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler DİNAMİK 01 Giriş ve Temel Prensipler Dinamik, kuvvet ile hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kuvvet Hareketsiz bir cismi harekete ettiren ve ya hareketini değiştiren etkiye kuvvet denir. Dinamiğin, Newton

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

4. İKİ BOYUTLU UZAYDA ÇARPIŞMA

4. İKİ BOYUTLU UZAYDA ÇARPIŞMA 4. İKİ BOYUTLU UZAYDA ÇARPIŞMA AMAÇ. İki cismin çarpışması olayında momentumun korunumu ilkesinin incelenmesi,. Çarpışmada mekanik enerjinin korunumu ilkesinin incelenmesi, 3.Ölçü sonuçlarından yararlanarak

Detaylı

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından

İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekilde yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyen F kuvveti görülmektedir. Parçacık A noktasından r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve A dan A ne diferansiyel

Detaylı

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741

FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 FİZİK PROJE ÖDEVİ İŞ GÜÇ ENERJİ NUR PINAR ŞAHİN 11 C 741 İŞ İş kelimesi, günlük hayatta çok kullanılan ve çok geniş kapsamlı bir kelimedir. Fiziksel anlamda işin tanımı tektir. Yola paralel bir F kuvveti

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 1. Konu VEKTÖRLER TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI SOU BANKASI 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAEKET 1. Konu VEKTÖLE TEST ÇÖZÜMLEİ 1 Vektörler Test 1 in Çözümleri 3. 4 N 1. 1,2 = 2 3 2 3 120 4 N 4 N 6 N 4 N Şekil I Şekil II A Şekil I Şekil II A 3 Değeri

Detaylı

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8-

Dinamik. Fatih ALİBEYOĞLU -8- 1 Dinamik Fatih ALİBEYOĞLU -8- Giriş 2 Önceki bölümlerde F=m.a nın maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini kullandık. Hız değişimlerinin yapılan

Detaylı

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un II. yasası. Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Newton un II. yasası Bir cismin ivmesi, onun üzerine etki eden bileşke kuvvetle doğru orantılı ve kütlesi ile ters orantılıdır. Bir cisme F A, F B ve F C gibi çok sayıda kuvvet etkiyorsa, net kuvvet bunların

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Ders İkinci Ara Sınavı 29 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:30 Toplam Süre: 90 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2)

Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 1 Kütlesi 10 kg olan bir taş yerden 5 m yüksekte duruyor. Bu taşın sahip olduğu potansiyel enerji kaç Joule dür? (g=10n/s2) Soru 2 Kütlesi 20 kg olan bir cisim 10 m/s hızla hareket ederken kinetik

Detaylı

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu

İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu İş-Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji, Enerji Korunumu 1. Kütlesi 7 kg olan motorsuz oyuncak bir araba, sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde 4 m/s ilk hız ile gitmektedir. Araba daha sonra ilk hızı ile

Detaylı

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti

F KALDIRMA KUVVETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti ÖĞRENME ALANI : FİZİKSEL OLAYLAR ÜNİTE 2 : KUET E HAREKET F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ) (3 SAAT) 1 Sıvıların Kaldırma Kuvveti 2 Gazların Kaldır ma Kuvveti 1 F KALDIRMA KUETİ (ARCHİMEDES PRENSİBİ)

Detaylı

Bir boyutta sabit ivmeli hareket..

Bir boyutta sabit ivmeli hareket.. Bir boyutta sabit ivmeli hareket.. İvme sabit olduğunda, ortalama ivme ani ivmeye eşit olur. Hız hareketin başından sonuna kadar aynı oranda artar veya azalır. a x = v xf v xi t ; t i = 0 ve t f = t alınmıştır

Detaylı

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi

Kuvvet. Kuvvet. Newton un 1.hareket yasası Fizik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi Kuvvet izik 1, Raymond A. Serway; Robert J. Beichner Editör: Kemal Çolakoğlu, Palme Yayınevi 2 Kuvvet Kuvvet ivmelenme kazandırır. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Kuvvetler çift halinde bulunur. Kuvvet

Detaylı

4 ESNEK VE ESNEK OLMAYAN ÇARPIŞMALAR

4 ESNEK VE ESNEK OLMAYAN ÇARPIŞMALAR 4 ESNEK VE ESNEK OLMAYAN ÇARPIŞMALAR Bu deneyin amacı, esnek ve esnek olmayan çarpışmalarda momentumun ve kinetik enerjinin korunumunun deneysel olarak incelenmesidir. Temel Bilgiler: Bir cismin lineer

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Final Sınavı 13 Ocak 2011 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 13:00 Bitiş Saati: 14:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı ve

Detaylı

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Basınç ve Kaldırma Kuvveti 4 Ünite Basınç ve aldırma uvveti 1. atı, Sıvı ve Gaz Basıncı 2. aldırma uvveti 1 atı, Sıvı ve Gaz Basıncı Test Çözümleri Test 1'in Çözümleri. B 1. Sistem dengede olduğuna göre P ve P B basınçları eşittir.

Detaylı

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Hareket ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 3 Hareket Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar hareket kavramını, hareketi doğuran kuvvetleri, hız kavramını, ivme kavramını, enerji kavramını, hareket ile enerji arasındaki ilişkiyi öğreneceksiniz.

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 15 Parçacık Kinetiği: İmpuls ve Momentum Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 15 Parçacık

Detaylı

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI Sıvıların Kaldırma Kuvveti SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ (ARŞİMET PRENSİBİ) F K Sıvı içerisine batırılan bir cisim sıvı tarafından yukarı doğru itilir. Bu itme kuvvetine sıvıların

Detaylı

Dinamik ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra,

Dinamik ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, ÜNİTE 4 Dinamik Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Amaçlar Newton'un hareket kanunlarını, serbest düşmeyi, eğik atışı, merkezkaç kuvvetini, momentum kavramlarını öğreneceksiniz. İçindekiler Giriş Birinci Hareket

Detaylı

Fizik 101: Ders 18 Ajanda

Fizik 101: Ders 18 Ajanda Fizik 101: Ders 18 Ajanda Özet Çoklu parçacıkların dinamiği Makara örneği Yuvarlanma ve kayma örneği Verilen bir eksen etrafında dönme: hokey topu Eğik düzlemde aşağı yuvarlanma Bowling topu: kayan ve

Detaylı

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır.

.O Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. İş güç enerji sorusu k noktasındakı Ek=8mgh O noktasında ise 5 mgh surtunmeden dolayı 3 mgh kayıp var..o Noktasından donecek olan cismin - 5 mgh, bunun 3 mgh ı L Noktasına vardıgı anda gıdecektır. cisim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 05-06. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 05-06.SINIF FEN BİLİMLERİ TESTİ (LS ) DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAISI : 80 SINAV

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 016 YILI ZİRAAT FAKÜLTESİ FİNAL SINAVI SORU ÖRNEKLERİ Soru 1 - Bir tekerlek, 3.5 rad/ s ' lik sabit bir açısal ivmeyle dönüyor. t=0'da tekerleğin açısal hızı rad/s ise, (a) saniyede

Detaylı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fizik Bölümü Fizik I Dersi Birinci Ara Sınavı 6 Kasım 2010 Hazırlayan: Yamaç Pehlivan Başlama saati: 11:00 Bitiş Saati: 12:20 Toplam Süre: 80 Dakika Lütfen adınızı

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve ektörler - Newton Kanunları 2. KUET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu

Detaylı

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır.

A A A A A FİZİK TESTİ Ö Z G Ü N D E R S A N E. 1. Bu testte 30 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. Fİİ TTİ. Bu testte 0 soru vardır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi dakikadır... sal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları sırasıyla f ve f olan tümsek ve çukur aynadan oluşan sistemde tümsek aynaya

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

Bir cismin iki konumu arasındaki vektörel uzaklıktır. Başka bir ifadeyle son konum (x 2 ) ile ilk konum

Bir cismin iki konumu arasındaki vektörel uzaklıktır. Başka bir ifadeyle son konum (x 2 ) ile ilk konum DOĞRUSAL ve BAĞIL HAREKET Hareket Maddelerin zamanla yer değiştirmesine hareket denir. Fakat cisimlerin nereye göre yer değiştirdiği ve nereye göre hareket ettiği belirtilmelidir. Örneğin at üstünde giden

Detaylı

v.t dir. x =t olup 2x =2t dir.

v.t dir. x =t olup 2x =2t dir. ) m/s hızla düşe olarak ükselen balondan, balona göre m/s hızla aa aılan cisim aıldığı nokanın düşeinden 5 m uzaka ere çarpıor. Buna göre cisim ere çarpığı anda balon erden kaç m üksekedir? A)5 B)5 C)6

Detaylı

elde ederiz. Bu son ifade yeniden düzenlenirse,

elde ederiz. Bu son ifade yeniden düzenlenirse, Deney No : M2 Deneyin Adı : İKİ BOYUTTA ESNEK ÇARPIŞMA Deneyin Amacı : İki boyutta esnek çarpışmada, enerji ve momentum korunum bağıntılarını incelemek, momentumun vektörel, enerjini skaler bir büyüklük

Detaylı

Q8.1. A. 20 kg m/s sağa B. 20 kg m/s sola C. 4.0 kg m/s sağa D. 4.0 kg m/s sola

Q8.1. A. 20 kg m/s sağa B. 20 kg m/s sola C. 4.0 kg m/s sağa D. 4.0 kg m/s sola Q8.1 Kütlesi 0.40 kg olan bir top sola doğru 30 m/s hızla çarpıyor ve 20 m/s hızla geri dönüyor. Bu çarpışma boyunca toplam itme nedir ve hangi yöndedir? A. 20 kg m/s sağa B. 20 kg m/s sola C. 4.0 kg m/s

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir.

VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. VEKTÖR SORULARI SORU 1 : ÇÖZÜM : A şıkkında bileşke kuvvet 3N - 2N = 1N dir. B şıkkında 3N - 1N = 2N dir. C şıkkında 3N + 2N = 5N dir. D şıkkında 3N - 1N = 2N dir. E şıkkında kök 10 dur. 3 ün karesi artı

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

Düzgün olmayan dairesel hareket

Düzgün olmayan dairesel hareket Düzgün olmayan dairesel hareket Dairesel harekette cisim üzerine etki eden net kuvvet merkeze doğru yönelmişse cismin hızı sabit kalır. Eğer net kuvvet merkeze doğru yönelmemişse, kuvvet teğetsel ve radyal

Detaylı

Fizik 101: Ders 21 Gündem

Fizik 101: Ders 21 Gündem Fizik 101: Ders 21 Gündem Yer çekimi nedeninden dolayı tork Rotasyon (özet) Statik Bayırda bir araba Statik denge denklemleri Örnekler Asılı tahterevalli Asılı lamba Merdiven Ders 21, Soru 1 Rotasyon Kütleleri

Detaylı

Fizik 101: Ders 7 Ajanda

Fizik 101: Ders 7 Ajanda Fizik 101: Ders 7 Ajanda Sürtünme edir? asıl nitelendirebiliriz? Sürtünme modeli Statik & Kinetik sürtünme Sürtünmeli problemler Sürtünme ne yapar? Yeni Konu: Sürtünme Rölatif harekete karşıdır. Öğrendiklerimiz

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8. Konu TORK VE DENGE ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINI NU ANAIMI 1. ÜNİE: UVVE VE HAREE 8. onu R VE DENGE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ 8 ork ve Denge 1. Ünite 8. onu (ork ve Denge) A nın Çözümleri 1. Çubuk dengede olduğuna göre noktasına göre toplam tork sıfırdır.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU ANLATIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 5. Konu ATIŞ HAREKETLERİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 5 Aış Harekeleri. Ünie 5. Konu (Aış Harekeleri) A nın Çözümleri. a. K cismi bulunduğu konumdan serbes

Detaylı

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından

r r r F İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından İŞ : Şekil yörüngesinde hareket eden bir parçacık üzerine etkiyenf r kuvvetini göstermektedir. Parçacık A noktasından r r geçerken konum vektörü uygun bir O orijininden ölçülmektedir ve d r A dan A ne

Detaylı

Fizik 101: Ders 11 Ajanda

Fizik 101: Ders 11 Ajanda Fizik 101: Ders 11 Ajanda Korunumlu kuvvetler & potansiyel enerji toplam mekanik enerjinin korunumu Örnek: sarkaç Korunumsuz kuvvetler sürtünme Genel İş/enerji teoremi Örnek problemler Korunumlu Kuvvetler:

Detaylı

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir

Çözüm: K ve M çünkü, Cisim sabit alabilmesi için kuvvetin sıfır olması gerekir KUVVET SORULARI (I)- L nin kütlesi K nın kütlesinden büyüktür. Çünkü hareket yönü aşağıya doğrudur. (II)- Sürtünme olup olmadığı kesin değildir. (III)- L nin ağırlığı, ipte oluşan T gerilme kuvvetinden

Detaylı

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir.

2. Konum. Bir cismin başlangıç kabul edilen sabit bir noktaya olan uzaklığına konum denir. HAREKET Bir cismin zamanla çevresindeki diğer cisimlere göre yer değiştirmesine hareket denir. Hareket konumuzu daha iyi anlamamız için öğrenmemiz gereken diğer kavramlar: 1. Yörünge 2. Konum 3. Yer değiştirme

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri

Isı ve Sıcaklık. Test 1'in Çözümleri 1 Isı ve Sıcaklık 1 Test 1'in Çözümleri 1. Sıcaklığın SI sistemindeki birimi Kelvin'dir. 6. Madde moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri maddenin sıcaklığı ile ilgilidir. Cisimlerin sıcaklıkları sırasıyla

Detaylı

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1

KİNETİK GAZ KURAMI. Doç. Dr. Faruk GÖKMEŞE Kimya Bölümü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1 Kinetik Gaz Kuramının Varsayımları Boyle, Gay-Lussac ve Avagadro deneyleri tüm ideal gazların aynı davrandığını göstermektedir ve bunları açıklamak üzere kinetik gaz kuramı ortaya atılmıştır. 1. Gazlar

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET

BASİT HARMONİK HAREKET BASİT HARMONİK HAREKET Bir doğru üzerinde bulunan iki nokta arasında periyodik olarak yer değiştirme ve ivmesi değişen hareketlere basit harmonik hareket denir. Sarmal yayın ucuna bağlanmış bir cismin

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 6. Konu ENERJİ VE HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF KONU NLTIMLI. ÜNİTE: KUVVET VE HREKET 6. Konu ENERJİ VE HREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 6. Enerji ve Hareket. Ünite 6. Konu (Enerji ve Hareket) K v 0 0 5 nın Çözüleri L M yatay Cisin K noktasında

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 9 Eylül 00 Resmi Sınavı (Prof Dr Ventsislav Dimitrov) Konu: Termodinamik ve Enerji koruma yasası Soru Kütlesi m=0g olan suyu 00 0 C dereceden 0 0 C dereceye kadar soğuturken çıkan ısıyı tamamen işe çevirirsek,

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma

Elektrik ve Manyetizma 5 Ünite Elektrik ve Manyetizma 1. Elektrostatik 2. Elektrik Akımı 3. Manyetizma 1 Elektrostatik Test Çözümleri 3 Test 1'in Çözümleri 4. 3q F 2 q F 1 1. cam çubuk ipek kumaş d Etkinin tepkiye eşitliği

Detaylı

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R - - ŞUBT KMPI SINVI--I. Grup. İçi dolu omojen yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında açısal ızı ile döndürülüyor e topun en alt noktası zeminden yükseklikte iken serbest bırakılıyor. Top zeminden

Detaylı

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket

Bölüm-4. İki Boyutta Hareket Bölüm-4 İki Boyutta Hareket Bölüm 4: İki Boyutta Hareket Konu İçeriği 4-1 Yer değiştirme, Hız ve İvme Vektörleri 4-2 Sabit İvmeli İki Boyutlu Hareket 4-3 Eğik Atış Hareketi 4-4 Bağıl Hız ve Bağıl İvme

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 2. Konu BAĞIL HAREKET TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF SRU BANASI 1. ÜNİTE UVVET VE HAREET 2. onu BAĞIL HAREET TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Bağıl Hareket Test 1 in Çözümleri 1. t = 0 anında =, L = 0 olduğundan nın L ye göre hızı dir. t 1 anında; = L = 2 3. X

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1. Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALANI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ SINI KONU NLTIMLI ÜNİTE: ELEKTRİK VE MNYETİZM Konu ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK LNI ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ Elektriksel Kuvvet ve Elektrik lanı Ünite Konu nın Çözümleri kuvvetinin yatay ve üşey bileşenleri

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİAT! SORU İTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OARA CEVAP ÂĞIDINIZA İŞARETEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİİMERİ SINAVI FİZİ TESTİ 1. Bu testte 30 soru ardır. 2. Ceaplarınızı, ceap kâğıdının Fizik Testi için ayrılan kısmına

Detaylı

RİJİT CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ: ENERJİNİN KORUNUMU

RİJİT CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ: ENERJİNİN KORUNUMU RİJİT CİSMİN DÜZLEMSEL KİNETİĞİ: ENERJİNİN KORUNUMU Amaçlar: a) Korunumlu kuvvetlerin potansiyel enerjisinin hesabı. b) Enerjinin korunumu prensibinin uygulanması. ENERJİNİN KORUNUMU Enerjinin korunumu

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Statik Denge ve Esneklik 1 -Fizik I 2013-2014 Statik Denge ve Esneklik Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 2 İçerik Denge Şartları Ağırlık Merkezi Statik Dengedeki Katı Cisimlere ler Katıların Esneklik Özellikleri 1

Detaylı

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler.

YGS Denemesi 01. III. Termodinamik enerjinin madde içinde nasıl yayıldığını ve nasıl iletildiğini inceler. Soru 1) YGS Denemesi 01 I. Mekanik cisimlerin hareketlerini ve nasıl etkileştiğini inceler. II. Elektrik maddenin yapısındaki elektron ve protonların sahip olduğu elektrik yükünü ve bu yüklerin neden olduğu

Detaylı

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM

ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM ÜN TE II MPULS VE MOMENTUM 1. mpuls ( tme) 2. Momentum (Lineer Momentum) 3- ki Cismin Çarp flmas nda Momentum De iflmeleri a) Hareketli Bir Cisimle Duran Bir Cismin Merkezî Çarp flmas b) Hareketli Bir

Detaylı

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri

Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri Ünite Elektrik ve Manyetizma Sorularının Çözümleri 1- Elektrostatik - Elektrik Akımı, Potansiyel Fark ve Direnç - Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç 4- Manyetizma 1 Elektrostatik Testlerinin Çözümleri

Detaylı

Kinetik Problemleri için Çözüm yöntemleri i.) Newton un 2. yasası F = m a. ii.) İş-Enerji Yöntemi. iii.) İmpuls-momentum yöntemi

Kinetik Problemleri için Çözüm yöntemleri i.) Newton un 2. yasası F = m a. ii.) İş-Enerji Yöntemi. iii.) İmpuls-momentum yöntemi Giriş Kinetik: Parçacığın hareketi ve parçacığın hareketini yaratan kuvvetler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Kabaca bir formül ile ifade edilir. F = m a 1 Kinetik Problemleri için Çözüm yöntemleri

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 3. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 30 NİSAN 2016,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 3. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 30 NİSAN 2016, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 3. MERSİN FİZİK OLİMPİYATI 30 NİSAN 2016, 09.30-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu

Detaylı

4.DENEY: ĠKĠ BOYUTLU UZAYDA ÇARPIġMA

4.DENEY: ĠKĠ BOYUTLU UZAYDA ÇARPIġMA 4.DENEY: ĠKĠ BOYUTLU UZAYDA ÇARPIġMA AMAÇ 1. Ġki cismin çarpıģması olayında momentumun korunumu ilkesinin incelenmesi, 2. ÇarpıĢmada mekanik enerjinin korunumu ilkesinin incelenmesi, 3. Ölçü sonuçlarından

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü A Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet Aysuhan Ozansoy

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü A Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet Aysuhan Ozansoy FİZ101 FİZİK-I Ankara Üniersitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü A Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet Aysuhan Ozansoy Bir şeyi basitçe açıklayamıyorsan onu tam olarak anlamamışsın demektir. Albert Einstein

Detaylı

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HAREKET Bir Doğru Boyunca Hareket Konum ve Yer-değiştirme Ortalama Hız Ortalama Sürat Anlık Hız Ortalama ve Anlık İvme Bir Doğru Boyunca Hareket Kinematik, cisimlerin hareketini

Detaylı

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir?

1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? 1)Aşağıdaki konum-zaman grafiğine göre bu hareketlinin 0-30 saniyeleri arasındaki ortalama hızı nedir? A) -1/6 B) 1 C) 1/2 D) 1/5 E) 3 2) Durgun halden harekete geçen bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki

Detaylı

İtme Momentum Açısal Momentum. Futbol da Şut

İtme Momentum Açısal Momentum. Futbol da Şut İtme Momentum Açısal Momentum Futbol da Şut SBA 206 Spor Biyomekaniği 22 Nisan 2010 Arif Mithat Amca 1 Kütle Çekim Kuvveti Kütle Ağırlık Moment Denge Ağırlık/Kütle Merkezi İnsanda Vücut Kütle/Ağırlık Merkezinin

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK-1 LABORATUARI DENEY RAPORU. Deneyin yapılış amacının ne olabileceğini kendi cümlelerinizle yazınız.

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK-1 LABORATUARI DENEY RAPORU. Deneyin yapılış amacının ne olabileceğini kendi cümlelerinizle yazınız. T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FİZİK- LABORATUARI DENEY RAPORU Ad Soyad Numara Bölüm Grup Deney No Deneyin Adı Deneyin Amacı Teorik Bilgi Deneyin yapılış amacının ne olabileceğini kendi cümlelerinizle yazınız.

Detaylı

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik

Fizik 101-Fizik I Hareket Kanunları. Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Fizik 101-Fizik I 2013-2014 Hareket Kanunları Nurdan Demirci Sankır Ofis: 325, Tel:4331 Enerji Araştırmalrı Laboratuarı (YDB- Bodrum Kat) İçerik Kuvvet Kavramı Newton nun Birinci Yasası ve Eylemsizlik

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 17 Rijit Cismin Düzlemsel Kinetiği; Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MYO. FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLMİ -2010 ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK MYO. FİZİK VE MÜHENDİSLİK BİLMİ -2010 ÇALIŞMA SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ-2 KOCELİ ÜNİVERSİTESİ GÖLCÜK YO. FİZİK VE ÜHENDİSLİK İLİ - ÇLIŞ SORULRI VE ÇÖZÜLERİ- (m/s). nı anda harekete başlaan K e L araçlarının L lan=ol Hız-zaman grafiği şekildeki gibidir. t =7s unda K araçlar arasında

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 9. Konu AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 9. Konu AĞIRLIK MERKEZİ - KÜTLE MERKEZİ ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF NU ANATII 1. ÜNİTE: UVVET VE HAREET 9. onu AĞIRI EREZİ - ÜTE EREZİ ETİNİ VE TEST ÇÖZÜERİ 2 9 Ağırlık erkezi - ütle erkezi Etkinlik 1 in Çözümü Ağırlık erkezini Belirleme Düzgün yapılı topu şekildeki

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 207 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FİZİK TAMAMI ÇÖZÜMÜ ÇIKMIŞ SORUAR 203-204-205-206 Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT FİZİK ÇIKMIŞ SORUAR ISBN 978-605-38-780-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ

1. BÖLÜM FİZİĞİN DOĞASI - VEKTÖRLER DENGE - MOMENT - AĞIRLIK MERKEZİ 1. BÖLÜM FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ FİZİĞİN DĞASI - VEKÖRLER - DENGE - MMEN - AĞIRLIK MERKEZİ SRULAR 1. I. ork (x) II. Güç (P) III. Açısal momentum (L) Yukarıdakilerden hangisi

Detaylı

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30 4 eryüzünde Hareke es in Çözümleri. nokasından serbes bırakılan cisim, 4 lik yolu e 3 olmak üzere iki eşi zamanda alır. Cismin 4 yolu sonundaki ızının büyüklüğü ise yolu sonundaki ızının büyüklüğü olur..

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

İtme Momentum Açısal Momentum. Futbol da Şut (LAB 7) V = 8 m/s. m = 75 kg. P = 75x8 = 600 kg.m/s. Çarpışma öncesindeki toplam momentum

İtme Momentum Açısal Momentum. Futbol da Şut (LAB 7) V = 8 m/s. m = 75 kg. P = 75x8 = 600 kg.m/s. Çarpışma öncesindeki toplam momentum İtme Momentum Momentum Futbol da Şut (LAB 7) Doğrusal Momentum Doğru boyunca hareket eden bir cismin hareket miktarının (taşıdığı hareketin) ölçüsüdür Momentum bir cismin çarpma gücüdür Momentum un miktarı

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı