PROJE YÖNETİMİ. Y.Doç.Dr.Aydın ULUCAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PROJE YÖNETİMİ. Y.Doç.Dr.Aydın ULUCAN"

Transkript

1 PROJE YÖNETİMİ Y.Doç.Dr.Aydın ULUCAN

2 Proje Nedir? Belirlenmiş bir başlangıç ve bitişi olan birbirleri ile ilişkili faaliyetlerin, bir hedefe ulaşmak üzere planlı bir şekilde yürütülmesidir.

3 Projeler - Operasyonel İşler Projeler Geçici Çabalardır Tek seferliktir Başlangıcı ve sonu vardır Açık bir hedef ortaya konulmuştur Multi disiplinerdir Proje yöneticisi tarfından yönetilir Pekçok alt faaliyeten oluşur. Operasyonlar Süregelen işlerdir Tekrarlanırlar Fonksiyoneldir Gündelik faaliyetleri içerir. Sık değişmez Üretim miktarı ile ölçülür Fonksiyonel sınırlar dahilinde işlerle uğraşılır.

4 Neden Proje? Büyüme Teknoloji Rekabet Yeni Faaliyet Alanları Yasal Düzenlemeler EtkinliğiArtırma (hız, hassasiyet, güvenlik artırma, maliyet düşürme) İrrasyonel Nedenler (kaynak harcama, elemanları çalıştırma, personeli eğitme )

5 Proje Örnekleri Deprem Konutları Otoyol inşaatı Metro Internet şubesi kurma TanıtımKampanyası Lokanta açma Kitap Yazma Personel Eğitimi Enformasyon Sistemi Kurma Yeni Ürün Geliştirme Seçim Kampanyası Konser Organizasyonu YazılımGeliştirme Otomobil Kredisi Kampanyası Yeni Bir Cihazın Alımı Reklam Kampanyaları Araştırma ve Geliştirme Programları Şirket Birleşme ve Satınalmaları

6 Proje Yönetimi Projenin kapsam, süre, maliyet, işgücü, kalite düzeyi gibi gereksinimlerini bilgi, deneyim ve araçları kullanarak sistemli ve dengeli bir şekilde karşılayarak proje hedeflerine ulaşma sürecidir.

7 Projelerin Örgütle Entegre Yönetilmesi Müşteri Çevrenin Analizi Dış Örgüt misyonu, hedefleri, stratejileri Öncelikler İç Sistem İş DağılımAğacı Şebekeler Kaynaklar Maliyet Kapsam Projeler Projenin Uygulanması Çevre ve Kültür Organizasyon Liderlik Takımlar Ortaklar

8 Proje Yönetimi Sürecinin Teknolojik ve Sosyokültürel Boyutları Teknik Kapsam İDA Programlar Kaynak Dağılımı Tahmini Bütçeler İzleme Raporları Sosyokültürel Liderlik Problem Çözme Takım Çalışması Pazarlık Politika Müşteri Beklentileri

9 Proje Yönetimi Parçala Parçala Tanımla Birleştir İzle İDA (İş DağılımAğacı) Gannt Şeması Proje Şebekesi İşyükü Dengelemesi Finansal Durum İzleme Grafikleri

10 Proje Yaşam Döngüsü Tanımlama Planlama Yürütme Sonlandırma Çaba Düzeyi 1. Hedefler 2. Özellikler 3. Faaliyetler 4. Sorumluluklar 5. Takımlar 1. Programlar 2. Bütçeler 3. Kaynaklar 4. Riskler 5. İşgücü 1. İzleme Raporları 2. Değişiklikler 3. Kalite 4. Tahminler 1. Müşteri Eğitimi 2. Dökümantasyon 3. Kaynak Tahsisi 4. Personel Dağılımı 5. Kazanılan Dersler

11 Proje Yönetimi Aşamaları PROJE OPERASYONEL İŞ 1 1 PLANLAMA YÜRÜTME İZLEME İzleme Tablo, Grafik, Şebekeleri

12 Proje Planlaması Bir proje içindeki tüm faaliyetleri tanımlama ve bu faaliyetleri tamamlamak için gereken kaynakları tanımlama sürecidir.

13 Proje Planlama Sürecinin Çıktıları Projenin hedefi, alternatifleri ve fizibilitesi Yönetilebilir faaliyetlere ayrıştırılmış proje Kaynakları tahminleri ve kaynak planı Birincil proje programı Bir iletişim planı Belirlenmiş proje standartları Belirlenip değerlendirilmiş risk faktörleri Birincil bütçe İş tanımları Yukarıdakilerin hepsinin olduğu proje planı

14 Proje Hedefi SMART Specific (Özel) Measurable (Ölçülebilir) Attainable (Erişilebilir) Reliable (Güvenilir) Traceable (İzlenebilir)

15 Proje Özelliklerinin Belirlenmesi Ne ile Uğraşıyoruz? Süreç Geliştirme (maliyet, süre, performans) Bir fırsatı değerlendirme (talep, yeni ürün, yeni pazar, hizmete değer katmak) MIS avantajı (daha iyi bilgi toplama, daha etkin hizmet verme, daha hızlı hizmet verme, otomasyon) Müşteri ilişkilerini geliştirme (Yeni müşteri çekme, yeni pazara girme, segmentasyon)

16 Proje Özelliklerinin Belirlenmesi Niye uğraşıyoruz? Sürekli iyileştirme politikamız var (müşteri, çalışan, rakip, maliyet) Alternatifler neler? Varsayımlar, projeyi yapmamanın maliyeti, dışarı yaptırabilirmiyiz?) Proje tamamlanınca şu anda olmayan neye ulaşılacak?

17 Proje Özelliklerinin Belirlenmesi Konular projenin ilgilendirdiği herkes tarafından aynen anlaşılıyormu? Projeyi daha iyi anlamak için hangi tip ekspertizden yararlanabiliriz? Uzmanlar, önceki projeler, Yazılı döküman Süre ve kaynaklarla ilgili proje yapan ile sponsorun beklentileri neler?

18 Proje Özellikleri Rize ilinde, bireysel ve ticari müşterilere hizmet veren bir şube kurulması. Şube ilk altı ay içinde 5000 yeni hesap açacaktır kredi kartı verecektir. 5 trilyon TL lik kredi hacmine ulaşacaktır. İldeki Pazar payının 6 ay içinde %35 e çıkması gereklidir. Şubenin maliyetleri benzer ölçekteki şube maliyetlerini geçmemelidir. Şube 2 ay içerisinde faaliyetine başlamalıdır.

19 Proje Yönetimi Araçları İşyükü Dengeleme Grafiği İş Dağılım Ağacı Gannt Şeması Finansal Durum İzleme Grafiği Proje Şebekesi $

20 İş Dağılım Ağacı - İDA Work Breakdown Structure - (WBS) PY nin en önemli kavram ve araçlarından birisidir. Faaliyetlerin mantıksal olarak ayarlanmasıdır. Gerekli detay ve düzeyde hazırlanır. Proje kapsamının grafiksel portresidir.

21 İDA nın 3 Çıktısı Faaliyetler... Tanıtım karmasının seçilmesi Teklif toplanması... SÜRE Faaliyetlerin Gereksinim Duyduğu Kaynaklar MALİYET HEDEF İŞGÜCÜ MALZEME Faaliyetlerin Sırası (Öncelikler) Faaliyet Öncelik A - B A C A,B...

22 İDA nın Çıktılarını Belirleme Yöntemleri Toplantılar Önceki Projeler Uzman Görüşleri Kamu Kurumları, Meslek Odaları Internet gibi veri depoları

23 Gantt Şeması Proje yönetiminde popüler bir araçtır. Her faaliyetin sürelerinin çubuklarla gösterildiği bir grafiktir. Proje programının görsel şemasını oluşturur. Faaliyet bolluklarını* * da gösterir. *(projenin toplam süresini geciktirmeden, bir ffaliyetin süresinde yapılabilecek maksimum kısaltma)

24 Örnek Gantt Şeması A 2 B C D 10 E 18 F G H

25 Proje Şebekesinin Çizilmesi Proje şebekesi faaliyetlerin gösterildiği düğümler ve önceliklerin gösterildiği yaylardan oluşur.

26 Şebeke Çizim Kuralları C Kuralları Faal. Öncelik A - B A C B D B E E C... A B D

27 EB ES EB ES GB GS Olay Zamanları Zamanları A B GB GS ta tb 1. En Erken Olay Zamanları: Bir faaliyetin en erken başlayıp biteceği zamanlardır. İlk düğümden son düğüme doğru, ok yönünde hesaplanır. EBj = Maks {ESi} ES i =EB i +t i 2. En Geç Olay Zamanları: Bir faaliyetin en geç başlayıp biteceği zamanlardır. Son düğümden ilk düğüme doğru, okların tersi yönde hesaplanır. GS i = Min {GS j } GB i = GS i -t i 3. Faaliyet Bolluğu: Herhangi bir faaliyetin, projenin toplam süresini uzatmadan en fazla ne kadar geciktirilebileceğini verir. s = GBi -EBi Kritik yoldaki faaliyetlerin bolluğu sıfırdır.

28 ÖRNEK D Faaliyet Önceki F. Süre Personel A B A 1 1 C B 2 1 D A 4 1 E A 4 2 F E 4 1 G F,D,C A B C G E F Kritik Yol: A - E - F - G = 11 hafta

29 GANNT ŞEMASI Faaliyet Önceki F. Süre Personel A B A 1 1 C B 2 1 D A 4 1 E A 4 2 F E 4 1 G F,D,C 1 1 GANNT ŞEMASI HAFTALAR (1) A (1) B (1) C PERSONEL İŞYÜKÜ GRAFİĞİ (1) D (2) E (1) F (1) G Toplam İşyükü HAFTA

30 Örnek FAALİYET ÖNCEKİ FAALİYET SÜRE A - 6 B - 9 C A 9 D A 6 E B 6 F B 21 G C 12 H D,E 9 I H 6 J G,I 10

31 Finansal Durum İzleme Grafiği

32 Proje Tamalanma Analizi

33 Proje Takımı Farklı Bilgi Farklı Kültür Farklı Mekan İş Yaptıran İzleyen Mühendis Danışman İletişim Çatışma Firma İçi İş Bilgisi Ucuz Güvenli Proje Yöneticisi Firma Dışı Uzman Hatasız Tarafsız Mimar Bilgisayar Programcısı Operasyonel Personel Halkla İlişkiler Uzmanı Pazarlamacı Finansal Analist

34 Risklerin Sınıflandırılması RİSK ÖNGÖRÜLEBİLEN RİSKLER ÖNGÖRÜLEMEYEN RİSKLER MÜDAHALE EDİLEBİLEN MÜDAHALE EDİLEMEYEN MÜDAHALE EDİLEBİLEN MÜDAHALE EDİLEMEYEN

35 Proje Formları ve Kontrol Listeleri

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI

TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI TEMEL PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI GENİŞLETİLMİŞ DERS NOTLARI Sağlık Bakanlığı Proje Yönetimi Destek Birimi Hazırlayan G. Murat DENGİZ Ekim-2007 Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık Ambalaj Sanayi ve Tic.

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME

PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME PROJE YÖNETİMİ GENEL BİLGİLENDİRME İpek KOSTAK İLERİAK Çevre Mühendisi - Yönetim Danışmanı ÇEVRE Mühendisliği - Yönetim ve Proje Danışmanlığı IPC ÇEVRE MÜH. MÜŞ. ve DAN. HİZM. San. Ve Tic. Ltd. Şti 1570

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Projenin Planlanması İnsan Kaynaklarının Planlanması Tedarik Planlaması Risk Yönetimi Planlama İnsan Kaynaklarının Planlanması Proje için gerekli

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI

BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI BĐLGĐ TEKNOLOJĐLERĐ PROJE YÖNETĐMĐ ve BAŞARI KOŞULLARI Yüksek Lisans Tezi Nuray ESATOĞLU Ankara-2010 T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL

Detaylı

Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi. Meriç Aykol

Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi. Meriç Aykol Mersis Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Proje Yönetimi Meriç Aykol Neden Proje Yönetimi Gartner Institute un BT sektörü araştırması Projelerin %74 ü başarısız ya da maliyet/zaman hedeflerini aşıyor

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Yarıyıl Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları Ders Kodları T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları

Detaylı

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar

1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar 1 Proje Yönetimi: Tanımlar, Temeller, Dernekler, Yayınlar Öğrenme Hedefleri Bu bölümü okuduktan sonra, 1. Proje yönetiminin işlevini, önemini, kapsamını, ilişkilerini açıklayabilirsiniz, 2. Projeleri tanımlama,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması SPP. Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012

Stratejik Pazarlama Planlaması SPP. Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012 Stratejik Pazarlama Planlaması SPP Gürcan Banger 21 Mayıs - 17 Haziran 2012 İşletme ve değişen pazar fırsatları arasında stratejik uyum nasıl geliştirilir ve korunur? İşletmenin sürdürülebilir büyümesi

Detaylı

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için

sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için sadece BİLEN değil YAPA BİLEN olmak için 1 Gensis Kalite Yönetim Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic. Ltd. Şti., reel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Yönetim Sistemleri,

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ.

ETKİN SÜREÇ YÖNETİMİ VE ISO 9001:2000 STANDART BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. Daha iyi, iyinin düşmanıdır Kapak Tasarım Reklama Ajans Mizanpaj ve Baskı Reklama Ajans Copyright 2004, Standart Belgelendirme Ltd.Şti. Bu kitabın tüm yayın hakları Standart Belgelendirme Ltd.Şti. ne ait

Detaylı

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ

HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ HİZMETLERİMİZ A-REHBERLİK HİZMETLERİ A-1. TKY ve Araçları Rehberliği A-2. EFQM Mükemmellik Modeli Rehberliği A-3. Yönetim Sistemleri Kurma Çalışmaları (ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000)

Detaylı

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim

Biymed. Eğitimlerimiz. Eğitim ve Danışmanlık. Bilgi Yönetimi Mühendislik Eğitim ve Danışmanlık. Biymed Eğitim Eğitimlerimiz Bilgi Yönetimi Mühendislik BiYMED BiYMED Danışmanlık, uzman kadrosu ile danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sağlar. BiYMED Danışmanlık, müşterilerine hizmet almak istedikleri alanlarda

Detaylı

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT

PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT PROJE YÖNETİMİ Öğr. Gör. Berivan POLAT Kaynaklar: Prof.Dr.Oktay GÜVEMLİ, Yatırım projelerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi, Bilim teknik, 4.baskı Hava Kuvvetleri III.Hava Ġkmal Bakım Merkezi Komutanlığı

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

A project implemented by. This project is funded for Innovation and Change in Turkey. ITC-ILO and DeLeeuw International

A project implemented by. This project is funded for Innovation and Change in Turkey. ITC-ILO and DeLeeuw International TEBRİKLER!!! Hibe Faydalanıcıları a a için Hibe Projesi Uygulama, İzleme ve Satın Alma Eğitimi 04-08 08 Aralık 2006 11-1515 Aralık 2006 Tanışma Sizi tanıyalım Hoşgeldiniz!!! Proje / İş tecrübeniz / Varsa

Detaylı

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi

ENTEGRE EL KĠTABI. ONAYLAYAN Genel Müdür. HAZIRLAYAN Yönetim Temsilcisi. Doküman No Sayfa No Revizyon No Yayın Tarihi DOKÜMAN NO: EEK 03.01.2013 : 2 / 32 ĠÇĠNDEKĠLER. Çapraz Entegre Çizelge 3 0. Firma Bilgileri 5 Firma Tanıtımı 6 1. Kapsam 9 1.1. Genel 9 1.2. Uygulama 9 2. Atıfta Bulunulan Referanslar 9 3. Terimler ve

Detaylı

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN

YAZILIM PROJE YÖNETİMİ. Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN YAZILIM PROJE YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Hacer KARACAN İçerik Proje Yönetimine Giriş Proje Yönetim Süreçleri Proje Organizasyonları Proje Beratının Hazırlanması Proje Yönetimine Giriş Proje; bir ürün veya hizmet

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI

SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI SÜREÇ YÖNETİMİ, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERI YRD. DOÇ. DR. T. ERMAN ERKAN PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 25-26 KASIM 2010 1 SUNUM

Detaylı

E Ğ İ T İ M KONU & İÇERİKLERİ 2 0 1 4 2 0 1 5

E Ğ İ T İ M KONU & İÇERİKLERİ 2 0 1 4 2 0 1 5 E Ğ İ T İ M KONU & İÇERİKLERİ 2 0 1 4 2 0 1 5 1. Süreç Yönetimi & Süreçlerle Yönetim 2. Problem Çözme Teknikleri 3. Proje Yönetimi 4. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 5. Depo ve Stok Yönetimi 6. Kısıtlar

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

Eğitim Konusu : Makine Mühendisi & TQM. Eğitim Uzmanı Yönetim Sistemleri Uzmanı, QMS.Baş Denetçi

Eğitim Konusu : Makine Mühendisi & TQM. Eğitim Uzmanı Yönetim Sistemleri Uzmanı, QMS.Baş Denetçi KALDER İzmir Şubesi EĞİTİM SEMİNERLERİ Eğitim Konusu : ÜRETİM PLANLAMA ve STOK YöNETiMi EĞiTiMi Eğitimin Tarihi : 27-01- 2010 Eğitim Yeri : Ege İhracatçı Birlikleri Eğitim Salonu, Alsancak - İZMİR Eğitmen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

İ.T.Ü. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DAL SEÇİMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

İ.T.Ü. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DAL SEÇİMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İ.T.Ü. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DAL SEÇİMİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER Bölüm Başkanı Mesajı... 2 Dal (Opsiyon) Seçim Süreci... 3 Dal Sisteminin Tanıtımı... 4 Dal (Opsiyon) Seçim

Detaylı

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ

ÜNİTE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER HEDEFLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİŞİM SÜRECİ Giriş Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Gelişim Süreci İşletme Fonksiyonlarının Entegrasyonu Tedarik Zinciri Yönetimi Tzy nin Kavramsal Çerçevesi

Detaylı

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir.

Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. YETKİNLİKLER TEMEL YETKİNLİKLER Başarı ve Çaba: Yaptığı işte daima başarılı olmayı hedefler ve bu doğrultuda gereken her türlü çabayı gösterir. Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik olarak edindiği bilgileri çalışma

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015

EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 EXECUTIVE YÖNETİM, LİDERLİK, STRATEJİK PLANLAMA ve DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ 2015 Eğitimlerin Amacı İçerikler Eğitmenler Genel Yaklaşımlar Referanslar AMACIMIZ 2000 li yılların en belirgin özelliklerinden

Detaylı