SİSTEM GENEL GÖRÜNÜMÜ. Proje Yetkilisi : Aycan SÜTAL GİRİŞ. ŞEKİL 1: Sistem Genel Görünümü. RS232-RS485 Konvertör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİSTEM GENEL GÖRÜNÜMÜ. Proje Yetkilisi : Aycan SÜTAL aycansutal@hotmail.com GİRİŞ. ŞEKİL 1: Sistem Genel Görünümü. RS232-RS485 Konvertör"

Transkript

1 Otomatik Sıcaklık ve Nem Kayıtçısı THL-R Proje Yetkilisi : Aycan SÜTAL GİRİŞ THL- bir veya birden fazla noktadaki sıcaklık ve nem bilgilerinin sürekli olarak izlenmesi ve kayıt edilmesi ihtiyacı olan yerlerde kullanılmak üzere network yapısında tasarlanmış bir Otomatik Sıcaklık ve Nem Kayıt Sistemidir. Özellikle silah ve mühimatın saklandığı cephaneliklerde, test ve kalibrasyon merkezlerinde, ilaç ve diğer tıbbi malzemenin muhafaza edildiği depolarda, kan ve kan ürünlerinin saklandığı merkezlerde yaygın olarak kullanılmaktadır ŞEKİL : Sistem Genel Görünümü SİSTEM GENEL GÖRÜNÜMÜ Sistem; Bilgisayar, RS - RS Konvertör ve Sensör Modül lerinden meydana gelmektedir. RS - RS Tekrarlayıcı ünit kullanılarak sistem yapısı istenildiği oranda büyütülebilmektedir. Sistem bileşenlerinin genel bağlantısı Şekil de gösterilmektedir. Bilgisayar olarak seri port u olan, Win, NT, Me, K, XP işletim sistemine sahip herhangi bir bilgisayar kullanılabilir. RS - RS Konvertör ünitesi bilgisayarın seri port una bağlanarak Bilgisayar ile Sensör Modüllerinin arasındaki farklı veri iletim formlarını birbirlerine uygun hale getirir. Konvertör ünitesinde adet RS çıkışı mevcut olup her bir veri çıkış hattı 00 metre kablo mesafesine kadar uzatılabilmekte ve veri hatları üzerine adet Sensör Modülü bağlanabilmektedir. Bu şekildeki bir sistem yapısında adet Konvertör üniti kullanılarak toplamda adet Sensör Modülü bağlanabilmektedir. Kullanılan veri hattı üzerinde bilgisayardan sensör modüllerine veya sensör modüllerinden bilgisayara doğru çift yönlü veri PC Modül Modül Modül RS-RS Tekrarlayıcı RS-RS Konvertör RS-RS Tekrarlayıcı RS-RS Tekrarlayıcı Page

2 THL-R iletimi kullanılmaktadır. Sistem yapısının genişletilmesi veya kablo mesafesinin uzatılması gerektiği durumlarda Tekrarlayıcı ünit kullanılarak istenilen genişlikte bir sistem yapısı oluşturulabilir veya istenilen oranda kablo mesafesi artırılabilir. Tekrarlayıcı ünüt üzerinde adet RS giriş adet RS çıkış mevcuttur. Bu sayede Sensör Modüllerinin dağınık olduğu durumlarda kablolamayı kolaylaştırmak ve kullanılan kablo miktarını azaltmak için düğüm noktası oluşturulabilir. Bu sayede bir RS hattını üç kola ayırarak çeşitli kablolama yolları elde edilebilir. Sisteme bağlanan bütün sensör modülleri kimlik numarasına sahiptir ve veri trafiğinin düzenlenebilmesi için herhangi bir sensör modülü için kullanılan kimlik numarası sistem üzerindeki diğer bir sensör modülü için tekrar kullanılamaz. RS- KABLO YAPISI Öncelikle sensör modüllerinden toplanan verilerin depolanacağı bilgisayarın uygun bir mahalde tesis edilmesi gerekmektedir. Veri iletiminde kullanılacak olan kablonun Şekil deki belirtilen kablolama örneklerine uygun olarak, sıcaklık ve nem ölçümü yapılacak noktalardan geçecek şekilde tesis edilmesine ve RS veri iletimine uygun olmasına dikkat edilmelidir. Sistemin sağlıklı çalışması için veri iletim kablosunun yüksek gerilim hatlarına ve elektrik motorları gibi yüksek parazit kaynaklarına yaklaştırılmamasına özen gösterilmelidir. Şekil : Sensör Kontrol ve Kayıt Programı Şekil : RS - RS Konverter C/A Şekil : Kablolama örnekleri Şekil : RS - RS Tekrarlayıcı C/A (a) (d) (b) (e) (c) (f) MONTAJ a,b,c Doğru d,e,f Yanlış THL sistemi; Bilgisayar, Sensör Kontrol ve Kayıt Programı Şekil, Konvertör Üniti (C/A) Şekil, Tekrarlayıcı Ünit C/A (opsiyonel) Şekil, Sensör Modülü / Modülleri (SHT) Şekil ile montaj sahasının ölçülerine bağlı olarak yeterli miktarda RS standartlarına uygun Veri İletim Kablosundan meydana gelmektedir. Tekrarlayıcı ünit kullanımı gerekli olduğu haller dışında zorunlu değildir. ŞekilL : Sensör Modül SHT Sonlandırma Bağlantısı J RS Voltaj Indikatörü Sıcaklık Nem Sensörü Page

3 C / A K O N V E R T E R Sensör Kontrol ve Kayıt Programının Bilgisayara Yüklenmesi THL- paketi ile birlikte gelen CD içindeki kontrol programını yükleme talimatlarına uygun şekilde bilgisayarınıza yükleyin. Yükleme işlemi t a m a m l a n d ı k t a n s o n r a b i l g i s a y a r ı n ı z ı n C:\ProgramFiles bölümünde THL adında bir klasör oluşturulduğunu göreceksiniz. Bu klasörün adını ve bulunduğu yeri değiştirmeyin. Programı çalıştırdıktan sonra aynı klasör içerisine 0xx_Records adında MS Access veri tabanı dosyasının oluşturulduğunu göreceksiniz. Sensör Modüllerinden alınan Sıcaklık ve Nem verileri, veri tabanında aylara göre ayrı ayrı oluşturulan tablolara kayıt edilir. Konvertör Ünitinin PC ye Bağlanması Paket ile birlikte gelen RS kablosunun DBF jakını bilgisayarınızın seri portuna irtibatlandırın. Kablonun diğer ucundaki DBF jakını Konvertör Ünitinin DBM jakına irtibatlandırın. Konverter ünitinin voltaj kablosunun bağlanması esnasında fişin şebeke pirizine irtibatlı olmadığına dikkat ederek 0 VAC voltaj bağlantı kablosunun açık olan uçlarını Konvertör Ünitinin J indeki klemense uygun bir tornavida ile irtibatlandırarak Şekil deki Bilgisayar ile Konvertör Üniti arasındaki RS bağlantısını gerçekleştirin. ŞEKİL : RS Kablo Bağlantısı PC THL-R RS Kablo RS Veri Kablosunun Konvertör Ünitine Bağlanması Sensör Modüllerinden gelen veri kablosunu ( CAT kablo kullanıldığı varsayılmıştır) Şekil de gösterildiği gibi DBM jakına lehimleyin. Jakın plastik tutucusunu uygun şekilde monte edin. Konvertör ünitine bağlanacak varsa diğer veri kablolarına da aynı işlemi uyguladıktan sonra veri kablosundaki DBM jaklarını Konvertör üniti üzerindeki DBF RS veri çıkış jaklarına uygun Şekilde irtibatlandırın. C/A KONVERTÖR Şekil : RS Veri Kablosunun Konverter Üniti ne Bağlanması DBF(Dişi) RS VERİ KABLOSU RS+ RS- RS+ RS- TOPRAK RS VERİ KABLOSU RS+ RS- RS+ RS- TOPRAK RS VERİ KABLOSU # RS+ RS- RS+ RS- TOPRAK Page

4 THL-R Şekil : Sensör Modüllerinin Veri Kablosuna Bağlanması Sensör Modüllerinin veri kablosuna bağlantısını Şekil da gösterildiği gibi yapın. RS+ ve RS- sinyal uçlarını doğru şekilde bağladığınızdan emin olun. Harici Voltaj Kaynağının (+) ucunu RS veri kablosunun Turuncu ve Turuncu-Beyaz kollarına, (-) ucunu Kahverengi ve Kahverengi-Beyaz kollarına bağlayın. Harici Voltaj Kaynağı olarak VDC çıkışlı enaz Watt gücünde herhangi bir voltaj adaptörü kullanılabilir. Harici Voltaj Kaynağına bağlanacak Sensör Modül sayısı veri kablosunun uzunluğu, tel kesidine bağlı olarak değiştiğinden Sensör Modüllerinin girişindeki (Kırmızı ve Siyah kablolar) Besleme voltajının VDC nin altına düşmeyecek şekilde Harici Voltaj Kaynağını uygun noktalarda konumlandırın. Sistem büyüklüğüne bağlı olarak uygun noktalara birden fazla Harici Voltaj Kaynağı kullanılabilir. Ekranlı Veri Kablosu kullanıldığında, kablo ekranını uygun noktalardan toprağa bağlayın. Sıcaklık ve Nem değerlerinin doğru şekilde okunacağı uygun ve korunaklı bir yere sabit şekilde monte edin. Devreye almadan önce bütün bağlantıların doğru şekilde yapıldığını tekrar kontrol edin. Bu kontrollerden sonra Konvertör Ünitinin ve varsa Tekrarlayıcı ünit/ünitlerin 0VAC voltaj kablolarını şebeke prizine irtibatlandırın. Sensör Mödüllerindeki kırmızı renkli Voltaj Indikatör Şekil : Sensör Modüllerinin RS veri kablosuna(cat) Bağlanması DBM RS VERİ KABLOSU... HARİCİ VOLTAJ KAYNAĞI Page

5 SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI THL- sistemini çalıştırmak için bilgisayarınızdaki Programlar klasöründeki THL- ikonuna tıklayın. Seri port ayarlarını ve Kayıt Zaman Aralığı değerini Şekil 0 daki pencerede gösterildiği gibi uygun şekilde yapın. Sensör Modüllleri için seri port çalışma değerleri aşağıda olduğu gibidir: Baud: 00 Parity: None Data: Stop: Flow: comnone OK butonuna tıkladıktan sonra Şekil deki pencerede, Sensör Modüllerinden gelen Sıcaklık ve Nem bilgileri görünecektir. Ancak ayarlamış olduğunuz Kayıt Zaman Aralığına ulaşıldığında Sıcaklık ve Nem değerleri Veri Tabanı üzerine kayıt edilecektir. Alınan Sıcaklık ve Nem değerleri ekranda göründüğünde ayrıca günlük Max ve Min değerlerde aktif olacak ve günlük olarak Sıcaklık ve Nem değerlerinin ulaştığı Maksimum ve Minimum değerler kayıt zamanı ile birlikte ekranda gösterilecektir. Şekil deki pencerede gösterilen S.No sütunu, Ana Ekranda her Sensör Modülü için ayrılmış bölüm numaralarıdır. ID sütünu kullanılan Sensör Modülü nün sistem üzerindeki tanıtım numarasıdır. Location Name sütünu Sensör Modülünü yerleştirdiğiniz mahallin tarafınızdan bilinen adının yazıldığı yerdir. Temperature Max ve Temperature Min sütunları Sensör Modülünü yerleştirdiğiniz mahaldeki sıcaklığın hangi değerlerin dışına çıktığında alarm verileceğinin belirlendiği yerdir. Humidity Max ve Humidity Min sütünları Sensör Modülünü yerleştirdiğiniz mahaldeki nem in hangi değerlerin dışına çıktığında alarm verileceğinin belirlendiği yerdir. Birlik Adı sütunu sistemin çalıştırıldığı yerin tanıtım adıdır. THL programını ilk defa çalıştırdığınızda bu sayfadaki tanımlamaları Sensör Modüllerini yerleştirdiğiniz şemaya uygun şekilde mutlaka yapın. Herhangi bir mahalle yerleştirdiğiniz Sensör Modülünden gelen sıcaklık ve nem bilgilerini Ana Ekrandaki bölümlerden hangisinde görmek istiyorsanız bahse konu mahaldeki Sensör Modül ID sini ilgili S.No bölümüne yazın. Böylece RS network üzerindeki yerleştirme sırasına bağlı kalmaksızın Ana Ekran üzerinde kendiniz uygun gördüğünüz sıralamayı yapabilirsiniz. RS network üzerine Sensör Modülünü bağlamış olsanız bile bu pencerede sisteme tanıtmadığınız Sensör Modüllerinden sıcaklık ve nem bilgilerini alamazsınız. Sıcaklık ve Nem için girdiğiniz maksimum ve minimum değerlerin birbirleri ile uyumlu şekilde seçildiğinden emin olun. Tanımlamaları yaptıktan sonra OK butonuna tıklayın ve Ana Ekrana geçin. Ana Ekran üzerinde Sensör Modüllerinden gelen sıcaklık ve nem bilgileri saniyelik periyotla yenilenecektir. Gelen bilgiler tanımlamış olduğunuz maksimum ve minimum limitlerinin içinde ise bilgiler YEŞİL, limitlerin üzerinde ise KIRMIZI, limitlerin altında ise SARI renk ile gösterilecektir. Limitlerin dışında bir bilgi geldiğinde ve Ana ekrandaki Alarm Sound kutusu işaretli ise sesli alarm devreye girerek kullanıcıyı sesli olarak ikaz edecektir. Sesli ikaz Ana ekrandaki Alarm Sound kutusundaki işaret kaldırılana kadar devam edecektir. Sisteme tanıtılmış Sensor Modüllerinden cevap alınmadığında Ana Ekran üzerinde ilgili Sensör Modülünün bölümünde TURUNCU renk ile **.* c ** RH ibaresi yazılacaktır. Sisteme tanıtılmayan bölümler ise Ana Ekran üzerinde boş olarak gösterilecektir. THL-R Şekil 0: Seri Port ve Kayıt Aralığı Ayarı Şekil : Sensör ID Seçimi ve Alarm Değerleri Şekil : Ana Ekran Görüntüsü Page

6 THL-R Page Esenler mah. Özlem Kayalı sk. No:/ 00 Çanakkale

electrosec electrosec AC-063 GÜVENLİK AMAÇLI PROXIMITY ON-LINE KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ Montaj ve Programlama Kılavuzu

electrosec electrosec AC-063 GÜVENLİK AMAÇLI PROXIMITY ON-LINE KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ Montaj ve Programlama Kılavuzu R electrosec electrosec AC-063 GÜVENLİK AMAÇLI PROXIMITY ON-LINE KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ R Montaj ve Programlama Kılavuzu R electrosec İÇİNDEKİLER Sistem Özellikleri...Sayfa 3 Teknik Özellikler Garanti

Detaylı

T-9000 OPERATÖR EL KİTABI

T-9000 OPERATÖR EL KİTABI MALİVOR ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. TANK SEVİYE İZLEME VE ALARM SİSTEMİ T-9000 OPERATÖR EL KİTABI SİSTEM TANITIMI Ultrasonik Seviye Transmitteri,( Ultrasonic Level Transmitter ) endüstride

Detaylı

Güvenlik Şartları. Uyarılar GEM-15 RTU

Güvenlik Şartları. Uyarılar GEM-15 RTU Güvenlik Şartları DİKKAT: Bu kullanım kılavuzuna uyulması, cihazın arızasız çalışması ve garanti haklarının kaybolmaması için şarttır. Bu nedenle, cihaz devreye alınmadan önce bu kullanma talimatı dikkatlice

Detaylı

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ

ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ ŞARTNAMESİ Sayfa - 2 ADRESLİ YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL TANITIM 1.1. Yangın

Detaylı

ETHERNET MIFARE KART OKUYUCU/YAZICI

ETHERNET MIFARE KART OKUYUCU/YAZICI ETHERNET MIFARE KART OKUYUCU/YAZICI KULLANIM KLAVUZU İçindekiler UYARILAR... 3 TEKNİK ÖZELLİKLER... 4 1. TANIM... 5 2. FİZİKSEL ÖZELLİKLER... 5 2.1. Elektriksel Özellikler... 5 2.2. Boyutlar... 5 3. ELEKTRONİK

Detaylı

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu

1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu 1 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. 2 AirTies Wav-180 Kullanım Kılavuzu Kılavuza Genel

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

TMT 1050 HAREKET ALGILAMA C

TMT 1050 HAREKET ALGILAMA C MALİVOR ELEKTRİK ELEKTRONİK TMT 1050 HAREKET ALGILAMA CİHAZI KULLANIM KILAVUZU İLETİŞİM BİLGİLERİ; ŞİRKET; MALİVOR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. ADRES; Bağlarbaşı mah. Kooperatif cad. No:1

Detaylı

VW2W100 KABLOSUZ SİSTEM ALICI / VERİCİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

VW2W100 KABLOSUZ SİSTEM ALICI / VERİCİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU VW2W100 KABLOSUZ SİSTEM ALICI / VERİCİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU GENEL AÇIKLAMA Finder kablosuz ürünler; kablolamanın mümkün olmadığı, yüksek mimari hassasiyetin önemli olduğu özel alanlar için uygundur.

Detaylı

TYPE TEST OIML R76/EN45501

TYPE TEST OIML R76/EN45501 TYPE TEST TYPE TEST OIML R76/EN45501 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma

Detaylı

Combustion For Industry. SMD 1 Tanımı : ( Smart Motor Driver )

Combustion For Industry. SMD 1 Tanımı : ( Smart Motor Driver ) SSM SMD SMART SERVO MOTOR SİSTEMİ Combustion For Industry SMD 1 Tanımı : ( Smart Motor Driver ) SMD 1 Kontrol ünitesi, yanma prosesine ve saha mühendisine en uygun çözüm için Era Ltd.Şti. üretim portföyünde

Detaylı

MP615P/MP625P Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz

MP615P/MP625P Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu. Hoş Geldiniz MP615P/MP625P Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu Hoş Geldiniz İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...7 Projektörün özellikleri... 7 Ambalaj içeriği... 8 Projektörün dışardan görüntüsü...

Detaylı

Kaçak Akım Haritacısı Kullanıcı Kitabı. Rev 0 July 2002

Kaçak Akım Haritacısı Kullanıcı Kitabı. Rev 0 July 2002 Kaçak Akım Haritacısı Kullanıcı Kitabı Rev 0 July 2002 Kaçak Akım Haritacısı-Kullanıcı Kitabı Güvenlik Uyarıları Kullanım kitabı dahilinde iki seviye uyarı ifadesi kullanılmaktadır. Bunlar: UYARI. Bu ifade,

Detaylı

AIRGUARDIAN COMPACT MEDİKAL GAZ ALARM CİHAZI KULLANMA KLAVUZU

AIRGUARDIAN COMPACT MEDİKAL GAZ ALARM CİHAZI KULLANMA KLAVUZU MİKROSİM ELEKTRONİK OTOMASYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. AIRGUARDIAN COMPACT MEDİKAL GAZ ALARM CİHAZI KULLANMA KLAVUZU Donanım Versiyon : Yazılım Versiyon : Kullanım yeri ve amacı AirGuardian Compact Medikal

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ PLC DE PANEL KULLANIMI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

minova teknoloji Telemetri Sistemi Kurulum ve Montaj Klavuzu

minova teknoloji Telemetri Sistemi Kurulum ve Montaj Klavuzu Telemetri Sistemi Kurulum ve Montaj Klavuzu V.0 Doküman Hakkında : Bu doküman, telemetri ve/veya araç takip cihazı ve benzeri donanımları kurulumu konusunda deneyim sahibi veya otomasyon sistemleri konusunda

Detaylı

SP920 Dijital Projektör. Kullanıcı Kılavuzu

SP920 Dijital Projektör. Kullanıcı Kılavuzu SP920 Dijital Projektör Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Önemli güvenlik talimatları...3 Giriş...6 Projektörün özellikleri...6 Ambalaj içeriği...7 Projektörün dış görüntüsü...8 Kumandalar ve işlevleri...9

Detaylı

BlueGate PRI FCT Cihazı Kurulum ve Yönetimi Hakkında Faydalı Bilgiler

BlueGate PRI FCT Cihazı Kurulum ve Yönetimi Hakkında Faydalı Bilgiler BlueGate PRI FCT Cihazı Kurulum ve Yönetimi Hakkında Faydalı Bilgiler (2013 - Sürüm 1.0) UYARI BlueGate marka ISDN-PRI model FCT cihazının kurulumu ve yönetimi hakkında yararlı bilgiler içeren bu belgede

Detaylı

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu TDD-278 Rev.6 Harezmic Kullanma Kılavuzu Sayfa 1 / 32 MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu İÇİNDEKİLER No Bölüm Sayfa 1 Giriş 3 2 Uyarılar

Detaylı

GLOBAL FIRE YANGIN ALARM TÜM SERİSİ YANGIN ALARM PANELLERİ TÜM SERİSİ, DEDEKTÖRLER TÜM SERİSİ,MODÜLLER, SİRENLER, ÇAĞRI BUTONLARI VE AKSESUARLARI JUNO-NET PANEL ve AKSAMLARI Juno Net 1-4 Loop Juno Net

Detaylı

Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300

Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300 KULLANMA KILAVUZU Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300 LPC 300 Elektronik Basınç Kalibratörü LPC 300 Kullanma Kılavuzu İLK KULLANIMDAN ÖNCE PİLİ 8-12 SAAT ARJ EDİNİZ (2. Bölüm Sayfa 6 bakınız) DRUCK &

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Operatör Paneli DOP11B Baskı 02/2007 11503173 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

TROIA F36 Parmakizi+Şifre ve PERGOMON F36D Parmakizi + Proximity Kart Okuyucu Terminalleri KULLANIM KILAVUZU

TROIA F36 Parmakizi+Şifre ve PERGOMON F36D Parmakizi + Proximity Kart Okuyucu Terminalleri KULLANIM KILAVUZU TROIA F36 Parmakizi+Şifre ve PERGOMON F36D Parmakizi + Proximity Kart Okuyucu Terminalleri KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterilerimiz; Parmak izi Kontrollü ve Proximity Kart Okuyuculu Polimek TROIA ve/veya

Detaylı

GE Measurement & Control. DigitalFlow XGM868i. Genel Amaçlı Gaz Akışı Aktarıcısı (1 ve 2 Kanal) Başlangıç Kılavuzu

GE Measurement & Control. DigitalFlow XGM868i. Genel Amaçlı Gaz Akışı Aktarıcısı (1 ve 2 Kanal) Başlangıç Kılavuzu GE Measurement & Control Akış DigitalFlow XGM868i Genel Amaçlı Gaz Akışı Aktarıcısı (1 ve 2 Kanal) Başlangıç Kılavuzu 910-197U-TU Revizyon F Ocak 2014 DigitalFlow XGM868i Genel Amaçlı Gaz Akışı Aktarıcısı

Detaylı

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341 Kablosuz yaşam Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5341 7/24 destek hattı 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri 4 1.2 Kutu

Detaylı

İçindekiler. İçindekiler

İçindekiler. İçindekiler İçindekiler ÖNSÖZ ISISO 6000/6100 serisi inverter satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yüksek performans ihtiyaçlarını karşılamak için, ISISO 6000/6100 serisi çeviriciler düşük hızda ve düşük gürültü

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar patriot Bu kullanma kılavuzu Piranha Patriot için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2010 Piranha. Tüm hakları

Detaylı

ENERJİ TAKİP YAZILIMI. elektrometre, elektropan ın tescilli markasıdır.

ENERJİ TAKİP YAZILIMI. elektrometre, elektropan ın tescilli markasıdır. ENERJİ TAKİP YAZILIMI elektrometre, elektropan ın tescilli markasıdır. Giriş Değerli Müşterimiz, Yazılımınızı verimli bir şekilde kullanmak için bu kılavuzun tamamını dikkatle okumanızı ve bir başvuru

Detaylı

IFS ES2001-4P-4T Kullanım Kılavuzu

IFS ES2001-4P-4T Kullanım Kılavuzu IFS ES2001-4P-4T Kullanım Kılavuzu P/N 1072680 REV A ISS 09MAY14 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Kullanım amacı Sertifikasyon FCC uyumu ACMA uyumu Kanada Avrupa Birliği direktifleri İletişim

Detaylı

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271

2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem. Kullanım kılavuzu. One touch setup Simple & easy to use. Air 6271 2 VoIP Portlu Kablosuz ADSL2+ Kablosuz Modem yaşam Kullanım kılavuzu Air 6271 One touch setup Simple & easy to use 7/24 people destek support hattı 0 +90 212 212 444 4440 0239 T L İçindekiler Kılavuza

Detaylı