Modern Control Products

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Modern Control Products"

Transkript

1 KIP-PDU Series Power Distribution Units with Time Slicing Functions Series Operation Manuel Outlet Control Time Functions Temperature Humidity Voltage Monitoring Current Monitoring Door Switches Air Pressure Air Switch Water Switch IP Camera Modern Control Products Patent No:TR Kul Elektronik Teknolojileri-2007

2 İçerik Tablosu KIP-PDU serisi güç kontrol ve ortam izleme serisi Genel Özellikleri Bakış Güvenli kullanım koşulları Güvenli operasyon sınırları Uluslararası elektrik sembolleri Fabrika ayarları ve şifrenin unutulması Kurulum veayarlar NetworkAyarları ve Kullanımı NetworkAyarları ve DiğerAyarlar Modül IPAyarları Ayarları Zaman Sunucuları Ağ üzerinden bilgisayarları uyandırma(wol) SensörAyarları Kullanıcı Ayarları Cihaz isimlendirme Kamera Sekmesi Güç Ölçümleri NAT örnerkleri Sıkça Sorulan Sorular Garanti Kapsamı 1

3 KIP-PDU serisi güç kontrol ve ortamizleme serisi Basic KIP-PDU11: 'nun tüm özelliklerinin yanı sıra kamera desteği içerir. KIP-PDU12: nun tüm özelliklerinin yanı sıra sıcaklık, nem, hareket algılama, kapı kontakları desteği içerir. KIP-PDU13: 'nun yanı sıra güç tüketimleri ölçer. KIP-PDU20: 100Mbit, ardışıl bağlanabilme, sıcaklık, nem, hareket algılama, kapı kontakları, akım ve gerilim izleme, güç tüketimi ölçümü. KIP-PDU21: KIP-PDU20 nin tüm özelliklerinin yanında kamera desteği içerir. KIP-PDU30 GSM Özellikleri: KIP-PDU30 SMS tabanlı KIP-PDU31 SMS, GPRS, EGDE üzerinden, KIP-PDU32 SMS, GPRS, EGDE,3G üzerinden çalışır. Sıcaklık, nem, hareket algılama, kapı kontakları, akım ve gerilim izleme, ve güç tüketimi ölçüm desteği içerirler. KIP-PDU31,KIP-PDU32 kamera desteği içerir. KIP-PDU40 Wireless Özellikleri: KIP-PDU b/g KIP-PDU41 Zigbee KIP-PDU42 Bluetooth desteği içerir. 2

4 3

5 4

6 Güvenli kullanımkoşulları Uyarı:Elektrik şokunu ve yaralanmaları önlemek için aleti kullanmadanöncegüvenlikkurallarını dikkatleokunuz. Cihazgövdesinikontrolediniz.Hasarlı isekullanmayız. Cihazabelirtilengerilimdendahayüksekbirgerilimvermeyiniz. Cihazüzerindekiprizlere,uygunelektrikfişidışındaherhangibircisim sokmayınız. Cihaza takılan elektrik fişleri, priz içerisine sallanmayacak şekilde yerleştiriniz. Çocuklarınerişemeyeceği şekildeyerleştiriniz. Ethernetgirişinibirhub/switch/router/dsl/gatewayüzerindenalınız. Yüksek nem, yüksek sıcaklık, patlayıcı ve yüksek manyetik alanlı ortamlardakullanmayınızvesaklamayınız. Cihaz prizlerine takılı başka bircihazı sökmeden önce, ilgiliprizi OFF konumunagetiriniz. Cihazın iç devresine müdahale etmeyiniz. Kazaya ve cihaza zarara sebepolursunuz. Hafifnemlibezilesiliniz. Cihaziçkullanımiçinyapılmıştır. 5

7 Güvenli operasyon sınırları Cihaz VAC şebekesistemlerinebağlanabilir. Ethernet bağlanır. Uluslararası elektrik sembolleri girişi CAT-5,CAT-6 üzerinden RJ45 tipi konnektör ile Cihaz üzerindeki prizler 240VAC/8A (1920Watt) maksimum açma kapama kapasitelidir. Bu güçten daha büyük güç bir prizden çekildiğindeprizüzerindekalıcı hasaroluşabilir. Cihaz ana kablosu 240VAC/16A (3840Watt) maksimum güç taşıyabilir. Bu güçten daha büyük güç çekilmesi durumunda cihaz üzerindekalıcı hasargelebilir.yangınasebepverebilir. Ethernet girişi 1000VAC'ye kadar izolasyon içerir. Ethernet kablosu üzerinden gelebilecek daha büyük parazitler cihaza kalıcı hasar verebilir. Bu nedenle ethernet kablosunu yüksek manyetik alan yerlerdenuzaktutulmalıdır. ADSL splitter girişleri telekom standartlarında olup, yüksek manyetik alanyayanyerlerdeverikaybınanedenolabilir. Cihaz0-70 Carasındaçalışacak şekildetasarlanmıştır. Cihaz0-80rHnemortamındaçalışabilir. Cihaziçkullanımiçinyapılmıştır. AC (alternatif akım) DC (doğru akım) AC veya DC Grounding 6

8 Press &Hold 2second for Factory Setting Resim-1 7

9 FabrikaAyarları devamı farklı bir gateway üzerinde yapılandırılacak ise en kısa yol, resim 4'tekigibidirek bağlantı yaparak,bilgisayarastatikip(windows7ipv4)atadıktan sonra, 'a bağlanıp " Setup" sekmesinden, "Modül IP settings" değerlerine istenilen ip, gateway ve Subnet mask vermektir. Bilgisayara atanan statik IPkaldırılarak otomatik IPverilir. Ardındanbilgisayarswitch/router/gateway bağlantısı ilecihazaerişimsağlanır.resetbutonuiletekrarsıfırlanıncihaz fabrika ayarlarınadönecektir. 8

10 Kurulum veayarlar Cihaz modeline göre sıcaklık,nem, gaz,kamera, harici şifretuş takımı,splitter gibi bağlantı çıkışları mevcuttur. için bağlantılar Resiml-2 üzerinde gösterilmektedir. Bir nolu ana besleme kablosu olup topraklı duvar prizine takılır.2noluçıkış ile ethernetkablobağlantısı sağlanır.ağbağlantı durumunugösteren ışıklarethernet bağlantısınınyanındadır.bu ışıklardanüsttekicihazın duvarprizine bağlı olduğunu veya cihazdaelektrikolduğunu,ortadakigelengidenveridurumunu,alttaki ışıkise ağ bağlantısınındoğruolarakkurulduğunugösterir.4adslspilitterbağlantısıdır. Resim-2 Cihazınnetwork ayarlarını değiştirebilmek içinönceliklecihazabağlanabilmek gerekmektedir. Ağ kablosu bir hub/switch/router üzerinden veya cross kablo ile direk bağlantı yapılmış olabilir.cihazlabirliktegelenethernetkablonun(2mt)birucucihazadiğer ucuisebilgisayaraveyahub/switch/routerbağlanır. Resim-3 Cat5/6 Ethernet kablosu 9

11 10

12 11

13 Resim-6 Resim-7 12

14 Eğer bağlantı tipi Resim-5 teki gibi ve Hub/Switch kullanılmış ise bilgisayar gene otomatik IP alamaz. Bu nedenle direk bağlantıdaki işlemler yapılır. Eğer bağlantı tipi Resim-5 teki gibi ve Router/ADSL/DSL kullanılmış ise IP dağıtma işini Router/DSL/ADSLyapmaktadır.BudurumdabilgisayarotomatikIPalacak şekilde yapılandırılır. Resim-8 Resim-8. deki gibi otomatik IP alımı sağlantıktan sonra, Başlat>Denetim Masası>Ağ Bağlantıları'na gelinerek Yerel Ağbağlantısı'na sağ klik >Durum seçildiğindebilgisayarınaldığı IPgörülebilir.Resim-9.da örnek olarakatanmış bir IPgörüntülenmektedir. ÇoğunluklaRouter/DSL/ADSLyerel bağlantılarındabilgisayarlaraverilenip'ler xxx.yyy şeklindedir. 13

15 Resim-9 Bağlantılar tamamlanarak belirtilen ayarlar yapıldıktan sonra, Internet explorer veya firefox adres alanında cihazın IP adresi girilerek cihaza bağlantı sağlanır. EğercihazınIPadresideğiştirilmemiş isebuadres tir. Cihaz ağ üzerinde farklı bir Gateway veya Netmask üzerinde ise cihaza bağlanılamaz.bunedenleönceliklepc'ninnetmaskvegatewayayarlarını kontrol ederek, Netmaskiçin ,Gatewayiçin değerleriniveriniz. Eğer bir router üzerinden bağlanılıyor ise DHCP aktif olmalıdır. Eğer DHCP aktif değilisepc'nindns'i verilir. BrowseradresalanındacihazIP'siningirilmesiile şekil-10/11.deki şifreekranı gelecektir. Gelen kullanıcı şifre ekranında iken kullanıcı adı ve şifresi girilir ve "tamam" tıklanır. Eğer daha önce değiştirilmemiş ise yetkili kullanıcı adı "admin" ve şifresi "admin", kısıtlı kullanıcı için kullanıcı adı "user" ve şifresi "user" olarak girilebilir. Kısıtlı kullanıcı cihazınnetworkayarlarınaerişemez. 14

16 Resim-10. Firefox'ta kullanıcı şifre giriş ekranı Resim-11. Internet Explorer 'da kullanıcı şifre giriş ekranı 15

17 Resim-12. KIP-PDU12'ye ait örnekörnek ekran 16

18 12:00 24:00 00:6 12:00 24:00 00:6 KIP-PDU prizlerine bağlı cihazların aktif durumu ON veya OFF olarak gösterilmektedir.kip-pdu'yabağlı cihazlar"on/off"seçimlerindenbiriseçilerek ve " submit"butonuna tıklandığında yeni konumunu alacaktır. Bu sayede KIP- PDUyabağlı cihazlarçalıştırılırveyakapatılır. ON veya OFF seçimi, Re-RUN,Run in time, Use interval seçimlerinden biri seçiliisekullanıcınınonveyaoffyapması etkisizdir. Not:KIP-PDUbünyesindekiweb serverüzerindenbu işlemlereimkan sağlar. Eğer son yapılan işlemden sonra geçen süre 120'saniyeyi aşmış ise gönderilecek yeni durum kabul edilmeyecek ve son durum tekrar görüntülenecektir. Bu durumda yapılan seçimi tekrar yapmak ve Submit butonunatıklamakgerekir. " Re-RUN"(yeniden çalıştır/restart), bu işlem ile seçilen prize bağlı cihaz 10 saniye süreilekapatılırvesonratekrarçalıştırılır.buözellik çoğunluklabilgiişlem merkezlerindeki router,switch,gateway v.b cihazların resetlenmesi için kullanılır. Re-RUN seçili iken ON/OFF seçimleri kullanılamaz. Eğer "Re-RUN" komutu gönderilmiş ise "Re-Run" işleminin seçili olduğu priz 10sn sonra tekrar çalıştırılacağından, yeniden komut göndermeden önce 10-15sn beklenmeli ve dahasonra" Refresh"butonuilesondurumyenilenmelidir. Run in Time, bir zaman diliminde ve süreli çalışma modu. " Run in Time" seçeneği, prize bağlı cihaz/cihazların günün belirli bir zaman diliminde çalıştırılmasına imkan sağlar. Bahçe sulama, aydınlatma, güvenlik amaçlı evdekilambalarınaçılıp kapatılması,server,routergibihizmetcihazlarının bakımveyabackupsüresindekapatılması gibipekçokörnekgösterilebilir.örneğin bir lambanın akşam 20:00 dan sabah 07:00 kadar 5dakika çalıştırılması ve 20 dakika kapatılması ile hırsızlara karşı evde birileri varmış gibi gösterilebilir ve istendiğinde bu işlem uzaktan cep telefonundan veya bir bilgisayardan iptal edilebilir. Eğer " Useinterval"seçili değilse,seçilen cihaz istenilen zaman dilimde çalıştırılır. Eğer" Useinterval"seçiliise" Runminute"süresikadarcihazçalıştırılır ve " Stop minute"süresi kadar süre cihaz kapatılır. Bu zamanlama modlarının kullanımı için şekil-13'e bakınız. 17

19 12:00 24:00 00:6 Use interval, süreli çalışma modu (Run in time seçili değilise) Buseçenekgünboyuncatekrarlı çalıştırmavedurdurmaişlemigerekenyerleriçin kullanılır.örneğinhavalandırmanın20dakikaçalıştırılıp,10dakikakapatılması ve buişlemintümboyuncagerçekleşmesigösterilebilir.hava şartlarınındeğişmesive başka sebeplerden dolayı işlemi iptal etmek gerektiğinde gene uzaktan erişim ile iptaledilebilirveyasürelerdeğiştirilebilir. NOT:Zamanlama fonksiyonlarının aktif olması için router üzerinde Port123 açıkolmalıdır.kip-pduport123'uüzerindenzamansunucularınabağlanarak her 10dakika bir saatini günceller.kip-pdu duvar prizine takıldığında veya elektrik kesintisi oluştuğunda tekrar zaman sunucularına bağlanarak saati doğrulanıncaya kadar zamanlama fonksiyonlarını devre dışı bırakır. Bu sayede daha güvenli işlem yapılmış olur. Normal şartlarda KIP-PDU'nun duvar prizine takıldıktan sonra saati doğrulama süresi birkaç saniye mertebesindedir. Prizebağlıbilgisayar/bilgisayarları ağ üzerindekomutgöndererekaçma. Bilgisayarların çalışabilmesi için şebeke gerilimine bağlamak yeterli değildir. Benzer şekildekip-pduprizlerinebağlananbilgisayarlarıngücünükontrol etmek yeterli olmayabilir. Özellikle ev kullanıcıları KIP-PDU'ya bağlı bir bilgisayarı uzaktan çalıştırmak istediğinde, prize takılan bilgisayarın gücünü uzaktan kontrol etmek yeterli olmayacaktır. Çünkü bilgisayar güç butonuna basılmadan çalışmayacaktır. Fakat bilgisayar bios setup'ına girerek ağüzerinden açılma komut desteği aktif edildiğinde, KIP-PDU bilgisayara sihirli bazı kelimeler göndererek bilgisayarın çalışmasını sağlayabilir. Bu sayede KIP-PDU'ya internet üzerindenerişenkullanıcı,aynı zamandaistediğibilgisayarı uzaktançalıştırabilir. Equipment ekranında iken " Turn it on"butonuna tıklandığında tanımlanmış olan bilgisayarçalıştırılacaktır. NOT: Tüm bilgisayar ana kartları bu desteği içermez veya farklı komut yapısında olabilir. Bu nedenle ana kartın ağüzerinden çalıştırma komut desteğidahaöncetestedilmelidir. 18

20 19

21 IP NETWORK Internet Resim-14. Network 20

22 Resim-15. Gerçek IP nin tespiti 21

23 22

24 23

25 NetworkAyarları ve DiğerAyarlar İsteryerel,isterfarklı biryerdengerçekipile'abağlanıldığındagelen şifre ekranından kullanıcı adı ve şifresigirildikten sonra, "Settings" sekmesine tıklanaraksetupekranınaulaşılır.settingsekmesinesadeceyetkilikullanıcı adı ve şifresiilegirilebilir.kullanıcı değiştirmediise,yetkili kullanıcı adı " admin"ve şifresi " admin"fabrika ayarı olarak atanmıştır.kısıtlı yetkili kullanıcı adı "user" ve şifresi "user" fabrika ayarı olarak atanmıştır. Yetkili kullanıcı bu her iki kullanıcı adı ve şifresiniistediğiandeğiştirebilir. Resim-18. Şifre giriş ekranı Resim-19. KIP-PDU Network ayarları 24

26 Resim-20. Zaman ve WOL ayarları zamanı öğrenmek için zaman server'larına bağlanır. Bu zaman sunucularınınip'leri"timeserverip"(sntpserverip) kısmınagirilir. GMT ileyerel saat farkı bu alana girilir. Türkiye için +2 saattir. Server listesi için " NOT:Cihazzamansunucularınabağlandıktansonrazamanlamamodları aktif olur.bu nedenle firewallveya routerüzerindeport 123 açık olmalıdır.eğer portlaraçıkiken bile alınamıyorsa,kısasüreliğinefirewall kapatılarak testyapılıp,firewall'dankaynaklanıpkaynaklanmadığı tespitedilmelidir. 25

27 26

28 " Equipment Names"alanı ile 1-10 nolu prizlere bağlı elektrikli cihazların isimlerinin atanmasını sağlar.örneğin 1nolu prize klima bağlandı ise "Equipment 1" için "Equipment Name" kısmına klima yazılır. Resim-23. İsim atama Resim-24. Equipment 1-10 konumları 27

29 Kamera Sekmesi 'dakamerasekmesibulunmasınarağmenkameradesteğiiçermez. KIP-PDU11 kamera desteği içerir. Refresh butonuna tıklandığından son çekilen görüntü gelecektir.yaklaşık 5saniye sonra yeni görüntü hazırdır.tekrar Refresh butonunatıklandığındasonçeklienresimgörüntülenir. Resim-25. KIP-PDU11Kamera görüntüsü örneği 28

30 Resim-26. KIP-PDU13 Güç tüketimi görüntüsü örneği 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

37 36

38 37

39 KUL Elektronik Teknolojileri Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uludağ Üniversitesi Kampüsü Nilüfer/BURSA/TURKEY Tel: Fax: Patent No:TR Tüm Hakları Saklıdır.

KIP-SENS Series. Modern Control Products. Operation Manuel. Environmental Monitoring KIP-SENS10 KIP-SENS20. Camera Support

KIP-SENS Series. Modern Control Products. Operation Manuel. Environmental Monitoring KIP-SENS10 KIP-SENS20. Camera Support KIP-SENS Series Environmental Monitoring KIP-SENS10 Operation Manuel KIP-SENS10 KIP-SENS20 Camera Support Modern Control Products Genel özellikler Supports all FCC compliance, UL94 standards 100Mbit Ethernet

Detaylı

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI

ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08. Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ATLAS 5000 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞ 220/380Vac, 50Hz 10-300kVA PF:08 Kesintisiz Güç Kaynağı KULLANICI EL KİTABI ESİS ENERJİ ve ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş. DUDULLU ORG. SAN. BÖLGESİ ESENKENT MAH. BATURALP

Detaylı

Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1

Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Pikatel Airmax-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Bu döküman Elkotek Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Ürünlerin bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü

Detaylı

İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum... WEB Arayüzü Üzerinden Internet

İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum... WEB Arayüzü Üzerinden Internet İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum.... WEB Arayüzü Üzerinden Internet Bağlantı Ayarları... IPTV Bağlantı Kontrolü... WEB Arayüzü

Detaylı

LEAPvoX Kurulum ve Kullanım Kılavuzu. Voksporta Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

LEAPvoX Kurulum ve Kullanım Kılavuzu. Voksporta Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır. LEAPvoX Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Voksporta Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır. İçindekiler LEAPvoX Hakkında... 5 LEAPvoX Kullanım Amacı... 5 LEAPvoX Temel Özellikleri...

Detaylı

IP SIP TELEFON SETÝ KULLANIM KILAVUZU

IP SIP TELEFON SETÝ KULLANIM KILAVUZU IP SIP TELEFON SETÝ KULLANIM KILAVUZU IP SIP TELEFON SETİ KULLANIM KILAVUZU REV AAA II IP SIP TELEFON SETİ ARAYÜZ KRİTERLERİ: - NT32I Sayısal Telefon Seti, TT A.Ş. tarafından yayınlanan arayüz kriterlerine

Detaylı

Kurulum, Kullanım Klavuzu ve Garanti Belgesi. P-660HW-T1 Kablosuz 4 Port Modem. ADSL 2+ Kablosuz 802.11 b/g

Kurulum, Kullanım Klavuzu ve Garanti Belgesi. P-660HW-T1 Kablosuz 4 Port Modem. ADSL 2+ Kablosuz 802.11 b/g 0212 444 11 50 P-660HW-T1 Kablosuz 4 Port Modem ADSL 2+ Kablosuz 802.11 b/g Kurulum, Kullanım Klavuzu ve Garanti Belgesi TEKNİK SERVİS ADRESİ: ZyXEL İletişim Teknolojileri A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa

Detaylı

İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum... WEB Arayüzü Üzerinden Internet

İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum... WEB Arayüzü Üzerinden Internet İçindekiler... Kutu İçeriği... Cihaz Üzerindeki Işıkların(LED lerin) Anlamı... Kolay Kurulum Programı ile Kurulum.... WEB Arayüzü Üzerinden Internet Bağlantı Ayarları... IPTV Bağlantı Kontrolü... WEB Arayüzü

Detaylı

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER

3/54 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA İÇİNDEKİLER EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar satın alınan ürünün özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir ve Ingenico

Detaylı

P-661HNU-F1 Çok Fonksiyonlu, Yeni Nesil Gelişmiş ADSL2+/FTTx 802.11N 300 Mbps Modem/Router

P-661HNU-F1 Çok Fonksiyonlu, Yeni Nesil Gelişmiş ADSL2+/FTTx 802.11N 300 Mbps Modem/Router 444 11 50 P-661HNU-F1 Çok Fonksiyonlu, Yeni Nesil Gelişmiş ADSL2+/FTTx 802.11N 300 Mbps Modem/Router Kurulum, Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi İçindekiler İçindekiler... 2 Ürün Bakım ve Muhafaza...

Detaylı

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450

Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239. Air 4450 Kablosuz yaşam 300 Mbps Kablosuz 4-Port Router Kullanım kılavuzu Air 4450 7/24 destek hattı 0 212 444 0 239 İçindekiler Kılavuza genel bakış 3 Güvenlik ve bakım 3 1 GIRIŞ 4 1.1 Minimum sistem gereksinimleri

Detaylı

EchoLife HG521. Türkçe Kullanma Kılavuzu. 0710v1_09072010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

EchoLife HG521. Türkçe Kullanma Kılavuzu. 0710v1_09072010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Türkçe Kullanma Kılavuzu 0710v1_09072010 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Kullanma Kılavuzu 0678 EchoLife HG521 Kullanma Kılavuzu Ürünlerin kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 3 yıldır. İçindekiler 1 Kutu

Detaylı

Güvenlik Şartları. Uyarılar GEM-15 RTU

Güvenlik Şartları. Uyarılar GEM-15 RTU Güvenlik Şartları DİKKAT: Bu kullanım kılavuzuna uyulması, cihazın arızasız çalışması ve garanti haklarının kaybolmaması için şarttır. Bu nedenle, cihaz devreye alınmadan önce bu kullanma talimatı dikkatlice

Detaylı

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu

iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu 0850 250 40 30 iwe 280 EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA Kullanım Kılavuzu EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL SEYYAR YAZARKASA 3/54 İÇİNDEKİLER Bu kullanım kılavuzunda kullanılan görseller ve ekranlar

Detaylı

Teknotel. Genişbant Kablolu RTA230 ADSL Router Ürün Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

Teknotel. Genişbant Kablolu RTA230 ADSL Router Ürün Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Teknotel Genişbant Kablolu RTA230 ADSL Router Ürün Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Kurulum Olası tehlikeleri önlemek üzere aşağıdaki hususları mutlaka okuyun 1. Cihazı kendi güç adaptörü

Detaylı

AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu

AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu AIRTIES RT-101 Ethernet ve USB Portlu ADSL2+ Router Kullanım Kılavuzu AirTies RT-101 Kullanım Kılavuzu Sayfa: 1 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup,

Detaylı

PANASONIC. GÜVENLİK AMAÇLI VİDEO KAYIT CiHAZI Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu. WJ Serisi Tüm Modeller

PANASONIC. GÜVENLİK AMAÇLI VİDEO KAYIT CiHAZI Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu. WJ Serisi Tüm Modeller PANASONIC GÜVENLİK AMAÇLI VİDEO KAYIT CiHAZI Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu WJ Serisi Tüm Modeller ÜRETİCİ FİRMA: PANASONIC CORPORATİON Panasonıc Way, Secaucus, New Jersey 07094 U.S.A Tel: 1-201-348

Detaylı

DVPEN01-SL Modbus TCP Ethernet Modulü Kitapçığı

DVPEN01-SL Modbus TCP Ethernet Modulü Kitapçığı 14.1 Önsöz DVPEN01-SL modulünü tercih ettiğiniz için teşekkürler. DVPEN01-SL, modülünü kullanmadan önce cihazı doğru kurmak ve çalıştırmak için bu manueli dikkatlice okuyunuz. DVPEN01-SL WPLSoft aracılığı

Detaylı

İçindekiler... 1 Kutu İçeriği... 2 Fiziksel Bağlantılar... 3 Splitter Bağlantısı... 3 Modem Bağlantısı... 4 Cihaz Üzerindeki Işıklar...

İçindekiler... 1 Kutu İçeriği... 2 Fiziksel Bağlantılar... 3 Splitter Bağlantısı... 3 Modem Bağlantısı... 4 Cihaz Üzerindeki Işıklar... 0 İçindekiler... 1 Kutu İçeriği... 2 Fiziksel Bağlantılar... 3 Splitter Bağlantısı... 3 Modem Bağlantısı... 4 Cihaz Üzerindeki Işıklar... 5 Cihaz Yönetim Arayüzü... 6 İnternet Bağlantı Ayarları... 8 Kablosuz

Detaylı

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341

Kablosuz yaşam. Kablosuz ADSL2+ Modem. Kullanım kılavuzu. 7/24 destek hattı 444 0 239. Air 5341 Kablosuz yaşam Kablosuz ADSL2+ Modem Kullanım kılavuzu Air 5341 7/24 destek hattı 444 0 239 İçindekiler Kılavuza Genel Bakış 3 Güvenlik Ve Bakım 3 1 GİRİŞ 4 1.1 Minimum Sistem Gereksinimleri 4 1.2 Kutu

Detaylı

Kurulum, Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi. P-660W-T1 Kablosuz 1 Port Modem. ADSL 2+ Kablosuz 802.11 b/g

Kurulum, Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi. P-660W-T1 Kablosuz 1 Port Modem. ADSL 2+ Kablosuz 802.11 b/g 444 11 50 P-660W-T1 Kablosuz 1 Port Modem ADSL 2+ Kablosuz 802.11 b/g Kurulum, Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi TEKNİK SERVİS ADRESİ: ZyXEL İletişim Teknolojileri A.Ş. Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. ZXV10 W300S 1 Port Kablosuz Modem ÇAĞRI MERKEZİ 0216 554 8 554 0 216 444 0 294

Kullanım Kılavuzu. ZXV10 W300S 1 Port Kablosuz Modem ÇAĞRI MERKEZİ 0216 554 8 554 0 216 444 0 294 Kullanım Kılavuzu ZXV10 W300S 1 Port Kablosuz Modem ÇAĞRI MERKEZİ 0216 554 8 554 0 216 444 0 294 SENTİM BİLİŞİM TEKN. A.Ş Adres Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:35 Üsküdar/İstanbul Sınırlı Garanti SENTİM,

Detaylı

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Dijital Video Kullanma Kılavuzu Kayıt Cihazı DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Baskı:1.3.0 DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, CİHAZ ELEKTİK KAYNAĞINA BAĞLI İKEN AÇMAYINIZ. CİHAZ İÇİNDEKİ

Detaylı

İnteraktif Telekontrol Servis Bülteni

İnteraktif Telekontrol Servis Bülteni İnteraktif Telekontrol Servis Bülteni EĞİTİM NOTLARI http://www.demirdokum.com.tr Servis Yöneticiliği İÇİNDEKİLER Sayfa İNTERAKTİF TELEKONTROL CİHAZI NEDİR 1 TEKNİK ÖZELLİKLER 1 - İnteraktif Telekontrol

Detaylı

HITRON. BWA-35302 Wireless Kablo Modem. Kullanma Kılavuzu

HITRON. BWA-35302 Wireless Kablo Modem. Kullanma Kılavuzu HITRON BWA-35302 Wireless Kablo Modem Kullanma Kılavuzu 1 Dokümantasyon Telif Hakkı Duyurusu Teknotel Bilişim Ürünleri Ticaret Limited irketi. Bütün hakları mahfuzdur. Türkiye de basılmıştır. Bu dokümandaki

Detaylı

LEAPvoX Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

LEAPvoX Kurulum ve Kullanım Kılavuzu LEAPvoX Kurulum ve Kullanım Kılavuzu Voksporta Teknoloji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Sayfa 1 İçindekiler LEAPvoX Hakkında... 6 LEAPvoX Kullanım Amacı... 6 LEAPvoX Temel Özellikleri...

Detaylı

ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanıcı Kılavuzu

ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanıcı Kılavuzu ZXV10 W300 4 Port Kablosuz Modem Kullanıcı Kılavuzu Döküman versiyonu: R1.0 Copyright 2008 ZTE Corporation Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun, önceden SENTİM BİLİŞİM İN yazılı izni alınmadan herhangi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1

Kullanım Kılavuzu CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1 CDD123-04 CDD123-08 DVR KULLANIM KILAVUZU 1 2 DVR CDD123-04 CDD123-08 KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.288.31.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr

Detaylı

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem

ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem ADSL2+ VPN 4 Portlu Modem AR-141 Bu doküman AirTies Kablosuz İletişim Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmış olup, tüm hakları saklıdır. Kılavuza Genel Bakış Bu kılavuz AirTies cihazının kurulması

Detaylı

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu

MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu TDD-278 Rev.6 Harezmic Kullanma Kılavuzu Sayfa 1 / 32 MG-7200 / MG-7400 Serisi MaviGard Akıllı Analog Adresli Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu İÇİNDEKİLER No Bölüm Sayfa 1 Giriş 3 2 Uyarılar

Detaylı