FAĠZ SWAPI. Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOLU, Ankara GENEL OLARAK SWAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAĠZ SWAPI. Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOLU, Ankara 2009. 1. GENEL OLARAK SWAP"

Transkript

1 FAĠZ SWAPI Hazırlayan: M. Aykut KELECĠOLU, Ankara GENEL OLARAK SWAP Ġkinci Dünya savaģından sonra oluģturulan ve sabit kur sistemine dayanan Bretton Woods para sistemi 1973 yılında ABD nin dolar karģılığı altın alımını durdurması ve diğer para birimlerinin dolar karģısında serbest dalgalanmaya bırakılması ile sona erince özellikle uluslar arası iģlemlerde etkisini gösteren kur, faiz oranı ve fiyat riskleri ortaya çıkmaya baģlamıģtır li yılların sonlarında ve özellikle 1980 li yılların baģlarında hızlanarak yaģanan mikro elektronik devrim sonucunda tüm dünya ülkeleri birbirine giderek daha yakın hale gelmiģlerdir. Bilgi iģlem ve telekominikasyon alanlarında sağlanan büyük ilerlemeler bilginin piyasalara çok daha hızlı ulaģması sonucunu doğurmuģtur. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir fiyat üzerinde etkili olabilecek bir haber, çok kısa sürede piyasalara ulaģır ve fiyatlara anında yansır hale gelmiģtir. Teknolojik geliģme etkisini hisse senedi piyasaları üzerinde de göstermiģ, hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanırlık önceki dönemlere göre artmıģ, portföyünde hisse senedi bulunduran iģletmeler ve bireyler hisse senedi fiyat değiģim riskine açık bir hale gelmiģtir. Piyasaların yeni tanıģmıģ olduğu tüm bu riskler vadeli iģlem piyasalarının geliģmesine ve swap gibi türev finansal araçların yaygınlaģmasına ve mali yönetim tekniklerinin kullanılmaya baģlamasına neden olmuģtur. Bu nedenle swap, döviz kuru riski ve faiz oranları riskinden korunmak amacıyla geliģtirilen bir teknik olmuģtur. 2 Sözcük olarak iki Ģeyi birbiri ile değiģtirmek, değiģ-tokuģ etmek ya da trampa etmek demek olan swap, ilgili tarafların spot piyasada iģlem gören finansal araçların ya da ürünlerin fiyat değiģme risklerine karģı korunma amacıyla kullandıkları çok dönemli bir forward sözleģmesidir. 3 Swap iģlemi bir paranın veya finansal varlığın, aynı anda spot piyasada ve forward piyasada iģlem görmesidir. Swap iģleminde bir anlamda, bir vadenin baģka bir vade ile değiģimi söz konusudur. Örneğin, bir yabancı para spot piyasada alınıp forward piyasada satılabilmektedir. Ya da aynı yabancı para vadeleri farklı iki ayrı forward iģlemine konu olabilmektedir. 4 1 Ahmet Aksoy ve Cihan Tanrıöven, Sermaye Piyasası Araçları ve Analizi, 3. Baskı, Ankara:Gazi Kitapevi, Mayıs 2007,s Kürşat Yalçıner, Cihan Tanrıöven, Hasan Bal, E. Ebru Aksoy ve Çiğdem Kurt, Finansal Teknikler ve Türev Araçlar, Ankara:Gazi Kitapevi, Ekim 2008, s Halil Sarıaslan ve Cengiz Erol, Finansal Yönetim,Kavramlar, Kurumlar ve İlkeler, Ankara: Siyasal Kitapevi, 2008,s Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı, Finansal Pazarlar, Finansal Kurumlar ve Sermaye Pazarı Analizleri, 4. Baskı,Adana: Karahan Kitapevi, Ekim 2007, s

2 Swap, belirli bir miktar ve nitelikteki para, döviz,altın, mali araç, alacak, mal gibi varlıklarla; yükümlülüklerin, önceden belirlenen fiyat ve koģullara göre, gelecekteki bir tarihte ve banka Ģeklinde organize olan bir piyasada değiģ-tokuģunu kapsamına alan bir vadeli iģlem olarak tanımlanabilir. Kelime anlamı ve yukarıdaki tanımlama esas alındığında, borsa Ģeklinde olmasa da, bankaların organize ettiği bir piyasanın oluģturulması koģuluyla, belirli bir miktar ve nitelikteki varlıklarla, borç ve faiz yüklerini kapsama alan yükümlülükler, barterda olduğu gibi, swapa tabi tutulabilir. 5 Swap borçlu iki tarafın karģılıklı olarak periyodik ödemelerini değiģtirme anlaģmasıdır. Taraflar arasında değiģ-tokuģ edilen ödemeler daha önceden belirlenmiģ hayali bir anaparaya ait faiz ödemeleridir. Her iki tarafın birbirlerine ödemeyi üstelendiği miktar, anapara değil daha önceden üzerinde anlaģmaya varılmıģ periyodik ödemelerdir. 6 Swap sözleģmeleri, genel olarak, tarafların ödemelerini önceden belirlenmiģ esaslar dahilinde karģılıklı olarak değiģtirmelerini sağlayan sözleģmelerdir. BaĢka bir ifade ile, swap sözleģmeleri iki tarafın nakit akımlarını karģılıklı değiģtirmelerini içeren sözleģmeler olarak tanımlanabilir. DeğiĢime konu ödemeler, anapara, faiz veya bunların her ikisini içerebilir. 7 Swap ın yapılabilmesi için ödeme ile ilgili akımlarını değiģtirmeyi kabul eden iki tarafın ve aracılık iģlemini yürütecek bir kurumum varlığı gereklidir. Ġki tarafın birbirini bulmasının mümkün olmadığı durumlarda aracılar kullanılmaktadır. Aracıların varlığı sayesinde iģletmelerin maliyetlerini düģürme imkanları vardır. Hatta aracılar kendilerine bir swap isteği geldiği zaman önceki yapmıģ olduğu swap iģlemleri ile dengeleme yoluna gittiklerinden karģı tarafı aramadan swap iģlemini gerçekleģtirebilirler. Swap iģlemi uzun vadeli bir iģlemdir ve genelde iki yıldan daha uzun süreler için yapılmaktadır. Uzun süreli olduklarından genelde güçlü para birimleri swap iģlemine konu olmaktadır SWAP ĠġLEMLERĠNĠN GELĠġĠMĠ Swap mantığını oluģturan iģlemin tarihi çok eskilere dayanmakla birlikte belgelenen ilk swap iģlemi Avusturya Merkez Bankası nın 1923 yılında Avusturya ġilingi ile Ġngiliz Sterlilini değiģtirme iģlemidir. Avusturya Merkez Bankası Ġngiliz Sterlini ihtiyacını, sahip olduğu Avusturya ġiling leri ile Ġngiliz Sterlinleri ni belirli bir vade için değiģtirerek karģılamıģlardır. 9 Ġlk swaplar gizlice yapılmıģ ve kamuya duyrulmamıģtır. Kamuya açıklanan ilk swaplara bazı örnekler aģağıda verilmiģtir. 1. Ġlk gerçek swap, 1976 yılının Ağustos ayında Bos Kalis Westminster Group NV ve ICI Finance Limited arasında yapılmıģtır. 5 Remzi Örten- İpek Örten, Türev Finansal Araçlar ve Muhasebe Uygulamaları, Ankara: Gazi Kitapevi,2001, s Berna KOCAMAN, Finansal Piyasalar (Kurumlar, Teknikler ve Araçlar), Ankara: Siyasal Kitapevi, 2004, s Mesut Yıldırım, Banka Muhasebesi, İstanbul: Türkiye Bankalar Birliği Yayını, Yayın No: 258, Temmuz 2008, s Aksoy ve Tanrıöven, s Yalçıner,Tanrıöven,Bal,Aksoy ve Kurt, s

3 2. Kısa bir süre sonra, Venezüella Hükümeti Caracas Demiryolu inģaatını döviz üzerinden finanse etmek amacıyla gelecekteki Fransız Frangı yükümlülüğünü karģılamak için dolar üzerinden swap iģlemine girmiģtir yılında IBM ile Dünya Bankası arasında swap iģlemi yapılmıģtır yılında Merrill Lynch ile Credit Suisse First Boston arasında swap iģlemi yapılmıģtır. BaĢlangıçtaki iģlemlerin çoğu, eģleme Ģeklinde gerçekleģmiģtir. Bu iģlemlerden tek yanlı swaplara doğru olan trendde, faiz swapı yoğun kullanılmıģtır. Dünya swap iģlemlerinin yaklaģık yarısı ABD de gerçekleģmektedir. Toplam swap iģlemlerinin % 90 ı faiz değiģimi Ģeklindedir. Türkiye de ise 1980 sonrasında ilk defa yapılmaya baģlanan swap iģlemlerinin dünya uygulamasındaki genel eğilimin tersine % 90 dan fazlası faiz değil, para swapı Ģeklinde olmaktadır SWAP ĠġLEMĠNĠN YAPILMA AMAÇLARI Hem ülkemizde hem de tüm dünyada yoğun olarak yapılan swap iģlemlerinin gerisinde Ricordo nun karģılaģtırmalı üstünlükler teorisi yatar. Buna göre; piyasadaki kredi değerlilikleri ve piyasa eriģim kabiliyetleri farklı olan iki taraftan birisi avantajını karģı tarafa satmak, diğeri de daha iyi koģullarda karģı tarafın avantajından yararlanmak koģuluyla, karģılaģtırmalı üstünlüklerini kullanarak swap iģine girerler. DüĢünce olarak, sözleģme anında her iki taraf da iģlemin kendi lehine sonuç doğuracağını varsayarak swap iģine girer. 11 Swaplar iki taraf arasında, önceden belirlenen bir sistem içinde, belirli bir finansal varlıktan kaynaklanan gelecekteki nakit akıģlarının değiģtirilmesi konusunda yapılan özel bir anlaģmadır. Taraflar bu anlaģma ile içinde bulundukları finansal koģulları kendi yararlarına değiģtirmeyi amaçlarlar. 12 Swap iģlemine giren tarafların swap iģlemine girme nedenleri ile bu iģlemlerden yararlanma gerekleri ise; belirli döviz fonlarına eriģebilme yeteneği ve daha uygun kurdan fon sağlayabilme imkanı, sabit faizli veya değiģken faizli fon sağlamada karģılaģılan güçlüklerin varlığı, belirli bir döviz üzerinden elde edilebilecek ihracat ve diğer kredilerin varlığı ve/veya diğer bir döviz cinsinden fon edinme zorunluluğu, belirli bir piyasada birincil borçlanma için gerekli likiditenin bulunamaması, döviz kuru veya faiz oranlarının gelecekteki değiģmeleri üzerinden spekülasyon yapma isteği, bazı piyasalarda ulaģılabilen vadenin kısalığı, kambiyo kontrolleriyle ilgili problemlerden kaçınma isteğidir, Ģeklinde sıralanabilmektedir 13 Swap iģlemine giriģilmesinin temel bir nedeni fiyat, faiz oranı ve döviz kuru risklerine karģı korumak iken, diğer bir nedeni de ticari amaçlarla açıklanabilir.böylece bir firma ticari amaçlarla faiz swapı, karģılaģtırmalı üstünlük avantajı nedeniyle de para swapı yapabilir ve 10 Sedat Yetim, Swap İşlemleri ve Tek Düzen Hesap Planına Göre Bankalarda Muhasebeleştirilmesi,Nisan 2008,s Yetim,s Nurgül Chambers, Türev Piyasalar,3. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, Ekim 2009, s M. Akif Umay, Swap Finansal Tekniğinin İşleyişi, E Yaklaşım Dergisi, Ankara, Ağustos

4 neticede faiz oranı ve döviz kuru riskini kısmen veya tamamen hedge edebilir. Swap iģlemlerinin yapılma amaçlarını pasif maliyeti düģürmek, sınırlı giriģe sahip para ve sermaye piyasalarında yer almak, fon bulmak, kur fiyat yada faiz riskine karģı hedging yapmak, aktif getirisini yükseltmek, pasif maliyetini azaltmak, aktif veya pasifin faiz esnekliğini artırmak, spekülasyon, belli bir dövizdeki veya maldaki açık pozisyonu kapatmak, farklı tür, vade ve faiz yapısında borçlanma imkanı, aktif ve pasif arasındaki vade uyumsuzluğunu gidermek, risk idaresi olarak saymak mümkündür. 14 Swap iģlemlerinin para politikası amaçlı yani para politikalarının oluģturulmasına destek niteliğinde kullanılması mümkün olup tarafların baģka ülkelerde olması durumunda taraflara kendi ülkelerindeki bazı vergi yasalarından ve bazı ekonomik düzenlemelerden kaçınma imkanı vermektedir. 15 Swap iģleminin sağlayacağı esneklik ile bir yatırımcı kendi çıkarlarına uygun bir Ģekilde swap iģleminin yönlendirebilir veya çeģitlendirebilir ve yapılan yanlıģlık yeni bir swap anlaģmasıyla düzeltilebilir. Swap iģlemleri risk yönetiminde kolaylık sağlamakta ve iģletmelere normal koģullarda giremedikleri piyasalara girme imkanı tanımaktadırlar. Bir iģletme kredi değerliliğinin düģük olması yada baģka nedenlerle belirli bir piyasadan fon sağlayamıyorlar ise swap yoluyla bu piyasalara girip fon temin etmesi mümkün olmaktadır SWAP ĠġLEMĠNĠN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 4.1. SWAP ĠġLEMĠNĠNAVANTAJLARI Swap iģleminin avantajları aslında bir önceki bölümde açıklanan swap iģleminin yapılma nedenleridir. Belirtilen hususlar dıģında konu ile ilgili olarak Ģunları da söylemek mümkünüdür. Swap iģleminin en önemli yararı, iģlemi yapan tarafların maliyetini önemli ölçüde azaltmasıdır. Böyle bir fırsat swap iģlemine giren tarafların kredi değerliliğinin ve dolayısıyla risklerinin farklı düzeyde olmasından kaynaklanmaktadır. Swap iģlemi ile, daha etkin ve esnek aktif-pasif, döviz ve faiz yönetimi söz konusu olabilmektedir. Yeni maliyetler ve sözleģmeler söz konusu olmadan, mevcut borç portföyü, vade döviz cinsi ve faiz türü yapısı itibariyle dönüģtürülebilir. Beklentilerin gerçekleģmesi halinde, swap sözleģmesi talep mevcutsa satılabilir veya sonuçları göze alınmak koģuluyla sona erdirilebilir. 17 Bunların dıģında swap ayrıca spekülasyon aracı olarak da kullanılabilir. Örneğin bir banka, beģ yıllık faiz oranlarının gelecek yıldan itibaren yükseleceğini düģünmektedir. Bu 14 Yetim, s İhsan Ersan, Finansal Türevler, İstanbul: Literatür Yayınlar, 1997, s.166 dan Ahmet Aksoy ve Cihan Tanrıöven, Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi, 3. Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi, 2007,s Aksoy ve Tanrıöven, s Yetim, s.29 4

5 durumda banka, swap piyasalarına altı yıl için girecek, bunun ilk yılından sabit faizi kabul eden taraf pozisyonunda, kalan beģ yılda da sabit faizi ödeyen taraf pozisyonunda olacaktır SWAP ĠġLEMĠNĠN DEZAVANTAJLARI Swap iģlemleri, ticari korunma, aktif ve pasiflerin korunması, arbitraj geliri elde etme, vade ve borç yönetimi maliyetlerin azaltılması açısından kullanılan bir teknik olmasına karģın iģlemin niteliğinden ortaya çıkan bazı risklerle tarafları karģı karģıya bırakmaktadır. Bunlardan birincisi tarafların yükümlülüğünü yerine getirmeme riski olup bunun iki nedeni olabilir. Birincisi taraflardan birinin mali durumunun bozulması, ikincisi ülke riskidir. Mali durumu bozulan taraf yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği için karģı taraf ödeme akımlarını alamayacak ve swap iģlemini yönetmek için baģvurduğu risklerin katlanarak artmasına neden olacaktır. Kredinin geri ödenmemesinden farklı olan bu risk aracının olması durumunda aracı üzerinde kalmakta ve tarafların riskini azaltmaktadır. Swap iģleminin neden olacağı ikinci risk ise teslim riski olup tarafların ödemeleri zamanında yapmamasından kaynaklanmaktadır. Burada ödemenin yapılmaması değil geç yapılmasından ortaya çıkan bir risk söz konusu olup, aracının ödemeyi yapmama yada ülke riski nedeniyle transferin gerçekleģtirilememesi durumu vardır.üçüncüsü taraf bulamama riski olup iģlemlerin geliģmesi ve yaygınlaģması ile nispeten azalmıģtır. Swap iģleminin neden olduğu ve etkisi belki de en fazla olan risk pozisyon riskidir. Swap iģlemi uzun vadeli bir iģlem olduğundan faiz oranları ve döviz kurlarındaki beklentilerin tersine gerçekleģmesi tarafların maliyetinin yükselmesine ve hatta aģırı dalgalanmada iflasına neden olabilecek bir risk ortaya çıkarabilmektedir. 19 Swap iģlemleri için resmi ve organize bir piyasanın bulunmaması ve borsadaki gibi bir takas merkezine ve geliģmiģ bir ikincil piyasaya sahip olmaması da diğer bir dezavantajdır SWAP SÖZLEġMESĠNĠN UNSURLARI Swap sözleģmeleri türev ya da vadeli iģlem borsalarında iģlem görmedikleri için standartlaģmamıģlardır ve niteliği değiģ-tokuģ yani swap yapacak olan ilgili tarafların anlaģmalarına bağlı olarak değiģmektedir. Ancak bankaların öncülüğünde ve aracılığı ile çok yaygın bir uygulama alanı bulan faiz ve döviz swapları en iyi bilinen ve belirgin biçimler alan türlerdir. 21 Swap sözleģmelerinin beģ temel unsuru bulunmaktadır Chambers, s Aksoy ve Tanrıöven,s Yetim,s Sarısaslan ve Erol, s Yalçıner,Tanrıöven,Bal,Aksoy ve Kurt, s., s.146,147. 5

6 a. SözleĢmenin temel iģlemden bağımsızlığı: Swap iģlemi, tarafların daha önce yaptıkları iktisadi olaylarla ilgilidir. Swap bu iģlemlerden doğması muhtemel riskleri azaltmak amacıyla yapılan bir iģlemdir. Fakat, swap sözleģmesi ile temel iģlem arasında hukuki anlamda değil ama iktisadi bir iliģki vardır. Bu nedenle swap sözleģmesinin en önemli unsuru, hukuki anlamda temel iģlemden bağımsız olmasıdır. b. Farazi Anapara: Swap iģlemi karģılıklı ödeme akımı doğuran bir iģlemdir. Ödeme akımlarının en temel unsuru farazi anapara dır. Varsayımsal bir meblağ olan farazi anapara, swap iģleminin neden olacağı ödeme akımlarının hesaplamasında kullanılmaktadır. c. Vade: Farazi anapara genellikle vade tarihine kadar sabittir. Dönemlere göre farklılık göstermez. d. Faiz Oranı: Faiz oranları farazi anapara ile iliģkilendirilen sabit veya değiģken nitelikteki oranlardır. Swap sözleģmesi, sabitten sabite kurulmuģsa, faiz oranı değiģmeyeceğinden, faiz miktarı vade sonuna kadar değiģmeden aynı kalacaktır. Eğer değiģken faiz oranı söz konusu ise, piyasada faiz oranlarında meydana gelecek değiģiklik oranı etkileneceğinden, dönemsel faiz ödemeleri vade boyunca değiģebilecektir. e. Süre ve Nakit Akımlarının DeğiĢimi: Swap sözleģmesinin diğer önemli unsurları da süre ve nakit akımlarının değiģimidir. Süre sözleģmenin geçerli olduğu zamanı gösterir. Swap sözleģmelerinde standart bir süre yoktur. Süre tarafların ihtiyaçlarına göre belirlenir.swap sözleģmeleri bir yıldan az olmamakla birlikte, genellikle beģ yıla kadar olan vadelerde yapılmaktadır. Swap sözleģmelerindeki diğer bir süre kavramı da yükümlülüklerin yerine getirileceği zamanları gösteren süredir. Belirtilen sürelerde yapılan hesaplamalara göre nakit akımlarının değiģimi yapılır. Uygulamada çoğunlukla 1 yıldan az, 1 5 yıl ve 5 yıldan fazla Ģeklinde ifade edilebilen 3 vade türünde faiz oranı swaplarının kullanıldığı görülmektedir yılının son altı aylık döneminde 1 5 yıllık vadelerin diğer uygulama vadelerine göre daha fazla olduğu görülmektedir. Türev ürünlerinin kullanıldığı piyasalarda güvenin artması ve gelecek beklentilerinin riskten uzaklaģması swap vadelerine de yansımıģtır. Böylece taraflar sözleģmelerinde daha uzun vadelere doğru yönelmiģlerdir SWAP ĠġLEMĠNĠN TARAFLARI Swap, iki taraf arasında yapılan bir sözleģmedir. Swap iģleminin taraflarını söyle özetleyebiliriz. 24 a. ĠĢletmeler: ĠĢletmelerin swap iģlemine taraf olmalarında en temel gerekçe,faiz oranı ve döviz kuru riskini kontrol altına almaktır. Bir diğeri, kaynak maliyetini düģürmektir. b. Bankalar: Bankalar swap sözleģmesinde iģlemin diğer tarafı veya iģlemin aracısı olarak yer alırlar. Eğer iģlemin aracısı konumunda iseler, iki tarafı bir araya getirmeye ve iģlemin gerçekleģmesine çalıģırlar. Swap iģlemlerinde kendi adlarına ve hesaplarına iģlem 23 Savaş Başçı, Vadeli İşlem Piyasası Aracı Olarak Swap ın İşleyişi ve Finansal Piyasalardaki Kullanımları, 2003 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y. 11, No. 12,S ,s Yalçıner,Tanrıöven,Bal,Aksoy ve Kurt, s

7 yapan taraf da olabilirler. Genellikle bilanço dengesizliklerini ortadan kaldırmak amacıyla, aktif pasif yönetimi kapsamında swap iģleminin tarafı olabilirler. c. Uluslar arası KuruluĢlar: Dünya Bankası swap iģlemi yapan uluslar arası kuruluģlar arasında özel bir yere sahiptir. d. Devletler: Yurtiçi piyasadan dövize gelen aģırı talebin uluslar arası rezervlerle karģılanamadığı, döviz kurunun sürekli artma eğiliminde olduğu durumlar devletler açısından swap iģlemine taraf olunmasını gerektirir. Örmeğin devletler değiģken faizli yükümlülüklerini sabit faizli yükümlülüklere dönüģtürerek swap yaparlar. e. Aracılar: Swap iģlemlerinin ilk uygulamalarının iki taraf arasında yapılan bir iģlem olduğunu görüyoruz. Swap iģleminin yaygınlık kazanması, çeģitli kredi değerliliği düzeyine sahip ekonomik birimlerin swap ihtiyaçlarının ortaya çıkması, kredi riskini önemli ölçüde artırmıģ ve swap iģlemlerinde aracı kullanılmasını zorunlu kılmıģtır. Swap iģlemlerinde aracılık fonksiyonunu üstlenen taraflar çoğu zaman bankalardır. Finansal aracılar veya swap bank gibi isimlerle anılan yatırım bankaları ve ticaret bankaları, dünya geneline yayılan müģteri portföyünün avantajını kullanarak, iģletmelerin ihtiyaçlarına özgü swap taleplerini kısa sürelerde eģleģtirerek olumlu cevap verebilmektedirler. Aracılar tarafından yapılan hizmetler çerçevesinde talep edilen komisyon ise, swap iģleminin yapısına, vadesine ve tutarına bağlı olarak anaparanın 1/16 sı ile 1/18 i arasında değiģiklik gösterebilmektedir. 25 Faiz Oranı Swapının Yatırımcıların Kullanımı Açısından Dağılımı Finansal Yatırımcılar Aracı Kurumlar Fin. Olmayan Yatırımcılar ġekilde görüldüğü üzere vadeli iģlem piyasalarında faiz oranı swapı kullananlarından Bankalar olarak ifade edilen Finansal Yatırımcılar % 42 orana sahipken aracı kurumların bu piyasadaki payı % 51 olmaktadır SWAP PĠYASALARININ ĠġLEYĠġĠ Mehmet Civan, Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi, Ankara: Gazi Kitapevi,2007, s Savaş Başçı, Vadeli İşlem Piyasası Aracı Olarak Swap ın İşleyişi ve Finansal Piyasalardaki Kullanımları, 2003 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y. 11, No. 12,S ,s Chambers, s

8 7.1. FĠNANSAL ARACILARIN ROLÜ Finansal piyasalarda swapların vazgeçilmez bir araç haline gelmelerinin en önemli nedeni riski finansal aracıya transfer etmeleridir.örneğin bir Ģirket aldığı borcun faizinden doğabilecek risklere karģı korunabilmek amacıyla, finansal bir aracı ile swap iģlemi yapmak isteyebilir. Faiz riskini üstlenen finansal aracı daha sonra bu riski taģımak istemediğinde,riski bir baģka finansal aracıya devredebilir. Bu durum böyle zincirleme olarak devam edebilir SWAP DEPOLARI Uygulamada, swap yapmak isteyen her iki tarafın finansal aracıya aynı anda baģvurmaları pek sık rastlanan bir durum değildir. Böyle bir durumda, finansal aracı swap iģlemi yapmak isteyen bir müģteriye sahiptir, ancak aynı anda bu swap iģlemine taraf olabilecek bir müģteri bulamayabilir. Ancak gelen talebi geri çevirmemek esas olduğundan, finansal aracı karģı taraf olmadan swap iģlemini kabul eder. Böylece karģı tarafı buluna kadar swap iģlemini açıkta tutar, söz konusu tarafı bulduğunda da iģlem tamamlanır. Açık swap pozisyonlarını kapatmak için swap depoları arasında aktif bir ticaret söz konusudur FĠYATLARIN KOTE EDĠLMESĠ Uygulamada iģlemleri çabuklaģtırmak amacıyla, faiz swapları standart bir form içinde kote edilmektedir. Buna göre dalgalı faiz oranları 6 aylık LĠBOR a eģittir. Bir çok durumda Libor a bazı puanlar eklenerek de faiz oranı oluģmaktadır. Faiz swapları piyasasında faiz oranları, Libor un yanı sıra hazine bonosu ve finansman bonosu faiz oranlarına belirli bir marj eklenmek suretiyle de belirlenebilmektedir. Bu orana swap oranı denir ve genellikle yıllık baza dayanmaktadır. Yabancı para swapları da standart bir temele dayandırılmıģlardır. Bununla birlikte kredi riskinden doğabilecek maliyetler, pazarlık sonucunda fiyata eklenebilir. Swapların standart hale getirilmesiyle, ikincil piyasada iģlem görmelerine olanak sağlanmıģ olmaktadır. Taraflardan biri kendi pozisyonunu ikincil piyasada satarak bütün yükümlülüklerinden kurtulabilir PAZARI BELĠRLEYĠCĠLER VE BROKERLER Pazarı belirleyiciler ve brokerler swap piyasasında likidite artıģına katkıda bulunurlar. Swap anlaģması yapıldıktan sonra faiz oranlarında veya döviz kurlarında değiģme olduğunda, swap değeri de değiģmektedir. Swap piyasasına katılanların çoğu, futures piyasasında olduğu gibi pazarın her gün yeniden belirlenmesini istemektedirler. Eğer faiz oranları düģerse sabit faiz ödeyen taraf için swap sözleģmesinin değeri düģecek ve bir kayıpla karģı karģıya kalacaktır. Çünkü piyasada faiz oranları düģmesine rağmen, kendisi sözleģme gereğince sabit faiz ödemekle yükümlü olduğundan, piyasadakinden yüksek faiz ödemeye devam edecektir. Bu durumda swap iģleminin kendisi için değeri kalmayacak ve pozisyonunu devredebileceği bir taraf aramaya baģlayacaktır. Buna karģılık değiģken faiz ödemekle yükümlü olan taraf faiz oranlarının düģmesinden kazançlı çıkacak ve kendisi için swap iģlemini değeri artacaktır. 8

9 Çünkü piyasada faiz oranların düģmüģ ve kendisi değiģken faiz ödemekle yükümlü olduğundan, piyasadaki düģük faizden ödemelerini yapacak ve bu ödemelerin değeri kendisi açısından artmıģ olacaktır. Bu açıklamalardan anlaģılacağı üzere, swap piyasalarında pazarın belirlenmesine gerek duyulmaktadır. Çünkü yatırımcı artık kendisi için değerli olmayan swap sözleģmesini elinde tutmak istemeyecek ve bunu satabileceği fiyatı bilmek isteyecektir. Bu nedenle Pazar belirleyiciler, swap piyasalarında swap sözleģmelerinin alım ve satım fiyatlarını belirleyerek iģlem yaparlar ve bu fiyat aralığında kazanç sağlamaya çalıģırlar. Swaplar ayrıca brokerler aracılığıyla da düzenlenebilirler. Brokerler bu piyasada 1983 yılından beri iģlem yapmaktadırlar ve oldukça aktif bir role sahiptirler. Brokerler swap iģlemi yapacak tarafları birbiriyle karģılaģtırırlar ve her bir taraftan belirli bir ücret alırlar. Ücretler swap iģlemi baģladığında ödenir. 8. FAĠZ ORANLARI SWAPI Finansın temel ilkelerinden birisi riskten kaçınma ilkesidir. Bu ilkeye göre bütün koģullar aynı iken insanlar daha yüksek getiri ve daha düģük riski tercih etmektedirler. Riske göre seçim yapmak, getiriye göre seçim yapmaktan daha zordur. 28 Finans yöneticilerinin ilgilenmesi gereken risklerin baģında faiz riski geldiğinden, bu riski azaltıcı tedbirlerin baģında niteliği itibariyle borç yönetim aracı olan faiz swapı gelmektedir. Ġlk olarak 1980 yılında uygulanan faiz swap iģlemleri iģletmelere, kredi temin ettikten sonra, bu kredilerin faizlerini arzu ettikleri biçimde ödeme imkanı sağlamaktadır. Faiz swap iģlemlerinin hızlı geliģme nedeni, swap yapan her eki tarafın da bu iģlem sonucunda kredilerinin maliyetlerini ucuzlatabilmeleri veya kendi lehlerine sonuç yaratabilmeleridir. Faiz swap iģlemini para swapından ayıran en büyük farklılık, faiz swap iģleminde anaparanın ne baģlangıçta, ne de vade sonunda değiģtirilmemesidir. Sadece faizler karģılıklı olarak değiģtirilir. Bu nedenle risk yalnızca faiz ödemeleri içindir. 29 Faiz oranları swapı, iki taraf arasında faiz ödeme yükümlülüklerini değiģtirmek amacıyla yapılan sözleģmelerdir. Genellikle sabit oranlı yükümlüklerin değiģken oranlılarla değiģtirilmesi durumlarını içermektedir. Faiz oranları swapının yarıdan fazlası bankaların, kalan kısım da diğer kullanıcılarındır. Finansal kurumlar, ipotek portföylerini ve ellerindeki tahvilleri riskten korumak gibi amaçları olan en önemli son kullanıcılardır. 30 Belirli bir para birimi cinsinden, belirli büyüklükteki farazi bir borcun, farklı faiz oranlarının, karģılıklı olarak değiģtirilmesi iģlemi faiz oranı swapı (interest rate swap) olarak 28 Metin Kamil Ercan ve Ünsal Ban, Değere Dayalı İşletme Finansı, Finansal Yönetim,4. Baskı, Ankara: Gazi Kitapevi, 2008,s.9 29 Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Abdülkadir Kahraman, Swap İşlemleri İşleyişi ve Vergisel Boyutu, Ankara: Türmob Yayınları, Yayın No:82,1999,s Marc Levinson, Finansal Piyasalar Klavuzu,çev. Cengiz Yavilioğlu, İlhan Ege ve Gülizar Kurt, Ankara: Liberte Yayınları, Şubat 2007,s

10 tanımlanır. Faiz oranları swapları, iki tarafın birbirinden bağımsız olarak edindikleri, aynı büyüklükteki ve aynı para birimindeki borçlarının faiz ödemelerinin karģılıklı olarak değiģtirildiği sözleģmelerdir. Diğer bir tanımıyla faiz oranı swapı; sözleģme süresi boyunca, iki tarafın birbirlerine aynı para cinsinden, eģit miktarda farazi bir anaparaya, sabit ve/veya değiģken faiz oranının uygulanmasıyla hesaplanan dönemsel meblağların, karģılıklı olarak aynı para birimi ile ödenmesini taahhüt ettikleri anlaģmadır. 31 Geleneksel faiz swapında sadece faiz ödemeleri değiģtirilmekte anaparalar değiģtirilmemektedir. Bu özelliğinden dolayı faiz swapı iģletmelerin faiz oranları riskinden korunmasına ve daha ucuz maliyetli kaynak kullanmalarına imkan sağlamaktadır. Ülke riski swap iģlemlerinde önemli olmaktadır. Ülkenin kredi değerliliği düģükse sabit faizle borç bulunamaz ve değiģken faizle borçlanmak zorunda kalınır. DeğiĢken faizde her zaman fon kullananların faydasına değildir. Faiz oranlarının düģmesi bekleniyorsa fon kullanan iģletmelere değiģken faizli borçlanma üstünlük sağlar. 32 Faiz swapının temelini, kredi değerliliği farklı iki firmanın, aynı tutarda fakat faiz koģulları değiģik borçlarının gerektirdiği ödemeleri, belli bir süre için değiģtirmeleri oluģturmaktadır. Swap iģleminin gerçekleģebilmesi için; - Ġki firmanın kredi değerliliğinin farklı olması, - Bunların birbirinden bağımsız olarak aynı tutarda borçlanması, - Firmalardan birinin borcunun sabit faizli, diğerinin değiģken faizli olması, - Söz konusu firmaların bu borçların gerektirdiği ödemeleri değiģ-tokuģ, etmeleri gerekmektedir. Böylece sabit faizle borçlanan firma, bunu değiģken faize dönüģtürebilmekte veya bunun tam karģıtını sağlamaktadır. Swap iģleminde borçlar değil, borçların getirdiği ödemeler değiģtirilmektedir. Sabit faizle borçlanan, değiģken faizli olarak ödeme yapmakta; değiģken faizle borçlanan taraf da sabit faiz ödemektedir FAĠZ SWAPLARI NASIL YAPILIR? Swap iģleminin taraflara üstünlük sağlayabilmesi için taraflar arasında kredibilite farklılığının olması, kredibilitesi yüksek tarafın değiģken faizi düģük olan tarafın sabit faizi tercih etmesi ve tarafların beklentilerinin ters yönlü olması gerekmektedir. Faiz swapında bir taraf sabit faizli borçlanırken diğer taraf değiģken faizli borçlanarak karģılıklı olarak ödeme akımlarının değiģtirmekte vade dolunca iģlem tersi ile kapatılmaktadır. Faiz swapı iģlemi aģağıdaki Ģekilde olduğu gibi gösterilebilir Yalçıner,Tanrıöven,Bal,Aksoy ve Kurt,s Aksoy ve Tanrıöven, s Öztin Akgüç, Finansal Yönetim, 5. Baskı, İstanbul: Muhasebe Enstitüsü Yayınları, Haziran 1989, s Aksoy ve Tanrıöven, s

11 Sabit Faiz Sabit Faiz A İŞLETMESİ ARACI B İŞLETMESİ DeğiĢken Faiz DeğiĢken Faiz Ġstenen: Sabit Faiz Borçlanma : DeğiĢken Faiz Ġstenen: DeğiĢken Faiz Borçlanma: Sabit Faiz Yukarıdaki örneğimizde; A iģletmesi 5 yıl vadeli Libor+ %2 değiģken faizden $ değerinde borçlanmıģ ve bu borcunun faizini, aynı vadede % 10 sabit faizle $ borçlanan B iģletmesinin faizi ile aracı vasıtası ile değiģtirmek, swap yapmak, istemektedir. Görüleceği üzere faiz swapında anapara değiģimi değil, faiz değiģimi yapılmaktadır ki bu durum faiz swapını para swapından ayıran en önemli özellik olarak karģımıza çıkmaktadır. Swap iģlemlerinin yapıldığı ilk yıllarda sıkça uygulanan ve uygulamada çok sık rastlanmayan aracısız faiz swap iģleminin görünümü ise aģağıdaki gibi olacaktır. Sabit Faiz A İŞLETMESİ B İŞLETMESİ DeğiĢken Faiz Ġstenen: Sabit Faiz Borçlanma : DeğiĢken Faiz Ġstenen: DeğiĢken Faiz Borçlanma: Sabit Faiz 11

12 Faiz oranı swapları aynı zamanda her iki tarafın da değiģken faizli kaynak kullanması durumunda da yapılabilir. Örneğin taraflardan birisi Libor oranıyla, diğeri de prime rate oranıyla kullandıkları kredileri ait nakit akıģlarını değiģ tokuģ edebilirler. (baz swap) Daha önce ifade edildiği gibi, faiz oranı swap sözleģmesinde, dönemsel olarak yapılması gereken ödemelerin hesabında farazi anapara kullanılır. Farazi anapara, parasal bir büyüklüktür. Farazi anapara,swap sözleģmesinin her iki tarafı içinde, aynı para birimidir ve aynı büyüklüktedir. Taraflar arasında mübadeleye konu olmaz. Her dönem sabit ya da değiģken faiz oranları farazi anapara ile iliģkilendirilerek ödenmesi gereken faiz hesaplanır. Faiz oranı swapı piyasasının doğuģ ve geliģimine katkı yapan en önemli faktörün kredi piyasalarındaki fiyatlandırma dengesizliklikleri olduğunu söylemek mümkündür. Buradaki dengesizlikten kasıt; aynı Ģirkete sabit veya değiģken faizli borçlanmalarda farklı risk primleri uygulamasıdır. 35 Örneğimizdeki 36 A iģletmesi Libor + % 2 den borçlanmıģtır. Sabit faizle borçlanmak istese kendisine % 13 sabit faiz teklif edilmiģtir. B iģletmesi ise sabi % 10 faizle borçlanmıģtır. B iģletmesine değiģken faizle borçlanma için Libor + % 0,50 teklif edilmiģtir. Görüleceği üzere; Sabit Faiz Oranı DeğiĢken Faiz Oranı B ĠĢletmesi % 10 (borçlanılan) Libor + %0,50 (teklif edilen) A iģletmesi % 13 (teklif edilen) Libor + % 2 (borçlanılan) B iģletmesi hem sabit hem de değiģken faiz oranı ile borçlanmada A iģletmesinden daha fazla kredi değerliliğine sahiptir. Ancak iki iģletmenin sabit faiz oranı arasındaki fark % - %3 iken, değiģken faiz oranları arasındaki fark - % 1,50 dir. A iģletmesi B iģletmesine göre % 3 daha fazla sabit faiz ödemekte lakin değiģken faiz oranında % 1,5 daha fazla faiz ödemesi yapmaktadır. Bu durum A iģletmesinin değiģken faiz oranı ile borçlanmada B iģletmesine göre nispi üstünlüğü olduğunu gösterir. Yapılan swap anlaģması gereği A iģletmesi B iģletmesine ödemek üzere her yıl % 10,5 faiz ödeyecek ve bunun karģılığında B iģletmesinden Libor faizi alacaktır. B iģletmesi ayrıca aracıya A iģletmesine ödenmek üzere Libor ödeyip aracıdan % 10,25 sabit faiz alacaktır. Libor oranı % 8 kabul edilmiģtir. 35 Yalçıner,Tanrıöven,Bal,Aksoy ve Kurt, s Örnek çözümünde Aksoy ve Tanrıöven in belirtilen eserinden faydalanılmıştır. 12

13 Libor Libor A İŞLETMESİ ARACI B İŞLETMESİ % 10,5 % 10,25 Ġstenen: Sabit Faiz Ġstenen: DeğiĢken Faiz Borçlanma : Libor + % 2 Borçlanma: % 10 Bu durumda her iki iģletmenin ödeme akımları aģağıdaki gibi olacaktır. A ĠġLETMESĠ DEĞĠġKEN KISMI SABĠT KISMI B ĠġLETMESĠ DEĞĠġKEN KISMI Alınan Borç $ $ - Kullanılan Borcun Faizi Borçlanmak Ġstenilen Faizin Türünün Oranı Swap Nedeniyle KarĢı Tarafa Ödenecek Faiz Varsa Ödenecek Komisyon GerçekleĢen Libor Libor % 2 % % 13 Libor % 0,50 % 10,50 - Libor - - % 0,25 % 8 - % 8 SABĠT KISMI 13

14 Yukarıda belirtilen ödeme akımları sonucu her iki iģletmenin swap iģleminden doğan maliyet tasarruflarını Ģu Ģekilde hesaplamak mümkündür. A ĠġLETMESĠ (%) B ĠġLETMESĠ (%) Alınan Borç Ġçin Ödenen Faiz 10 (*) 10 (**) KarĢı Tarafa Ödenecek Faiz 10,50 8 Komisyon 0 0,25 TOPLAM FAĠZYÜKÜMLÜLÜĞÜ 20,50 18,25 KarĢı Taraftan Alınacak Faiz 8 10,50 NET FAĠZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 12,50 7,75 Swap Yapılmasaydı Ġstenilen Borç Türünden Katlanılacak Faiz Yükü 13 8,50 Net Faiz Yükümlülüğü 12,50 7,75 Maliyet Tasarrufu 0,50 0,75 (*) A iģletmesinin borçlandığı değiģken faiz Libor + %2 olup, Libor % 8 kabul edildiği için toplamda ödenecek faiz % 10 dur. (*) B iģletmesinin borçlandığı sabit faiz % 10 dur. Burada üzerinde durulması gereken nokta, finansal aracının A ve B Ģirketleriyle ayrı ayrı anlaģma yaptığıdır. Eğer taraflardan biri ödeme güçlüğü içine düģerse, anlaģma gereğince finansal aracı sorumluluğu yüklenecektir. Çoğu durumda A ve B Ģirketleri birbirlerini tanımazlar, finansal aracının kiminle swap iģlemi gerçekleģtirdiği konusu üzerinde durmazlar FAĠZ ORANLARI SWAPI YAPILMA NEDENLERĠ ĠĢletmeler ve bankalar çeģitli amaçlarla swap iģlemleri yaparlar. Bunları Ģu baģlıklar altında özetmek mümkünüdür FAĠZ ORANI RĠSKĠNDEN KORUNMAK AMACIYLA FAĠZ SWAPI YAPILMASI Faiz oranlarının yükseleceği beklentisi varsa; iģletme borcu sabit faizli ise risk yoktur ancak değiģken ise bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Bu durumda swap ile değiģken faizli borcun ödemelerini sabit faizle değiģtirerek sabit faizle borçlanmıģ gibi faiz değiģikliklerinden etkilenmemektedir. Faiz oranlarında düģüģ beklentisi varsa; iģletmenin borcu değiģken faizli ise iģletme olumlu etkilenir ve maliyet düģer, sabit faizli ise olumsuz etkilenir. Bu durumda iģletme sabit faizli borcun faizini swap iģlemi ile değiģkene çevirir ve 37 Chambers, s

15 faiz düģüģlerinin olumlu etkisinden faydalanır. Ancak faiz oranı riskinden korunmak amacıyla swap yapılması durumunda iģletmenin beklentisinin doğru çıkması gereklidir. Aksi durumda swap iģleminin kendisinin ortaya çıkaracağı risk nedeniyle zarar ortaya çıkar KAYNAK MALĠYETĠNĠ DÜġÜRMEK AMACIYLA FAĠZ ORANI SWAPI YAPILMASI Genellikle sabit faizli kredi verenler veya sabit faizli menkul değerlere yatırım yapanlar, değiģken faizli borç verenlere göre, borçlunun kredi değerliliğine daha fazla önem vermektedirler. Bu nedenle sabit faizli kredi verenler kredi değerliliği düģük olanlardan, bu kredi riskini karģılamak için daha fazla prim istemektedirler. DeğiĢken faizli borç verenlerde ise, kredi değerliliğinin düģüklüğü nedeniyle istenen riski karģılayacak prim, daha düģük düzeyde olmaktadır. Bu nedenle swap iģlemine giriģecek taraflar, göreli veya karģılaģtırmalı olarak en fazla maliyet avantajına veya üstünlüğüne sahip oldukları pazardan borçlanmakta daha sonra faiz swapı yaparak sabit faizli bir borcu değiģken faizli hale veya tamamen karģıtı, değiģken faizli bir borcu; sabit faizli bir borç haline dönüģtürmektedirler. 39 Swap tekniğinin özelliği, fonun sağladığı esas kaynak değiģtirilmeden, maliyet düģürücü, faiz riskine karģı koruyucu bir teknik olarak kullanılabilmesidir. Sabit faizle borçlanmıģ olan bir firma, faizlerin düģeceğini öngörüyorsa, bunu değiģken faizli bir kaynakla swap yapar; faizlerin düģtüğü dönemde de yeni bir swap iģlemine giriģerek, değiģken faizli kaynağı, yeniden daha düģük maliyetli sabit faizli bir kaynak Ģekline dönüģtürür. Böylece, iki aģamada, iki swap iģlemi ile kaynağı değiģtirmeden kaynak maliyetini düģürür. 40 DüĢük maliyetli bir kaynak bulmak bütün iģletmelerin arzu ettiği bir durum olmakla beraber, kaynak maliyeti iģletmelerin kredibilitesi ile yakından ilgilidir. Bilinen bir gerçektir ki,para ve sermaye piyasalarından yalnızca kredibiltesi yüksek olan iģletmeler düģük maliyetle kaynak kullanabilir. Kredibilitesi düģük iģletmeler ise çoğunlukla değiģken faiz oranıyla ve yüksek maliyetle kaynak kullanmak durumundadır. Yüksek maliyetli kaynak kullanmak durumunda olan firmalar, swap iģlemini hedefledikleri düģük maliyetli kaynağa ulaģmak için bir araç olarak kullanırlar AKTĠF VE PASĠF MEVCUTLARINI YENĠDEN YAPILANDIRMA ĠSTEĞĠ VE AKTĠF VE PASĠF ESNEKLĠKLERĠN SWAP SAYESĠNDE EġĠTLENMESĠ 42 ĠĢletmeler ve bankalar swap iģlemini aktif ve pasif mevcutlarını faiz oranı riski ve döviz kuru riskine karģı koruyabilmek için bir araç olarak kullanırlar. ĠĢletmeler, faiz ödemeleriyle gelecek dönemlerdeki nakit giriģleri arasında bir uyum yaratmaya çalıģırlar. ĠĢletmelerin gelecek dönemlerdeki nakit giriģleri sabit niteliğe sahipse, sabit faiz oranı ile kaynak kullanmak faiz oranı riskini ortadan kaldırır. ĠĢletme aynı bakıģ 38 Aksoy vetanrıöven, s. 39 Akgüç, s Akgüç., s Yalçıner,Tanrıöven,Bal,Aksoy ve Kurt,s Bu bölüm Yalçıner,Tanrıöven,Bal,Aksoy ve Kurt,s den özetlenmiştir. 15

16 açısıyla gelecekte hangi para birimi cinsinden nakit giriģi sağlayacaksa, aynı para birimi cinsinden borçlanarak da döviz kuru riskinden korunur. Tüm bu uygulamalar iģletmelerin varlıkları ve yükümlülüklerini dengeleme arayıģının bir sonucudur. Mevcutlar ve yükümlülüklerin büyüklüklerinin farklılığı ve vadeler arasındaki uyumsuzluk nedeniyle, iģletmelerin aktif ve pasifleri arasında bire bir eģleģme yapılması mümkün değilse,swap iģlemi aktif ve pasif kalemleri yeniden yapılandırarak denge sağlayan bir iģlem olabilmektedir. Aynı Ģekilde, banka bilançolarının aktif ve pasifinin faiz oranlarına duyarlılığının eģit olmaması durumunda ortaya çıkabilecek faiz oranı riski de swap iģlemi ile giderilmektedir. Bankalar kısa vadede topladıkları fonları vade dönüģümlerine tabi tutarak uzun vadeli olarak verirler. Örneğin, aylık vadelerle toplanan mevduatlar vade dönüģümüne tabi tutularak yıllık kredi olarak kullandırılır. Bankanın karı, mevduat faiz oranları ile kredi faiz oranları arasındaki farktır. Mevduat faiz oranları, kredi faiz oranlarından küçük olduğu sürece bankalar vade dönüģüm primi elde ederler. Eğer sabit faiz oranıyla toplanan kısa vadeli fonlar, vade dönüģümüne tabi tutularak sabit faiz oranı üzerinden uzun vadeli olarak kullandırılmıģsa, piyasa faiz oranlarının yükselmesi bankanın aylık mevduatlara ödeyeceği faizi artırırken, kredilerden aldığı faizlerin dönem sonuna kadar değiģmemesine neden olmaktadır. Faiz oranlarının artması bankanın yükümlülüklerinde (mevduat-pasif) değiģiklik yaratırken, varlıklarında (krediler-aktif) bir değiģiklik meydana getirmemektedir. Ortaya çıkan faiz oranı değiģim riski, bankanın yükümlülüklerini artırmakta ve karını azaltmaktadır. Bankanın mevduat ve faiz oranları değiģken faizli ise, faiz oranlarındaki değiģim bankanın hem aktifini hem de pasifini etkileyecektir. Etkinin büyüklüğü, aktif ve pasifin faiz oranı esnekliğine bağlı olacaktır. Faiz oranı esnekliği, bilançonun aktif veya pasifindeki kalemlerde meydana gelen değiģime oranıdır ve aģağıdaki gibi ifade edilir. Aktif(pasif) Faiz Oranlarında Meydana Gelen DeğiĢim Faiz Oranı Esnekliği = Piyasa Faiz Oranlarındaki DeğiĢim Piyasa faiz oranlarının değiģmesine karģın, aktif veya pasifteki sabit faizli kalemlerin faiz oranlarının değiģmemesi,sabit faizli iģlemlerde faiz oranı esnekliğini sıfır yapmaktadır. DeğiĢken faizli iģlemlerde ise, faiz oranı esnekliği sıfırdan büyüktür. Piyasa faiz oranlarının artmasıyla birlikte,değiģken faizli aktif ve pasif kalemlerin faizi de değiģmektedir. Faiz oranı değiģim riski banka bilançosunda sabit ve değiģken faiz oranlı kalemler arasında fark bulunduğunda, yani pozisyon fazlası veya eksiği olduğu zaman doğmaktadır. 16

17 Bilançonun aktif ve pasifindeki değiģken faiz oranlı kalemlerin faiz esneklik oranları arasındaki fark riskin tutarının da belirleyicisidir. Aktif pozisyon fazlası varsa (sabit faizli iģlemlerde) ve bunları finanse eden pasifin faiz esnekliği, aktif faiz esnekliğinden yüksekse, faiz oranlarının yükselmesi durumunda banka zarara uğrar. Ancak zarar, aktif ve pasif esneklikleri arasındaki farkla ölçülebilir. Pasif pozisyon fazlası varsa (sabit faizli iģlemlerde) faiz oranının yükselmesi durumunda banka karlı çıkar. Kar, aktif ve pasif değiģken faizli pozisyonların faiz esneklikleriyle hesaplanabilir. Özetle riskin ölçüsü,açık pozisyon tutarı ile değiģken faizli iģlemlerin faiz esnekliklerine bağlıdır. Bilançonun aktif ve pasifinin faiz esneklikleri arasındaki fark bankayı sürekli faiz oranı riski altında tutmaktadır. Bu risk, aktif ve pasif faiz esnekliklerinin swap sayesinde eģitlenmesiyle giderilmeye çalıģılır. Faiz swapı yapıldığında, aktif ve pasif pozisyon fazlalıkları giderilmese dahi, banka faiz oranları değiģiminden zarar görmeyecektir. Bankanın aktif esnekliği ile pasif esnekliğini birbirine eģitleyecek swap iģlemi, bankanın değiģken faiz alıp, sabit faize vereceği swap olacaktır. 17

18 18

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1

Future Forward Oplsiyon Piyasaları. Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Future Forward Oplsiyon Piyasaları Doç. Dr. A. Can BAKKALCI 1 Döviz Türevi Ürünler Gelecek piyasasına ait ilk sözleşme 13 Mart 1851 yılında 3000 kile mısırın Haziran ayında Chicago da teslimine yönelik

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM TAHVİL, HAZİNE BONOSU VE PAY DEĞERLEMESİ 21 Yrd.Doç.Dr.Ayben Koy Yrd. Doç. Dr. Ayben KOY, 1980 yılında doğdu. İlk ve ortaöğretimi Çanakkale de bitirdi. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ

2015 MAYIS KISA VADELİ DIŞ BORÇ İSTATİSTİKLERİ GELİŞMELERİ 1990-Q1 1990-Q4 1991-Q3 1992-Q2 1993-Q1 1993-Q4 1994-Q3 1995-Q2 1996-Q1 1996-Q4 1997-Q3 1998-Q2 1999-Q1 1999-Q4 2000-Q3 2001-Q2 2002-Q1 2002-Q4 2003-Q3 2004-Q2 2005-Q1 2005-Q4 2006-Q3 2007-Q2 2008-Q1 2008-Q4

Detaylı

AKADEMİ. Swap tekniğine temel oluşturan birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar aşağıda özetlenmiştir.

AKADEMİ. Swap tekniğine temel oluşturan birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar aşağıda özetlenmiştir. 3. SWAP 82 İngilizce kökenli bir kelime olan swap takas anlamına gelmektedir. Swap, borçların değiştokuş unu ifade etmektedir. Swap işleminde iki taraf vardır. Bu açıdan swap işlemi, iki tarafın belirli

Detaylı

KAYNAKLAR. Chance, Don M., and Brooks, Robert., An Introduction to Derivatives and Risk Management, 9th ed, 2013, Thomson South-Western.

KAYNAKLAR. Chance, Don M., and Brooks, Robert., An Introduction to Derivatives and Risk Management, 9th ed, 2013, Thomson South-Western. GİRİŞ DERS TANITIMI KAYNAKLAR Hazar A., Babuçu Ş., Sonbul-İskender E. ve İskender A. (2015), SPK lisanslama sınavına hazırlık, Türev araçlar, Ankara: Bankacılık Akademisi Yayınları. Chance, Don M., and

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

VADELİ İŞLEMLER PİYASASI

VADELİ İŞLEMLER PİYASASI VADELĠ ĠġLEM ve OPSĠYON BORSASI ( VOB) NEDĠR? Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ( VOB) vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alınıp satıldığı yerdir. Alınıp satılan bu sözleşmelere Türev Araçlar denmektedir.

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Pay Opsiyon Sözleşmeleri. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Pay Opsiyon Sözleşmeleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Bu dokümanda kullanılan içeriğin bir kısmı, Türkiye deki düzenlemeler çerçevesinde menkul kıymetler veya türev araçlarla ilgili faaliyet göstermek

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası

Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti. Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü. Finanslama Politikası Finansal Yönetim Yabancı Kaynak Maliyeti Arş. Gör. Yasin Erdem ÇEVİK Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yatırım Politikası Temel Politikalar-Bilanço Dönen İşletme Varlık Sermayesi Duran Varlık Sabit

Detaylı

İŞLETME SERMAYESİ

İŞLETME SERMAYESİ İŞLETME SERMAYESİ Fahrettin Günerli SMMM Haziran/2016 İÇİNDEKİLER 0 1-GENEL 2 2- İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 2 3- İŞLETME SERMAYESİNİN DÖNGÜSÜ 3 4-İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA POLİTİKALARI

Detaylı

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye

Finansal Araçlar. UMS 39 Jale Akkaş. 12 Ekim, 2011. Grant Thornton Türkiye Finansal Araçlar UMS 39 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. UMS 39 Finansal Araçlar UMS 39 genel olarak finansal araçlar ile finansal nitelikte

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu

FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu FBIST FTSE İstanbul Bono FBIST B Tipi Borsa Yatırım Fonu Mayıs 2015 Hazine ve Türev Ürünler FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi FBIST BYF Vadeli İşlem Sözleşmesi; FTSE Türkiye TL Hazine Bonosu Endeksinde

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ) NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

15.433 YATIRIM Odev 3: Vadeli I slem S ozle smesi (Futures)

15.433 YATIRIM Odev 3: Vadeli I slem S ozle smesi (Futures) 15.433 YATIRIM Ödev 3: Vadeli İşlem Sözleşmesi (Futures) 15.433 Yatırım Ödev 3: Vadeli İşlem Sözleşmeleri (VİS) 1. Yıllık 5$ temettü ödeyen ve hisse senedi 200$ dan fiyatlanan bir şirketin vadeli işlem

Detaylı

FON YÖNETİMİ HAZİNE BİRİMİ

FON YÖNETİMİ HAZİNE BİRİMİ FON YÖNETİMİ HAZİNE BİRİMİ FON YÖNETİMİ HAZİNE NEDİR? Şirketin tüm para ve sermaye piyasası işlemlerini gerçekleştirmek, piyasaların yönü karşısında önlemlerini alıp şirketi mali riskten korumak ve bankalarla

Detaylı

PİYASA YAPICILIK. Aralık Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler

PİYASA YAPICILIK. Aralık Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler PİYASA YAPICILIK Aralık 2015 Dilek Demir Buğdaycıoğlu Hazine ve Türev Ürünler FİNANSİNVEST Piyasa Yapıcı rolüyle Finansinvest, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında, PAY Vadeli ve FBIST BYF

Detaylı

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24

Banka Bilançosunun Özellikleri Pazar, 26 Aralık 2010 18:24 Ticari bir işletme olarak bankaların belirli bir dönem içerisinde nasıl çalıştıklarını ve amaçlarına dönük olarak nasıl bir performans sergilediklerini değerlendirebilmenin yolu bankalara ait finansal

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları

Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Piyasa Yapıcılık Uygulamaları Türev Ürünler İş Yatırım ın piyasa yapıcısı olarak faaliyet gösterdiği türev ürünler; BIST30 Endeks Opsiyonları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ vi İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI FİNANS VE GENEL ÇERÇEVESİ 1.1. Uluslararası Finansın Konusu... 3 1.2. Ulusal-Uluslararası Finansal İşlem Ayrımı ve

Detaylı

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil. 2.3. Olaylar ve Riskler 2.1.Sistematik Risk Sistematik risk, firmaların sahip oldukları varlıklar üzerindeki

Detaylı

20.01.2012 Sirküler, 2012/04

20.01.2012 Sirküler, 2012/04 Sayın Meslektaşımız; 20.01.2012 Sirküler, 2012/04 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci maddesi kapsamında türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin 282 seri numaralı Gelir

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

Pay Vadeli İşlemleri Eğitimi Yepyeni bir piyasanın yepyeni yatırımcıları olmaya hoş geldiniz.

Pay Vadeli İşlemleri Eğitimi Yepyeni bir piyasanın yepyeni yatırımcıları olmaya hoş geldiniz. Pay Vadeli İşlemleri Eğitimi Yepyeni bir piyasanın yepyeni yatırımcıları olmaya hoş geldiniz. İlk vadeli işlemler borsası 18. y.y. ilk yarısı Japonya da kuruldu / Dojima Pirinç Piyasası 1970 ten sonra

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Sabit Faiz Oranı. Değişken Faiz Oranı. SWAP Iİşlemleri ve Faiz SWAP ının (IRS) Temel Unsurları. SWAP İşlemleri

Sabit Faiz Oranı. Değişken Faiz Oranı. SWAP Iİşlemleri ve Faiz SWAP ının (IRS) Temel Unsurları. SWAP İşlemleri SWAP Iİşlemleri ve Faiz SWAP ının (IRS) Temel Unsurları Faiz Oranlarını Etkileyen Makroekonomik Fonksiyonlar SWAP İşlemleri Sabit Faiz Oranı Değişken Faiz Oranı G ünümüz ekonomisinde globalleşen piyasalar

Detaylı

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ -11- (A) TÜREV ARAÇLAR PROF.DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL

YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ -11- (A) TÜREV ARAÇLAR PROF.DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL YENİ FİNANSMAN TEKNİKLERİ -11- (A) TÜREV ARAÇLAR PROF.DR. YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL DÖVİZ KURU RİSKİNE KARŞI KULLANILABİLECEK ARAÇLAR FAİZ VE DÖVİZ RİSKİNE KARŞI SWAP İŞLEMLERİ İki türlü swap işlemi vardır.

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve bakanlar kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları Korunma Amaçlı İşlemler Spekülatif Amaçlı İşlemler Arbitraj Amaçlı İşlemler Türev Ürünler Opsiyon Future Forward Swap Vadeli

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ

19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 89 Bu Tebliğin konusunu, türev ürünlere iliģkin iģlemler ile diğer bazı sermaye piyasası

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI

VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI VOB VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON BORSASI Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası (VOB) NEDİR? Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu na tabi olarak ve Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş,

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: )

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Sayfa 1 / 9 Maliye Bakanlığından : Kurumlar Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirler ile diğer bazı sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin

Detaylı

TEBLİĞ. Daimi Temsilci/ Ġşyeri

TEBLİĞ. Daimi Temsilci/ Ġşyeri 19 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28178 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 282) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde, menkul kıymetler ve

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Hisse Senetleri Risk Derecesi 4 Getiri Derecesi 4 Vergi %0 Stopaj Global Fırsatları Takip Ederiz Global ekonomi ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 8. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 11 24 Mali Duran Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 İşletmeler ellerindeki atıl kaynakları veya tasarruflarını değerlendirecek

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. KATILIM ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. KATILIM ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. KATILIM ESNEK EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĠ BĠLGĠ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĠLGĠLER, SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN.. TARĠH VE SAYI ĠLE ONAYLANAN,. TARĠH

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 MART 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2005 31 MART 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi. Elif AY

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi. Elif AY Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda İşlem Gören Türev Ürünleri ve Hedef Kitlesi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, bir vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesine kimin ne kadar fiyat vereceğini belirlemek üzere

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Dow Jones Istanbul 20 A Tipi Borsa Yatirim Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4, 10.2, 10.3, 10.4, 14.1,

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

Prof. Dr. Nurgül Chambers. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. Beta

Prof. Dr. Nurgül Chambers. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. Beta Prof. Dr. Nurgül Chambers Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi TÜREV PİYASALAR Beta Yayın No : 2202 İşletme-Ekonomi Dizisi : 344 2. Bası - Ekim 2007 - İSTANBUL 4. Basım

Detaylı

İŞL 210 Finansal Yönetim II. 1 Giriş. 2 Türev Araçların Amaçları. Vadeli İşlemler Piyasası (Türev Piyasalar)

İŞL 210 Finansal Yönetim II. 1 Giriş. 2 Türev Araçların Amaçları. Vadeli İşlemler Piyasası (Türev Piyasalar) İŞL 210 Finansal Yönetim II Vadeli İşlemler Piyasası (Türev Piyasalar) 1 Giriş Genel anlamıyla ileri tarihli bir alım satım işleminin esas alınması suretiyle bir malın vade, fiyat ve miktar gibi birtakım

Detaylı

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Dalgalı Piyasalarda Sığınılacak Liman: VOB

Dalgalı Piyasalarda Sığınılacak Liman: VOB Dalgalı Piyasalarda Sığınılacak Liman: VOB Erdem ALPTEKĠN GiriĢ Günümüz dünyası baģ döndürücü bir hızla değiģmektedir. Teknolojide hızlı bir ilerleme yaģanmakta, küresel finansal kriz finans teorisinin

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.ġ. Mali Sektör DıĢı NFIST Ġstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.2, 5.3, 5.4,

Detaylı

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.01.2012/ 38-1 5 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde forward (vadeli teslim sözleşmesi), swap (değişim sözleşmesi)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı