KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI"

Transkript

1 KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN ( ) OCAK 2014 Revizyon: İlk Yayın 1

2 Hiçbir Millet Yoktur ki Ahlak Esasatına İstinad Etmeden Tefeyyüz Etsin Hiçbir Millet Yoktur ki Ahlak Esaslarına Uymadan Yükselsin 24 Aralık 1919 Mustafa Kemal ATATÜRK 2

3 ÖNSÖZ Kurumumuzun stratejik planını; kurumumuzun, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası nın yöneticileri olarak bizlerin bireysel tecrübelerini, kurumumuzun kaynaklarını üyelerimizin gelişimi, paydaşlarımızın taleplerinin karşılanması, Kırşehir in, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik ilerlemesine katkı sağlamak amacı ile oluşturduk. Bundan sonraki yönetim sürecimizde tüm kaynaklarımızı ve enerjimizi stratejik hedeflerimize ulaşmak için kullanacağız. Saygılarımla. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin EKİCİOĞLU 3

4 İÇİNDEKİLER 1. KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI 2. KIRŞEHİR İN TARİHİ 3. KIRŞEHİR İSTATİSTİKLERİ 3.1. KIRŞEHİR DE Tarım Kırşehir Kullanım Şekline Göre Arazi Dağılımı Tarım Arazilerinin Ürünlere Göre Dağılımı Bağ, Bahçe, Meyve Ürünleri Üretim Bilgileri Tarla Ürünleri Üretim Bilgileri Endüstriyel Bitkiler Üretim Bilgileri Baklagiller Üretim Bilgileri Yem Bitkileri Üretim Bilgileri Diğer Alanlar İhraç Edilen Ürünlerde İlk Beş 3.2. KIRŞEHİR DE Ticari ve Sınai Durum Yığılma Olan Önemli İlk Beş Sektör ve Bu Sektörlerde İstihdam Rakamları Gelir ve Kurumlar Vergisi / Mükelleflerin Vergi Katkıları Tablosu Açılan ve Kapanan İşletme Sayıları (Vergi Dairesi Verileri) Açılan ve Kapanan İşletme Sayıları (Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Verileri) OSB Kapasitesi Nüfus ve Eğitim Düzeyi (Merkez İl) 4. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 4.1 Hizmetlerin Kapsamı Oda Sicil Hizmetleri Ticaret Sicil Hizmetleri Sosyal Hizmetler İş Yaşamına Destek Hizmetleri Temsil Tanıtım Hizmetleri 4.2 Paydaş Ürün Matrisi 4.3 Faydalanıcılar Üyeler Toplum Yerel ve Ulusal Resmi Kurumlar Yerel Sivil Toplum şları Hizmetlerin Nitelik ve Niceliğine İlişkin Hükümler 4.4 Organizasyon, Çalışma Usulleri ve İş Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler Yasal Düzenlemeler Organizasyon Düzenlemeleri 4.5 Diğer Kamu ve Özel şlar İle İlişkileri Düzenleyen Hükümler 4.6 Durum Analizi Paydaşlarımız Paydaşların Önceliklendirilmesi 4.7 Paydaş ve Etki Önem Matrisi 5. KURUM ANALİZİ (SWOT/GZFT) 4

5 İç Faktörler Dış Faktörler 6. KURULUŞUN YAPISI 6.1. Organizasyon Yapısı Aynı ya da Benzer Görevi Yapan Birimler ve Yetki Çakışması Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası nda Son Dönemde Yapılan Önemli Değişiklikler 6.2. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası İnsan Kaynakları ş Personelinin Sayısı ve Dağılımı Personelin Eğitim Düzeyi, Yetkinliği ve Deneyimi 6.3. Kurum Kültürü İletişim Süreçleri Karar Alma Süreçleri Gelenekler ve Değerler a. Kurum Gelenekleri b. Teknoloji Teknolojik Altyapı Teknolojiyi Kullanma Düzeyi c. Mali Durum d. Mali Kaynaklar e. Bütçe Büyüklüğü f. Araç, Bina ve Diğer Varlıklar 7. GELECEĞE BAKIŞ Misyonumuz; Kurumumuzun Varlık Sebebi Vizyonumuz; Kurumumuzun İdeal Geleceği 8. YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKALARIMIZ 9. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, MALİ, İLETİŞİM VE YÖNETİM POLİTİKALARIMIZ 10. TEMEL AMAÇLARIMIZ; ULAŞMAYI HEDEFLEDİĞİMİZ SONUÇLAR 10.1 Temel Amaçlarımız 10.2 İzleme ve Değerlendirme İş Planları Gözden Geçirme Planları Gözen Geçirme Raporları 5

6 1. KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI ştan Bugüne Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası milli mücadelenin başladığı tarih olan 1914 Yılında kurulmuş ve bu güne kadar aralıksız hizmet vermiştir Yılında oda tamamen yanmış ve bu yangında odanın arşivi de yok de yok olmuştur. Bu neden ile odamızın kayıtları sadece 1942 yılından bu yana mevcuttur. Odamız kurumsal gelişimini tamamlama yönünde, hizmet altyapısını geliştirmek için bugün kullanmakta olduğu hizmet binasına 2011 yılında taşındı ve hizmet verilen ekipmanlar da yenilendi. Odamız, hizmet kalitesinin artırılması amacı ile Mart 2013 te kalite yönetim sistemi çalışmalarını sonuçlandırmış ve Haziran 2013 tarihinde ise Akreditasyon çalışmalarını başlatmıştır. 6

7 2. KIRŞEHİR İN TARİHİ Tarihçiler, Kırşehir adının eski çağlarda Parnassos ya da Makissos olduğu üzerinde durmaktadır. Hititler döneminde Kırşehir e Ahiyuva ülkesi denilmekte idi. Roma ve Bizans döneminde ise Kapadokya olarak adlandırılmıştır. Kırşehir tarihte yeniden canlanışını Anadolu Selçuklularına borçludur. Özellikle 11. Yüzyıldan sonra Kırşehir in ilim ve güzel sanatlar dalında büyük bir ağırlığı olduğu bilinmektedir. Selçuklular döneminde Kırşehir in adı Gülşehir olarak geçmektedir Yılında yapılan Kösedağ Savaşından sonra Moğollar tamamı ile Anadolu ya hakim oldular. Bu dönemde Kırşehir e vali olarak atanan Cacaoğlu Nureddin, Moğollara karşı barışçı bir siyaset güderek Kırşehir i bayındır bir duruma getirmiştir. Bu dönemde Kırşehir Türk Kültür Merkezlerinin en önemlilerinden biri haline gelmiş olup, Aşık Paşa, Caca Bey, Ahi Evran, Süleyman Türkmani, Ahmedi Gülşehri, Hacı Bektaş Veli gibi Türk İslam şair, düşünür ve mutasavvıfları yetiştirmiştir. Taptuk Emre ve Yunus Emre nin de Kırşehir ve çevresinde yaşadığı göz önüne alınır ise bu gönül erenlerinin Moğol istilasına karşı koyarak Türklüğün Anadolu ya yerleşmesini sağladıklarını görmekteyiz. Daha sonra Kırşehir çeşitli beyliklerin egemenliği altında sık sık el değiştirmiştir. Son olarak Kırşehir II. Murat zamanında tam ce kesin olarak Osmanlıların yönetimine girmiştir. Kırşehir 19. Yüzyılın ortalarında önemini yitirmiş, yollar üzerinde küçük bir durak yeri olmuştur. Konya Eyaletine bağlı olan Kırşehir 19. Yüzyılın ikinci yarısında önce Konya Vilayeti Niğde Sancağı na bağlı bir kaza, sonra da Ankara vilayetine bağlı bir sancak durumuna, 1921 Yılında bağımsız bir sancak durumuna getirildi. Daha önceleri birçok kahraman yetiştiren Orta Anadolu nun bu güzel beldesi Kurtuluş Savaşında da kendisine düşen görevi yapmış 210 şehit ve 87 gazi ile bunu kanıtlamıştır. Kırşehir 1921 Yılında bağımsız mutasarrıflık haline getirilmiştir. Cumhuriyet döneminde il merkezi olmuştur Yılında Kırşehir e Avanos, Çiçekdağı, Hacıbektaş ve Mucur bağlanmıştır te Kaman da İl haline gelince, Kırşehir in İl sayısı Beşe yükselmiştir. 20 Temmuz 1954 tarih ve 6429 Sayılı Kanun ile Nevşehir İl olmuş, Kırşehir ona bağlı İl haline getirilmiştir. Çiçekdağı Yozgat a, Kaman Ankara ya, Hacıbektaş, Avanos ve Mucur ise Nevşehir e bağlanmıştır. 1 Temmuz 1957 de çıkarılan 7001 Sayılı Kanun ile Kırşehir yeniden İl olmuştur. Bu yeni düzenleme ile Çiçekdağı, Kaman ve Mucur Kırşehir e bağlanmıştır. Hacıbektaş ve Avanos ise Nevşehir e dahil edilmiştir. Akpınar 1990 Yılında Kırşehir in yeni İlsi olmuştur. Halen Kırşehir e bağlı altı İl vardır. 7

8 3. KIRŞEHİR İSTATİSTİKLERİ 3.1 KIRŞEHİR DE TARIM Kullanım Şekline Göre Arazi Dağılımı İlin Yüzölçümü : Da (6.570 Km 2 ) Kullanım Şekli Miktarı (Dekar) Oranı (%) Tarım Arazisi ,2 Çayır-Mera ,2 Orman-Fundalık ,8 Tarıma Elverişsiz Alan Taşlık ,8 TOPLAM Tablo 01: 2012 Yılı verileri Tarım Arazilerinin Ürünlere Göre Dağılımı Tarla Arazisi : Da Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Araziler : Da Bağ-Bahçe-Meyve-Diğer Ürünler: Da Kullanım Şekli Miktarı (Dekar) Tarım Arazisine Oranı (%) Bağ Arazisi ,46 Meyve Arazisi ,22 Sebze Arazisi ,48 Kavaklı-söğütlük ,86 TOPLAM ,02 Tablo 02: 2012 Yılı verileri Tarla Ürünleri Üretim Bilgileri Tahıllar: Da Kullanım Şekli Miktarı (Dekar) Tarım Arazisine Oranı (%) Yüz ölçüme Oranı (%) Buğday ,684 17,332 Arpa ,244 15,857 Çavdar ,161 0,097 Yulaf ,089 0,054 8

9 Mısır (Dane) 910 0,023 0,014 Tritikale 715 0,018 0,011 TOPLAM Tablo 03: 2012 Yılı verileri Endüstriyel Bitkiler Üretim Bilgileri Da Kullanım Şekli Miktarı (Dekar) Tarım Arazisine Oranı (%) Yüz ölçüme Oranı (%) Ç. Ayçiçeği ,975 1,194 Ş. Pancarı ,034 0,625 Patates ,451 0,272 Y. Ayçiçeği ,807 0,487 Aspir ,133 0,088 Soğan (Kuru) ,025 0,015 Kimyon 430 0,011 0,007 Sarımsak (Kuru) 320 0,008 0,005 TOPLAM Tablo 04: 2012 Yılı verileri Baklagiller Üretim Bilgileri = Da Kullanım Şekli Miktarı (Dekar) Tarım Arazisine Oranı (%) Yüz ölçüme Oranı (%) Nohut ,456 3,297 Fasulye (Kuru) ,379 0,229 Mercimek (Yeşil) ,260 0,157 Fiğ (Dane) ,050 0,030 Korunga (Tohum) 400 0,010 0,006 TOPLAM Tablo 05: 2012 Yılı verileri Yem Bitkileri Üretim Bilgileri: Da Kullanım Şekli Miktarı (Dekar) Tarım Arazisine Oranı (%) Yüz ölçüme Oranı (%) Korunga (Ot) ,446 0,270 Fiğ (Ot) ,552 0,333 Yonca (Ot) ,173 0,104 Mısır (Silaj) ,123 0,074 TOPLAM ,294 0,782 Tablo 06: 2012 Yılı verileri 9

10 Diğer alanlar Kullanım Şekli Miktarı (Dekar) Tarım Arazisine Oranı (%) Yüz ölçüme Oranı (%) Orman ve Fundalık Alan ,313 3,815 Çayır ve Meralar ,746 19,182 Yerleşim Yerleri --- Yollar --- Kadastro Harici --- Taşlık Alan ,898 7,793 TOPLAM ,957 30,790 Tablo 07: 2012 Yılı verileri Arazilerin etkin ve tarım alanlarının verimli, sürekli kullanımı, Kırşehir için ve Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın vizyonunu gerçekleştirmesi açısından önemlidir. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın vizyonunda bulunan Tarım Kenti Olma amacına ulaşılması için arazilerin etkin, verimli ve sürekli kullanımı gerekli en önemli unsurlardan biridir. İhraç Edilen Ürünlerde İlk Beş Ürün 2013 Ederi ($) Ağaç Mamulleri 3.176,65 Demir ve Demir dışı Metaller ,30 Hazır Giyim ve Konfeksiyon ,43 Hububat, Bakliyat, Yağlı ,47 Tohumlar Makine ve Aksamları ,50 Tablo 09: 2013 Yılı verileri 3.2 KIRŞEHİR DE TİCARİ VE SINAİ DURUM Yığılma Olan Önemli İlk Beş Sektör ve Bu Sektörlerde İstihdam Rakamları Sektör / Meslek Grubu İşletme Sayısı 2. Meslek Grubu Meslek Grubu Meslek Grubu Meslek Grubu Meslek Grubu 135 TOPLAM 835 Tablo 10: 2012 Yılı verileri 10

11 Açılan ve Kapanan İşletme Sayıları (Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Verileri) Açılan Kapanan Açılan Kapanan Açılan Kapanan Açılan Kapanan Açılan Kapanan Tablo 13: Ticaret Sicil Müdürlüğü Verileri OSB Kapasite Sektör OSB nin Toplam Alanı OSB de Tahsisi Yapılan Toplam Alan OSB nin Doluluk Oranı Faaliyette Olan Firma Sayısı İnşaatı Tamamlanan ve Devam Eden Firma Sayısı Gıda Makine Mobilya Maden m m2 % Tablo 14: 2013 Yılı verileri 11

12 4. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Kurumumuz, 5174 TOBB ile Sayılı Odalar ve Borsalar Yasası ve bu yasaya bağlı Yönetmelikler çerçevesinde tüm yararlanıcılarına zamanında ve doğru hizmeti sumaktadır. Hizmetlerin sunulmasında seviyesinden çalışan seviyesine tüm birim ve bireyler kendi branşlarında aktif rol almaktadır. Hizmet sürecinde aktif rol alan tüm bireyler, yasal yükümlülükleri konusunda bilgili ve yasalara uyumu üst düzeyde sağlamaktır sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu Madde 12 de Ticaret ve Sanayi Odalarının kuruluş amaçları ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir; a. Meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak b. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak. Elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. c. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi, ticari ve sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. d sayılı TOBB ve Odalar Borsalar Kanunu nun 26. Maddesindeki ve Stratejik Planda yer alan Tablo:2 de yazılı belgeleri düzenlemek ve onaylamak. e. Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. f. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. g. Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. h. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak i. Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. j. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. 12

13 k. Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. l. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. m. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak n. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. o. Üyeleri hakkındaki tüketici şikayetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. p. Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek. Bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde; q. Ticaret Mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslar arası kalibrasyon, test, ölçme laboratuarları kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak r. Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak s. İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınai ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak. t. Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak. u. Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemeler (Kanun, Yönetmelik ve Esaslar) amaçları açısından analiz edilmiştir. KANUNLAR 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Amme Alacakları Yasası Ticaret Sicil Tüzüğü Türk Ticaret Kanunu Türk Ceza Kanunu YÜKÜMLÜLÜKLER Oda ve borsaların kuruluşu ve organların işleyişine ilişkin şartlar Üye aidatlarının tahsiline ilişkin şartlar Ticaret Sicil işleyişine ve işlemlerine ilişkin şartlar Oda ve Ticaret Sicil in işleyişi, denetimi ve üyelerin işlemlerine ilişkin şartlar Oda ve Ticaret Sicil in işleyişi, denetimi ve üyelerin 13

14 işlemlerinde yasal olmayan faaliyetlere ilişkin şartlar Türk Medeni Kanunu Borçlar Kanunu Üyelerin veraset işlemlerine ilişkin şartlar Ticaret Sicil işleyişine ve işlemlerine ilişkin şartlar İcra İflas Kanunu Ticari İşletme Rehini Kanunu Harçlar Kanunu Kooperatifler Kanunu 7201 Tebligat Kanunu Sigortacılık Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5215 Sayılı Belediye Kanunu 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun Rekabet Kurumu Yasası İflas eden üyelere ilişkin işlemlerin şartları Oda ve Ticaret Sicil in işleyişi ve üyelerin rehin işlemlerine ilişkin şartlar Oda ve Ticaret Sicil işlemlerinde resmi harçların belirlenmesi ve tahsiline ilişkin şartlar Kooperatiflerle ilgili işlemlere ilişkin şartlar Oda ve Ticaret Sicil işlemlerinde üye ve diğer kurum ve kuruluşların yasal olarak bilgilendirilmesi şartları Sigortacılarla ilgili işlemlere ilişkin şartlar Oda personelinin sosyal haklarına ilişkin şartlar Mücavir alan içinde üye işlemlerine ilişkin şartların oda hizmetlerini dolaylı etkisi Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerle ilgili işlemlere ilişkin şartlar Üyeler arası ilişkilerin rekabet konulu düzenlenmesine ilişkin şartlar 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu Yabancı ortaklı işletmelerin işlemlerine ilişkin şartlar 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu YÖNETMELİKLER Odalar, Borsalarda Kullanılacak Belge ve Defterler Organ Seçimleri Yönetmeliği Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Yönetmeliği Kayıt Ücretleri ile Yıllık Aidat Yönetmeliği Oda ve Borsa Şubeleri ve Temsilcilikleri Yönetmeliği Azami Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği Birlik Tarafından Çıkarılan Oda-Borsa-Birlik Pay Yönetmeliği Bakanlık Tarafından Çıkarılan Pay Yönetmeliği Türkiye Sektör Meclisleri Yönetmeliği Disiplin Yönetmeliği Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Genel Kurul Yönetmeliği Yönetmeliği Hakem Bilirkişi ve Eksper Listeleri Yönetmeliği Üyeler arası ilişkilerin düzenlenmesi ve Tahkim Kurumunun işletilmesine ilişkin şartlar YÜKÜMLÜLÜKLER Oda arşivinin düzenlenmesi ve üye hizmetlerine ilişkin şartlar Oda organlarının seçimine ilişkin şartlar Üyelerin sektörel gruplamasına ilişkin şartlar Üye hizmetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin şartlar Oda şubelerinin oluşturulması ve idare edilmesine ilişkin şartlar Pazarda azami fiyatlarının belirlenmesine ilişkin şartlar TOBB ne ödenecek olan paya ilişkin şartlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na ödenecek olan paya ilişkin şartlar Türkiye Sektör Meclislerinin oluşumu, görevleri ve yetkilerine ilişkin şartlar Üyeler, üyeler ve tüketiciler arasındaki sorunların çözümü için disiplin kurulunun oluşumu, görevleri ve yetkilerine ilişkin şartlar Oda bütçesinin hazırlanması, onaylanması ve yönetilmesine ilişkin şartlar TOBB Genel nun düzenlenmesine ve TOBB organlarının seçimine ilişkin şartlar in atanması, görev ve yetkilerine ilişkin şartlar Oda üyelerinin arasında sözleşmeli veya sözleşmesiz çıkan sorunların çözümüne yönelik belirlenecek bilirkişi ve eksper belirlenmesine ilişkin şartlar 14

15 Oda Muamelat Yönetmeliği Sandık Pay Yönetmeliği Değişik DEİK Yönetmeliği Türk- Yabancı, Yabancı- Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret oda derneklerinin kuruluş, işleyiş ve denetim usul ve esasları hakkında yönetmelik Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ve İcra Komitesi Yönetmeliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Yönetmeliği 4857 İş Kanunu Personel Yönetmeliği TOBB Harcı Harcırah Yönergesi TOBB Personel İç Yönetmeliği Karşılıksız Bursa İlişkin Tip İç Yönetmelik TOBB ve Birlik Personeli, Sigorta Emekli Sandığı Vakfı, Vakıf Senedi Bilgi Alma Kanunu KOSGEB KOBİ Destek Yönetmeliği ESASLAR TOBB Kadın Girişimciler Çalışma Esasları Kapasite Esasları Yerli Malı Belgesi Esasları İş Makinesi Tescili Esasları Yüksek İstişare Çalışma Esasları TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar TOBB Global Standartlar Merkezi Görev ve Çalışma Esasları Talimatı TOBB Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin Dayandığı Esaslar TOBB Mesleklerin Gruplandırılması Esasları ATR Dolaşım Belgesi Usul ve Esasları Sigorta Acenteleri Sektör Meclis İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi, Usul ve Esasları Tablo:16 Oda muamelat işlemlerinin yapılmasına ilişkin şartlar Oda personelinden sosyal haklarına ilişkin yapılacak kesintilerin düzenlenmesi Üyeler arası dış ekonomik ilişkilerin yürütülmesine ve çıkan sorunların çözümlenmesine ilişkin şartlar Türkiye ve düğer ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin şarlar Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ve İcra Komitesi esaslarının yürütülmesine ilişkin şartlar Sigorta Eksperleri İcra Komitesi kurulması ve yürütülmesine ilişkin şartlar Odanın ve personelinin hakları ve yükümlülüklerine ilişkin şartlar Oda çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesi şartları Dış görevlendirmelerle ilgili harcırahların belirlenmesine ilişkin şartlar Personelin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin şartlar Odanın burs yardımlarının düzenlenmesine ilişkin şartlar Oda personelinin sosyal haklarının düzenlenmesine ilişkin şartlar Resmi ve özel kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin karşılanmasına ilişkin şartlar KOBİ kapsamına giren üyelerin desteklenmesine ilişkin genel şartlar (Dolaylı Hizmet) YÜKÜMLÜLÜKLER Kadın girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin şartlar Üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesine ilişkin şartlar Yerli Malı Belgesi düzenlenmesine ilişkin şartlar İş makinelerinin tesciline ilişkin şartlar YİK in çalışma şartları TIR Karnelerinin verilmesine ilişkin görev ve sorumluluklar Yurt içi fuarlarının düzenlenmesine ilişkin şartlar Global standartlar merkezinin çalışma esaslarına ilişkin şartlar AB mesleki grupların istatistiksel sınıflandırılması şartları AB mesleki grupların istatistiksel sınıflandırılması şartları ATR Dolaşım belgesinin düzenlenmesine ilişkin şartlar Sigorta Acenteleri Sektör Meclis İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine ilişkin şarlar Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimine ilişkin şartlar 15

16 4.1 HİZMETLERİN KAPSAMI a. Oda Muamelat Hizmetleri; 5174 Sayılı TOBB Yasası ve Oda Muamelat Yönetmeliği kapsamında verilmektedir. b. Ticaret Sicil Hizmetleri; Ticaret Sicil Tüzüğü ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında verilmektedir. c. Sosyal Hizmetler; TOBB Direktifleri, ve Meclis Kararları kapsamında yasal şartlar dikkate alınarak verilmektedir. d. Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi Hizmetleri; ve Meclis Kararları kapsamında yasal şartlar dikkate alınarak verilmektedir. Oda Sicil Hizmetleri YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ Muamelat Hizmetleri Kurumsal İlişkiler ve Temsil Hizmetleri Oda Muhasebe İşlemleri Tahkim Hizmetleri Oda Hizmetleri aşağıda yazılı yasa ve yönetmeliklere göre yapılmaktadır. Yasal değişiklikler kurumsal olarak izlenmekte ve verilen hizmetlerde güncel halleri yönetmelikler, tebliğler ve esaslar uyarınca uygulanmaktadır. Kanunlar; 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu Amme Alacakları Yasası Türk Ticaret Kanunu Türk Ceza Kanunu Türk Medeni Kanunu Borçlar Kanunu İcra İflas Kanunu Ticari İşletme Rehini Kanunu Harçlar Kanunu Kooperatifler Kanunu 7201 Tebligat Kanunu Sigortacılık Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5215 Sayılı Belediye Kanunu 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun Rekabet Kurumu Yasası 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Yönetmelikler; Odalar, Borsalarda Kullanılacak Belge ve Defterler Organ Seçimleri Yönetmeliği Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Yönetmeliği Kayıt Ücretleri ile Yıllık Aidat Yönetmeliği Oda ve Borsa Şubeleri ve Temsilcilikleri Yönetmeliği Azami Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği Birlik Tarafından Çıkarılan Oda-Borsa-Birlik Pay Yönetmeliği Bakanlık Tarafından Çıkarılan Pay Yönetmeliği Türkiye Sektör Meclisleri Yönetmeliği Disiplin Yönetmeliği MİZ Hizmet Verilen Üye ş Tipleri 1. Anonim Şirket İşlemleri 2. Dernekler Tarafından Kurulacak İşletmelere İlişkin İşlemler 3. Gerçek Kişi İşlemleri 4. Kolektif Şirket İşlemleri 5. Komandit Şirket İşlemleri 6. Kooperatif İşlemleri 7. Limitet Şirket İşlemleri 8. Ticari İşletme Rehini Terkin Tescili İşlemleri 9. Vakıflar Tarafından Kurulan İşletmelere İlişkin İşlemler 10. Yabancı Uyruklu Şirketlerim Şube Açılışı İşlemleri Yukarıda sınıflandırması yapılmış kuruluş tiplerinin; 1. Oda Muamelat Hizmetleri 1.1 Oda Kayıt İşlemleri 1.2 Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler İle Verilen Hizmetler, Yazışmalar 1.3 İstatistik Düzenlenmesi, Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller İle Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar 1.4 Tahkim Hizmetleri 1.5 Defter Kayıtları 1.6 Evrak, Belge ve Defterlerin Muhafaza ve İmhası İşlemleri 2. Kurumsal İlişkiler ve Temsil Hizmetleri 2.1 Bilgi Edinme ve Bilgilendirme İşlemleri 2.2 Oda ve Borsalarla İlişkiler 2.3 Resmi Kurumlarla İlişkiler 2.4 Yerel Kurumlarla İlişkiler 3. Oda Organ İşlemleri 3.1 Organ Seçimleri 3.2 Organ Toplantıları ve Kararları İşlemleri 3.3 Ehliyet, Temsil ve İlzam Yetkisi İle ve Yardımcılarının 16

17 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Genel Kurul Yönetmeliği Yönetmeliği Hakem Bilirkişi ve Eksper Listeleri Yönetmeliği Oda Muamelat Yönetmeliği Sandık Pay Yönetmeliği Değişik DEİK Yönetmeliği Türk- Yabancı, Yabancı- Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret oda derneklerinin kuruluş, işleyiş ve denetim usul ve esasları hakkında yönetmelik Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ve İcra Komitesi Yönt. Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Yönetmeliği İş Kanunu Personel Yönetmeliği Personel Sicil Yönetmeliği TOBB Harcı Harcırah Yönergesi TOBB Personel İç Yönetmeliği Karşılıksız Bursa İlişkin Tip İç Yönetmelik TOBB ve Birlik Personeli, Sigorta Emekli Sandığı Vakfı, Vakıf Senedi Bilgi Alma Kanunu Esaslar TOBB Kadın Girişimciler Çalışma Esasları Kapasite Esasları Yerli Malı Belgesi Esasları İş Makinesi Tescili Esasları Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Yüksek İstişare Çalışma Esasları TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları TOBB Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin Dayandığı Esaslar TOBB Mesleklerin Gruplandırılması Esasları ATR Dolaşım Belgesi Usul ve Esasları Sigorta Acenteleri Sektör Meclis İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi, Usul ve Esasları Tablo:17 Yetkisindeki İşlemler 3.4 Komisyonların Oluşturulması ve Çalıştırılması İşlemleri 4. Oda Muhasebe İşlemleri 4.1 Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü İşlemleri 4.2 Bütçede Yapılacak Değişiklikler ve Kesin Hesap İşlemleri 4.3 Muhasebeleştirme İşlemleri 4.4 Tahsilât ve Harcama İşlemleri 4.5 Hesap Planı İşlemleri 4.6 Diğer Mali İşlemler (Demirbaşlar, Ücretler, Avanslar, Kasa ve Mali Risk Tazminatı, Aidat Affı Bağışlar, Yapılandırma ve Aidatlar, ) 5. Tahkim Hizmetleri Üyeler ve kurumsal üyelerin ortakları arasındaki sorunların çözümüne ilişkin hakem heyeti oluşturmak, sorunları görüşmek ve taraflar arası uzlaşma sağlamak. Ticaret Sicil Hizmetleri YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ Ticaret Sicil Hizmetleri Aşağıda yazılı yasa ve yönetmeliklere göre yapılmaktadır. Yasal değişiklikler kurumsal olarak izlenmekte ve verilen hizmetlerde güncel halleri yönetmelikler ve tebliğler uyarınca uygulanmaktadır. Tüzük ve Kanunlar Ticaret Sicil Tüzüğü Türk Ticaret Kanunu Türk Ceza Kanunu Türk Medeni Kanunu Borçlar Kanunu İcra İflas Kanunu Ticari İşletme Rehini Kanunu MİZ 1. Anonim Şirket İşlemleri 2. Dernekler Tarafından Kurulacak İşletmelere İlişkin İşlemler 3. Gerçek Kişi İşlemleri 4. Kolektif Şirket İşlemleri 5. Komandit Şirket İşlemleri 6. Kooperatif İşlemleri 7. Limitet Şirket İşlemleri 8. Ticari İşletme Rehini Terkin Tescili İşlemleri 9. Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmelere İlişkin İşlemler 10. Yabancı Uyruklu Şirketlerin Şube Açılışı İşlemleri Yukarıda sınıflandırması yapılmış tipteki kuruluşların; 1. Dosya Tanzimi 2. ş 3. Müdür Tescili 4. Hisse Devri Tescili 5. Sermaye Artırımı 6. Sermaye Azaltma 17

18 Harçlar Kanunu Kooperatifler Kanunu 7201 Tebligat Kanunu Sigortacılık Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5215 Sayılı Belediye Kanunu 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun Rekabet Kurumu Yasası 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu Bilgi Alma Kanunu Tablo:18 7. Adres Değişikliği 8. Unvan Değişikliği 9. Amaç ve Konu Değişikliği 10. Tasfiye Tescili 11. Terkin Tescili 12. Merkez Nakli 13. Veraset Tescili 14. Birleşme Tescili 15. Nevi Değişikliği 16. Genel Kurul Tescili 17. Tescili 18. Değişikliği 19. Şube Açılışı 20. Şube Kapanışı 21. Denetim Tescili 22. Denetim Değişiklik Tescili 23. Unvan Değişikliği Tescili 24. Sigorta Acenteliği Tescili 25. Sigorta Acenteliği Kapanış Tescili 26. Banka İmza Yetki Tescili 27. Banka İmza Yetkisi İptali Tescili 28. Şahıs Kayıt Tescili 29. Şahıs Terk Tescili 30. Şahıs Değişiklik Tescili 31. Yabancı Uyruklu Şirket şu Tescili 32. Vakıf ve Derneklerce Kurulan İşletme kuruluş Tescili 33. Defter Kayıtları 34. Kurumsal Yazışmalar 35. İlan Hazırlama 36. Ticaret Sicil Tasdiknamesi Düzenleme 37. Tadilat Belgesi Düzenleme 38. Tescil Belgesi Düzenleme 39. Noter Belgesi Düzenleme 40. TST ye Göre Belge Düzenleme 41. İhale Durum Belgesi Düzenleme 42. Son Pay Durum Belgesi Düzenleme 43. Yetki Belgesi Düzenleme (Tapuya) 44. Yetki Belgesi Düzenleme (Yetkililere) 45. Gazete Onayı Hazırlama 46. Belge Onayı 47. Tasfiyeye Giriş Belgesi Düzenleme 48. Değişiklik Beyanı Hazırlama 49. Yeni Kayıt Bildirimi Hazırlama 50. Tebligat Düzenleme Sosyal Hizmetler YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ MİZ Kanunlar 5174 Sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu Yönetmelikler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (20. Maddesi) Muamelat Yönetmeliği (75. Maddesi) 1. Eğitim Bursları 2. Ayni Yardımlar 3. Nakdi Yardımlar Tablo:19 18

19 Genel Sekreterlik Oda Sicil Ticaret Sicil Sosyal Hizmetler Ticari İlişkileri Geliştirme Temsil Tanıtım Muhasebe Tahkim Oda Organları İş Yaşamına Destek Hizmetleri YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ Kanunlar 5174 Sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu Yönetmelikler KOSGEB KOBİ Destek Yönetmeliği KOBİ lerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkındaki Yönetmelik Yönergeler KOSGEB KOBİ Destek Yönergesi Standartlar TOBB Akreditasyon Standardı Tablo:19 MİZ 1. Fuar Katılımları 2. Fuar Ziyaretleri 3. Yurt İçi ve Dışı Ticari Ziyaretler 4. Ticari Amaçlı Heyet Ağırlama 5. Ticari Ataşeliklerle yazışmak 6. Dış Pazar Araştırmaları Yapmak 7. Bilgi ve Danışmanlık Hizmetleri Vermek 8. İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Temsil ve Tanıtım YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ Kanunlar 5174 Sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu Yönetmelikler Oda Muamelat Yönetmeliği (76, 81, 85. Maddesi) Standartlar TOBB Akreditasyon Standardı MİZ 1. Yerel Kurum ve şlarla Görüşmek, Bu Kurumlarda Oda ve Üyelerini Temsil Etmek ve İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak 2. Ulusal Kurum ve şlarla Görüşmek, Bu Kurumlarda Oda ve Üyelerini Temsil Etmek ve İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak 3. Uluslararası Kurum ve şlarla Görüşmek, Bu Kurumlarda Oda ve Üyelerini Temsil Etmek ve İlişkilerin Sürekliliğini Sağlamak. 4. Web tabanlı bilgilendirmeler ve geri bildirimler Tablo: PAYDAŞ ÜRÜN MATRİSİ Aşağıda yer alan Paydaş Ürün Matrisi çizelgesi paydaşlarımızın hangi hizmetlerimizden faydalandığını göstermektedir. PAYDAŞLAR HİZMETLER Üyeler Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Oda Meclisi 19

20 Oda Meslek Komiteleri TOBB Resmi Kurumlar Vakıf ve Dernekler Kooperatif ve Kurumlar Yerel ler Eğitim Kurumları Toplum Tablo: FAYDALANICILAR Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın sağladığı hizmetlerden ücret karşılığı, yasal konumu gereği resmi talep ile ücretsiz olarak ya da ücretini ödeyerek faydalanan kurum ve kişilerdir. Bu kurum ve kişiler bire bir hizmet talebinde bulunabileceği gibi, resmi yazı ya da Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ve/veya Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Meclisi nin alacağı karar ile yararlanabilir. Üyeler Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası na 5174 Sayılı TOBB İle Odalar ve Borsalar Kanunu gereği üye olan kurumlar, kuruluşlar ve gerçek kişilerdir. Toplum Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın hizmetlerinden birinci ve ikinci derecede fayda sağlayan kişi ve topluluklardır. Yerel ve Ulusal Resmi Kurumlar Amme hizmeti veren Adli kurumlar, idari kurumlar ve TOBB dir. Yerel Sivil Toplum şları Kırşehir ve bölgesinde yerleşik Vakıflar, Dernekler vb. kuruluşlardır. Hizmetlerin Nitelik ve Niceliğine İlişkin Hükümler Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın hizmetlerinin niteliğini belirleyen esas unsur yasa, yönetmelik ve standartlara uygunluğun sağlanması, niceliğini belirleyen esas unsur ise faydalanıcıların memnuniyeti ve hizmetlerin sağladığı faydadır. 20

21 4.4 ORGANİZASYON, ÇALIŞMA USULLERİ VE İŞ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Yasal Düzenlemeler 5174 Sayılı TOBB İle Odalar ve Borsalar Kanunu ve bağlı Yönetmelikler Ticaret Sicil Tüzüğü Kurumun İç Düzenlemeleri İç Yönerge Sistemleri Prosedürleri, Talimatları vb. TOBB Akreditasyon Şartları 4.5 DİĞER KAMU VE ÖZEL KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLER Kurumumuzun diğer kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini düzenleyen 5174 Sayılı TOOB İle Oda ve Borsalar Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası ve söz konusu kurumların yasa ve yönetmelikleridir. Bu kurumlar; Vergi Daireleri Adli Makamlar Ticaret ve Gümrük Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar Ticaret Sicil Gazetesi İhale Açan Resmi Kurumlar Bölgesel Kalkınma Ajansları (Ahiler Kalkınma Ajansı) KOSGEB Yerel İdari Birimler (Valilik, Kaymakamlık, Belediye vb.) TOBB vb. ulusal kurumlar Uluslar arası kurum ve kuruluşlar. 4.6 DURUM ANALİZİ Paydaşlarımız Odamızın paydaşları Tablo 22 te verilmiştir. Paydaşlarımızı belirlerken Üç temel başlık altında sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma yapılırken dikkate alınan kriterler şunlardır; İç Paydaşlar o Odanın herhangi bir sürecinde aktif görev alıyor olması o Görevini yaparken uyması gereken yasal koşulların bulunması o Görevin icrası ile Dış Paydaşlara ve Müşterilere hizmet sunması Dış Paydaşlar o Odaya yaptırım gücünün olması, odayı bağlayıcı kararlar alabiliyor olması o Oda ile ortak çalışmalar yapıyor olması o Oda ile ortak proje yürütebilme yetkisi ve niyeti olması o Odanın çalışmalarının kendi çalışmalarını bütünlüyor olması o Kendi çalışmalarının odaya katkı sağlıyor olması Müşteri/Yararlanıcı o Odanın Hizmetlerinden birebir yararlanıyor olması o Odadan Aldığı Hizmetlerin Karşılığında Ücret Ödüyor Olması o Sosyal Hizmetlerden Bedelsiz Yararlanıyor Olması 21

22 İÇ DIŞ MÜŞTERİ o İş Yaşamına Destek Hizmetlerinden Birebir Faydalanıyor Olması Paydaşların Önceliklendirilmesi PAYD AŞ PAYDAŞ ADI NEDEN PAYDAŞ ÖNCELİĞİ Meclis Başkanı Meclis Üyeleri Başkanı Üyeleri 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yasasının 16. ve 17. Maddesi kapsamında oda meclisinin yönetilmesi Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yasasının 16. ve 17. Maddesi kapsamında, oda organlarının seçimi, denetimi ve 17. Maddede belirtilen bazı yönetsel faaliyetlerin onanması Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yasasının 18 ve 19. Maddeleri kapsamında yönetim kurulunun görevlendirilmesi ve odanın yönetilmesi Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yasasının 18 ve 19. Maddeleri kapsamında odanın yönetilmesi. Meclis Toplantılarına başkanlık etmek Meclis kararlarını onaylamak, Meclis kararlarının uygulanması beklentisi vardır, Kararların alınması ve Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın 5174 Sayılı TOBB Kanununa uygunluk sağlaması, Yetkisinde bulunan kararların onaylanması noktasında faaliyet ve projelerin uygulanması için son karar mercii, Alınan kararların aynen uygulanmasında olumlu etkilenir. nun Meclis Yetkisinde olan Kararlarının onanması, Meclis kararlarının uygulanması beklentisi vardır, Kararların alınması ve Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın 5174 Sayılı TOBB Kanununa uygunluk sağlaması açısından olumlu, Yetkisinde bulunan kararların onaylanması noktasında faaliyet ve projelerin uygulanması için son karar mercii, Alınan kararların aynen uygulanmasında olumlu etkilenir. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın 5174 Sayılı TOBB Kanunu çerçevesinde sevk ve idaresi, Kararlarını Onanması faaliyetlerinin Meclise ibra edilmesi Odanın ve üyelerin ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarda temsili hizmetleri ile görevlidir. kararlarının aynen uygulanması ve yönetim döneminde başarı ve yüksek faydalanıcı memnuniyeti, Faydalanıcı memnuniyetini ve kapsamını artıran kararların aynen uygulanması halinde olumludur, Kurumu etkileme gücü en yüksek birimdir, Faydalanıcı memnuniyetini ve kapsamını artıran kararların aynen uygulanması halinde olumlu etkilenir. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın 5174 Sayılı TOBB Kanunu çerçevesinde sevk ve idaresi, Oda personelinin çalışmalarını ve faaliyetleri denetlemek ve değerlendirmek, faaliyetlerinin Meclise ibra edilmesi 22

23 Meslek Komiteleri Üyeleri Ticaret Sicil Personeli 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yasasının 14 ve 15. Maddeleri kapsamında aylık toplantıları yapmak, meslek grubunun sorunlarını tespit etmek ve çözümlerine yönelik öneri geliştirerek nu bilgilendirmek Sayılı TOBB Kanunu ve TOBB Yönetmeliği kapsamında Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın idari amiri ve atanmış sürekli temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Ticaret Sicili Tüzüğü ve ilgili yasalar çerçevesinde; 1. Oda Üyelerinin Ticaret Sicil işlemlerini yapar 2. Resmi kurumların talep ettiği üye bilgilerini bu kurumlara iletir ve Odanın ve üyelerin ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarda temsili hizmetleri ile görevlidir. kararlarının aynen uygulanması ve yönetim döneminde başarı ve yüksek faydalanıcı memnuniyeti beklentisi vardır, Faydalanıcı memnuniyetini ve kapsamını artıran kararların aynen uygulanması halinde olumludur, Kurumu etkileme gücü yönetim düzeyinde karar alma konusunda yüksek birimdir, Faydalanıcı memnuniyetini ve kapsamını artıran kararların aynen uygulanması halinde olumlu etkilenir Sayılı TOBB Kanunu çerçevesinde temsil ettikleri grupların sorunlarını görüşmek amacı ile periyodik olarak toplanmak ve toplantı sonuçlarını na iletmek esas görevidir. Temsil ettikleri grubun sorunlarının çözümüne ilişkin hizmet beklentileri vardır. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın etkin ve isabetli hizmet verebilmesi için gündem oluşturma ve bilgilendirme etkisi vardır, 5174 Sayılı TOBB Kanunu çerçevesinde aylık olarak toplanarak na gündem sunmak Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası nın yasal, sosyal ticari ilişki geliştirme hizmetleri Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Personelinin sevk ve idaresi (sicil amiri olarak) 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve TOBB Yönetmeliği kapsamında Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası hizmetlerinin sunulması ve Meclis Kararlarının yazılması ve Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın hizmetlerinin üyelerin %100 memnun olacağı düzeyde verilmesi, Personelin yasal çerçeve içinde verilen talimatları yerine getirmesi nun önerileri dikkate alması, yasal prosedürün uygulanmasında görüş alınması, İşinde başarı ve kariyer, Hizmet birimlerinin son onay birimidir. Hizmetlerin yasalara uygunluğu ve üye memnuniyetinin yüksek olması halinde olumludur. Sorumluluk ve yetkilerini 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve TOBB Yönetmeliğinden alır. Hizmetlerin yasalara uygunluğu ve üye memnuniyetinin yüksek olması halinde olumludur. Ticaret Sicili Tüzüğü ve ilgili yasalar çerçevesinde ticaret sicil işlemlerini yürütmek, resmi kurumların bilgi edinme ve resmi işlem taleplerini karşılamak temel görevidir. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın Ticaret Sicil İşlemlerinin yasalara uygun yapılması için çalışma şartlarının eksiksiz sağlanmış olması. 23

24 Oda Sicil Personeli Basın ve Halkla İlişkiler Personeli Kırşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü resmi kurumların talep etmesi halinde rehin vb. işlemleri yapar 3. Bölümüne ilişkin yasal değişiklikleri izler, üyeleri bilgilendirir ve işlemleri yasal değişiklikleri dikkate alarak yapar Sayılı TOBB Yasası, ilgili yönetmelikler ve yasalar çerçevesinde; 1. Üyelerin oda kayıt ve muamelat işlemlerini yapar 2. Resmi kurumların talep ettiği üye bilgilerini bu kurumlara bildirir. 3. Sosyal yardımların belirlenen birey ve kuruluşlara iletilmesini sağlar 4. Üyelerin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi faaliyetlerine katkı sağlar 5. Bölümüne ilişkin yasal değişiklikleri izler, üyeleri bilgilendirir ve işlemleri yasal değişiklikleri dikkate alarak yapar. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın faaliyetleri ve Kırşehir de gelişen olaylar hakkında üyelerimizi ilgilendiren konuları üyelerimize ve kamuya duyurmaktadır. Yerel, Ulusal ve Yabancı yatırımcılara 4562 Sayılı OSB Kanunu çerçevesinde Sayılı Yönetmeliğe göre hizmet vermektedir. Bu yolla Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası na üye kazandırmakta ve Kırşehir de istihdam Ticaret Sicil İşlemlerinin Ticaret Sicil Tüzüğü ve Genel Hükümlere uygun olmasında sorumluluğu vardır. Sorumluluklarını Ticaret Sicil Tüzüğü ve Yetkilerini Türk Ticaret Kanunundan alır ve uygular. Hizmetlerin yasalara uygunluğu ve üye memnuniyetinin yüksek olması halinde olumludur Sayılı TOBB Yasası ve Oda Muamelat Yönetmeliği çerçevesinde üyelerin hizmet işlemlerini yürütmek, resmi kurumların bilgi edinme ve resmi işlem taleplerini karşılamak temel görevidir. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın Ticaret Sicil İşlemlerinin yasalara uygun yapılması için çalışma şartlarının eksiksiz sağlanmış olması. Oda Sicil İşlemlerinin Yasa ve Yönetmeliklere uygun olmasında sorumluluğu vardır. Sorumluluklarını ve Yetkilerini 5174 Sayılı TOBB Yasası ve Oda Muamelat Yönetmeliğinden alır. Hizmetlerin yasalara uygunluğu ve üye memnuniyetinin yüksek olması halinde olumludur. TOBB Akreditasyon Standardı ve Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nun belirlemiş olduğu yetkileri kullanarak; - Vizyon Dergisi nin çıkarılması - Basınla ilişkilerin yürütülmesi - Haberlerin toplanması ve derlenmesi - Haberlerin adresinde yayınlanması için web sitesi sorumlusuna iletmesi esas görevleridir. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın basınla ilişkilerinin başarı ile yürütülmesi için çalışma şartlarının oluşturulması beklentisi vardır. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın faaliyetlerinin üyelere ve kamuya duyurulması ve kamunun bilgilendirilmesi noktasında kuruluşa etkisi olumludur. Sorumluluk ve yetkisini, Basın Danışmanı ile yapılan Hizmet Sözleşmesinden alır. Basın ile direkt ilişkileri olması Hizmetlerin yasalara uygunluğu ve üye memnuniyetinin yüksek olması halinde olumludur. Yerel, Ulusal ve Yabancı girişimcilerin Kırşehir OSB de yatırım yapmalarını sağlamak için Kırşehir in ekonomik kaynaklarının tanıtılması, OSB altyapısının (ulaşım, enerji, atık arıtma vb.) tamamlanması esas görevidir. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın %25 iştiraki olarak finansal, bürokratik ve tanıtım desteği almak, Diğer iştirakçilerle (İl Özel İdaresi %25, Kırşehir Belediyesi %50) ortak değerler çerçevesinde uyumlu bir yönetim sergilenmesi. 24

25 TOBB Birlik Personeli ve Emekli Sandığı Vakfı Genel Müdürlüğü TOBB T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yaratmaktadır. Bununla birlikte Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın %0,6 iştiraki olan bir kurumdur. Oda çalışanlarının sosyal haklarını sağlayan kurumdur. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın bağlı bulunduğu üst kurum olması nedeni ile dış paydaşımızdır. TOBB dolayısıyla Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın bağlı bulunduğu bakanlık olması nedeni ile dış paydaşımızdır. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın üye sayısının ve gelirlerinin artması 4562 Sayılı OSB Kanunu çerçevesinde Sayılı Yönetmeliğe göre hizmet vermesi ve yasal kurum olması Altyapının tamamlanması ve kaynakların sağlanması sonucu projenin başarılı olması halinde olumludur. Oda personelinin sosyal haklarının (sağlık ve emeklilik) verilmesi Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın sosyal güvenlik ödemelerini zamanında yapması Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın çalışanlarının sosyal güvenlik risklerini üstlenmesi Yetki ve Sorumluluğunu TOBB Personeli Sigorta Emekli Sandığı Vakıf Senedinden alması Sosyal güvenlik ödemelerinin zamanında yapılması Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın faaliyetlerinin yürütülmesi için yazılım vb. çalışma altyapısını hazırlamak Odaların çalışmasına ilişkin yasal düzenlemelere katkı yapmak, Ülke genelinde üyelere sağlıklı hizmet vermek için vizyon belirlemek, Tahkim görevi yapmak Yabancı muadil kuruluşlarla kurumsal bağlar kurmak ve işbirliği yapmak, ulusal ve uluslar arası gelişmelerle ilgili oda ve borsaları bilgilendirmek, Oda borsaları ulusal ve uluslar arası her tip platformda temsil etmek Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve bağlı yönetmeliklerine uygun hizmet vermesi, Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın TOBB Akreditasyon Standardına uygun hizmet vermesi Kalite Sistemi gereklerini uygulaması, üye ve toplumsal memnuniyeti artırması, Oda gelirinin %8 i oranında TOBB ye ödeme yapılması ve mali faaliyetlerin 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve bağlı Yönetmeliklerine uygun yapılması Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın bağlı bulunduğu kurumdur. Yasal çerçevede her tür yaptırım hakkına sahiptir. Yasalara uygun faaliyetler gerçekleştirilmesi halinde etkisi olumludur. Yetki ve sorumluluklarını TOBB 5174 sayılı Kanundan alır. Yasalara uygun hizmet vermek ve yönetsel faaliyetleri yasalar çerçevesinde gerçekleştirmesi, üye memnuniyetinin sağlanması ve bölge-ülke ekonomisine katkı yapması halinde olumludur. TOBB nin bağlı bulunduğu kurum; Yasa çıkarma ve denetim yapma yet yetkisi vardır. Yasalara uygunluk Denetimler sonrası uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yaptırım yetkisi vardır. Yasalara uygunluğun sağlanması 25

26 Kırşehir Belediyesi Kırşehir Ziraat Odası Kırşehir Kaymakamlığı İl Özel İdaresi Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın vermiş olduğu resmi hizmetlerin faydalanıcısı, Kırşehir in yerel kurumu olması, proje ortaklığı ve çıkar birliği kapsamında dış paydaşımızdır. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın muhtelif projelerinde danışma, izin kurumu ve proje ortağı olarak dış paydaşımızdır. noktasında olumludur. Yetkisini 5174 Sayılı TOBB Kanunu ndan almaktadır. Ülke ekonomisine yapacağı katkı ile olumludur. Bilgi talep eder, Ortak girişim ve projelerde görev alır, Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın talep ettiği bilgileri verir. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın emlak ve çevre vergilerini tahsil eder. Bilgi taleplerinin karşılanması Ortak projelerde Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası na düşen görevlerin yapılması Yasalara uygunluk Proje ortaklığında ve söz hakkı vardır. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerinin ve Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın mücavir alan içinde yaptığı girişimlerde (ruhsat vb.) izin makamıdır. Girişimlere ruhsat vb. izin makamı olması Proje ortaklığında görevlerin olumlu sonuçlandırılması Bilgi taleplerinin karşılanması ve Yasalara uygunluk halinde olumludur. Bilgi talep eder Bilgi taleplerinin karşılanması, Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ile ortak üyelerinin etkin hizmet alması Üyeleri için hizmet talep eder. Kırşehir için ortak çıkarlar doğrultusunda faaliyet göstermesi halinde etkisi olumludur. Yoktur Ortak üyelerine etkin hizmet verme konusunda olumludur. Bilgi talep eder, KIRŞEHİR İN İdari makamıdır, Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın bazı hizmetlerinde izin ve onay makamıdır. Bilgi taleplerinin karşılanması Yasalara uygunluk Kırşehir in idari makamı olması nedeni ile Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın bazı hizmetlerinde izin ve onay makamıdır. İdari makam olması Yasalara uygunluk halinde olumludur. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Üyelerinin belediye sınırları dışında OSB vb. alanların tahsisi ve tesisi konusunda yetkili Yasalara uygunluk, Ortak projelerde Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın üzerine düşen görevleri yapması Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Üyelerinin belediye sınırları 26

27 Kırşehir İl Gıda, Tarım, Hayvancılık Müdürlüğü Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Vergi Dairesi Kırşehir in yerel kurumu olması, proje ortaklığı ve bazı projelerde izin kumru olması ve çıkar birliği kapsamında dış paydaşımızdır. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın vermiş olduğu hizmetlerin faydalanıcısı, Kırşehir in yerel kurumu olması, proje - çözüm ortaklığı ve çıkar birliği kapsamında dış paydaşımızdır. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Üyelerinin mali olarak bağlı bulunduğu kurum, Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın vermiş olduğu hizmetlerin faydalanıcısı ve Kırşehir in yerel kurumu olması nedeni ile dış paydaşımızdır. dışında yer ve bina ihtiyaçlarının karşılanmasında izin ve onay kurumudur. Sorumluluk ve yetkisini 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ndan alır. Yasalara uygunluk halinde olumludur. Bilgi talep eder, Tarım ve gıda ile ilgili Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerine izin ve ruhsat verir, Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın talep ettiği bilgileri verir. Bilgi taleplerinin karşılanması Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerinin yasalara uygunluğu Proje ortaklığında ve söz hakkı vardır. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerinin ve Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın mücavir alan içinde yaptığı girişimlerde (ruhsat vb.) izin makamıdır. Girişimlere ruhsat vb. izin makamı olması Proje ortaklığında görevlerin olumlu sonuçlandırılması Bilgi taleplerinin karşılanması halinde olumludur. Eğitim konusunda Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası na destek olması AB, Teşvik vb Projelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi Proje ortaklığı Yasalara uygunluk, Öğrenci ve kuruma eğitim destekleri hizmetleri Ortak projelerde Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın görevlerini yapması Proje hazırlama, gözden geçirme ve üyelere yönelik eğitim verilmesi Ortak projelerde ve hazırlanan projelerde söz sahibi olması Eğitim desteklerinin verilmesi ve etkin kullanımı halinde olumlu. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ve üyelerinin vergi ve mali yükümlülüklerini yerine getirdiği resmi kurumdur, Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerini mali açıdan denetler Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerinin vergi kayıtlarını yapmak ve sonlandırmak Bilgi talebinde bulunur Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın bilgi taleplerini yanıtlar Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyeleri ile ilgili ticaret siciline ilişkin bazı harçların tahsilini yapar Yasalara uygunluk Bilgi taleplerinin karşılanması Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerini direkt etkiler Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın üye vergi kayıtlarının açılması ve kapanması konusunda izin ve kayıt makamıdır. Sorumluk ve Yetkilerini 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ndan ve tarih ve Sayılı Resmi gazetede yayınlanan 27

28 Adli Kurumlar Meslek Odaları ve Birlikleri Dernekler, Vakıflar vb. Ulusal ve Yerel Basın Yayın şları Fuar Firmaları Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın vermiş olduğu resmi hizmetlerin (bilgi edinme vb.) faydalanıcısı ve Kırşehir in yerel kurumu olması nedeni ile dış paydaşımızdır. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın vermiş olduğu resmi hizmetlerin faydalanıcısı, Kırşehir in yerel kurumu olması, proje ortaklığı ve çıkar birliği kapsamında dış paydaşımızdır. Bilgilenme ve Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın faaliyetlerinin kamuya bildirilmesi ve kamunun aydınlatılması kapsamında dış paydaşımızdır. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası nın üyeleri için ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda dış paydaşımızıdır. Vergi Daireleri ş ve Görev Yönetmeliği nden alır. Yasalara uygunluk halinde olumludur. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ve üyelerinin hukuki sorunlarının görüşülmesinde çözümünde yasa uygulayıcıdır. Yasalara uygunluk Bilgi taleplerinin karşılanması Adli makamlara muhatap olmuş Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerini direkt etkiler Sorumluk ve Yetkilerini T.C. Yasalarından alır. Yasalara uygunluk halinde olumludur. Bilgi talep eder Bilgi taleplerinin karşılanması, Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ile ortak üyelerinin etkin hizmet alması Üyeleri için hizmet talep eder. Kırşehir için ortak çıkarlar doğrultusunda faaliyet göstermesi halinde etkisi olumludur. Yoktur Ortak üyelerine etkin hizmet verme konusunda olumludur. Bilgi talep eder Bilgi taleplerinin karşılanması, Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ile ortak üyelerinin etkin hizmet alması Üyeleri için hizmet talep eder. Kırşehir için ortak çıkarlar doğrultusunda faaliyet göstermesi halinde etkisi olumludur. Yoktur Ortak üyelerine etkin hizmet verme konusunda olumludur. Kamunun bilgilendirilmesi Haber niteliği taşıyan bilgi taleplerinin karşılanması Kamunun doğru bilgilendirilmesi halinde olumludur. Kamuoyu yaratması Yasal hizmetlerden faydalanır. Fuar ve sergi düzenlemek, bu yolla ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerinin katılımı ve ziyareti beklentisi vardır. Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerinin ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve bu yolla Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ve üyelerinin gelirlerinin artması Orta Katılım olması halinde olumludur. 28

TURGUTLU TİCARET BORSASI

TURGUTLU TİCARET BORSASI TURGUTLU TİCARET BORSASIT STRATEJİK PLAN (2012-2015) TARİH : EYLÜL 2012 REVİZYON : 00 1 / 49 Atatürk Turgutlu da 07 Eylül 1922 Milli ekonominin temeli tarımdır. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi

Detaylı

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I-

ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- ÜRETİCİYE GÜVENİN ADRESİ STRATEJİK PLAN -I- 1 İşimiz özellikle Hayvancılık ve Tarım sektörü olarak geçmiş yıllara nazaran epey mesafe kat etmiş bulunmaktadır. Bu anlamda Sivil Toplum Kurumlarının üstendiği

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 HEDEFİ OLAN GEMİYE RÜZGAR YARDIM EDER. M.RİFAT HİSARCIKLIOĞLU Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini,

Detaylı

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi

STRATEJİK TASARIM II.1 Ankara Ticaret Odası nda Temel Değerler II.2 Ankara Ticaret Odası nda Stratejik Planın Gelişimi STRATEJİK PLAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA YÖNTEMİ 2. STRATEJİK PLANDA YASAL DAYANAK I. DURUM ANALİZİ I.1 Tarihçe I.2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi I.3 Faaliyet Alanları

Detaylı

Atatürk ve Çukurova Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en güzel konuşmalarını Çukurova'da yaptı. Bunlar öylesine anlamlı ve kalıcı idiler ki, devlet ve bilim adamlarımız, basınımız, zaman zaman, Atatürk'le

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI KONYA SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI 2014 2017 Dönemi KSO Stratejik Planlama ve Denetleme Kurulu Konya Aralık 2014 İÇİNDEKİLER I- GİRİŞ... 3 II- GENEL PROFİL... 5 1- KSO nın Kısaca Tarihi... 5 2- KSO nın

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2014-2017) SUNUŞ Malatya son yıllarda Anadolu nun en hızlı kalkınan kentlerinin başında gelmektedir. Tarımdan gıdaya, tekstilden sağlığa kadar oldukça geniş

Detaylı

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013]

NTSO STRATEJİK PLAN [2009- 2013] Büyük davamız, en medeni ve en müreffeh millet olarak varlığımızı yükseltmektir. Bu yalnız kurumlarında değil düşüncelerinde temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir. Bu

Detaylı

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI KÜTAHYA 2014 İçindekiler Tablosu BÖLÜM 1 ODAMIZIN TANITIMI... 2 1.1. Odamızın Tarihçesi... 2 1.2. Oda İletişim Kanalları... 4 1.3. Politikalarımız... 4 1.3.1.

Detaylı

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

2014-2017 STRATEJİK PLAN NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 İÇİNDEKİLER 2014-2017 STRATEJİK PLAN SUNUŞ... 5 I. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... 7 II. GİRİŞ... 8 III. METODOLOJİ... 9 IV. MEVCUT DURUM RAPORU VE

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02

KONYA SANAYİ ODASI ÜYE EL KİTABI SAYFA NO : 1/18 FORM NO : ÇÜEK -02 ÜYE EL KİTABI YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu na göre Odaların kuruluş amaçları ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Odalar,

Detaylı

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR?

Trabzon Chamber Of Commerce and Industry Tel: (0462) 326 80 70 ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE İŞ YAPAR? ODALAR NE IŞ YAPAR? Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 1884 Yılında kurulmuş Kamu Kurumu Niteliğinde Bir Meslek Kuruluşudur. Anayasamızın 135. Maddesine göre; "Kamu kurumu niteliğindeki

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO

ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM SAYFA NO 1. BÖLÜM : GĐRĐŞ 3 2. BÖLÜM : STRATEJĐK PLANLANMA YAKLAŞIMI 4 3. BÖLÜM : DURUM ANALĐZĐ 6 3.1. Tarihçe 6 3.1.1. Gebze Sanayisi ve Ticaret Hayatı 6 3.1.2. Gebze Ticaret Odası Tarihçesi

Detaylı

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî A k s a r

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013-2016

STRATEJİK PLAN 2013-2016 www.itb.org.tr 1 1.GİRİŞ 2 2. DURUM ANALİZİ 2 2.1. İzmir, Bölge ve Ülke Ekonomisinin Önemi 2 3. İZMİR TİCARET BORSASI TARİHÇESİ VE TANITIMI 3 3.1. Tarihçe 3 3.2. Kurumun Tanıtımı 4 3.3. Yasal Yükümlülükler

Detaylı

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI

ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI ODA TANITIM VE İLGİLİ MEVZUAT KİTABI MAYIS 2013 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HAKKINDA... 4 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU... 27 ODA MUAMELAT

Detaylı

KIRIKKALE TİCARET BORSASI

KIRIKKALE TİCARET BORSASI KIRIKKALE TİCARET BORSASI YÖNETİCİ EL KİTABI ORGAN ÜYELERİ EL KİTABI Yenidoğan Mah. Osman Tiryaki Cad. No: 4/5 KIRIKKALE Tel : (318) 224 89 04 224 89 05 Faks : (318) 224 89 05 Web: www.kirikkaletb.org.tr

Detaylı

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI ŞANLIURFA TİCARET BORSASI 2013-2016 STRATEJİK PLAN Ürününüz Güvenceniz Olsun ŞANLIURFA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN İçindekiler 1. GİRİŞ A. KONUNUN ÖNEMİ B. STRATEJİK PLANIN AMACI VE KAPSAMI 2. STRATEJİK

Detaylı

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI

MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI MALATYA T CARET VE SANAY ODASI STRATEJ K PLANI (2010-2013) i ç i n d e k i l e r Sunu... 5 Malatya TSO'da Stratejk Plan Süreci... 5 1. Giri... 1 2. Stratejik Plan Haz rlama Yöntemi... 1 3. Stratejik Planda

Detaylı

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI

İMEAK DENİZ TİCARET ODASI 2013-2016 STRATEJİK PLANI İMEAK İMEAK İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri İMEAK Bu kitap, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası yayınıdır. Tüm yayın hakları Odamıza aittir.

Detaylı

ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI

ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI ZİLE TİCARET VE SANAYİ ODASI ORGANİZASYON VE ÇALIŞMA EL KİTABI OÇEK Yayın Tarihi: 07.07.2014 Revizyon No:02 Revizyon Tarihi: 31.03.2015 Sayfa : 1/33 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Misyon, Vizyon ve Kalite Politikamız

Detaylı

Değerli Komite Üyelerimiz,

Değerli Komite Üyelerimiz, 1 Değerli Komite Üyelerimiz, Birçok üyemiz TOBB un ve Odaların işlevini sorgulamakta. Ben biraz da Türkiye de özel sektörün bir araya gelmesi ve birleşmesinde önemli yeri olan Odalarımızın kurumsal yapısını

Detaylı

GİRESUN TİCARET BORSASI

GİRESUN TİCARET BORSASI GİRESUN TİCARET BORSASI 2010 2013 STRATEJİK PLANI 1 GTB DE STRATEJİK PLAN SÜRECİ DURUM ANALİZİ Tarihçe Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları ve Hizmetler Paydaş Analizi Çevre Analizi

Detaylı

SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicili Oda Sicili

SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicili Oda Sicili SĠCĠL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Sicili Tescil için aranılan şartların mevcut olup olmadığının tetkik etmek, Şahıs Şirketleri (kollektif, komandit), gerçek kişiler, limited şirketler, anonim şirketler, iktisadi

Detaylı

SUNUŞ İsmail Hakkı DOKUZLU Mustafa Ali PARMAKSIZ Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı

SUNUŞ İsmail Hakkı DOKUZLU Mustafa Ali PARMAKSIZ Yönetim Kurulu Başkanı Meclis Başkanı AYDIN TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2010-2013 1 SUNUŞ Her geçen gün küreselleşen dünya ekonomisi sayesinde tüm ekonomik parametreler değişiklik göstermiştir. Her ülke ve o ülke içerisindeki kamu ve özel

Detaylı

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali)

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) (Yönetim Kurulunun 08.01.2014 tarih ve 29/1 sayılı kararı ile onaylanmıştır.) 1 1. İÇİNDEKİLER Bölüm Adı Sayfa

Detaylı

2014-2017 Körfez Stratejik Plan

2014-2017 Körfez Stratejik Plan 2014-2017 Körfez Stratejik Plan Körfez in Ekonomik, Ticari, Kentsel, Sosyal, Kültürel ve Ekolojik Geleceğinin Tasarımı Körfez Ticaret Odası korfezto.org.tr Körfez 2014-2017 Stratejik Plan Körfez Ticaret

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı