18 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "18 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır"

Transkript

1 GRUP COMDATA MESLEKÌ AHLAK KURALLARI 18 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır İçindekiler 1. Amaҫ Referanslar Yűkűmlűlűkler - Tanimlar Yükümlülükler Beyan EtÌk Ìlkeler Ve Ìtìbarin DeğerÌ Değerler Müşteriye yönelik Tutku İlişkilerde Şeffaflık İşbirliği ve Takım Çalışması Sonuçlara göre Kişilerin gelişimi Dinleme ve Sorumluluk Yönetmelìğìn Uygulanmasina daìr Yönetmeliğin Muhataplarının Yükümlülükleri Yönetmeliğin Üçüncü Kişiler açısından Bağlayıcılığı Referans, Uygulama ve Kontrol Yapıları Genel EtÌk Ìlkeler Dürüstlük ve Kukuka Uygunluk Profesyonellik Tarafsizlik Çıkar Çatışması Durumunda Doğruluk Gizlilik Faaliyet ve Bilgi Yönetiminde, İşlem Kayıtlarında ve Kontrol Edilebilirliğinde Şeffaflık ve Doğruluk Sözleşmelerin Müzakere ve İcra Edilmesinde Özen ve Hakkaniyet Adil Rekabet İşyeri İlişkilerinde İşbirliği ve Karşılıklı Saygı Üçüncü taraflarla Ìlişkiler İş Davranış Kriterleri Müşteriler ile İlişkiler Tedarikçiler ile İlişkiler Çalışanlarla İlişkiler Ticaret Kurumlar ile İlişkiler Sınai ve Fikri Mülkiyetin Korunması Kamu Ìdaresì Ìle Ìlìşkìler Kamu İdaresi ile İlişkiler Genel Yönetim Kriterleri Eşantiyonlar, Hediyeler ve Faydalar Siyasi Partiler Şeffaf Muhasebe ve iç Kontroller Pazara yönelik Şeffaflık Muhasebe Kayıtları Kara Para Aklama ile Mücadele Şirket Sermayesinin, Alacaklılar ve Pazarın Korunması Şirket Bildirimleri, Broşürler ve Raporlar Şirket Sermayesinin Bütünlüğü Şirketleri Düzenli İşleyişi Denetim Fonksiyonlarının Korunması Personel Politikaları İnsan Kaynakları Çalışanların Görevleri Bilgi Yönetimi Çıkar Çatışması Kurumsal Varlıkların Kullanılması Eşantiyonlar, Hediyeler ve Faydalar Bìlgìlerìn Korunmasi ve Gìzlìlìk Gizlilik Politikası Sağlık, Güvenlik ve Çevre Kanunlaştırma, Güncellemeler ve/veya Mesleki Ahlak Kurallarında Değişiklikler Yasa Etkinliği ve Ihlalinin Sonuçları Tarih: 2014/02/18 Sayfa 1 / 14

2 1. AMAҪ Comdata SpA Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanan işbu belge, toplumun sorumluluğunu oluşturan suçların önlenmesine katkıda bulunmak için bu prensiplerde çalışan herkese gerekli bir dizi önlemleri getirmeyi sağlayan iş akışı esnasında tanınan ve uygulanan Group Comdata değerlerini temsil eder. 2. REFERANSLAR YŰKŰMLŰLŰKLER - TANIMLAR UNI EN ISO 9000:2005 UNI EN ISO 9001:2008 Kanun Hük. Karar. 231/2001 M.O.C. 2.1 Yükümlülükler Kalite yönetimi sistemleri - Temelleri ve Lugat Kalite yönetimi sistemleri - Gereksinimler Yurtdışında Denetlenenleri kapsayan olası haksız muameleler nedeniyle de İtalyan Lidere tatbik edilebilir olan şirket sorumluluğu konusundaki yasa Yurtdışında Denetlenenleri kapsayan olası haksız muameleler nedeniyle de İtalyan Lidere tatbik edilebilir olan şirket sorumluluğu konusundaki yasa gereğince Organizasyon, Yönetim ve Denetim Modeli İşbu belgeye taraf olan organizasyon birimleri, belgenin doğru şekilde uygulanmasından sorumludur. 3. BEYAN Comdata Grubu (metnin devamında kısaca Comdata ya da Grup olarak anılacaktır), şirket muhatapları ile, başka bir ifade ile destekleri Comdata nın misyonunun gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ya da bu misyonun gerçekleşmesinden çıkarı bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar ile bir güven ilişkisi tesis etmeyi ve sürdürmeyi amaçlar. Ortaklar, şirket yönetimi, çalışanlar, hizmet sunucuları, müşteriler, tedarikçiler ve iş ortakları gibi şirketin yönetilmesinde çıkarı bulunan kimseler şirket muhatapları olarak tanımlanmaktadır. Etik yönelim, mezkur güven ilişkisinin varlığı, Comdata nın kurumlar, ortaklar, müşteriler ve genelde faaliyet gösterdiği sivil ve ekonomik, ulusal ya da uluslararası çaplı ortam nezdinde sergilediği davranışların inandırıcılığı açısından temel bir değerdir. 4. ETÌK ÌLKELER VE ÌTÌBARIN DEĞERÌ İş ve faaliyetlerin yürütülmesi çerçevesinde etik olmayan davranışlar, Comdata ile elzem maddi olmayan bir kaynağı temsil eden şirket muhatapları arasındaki güven ilişkisini zedelemektedir. Bunun yanı sıra temel öneme sahip değerler çekirdeğinin uygulanması, Comdata nın itibarını artırmakta ve 2001 yılına ait 231 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (metnin devamında KHK 231/2001 olarak anılacaktır) göre Grup Şirketlerine sorumluluk yükleyebilecek olan suçların önlenmesine yönelik faaliyetlerin ilk aşamasını temsil etmektedir. Ahlak Yasası Modeller ve Comdata tarafından hazırlanmış olan protokollerin bir bölümünü teşkil eden bu yasa aşağıdakilerden oluşmaktadır: Şirket muhatapları ile ilişkileri düzenleyen genel etik ilkeleri; Şirket muhatapları nezdinde, etik olmayan davranış riskini önlemeye uygun davranış ilkeleri; Şirket sorumluluğu konusunda öngörülen suçların işlenmesini önlemeye açıkça yönelik olan davranış esaslarından; Mesleki Ahlak Kurallarının uygulanması, sürekli olarak geliştirilmesine yönelik kontrol sistemini ve buna bağlı ceza sistemini tarif eden uygulama mekanizmaları. Grup Şirketlerinin faaliyetlerine iştirak eden çalışan ve hizmetlilerin tamamı, işbu Mesleki Ahlak Kurallarını tanımak ve uygulanmasına aktif şekilde katkı sağlamakla mükelleftir. Comdata, Yönetmeliğin kullanıcılar arasındaki tanınmışlığını artırmayı, en uygun araçları kullanarak azami düzeyde yaymayı taahhüt eder. Tarih: 2014/02/18 Sayfa 2 / 14

3 Yönetmelik aynı zamanda da Comdata nın iş ilişkisinde bulunduğu tüm muhatapların bilgisine sunulacak olup, ihtiva ettiği ilkeler doğrultusunda mezkur ilişkilere ilham vermek ve düzenlemek için kullanılacaktır. İşbu Mesleki Ahlak Kuralları, Alıcılar olarak tanımlanan Grup Şirketlerinin muhatapları açısından bağlayıcı nitelik taşımaktadır. 4.1 Değerler Değerler, müşteriler, mesai arkadaşları, hedeflenen sonuçlar ve çevre bağlamında Comdata çalışanlardan ve partnerlerinden beklenen günlük davranış şeklini tarif etmektedir Müşteriye yönelik Tutku Müşteri Memnuniyetine karşı sergilenen özen ile Müşterinin beklentilerini karşılayacak hizmetlerin sunulması, Comdata nın Şirket Vizyonunun temelini oluşturmaktadır. Faaliyet Kalitesinin değerlenmesi, verimlilik ve Müşteri memnuniyeti açısından önemli bir faktördür. Bunun yanı sıra, sunulan hizmetin geliştirilmesi aracı olarak Müşterinin geri bildirimlerinin toplanmasını, değerlendirilmesini ve yönetimini de kapsamaktadır İlişkilerde Şeffaflık Şirket ilişkileri açık ve basit kurallara dayanmaktadır: şeffaflık, adalet ve profesyonellik, sunulan hizmetlerin katma değerini artırmaya yönelik yegane ve etkin unsurları teşkil etmektedir. Huzurlu, profesyonel ve teşvik edici bir çalışma ortamını sağlamak, hedeflere ulaşabilmek adına asgari ve elzem şartı temsil etmektedir İşbirliği ve Takım Çalışması Comdata takım çalışması desteklemektedir ve teşvik etmektedir. Sonuçların başarısının tüm çalışanlara adil ve açık bir profesyonel katkısı bulunmaktadır. Mesai arkadaşları arasında sürekli işbirliği ve hedeflerin paylaşılması, faaliyetlere katılımı ve özeni, Müşterinin beklentilerine olan hassasiyeti teşvik eden ve güçlendiren pozitif bir şirket ortamının oluşturulması açısından temel öneme sahiptir Sonuçlara göre Kişilerin gelişimi Comdata, Ortaklardan, Müşterilerden, çalışanlardan, danışmanlardan, tedarikçilerden ve harici kurumlardan gelen tüm bilgi ve verilerin dikkatli ve eleştirisel şekilde dinlenmesine inanmaktadır. Dinleme inşaat ve Müşteri Memnuniyeti başarı için çok önemlidir. Işçi ve çalışanların sorumlulukları, kurumsal hedeflere ulaşılmasına katkıda ödüllendirici bir faktördür Dinleme ve Sorumluluk Comdata, Ortaklardan, Müşterilerden, çalışanlardan, danışmanlardan, tedarikçilerden ve harici kurumlardan gelen tüm bilgi ve verilerin dikkatli ve eleştirisel şekilde dinlenmesine inanmaktadır. Dinleme inşaat ve Müşteri Memnuniyeti başarı için çok önemlidir. Işçi ve çalışanların sorumlulukları, kurumsal hedeflere ulaşılmasına katkıda ödüllendirici bir faktördür. 5. YÖNETMELÌĞÌN UYGULANMASINA DAÌR Comdata, aşağıda sıralanan hususları garanti etmektedir: Yönetmeliğin şirket yöneticiler, çalışanlar ve iş ortakları nezdinde azami seviyede yaygınlaştırılması; Yönetmeliğin güncellemesi; Tarih: 2014/02/18 Sayfa 3 / 14

4 Yönetmeliğin ihlal edildiği yönünde kesin bulguların bulunması halinde kontrollerin yürütülmesi; İhlalin doğrulanması halinde uygun cezai müeyyidelerin uygulanması. 5.1 Yönetmeliğin Muhataplarının Yükümlülükleri Yönetmeliğin Muhataplarının tamamı, kendi sorumluluk alanları çerçevesinde, zikredilen ilkelere uymak ve uyulmasını sağlamakla mükelleftir. Özellikle de şirketin her mensubu, Yönetmelik hükümlerini bilmek ve aşağıda belirtilen hususları yerine getirmekle mükelleftir: Mezkur hükümlere aykırı davranışlardan kaçınmak; Yönetmeliğin uygulanmasına dair usuller ile ilgili tereddütlerin hasıl olması durumunda üstlerine ya da aşağıda tanımlanan Denetim organına başvurmak. 5.2 Yönetmeliğin Üçüncü Kişiler açısından Bağlayıcılığı Yönetmeliğin muhatapları olan tüm Comdata çalışanları ve partnerleri, yetkileri çerçevesinde, üçüncü kişileri kendilerini bağlayıcı olan Yönetmeliği içeriği hakkında bilgilendirmekle mükelleftir. 5.3 Referans, Uygulama ve Kontrol Yapıları Grup lideri Comdata Spa şirketi, etik kuralların etkinliğini ve uygulanmalarını izlemekle görevli bir Denetim Kurumu teşkil etmiştir. Denetim Kurumuna aşağıda sıralanan fonksiyonlar tevdi edilmiştir: Yönetmeliğin Alıcılar nezdinde bilinirliğini ve yaygınlığını teşvik etmek; Yönetmeliğin Alıcılar tarafından uygulanmasını takip etmek; Yönetmelikte yer alan ilke ve hükümleri ihlal edici davranış ve/veya eylemleri Denetim Kurumuna bildirmeleri halinde Alıcıların olası baskıdan, sindirme hareketlerinden ya da misillemelerden korumak; Bildirimleri incelemek ve doğruluklarını teyit etmek; Şirketin değişen realitesinde ve yasal mevzuatta meydana gelebilecek olası değişimler ışığında Yönetmeliğin güncellenmesine dair teklifleri hazırlamak ve bunları Yönetim Kuruluna sunmak. Asıl şirkete gönderebileceğiniz SB referansları aşağıda gösterilmektedir: Yönetmeliğe karşı potansiyel ya da fiili ihlallere dair ihbarlar; İhbar edilecek davranışların şüpheli ya da anlaşılması zor mevzuat ya da hükümlere uygunluğu hakkında meydana gelen tereddütlere dair açıklama talepleri: Denetim Kurumu Comdata SpA Adres: Via Kuliscioff 33 Milano 6. GENEL ETÌK ÌLKELER Comdata nın tüm faaliyetleri, Comdata nın faaliyetlerini icra etme sırasında muhatap olduğu müşterilere, çalışanlara, partnerlere, hissedarlara, ticari ve finansal ortaklara, kamu kurumlarına ve topluma karşı dürüstlük ve yasalara uygunluk, profesyonellik, tarafsızlık, doğruluk, gizlilik, şeffaflık, ihtimam çerçevesinde yürütülmelidir. Grup faaliyetlerinin referans etik değerleri teşkil eden bu ilkeler, işbu Yönetmelik çerçevesinde aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaktadır. Tarih: 2014/02/18 Sayfa 4 / 14

5 6.1 Dürüstlük ve Kukuka Uygunluk Comdata davranış şeffaflığın teşvik etmekte, grubun çıkarlarının hedeflenmesinin hiç bir surette dürüst olmayan davranışları meşru kılmayacağını beyan etmektedir. Tüm şirket yetkilileri, mesleki faaliyetlerini yerine getirirken, yürürlükteki yasalara ila mevzuatlara ve içtüzük ila mesleki ahlak kurallarına kesinlikle uymalıdır. 6.2 Profesyonellik Comdata nın tüm faaliyetleri, profesyonel gayret ve titizlikle, tam bir karşılıklı saygı ve işbirliği çerçevesinde yürütülmelidir. Yönetmeliklerin tüm muhatapları Comdata ya, yürütülen göreve uygun seviyede hizmet sağlamalıdır. 6.3 Tarafsizlik Comdata nın faaliyetlerini, personel ve üçüncü şahıslar ile olan ilişkileri düzenleyen kararlarda yaş, cinsiyet, kişisel ve sosyal şartlar, ırk, dil, milliyet, siyasi ve sendikal görüş, dini inanç temeline dayanan hiç bir ayrımcılık yapılamaz. 6.4 Çıkar Çatışması Durumunda Doğruluk Faaliyetlerin yürütülmesinde, her türlü şirket sürecine dahil olan kişilerin çıkar çatışmasına taraf oldukları durumlardan daima kaçınılmalıdır. Özellikle de, işgal edilen konumun Comdata nın çıkarları ile çatılan çıkarların temin edilmesi amacı ile kullanılmasından, Yönetmelik muhataplarının aile bireyleri ya da ortakları ile sözleşmelerin neticelendirilmesinden ya da pazarlıkların yürütülmesinden kaçınılmalıdır. 6.5 Gizlilik Comdata gizliliği, etik ilke olarak kabul etmektedir. Comdata elinde bulunan tüm bilgilerin gizliliğini sağlar ve yürürlükteki hukuk kurallarına açık ve bilgilendirilmiş rıza ve uyum durumları dışında üçüncü şahıslarla gizli veri paylaşımı talebinden kaçınacaktır. Faaliyetleri sırasında çalışanlar ve partnerler tarafından toplanan ya da işlenen bilgi, birikim ve veriler Comdata ya ve/veya Müşterilerine ait olup, amirin ve/veya Müşterinin açık rızası olmadan kullanılamaz, açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yönetmeliğin Muhatapları Comdata nın çıkarlarının gizliliğini korumak ve Grubun gizli bilgilerini kendi faaliyetlerinin icrası ile bağlı olmayan amaçlar çerçevesinde kullanmamakla mükelleftir. Şirketin üretim organizasyonu ve yöntemleri konusunda bilgi ifşa etmek ya da bu bilgilere zarar verecek şekilde kullanmak Kanunu'nun tüm alıcılarına yasaktır. Özellikle, gizliliğin yükümlülüğü satın alma ve geliştirme işlemleri ile ilgili bilgilere ilişkindir. Kazara da olsa bu bilgileri temin eden kimse gizliliği muhafaza etmek ve mezkur bilgiler ile kaynağını Yönetim Birimi İnsan Kaynaklarına bildirmekle mükelleftir. 6.6 Faaliyet ve Bilgi Yönetiminde, İşlem Kayıtlarında ve Kontrol Edilebilirliğinde Şeffaflık ve Doğruluk Genel olarak faaliyetlerin icra edilmesinde gerçekleştirilen tüm eylemler, işlemler, müzakereler ve davranışlar, yürürlükte bulunan mevzuat ve iç prosedürler çerçevesinde azami işletme doğruluğuna, Tarih: 2014/02/18 Sayfa 5 / 14

6 bilgilerin tam ve şeffaflığına, meşruiyete, muhasebe kayıtlarının açık ve doğruluğuna dayandırılmalı, kontrol edilebilir olmalıdır. Yönetmeliğin tüm Muhatapları eksiksiz, şeffaf, anlaşılabilir ve özenli bilgi vermekle mükellef olup, şirket muhataplarının ilgili çıkarların, alternatiflerin ve bunlara bağlı sonuçların farkında olarak özerk kararlar almalarını sağlamalıdır. Tüm eylem ve işlemler yeterince kaydedilmeli, karar, yetki ve uygulama sürecini doğrulamak mümkün olmalıdır. Her an için işlemin özelliklerini belgeleyebilecek kontrollerin gerçekleştirilebilmesine ve farklı sorumluluk seviyelerinin tespitine imkan verecek uygun belgelerin her işlem için hazır bulunması şarttır. 6.7 Sözleşmelerin Müzakere ve İcra Edilmesinde Özen ve Hakkaniyet Netilendirilecek sözleşmelerin tanzim edilmesinde Comdata, varlığı ve içeriği karşı tarafa da iletilecek olan işbu Yönetmelikle hükme bağlanan ilkelere uyacaktır. Üçüncü şahıslar ile akdedilen sözleşmeler ve görevlendirmeler, tarafların bilerek mutabık kaldığı hususlar çerçevesinde icra edilecektir. 6.8 Adil Rekabet Comdata adil rekabet değerini korumayı, aldatıcı ve hileli davranışlardan kaçınmayı amaçlanmıştır. Rakipler bir şirketin gelişimini belirleyecek tercihleri ve stratejileri düşünüp taşınmak için geliştirilen değişkenler birleşiminin parçasıdır. Bu nedenle, bu durum Mesleki Ahlak Kurallarının ilkelerini koruyarak, ele alınmalıdır. Bu amaçla, Comdata aşağıdaki temel kurallara uyan hakkını saklı tutan ulusal ve Topluluk mevzuatı tarafından onaylanmış adil rekabet ilkelerine bağlıdır: Fiyatlandırma, satış koşulları ve şartları, iş stratejileri ve pazarlama ile ilgili kararlar bağımsız bir şekilde piyasa koşulları, üretim maliyetleri ve Comdata stratejileri doğrultusunda alınmalıdır. Bu durumların bir Rakip ile tartışılması için hiçbir meşru sebep yoktur; Ticari davranışları ile Comdata nın faaliyet gösterdiği pazardaki serbest rekabet ortamını etkileyebilecek tedarikçiler ile sözleşme imzalanmamalıdır; Asıl ya da yegane amacı bir Rakibi engellemek olan davranışlar sergilenmemelidir; Bu tür bir ifşa gizlilik ve tarafsızlık yükümlülüklerini ihlal ediyorsa, asla eski işveren, müşteri ya da iş ortakları hakkında bilgi edinmek için çalışanlarımıza soru sormayın. 6.9 İşyeri İlişkilerinde İşbirliği ve Karşılıklı Saygı Comdata mevcut düzenlemelere göre istihdam sözleşmelerini, idareyi ve işbirliğini sürdürür ve sona erdirir. İşçiler ve çalışanlar arasındaki her düzeydeki ilişki, tarafsızlık, işbirliği, sadakat ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı olmalıdır. 7. ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA ÌLIŞKILER 7.1 İş Davranış Kriterleri Comdata tarafından tesis edilen ilişkiler sadakat, doğruluk, şeffaflık, verimlilik ve piyasanın açıklık ilkelerine dayandırılmaktadır: bu ilkelere, Grup nam ve hesabına ya da çıkarına üçüncü kişiler ile iş ilişkisi tesis edecek olan herkes - personel ya da partner - uymalıdır. Rüşvet, kayırma, hile, dorudan ve/veya üçüncü kişiler aracılığı ile talepte bulunma, kendi ya da başkaları adına şahsi ya da kariyer kolaylıkları talep etme kesinlikle yasaktır. Tarih: 2014/02/18 Sayfa 6 / 14

7 Özellikle, Yönetmeli Muhatapları açısından mutlak surette yasak olan hususlar: Tedarik etmekle yükümlü olunan faaliyetlerin icra edilmesi ya da edilmemesi için her türlü karşılığın ya da faydanın sağlanması ya da kabul edilmesi; Olağan düşük değerli eşantiyonlar hariç olmak üzere, doğrudan ya da dolaylı şekilde hediye, eşantiyon, konaklama hizmeti sağlamak ya da kabul etmek. Olağan nezaket kuralları ile bağdaşmayan hediye ya da sair faydaları kabul eden şirket personeli, bahse konu hediye ya da faydayı reddetmek için gerekli olan tüm girişimlerde bulunmak ve durumu Denetim Kurumuna bildirmekle mükelleftir. 7.2 Müşteriler ile İlişkiler Comdata, adil rekabeti koruyan tüm kurallara uygun olarak, rekabet koşullarında kaliteli ürün ve hizmet sunmak sureti ile pazardaki iş başarısını sürdürmektedir. Bu Mesleki Ahlak Kurallarının Muhataplarının yükümlülükleri: Müşteriler ile ilişkilerin yönetilmesinde iç prosedürleri izlemek; Sözleşme hükümlerinin sınırları çerçevesinde, Müşterilerin makul beklentilerini karşılayacak yüksek kalitede ürün ve hizmet sağlar; Müşterinin bilinçli kararlar vermesini sağlamak amacı ile sunulan hizmet ve ürünler hakkında detaylı, doğru ve eksiksiz bilgi vermek. 7.3 Tedarikçiler ile İlişkiler İhale, satın alma ve genelde mal ve/veya hizmet tedariki ilişkilerinde Yönetmelik Muhataplarının yükümlülükleri: Seçim ve tedarikçi ilişkileri yönetimi için şirket içi kurallara uyun, Comdata için tedarikte bulunacak herhangi bir tedarikçiyi engellemeyin; Şeffaf bir şekilde, seçim objektif değerlendirme kriterleri alınacak; En sıkı iş uygulamaları doğrultusunda, tedarikçilerle mutabakat ve diyalog çerçevesinde adalet ilkeleri ve iyi niyetle yönlendirilir. 7.4 Çalışanlarla İlişkiler II Mesleki Ahlak Kuralları, aynı uygulanabilir bölümlere bağlanmış olan çalışanlarının dikkatine sunulur. Comdata sadece sözleşmede belirtilen performansla orantılı olarak ödeme yapar ve ayrıca ödeme uygun bir şekilde hazırlanmış ve usulüne göre kaydedilmiş gerekli belgelerle (fatura vb.) desteklenmelidir. Ödemeler hiçbir zaman sözleşmedeki tarafların haricindeki bir kişiye veya üçüncü bir ülkeye yapılamaz. 7.5 Ticaret Kurumlar ile İlişkiler Comdata adına ya da yerine ister bilimsel, kültürel isterse de endüstriyel olarak aynı Comdata komitelerine çalışanların veya işçilerin katılımı, şirket iç prosedürlerine uygun olarak üst yönetim tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. 7.6 Sınai ve Fikri Mülkiyetin Korunması Comdata ticari markalar, patentler ve telif hakkı ile ilgili yasalara saygılıdır. Bu nedenle değiştirilmiş ya da sahte markaların ürünlerinin ve/veya yarı mamullerin kullanımına ve bununla birlikte halihazırda üçüncü taraflarca patentlenmiş ürünlerin veya menşei, kaynağı ve kalitesi hakkında yanlış bilgi veren Comdata nın üzerinde hiçbir telif hakkı olmadığı ürünlerin geliştirilmesine, pazarlanmasına ve dağıtılmasına izin verilmemektedir. Fikri mülkiyetin korunması birincil öneme sahiptir ve bu nedenle Tarih: 2014/02/18 Sayfa 7 / 14

8 herhangi bir kullanımı için, herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla, herhangi bir yetkisiz dağıtımı, çoğaltılması, kullanılması, satışı yasaktır. 8. KAMU ÌDARESÌ ÌLE ÌLÌŞKÌLER 8.1 Kamu İdaresi ile İlişkiler Genel Yönetim Kriterleri Görevlerinin yürütülmesinde Muhataplar, Grup içindeki ve dışındaki ilişkilerin tamamında, bazıları aşağıda sıralanmış olan ulusal ve uluslararası rüşvetle mücadele mevzuatı çerçevesinde, en yüksek seviyede ahlaki bütünlük standartlarına uymayı, daima şeffaflığa ve dürüstlük, doğruluk ve iyi niyet değerlerine uygun davranışlar sergilemeyi taahhüt eder, Uluslararası ticari işlemlerde yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme ile mücadeleye dair OECD Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Strasbourg Sözleşmesi; Merida BM Sözleşmesi; İtalyan 231/2001 sayılı KHK, ABD de yayınlanan Foreign Corrupt Practices Act "FCPA"; Birleşik Krallık ta yayınlanan UK Bribery Act; Bu husustaki benzer ulusal yönetmelikler. Yönetmeliğin Muhatapları, kendi ya da Comdata ile çalışan kişiler adına çıkar ya da avantaj sağlamaya yönelik davranışları sergilemekten ya da sergilemeye çalışmaktan kaçınmalıdır. İşbu Yönetmelik çerçevesinde Kamu İdaresi terimi ile, İtalya da ve/veya yurt dışında bir kamu hizmeti görevlisi ya da yöneticisi sıfatı ile hareket eden herhangi bir kamu kuruluşu, idari ajans, gerçek ya da tüzel kişi kastedilmektedir. Kamu İdaresi ile herhangi bir iş görüşmesinin, talebin ya da ilişkinin söz konusu olması durumunda görevli personel, Kamu İdaresi nam ve hesabına müzakerede bulunan ya da karar alan yetkililer dahil olmak üzere karşı tarafın kararlarını usulsüz şekilde etkilemeye çalışmamalıdır. 8.2 Eşantiyonlar, Hediyeler ve Faydalar Yukarıda sıralanan davranış kriterleri ile ilgili olarak, Kamu İdaresine ait bir kararın ya da bir icraatın oluşması, hızlandırılması ya da ödüllendirilmesi amacı ile Kamu İdaresine, Kamu İdaresi nam ve hesabına ya da buna bağlı olarak hareket eden gerçek ve tüzel kişilere, bu kişilerin akrabalarına doğrudan ya da aracılar vasıtası ile eşantiyon, hediye ya da faydaların verilmesi, vaat edilmesi ya da teklif edilmesi veya aynı şahıslar üzerinde meşru olmayan baskıların kurulması kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde, bir hukuk, cezai ya da idari sürecin bir kısmının teşvik edilmesi ya da zarar verilmesi için benzeri davranışlarda bulunmak, bu şekilde Comdata ya dolaylı ya da doğrudan fayda sağlamak kesinlikle yasaktır. Şayet şirket temsilcileri Kamu İdaresi tarafından yani şubelerde ya da bu Kamu İdaresi için çalışan gerçek ya da tüzel kişiler tarafından herhangi bir açık veya üstü kapalı menfaat talepleri alırlar ise, derhal her türlü ilişkiyi kesmeli ve Yurtdışında Denetlenenleri kapsayan olası haksız muameleler nedeniyle de İtalyan Lidere tatbik edilebilir olan şirket sorumluluğu konusundaki yasa gereğince Düzenleyiciyi bilgilendirmelidir. İşbu Yönetmeliğin Muhatapları, farklı ekonomik ya da hukuki vs. kisveler altında işbu mevzuatın yasakladığı amaçların aynısını güden değişik yardım ya da katkı şekillerine başvurmak sureti ile yukarıda hükme bağlanan hususları ihlal etmemelidir. Yukarıda zikredilen hükümler, olağan ve mantıklı temsil harcamalarına ya da ilişkiler çerçevesindeki normal uygulamalara uyan mütevazi değere sahip eşantiyonlara uygulanmaz. Tarih: 2014/02/18 Sayfa 8 / 14

9 8.3 Siyasi Partiler Comdata siyasi katılımı sınırlamakta ve hükümet yetkilileri ile ilişkileri düzenlemektedir. Muhataplar, Comdata nam ve hesabına siyasi partileri alenen destekleyemez, seçim kampanyalarına katılamaz. 9. ŞEFFAF MUHASEBE VE IÇ KONTROLLER 9.1 Pazara yönelik Şeffaflık Comdata, şirket hakkında bilgilendirmelerin hem mevzuata uygunluk hem de iletişim içerikleri ve şekilleri açısından tam bir şeffaflık içinde gerçekleşmesini sağlayarak kendi misyon hedeflerine ulaşmayı amaçlamaktadır. 9.2 Muhasebe Kayıtları Muhasebe değerlendirme ve yönetim faaliyetleri açısından, ilgili kayıtlara ait temel bilgilerin iletilmesinde gerçeklik, doğruluk ve bütünlük ilkeleri geçerlidir Hesapların değerlendirilmesi ve yönetimi bakımı. Çalışan ve partnerleri gibi Comdata da, idari olayların muhasebe kayıtlarına doğru ve vakit kaybetmeden temsil edilmesi için aktif çaba sergilemektedir. Her işlem kayıt altına alınmalı, muhasebe işlemlerinin ve kayıt altına alınan olayın detaylı şekilde anlaşılması için destekleyici belgeler ile donatılmalıdır. Her kayıt, destekleyici belgelerde yer alan bilgileri aynen yansıtmalıdır. Çalışanlar ve partnerler, belgelere kolayca erişilebilmesi ve mantıklı kriterlere göre düzenlenmesi için katkı sağlamakla mükelleftir. Muhasebe kayıtlarının dayandırıldığı belgelerde ya da muhasebe işlemlerinde eksiklik, sahtecilik ya da ihmal bulunduğunu bilen Comdata çalışanları, kendi görevleri çerçevesinde tespit etmiş oldukları hususları Denetleme Organına bildirmekle mükelleftir. 9.3 Kara Para Aklama ile Mücadele Comdata çalışanları ve partnerleri, ticari işlemlerde şeffaflığı ve dürüstlüğün temin edilmesi için gerekli olan tüm araçları ve tedbirleri almakla mükelleftir. Özellikle: Nakit ödemeler/tahsilatlar yapılmamalı; Comdata ekonomik / mali çıkarlarını takip eden hizmet şirketleri ve/veya gerçek kişilere tevdi edilen görevler yazılı olarak düzenlenmeli, içeriği ve mutabık kalınan ekonomik koşulları belirtilmelidir; İlgili birimler muhataplara yapılan ödemelerin düzenli olmasını temin etmeli, siparişin hamili olan kişi ile ödemeleri tahsil eden kişinin aynı olmasına dikkat etmelidir; Grup şirketleri ile olan ilişkileri konu alan mali hareketler (ödemeler/grup içi işlemler) kontrol edilmelidir; Teklif değerlendirme kriterleri tespit edilmelidir; Tedarikçilerin ve iş ortaklarının ticari/profesyonel güvenirliği ile ilgili olarak, doğru durum tespiti için gerekli olan bilgilerin tamamı talep edilmeli ve temin edilmelidir. 10. ŞIRKET SERMAYESININ, ALACAKLILAR VE PAZARIN KORUNMASI Comdata nın icraatını etik olarak tanımlayan ve itibarının ile güvenilirliğinin gelişmesine katkı sağlayan ana hususlardan bir tanesi, şirket sermayesinin bütünlüğünü, Grup ile ilişki tesis eden alacaklıların ve Tarih: 2014/02/18 Sayfa 9 / 14

10 üçüncü şahısların korunmasını, pazarın olağan gidişatının düzenlenmesini ve genelde ekonomik ve mali yönden Comdata nın faaliyetlerinin şeffaflığını ve doğruluğunu garanti edilmesini amaçlayan davranış ilkelerine uyulmasıdır. Bu değerler, suç teşkil eden örneklerin aynı Gruba ait Şirketlerin menfaatinde ya da yararında gerçekleştiği, sorumluluk kaynakları teşkil edebilen cezai yönetmelikler tarafından da korunmaktadır. Comdata, bu nedenle, Yurtdışında Denetlenenleri kapsayan olası haksız muameleler nedeniyle de İtalyan Lidere tatbik edilebilir olan şirket sorumluluğu konusundaki yasa tarafından öngörülen suçların işlenmesini önleme amacıyla da, yukarıda sözü edilen değerlerin korunmasına yönelik davranış esaslarının yayılmasını ve bunlara riayet edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, şirket mensuplarının aşağıda belirtilen davranışlarda bulunması yasaklanmıştır: İşletme yararına suçların entegrasyonunu sağlayacak şekilde davranışların yerine getirilmesine ya da ekonomik-mali suçların işlenmesine ortak olmak ya da sebebiyet vermek; Her ne kadar yukarıda zikredilen suç tarifini dahil olmasalar dahi, böyle bir potansiyele sahip olabilecek davranışlar sergilemek, işbirliğinde bulunmak ya da sebep olmak. Belirtilen etik değerlerin şirket faaliyetleri çerçevesinde somut şekilde korunması ile suçların önlenmesi, ilgili şirket prosedürlerinin de dayandırıldığı ve aşağıda izah edilen davranış ilkelerine uyumakla mümkündür Şirket Bildirimleri, Broşürler ve Raporlar Bilançonun ve yasaların ortaklara ya da kamuya yönelik şirket bildirimlerinin oluşturulması, Grubun ekonomik, mali ve mal varlığı durumunun doğru ve eksiksiz şekilde izah edilmesi amacını güden faaliyetlerin tamamında Comdata nın tüm şirket yetkilileri ve çalışanları, yasal mevzuat ve iç şirket prosedürlerine uygun olarak, dürüst, şeffaf ve işbirlikçi bir tutum sergilemekle mükelleftir. Bu amaçla, şirket bildirimleri terimi ile yasaların öngördüğü ve ortaklara ya da kamuya yönelik olan bildirimler anlaşılmalıdır Şirket Sermayesinin Bütünlüğü Alacaklıların ve genelde üçüncü kişilerin teminatlarını zedelememek adına Comdata nın tüm şirket yetkilileri ve çalışanları, şirket sermayesinin bütünlüğünü ve etkinliğini korumaya yönelik yasaları harfiyen uygulamakla, bu normlara dayanan şirket iç prosedürlerine uygun şekilde hareket etmekle mükelleftir Şirketleri Düzenli İşleyişi Yasalarla öngörülen her türlü kontrol şeklini, genel kurul iradesinin hür ve doğru şekilde tecelli etmesini temin ve teşvik etmek sureti ile Comdata, Grup Şirketlerinin ve şirket organlarının düzenli şekilde işlemesini garanti eder. Bu amaçla, işbu Yönetmeliği muhataplarının aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunması yasaktır: Belgelerin saklanması ya da engel teşkil edebilecek her türlü hileli aracın kullanılması sureti ile, Murakıplar Kurulunun ya da Denetim Şirketinin kontrol ve denetim faaliyetlerinin fiilen gerçekleşmesine imkan vermeyecek davranışlarda bulunmak; Kurul iradesinin oluşmasını engelleyecek hileli ya da sahte eylemler aracılığı ile Genel Kurulun kararlarını etkilemek ya da içeriklerini yönlendirmek Denetim Fonksiyonlarının Korunması Comdata, Grubun faaliyet gösterdiği sektörlerde denetim görevini yürüten Kamu Makamlarının görevlerini icra etmelerine engel olacak eylem ya da ihmallerin meydana gelmesine izin vermez. Tarih: 2014/02/18 Sayfa 10 / 14

11 Bu amaçla, şirket yetkililerinin tamamına yasa ve yönetmelikler ile kamu denetim makamlarına yapılması gereken bildirimlerin zamanında yapılması hususunda talimat verilmiş olup, bahse konu makamların görevlerinin engellenmemesi hususunda uyarılmıştır. 11. PERSONEL POLITIKALARI 11.1 İnsan Kaynakları İnsan kaynakları, bir şirketin varlığı, gelişimi ve başarısı için önemli bir faktörü temsil eder. Comdata çalıştıkları ortamda tüm enerji ve yaratıcılıklarını yansıtmak, ticari hedeflere ulaşmak, kişiliklerini ve şirketin önemli değerlerine dönüştürmek için çalışanlarının becerilerini ve kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlar. Comdata işçilerinin ve çalışanlarının, şirketin iç tüzüğünü ve yönetmeliklerini belirli sağlayıcı türleri için kararlaştıran bu Yasa'da yer alan davranış standartlarına uyması gerekir. Özellikle, tüm işçiler ve çalışanlar görevlerini ifasında tarafsızlık, iyi niyet ve çalışkanlık konusunda hukuk yükümlülüklerine tabidir Çalışanların Görevleri Çalışanlar ve ortaklar, sözleşmede uygun görülen tüm zorunluluklara ve Mesleki Ahlak Kurallarınca tanınan kurallara veya gereken hizmetleri garanti eden diğer şirket ilişkilerine sadık kalmalıdır. Ayrıca, işçilerin ve çalışanların gerçekleştirdikleri faaliyetlerle alakalı olarak Comdata nın çıkarlarına ve/veya imajına zarar verebilecek durumlara sebebiyet vermemek adına en uygun değerlendirmeleri yapmaları gerekmektedir Bilgi Yönetimi İşçi ve/veya çalışan gizliliği korumak için bilgi bütünlüğünü, gizliliğini ve kullanılabilirliğini sağlamak için kurumsal politikaların farkında olmalı ve uygulamalıdır. İş arkadaşlarının, yöneticilerinin ya da diğer şahısların aynı şeyleri yapmasına izin veren sade bir dil, hedef ve kapsam kullanarak belgelerini hazırlamalıdır. Şirket güvenlik politikalarınca müsaade edilen amaçlar dışında bilgisayar kaynaklarının açıkça kullanılması yasaktır. Özellikle, aşağıdakiler yasaktır: Bilgisayar veya telekomünikasyon sistemine yetkisiz erişim; telekomünikasyon sistemlerine veya bilgisayarlara yetkili ve yetkisiz erişim kodlarının ifşası; bilgisayar veya telekomünikasyon sistemini bozmak veya sekteye uğratmak için tasarlanmış ekipman, cihaz veya programların dağılımı; Bilgisayarların veya elektronik iletişimlerin durdurma, engelleme ve kesintileri; Bilgi, veri ve bilgisayar programları ile bilişim ya da iletişim sistemlerine zarar verilmesi. Comdata yazılım açıkça ruhsatlı veya ruhsatsız veya yasadışı kökenli değil kullanılmasını engeller Çıkar Çatışması Comdata çalışanı, önceki paragraflarda öngörüldüğü üzere çıkar çatışmasına neden olabilecek durumlardan kaçınmalıdır. Tarih: 2014/02/18 Sayfa 11 / 14

12 Çıkar çatışmasının meydana gelebileceği şüphesinin bulunduğu hallerde dahi çalışan durumu, her seferinde gerekli değerlendirmeleri yapacak olan kendi amirine ve/veya İnsan Hakları Bölge Müdürüne iletmekle mükelleftir Kurumsal Varlıkların Kullanılması Şirketin varlıklarını kullanan her işçi ya da çalışan: Gayretli olmalı; Kullanımlarına uyum sağlamalı ve prosedürler çerçevesinde davranışlarından sorumlu olmalı; Gereken veya talep edilen belgelerin kullanımında duyarlı olunmalı; Aksi bir durumda şirket çıkarlarıyla ters düşüleceğinden, hasara veya etkinliğinde azalmaya yol açabilecek yanlış kullanımdan kaçınmalıdır. Bilhassa bilgisayar uygulamalarından yararlanırken, her çalışanın İnternet ve şirket e-posta kullanımlarında iç yönetmeliğe riayet etmesi gerekmektedir Eşantiyonlar, Hediyeler ve Faydalar Normal iş uygulamalarına ya da nezakete bağlı olarak takdir veya hediyelere izin verilmez. 12. BÌLGÌLERÌN KORUNMASI VE GÌZLÌLÌK 12.1 Gizlilik Politikası Yürürlükteki mevzuata göre gizlilik ve kişisel kimlik açısından tüzel kişilerin ve şirketlerin kişisel verilerine yapılan muamele saygı, bireysel özgürlük ve insan haysiyeti çerçevesinde olacaktır. Yasaların öngördüğü haller haricinde, ilgili tarafların rızası olmadan Comdata, kendi çalışanlarına, iş ortaklarına ve üçüncü şahıslara ait olan ve faaliyetlerin yürütülmesi esnasında üretilen ya da temin edilen bilgileri yaymamayı, bahse konu bilgilerin usulsüz şekilde kullanmamayı taahhüt eder. Şirket yetkililerinin gizliliği hakkı, şirketin talep edebileceği bilgileri tanımlayan standarda ve buna dair kullanım ve muhafaza usullerine dayanmaktadır. Fikirlere, tercihlere, kişisel zevkler ve özel yaşama tahkikat yapılmayacaktır. Yasalarda belirtilen durumlar dışında, ön muvafakat olmadan kişisel bilgilerin ifşa etmek / yaymak da yasaktır. Comdata, gizliliği koruma kanunları çerçevesinde her kişi ile ilgili izleme prosedürlerini düzenlemek amacıyla adımlar atmıştır. 13. SAĞLIK, GÜVENLIK VE ÇEVRE Comdata, çalışma koşullarını düzenleyen ilgili mevzuata uygun olarak faaliyetlerini tatbik etmektedir. Faaliyetleri çerçevesinde Comdata, işveren ve şirket hiyerarşisi aracılığı ile risk farkındalığını geliştirmek ve çalışanların, iş ortaklarının ve müşterilerin emniyetini ve sağlığını garanti ederek tüm kaynakları kullanmak sureti ile emniyet kültürünü yayma yönünde çaba sarf etmektedir. Bu nedenlerle Comdata, çevrenin korunması, muhafaza edilmesi ve etkilerinin azaltılması konulu yürürlükte olan mevzuata uymakta, emniyet ve güvenliği temin edici teknik ve organizasyon araçlarını kullanmakta, gerekli olan bilumum bilgi ve ekonomik kaynakları hiyerarşilerin hizmetine sunmaktadır. Comdata çalışanları ve iş ortakları, kendi görevleri dahilinde, risklerin önlenmesine, kendilerine, meslektaşlarına ve üçüncü şahıslara ait sağlık ve emniyetin korunmasına katkı sağlamakla mükelleftir. Comdata, risklerin değerlendirilmesi prosedürlerinin uygulandığının kontrolüne yönelik spesifik bir kurumsal model kullanmakta, buna dair belgeyi tanzim etmekte, güncellenmesini ve uygulanmasını temin etmektedir. Tarih: 2014/02/18 Sayfa 12 / 14

13 Grup ayrıca, sürdürülebilir kalkınmayı ve çevrenin korunmasını garanti edebilecek faaliyetleri teşvik etmekte, çevresel ve sosyal fayda sağlayan ürün ve hizmetlerde yenilikçi gelişmeleri desteklemektedir. Bu bağlamda işbu Etik Yönetmeliğin Muhatapları, sürdürülebilir küresel gelişim ve biyo-çeşitliliğin muhafaza edilmesi konularında derinlemesine bilgi sahibi olmalı, günlük hayatlarında, işyerinde ve şirket bünyesinde bu yönde girişimlerde bulunmalı, çevrenin korunmasına yönelik olarak başlatılan proje ve eylemlerde rol almalıdır. 14. KANUNLAŞTIRMA, GÜNCELLEMELER VE/VEYA MESLEKI AHLAK KURALLARINDA DEĞIŞIKLIKLER İşbu Mesleki Ahlak Kuralları, Ana Şirketin Yönetim Kurulu tarafından 18 Şubat 2014 tarihinde derhal yürürlüğe girecek şekilde tatbik edilmiştir. Comdata, etkili ve uygun araçlar ile Mesleki Ahlak Kuralları nda yer alan ilkeleri tüm alıcılara bildirme amacına bağlıdır. Mesleki Ahlak Kuralları na yapılan her güncelleme, tadil veya ilave, kılavuz görevi gördüğü yerlerde bağlamdaki değişiklikler ve gelişimler için etkinliğini ve cevaplanabilirliğini güvence altına alır. Gerekli olabilecek güncellemelerin ve/veya ilave tadillerin Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gerekmektedir. 15. YASA ETKINLIĞI VE IHLALININ SONUÇLARI Yasa hükümleriyle uyum, işçilere istinaden akitten doğan yükümlülüklerin ve sanat etkisinin önemli bir kısmıdır. Medeni Kanunu madde Yasa hükümlerinin ihlali, sanat tarafından sağlanan prosedürler gereğince istihdamın asli vecibesine uymamayı veya disiplin suçunu teşkil eder. 7. İşçi Statüsü, tüm yasal sonuçlarıyla, istihdam ilişkisini sürdürmek ve oradan doğan hasarlar için tazminat sonucunu doğurabilir. Etik Yönetmelik kurallarının çalışanlar, iş ortakları, danışmanlar, tedarikçiler, sözleşme akdedilmiş taraflar ve geçici de olsa Comdata ile ortak hedeflere ulaşmak amacı ile ilişki tesis etmiş olan gerçek ya da tüzel kişiler tarafından ihlal edilmesi, ilişkinin fesih edilmesi için yeterli neden teşkil etmektedir. Tarih: 2014/02/18 Sayfa 13 / 14

14 Bireysel Taahhüt Beyanı Aşağıda imzası bulunan, doğum yeri ve ikamet eden, Comdata nın Mesleki Ahlak Kuralları nın bir kopyasını aldığını ve içinde yer alan hükümlerin farkında olduğunu beyan eder. Ayrıca iş arkadaşları ve ortakları arasında uyumu ve saygıyı teşvik etmeyi görev edinir., [Yer] [Tarih] [İmza] Tarih: 2014/02/18 Sayfa 14 / 14

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOĞAN GRUBU RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politika, Doğan Grubu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Doğan Grubu

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

DACHSER İş Davranış Kuralları

DACHSER İş Davranış Kuralları DACHSER İş Davranış Kuralları 1. Önsöz DACHSER'deki tüm faaliyetlerin temeli gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bağlayıcı olan düzenlemelere uymamızın yanı sıra kendi isteğimiz ile taahhüt etmiş

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI DOK.NO YAYIN TARİHİ : EEK.02 :02.11.2015 EFES HAVLU TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ANKARA ASF.ÜZERİ 26. KM. CUMHURİYET MAH.NO.31 HONAZ-DENİZLİ TELEFON: 0.258.814 50

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ Ekim 2014 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE İLKELERİ 1.0 Amaç ve Arka Plan Bilgileri Bu İlkeler, BİLGİ nin faaliyetlerinde rüşvet

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ

FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ FAKTORİNG SEKTÖRÜ ETİK İLKELERİ I. Giriş Faktoring Derneği (Dernek), faktoring şirketlerinin mesleki ve örgütsel alanda etik ilkelerine bağlı olarak çalışmaları zorunluluğu konusunda bir çerçeve oluşturmuştur.

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Compass Group Ahlak Kuralları

Compass Group Ahlak Kuralları Compass Group Yayın 1.2 Compass Group & BM Küresel Sözleşme Alanımızda dünya lideri olarak, temin ettiğimiz hizmetlerin kalitesi için ve işimizi profesyonel ve etik şekilde yapmamız amacıyla çok yüksek

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK.

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. PLANLAMA PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON BİRİM UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/3 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü

Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Üçüncü Taraf Aracılar için Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde Uyum ve İş Bütünlüğü Tüm Yasalara ve Johnson & Johnson Politikalarına Uyma Yükümlülüğünüz Johnson & Johnson Şirketleri ve bu şirketler adına

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) İş Etiği Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. İş etiği kuralları, bir şirket

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ UZMAN PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK. YÖNERGE Sıra No :GMKA/ Birim Yönerge/14 Revizyon No : 1 Tarih : 26 /09//2011 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönergenin amacı

Detaylı

Distribütör İş Etiği Kuralları

Distribütör İş Etiği Kuralları Distribütör İş Etiği Kuralları Giriş Parker Hannifin Distribütör İş Etiği Kuralları (Kurallar), Parker distribütörleri için yasalarla ve kabul edilebilir mesleki ahlak kurallarıyla uyumluluğa ilişkin minimum

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

- Davranış Kodu'nun Yönelik Olduğu Kişiler Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.

- Davranış Kodu'nun Yönelik Olduğu Kişiler Şirket'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder. Davranış Kodu Davranış Kodu Bu belge genel anlamda yasa dışı eylemleri destekleyen durumları ve özellikle 231/2001 1 sayılı Yasal Karar altında yer alan suçları önlemek için Pirelli Grubu'nun Yöneticileri,

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ POLİTİKASI KOD BY. PO.01 YAY. TRH 16.12.2015 REV. TRH REV. NO SAYFA NO 1/7 1. Amaç BGYS politikası, T.C. Sağlık Bakanlığı, TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Genel Sekreterliği bünyesinde yürütülen bilgi güvenliği yönetim

Detaylı

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ

çelebi eğitim danışmanlık mühendislik dış ticaret çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ çelebi EĞİTİM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. GİZLİLİK İLKESİ İÇİNDEKİLER Gizlilik İlkesi... 3 Genel Kurallar... 4 Mesleki Gizlilik... 4 Müşteri Çıkarlarının Üstünlüğü ve Önceliği... 5 Yasal

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

Taahhütname. Etik Kurallar

Taahhütname. Etik Kurallar Etik Kurallar Doküman No : 1. GRP 08.4.3 Yayın Tarihi : 141203 Revizyon No : 150121-002 Revizyon Tarihi : 13.10.2015 Doküman Revizyon Tarihçesi REVİZYON TARİHİ YAZAN REVİZYON NO REVİZYON AÇIKLAMASI 13.10.2015

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu politikanın amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 1-Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci Teftiş Kurulu Müdürlüğü Olarak, Hizmetin Yerine Getirilmesinde; -Sürekli gelişimi -Katılımcılığı -Saydamlığı -Tarafsızlığı -Dürüstlüğü -Kamu yararını

Detaylı

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ

T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ T.C BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ETİK KURALLARI KURALLARIMIZ BÖLÜM 1: Etik Nedir? BÖLÜM 2: İş Etiği Kurallarımız. 1.Halka hizmet bilinci: 2. Dürüstlük ve tarafsızlık: 3. Saygınlık

Detaylı

Davranıs ve Çalısma İlkeleri

Davranıs ve Çalısma İlkeleri Davranıs ve Çalısma İlkeleri Saint-Gobain Grubu, hem yönetim hem de calışanlar tarafından uygulanan ve yıllar boyunca Grubun faaliyetlerine yön veren bir takım ilkeler geliştirmiştir. Günümüzde grup, bu

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası 1 1. Amaç ve Uygulama Kapsamı 1.1 Amaç Bu politikanın amacı, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. nin (TOFAŞ) rüşvet ve yolsuzlukla

Detaylı

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir:

Görevi kötüye kullanma örnekleri aşağıdakileri içermekle birlikte, bunlarla sınırlı değildir: İhbar Politikası İHBAR POLİTİKASI 1. Genel bakış Amcor, etik uygulamalarda en yüksek standartlarla, dürüst ilişkileri ve görevi kötüye kullanma olay veya iddialarını iyi niyetle ihbar eden kişileri korumayı

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Denetim Komitesi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 4.0 Yayın Tarihi:11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

Başarıya Bağlılık Taahhüdü

Başarıya Bağlılık Taahhüdü Başarıya Bağlılık Taahhüdü İyi İş uygulamaları Lider olan BENİMLE başlar. QuestNet TM Bağımsız Temsilcisi olarak QNet ile olan görüşmelerimde dürüst ve adil olacak; tüm profesyonel etkinliklerimi, kendi

Detaylı

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder.

Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3. Alım Satım Aracılığı Faaliyeti Alım satım aracılığı faaliyeti, emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetlerinin tümünü birlikte ifade eder. 2.3.1. Emir İletimine Aracılık

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI AKBANK T.A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı AKBANK T.A.Ş nin ( Banka ) faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama

Ürün ve hizmet başvurularını işleme alma, ödeme ve işlemler gerçekleştirme, talimatları ya da talepleri tamamlama Gizlilik Politikası Bu Gizlilik Politikası, Standard Chartered Grup un ( SCB, biz veya bizim ) herhangi bir üyesi tarafından Kişisel Verilerin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi hakkındadır. Kişisel

Detaylı

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 1. Amaç Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ( Politika ) amacı Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yünsa da da

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI

AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI AKTÜERLER DERNEĞİ PROFESYONEL DAVRANIŞ VE ETİK STANDARTLARI 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 2. BÖLÜM Genel İlkeler 3. BÖLÜM Üyeler Arası Dayanışma

Detaylı

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır.

Sözleşmeler taraflara yüklediği borçlara göre: Tek taraflı borç yükleyen sözleşmeler, İki taraflı borç yükleyen sözleşmeler olarak ayrılır. DERS NOTU - 3 Sözleşme; hukuki bir sonuç meydana gelmesi için iki veya daha çok kişinin karşılıklı ve birbirleriyle uygun irade beyanları ile gerçekleşen işlemdir. Sözleşmelerin, satış sözleşmesi, kira

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI EGE KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş ETİK DAVRANIŞ KURALLARI Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, EGE KİMYA nın saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI Daha itibarlı meslek, daha etkin hizmet için İÇİNDEKİLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI... 2 GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ YÖNETİM İLKELERİ... 2

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 RÜŞVET VE UYGUNSUZ ÖDEMELER İLE İLGİLİ İLKELER Magna, her ülkedeki

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

Etik İlkeleri. Giriş. İş İlkeleri

Etik İlkeleri. Giriş. İş İlkeleri Giriş Etik İlkeleri Bu ilkelerde SIG'ye yapılan her türlü referans ATC ve ATCI'yı da içerir. SIG plc bir dizi temel ilkeye sahiptir ve inandığı değerleri korumanın önemli olduğunu düşünmektedir. Çalışanlarının,

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI 02.02.2015 A. Amaç Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Kurum) Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde yatırım

Detaylı

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır.

1000.D1 - Danışmanlık hizmetlerinin niteliği, iç denetim yönergesinde belirtilmek zorundadır. NİTELİK STANDARTLARI 1000- Amaç, Yetki ve Sorumluluklar İç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumlulukları, İç Denetimin Tanımına, Meslek Ahlak Kurallarına ve Kamu İç Denetim Standartlarına (Standartlar)

Detaylı

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan

Bilgi Güvenliği Politikası. Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye. Versiyon 2016_1. Arvato Türkiye. Yayınlayan Arvato Bertelsmann İstanbul, Türkiye Versiyon 2016_1 Yayınlayan Durum Sınıfı Arvato Türkiye Onaylı Genel Tarih 01.08.2016 1 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Uygulama Kapsamı... 5 3. Motivasyon... 6 4. Arvato

Detaylı

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin

CODE OF CONDUCT. Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin CODE OF CONDUCT Tedarikçiler ve İş Ortakları İçin Versiyon: 2.0 Geçerlilik başlangıç tarihi: 01 Ocak 2015 İletişim: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU

TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU TEİD ETİK VE UYUM YÖNETİCİLERİ PLATFORMU NEDEN BURADAYIZ? İŞ ETİĞİNİN ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİSİ 100% 80% 60% 40% 20% 0% ŞİRKET DEĞERİ 1975 1985 1995 2005 Mali varlıklar Gayrı-mali varlıklar Mali ve gayri-mali

Detaylı

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. DENETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak Bu çalışma esasları ( Çalışma Esasları ) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu Denetim Komitesi'nin ("Komite") görev

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

1. GENEL İLKELER. 1.1 Dürüstlük

1. GENEL İLKELER. 1.1 Dürüstlük 1 1. GENEL İLKELER Şişecam Topluluğu nun tüm faaliyetleri aşağıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yürütülür. Tüm Topluluk çalışanları; müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri

İYİ İDARE YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM İyi İdarenin İlkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Davranış Talimatı. www.gw-world.com

Davranış Talimatı. www.gw-world.com Davranış Talimatı www.gw-world.com Son güncelleme 07/2012 DO_01_01_003_ZEN TR Önsöz Bir aile şirketi olan Gebrüder Weiss (GW) kuşaklardan bu yana etik değerleri yaşama ve aktarma sorumluluğuna sahiptir.

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında KURUM POLİTİKASI Bu politika, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Yönetim Kurulu nun 11.12.2017

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Sayfa : 1/6 1. AMAÇ Grubumuz çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmaktadır. Bu anlamda, İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız insana ve çalışanlarımıza

Detaylı

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir?

İZLEME DEĞERLENDİRME BİRİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. Başvuru sahibi kimdir? Proje nedir? Proje nedir? Mali destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli, süreli ve düzenli faaliyetler bütününe denir. Başvuru Rehberi nedir? Ajans

Detaylı

İş Etiği Kuralları. 3. Uygulama

İş Etiği Kuralları. 3. Uygulama İş Etiği Kuralları 1. Amaç Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( EGCYO veya Şirket ) İş Etiği Kuralları, Şirket faaliyetlerini yerine getirirken başvurulacak bir davranış rehberi

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

WHISTLEBLOWING (İŞYERİNDE ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLARIN İHBARI İLE İLGİLİ) DÜZENLEME

WHISTLEBLOWING (İŞYERİNDE ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLARIN İHBARI İLE İLGİLİ) DÜZENLEME WHISTLEBLOWING (İŞYERİNDE ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLARIN İHBARI İLE İLGİLİ) DÜZENLEME GEWISS Kurumsal İç Denetim Departmanı 8 Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER 1. AMAÇ VE KAPSAM... 3 2. REFERANS ALINACAK KURALLAR...

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Doküman No: EBG-GPOL-01 Revizyon No: 01 Tarih:01.08.2011 Sayfa No: 1/5 Amaç: Bu Politikanın amacı E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. nin ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı