İkinci Seminer Öğretim ve öğrenim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İkinci Seminer Öğretim ve öğrenim"

Transkript

1

2

3 İkinci Seminer Öğretim ve öğrenim İkinci seminer okul müdürlerin birkaç uzmansal pratik standart açılarına yöneliktir. Seminer aşağıdaki konular aracılığıyla doğrudan 2. standarda yöneliktir: 2. standart: Öğretme ve kaliteli öğrenim - Kosova Müfredat Çerçevesi ve Çekirdek Müfredat - Okul Bazlı Müfredat - Öğretme ve öğrenim değerlendirmesi - Öğretmenlerin lisanslanması - Öğretmenlerin sürekli öğrenimi - Öğretmenlerin uzmansal eğitimi ve gelişim planları - Öğretmenlerin performans değerlendirmesi

4 Tagdirname: AB IPA 2009 tarafından desteklenen Öğretmenlerin Eğitilmesi ve Okul Müdürleri ve Belediye Kapasite Geliştirilmesi projesi (GIZ IS tarafından yönetilen konsorsiyumca uygulanan) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ye okul müdürleri eğitimlerinin(2012) yapılmasında kullanan Programları için müteşekkirdir. Aynıca, proje, okul müdürleri eğitimi Programın müellif ve ortakları olan Dr. Hermann Scheiring, Carmen Mattheis, Selim Mehmeti, Vesel Hoda ve Sokol Elshani ye de müteşekkirdir. Bu seminerin ana kaynağı GIZ-in CDBE (Capacity Development in Basic Education-Temel Eğitimde Kapasite Geliştirilmesi) programıdır. Bu semineri kapsamında Okul Tabanlı Müfredat başlıklı ders kısmen GIZ-in CDBE programın Modul 2-den kısmen de SWAp belgelerinden alınmıştır. Öğretmenlerin öğrenimi Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesi dersinden, GIZ programın Modul 6-sından alınmıştır. USAID-in Temel Eğitim Programı Öğrenim Değerlendirmesi ve Öğrenim için Değerlendirme ile ilgili malzeme, diğer taraftan, Öğretmenlerin Eğitimi ve Okul Müdürlerinin ve Belediye Kapasitelerinin Geliştirilmesi projesi ise Kosova Müfredat Çerçevesiyle ilgili dersini tamamen hazırlamıştır. Okul Müdürleri Profesyonel Pratik Standartları başlıklı yeni ve yenilenen malzeme Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) İdari Yönetmeliğinden çıkan beklentileri göz önünde bulundurarak hazırlanmıştır. Bu seminer revize edilmiş, okul müdürleri eğitimi Programın bir bölümüdür. Yenilenmiş seminerler, bu standartları hem içerik hem pratik uygulama açısından karşılayacaktır. Seminer, okul müdürleri eğitimi için olan (EBTB tarafından tarihinde Akreditasyon ofisi sertifikalandırma protokolünde 45/12 resmi no.ile akredite edilmiş) GIZ Programına dayanmaktadır. Ayrıca, AB tarafından desteklenen Öğretmenlerin Eğitimi ve Okul Müdürleri Kapasitelerinin Geliştirilmesi projesi içeriğinde GIZ IS adına Selim Mehmeti, Osman Buleshkaj ve David Lynn tarafından revize edilmiştir. Tam kapsamlı, revize edilmiş ve geliştirilmiş bir malzemenin oluşturulması amacıyla, bu uzmanlar, GIZ, EBTB, AB projesi olan Eğitimdeki Sektörler Arası Yaklaşım (SWAp), USAID-in Temel Eğitim Programı ve Kosova da Öğretmenlerin Geliştirilmesi Programı (KEDP) tarafından yapılan, okul yönetimi ve idaresi ile ilgili, eğitim malzemesini seçmiş, geliştirmiş, revize etmiş ve düzenlemiştir. Not: Bu kılavuz Avrupa Birliği desteğiyle yayımlanmıştır. Bu yayımın içeriği sadece Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH nın sorumluluğudur ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansımış gibi anlaşılamaz Proje Tanımı: Öğretmenlerin Eğitilmesi ve Okul Müdürleri ve Belediye Kapasite Geliştirilmesi, IPA 2009 aracılığıyla AB tarafından desteklenen ve Kosova da AB Ofisi tarafından yönetilen bir projedir. EBTB adına, proje (Swisscontact ve IP-consult ı da içererek) GIZ IS tarafından yönetilen konsorsiyumca uygulanmaktadır. Proje beş bölümden oluşmaktadır: (I) etkili ve sürdürülebilir bir eğitim sisteminin oluşturulması ve uygulanması yanı sıra bir eğitim programının oluşturulması; (II) öğretmen geliştirilmesinde kaliteli programların sağlanmasındaki yükseköğretim kurumlarının kapasitelerinin geliştirilmesi; (III) belediye düzeyindeki kapasite geliştirilmesi ve belediye eğitim müdürleri kapasitelerin geliştirilmesi; (IV) okul müdürlerinin kapasitelerin gelişimi ve (V) bilgilendirme, iletişim ve dağıtım. Bu seminerin geliştirilmesi ve eğitim malzemesinin yenilenmesi, uygulayıcı ortak olarak GIZ IS ve AB desteğiyle EBTB ve Öğretmenlerin Eğitilmesi ve Okul Müdürleri ve Belediye Kapasite Geliştirilmesi projesinin ortak girişimi ile yapılmıştır.

5 İÇERIK 1. Giriş Amaç Beklenen Performans Kosova Müfredat Çerçevesi ve Çekirdek Müfredat Müfredatın tüm kapsamlı reform ihtiyacı Kosova Müfredat Çerçevesi: Değişikliğe Hazırlık Kosova Müfredatı nedir? Eğitimin amaçları nelerdir? Müfredatın temel aşamaları Okul bazlı müfredat Tüm bunlar okul müdürleri için ne anlama gelir? Öğretme ve örenme değerlendirmesi Değerlendirme, ilkeler ve değerlendirme amaçların tanımları KMÇ ile istenilen değerlendirme türleri Okul bazlı değerlendirme Dış değerlendirme Yani, yeni olan nedir? Öğretmenlerin hazırlanması Öğretmenlerin lisanslanması Öğretmenlerin sürekli öğrenimi Öğretmenlerin güveni Öğretmenler ve değişiklik Öğretmenlerin uzmansal gelişimi - bazı temel bilgiler Okul içerisinde sürekli uzmansal gelişim Yeni meslektaşların çalışmasını desteklemek İş yerinde uzmansal gelişim Öğretmenlerin lisanslanması ve öğretmenlerin performans değerlendirmesi Öğretmenlerin performans değerlendirmesinin amacı Öğretmenlerin performans değerlendirmesi için yasal hükümler Öğretmenlerin performans değerlendirmesine dahil kişilerin rolü ve sorumluluğu Kaynakça Ek A MEST AI 5/ Ek B Öğrenme değerlendirmesi... 46

6 1. Giriş Okullar, öğrencilerin/çocukların potansiyelini geliştirme, öğrenme yetkilerin gelişimi, hayata hazırlamada ve onların işbirliği ve diğerleri ile işbirliğinde sosyaleşmesinde desteklemek için vardır. Eğitim, onları yetişkinliğe hazırmak için toplumun temel aracıdır. Okul öncesi öğrenimden orta okulun sonuna kadar yıllar boyunca öğrenmeleriyle bu hayatları için büyük bir değişiklik teşkil etmektedir. Başarıların kalitesi, onların müfredattan neleri öğrenmeleri beklendiğine, eğitim ne şekilde sunulmuştur veya öğrenmeyi geliştirmeye olanak veren öğrenim tecrübelerine, değerlendirme ve en önemlisi ebeveynleri, öğretmenleri ve topluluk tarafından ne kadar iyi desteklendiklerine ve öğrenmek için öz motivasyona bağlıdır. Eğitim imkanların oluşması öğretmen tarafından yerine getirilmesi gereken bir roldür, öyle ki onlar devamdakileri bilmelidir: Çocuklar nasıl öğrenirler Çocukların ne öğrenmesi beklenir (müfredat) Okul müfredatının parçası olan bir veya daha fazla ders Ders takibini geliştirme metodolojisi Tüm kapsam ve ona yönelik nasıl tepki göstermeliyiz Tüm kapsamı sağlamak için ders verme nasıl ayırt edilmelidir Öğretme ve öğrenme değerlendirmesi Ömür boyu öğrenim, özellikle seçtikleri meslekleriyle ilgili bağlı olan. Öğretmenlerin öğretme ve öğrenme bilgileri geçen bin yıl boyunca yunan felsefecilerden günümüz modern eğitim felsefecileri örneğin Thomas Dewey den, araştırmacı Andy Hargreaves (Boston College)-e kadar olağan üstü çok artmıştır. Bugün öğrenimi ve öğrenme sürecini nasıl geliştirebileceğimizi tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar çok fazla biliyoruz ve araştırmalar algılamamızı olağan üstü bir şekilde geliştermeye devam ediyor. Eğitimde kariyer yapmayı seçenler, kaliteli hizmet vermek için seçtikleri bu mesleğin genişliğini ve derinliğini sürekli olarak takip etmek gerektiğini anlıyorlar Amaç İşbu seminer okul müdürlerin sorumluluklarıyla ilgili olan kaliteli eğitimin temeline yöneliktir. Ne öğrenilmelidir (müfredat) Öğrenme nasıl etkili bir şekilde değerlendirilebilir Öğretmenler gelişimi nasıl geliştirilebilir ve Ders verme pratiği nasıl değerlendirilmelidir Beklenen performans İşbu seminerdeki eğitim tecrübesi aracılığıyla katılımcılar tarafından devamdaki bilgiler in kazanılması beklenir: Kosova Müfredat Çerçevesi (KMÇ) ve Kosova Çekirdek Müfredatı (KÇM) ile ilgili bilgilenmeleri. KMÇ ve KBK değişikliklerle ilgili ders vermenin pratikteki değişiklik etkilerini anlamaları. 6

7 Okul bazlı müfredat ile ilgili seçenekleri anlamaları. Öğrencilerin özellikle öğrenme değerlendirmesi için temel anlayışı geliştirmeleri. Öğretmenlerin lisanslanması sistemi ile ilgili müdürlerin rolünü anlamaları. Öğretmenlerin sürekli öğrenme bazını ve okul bazlı çalışanların gelişmesini anlamalı. Öğretmenlerin performansın değerlendirme süreci için bazı anlamalıdır. Devamdaki becerilerin katılımcılar tarafından öğrenmesi beklenmektedir: Müfredatın uygulamasını desteklemek için bir plano oluşturmak. Öğretmenlern ve Okul Yönetim Konseyini okul bazlı bir müfredat oluşturma süreci aracılığıyla yönlendirmek Okulun gelişimi için plan ile ilgili okul bazlı bir plan ve programın hazırlanması için çalışanların desteklenmesi. Uzmansal değerlendirme amaçlı öğretmenlerin denetimi. 2. Kosova Müfredat Çerçevesi ve Kosova Çekirdek Müfredatı Giriş Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) Kosova da Eğitim için Stratejik Planını hazırladı. İşbu strateji Kosova da ulaslararası standartlara uygun olarak eğitimin sisteminin kalite ve eşitiliğini geliştirmek için gerejkli reformları tespit etmiştir. Yeni içerik ve yeni malzemeler ve öğrenci merkezli erişime ve karşılıklı dersvermeye daha fazla dayanan yeni bir müfredat 2001 yılı Müfredatın yerini tutacaktır. Kosova nın yeni Müfredat Çerçevesi mevcut dersverme çabalarını yönlendirmek için ve müfredattan gelen değişiklikleri hazırmaları için öğretmenlere destek için onaylanmıştır. Şu anda EBTB, Kosova ilk okul, alt orta ve yüksek orta okul Çekirdek Müfredatı evraklarını geliştirmektedir Müfredatın tüm kapsamlı reform ihtiyacı 21. yy. öğrencilerin başarılı olması için öğrenci tarafından geliştirilmesi gereken bilgi, beceri ve yetenekleri Kosova müfredatını güncelleştirmesini gerektirmektedir. Kosova nın izolasyon döneminde değişik nedenlerden ve ortamlardan dolayı okul müfredat kalitesi gerilemiştir; okul kitapları ders vermenin temel aracı olmuştur yılında Kosova sadece kısmen uygulanan yeni müfredatları onayladı. Şimdi Kosova, Avrupa standartları seviyesine yükselmeli amaçlar ve dolayısıyla yeni içerik, yöntem ve yeni eğitim malzemeleri ve eğitim standartlarına varmakla ilgili olan yeni değerlendirme yöntemleri müfredatlarını güncelleştirmiştir. Müdürler ve öğretmenler yeni müfredatların uygulanması merkezindedir, özellikle okul bazlı çalışanların uzmansal gelişimi aracılığıyla. Tüm sınıflarda öğrenim müfredat ve süreçleriyle ilgili doğru ve bütünsel bir erişimi geliştirmek için Kosova da daha iyi tecrübelere dayanarak inşa edilmesi acele ihtiyaçlardandır. 7

8 Ayrıca, sınıf yönetimi ve öğrencilerin davranışı düzeltme ihtiyacı mevcuttur. Kosova öğrencileri daha bağımlı bir dünyada yaşama ve çalışma için hazırlanırken önemli olan : Ders olarak Ne veriyoruz; Neden o dersi veriyoruz; Dersi Nasıl veriyoruz ve nasıl değerlendiriyoruz ve Öğrenciler ne kadar iyi öğrenmelidir (standartlar). Kosova Çekirdek Müfredatına göre ders ve silabüslerin müfredat gelişimi devam ederken Kosova nın yeni Müfredat Çerçevesine (KMÇ) sahibiz. KMÇ temeli oluşturmaktadır çünkü o : değişik ders verme teknikleri ders konu ve durumları ve öğrencilerin iyliği için ders verme sürecin örgütlenmesini desteklemek için yaratıcı şekilde yardım etmek için talimatlar sunmaktadır. Müfredatı nasıl geliştiririz? Neden değişiklik ihtiyacı vardır? Kosova bu süreçte nerededir? Müfredatın Gelişimi ile ilgili diğer sayfadaki çizelge müfredatı çıkarttığımız 3 temel kaynaktan oluşmakatdır: Öğrenci, Toplum ve Dersler. Bunlardan hiçbiri zamanın geçmesiyle değişmez değildir. Bu kaynaklardan herbiri içerisinde ihtiyaçlar değişir ve 21.yy. ihtiyaçların yerine getitrilmesi amacıyla müfredatta değişir. Müfredatta gerekli değişiklikler üç değişik şekilde adreslenir: 1. Ders merkezci odaktan eğitim başarıli ve yetkiye dayanan odağa 2. Öğretmen merkezci odaktan öğrenci merkezli odağa 3. Didaktik/okutman yöntemden işbirlik ve tüm kapsamlı yönteme. Kosova müfredatı değiştirme sürecini başlattı ve bu evrak Öğretmenler ve Okul Müdürleri için onaylanan KMÇ kullanmaya başlamaları için bir zorluk teşvik etmektedir, bununla öğretmenlere geliştirilmekte olan Çekirdek Müfredat Çerçevesi (ÇMÇ) daha iyi hazırlanmasını talimat vermek içindir. Etkinlik # 1: Birinci adım: Bir meslektaşınızla devamdaki çizelgeye bakınız ve okulunuzda başlayabileceğiniz üç faaliyet adımı bulmaya çalışınız. Rolünüz müfredatı ve onların içerdikleri değişiklikleri tanıtmaktır. Pratik olmayan çalışın ve bailamak için kolay olan açıları seçiniz. İkinci adım: Düşüncelerinizi ve faaliyet adımlarınızı büyük bir gurup ile paylaşınız. Adımlarınızın ne kadar benzer/farklı olduğuna bakınız. 8

9 MÜFREDATIN GELİŞİMİ Müfredatın kaynakları: Öğrenciler, topluluk, dersler Kimden: Kime: Merkezdeki dersler ile Öğrenme sonuçları ve Rezultatet mësimore dhe me bazë në kompetenca Merkezdeki öğretmen ile Öğrenci merkezi ile Didaktik/okutman metodoloji İşbirliği/tüm kapsamlı metodoloji Çatışma sonrası Kosova Mevcut/şu anki Kosova Mevcut/şu anki Kosova Yugoslavya dönemi - Çok merkezci - Okuma-yazma düşük sevi yede - Çatışmadan sonar okulların yeniden inşaatı, öğretmenlerin eğitilmesi - Değişik topluluklar arasında büyük fark yılı çekirdek müfredatta doğru hareket - Ders vermede modern yöntem ve malzemeler - Rindërtimi i shkollave, trajnimi i mësimdhënësve - UNMIK, değişik bağışçı tarafından destek - Yeni müfredatın güncelleştirilmesi - Çerçevenin gelişimi - Müfredat talimatları - UNICEF Çekirdel müfredat devamdaki okullar için yazılacaktır: - İlk - Alt orta okul - Yüksek orta okul - Müfredatlar - malzemeler - okul kitapları Paralel sistem Öğretmenlerin mevcut çalışması Gelen değişikliğe hazırlanın: 2001 yılı Müfredatı İşbirlik yöntemleri ve ders verme ve öğrenme ile öğrenci merkezci Çekirdek Müfredatın hazırlanması tamamlanmak üzere Eğitim planları yılı müfredatı yılı diğer yöntem/eğitim talimatı 9

10 2.2 Kosova Müfredat Çerçevesi: Değişikliğe Hazırlık Okul müdürleri henüz uygulanmasada Kosova nın yeni Müfredatından istenilen değişiklikler için hazırlanmaya başlamalı ve öğretmenleri desteklemelidir. Buna rağmen EBTB 2012 yılında başlaması beklenen pilot aşamasını hazırlamaktadır. Birinci aşamada seçilecek olan pilot okullar mevcut müfredatların (2001 yılından), silabüslerin ve okul kitaplarının yeniden görüşmesine dahil olacaklardır ve yetkilere dayanan yeni müfredatın tam olarak uygulanmasına başlaması için okulları ve öğretmeleri hazırlamalıdır Kosova Müfredatı nedir? Kosova Müfredatı, okullarda öğretilmesi beklenen ve ne, ne zaman ve nasıl (genel pedagojik açıdan) olacakların türünü ve sonuçları belirten müfredat evrakların tüm sistem olarak tanımlanır. Kosova Müfredatı, Kosova da mecburi eğitimde genel öğrenme sürecini düzenler. Kosova Müfredatı iki temel bileşenden oluşur: Kavramsal bileşen (şimdi geliştirilen) Kosova Müfredat Çerçevesi (KMÇ) tarafından temsil edilen KMÇ 2001 yılından bu yana eğitim sistemindeki pek çok değişikliği gözönüne alır, aryıca dönemi boyunca tespit edilen yeni zorlukları da. Bu zorluklar gerçek dünyanın sorunlarına çözüm bulmaları açısından gençlerin bilgileri, becerileri ve tutumlarını kullanmak için ve ayrıca KMÇ vurgulandığı gibi istenilen yetkilere varılması için yeteneklerin gelişmesi istemektedir. Operasyonel Bileşen (geliştirilmekte olan) eğitimde formal seviyeler için (ilk okul, alt orta okul, yüksek orta okul) Kosova Çekirdek Müfredatı (KÇM) tarafından temsil edilen sınıflar için eğitim müfredatları (müfredatın uygulanmasında pilot aşama sırasında geliştirilicektir) Destekleyici evraklar, Kosova Müfredatı geliştirildikten sonra eğitim kitapları, ders verme ve öğrenme malzemeleri, öğretmenler için kılavuzlar, CD ve bilgisayar programları, Değerlendirme Malzemeleri ve Sınavlar ve Değetim ve kalite güvenliği değerlendirmesi araçları dahil evrakları içerecektir. Okul müdürleri, bu değişiklikler için hazırlanmasına ve yeni zorlukları işletebilir durumda olmaları için yetni metodoloji, ders verme ve öğretme malzemeleri, müfredat arası değerlendirme konuları, ve tüm kapsam pratiği konularında öğretmenlere yardım etme konusunda aktif rolü üstlenmeleri çok önemlidir. Okul müdürleri, yeni beklentileri yerine getirmek için ders vermenin mevcut pratiklerini geliştirmeleri için öğretmenlere yardım etmelidirler. Yeni müfredatın, uluslararası müfredat gelişmesi ve standartları için aynı çizgide olması öngörülür ve bu da okul müdürlerin ve okulun diğer çalışanlarının ilgilenmesi gereken bir diğer meydan okumadır Eğitimin amaçları nelerdir? Kosova da eğitim vizyonu Kosova Müfredat Çerçevesinde tanıtıldığı üzere - bireylerin bağımsız olmalarını, kendi kişisel yaşamlarını yerine getirme durumunda olmalarını ve sürekli gelişime katkı vermelerini, Kosova toplumun refah ve saadeti için imkanlar sunmasıdır. İşbu vizyondan ortaya çıkan temen amaçlar şunlardır: Esnek, çok katlı ve kültürel ulusal mensubiyet kimliğin gelişmesi; Genel kültürel vatandaşlık değerlerin tanıtımı; 10

11 Kendisi, diğerleri, toplum ve çevre sorumluluğun gelişmesi; Sosyal kültürel değişiklikler açısından yaşam ve çalışmaya hazırlanmak; girişimciliğin gelişimi ve teknolojinin kullanımı; Yaşam boyu öğrenmeye hazırlık. Yetkiler ve nihayi sonuçlar (mecburi eğitimin sona ermesine dek öğrenilmesi gereken) Kosova Müfredat Çerçevesine dahil olan Kosova eğitim vizyon ve politikalarına uygun, devamdakiler Kosova eğitim sistemi için öngörülen yetkilerdir: Öğrenci 6 temel yetki İletişim ve İfade yetkileri Düşünce yetkileri Öğrenme yetkileri Yaşam, çalışma ve çevre yetkileri Kişisel yetkileri Vatandaşlık yetkileri Gençlerin olması için Nihayi sonuçlar Etkili iletişimci Yaratıcı ve eleştirel düşünür Başarılı öğrenci Kosova ve toplum ve diğer uluslar için üretken katkıcı Bilgeliğe dayalı çözüm yapan sağlıklı bireyler Sormlu, aktif ve katlımcı vatandaş Eğitim ilkeleri Kosova Müfredat Çerçevesi, sizin sınıflarda uygulamakta olduğunuzu devamlı düzeltmek için düşünülen belli birkaç ilkeye dayalıdır. Bu ilkeler beş adettir: Tüm kapsam: her çocuğun kaliteli eğitim alma hakkı vardır; Yetkiye dayalı erişim; Entegre ve tutarlı öğretme ve öğrenme; Okul seviyesinde esneklik ve özerklik; Sorumluluk ve hesap verme; Müfredatın temel aşamaları Kosova Müfredat Çerçevesi, Kosova da üniversite öncesi eğitim yapısı ile uyumlaştırılan müfredatın temel aşamalarında yapılandırılmıştır. Aşamalar 1-3 yıl dönemidir. Müfredat aşamaları öğretme ve öğrenme müfredat ve erişim talepleridir. Müfredat Seviyesinin sonuna kadar, Çekirdek Müfredat devamdaki bir birliği belirleyecektir: Ulaşılacak temel yetkiler; Diğer seviyeye geçme istemi; Öğretme ve öğrenmeyi örgütleme yapısı; ve Değerlendirme yaklaşımları ve değerlendirme kriterleri 11

12 Seviyelere göre müfredat çerçevesinin tasarımı devamdaki ihtiyaçları göstermektedir: Eğitim amaç ve görevlerin artikülasyonunda daha fazla şeffaflık ve netlik; Özel yöntem, sonuç/amaç ve değerlendirme vurgulu okul etkinliklerin örgütlenmesi için temel talimat imkanı; Müfredatın her seviyesinde özel gelişim aşamaları ve amaçların özel niteliklerinin kabul edilmesi; Okul seviyesinde verilen eğitim kalitesi için okulun hesap vermeyi arttırma ve temel yetkilerin gelişiminde öğrencinin ilerleme ihtiyacı. Devamdaki çizelge müfredatın temel seviyelerin geniş bir göstergesidir: Uluslararası Eğitim Sınıflandırma UESS 3 UESS 2 UESS 1 UESS 0 Eğitim sistemi formal seviyeleri: Üst orta öğretim 12. sınıf Üst orta öğretim sınıf Alt orta öğretim 8-9. sınıf orta öğretim 6-7. sınıf İlk okul 3-5. sınıf İlk okul 1-2. sınıf Okul öncesi sınıf 0-5 yaş Müfredatın temel aşamaları: Müfredatın temel seviyesi 6: Konsolidasyon ve uzmanlaşma Müfredatın temel seviyesi 5: Genel ve uzmansal gelişim Müfredatın temel seviyesi 4: Güçlendirme ve yönlendirme Müfredatın temel seviyesi 3: İlerki gelişim ve yönlendirme Müfredatın temel seviyesi 2: Güçlendirme ve gelişim Müfredatın temel seviyesi 1 Temel öğrenme Müfredat hazılık seviyesi: Erken çocukluk eğitimi 2.3. Okul bazlı müfredat Müfredat Çerçevesine göre, müfredat iki parçadan oluşur: 1. Çekirdek Müfredat 2. Okul Bazlı Müfredat Çekirdek müfredat ve okul bazlı müfredatın ortak amacı Müfredat Çerçevesi ile belirlenenaltı temel yetkinin başarılmasında öğrencilere yardım etmektir: 1. İletişim ve İfade yetkileri 2. Düşünce yetkileri 3. Öğrenme yetkileri 12

13 4. Yaşam, çalışma ve çevre yetkileri 5. Kişisel yetkiler ve 6. Vatandaşlık yetkileri EBTB Çekirdek Müfredattan tamamen sorumludur, Okul Bazlı Müfredat ise desenetralizasyon içerisinde okul özerkliğine aittir. Esnek olması öngörülmektedir, çalıştığı alanda öğrencilerin daha iyi çıkarında kendi profilini oluşturmasını sağlayacaktır. Bu Kosova Müfredat Çerçevesi ile ilgili en heyecanlı konulardan biridir çünkü okulların müfredatın bir kısmını geliştirmeleri için bir imkan olacaktır. Bu müfredatın daha iyi ve daha çeşitli olması için büyük bir imkan olacaktır. Öğretim elemanları, ebeveyn ve diğer katılımcılar ile işbirliğinde, öğrencilerin ihtiyaçları, bağlamı ve çıkarlarını yerine getirmek için okul bazlı programlar oluşturmak için zamanın yenilikçi ve esnek kullanımını üstlenebilirler. Burada şunlar dahil olabilir: Belli yetkilerin kazanılmasına yardım edebilecek ek öğretmeve öğrenme etkinlikleri (yani. seçmeli ders, proje çalışmaları, topluluk hizmeti, sanatsal ve spor etkinlikleri); Blok ders verme (örneğin, bir dönem için, altı hafta veya bir ay-birimlerin kesin sıralamasını istemeyen dersler için); Etkileşim pedagojik yaklaşımları kullanmak için ders verme zamanın genişletilmesi (yani dakikalık ders saatleri yerine dakikalık ders saatleri); Seçilen müfredat etkinlikleri için ayrılmış zaman; Dersleri öğrenmede zorluk çeken öğrenciler için düzeltici etkinlikler; Bilgilerin, becerilerin ve müfredatın belli alanlarında tutumların güçlendirilmesi; EBTB tarafından sunan konu/kurs/seçmeli modüllerin sunulması; Bir okul projesi belirleyen okul için özel etkinliklerin gelişimi (örnek olarak: dillerin öğrenilmesi için öğretmeler; BİE; mesleki yönlendirme); Yerel koşul, kaynak ve ihtiyaçlara uyan müfredatların gelişimi ve uygulanması; Okullar, tüm seçilen dersler için okul bazlı müfredatların geliştirilmesi sırasında merkezi ve yerel seviyeden eğitim hizmetlerinde destek alacaklardır. Mğfredatın seçilmiş kısmını kullanmayla ilgili girişimi okullar aldıktan sonra, nihayi onay için bir öneriyi BEM ve EBTBteslim etmelidirler. Okul Bazlı Müfredatlar ve okul bazlı silabüsler onaylandıktan sonra bunlar o okulun tüm öğrencileri için zorunlu olacaktır; bunlar müfredatın diğer kısımlarında olduğu gibi aynı kriterlere dayanarak denetilecek ve değerlendirilecektir Tüm bunlar okul müdürleri için ne anlama gelir? Yeni Müfredat, okulların öğretim elemanları, okul altyapısı ve okulun çalıştığı yerel niteliklerin özel koşullarına uygun müfredatın uygulamasını planlamak ve gerçekleştirmek için okulların özerkliğini yükseltme seviyesi sağlar. Bu haliyle, yeni müfredat okulların öğrencilerin ve çalıştığı bölgenin iylik çıkarında kendi profilini inşa etmesine olanak verir. 13

14 Bu açıdan, okullardan beklenen kendi öğretmenlerinin becerilerini ve eksikliklerini dikkatlice gözden geçirmeleri beklenir, öyle ki hizmetindeki öğretim görevlilerini daha iyi kullanabilsinler. Öğretmenlerden, belirlenen eğitim sonuçlarını gerçekleştirmeye doğru öğrencilere yönelik bireyselleşmiş ve karşılıklı yaklaşım için uygun olan ders verme metodolojisini geniş çaplı planlama ve kullanmak için artı esnekliği kullanmaları beklenir. Okullarda öğrencilerin iyiliği için ve onlara eğitim sisteminde tüm kapsamı sunmak için ve temel yetkilere varabilmeleri için her öğrenciye bireyselleşmiş destek ve onların potansiyelini yerine getirmek için odaklanan öğretim elemanları varsa bu başarılır. Etkinlik # 2. Okul müürün görevi, müfredat değişikliklerini uygulamada yönetim ve işletme sunmaktır. İşbu okulun kendi idarisinden daha fazlasıdır. Okul özerkliği yeni beceri ve bakış açısı gerektirir. Bu iki düzlemde görülebilir: 1. Diğer öğretmenlerle çalışma ve 2. Değişiklik yönetimi. Öğretmenlerinizin çalışması sırasında siz şunları gözönüne almalısınız: Ders verme yöntem ve stratejilerinde değişiklikler, Değerlendirmede değişiklik, APM dahil yeni müfredatı işletme için öğretmenlere becerilerin sunulması, Değişikliğe hazırlık için tüm okulun değerlendirilmesi, Değişikliği yönetimde siz şunları gözönünde bulundurmalısınız: Sizin yönetim becerileriniz, KMÇ tarafından istenilen değişiklikleri işletmek için sizin beceriniz özellikle okul özerkliği ile ilgili, Okul Kurulu ile çalışma, BEM rolü, Ebeveyn ve diğer çıkar tarafları ile ilişki ve iletişim. Devamdaki tabloda sizin ve çalışanlarınızın önünde bulunan zorluklar gösterilmektedir. Çalışanlarınızın bunları anladığından ve değişikliğe hazır olduğundan emin olmalısınız. 14

15 Okul müdürünün görevi - Okulun öğrenciler için dostcul öğretim, güvenli ve eğlenceli bir ortam olmasını sağlar, - Çıkar taraflarını ve eğitim partnerlerini okul kararlarına dahil eder, - Müfredat içerisinde olduğu gibi müfredat dışı etkinlikler içerisinde farklılaştırılmış öğretme imkanları sağlar, - Tüm okulda bunların gerçekleşmesinde öğrenci merkezli öğretmenin tanıtımında ( tüm okulda dayanışmalı yaklaşım ) tüm okulda tutarlılığı sağlar, - öğrenci merkezli öğretme ve öğrenmede etkili pratiklerden karşılıklı öğrenmeyi teşvik etmek için okulun ağlaştırılmasına çalışır, - okul yaşamında gerçek durumlarda teorik ve pratik açıları kombine ederek öğretim elemanların becerilerini düzeltmek için araç olarak okul bazlı öğretmenlerin eğitimini ve rehberliğini destekler, - Okul özerkliği ilkesine dayanarak, çıkar tarafları ile danışarak müfredatın okul bazlı kısmı için karar alın, - Okul vizyonu ve görevini açıklayan bir net okul kavramını (projesini), ayrıca kalite, eşitlik ve eğitim hizmetlerinde hesap vermeyi geliştirmek için okulun öngördüğü araçları da çıkar tarafları ile işbirliğinde geliştirmeye yönelik çalışır, - Öğrencilerin farklılıklarını ve ihtiyaçlarını gözönüne alarak ve yönelerek ve taraflılıki haksız muamele ve şiddeti savaşrak tüm kapsamlı eğitim ilke ve pratiklerini uygulamaya özel önem gösterin, - Okulların, pratik toplulukları kurarak topluluk için öğrenim ve mıknatıs kuruluşları olmalarına yardım eder; yetişkinlerin eğitim programları ve okuma yazma; topluluk hizmetine yönelik diğer programlar. - Ndihmon shkollat që të bëhen organizata të mësimit dhe magnete për komunitetin përmes themelimit të komuniteteve të praktikës; programeve për arsimin e të rriturve dhe për shkrim-lexim; programe tjera të orientuara në shërbim të komunitetit. Okul öğretmenin görevi - Etkileşimli pedagoji açısından öğrencilerin durumuna ve ihtiyaçlarına uyan geniş bir dizi yöntem kullanır, - Müfredat Alanlşarı ve dersler arasındaki bağlantıları güçlendirir ve entegre öğrenimi teşvik eder, - Müfredat arası konuları entegre etme durumundadır, örneğin insan hakları ve demokratik vatandaşlık eğitimi; barış eğitimi; tutarlı gelişim eğitimi; cinsiyet eşitliği; kültürler arası anlaşma; yaşam becerileri; sağlık eğitimi, ekonomi ve girişimcilik eğitimi; medya eğitimi; BİT ve elektronik öğretim. - bireyselleştirilmiş müfredat ve eğitim malzemelerin gelişiminde bulunma, ayrıca okul özerklik ilkesine dayalı bireysel araştırmada esnek planların oluşturulmasıyla ilgilenir ve katılma durumundadır - Öğrenmedeki sorunları/zorlukları tespit etme kapasitesine sahiptir ve uygun destek sunar. - Öğrenciler için rehberlik, danışmanlık, motivasyon ve destek sağlamak amacıyla biçimlendirici değerlendirme ve ilerlemeyle ilgilidir. - Öğrenci, ebeveyn ve diğer çıkar tarafları ile iyi iletişim kurar. - Öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırır ve onları tam anlamlı etkinliklere dahil eder. - Ekip çalışmalarında ve pratik topluluğa katılma durumundadır ve ilgilidir. Ödev: Grup çalışması 4-5 kişilik gruplar halinde, yukarıdaki tabloyu bakınız ve bunlardan hangileri gerçektir ve hangileri sizin için bir zorluk teşkil ettiği konusunda fikirbirliği oluşturun. Okul Müdürü ve öğretmenler görevi ile ilgili olan daha fazla zorluklar ekleyin. Büyük grup önünde çalışmanızı sunun. 15

16 3. Öğretme ve öğrenme değerlendirmesi Konuya giriş etkinliği: Devamdaki malzemeyi okuyunuz, KMÇ çıkan değerlendirme bileşenindeki yenilikleri tespit edin ve değişiklikleri iyice öğrendikten sonra öğretmenleri, öğrencleri ve ebeveynleri öğrenme ve öğretme değerlendirmesiyle ilgili bilgilendirmek için bir strateji hazırlayın. Bu bir kağıt, broşür veya diğer bilgilendirici malzeme olabilir. Giriş Müdür çalışmalarını etkileyen iki önemli değişiklik. Birincisi, öğrencilerin öğrenme değerlendirmesi dahil olmak üzere müfredatların uygulanmasıyla ilgili yeni sorumluluklarla ilgilidir. İkincisi, öğrencilerin öğrenme değerlendirmesiyle ilgili öğretmenlerin pratiklerini denetlemekle ilgili sorumluluktur. Bu, müdürlerin en azından değerlendirmeyle ilgili temel uzmansal pratiği anladığı anlamına gelir. Bu bilgi, öğretmenlerin öğrenme değerlendirmesini (resmi değerlendirme) sürekli olarak kullanmalarını teşvik etme amaçlı gereklidir. Çünkü bu özetleyici değerlendirmeden çok öğretme için güçlü bir araçtır. Müdürler için temel bilgiler öğretmenlerin özetleyici değerlendirmeyi gerektiği gibi gerçekleştirdiğini sağlamak için gereklidir. Değerlendirmeyle ilgili öğretmenlerin inançları çoğu zaman uygun olmayan pratiğe götürür. İşbu inançlar öğretmenlerin uygun değerlendirmeyi kullanmak için iyi eğitilmemesinden kaynaklanmaktadır. Okul müdürleri için uzmansal pratiğin İkinci Standardı- Öğretme ve öğrenme okul müdürünün ölçme ve değerlendirme ile haberdar olmasını ve anlamasını gerektirmektedir. Daha önceki paragrafta da söylendiği üzere müdürler okul bazlı öğrencilerin değerlendirme uygulamaları uygun ve dengeli olduğunu sağlamakla yükümlüdür. KÇM öğrencilerin değerlendirme sistemine yeni yaklaşımı tanıtır, burada öğrencilerin müfredat alanların temel sonuçlarına dayanarak ve yetkilere dayanan sonuçlara göre yapılması beklenir. Bu değerlendirme sistemi okul müdürünğn öğrencilerin başarı değerlendirme süreci ile sürekli bilgilenmesini ve yeni değerlendirme pratikleri ve KÇM temel yetkilerini varmak için öğrencilere yardım etmek için destek türü ile ilgili öğretmenlerle sürekli danışmasını gerektirir. Okul müdürleri için gerekli temel bilgileri sunmak için bu ders şunları gözden geçerir: - Değerlendirme, ilkeler ve değerlendirme amaçları tanımlamaları - Değerlendirme türleri - Okul bazlı değerlendirme pratiklerini düzeltme. Odak noktası, öğrencilerin öğrenmesiyle ilgili öğretmenlerin değerlendirmesinden beklenen pratiktir Değerlendirme, ilkeler ve değerlendirme amaçların tanımları Değerlendirme tanımlamaları Öğrencilerin değerlendirmesi, öğretme ve öğrenmenin oluşum parçasıdır, bununla öğrencinin bilgi, beceri, tutum ve KÇM ve ÇM ile öngörülen temel öğrenme yetkilerini veya müfredatın bir alanında, eğitim dersinde ve eğitim sonuçlarında ne kadar kazandığını öğreniriz. Kosova Müfredat Çerçevesi değerlendirmeyi bilgi toplama ve öğrencilerin başarı veya performansı ile ilgili yargı 16

17 çıkarma süreci olarak tanımlar. Bu, değerlendirmenin öğrencilerin başarılarının miktarsal ve kaliteli ölçüm için haklı yargı olduğu ancak sürekli öğrenmeyi de teşvik ettiği anlamına gelir. Değerlendirme için mevcut bir tanımlama: Değerlendirme, öğrencilerin nerede olduğu, ne ve en iyi şekilde nasıl başarmalıdır konuları kararlaştırmak için öğrenci ve öğretmen tarafından kanıtların aranması ve yorumlanması sürecidir (Değerlendirme Reform Grubu, 2002) Değerlendirme ilkeleri ve amaçları Değerlendirme ilkeleri: Kosova da üniversite öncesi eğitim sistemi için değerlendirme ilkeleri EBTB İdari Talimatı ile belirlenmiştir: Öğrencilerin Değerlendirmesi Etik Kodu. İşbu talimat gereğince, eğitim kurumları tarafından uyulması gereken temel değerlendirmenin altı ilkesi var: 1. Yasa ve demografik ilkelere saygı, 2. Birey, onların hakları ve bireysel farklılıklarına saygı, 3. öğrencilerin değerlendirmesinde tüm kural ve süreçlerin uygulanmasında eşit hak ve dürüstlük, 4. değerlendirme sürecin tüm açılarında yüksek entegre standartları, 5. öğrecilerin başarıları için bilgi toplamada ve onları rapor etmedeki doğruluk, 6. tüm zaman içerisinde yüksek davranış ve öğrenmeyi başarmak standartların tanıtımı. Değerlendirmenin amacı. Kosova Müfredat Çerçevesinde, sınıf seviyesinde öğrencilerin değerlendirme amaçları ve dış değerlendirme amaçları belirlenmiştir. Sınıf seviyesinde öğrencilerin değerlendirme amaçları: - Öğrencilerle ilerki çalışma planlaması - Öğrencilerin başarı değerlendirmesi ve - Öğrencilerin yatkınlık ve yeteneklerin tespiti edilmesi. Dış değerlendirmedevamdaki amaçlar için yapılabilir: - Sınıf, okul veya belediye seviyesinde kalite değerlendirmesinin doğrulaması - Devlet düzeyinde standartlaşöoi değerlendirme - Araştırma - Eğitimin diğer seviyelerinde kayıtlar için sonuçların kullanılması, eğitim politikalarin vb. değiştirilmesi KMÇ tarafından istenilen değerlendirme türleri İç değerlendirme sınıf bazında öğrencilerin değerlendirilmesi Sınıfta en çok kullanılan iki tür değerlendirme şunlardır: - Öğrenme değerlendirmesi biçimlendirici değerlendirme: öğrenme süreci sırasında ilerlemeyi denetler, öğrenmeyi kolaylaştırmak ve öğretmeyi iyileştirmek için geri bildirimi sağlar. - Öğrenme değerlendirmesi özetleyici değerlendirme: belirlenen bir ödev, bölüm, yarıyıl veya eğitim yılının sona ermesiyle yaşam boyu eğitim için öğrencinin not ve setifikalanmasını kararlaştıran başarıları belirler. Öğretme veya müfredatin etkinliğini yargilamak için de kullanilir. 17

18 Kosova Müfredat Çerçevesine göre (2011), sınıf seviyesinde değerlendirme üç türlü değerlendirmeyi içerir: 1. Eğitim yılı boyunca sürekli değerlendirme Biçimlendirici & Özetleyici Öğretmen tarafından verilen bir ders ödevi ile ilgili öğrencinin öğrenmesini değerlendirmek için kullanılır. Müfredat, eğitim plan ve programlarında belirlenen özel öğrenme sonuçlarını destekler. Değerlendirme 1 5 notlarını içeren sayısal değerlendirme seviyesi aracılığıyla yapılır. Her eğitim yılı sonunda yapılır ve öğrencilerin bir eğtiim yılı boyunca performans seviyesini yansır. Sınıflar için plan ve program içerisinde belirlenen özel öğrenme sonuçlarını destekler. 2. Eğitim yılı sonunda nihayi değerlendirme Özetleyici Nihayi değerlendirme öğrencinin eğitim yılı boyunca performansortalamasından çıkarılır ve çıkarılan ortalamadan tanımlayıcı not ile devamdaki gibi kaydedilir: Not A (4.5 ile 5.00 arası ortalama) Not B (3.5 ile 4.49 arası ortalama) Not C (2.5 ile3.49 arası ortalama) Not D (2.0 ile 2.49 arası ortalama) Müfredatın bir seviyesinin sona ermesini de gösteren her eğitim yılı sonunda yapılır (2., 5., 7., 9.,11. ve 12. sınıf). Değerlendirme, Çekirdek Müfredat ile belirlenen müfredat alanları için öğrenme sonuç listesine göre yapılır. 3. Özetleyici değerlendirme müfredat seviyesi sonunda Öğrenci, ÇM belirlenen müfredat alanların her başarı seviyesi için 1 5 sayısal bazlı olarak değerlendirilir. Uygun alan için sonuç (özetleyici)notu müfredat alanların her eğitim sonucu öğrenme sonuçlarındaki başarı değerlendirmesinin aritmetik ortalamasından çıkarılır. Ör. Eğitim Alanı: Diller ve iletişim / seviye 2 3., 4. ve 5. sınıf 12 eğitim sonucu var. Özetleyici not devamdaki örnekteki gibi çıkarılır: = 47 = 3.92 = Not B

19 3.2.1 Okul bazlı değerlendirme Okul bazlı değerlendirme, Çekirdek Müfredatta eğitimin belirlenen seviye ve aşamaları için vurgulanan temel yetkileri üstlenmesindeki öğrencilerin başarı seviyesine yöneliktir. Müfredat seviyesi eğitim sonuçlarına varılmasından değerlendirme veya öz değerlendirme amaçlı ve belirtilen bir süre içerisinde tüm öğrencilerin temel yetkileri üstlenmesindeki mecburi seviyeyi sağlamak için tedbirlerin planlanması amacıyla Belediye yetkilileri veya okul tarafından örgütlenir. Müfredat seviyesi başarı sonuçların değerlendirmesi, değerlendirmenin kapsadığı dönem içerisinde öğrencilerle çalışan öğretmen ekip tarafından her öğrenci için yapılır. Müfredat seviyesi değerlendirmesi için okul ekibi her sonucu belirlenen sonuç için her öğrencinin doğru başarı seviyesini öğrenmek için beş başarı seviyesine ayırması gerek. Daha sonra, her sonucun başarı seviyesinden belirlenen sonucu başarmada gerilemesi olan öğrenciler için tamamlayıcı etkinlikler planlar, dolayısıyla belirlenen sonuç için tüm başarı seviyelerini başaran öğrenciler için ek etkinlikleri planlar. Örnek: İletişim ve ifade yetkileri-etkili iletişim; birinci (I.) seviye için 1 no. lu öğrenme sonucu: öğrenci daha önce okumadığı, yaşına uygun konuyla ilgili en az yarım sayfalık bir metni sesli olarak okur. 19

20 Öğrencilerin BAŞARI seviyesi Öğrencilerin destek türü İyileştirici destek Yöntem Yetenekliler için destek Yöntem Öğrenci ödeve metne hızlıca göz atmadan başlar; onun harfleri vurgulamada ve bütün sözleri okumada, tümcede kelimeleri bağlama vb. zorluğu var. Öğrenci ödeve metne hızlıca göz atmadan başlar; onun harfleri vurgulamada zorluğu var, bazı tümceleri iyi okuyor ancak bütün kelimelerde akıcı bir okumada zorluğu var Öğrenci ödeve metne hızlıca bir göz atarak başlar; kendisi harfleri iyice vurguluyor, tümcedeki kelimeler bağlanır, ancak yeterli şekilde akıcı konuşmamak tadır. konsumkonuşmamaktadır. Öğrenci ödeve metne hızlıca bir göz atarak başlar; kendisi harfleri çok iyi vurguluyor, tümcedeki kelimer bağlanıyor, kesintisiz okuyor, ancak akıcı konuşmada bazı sorunlar var. Öğrenci ödeve metne hızlıca bir göz atarak başlar; kendisi harfleri çok iui vurguluyor, tümcedeki kelimer tamamn bağlanır, ses tonu, hızlı okuma, vurgu yerli yerindedir; çok akıcı konuşuyor. Öğretmen öğrenciye ne şekilde deste vereceğine karar verir, ne tür etkinlik veya geliştirecek tamamlayıcı etkinlik... Öğretmen, öğrencinin öğrenme stilini gözönüne alarak ne tür yöntem uygulayacağına karar verir. Öğretmen öğrenciye ne şekilde destek vereceğine karar verir, ne tür etkinlik veya geliştirecek tamamlayıcı etkinlik... Öğretmen, öğrencinin öğrenme stilini gözönüne alarak ne tür yöntem uygulayacağına karar verir. 20

21 Aynı süreç, müfredat seviyesinin tüm eğitim sonuçlarının ayrıştırılması için kullanılır. Müfredat seviyesinin her sonucu için başarı değerlendirmesi 1-5 sayısal değerlendirmeye göre yapılır, özetleyici not ise (A, B, C ve D) temel bir yetkinin tüm sonuçlarından ortalama başarı değerlendirmesinden çıkarılır. Örneğin, İletişim ve İfade yetkileri etkili iletişim 1. seviyenin 9 eğitim sonucu var: = 36 = 4.00 = Not D (Ortalama = 4) 9 9 İşbu değerlendirme yaklaşımı tüm müfredat değerlendirme yetkileri kapsar, yani her müfredat seviyesinin tüm eğitim sonuçlarını. Bir veya daha fazla müfredat yetkisinde notu 2 yapmayı başaramayan öğrenciler uygun alanda ek programlar ile diğer seviyeye devam edebilir. Ek programların uygulamasından sonra, uygun seviyenin sonunda müfredatın bir yetkisinde notu 2 yapmayı başaramayan öğrenciler sınıfı tekrarlar. Okul ve öğretmenler öğrencilerin bu grubu o seviyedeki sonuç ve yetkilerini kazanmaları için program sunmaya devam ederler Dış değerlendirme Öğrencilerin başarısının dış değerlendirmesi eğitim durumu ve kalite seviyesi ve okul bazlı, belediye bazlı ve devlet seviyesinde değerlendirmeyi teyit etme şeklinde merkezi eğitim yetkilileri tarafından örgütlenir. Kosova Müfredat Çerçevesi gereğince, standartlaşmış değerlendirme 5., 9., ve 12. sınıfın sonunda örgütlenir. Dış (devleti)değerlendirmeler temel yetkilerin öğrenme seviyesini ölçmeye odaklanır. İkinci etkinlik: Eğer metni okuduktan sonra anlamadığınız birşey varsa, daha derin anlamak isteyeceğiniz yerleri tespit ediniz. Görüşme için sorular hazırlayın. Sorular: 3.3. Yani, yeni olan nedir? Bir önceki metindeki vurgu özetleyici değerlendirmedir. Bunun iyice uygulanması iyidir. Anacak, pek çok öğrenci için özetleyici değerlendirme tutumlu öğrenmeyi teşvik etmez. Tutumlu öğrenmeyi teşvik eden biçimlendirici değerlendirme veya öğrenme değerlendirmesidir. Üçüncü etkinlik: Devamdaki senaryo göz atınız ve bu durumlarda öğretmen başka ne şekilde davranabilirdi konusunu inceleyin. Birinci senaryo Bir tarih öğretmeni çoğu zaman öğrencilere ödev olarak ese ve rapor verir. O öğretmen notlamada bilinçlidir. Öğretmen için esedeki sonuçtan daha önemlisi, öğrenciler geri bildirilm olarak 21

22 çalışmalarına yazdığı pek çok uyarıyı okumalarıdır. İşbugeri bildirimlerde gramer ve stil açısından düzeltmeler de dahildir ancak daha önemlisi sonuçları desteklemek için eselerde kanıtları olmayan sonuçlara meydan okur. Kendisi ayrıca öğrencilerin yansıyacağı sorular sorar. İşbu öğretmen ese ve raporlarındaki kaliteyi düzeltecek şekilde ve verdiği geri bildirimlere öğrencilerin tepki vermesine teşvik edecek ne yapabilir? İkinci senaryo Bir bilim öğretmeni bilim dersinde öğrencileri teşvik etme aracı olarak deneyleri kullanmaya başlar. Deney ödevleri öğrenciler için iyi planlanmıştır; derste öngörülen amaçlar nettir ve bunları pek çok öğrenci anlar. Buna rağmen, öğretmen, sınıfn üçte birinin deney sürecini takip etmede zorluk çektiğini görür ki bu doğru olmayan pek çok cevap ile sonuçlanır. Öğretmen ödevleri notlamada bilinçlidir ve yanlışlıkları kırmızı kalem ile altını çizerek net bir şekilde vurgular. Buna rağmen, öğrenciler düzelmezler. Bu öğretmen süreci öğrencilerin anlayacağı şekilde öğrencilerin çalışmalarını nasıl değerlendirebilir? Öğretmen öğrencilerin bilimsel süreci deneyde anlamaları için ne yapabilir. Dördüncü etkinlik: Öğrenme Değerlendirme için ekte bulunan çalışmayı okuyunuz. (EK B) Ek B-ye dayanarak sizin İkinci ve Üçüncü etkinliğinizle ilgili cevaplarınızı gözden geçirin. Çalışmayı okuduktan sonra cevaplarınızda çok değişiklik var mıdır? Beşinci etkinlik: Devamdaki sorularla ilgili ortak tartışma 1.Sınıf bazlı değerlendirmenin düzeltmesine ait tartışma Okul bazlı değerlendirmeye uygun pratiklerin grupta tartışılması Grup I Ödevler ve tartışma soruları Eğer çalışanlarınız arasında bir öğretmen öğrenme değerlendirmesinin ilkede iyi olduğunu ancak bunun pratikte uygulanması çok zaman gerektirdiğini ve uygulanamayacağını ifade ederse sizin tepkiniz ne olur? Öğrenme değerlendirme planlaması için öğretmenlerinizi siz nasıl destekleyeceksiniz konusunda bir talimat listesi hazırla. Okulunuzdaki öğretmenlerinizle aşağıdaki etkinliklerin öğrencilerin ilerlemesini değerlendirmek için nasıl yardım edeceği konusunda tartışma için bir talimat listesi hazırla. II Öğrencilerin değerlendirmesi Öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmesi veya arkadaş-arkadaşı değerlendirme Öğrenci çalışmasında örneklerin gözden geçirilmesi Öğrencilerin değerlendirmesi için portfolyonun hazırlanması Testin örgütlenmesi 22

23 III IV V Ders verme pratiklerinde öğrenme değerlendirmesini nasıl barındırabilecekleri konusunda öğretmenler için bir fikir/pratik listesi hazırla. Okul müdürü olarak okul bazlı değerlendirme uygulamaları uygun ve dengeli olduğunu sağlayabileceği hakkında bir yazı-kavram hazırlayın. Okul bazlı değerlendirmeyi uygulamak için bir yönlendirici plan hazırla (ne zaman olmalıdır, bunu kim yapar, öğretmenler nasıl desteklenebilir ve gözetlenebilir? vb.) Gösterici olarak öz değerlendirme için bir enstrüman hazırlayın: Okul Müdürü, öğrencilerin okul bazlı değerlendirme uygulamalarının uygun ve dengeli olduğunu temin eder. Eğer çalışanlarınız arasında bir öğretmen EBTB tarafından hazırlanan değerlendirme standartlarının ilkede iyi olduğunu ancak bunun pratikte uygulanması çok zor olacağını ifade ederse sizin tepkiniz ne olur? Öğretmenlerinizi nasıl bilinçlendireceğiniz hakkında bir liste hazırla ve onların öğrencileri değerlendirme politikaları çalılmasındaki standartları uygulayın (EBTB, 2011). (Grubun kullandığı evrak: Değerlendirme standartları Kanada nın Alberta ilinde, Alberta Değerlendirme Konsorsyumu aşağıdaki çizelgede görüldüğü gibi tüm sürecin görsel şekilde sunar. Çalışma Programı, Kosova Çekirdek Müfredatı ile eşittir. NOT: tablodaki metinin çevirisini 2.ekte bulacaksınız. 23

24 4. Öğretmenlerin hazırlanması 4.1. Öğretmenlerin lisanslanması Etkinlikler Ek A 5/2010 İT. Bu politikayı uygulamak için okul müdürlerine belirlenen sorumluluklar hangileridir (İdari Talimat)? Bu sorumlulukları yerine getirmek için müdürlerin geliştirmesi için ne tür beceri ve bilgi gereklidir? 4.2. Öğretmenlerin sürekli öğrenimi (Kaynakça: EBTB (2012) Öğretmenlerin sürekli öğrenimi: Sınıfta öğrenilenlerin uygulanması) Araştırmacılar, öğretmenlerin bazı okullardaki daha iyi pratikleri uygulamak için ders vermeyi değiştirdikleri bazılarının ise yapmadıklarını sordular. Cevap iki alanda yer almaktadır: değişiklik sürecinde katkıcı olarak öğretmenlerin doğrudan çalışması ve öğretmenlerin ders vermede bulundukları açı. Değişiklik onlara yapılmaz, bu onlarla yapılır. Bazı sistemde değişikliğin neden başarılı olduğu konusundaki bir açıklama, öğretmenlerin kendi öğrencileri için gerçekte bu değişikliklere uyum sağlamalarını beklenmektedir. Etkili sistemler güveni okul bazlı personelin uzmansal yargısıyla karar verir. Öğretmenlerin güvenilir uyumu olur çünkü öğretmenler yaşam boyu öğrencidirler, mesleklerine sadıktırlar ve okulun birincil sorumluluğu-öğretme, öğrenme ve müfredatın uygulanması sorumluluklarına odaklı işbirlikçi ortamlarda çalışırlar. Öğretmenlerin sürekli öğrenimini teşvik etmek için güçlü bir baz öğrenmenin kapasitelerini ve yetkilerini, uzmansal sorumluluk ve özerkliği arttırdığı ve onların sorumlu tutulacağı daha doğru bir baz sunulacağını onları geliştirdiğini bilmeleridir. Fullan ve Stiegelbauer (1991) neden öğretmenlerin aynı zamanda öğrenci de olmaları gerektiğini kanıtlamaktadır: Eğitimde önemli değişiklik inanç değişiklikleri, öğretmenlerin stili ve sadece bireysel geliştimdem toplumsal açıya 1 bir süreç aracılığıyla gelebilecek malzemelerden oluşur. (vurgu eklenmiştir) Kosova nın olduğu gibi bir kültürde düzenli eğitmi tamamlamakla insanın öğrenmesi sona erer tutumuyla ortaya şu soru çıkar Yetişkinleri öğrenmek için ne motive eder? Knowles ve Swanson (2011) APM için etkileyici ikna edici bir cevapları var: 1. Öğrenmenin onları memnun edecek ihtiyaç ve çıkar ile karşılaştıklarında yetişkinler öğrenmek için motive olurlar: bu yüzden yetişkinler için etkinlikler örgütleme için gerekli başlangıç noktalar mevcuttur. 2. Yetişkinlerin öğrenme yönlenmesi yaşam merkezcildir; bu yüzden, yetişkinlerin öğrenmesini örgütlemek için gerekli birimleri dersler değil yaşam durumlarıdır. 3. Yetişkinlerin öğreinimi için en zengin kaynak tecrübedir; bu yüzden yetişkinlerin eğitim ilker metodolojisi tecrübe analizidir. 4. Yetişkinlerin kendini yönlendirmek için büyük ihtiyacı vardır; bu yüzden öğretmenin (eğitimcinin) rolü kendi bilgilerini onlara aktarmak değil, onlarla birlikte karşılıklı araştırma sürecinde çalışmakatır, daha sonra ise uyumu değerlendirmelidir. 1 Fullan, Michael ile Stiegelbauer, Suzanne (1991) Eğitim değişikliğin yeni anlamı; OISE Press; Toronto sayf

25 5. İnsanlar arasındaki bireysel farklılıklar yaşın geçmesiyle artar; bu yüzden, yetişkinlerin eğitimi stil, zaman, yer ve öğrenme ritmi farklılıkları için ortalama teklifler yapmalıdır. 2 say. 11/12 EBTB araştırmasına dayanarak, öğretmenler devamdakilerle öğrenmek için motive olurlar: 1. Onların ne öğrenmesi gerektiği onları nasıl anladıkları ihtiyacını yerine getirir; 2. Ne öğrenilmelidir bir sorun seçer; 3. Öğrenilmesi gereken pratiktir; öğrencilerle sınıfta uygulanabilir; 4. Öğrenmeleri gereken onların bildiği ve şu anda yaptıkları ile onları bilmesi e yapması gerekenle öngörülür; tecrübeleri değerlendirilir ve onların potansiyeli gelişir; 5. Pratikte öğrencilerin başarısın artıracağına kararlaştırıldığında ne öğrenilmelidir; 6. Öğrenmenin kendi yönlendirme ile yapma imkanı mevcuttur; 7. Özette, öğrenme öğrenciler (öğretmenler)için uygundur. Öğrenme uygulamaya yakın tutulur. Öğrenme yetişkinlere zorunlu olarak öğretilemez, müzakere edilir.toplumsal bir açıdan öğrenme diğerlerine de birinin bilmediği veya bunu yapma durumund olmadığının yayılma tehlikesi olduğundan, yetişkinlerin öğrenmesi tehlikelerin işletilmesinde güvenlik açısı içerisinde yapılmalıdır. Yetişkin öğrencilerin ortak destekleyici bir ortamda öğrenme ihtiyacı var, yargılayıcı bir ortamda değil. Bu öğrenciler arasında sağlıklı ilişkilerin oluşmasını gerektirir. Öğrenme ortamına yönelik birinci cevap duygusaldır, bilişsel değil. Bu yüzden, yetişkinlerde değişikliği getirmek için birinci adım onların ihtiyaçlarını tespit etmek ve gözönüne almak veya öğretilenin amacını ve ilk başta birey olarak ve ikinci olarak da bir kuruluşun üyesi olarak bunun öncülüklerini görmeleri için yetişkinlere yardım etmeniz. Daha öncede vurgulandığı üzere, öğrencilerin desteğe ihtiyacı var, çünkü onlar öğrenmek için tehlikededir, özellikle yetişkilerin mevcut yetkilerini ve yetki eksikliğini gösterdikleri için pratik açıya dayanır. Yetişkinlerin tecrübe, bilinçli uygulama ve meslektaşları ile işbirliğinden öğrendiğini biliyoruz. Onlar, eleştiri yansımasından ve karmaşık sorunlara yönelik meslektaşlarının çalışmasından öğrenirler. Değişikliğin temeli işbirliğidir, eğitimdeki yeni uygulamaların devamlılığıdır ve her okulun temel özelliği olmalıdır. Öğretmenlerinizin kendi mevcut bilgi ve uygulamalarını tespit etmeleri için etkinlemeniz çok güçlü bir araçtır, bununla onlar öğretme ve öğrenmeyle ilgili varsayımlarını yeninde yapılandırır, test eder ve genişletirler. Lieberman (1995) öğretmenlerin öğrenimini işlevselleştirmek için okul sistemlerinin ne yapması gerektii konusunda çok anlayışlıdır: Yaparak öğren...öğretmenlerin konuşma, düşünme, deneme, yeni pratikleri uygulama,mkanı olmalıdır, bu da onların derse, gelişime (vurgu artmıştır) ve öğrenmenin yeni fikirleri kullanmalarına dahil olmaları gerektiği anlamına gelir. Bu değişik şekilde yapılabilir: yeni ilişkilerin oluşması (örneğin meslektaşların meslektaşları tarafından danışılması, eylem yapılan araştırmalar vb.); yeni yapıların oluşması (örn. sorunların çözülmesi için gruplar, okul bazlı karar alma ekipleri, tanımlayıcı gözden geçirme); yeni ödevlerde çalışma (örn. dergilerin ve önerilerin yazılması, değerlendirme için öğrenme, standartların oluşturulması, analizi ve pratik vakanın araştırma yazısı, belli konularla ilgili internet üzerinden 2 Knowles, M, S., Nolton, E. F. Swanson, R.A. (2011) Yetişkin öğrenci; Elsevier Inc. syf

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler;

Öğrenci hakkında varsayımlar; Öğretmen hakkında varsayımlar; İyi bir öğretim programında bulunması gereken özellikler; Dersi iyi planlamak ve etkili sunmak öğrenci başarısını artırmanın ve sınıf düzenini sağlamanın yanında öğretmenin kendine olan güveninin de artmasını sağlar. Öğrenci hakkında varsayımlar; 1. Öğrenci saygılı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1

Yeni ilkokullar. - reformla ilgili kısa rehber. Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber 1 Yeni ilkokullar - reformla ilgili kısa rehber İlkokullarda profesyonel yenilikler Danimarka'da gerçekten çok

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

PRINCE2 Foundation Proje Yönetimi Eğitimi

PRINCE2 Foundation Proje Yönetimi Eğitimi Dünya üzerinde 150?den fazla ülkede kullanılan PRINCE2 proje yönetimi metodolojisinin eğitimini ve uluslararası sertifikasını almak için artık Londra?ya gitmenize gerek yok. Yekare Danışmanlık, PRINCE2

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SOSYAL HİZMETLER VE DANIŞMANLIK TÜRKİYE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme.

Grupta davranma kurallarına uyup öğrencileri aile içi ve çevresinde bağımsız girişim ve eylem üstlenmelerini yüreklendirebilme. DERS PROGRAMININ UYGULAMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ULAŞTIRMA HİZMETLERİ OKUL SERVİS ARAÇ SÜRÜCÜLERİ EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SPOR SATRANÇ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık

Detaylı

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM

1 2.ADIM. Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN 3.ADIM .ADIM BİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN 212 Derece Koçluk Akademisine hoş geldiniz! Profesyonel, Etik, Pozitif Değişim Sağlayan KOÇLUK! Binlerce kilometrelik seyahatler, küçük bir adımla başlar. -Lao Tzu 1 2.ADIM.ADIM

Detaylı

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM

UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM UYGULAMALI EĞİTİM KALICI ÖĞRENİM ARS Training, profesyonel iş dünyasında gereksinim duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini bütünsel yaklaşımla, duygu ve davranışları temel alarak uygulayan bir eğitim

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

a) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını,

a) Birim Amiri: Dekan, Müdür, Rektörlüğe bağlı bölüm başkanını, AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI GELİŞİMSEL ETKİNLİKLERİ ( 3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN

Detaylı

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI 01 02 03 YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM LİDERLİK EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET SALONU İŞLETMECİLERİ VE YÖNETİCİLERİ UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ İLK YARDIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları

Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Gazetecilik I (PR 491) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Gazetecilik I PR 491 Güz 0 3 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ EKMEK ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır.

Amaç. Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. Tanıtım Sunumu 1 Amaç Octopus Program, InoTec Akademi uzmanlarının on yılı aşan tecrübesi ile hazırladığı, bir uzmanlık seviyesi belirleme ve geliştirme programıdır. 1 Amaç Kendine güveniyor musun? Uzmanlık

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ETKİLİ VE HIZLI OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM KUMLAMA TEKNİĞİ İLE RESİM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TABİİ KUMAŞ ÇİÇEK YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KOZMETİK SATIŞ DANIŞMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MUHASEBE VE FİNANSMAN MALİYET HESAPLAMA TEKNİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULANMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULANMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULANMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU Dosya No 1) :MYK-SHK-... 05/10/2007 tarih ve 26664 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 7/2 Maddesine

Detaylı

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ

8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ. Abdullah ATLİ 8. OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA ÖRGÜTLENMESİ Rehberlik hizmetleri planlı, programlı ve sistemli yürütülmesi gereken hizmetlerdir. Bu nedenle programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Detaylı

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2)

Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Gönüllü Çağrısı! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti (RDS) İncelemesi (eski adıyla WHOIS2) Hoşgeldiniz! Tescil Merkezi Dizin Hizmeti veya RDS (önceden WHOIS) İncelemesinin ne hakkında olduğunu öğrenmekle ilgileniyor

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ. DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DIŞ/İÇ CEPHE KAPLAMA ve YALITIM MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MATBAA MASA ÜSTÜ YAYINCILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MATBAA MASA ÜSTÜ YAYINCILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MATBAA MASA ÜSTÜ YAYINCILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER KONFERANSI 2012 İYİ UYGULAMA/MATERYAL BAŞVURULARI İÇİN ÇAĞRI www.egitimdeiyiornekler.org Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2012, 31 Mart 2012 tarihinde Sabancı Üniversitesi yerleşkesinde

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE NAKLİYAT ÜNİTELERİ ÇALIŞTIRICISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA

Detaylı

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ

HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama

Detaylı

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA

MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖRLÜĞÜ VE BAKIMCILIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE

Detaylı

MATBAA CİLTLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MATBAA CİLTLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü MATBAA CİLTLEME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GAZETECİLİK DİJİTAL FOTOĞRAFÇILIK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ IOS İLE MOBİL PROGRAMLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Dünyada bilim ve teknolojideki hızlı

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu Okutman Kitapçığı 2017-2018 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Organizasyon Şeması 3. Misyon 4. Vizyon 5. Değerler 6. Okutman Oryantasyon Programı 7. Öğretmen

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARDA DESEN ÜRETİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü Sevgili Okutmanlar, Yabancı Diller Yüksekokulunda önemle üzerinde durduğumuz konu, etkin öğretim ve öğrenmeyi desteklemektir, bu yüzden siz okutmanlarımız tarafından kullanılmak üzere bir el kitabı hazırladık.

Detaylı

DERS PROGRAMININ UYGULANMA ESASLARI

DERS PROGRAMININ UYGULANMA ESASLARI DERS PROGRAMININ UYGULANMA ESASLARI I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ANADOLU VE TÜRK KÜLTÜRÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZİK VE GÖSTERİ SANATLARI TÜRK SANAT MÜZİĞİ BUSELİK MAKAMI VE REPERTUARI EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ŞALÜMODA CAM ŞEKİLLENDİRME MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2016 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ (Ders Öğrenme Çıktıları) Öğrenme çıktıları öğrenme deneyiminden sonra öğrencinin yeni davranışlarının neler olacağını ortaya koyar. Öğrenme çıktıları, bir öğrenme sürecini

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKI YAPMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SPOR KARATE (BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ

HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ HEPDAK - Program Değerlendirme Çizelgesi (Sürüm: 3.0-16.01.2017) Sayfa 1 HEPDAK PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ Kurum: Program: Takım Başkanı: Program Değerlendiricisi:

Detaylı

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü HAYVAN SAĞLIĞI PET HAYVANLARI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İNGİLİZCE (HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı