AFRİKA DAN AMAZON A TAŞINDI Bir avuç tozun kırılgan gezegenimiz hakkinda söyledikleri Jeffrey Bartholet, Scientific American, Şubat 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AFRİKA DAN AMAZON A TAŞINDI Bir avuç tozun kırılgan gezegenimiz hakkinda söyledikleri Jeffrey Bartholet, Scientific American, Şubat 2012"

Transkript

1 AFRİKA DAN AMAZON A TAŞINDI Bir avuç tozun kırılgan gezegenimiz hakkinda söyledikleri Jeffrey Bartholet, Scientific American, Şubat 2012 Sahra nın güneyindeki Bodele çöküntüsü ürkütücü, terkedilmiş bir yerdir. Rüzgârlar, yanındaki Tebesti dağlarından ve Ennedi plâtosundan uğuldayarak eserek California büyüklüğündeki bir boş yere inerken de hızlanırlar. Orada bir zamanlar büyük bir tatlı su gölü vardı. Ama şu anda ondan geriye yalnızca küçük, çamurlu bir birikinti kaldı. O kırsaldan geriye hemen hemen hiç bir şey kalmamış gibi. Ya da böyle görünecekti. Ama, rüzgârlar, birkaç bin yıldan beri buranın çoğunu su altında bırakmış olan eski göl yatağını süpürdükçe, trilyonlarca küçük parçacıkları, savrulan büyük beyaz bulutlar halinde kaldırıyor. Sonra bu toz bilim adamlarının daha iyi anlamaya çalıştıkları esrarlı bir yolculuğa başlıyor. Araştırmacılar yalnızca bir kaç onyıl öncesine kadar toza fazla önem vermediler. Geri kalan hepimiz gibi, mobilyalarını temizlediler, zaman zaman etrafa saçılan tozları aldılar genellikle ölü böceklerin parçalarını, bitki lifleri ve mutfak kırıntılarını da içeren tanecik karışımları. Dünya atmosferini inceleyen bilim adamları daha fazla insan tarafından üretilmiş olan toz zerreleriyle ilgileniyorlardı kirlenme. Dünyanın etrafında milyonlarca ton toprak ve mineral tozunun her zaman dönüp durması ve iklimi etkilemesi, okyanusları

2 gübreleyerek, diğer yerler arasında Amazon yağmur ormanlarına hayatî önemi olan gıdayı sağlaması çok az kişiyi ilgilendiriyordu. Bu öncülerden biri Joseph M. Prospero ydu. Miami Üniversitesi nde, atmosfer kimyasında emeritüs profesör olan Prospero, Amerika daki toz incelemelerinin büyük babası olarak anılıyordu. O, aynı zamanda 1960 larda ve 1970 başlarında makaleler yayınlayıp, büyük miktarda Afrika tozunun Atlantik üzerinden Amerika ya aktırıldığını yazınca, bazı arkadaşları, bunun bilimin önemli ilgi alanında olmasından şüpheye düştüler. İnsanlar, toz konusunu gülünç buluyorlar, diyordu. Onunki, Barbados ve diğer bozulmamış yerlere ait, hava süzgeçleriyle ne yakalarsa tahlil edip, ölçerek yaptığı yalnız bir girişimdi. Ama sonunda ilgi arttı, çünki uydu fotoğrafları, Prospero nun ve bazı diğerlerinin betimlediklerini bütün açıklığıyla gösteriyordu: Yüzlerce kilometre genişliğindeki muazzam parçacık savruntuları Afrika kıtasından, büyük bir fırtınanın kaldırdığı deniz serpintisi gibi savrulup, Atlantiğin diğer tarafına düşüyorlardı. Aynı zamanda, iklim değişikliğine karyı ilgi arttı ve tozun dünya sıcaklığını değiştirmede anahtar rolü oynadığının farkına varıldı. Prospero, Şu anda toz hakkında o kadar çok bilimsel makale çıkıyor ki, hepsini okumanın olanağı yok, diyor. Sahra tozu hakkındaki yayınlar, bir sayıma göre, tarihleri arasında her dört yılda bir iki katına çıkıyordu. El Paso daki Teksas Üniversitesi nde yardımcı jeolojik bilimler profesörü ve toz hakkında bir veri bankası oluşturmasında yardımcı olan Thomas E. Gill, takip etmede zorluk çektiğini söylüyor. Gizli bir konu olduğunu sanırsın, ama toz hakkında her hafta 50 ile 100 kadar yayın görüyorum. Bütün bu incelemeler bize ne söylüyor? Tozun hikâyesi, aslında, gezegenimize ne olduğunu anlama mücadelesidir. O, dünya ekosisteminin bir bölgesindeki bir etkinin nasıl diğer bölgeleri büyük çapta etkileyeceğini gösteriyor. Virginia Üniversitesi nde çevre incelemeleri profesörü ve Amazon daki Afrika tozu hakkındaki bir makaleyi birlikte kaleme almış olan Robert J. Swap, Bilimsel gereçlerimiz bizi bir cevap bulmaya ne kadar cesaretlendiriyorlarsa, ortaya o kadar soru da çıkartıyorlar ve toz incelemesinin bir sonuca götürdüğünü söylüyor: Doğanın karmaşıklığına saygı duymalıyız. Bu karmaşıklığı anlamanın bir yolu, Sahra dan Atlantiği aşıp gelen bir avuç farazî parçacığı izlemeliyiz. Yol boyunca, toz parçacıklarımız bir kere sonraki hedeflerine varınca, (son hedef diye bir şey yok), etraflarındaki dünyayla nasıl etkileşime girdiklerini inceleyebiliriz. Bodele yle başlıyoruz, çünki dünyanın en tozlu yeri olarak ün salmış. Geniş Sahra ve hemen yanındaki Sahel bölgesi de katkılarından geri kalmıyor: Afrika tozu, güney ve doğu Amerika üzerinden her yaz taşınıyor ve Florida ya yağan tozun % inden sorumlu. Miami ye yağınca da, oranın sakinleri araçları üzerinden, aslında Afrika dan gelen bu uzak mesafe teslimatını siliyorlar. Bahama adaları veya Florida Keys de bir yürüyüş yaparsan, Afrika toprağı üzerinde yürümüş olursun.

3 Dünya, her yıl yaklaşık iki milyar ton toz saçıyor ve bunun yarıdan fazlası Afrika çöllerinden ve kuru ülkelerden geliyor. Çin in saçtığı toz Hawaii ve Kuzey Amerika nın batısına göç ediyor; Patagonya tozunu Antarktika ya gönderiyor. Grönland a düşen tozun çoğu Asya dan geliyor, ama kuraklık 1930 arda Amerika nın Toz Torba sını ürettiği zaman, o toz Grönland ın buzullarına da gitti. Afrika nın havada asılı tozunun çoğu, Atlantik üzerinden, ticaret rüzgârlarıyla batıya doğru, yaklaşık 40 milyon tonluk bir kütle halinde, içinde, demir ve fosforla yaşamı desekleyecek malzemeyle birlikte, 6400 km lik bir yolculukla, her yıl amazon yağmur ormanlarına halı gibi serilir ve bunun yarısı Bodele den gelmiş olabilir. (Bodele: Çad daki bir çukurluk yukarıdaki şekilde görünüyor.) Bodele tozu kalkmadan önce jeolojik bir bekleme odasındadır. Her bir katman sıyrıldıkça, açığa yeni bir katman çıkar. Toz parçacıklarını yüzeyden kaldırmak ve onları sağa, sola çarptırmak için gerekli rüzgâr hızı yüzey durumuna ve iklim şartlarına bağlıdır, ama genel olarak, alt sınırı, saniyede dört ilâ 12 metredir. Parçacıklar savrulmaya başlayınca, dierlerini de gevşetirler. En küçükleri yukarı kaldırılır. Toz bir kere de havya çıkınca, karışmaya başlar önce Bodele den diğer savrulan parçacıklarla, sonra Afrika nın diğer her hangi bir yerinden gelen toz ve pislikle. Sonunda, Atlantiği geçen muazzam bir toz cephesi haline gelir. Prospero yla Miami Üniversitesi ndeki bürosunda karşılaşınca, bilgisayarında peyk fotoğraflarıyla bu olayı gösterdi ve başanı salladı. Bir tür karışıklık, dedi ve Afrika ve Atlantik teki değişik renkteki toz savruntularını gösterdi. Burada ne olduğunu, kantitatif olarak parmakla gösteremezsiniz. Her şey karmakarışık. Kuzey Afri-ka nın tümü her zaman savrulu-yor.

4 Binlerce yıl bir şey yapmamış olan toz, bir kere havaya çıkınca birdenbire dünya iklimini değiştirmeğe başlıyor. Güneşten gelen ışımayı ve yerden uzaya yansıtılanın bir kısmını emerek atmosferin ısınmasına sebeboluyor. Ve, diğer ışımayı gerisin geriye uzaya yansıtarak bir soğutucu etki yaratıyor. Işımanın hangi oranının yansıtılıp, hangisinin yutulduğu, tozun kimyasal bileşimine, mineralojisine ve boyutuna ve aynı zamanda ışığın dalga uzunluğuna bağlıdır. Toz, çoğunlukla uzaydan gelen kısa dalgalı ışımayı yansıtır ve yer yüzüne inen uzun dalga boyluyu yutar. Parçacıklar kurumla karışmışlarsa, daha da fazla ısı yutarlar. Başka fatörler de etkili. Okyanuslar gibi karanlıkça yerlerden geçen toz, gezegeni soğutur, çünki, aksi halde yüzeyde yutulacak olan ışığın bir kısmını yansıtır. Ama, buz ve kum gibi açık renkli yerlerden geçen tozun ısıtıcı bir etkisi vardır, çünki genel olarak yüzeye göre daha fazla ısı yutar. Toz kar veya buz üzerine düşerse daha da fazla ısıtır. California Üniversitesi nden profesör Charlie Zender, Her hangi bir aerosol, her hangi bir toz veya kirlilik yüzeyi koyulaştırır, diyor. Sabahleyin karlı bir alanda yürür ve bir kar parçası üzerine biraz pislik koyar da, bırakıp öğleden sonra tekrar gelirseniz, karın bu kısmı içeri çökmüş olur. Konuştuğum birkaç bilim adamı, atmosfer tozunun genel etkisinin belki de gezegeni soğuttuğunu, ama sera gazlarının ısıtıcı etkisini karşılayabilmek için yeterli olmadığını söylediler. Havada asılı toz iklimi dolaylı olarak da etkiler. Örneğin, bulut oluşumunda hayatî önemi olan bir kımı vardır. Havadaki nem, kendi başına damlacık oluşturmaz. Partiküllere yapışması gerekir. Bilim adamları, tozun hangi ölçüde yoğuşma çekirdeği oluşturduğu hakkında aynı fikirde değiller. Cor-nell Üniversitesi nde atmosfer model-leri geliştiren Natalie Mahowald, su ve buzun toz üzerinde yoğuştuğuna kesinlikle inanıyor. NOAA daki Geo-fizik Dinamiği, Akışkan lâboratuva-rından Paul Ginoux, tozun buz için bir yoğuşturucu olduğunu kabul edi-yor ama, suyun ancak çoğunlukla kirlenmeden gelen sülfatlarla karış-ması halinde yoğuşacağına inanıyor. Mahowald ve Ginoux en azından bir noktada birleşiyorlar: Bulut olu-şumu hakkında muazzam bilgi eksiğimiz olduğu hakkında. Atmos-ferde minik parçacıkar asılı kalırsa, büyük yoğunlukta su damlaları oluşumuna yardımcı olabilirler, ama damla-cıkların çok küçük olmaları dolayısıyla, yere yağmur şeklin-de düşmeleri pek olası değil. Küçük damlacıkların oluşturduğu bulutlar, bü-yük damlacık bu-lutlarından daha parlak ve böylece gerisin geriye daha fazla ışıma yansıtı-yorlar. Eğer toz parçacıkları ısı emerlerse, çektikleri nem daha hızlı buharla-şır. Bulutlar o kadar uzun dayanmazlar. Mahowald, Toz, atmosferin geri kalanının yaptığına bağlı olarak, yağışı daha çok veya az olanaklı yapabilir, diyor. Sandığınızdan daha karmaşık. Ginoux, en iyi bilgisayar simülâsyo-nunun bile işe yarar tam bir teşhis yapamıyacağını söylüyor: Fiziksel süreç-leri biliyoruz, ama ne olduğunun belirli bir doğrulukla değerlendirilmesi çok zor. Bulutların dünya iklimi üzerindeki önemini aşırı belirtmek zor ve, yağmur veya kar oluşturdukları için değil. Her hangi bir zamanda dünya yüze-

5 yinin yaklaşık %60 ı bulutla kaplı. Bir tahmine göre, kısa dalga bulut zorla-ması ndaki % 5 lik bir artış, 1750 ve 2000 yılları arasındaki sera gazı artışını karşılamaya yeter. Tozun, dünyanın var oluşundan beri onun etrafında dönüp durduğu bir gerçek. Ama şu anda neden daha önce olduğundan daha etkili olsun? Maho- wald, gezegenin üzerinde, bütün geçmiş tarihi boyunca olandan, hareket ha-linde daha fazla toz var, diyor. Öyle görünüyor ki, 20 yüzyılda tozu dünyanın çoğunda iki katına çıkarttık, diyor, 20 yüzyıl artışına neyin sebep olduğunu kesin olarak bilmiyoruz, ama insan etkinliği bu değişimi desteklemiş olabilir. Reno Nevada daki Çöl Araştırma Enstitüsü nden Joseph R. McConnell, tam da bu soru ve etkiler üzerinde çalışıyor. Cevap bulmak için Grünland ve Antarktika buzuna gömülmüş olan tozu inceliyor. Zamanda ne kadar geri gitmek istediğine bağlı olarak, 20 metreden üç kilometre derinliğe kadar buz çekirdeleri çıkartıp, onları lâboratuvarına uçurtuyor. İki tane $ lık makinesi var yüksek çözünürlüklü kütle spektrometreleriyle buz içinde bulduğu elementleri inceliyor. Bu elementlerin içinde aluminyum ve tozda, ama deniz suyunda bulunmayan seryum, ender toprak elementleri veya yanardağ püskürmelerinden ve orman yangınlarından çıkanlar bulunuyor. Makinalar şöyle işliyor: Buz çubuklarından çıkan su, güneş yüzeyi kadar sıcak 6000 Kelvin olan bir plâzma içine püskürtülüyor. Bu, hemen hemen her şeyi buharlaştırıyor ve biz de, her geri kalmış elementin iyonize olmuş atomlarını, kütle ve elektrik yüküne göre sayıyoruz, diyor McConnell. Çok duyarlı. Bazı element yoğunlukları bir kuvadrilyonda bir. Bunu, geçen yüzyıllardan kalan sığ buz çekirdeklerinde kullandık ve şu anda da son buzul çağının daha derindeki buz çekirdeklerine uyguluyoruz. McConnell in ölçmeğe çalıştığı şey, zaman içindeki toz seviyeleri, böylece neyin onları havalandırıp, tekrar yere inmelerine yol açtığını bulmayı umuyor. Elde ettiği sonuçlardan, Patagonya daki çölleşme ve toprak kullanımı, 20 yüzyılın başlarındaki koyun sürüsü otlatmak dahil, bu sürede Antarktika daki toz seviyesinin iki katına çıkmasına yol açtığını görüyor. Sebep ve sonuç için daha basit bir süreci ileri sürmek çok aşırıya kaçmak olurdu: Toprağın aşırı kullanılması çölleşmeye götürerek daha fazla toz oluşturur ve o da iklim değişikliğini tetikler. McConnell, bir çok toz üreticisi var, diye uyarıyor. İklimin kendisi de bu üreticilerden biri, ama onun rolü tamamen anlaşılmış değil. Toprağın nemini azaltıp çölleşmeye götüren yükselen sıcaklıklar,

6 artan toz miktarının sebebi olabilir, ama bu kısa süreli bir olay olurdu. Uzun süre içinde, tozlu periyotlar soğumayla ilişkili. McDonnell, Antaktika tozunun daha az olduğunu gösteren deliller görüyor, örneğin, 10. ve 13. asırlarda orta derecede ısınma ve Kuzey Atlantik bölgesinde daha az yağış daha fazla toz ve 13. ve 19. asırlarda bir hafif soğuma periyodu. Orta Grönland ın buz kayıtlarının incenmesinde, 1930 lara kadar üç asır boyunca bir artma ve 1930 dan sonra esrarlı bir azalma görülüyor. Ama, Afrika dan gelen farazî parçacıklarımız dünya üzerinde her hangi bir yerdeki en büyük ve en ısrarcı toz göçü atmosferde hayatî bir rol oynamadı. Onlar, aynı zamanda, hem okyanus, hem de kara üzerinde muazzam bir gübre püskürtüsü gibi etki ettiler. Ççoğu toz parçacığı, batıya doğru gittikleri zaman Atlantiğe düştü. Onlar burada, atmosferde yaptıklarından farklı bir iklim ayarlaması yaptılar, ama bunun aynı zamanda soğutucu bir etkisi de vardı: Demir sağlayıp, karbondioksit emip, ölünce derinlere götüren fotoplânktonların üremesine yardımcı oldular. Karbon burada atmosferden yüzyıllar boyunca ayrılmış olarak kalır. Aeolian Research dergisinin 2011 sayısında, okyanus, yer yüzündeki kayalarda tutulmayan karbonun yaklaşık % 85 ini içerir ve okyanus fotoplânktonları, jeolojik zamanlardan beri çoğu ayrılmış karbondan sorumludur, deniyor. Ama, okyanusun büyük bölgelerinde yüksek yoğunluklu azot ve fosfor gübreleri varsa da, aynı zamanda oralarda demir kıtlığı da var ve bu, gelişebilecek plânktonların sayısını sınırlıyor. Rüzgârın taşıdığı Afrika tozu işte burada yüksek demir içeriğiyle sahneye çıkıyor. Demirin karbon devrindeki önemli rolü ve tozun dolaylı rolü bir kaç yıl önce keşfedilince, heyecan çok arttı. Öyle ki, bazı bilim adamları çok hırslı jeomühendislik projeleri rüyaları görmeye başladılar. Düşünce şuydu: Güneydeki okyanusların ve pasifiğin kuzey batısının büyük alanları, plânkton üremesinin azaldığı, çok besleyici, az klorofilli bölgeler olarak adlandırılıyordu ve biz insanlar oraya büyük miktarda demir boşaltabilirdik. Plânktonlar, böylece deli gibi gelişip, karbondioksit yutacak, ölüp, okyanus dibine çökerek. Sera gazı etkisine elveda! Bu yaklaşımdaki tehlikeleri görmek çok uzun zaman almadı. Prospero, bir çok istenmeyen sonuçlar var, diyordu. Bunların arasında şu andaki su kütlesindeki mikroorganizma türünün dağılımının çok önemli değişimi var. Bunun kötü bir şey olması gerekmez, ama etkisini öngörmek olanaklı değil; yeni ekosistemler, çoğunlukla yerini aldıklarındakiler kadar çeşitli ve üretken değillerdir. Aynı zamanda, demir demir açısından fakir, ama diğer gıdalar açısından zengin yerlere dökülürse, yeni plânkton türleri derinlere yalnızca karbondioksit değil, aynı zamanda azot ve fosfor da indirirler. Bu gıdalar, okyanusun ihtiyaç duyulan diğer yerlerinde bulunmayacaklar. Başka yeni bulgular demir çözümünü daha fazla zayıflattı. Mahowald, okyanus kimyasını görüşümüz şeklinde tamamen yeni bir değişme oldu. 10 yıl önce düşündüğümüz şey, şu anda gördüğümüzden tamamen farklı. Büyük ortaya çıkışlardan biri, her toz türü, demir sağlama bakımından aynı değil.

7 Öyle anlaşılıyor ki, atmosferdeki biyokütle yakılmasından veya diğer kirlenmelerden oluşan asitler, tozla etkileşip, demiri daha eriyebilir yapıyor. Eğer yakıt veya artık yakarsak, atmosfer ve okyanuslardaki demire katkımız oluyor. Mahowald, Okyamuslardaki çökelti demir, insan katkısı dolayısıyla iki katına çıkmış olabilir. Aynı zamanda, okyanuslardaki çökelti demir, daha önce düşünülenden iki kat daha fazla. Okyanus sığlıklarından çok daha fazlası geliyor. Böylece, atmosferik demir, önceleri sandığımızdan daha az önemli hale geliyor. Seyahat, Atlantiği geçen parçacıklar için bir hafta veya biraz daha uzun sürebilir. Yaazları, Miami üzerinde Afrika pusunu görmek veya Amazon daki yağmurdan sonra aracınızın üzerinde bu tür partiküller bulmak artık normal oldu. Virginia Üniversitesi nden Swap, işte bu şekilde daha 1980 lerde toz nakli konusuna ilgi duydu. Brezilya da ihtisas yaparken bir kaç günlük yağmurdan sonra, beyaz Volkswagen lerinin üzerinde toz birikmeğe başladığını gördüler. Swap, Denizden 1000 mil içerdeydik ve burada deli gibi yağmur yağıyor, günde 7,5 veya 12,5 santim, diye hatırlıyor. Yağmurdan sonra arabalarımıza bakınca, kırmızı toz buluyoruz. Ve düşüncemiz, burada ne oluyor? Bu soru, uzun zamandır Amazon hakkında düşündürüyordu. Bu çanak yağmurlarla sürekli hırpalanan ve büyük olasılıkla da uzun zaman önce asıl gıda maddelerini kaybetmiş olan eski topraklardan ibaret. Öyleyse, Amazon nasıl tazeleniyor? Bu kadar verimli kalmayı nasıl başardı? Bazıları kendini, bitkilerin çürümeleriyle tazelediğini düşünüyor. Diğerleri bu kadar verimli olmasının olanaksız olmadığını düşünüyor ve şaşırıyor. Amazon un verimliliğinin Afrika tozunun gelmesiyle oluğu, ok geçerli bir hipotez, diyor, Amerikan Jeolojik Teftiş Heyeti nde bilim adamı olan Daniel Muhs. Yoksa Amazon bitki ve hayvan türlerindeki bu inanılmaz farklılığı, böylesine sıcak, nemli ve yaşlı, zeminin bu derece asitle aşındığı bir ortamda nasıl destekleyebilecekti? Yeni araştırmalar başka bölgelerde de bu şekilde kıtalararası toz birikimini teyit etti. Muhs, Karayipler deki birkaç adadan jeokimyasal parmakizleri aldı. Afrika tozu bazı yerlerde zeminin tek kaynağı; diğerlerinde kısmî kaynağı, diyor. Bazı adalar kireç, mercan kayalıkları ve kumdan yapılmış, ama en üst toprakları, hiç alâkası olmayan alçı ve aluminyum silikatlar açısından zengin. İki olası kaynak var, diyor Muhs: Karayipler deki faal yanardağların külü veya Afrika dan gelen toz. Barbados dahil bazı yerlerde, toprakta her ikisi de var. Bahama ve Florida Keys gibi yerlerde neredeyse tamamen Afrika - dan. Muhs, Barbados taki farklı zamanlardaki deniz dibi kayalıklarındaki çalışmamız, bu sürecin (Afrika dan toz naklinin) yüzlerce, hattâ binlerce yıldır sürdüğünü gösteriyor, diyor. Bu süreç daha ne kadar zaman sürecek? Burada, toz parçacıkları arasındaki yolculuğumuz hakkında bilmeniz gereken son bir şey var: Onların yalnızca dünya iklimi üzerinde çok önemli etkileri yok, aynı zamanda dünya ikliminin de onlar üzerinde engin etkileri var. Prospero, Toz, diğer aerosollardan farklı çünki, atmosferdeki toz diğer insan yapısı kirlilikten farklı olarak iklimin kendine bağlı, diyor. Eğer iklim değişikliği yağışı ve rüzgâr hızını etkili-

8 yorsa, çok büyük etkisi vardır. Toz, rüzgâr ve yağıştaki küçük değişimlere çok duyarlıdır. Tam en son bir geri besleme çevrimidir. Bu tür ilişkilerin kanıtı buz çekirdeklerinde ve diğer kayıtlarda görülebilir. Buzul çağları, buzul çağı arasındaki zamanlara göre çok daha tozluydu. Muhs, Ama biz halâ yumurta ve tavuk olayını çözmeğe çalışıyoruz, diyor. Buzul çağı mı daha fazla toz üretti, yoksa daha fazla toz mu buzul çağını başlattı? Burada bir çok değişik geri besleme var. Kısa zamanda çok karmaşıklaşıyor. İşte bu, iklim değişikliği hakkındaki bilimsel çözümleri demirdeki gibi biyomühendisliğin başarısı gibi basit, zarif çözüm rüyalarını bu kadar zor hale getiriyor. Muhs, Bütün geri besleme içindeki geribeslemelerle, daha ne kadar çok öngörülmemiş geribeslemelerle karşılaşacağız?, diyor. Prospero, daha şimdiden bazı beklenmeyen garipliklerin farkına vardı ve 1980 lerde, Barbados ve Miami deki toz yoğunlukları büyük ölçüde Kuzey Amerika daki kuraklık ve yağışla ilişkiliydi. Ama bütün bunlar 1990 başlarında değişmeğe başladı. Prospero, Artık bir ilişki hiç yok gibi ve ne olduğunu bilemiyoruz, diyor. Endişesi, tozun, karmaşık dünya sistemlerinin raydan çıktığının bir başka işareti olması ve gelecek için yapılacak öngörüleri olanaksız hale ve geleceği de gittiçe belirsiz hale getirmesi.

Son Büyük Küresel Isınma Yeni şaşırtıcı kanıtlar, en hızlı tarih öncesi ısınmanın, bugünkünün yanında sararacağını ileri sürüyor. Lee R.

Son Büyük Küresel Isınma Yeni şaşırtıcı kanıtlar, en hızlı tarih öncesi ısınmanın, bugünkünün yanında sararacağını ileri sürüyor. Lee R. Son Büyük Küresel Isınma Yeni şaşırtıcı kanıtlar, en hızlı tarih öncesi ısınmanın, bugünkünün yanında sararacağını ileri sürüyor. Lee R. Kump Kutup ayıları, ziyaretçilerin çoğunu, Norveç in Svalbard takımadalarının

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İklim ve Enerji Bilgi kitapçığı Mayıs 2015

İklim ve Enerji Bilgi kitapçığı Mayıs 2015 İklim ve Enerji Bilgi kitapçığı Mayıs 2015 1 Basım Bu bilgi kitapçığı katılımcıları İklim ve Enerji Konusunda Dünya Çapındaki Görüşler (World Wide Views) konusunda bilgilendirmeye yönelik belirli bir amaca

Detaylı

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY

KLİMATOLOJİ HAZIRLAYANLAR. Ankara- Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY KLİMATOLOJİ II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN Serhat ŞENSOY Ankara- KLİMATOLOJİ - II HAZIRLAYANLAR Mehmet EKEN Abdullah CEYLAN A. Tolga TAŞTEKİN Hüseyin ŞAHİN

Detaylı

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN

SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU MURAT TÜRKEŞ, ÖMER LÜTFI ŞEN, LEVENT KURNAZ, ÖMER MADRA, ÜMIT ŞAHIN İKLIM DEĞIŞIKLIĞINDE SON GELIŞMELER: IPCC 2013 RAPORU İstanbul Politikalar Merkezi Bankalar Cadddesi No: 2 Minerva Han 34420 Karaköy, İstanbul TÜRKİYE +90 212 292 49 39 +90 212 292 49 57 ISBN: 978-605-4348-66-4

Detaylı

ISSN 1309-5311 TÜRKİYE İŞ BANKASI NIN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR. Sayı 3. Kâğıttan Kuleler. Kağıt

ISSN 1309-5311 TÜRKİYE İŞ BANKASI NIN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR. Sayı 3. Kâğıttan Kuleler. Kağıt ISSN 1309-5311 TÜRKİYE İŞ BANKASI NIN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR 9 7 7 1 3 0 9 5 3 1 0 0 7 Sayı 3. A lbino Hayvanlar Kâğıttan Kuleler Kağıt ^ Üzerindeki Dünya Haydi, Dünyayı Kur ta ralım kumbarafonu 22x27,5cm

Detaylı

Dünya Tarihinde Beş Büyük Yıkım TürlerinYok Oluşu

Dünya Tarihinde Beş Büyük Yıkım TürlerinYok Oluşu Buğday türü yok oldu! Bu cümleyi duyunca birden irkilip bundan sonra ne olacağını düşünmüş olabilirsiniz. Ya da insanoğlu sonunda bunu da başardı diye düşünebilirsiniz. Hayır, henüz buğday türü yok olmadı.

Detaylı

KRİTİK EŞİK Taner Aksel

KRİTİK EŞİK Taner Aksel KRİTİK EŞİK Taner Aksel CİNİUS YAYINLARI ÇAĞDAŞ TÜRK YAZARLARI İNCELEME Babıali Caddesi, No. 14 Cağaloğlu - İstanbul Tel: (0212) 5283314 (0212) 5277982 http://www.ciniusyayinlari.com iletisim@ciniusyayinlari.com

Detaylı

Yeraltı Sularında Kirlenme

Yeraltı Sularında Kirlenme Yeraltı Sularında Kirlenme Payal Sampat Şu anda, Londra'da yaşayan biri musluğunu açıp, çaydanlığına su dolduruyor. Bu kişi, çaydanlık dolarken, büyük bir olasılıkla suyun geçmişi üzerinde kafa yormayacaktır.

Detaylı

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM

TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Eşit, özgür, demokratik ve barış dolu bir dünya için TEMİZ ENERJİ İLE TEMİZ ÜRETİM Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR 1 BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 34744 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380

Detaylı

TOPRAK ATLASI. Toprak, araziler ve tarlalar hakkındaki olgular ve rakamsal veriler 2015

TOPRAK ATLASI. Toprak, araziler ve tarlalar hakkındaki olgular ve rakamsal veriler 2015 TOPRAK ATLASI Toprak, araziler ve tarlalar hakkındaki olgular ve rakamsal veriler 2015 KÜNYE Heinrich Böll Stiftung Derneği, Berlin Almanya ve Institute for Advanced Sustainability Studies, Potsdam Almanya

Detaylı

Sürdürülebilir Tatlı Su Ekosistemleri

Sürdürülebilir Tatlı Su Ekosistemleri Sürdürülebilir Tatlı Su Ekosistemleri Janet N. Abramovitz 1880'de, yani Washington topraklarının ABD'nin bir parçası haline gelmesinden on yıl önce, bölgenin en önemli ırmağı olan Columbia'da 19.500 ton

Detaylı

Biz kimiz? Harekete geç ama Nasıl?

Biz kimiz? Harekete geç ama Nasıl? Varoluşumuzun temelinde gizlenen tek bir soru vardır. 200.000 yıl boyunca ya da yeryüzünde bulunduğumuz bin yıllar içinde sayısız birey tarafından sayısız kez sorulan soru en basit haliyle şudur: Biz kimiz?

Detaylı

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin

İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin İklim Değişikliğini Gündemin Ön Sıralarına Taşımak Seth Dunn ve Christopher Flavin Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi yaklaşırken iklim konusunda sürdürülen uluslararası müzakereler 10 yıl önceki tartışmalardan

Detaylı

Rapor No: 13 BUZULDAKİ PETROL. Paylaşımı. Ağustos 2013

Rapor No: 13 BUZULDAKİ PETROL. Paylaşımı. Ağustos 2013 1 Rapor No: 13 BUZULDAKİ PETROL Paylaşımı Ağustos 2013 2 RAPOR NO: 13 Raporun Adı Denizi : Buzuldaki Petrol Paylaşımı. Enerji Jeopolitiği ve Kuzey Buz Raporu Hazırlayan : Topraksuenerji ÇalıĢma Grubu Editör

Detaylı

KOZMOS TAN KUANTUM A 1

KOZMOS TAN KUANTUM A 1 KOZMOS TAN KUANTUM A 1 ( Bir Patlamanın Sonuçları ) YALÇIN İNAN Kozmos tan Kuantum a 1 ISBN 975-8304-67-4 Bu kitabın her türlü yayın hakkı yazarına aittir. Yalçın İnan Tel : ( 312 ) 4172561-62 Fax : (

Detaylı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı

Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı SU KAYNAKLARININ AKILCI KULLANIMI İÇİN ÇALIŞIYORUZ C100 M57 Y0 K2 Suyun Akılcı Kullanımına Yönelik Eğitim Kitapçığı Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Küre Dağları Milli Parkı Suyun

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 14. Ders Dökümü 5 Mart 2009 Profesör Robert Wyman: Bugün size biraz daha rakam vereceğim. Kaçınız rakamları seversiniz? Rakamlar olmaksızın yaşayamazsınız. Size

Detaylı

GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI*

GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI* 1 GENEL JEOLOJİ-I DERS NOTLARI* Prof. Dr. Faruk Ocakoğlu Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Şubat 2014, Eskişehir Bu notlar, The Earth ve Dynamic Earth adlarında iki İngilizce ders kitabının

Detaylı

TÜKÇEV İN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR

TÜKÇEV İN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR TÜKÇEV İN ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR Hepimizin Kardeşi O SU Sevgili çocuklar, Yaz aylarının pırıl pırıl güneşli günleri, yerini giderek sonbahar mevsimine özgü, daha mat renklerin egemen olacağı günlere bırakıyor.

Detaylı

İNOVATİF. Kimya Dergisi YIL : 2 SAYI : 6 HAZİRAN 2014 YAPAY ET NÜKLEER ENERJİ SU-H2O * HABERLER * BULMACA * YARARLI SİTELER SU KİRLİLİĞİ

İNOVATİF. Kimya Dergisi YIL : 2 SAYI : 6 HAZİRAN 2014 YAPAY ET NÜKLEER ENERJİ SU-H2O * HABERLER * BULMACA * YARARLI SİTELER SU KİRLİLİĞİ YIL : 2 SAYI : 6 HAZİRAN 2014 YAPAY ET KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE ASPEN PLUS İYON TUTUCULAR NÜKLEER ENERJİ SU KİRLİLİĞİ SU-H2O * HABERLER * BULMACA * YARARLI SİTELER Sahibi : Yavuz Selim Kart Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

Çarpışma Rotası. Araştırma Bülteni M96002. Araştırma Bülteni M96003. Araştırma Dokümanları 1-7 M96004. Araştırma. Araştırma dokümanı 9

Çarpışma Rotası. Araştırma Bülteni M96002. Araştırma Bülteni M96003. Araştırma Dokümanları 1-7 M96004. Araştırma. Araştırma dokümanı 9 1 Çarpışma Rotası Öğretmen notları Bilgi ve Anlama Kuyrukluyıldızlar dairesel yapıda olmayan yörüngelere sahiptir. Bir Kuyrukluyıldız ın Güneş e olan uzaklığı değişkendir. Görülebilir olduğu zaman Güneş

Detaylı

yıldız takımı Neden Astronomi? Bilim Teknik Kuş Gözlemciliği Fotoğrafçılığı Bilgisayarlar Rakiplerimiz mi? En Değerli Biyokompozit: Sedef

yıldız takımı Neden Astronomi? Bilim Teknik Kuş Gözlemciliği Fotoğrafçılığı Bilgisayarlar Rakiplerimiz mi? En Değerli Biyokompozit: Sedef Bilim Teknik ve yıldız takımı B İ L İ M V E T E K N İ K D E R G İ S İ N İ N E K İ D İ R - S A Y I 9 - H A Z İ R A N 2 0 0 9 Neden Astronomi? İlk medeniyetlerde günümüzdeki gibi ışıklandırma olmadığı için

Detaylı

TÜKÇEV İN ÇOCUKLARA TÜKÇEV İN ARMAĞANIDIR ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR

TÜKÇEV İN ÇOCUKLARA TÜKÇEV İN ARMAĞANIDIR ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR TÜKÇEV İN ÇOCUKLARA TÜKÇEV İN ARMAĞANIDIR ÇOCUKLARA ARMAĞANIDIR Hepimizin Atası HAVA Sevgili çocuklar, Hepimizin Annesi Toprak ve Hepimizin Kardeşi Su kapak konularımızdan sonra bu sayıda da Hepimizin

Detaylı

Geçen Yılın Önemli Buluşları

Geçen Yılın Önemli Buluşları H A B E R L E R Raşit Gürdilek Geçen Yılın Önemli Buluşları Science dergisi, 1999 yılında kaydedilen en önemli bilimsel başarı olarak insan kök hücrelerinin uzmanlaşma sürecinin denetimindeki ilerlemeyi

Detaylı

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 4. Ders Dökümü 22 Ocak 2009

MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 4. Ders Dökümü 22 Ocak 2009 MCDB 150 Nüfus Artışının Küresel Sorunları 4. Ders Dökümü 22 Ocak 2009 Profesör Robert Wyman: Fark etmiş olabileceğiniz gibi ders konuları kronolojik olarak ilerlemektedir. Önce primatlar öncesi hayvanları,

Detaylı

Bilim Teknik. Siber Savaşlar. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Kasım 2012 Yıl 46 Sayı 540 5 TL. Endişeli Beyin. Bilişimin Karanlık Yüzü

Bilim Teknik. Siber Savaşlar. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Kasım 2012 Yıl 46 Sayı 540 5 TL. Endişeli Beyin. Bilişimin Karanlık Yüzü Yapay Zekâ Çevre Hizmetinde... 2012 Nobel Yıldızları... Bilim Teknik ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Kasım 2012 Yıl 46 Sayı 540 5 TL Bilim ve Teknik Kasım 2012 Yıl 46 Sayı 540 Siber Savaşlar Bilişimin Karanlık

Detaylı

Kanal İstanbul Projesi: Bilimsel bir karşı görüş. Prof Dr A. Cemal Saydam. Hacettepe Üniversitesi-Ankara

Kanal İstanbul Projesi: Bilimsel bir karşı görüş. Prof Dr A. Cemal Saydam. Hacettepe Üniversitesi-Ankara Kanal İstanbul Projesi: Bilimsel bir karşı görüş Prof Dr A. Cemal Saydam Hacettepe Üniversitesi-Ankara Kanal İstanbul ile ilgili olarak bir görüş ortaya koyabilmeniz için Akdeniz,Karadeniz ve Marmara Denizi

Detaylı

Bilim Teknik. Kriptoloji. Bilgi Güvenliği İçin Matematiksel Yaklaşım. Kuantum Kriptoloji Teletıp. 42 Yıllık Arşiv DVD niz Derginizle Birlikte...

Bilim Teknik. Kriptoloji. Bilgi Güvenliği İçin Matematiksel Yaklaşım. Kuantum Kriptoloji Teletıp. 42 Yıllık Arşiv DVD niz Derginizle Birlikte... 42 Yıllık Arşiv DVD niz Derginizle Birlikte... Bilim Teknik ve 500. SAYI Aylık Popüler Bilim Dergisi Temmuz 2009 Yıl 42 Sayı 500 3,5 TL Bilgi Güvenliği İçin Matematiksel Yaklaşım Kriptoloji Kuantum Kriptoloji

Detaylı