STRATEJİK PLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2015-2020 1"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN

2 2

3 3

4 4 MARKA nın Vizyonu; Doğu Marmara için sürdürülebilir kalkınmada küresel standartları yakalamış ve iş mükemmelliği doğrultusunda sürekli kendini yenileyen MARKA ajans olmak!

5 Sayfa No Planlama Yöntem ve Süreci Çalışma Takvimi... 7 PLANLAMA YAKLAŞIMIMIZ PLAN KURGUSU Sayfa No Misyon ve Temel İlkeler Plan Senaryosu Stratejik Planın Hiyerarşik Bağlantıları Kurumsal Performans...41 EK: Bilinirlik Anketi...42 Sayfa No İç Çevre Analizi Soyut Kaynaklarımız Somut Kaynaklarımız Uygulama Araçlarımız ve İnovasyon Kaynaklarımız Yakın Çevre Analizi Yakın Çevrede Yer Alan Birimler Bilinirlik Anketi ve Sonuçları Dış Çevre Analizi...21 ÇEVRE ANALİZİ STRATEJİK SEÇİMLER ANALİZİ içerik Kurumsal Stratejik Plan Sayfa No Neden Stratejik Seçimler Analizi? Kurumsal Stratejik Planı ile Bağlantı Stratejik Seçimler Analizi Değerlendirme Tabloları

6 PLANLAMA YAKLAŞIMIMIZ Şekil 1. Klasik Stratejiden Adaptif Stratejiye Geçiş tahminler tavandan tabana uygulama veri toplama deneyimler bütüncül uygulama model doğrulama 6 Şekil 3. Stratejik Planlama Takvimi

7 Haftalar Görevler Yöntem AŞAMA: KSP Yaklaşımının Belirlenmesi 1. KSP Yaklaşımı Değerlendirme Toplantısı Yöneticilerle Toplantı 2. KSP Yaklaşımlarının Araştırılması ve KSP Kurgu Taslağının Oluşturulması Masabaşı çalışma 3. KSP Kurgusunun Benimsenmesi Yöneticilerle Toplantı 4. Her Birimden Birer Temsilciden Oluşan Bir Çalışma Grubu Oluşturulması Yöneticilerle Toplantı 2. AŞAMA: Çevre Analizi 1. Yöneticilere Yönelik Analiz Sorularının Hazırlanması Masabaşı çalışma 2. Birimler Bazında Soruların Yanıtlanması Yöneticiler - masabaşı 3. Kurum Bilinirlik Anketinin Uygulanması Tüm bölge 4. Somut Verilerin Toplanması Masabaşı çalışma 5. PEST Analizinin uygulanması Masabaşı çalışma 6. Çevre Analizinin ve PEST'in Tamamlanması Son Değerlendirme 3. AŞAMA: Stratejik Seçim Analizi 1. Strateji Alternatiflerinin Belirlenmesi Masabaşı çalışma 2. Her Birim İçin Alternatif Stratejilerin Belirlenmesi Masabaşı çalışma 3. Alternatif Stratejiler Arasından Seçim Yapılması Yöneticiler ve Çalışma Grubu 4. AŞAMA: Performans&Uygulama 1. İş Göstergelerinin Tanımlanması Masabaşı çalışma 2. Kurumsal Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Masabaşı çalışma 3. Göstergelerin Benimsenmesi Yöneticilerle Toplantı 5. AŞAMA: Yaygınlaştırma & Onay STRATEJİK PLANLAMA TAKVİMİ 1. Birinci plan taslağının Kurum içinde paylaşılması 2. Planın Yönetim Kurulu'na sunulması 3. Alınan Görüşlere Göre Düzeltmelerin Yapılması 4. Planın kamuoyu ile paylaşılması 7

8 Büyükşehir Belediyeleri Valilikler ÇEVRE ANALİZİ Kaymakamlıklar Kalkınma Bakanlığı Belediyeler İl Müdürlükleri Ticaret ve Sanayi Odaları Üniversiteler Kalkınma Amaçlı Çalışan Dernekler İlçe Müdürlükleri İl Genel Meclisleri Kalkınma Kurulu STK lar Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları Ekonomi Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Mahalli İdare Birlikleri İl Özel İdareleri Bölge Halkı Özel Sektör Maliye Bakanlığı Sanayiciler Bölgesel Gelişme Komitesi Planlı Sanayi Bölgeleri 8 Ulusal Ajans Finans Kuruluşları Çevre Örgütleri İşadamı Dernekleri Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu

9 Genel Sekreterlik Genel Sekreter V. (Kamu Yönetimi), İç Denetçi (ÇEKO) ve Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel (Hukuk) Merkez Birimler Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi: Birim Başkanı (Şehir ve Bölge Planlama) ve 6 Uzman (Şehir ve Bölge Planlama, Kamu Yönetimi, İstatistik, Sosyoloji) Proje Uygulama Birimi: Genel Sekreter V. Ve Birim Başkanı (Kamu Yönetimi) 4 Uzman (İktisat, Uluslararası İlişkiler, Çevre Mühendisliği) İzleme ve Değerlendirme Birimi: Birim Başkanı (Gıda Mühendisi) ve 5 Uzman (İşletme, İktisat, Makine ve İnşaat Mühendislikleri) Muhasebe ve Ödeme Birimi: Birim Başkanı (Kamu Yönetimi), 1 Uzman (İşletme) 2 Muhasebe Yetkilisi (İktisat) Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi: Birim Başkanı Vekili (Kamu Yönetimi) ve 5 Destek Personel (İktisat, Kamu Yönetimi ve Bilgisayar Mühendisliği) Yatırım Destek Ofisleri Kocaeli Yatırım Destek Ofisi: Koordinatör (Kamu Yönetimi) ve 2 Uzman (İktisat ) Sakarya Yatırım Destek Ofisi: Koordinatör (İşletme) ve 1 Uzman (İşletme) Düzce Yatırım Destek Ofisi: Koordinatör V. (işletme) ve 1 Uzman (İktisat) Bolu Yatırım Destek Ofisi: Koordinatör (Kamu Yönetimi) ve 1 Uzman (İktisat) Yalova Yatırım Destek Ofisi: Koordinatör (Endüstri Mühendisliği) ve 1 Uzman (Endüstri Mühendisliği) yenilikçi dinamik güven adil ve etik çalısan takım çalısması 9

10 Ajans çalışanlarının %78 i (33 çalışan) erkek ve %22 si (10 çalışan) kadındır. Ajans çalışanlarının %55 i (23 çalışan) lisans, %43 ü (19 kişi) yüksek lisans ve %2 si (1 kişi) doktora mezunudur. Ajans çalışanlarının %37 si (16 kişi) 6-10 yıl iş deneyimine, %35 i (15 kişi) 1-5 yıl iş deneyimine ve %28 i (12 kişi) 10 yıldan fazla iş deneyimine sahiptir. 37 Ajans çalışanlarının %44 ü (19 kişi) yaş, %30 u (13 kişi) yaş ve %23 ü (10 kişi) yaş ve %3 ü (1 kişi) 41 üstü yaş grubuna girmektedir. 44 Ajans çalışanlarının tamamı İngilizce diline ileri düzeyde hakim olmakla beraber, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Arapçca ve Farsça olmak üzere 6 dilde daha Ajans uzmanlarının yabancı dil bilgisi bulunmaktadır. Girişimci Finansmanı Yeni İş Kurma Süreci AB İKGOP Mali Araçları AB Hibe Kuralları AB Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Politikası AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı Yenilenebilir Enerji Finansmanı Temiz Üretim Eko-İnovasyon KOBİ lerin Kapasitelerinin geliştirilmesi KOSGEB Destekleri Finans Yönetimi Finansal Muhasebe Yatırım Danışmanlığı Yatırımlarda Devlet Destekleri Veri Görselleştirme Bütçe Analizi Kentleşme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Dış Ticaret-Deniz Taşımacılığı İşletme Yönetimi Yapı Mühendisliği İnsan Kaynakları Yönetimi AB de Markalaşma Kurumsal Kapasite Geliştirme Kentsel Tasarım Sürdürülebilir Kalkınma Etki Analizi Nazım ve Uygulama İmar Planları OSB Tescil ve Kuruluşu OSB lerde Kümelenme OSB Mevzuatı Tüketici Mevzuatı Sayısal Modellemler Coğrafi Bilgi Sistemleri Mekansal ve Ekonometrik Analiz Turizm ve Tanıtım Marka Yönetimi Göç Alan Kentlerde Entegrasyon Politikaları Kadının Güçlendirilmesi Sığınmacı Entegrasyonu Stratejik Planlama Kültürel Miras Koruma ve Planlama İstatistiksel Analizler Teknoloji Yönetimi Organizasyon Yönetimi Fizibilite Hazırlama Bilişim ve İletişim Teknolojileri Kümelenme Stratejileri Proje Tasarımı ve Program Yönetimi Proje Döngüsü Yönetimi Proje Denetimi

11 ,16 MİLYON TL TAHAKKUK 5,15 MİLYON TL TAHSİLAT 38,25 MİLYON TL TAHAKKUK 16,48 MİLYON TL TAHSİLAT 60,78 MİLYON TL TAHAKKUK 24,03 MİLYON TL TAHSİLAT 58,76 MİLYON TL TAHAKKUK 24,37 MİLYON TL TAHSİLAT 60,35 MİLYON TL TAHAKKUK 11,36 MİLYON TL TAHSİLAT 61,39 MİLYON TL TAHAKKUK 26,81 MİLYON TL TAHSİLAT Tahakkuk Tutarı ,28 TL ,00 TL ,77 TL ,88 TL ,97 TL TAHAKKUK EDİLEN GELİR ( ) TAHSİL EDİLEN GELİR ( ) Tahakkuk Edilen Toplam Gelir İçinde Payı * 5 % 18,5 % 29,0 % 0,6 % 2,0 % 1, ,75 TL 6 % 26, ,50 TL % yılları arasında kalan dönemde Ajansın tahakkuk edilen toplam gelirine ,85 TL lik nakit mevcudu da dahil olup; bu mevcudun toplam gelir içinde payı %21,5 tir. Tahsilat Edilen Toplam Gelir İçinde Payı Tahsilat Tutarı Tahsilat Oranı Belediyeler % 21, ,57 TL % 42,4 Merkezi Yönetim % 52, ,00 TL % 67,7 Ticaret ve Sanayi Odaları % 1, ,20 TL % 83,1 İl Özel İdareleri % 5, ,88 TL % 99,8 Faaliyet Gelirleri % 6, ,54 TL % 133,1 Önceki Yıllardan Devreden Alacaklar % 13, ,28 TL % 18,7 TOPLAM % ,47 TL % 37,35 11

12 12

13 13

14 14

15 Bu Fonksiyonda Yenilikçi Yönümüz: Bu maddede tanımlanan destek sağlama ve izleme fonksiyonu ile yürütülen rutin işlerin yanı sıra; Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok uluslararası-ulusal destek programlarından bölgenin yararlanmasını sağlamak üzere çalışmalar MARKA tarafından yürütülmektedir. 1 Türkiye nin Kalkınma Ajansları Uygulamasının Değerlendirilmesi Raporu, Devlet Denetleme Kurulu,

16 16

17 yenilik hizmetlerimiz sorumluluklarımız gündem çıkıs noktamız 17

18 18

19 3,33 Ortalama Puan MARKA nın hizmet ve faaliyetlerinden yeterince haberdarım 3,19 Ortalama Puan MARKA nın koordinasyon hizmetlerinin etkin olduğunu düşünüyorum 3,75 Ortalama Puan Ajans ile ortak yürütülen faaliyette MARKA etkin rol aldı. 4,05 Ortalama Puan MARKA nın Bölgemiz için önemli bir kurum olduğunu düşünüyorum 3,46 Ortalama Puan MARKA'nın faaliyetlerinden genel olarak memnunum Başarı Puanı (Ortalama) ,55 3,27 3,30 3,28 3,36 3,00 3,42 3,20 2,83 3,67 4,01 4,02 3,79 3,56 3,64 4,11 4,02 4,12 3,80 4,27 3,67 3,63 3,34 3,13 3,80 Kamu kurum ve kuruluşları Özel Sektör Üniversite, STK ve Meslek Örgütleri Yerel Yönetimler Diğer MARKA dan beklentileriniz nelerdir? Daha fazla mali destek sağlanması %16,6 Bölgenin kalkınmasını sağlayacak plan ve stratejiler geliştirilmesi %16,5 Bölgenin ulusal ve uluslararası kaynaklardan daha fazla yararlanmasının sağlanması %15,9 Kamu, özel sektör ve STK arasında işbirliğinin sağlanması %15,3 Katma değeri yüksek sektörlerin desteklenmesi %11,9 Turizm ve yatırım olanaklarının tanıtılması %10,1 Bölgeye yatırım çekilmesi %9,5 Diğer %4, MARKA ile kurumum arasında ortak bir faaliyet yürütüldü/ yürütülmekte/ yürütülmesi planlamaktadır. Evet %48 %52 Hayır MARKA nın Bölgemiz için önemli bir kurum olduğunu düşünüyorum Katılıyorum %41,5 %38,0 Kesinlikle Katılıyorum %12,4 Kararsızım %8,1 Diğer MARKA'nın faaliyetlerinden genel olarak memnunum %27,4 Kararsızım %16,2 Çok Memnunum Memnun Değilim %15,8 %36,8 Memnunum 19

20 MARKA aşağıdaki konu başlıklarında yeterli düzeydedir/ başarılıdır; Desteklerin bölge ihtiyaçlarına uygunluğu İlgili kişilere kolay ulaşım %54,7 Kurumsallık %68,4 %47,8 Paydaş İlişkileri Yönetimi %52,2 Çalışanların Yaklaşımı %60,7 Yenilikçilik %60,3 Tarafsızlık ve Adil Yaklaşım Şeffaflık %49,1 %53 Verimlilik %51,3 Bölgesel Stratejilerin Tespiti %52,1 Katılımcılık %54,3 Çözüm Odaklılık %58,1 %59 İşbirliğine Yatkınlık Mesleki Bilgi, Uzmanlık ve Deneyim %60,7 MARKA denilince aklıma ilk gelen kavram... 20

21 21

22 22

23 23

24 STRATEJİK SEÇİMLER ANALİZİ STRATEJİK MARKA nın Stratejik Planı nda belirlenen stratejiler SEÇİMLER Eski stratejiler uygunluk, kabul edilebilirlik ve uygunalabilirliğe göre değerlendirilmiştir. ANALİZİ Yeni planda geçmiş dönemden kalan stratejilerin yanı sıra yeni ve yenilenen stratejilere de yer verilmiştir. 24

25 Şekil 2. Stratejik Seçimler Analizinin Aşamaları Farklılık nasıl sağlanabilir Sürdürülmek tahminler istenen vizyon Problemin neresindeyiz ve hangi role sahibiz? Oyun sahamız Faaliyetler, düzenlemeler, modeller nelerdir? Başarımızı nasıl ölçeceğiz? Başarı göstergeleri Bireysel ve ekip olarak hangi yetenek ve becerilere sahibiz? Uygulama araçları 25

26 arastırma projecilik çözümler is yönetimi network ekip çalısması FAALİYET İSMİ Strateji 1.1. FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM Eksik yönleri bulunuyor, bazı düzenlemelere ihtiyaç var FAALİYET İLE İLGİLİ KARAR Geliştirme/ Konsolidasyon YENİ PLANDAKİSTRATEJİ Strateji A.... (Yeni bir strateji önerisi geliştirilir.) Strateji 1.2. Uygulamada herhangi bir sorun yok Devam Strateji (Eski plandaki strateji aynen kabul edilir. Strateji 1.3. Uygulanamıyor / Paydaş memnuniyetsizliği Geri Çekilme Yeni bir strateji önerisi bulunmamaktadır. Strateji 1.4. Strateji ile ilgili faaliyetler tamamlandı. Tamamlandı Stratejinin devam etmesine gerek bulunmamaktadır. 26

27 ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimi için kurumun uzun, orta ve kısa vadeli hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit etmek ve bu ihtiyaçları baz alarak eğitim planı oluşturmak, uygulamak Kurum içi iletişimi yazılı ve sözlü araçları etkin bir biçimde kullanarak geliştirmek Çalışanların misyon, vizyon, politika ve stratejilerle ilgili bilinç düzeyini arttırmak ve bu stratejilerin gerçekleştirilmesi için ekip ve bireysel olarak çalışanların katılımını sağlamak Stratejik hedefler ve süreçler doğrultusunda ekip hedeflerini belirlemek ve gerçekleşmesini takip edecek yöntemler geliştirmek, uygulamak ve sonucunu değerlendirmek KAYS doğrultusunda kurumsal performans göstergelerini diğer ajanslarla karşılaştırmak ve sonuçlarını raporlayarak kurum içinde paylaşmak ve iyileştirmek amaçlı diğer ajanslarla kıyaslama ziyaretleri yapmak Stratejik hedefler, süreçler ve bireysel gelişim doğrultusunda bireysel hedefleri belirlemek ve gerçekleşmesini takip ederek sonucunu değerlendirmek Özdeğerlendirme yapmak, sonuçlarını raporlayarak iyileştirmeleri planlayarak gerçekleştirmek ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi için hazırlıkları yürütmek, başvuru yapmak ve belgeyi almak Mükemmellikte yetkinlik sürecine başvurmak ve belgeyi almak FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM Strateji içeriği yeni dönem beklentilerini karşılamaktadır. Ancak daha stratejik ve özet bir tanımlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Kurum içinde yazılı ve sözlü araçlar etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İletişimi güçlendirici yeni eylem/faaliyetlerle bu stratejinin tanımı genişletilmelidir. Kurumsal hedefler/vizyon çalışanlar tarafından benimsenmiştir. Bu stratejinin devam etmesine gerek duyulmamaktadır. Geçmiş plan uygulama döneminde bahsi geçen yöntemler ve yönergeler belirlenmiştir. Strateji hayata geçirilmiştir. Plan uygulama döneminde bahsi geçen faaliyet için yeterli bilgi edinilememiş ve strateji uygulanamamıştır. Yeni dönemde de aynı sıkıntıların devam etmesi beklenmektedir. Bireysel hedef ve bireysel performans sisteminin Ajansta uygulanabilirliği bulunmamaktadır. EFQM kapsamında yer alan özdeğerlendirme, sonuçların raporlanması ve iyileştirme planları gerçekleştirilmiş ve bu faaliyet tamamlanmıştır. ISO 9001:2008 belgesi alınmış ve bu faaliyet tamamlanmıştır. Mükemmellikte yetkinlik belgesi alınmış ve bu faaliyet tamamlanmıştır. İLGİLİ KARAR Geliştirme/ Konsolidasyon Geliştirme/ Konsolidasyon Geri Çekilme Tamamlandı - Geri Çekilme Geri Çekilme Tamamlandı - Tamamlandı - Tamamlandı - YENİ PLANDAKİSTRATEJİ Güçlü Kurumsal Yapı Stratejisi nde FA.1. Kişisel ve mesleki gelişimin planlı olarak desteklenmesi Güçlü Kurumsal Yapı Stratejisi nde FA.2. Kurum içi birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve çalışan motivasyonunun artırılması Yeni bir strateji önerisi bulunmamaktadır. Yeni bir strateji önerisi bulunmamaktadır. Yeni bir strateji önerisi bulunmamaktadır. 27

28 ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ Kalite Yönetim sistemini elektronik ortamda yürütmek için uygun yazılımı satın almak ve sisteme entegrasyonunu sağlayacak şekilde devreye almak Hizmet süreçlerimizi ve destek süreçlerimizi (dijital arşiv, kurum içi iletişim portalı, satın alma,insan kaynakları, elektronik belge yönetim sistemi ve e-imza v.s.) bilgi teknolojilerini kullanarak geliştirmek ISO Bilgi Yönetim Sistemi belgesi için hazırlıkları yürütmek, başvuru yapmak ve belgeyi almak Ajans web sayfasını kullanım ve erişimi kolaylaştıracak şekilde yeniden tasarlamak FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM İLGİLİ KARAR YENİ PLANDAKİSTRATEJİ QDMS sistemi satın alınmıştır. Tamamlandı - KAYS, EBYS, QDMS... vb. sistemlerin kurulumu yapılmış ve bu strateji tamamlanmıştır. Ajansın bilgi güvenliği sağlamasında KAYS yeterli durumdadır ve ilave faaliyetler/harcamalar yapılması gerekli görülmemiş/görülmeyecektir. Gelişen iletişim teknolojilerine adapte olmak ve Ajans faaliyetlerinin internet ortamında anlaşılırlığını sağlamak üzere web sitesi tasarımının güncellenmesi gerekecektir. Tamamlandı - Geri Çekilme Bina otomasyon sistemlerini geliştirmek İlgili faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Tamamlandı Afet ve acil durum eylem planlarını oluşturmak Afet ve acil durum eylem planı hazırlanmıştır & uygulanmaktadır. Devam Tamamlandı - Yeni bir strateji önerisi bulunmamaktadır. Güçlü Kurumsal Yapı Stratejisi nde FA.4. Ajans web sayfalarının kullanım ve erişimi kolaylaştıracak şekilde yenilenmesi ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM İLGİLİ KARAR YENİ PLANDAKİSTRATEJİ 2.1. Gelirlerimizi Arttırmak Bu hedefler Ajansın rutin işleyişine dairdir. Stratejik bir yol tanımlamamaktadır. Geri Çekilme Giderlerimizi Azaltmak Bu nedenle bu hedef yerine yeni bir stratejik hedef hazırlanma- sı tercih edilmiştir. Geri Çekilme - ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ Uygun yazılım satın alımı yapılarak paydaşlarla ilgili verilerin düzenli olarak güncellenmesini ve ortak kullanımını sağlamak Hizmet süreçleri (YDO, PUB, İDB) sonrası paydaş memnuniyetini ölçmek amacıyla anket uygulamak ve sonuçlarını değerlendirerek iyileştirmeler yapmak Paydaş ziyaretleri yapmak, sonuçlarını raporlamak ve sonuçlar doğrultusunda iyileştirmeler yapmak FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM İLGİLİ KARAR YENİ PLANDA- KİSTRATEJİ Paydaş veri tabanını geliştirmek için yazılım satın alımı gerçekleştirilmemiştir. Geri Çekilme - Yeni plan döneminde de benzer bir alıma ihtiyaç duyulma- maktadır. Paydaş memnuniyeti her yıl düzenlenen ve on-line olarak doldurulan Geri Çekilme - form aracılığıyla yapılmaktadır. Ajansta rutin haline gelen bu eylem bir strateji olarak tanımlanmamaktadır. Gerçekleştirilen her paydaş ziyaretinin raporu hazırlanmamaktadır. Geri Çekilme - 28

29 ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ Verileri sınıflandırmak ve mevcut verileri gözden geçirerek, güncellenmesi gereken ve/veya eksik olan verileri belirlemek Bölgede doğru, kullanılabilir ve işlenebilir verilere ulaşmak için ilgili kurumların doğru ve güvenilir veriler üretmesine yönelik çalışmalar yapmak FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM Bölge ile ilgili veriler düzenli olarak kontrol edilip güncellenmektedir. İLGİLİ KARAR Devam Devam Bölge envanterinin CBS ile sorgulanabilir hale gelmesini sağlamak Devam YENİ PLANDAKİSTRATEJİ 26 da 1 MARKA Stratejisi nde FA.1. Bölgesel göstergelerin takibinin yapılması ve mekansal verilerin güncellenmesi İstatistiki veri tedarik eden yerel,ulusal tüm kuruluşlardan eksik veya güncel verileri almak Toplanan veriyi doğru şekilde işleyerek depolamak ve her an analize ve erişime açık olmasını sağlamak için Coğrafi Bilgi Sistemi ne girmek ve istenen verileri kullanıma açma Verilerden sürekli, güncel, ekonometrik ve sosyal analizler yaparak, raporlar yayınlamak Bölge planlarının hazırlanmasında paydaş katılımını sağlayacak şekilde çalıştay ve toplantılar düzenlemek ve anket uygulamalarında bulunmak Söz konusu araştırma/raporlama çalışmalarına devam edilecektir. Eski plan döneminde plan katılımcı planlama yöntemlerine başvurarak hazırlanmıştır. Devam Devam Devam 26 da 1 MARKA Stratejisi nde FA.2. Bölgede öne çıkan alanlarda araştırmaların yapılması, stratejilerin belirlenmesi ve bu alanlarda koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi Tamamlandı Bölge Planı nı hazırlamak Bölge Planı hazırlanmıştır. Tamamlandı Onaylanmış Bölge Planı nın stratejik amaçları doğrultusunda özel eylem planları hazırlamak ve uygulamasını takip etmek Bölge Planının uygulanmasına yönelik daha hedef odaklı bir strateji tanımlanması gerekmektedir. Geliştirme/ Konsolidasyon 26 da 1 MARKA Stratejisi nde FA.4. Doğu Marmara Bölge Planı nın uygulanmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ yılına kadar bölgede AR-GE - yenilikçilik ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik çalışmaları gerçekleştirmek yükselen sektörlerine yönelik stratejik çalışmalar yapmak ve yayınlamak yılları arasında bölgede lojistik merkezler oluşumunda koordinasyon faaliyetlerini yürütmek FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM Strateji genel bir tanımlamaya karşılık gelmekte ve uygulaması ölçülememektedir. Strateji genişletilmiş ve detaylandırılmıştır. İLGİLİ KARAR Geri Çekilme - Geliştirme/ Konsolidasyon Geliştirme/ Konsolidasyon YENİ PLANDAKİSTRATEJİ 26 da 1 MARKA Stratejisi nde FA.2. Bölgede öne çıkan alanlarda araştırmaların yapılması, stratejilerin belirlenmesi ve bu alanlarda koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 2. Bölgesel kalkınmada kilit öneme sahip özel yatırım bölgeleri için sorumlu kurumlar ile işbirliği yapmak 29

30 ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ Körfez deki ve Karadeniz deki limanları lojistik merkezi haline getirme koordinasyonu çalışmalarını yürütmek AB ve diğer uygun hibe programları için proje geliştirmek ve hayata geçirmek Bölgedeki turizm faaliyetlerini desteklemeye yönelik çalışmalar yapmak yılına kadar GPD vasıtasıyla bir veya birden fazla sektöre yönelik ARGE, test veya yenilikçilik merkezi kurmak FAALİYET İLE İLGİ- Lİ DURUM Strateji genişletilmiş ve detaylandırılmıştır. Stratejiye devam edilecektir. Stratejinin kapsamı genişletilmiş ve yenilenmiştir. Stratejinin kapsamı genişletilmiş ve yenilenmiştir yılına kadar mali destek programlarına çıkmak Tanımlama stratejik değildir. İLGİLİ KARAR YENİ PLANDAKİSTRATEJİ Geliştirme/ Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 2. Bölgesel kalkınmada kilit Konsolidasyon öneme sahip özel yatırım bölgeleri için sorumlu kurumlar ile işbirliği yapmak Devam Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 3. Bölgenin uluslararası fonlardan azami düzeyde yararlanmasını sağlamak Geliştirme/ Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 2. Bölgesel kalkınmada kilit Konsolidasyon öneme sahip özel yatırım bölgeleri için sorumlu kurumlar ile işbirliği yapmak Geliştirme/ 26 da 1 MARKA Stratejisi nde Öncelikli alanlarda bölgenin Konsolidasyon üretim ve hizmet altyapısının gelişmesine destek olacak büyük ölçekli projelerin desteklenmesi Geri Çekilme TD ve DFD yi bölge öncelikleri doğrultusunda özelleştirmek Strateji uygundur. Devam 26 da 1 MARKA Stratejisi nde FA.5. Bölgede faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurumların kapasite geliştirme&fizibilite çalışmalarının desteklenmesi Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasında nitelikli insan kaynağını artırıcı ve geliştirici özel projeler uygulamak Bölge KOBİ lerinin kurumsal kapasitelerini arttırıcı özel çalışmalar yapmak Bölge KOBİ lerinin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik özel faaliyetler yapmak Bölgede yeni girişimcilerin artması ve mevcut girişimcilerin kapasitesinin artmasına yönelik uygulamalar yapmak Bölgenin ve bölge illerinin markalaşması ve tanıtımı konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapmak Strateji Ajans bütçesi ile uyumsuzdur. Kapsamı genişletilmiştir Strateji uygundur Eğitimler düzenlemek,yarışmalar gerçekleştirmek Yarışmaların gerçekleştirilmesi Ajans bütçesine uygun değildir Kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite artışına yönelik Strateji uygundur. faaliyetler Girişim Sermayesi, Girişimcilik ve yenilikçilik konularında sürekli eğitimler düzenlemek Bölge kurumları- STK- firmaların AB projesi yazma kapasitesi arttırılması için eğitimler düzenlemek Geri Çekilme - Geliştirme/ Konsolidasyon Devam Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 1. Bölge kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlemek Strateji uygundur. Devam Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 4. Bölge yatırım olanaklarını ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak Geliştirme/ Konsolidasyon Devam Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 1. Bölge kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlemek 30

31 ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM İLGİLİ KARAR Yatırımcılarla ile ilgili bilgileri toplamak (yatırımcı bilgi formu) Tanımlama stratejik değildir. Geri Çekilme Rapor/ bilgi notu üretmek Tanımlama stratejik değildir. Geri Çekilme - YENİ PLANDAKİ STRATEJİ Yatırımlara yönlendirme yapmak ve destek vermek Strateji uygundur Devam 26 da 1 MARKA da FA Coğrafi Bilgi Sistemi ni kullanarak yatırımcıların yatırım süreçlerini desteklemek Strateji uygundur Devam Tek MARKA da Hedef Ortak faaliyet gerçekleştirmek Tanımlama stratejik değildir. Geri Çekilme - ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM İLGİLİ KARAR Fuarlara katılmak, işbirlikleri oluşturmak, iş ziyaretleri yapmak Tanımlama stratejik değildir. Geri Çekilme Ajanslar arası işbirliğini geliştirerek ortak projeler üretmek Tanımlama stratejik değildir. Geri Çekilme Sektörler bazında (otomotiv, bilişim, lojistik, vb) ortak politikalar üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak Otomotiv, bilişim, lojistik sektörü için bölgelerarası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek ve ortak proje üretilmesini sağlamak ve/veya üretilen projeleri takip etmek Tanımlamanın Bölgesel Yenilik Stratejisi uyarınca geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirme/ Konsolidasyon Başbakanlık ve TYDTA ile işbirliğinde yabancı yatırımcı sayısını arttırmak Tanımlama stratejik değildir. Geri Çekilme Merkezi kurumlar ile ulusal stratejilerde ajansa verilmiş eylemlerin yapılmasında işbirliği kurmak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ihtisas OSB lerin kurulması ve yaygınlaştırılması, OSB ler arasında işbirliği geliştirici özel çalışmalar yapmak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bilişim vadisi kurulması, koordinasyonu ve bölgenin hazırlanması konusunda özel çalışmalar yapmak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile kurulan ve kurulacak karayolu, otoyol ve demiryolu, liman ve liman yönetim modelleri geliştirmek Kalkınma Bakanlığı ile diğer ajanslarla ortak koordinasyon kapsamında yürütülecek faaliyetleri icra etmek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile kentsel gelişimin, dönüşümün planlanması ve yürütülmesi çalışmaları yapmak Kalkınma Bakanlığı tarafından AB ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde bölgemize tahsis edilecek fonların yönetimini yapmak Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler gerçekleştirmek (işbirlikleri kurmak, heyet ziyaretleri, fuarlara katılım) AB projelerine ve diğer uygun uluslararası hibe programlarına başvuru yapmak ve/veya yapılması için yönlendirmelerde bulunmak Tanımlamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Tanımlamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Tanımlamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Tanımlamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirme/ Konsolidasyon Geliştirme/ Konsolidasyon Geliştirme/ Konsolidasyon Geliştirme/ Konsolidasyon YENİ PLANDAKİ STRATEJİ Tek MARKA da Hedef 9. Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi nin uygulanmasına yönelik koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi Tek MARKA da Hedef 2. Bölgedeki Özel Yatırım Bölgeleri için işbirlikleri ve koordinasyon faaliyetleri yürütmek Tek MARKA da Hedef 3 Tek MARKA da Hedef 7 Tek MARKA da Hedef 3 31

32 32 PLAN KURGUSU

33 MARKA aşağıdaki konu başlıklarında yeterli düzeydedir/ başarılıdır; Desteklerin bölge ihtiyaçlarına uygunluğu %51,3 I TRATEJ 3 ANA S Paydaş İlişkileri Yönetimi %52,2 %60,7 %54,7 Çalışanların Yaklaşımı İlgili kişilere kolay ulaşım %68,4 STRATEJI Kurumsallık Bölgesel Stratejilerin Tespiti %52,1 Katılımcılık %60,3 %47,8 Yenilikçilik Tarafsızlık ve Adil Yaklaşım %49,1 Şeffaflık Çözüm Odaklılık %53 %59 %54,3 1. GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI n nda KA nın ın u ş n u R ul A pı Kur üze M sal ya ası ve m ü um nm lem sal gün iği kur ı sağla, bilgi iş kurum d n ı e edin mlılığı naklari yapı v e ası d y l a v de san ka ısı, ma atiğin orunm in tyap istem nın k al lite s yapı ka çlü gü %58,1 Verimlilik STRATEJI DA 1 MARKA İşbirliğine Yatkınlık Mesleki Bilgi, Uzmanlık ve Deneyim %60,7 MARKA denilince aklıma ilk gelen kavram... ttan zua rı ile rak v e n m çla aşa si A nı a ara farklıl tilme K R MA ygulamrisinde in üre n u içe rler gele Ajans değe 26 arka m MA meri RKA nın tabi o tanımlamnevzuat çerçevesldinuğu geçmişin an ve 6 yıllık Aja de de rutine ns mükemm faaliyedtlönüşen elliğin k erinde orunma sı STRATEJI 3. TEK MARKA 33

34 STRATEJI 1. GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI İş mükemmelliğine dayalı kurumsal yapının sürdürülebilirliğini sağlamak İNSAN KAYNAKLARI İnsan Kaynakları Vizyonumuz; MARKA, çalışanların mesleki gelişimlerini sürüdürebilecekleri, iş/sosyal hayatı dengeleyen çalışma ortamıyla 26 Ajans arasında lider ve yenilikçi olmaya devam edecektir. Hedef olarak seçilen vizyona ulaşılmasında ve tanımlanan stratejilerin hayata geçirilmesinde, MARKA nın başat kaynağı şüphesiz yetiştirdiği insan kaynağıdır. MARKA nın kurumsal performansının devamlılığının sağlanmasında ve yenilikçi vizyonuna erişmesinde insan kaynaklarının rolü tartışılmazdır. Bu noktadan hareketle, stratejik planlama çalışmaları kapsamında MARKA için bir insan kaynakları vizyonu belirlenmiş ve bu vizyona erişilmesi için atılması gereken adımlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. FA.1 Kişisel ve mesleki gelişimin planlı olarak desteklenmesi Hizmetiçi eğitimler listesi çıkarılması ve eğitimlerin piyasa çalışmasının yapılması Yıllık eğitim programları çıkarılması ve hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi Çalışanların yüksek lisans ve doktora yapmasının teşvik edilmesi Ajans dışı kurumlar tarafından düzenlenen ve personelin hizmet kalitesini artırıcı eğitimlere katılımın teşvik edilmesi Sorumlu Birim: Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi FA.2 Kurum içi birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve çalışan motivasyonunun artırılması Her ay kurum içi bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlenmesi Kurum çalışanlarına yönelik yılda 2 kez sosyal aktivite programı yapılması Çalışan memnuniyeti anketinin her yıl düzenlenmesi ve sonuçlarının kurum içinde paylaşılması Ajansta yeni çalışmaya başlayan personel için oryantasyon programı oluşturulması Sorumlu Birim: Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi 34

35 FA.3 BİLGİ-İŞLEM ALTYAPISI Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması Personelin ihtiyaç duyduğu yazılım ve donanım altyapısının sağlanması ve bu altyapının kullanım becerisinin gelişimine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi Bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli yatırımların yapılması Sorumlu Birim: Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi FA.4 Ajans web sayfalarının kullanım ve erişimi kolaylaştıracak şekilde yenilenmesi Ajans web sayfalarının ve sosyal medya hesaplarının güncel tutulması Sorumlu Birim: Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi FA.5 FA.6 Ajans web sitesinin kullanıcı dostu erişim standartlarına sahip olacak şekilde yenilenmesi KURUMSAL PERFORMANS Kurumsal kalite&strateji belgelerinin devamlılığının sağlanması ISO 9001:2008 belgesinin gerekliliklerinin sağlanması, her yıl düzenli olarak iç tetkik yapılması ve dış tetkik yaptırılması Kurum için İletişim ve Tanıtım Stratejisi hazırlanması Sorumlu Birim: Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi Kurumsal performans takibinin sağlanması FA.7 Güçlü mali yapının sürdürülebilirliğinin ve planlı yönetiminin sağlanması MALİ YAPI Sahaya inilerek katkı payı ödeyen kurumlara ziyaretlerin gerçekleştirilmesi Yıllık Çalışma Programı ve Bütçe hazırlanması & düzeltmelerinin yapılması Harcama Programlarının çeyrek periyotlarla hazırlanması Aylık ve Yıllık Mali Raporlarının hazırlanması Sorumlu Birim: Muhasebe ve Ödeme Birimi FA.8 Kalkınma Kurulu nun etkinliğinin artırılması KALKINMA KURULU Kurul içinde üyelerin ilgi alanlarına göre tematik komitelerin oluşturulması Her bir tematik komite tarafından Yönetim Kurulu na sunulmak üzere birer koordinasyon faaliyeti içeren iş paketi fikrinin geliştirilmesi Kurul üyeleri ile İl İstişare Toplantılarının ikinci kez düzenlenmesi İç denetim sonuçlarının Olağan Kalkınma Kurulu toplantılarında paylaşılması Sorumlu Birim: İç Denetçi, Hukuk Müşavirliği ve Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 6 Aylık ve Yıllık İç Denetim Raporunun hazırlanması ve ilgili mercilere sunulması Yılın ilk yarısında kurumsal risklerin yenilenmesi, risklere yönelik birimler tarafından yürütülen eylemlerin yılın ikinci yarısında takibi ve risk takip raporunun hazırlanması Mevzuattan gelen diğer iç denetim ve dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi Yöneticiler arasında her ay düzenli takip toplantısı yapılması ve toplantı sonuçlarının ajans içinde paylaşılması Yönetim ve Kalkınma Kurulu toplantılarının mevzuata uyan dönemlerde düzenlenmesi ve sonuçlarının ajans içinde paylaşılması Sorumlu Birim: İç Denetçi ve Hukuk Müşavirliği Hayalimizdeki MARKA 35

36 STRATEJI DA 1 MARKA Rutin kalkınma ajansı faaliyetlerinde mükemmelliği korumak FA.1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Bölgesel göstergelerin takibinin yapılması ve mekansal verilerin güncellenmesi Birincil veri sahibi kurumlardan veri temin edilmesi ve CBS & MarkaStat veritabanlarının güncellenmesi Üçer aylık periyotlarla ekonomik görünüm raporu ve bölgesel göstergeler yıllığı hazırlanması Bölgenin 51 ilçesi için ilçe durum raporlarının hazırlanması & güncellenmesi FA.2 Öne çıkan alanlarda araştırmaların yapılması ve stratejilerin belirlenmesi Gemi inşa, süs bitkileri, otomotiv ve yan sanayi, plastik ve kauçuk sektörleri için araştırma raporlarının hazırlanması & yayınlanması & paylaşılması Makine, elektrikli makine, bankacılık ve finans, kağıt sektörleri, elektronik, demir- çelik için araştırma raporlarının hazırlanması & yayınlanması & paylaşılması Demir dışı metaller, kimya ve ilaç, orman ürünleri, lojistik, enerji, sektörleri için araştırma raporlarının hazırlanması & yayınlanması & paylaşılması FA.3 Bölgede sosyal sorunların yoğunlaştığı alanların tespit edilmesi ve bu alanlarda uyumun güçlendirilmesi 51 ilçede yöneticiler ile görüşmelerin yapılması ve 5 il için sosyal analiz çalışmalarının yürütülmesi FA.4 İl sosyal analiz çalışmalarının saha çalışmaları yapılarak ve konu odaklı derinleştirilmesi Doğu Marmara Bölge Planı'nın yaygınlaştırılması, yenilenmesi ve uygulamasının takibi Bölge Planı nın Türkçe ve İngilizce basım-yayın-tanıtım çalışmalarının yürütülmesi Bölge planı tanıtım materyallerinin, İller bazında Plan uygulama kılavuzlarının hazırlanması ve yaygınlaştırma toplantıları düzenlenmesi Operasyonel Programın hazırlanması ve web uygulamasının yaptırılması Kamu ve özel sektör yatırım bilgilerinin düzenli olarak takip edilmesi FA.5 Proje Uygulama Birimi Bölgede faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurumların kapasite geliştirme&fizibilite çalışmalarının desteklenmesi Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programları ile kapasite geliştirme ve fizibilite projelerinin desteklenmesi FA.6 Mali destek programlarının bölgesel kalkınma önceliklerini hayata geçirmek üzere bir araç olarak kullanılması ve alternatif destek mekanizmalarının tasarlanması Program tasarımı, ilanı ve değerlendirme aşamalarının tamamlanması 5 Yıllık Destek Programı Ana Eksen Planı'nın hazırlanması & Plan lansmanı FA.7 Faiz Desteği mekanizmasının uygulamaya geçirilmesi Bölgenin üretim ve hizmet altyapısının gelişmesine destek olacak büyük ölçekli projelerin desteklenmesi Her bir Güdümlü Proje Desteği için Ajans içinde kişilerin uzmanlığı ve birimi dikkate alınarak birer ekip oluşturulması Güdümlü Proje Desteklerinin Plan öncelikleri dikkate alınarak ilgili kurumlarla ortak bir şekilde tasarlanması & değerlendirilmesi FA.8 İzleme ve Değerlendirme Birimi Desteklenen projelerin uygulamasının izlenmesi ve yararlanıcıların proje uygulama kapasitelerinin artırılması Desteklenen kurumlara yönelik proje uygulama eğitimlerinin verilmesi ve uygulama dönemine dair bilgi dokümanları hazırlanması & yayınlanması Desteklenen her bir projeye en az 3 adet izleme ziyareti yapılması FA.9 Program ve proje ölçeğinde performans takibinin yapılması PTÇ'ler için ölçülebilir ve Programın değerlendirilmesine imkan veren program göstergeleri önerisinde bulunulması Tamamlanan mali destek programlarının etki değerlendirmesinin yapılması 36

37 FA.10 Yatırım Destek Ofisleri Yatırımcı ve girişimcilerin devlet destekleri hakkında bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi Girişimci ve yatırımcıların bilgilendirilmesi / yönlendirilmesi Devlet desteklerini tanıtıcı materyal hazırlanması & güncellenmesi Yerel otoritelere ve sivil örgütlere düzenli ziyaretler gerçekleştirilerek devlet destekleri hakkında bilgilendirme & takip yapılması FA.11 Özel sektöre bölgesel öncelikler çerçevesinde yatırım danışmanlığı yapılması Yatırımlara danışmanlık yapılması ve yatırımcılarla ilgili bilgilerin toplanması Yatırım Teşvik İşlemlerinin yürütülmesi Her il için yatırım ortamı raporlarının hazırlanması FA.12 Kamu ve özel sektör yatırımlarının takibi Kamu ve özel sektör yatırımları ile ilgili bilgi notu/sunum hazırlanması Kamu yatırımlarında koordinasyon faaliyeti yürütülmesi ve koordinasyon toplantılarına katılım sağlanması Kamu yatırımlarına yön veren ulusal/yerel politika ve stratejilerin takip edilmesi FA.13 Bölge yatırım avantajlarının etkin tanıtımının yapılması 5 il için Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerinin hazırlanması Her bir ilin investin sitelerinin güncel tutulması Yatırım olanaklarını tanıtıcı materyallerin hazırlanması ve yayınlanması alternatifler yatırımlar öncelikler plan hedefleri ihracat destekler 37

38 STRATEJI 3. TEK MARKA Marka değerler üretmek; 26 Ajans içinde farklılaşmak Hedef.1 Bölge kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlemek Takip eden yılın KASEM (Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi) Programı için talep toplanması ve Yıllık Eğitim Programının çıkarılması KASEM Programında yer alan eğitimlerin uygulanması ve etkisinin değerlendirilmesi Uygulamalı girişimcilik, proje hazırlama ve dış ticaret eğitimlerinin düzenli olarak yapılması ve eğitim sonrası değerlendirmelerin yapılması Yürütücü Birim: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi İlgili Birimler: Yatırım Destek Ofisleri Hedef.2 Bölgedeki Özel Yatırım Bölgeleri için işbirlikleri ve koordinasyon faaliyetleri yürütmek Kartepe, Kardüz ve Köroğlu turizm alanları için işbirliği çalışmalarının yürütülmesi Bilişim Vadisi ve MARTEK ile işbirliği çalışmalarının yürütülmesi Başta kuruluş aşamasındaki OSB ler olmak üzere; bölge OSB leri ile işbirliği çalışmalarının yürütülmesi Düzce Lojistik Merkez için potansiyel belirleme çalışması ve kuruluşu için gerekli hazırlık çalışmalarının yürütülmesi Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli organizasyon ve ortaklıkların düzenlenmesi TTO lar ve TGB lerin sanayi ile işbirliği yapmasında koordinasyon görevinin yürütülmesi Bölgesel kalkınmada kilit öneme sahip ulaşım projelerinde sorumlu kurumlar ile işbirliği yapılması, uzmanlık desteği sağlanması Yürütücü Birim: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi İlgili Birimler: Proje Uygulama Birimi & Yatırım Destek Ofisleri Hedef.3 Bölgenin uluslararası fonlardan azami düzeyde yararlanmasını sağlamak Destek programlarının çeşitli kanallardan duyurulması ve ilgililere tanıtılması Horizon2020, IPA vb. prestijli fonlara yönelik proje geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak proje sahibi bölge paydaşına uluslararası programlara proje yazımında danışmanlık yapılması Yürütücü Birim: Proje Uygulama Birimi İlgili Birimler: Tüm Ajans (uzmanlık ve iş yoğunluğuna göre) Hedef.4 Bölge yatırım olanaklarını ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak EMITT'e bölgesel katılımın organize edilmesi Fam Trip organizasyonu yapılması Çeşitli ulusal ve uluslararası fuar/konferans/organizasyona katılım sağlanması Yürütücü Birim: Yatırım Destek Ofisleri İlgili Birimler: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Hedef.5 Ajansın örnek uygulaması olan Yatırıma Uygun Arazi Bilgi Sistemini (YATBİS) geliştirmek ve yaygınlaştırmak İl Yatırım Komitelerinin kurulması ve sekreterya çalışmalarının yürütülmesi Yatırıma uygun parsellerin YATBİS e işlenmesi Sorgu ve sunum süreçlerinin hızlandırılması ve YATBİS kullanımının yaygınlaştırılması Yürütücü Birim: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi İlgili Birimler: Yatırım Destek Ofisleri Hedef.6 Mekansal planlama çalışmalarına işbirliğine gitmek ve uzmanlık desteği vermek Planlama desteği olan yerel yönetimlerin tespit edilmesi Yerel yönetimlere planlama desteği verilmesi Yürütücü Birim: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi İlgili Birimler: Yatırım Destek Ofisleri Hedef.7 Uluslararası kurum-kuruluşların gündemlerini takip ederek ortak çalışmalar & işbirliği yapmak Uluslararası kurum-kuruluşlarla geçmişte yapılan işbirliği protokollerinin aktive edilmesi ve yeni işbirliklerinin kurulması Uluslararası kurum-kuruluşların bölgemizin önceliklerine paralel alanlarda yürüttükleri organizasyonlara katılım sağlanması Yürütücü Birim: Yatırım Destek Ofisleri İlgili Birimler: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 38

39 Hedef.8 Kamu yatırımlarını izlemek ve yeni kamu yatırımı önerileri geliştirmek Kamu yatırımları takip sisteminin Kocaeli pilot ili için hazırlanması Kamu yatırımları takip sisteminin tüm bölge illeri için hazırlanması ve aktive edilmesi Bölge Planı öncelikleri dikkate alınarak yeni kamu yatırımı önerilerinin geliştirilmesi Diğer kurumlarca geliştirilen kamu yatırımı önerilerinin Bölge Planı öncelikleri dikkate alınarak değerlendirilmesi Yürütücü Birim: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi İlgili Birimler: Yatırım Destek Ofisleri Hedef.9 Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi (BYS)'nin uygulanmasına yönelik koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi BYS sektörleri için analizlerin yapılması ve yol haritalarının belirlenmesi BYS Danışma Kurulu ve Teknik Komiteleri ile yerinde ziyaret ve toplantı yapılması Bölgedeki yenilik odaklarının vizyon, stratejik plan ve yol haritalarının oluşturulması çalışmalarının desteklenmesi Yeni anahtar teknolojilerin değerlendirilmesi için raporlama çalışmalarının yürütülmesi İnovasyon yönetim danışmanlığı sektörünün geliştirilmesi için koordinasyon sağlanması ve destek olanaklarının geliştirilmesi Şemsiye kuruluşların ve odaların teknik kapasitelerinin arttırılması için ilgili kurumlara bilgilendirmeler yapılması Yürütücü Birim: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi İlgili Birimler: Yatırım Destek Ofisleri yenilik kalkınma bürokrasi sosyal yapı vizyon idealler 39

40 STRATEJI 1. GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI FA.1 Kişisel ve mesleki gelişimin planlı olarak desteklenmesi FA.2 Kurum içi birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve çalışan motivasyonunun artırılması FA.3 Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması FA.4 Ajans web sayfalarının kullanım ve erişimi kolaylaştıracak şekilde yenilenmesi FA.5 Kurumsal kalite belgesinin devamlılığının sağlanması FA.6 Kurumsal performans takibinin sağlanması FA.7 Güçlü mali yapının sürdürülebilirliğinin ve planlı yönetiminin sağlanması FA.8 Kalkınma Kurulu nun etkinliğinin artırılması STRATEJI DA 1 MARKA FA.1 Bölgesel göstergelerin takibinin yapılması ve mekansal verilerin güncellenmesi FA.2 Öne çıkan alanlarda araştırmaların yapılması ve stratejilerin belirlenmesi FA.3 Bölgede sosyal sorunların yoğunlaştığı alanların tespit edilmesi ve bu alanlarda uyumun güçlendirilmesi FA.4 Doğu Marmara Bölge Planı'nın yaygınlaştırılması, yenilenmesi ve uygulamasının takibi FA.5 Bölgede faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurumların kapasite geliştirme&fizibilite çalışmalarının desteklenmesi Mali destek programlarının bölgesel kalkınma önceliklerini FA.6 hayata geçirmek üzere bir araç olarak kullanılması ve alternatif destek mekanizmalarının tasarlanması FA.7 Bölgenin üretim ve hizmet altyapısının gelişmesine destek olacak büyük ölçekli projelerin desteklenmesi FA.8 Desteklenen projelerin uygulamasının izlenmesi ve yararlanıcıların proje uygulama kapasitelerinin artırılması FA.9 Program ve proje ölçeğinde performans takibinin yapılması FA.10 Yatırımcı ve girişimcilerin devlet destekleri hakkında bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi FA.11 Özel sektöre bölgesel öncelikler çerçevesinde yatırım danışmanlığı yapılması FA.12 Kamu ve özel sektör yatırımlarının takibi FA.13 Bölge yatırım avantajlarının etkin tanıtımının yapılması STRATEJI 3. TEK MARKA Hedef.1 Hedef.2 Hedef.3 Hedef.4 Hedef.5 Hedef.6 Hedef.7 Hedef.8 Hedef.9 Bölge kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlemek Bölgedeki Özel Yatırım Bölgeleri için işbirlikleri ve koordinasyon faaliyetleri yürütmek Bölgenin uluslararası fonlardan azami düzeyde yararlanmasını sağlamak Bölge yatırım olanaklarını ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak Ajansın örnek uygulaması olan Yatırıma Uygun Arazi Bilgi Sistemini (YATBİS) geliştirmek ve yaygınlaştırmak Mekansal planlama çalışmalarına işbirliğine gitmek ve uzmanlık desteği vermek Uluslararası kurum-kuruluşların gündemlerini takip ederek ortak çalışmalar & işbirliği yapmak Kamu yatırımlarını izlemek ve yeni kamu yatırımı önerileri geliştirmek Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi (BYS)'nin uygulanmasına yönelik koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi İlgili İş Süreci PPKB İş Akış Şeması II - KASEM YDO İş Akış Şeması - Paydaş Eğitimleri Çalışma Programının İlgili Maddesi KASEM Eğitimleri Uygulamalı Girişimcilik ve Dış Ticaret Eğitimleri Bölge Planın İlgili Kararı ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi PPKB İş Akış Şeması II - Ulusal İşbirlikleri Süreci - Paydaş İlişkileri İpekyolu Turizm Koridoru Çalışmaları Rekabetçi Bölge Ekseni Geneli Avrupa Birliği Projeleri Teknik Yönetim ve Eş finansman Faaliyetleri ÖB.14. Destek Programlarından Yararlanma Düzeyinin ve Projecilik Kültürünün Geliştirilmesi YDO İş Akış Şeması - Yatırım Desteği 4.2. Bölge Tanıtım Faaliyetleri Rekabetçi Bölge Ekseni Geneli PPKB İş akış Şeması II - Coğrafi Bilgi Sistemi Bilgilendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri İşbirliği ve Koordinasyon Faaliyetleri Plan Geneli - - İlgili İş Süreci Çalışma Programının İlgili Maddesi 4.1. Yatırımcı Bilgilendirme ve Takip Faaliyetleri Plan Geneli 2.1. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri Bölge Planın İlgili Kararı KYKB İnsan Kaynakları İş Akış Şeması- Eğitim 1. Kurumsal Gelişim, Yönetim ve Tanıtım Faaliyetleri ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi PPKB İş Akış Şeması II - Ulusal İşbirlikleri Süreci - Paydaş İlişkileri 1. Kurumsal Gelişim, Yönetim ve Tanıtım Faaliyetleri KYKB Bilgi İşlem İş Akış Şeması -Sistem Kontrolleri KYKB Bilgi İşlem İş Akış Şeması -Sistem Kontrolleri 1.7. Taşınır Mal, Hizmet ve Lisans Alımları 1.9. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri 1.7. Taşınır Mal, Hizmet ve Lisans Alımları 1.9. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Kurumsallaşma Faaliyetleri Muhasebe ve Ödeme Faaliyetleri - İlgili İş Süreci PPKB İş Akış Şeması II - Coğrafi Bilgi Sistemi PPKB İş Akış Şeması I - Araştırma PPKB İş Akış Şeması I - Araştırma PPKB İş Akış Şeması I - Bölgesel Planlama Proje Uygulama Birimi İş Akış Şeması Proje Uygulama Birimi İş Akış Şeması Proje Uygulama Birimi İş Akış Şeması - Güdümlü Proje Desteği İDB İş Akış Şeması - Sözleşme ve İlk izleme Ziyareti 1.5. Muhasebe ve Ödeme Faaliyetleri Çalışma Programının İlgili Maddesi 2.1. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri 2.1. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri 2.1. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri 2.1. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri 3.2. Doğrudan Faaliyet Desteği 3.4. Teknik Destek Faaliyetleri 3.1. Mali Destek Programı Faaliyetleri 3.5. Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi Plan Geneli Bölge Planın İlgili Kararı RB.1. Bölgede Öne Çıkan Alanlara Odaklanılması Plan Geneli Plan Geneli 3.3. Güdümlü Proje Desteği Plan Geneli 5. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri ÖB.14. Destek Programlarından Yararlanma Düzeyinin ve Projecilik Kültürünün Geliştirilmesi İDB İş Akış Şeması - Proje Ön İzleme, Nihai Kontrol ve Nihai Rapor 5. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri Plan Geneli YDO İş Akış Şeması - Yatırım Desteği, Ekonomi Bakanlığı Teşvik İşlemleri Belgelendirme YDO İş Akış Şeması - Yatırım Desteği, Ekonomi Bakanlığı Teşvik İşlemleri Belgelendirme 1.4. Kurumsallaşma Faaliyetleri 4.1. Yatırımcı Bilgilendirme ve Takip Faaliyetleri 4.1. Yatırımcı Bilgilendirme ve Takip Faaliyetleri 4.1. Yatırımcı Bilgilendirme ve Takip Faaliyetleri 4.2. Bölge Tanıtım Faaliyetleri Plan Geneli Plan Geneli Rekabetçi Bölge Ekseni Geneli Rekabetçi Bölge Ekseni Geneli RB.18. Yatırımların Kümelenme Stratejilerine Uygun ve Organize Bölgelere Yönlendirilmesi Rekabetçi Bölge Ekseni Geneli RB.17. Planlarla Uygun; Yatırıma Hazır Projeler Geliştirilmesi, Yatırıma Uygun Arazi Envanteri Oluşturulması ve Etkin, Organize Yatırım Promosyonu YB.2. Kentsel ve Kırsal Mekanın Nitelikli Bir Şekilde Düzenlenmesi Rekabetçi Bölge Ekseni Geneli 40

41 41

42 T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI MARKA BİLİNİRLİK ANKETİ / /201 Kurum Kuruluşunuzun statüsü nedir? Valilik Belediye Üniversite Kaymakamlık Bakanlık İl veya Bölge Müdürlüğü Ticaret ve Sanayi Odaları Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Birlik ve Kooperatifler Ziraaat Odaları ve Borsalar Sivil Toplum Kuruluşları (Diğer) Basın Diğer (Lütfen Belirtiniz) Sanayici ve İşadamları Derneği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Meslek Örgütleri.. Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum MARKA nın hizmet ve faaliyetlerinden yeterince haberdarım. MARKA nın hizmet ve faaliyetlerine hangi kaynaklardan ulaşıyorsunuz? Sunduğu hizmet/ yaptığı faaliyetlerden Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Kurumun İnternet Sayfasından / Mail Gruplarından Broşür Reklam İlan Panoları Basın-Yayın Kuruluşları Aracılığıyla Diğer MARKA nın iletişim organları içerik ve kapsam olarak yeterlidir. Kurumun İnternet Sayfası Basın-Yayın Kuruluşları Aracılığıyla Mail Grupları Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Broşür Reklam İlan Panoları Diğer MARKA denilince aklıma ilk gelen kavram... (Uygun kavramı belirtiniz) MARKA ile kurum/kuruluşum arasında yürüttüğü ortak çalışmaları veya MARKA tarafından yürütülen koordinasyon hizmetlerinin etkin olduğunu düşünüyorum. MARKA nın Bölgemiz için önemli bir kurum olduğunu düşünüyorum. MARKA'nın faaliyetlerinden genel olarak memnunum. 42 MARKA aşağıdaki konu başlıklarında yeterli düzeydedir/ başarılıdır. Kurumsallık Katılımcılık Yenilikçilik

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014)

2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) 2014 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2014 31.12.2014) Mart 2015 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi 1 Hasan Basri GÜZELOĞLU / Yönetim Kurulu Başkanı 2 Hüseyin Avni COŞ / Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU 4 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. M. Kemal ATATÜRK 5 6 Bireylerin

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ

FAALİYET RAPORU 2014 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ 24OCAKHAZİRAN FAALİYET RAPORU 24 OCAK HAZİRAN EDİRNE TEKİRDAĞ KIRKLARELİ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER, A. MİSYON VE VİZYON, B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR, C. AJANSA LER,. FİZİKSEL YAPI, 2. TEŞKİLAT

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. DAKA/2014 Çalışma Programı 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 5 1.1. KURULUŞ SÜRECİ... 5 1.2. ORGANİZASYON YAPISI... 6 1.3. PERSONEL SAYISI VE DAĞILIMI... 7 1.4. ÖNCEKİ YIL YÜRÜTÜLEN TEMEL FAALİYETLER... 8 1.5.

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01. 31.12. İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 1. GİRİŞ... 2 1.1. 2013 Yılı Mali Gerçekleşmeleri... 5 1.1.1. 2013 Mali Yılı Gelir Gerçekleşmeleri (İlk 6 ay)... 5 1.1.2. 2013 Mali Yılı Gider

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2013 31.12.2013)

2013 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2013 31.12.2013) 2013 Yılı Faaliyet Raporu (01.01.2013 31.12.2013) Mart 2014 MARKA YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Üyesi Unvan 1 Ali İhsan SU / Yönetim Kurulu Başkanı Düzce Valisi 2 Ercan TOPACA / Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2015 YILI REVİZE ÇALIŞMA PROGRAMI MART 2015 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2015 YILI ÖNCELİKLERİ... 6 III. 2015 YILI FAALİYETLERİ... 10 A. KURUMSAL GELİŞİM VE

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler

Ahiler Kalkınma Ajansı Ara Faaliyet Raporu Ocak-Haziran 2013. İçindekiler 1 İçindekiler I-GENEL BİLGİLER... 6 A) Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 6 B) Ajansa İlişkin Bilgiler... 7 1) Fiziksel Yapı...7 2) Teşkilat Yapısı...7 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 12 4) İnsan Kaynakları...

Detaylı

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran]

2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.org.tr Eylül 2011 Sunuş T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), 5449 sayılı Kanun a istinaden 25

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI

DİCLE KALKINMA AJANSI DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU (Ocak-Haziran) Sunuş Ajans, 2014-2018 yılları için aynı stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda ortak bir vizyona ulaşmak üzere TRC3 Bölgesi ndeki bütün

Detaylı

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013)

2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak - 31 Aralık 2013) (Revize 27.09.2013) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (Revize 27.09.2013) i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011)

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI (İKA) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01 Ocak 31 Aralık 2011) GAZİANTEP ADIYAMAN - KİLİS (TRC1) İÇİNDEKİLER 1 KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 12 1.1 Kurumsallaşma... 12

Detaylı

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ

Ahiler Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Ajans Faaliyet Raporu SUNUŞ 1 SUNUŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3. Maddesine dayanılarak 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU...3 A. VİZYON VE MİSYON...4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...4 C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER...4 1. Fiziksel

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

KALKINMA İÇİN ANALİZ

KALKINMA İÇİN ANALİZ KALKINMA İÇİN ANALİZ Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 2013 Ankara T.C. Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Müsteşar

Detaylı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı. Genel Sekreterliği. 2013 Yılı Faaliyet Raporu www.dogaka.gov.tr D A K A 2013 Y F R SUNUŞ Yerel kaynak ve potansiyellerin ulusal plan ve programlarla uyumlu ve kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliğine dayalı bir şekilde değerlendirilerek bölgesel kalkınmanın

Detaylı

2015 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

2015 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 2015 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU Ocak-Haziran 2015 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesel düzeydeki destekleyici rolü ve yerel potansiyeli harekete

Detaylı