STRATEJİK PLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİK PLAN 2015-2020 1"

Transkript

1 STRATEJİK PLAN

2 2

3 3

4 4 MARKA nın Vizyonu; Doğu Marmara için sürdürülebilir kalkınmada küresel standartları yakalamış ve iş mükemmelliği doğrultusunda sürekli kendini yenileyen MARKA ajans olmak!

5 Sayfa No Planlama Yöntem ve Süreci Çalışma Takvimi... 7 PLANLAMA YAKLAŞIMIMIZ PLAN KURGUSU Sayfa No Misyon ve Temel İlkeler Plan Senaryosu Stratejik Planın Hiyerarşik Bağlantıları Kurumsal Performans...41 EK: Bilinirlik Anketi...42 Sayfa No İç Çevre Analizi Soyut Kaynaklarımız Somut Kaynaklarımız Uygulama Araçlarımız ve İnovasyon Kaynaklarımız Yakın Çevre Analizi Yakın Çevrede Yer Alan Birimler Bilinirlik Anketi ve Sonuçları Dış Çevre Analizi...21 ÇEVRE ANALİZİ STRATEJİK SEÇİMLER ANALİZİ içerik Kurumsal Stratejik Plan Sayfa No Neden Stratejik Seçimler Analizi? Kurumsal Stratejik Planı ile Bağlantı Stratejik Seçimler Analizi Değerlendirme Tabloları

6 PLANLAMA YAKLAŞIMIMIZ Şekil 1. Klasik Stratejiden Adaptif Stratejiye Geçiş tahminler tavandan tabana uygulama veri toplama deneyimler bütüncül uygulama model doğrulama 6 Şekil 3. Stratejik Planlama Takvimi

7 Haftalar Görevler Yöntem AŞAMA: KSP Yaklaşımının Belirlenmesi 1. KSP Yaklaşımı Değerlendirme Toplantısı Yöneticilerle Toplantı 2. KSP Yaklaşımlarının Araştırılması ve KSP Kurgu Taslağının Oluşturulması Masabaşı çalışma 3. KSP Kurgusunun Benimsenmesi Yöneticilerle Toplantı 4. Her Birimden Birer Temsilciden Oluşan Bir Çalışma Grubu Oluşturulması Yöneticilerle Toplantı 2. AŞAMA: Çevre Analizi 1. Yöneticilere Yönelik Analiz Sorularının Hazırlanması Masabaşı çalışma 2. Birimler Bazında Soruların Yanıtlanması Yöneticiler - masabaşı 3. Kurum Bilinirlik Anketinin Uygulanması Tüm bölge 4. Somut Verilerin Toplanması Masabaşı çalışma 5. PEST Analizinin uygulanması Masabaşı çalışma 6. Çevre Analizinin ve PEST'in Tamamlanması Son Değerlendirme 3. AŞAMA: Stratejik Seçim Analizi 1. Strateji Alternatiflerinin Belirlenmesi Masabaşı çalışma 2. Her Birim İçin Alternatif Stratejilerin Belirlenmesi Masabaşı çalışma 3. Alternatif Stratejiler Arasından Seçim Yapılması Yöneticiler ve Çalışma Grubu 4. AŞAMA: Performans&Uygulama 1. İş Göstergelerinin Tanımlanması Masabaşı çalışma 2. Kurumsal Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Masabaşı çalışma 3. Göstergelerin Benimsenmesi Yöneticilerle Toplantı 5. AŞAMA: Yaygınlaştırma & Onay STRATEJİK PLANLAMA TAKVİMİ 1. Birinci plan taslağının Kurum içinde paylaşılması 2. Planın Yönetim Kurulu'na sunulması 3. Alınan Görüşlere Göre Düzeltmelerin Yapılması 4. Planın kamuoyu ile paylaşılması 7

8 Büyükşehir Belediyeleri Valilikler ÇEVRE ANALİZİ Kaymakamlıklar Kalkınma Bakanlığı Belediyeler İl Müdürlükleri Ticaret ve Sanayi Odaları Üniversiteler Kalkınma Amaçlı Çalışan Dernekler İlçe Müdürlükleri İl Genel Meclisleri Kalkınma Kurulu STK lar Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları Ekonomi Bakanlığı Organize Sanayi Bölgeleri Mahalli İdare Birlikleri İl Özel İdareleri Bölge Halkı Özel Sektör Maliye Bakanlığı Sanayiciler Bölgesel Gelişme Komitesi Planlı Sanayi Bölgeleri 8 Ulusal Ajans Finans Kuruluşları Çevre Örgütleri İşadamı Dernekleri Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu

9 Genel Sekreterlik Genel Sekreter V. (Kamu Yönetimi), İç Denetçi (ÇEKO) ve Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel (Hukuk) Merkez Birimler Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi: Birim Başkanı (Şehir ve Bölge Planlama) ve 6 Uzman (Şehir ve Bölge Planlama, Kamu Yönetimi, İstatistik, Sosyoloji) Proje Uygulama Birimi: Genel Sekreter V. Ve Birim Başkanı (Kamu Yönetimi) 4 Uzman (İktisat, Uluslararası İlişkiler, Çevre Mühendisliği) İzleme ve Değerlendirme Birimi: Birim Başkanı (Gıda Mühendisi) ve 5 Uzman (İşletme, İktisat, Makine ve İnşaat Mühendislikleri) Muhasebe ve Ödeme Birimi: Birim Başkanı (Kamu Yönetimi), 1 Uzman (İşletme) 2 Muhasebe Yetkilisi (İktisat) Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi: Birim Başkanı Vekili (Kamu Yönetimi) ve 5 Destek Personel (İktisat, Kamu Yönetimi ve Bilgisayar Mühendisliği) Yatırım Destek Ofisleri Kocaeli Yatırım Destek Ofisi: Koordinatör (Kamu Yönetimi) ve 2 Uzman (İktisat ) Sakarya Yatırım Destek Ofisi: Koordinatör (İşletme) ve 1 Uzman (İşletme) Düzce Yatırım Destek Ofisi: Koordinatör V. (işletme) ve 1 Uzman (İktisat) Bolu Yatırım Destek Ofisi: Koordinatör (Kamu Yönetimi) ve 1 Uzman (İktisat) Yalova Yatırım Destek Ofisi: Koordinatör (Endüstri Mühendisliği) ve 1 Uzman (Endüstri Mühendisliği) yenilikçi dinamik güven adil ve etik çalısan takım çalısması 9

10 Ajans çalışanlarının %78 i (33 çalışan) erkek ve %22 si (10 çalışan) kadındır. Ajans çalışanlarının %55 i (23 çalışan) lisans, %43 ü (19 kişi) yüksek lisans ve %2 si (1 kişi) doktora mezunudur. Ajans çalışanlarının %37 si (16 kişi) 6-10 yıl iş deneyimine, %35 i (15 kişi) 1-5 yıl iş deneyimine ve %28 i (12 kişi) 10 yıldan fazla iş deneyimine sahiptir. 37 Ajans çalışanlarının %44 ü (19 kişi) yaş, %30 u (13 kişi) yaş ve %23 ü (10 kişi) yaş ve %3 ü (1 kişi) 41 üstü yaş grubuna girmektedir. 44 Ajans çalışanlarının tamamı İngilizce diline ileri düzeyde hakim olmakla beraber, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Arapçca ve Farsça olmak üzere 6 dilde daha Ajans uzmanlarının yabancı dil bilgisi bulunmaktadır. Girişimci Finansmanı Yeni İş Kurma Süreci AB İKGOP Mali Araçları AB Hibe Kuralları AB Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Politikası AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı Yenilenebilir Enerji Finansmanı Temiz Üretim Eko-İnovasyon KOBİ lerin Kapasitelerinin geliştirilmesi KOSGEB Destekleri Finans Yönetimi Finansal Muhasebe Yatırım Danışmanlığı Yatırımlarda Devlet Destekleri Veri Görselleştirme Bütçe Analizi Kentleşme Üretim Yönetimi ve Pazarlama Dış Ticaret-Deniz Taşımacılığı İşletme Yönetimi Yapı Mühendisliği İnsan Kaynakları Yönetimi AB de Markalaşma Kurumsal Kapasite Geliştirme Kentsel Tasarım Sürdürülebilir Kalkınma Etki Analizi Nazım ve Uygulama İmar Planları OSB Tescil ve Kuruluşu OSB lerde Kümelenme OSB Mevzuatı Tüketici Mevzuatı Sayısal Modellemler Coğrafi Bilgi Sistemleri Mekansal ve Ekonometrik Analiz Turizm ve Tanıtım Marka Yönetimi Göç Alan Kentlerde Entegrasyon Politikaları Kadının Güçlendirilmesi Sığınmacı Entegrasyonu Stratejik Planlama Kültürel Miras Koruma ve Planlama İstatistiksel Analizler Teknoloji Yönetimi Organizasyon Yönetimi Fizibilite Hazırlama Bilişim ve İletişim Teknolojileri Kümelenme Stratejileri Proje Tasarımı ve Program Yönetimi Proje Döngüsü Yönetimi Proje Denetimi

11 ,16 MİLYON TL TAHAKKUK 5,15 MİLYON TL TAHSİLAT 38,25 MİLYON TL TAHAKKUK 16,48 MİLYON TL TAHSİLAT 60,78 MİLYON TL TAHAKKUK 24,03 MİLYON TL TAHSİLAT 58,76 MİLYON TL TAHAKKUK 24,37 MİLYON TL TAHSİLAT 60,35 MİLYON TL TAHAKKUK 11,36 MİLYON TL TAHSİLAT 61,39 MİLYON TL TAHAKKUK 26,81 MİLYON TL TAHSİLAT Tahakkuk Tutarı ,28 TL ,00 TL ,77 TL ,88 TL ,97 TL TAHAKKUK EDİLEN GELİR ( ) TAHSİL EDİLEN GELİR ( ) Tahakkuk Edilen Toplam Gelir İçinde Payı * 5 % 18,5 % 29,0 % 0,6 % 2,0 % 1, ,75 TL 6 % 26, ,50 TL % yılları arasında kalan dönemde Ajansın tahakkuk edilen toplam gelirine ,85 TL lik nakit mevcudu da dahil olup; bu mevcudun toplam gelir içinde payı %21,5 tir. Tahsilat Edilen Toplam Gelir İçinde Payı Tahsilat Tutarı Tahsilat Oranı Belediyeler % 21, ,57 TL % 42,4 Merkezi Yönetim % 52, ,00 TL % 67,7 Ticaret ve Sanayi Odaları % 1, ,20 TL % 83,1 İl Özel İdareleri % 5, ,88 TL % 99,8 Faaliyet Gelirleri % 6, ,54 TL % 133,1 Önceki Yıllardan Devreden Alacaklar % 13, ,28 TL % 18,7 TOPLAM % ,47 TL % 37,35 11

12 12

13 13

14 14

15 Bu Fonksiyonda Yenilikçi Yönümüz: Bu maddede tanımlanan destek sağlama ve izleme fonksiyonu ile yürütülen rutin işlerin yanı sıra; Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok uluslararası-ulusal destek programlarından bölgenin yararlanmasını sağlamak üzere çalışmalar MARKA tarafından yürütülmektedir. 1 Türkiye nin Kalkınma Ajansları Uygulamasının Değerlendirilmesi Raporu, Devlet Denetleme Kurulu,

16 16

17 yenilik hizmetlerimiz sorumluluklarımız gündem çıkıs noktamız 17

18 18

19 3,33 Ortalama Puan MARKA nın hizmet ve faaliyetlerinden yeterince haberdarım 3,19 Ortalama Puan MARKA nın koordinasyon hizmetlerinin etkin olduğunu düşünüyorum 3,75 Ortalama Puan Ajans ile ortak yürütülen faaliyette MARKA etkin rol aldı. 4,05 Ortalama Puan MARKA nın Bölgemiz için önemli bir kurum olduğunu düşünüyorum 3,46 Ortalama Puan MARKA'nın faaliyetlerinden genel olarak memnunum Başarı Puanı (Ortalama) ,55 3,27 3,30 3,28 3,36 3,00 3,42 3,20 2,83 3,67 4,01 4,02 3,79 3,56 3,64 4,11 4,02 4,12 3,80 4,27 3,67 3,63 3,34 3,13 3,80 Kamu kurum ve kuruluşları Özel Sektör Üniversite, STK ve Meslek Örgütleri Yerel Yönetimler Diğer MARKA dan beklentileriniz nelerdir? Daha fazla mali destek sağlanması %16,6 Bölgenin kalkınmasını sağlayacak plan ve stratejiler geliştirilmesi %16,5 Bölgenin ulusal ve uluslararası kaynaklardan daha fazla yararlanmasının sağlanması %15,9 Kamu, özel sektör ve STK arasında işbirliğinin sağlanması %15,3 Katma değeri yüksek sektörlerin desteklenmesi %11,9 Turizm ve yatırım olanaklarının tanıtılması %10,1 Bölgeye yatırım çekilmesi %9,5 Diğer %4, MARKA ile kurumum arasında ortak bir faaliyet yürütüldü/ yürütülmekte/ yürütülmesi planlamaktadır. Evet %48 %52 Hayır MARKA nın Bölgemiz için önemli bir kurum olduğunu düşünüyorum Katılıyorum %41,5 %38,0 Kesinlikle Katılıyorum %12,4 Kararsızım %8,1 Diğer MARKA'nın faaliyetlerinden genel olarak memnunum %27,4 Kararsızım %16,2 Çok Memnunum Memnun Değilim %15,8 %36,8 Memnunum 19

20 MARKA aşağıdaki konu başlıklarında yeterli düzeydedir/ başarılıdır; Desteklerin bölge ihtiyaçlarına uygunluğu İlgili kişilere kolay ulaşım %54,7 Kurumsallık %68,4 %47,8 Paydaş İlişkileri Yönetimi %52,2 Çalışanların Yaklaşımı %60,7 Yenilikçilik %60,3 Tarafsızlık ve Adil Yaklaşım Şeffaflık %49,1 %53 Verimlilik %51,3 Bölgesel Stratejilerin Tespiti %52,1 Katılımcılık %54,3 Çözüm Odaklılık %58,1 %59 İşbirliğine Yatkınlık Mesleki Bilgi, Uzmanlık ve Deneyim %60,7 MARKA denilince aklıma ilk gelen kavram... 20

21 21

22 22

23 23

24 STRATEJİK SEÇİMLER ANALİZİ STRATEJİK MARKA nın Stratejik Planı nda belirlenen stratejiler SEÇİMLER Eski stratejiler uygunluk, kabul edilebilirlik ve uygunalabilirliğe göre değerlendirilmiştir. ANALİZİ Yeni planda geçmiş dönemden kalan stratejilerin yanı sıra yeni ve yenilenen stratejilere de yer verilmiştir. 24

25 Şekil 2. Stratejik Seçimler Analizinin Aşamaları Farklılık nasıl sağlanabilir Sürdürülmek tahminler istenen vizyon Problemin neresindeyiz ve hangi role sahibiz? Oyun sahamız Faaliyetler, düzenlemeler, modeller nelerdir? Başarımızı nasıl ölçeceğiz? Başarı göstergeleri Bireysel ve ekip olarak hangi yetenek ve becerilere sahibiz? Uygulama araçları 25

26 arastırma projecilik çözümler is yönetimi network ekip çalısması FAALİYET İSMİ Strateji 1.1. FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM Eksik yönleri bulunuyor, bazı düzenlemelere ihtiyaç var FAALİYET İLE İLGİLİ KARAR Geliştirme/ Konsolidasyon YENİ PLANDAKİSTRATEJİ Strateji A.... (Yeni bir strateji önerisi geliştirilir.) Strateji 1.2. Uygulamada herhangi bir sorun yok Devam Strateji (Eski plandaki strateji aynen kabul edilir. Strateji 1.3. Uygulanamıyor / Paydaş memnuniyetsizliği Geri Çekilme Yeni bir strateji önerisi bulunmamaktadır. Strateji 1.4. Strateji ile ilgili faaliyetler tamamlandı. Tamamlandı Stratejinin devam etmesine gerek bulunmamaktadır. 26

27 ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimi için kurumun uzun, orta ve kısa vadeli hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit etmek ve bu ihtiyaçları baz alarak eğitim planı oluşturmak, uygulamak Kurum içi iletişimi yazılı ve sözlü araçları etkin bir biçimde kullanarak geliştirmek Çalışanların misyon, vizyon, politika ve stratejilerle ilgili bilinç düzeyini arttırmak ve bu stratejilerin gerçekleştirilmesi için ekip ve bireysel olarak çalışanların katılımını sağlamak Stratejik hedefler ve süreçler doğrultusunda ekip hedeflerini belirlemek ve gerçekleşmesini takip edecek yöntemler geliştirmek, uygulamak ve sonucunu değerlendirmek KAYS doğrultusunda kurumsal performans göstergelerini diğer ajanslarla karşılaştırmak ve sonuçlarını raporlayarak kurum içinde paylaşmak ve iyileştirmek amaçlı diğer ajanslarla kıyaslama ziyaretleri yapmak Stratejik hedefler, süreçler ve bireysel gelişim doğrultusunda bireysel hedefleri belirlemek ve gerçekleşmesini takip ederek sonucunu değerlendirmek Özdeğerlendirme yapmak, sonuçlarını raporlayarak iyileştirmeleri planlayarak gerçekleştirmek ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi için hazırlıkları yürütmek, başvuru yapmak ve belgeyi almak Mükemmellikte yetkinlik sürecine başvurmak ve belgeyi almak FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM Strateji içeriği yeni dönem beklentilerini karşılamaktadır. Ancak daha stratejik ve özet bir tanımlamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Kurum içinde yazılı ve sözlü araçlar etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İletişimi güçlendirici yeni eylem/faaliyetlerle bu stratejinin tanımı genişletilmelidir. Kurumsal hedefler/vizyon çalışanlar tarafından benimsenmiştir. Bu stratejinin devam etmesine gerek duyulmamaktadır. Geçmiş plan uygulama döneminde bahsi geçen yöntemler ve yönergeler belirlenmiştir. Strateji hayata geçirilmiştir. Plan uygulama döneminde bahsi geçen faaliyet için yeterli bilgi edinilememiş ve strateji uygulanamamıştır. Yeni dönemde de aynı sıkıntıların devam etmesi beklenmektedir. Bireysel hedef ve bireysel performans sisteminin Ajansta uygulanabilirliği bulunmamaktadır. EFQM kapsamında yer alan özdeğerlendirme, sonuçların raporlanması ve iyileştirme planları gerçekleştirilmiş ve bu faaliyet tamamlanmıştır. ISO 9001:2008 belgesi alınmış ve bu faaliyet tamamlanmıştır. Mükemmellikte yetkinlik belgesi alınmış ve bu faaliyet tamamlanmıştır. İLGİLİ KARAR Geliştirme/ Konsolidasyon Geliştirme/ Konsolidasyon Geri Çekilme Tamamlandı - Geri Çekilme Geri Çekilme Tamamlandı - Tamamlandı - Tamamlandı - YENİ PLANDAKİSTRATEJİ Güçlü Kurumsal Yapı Stratejisi nde FA.1. Kişisel ve mesleki gelişimin planlı olarak desteklenmesi Güçlü Kurumsal Yapı Stratejisi nde FA.2. Kurum içi birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve çalışan motivasyonunun artırılması Yeni bir strateji önerisi bulunmamaktadır. Yeni bir strateji önerisi bulunmamaktadır. Yeni bir strateji önerisi bulunmamaktadır. 27

28 ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ Kalite Yönetim sistemini elektronik ortamda yürütmek için uygun yazılımı satın almak ve sisteme entegrasyonunu sağlayacak şekilde devreye almak Hizmet süreçlerimizi ve destek süreçlerimizi (dijital arşiv, kurum içi iletişim portalı, satın alma,insan kaynakları, elektronik belge yönetim sistemi ve e-imza v.s.) bilgi teknolojilerini kullanarak geliştirmek ISO Bilgi Yönetim Sistemi belgesi için hazırlıkları yürütmek, başvuru yapmak ve belgeyi almak Ajans web sayfasını kullanım ve erişimi kolaylaştıracak şekilde yeniden tasarlamak FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM İLGİLİ KARAR YENİ PLANDAKİSTRATEJİ QDMS sistemi satın alınmıştır. Tamamlandı - KAYS, EBYS, QDMS... vb. sistemlerin kurulumu yapılmış ve bu strateji tamamlanmıştır. Ajansın bilgi güvenliği sağlamasında KAYS yeterli durumdadır ve ilave faaliyetler/harcamalar yapılması gerekli görülmemiş/görülmeyecektir. Gelişen iletişim teknolojilerine adapte olmak ve Ajans faaliyetlerinin internet ortamında anlaşılırlığını sağlamak üzere web sitesi tasarımının güncellenmesi gerekecektir. Tamamlandı - Geri Çekilme Bina otomasyon sistemlerini geliştirmek İlgili faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Tamamlandı Afet ve acil durum eylem planlarını oluşturmak Afet ve acil durum eylem planı hazırlanmıştır & uygulanmaktadır. Devam Tamamlandı - Yeni bir strateji önerisi bulunmamaktadır. Güçlü Kurumsal Yapı Stratejisi nde FA.4. Ajans web sayfalarının kullanım ve erişimi kolaylaştıracak şekilde yenilenmesi ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM İLGİLİ KARAR YENİ PLANDAKİSTRATEJİ 2.1. Gelirlerimizi Arttırmak Bu hedefler Ajansın rutin işleyişine dairdir. Stratejik bir yol tanımlamamaktadır. Geri Çekilme Giderlerimizi Azaltmak Bu nedenle bu hedef yerine yeni bir stratejik hedef hazırlanma- sı tercih edilmiştir. Geri Çekilme - ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ Uygun yazılım satın alımı yapılarak paydaşlarla ilgili verilerin düzenli olarak güncellenmesini ve ortak kullanımını sağlamak Hizmet süreçleri (YDO, PUB, İDB) sonrası paydaş memnuniyetini ölçmek amacıyla anket uygulamak ve sonuçlarını değerlendirerek iyileştirmeler yapmak Paydaş ziyaretleri yapmak, sonuçlarını raporlamak ve sonuçlar doğrultusunda iyileştirmeler yapmak FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM İLGİLİ KARAR YENİ PLANDA- KİSTRATEJİ Paydaş veri tabanını geliştirmek için yazılım satın alımı gerçekleştirilmemiştir. Geri Çekilme - Yeni plan döneminde de benzer bir alıma ihtiyaç duyulma- maktadır. Paydaş memnuniyeti her yıl düzenlenen ve on-line olarak doldurulan Geri Çekilme - form aracılığıyla yapılmaktadır. Ajansta rutin haline gelen bu eylem bir strateji olarak tanımlanmamaktadır. Gerçekleştirilen her paydaş ziyaretinin raporu hazırlanmamaktadır. Geri Çekilme - 28

29 ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ Verileri sınıflandırmak ve mevcut verileri gözden geçirerek, güncellenmesi gereken ve/veya eksik olan verileri belirlemek Bölgede doğru, kullanılabilir ve işlenebilir verilere ulaşmak için ilgili kurumların doğru ve güvenilir veriler üretmesine yönelik çalışmalar yapmak FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM Bölge ile ilgili veriler düzenli olarak kontrol edilip güncellenmektedir. İLGİLİ KARAR Devam Devam Bölge envanterinin CBS ile sorgulanabilir hale gelmesini sağlamak Devam YENİ PLANDAKİSTRATEJİ 26 da 1 MARKA Stratejisi nde FA.1. Bölgesel göstergelerin takibinin yapılması ve mekansal verilerin güncellenmesi İstatistiki veri tedarik eden yerel,ulusal tüm kuruluşlardan eksik veya güncel verileri almak Toplanan veriyi doğru şekilde işleyerek depolamak ve her an analize ve erişime açık olmasını sağlamak için Coğrafi Bilgi Sistemi ne girmek ve istenen verileri kullanıma açma Verilerden sürekli, güncel, ekonometrik ve sosyal analizler yaparak, raporlar yayınlamak Bölge planlarının hazırlanmasında paydaş katılımını sağlayacak şekilde çalıştay ve toplantılar düzenlemek ve anket uygulamalarında bulunmak Söz konusu araştırma/raporlama çalışmalarına devam edilecektir. Eski plan döneminde plan katılımcı planlama yöntemlerine başvurarak hazırlanmıştır. Devam Devam Devam 26 da 1 MARKA Stratejisi nde FA.2. Bölgede öne çıkan alanlarda araştırmaların yapılması, stratejilerin belirlenmesi ve bu alanlarda koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi Tamamlandı Bölge Planı nı hazırlamak Bölge Planı hazırlanmıştır. Tamamlandı Onaylanmış Bölge Planı nın stratejik amaçları doğrultusunda özel eylem planları hazırlamak ve uygulamasını takip etmek Bölge Planının uygulanmasına yönelik daha hedef odaklı bir strateji tanımlanması gerekmektedir. Geliştirme/ Konsolidasyon 26 da 1 MARKA Stratejisi nde FA.4. Doğu Marmara Bölge Planı nın uygulanmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ yılına kadar bölgede AR-GE - yenilikçilik ve rekabet gücünü arttırmaya yönelik çalışmaları gerçekleştirmek yükselen sektörlerine yönelik stratejik çalışmalar yapmak ve yayınlamak yılları arasında bölgede lojistik merkezler oluşumunda koordinasyon faaliyetlerini yürütmek FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM Strateji genel bir tanımlamaya karşılık gelmekte ve uygulaması ölçülememektedir. Strateji genişletilmiş ve detaylandırılmıştır. İLGİLİ KARAR Geri Çekilme - Geliştirme/ Konsolidasyon Geliştirme/ Konsolidasyon YENİ PLANDAKİSTRATEJİ 26 da 1 MARKA Stratejisi nde FA.2. Bölgede öne çıkan alanlarda araştırmaların yapılması, stratejilerin belirlenmesi ve bu alanlarda koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 2. Bölgesel kalkınmada kilit öneme sahip özel yatırım bölgeleri için sorumlu kurumlar ile işbirliği yapmak 29

30 ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ Körfez deki ve Karadeniz deki limanları lojistik merkezi haline getirme koordinasyonu çalışmalarını yürütmek AB ve diğer uygun hibe programları için proje geliştirmek ve hayata geçirmek Bölgedeki turizm faaliyetlerini desteklemeye yönelik çalışmalar yapmak yılına kadar GPD vasıtasıyla bir veya birden fazla sektöre yönelik ARGE, test veya yenilikçilik merkezi kurmak FAALİYET İLE İLGİ- Lİ DURUM Strateji genişletilmiş ve detaylandırılmıştır. Stratejiye devam edilecektir. Stratejinin kapsamı genişletilmiş ve yenilenmiştir. Stratejinin kapsamı genişletilmiş ve yenilenmiştir yılına kadar mali destek programlarına çıkmak Tanımlama stratejik değildir. İLGİLİ KARAR YENİ PLANDAKİSTRATEJİ Geliştirme/ Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 2. Bölgesel kalkınmada kilit Konsolidasyon öneme sahip özel yatırım bölgeleri için sorumlu kurumlar ile işbirliği yapmak Devam Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 3. Bölgenin uluslararası fonlardan azami düzeyde yararlanmasını sağlamak Geliştirme/ Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 2. Bölgesel kalkınmada kilit Konsolidasyon öneme sahip özel yatırım bölgeleri için sorumlu kurumlar ile işbirliği yapmak Geliştirme/ 26 da 1 MARKA Stratejisi nde Öncelikli alanlarda bölgenin Konsolidasyon üretim ve hizmet altyapısının gelişmesine destek olacak büyük ölçekli projelerin desteklenmesi Geri Çekilme TD ve DFD yi bölge öncelikleri doğrultusunda özelleştirmek Strateji uygundur. Devam 26 da 1 MARKA Stratejisi nde FA.5. Bölgede faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurumların kapasite geliştirme&fizibilite çalışmalarının desteklenmesi Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasında nitelikli insan kaynağını artırıcı ve geliştirici özel projeler uygulamak Bölge KOBİ lerinin kurumsal kapasitelerini arttırıcı özel çalışmalar yapmak Bölge KOBİ lerinin ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik özel faaliyetler yapmak Bölgede yeni girişimcilerin artması ve mevcut girişimcilerin kapasitesinin artmasına yönelik uygulamalar yapmak Bölgenin ve bölge illerinin markalaşması ve tanıtımı konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapmak Strateji Ajans bütçesi ile uyumsuzdur. Kapsamı genişletilmiştir Strateji uygundur Eğitimler düzenlemek,yarışmalar gerçekleştirmek Yarışmaların gerçekleştirilmesi Ajans bütçesine uygun değildir Kurum ve kuruluşların kurumsal kapasite artışına yönelik Strateji uygundur. faaliyetler Girişim Sermayesi, Girişimcilik ve yenilikçilik konularında sürekli eğitimler düzenlemek Bölge kurumları- STK- firmaların AB projesi yazma kapasitesi arttırılması için eğitimler düzenlemek Geri Çekilme - Geliştirme/ Konsolidasyon Devam Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 1. Bölge kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlemek Strateji uygundur. Devam Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 4. Bölge yatırım olanaklarını ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak Geliştirme/ Konsolidasyon Devam Tek MARKA Stratejisi nde Hedef 1. Bölge kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlemek 30

31 ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM İLGİLİ KARAR Yatırımcılarla ile ilgili bilgileri toplamak (yatırımcı bilgi formu) Tanımlama stratejik değildir. Geri Çekilme Rapor/ bilgi notu üretmek Tanımlama stratejik değildir. Geri Çekilme - YENİ PLANDAKİ STRATEJİ Yatırımlara yönlendirme yapmak ve destek vermek Strateji uygundur Devam 26 da 1 MARKA da FA Coğrafi Bilgi Sistemi ni kullanarak yatırımcıların yatırım süreçlerini desteklemek Strateji uygundur Devam Tek MARKA da Hedef Ortak faaliyet gerçekleştirmek Tanımlama stratejik değildir. Geri Çekilme - ESKİ PLANDAKİ FAALİYET İSMİ FAALİYET İLE İLGİLİ DURUM İLGİLİ KARAR Fuarlara katılmak, işbirlikleri oluşturmak, iş ziyaretleri yapmak Tanımlama stratejik değildir. Geri Çekilme Ajanslar arası işbirliğini geliştirerek ortak projeler üretmek Tanımlama stratejik değildir. Geri Çekilme Sektörler bazında (otomotiv, bilişim, lojistik, vb) ortak politikalar üretilmesine yönelik çalışmalar yapmak Otomotiv, bilişim, lojistik sektörü için bölgelerarası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmek ve ortak proje üretilmesini sağlamak ve/veya üretilen projeleri takip etmek Tanımlamanın Bölgesel Yenilik Stratejisi uyarınca geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirme/ Konsolidasyon Başbakanlık ve TYDTA ile işbirliğinde yabancı yatırımcı sayısını arttırmak Tanımlama stratejik değildir. Geri Çekilme Merkezi kurumlar ile ulusal stratejilerde ajansa verilmiş eylemlerin yapılmasında işbirliği kurmak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ihtisas OSB lerin kurulması ve yaygınlaştırılması, OSB ler arasında işbirliği geliştirici özel çalışmalar yapmak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bilişim vadisi kurulması, koordinasyonu ve bölgenin hazırlanması konusunda özel çalışmalar yapmak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile kurulan ve kurulacak karayolu, otoyol ve demiryolu, liman ve liman yönetim modelleri geliştirmek Kalkınma Bakanlığı ile diğer ajanslarla ortak koordinasyon kapsamında yürütülecek faaliyetleri icra etmek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile kentsel gelişimin, dönüşümün planlanması ve yürütülmesi çalışmaları yapmak Kalkınma Bakanlığı tarafından AB ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde bölgemize tahsis edilecek fonların yönetimini yapmak Uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler gerçekleştirmek (işbirlikleri kurmak, heyet ziyaretleri, fuarlara katılım) AB projelerine ve diğer uygun uluslararası hibe programlarına başvuru yapmak ve/veya yapılması için yönlendirmelerde bulunmak Tanımlamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Tanımlamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Tanımlamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Tanımlamanın geliştirilmesi gerekmektedir. Geliştirme/ Konsolidasyon Geliştirme/ Konsolidasyon Geliştirme/ Konsolidasyon Geliştirme/ Konsolidasyon YENİ PLANDAKİ STRATEJİ Tek MARKA da Hedef 9. Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi nin uygulanmasına yönelik koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi Tek MARKA da Hedef 2. Bölgedeki Özel Yatırım Bölgeleri için işbirlikleri ve koordinasyon faaliyetleri yürütmek Tek MARKA da Hedef 3 Tek MARKA da Hedef 7 Tek MARKA da Hedef 3 31

32 32 PLAN KURGUSU

33 MARKA aşağıdaki konu başlıklarında yeterli düzeydedir/ başarılıdır; Desteklerin bölge ihtiyaçlarına uygunluğu %51,3 I TRATEJ 3 ANA S Paydaş İlişkileri Yönetimi %52,2 %60,7 %54,7 Çalışanların Yaklaşımı İlgili kişilere kolay ulaşım %68,4 STRATEJI Kurumsallık Bölgesel Stratejilerin Tespiti %52,1 Katılımcılık %60,3 %47,8 Yenilikçilik Tarafsızlık ve Adil Yaklaşım %49,1 Şeffaflık Çözüm Odaklılık %53 %59 %54,3 1. GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI n nda KA nın ın u ş n u R ul A pı Kur üze M sal ya ası ve m ü um nm lem sal gün iği kur ı sağla, bilgi iş kurum d n ı e edin mlılığı naklari yapı v e ası d y l a v de san ka ısı, ma atiğin orunm in tyap istem nın k al lite s yapı ka çlü gü %58,1 Verimlilik STRATEJI DA 1 MARKA İşbirliğine Yatkınlık Mesleki Bilgi, Uzmanlık ve Deneyim %60,7 MARKA denilince aklıma ilk gelen kavram... ttan zua rı ile rak v e n m çla aşa si A nı a ara farklıl tilme K R MA ygulamrisinde in üre n u içe rler gele Ajans değe 26 arka m MA meri RKA nın tabi o tanımlamnevzuat çerçevesldinuğu geçmişin an ve 6 yıllık Aja de de rutine ns mükemm faaliyedtlönüşen elliğin k erinde orunma sı STRATEJI 3. TEK MARKA 33

34 STRATEJI 1. GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI İş mükemmelliğine dayalı kurumsal yapının sürdürülebilirliğini sağlamak İNSAN KAYNAKLARI İnsan Kaynakları Vizyonumuz; MARKA, çalışanların mesleki gelişimlerini sürüdürebilecekleri, iş/sosyal hayatı dengeleyen çalışma ortamıyla 26 Ajans arasında lider ve yenilikçi olmaya devam edecektir. Hedef olarak seçilen vizyona ulaşılmasında ve tanımlanan stratejilerin hayata geçirilmesinde, MARKA nın başat kaynağı şüphesiz yetiştirdiği insan kaynağıdır. MARKA nın kurumsal performansının devamlılığının sağlanmasında ve yenilikçi vizyonuna erişmesinde insan kaynaklarının rolü tartışılmazdır. Bu noktadan hareketle, stratejik planlama çalışmaları kapsamında MARKA için bir insan kaynakları vizyonu belirlenmiş ve bu vizyona erişilmesi için atılması gereken adımlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. FA.1 Kişisel ve mesleki gelişimin planlı olarak desteklenmesi Hizmetiçi eğitimler listesi çıkarılması ve eğitimlerin piyasa çalışmasının yapılması Yıllık eğitim programları çıkarılması ve hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi Çalışanların yüksek lisans ve doktora yapmasının teşvik edilmesi Ajans dışı kurumlar tarafından düzenlenen ve personelin hizmet kalitesini artırıcı eğitimlere katılımın teşvik edilmesi Sorumlu Birim: Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi FA.2 Kurum içi birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve çalışan motivasyonunun artırılması Her ay kurum içi bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlenmesi Kurum çalışanlarına yönelik yılda 2 kez sosyal aktivite programı yapılması Çalışan memnuniyeti anketinin her yıl düzenlenmesi ve sonuçlarının kurum içinde paylaşılması Ajansta yeni çalışmaya başlayan personel için oryantasyon programı oluşturulması Sorumlu Birim: Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi 34

35 FA.3 BİLGİ-İŞLEM ALTYAPISI Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması Personelin ihtiyaç duyduğu yazılım ve donanım altyapısının sağlanması ve bu altyapının kullanım becerisinin gelişimine yönelik eğitimlerin düzenlenmesi Bilgi güvenliğinin sağlanması için gerekli yatırımların yapılması Sorumlu Birim: Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi FA.4 Ajans web sayfalarının kullanım ve erişimi kolaylaştıracak şekilde yenilenmesi Ajans web sayfalarının ve sosyal medya hesaplarının güncel tutulması Sorumlu Birim: Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi FA.5 FA.6 Ajans web sitesinin kullanıcı dostu erişim standartlarına sahip olacak şekilde yenilenmesi KURUMSAL PERFORMANS Kurumsal kalite&strateji belgelerinin devamlılığının sağlanması ISO 9001:2008 belgesinin gerekliliklerinin sağlanması, her yıl düzenli olarak iç tetkik yapılması ve dış tetkik yaptırılması Kurum için İletişim ve Tanıtım Stratejisi hazırlanması Sorumlu Birim: Kurumsal Yönetim ve Kalite Birimi Kurumsal performans takibinin sağlanması FA.7 Güçlü mali yapının sürdürülebilirliğinin ve planlı yönetiminin sağlanması MALİ YAPI Sahaya inilerek katkı payı ödeyen kurumlara ziyaretlerin gerçekleştirilmesi Yıllık Çalışma Programı ve Bütçe hazırlanması & düzeltmelerinin yapılması Harcama Programlarının çeyrek periyotlarla hazırlanması Aylık ve Yıllık Mali Raporlarının hazırlanması Sorumlu Birim: Muhasebe ve Ödeme Birimi FA.8 Kalkınma Kurulu nun etkinliğinin artırılması KALKINMA KURULU Kurul içinde üyelerin ilgi alanlarına göre tematik komitelerin oluşturulması Her bir tematik komite tarafından Yönetim Kurulu na sunulmak üzere birer koordinasyon faaliyeti içeren iş paketi fikrinin geliştirilmesi Kurul üyeleri ile İl İstişare Toplantılarının ikinci kez düzenlenmesi İç denetim sonuçlarının Olağan Kalkınma Kurulu toplantılarında paylaşılması Sorumlu Birim: İç Denetçi, Hukuk Müşavirliği ve Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 6 Aylık ve Yıllık İç Denetim Raporunun hazırlanması ve ilgili mercilere sunulması Yılın ilk yarısında kurumsal risklerin yenilenmesi, risklere yönelik birimler tarafından yürütülen eylemlerin yılın ikinci yarısında takibi ve risk takip raporunun hazırlanması Mevzuattan gelen diğer iç denetim ve dış denetim faaliyetlerinin yürütülmesi Yöneticiler arasında her ay düzenli takip toplantısı yapılması ve toplantı sonuçlarının ajans içinde paylaşılması Yönetim ve Kalkınma Kurulu toplantılarının mevzuata uyan dönemlerde düzenlenmesi ve sonuçlarının ajans içinde paylaşılması Sorumlu Birim: İç Denetçi ve Hukuk Müşavirliği Hayalimizdeki MARKA 35

36 STRATEJI DA 1 MARKA Rutin kalkınma ajansı faaliyetlerinde mükemmelliği korumak FA.1 Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Bölgesel göstergelerin takibinin yapılması ve mekansal verilerin güncellenmesi Birincil veri sahibi kurumlardan veri temin edilmesi ve CBS & MarkaStat veritabanlarının güncellenmesi Üçer aylık periyotlarla ekonomik görünüm raporu ve bölgesel göstergeler yıllığı hazırlanması Bölgenin 51 ilçesi için ilçe durum raporlarının hazırlanması & güncellenmesi FA.2 Öne çıkan alanlarda araştırmaların yapılması ve stratejilerin belirlenmesi Gemi inşa, süs bitkileri, otomotiv ve yan sanayi, plastik ve kauçuk sektörleri için araştırma raporlarının hazırlanması & yayınlanması & paylaşılması Makine, elektrikli makine, bankacılık ve finans, kağıt sektörleri, elektronik, demir- çelik için araştırma raporlarının hazırlanması & yayınlanması & paylaşılması Demir dışı metaller, kimya ve ilaç, orman ürünleri, lojistik, enerji, sektörleri için araştırma raporlarının hazırlanması & yayınlanması & paylaşılması FA.3 Bölgede sosyal sorunların yoğunlaştığı alanların tespit edilmesi ve bu alanlarda uyumun güçlendirilmesi 51 ilçede yöneticiler ile görüşmelerin yapılması ve 5 il için sosyal analiz çalışmalarının yürütülmesi FA.4 İl sosyal analiz çalışmalarının saha çalışmaları yapılarak ve konu odaklı derinleştirilmesi Doğu Marmara Bölge Planı'nın yaygınlaştırılması, yenilenmesi ve uygulamasının takibi Bölge Planı nın Türkçe ve İngilizce basım-yayın-tanıtım çalışmalarının yürütülmesi Bölge planı tanıtım materyallerinin, İller bazında Plan uygulama kılavuzlarının hazırlanması ve yaygınlaştırma toplantıları düzenlenmesi Operasyonel Programın hazırlanması ve web uygulamasının yaptırılması Kamu ve özel sektör yatırım bilgilerinin düzenli olarak takip edilmesi FA.5 Proje Uygulama Birimi Bölgede faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurumların kapasite geliştirme&fizibilite çalışmalarının desteklenmesi Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programları ile kapasite geliştirme ve fizibilite projelerinin desteklenmesi FA.6 Mali destek programlarının bölgesel kalkınma önceliklerini hayata geçirmek üzere bir araç olarak kullanılması ve alternatif destek mekanizmalarının tasarlanması Program tasarımı, ilanı ve değerlendirme aşamalarının tamamlanması 5 Yıllık Destek Programı Ana Eksen Planı'nın hazırlanması & Plan lansmanı FA.7 Faiz Desteği mekanizmasının uygulamaya geçirilmesi Bölgenin üretim ve hizmet altyapısının gelişmesine destek olacak büyük ölçekli projelerin desteklenmesi Her bir Güdümlü Proje Desteği için Ajans içinde kişilerin uzmanlığı ve birimi dikkate alınarak birer ekip oluşturulması Güdümlü Proje Desteklerinin Plan öncelikleri dikkate alınarak ilgili kurumlarla ortak bir şekilde tasarlanması & değerlendirilmesi FA.8 İzleme ve Değerlendirme Birimi Desteklenen projelerin uygulamasının izlenmesi ve yararlanıcıların proje uygulama kapasitelerinin artırılması Desteklenen kurumlara yönelik proje uygulama eğitimlerinin verilmesi ve uygulama dönemine dair bilgi dokümanları hazırlanması & yayınlanması Desteklenen her bir projeye en az 3 adet izleme ziyareti yapılması FA.9 Program ve proje ölçeğinde performans takibinin yapılması PTÇ'ler için ölçülebilir ve Programın değerlendirilmesine imkan veren program göstergeleri önerisinde bulunulması Tamamlanan mali destek programlarının etki değerlendirmesinin yapılması 36

37 FA.10 Yatırım Destek Ofisleri Yatırımcı ve girişimcilerin devlet destekleri hakkında bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi Girişimci ve yatırımcıların bilgilendirilmesi / yönlendirilmesi Devlet desteklerini tanıtıcı materyal hazırlanması & güncellenmesi Yerel otoritelere ve sivil örgütlere düzenli ziyaretler gerçekleştirilerek devlet destekleri hakkında bilgilendirme & takip yapılması FA.11 Özel sektöre bölgesel öncelikler çerçevesinde yatırım danışmanlığı yapılması Yatırımlara danışmanlık yapılması ve yatırımcılarla ilgili bilgilerin toplanması Yatırım Teşvik İşlemlerinin yürütülmesi Her il için yatırım ortamı raporlarının hazırlanması FA.12 Kamu ve özel sektör yatırımlarının takibi Kamu ve özel sektör yatırımları ile ilgili bilgi notu/sunum hazırlanması Kamu yatırımlarında koordinasyon faaliyeti yürütülmesi ve koordinasyon toplantılarına katılım sağlanması Kamu yatırımlarına yön veren ulusal/yerel politika ve stratejilerin takip edilmesi FA.13 Bölge yatırım avantajlarının etkin tanıtımının yapılması 5 il için Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejilerinin hazırlanması Her bir ilin investin sitelerinin güncel tutulması Yatırım olanaklarını tanıtıcı materyallerin hazırlanması ve yayınlanması alternatifler yatırımlar öncelikler plan hedefleri ihracat destekler 37

38 STRATEJI 3. TEK MARKA Marka değerler üretmek; 26 Ajans içinde farklılaşmak Hedef.1 Bölge kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlemek Takip eden yılın KASEM (Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi) Programı için talep toplanması ve Yıllık Eğitim Programının çıkarılması KASEM Programında yer alan eğitimlerin uygulanması ve etkisinin değerlendirilmesi Uygulamalı girişimcilik, proje hazırlama ve dış ticaret eğitimlerinin düzenli olarak yapılması ve eğitim sonrası değerlendirmelerin yapılması Yürütücü Birim: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi İlgili Birimler: Yatırım Destek Ofisleri Hedef.2 Bölgedeki Özel Yatırım Bölgeleri için işbirlikleri ve koordinasyon faaliyetleri yürütmek Kartepe, Kardüz ve Köroğlu turizm alanları için işbirliği çalışmalarının yürütülmesi Bilişim Vadisi ve MARTEK ile işbirliği çalışmalarının yürütülmesi Başta kuruluş aşamasındaki OSB ler olmak üzere; bölge OSB leri ile işbirliği çalışmalarının yürütülmesi Düzce Lojistik Merkez için potansiyel belirleme çalışması ve kuruluşu için gerekli hazırlık çalışmalarının yürütülmesi Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli organizasyon ve ortaklıkların düzenlenmesi TTO lar ve TGB lerin sanayi ile işbirliği yapmasında koordinasyon görevinin yürütülmesi Bölgesel kalkınmada kilit öneme sahip ulaşım projelerinde sorumlu kurumlar ile işbirliği yapılması, uzmanlık desteği sağlanması Yürütücü Birim: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi İlgili Birimler: Proje Uygulama Birimi & Yatırım Destek Ofisleri Hedef.3 Bölgenin uluslararası fonlardan azami düzeyde yararlanmasını sağlamak Destek programlarının çeşitli kanallardan duyurulması ve ilgililere tanıtılması Horizon2020, IPA vb. prestijli fonlara yönelik proje geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi Bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak proje sahibi bölge paydaşına uluslararası programlara proje yazımında danışmanlık yapılması Yürütücü Birim: Proje Uygulama Birimi İlgili Birimler: Tüm Ajans (uzmanlık ve iş yoğunluğuna göre) Hedef.4 Bölge yatırım olanaklarını ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak EMITT'e bölgesel katılımın organize edilmesi Fam Trip organizasyonu yapılması Çeşitli ulusal ve uluslararası fuar/konferans/organizasyona katılım sağlanması Yürütücü Birim: Yatırım Destek Ofisleri İlgili Birimler: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Hedef.5 Ajansın örnek uygulaması olan Yatırıma Uygun Arazi Bilgi Sistemini (YATBİS) geliştirmek ve yaygınlaştırmak İl Yatırım Komitelerinin kurulması ve sekreterya çalışmalarının yürütülmesi Yatırıma uygun parsellerin YATBİS e işlenmesi Sorgu ve sunum süreçlerinin hızlandırılması ve YATBİS kullanımının yaygınlaştırılması Yürütücü Birim: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi İlgili Birimler: Yatırım Destek Ofisleri Hedef.6 Mekansal planlama çalışmalarına işbirliğine gitmek ve uzmanlık desteği vermek Planlama desteği olan yerel yönetimlerin tespit edilmesi Yerel yönetimlere planlama desteği verilmesi Yürütücü Birim: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi İlgili Birimler: Yatırım Destek Ofisleri Hedef.7 Uluslararası kurum-kuruluşların gündemlerini takip ederek ortak çalışmalar & işbirliği yapmak Uluslararası kurum-kuruluşlarla geçmişte yapılan işbirliği protokollerinin aktive edilmesi ve yeni işbirliklerinin kurulması Uluslararası kurum-kuruluşların bölgemizin önceliklerine paralel alanlarda yürüttükleri organizasyonlara katılım sağlanması Yürütücü Birim: Yatırım Destek Ofisleri İlgili Birimler: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 38

39 Hedef.8 Kamu yatırımlarını izlemek ve yeni kamu yatırımı önerileri geliştirmek Kamu yatırımları takip sisteminin Kocaeli pilot ili için hazırlanması Kamu yatırımları takip sisteminin tüm bölge illeri için hazırlanması ve aktive edilmesi Bölge Planı öncelikleri dikkate alınarak yeni kamu yatırımı önerilerinin geliştirilmesi Diğer kurumlarca geliştirilen kamu yatırımı önerilerinin Bölge Planı öncelikleri dikkate alınarak değerlendirilmesi Yürütücü Birim: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi İlgili Birimler: Yatırım Destek Ofisleri Hedef.9 Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi (BYS)'nin uygulanmasına yönelik koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi BYS sektörleri için analizlerin yapılması ve yol haritalarının belirlenmesi BYS Danışma Kurulu ve Teknik Komiteleri ile yerinde ziyaret ve toplantı yapılması Bölgedeki yenilik odaklarının vizyon, stratejik plan ve yol haritalarının oluşturulması çalışmalarının desteklenmesi Yeni anahtar teknolojilerin değerlendirilmesi için raporlama çalışmalarının yürütülmesi İnovasyon yönetim danışmanlığı sektörünün geliştirilmesi için koordinasyon sağlanması ve destek olanaklarının geliştirilmesi Şemsiye kuruluşların ve odaların teknik kapasitelerinin arttırılması için ilgili kurumlara bilgilendirmeler yapılması Yürütücü Birim: Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi İlgili Birimler: Yatırım Destek Ofisleri yenilik kalkınma bürokrasi sosyal yapı vizyon idealler 39

40 STRATEJI 1. GÜÇLÜ KURUMSAL YAPI FA.1 Kişisel ve mesleki gelişimin planlı olarak desteklenmesi FA.2 Kurum içi birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ve çalışan motivasyonunun artırılması FA.3 Kurumun yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması FA.4 Ajans web sayfalarının kullanım ve erişimi kolaylaştıracak şekilde yenilenmesi FA.5 Kurumsal kalite belgesinin devamlılığının sağlanması FA.6 Kurumsal performans takibinin sağlanması FA.7 Güçlü mali yapının sürdürülebilirliğinin ve planlı yönetiminin sağlanması FA.8 Kalkınma Kurulu nun etkinliğinin artırılması STRATEJI DA 1 MARKA FA.1 Bölgesel göstergelerin takibinin yapılması ve mekansal verilerin güncellenmesi FA.2 Öne çıkan alanlarda araştırmaların yapılması ve stratejilerin belirlenmesi FA.3 Bölgede sosyal sorunların yoğunlaştığı alanların tespit edilmesi ve bu alanlarda uyumun güçlendirilmesi FA.4 Doğu Marmara Bölge Planı'nın yaygınlaştırılması, yenilenmesi ve uygulamasının takibi FA.5 Bölgede faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kurumların kapasite geliştirme&fizibilite çalışmalarının desteklenmesi Mali destek programlarının bölgesel kalkınma önceliklerini FA.6 hayata geçirmek üzere bir araç olarak kullanılması ve alternatif destek mekanizmalarının tasarlanması FA.7 Bölgenin üretim ve hizmet altyapısının gelişmesine destek olacak büyük ölçekli projelerin desteklenmesi FA.8 Desteklenen projelerin uygulamasının izlenmesi ve yararlanıcıların proje uygulama kapasitelerinin artırılması FA.9 Program ve proje ölçeğinde performans takibinin yapılması FA.10 Yatırımcı ve girişimcilerin devlet destekleri hakkında bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi FA.11 Özel sektöre bölgesel öncelikler çerçevesinde yatırım danışmanlığı yapılması FA.12 Kamu ve özel sektör yatırımlarının takibi FA.13 Bölge yatırım avantajlarının etkin tanıtımının yapılması STRATEJI 3. TEK MARKA Hedef.1 Hedef.2 Hedef.3 Hedef.4 Hedef.5 Hedef.6 Hedef.7 Hedef.8 Hedef.9 Bölge kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlemek Bölgedeki Özel Yatırım Bölgeleri için işbirlikleri ve koordinasyon faaliyetleri yürütmek Bölgenin uluslararası fonlardan azami düzeyde yararlanmasını sağlamak Bölge yatırım olanaklarını ulusal ve uluslararası arenada tanıtmak Ajansın örnek uygulaması olan Yatırıma Uygun Arazi Bilgi Sistemini (YATBİS) geliştirmek ve yaygınlaştırmak Mekansal planlama çalışmalarına işbirliğine gitmek ve uzmanlık desteği vermek Uluslararası kurum-kuruluşların gündemlerini takip ederek ortak çalışmalar & işbirliği yapmak Kamu yatırımlarını izlemek ve yeni kamu yatırımı önerileri geliştirmek Doğu Marmara Bölgesel Yenilik Stratejisi (BYS)'nin uygulanmasına yönelik koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesi İlgili İş Süreci PPKB İş Akış Şeması II - KASEM YDO İş Akış Şeması - Paydaş Eğitimleri Çalışma Programının İlgili Maddesi KASEM Eğitimleri Uygulamalı Girişimcilik ve Dış Ticaret Eğitimleri Bölge Planın İlgili Kararı ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi PPKB İş Akış Şeması II - Ulusal İşbirlikleri Süreci - Paydaş İlişkileri İpekyolu Turizm Koridoru Çalışmaları Rekabetçi Bölge Ekseni Geneli Avrupa Birliği Projeleri Teknik Yönetim ve Eş finansman Faaliyetleri ÖB.14. Destek Programlarından Yararlanma Düzeyinin ve Projecilik Kültürünün Geliştirilmesi YDO İş Akış Şeması - Yatırım Desteği 4.2. Bölge Tanıtım Faaliyetleri Rekabetçi Bölge Ekseni Geneli PPKB İş akış Şeması II - Coğrafi Bilgi Sistemi Bilgilendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri İşbirliği ve Koordinasyon Faaliyetleri Plan Geneli - - İlgili İş Süreci Çalışma Programının İlgili Maddesi 4.1. Yatırımcı Bilgilendirme ve Takip Faaliyetleri Plan Geneli 2.1. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri Bölge Planın İlgili Kararı KYKB İnsan Kaynakları İş Akış Şeması- Eğitim 1. Kurumsal Gelişim, Yönetim ve Tanıtım Faaliyetleri ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi PPKB İş Akış Şeması II - Ulusal İşbirlikleri Süreci - Paydaş İlişkileri 1. Kurumsal Gelişim, Yönetim ve Tanıtım Faaliyetleri KYKB Bilgi İşlem İş Akış Şeması -Sistem Kontrolleri KYKB Bilgi İşlem İş Akış Şeması -Sistem Kontrolleri 1.7. Taşınır Mal, Hizmet ve Lisans Alımları 1.9. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri 1.7. Taşınır Mal, Hizmet ve Lisans Alımları 1.9. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri Kurumsallaşma Faaliyetleri Muhasebe ve Ödeme Faaliyetleri - İlgili İş Süreci PPKB İş Akış Şeması II - Coğrafi Bilgi Sistemi PPKB İş Akış Şeması I - Araştırma PPKB İş Akış Şeması I - Araştırma PPKB İş Akış Şeması I - Bölgesel Planlama Proje Uygulama Birimi İş Akış Şeması Proje Uygulama Birimi İş Akış Şeması Proje Uygulama Birimi İş Akış Şeması - Güdümlü Proje Desteği İDB İş Akış Şeması - Sözleşme ve İlk izleme Ziyareti 1.5. Muhasebe ve Ödeme Faaliyetleri Çalışma Programının İlgili Maddesi 2.1. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri 2.1. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri 2.1. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri 2.1. Araştırma, Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri 3.2. Doğrudan Faaliyet Desteği 3.4. Teknik Destek Faaliyetleri 3.1. Mali Destek Programı Faaliyetleri 3.5. Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi ÖB.6. Öğrenen Organizasyon Anlayışının Benimsenmesi Plan Geneli Bölge Planın İlgili Kararı RB.1. Bölgede Öne Çıkan Alanlara Odaklanılması Plan Geneli Plan Geneli 3.3. Güdümlü Proje Desteği Plan Geneli 5. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri ÖB.14. Destek Programlarından Yararlanma Düzeyinin ve Projecilik Kültürünün Geliştirilmesi İDB İş Akış Şeması - Proje Ön İzleme, Nihai Kontrol ve Nihai Rapor 5. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri Plan Geneli YDO İş Akış Şeması - Yatırım Desteği, Ekonomi Bakanlığı Teşvik İşlemleri Belgelendirme YDO İş Akış Şeması - Yatırım Desteği, Ekonomi Bakanlığı Teşvik İşlemleri Belgelendirme 1.4. Kurumsallaşma Faaliyetleri 4.1. Yatırımcı Bilgilendirme ve Takip Faaliyetleri 4.1. Yatırımcı Bilgilendirme ve Takip Faaliyetleri 4.1. Yatırımcı Bilgilendirme ve Takip Faaliyetleri 4.2. Bölge Tanıtım Faaliyetleri Plan Geneli Plan Geneli Rekabetçi Bölge Ekseni Geneli Rekabetçi Bölge Ekseni Geneli RB.18. Yatırımların Kümelenme Stratejilerine Uygun ve Organize Bölgelere Yönlendirilmesi Rekabetçi Bölge Ekseni Geneli RB.17. Planlarla Uygun; Yatırıma Hazır Projeler Geliştirilmesi, Yatırıma Uygun Arazi Envanteri Oluşturulması ve Etkin, Organize Yatırım Promosyonu YB.2. Kentsel ve Kırsal Mekanın Nitelikli Bir Şekilde Düzenlenmesi Rekabetçi Bölge Ekseni Geneli 40

41 41

42 T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI MARKA BİLİNİRLİK ANKETİ / /201 Kurum Kuruluşunuzun statüsü nedir? Valilik Belediye Üniversite Kaymakamlık Bakanlık İl veya Bölge Müdürlüğü Ticaret ve Sanayi Odaları Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Birlik ve Kooperatifler Ziraaat Odaları ve Borsalar Sivil Toplum Kuruluşları (Diğer) Basın Diğer (Lütfen Belirtiniz) Sanayici ve İşadamları Derneği Esnaf ve Sanatkarlar Odası Meslek Örgütleri.. Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum MARKA nın hizmet ve faaliyetlerinden yeterince haberdarım. MARKA nın hizmet ve faaliyetlerine hangi kaynaklardan ulaşıyorsunuz? Sunduğu hizmet/ yaptığı faaliyetlerden Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Kurumun İnternet Sayfasından / Mail Gruplarından Broşür Reklam İlan Panoları Basın-Yayın Kuruluşları Aracılığıyla Diğer MARKA nın iletişim organları içerik ve kapsam olarak yeterlidir. Kurumun İnternet Sayfası Basın-Yayın Kuruluşları Aracılığıyla Mail Grupları Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Broşür Reklam İlan Panoları Diğer MARKA denilince aklıma ilk gelen kavram... (Uygun kavramı belirtiniz) MARKA ile kurum/kuruluşum arasında yürüttüğü ortak çalışmaları veya MARKA tarafından yürütülen koordinasyon hizmetlerinin etkin olduğunu düşünüyorum. MARKA nın Bölgemiz için önemli bir kurum olduğunu düşünüyorum. MARKA'nın faaliyetlerinden genel olarak memnunum. 42 MARKA aşağıdaki konu başlıklarında yeterli düzeydedir/ başarılıdır. Kurumsallık Katılımcılık Yenilikçilik

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2017 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) (01 31 ) Şekiller Listesi Şekil 2: Kurumsal Gelişim ve Yönetim Gantt Şeması... 2 Şekil 3: İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması... 3 Şekil 4: Planlama, Programlama ve

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 1 Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, KALKINMA AJANSLARI Düzey 2 bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, Uygulamacı değil destekleyici, koordinatör

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

2011 Yılı Çalışma Programı ( )

2011 Yılı Çalışma Programı ( ) 2011 Yılı Çalışma Programı ( ) KURUMSAL GELİŞİM, YÖNETİM ve TANITIM FAALİYETLERİ Başlık Ana Toplantılar Kurumsallaşma Taşınmaz Mal Gideri Taşınır Mal Alımı Hizmet Temini İnsan Kaynaklarına İlişkin ler

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ

MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ MARDİN YDO 2011 YILI 6 AYLIK FAALİYET BRİFİNGİ KURULUŞ 2 Temmuz 2010 tarihinde Devlet Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ ve Mardin Valisi Sayın Hasan DURUER tarafından resmi açılışı gerçekleştirilmiştir. Mardin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ

İZMİR KALKINMA AJANSI (İZKA) TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ İzmir Kalkınma Ajansı 2013 Kalkınma Ajansılarının teşkilat yapısı, görevleri ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuş olup, İZKA ile ilgili detaylı bilgilere

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Koordinatörlüğümüzün Amacı, Üniversite birimleri ile özel sektör, sanayi ve sivil toplum kuruluşları arasında; İşbirliği stratejileri ve politikaları belirlemek, belirlenen ihtiyaçlara

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz

İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 2010-2013 İzmir Bölge Planı Buca İlçe Bilgilendirme Toplantısına Hoşgeldiniz 13 Aralık 2010 İZKA PPKB Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları TR83 Bölgesi nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydaşın katılımı ile TR83 Bölgesi nde

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi 07 Mayıs 2015 Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Kalkınma Ajansları Destek Mekanizmaları Destek Programları Başvuru Koşulları Başvuru Değerlendirme

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Kamu Destekleri Dr. Sinan Tandoğan Girişim Destek Grubu TEYDEB TÜBİTAK TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri: TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar.

Kalkınma Ajansları. Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Kalkınma Ajansları Belli bir coğrafi alanın, sektörel ve genel kalkınma problemlerini belirleyip, bunların çözümüne yönelik olanakları saptar. Türkiye de Kalkınma Ajansları İlk Kalkınma Ajansı İzmir de

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi

KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi KARADENİZ HAVZASINDAKİ TURİZM GÜZERGAHLARI Projesi TR11C1.01-02/354 3.04.2015 Turizm Platformu Toplantısı/ EDİRNE Karadeniz Havzası Sınırötesi İşbirliği Programı Text PROJE ORTAKLARI ENPI Ortakları: Orta

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi 20 Kasım 2013 Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Türkiye de Kalkınma Ajansları Ajansların Kurumsal Yapısı Ajans Faaliyetleri Planlama Faaliyetleri

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

İNOVASYON YETKİNLİĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ

İNOVASYON YETKİNLİĞİ İHTİYAÇ ANALİZİ İNOVASYON YETKİNLİĞİ ANALİZİ A. GENEL BİLGİLER S.1. Firma Adı:... S.2. Firma Türü: Anonim Şirket Limited Şirket Komandit Şirket Kollektif Şirket Şahıs İşletmesi Diğer S3. Ana Faaliyet Alanı: S.4. Yan Faaliyet

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara

Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs Mart 2017, Ankara Başkent Üniversitesi, 9. ÜSİMP Ulusal Kongresi 17 Mayıs 17 7 Mart 17, Ankara İÇERİK Ankara Kalkınma Ajansı Onuncu Kalkınma Planı Bölge Planı 11-13 Bölge Planı 14-23 Ankara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlık

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI BÜTÇESİ T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 24 YILI BÜTÇESİ 0 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. BÜTÇE... 2 2.1. Gelir Bütçesi... 2 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar... 2 2.1.2. İl Özel İdarelerinden

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1

T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI (Tigris Development Agency) KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 KALKINMA KURULU TOPLANTISI KARAR TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 02/07/2013 TOPLANTI NO : 2013/1 Dicle Kalkınma Ajansı 2013 yılı 1 inci Olağan Kalkınma Kurulu, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara

Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü. 20 Şubat 2014, Ankara Dr. Derya Çağlar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 20 Şubat 2014, Ankara İçerik Ajans Kurumsal Yapısı ve Görevleri Ankara Bölge Planı 2014-2023 Mali ve Teknik Destekler Doğrudan Faaliyet Desteği Teknik

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı