GSYH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GSYH"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla) 5 TABLO 4: Ödemeler Dengesi 6 TABLO 5: Ödemeler Dengesine İlişkin Oranlar 7 TABLO 6: Kamu Kesimi Borçlanma Gereği (KKBG) 8 TABLO 7: Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamaları 9 TABLO 8: Merkezi Yönetim Bütçesi Dengesi 10 TABLO 9: Mahalli İdareler Gelir ve Harcamaları 11 TABLO 10: Döner Sermayeli Kuruluşlar Finansman Dengesi 12 TABLO 11: Sosyal Güvenlik Kuruluşları Gelir-Gider Dengesi 13 TABLO 12: İşsizlik Sigortası Fonu Gelir-Gider Dengesi 14 TABLO 13: Fon Kaynak ve Harcamaları 15 TABLO 14: Toplam İşletmeci KİT Finansman Dengesi (Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar Dahil) 16 TABLO 15: 233 Sayılı KHK Kapsamı İşletmeci KİT Finansman Dengesi 17 TABLO 16: 4046 Sayılı Kanun Kapsamı İşletmeci KİT Finansman Dengesi 18 TABLO 17: Sabit Sermaye Yatırımları 19 TABLO 18: Sektörler İtibariyle Toplam Sabit Sermaye Yatırımları(Cari Fiyatlarla) 20 TABLO 19: Sektörler İtibariyle Toplam Sabit SermayeYatırımları (1998 Fiyatlarıyla) 21 TABLO 20: Sektörler İtibariyle Kamu Sabit SermayeYatırımları (Cari Fiyatlarla) 22 TABLO 21: Sektörler İtibariyle Kamu Sabit SermayeYatırımları (1998 Fiyatlarıyla) 23 TABLO 22: Sektörler İtibariyle Özel Sabit Sermaye Yatırımları (Cari Fiyatlarla) 24 TABLO 23: Sektörler İtibariyle Özel Sabit SermayeYatırımları (1998 Fiyatlarıyla) 25 TABLO 24: Sektörler İtibariyle Sabit SermayeYatırımları TABLO 25: Sektörler İtibariyle Sabit SermayeYatırımları

3 TABLO: 1 MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLERDEKİ GELİŞMELER SEKTÖRLER (1) 2010(2) BÜYÜME HIZLARI (YÜZDE) TARIM SANAYİ HİZMETLER GSYH GSYH'NIN SEKTÖREL DAĞILIMI (3) TARIM SANAYİ HİZMETLER GSYH GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL.) GSYH (CARİ FİYATLARLA, MİLYON DOLAR) NÜFUS (YIL ORTASI, BİN KİŞİ) 70,256 71,079 71,897 72,698 FERT BAŞINA GSYH (CARİ FİYATLARLA, DOLAR) 9,221 10,285 8,456 8,821 GSYH DEFLATÖRÜ (YÜZDE ARTIŞ) TÜFE YIL SONU (YÜZDE ARTIŞ) (3) Cari Fiyatlarla, Yüzde

4 TABLO: 2 KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESİ (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (GSYH İçindeki Yüzde Paylar) (1) (2) (1) (2) GSYH 843, , ,678 1,028, NET MAL VE HİZMET İHRACATI 43,513 42,135 3,300 15, TOPLAM YURT İÇİ TALEP 886, , ,978 1,044, SABİT SERMAYE YATIRIMI 183, , , , KAMU 32,534 39,123 38,376 44, ÖZEL 150, , , , STOK DEĞİŞMESİ -2,961 18,524-11,508-7, KAMU 504 1,479 2, ÖZEL -3,465 17,045-14,050-6, TOPLAM YATIRIMLAR 180, , , , KAMU 33,038 40,602 40,919 44, ÖZEL 147, , , , TOPLAM TÜKETİM 706, , , , KAMU 83,231 95, , , ÖZEL 623, , , , KAYNAK: DPT.

5 TABLO: 3 KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESİ (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) (2) (3) (2) (3) GSYH 101, ,164 96,034 99, NET MAL VE HİZMET İHRACATI (1) 4,639 2,934 1,127 1, TOPLAM YURT İÇİ TALEP 105, ,097 97, , SABİT SERMAYE YATIRIMI 26,342 25,364 21,012 22, KAMU 4,248 4,570 4,589 5, ÖZEL 22,094 20,794 16,423 17, STOK DEĞİŞMESİ (1) ,552-1, KAMU ÖZEL ,776-1, TOPLAM YATIRIMLAR 26,207 25,549 19,460 21, KAMU 4,299 4,702 4,813 5, ÖZEL 21,908 20,847 14,647 16, TOPLAM TÜKETİM 79,687 79,548 77,701 79, KAMU 7,598 7,844 8,192 8, ÖZEL 72,089 71,705 69,509 71, KAYNAK: DPT (1) Yüzde değişimler GSYH büyümesine katkıları göstermektedir. (2) Gerçekleşme Tahmini. (3) Program

6 TABLO : 4 ÖDEMELER DENGESİ (milyon dolar) (1) (2) CARİ İŞLEMLER DENGESİ -38,219-41,689-11,000-18,000 I. DIŞ TİCARET DENGESİ -46,677-53,043-21,400-31,000 İHRACAT(FOB) (3) 114, , , ,700 İHRACAT(FOB) 107, ,028 98, ,500 BAVUL TİCARETİ 6,002 6,200 5,500 6,200 İTHALAT(FOB) -156, , , ,400 İTHALAT(CİF) -170, , , ,000 NAVLUN VE SİGORTA 9,960 10,997 7,500 8,700 PARASAL OLMAYAN ALTIN (NET) -4,354-1,365 2,250-2,500 LİMANLARDA SAĞLANAN MALLAR (NET) , II. HİZMETLER DENGESİ (NET) 13,323 17,513 17,250 19,200 TURİZM (NET) 15,227 18,445 17,250 18,300 GELİR 18,487 21,951 21,000 22,500 GİDER -3,260-3,506-3,750-4,200 III. GELİR DENGESİ (NET) -7,108-8,165-8,650-8,400 ÜCRET ÖDEMELERİ (NET) YATIRIM GELİRİ DENGESİ (NET) -7,038-8,090-8,550-8,250 DOĞRUDAN YATIRIMLAR (NET) -2,100-2,610-2,500-2,500 PORTFÖY YATIRIMLARI (NET) ,250 GELİR 4,118 4,495 3,500 4,500 GİDER -3,735-3,523-3,050-3,250 DİĞER YATIRIMLAR (NET) -5,321-6,452-6,500-7,000 FAİZ GELİRİ 2,158 2,022 2,000 2,100 FAİZ GİDERİ -7,479-8,474-8,500-9,100 UZUN VADE -6,785-7,832-7,820-8,400 MERKEZ BANKASI GENEL HÜKÜMET -1,720-1,474-1,259-1,400 BANKALAR -1,246-1,205-1,155-1,250 DİĞER -3,256-4,643-5,046-5,300 KISA VADE IV. CARİ TRANSFERLER 2,243 2,006 1,800 2,200 İŞÇİ GELİRLERİ 1,209 1, ,000 (3) Bavul Ticareti Dahil.

7 TABLO : 5 ÖDEMELER DENGESİNE İLİŞKİN ORANLAR (Yüzde) (1) (2) CARİ İŞLEMLER DENGESİ / GSYH FAİZ GİD. HARİÇ CARİ İŞL. DENGESİ / GSYH DIŞ TİCARET DENGESİ(3) / GSYH TOPLAM TİCARET HACMİ / GSYH İHRACAT / GSYH İHRACAT / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ İHRACAT / İTHALAT İTHALAT / GSYH İTHALAT / TOPLAM CARİ İŞLEM GİDERLERİ HİZMET GELİRLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ TURİZM GELİRLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GELİRLERİ GELİR DENGESİ GİDERLERİ / T. CARİ İŞLEMLER GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ / TOPLAM CARİ İŞLEM GİDERLERİ (3) Ödemeler dengesinde yer aldığı şekliyle

8 TABLO: 6 KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ (1) (2) (MİLYON TL) KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ ,391 60,844 42,717 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ 13,708 17,432 62,824 50,134 KİT -1, ,680-5,434 - İŞLETMECİ KİT -1, ,139-4,999 - ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ MAHALLİ İDARELER 3,848 6,018 2,754 2,764 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI İŞSİZLİK SİGORTASI FONU -6,986-7,647-3,092-4,043 FONLAR -7, BİLGİ İÇİN: - TOPLAM KAMU FAİZ ÖDEMELERİ 50,444 53,829 61,615 62,372 - TOPLAM KAMU ÖZELLEŞTİRME 11,795 8,185 4,291 10,404 - KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE -38,097-30,254 3,520-9,251 - IMF TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI 25,540 15,157-19,597-3,543 (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) KAMU KESİMİ BORÇLANMA GEREĞİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KİT İŞLETMECİ KİT ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ MAHALLİ İDARELER DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI İŞSİZLİK SİGORTASI FONU FONLAR BİLGİ İÇİN: - TOPLAM KAMU FAİZ ÖDEMELERİ TOPLAM KAMU ÖZELLEŞTİRME KKBG (FAİZ ÖDEMELERİ VE IMF TANIMLI KAMU KESİMİ FAİZ DIŞI Not: Eksi işaretler fazlayı göstermektedir. (3) Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır. (4) Artı işaretler fazlayı göstermektedir.

9 TABLO: 7 GENEL DEVLET TOPLAM GELİR VE HARCAMALARI (1) (2) (1) (2) (MİLYON TL) (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) VERGİLER 156, , , , VASITASIZ 47,143 55,706 55,104 59, VASITALI 104, , , , SERVET 4,730 5,398 5,578 7, VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 17,699 18,671 22,199 21, FAKTÖR GELİRLERİ 48,808 53,379 54,568 55, SOSYAL FONLAR 48,319 61,459 68,737 79, TOPLAM 271, , , , ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ 11,795 8,185 4,291 10, TOPLAM GELİR 283, , , , CARİ HARCAMALAR 126, , , , YATIRIM HARCAMALARI 26,747 32,363 30,130 33, SABİT SERMAYE 26,199 31,960 30,035 33, STOK DEĞİŞMESİ TRANSFER HARCAMALARI 131, , , , CARİ TRANSFERLER 126, , , , SERMAYE TRANSFERLERİ 5,014 6,609 7,373 6, TOPLAM HARCAMA 285, , , , FAİZ DIŞI HARCAMALAR TOPLAMI 235, , , , BORÇLANMA GEREĞİ 1,579 15,638 62,524 48, FAİZ ÖDEMELERİ HARİÇ BORÇLANMA GEREĞİ -47,861-37,180 1,786-13, FAİZ ÖDEMELERİ VE ÖZELLEŞTİRME GELİRLERİ HARİÇ BORÇLANMA GEREĞİ -36,067-28,995 6,077-2, Not: Merkezi yönetim bütçesi, mahalli idareler, döner sermayeler, işsizlik sigortası fonu, sosyal güvenlik kuruluşları ve fon hesaplarını kapsamaktadır. - Eksi işaretler fazlayı göstermektedir..

10 TABLO: 8 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE DENGESİ (Milyon TL) (Yüzde Artış) (Yüzde Dağılım) (GSYH'ya Oran, Yüzde) 2009 (1) 2010 (2) 2010 (2) 2009 (1) 2010 (2) 2009 (1) 2010 (2) HARCAMALAR 266, , Personel Giderleri 56,313 60, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 7,187 11, Mal ve Hizmet Alımları 27,386 25, Faiz Giderleri 55,500 56, Cari Transferler 92, , Sermaye Giderleri 18,662 18, Sermaye Transferleri 2,866 3, Borç Verme 6,480 6, Yedek Ödenekler 0 2, GELİRLER 203, , Genel Bütçe Gelirleri 197, , Vergi Gelirleri 163, , Vergi Dışı Gelirler 25,981 21, Sermaye Gelirleri 2,761 10, Alınan Bağış ve Yardımlar 4,923 4, Özel Bütçeli İdareler ve Düz. Den. Kurumlar Gelirleri 6,701 6, BÜTÇE DENGESİ -62,824-50, BİLGİ İÇİN - Faiz Dışı Harcamalar 211, , Faiz Dışı Bütçe Dengesi -7,324 6, IMF Tanımlı Faiz Dışı Bütçe Dengesi -20,838-8, Not: - Merkezi yönetim bütçesi; genel bütçeli, özel bütçeli ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar toplamından oluşmaktadır. - Düzenleyici ve denetleyici kurumların gelir fazlaları genel bütçe vergi dışı gelirlerinden düşülmüştür.

11 TABLO: 9 MAHALLİ İDARELER GELİR VE HARCAMALARI (1) (MİLYON TL) (GSYH'YA ORAN, YÜZDE) (2) (3) (2) (3) GELİRLER 26,851 30,447 31,531 37, VERGİLER 17,257 20,415 20,527 26, A. VASITASIZ 4,366 5,437 5,721 6, B. VASITALI 11,424 13,261 12,953 16, C. SERVET 1,467 1,717 1,854 3, VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 3,592 3,522 3,861 3, FAKTÖR GELİRLERİ 5,666 6,000 6,518 6, SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) HARCAMALAR 30,699 36,465 34,284 40, CARİ GİDERLER 16,946 20,692 20,920 24, YATIRIM HARCAMALARI 12,865 14,264 11,374 13, A.SABİT SERMAYE 12,869 14,264 11,368 13, B.STOK DEĞİŞİMİ CARİ TRANSFERLER 1,418 2,037 2,438 2, KAMULAŞTIRMA VE S.DEĞER ARTIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) GELİR-GİDER FARKI -3,848-6,018-2,754-2, Not: Mahalli İdare verileri Devlet Planlama Teşkilatı tarafından derlenmiştir. (1) Belediyeler, il özel idareleri, İller Bankası, belediyelerin oluşturdukları birlikler, su ve kanalizasyon idareleri ile doğalgaz ve toplu taşım işletmelerini kapsamaktadır. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

12 TABLO: 10 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR FİNANSMAN DENGESİ (1) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (2) (3) A. TOPLAM GELİRLER 18,799 22,241 23,024 25,817 I. İŞLETME GELİRLERİ 18,473 21,742 22,503 25, MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 15,817 18,103 18,746 21, DİĞER GELİRLER 2,656 3,639 3,757 3,991 II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR AMORTİSMANLAR KARŞILIKLAR III. BÜTÇE TRANSFERLERİ SERMAYE YARDIM - DİĞER IV. DİĞER GELİRLER B. TOPLAM GİDERLER 17,842 21,588 22,623 25,358 I. İŞLETME GİDERLERİ 16,314 20,364 21,171 23, MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ 7,219 9,707 10,275 11, DİĞER GİDERLER 9,096 10,657 10,896 12,276 - GENEL YÖNETİM GİD. 7,567 8,258 8,691 9,862 - DİĞER 1,528 2,400 2,206 2,414 II. YATIRIM HARCAMALARI III. STOK ARTIŞI IV. SABİT KIYMET ARTIŞI V. DOLAYSIZ VERGİLER VI. FONLARA TRANSFERLER VII. BORÇ VERME EKSİ GERİ ÖDEME C. GELİR-GİDER FARKI D. FİNANSMAN I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ II. İÇ BORÇLANMA (NET) III. DIŞ BORÇLANMA (NET) (1) Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlara ait döner sermayeler ile özel bütçeleri olan TRT, Milli Piyango İdaresi ve AOÇ'yi kapsamaktadır. (2) Gerçekleşme Tahmini (3) Program

13 TABLO: 11 SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞLARI GELİR-GİDER DENGESİ (1) (2) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) I-GELİRLER 54,591 64,682 72,225 83,622 -PRİM TAHSİLATLARI 45,092 56,146 56,680 66,037 II-GİDERLER 79,632 90, , ,398 -SİGORTA ÖDEMELERİ 52,736 59,647 68,229 76,203 -SAĞLIK GİDERLERİ (3) 20,045 25,404 28,990 32,842 -YATIRIM HARCAMALARI (4) III-GELİR-GİDER FARKI -25,041-25,902-30,955-31,776 IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ 25,824 25,850 30,955 31,776 -BÜTÇE TRANSFERLERİ (5) 33,063 35,133 53,792 57,694 V-FİNANSMAN AÇIĞI (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) I-GELİRLER PRİM TAHSİLATLARI II-GİDERLER SİGORTA ÖDEMELERİ SAĞLIK GİDERLERİ (3) YATIRIM HARCAMALARI (4) III-GELİR-GİDER FARKI IV-BÜTÇE TRANSFERLERİ BÜTÇE TRANSFERLERİ (5) V-FİNANSMAN AÇIĞI (3) Çalışan kamu görevlilerinin sağlık harcamalarının 2010 yılı başında SGK ya devredileceği, yeşil kart sahiplerinin sağlık harcamalarının ise program döneminde SGK ya devredilmeyeceği öngörülmüştür. (4) Türkiye İş Kurumunun sadece yatırım harcaması dahil olup gelir-gider farkının değişmemesi amacıyla toplam gelire yatırım bedeli kadar ekleme yapılmıştır. (5) Faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme dahil olup, 2009 yılından itibaren hizmet akdiyle çalışanlar için 5 puan prim indirimi ve özürlü primi indiriminden kaynaklanan transferler de dahil edilmiştir.

14 TABLO: 12 İŞSİZLİK SİGORTASI FONU GELİR-GİDER DENGESİ (1) (2) (1) (2) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) I-GELİRLER 7,390 9,587 9,382 9, PRİM GELİRLERİ 2,413 3,090 2,919 3, DEVLET KATKISI 814 1, , FAİZ GELİRLERİ 4,100 5,367 5,389 4, II-GİDERLER 404 1,940 6,290 5, SİGORTA GİDERLERİ , DİĞER GİDERLER 81 1,464 4,961 4, III-GELİR-GİDER FARKI 6,986 7,647 3,092 4, IV-TOPLAM FON VARLIĞI 30,712 38,359 41,451 45,

15 TABLO: 13 FON KAYNAK VE HARCAMALARI (1) (2) (1) (2) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (GSYH'YA ORANLAR, YÜZDE) KAYNAKLAR 9,594 3,807 3,705 4, VERGİ GELİRLERİ 3,125 3,541 3,521 3, VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER FAKTÖR GELİRLERİ (NET) CARİ TRANSFERLER (NET) SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) 5, HARCAMALAR 2,343 4,243 4,144 4, CARİ GİDERLER 1,405 2,125 2,121 2, FAKTÖR GİDERLERİ (NET) SABİT SERMAYE YATIRIMLARI CARİ TRANSFERLER (NET) ,588 1, SERMAYE TRANSFERLERİ (NET) 0 1, GELİR-GİDER FARKI 7, FİNANSMAN -7, DIŞ BORÇ KULLANIMI DIŞ BORÇ ÖDEMESİ İÇ BORÇ ALACAK İLİŞKİSİ (NET) -5, KASA - BANKA DEĞİŞİMİ -2,178 1,

16 TABLO : 14 - TOPLAM İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR DAHİL) (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (1) (2) A. TOPLAM GELİRLER 82, , , ,032 I. İŞLETME GELİRLERİ 75,568 94,783 91, , MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 67,325 85,169 84,636 93, DİĞER GELİRLER 8,243 9,614 7,353 7,047 II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 4,027 6,324 4,688 4, AMORTİSMANLAR 3,399 3,429 3,415 3, ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI KARŞILIKLAR 627 2,894 1, III. BÜTÇE VE FONLAR 2,895 5,104 6,512 5, BÜTÇE 2,895 5,104 6,512 5,745 -SERMAYE 2,177 3,851 4,136 3,524 -GÖREV ZARARI 700 1,234 2,356 2,200 -YARDIM VE DİĞER TRANSFERLER FONLAR IV. DİĞER GELİRLER B. TOPLAM GİDERLER 81, , , ,598 I. İŞLETME GİDERLERİ 75,241 97,574 89,866 96, MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ 57,557 77,708 73,319 80, DİĞER GİDERLER 17,684 19,865 16,547 15,100 II. YATIRIM HARCAMALARI 3,518 4,165 5,073 7,293 III. STOK ARTIŞI 226 2,244 2, IV. SABİT KIYMET ARTIŞI 1, V. DOLAYSIZ VERGİLER ,520 2,237 VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ , VII. DİĞER GİDERLER C. BORÇLANMA GEREĞİ 1, ,680 5,434 D. FİNANSMAN -1, ,680-5,434 I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ , II. İÇ BORÇLANMA (NET) ,086-2,359-9,869 III. DIŞ BORÇLANMA (NET) 312-1, ,220 Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır.

17 TABLO: SAYILI KHK KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (1) (2) A. TOPLAM GELİRLER 55,392 75,204 75,980 86,706 I. İŞLETME GELİRLERİ 49,819 66,301 66,370 77, MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 44,512 59,567 61,394 72, DİĞER GELİRLER 5,307 6,734 4,976 4,840 II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 2,991 5,307 3,911 3, AMORTİSMANLAR 2,737 2,886 3,028 3, ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI KARŞILIKLAR 254 2, III. BÜTÇE VE FONLAR 2,582 3,597 5,699 5, BÜTÇE 2,582 3,597 5,699 5,360 -SERMAYE 1,944 2,367 3,486 3,174 -GÖREV ZARARI 620 1,211 2,193 2,165 -YARDIM VE DİĞER TRANSFERLER FONLAR IV. DİĞER GELİRLER B. TOPLAM GİDERLER 53,889 74,592 74,841 81,707 I. İŞLETME GİDERLERİ 48,703 66,882 64,179 71, MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ 38,607 54,568 52,338 61, DİĞER GİDERLER 10,096 12,314 11,841 10,315 II. YATIRIM HARCAMALARI 2,547 3,002 4,188 6,710 III. STOK ARTIŞI 318 2,633 2, IV. SABİT KIYMET ARTIŞI 1, V. DOLAYSIZ VERGİLER ,520 2,084 VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ , VII. DİĞER GİDERLER C. BORÇLANMA GEREĞİ 1, ,139 4,999 D. FİNANSMAN -1, ,139-4,999 I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ , II. İÇ BORÇLANMA (NET) -1, ,746-9,292 III. DIŞ BORÇLANMA (NET) 315-1, ,060

18 TABLO : SAYILI KANUN KAPSAMI İŞLETMECİ KİT FİNANSMAN DENGESİ (CARİ FİYATLARLA, MİLYON TL) (1) (2) A. TOPLAM GELİRLER 27,098 31,006 27,209 24,327 I. İŞLETME GELİRLERİ 25,749 28,482 25,619 23, MAL VE HİZMET SATIŞ HASILATI 22,813 25,602 23,242 21, DİĞER GELİRLER 2,936 2,880 2,377 2,207 II. KURUM BÜNYESİNDE KALAN FONLAR 1,036 1, AMORTİSMANLAR ENFLASYON DÜZELTME KARI/ZARARI KARŞILIKLAR III. BÜTÇE VE FONLAR 313 1, BÜTÇE 313 1, SERMAYE 233 1, GÖREV ZARARI YARDIM VE DİĞER TRANSFERLER FONLAR IV. DİĞER GELİRLER B. TOPLAM GİDERLER 27,575 31,370 26,668 23,891 I. İŞLETME GİDERLERİ 26,538 30,692 25,687 24, MAL VE HİZMET SATIŞ MALİYETİ 18,950 23,141 20,981 19, DİĞER GİDERLER 7,588 7,552 4,706 4,785 II. YATIRIM HARCAMALARI 971 1, III. STOK ARTIŞI IV. SABİT KIYMET ARTIŞI V. DOLAYSIZ VERGİLER VI. TEMETTÜ ÖDEMELERİ VII. DİĞER GİDERLER C. BORÇLANMA GEREĞİ D. FİNANSMAN I. KASA BANKA DEĞİŞİMİ II. İÇ BORÇLANMA (NET) III. DIŞ BORÇLANMA (NET) Not: Yıllar itibarıyla özelleştirme kapsamındaki şirket sayısındaki değişime bağlı olarak değerler farklılaşmaktadır.

19 TABLO: 17 SABİT SERMAYE YATIRIMLARI Cari Fiyatlarla Yüzde 1998 Fiyatlarıyla Yüzde Milyon TL. Dağılım Milyon TL. Değişme (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) 1. MERKEZİ YÖNETİM 17,937 19, ,202 2, KİT 5,073 7, İŞLETMECİ 4,188 6, ÖZELLEŞTİRME İLLER BANKASI DÖNER SERMAYE SOSYAL GÜVENLİK KUR ARA TOPLAM 24,040 27, ,944 3, MAHALLİ İDARELER 11,068 13, ,347 1, TOPLAM KAMU 35,108 40, ,290 4, TOPLAM S.S. YATIRIMI 160, , ,012 22, TOPLAM KAMU (*) 38,376 44, ,589 5, ÖZEL 121, , ,423 17, KAYNAK:DPT (*) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.

20 TABLO: 18 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (TOPLAM) (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) (Yüzde Dağılım) (1) (2) (1) (2) (1) (2) TARIM 7,083 5,087 6, MADENCİLİK 3,246 3,358 4, İMALAT 71,058 53,679 60, ENERJİ 9,424 10,343 8, ULAŞTIRMA 43,341 39,123 44, TURİZM 12,309 9,560 11, KONUT 12,942 11,198 11, EĞİTİM 5,775 5,515 6, SAĞLIK 9,867 6,497 8, DİĞER HİZMETLER 16,770 15,838 18, TOPLAM 191, , , KAYNAK:DPT

21 TABLO: 19 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (TOPLAM) (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) (1) (2) (1) (2) TARIM MADENCİLİK İMALAT 9,855 7,421 7, ENERJİ 1,237 1,371 1, ULAŞTIRMA 5,764 5,205 5, TURİZM 1,577 1,194 1, KONUT 1,542 1,305 1, EĞİTİM SAĞLIK 1, , DİĞER HİZMETLER 2,236 2,111 2, TOPLAM 25,364 21,012 22, KAYNAK:DPT

22 TABLO: 20 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) (*) (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) (Yüzde Dağılım) (1) (2) (1) (2) (1) (2) TARIM 3,374 3,942 5, MADENCİLİK , İMALAT ENERJİ 3,598 3,517 3, ULAŞTIRMA 14,733 13,017 14, TURİZM KONUT EĞİTİM 3,863 4,338 5, SAĞLIK 2,179 2,204 2, DİĞER HİZMETLER 9,654 9,114 11, İKTİSADİ 2,387 2,839 3, SOSYAL 7,267 6,275 7, TOPLAM 39,123 38,376 44, KAYNAK:DPT (*) Merkezi Yönetim Bütçesi dengesinde personel harcamaları içinde yer alan yatırım işçiliği kamu yatırımlarına ilave edilmiştir.

23 TABLO: 21 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) (1) (2) (1) (2) TARIM MADENCİLİK İMALAT ENERJİ ULAŞTIRMA 1,666 1,517 1, TURİZM KONUT EĞİTİM SAĞLIK DİĞER HİZMETLER 1,255 1,209 1, İKTİSADİ SOSYAL TOPLAM 4,570 4,589 5, KAYNAK:DPT

24 TABLO: 22 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL) (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) (Yüzde Dağılım) (1) (2) (1) (2) (1) (2) TARIM 3,709 1,145 1, MADENCİLİK 2,600 2,376 2, İMALAT 70,700 53,188 59, ENERJİ 5,826 6,825 5, ULAŞTIRMA 28,608 26,106 30, TURİZM 12,161 9,352 10, KONUT 12,370 10,637 10, EĞİTİM 1,913 1,177 1, SAĞLIK 7,689 4,293 6, DİĞER HİZMETLER 7,116 6,724 7, TOPLAM 152, , , KAYNAK:DPT

25 TABLO: 23 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (ÖZEL) (1998 Fiyatlarıyla, Milyon TL.) (Yüzde Değişme) (1) (2) (1) (2) TARIM MADENCİLİK İMALAT 9,812 7,359 7, ENERJİ ULAŞTIRMA 4,098 3,688 4, TURİZM 1,560 1,170 1, KONUT 1,488 1,250 1, EĞİTİM SAĞLIK DİĞER HİZMETLER TOPLAM 20,794 16,423 17, KAYNAK:DPT

26 TABLO: 24 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (2009) (1) ( Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) MERKEZİ ÖZELLEŞ. İLLER DÖN. SER. ALT YÜZDE MAHALLİ TOPLAM YÜZDE SEKTÖRLER YÖNETİM (2) KİT KAPS. KUR. BANKASI + S.G.K. TOPLAM DAĞILIM İDARELER KAMU DAĞILIM TARIM 2, , , MADENCİLİK İMALAT ENERJİ 1,142 1, , , ULAŞTIRMA 5,511 1, , ,557 12, TURİZM KONUT EĞİTİM 3, , , SAĞLIK 1, , , DİĞER HİZMETLER 3, , ,534 8, İKTİSADİ 1, , , SOSYAL 1, , ,073 5, TOPLAM 17,937 4, , ,068 35, YÜZDE DAĞILIM YÜZDE DAĞILIM KAYNAK:DPT (2) Yatırım İşçiliği Hariçtir.

27 TABLO: 25 SEKTÖRLER İTİBARİYLE SABİT SERMAYE YATIRIMLARI (2010) (1) ( Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) MERKEZİ ÖZELLEŞ. İLLER DÖN. SER. ALT YÜZDE MAHALLİ TOPLAM YÜZDE SEKTÖRLER YÖNETİM (2) KİT KAPS. KUR. BANKASI + S.G.K. TOPLAM DAĞILIM İDARELER KAMU DAĞILIM TARIM 3, , , MADENCİLİK 104 1, , , İMALAT ENERJİ 1,374 1, , , ULAŞTIRMA 4,327 3, , ,452 13, TURİZM KONUT EĞİTİM 4, , , SAĞLIK 1, , , DİĞER HİZMETLER 4, , ,353 10, İKTİSADİ 2, , , SOSYAL 2, , ,788 7, TOPLAM 19,288 6, , ,162 40, YÜZDE DAĞILIM YÜZDE DAĞILIM KAYNAK:DPT (1) Program (2) Yatırım İşçiliği Hariçtir.

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler Kamu Kesimi: Yasama Merkezî Yönetim Genel Bütçeye Dahil Yürütme Yargı Kamu Kesimi Mahallî Yönetim Kamu İktisadî Teşebbüsleri Katma Bütçeli Vakıflar Gen. Müd. Karayolları Gen. Müd. DSİ Üniversiteler İKT442

Detaylı

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA

Detaylı

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 216 ŞUBAT ŞUBAT 216 215 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 216 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 215 YILI ŞUBAT AYINDA 4,5 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 216 YILI

Detaylı

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. ARALIK 2015 DÖNEMİ 2014 YILI ARALIK AYINDA 12 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI ARALIK AYINDA 17,2 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 2014 YILI ARALIK AYINDA 10,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 2015

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ KASIM yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 6,2 artarak 39.219 milyon TL, Bütçe giderleri % 16,8 artarak 35.618 milyon TL olmuştur. yılının ayında 6.423 milyon

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

MAYIS 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. MAYIS 215 DÖNEMİ 214 YILI MAYIS AYINDA 1,5 MİLYAR TL FAZLA VEREN BÜTÇE, 215 YILI MAYIS AYINDA 1,6 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 214 YILI MAYIS AYINDA 8,6 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MAYIS

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Maliye Bakanlığı 15/09/2014 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ AĞUSTOS yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 19,1 artarak 37.985 milyon TL, Bütçe giderleri % 8,6 azalarak 32.38 milyon TL olmuştur. yılının ayında 3.145 milyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Maliye Bakanlığı 15/08/2017 tarihinde 2017 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2017 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

HAZİRAN 2015 DÖNEMİ 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

HAZİRAN 2015 DÖNEMİ 2014 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. HAZİRAN 215 DÖNEMİ 214 YILI HAZİRAN AYINDA 613 MİLYON TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI HAZİRAN AYINDA 3,2 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 214 YILI HAZİRAN AYINDA 959 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU ARALIK 2014 Maliye Bakanlığı 15/01/2015 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU KASIM 2014 Maliye Bakanlığı 15/12/2014 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU EKİM 2016 Maliye Bakanlığı 15/11/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU MART 2017 Maliye Bakanlığı 17/04/2017 tarihinde 2017 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2017 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU KASIM 2016 Maliye Bakanlığı 15/12/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU HAZİRAN 2016 Maliye Bakanlığı 15/07/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014

Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 Değerlendirme Notu/6 03.12.2014 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ NE GETİRİYOR? Mahmut Esen 1 Sayamadığınız, ölçemediğiniz hesaplayamadığınız olayları tanıyamazsınız. Galileo Galilei ÖZET Merkezi Yönetim

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 63

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 63 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Haziran 2013, No: 63 Bu sayıda; -Mart ayı işsizlik verileri -Mayıs ayı bütçe gerçekleşmeleri değerlendirilmiştir. İşsizlik Mart Ayında Arttı Mart ayında işiz

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL Maliye Bakanlığı 15/1/ tarihinde yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri %,7 artarak 3.339

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU Mali İzleme Raporu İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU 2012 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydı ile kullanılabilir. MERKEZİ YÖNETİM 2012 YILI MAYIS

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 18 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: TEMEL EKONOMİK

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Ağustos) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ağustos) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Yıllıklandırılmış Ayrıntılı Sunum (Kasım Ekim 2016) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Ekim) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz)

Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum ( Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı Sunum ( Temmuz) İÇİNDEKİLER (*) 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Analitik Sunum (2015-2016 Temmuz) Ödemeler Dengesi Altıncı El Kitabı Aylık Ayrıntılı

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU Sayı : 3361 TC. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Tarih : 18/07/2008 Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 28 Aralık 2007 tarih ve 26740

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN)

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI (OCAK HAZİRAN) 2010 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mali (malihizmetler@izmir.bel.tr) Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 2010 mali yılı Gider Bütçesi 1.792.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 1.518.000.000,00

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2014 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE AYNİYAT ŞEFLİĞİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve 27449 sayılı mükerrer

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 211 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 691 sayılı 211 yılı Merkezi yönetim bütçe kanunu

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL 2013 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2012 YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI 2012 OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE

Detaylı

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ

İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02

Detaylı

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2016 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI 2016 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir bütçemiz 12 milyar 700 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI GİRİŞ 2017 yılı gelir bütçemiz 13 milyar 900 milyon olarak tahmin edilmiş, Finansmanın Ekonomik

Detaylı

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR

OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR OCAK-EYLÜL 2008 YEREL YÖNETİM KONSOLİDE BÜTÇE PERFORMANSI GERÇEKLEŞMELERİ: YEREL YÖNETİMLER MALİ PERFORMANSINDAKİ BOZULMA DEVAM ETMEKTEDİR Doç. Dr. H. Hakan YILMAZ Ocak 2009 I. YEREL YÖNETİMLERİN BÜTÇE

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI MALİ HİZMEER DAİRE BAŞKANLIĞI VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ Mali Hizmetler

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OCAK-MART DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2016 yılı gelir

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN 2015 YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TÜRKİYE EKONOMİSİNİN YILINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER: 1) REEL KESİM 1-a) Büyüme 1-b) Sanayi 1-c) İstihdam 2) FİNANSAL KESİM 2-a) Fiyatlar 2-b) Parasal Göstergeler 2-c) Finansal Yatırım Araçları

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER ARALIK 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 23 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 OCAK-MART DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Mali Hizmetler Bütçe

Detaylı

MaliİzlemeRaporu. İstikrar Enstitüsü. Ekim Kasım 2010. Bütçe Sonuçları. Merkezi Yönetim 2010 Yılı Ekim/Kasım Ayları Bütçe Sonuçlarına Kısa Bakış

MaliİzlemeRaporu. İstikrar Enstitüsü. Ekim Kasım 2010. Bütçe Sonuçları. Merkezi Yönetim 2010 Yılı Ekim/Kasım Ayları Bütçe Sonuçlarına Kısa Bakış MaliİzlemeRaporu İstikrar Enstitüsü Ekim Kasım 2010 Bütçe Sonuçları Merkezi Yönetim 2010 Yılı Ekim/Kasım Ayları Bütçe Sonuçlarına Kısa Bakış 2011 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU 2017 MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ

I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ I. GİDER-GELİR BİLGİLERİ 2014-2015-2016 YILI GİDER- GİDER GERÇEKLEME TABLOSU GİDER TAHMİN GİDER GERÇEKLEŞEN GİDER GERÇEKLEŞME ORANI GELİR TAMİN GELİR GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞME ORANI 2016 396.699.477,19

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi: 26 Mart 215 1 BORÇ GÖSTERGELERİ Borç Yönetiminde Gelinen Nokta

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 6 Mart 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 11 EKİM 2013 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ EYLÜL AYI GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL AYI BÜTÇE AÇIĞI 6,0 5,8 5,5 (Milyar

Detaylı

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI OCAK 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI OCAK 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI OCAK 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU YILDIRIM BELEDİYESİ OCAK 2017 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 yılı Ocak ayında 7 milyon 137 bin TL açık veren bütçe, 2017 yılı Ocak

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KASIM 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KASIM 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KASIM 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU YILDIRIM BELEDİYESİ EKİM 2017 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 yılı ayında 2 milyon 97 bin TL açık veren bütçe, 2017 yılı ayında 6

Detaylı

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG A.Ş. 2 0 0 8 7 6. H E SA P Y I L I YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SÜMER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ( KARAR ORGANI ) Karar Organındaki Kuruluştaki Görevi Görevli Bulunduğu Süre

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2016 11 SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2007 Yılı Ocak Ayı Bütçe Sonuçları

istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2007 Yılı Ocak Ayı Bütçe Sonuçları istikrar enstitüsü Mali İzleme Raporu - 2007 Yılı Ocak Ayı Bütçe Sonuçları 2007 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydıyla kullanılabilir. 2/23 I. 2007 Yılı Ocak Ayı Sonu Sonuçları

Detaylı

2015 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL)

2015 Harcama Programı Gider Listesi IV. Dönem (TL) 215 Harcama Programı Gider Listesi IV. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 4.., 2.621.256,87 28., 28., 4., 96., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları 1.1.1.1.3

Detaylı

2016 Harcama Programı Gider Listesi II. Dönem (TL)

2016 Harcama Programı Gider Listesi II. Dönem (TL) 216 Harcama Programı Gider Listesi II. (TL) Bütçe Tertibi 1.1.1.1.1 Bütçede Öngörülen Gerçekleşen Harcama Personel Ücretleri 3.65., 814.838,69 28., 28., 28., 84., 1.1.1.1.2 İhbar ve Kıdem Tazminatları

Detaylı

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2017 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU YILDIRIM BELEDİYESİ ŞUBAT 2017 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 yılı Şubat ayında 3 milyon 823 bin TL açık veren bütçe, 2017 yılı Şubat

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı