TG 2 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 2 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2015 ÖABT / TÜR TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 2 1. Konuşma becerisi gibi yazma becerisi de bir anlatma sürecidir. Her iki beceride de yani anlatma sürecinde anlatım belirli bir fikir etrafında, ana fikir etrafında geliştirilir ve yardımcı fikirlerle desteklenir. Yazılı ve sözlü anlatımlarda kurulan cümlelerin dilin kurallarına uygun olması gerekir. Anlatımın içeriğine uygun yol ve teknikler kullanılır. Ancak yazılı anlatımda, bulunulan ortama göre ifade tutumu geliştirme imkânı yoktur. Dolayısıyla doğru cevap I, II ve III tür. 4. Öğrencilerin okuduklarını; kalite, kıymet/ değer, tutarlılık, yanlılık, gerçeklik, doğruluk, yeterlilik gibi pek çok açıdan değerlendirdiği, okuma anlama türü sorgulayıcı anlamadır. Bu anlama türünde öğrenci yazarın amaç ve tutumunu, konuyu ortama göre değerlendirme şeklini, metnin dilini, metnin yapısını, metindeki bilgilerin kaynaklarını ve yazarın uzmanlığını da değerlendirebilir. Değerlendirme olması anlam inceliklerine dikkat etmeyi gerektirdiğinden A ve B seçenekleri, kişisel görüşlerle yorum yapılmadığı için D, eksik olan bir metnin tamamlanmamış olması sebebiyle E seçenekleri elenir. 7. Dinleyicinin yeterli zekâ olgunluğuna erişmiş ya da erişmemiş olması dinlemeyi etkilediğinden A, ilgi ve istek duyulan konuların daha iyi dinleniliyor olması ve dinlemeyi başlatan etmenlerden birisi olması sebebiyle B, dinlemenin belirli bir hedef doğrultusunda gerçekleştirilen bir etkinlik olması sebebiyle D, dinlemenin başarılı bir anlamlandırma süreci olabilmesi için ise dikkatin gerekli olmasından dolayı E seçenekleri dinlemeyi etkileyen bireysel faktörler olarak değerlendirilebilir. Ancak dinleyici istekli ve dikkatli de olsa gürültünün çok olduğu bir ortamda dinlemeyi gerçekleştiremeyebilir ki bu da ortamdan kaynaklıdır. 2. Selim Öğretmen in öğrencisinin, gerekçelerini dinledikten sonra öğrencisiyle konuşması ve onu aldığı karardan vazgeçirmiş olması öğrencilerini ikna ettiğini göstermektedir. Öğretmenin kendisini öğrencinin yerine koyması söz konusu olmadığı için A, öğrenci üretime sevk edilmediği için B, yönlendirme ile konuşma yaptırılmadığı için C, farklı görüşlerin olumlu veya olumsuz yönleri değerlendirilmediği için D seçenekleri elenir. 5. B deki Okuduğu metnin konusunu belirleyebiliyor mu?, C deki Ana fikri ve yardımcı fikirleri tespit edebiliyor mu?, D deki Anlatılanları kendi cümleleriyle özetleyebiliyor mu? ve E deki Metnin yazılma amacını belirleyebiliyor mu? sorularının cevabı ancak metin okunup anlaşıldıktan sonra verilebilir. Dolayısıyla bu seçenekler doğru cevap olamaz. Ancak A daki İlgi ve ihtiyaçlarına göre okuma metni seçebiliyor mu? sorusu okuma daha başlamadan sorulup cevaplanabilecek bir sorudur. Dolayısıyla A seçeneği okuma anlama sürecinin sonunda anlamayı ölçmeye yönelik sorulamaz. 8. Dinlediklerini/izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler. Dinlediklerine/ izlediklerine ilişkin sorular oluşturur. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. Dinlediklerinde/izlediklerinde yer alan öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Dinlediklerine/izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar. Bu kazanımlar görüldüğü üzere dinlenilenin anlamlandırılmasına ve anlamlandırılanın çözümlenmesine yöneliktir. Dolayısıyla doğru cevap A, B, C, E seçeneklerinden herhangi biri değil D seçeneğidir. 3. Konuşmasında nezaket kurallarını uyar. Olayları ve bilgileri sıraya koyarak anlatır. Konuşmasında sebep-sonuç ilişkileri kurar. Konuşmasında amaç-sonuç ilişkileri kurar. Konuşmacının yani öğrencinin konuşma kurallarına riayet ederek konuşması amacına hizmet eden kazanımlardır. Dolayısıyla doğru cevap A, B, C ve D seçeneklerinden herhangi biri değil E seçeneğidir. Bu kazanımların dışında dokuz kazanım daha vardır. Bu kazanımlar için İhtiyaç Türkçe ÖABT setinin dördüncü modülüne bakınız. 6. Okuduklarını kendi hayatıyla ve günlük hayatla karşılaştırır. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Okuduğu metne farklı başlıklar bulur. Metnin yazarı veya şairi hakkında bilgi edinir. Yukarıdaki kazanımlar okuduğu metni anlama ve çözümleme amacına hizmet eden kazanımlardır. Ancak Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. kazanımı söz varlığını zenginleştirme amacına aittir. Bu bilgilerden hareketle doğru cevabın A, C, D, E seçeneklerinden herhangi biri değil B seçeneği olduğu görülür. 9. Yaşına ve seviyesine uygun sanat ve bilim etkinliklerine; şiir, hikâye, masal dinletilerine dinleyici/izleyici olarak katılabilen; çok yönlü iletişim araçlarındaki yayınlardan ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olanlarını takip edebilen; kaset, CD, film vb. kaynaklardan kişisel arşiv oluşturabilen kişi etkili bir dinleyici ve izleyicidir. Bu kişi için, etkili dinleme ve izleme alışkanlığı kazanmış, denilebilir. Bu bilgilerden hareketle doğru cevabın A seçeneği olduğu görülecektir. 3

4 10. Yazılı anlatım türlerinin bazıları estetik kaygıyla üretilirken bazıları fayda amaçlı olarak üretilir. Fayda amaçlı ürünler genelde okuyucuyu bilgilendirirken estetik ürünler hoş vakit geçirmek için oluşturulur. Hikâye edici yazma yoluyla yazılmış bir metin estetik kaygıyla oluşturulmuş edebî metinler sınıfında yer alır. Ancak A, B, C ve E seçenekleri, düşünce odaklı estetik kaygıdan uzak bir şekilde oluşturulmuş metinler arasında yer alır. 13. Vurgu, kelimeler seslendirilirken bir hecesinin ya da kelimenin tamamının daha baskın olarak söylenmesidir. Durak, konuşma anında nefes almak için veya konuşmayı monotonluktan kurtarmak için konuşma anında verilen kısa aralardır. Ton, konuşmadaki kelime ve cümlelere göre sesin alçaltılıp yükseltilmesi, sertleşmesi ve incelmesi ile kazandığı anlam değerleridir. Akıcılık konuşmanın herhangi bir engele maruz kalmaksızın gerçekleştirilebilmesidir. Bükümlülük ise sesin musikisi olarak tanımlanabilen; sesin yüksek-alçak tonda, hızlı - yavaş, duraklamalı - duraklamasız, vurgulu - vurgusuz arasında değişerek konuşmanın monoton olmasını engelleyen dil unsurudur. 16. A seçeneğinde temel cümleciğe Belli olan ne? sorusu sorulduğunda alınacak cevap onunla tekrar konuşmanın bir şey değiştirmeyeceği olacaktır. Belli olma işini yapan bu yan cümlecik temel cümleciğin öznesi konumundadır. Ancak diğer seçeneklerdeki yan cümlecikler neyi sorusuna cevap veren ve yapılan işten etkilenen unsurlardır yani nesne konumundadır. Bu bilgilerden hareketle doğru cevabın B, C, D ve E seçeneklerinin biri değil A seçeneği olduğu söylenebilir. 11. Öğrencilerin gruplara ayrılmış olması ve her gruba farklı cümleler verilerek hikâyeye giriş yaptırılmış olması ve hikâye yazımı için öğrencilere ikişer dakika verilmesi ve bunun ilerledikçe artırılması yuvarlak masa yazarlığına işaret etmektedir. Yuvarlak masa yazarlığında metin son turda ilk öğrenciye döner, gerekirse ilk öğrenci hikâyeyi sonlandırır. Sürecin sonunda en beğenilen hikâye seçilir. Bu bilgilerden hareketle doğru cevabın B seçeneği olduğu görülecektir. 14. A seçeneğindeki dipnot (dip notu), B seçeneğindeki hücumbot (hücum botu), C seçeneğindeki dil bilim (dil bilimi), E seçeneğindeki otopark (oto parkı) sözcükleri tekil 3. kişi iyelik eki -ı ve -sı ekinin bazı tamlamalarda düşmesi ve bu hâliyle kalıcı isimler oluşturmasına örnek kullanımlardır. Ancak D seçeneğindeki buzdolabı sözcüğünde söz konusu -ı eki düşmemiştir. Dolayısıyla doğru cevap A, B, C ve E seçeneklerinden herhangi biri değil D seçeneğidir. 17. Çek dil bilimci Mathesius un girişimleriyle 1926 yılında kurulan; Karcevski, Troubetskoy ve Jakobson gibi önemli dil bilimcilerin katılımıyla büyüyen ve Troubetskoy tarafından ortaya atılan dil seslerinin incelenmesi esas alınarak çalışmalar yapan dil bilim okulu Prag okuludur. Bu okulu tanımlayan temel sözcük işlevselciliktir. Port-Royal okulunun öncüsü Scaliger dir. Kopenhag okulu Saussure ün ilkeleri ile oluşturulmuştur. İskenderiye okulu dile kurallar çerçevesinde yaklaşmıştır. Bu bilgilerden hareketle bakıldığında doğru cevabın D seçeneği olduğu görülecektir. 12. Anlayarak okuyabilmek için metnin konusunun, yapısının, ana düşüncesinin ve yardımcı düşüncelerin belirlenmesi gerekmektedir ancak hızlı okuma tekniklerinin belirlenmesine gerek yoktur. Soru kökünde anlayarak hızlı okuma denilmediği için hızlı okuma tekniklerine ihtiyaç duyulmaz. Hızlı okuma teknikleri anlamaya engel değildir, anlayarak okuma için kullanılması da şart değildir. Hızlı okuma anlamdan çok sürece yönelik bir eylemdir. 15. Sözcükler türlerine göre temelde isim, sıfat, zamir veya zarf olarak kullanılabilirler. Varlıkların tanımlamasını yapan sözcükler isim, isimleri niteleyen sözcükler sıfat, isimlerin yerini tutan sözcükler zamir ve fiilleri niteleyen sözcükler zarf olarak adlandırılır. A seçeneğindeki yapayalnız sözcüğü kalmak eylemini, B seçeneğindeki samimi sözcüğü davranmak eylemini, C seçeneğindeki koşarak sözcüğü geçti eylemini, E seçeneğindeki kaba sözcüğü konuşmak eylemini nitelemekte olduğu için zarf görevindedir. D seçeneğindeki savunmasız sözcüğü ise yan ismini nitelediği için sıfat görevindedir. 18. Bir dilin lehçelerini, şivelerini ve bu kollar içinde ortaya çıkan ağızları inceleyen bilim dalı diyalektolojidir. Semantik, dildeki anlam düzlemini inceleyen bilim dalıdır. Etimoloji, kısaca köken bilimi olarak tanımlanır ve sözcüklerin kökenini inceler. Gramer dili dil bilgisi kuralları çerçevesinde inceler. Sentaks ise öbek ve tümcelerin yapısını inceleyen bilim dalıdır. Dolayısıyla doğru cevap B, C, D ve E seçeneklerinden herhangi biri değil A seçeneğidir. 4

5 19. Metnin dış yapısındaki (biçim) bileşenlerin dil bilgisel ilişkileridir. Bu ilişkilerin ortaya çıkardığı tüm kullanımlar oluşturduğu kapsamdır. Metindeki bilgilerin belli birlik ve bütünlük içinde zihinde anlamsal olarak bir sıra yaratması, canlanması, metinde işlenen konu etrafında toplanmasıdır. Metin ve kullanılan ortam arasındaki uyumdur. Bir sözün nasıl söylediği kadar ne zaman ve hangi durumda söylendiği de oldukça önemlidir. Bir metnin önceki metinlerle ilişkili olması ve sonraki metinler için bir beklenti oluşturması durumudur. Bağdaşıklık Tutarlılık Duruma uygunluk Metinler arasılık Tablodaki kavramlar seçeneklerle eşleştirildiğinde D seçeneği dışarıda kalmaktadır. Açıklamalar arasında amaçlılık bulunmamaktadır. Amaçlılık metnin bir hedef doğrultusunda belli bir amaç için yazılmış olmasıdır. 21. Çocuk kitaplarının faydaları şunlardır: Çocukların hayal güçlerini zenginleştirir. Problem çözme becerilerini geliştirir. Soru sorabilme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir. Okuma alışkanlığı kazandırır. Kitaplar sayesinde kelime hazineleri genişler. Çevresinde olan ve gerçek hayata dair birçok şeyi anlamlandırmalarına yardımcı olur. Çocuk kitapları merak duygusunu kamçılar, çocukları okumaya teşvik eder. Dil gelişimine olumlu etkileri vardır. Çocuğun gelişimi için birçok yararı olan çocuk kitapları, yazarın hayatı hakkında bilgi vermez. 22. Çocuk Yüzlü Yazılar Mustafa Ruhi Şirin e Virgülün Başından Geçenler Ülkü Tamer e, Dondurmalı Sinema Oktay Akbal a, Yazıları Seven Ayı Fazıl Hüsnü Dağlarca ya ait Cumhuriyet Dönemi çocuk edebiyatı eserleridir. Yürekdede ile Padişah, Katıraslan, Ağaçkakanlar, Kuşların Dili adlı eserler Cahit Zarifoğlu na aittir. Muzaffer İzgü nün ise çocuk edebiyatı ürünü olarak nitelendirilen Ekmek Parası, Can Dayım, Uzay Dolmuşu Kalkıyor, Zıkkımın Kökü, Bülbül Düdük adlı eserleri vardır. 24. Soruda numaralandırılmış cümlelerde anlamları verilen kavramlar, eski Türk şiirinde geçen terimlerdir. I. cümledeki mani metinlerinde geçen ve ilahi anlamına gelen sözcük başik; II. cümledeki bulmaca, atasözü, türkü anlamlarında kullanılan sözcük takmak; III. cümledeki şiirin vezni olarak kullanılan sözcük kög ve IV. cümledeki Buda yı öven ilahi, şiir dizesi anlamlarında kullanılan sözcük padak kavramlarıyla eşleştirilebilmektedir. Şlok, Budist Uygurlar arasında büyük epik şiirlere verilen addır. Methiye özelliği taşır. 25. Atabetü l - Hakayık Hakaniye lehçesiyle (Doğu Türkçesi) yazılan manzum bir eserdir. 14 bab, 40 beyit ve 101 dörtlükten oluşur. Aruzun feûlün feûlün feûlün feûl kalıbıyla yazılmıştır. Eserin giriş bölümü beyitlerden oluşur ve gazel şeklinde kafiyelenmiştir, ana bölüm ise dörtlükler hâlinde yazılmış ve mâni şeklinde kafiyelenmiştir. Eserde Allah a, Peygambere, Dört Halife ye ve eserin sunulduğu Emir Dâd Sipahsalâr a övgüler bulunur. Bilginin faydası, cehaletin zararları, dünyanın geçiciliği, cömertlik, yumuşak huyluluk eserde işlenen konulardır. Parçadaki V. cümlede verilen özellik yy. da Kerderli Mahmut Bin Ali tarafından kaleme alınan Nehcü l-feradis e aittir. 20. Diller yapı bakımından sınıflandırıldıklarında üç gruba ayrılır. Bunlar; tek heceli (yalınlayan) diller, eklemeli (bitişken) diller, çekimli (bükümlü) dillerdir. Çin dili, Himalaya dili, Afrika dili, Endonezya dili, ayrıca Tibet dili ve Vietnam dili yalınlayan dillerdendir. Ancak Hint dili bir diğer tabirle Hintçe çekimli diller grubunda yer alır. Dolayısıyla doğru cevap A, C, D, E seçeneklerinden herhangi biri değil B seçeneğidir. 23. Parçada özellikleri verilen Howard Pyle e ait bu eser Robin Hood isimli eserdir. Robin Hood adlı kahraman eserde tam bir halk kahramanı olarak anlatılmıştır. Eser, 100 temel eser arasında yer almaktadır. Seçeneklerde verilen diğer eserlerin ise yazarları şu şekildedir: Peter Pan James Matthew Barrie Tom Sowyer Mark Twain Oliver Twist Charles Dickens Üç Silahşörler Alexandre Dumas 26. Hikâye anlatıcıları halk hikâyesine başlamadan önce hikâyenin başında manzum olarak fasıl adı verilen şiirler söyler. Fasıl bölümünde âşık ustalığını göstermek için saz eşliğinde aruz veya heceyle bir divanî söyler. Sonrasında döşeme adı verilen mensur tekerlemelerle hikâye başlatılır. Olaylar hikâyenin asıl bölümünde geçer. Hikâyenin sonunda olayların çözüldüğü, duanın okunduğu duvak kapama bölümüyle hikâye bitirilir. 5

6 27. Parçada anlatılan âşık, Sümmani dir. Âşık, Erzurum da doğmuştur. Hayalî sevgilisi Gülperi yi aramak için Azerbaycan, İran, Afganistan civarını dolaşmıştır. Hem hece hem de aruzu kullanan badeli âşıklardandır. Âşık Şenlik ile yaptıkları atışmaları çok meşhurdur. Şiirlerinde dinî - tasavvufi konulara da değinmiştir. 30. Recaizade Mahmut Ekrem, Tanzimat Dönemi sanatçıları arasında Türk edebiyatının Batılılaşması gerektiğine inanmış ve yeniliğin en önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Devrinde üstat olarak anılan Ekrem, geleneksel belagata karşılık döneminin Batılı sanat ve estetik ölçüleri içinde yazılmış yeni bir hitabet kitabı olan Talîm-i Edebiyyât ı kaleme almıştır. Bu kitap sanatçının yeni edebiyat görüşünü sistemleştirip yerleştirmede büyük rol oynamış ve uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuştur. 33. Parçada anlatılan Cumhuriyet Dönemi sanatçısı Mustafa Kutlu dur. Mustafa Kutlu son dönemin ünlü hikâye yazarlarındandır. Dergâh dergisinin yayın yönetmenliğini yapmıştır. Hikâyelerinde güçlü çevre tasvirleri vardır, değişen zamanın kültürde, siyasette, inançta yaptığı tahribatları, yozlaşan hayatı anlatır. Anadolu insanına yer verdiği hikâyelerinde samimi ve sade bir anlatım dikkat çeker. Bazı eserlerinde dinî uyanış imgesi karşımıza çıkar. Uzun Hikâye adlı eseri son dönemde sinemaya uyarlanmıştır. 28. Medhine meddâh olalım husrev-i hûban güzele Vasfına sözler bulalım dinleye yâran güzele Bu beyitte âşık edebiyatının aruz ölçüsüne dayalı nazım biçimlerinden satranç kullanılmıştır. Satranç yaygın olarak 19. yüzyılda kullanılan, müfteilün müfteilün müfteilün müfteilün kalıbıyla yazılan bir biçimdir. Musammat beyitlerden oluşur. Kendine has bir ezgisi vardır. Hece ölçüsünün kalıbına uygun yazılmıştır. 31. Cenap Şahabettin şiir, makale, sohbet, mektup, fıkra, gezi yazısı, piyes ve özlü söz türlerinde oldukça başarılı eserler ortaya koymuştur. Elhân-ı Şita, Yakazât-ı Leyliyye, Temâşâ-yı Leyâl, Temâşâ-yı Hazân, Tamat sanatçının şiirleridir, Evrak-ı Eyyâm, Nesr-i Harb, Nesr-i Sulh ise sanatçının deneme, makale, sohbet, eleştiri tarzında kaleme aldığı eserleridir. 34. Soruda verilen dizelerdeki ben sözcüğü ile yapılan söz sanatı tevriyedir. Tevriye, birden fazla gerçek anlamı olan sözcüğün yakın anlamını gösterip uzak anlamını kastetme sanatıdır. Bu sanatın aynısını A seçeneğindeki beyitte hem yalvarmak hem de para anlamına gelen yalvar sözcüğünde görebiliriz. Bu beyitte Baki güzellere yalvarmasıyla vefa bulacağı üzerine dikkat çekse de asıl kastettiği anlam güzellerin parayı gördükleri zaman vefalı olacaklarıdır. 29. Soruda verilen beyitler, Âşık Paşa nın 14. yüzyılda kaleme aldığı Gâribnâme adlı eserinde yer almaktadır. Gâribnâme, dinî - tasavvufi ögeler içeren didaktik bir eserdir. On bölümden oluşmaktadır ve her bir bölümde on destan yer almaktadır. Kusurlu kullanılan veznine karşın eser, dönemin Türkçe dil özelliklerini göstermesi bakımından oldukça önemlidir. Âşık Paşa, yüksek düzeyde Farsça bilmesine rağmen Gâribnâme sini Türkçe yazarak devrinin önemli Türkçecilerinden biri olarak anılmıştır. Gâribnâme dışında Fakrnâme ve Vasf-ı Hâl adlı eserleri de vardır. 32. Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur. Sinem, özüm ateş ile doludur. dizeleri Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarından Mehmet Emin Yurdakul a aittir. Sanatçının yalın, açık bir üslubu vardır. Hece ölçüsünü kullanmıştır. Konularını toplum dertlerinden, sosyal - epik hayat sahnelerinden alan uyarıcı, öğretici şiirler yazmıştır. Sanatçı döneminde yaygın düşünce hareketleri olan Türkçülük ve milliyetçilik hakkında önemli görüşlere sahiptir. Türkçe Şiirler adlı kitabı Türkçülük akımını hazırlayan edebî gelişmeler arasında yer alır. İslamcılık fikrinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi ise Mehmet Akif Ersoy dur. 35. Soruda verilen dizeler Ahmet Haşim in O Belde adlı şiirinden alınmıştır. Ahmet Haşim Türk edebiyatında empresyonizm (izlenimcilik) akımının en güçlü temsilcilerinden biridir. Empresyonizm akımı 19. yüzyılda Fransa da doğmuştur. Bu akıma göre dış dünya olduğu gibi değil, nesnelerin kişide yarattığı izlenimlere göre yansıtılır. Varlıklara sezgici ve idealist bir biçimde yaklaşılır. Sanat, sanat içindir. görüşü savunulur. Sanatçı sanatını icra ederken özgür hareket etmek istediği için ölçü ve uyak gibi unsurlar önemsenmez. Objektiflik, gözlem ve karamsarlık parnasizm akımına ait bir özelliktir. 6

7 36. Ey Nedîm ey bülbül-i şeydâ niçin hâmûşsun Sende evvel çok nevâlar güft u gûbar var idi Bu beyitte B seçeneğinde yer alan fâ ilâtün fâ ilâtün fâ ilâtün fâ ilün kalıbı kullanılmıştır. Türk edebiyatında en çok kullanılan kalıplardan biridir. 37. Encümen-i Şuara topluluğu 19. yüzyılda Osmanlının yenileşme döneminde klasik şiiri içinde bulunduğu durumdan kurtarmak üzere oluşturulmuştur. Bu topluluğun başında Hersekli Arif Hikmet yer almıştır. Leskofçalı Galip, Osman Şems, Enderunlu Vasıf, Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem gibi ünlü sanatçılar da Encümen-i Şuara toplantılarına katılmışlardır. Osmanzâde Tâib 18. yüzyılın ünlü sanatçılarındandır. Döneminde reis-i şairan olarak anılmıştır. 38. Parçada sözü edilen sanatçı Nefî, eseri ise Sihâm-ı Kaza dır. Sanatçı eski Türk edebiyatının en büyük kaside üstadıdır. Kasidede farklılık yaratarak nesib ve methiye bölümlerini kısaltmış, fahriye bölümünü uzatmıştır. Kimi kasidelerine ise doğrudan fahriye bölümüyle başlamıştır. Sivri diliyle ünlü olan Nefî, yeri geldiğinde babasını dahi hicvetmekten kaçınmamıştır. Sihâm-ı Kaza adlı eseri hicivlerini topladığı en ünlü eseridir. 39. Divan şiirinde gazelin her beytinin üstüne üçer mısra eklenerek elde edilen nazım şekline tahmis denir. Tahmislerde ilk beyte eklenen mısralar matla ile kafiyeli, diğer beyitlere eklenenler ise ise beytin ilk mısrası ile kafiyelidir. Eklenen mısraların tahmis edilen beyitlere anlam açısından uyması gerekir. 40. Beyitteki altı çizili bûy kelimesi sevgilinin kokusu manasında kullanılır. Sevgilinin kokusu da divan edebiyatında daima miske benzetilir. Onun kokusu ancak bâd-ı sabâ ile gelir. Özellikle sevgilinin saçları misk dolu bir pazar yeri gibi tasvir edilir. 41. Türkçe Dersi Öğretim Programı nda kazandırılmak istenilen beceriler şu şekilde sıralanmıştır: Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma, Problem çözme, Girişimcilik, Eleştirel düşünme, İletişim kurma, Bilgi teknolojilerini kullanma, Araştırma, Yaratıcı düşünme, Kişisel ve sosyal değerlere önem verme, Metinler arası okuma, Karar vermedir. Görüldüğü üzere sıralanan kazanımlar arasında şüphecilik yer almamaktadır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneğidir. 42. Türkçe dersinin yani Türkçe öğretiminin amaçlarından biri de öğrencinin dilinin zenginliğini fark etmesini ve bu zenginliği geliştirerek devam ettirmesini sağlamaktır. Bunun için yapılması gerekenlerden biri de Türkçenin yabancı dil etkilerinden korunmasıdır. Burada yabancı dil eğitimine karşı olmak söz konusu değil, yabancı dille eğitime ve yabancı dil hâkimiyetine karşı olma söz konusudur. Bu bilgiler ışığında ve öncüldeki ifadelerden hareketle parçaya bakıldığında Arzu Öğretmen in A daki Dil geleceğe bozulmadan aktarılmalıdır., B deki Öz benliği korumanın yolu dili korumaktan geçer., D deki Dil çevreyi tanımaya yardım eden araçtır., E deki Yabancı dil eğitimi ülkelerin kalkınması için şarttır. ifadelerini kullanmış olabilir. Ancak C deki Başka dillerden alınan sözcükler dile zenginlik katar. ifadesini kullanmış olamaz. 43. Türkçe Dersi Öğretim Programı nda sınıflara göre öğretilmesi gereken türler şu şekilde belirlenmiştir: 6. Sınıf şiir, hikâye, anı, masal, fabl, deneme, tiyatro, mektup 7. Sınıf şiir, hikâye, anı, deneme, tiyatro, sohbet (söyleşi), gezi yazısı, biyografi 8. Sınıf şiir, hikâye, anı, makale, roman, deneme, sohbet (söyleşi), eleştiri, destan Tablo incelendiğinde E seçeneğindeki destanın 6. sınıfta değil 8. sınıfta işlenmesi gereken türlerden olduğu görülecektir. 44. Ön hazırlık sürecinde önceki öğrenmeler yani ön bilgiler harekete geçirildiği için A, konuya giriş yapılmadan verilen bilgiler ya da gerçekleşen olaylar tahmin ettirildiği için B, süreçte varılması gereken hedefe ulaşabilmek için amaç belirlendiğinden C ve metne geçmeden metni tanımaya çalışma eylemi gerçekleştirildiğinden E seçenekleri gerçekleştirilir. Ancak D seçeneğindeki söz varlığını geliştirme ön hazırlık sürecinde değil, ders işlenirken ya da ders işlendikten sonra bilinmeyen kelimelerin açıklanması yoluyla gerçekleştirilir. Dolayısıyla doğru cevap A, B, C ve E seçeneklerinden herhangi biri değil D seçeneğidir. 7

8 45. Okulun ilk haftasında yani eğitimin başında öğrencilerin önceden edindiği bilgileri belirlemek için yapılan ölçmenin amacı hazır bulunuşluğu ölçmektir. Ölçme eğitim öğretim yapıldıktan sonra yapılsaydı süreci ya da sonucu veya ürünü kontrol etmek için yapılmış olabilirdi. Eğitim başında yapılmış olması sebebiyle A, B, D seçenekleri elenir. Öğrencinin ilgi düzeyini belirlemeye yönelik de yapılmamış olması sebebiyle doğru cevap C seçeneğidir. 48. Zihin haritaları sayesinde kalıcı öğrenmeler gerçekleştirilmesi kolaylaşır; çünkü zihin haritaları beyni ve yaratıcılığı geliştirir, hatırlama oranını artırır ve konular arasındaki detaylı ilişkilerin dahi fark edilmesini sağlar. Bu bilgilerden hareketle bütün cümleler zihin haritalarının yararları arasında gösterilebilir. Dolayısıyla doğru cevap A, B, C ve D seçenekleri değil E seçeneğidir. 50. Öğrencilere dair doğru ve çabuk bilgi edinilmesini sağlayan ve öğretmene sınıf içi tartışmalara katılım oranını belirleme, grup çalışmalarına katılım ve etkinlik oranını belirleme, etkinliklere, aktivitelere katılım anında, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kullanımını izleme imkânı sunan ölçme değerlendirme aracı gözlemlerdir. Doğru yanlış testlerinde öğrencinin verilen öncülün doğru ya da yanlış olduğunu belirlemesi; görüşmede belirli bir konu için kişilerle yapılan mülakat; öz değerlendirme de kişinin kendini ölçmesi ve yorumlaması; performans değerlendirmede öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre ödev verilip değerlendirilmesi söz konusudur. Bu açıklamadan hareketle doğru cevabın A, B, D ve E seçenekleri değil C seçeneği olduğu söylenebilir. 46. Birçok disiplinde olduğu gibi Türkçe öğretiminde de en sık kullanılan düz anlatım yani takrir yöntemidir. Bu yöntemde öğretmen belirli bir plan çerçevesinde konuları aktarır. Bu yöntem ilk çağlardan beri kullanılmaktadır. Öğretmen merkezlidir. Dolayısıyla doğru cevap takrir yöntemi yani A seçeneğidir. İki farklı görüşün kıyaslanması olmadığı için B, soru temelli bir yaklaşımla cevap aranması söz konusu olmadığı için C, göstermeye dayalı bir yol benimsenmediği için D ve parçalardan bütüne varılmadığı için E seçeneği elenir. 49. Öğrencilere dair doğru ve çabuk bilgi edinilmesini sağlayan; sınıf içi tartışmalara katılım oranını belirlemede, grup çalışmalarına katılım ve etkinlik oranını belirlemede, etkinliklere, aktivitelere katılım anında, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kullanımını izlemede kullanabilen ölçme değerlendirme aracı gözlemleme bir diğer ifadeyle gözlemdir. Bu araç doğrudan sınıf içinde uygulanabilir. Doğru - yanlış testleri öncüldeki bilgilerin teyit edilmesine; görüşme, belli bir konu hakkında ilgili kişi ile yapılan mülakata; öz değerlendirme, kişinin kendi kendini değerlendirmesine dayanır. Dolayısıyla doğru cevap A, B, D ve E seçeneklerinden herhangi bir değil C seçeneğidir. 47. Tarık Öğretmen in derste sınırsız düşündürmek istemesi ve bunun özgürce yapılmasını amaçlaması ve çok miktarda üretilen fikirlerden en güzelini seçecek olması beyin fırtınası tekniğine karşılık gelmektedir. Tartışmada bir konu hakkında iki farklı görüş vardır ve sınırsız düşünme ortamı olmadığından A, verilerden hareketle çıkarım yapma işleminde özgür düşünme olmayıp verilerin yönlendirmesi olduğundan C, sorun çözmede belli bir konu için çözüm önerisi sunulduğundan ve bu da sorun merkezi ile sınırlandığından D, rol oynamada düşünce üretimi olmaksızın taklit olmasından E seçenekleri elenir. 8

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı FİİLLER (Anlam-Kip-Kişi- Anlam

Detaylı

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ

2016 EYLÜL MUSTAFAKEMALPAŞA / BURSA T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ 2016 EYLÜL Dil ve Anlatım Uygulama Sınavı T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSLERİ UYGULAMA SINAVI YÖNERGESİ TÜRK DİLİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı ÖZELLİKLERİ ÖZELLİKLERİ

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI

..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÇERÇEVE PLANI SÜRE YÖNTEM- TEKNİKLER ETKİNLİKLER ARAÇ-GEREÇLER GEZİ-GÖZLEM- İNCELEME ATATÜRKÇÜLÜK ÖLÇME- DEĞERLENDİRME..OKULU ÖZEL EĞİTİM SINIF I. EĞİTİM-ÖĞRETİM YLILI HAFİF DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER; 5.6.7.8. SINIFLAR

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2 SINIFLANDIRILMASI

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati

haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati TÜRKÇE haftalık ders sayısı 7, yıllık toplam 126 ders saati GİRİŞ Üçüncü Sınıf Türkçe Dersi Plan ve Programı nın yapısı hedefler, genel hedefler, kategoriler, özel hedefler, kazanımlar, öğretim yöntemleri,

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM PROGRAMI Uzun Dönemli Amaç : İLK OKUMA-YAZMA Tümceyi sözcüklere ayırır. 1. Tümcenin kaç sözcüklü olduğunu söyler. 2. Tümcenin sözcüklerinin altlarını çizerek gösterir. 3. Tümce kartını sözcüklerinden keserek ayırır.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE

TÜRKÇE MODÜLÜ BİREYSEL EĞİTİM PLANI (TÜRKÇE DERSİ) (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE (1.ÜNİTE) GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE KISA DÖNEMLİ MATERYAL YÖNTEM- i doğru kullanır. 1 2 3 4 Söylenen sözcüğü tekrar eder. Gösterilen ve söylenen nesnenin adını söyler. Gösterilen nesnenin adını söyler. Resmi

Detaylı

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 6. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ C E N T R U L NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI E X A M I N A R E PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA LIMBA ŞI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ BACALAUREAT 2011 TIP PROGRAMĂ: PROFIL TEOLOGIC ŞI PEDAGOGIC Pagina 1 din 5

Detaylı

Ölçme Yöntemleri 1) Dilbilgisi ve dil bilimin temel kavramlarını tanır. 1,2 1,2

Ölçme Yöntemleri 1) Dilbilgisi ve dil bilimin temel kavramlarını tanır. 1,2 1,2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRK112 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI. 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-V ÇERÇEVE PROGRAMI 1. KURUMUN ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA 3. KURUCUNUN ADI :ARTI ÖZEL EĞİTİM

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI B İ R E Y V E T O P L U M EYLÜL EYLÜL 19-23 EYLÜL (1. Hafta) 1. TEMA 26-30 EYLÜL (2. Hafta) GÖRSEL GÖRSEL Dinleme kurallarını uygulama: 1 Dinlediğini anlama: 1, 3, Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3,

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

PLEVNE ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI KAZANIMLAR OKUMA DİNLEME KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ OKUMA KÜLTÜRÜ 28 Eylül -02 Ekim 05 13 Ekim 14 23 Ekim İSTİKLAL MARŞI Kütüphane (Şiir) Çocuk Kitaplığında Sabah Tartışması (Hikâye) 6 Saat 1. Okuma nı 1. Sesini ve beden dilini etkili 2. Akıcı biçimde okur.

Detaylı

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR)

KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) . İLKOKULU ÖZEL EĞİTİM SINIFI TÜRKÇE DERSİ KABA DEĞERLENDİRME ARACI KAZANIMLAR(KISA DÖNEMLİ AMAÇLAR) 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemek için hazırlık yapar. 2. Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 29 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ESKİ TÜRK EDEBİYATI I Ders No : 0020110003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları

Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Türk Dili I (TURK 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili I TURK 101 Güz 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÇORUM ADA ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III BİLİM GRUBU ÇERÇEVE PROGRAMI 1 1. KURUMUN ADI: Özel Çorum Ada Özel Öğretim Kursu 2. KURUMUN ADRESİ: : Yavruturna

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 10. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR 1. Edebiyat tarihinin incelediği konuları açıklar. 2. Edebî eserlerin yazıldığı dönemi temsil eden belge olma niteliğini sorgular 3. Uygarlık tarihiyle edebiyat

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

5. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 5. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ 3 4 5 Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin

Detaylı

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 15 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖBT İLKÖĞRETİM MTEMTİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 4. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ TEMALAR 1. TEMA: BİREY VE TOPLUM 2. TEMA: DEĞERLERİMİZ 3. TEMA: ATATÜRK 4. TEMA: ÜRETİM-TÜKETİM VE VERİMLİLİK 5. TEMA: SAĞLIK VE ÇEVRE 6. TEMA: YENİLİKLER VE GELİŞME 7. TEMA:

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ.

TURKCEDERSĠMĠZ.COM 2014-215EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TÜRKÇE DERSĠ 5. SINIF ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK PLANI KAZANIMLAR METİNLER ÖLÇME DEĞ. BİREY VE TOPLUM 15 26 EYLÜL (12 SAAT) PARA CÜZDANI (ÖYKÜLEYİCİ METİN) OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ 11. Kurallarını Uygulama 1. k için hazırlık 2. amacını belirler. 3. amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR

1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1: İLETİŞİM, DİLVE KÜLTÜR 15 1.1. Dilin Tanımı 16 1.1.1. Dil Tabii Bir Vasıtadır 17 1.1.2. Dil, Kendi Kanunları Olan Canlı Bir Varlıktır 17 1.1.3. Dil, Temeli Bilinmeyen Zamanlarda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DİNLER TARİHİ I İLH 313 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İleri Dilbilgisi Çalışmaları II BIS302 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIFLAR OCAK AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1.Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU

İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü İŞİTME YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN PERFORMANS BELİRLEME FORMU 2009 PROGRAMDA YER ALAN MODÜLLER VE SÜRELERİ Modülün

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu

Hafta Konu Ön Hazırlık Öğretme Metodu Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ-2 Ders No : 0010110014 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT TÜRKÇE SORU BANKASI.

ÖABT. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT TÜRKÇE SORU BANKASI. ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT TÜRKÇE SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Komisyon ÖABT TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI ISBN

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizlenmeye başlar. Çevresiyle

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir)

TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) TÜRKÇE 7. sınıf Haftalık ders sayısı 5, yıllık toplam 90 ders saati (öğrenim 18 haftada gerçekleşecektir) GİRİŞ Ana dili, bir toplumun en küçük birimi olan aile içerisinde filizeneye başlar. Çevresiyle

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TÜRKÇE DERSİ EĞİTİM PLANI Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Hazırlanan Öğrencinin; Adı: Soyadı: Doğum Tarihi: Yaşı: Öğrencinin Ailesine Ait Bilgiler: ADI- SOYADI BABA ANNE MESLEĞİ ADRES

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI EKİM 2 & 4 EKİM EKİM 1 4 412 EYLÜL 3 AY HAFTA SAAT 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KEPEZ İZMİRLİOĞULLARI ORTAOKULU 7. SINIF İNGİLİZCE DERS İŞLEME YOL HARİTASI UNITE 1 HEDEFLER KAZANIMLAR Okuduğu metnin konusunu

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK

4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK 4. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 02 OCAK 20 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem

Detaylı