Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular"

Transkript

1 Erasmus Öğrencilerinin Sıkça Sorduğu Sorular Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Güncelleme Tarihi

2 Programa dahil olan ülkeler hangileridir? Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine (AB) üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Türkiye ve Hırvatistan yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır. 2

3 Hangi ülkelere gidebilirim? Türkiye henüz üye olmadığı için hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirileceği ortak kurumun mutlaka AB üyesi olması gerekir. 3

4 Hangi üniversitelere gidebilirim? Yükseköğretim kurumları arasında gerçekleşecek hareketlilik faaliyetinin mutlaka bir kurumlar arası anlaşma kapsamında yapılması ve her iki tarafın da Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) (Erasmus University Charter, EUC) sahibi olması gerekir. Fakültemizin Kurumlar arası anlaşma sahibi olduğu üniversiteler ekte yer almaktadır. 4

5 Kurumlar arası anlaşmamızın olmadığı üniversitelere gitmek için ne yapmamız gerekir? Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerin, anlaşmalı olmadığımız bir üniversiteye gidebilmesi için gitmek istedikleri üniversitenin uluslararası ofisiyle yazışmaları mümkündür. Bu yazışmalar sonunda iki üniversite arasında anlaşma yapılırsa öğrenciler başarı sırası aranmaksızın o üniversiteye gönderilir. 5

6 Erasmus Programı ile yurtdışında öğrenim görmek için ne yapmam gerekir? Her yıl Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yurtdışına öğrenim için gidecek öğrencilerin seçilmesi amacıyla ilan verilmekte; İngilizce test sınavı ve İngilizce mülakat yapılarak Erasmus Öğrencileri seçilmektedir. İlanlar, üniversitemiz anasayfasında (www.aku.edu.tr) ve fakültemiz binasında bulunan Erasmus Panosundan yapılmaktadır. (Genellikle Aralık-Şubat ayları arasında yapılmaktadır.) 6

7 Erasmus Programı altında başka bir faaliyet var mı? Öğrenci Hareketliliği Öğrenciler, en az bir ve en fazla iki dönem olmak üzere yurtdışında öğrenim görebilirler. Yerleştirme (Staj) Hareketliliği Öğrenciler, yaz döneminde AB ye üye ülkelerden herhangi birinde üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlarda staj yapabilirler. 7

8 Erasmus Programı ile yurtdışında öğrenim görmek için ne zaman gidebilirim? Her yıl Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından yapılan sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler bir sonraki akademik yılın güz ya da bahar döneminde yurtdışında öğrenim görebilirler. Örneğin akademik yılında yapılan sınavı kazanarak Erasmus öğrencisi olmaya hak kazananlar, başarı sıralarına göre akademik yılı güz ve bahar döneminde gidebilir. 8

9 Erasmus Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Gerekli Asgari Şartlar Fakültemiz bünyesindeki bölümlerinden herhangi birinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvurabilir. Öğrencilerin akademik not ortalamasının en az 2.50/4 olmalıdır. (Bazı yıllar daha altında belirlenebiliyor.) İkinci ve üçüncü sınıf öğrencileri belirtilen sınava müracaat edebilmektedir. Birinci sınıf öğrencileri herhangi bir not ortalamasına sahip olmadığı; dördüncü sınıf öğrencileri ise mezun olacakları için belirtilen sınava müracaat edememektedir. 9

10 Yurtdışında öğrenim süresi ne kadardır? Öğrenciler aynı akademik yıl içerisinde olmak şartıyla en az bir ve en fazla iki akademik dönem için yurtdışında öğrenim görmek amacıyla gidebilmektedir. (Bu süre 3 ila 12 ay arasında bir süre olabilir. Öğrenciler genellikle bir akademik dönem için yurtdışında öğrenim görmek için gönderilmektedir. Öğrencilerin iki dönem gidebilmesi, başarılı olan tüm öğrencilerin hibeleri ödendikten sonra artakalan hibe olması durumunda mümkündür. 10

11 Başarı sırası neye göre belirleniyor? 2011/2012 Akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır: Akademik başarı düzeyi : %50 Dil Seviyesi : %50 Dil sınavında başarılı olan öğrenciler konuşma seviyesinin belirlenmesi için yabancı dil sözlü sınavına tabii tutulurlar, etkisi ise %25 dir. Bu oranlar Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından her dönem yeniden belirlenebilir. 11

12 Hangi ülkeye ne kadar hibe ödeniyor? Ülkeler Aylık hibe miktarı (Euro) İlave hafta hibe miktarı (Euro) Avusturya Belçika Bulgaristan Güney Kıbrıs Rum Kesimi Çek Cumhuriyeti Almanya Danimarka İspanya Finlandiya Fransa İngiltere Yunanistan Macaristan Ülkeler Aylık hibe miktarı(eu ro) İlave hafta hibe miktarı (Euro) İrlanda İtalya Litvanya Lüksemburg Letonya Malta Hollanda Polonya Portekiz Romanya İsveç Slovenya Slovak Cumhuriyeti

13 Hibe miktarları gittiğim ülkede bir öğrencinin geçimi için yeterli midir? Hibe miktarları, gideceğiniz ülkelerdeki geçiminizin (standart harcamalar göz önünde bulundurularak) en az 2/3 oranını karşılayacak şekilde verilmektedir. Doğu Avrupa ülkeleri için verilen hibe miktarı ise çoğu zaman geçiminizin tamamını karşılamaktadır. 13

14 Hibe miktarı öğrenim düzeyine göre farklılık gösteriyor mu? Tüm Erasmus öğrencileri aynı miktarda hibe almaktadır. Alınan hibe miktarı açısından önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri açısından bir farklılık yoktur. 14

15 Hibe ödemesi ne zaman yapılmaktadır? Erasmus öğrencileri, bütün prosedürleri tamamladıktan sonra yurtdışına çıkmadan önce almaları gereken hibenin %80 ine kadarını almaktadırlar. Geriye kalan %20 lik kısmı ise döndükten sonra almaktadır. 15

16 Başarısız olursam hibeyi geri ödemek zorunda mıyım? Yurtdışında aldığınız derslerin ECTS olarak en az üçte ikisinden başarılı olmalısınız. Eğer bu şartı sağlayamazsanız döndüğünüzde ödenecek hibenin bir kısmı ya da tamamı ödenmeyebilir. Ancak öğrenime devam etmeyen öğrenciler geri ödeme durumuyla karşı karşıya kalırlar. 16

17 Gittiğim üniversitede ne kadar ders almam gerekiyor? Erasmus öğrencileri gittikleri üniversitede toplam 30 ECTS ders almak zorundadır. Aldığı ders sayısı önemli değildir. 17

18 Yurtdışından döndüğümde aldığım derslerin sayılmama ihtimali var mı? Erasmus öğrencileri yurtdışına gitmeden önce kendi okulundaki dersleri ve gittiği üniversitede aldığı dersleri içeren Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) doldurmakta; bu belge bölüm öğretim üyelerinden onaylanmaktadır. Bir başka deyişle Erasmus öğrencileri, yurt dışına gitmeden önce yurtdışında aldığı derslerin buradaki derslerine sayılacağını garanti altına almaktadır. 18

19 Bazı derslerden kalırsam ne olacak? Bu durumda öğrencinin kaldığı derslerin ECTS toplamı dikkate alınmaktadır. Öğrencinin kaldığı toplam ECTS kadar dersi alması gerekir. Öğrencinin hangi dersleri alacağına dair karar Fakülte Yönetim Kurulunda, ilgili Bölüm Başkanlığının tavsiyesiyle alınmaktadır. 19

20 Not ortalamam nasıl etkilenir? Erasmus Öğrencilerinin yurtdışında aldıkları dersler, orijinal isim, kredi, kod ve notları ile birlikte transkriptlerinde yer alır! 20

21 Alttan derslerimi yurtdışında alabilir miyim? Erasmus öğrencileri alttan derslerini yurtdışında alamazlar. Yalnızca 4. sınıfta yurtdışında bulunacak öğrenciler okullarını bitirememe durumunda alttan derslerini alabilirler. 21

22 Yandal ve çift anadal yapanlar yurt dışında fazla ECTS alarak ilgili bölümün derslerine saydırabilirler mi? Erasmus öğrencileri, yandal ve çift anadal derslerini yurtdışında alamazlar. 22

23 Üstten ders alanlar yurt dışında fazla ECTS alarak ilgili derslerine saydırabilirler mi? Erasmus öğrencileri, yurtdışında 30 ECTS in üzerinde aldıkları dersleri bölüm başkanlığının kabul etmesi durumunda üstten derslerine saydırabilirler. 23

24 Gitmeden önce seçtiğim dersler açılmazsa ne yapmalıyım? Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve Tanınma Belgesinin (Recognition Sheet) ekinde bu durumlar için Değişiklik Formu bulunmaktadır. Eğer öğrenci gitmeden önce seçtiği dersleri herhangi bir nedenle alamazsa bu formaları doldurarak üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Birimine göndermek zorundadır. Bu değişiklikleri onaylatmayan Erasmus Öğrencileri döndüklerinde bazı dersleri alttan almak zorunda kalabilirler. 24

25 Seçtiği dersleri değiştiren öğrencilerin yapması gerekenler... Erasmus Programı kapsamında yurtdışında öğrenim görenlerin dikkatine... 1) Learning Agreement belgesinin ekinde bulanan formda (Changes to Original başlıklı) gerekli değişiklikleri belirtiniz. Ardından bulunduğunuz üniversitenin Uluslar arası Ofisine teslim ediniz. (Onlar bu belgeyi üniversitemizin Uluslararası İlişkiler Birimine posta aracılığıyla gönderecektir.) 2) Recognation Sheet belgesinin ekindeki formu (Changes in Recognition Sheet) değiştirdiğiniz derslere göre düzenlemelisiniz. Ardından bu belgenin bir çıktısını alarak imzaladıktan sonra taratın ve bölüm koordinatörünüzün adresine gönderiniz. (Bu belge, döndüğünüzde dönem derslerinizden muaf sayılabilmeniz için gereklidir ve sadece bizim üniversiteyi ilgilendirmektedir. Bu nedenle bulunduğunuz üniversitenin Uluslararası Ofisi bu belgeyi almak istemeyebilir.) Bu belgeler bölüm başkanlığınız ve Erasmus koordinatörleri tarafından imzalandıktan sonra posta aracılığıyla bulunduğunuz üniversitenin Uluslararası Ofisine gönderilecektir. Lütfen bu sürecin tamamlanıp tamamlanmadığını takip ediniz. 25

26 Polish, English gibi alan dışı dersleri seçebilir miyim? Fakültemizdeki bölüm başkanlıkları, gittiğiniz üniversitelerde derslerinizi değiştirmek zorunda kaldığınızda seçeceğiniz yeni derslerin de alan dersi olmasını istemektedir. Ancak gittiğiniz üniversitede İngilizce olarak açılan derslerin toplamı 30 ECTS'i bulmuyorsa uluslararası ilişkiler ofisinden İngilizce olarak açılan derslerin listesini resmi bir belge ile almanızı tavsiye olunur. Böylece Polish veya English gibi alan dışı dersleri almak zorunda kaldığınızı ispatlayabilirsiniz... 26

27 Ders değişikliği yaptığımda muaf olacağım ders kısmına hangi dersi yazacağım? Yurtdışına gitmeden önce doldurduğunuz "Recognition Sheet" belgesine bakın ve değiştirdiğiniz dersin karşısında hangi ders yer alıyorsa onu muaf sayılacağınız ders olarak yazın 27

28 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanmak istiyorum. Erasmus Programıyla yurt dışına gitmem bu amaca hizmet eder mi? Hedefi KPSS'den yüksek puan almak olanlar için Erasmus programı uygun bir tercih sayılmaz. Çünkü Avrupa Birliğine üye ülkelerde KPSS benzeri bir sınav bulunmamaktadır. Erasmus Programı ile gideceğiniz bazı üniversitelerde KPSS için faydalı olacağını düşündüğünüz derler bulunmayabilir. 28

29 Arkadaşımla aynı üniversiteye gidebilir miyim? Öğrencilerin hangi üniversiteye gideceğine Uluslararası İlişkiler Birimi karar vermektedir. Karar verirken öğrencilerin başarı sırası dikkate alınmaktadır. Bu nedenle benzer başarı sırasına sahip öğrenciler aynı üniversiteye gitme imkanına sahip olabilir. Ancak bu durumun düşük bir ihtimal olduğu gözden kaçırılmamalıdır. 29

30 Bölüm Koordinatörlerinin görevi nedir? Bölüm Koordinatörleri Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve Tanınma Belgesinin (Recognition Sheet) doldurulması konusunda Erasmus öğrencilerine danışmanlık yapmaktadır. Koordinatörler kendi bölümleriyle yeni anlaşmaların yapılmasına aracılık eder. 30

31 LLP/Erasmus-Sokrates Programı Bölüm Koordinatörleri Erasmus programı hakkında bilgi almak için bölüm koordinatörlerinize başvurunuz. Görüşmeye gelmeden önce bu panoyu ya da fakültemiz web sayfasında (iibf.aku.edu.tr) adresinde bulunan Erasmus Activities menüsünden Sıkça Sorulan Sorular sunusunu mutlaka inceleyiniz. Bölüm Erasmus Koordinatörü Maliye Yrd. Doç. Dr. İhsan Cemil Demir İşletme Yrd. Doç. Dr. Mahmut Elgün UTF Yrd. Doç. Dr. M. Emre Görgülü İktisat Arş. Grv. Murad Tiryakioğlu Kamu Yönetimi Arş. Grv. F. Duygu Bozkurt İşletme (İngilizce) Arş. Grv. Ender Baykut 31

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 AKADEMİK YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Sık Sorulan Sorular 1-Ne kadar süre ile staj yapabilirim? Staj hareketliliği faaliyet süresi ön lisans, lisans, yüksek lisans

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Mevlana Değişim Programı na Kimler Katılabilir? Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine, Türkiye deki bütün yükseköğretim kurumlarında (Mevlana

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE ve BİREYSEL FAALİYETLER 2013 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Yabancı dil muafiyet sınavı ne zaman yapılır ve başarı notu kaçtır? Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı Eylül ayı içerisinde akademik takvimde belirtilen günde yapılır. Muafiyet sınavı,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU

AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU AVRUPA DA HİBE DESTEKLİ STAJ DUYURUSU Erasmus+ Programı dâhilinde, Ankara Ticaret Odası Koordinatörlüğünde 12 Üniversitenin katılımıyla oluşan Yeni İş Tecrübeleri için Ankara Konsorsiyumu (YİTAK) Projesi,

Detaylı

1.GİRİŞ. 1.1. Farabi Kimdir?

1.GİRİŞ. 1.1. Farabi Kimdir? 1.GİRİŞ 1.1. Farabi Kimdir? Farabi, Türkistan ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ve DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Bu yönergenin amacı Erasmus ve diğer Değişim Programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. KAPSAM Madde 2. Yönergede belirtilen

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER 5 Rektörümüzden 6 Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi 17 Yönetmelikler & Yönergeler 18 Akademik Takvim 19 Ders Kaydı 19 Derse Devam Zorunluluğu 19 Not Sistemi

Detaylı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı ODTÜ Ögrenci El Kitabı 2012-2013 İçindekiler Rektörün Mesajı 1 Akademik Bilgiler Öğrenci Katkı Payları Burs ve Yardım Olanakları Yurtlar Bilgi İşlem Hizmetleri Kütüphane ve Kitaplık 2 9 11 13 16 22 ODTÜ

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLMA SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLMA SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUN OLMA SÜRECİNDE DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR Lütfen, akademik danışmanınıza ve öğrenci işlerine başvurmadan önce aşağıdaki kontrol listesini gözden geçiriniz ve açıklamaları

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1. ÖSYS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor? ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Detaylı