MobilSaha Servisi Taahhütnamesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MobilSaha Servisi Taahhütnamesi"

Transkript

1 MobilSaha Servisi Taahhütnamesi AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) sunduğu MobilSaha Servisi ( Servis ) nden yararlanabilmek amacıyla işbu MobilSaha Servisi Taahhütnamesi ( Taahhütname ) nde yer alan hüküm ve koşullara tam ve gereği gibi uyacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz: 1- MobilSaha Servisi, GSM teknolojileri kullanılarak şirketimiz adına kayıtlı faturalı / faturasız kurumsal hatları internet üzerinden GSM teknolojisinin elverdiği ölçüde izleme ve takip etme işlemlerinin gerçekleştirilmesini, internet üzerinden ilgili GSM hatlarına ait telefon numaralarına cep telefonunun WAP destekli olması durumunda WAP adresinden mesaj ve/veya cep telefonunun WAP destekli olup olmadığından bağımsız olarak kısa mesaj gönderilmesini, ilgili hat kullanıcısı tarafından ilgili mesajların/kısa mesajların görüntülenmesini sağlayan harita tabanlı bir servistir. İlgili hat kullanıcısı tarafından WAP sayfasına erişim olabilmesi için hat kullanıcısının kullandığı hattın GPRS kullanımına açık olması gerekmektedir. Hat kullanıcısının kullandığı cep telefonundan MobilSaha Servisi ne SMS gönderilebilmesi için kullanılan faturalı/faturasız hat(lar)ın SMS kullanımına açık hat olması gerekmektedir. 2- MobilSaha Servisi kapsamında, temel ürün aboneliğine sahip olmamız durumunda, MobilSaha Servisi ne tanımlanan hatların konum bilgilerini harita üzerinde görüntüleyebileceğimizi, MobilSaha Servis kullanımına tanımlı adımıza kayıtlı hatlara mesaj ve kısa mesaj gönderebileceğimizi, söz konusu mesajların, WAP destekleyen telefonlar tarafından ilgili hat kullanıcısı tarafından görüntülenebileceğini, bölge tanımlamalı ürün aboneliğine sahip olmamız durumunda ise yukarıdaki bilgilere ek olarak, tarafımızdan tanımlanacak bölge/bölgelere, bu bölge/bölgelere atadığımız çalışanların giriş ya da çıkış yaptıkları durumlarda talebimiz doğrultusunda, MobilSaha Servisi nin uyarı mesajı üreteceğini bildiğimizi kabul ederiz. MobilSaha Servisi aboneliğine ilişkin tercihimiz bu Taahhütname nin 15. maddesinde belirtilecektir. İşbu Taahhütname yi imzalamamızı müteakip MobilSaha Servisi nden yararlanma amacımız ve MobilSaha Servisi ni kullanımımız bu maddede belirtilen hususlar ile sınırlı olup, MobilSaha Servisi kapsamında edindiğimiz bilgiler şirketimiz/şirketimiz yetkilileri tarafından başka herhangi bir amaçla kullanılmayacaktır. 3- MobilSaha Servisi nden yararlanabilmek için işbu Taahhütname geçerlilik süresince faturalı AVEA kurumsal aboneliğimiz olacaktır. MobilSaha Servisi kapsamında kullanılacak GSM hatlarının tümü şirketimize tahsis edilmiş olan hatlardan olacaktır. 4- MobilSaha Servisi kapsamında kullanılmasını talep ettiğimiz şirketimiz adına kayıtlı GSM hatlarına ait numaralar işbu Taahhütname EK1 inde sunulmaktadır. 5- Söz konusu GSM hatları kullanıcılarının kullandıkları hatların MobilSaha Servisi kapsamına alınmasına muvafakat ettiklerine dair imzalayacak(lar)ı Muvafakatname(ler) işbu Taahhütname EK2 sinde sunulmaktadır. Muvafakatname(ler)in hatların kullanıcılarına imzalattırılması ve

2 muvafakatname(ler)i imzalayan kişi(ler)in hat(lar)ı kullanan kişi(ler) olmasını sağlama yükümlülüğü şirketimize ait olup, çalışanların muvafakatname imzalamadıkları/muvafakatnamede yer alan imzaların kendilerine ait olmadığı ve benzeri iddialarının muhatabı ve sorumlusu şirketimiz olacaktır. Kullanıcılardan söz konusu muvafakatlerin alınması Telekomünikasyon mevzuatı uyarıncadır. Hatların kullanıcılarının değişmesi durumunda halen söz konusu hat(lar)ın MobilSaha Servisi kapsamında kullanılmasını talep ediyor isek yeni kullanıcı(lar)ın da EK2 de yer alan taahhütnameyi imzalamaları sağlanacaktır. Hattın kullanıcısı değişir ise hattın kullanıcısının değiştiği bilgisi ve yeni kullanıcının imzaladığı taahhütname derhal AVEA ya iletilecektir. Aksi halde yeni hat kullanıcısının şikayetlerinden tüm sorumluluk şirketimize ait olacaktır. 6- MobilSaha Servisi kapsamında kullanılmasını talep ettiğimiz GSM hatlarına ait numaralarda bir değişiklik talebimiz olur ise bu husus AVEA ya yazılı olarak bildirilecektir. Aynı zamanda değişik numara kullanıcısının da EK2 de yer alan Muvafakatnameyi imzalaması sağlanacaktır. 7- MobilSaha Servisi kapsamına alınmasını talep ettiğimiz GSM hatlarının kullanıcılarının, kullandıkları hatların MobilSaha Servisi kapsamına dahil edilmesi yönünde muvafakatname imzalamak suretiyle verdikleri muvafakat ilgili kişiler tarafından her zaman geri alınabilecektir. Mobilsaha Servisi kapsamında, kendilerinden muvafakat alınacak kullanıcıların, söz konusu Servis in kullanıma açılması için 4015 kısa mesaj numarasına acik yazarak gönderecekleri kısa mesaj ile servisin kullanıcılar tarafından kullanıma açılabileceğini ve yine 4015 kısa mesaj numarasına engelle yazarak gönderecekleri mesaj ile servis kapsamından geçici olarak çıkabileceklerini bildiğimizi, kabul ettiğimizi ve bu husus hakkında söz konusu kullanıcıları bilgilendireceğimizi beyan ve taahhüt ederiz. 8- Taahhütname geçerlilik süresi, Taahhütname imza tarihinden itibaren 12 aydır. Taahhütname tarafımızca ve/veya AVEA tarafından geçerlilik süresi sona erme tarihinden 1 ay önce sona erdirilmediği takdirde kendiliğinden aynı süre ile uzayacaktır. Bu durum devam eden yıllar için de geçerlidir. 9- AVEA tarafından MobilSaha Servisi nin şirketimiz tarafından kullanılabilmesi için bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanacaktır. Tanımlanacak kullanıcı adı ve ilk şifre, AVEA tarafından işbu Taahhütname nin ekinde bildirmiş olduğumuz MobilSaha yetkilisine ait e-posta adresine ulaştırılacaktır. Gönderilen kullanıcı adı ve şifrenin bildirmiş olduğumuz e-posta adresine ulaşmaması veya ulaştığı halde yetkili ve/veya yetkisiz kişiler tarafından kullanılması ve benzeri neden(ler)le ortaya çıkabilecek sonuçlardan AVEA sorumlu olmayacaktır. Bu maddede belirtili durumların oluşması durumunda doğabilecek zararlardan dolayı AVEA tarafımızdan peşinen ibra edilmiş olup doğabilecek her türlü sorumluluk tarafımıza aittir.

3 10- Şifre değişikliği talep etmemiz halinde, bu talebimizi şirket yetkilisi/yetkilileri aracılığı ile numaralı AVEA çağrı merkezine iletmemiz gerekmektedir. Bu talebin AVEA tarafından yerine getirilebilmesi için talepte bulunan kişilerin şirket yetkilisi/yetkilileri olduklarını ispat etmekle yükümlü olduklarını, aksi takdirde AVEA nın sözkonusu talebi yerine getirmeyeceğini ve bu nedenle AVEA dan herhangi tazminat ve benzeri talepte bulunmayacağımızı; talepte bulunan kişi/kişilerin yetkili olduklarını ispat etmeleri halinde, bu tarihten itibaren, şifre gönderiminin, aksi AVEA ya bildirilene kadar, şirket yetkilisinin talep ettiği belirtmiş olduğu MobilSaha yetkilisine ait e-posta adresine gönderileceğini; şifrenin şirket yetkili/yetkililerin belirtmiş olduğu e-posta adresine ulaşmaması veya ulaştığı halde yetkili/yetkisiz kişiler tarafından kullanılması vs. nedeniyle ortaya çıkabilecek sonuçlardan AVEA nın sorumlu olmadığını, doğabilecek zararlardan dolayı AVEA yı peşinen ibra ettiğimizi ve her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ederiz. 11- Şirketimiz tarafından MobilSaha Servisi kullanma yetkililerini tayin etme ve MobilSaha Servisi ni kullanma konusunda yetkili olarak belirlenen ve kendisine Şifre nin iletilmesini talep ettiğimiz kişinin ( Yetkili ) kimlik bilgileri işbu Taahhütname EK3 ünde, ilgili kişinin kimlik belgeleri sureti ile birlikte sunulmaktadır. 12- Yetkilinin MobilSaha Servisi ni işbu Taahhütname de yer alan taahhütlerimize uygun olarak kullanması sağlanacaktır. Yetkili ; kendisine verilen şifreyi herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır, MobilSaha Servisi sebebiyle edindiği bilgileri amacı dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır ve Yetkili en fazla 10(on) kişiyi daha MobilSaha Servisi ni kullanma konusunda yetkili tayin edebilecektir. Yetkilinin bir önceki cümlede sayılanlarla sınırlı olmaksızın taahhütname kapsamındaki yükümlülüklerimiz bağlamında MobilSaha Servisi nin kullanımı konusunda tüm eylemlerinden AVEA ya ve şirketimiz çalışanları dahil üçüncü kişilere karşı tek sorumlu şirketimiz olacaktır. Yetkili kılınan kişilere ait kimlik bilgileri EK4 de ilgili kişilerin kimlik belgeleri sureti ile birlikte sunulacaktır. 13- AVEA tarafından şirketimize bildirilmiş olan Şifreyi sadece Yetkili kişi kullanabilecek olup Şifre herhangi bir amaçla başka herhangi bir üçüncü kişiye devredilmeyecek, kullandırılmayacak ve verilen amaç dışında kullanılmayacaktır. Aksi halde doğabilecek tüm sorumluluk şirketimize ait olacaktır. Her kullanıcının şifresi Yetkili kişi tarafından belirlenecektir, ve söz konusu şifre(ler) Yetkili kişi tarafından yetkili kılınan kullanıcılar tarafından kullanılacaktır. 14- Yetkili kişiye verilen Şifre nin ve/veya Yetkili Kişi nin belirlediği kullanıcılara tanımlanan şifrelerin kırılması ve/veya Yetkili Kişi şifresinin herhangi bir şekilde Yetkili dışında/ek4 de bilgileri yer alan kullanıcılara tanımlanan şifrelerin kullanıcı ve yetkili kişi dışında başka herhangi bir üçüncü kişinin eline geçmesi ile MobilSaha Servisi nin yetkisiz kişilerce kullanılması/izlenebilmesi durumunda tek sorumluluk şirketimize ait

4 olacaktır. Şirketimizce böyle bir durumdan şüphe edilmesi halinde dahi AVEA durumla ilgili olarak derhal bilgilendirilecektir. 15- Servisin ücretlendirmesi aşağıdaki şekilde olacaktır; Temel Ürün: GSM teknolojileri kullanılarak şirket adına kayıtlı faturalı / faturasız kurumsal hatları internet üzerinden GSM teknolojisinin elverdiği ölçüde izleme yapılmasını sağlar Bölge tanımlamalı ürün: Yukarıdaki tanıma ek olarak GSM teknolojisinin elverdiği ölçüde Yetkili ve Yetkili tarafından yetkilendirilen kişilerin tanımlayacağı bölgelere giriş ya da çıkış yapan şirket adına kayıtlı faturalı / faturasız hatlar için web üzerinde uyarı mesajları oluşturulur. Temel Ürün Bölge Tanımlamalı Ürün Yukarıda seçili üründen faydalanmak istediğimizi bildiririz. Temel Ürün: Temel Ürün de bir defaya mahsus alınan proje bedeline ek olarak hat başına aylık sabit bir ücret alınacaktır ve bu sabit ücret şirketin o ay içerisindeki hat sayısına denk gelen birim ücret üzerinden ücretlendirilecektir. Kullanıcı Sayısı Hat başına Ücret (TL) MobilSaha nın alındığı dilim , , , , ,9 KDV, ÖİV dahildir. Bölge Tanımlamalı Ürün: Yukarıda açıklanan hat başı ücrete ek olarak, bölge tanımlamalı kullanım için aylık sabit bir ücret ödeyecek ve bu rakam yine kullanıcı sayısına bağlı olacaktır. Kullanıcı Sayısı Aylık Ücret (TL) MobilSaha nın alındığı dilim KDV, ÖİV dahildir. Temel Ürün ü seçip Bölge Tanımlamalı Ürün e veya Bölge Tanımlamalı Ürün ü seçip Temel Ürün e geçme yönünde talebimiz olur ise bu talebimizi AVEA ya yazılı olarak ileteceğimizi ve söz konusu talebimizin bu

5 Taahhütnameye ekleneceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz. WAP Kullanım Ücreti Saha çalışanları sadece uygulamanın WAP arayüzüne ücretsiz olarak erişilebilecektir. SMS Kullanım Ücreti MobilSaha Servisi web arayüzünden MobilSaha Servisi için tanımlanmış kurumsal hatlara SMS gönderilebileceği gibi, tanımlı kurumsal hatlardan MobilSaha Servisi ne ait WEB arayüzüne 2840 kısa numarası üzerinden SMS gönderilebilir. Her iki türlü gönderim 0,5 TL (KDV ve ÖİV dahil) olarak ücretlendirilecektir. 16- İşbu Taahhütname konusu MobilSaha Servis ine ilişkin olarak aşağıda belirlenmiş ve tarafımızdan belirlenmiş kullanıcı adedine göre onaylanmış bedel bir defaya mahsus olmak üzere faturalanacaktır. Kullanıcı Sayısı Proje Bedeli (TL) MobilSaha nın alındığı dilim KDV, ÖİV dahildir. MobilSaha servisinin kullanılması sırasında, MobilSaha Servisi kapsamında kullanılmasını talep ettiğimiz GSM hatlarına ait numaraların artması ve bu sebeple belirtilen onaylanmış bedelin yukarıda belirtilmiş olan bedellere göre değişmesi halinde, tarafımızdan ödenmiş olan ilk bedel ile Servis kapsamında kullanılmasını talep ettiğimiz GSM hatlarına ait numaraların artması sebebiyle ödenmesi gereken yeni bedel arasındaki fark tarafımıza faturalanacaktır. Servis kapsamında kullanılmasını talep ettiğimiz GSM hatlarına ait numaraların herhangi bir sebeple azalması halinde durum derhal AVEA ya bildirilecek olup, AVEA dan herhangi bir ücret iadesi talebinde bulunulmayacaktır. MobilSaha Servisi nin tarife ücretlerinde AVEA tarafından gerekli görülmesi durumunda herhangi bir zamanda tarafımızın onayına gerek olmaksızın değişiklik yapılabilecektir. Bu durumda adımıza düzenlenen fatura tutarına itiraz etmeyeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. İşbu Taahhütname konusu tüm hatlar için geçerli olmak üzere, MobilSaha Servisi sabit ücretlerinin ve MobilSaha Servisi ne ait internet sayfası üzerinden gönderilecek kısa mesajların tarafımızdan belirlenecek ana numara için düzenlenecek faturaya yansıtılacağını, servise tanımlı numaralardan MobilSaha servisine gönderilmek üzere 2840 kısa numarasına

6 gönderilen kısa mesajların, mesajı atan numaralar için düzenlenecek faturaya yansıtılacağını bildiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 17- MobilSaha Servisi kullanımı sebebiyle edindiğimiz tüm bilgiler sadece işbu Taahhütname 1. maddesinde belirtilen Amaç ile sınırlı olarak şirketimiz içerisinde kullanılacaktır, bu bilgiler gizli bilgi olup, söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerle herhangi bir kişi tarafından herhangi bir şekilde paylaşılması, üçüncü kişilere kullandırılması, verilmesi durumlarında doğabilecek tüm sonuçlardan şirketimiz tek başına sorumlu olacaktır. 18- MobilSaha Servisi sebebiyle ve Taahhütname kapsamında AVEA tarafından Şirketimize verilen her türlü bilgi ve teknik veriler, know-how, standart ve uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar, teknik çizimler ve yazışmaların tümü ticari sır ve gizli bilgi olup, bunları, kopyalamayacağımızı ve başkalarının kullanımına vermeyeceğimizi, çalışanlarımıza işin doğru bir şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarı ile açıklayacağımızı ve kendi faaliyetimiz ile ilgili iş ve faaliyetlerimiz dışında kullanmayacağımızı, kullandırtmamak için basiretli bir tacirden beklenen her türlü önlemi alacağımızı, bu yükümlülüğümüzün MobilSaha Servisi süresince ve MobilSaha Servisi sona erdikten sonra dahi süre kısıtlaması olmaksızın devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz. 19- AVEA, dilediği zaman şirketimize öncesinden bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Taahhütname konusu MobilSaha Servisi ni uygulamadan kaldırabilecektir. 20- MobilSaha Servisi, sadece Türkiye sınırları içerisinde kullanılan hatlar için AVEA tarafından verilecektir. İşbu Taahhütname nin 21. maddesinde belirtili durumlarda AVEA nın hakkı saklıdır. 21- AVEA tarafından gerekli görülen durumlarda ve/veya MobilSaha Servisi nin bakım/onarımının yapılacağı durumlarda MobilSaha Servisi geçici olarak durdurulabilecektir. MobilSaha Servisi kapsamına dahil edilen hatların açık olmaması/havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek sorunlar/teknik aksaklıklar/mobilsaha Servisi veri tabanında yaşanabilecek sorunlar/interner bağlantısında çıkabilecek sorunlar sebebiyle MobilSaha Servisi nin kesintiye uğraması/yavaşlaması/mobilsaha Servisi ne ulaşılamaması durumlarında MobilSaha Servisi nde kesinti olmasından dolayı AVEA sorumlu olmayacaktır. 22- İşbu Taahhütname ile ilgili doğabilecek her türlü ihtilafların hallinde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

7 23- Aşağıda yazılı adresimiz tebligat adresimizdir ve ismi yazılı kişi şirketimiz irtibat kişisi olup Taahhütname geçerlilik süresince adresimizde ve irtibat kişisinde değişiklik yapılması halinde değişiklikler yazılı olarak AVEA ya bildirilecektir, bildirilmediği takdirde, bu adreslere ve irtibat kişilerine yapılmış olan ihbarlar ve bildirimlerin geçerli olacaktır. İhbar adresi :... Dikkatine : 24- İşbu Taahhütnamenin ifasında doğacak uyuşmazlıklarda AVEA nın defter ve kayıtları geçerli, bağlayıcı ve kesin delil olacaktır. 25- MobilSaha Servisi kapsamında adımıza sağlanan hakların AVEA tarafından haklı nedenle sona erdirilmesi ya da hat(lar)ın haklı nedenle görüşmeye kapatılması durumunda AVEA dan herhangi bir talepte bulunamayacağız. 26- İşbu Taahhütname den doğacak tüm masraflar, Damga Vergisi de dahil, AVEA tarafından karşılanacaktır. 27- Taahhütnamenin ekleri Taahhütnamenin ayrılmaz bir parçasıdır. EKLER: EK 1:. Servis kapsamında kullanılmasını talep ettiğimiz GSM No ları EK 2: Servis kapsamında kullanılmasını talep ettiğimiz GSM No larını kullanan kişilerden alınan Muvafakatnameler EK 3: MobilSaha Servisi Yetkilisi Kimlik Bilgileri ve Kimlik Belgeleri Sureti EK 4: MobilSaha Servisi Yetkilisi tarafından yetkili kılınan kişilerin Kimlik Bilgileri ve Kimlik Belgeleri Suretleri Ek 5: Şirketimiz imza sirküleri 28- Taahhütname kapsamında ve MobilSaha Servisi nden yararlanmak için sunmuş olduğumuz tüm belgeler şirketimize ait ve doğru olup, işbu Taahhütname sunmuş olduğumuz şirketimiz imza sirkülerinde yetkili kişi tarafından imzalanmıştır. 29- İşbu Taahhütname 1(bir) nüsha olarak hazırlanmış olup, Taahhütname nin ve eklerinin şirketimiz yetkilisi tarafından imzalı nüshası AVEA da kalacaktır.... Adına, İsim: Ünvan: İmza:

8 EK -1 Servis kapsamında kullanılmasını talep ettiğimiz GSM No ları GSM Hattını kullanan kişinin Adı Soyadı Kullanıcı adı ve şifrenin gönderileceği MobilSaha Yetkilisi ne ait e-posta adresi : Faturalandırma yapılacak GSM Numarası :

9 EK-2 Servis kapsamında kullanılmasını talep ettiğimiz GSM No larını kullanan kişilerden alınan Muvafakatnameler

10 EK-3 MobilSaha Yetkilisi Kimlik Bilgileri ve Kimlik Belgeleri Sureti Adı Soyadı: Ünvan/Pozisyon: GSM No: İş Tel No: Faks No: E-posta Adresi: İmza:

11 EK-4 MobilSaha Yetkilisi tarafından yetkili kılınan kişilerin Kimlik Bilgileri ve Kimlik Belgeleri Suretleri Adı Soyadı: Ünvan/Pozisyon: GSM No: İş Tel No: Faks No: E-posta Adresi: İmza: 11

MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi

MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) sunduğu MobilSaha Servisi ( Servis ) nden yararlanabilmek amacıyla işbu MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi

Detaylı

FATURASIZ TOPLU SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU

FATURASIZ TOPLU SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU FATURASIZ TOPLU SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU İşbu Faturasız Toplu Sms/Wap-Push Mesaj (Servis) Hizmeti Başvuru Formu ( Başvuru Formu ) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından

Detaylı

TURKCELL AKILLI YARDIMCIM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL AKILLI YARDIMCIM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL AKILLI YARDIMCIM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 20.02.2014 tarihinden itibaren düzenlenen Turkcell Akıllı

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 1. maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşme de AVEA ve Kurum ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir.

SÖZLEŞME. Sözleşme de AVEA ve Kurum ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. SÖZLEŞME Bir tarafta Abdi İpekçi Cad. No:75 34367 Maçka, Şişli - İstanbul adresinde faaliyet gösteren AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) ile diğer tarafta... adresinde faaliyet gösteren... ( KURUM/FİRMA

Detaylı

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ

İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ İŞİNİ TURKCELL LE KUR YENİ MÜŞTERİ GETİR TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu İşini Turkcell le Kur Yeni Müşteri Getir Paketi nden yararlanmak istememiz sebebiyle,

Detaylı

Toplu SMS Çözümleri. SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır.

Toplu SMS Çözümleri. SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır. Toplu SMS Çözümleri SMSExplorer bir Turkcell çözüm ortağıdır. İÇİNDEKİLER ÇelebiSMS... 3 Üyelik ve Sözleşme... 3 Ücretlendirme... 3 Turkcell Toplu Mesajlaşma Sözleşmeleri... 3 Ön Ödemeli... 3 Faturalı

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Turkcell ) ye; TURKCELL GİZLİ Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 1. maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan

Detaylı

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir ÖN ÖDEMELİ TOPLU MESAJLAŞMA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

TOPLU MESAJLAŞMA HİZMETİ KURUMSAL TAAHHÜTNAMESİ

TOPLU MESAJLAŞMA HİZMETİ KURUMSAL TAAHHÜTNAMESİ Mutlucell İletişim Hizmetleri A.ş. ye; TOPLU MESAJLAŞMA HİZMETİ KURUMSAL TAAHHÜTNAMESİ Mutlucell İletişim Hizmetleri A.ş. nin (Bundan böyle MUTLUCELL olarak anılacaktır.) sunduğu Toplu SMS hizmeti(hizmet),

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ hizmetidir FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle

Detaylı

VODAFONE (24 AY TAAHHÜTLÜ) AKILLI BAS KONUŞ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE (24 AY TAAHHÜTLÜ) AKILLI BAS KONUŞ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone (24 ay taahhütlü) Akıllı Bas Konuş Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle işbu Taahhütname ekinde (EK-2) imza tarih(ler)i

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 2.maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan Servislerden oluşan

Detaylı

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ ÖN ÖDEMELĠ TOPLU MESAJLAġMA PAKETLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ 1 Programınızın SMS gönderme özelliğini kullanabilmeniz için; 1. Turkcell'e Kurumsal Abonelik baģvurusunda bulunmanız, (Size yakın bir Turkcell İletişim

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Ön Ödemeli Tek Yönlü GrupMesajCell Servisi Sözleşmesi

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Ön Ödemeli Tek Yönlü GrupMesajCell Servisi Sözleşmesi T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Ön Ödemeli Tek Yönlü GrupMesajCell Servisi Sözleşmesi 1. TARAFLAR 1.1. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı İstanbul Sözleşmede TURKCELL

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL FATURALI TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu ve işbu Taahhütnamenin 2.maddesindeki Servis Tablosu nda sayılan Servislerden

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

DORUKFAX HİZMET SÖZLEŞMESİ

DORUKFAX HİZMET SÖZLEŞMESİ DORUKFAX HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Ticari merkezi Dikilitaş Mah. Eren Sok. No: 26 Beşiktaş-İSTANBUL adresinde bulunan DORUK İLETİŞİM VE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (kısaca DORUKNET olarak

Detaylı

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ ZEOS TELEKOM SAN. VE TİC. ŞTİ. ne; Zeos Telekom San. Ve Tic. Şti. nin (Bundan böyle Zeos Telekom olarak anılacaktır) sunduğu Toplu SMS, Konuşan Mesaj ve Tele Anketör

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen 2015-2016

Detaylı

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 AY) TAAHHÜTNAMESİ 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 Ay) 2015-2016 VODAFONE İŞ ORTAĞIM ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen 2015-2016

Detaylı

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi 1. Taraflar 1.1. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı İstanbul Sözleşmede TURKCELL olarak anılacaktır.

Detaylı

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ

FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ 1 FATURALI TOPLU MESAJLAġMA SERVĠSLERĠ TAAHHÜTNAMESĠ TURKCELL ĠLETĠġĠM HĠZMETLERĠ A.ġ ( TURKCELL ) ye; Turkcell in sunduğu Toplu SMS, Toplu MMS, Toplu Video Mesaj, Mobil Broşür, Mobil Anket, Turkcellilere

Detaylı

AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU

AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU AKTİVASYON ve ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU.../.../201.. tarihinde imzalamış olduğumuz Toplu SMS Servisi Taahhütnamesi (Bundan sonra Taahhütname olarak anılacaktır.) kapsamında ve süresince göndereceğimiz

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.10.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı