MILAS MİLAS BELEDİYESİ NEREYE GİDİYOR..?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MILAS MİLAS BELEDİYESİ NEREYE GİDİYOR..?"

Transkript

1 MILAS gazete Bağımsız Günlük Siyasi Gazete Yıl: 10 Sayı: Aralık 2013 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) MİLAS BELEDİYESİ NEREYE GİDİYOR..? 2013 Aralık ayı Belediye Meclis Toplantısı, 5 Aralık Cuma günü saat te dört meclis üyesi ve Belediye Başkanı Tokat ın katılımıyla çoğunluk sağlanamadığı için, 9 Aralık Pazartesi, yani bugüne ertelendi yılında kurulan Milas Belediye Meclisi tarihinde belki de bu bir ilkti. Yerel seçimlere dört ay gibi kısa bir süre kala meydana gelen bu durum hiç de olağan gözükmüyordu. Kimi meclis üyesi mazeret bildirmiş, kimisi bildirmemiş, kimi mazeret Başkan Tokat tarafından kabul edilmiş, kimisi ise kabul edilmemişti. Gerçi başkan mazeretleri kabul etse ne olur, etmese ne olurdu? Hiçbir yaptırımı bulunmayan bu konu, başkanın sadece o anki psikolojik durumu için tatmin duygusundan öte bir şey değildi. Çok sinirlendiği her halinden belli olan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; Bu belediye tarihimizde ilk kez görülen bir durum, herhalde bazı arkadaşlar çok yoruldu. Biz de seçimden sonra yolumuza yorulmayan arkadaşlarla devam ederiz. Önümüzdeki seçim döneminde yeni arkadaşlarla yola çıkacağız, bize dinç arkadaşlar lazım. Toplantıya katılmayan kendi partilimiz meclis üyelerini CHP ilçe yönetimine bildireceğim bile diyebildi. Daha sonra çoğunluk aranmaksızın meclis toplantısının bugün yapılacağını belirtilerek, oturum kapatıldı. Bu tarihi olaydan sonra yaptığımız araştırma acı gerçeği ortaya çıkardı. Daha önce defalarca gazetelerimizde yazdığımız ve maalesef yandaş medyası tarafından eleştirildiğimiz konuların hepsi bir bir gün yüzüne çıktı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Başbakan Recep Tayyip İşletmelere 3 milyon 950 bin lira ceza Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bu yılın 11 aylık döneminde çevre kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle il genelinde bulunan işletmelere toplam 3 milyon 950 bin 975 liralık cezai işlem uygulandı. sayfa 8 de Erdoğan Milas mitinginde, altyapı ve kanalizasyon ihalesi için 65 milyon liralık işi İller Bankası tarafından ihale ettiklerini açıklamıştı. Başkan Tokat ise bu konuyu, sanki kendi başarısı ve marifetiymiş gibi, ama Başbakanın gelmesinden önce medyada, ama başbakan gittikten sonra Milas ve Bodrum billboardlarında sahiplenmişti. Bu durumla ortaya çıkan ise; 2014 yılı bütçesi yaklaşık 66 milyon lira olan bir belediyenin, 65 milyon liralık bir alt yapıyı yapmasının kaç yılda mümkün olabileceğini bilemeyecek kadar vatandaşların saf yerine konması idi. Edinilen bilgiye göre, Milas Belediyesinin kredi olarak kullandığı 65 milyon liranın %1 ini, İller Bankasına komisyon olarak ödemesi gerektiği için, devamı 3 te Güllük Körfezi nde tarihi mayın bulundu Güllük Körfezi nde dalış yapan sporcu sayfa 2 de tarihi mayın buldu. Sedat Zencir Mehmet Erdoğan MHP nin Milas adayı Zencir, Muğla adayı Erdoğan Milasmedya nın MHP Genel Merkezi nden edindiği bilgiye göre Milas Belediye Başkan Adayı veteriner hekim Sedat Zencir oldu. MHP, Muğla Büyükşehirde de milletvekili Mehmet Erdoğan la yarışacak. sayfa 2 de Ertelenen meclis bugün Milas Belediyesinin çoğunluk sağlanamadığı için tarihinde ilk kez ertelenmek zorunda kalan meclis toplantısı bugün gerçekleştirilecek. sayfa 2 de Arkadaşlarımızla görüşme haftamız Harmandar ı Hafife Almayın! Turnuvada dikkat çekenler Sonay Çıngı Özcan Özgür Sercan Ergin sayfa sayfa 05 sayfa 07

2 2 09 Aralık 2013 Pazartesi MHP nin Milas adayı Zencir, Muğla adayı Erdoğan Bugün İstanbul'da yapılacak olan aday tanıtımında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli adayları açıklayacak. İlçe-İl ve Büyükşehir Osman Can Yenice Mehmet Tosun adaylarının çoğunluğunun açıklanacağı toplantıda, Muğla Büyükşehir, Menteşe, Yatağan, Milas, Fethiye ve Seydikemer adayları açıklanacak. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Milletvekili Mehmet Erdoğan, Menteşe için Osman Can Yenice, Milas için Sedat Zencir, Yatağan için Varol Çakmak, Fethiye için İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Üyük, Seydikemer için Erdal Eroğlu aday gösterilecek. Muğla ilinde daha önce Bodrum için Mehmet Tosun, Dalaman için Sedat Yılmaz, Ortaca için Recep Güneş aday gösterilmişti. Geriye kalan ilçelerden Marmaris, Ula, Kavaklıdere, Köyceğiz ve Datça adaylarının daha sonra açıklanması bekleniyor MALİ YILI 3 AYLIK EKMEK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU MUĞLA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 75.YIL MİLAS DEVLET HASTANESİ 2014 MALİ YILI 3 AYLIK EKMEK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : AYDINLIKEVLER MAH.HASTANE CAD.MİLAS MİLAS/MUĞLA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Malın miktarı ve türü Ek'te yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : 75.Yıl Milas Devlet Hastanesi ambarı c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına ( Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının istekliye tebliğinden itibaren tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Aydınlıkevler Mah. Hastane Cad. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Milas/MUĞLA b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILK BAKANLIĞI'dan alınan Gıda Üretim Sertifikası Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydınlıkevler Mah. Hastane Cad. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Milas/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Güllük Körfezi nde tarihi mayın bulundu Güllük Körfezi'ne sportif amaçlı dalış yapmaya giden İbrahim Totoz, dalış yaptığı bölgede 1 metre eninde, 65 santimetre uzunluğunda, I. Dünya Savaşı'ndan kaldığı düşünülen bir mayın buldu. 35 metre derinlikten karaya çıkardığı mayını Bodrum daki evinini bahçesine getiren Totoz, yetkilileri arayarak çok eski bir mayın bulduğunu söyledi. Evin önünde bulunan mayın ise çevreden geçen vatandaşların ilgi odağı oldu. Bahçeye girip parçaları titizlikle inceleyen mahalle sakinleri, yetkililerin tarihi olduğu düşünülen mayına sahip çıkmasını istedi. Fünyesinden parçalarına tamamen korunmuş haldeki mayının üzerindeki kurşun izi ise dikkatlerden kaçmadı. Profesyonel olarak dalgıçlık yapan İbrahim Totoz, mayını Güllük Körfezi'nde bulduklarını belirterek Güllük Körfezi'nde sportif dalış yaptığımız esnada bulduk mayını. Orada bırakmak istemedik, alıp Bodrum a getirdik. Yetkililere ulaştık incelemeleri için ama henüz kimse gelmedi. I. Dünya Savaşı'ndan kalma olduğunu düşünüyoruz mayının. Yetkililer inşallah gelip alır bu tarihi mayını. Mayının fünyesi bile üstünde. Patlamadan çürümüş herhalde dedi. Ertelenen meclis bugün Milas Belediyesinin çoğunluk sağlanamadığı için tarihinde ilk kez ertelenmek zorunda kalan meclis toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Milas Belediyesinin kurulduğu 1868 yılından bu yana ilk kez toplanamayan belediye meclisi, aralık ayı olağan görüşmeleri için bugün gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz cuma günü tamamlanması beklenen meclise, 15 üyeden 9 u katılmamış, Belediye Başkanı Tokat duruma, Bu belediye tarihimizde ilk kez görülen bir durum. Herhalde bazı arkadaşlarımız yoruldu. Biz de seçimden sonra yolumuza yorulmayan arkadaşlarla devam ederiz. Önümüzdeki seçim döneminde yeni arkadaşlarla yola çıkacağız. Bize dinç insanlar lazım diyerek tepki göstermişti. Üyelerden Hamdi Helvacıoğlu, eşinin ameliyatı, Aşkın Kılınç ın teyzesinin vefatı, Kemal Fındıkçıoğlu nun soğuk algınlığı yaşaması ve Ali Faik Tuna nın da annesinin hastalığı nedeniyle Belediye Başkanı Tokat a bildirdikleri mazeret kabul edilmişti. Diğer 9 üyenin mazeretleri uygun bulunmamıştı. Belediye Kanununda, çoğunluk nedeniyle toplanamayan meclisin 3 gün sonra çoğunluk şartına bakılmaksızın toplanacağı belirtiliyor. Kanun uyarınca Milas Belediye Meclisi bugün saat te ek hizmet binasında gerçekleştirilecek. Basın No: 5323 İlan Tarihi:

3 09 Aralık 2013 Pazartesi Namaz Vakitleri Hicri: Rumi:1423 İmsak 05:37 Güneş 07:05 Öğle 12:09 İkindi 14:37 Akşam 17:00 Yatsı 18:21 Sıcaklık ( 0 C) -1 Nem (%) Rüzgar (km/sa) Hava Durumu En Düşük 35 6 En Yüksek E Nöbetçi Eczane Soydan Eczanesi Hacıilyas Mah. Kadıağa Cad. No: 58/B Tel: MİLAS BELEDİYESİ NEREYE GİDİYOR..? 1. sayfadan devam...ödemelerinde sıkıntıya düştüğü belirtildi. Yaklaşan memur-işçi maaşlarında belediyenin ödeme yapamayacak duruma düşülmesinden, esnaf, müteahhit ve benzeri birçok ödemelerin birikmesinden dolayı, çok büyük rahatsızlık olduğu ortaya çıktı. Yapılamayan mecliste bu ödemeler ile ilgili bankadan tekrar kredi alınması için yetki istendiğinden dolayı üyelerin rahatsızlık duyarak gelmediği öğrenildi. Hatta gündemin 3. ve 4. maddesindeki mali hizmetler müdürlüğünün para aktarma ve ek ödenek isteme yazısı, bu konuyu doğrular nitelikte ve bütçenin tıkanık olduğunun göstergesi idi. Normal olarak önce dağıtılan meclis gündeminde yer almayan ek gündem, apar topar geçtiğimiz Perşembe, CHP grup toplantısından sonra meclis üyelerine elden tebliğ edildi. Ayrıca yine ek gündemde yer alan ve son haftalarda çeşitli dedikodulara yol açan şehir içi minibüs taşıma kooperatiflerinin birleşme konusunda da rahatsızlık olduğu her yerde konuşuluyordu. Belediyeyi resmen sen-ben, bizim oğlan şeklinde yönetmeye çalışan ve gerekli gereksiz seçim uğruna herkesi Reklam o boyutlara getirildi ki vatandaşın dolmuş durağı bile kullanılmaz halde. işe alan, hatta hiç çalışmadan sadece imza atıp parası ödenen insanlarla dolduran, oy alabilmek için büyükşehir veya özel idare yetkisindeki işleri yapıp, (ara yol, mezarlık bakımları gibi) göz boyamaya devam eden Tokat ın bu durumda sıkıntı çektiği bariz ortaya çıktı. Yine meclis gündemine baktığımızda oy avcılığı olarak beş adet büfe ve kafe işletmesi için yetkiler isteniyor. Hatta Milas Belediye Spor da krizde olacak ki; paralı olan Nedime Beler Kız Öğrenci Yurdu nun tahsisini bile Belediye Spor a devir yapılması için gündeme alınmış durumda. Büyükşehir Yasasının kabulü ile seçim yatırımlarına tam gaz devam eden ve her belde-köy-mahallelerde ama yetkisinde, ama değil seçim hizmetleri veren Tokat ayrıca halk tabiri ile gök görmedikler gibi Bu çalışmalar Milas Belediyesi tarafından yapılmakta yazan afişler astırmayı, mezarlıklara, duvarlara yazılar yazdırmayı da ihmal etmiyor. Biz ise her zamanki gibi tek gerçekleri ve doğruları yazan taraf olarak Billboardlarla ve yandaş medyayla aklınca vatandaşları ve partililerini kandırdığını zanneden Tokat a şunları açıkça söylüyoruz Seçime dört ay kala tekrar seçilebilmek için işe almadık insan bırakmadınız. Kendiniz yolun sonuna geldiğiniz gibi, Milas Halkını da getirdiniz. Milas Belediyesi borçlandıkça, Milas Halkı da borçlanıyor. Seçildiğinizden beri nerde çalgı-orda kalgı, park, bahçe ve kaldırımdan başka bir şey yapamadınız. Yaptıklarınızı da banka kredisi ile faizle borçlanarak yaptınız. Hükümetin finanse ettiği alt yapı ve kanalizasyon ihalesini bile utanmadan sahiplendiniz. Maalesef belediyenin SGK, Maliye, Hazine, banka borçlarını ödenemeyecek ve devir-daim edemeyecek duruma getirdiniz. Despot ve taviz vermeyen gibi görünen tavırlarınızla zaman geçirip, aklınızca karizmanızı çizdirmemeye çalıştınız. Yolun sonuna Milas Belediyesini de BATAK BELEDİYE konumuna getirerek geldiniz. Türkiye nin en borçlu belediyeleri arasında en üst sıralara sokmayı siz başardınız. Aylardır faturalarını tahsil edemeyen bir sürü esnaf, işletmeci ve müteahhit var. Tabi ki Mali Hizmetler Biriminizde her dönemde olduğu gibi, işini yürüten yürüttü, tahsilatını yapabilen yaptı. Soruyoruz aldığınız banka kredi borçları bedava mı? Geri ödemesi yok mu? İlan ediyoruz: Milas Belediyesine kim seçilerse seçilsin enkaz devralacak. Yoksa alacak ve borçlar yeni yasayla Büyükşehir Belediyesine devrolacağı için mi bu kadar pervasızca davranıyorsunuz? Gemiyi fareler terk etmeye başladı. Aslında bu terk etmeler daha önce başlayacak idi, fakat işi olanlar işlerini bitirtti. Yandaşlardan işe giren girdi, ticaret yapan yaptı, nemalanan nemalandı, bedel ödedikleriniz ise bir şekilde paralarını aldı. 6 milyon lira sokak iyileştirilmesi ve alt yapı için aldığınız kredi asıl kullanılacak yerlerde değil, günü kurtarma ödemelerinde mi kullanıldı? Uluslararası festival dediniz etiket uğruna sadece bu yıl milyon lira harcadınız. Arasta Park müteahhidine ödemelerini yaptınız mı, niye Arasta Park bitirilemiyor? Süresi bittiği halde Çöllüoğlu Hanı nın kesin kabulünü niçin yapmıyorsunuz? 6111 sayılı SGK ve Maliye yapılandırmalarınızı ödeyebildiniz mi, her yerde yapılandırmaların bozulduğu konuşuluyor. 5 Mayıs 2009 tarihli belediye toplantısında yaptığınız açıklamada seçildikten sonra devir aldığınız borç miktarı 21 milyon lira idi. Bugün ise borç miktarınızın yaklaşık 40 milyon lira olduğu iddia ediliyor. Güncel borcunuzu lütfen açıklayın. Her şeyi gizlediğiniz gibi bunu da sır gibi saklıyorsunuz, sonra da çıkıp alnım açık diyorsunuz. Günü geçmiş bekleyen ne kadar ödemeniz var? Şimdiden alacaklılarınızı ne zaman paralarımızı alırız derdi sarmış durumda. Seçim döneminde yapmayacağınızı söylediğiniz, kaç liralık belediyeye ait gayrimenkul sattınız? İmar ve Fen İşleri birimlerinizde hangi kaçak yapılara göz yumuldu ve yıkılması gerekenler yıkıldı mı? Daha birçok partili ve yakınınızda bulunan kişilere çektiğiniz peşkeşlerden bahsediliyor. Bunları lütfen açıklar mısınız? Maalesef hiç kimse size hesap sormuyor, fakat geçmişe dönük size ve meclis üyelerinize hesap sorulmayacak diye kanunen bir şey yok Borçlanma ile ilgili kriterler kanunen şu şekilde ; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 5.kısım 3.bölüm Borçlanma başlıklı 68. maddesinin d fıkrası : Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı VUK na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarını aşamaz.bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır. e fıkrası: Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı VUK na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapabilir. demektedir. Bu kanun maddelerine uyulup uyulmadığını açıklayabilir misiniz? Yoksa günü kurtarmak için meclis üyelerinizi de mi ateşe atıyorsunuz? Bırakın da mecburen yapılacak olan borçlanmayı sizin tabirinizle mevcut yorulmuş meclis üyeleri değil, ödeyecek olan ve yeni seçilecek dinç meclis üyeleri yapsın Yaşam koçunuz... Arkadaşlarımızla görüşme haftamız olsun Hani bir söz vardır ya, arkadaş, insanın gönüllü seçtiği kardeş Hakikaten öyle. Ben arkadaşlarımı görmeden, konuşmadan, onlarla gülüşmeden duramam. Bu aralar içim biraz buruk. En yakın kız arkadaşım çalışmak için Bakü ye gitti. Gitmesi için desteklediğim halde çok özlüyorum onu. Sık sık telefonla konuşmak, yazışmak falan kesmiyor beni. Birbirimize yatıya gitmelerimizi, pijamalarımızı belimize kadar çektikten sonra yaptığımız çaylı kahveli sohbetlerimizi, kahkaha krizlerine girmelerimizi, sabaha karşı yan yana yatıp defalarca iyi geceler dilememize rağmen konu tazelemelerimizi, ertesi sabah maymuna dönmüş vaziyette uyanıp bana ne, kahvaltıyı sen hazırla diye yataktan kalkmaya direnişlerimizi özlüyorum. Ocak ayından sonra ziyaretine gitmeye söz verdim. Hediye olarak Mahmutpaşa dan pazen pijama alacağım ve havaalanından arayıp, çay suyumuzu koy geliyorum diye sürpriz yapacağım. Onu özlediğimi söylerken diğer arkadaşlarıma haksızlık etmemeliyim. Çok yakın olduğum üç kız, bir erkek, bir tane de gay arkadaşım var. Onları da çok seviyor ve çok özel zamanlar geçiriyorum. Hepsi birbirinden farklı ve renkli karakterlere sahip. Ama yine de bir tercih yapacak olsam, kızları tek geçerim. Hele bizim kızlarla vakit geçirmeye doyamam. Zekâ, güzellik, başarı, yaratıcılık ve espri konusunda Tanrı nın cömert davrandığı kullardan Hepsi birer tatlı kaçık Hepimiz birbirimizi olduğumuz gibi kabul ettiğimiz, her durumu insanlık halleri olarak gördüğümüz için birbirimize karşı çok içteniz. Başka türlü, bu kadar deli kadın bir arada olamazdı zaten. Biraz da sansürsüz birliktelikler beni dinlendirdiği için kız arkadaşlarımla vakit geçirmeyi daha çok seviyorum galiba. Dikkat etmek, toparlanmak gereken bir durumun olmaması bile bana kendimi iyi hissettiriyor. Mesela uzanarak birbirimizle sohbet etmek bile büyük lüks geliyor. Buna rağmen biricik erkek arkadaşımla da öyle güzel vakit geçiriyoruz ki Yıllardır beni hayretlere düşüren kıvrak zekâsıyla, hayatımda fark yaratıyor. Agresifliğinin altına gizlenmiş babacan şefkati, küçük dağları ben yarattım, büyükler dedemden miras kaldı görüntüsünden beklenmeyen yardımseverliği, sınırsız insan sevgisi ve ince esprileri onun en büyük özelliği. Alışmanın zor, alıştıktan sonra da kopmanın kolay olmayacağı insan tiplerinden Geçenlerde diyorum ki: 3 Sonay Çıngı Konuşsana, niye susuyorsun? Yirmi beş senedir içimizi dışımızı anlatmaktan, konuşacağımız konu kalmadı diyor. Evi taşıyorsun, bir şeye ihtiyacın var mı diye bakmaya geldim. Varsa da söyleme Allah aşkına İşim başımdan aşkın. Sonradan başıma kakma diye usulen sormaya geldim işte diye itiraf ediyor. Şimdilik bir sorun olmadığını söylüyorum. Laf ola beri gele diye işten güçten, programlarımdan bahsediyorum. Konu daldan dala atlıyor. Her zamanki gibi kendimizi kaptırıyoruz. Konuşuyoruz, tartışıyoruz, fikir veriyoruz, fikir alıyoruz. Saate bakıyoruz Tam dört saat geçmiş Her taraf kalk gidelim dediği için bu dört saat içinde benim canım arkadaşım hem konuşuyor, hem önünde duran kıyafet yığıntısını katlıyor. Bakıyorum dili kadar eli de çalışıyor, şunları da birbirinden ayırmak lazım diye minik takı sandığımı önüne sürüp sohbete devam ediyorum. Karmakarışık duran küpeleri, yüzükleri ve kolyeleri birbirinden ayırıyor. Vakti fark edince yaptıklarının idrakine varıyor. Yuh! diyor, Ne saçma işler yaptırdın bana Sorana tesisat işlerini halletti de bari Gay olan arkadaşımın cinsel tercihini onunla tanıştıktan birkaç yıl sonra, tam da askere gidecekken davet ettiğim veda yemeğinde öğrendim. Ben bir şeyler anlatırken, birden sana bir sır vereceğim dedi. Başımı tabağımdan kaldırıp baktım. Ben gayim diyerek gözlerimin taa içine baktı. Ben anlatmakta olduğum konuya geri döndüm. Sonra cinsel tercihi üzerine birkaç cümle kurduk. O günden sonra birbirimizle giderek daha çok yakınlaştık. Günlük yaşamında ve iş hayatında erkek davranışları sergilemek zorunda olan arkadaşımla buluştuğumuz zamanlar, tıpkı kız arkadaşlarımla olduğu gibi rahat ve aynı duyguları paylaşıyor olmam, onu giderek daha çok sevmeme neden oldu. Başarılı bir iş insanı olmasının dışında, çevresindekileri ve beni destekleyen, çoğaltan, sonsuz sevgi akıtan bu dostumun hayatımdaki varlığı benim için Tanrı nın armağanı Kim bilir sizin hayatlarınızda ne şahane insanlar var. Sık sık beraberseniz sorun yok. Ama epeydir görmüyorsanız, bu hafta hep birlikte arkadaşlarımızı arayalım. Buluşmak mümkünse, bir saatliğine bile olsa buluşalım. Ya da en azından telefonda konuşalım. Biliyorum birçok insan, seni seviyorum, iyi ki benim arkadaşımsın diyemez. Ama en azından hepimiz hayatımıza anlam katan bu insanlara özledim, görüşelim diyebilir Arayalım, görüşelim. Hayat onlarla güzel

4 R 4 ÖNEMLİ TELEFONLAR Kaymakamlık Cumhuriyet Savcılığı Garnizon Komutanlığı Jandarma Komutanlığı Emniyet Müdürlüğü Askerlik Şubesi Milas Belediye Başkanlığı Ören Belediyesi Güllük Belediyesi Selimiye Belediyesi Bafa Belediyesi Beçin Belediyesi Milas Bld. Zabıta Amirliği Bölge Trafik D.İ. Amirliği Toplum Sağlığı Merkezi Milas Devlet Hastanesi No lu Aile Sağlığı Merkezi No lu Aile Sağlığı Merkezi Basın ve Hakla İlişkiler Elektrik Arıza Su Arıza Telefon Arıza 121 Polis İmdat 155 Jandarma İmdat 156 İtfaiye 110 Orman Yangın 177 Milas Hava Limanı Vergi Dairesi İlçe Tarım Müdürlüğü Muğla Barosu Metro Otobüs İşletmesi Pamukkale Otobüs İşletmesi Kamil Koç Bilinmeyen Numaralar Kemerköy TKİ Yeniköy Dört mevsim bir arada yaşanıyor Türkiye nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, Bodrum da ise yazdan kalma bir gün yaşandı. Türkiye nin Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki vatandaşlar karla mücadele ederken, Ege Bölgesi nde ise sıcak hava etkili oldu. Bodrum da sıcak havayı fırsat bilen az sayıda turist ve vatandaşlar sahil kenarına akın etti. Sahil kenarında bulunan birçok mekan kepenklerini geri açtı. Hava sıcaklığının zaman zaman 25 dereceyi bulduğu ilçede çocuk parkları da dolup taşarken, 2 gün havanın kapalı olması ve aralıklarla yağmur yağmasının ardından açan güneş esnafın yüzünü güldürdü. Aralık ayında denize giren vatandaşlar, Deniz çok sıcak, bu havada denize girmek çok güzel oluyor. Bizde sıcak havayı fırsat bilip denize girdik dediler. Bursa dan hafta sonu tatiline gelen Burak Baçlı, Bodrum çok güzel, sıcak havayı fırsat bilip Bodrum a kaçtık. Bu aylarda hep Bodrum a geliyorum. Bodrum un özelliği bu her yer kara kışı yaşarken Bodrum da ise sıcak hava etkili oluyor. Bizde güneşin keyfini çıkarıyoruz dedi. Meteoroloji den alınan bilgiye göre ise hafta sonuna kadar bölgede havanın sıcak olacağı ve bugün aralıklar ile yağmur yağacağı öğrenildi. Hafta başında ise hava sıcaklığının 8 derece düşeceği belirtildi. 09 Aralık 2013 Pazartesi Sanat Güneşi Zeki Müren 80 yaşında Sanat Güneşi Zeki Müren in 80 inci doğum günü anısına Bodrum'da konser verildi. Bodrum Zeki Müren Derneği tarafından düzenlenen Doğan Güneş Zeki Müren konserine yaklaşık 750 kişi katıldı. İki bölümden oluşan konserde, çoğunluğu Zeki Müren in parçalarından oluşan 30 şarkı seslendirildi. Şef Ahmet Sabancı ise koroyu yönetti. Ormancı, pınar baş burma burma, bir tatlı tebessüm, bir demet yasemen gibi bir çok Türk sanat müziği eseri ise izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı yılında Kıbrıs Harekatında adaya il ayak basan subay Emekli Tuğgenaral İhsan Beriş in mızıka ile çaldığı nihavent makamı ise büyük alkış topladı. Oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Beriş in mızıka şovu ayakta alkışlandı. Yeniköy Elektrik Ahmet Gazi Öğrenci Yurdu Güllük te yaz kış oturulabilir durumda dubleks ev satılık, takas yapılır. Müracaat: Ürün doğrulama ve takip sistemi tanıtıldı gazete Bağımsız Günlük Siyasi Gazete MiLAS ISSN Yerel Süreli Yayın Doğ-Han Tarım Orman Toprak Ürünleri Sanayi Turizm Hayvancılık Gıda Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. adına sahibi: Genel Yayın Yönetmeni: Yazı İşleri Müdürü İnternet editörü: Sayfa Editörü: Muhabirler: Pazartesi 09.Aralık.2013 Sayı: 3130 KURULUŞ 2003 Kurucusu: Ümit KESKİN Nazmi DOĞRU Gülşah BAŞTAŞKIN Mutlu HAZER Ayhan KÜLAHİ Mustafa VURAL Hamza BALANDI İdare Yeri Hacıilyas Mah. Kadıağa Cad. No: 15 (THK üstü) Milas Tel: Baskı ve Hazırlık Tel: İlan Tarifesi Resmi İlan Sütun Santimi 8,40 TL.dir. KDV oranları gazete aboneligi için %1, diğer ilanlar için %18 dir. Abone Ücretleri: Yıllık: TL. - 6 Aylık: TL Posta gideri dahil abone ücretleri: Yıllık: TL - 6 Aylık: TL Gazetemiz Basın Yayın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir. Gazetemiz ve eklerinde yayınlanan yazılar, haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek kullanılabilir. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. ISNN Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği gereğince uygulamaya konulan Ürün doğrulama ve takip sistemi tanıtım toplantısı Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerin üretimini, satışını engelleyerek, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmasını amaçlayan sistem Gıda Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe Müdürlüklerindeki teknik elemanları ile sistemin uygulanacağı sektör temsilcilerine tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Müdür Yardımcısı Enver Aydın, Şube Müdürü M. Besim Doğan, görevli teknik elemanlar ve sektör temsilcileri katıldı. Gıda ve Yem Şubesinden Gıda Mühendisi Yıldırım Yurdusev sunum yaparak Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği nde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde değişiklik ile belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı gıda veya gıda grupları; alkollü içkiler, takviye edici gıdalar, bal, enerji içecekleri, siyah çay, bitkisel sıvı yağlar ile bebek mamaları, formülleri, ek gıdalar olarak belirlendi. Bu kapsamda yer alan gıdalarda 31 Aralık 2013 tarihine kadar ürün etiketlerinde, ürün doğrulama ve takip sisteminin gerektirdiği kare kodlu etiketleri içermek zorunluluğu bulunuyor. Etiketler üzerinde iki adet numara bulunduğu açıklanırken, birincisi açıkta yani gözle görülebilen, diğeri ise etiket üzerinde başlangıçta kapalı olarak bulunan numara olduğu açıklandı. Kapalı olan numaranın tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin güvenilirliğini sorgulamaları için kullanılan bu numara, etiket üzerinde turuncu alanın altında olduğu açıklandı. Üzerine ÜDTS etiketi yapıştırılmış olan ürünler piyasaya sürüldüğünde, ürünü satın alacak olan tüketiciler, öncelikle bu etiketlerin zarar görmemiş ve sağlam olduğunu kontrol etmeleri gerekiyor. Etiketsiz ürün ya da etiketi zarar görmüş ürünün satın alınmaması gerekiyor. Ürün kimlik numarası 19 tane rakamdan oluşan bir numara. Ürün satın alındıktan sonra da etiket üzerinde bulunan turuncu alan açılarak, ürün kimlik numarası açığa çıkarılıyor. Yetkililer, tüketicilerin satın aldıkları ürünün güvenilirliğini kontrol edebilmeleri için 4 farklı kanal bulunduğunu, bunların ise; internet üzerinden sorgulama, mobil uygulamalarla sorgulama, sesli yanıt sistemi ile sorgulama, SMS ile sorgulama şeklinde olduğunu belirttiler.

5 09 Aralık 2013 Pazartesi 5 Sahte yılbaşı ÖZGÜRCE... bileti uyarısı Harmandar ı Hafife Almayın! Özcan Özgür Milli Piyango nun yılbaşı özel çekilişi için bazı biletlerin sahte olabileceği uyarısı yapıldı. Yılbaşı özel çekilişi ile birlikte bilet satanlarda bir bir ortaya çıkmaya başladı. Uzmanlar vatandaşların bilet alırken çok dikkatli olmaları gerektiğini, ve biletlerini bayi olmayanların dışında tanımadıkları kişilerden bilet almamaları gerektiği konusunda uyarıyor. CHP nin büyükşehir adayları Aydın da Özlem Çerçioğlu, Ordu da Seyit Torun, Eskişehir de Yılmaz Büyükerşen, Sinop ta Baki Ergül, Giresun da Kerim Aksu tamam gibi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu Amerika dan açıkladı. İstanbul da da Sarıgül kesin gibi Kılıçdaroğlu nun da vurguladığı gibi bu hafta içinde adaylığı kesinleşebilir. Kılıçdaroğlu İzmir için de Amerika dan Aziz Kocaoğlu nu işaret etti. Ama Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün ü oradan da işaret etmedi! Neredeyse ihtimal bile ortadan kalktı, ama belirsizlik sürüyor AK Parti Büyük Şehir adaylarını hemen hemen tamamladı. Muğla da Prof. Dr. Mansur Harmandar Kendisini sever, sayarım. İyi insan dır Herkes kendi cephesinden olumlu olumsuz eleştirip, tartışabilir. Zaten bu önümüzdeki günlerde bütün partilerin adayları için kaçınılmaz olacak! Ama Sayın Harmandar ın insanlığı tartışılmaz. O nunla ilgili spekülasyon yapılamaz Ama Sayın Harmandar ın adaylığı herkesi şaşırttı. AK Parti nin il ve ilçe yönetimlerinde bile şaşıranlar gördüm. Çünkü kimse beklemiyordu! rum. Muhtemelen hem Başbakan Erdoğan hem de Sayın Harmandar kandırıldı! Bu konu ayrı bir yazı konusu olur Ama son rektörlük seçiminde Sayın Harmandar ile aday olarak karşı karşıya gelen Prof. Dr. Namık Açıkgöz Hamle deki köşesinden Baş Pehlivanlar Er Meydanında başlıklı yazısındaki yorumu en az Demirel in yorumu kadar dikkat çekiciydi. Yazısında Güya Mansur Bey aday olmak istememiş de 30 Mart tan sonra tekrar rektör olmak için üniversiteye dönmek için pazarlık yapmış da (Bunda Seçimi kaybedecek iması var.) Gözü hâlâ rektörlükteymiş de Bütün bu ithamlar, Mansur Bey i yeterince tanımamaktan veya ona olan husumetten kaynaklanmakta olup onu şimdiden yıpratmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. diyerek şöyle devam etmiş: Mansur Bey, Türkiye de 11 yıldır süren değişim-dönüşüm ve demokrasi hareketine bizzat ve doğrudan katılarak elini taşın altına koymuştur. O, millî davanın bir neferi ve yüce milletimizin bir hizmetkârı olacağını söyleyerek Başbakan la aynı vizyonu paylaşacağını göstermiştir. Çözüm sürecini destekleyen tek bildiriyi yayınlayarak zaten bunu Nisan Ayında göstermişti. Marmaris'te yıllardır bayilik yapan İmparator Milli Piyango Bayi Cihan Duran, sahte biletler konusunda vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Cihan Duran, " Biletlerin dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kâğıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve sadece mor ışık (ultra viole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Bu kısımlara dikkat edilmelidir dedi. Biletlerin tanıdık kişilerden ve son günlere bırakılmadan alınması gerektiğine dikkat çeken Duran, " Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde bulunan mini Milli Piyango yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip bulunuyor. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor. Vatandaşlarımızın bu hususları göz önünde bulundurmaları yararlı olacaktır şeklinde konuştu. Duran, ayrıca piyango biletlerinin pahalı olmasından dolayı kredi kartıyla da satış yaptıklarını belirtti. "TARİHİN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ" Milli Piyango İdaresi'nin Merkez Bankası Banknot Matbaası'nda bastırdığı yılbaşı özel çekiliş biletleri bayilere ulaştırıldı. Özel çekilişte tam bilet 50 liradan, yarım bilet 25 liradan, çeyrek bilet ise 12,5 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekilişinin ikinci büyük ikramiyesi, bu yıl da 5 milyon lira olacak. Talih kuşu, yılbaşı gecesi ayrıca 1 adet 3 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet de 1 milyon lira verecek. Böylece, ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 5 kişi, en fazla da 13 kişi 2014'e milyoner olarak girebilecek. 2 MİLYON 950 BİN 273 ADET İKRAMİYE DAĞITILACAK Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde 5 adet 500 bin lira, 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 adet de bin lira verecek. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi amorti ile yetinecek. 45 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 50 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon 950 bin 273 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 286 milyon 150 bin lira olacak. Yılbaşı özel çekilişinde biletlerin tümünün satılmaması durumunda, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde bu, Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesi olacak. BÜYÜK İKRAMİYE 10 YILDA YÜZDE 233 ARTTI Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yılbaşı çekilişinde 50 milyon liraya yükseltilen büyük ikramiye, son 10 yılda yüzde 233 artış gösterdi yılında 15 trilyon lira (6 sıfır atılması sonrası 15 milyon lira) düzeyinde bulunan büyük ikramiye, 2005 ve 2006 yıllarında 20 milyon lira, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Büyük ikramiye 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, geçen yıl ise 45 milyon lira olarak belirlenmişti. Harmandar ile ilgili benim gibi düşünen çok. Veteriner Hekim Necati Demirel de onlardan biri. Rektörlük seçiminde hemen her siyasi kesimden destek gören Sayın Harmandar a bir sosyalist olarak Sayın Demirel de destek vermişti. Benim gönlüm ve aklım Prof. Dr. Ali Osman Gündağan dan yanaydı Aday olmadı. Aday olanların içinde ben de Prof. Dr. Namık Açıkgöz ü desteklemiştim. Sayın Harmandar ın adaylığı ilan edilince Sayın Demirel, internetteki sitesinde yer alan dikkat çekici yorumunda, Tanıştığımızdan bu yana, insani duygularına hayran kaldığım değerli dostum, Sayın Harmandar dan özür dileyerek, yazıma yukarıdaki başlığı koyduğumu ve bunu da inanarak yaptığımı belirtmek isterim. diyordu. Özür dilemesine neden olan başlık ise şöyleydi: AKP, Rektör Harmandar ı Görevden Aldı.!!! Neden? Sayın Demirel, Neden? sorusunu yanıtlarken Bende bu kanıyı uyandıran nedenlerin başında: Sayın Harmandar ı hiç ama hiç sevmeyen AKP Muğla milletvekillerinin, hiçbir işimizi yapmıyor diye hayıflanan AKP İl ve İlçe yöneticilerinin düşünce ve tavırlarını yakından bilmemdendir. diyerek şöyle devam ediyor: Sayın Harmandar, hiçbir zaman AKP militanı gibi davranmadı. Dağarcığında var olan hak ve hukuk kurallarını, yaptığı işlerde ve aldığı kararlarda kıstas aldı. Bundan sonra da aynı şekilde davranacağından kimsenin şüphesi olmasın. Maalesef, düşüncelerini eyleme geçirecek bir alan olmayacak gibi! Herkes gibi kendisi de biliyor ki, AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanamayacak ve kendisi de göreve geri dönemeyecektir. YÖK tarafından atanacak olan yeni Rektörün AKP ye ne kadar yakın olacağını şimdi hep birlikte göreceğiz. Bunun ipuçlarını bize AKP nin yapmış olduğu son bürokratik atamalar göstermiyor mu? Kısacası AKP nin, aslında yanlış değerlendiriyoruz. Biz buna Sayın Erdoğan ın ataması diyelim. Sayın Harmandar ı aday yapmakla; Mart ayında yapılacak yerel seçimde, Muğla yı gözden çıkardığını tescillemiş oldu. Rektörü de görevden almış oldu. AKP açısından bu yapılan iş, tam bir mühendislik harikası. Ben yine de, Sayın Harmandar ın başına örülen bu çorap için çok üzüldüm. AK Parti Milletvekillerinin Sayın Harmandar ile ilgili düşüncelerini ben de biliyorum, ama Necati Demirel e tam olarak katılamıyorum Ben bir kere Başbakan Erdoğan ın Muğla yı gözden çıkardığını sanmıyo- Sayın Açıkgöz, Baş Pehlivanlar Er Meydanında başlıklı yazısına şöyle başlamıştı: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi nin 30 Kasım saat a kadar rektörlüğünü yapan Harmandar, Büyükşehir e soyundu. Böylece er meydanına ilk başpehlivan çıkmış oldu. Öteki partilerde henüz ses yok. Onca gürültüye rağmen CHP suspus veya henüz kendi iç meselelerini halledemedi ki, Büyükşehir adayını açıklamadı. MHP ne yapıp ediyor o da belli değil. Demirel e olduğu gibi Sayın Açıkgöz e de kısmen katılıyorum. Onca gürültüye rağmen CHP suspus veya henüz kendi iç meselelerini halledemedi ki, Büyükşehir adayını açıklamadı. yorumuna katılmamak mümkün değil. Ama Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi nin 30 Kasım saat a kadar rektörlüğünü yapan Harmandar, Büyükşehir e soyundu. sözü düşündürücü Sayın Harmandar Büyükşehir e soyunmak için neden 30 Kasım saat u bekledi? Galiba Sayın Demirel AKP, Rektör Harmandar ı Görevden Aldı.!!! başlığında haklı Ama Harmandar bu seçimi kaybeder savı bir peşin hüküm olur! Evet, onca gürültüye rağmen CHP suspus Ama CHP de henüz halledilememiş iç mesele yok Ben hep AK Parti adaylarını ilan etmek için CHP nin adaylarının ortaya çıkmasını bekliyor diye düşünüp yazdım. Yanılmışım Galiba CHP, AK Parti nin adaylarının belirlenmesini bekledi! CHP de belirsizliğe rağmen her şey net CHP atama yaparsa Büyükşehir adayı Osman Gürün olur. Yok, eğer ön seçim yapılırsa CHP nin adayı Musa Gökbel dir Hiç kimse Sayın Harmandar ı hafife almasın. Başbakan Erdoğan ın Muğla dan vazgeçtiği de sanılmasın! AK Parti kurmaylarının öteden beri Osman Gürün ün büyükşehir adaylığını beklediğini bilmeyen yok. Belki de böyle olacağı konusunda ellerinde veriler var ki Prof. Dr. Harmandar ı beklenmedik bir biçimde bulup çıkarıp aday ilan ettiler. CHP nin kalan belediyelerde ve belediye meclisi üyelikleri için ön seçim yapmaması, Başkan Gürün ün de ön seçimden kaçırılarak aday yapılması halinde AK Parti nin Muğla da Sayın Harmandar ile iddiası olacaktır. Sayın Harmandar sıradan bir isim değil Bir üniversitenin rektörlüğünü yaptı Peki, Mestan Yayman aday gösterilse ne olurdu? Başta Osman Gürün olmak üzere CHP kimi gösterirse göstersin seçimi peşinen kazanmış olurdu

6 6 09 Aralık 2013 Pazartesi Sokak hayvanları zehirleniyor Muğla Hayvan Dostları Derneği Başkanı Türkan Dağdelen, Muğla Valiliğine yazdığı dilekçede vatandaşlar, kurum yöneticileri ile belediyelerin çevrelerindeki yeşil alanlarda bulunan kedi ve köpekleri zehirleyerek öldürdüğünü ileri sürdü. Sahil kentlerinde sahipsiz hayvan nüfusunun ana kaynağı yaz başında alınıp yaz sonunda terk edilen ev hayvanlarıdır. Müftülük tarafından düzenli olarak zehirlenmeye karşı ve genel hayvan haklarına ilişkin sevgi mesajları camilerdeki vaaz ve hutbelerde verilmeli MALİ YILI 3 AYLIK YAŞ MEYVE SEBZE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU MUĞLA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 75.YIL MİLAS DEVLET HASTANESİ 2014 MALİ YILI 3 AYLIK YAŞ MEYVE SEBZE alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2013/ İdarenin a) Adresi : AYDINLIKEVLER MAH.HASTANE CAD, MİLAS MİLAS/MUĞLA b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik Posta Adresi : ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : Malın miktarı ve türü Ek te yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : 75.Yıl Milas Devlet Hastanesi Ambarı c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının istekliye tebliğinden itibaren tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Aydınlıkevler Mah. Hastane Cad. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Milas/MUĞLA b) Tarihi ve saati : :00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişi noter tasdikli imza sirküleri, Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir, 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aydınlıkevler Mah. Hastane Cad. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Milas/MUĞLA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın No: 5321 İlan Tarihi: Muğla nın Dalaman İlçesi nde, Orman Genel Müdürlüğü nden tahsis edilen 30 dönümlük arazi üzerine kurulu barınakta sayıları 800 ü aşan sokak hayvanlarına bakan HASDOST Başkanı Türkan Dağdelen, Muğla Valiliği ne zehirlemeye karşı hayvanların yaşam hakkı konusunda vatandaşa, site yönetimlerine, kaymakamlıklar ve belediyelere kanuni-mevzuata ilişkin bilgiler verilmesi, kurumların tedbir almalarının sağlanması konulu dilekçe verdi. Dağdelen, Yaşadığımız zamanda, bir zaman öncesine kadar doğal alan olan yerlere hayvanların yaşam alanlarını işgal eden siteler, apartmanlar, oteller, büyük AVM ler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve büyük binalar yapılmıştır. Kentsel dönüşüm adı altında, hayvanların yaşam alanları tamamen yok edildi. Doğanın dengesinin bozulmasının yanında, vatandaş, kurum yöneticileri ve belediyeler çevrelerindeki yeşil alanlarda bulunan kedileri ve köpekleri zehirleyerek öldürmektedir Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanların bulundukları yerde yaşamalarını güvence altına almıştır dedi. Müftülük tarafından vaaz ve hutbelerde hayvan sevgisi mesajlarının verilmesi gerektiğini belirten HAYDOST Başkanı Dağdelen, Yasa hükümleri ve mevzuatın belediyeler, kaymakamlıklara, müftülüklere, emniyet, jandarmaya, site, otel yönetimlerine yazılı olarak bildirilmesini, bu kurumların yasa uygulaması hususunda uyarılmasını, tedbir alınmasını, zehirleme durumunda istihbari çalışma ve yasal işlem yapılmasını talep ediyoruz. İlçelerde kaymakamlıkların 5199 sayılı yasaya göre denetim elemanları görevlendirilmeli. Zehirleme yapan vatandaş ile çeşitli yollarla öldürüp yok eden belediyeler için önlemler ve caydırıcı tedbirler alınmalı. Olay vuku bulması halinde emniyet birimleri ile birlikte adli ve idari soruşturma açılmasını, aynı işlemlerin ve uygulamaların illerde Orman Su İşleri Müdürlükleri nce de yapılmasının sağlanmasını talep ediyoruz. Site ve apartman yönetimlerine hayvan beslemenin yasal olduğu bilgisinin yazılı olarak verilmesi gerekiyor. Müftülük tarafından düzenli olarak zehirlenmeye karşı ve genel hayvan haklarına ilişkin sevgi mesajları camilerdeki vaaz ve hutbelerde yer almalı diye konuştu.. Dağdelen sözlerini şöyle sürdürdü; Belediyelerinin gönüllülerle birlikte beslenme odakları oluşturmalarını, beslenme odakları oluşturuluncaya kadar sahipsiz hayvanları besleyen gönüllülere mama yardımında bulunmalarının sağlanmasının belediyelere amir hüküm olarak bildirilmesini talep ediyoruz. Çünkü bu çalışmalar hem karnı doyan hayvanların insan kapısına gitmesini önleyecek, hem de topluma hayvan varlığının kabul ettirilmesini sağlayacaktır. Özellikle sahil kentlerinde sahipsiz hayvan nüfusunun ana kaynağı yaz başında alınıp yaz sonunda terk edilen ev hayvanlarıdır. Site yönetimleri ile topluma hayvanların terk edilmemesi için yazılar yazılmalı, anonslar, TV ler, yazılı ve görsel basın ile hayvan sahiplerine ve topluma bu konuda uyarı mesajları gönderilmelidir. Valiliğinizce, zehirlenmeye karşı ve hayvan haklarına ilişkin mesajlar içeren afis-billboardlar yapılmalı. Bu mesajlar anons sistemi ile topluma duyurulmalı. Zehirlemenin hayvanları nasıl acı içinde kıvrandırarak öldürdüğü anlatılmalı." ELEMAN İLANI Muhasebe bürosunda çalıştırılmak üzere deneyimli personel alınacaktır

7 09 Aralık 2013 Pazartesi Spor 7 PFDK'ya sevk edildi Sercan hoca gözüyle... Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında oynanan Fenerbahçe maçının seremonisine "Yüce Atatürk" yazılı tişörtlerle çıkan Fethiyespor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında oynanan Fenerbahçe maçının seremonisine "Yüce Atatürk" yazılı tişörtlerle çıkan Fethiyespor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada, futbol sahalarının tüm dünyada yalnızca futbol oynanan ve izlenen alanlar olmasının hedeflendiği ve TFF'nin de bağlı olduğu uluslararası spor örgütlerinin, bu hedefe ulaşmak için evrensel mahiyette çeşitli ilke ve kurallar benimsediği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: "Bununla birlikte, Fethiyespor Kulübü'nün Fenerbahçe ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında uluslararası futbol oyun kurallarına aykırı şekilde saha içinde hepimizin milletçe sahiplendiği değerleri, sadece kendilerine mal ederek tartışma yaratmak için kullandıkları görülmüştür. Bu tarz eylemlerin spor alanlarında tasvip edilmesi mümkün olmadığından, konuyla ilgili dosya PFDK'ya sevk edilmiştir. Bu konuda kulüplerimizin SAHİBİNDEN SATILIK Bodrum Yolu İzmir Yolu gerekli hassasiyet ve özeni göstereceğinden emin olmakla birlikte, yukarıda anılan ilke ve kurallara aykırı davranılması halinde disiplin sürecinin başlatılacağını belirtmek isteriz." AVM inşaatı Dünyada en büyük engel sevgisizliktir Merhaba Sercan Hoca gözüyle köşesi okurları, bugün ki köşe yazım da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü hakkındaki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Milas Belediyespor bünyesinde Milas'ta ikamet eden engelli vatandaşları sosyal hayata kazandırmak, onlara da spor yapabilme imkanı sağlamak ve engelsiz bir yaşam sunmak amacıyla oluşturulan engelliler branşının tanıtımı için Milas Kapalı Spor Salonunda engelli çocuklarımızın aile bireylerinin katılımıyla gerçekleşti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün kutlandığı etkinliğe Milas Kaymakamı Fuat Gürel, Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, Milas İlçe Spor Müdürü Mustafa Ali Ünlüsoy, Milas Belediyesi Spor Birimi Müdürü Vural Duran, Milas Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Eşref Mete, M. Volkan Zeytin ve engelli çocuklarımızın aile bireyleri katıldı. Etkinlikte ilk söz alan Milas Belediye Başkanı Avukat Muhammet Tokat yaptığı konuşmada, Milas Kaymakamlığı, Milas Belediyesi ve Milas Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü'nün engelli vatandaşlarla ilgili başlattığı proje kapsamında Milas Belediyespor bünyesinde böyle branş oluşturduklarını belirtti. Bunun bir ilk adım olduğunu ileride bir takım oluşturarak turnuvalara katılım sağlanacağını söyledi. Milas'ta göreve başladığı günden beri sporun her branşına ilgi gösteren müsabakaları yerinde takip eden Milas Kaymakamı Fuat Gürel yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Başlatılan proje ile engelli vatandaşların topluma kazandırılmasında büyük katkı sağlayacağım. 3 Aralık Dünya Engelliler gününüz kutlu olsun. Engelliler hayatın her alanında aktif olarak bulunabilmesi için toplumun her kesimine büyük görevler düşüyor." Ben basın mensubu olarak herkes engelli adayıdır diyerek 3 Aralık Engelliler Günü'nde Milaslıları kapalı spor salonunda görmek çok isterdim. 3 Aralık Engelliler Günü'ne katılan engelli sporculara moral veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca yaptıkları başarılı çalışmalarla Milaslı engelli yavrularımıza sahip çıkarak Belediyespor çatısı altında toplayan Milas Belediyespor Kulübü Yönetim Kuruluna binlerce teşekkür ediyorum. Hiç kimse unutmasın herkes engelli adayıdır. Dünyada en büyük engel sevgisizliktir. Sercan Ergin Satılık Alan

8 gazete Bağımsız Günlük Siyasi Gazete MILAS Yıl: 10 Sayı: Aralık 2013 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) İşletmelere 3 milyon 950 bin lira ceza 11 aylık döneminde çevre kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle il genelinde bulunan işletmelere toplam 3 milyon 950 bin 975 liralık cezai işlem uygulandı. İl genelinde denetlenen işletmelere uygulanan cezaların tamamına yakınını denizi kirleten işletmeler oluşturdu. Denizi kirlettiği tespit edilen işletmelere 3 milyon 137 bin 189 lira para cezası uygulandı. Gerçekleştirilen denetimlerde Muğla Türkiye sıralamasında en fazla ceza kesilen iller sıralamasında Kocaeli nden sonra ikinci il oldu. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından bu yılın Kasım ayına kadar yapılan denetimlerde çevre kirliliği yarattığı tespit edilen işletmelere ceza yağdı. 11 aylık dönemde gerçekleşen denetimlerde işletmelere toplam 3 milyon 950 bin 975 lira cezai işlem uygulandı. Denetimlerde en yüksek ceza 3 milyon 137 bin 189 lira ile denizi kirleten işletmelere kesildi. Cezalarda ikinci sırayı 786 bin lira ile gürültü kirliliği, üçüncü sırayı ise 27 bin 786 lira ile egzoz emisyon pulu olmayan araçlar aldı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İlker Uğur, denetimlerin yıl boyunca sürdüğünü belirterek, denetimler çerçevesinde bu yılın 11 aylık döneminde il genelinde bulunan işletmelere 3 milyon 950 bin 975 liralık cezai işlem uygulandığını söyledi. Türkiye sıralamasında en fazla ceza kesilen iller arasında Muğla nın ikinci sırada yer aldığını ve bunun üzücü bir durum olduğuna dikkati çeken Uğur, 2013 yılının ilk 11 ayında yapılan denetimler sonucu Muğla genelinde toplam 3 milyon 950 bin 975 TL idari para cezası kesildi. Kesilen cezalar içerisinde en fazla ceza 3 milyon 137 bin 189 lira ile denizi kirletenlere yönelik oldu. ÇED raporundaki taahhütlere uymadıkları sebebi ile başta deniz kirliliği olmak üzere çevreyi kirleten kuruluşlara kesilen para ceza miktarı toplamı 3 milyon 137 bin 189 liradır dedi. Deniz Kirletenlere göz açtırılmıyor Deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda büyük bir hassasiyetleri bulunduğuna dikkati çeken Uğur şunları söyledi: Muğla dünyada ve Türkiye de 1124 kilometre deniz kıyısına sahip ve eşsiz koyları olan bir il. Yani dolayısıyla deniz kirliliği konusunda İl Müdürlüğü olarak çok hassas olduğumuzu belirtmek isterim. Başta deniz kirliliği olmak üzere en çok ceza kesilenler arasında deniz, toprak ve hava kirliliği yer alıyor. Çevre izni almadan faaliyet gösteren işletmelere ÇED raporundaki taahhütlere uymadıkları sebebi ile de yüksek miktarda cezalar kesilmiştir. Eğlence mekanları mercek altına Çevre ve Şehircilik denetim ekiplerinin eğlence yerlerine yaptığı denetimlerde yönetmelikte yapılan, gürültü yapan işletmelere yüksek miktarlarda idari para cezası uygulandığını da belirten Uğur Gürültü denetimleri ekiplerimiz tarafından akşam dan başlayıp sabah ye kadar devam etmektedir. Denetimlerde gürültü seviyesini ölçer aletler ile gezen arkadaşlarımız mekânlarına toplam 786 bin lira ceza kesmişlerdir. Gürültü kirliliğinden en fazla ceza ve en fazla denetim yine ilimizden yapılmıştır dedi. Vatandaşların çevre konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyleyen Uğur İlimizin doğal güzelliği bize emanet ve çocuklarımıza bırakacağımız mirastır. Bu çerçevede Muğla il sınırlarında yaşayan halkımızın çevreye karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Vatandaşların müdürlüğümüzden ÇED belgesi ve çevre izni alması gerektiği ve almadan faaliyetlerine başlamadan ve izin almadan yapmamaları gerektiğini vurgulamak isterim. Vatandaşların özellikle süresi geçen veya biten egzoz emisyon pullarını yenilemesi önem arz etmektedir. Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kuruluşlardan egzoz emisyon pullarını alamaya özen gösterelim.

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANOMETRELER ALIMI ( 6814BÜR55591 ) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü

İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Yapı Kontrol Müdürlüğü İHALE İLANI T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü MUHTELİF TESİSAT VE HIRDAVAT MALZEMESİ ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

CERRAHİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

CERRAHİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ CERRAHİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Radyoloji AD İçin 15 Kalem Cerrahi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu

Toplum Yararına Program Katılımcı Duyurusu Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Muğla nın Menteşe ve Fethiye ilçelerinde çevre temizliği 20 Kişi Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017. MLZ. İŞL.04 MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Çukurova Üniveristesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin İhtiyacı Olan Tıbbi Malzeme alımı

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

İkinci Yeni akım Ustası Şair İlhan Berk Anıldı

İkinci Yeni akım Ustası Şair İlhan Berk Anıldı İkinci Yeni akım Ustası Şair İlhan Berk Anıldı Türk şiirinde İkinci Yeni akımın usta şairi İlhan Berk, aramızdan ayrılışının 6.yılında Bodrum da ailesi ve sevenlerinin katıldığı sergide anıldı. Bodrum

Detaylı

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6 Adet Asansörün Sökülerek Yerlerine Yenilerinin Yapılarak Çalışır Vaziyette Teslim Edilmesi İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YENİLENEN İHALE İLANI 2017.MLZ.İŞL.16 4 GRUP MUHTELİF İŞ KIYAFETİ VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM ALIMI İŞİ (YENİLENEN) Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017.MLZ.YAT.12 KÖŞK, HÜCRE VE REDRESÖR ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin a)

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı