Endovenöz LASER ve Eksternal LASER Uygulamaları. Dr. Kıvanç METİN Ege Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İzmir

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Endovenöz LASER ve Eksternal LASER Uygulamaları. Dr. Kıvanç METİN Ege Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İzmir"

Transkript

1 Endovenöz LASER ve Eksternal LASER Uygulamaları Dr. Kıvanç METİN Ege Sağlık Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği İzmir

2 Alt ekstremite varisleri Yüzeyel venöz sistem yetersizlikleri kadınlarda 25%, erkeklerde 15% e varan sıklıkta rastlanan yaygın patolojilerdir. Br J Surg 1994; 81: Bir çok hastada normal bir fizik muayene bulgusu olarak varisler görülebilse de, tıbbi bir sorun olarak yakınma konusu olmaktadırlar.

3 Variköz Venlerin Anatomi ve Fizyopatolojisi Derin, yüzeyel (vena saphena magna ve vena saphena parva) ve perforan venler Sistemin bir komponentinin bozulması tamamının aksamasına neden olur Safenofemoral bileşke, safenopopliteal bileşke ve perforan venler içindeki valvler akımı yüzeyel venlerden derin venlere doğru yönlendirir

4 Variköz Venler Primer: Temelde damar duvarındaki yapısal bozukluğa yada valv yapısındaki defektlere bağlı (konjenital?!) Sekonder: Geçirilmiş tromboz ve yangının ardından oluşan rekanalizasyon sürecinde valvüler yapıların hasar görmesi sonucunda Kadınlarda erkeklere oranla daha sık: Herediter Hamilelik Hormonal Yaş Uzun süre oturmak, ayakta durmak Obezite Konstipasyon Bacak travması Konjenital faktörler

5 Klinik ve Noninvaziv Tanı Yöntemleri Ayakta muayene Sadece ekstremite değil, abdomen ve pubik bölge de değerlendirilmelidir Noninvaziv tanı yöntemleri Continuous wave doppler Photoplethysmography Duplex ultrasound Venöz yetmezliğin şiddetini, seviyesini, akım şeklini, anormal damarsal yapıları, venlerin çap ve morfolojilerini göstermek

6 Duplex Ultrason Deneyimli Radyoloji Uzmanı Venöz anatomide varyasyonlara sık rastlanır ve değişik düzeylerde reflü görülebilir: Çift vena saphena magna Vena saphena parva nın anormal drenajı (%20-40) Vena saphena parva ile gastroknemius kası venlerinin değişken bağlantıları Safenofemoral bileşke dışındaki düzeylerde reflülerin saptanması: Vsm normal olmasına rağmen anterior dalında yetersizlik Eksternal pudendal ve/veya gluteal varislerle beraber vsm da yetersizlik Alt abdomenin yüzeyel epigastrik dallarında reflü Perforan ven yetersizliklerine bağlı vsm varisleri

7 Primer variköz ven tedavisinin prensipleri En yüksek seviyeden reflünün ortadan kaldırılması ve inkompetan venöz segmentin ablasyonu hedeflenmelidir. Cerrahi ligasyon ve stripping, safenofemoral bileşkede reflü ile beraber görülen vena safena magna yetersizliklerinde en başarılı tedavi olarak gösterilmektedir. Ancak geleneksel cerrahi yöntemin bazı zorlukları ve dezavantajları yanında belli oranda nüks riski taşıdığı da unutulmamalıdır (%18-%45). Br J Surg 79: , : Endovenöz laser tekniği ile varis tedavisi. Navarro L, Min RJ, Bone C. Endovenous laser: a new minimally invasive method of treatment for varicose veins-preliminary observations using an 810 nm diode laser. Dermatol Surg 2001;27: Radyofrekans ablasyon tedavi tekniği ile benzer biçimde venin ablasyonu prensibine dayanır.

8 Vena saphena magna yetmezliğinde tedavi prensipleri Daha az invaziv tedavi seçenekleri Elektrokoagülasyon Surg; 59: , 1966 Br Med J; 4: 53, 1972 Aust NZ J Surg; 47: , 1977 Ultrason kılavuzluğunda skleroterapi: 1 yıllık izlemde %50-80 başarı. Anaflaksi, ekstraluminal veya intraarterial enjeksiyon. Dermatol Surg; 22: , 1996 ANZ J Phleb; 4: 71-74, 2000 Bipolar radyofrekans: ~5 aylık izlemde %10 rekanalizasyon. Parestezi, cilt yanıkları, derin ven trombozu, pulmoner emboli J Vasc Surg; 32: , 2000 Endovenöz laser: Damar lümeni içine laser enerjisi gönderilerek endotel ve ven duvar hasarı, ardından fibrozis.

9 Vena saphena magna yetmezliğinde tedavi prensipleri Endovenöz LASER Enerji ince, fleksibıl bir kateter ile, minimal girişim yerinden değişken çaplardaki damarlara güvenle yönlendirilebilir. Kontrollü laser enerjisi kullanımı ile hedef dışındaki çevre dokuların hasarlanması, RF tekniğine oranla oldukça düşük kalır Pacemaker kullanan hastalarda da güvenle uygulanabilir Skleroterapiye karşılık anaflaksi ve ekstraluminal, intraarteriyel enjeksiyon tehlikesi taşımaz Diğer tekniklere oranla daha düşük rekanalizasyon riski taşır

10 LASER Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation Bir çeşit ışık enerjisi üretme yöntemidir. Tıpta kullanım 1960 larda başlamıştır. LASER kullanımı: Doğru dalga boyu Doğru miktar Doğru doku

11 Dalga Boyu Değişik dalga boylarında ışığın penetrasyonu farklılık gösterir. Tedavi başarısı için uygulama yapılacak dokunun özelliklerine dalga boyunun seçimi önemlidir. Işık, doku (kan, su, pigment) özelliklerine göre farklı penetrasyon gösterir.

12 C O D I O D E D I O D E N d Y A G H O Y A G E r Y A G

13 Işık Miktarı Laser cihazları devamlı (continuous) yada aralıklı (pulse) şekilde enerji üretirler. Devamlı şekilde enerji verildiğinde, dokuda hasar oluşabilir. Işık miktarı da dalga boyu ile yakın ilişki içindedir. Işık enerjisi cihazdan dokuya fiberoptik kablolar ile taşınır.

14 CO 2 LASER 600 nm dalga boyu Endüstride sert metalleri kesmek için kullanılır. Az enerji ile çok güç üretmek için kullanılır. Suda absorbsiyonu yüksektir. Dokuda en çok 1 mm derine inebilir, hızla yakar. Bu dalga boyu hemoglobin tarafından absorbe edilemediği için güçlü bir kesicidir ancak kanama kontrolü sağlamakta yetersizdir. Cerrahi uygulamalar için uygun olmayan bir sistemdir ve kullanımı zordur.

15 Nd:YAG Lasers (Neodymium: Yttrium Aluminum Garnet) 1064 nm dalga boyunda ışıkla çalışır. Suda ve hemoglobinde zayıf penetrasyona sahiptir. Dokuda 6-7 mm penetrasyona sahiptir. Daha çok kesme özelliğine sahiptir. Dokuda ısı etkisi ile kontrol edilemeyen penetrasyon gerçekleştirir. Sistem olarak tıbbi kullanıma çok uygun bulunmamaktadır.

16 Ho:YAG (Holmium: Yttrium Aluminum Garnet) Laser 2100 nm dalga boyunda çalışır. Suda yüksek absorbsiyona sahiptir (Nd:YAG LASER e göre 100 kat fazla). Yumuşak dokuları hızla vaporize eder. Hemostaz sağlama konusunda yetersizdir.

17 Er:YAG (2940 nm) & Erbium-Chromium:YSGG (2790 nm) Bu iki dalga boyu, sudaki en yüksek absorbsiyona sahiptir. Yumuşak dokuyu hızla vaporize eder ve kömür gibi yakar. Hemoglobin tarafından absorbe edilmezler.

18 Argon Laser Argon laser pigmente doku ve kanda iyi absorbe edilir. Suda çok az absorbe olur. Dokuyu keserken yanma ve nekroz olur.

19 810 nm Diode Laser Suda iyi absorbe edilir. Dokuda yanma ve nekroz oluşturur. Hafif ve flexible sistemlerle uygulanabilir.

20 Cerrahi Tedavinin Alternatifleri Minimal İnvaziv Alternatifler Hasta konforunu arttırmak; risk ve maliyeti azaltmak: Skleroterapi Mini-flebektomi Ultrason ve kateter eşliğinde skleroterapi Monopolar ve bipolar radyofrekans ablasyon

21 Endovenöz & Eksternal LASER Uygulamaları Çeşitli nedenlerle ve biçimlerde venöz yapılarda ortaya çıkan yetersizliklerin tedavisinde kullanılır. Ayaktan (out-patient) hastalarda uygulanabilir: Minimal invaziv Kısa iyileşme süreci Başarılı kozmetik sonuç Hızlı derlenme Uygun maliyet

22 Endovenöz & Eksternal LASER Uygulamaları Nerelerde Kullanılır? Vena safena magna Safen ven dalları Retiküler venler Variköz dallar Telenjiektaziler Spider venler Venöz ülserler

23 Endovenöz & Eksternal LASER Uygulamaları Sistem Özellikleri Minimal invaziv Muayenehane koşullarında uygulanabilir Yüksek hasta memnuniyeti Ağrı Derlenme Kozmetik sonuç Minimal enfeksiyon riski Başarılı klinik sonuç Düşük maliyet

24 Kontrendikasyonlar Hamile olan yada hamile kalmayı planlayan kadın olgular Pedal nabızların alınamaması Hareket kısıtlılığı Genel durumu bozukluğu Derin ven trombozu Tromboz eğilimi Kanama eğilimi Ekstremitede arteriyovenöz fistül yada inkompetan perforatör ven varlığı

25 Yan Etkiler Tolere edilemeyen yan etkiler nadir olarak görülmektedir: Derin ven trombozu Pulmoner emboli Cilt yanıkları Daha hafif yan etkiler ortaya çıkabilir: Kızarıklık Endürasyon Hafif hassasiyet Yüzeyel tromboflebit

26 Geleneksel cerrahi tedavinin olumsuzlukları Anestezi kaynaklı riskler Artan hastane maliyetleri, kaynak kullanımı sorunları Cerrahi kaynaklı komplikasyon riskleri Ligasyon ve stripping için deneyimli bir cerrah, uygun hastane yada muayenehane koşulları, az da olsa anestezi uygulaması gibi olmazsa olmaz en az koşullar gereklidir. Hastaların ameliyat korkusu!!!

27 Radyofrekans / Laser Safenofemoral bileşke düzeyinde vena safena magnayı oblitere etmek için ısı enerjisini kullanırlar. Sıcaklığa bağlı komplikasyonlar açısından LASER daha iyi sonuçlar vermektedir.

28 Endovenöz LASER Lokal anestezi altında, Muayenehane şartlarında, Obstetri-jinekoloji, dermatoloji ve diğer bazı tıp alanlarında kullanılan LASER cihazları ile uygulanabilir. Küçük çaplı ( μm) fiberler ile enerji dokuya taşınır. Enerji aktarımı kateterin ucundaki ışığın yardımı ile izlenebilir ve güvenlik içinde uygulanır. Minimal girişim yerinden uygulanabilir.

29 Endovenöz LASER

30 Venöz Sistem Uygulamaları Vena saphena magna varisleri Safenofemoral bileşke düzeyinde olan venöz yetmezlik tedavisinde yüksek ligasyon + stripping tekniğine iyi bir alternatif oluşturur. Doppler USG eşliğinde v.s.magna ponksiyonu ve ardından Seldinger tekniği ile kateterin v. epigastrica inferior un v.s.magna ya drene olduğu düzeyin 2 cm distaline kadar ilerletilmesi

31 Venöz Sistem Uygulamaları Vena saphena magna varisleri Lazer enerjisi ile sağlanan termal hasar sonucunda v. s. magna tam olarak fibrozise uğrar. Tüm işlem süresi dakika

32 Venöz Sistem Uygulamaları Vena saphena magna varisleri İşlem sırasında tumescent anestezi uygulanır. Lokal anestetik etkinin yanısıra, perivenöz bölgede tüm ven boyunca oluşturulan su yastığı yardımı ile çevre dokularda termal hasar oluşması önlenir. Lazer kateteri ucunda sıcaklık 1000 C ye ulaşabilmektedir. İşlem bitiminde Doppler USG ile damarın tam olarak kapandığı gösterilir.

33 Cerrahi Endovenöz LASER Karşılaştırması İşlem Süresi Hastanede Kalma Derlenme Rekürrens ELVeS dakika 2 saat 1 günde normal hayata döner %10 dan az. (3 yıllık izlem) Stripping dakika 2-5 gün 7 14 gün %20 den fazla

34 Sonuçlar

35 Venöz Sistem Uygulamaları Spider venler ve telenjiektaziler Daha çok kozmetik bir sorun olarak algılanır. Temelde bir venöz yetersizliğin bulgusu olarak da ortaya çıkabilir. Bu işlem için geliştirilmiş, focusing hand piece yardımı ile, deriye temas etmeden (non-contact method) laser enerjisinin damar yapıları içindeki kan (hemoglobin) tarafından absorbe edilmesi prensibi ile uygulanır.

36 Venöz Sistem Uygulamaları Spider venler ve telenjiektaziler Infrared laser dermis tarafından çok az absorbe edildiği için uygun teknik kullanıldığında deride yanık oluşmamaktadır. 1,5 mm çapa kadar olan damarlar üzerinde etkin bir yöntemdir.

37 Venöz Sistem Uygulamaları Spider venler ve telenjiektaziler

38 Venöz Sistem Uygulamaları Spider venler ve telenjiektaziler Tedavi etkinliğinin belirleyicileri Damardaki kanın rengi Damarın çapı Damarın ciltteki derinliği Lazer ışığının absorbsiyonu Cilt tipi/cilt rengi Lazer ışığının kaynağı Pulse aralıkları Seçilecek lazer ışığı dalga boyu

39 Sonuçlar Trunkal venöz yetmezlik tedavisi Kısa dönem izlemlerinde v. s. magna rekanalizasyonu izlenmemiştir. Diğer minimal invaziv tekniklerle (USG eşliğinde skleroterapi, miniflebektomi vb) karşılaştırıldığında komplikasyon oranı daha düşüktür. V. s. magna yetersiziliği dışında safenofemoral bileşkeye drene olan diğer venöz dalların da yetersizlikleri veya v. s. magna nın malformasyonları, birden fazla v. s. magna varlığı gibi durumlarda cerrahi tedavi ilk alternatif olmalıdır. Navarro et al. Dermatol Surg 2001; 27:

Vasküler Lezyonlarda Lazer

Vasküler Lezyonlarda Lazer Sürekli Eğitim Continuing Medical Education 15 DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.04 Lasers in Vascular Lesions Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Detaylı

SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C S.B OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF VEKİLİ: Doç. Dr. Mehmet Salih GÜREL SEBOREİK KERATOZDA ERBIUM:YAG LAZER İLE KRİYOTERAPİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ KARBOKSİTERAPİ-MEZOTERAPİ- LİPOLİZ VE LAZER İLE VÜCUT BAKIMI 815SBG033 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN LAZERLER ENDİKASYON VE KONTRENDİKASYONLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Mustafa Eser EL

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Lazere Giriş ve Genel Bilgiler

Lazere Giriş ve Genel Bilgiler 2 Sürekli Eğitim Continuing Medical Education DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.01 Lazere Giriş ve Genel Bilgiler Introduction to Laser and General Information Erol Koç, Didem Dinçer Gülhane Askeri Tıp Akademisi,

Detaylı

1) Burun Estetiği 2) Göz çizgilerinin yok edilmesi. 3) Göz kapağı ameliyatları 4) Kol germe 5) Meme büyütme ve küçültme 6) Liposuction 7) Karın germe 8) Varis tedavisi 9) Botoks Bütün bu konu başlıkları

Detaylı

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu

Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI. Hasta Bilgilendirme Formu Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 2 Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu BEYİN ANEVRİZMALARI Hasta Bilgilendirme Formu 3 Beyin Anevrizması

Detaylı

ENDODONTİDE LAZERİN KULLANIMI

ENDODONTİDE LAZERİN KULLANIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ENDODONTİDE LAZERİN KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Esra ÇAKMAK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. M. Kemal

Detaylı

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Genel anlamda vasküler sorunlar aterosklerozis veya thrompoflebite bağlıdır ve çoğunlukla üst ekstremite veya viseral organları

Detaylı

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri

Sağlık Olsun. Küba. Konuşma Bozuklukları. Hastalıkları. Şok Diyetler Metabolizmanızı Bozuyor! Boyun Egzersizleri Sağlık Olsun ÜCRETSİZDİR ÖZEL AVCILAR HOSPITAL YAYIN ORGANIDIR SAYI 16 / 2013 Boyun Ağrılarına Karşı Boyun Egzersizleri Çocuklarda Konuşma Bozuklukları Kronik Barsak Hastalıkları Büyük Göğüslerden memnun

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Lazer Kullanımı

Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Lazer Kullanımı Kitap Bölümü DERMAN Benign Prostat Hiperplazisinin Cerrahi Tedavisinde Lazer Kullanımı İsmail Nalbant Giriş Tıp uygulamaları noktasında günümüzde kendine yaygın yer edinen lazer (Light Amplification by

Detaylı

Pigmente Lezyonlarda Lazer

Pigmente Lezyonlarda Lazer Sürekli Eğitim Continuing Medical Education 23 DOI: 10.4274/turkderm.46.s1.05 Pigmente Lezyonlarda Lazer Lasers in Pigmented Lesions Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,

Detaylı

Periferik Perkutan Girişimler ve Cerrah

Periferik Perkutan Girişimler ve Cerrah Periferik Perkutan Girişimler ve Cerrah Dr. A. Hakan VURAL Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Kalp ve Damar Periferik damar

Detaylı

PERİODONTOLOJİDE LAZERLERİN KULLANIMI

PERİODONTOLOJİDE LAZERLERİN KULLANIMI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı PERİODONTOLOJİDE LAZERLERİN KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Kazım BAŞ Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Nurcan BUDUNELİ

Detaylı

YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ

YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ T.C S.B. OKMEYDANI EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR KLĠNĠĞĠ KLĠNĠK ġef VEKĠLĠ: Doç. Dr. Mehmet Salih GÜREL YÜZ TELANJEKTAZĠLERĠNDE ND:YAG VE KTP LAZER TEDAVĠLERĠNĠN ETKĠNLĠĞĠ Dr.

Detaylı

BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH

BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH DERLEME/Review: ENDOÜROLOJİ/Endourology BPH TEDAVİSİNDE KTP LAZER İLE FOTOSELEKTİF PROSTAT VAPORİZASYONU KTP LASER FOR PHOTOSELECTIVE VAPORIZATION OF THE PROSTATE IN TREATMENT OF BPH Ender ÖZDEN, Ahmet

Detaylı

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Prof. Dr. İbrahim YEKELER Klinik Şefi: Prof. Dr. İbrahim YEKELER ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER

Detaylı

D y n a m i s. sanomed. m ü k e m m e l i s e ç i n. M e d k a l T e k n o l o j. Ç o k A m a ç l ı L a z e r S i s t e m i

D y n a m i s. sanomed. m ü k e m m e l i s e ç i n. M e d k a l T e k n o l o j. Ç o k A m a ç l ı L a z e r S i s t e m i D y n a m i s Ç o k A m a ç l ı L a z e r S i s t e m i m ü k e m m e l i s e ç i n sanomed M e d k a l T e k n o l o j D y n a m i Y ü k s e k p e r f o r m a n s A v a n t a j l a r l Yüksek etkinlikte,

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni Ağustos - Eylül 2013 / Sayı: 1 / Ücretsizdir. 17 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. Alanya da Yeni Bir Yaşam Başhekim Op. Dr. Cafer ARSLAN Meslek

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW ÖZET ABSTRACT

DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW ÖZET ABSTRACT Derleme / Review DİŞ HEKİMLİĞİNDE LAZER: BİR LİTERATÜR DERLEMESİ 5. kök yüzeyi LASER IN DENTISTRY: A LITERATURE düzleştirilmesi, REVIEW Arş. Gör. Dt. Dilek UYSAL* Yrd. Doç. Dr. Çiğdem GÜLER* Makale Kodu/Article

Detaylı

VAKUMLA YAĞ EMME LİPOSUCTİON

VAKUMLA YAĞ EMME LİPOSUCTİON Prof Dr Mustafa Tercan İZİN BİLGİLENDİRME ve ESER SÖZLEŞME FORMU 1 VAKUMLA YAĞ EMME LİPOSUCTİON Bu form yapılacak ameliyatla ilgili olarak hasta ve yakınlarını bilgilendirmek için hazırlanmıştır. Okutularak

Detaylı

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil

Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Oya Gökmen Prof. Dr. Nedim Karadadaş Prof. Dr. Fatih Şendağ Prof. Dr. Bülent Tıraş Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

Akne Sikatrislerinde Er:YAG Lazerin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi

Akne Sikatrislerinde Er:YAG Lazerin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi Akne Sikatrislerinde Er:YAG Lazerin Etkinliği: Cerrahpaşa Deneyimi Uzm. Dr. Zekayi KUTLUBAY*, Doç. Dr. Burhan ENGİN*, Dr. Gürkan YARDIMCI*, Prof. Dr. Server SERDAROĞLU* * İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ. Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu

TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ. Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ Güzellik ve Estetik Amaçlı Lazer ve IPL Uygulamaları Kılavuzu 1 I. Gerekçe ve Kapsam: Ülkemizde, estetik amaçlı lazer kullanımı

Detaylı

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Erol Koç, Yıldıray Yeniay, Hakan Yeşil, Ercan Çalışkan, Gürol Açıkgöz Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye Orijinal Araflt rma Original Investigation DOI: 10.4274/turkderm.62333 31 Epidermal ve dermal benin deri lezyonlarında ablatif fraksiyonel Er: Yag (Erbium: Yttrium-Aluminum-Garnet) lazer tedavisinin etkinliği:

Detaylı

Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Kalça Artroplastileri

Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Kalça Artroplastileri Kitap Bölümü DERMAN Artrozlar ve Artroplasti & Güncel Artrodez Yaklaşımları Kalça Artroplastileri Özgür Başal, Barbaros Baykal, Halil Burç, Ozan Turgay, Recep Öztürk A. PRİMER KALÇA ARTROPLASTİSİ GENEL

Detaylı

Op. Dr. RUHİ ÇANKAYALI

Op. Dr. RUHİ ÇANKAYALI Op. Dr. RUHİ ÇANKAYALI 1394 Sok. Birlik Apt. NO:15 Kat:1 Daire:3 35220 Alsancak-İZMİR Tel: 4638291-4224899 Kordon V. D. 3250049667 ONAM FORMU (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, K: 1993/2741 sayılı kararı uyarınca)

Detaylı

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30

G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 22-25 Haziran 2006 Sheraton Çeflme Hotel G R fi MSEL BRONKOSKOP KURSU 22 Haziran 2006, Perflembe, 13:00 17:30 Kurs Sorumlular Prof. Dr. Mustafa Yaman Prof. Dr. Turhan Ece Doç. Dr. Sedat Alt n BRONKOSKOPİNİN

Detaylı