Gözlem ve çağrışım; yaratıcılık ve ifade becerisi; analiz ve değerlendirme.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gözlem ve çağrışım; yaratıcılık ve ifade becerisi; analiz ve değerlendirme."

Transkript

1 RESİM İŞ SANATI haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ Dünya da çağdaş gelişmeler, yeni yeni atılımlarla resim sanatı alanına da yansımaktadır. Kosova toplumunun Avrupa ve dünya standartlarını yakalama gereksinimi ortadadır. Bu nedenle, öncelikle eğitim sisteminde yüksek kaliteye götürecek yeni değerlere yer verilmelidir. Bunu körüklemek, geliştirmek ve uygulamak doğrultusunda resim sanatına büyük yükümlükler düşmektedir. Çünkü onun dili herkes tarafınca anlaşılır ve algılanır bir yapıya sahiptir. HEDEFLER Resim iş dersinde eğitim çalışmalarının temel amacı öğrencide yaratıcılığı körüklemek ve geliştirmektir. Bu doğrultuda öğrenciye resim sanatı tekniklerini öğretmekle birlikte, çağdaş toplum değerlerine uyumlu bir şekilde onun ifade gücünü ve yaratıcı yeteneğini de geliştirmek gerekir. GENEL HEDEFLER Gözlem ve çağrışım; yaratıcılık ve ifade becerisi; analiz ve değerlendirme. ÖZEL HEDEFLER Gözlem ve çağrışım yüzey, alan, şekil, renk ve değişik çizgiler. Yaratıcılık ve ifade becerisi çizgi, renk, hacım, uyum ve kontrast. Analiz ve değerlendirme eleştiri ve iletişim.

2 ÖDEVLER Öğrencide, şekil, renk ve alan ilişkileri konusunda gözlem, hafıza ve algılamayı olduğu gibi, resim sanatıyla ilgili olarak yasalaşmış doğa ve toplum kurallarını gözlemleme duyguları geliştirmek gerekir. Yanısıra, öğrencide değişik iş malzemesinin kullanma becerisini yaratma, analitik gözlemleme, estetik duygulara sahip olma, fikirleri tasarım yoluyla dışa vurma, sanat eserlerini anlama, kültürel değerlere ilgi duyma, mensubu olduğu kendi halkının ve diğer toplulukların sanat ve kültürel değerlerine saygı duyma, yaşam ve iş çevresini şekillendirme, hevesini uyandırma, kişisel yaratıcılığı geliştirme ve toplumda yapıcı olma özelliklerini geliştirmek gerekir. STANDARTLAR Öğrenciye, resim sanatına sağlıklı yaklaşma alışkalığını aşılamak; resim sanatı dilini ve öğelerini öğretmek; resim sanatı aracılığıyla multi kültür değerlerine ilgi uyandırmak, özeleştirisel davranmayı öğretmek gerekir. Yanısıra, resim sanatı gösterileri, sergiler ve seksiyon çalışmaları sayesinde öğrencinin resim sanatına yönelik ilgisini uyandırıp kamçılamak, edindiği bilgileri kendi çevresinde olduğu gibi, daha geniş çapta da topluma yararlı bir şekilde kullanmasını öğretmek gerekir. Buna paralel olarak, ulus, din ve cinsiyet farklarına bakmaksızın insanlar arasında eşitlik ve hoşgörüyü körüklemeyi ve karşılıklı saygıya dayalı yaşama kültürünü aşılamayı prensip olarak edinmelidir. PROGRAM ÜNİTELERİNİN PLANLANMASI (Ders programı) Programda yer alan ünitelerin baştaki amacı, öğrencinin yaratsal duygularını devreye sokarak resim sanatı dünyasına girmesini cesaretlendirmek; dolayısıyla girişimci ve atılımcı olmasını körüklemek; bu doğrultuda kendisine-moral desteği sunmak ve yol göstermektir. Ders bütünlükleri Repetisyon (2 ders) Uyum (2 ders) Orantı (2 ders) Kompozisyon ve boşluk (20 ders) Grafık (4 ders) Hareket, oyun ve sesin birleşimi (3 ders)

3 Kategori: Repetisyon (2 ders) Repetisyon (1 ders) Ayna ilkesine dayalı kompozisyon (Kaleidoskop) Aynı öğeyi tekrarlama ritmi (tasarım, resim çekimi, oyma...) Repetisyon (1 ders) Alıştırma ve estetik analiz (tasarım, resim çekimi, oyma...) Kategori: Uyum (2 ders) Resim öğeleri arasında benzerlik ve uyum Karşıtlıklar ritmi işlevinde derecelendirme (1 ders) Kompozisyonda ritm ve denge (simetri, radiyal denge, gizli denge) Aynı öğenin tekrarlanma ritmi (1 ders) (tasarım, resim çekimi, oyma...) Kategori: Orantılar (6 ders) Orantı (4 ders) Etüt: ilişki, büyüklü, ölçü...(1 ders) Uslup: Mısır,Yunan, Gotik, Leonardo orantıları; kaba tasarım. İnsan gövdesi boyutları açısından mimari orantılar Perspektıf (1 ders) Orantı üzerinde alıştırma ve estetik analiz (Resim sanatı eserleri ve kültürel anıtların incelenmesi) (4 ders) Kategori: Kompozisyon ve boşluk Boşlukta şeklin dengelenmesi (2 ders) (tasarım, çizim, oyma...) Boşlukta renkler dengesi (2 ders) (çizim)

4 Boşlukta büyüklüğün oturtulması (1 ders) (tasarım) Boşlukta birkaç büyüklüğün oturtulması (2 ders) Boşlukta değişik anlam taşıyan ritmik unsurların oturtulması (2 ders) (tasarım, çizim, oyma...) Belirli boşlukta kontrast dengesi (1 ders) (tasarım, çizim, oyma...) Boşlukta resim unsurlarının benzerlıği (1 ders) / tasarım, çizim, oyma...) Kompozisyon ve boşluk alıştırmalar (7 ders) Kompozisyon ve boşluk Estetik analiz (Resim sanatı eserleri ve kültürel anıtların incelenmesi) ( 2 ders) Kategori: Grafik (4 ders) Alt kategori: Grafik (2 ders) Yüksek baskı ( teneke, odun, metal ve bakır üzerinde çalışmalar) Düz baskı (litografi) Derin baskı (kuru iğne, bakır üzerinde baskı, akvatinta) Monotipya Grafik: Alıştırma, estetik analiz (Resim sanatı eserleri ve kültürel anıtların incelenmesi) (2 ders) Kategori: Ses ve oyun hareketlerinin birleşimi (3 ders) Masalların sahneye uygulanması: Hazırlık, tasarım, detayların çizimi, ana ve yardımcı karakterlerin tasarlanması; ışık ve ses efektleri; aksesuar, maske ve kostüm tasarlanması ve uyarlamalar) Gelişmeler ritmi (1 ters) Değişik birleşimler Karmaşık gözlemler (tasarım, çizim ve heykel malzemesi, değişik teknikler...) (maske ve kostüm tasarımı, sahne hazırlanması grup çalışması) Sahne programının gerçekleştirilmesi ve sahnede bulunmanın getirdiği heyecan ve coşku (2 ders alıştırma) Resim sanatı eserleri ve kültürel anıtların incelenmesi: Leonardo Da Vinçi, Frans Hals,Ogist Roden, El Greko, Eduar Mane,Vinsent Van Gog, D. Zevad Hozo, Mersad Berber, Nadejda Petroviç, Muslim Muriçi, D.Zevdet D. Zafa, Vlado Radoviç... Kültür anıtları: Sinan Paşa Camii, Saraybosna Bey Camii, İpek Patriyarşisi, Sultan Murat Turbesi, Prizren Hamamı...

5 UYGULANAN TEKNİKLER VE TEKNİK ARAÇLARI Tasarım teknikleri...kalem, mürekep, fırça, kimyasal kalemler Resim teknikleri...akvarel, kuvas, temper, pastel... Yontu teknikleri...kil, plastelin, alçı, balmum, kağıt, mukava, tel, metal levha, değişik atık malzeme... Grafik teknikler...alçı ve metal üzerine ÇALIŞMA BİÇİMLERİ Gruplar halinde çalışma Bireysel çalışma Cephe çalışması Çiftler halinde çalışma Medya çalışması Akıl ve fiziksel özürlü çocukları eğitme çalışması (İşitme, görme ve konuşma özürlü çocuklar) ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Uygulanacak çalışma biçimleri, bilimsel incelemeler sonucu elde edilen verilere dayatılmalıdır. Söz konusu çalışma yöntemleri, ortada bulunan gereksinmeleri ve resim sanatı karşıtlıklarına cevap vermelidir. Bu arada, yapısal boyutları uyum içinde olan kaliteli kreasyonları hedeflemek gerekir. Didaktik yöntemlere dayalı bireysel ve ekip çalışması sayesinde pedagojik hedeflere ulaşmak gerekir. Bu yaratıcı çalışmalar sırasında ekip üyelerine özgüven duygusunu aşılamak gerekir. Bu arada, uygulanan yöntem ve işlemlerin doğru olduğunu, çocukları neticeye götüreceğini inandırmayı da ihmal etmemek gerekir. MOTİVASYON VE KÖRÜKLEME Yaratıcılık Güzelliği yaşamak Özgürlük Yeniyi merak etmeyi aşılamak

6 Başarı Bireyi saygılamak Özgüven Doğa ile temas kurmak Kişisel ve toplumsal gereksinmeleri tanımlamak Yaratıcı ruhu körüklemek Genel ve özenti sanat eserleri (İncelenecek olan sanat eserleri arasında) Türk asıllı yaratıcıların eserleri vurgulanmalı, tüm ulusal toplulukların sanat değerlerinin tanıtılmasına özen gösterilmelidir) DERSLER ARASI İLİŞKİ Öteki ders alanları ile koordinasyon kurulmalı: Türk dili ve edebıyatı; çevre dilleri ve edebıyatları; bu arada, müzik, tarih, kültür, beden eğitimi ve benzer ders alanlarıyla ortak noktalar bulunup karşılıklı etkileşim sağlanmalıdır. KAZANIMLAR Öğrenciler şu değerleri yakalamalıdır: Kompozisyon ve boşluğun güzelliklerini fark etmeli; Canlı ve ölü doğa ayrıcalıklarını yakalayabilmeli; Çizgi tasarımı yapabilmeli, renk ve hacim boyutlarını fark etmeli; Cismi oturturken kontrast ve uyum dengelerini ihmal etmemeli; Boşlukta yer alacak olan şekil ve renkler arasındaki dengeleri oturtabilmeli; Boşlukta yer alacak bir ya da birden fazla unsurların kompozisyonunu yapabilmeli Orantı ve bakış açısı ile ilgili bilinmesi gerekenlere sahip olmalı; İnsan vücudu ile ilgili orantılara hakim olmali; Grafik tekniklerini tanımalı ve onları uygulayabilmeli; Kendisinin ve başkalarının imzasını taşıyan resim sanatı eserlerini değerlendirmeyi bilmeli; Bu arada, öğrencilerde, resim sanatı eserlerinde ve canlı gözlemlerde fark edilmesi gereken yapı unsurlarını gözlemleme becerisini geliştirmek; sanat eserlerini değerlendirme prensiplerini öğretmek de gerekir. Yanısıra, öğrenci, kendi eserini var olan ses, hareket ve sahne ölçülerine göre değerlendirebilmeli; Öğrenci, resim sanatının temel unsurlarına hakim olmalı, kendi başına ya da ekip dahilinde çalışırken söz konusu unsurları belirli boşluk içine oturtabilmeli; Kendi başına ya da başkalarıyla işbirliği yaparak maddi ve manevi değerlerin geliştirilmesi doğrultusunda yapıcı emekler sarfetmeli; resim sanatı sayesinde insanlararası iletişimi körüklemeli, kültür alanının demokratikleşmesi doğrultusunda emek sarfetmeli; Kosova nın kültürel değerleri konusunda doğru ve sağlıklı yaklaşımı olmalı; Resim iş dersinde görecekleri eğitim sayesinde dünyada sanat gelişmelerini izleme gereğini duymalı.

7 ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARININ DEĞERNEDİRİLMESİ Ders ünitelerinin gerçekleştirilmesi sırasında öğretmen, öğrencinin resim yaratıcılığını yönlendiren kişi rolünü üstlenmeli. O, öğrenci çalışmasını izler, ona destek olur, kalite düzeyini artırmak doğrultusunda önlemler alır. Öğrenci çalışmaları değerlendirilirken, öğrenciler arasında farklı gözlemleme yeteneğinin bulunduğunu, değişik öğrencilerin değişik anlama ve algılama gücüne sahip olduklarını gözden kaçırmamak gerekir. EK ÇALIŞMA Yetenekli öğrenciye, fazla ilgiyi karşılayabilmek, resim sanatı bilgisini derinleştirebilmek ve resim sanatı yeteneğini geliştirebilmek doğrultusunda olanaklar yaratmak gerekir. Yetenekli öğrencinin sadece mesleki bakımdan değil. ahlaki bakımdan da gelişmesi önemlidir. Eğitmen, öğrenciye mütevazilik, dirençlilik ve dayanışma duygularını aşılamalıdır. Bu arada, öğrencide, resim sergisi ve değişik sanat gösterilerine katılım alışkanlığını da geliştirmeyi ihmal etmemek gerekir. Bu, resim iş dersinin daimi bir görevi olmalıdır. DERS ARAÇLARI VE KAYNAKÇA Conson Sanat tarihi Harvard Aronson Modern sanat tarihi Sanat tarihi ansiklopedisi Zermen Bazen Sanat tarihçesi İslam Sanatı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 9. SINIF TARİH DERSİ PROGRAMI ANKARA 2007 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS

Detaylı

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftal. ders say. 1, yıll. Topl. 37 ders saati GİRİŞ Yurttaşlık eğitimi dersi, öğrencilere yurttaş lık alanı için çok önemli olan bazı esas kavram ve içeriklerin tanınmalarını sağlar.

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR?

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR? DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR? NASIL OLMALIDIR? Eğitim Sen Yayınları Mart 2015 (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) *** Adına Sahibi: Kamuran Karaca Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Mesut Fırat *** Yazışma Adresi:

Detaylı

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi *

Eski ve Yeni Ortaöğretim Tarih Programının Amaç ve İçerik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 2135-2153 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Eski ve Yeni Ortaöğretim

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü,yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKUL ÖNCESİ

Detaylı

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve

Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Demokrasiyi öğrenme ve yaşama Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan hakları eğitimini nasıl destekleyebilirler: Yeterliliklerin geliştirilmesine ilişkin bir çerçeve Tüm öğretmenler vatandaşlık ve insan

Detaylı

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2

OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİNİN İLKELERİ VE SORUNLARI 1 Prof.Dr. Mehmet Zeki AYDIN 2 Millî Eğitim Bakanlığı 2010 yılından itibaren ilk ve orta dereceli okullarda değerler eğitimi çalışmalarının yapılmasını

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ)

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) 10.7816/ulakbilge- 01-02- 01 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN TARİH ÖĞRETMENLERİNİN TARİH ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ISPARTA İLİ ÖRNEĞİ) Şengül BÜYÜKBOYACI Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

TURİZMDE GLOBAL ETİK İLKELER

TURİZMDE GLOBAL ETİK İLKELER TURİZMDE GLOBAL ETİK İLKELER Dünya Turizm Örgütü, 13. Genel Kurulu nu gerçekleştirdiği Santiago-Şili de, turizmin toplum ve çevreye olumsuz etkilerini azaltmak, dünya turizminin sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz

ÖĞRETMEN EL KİTABI. 8.Doğa Koleji Yönetici Listesi 9. Kampüslerimiz ÖĞRETMEN EL KİTABI 1. Doğa Ailesine Hoş Geldiniz 2. Kısaca Doğa 3. Eğitim Anlayışımız * Anaokulu Eğitim Programı * İlkokul Eğitim Programı * Ortaokul Eğitim Programı * Lise Eğitim Programı 4. Akademik

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi

tepav tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi tepav Türkiye deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi Türkiye genelinde devlet okullarında İngilizce eğitimi ihtiyaçlarını belirlemeyi ve politika önerileri

Detaylı

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ

EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Dum lupınar Üniversitesi Sayı: 1 Sosyal B ilim ler D ergisi Ocak 1999 EĞİTİMİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇERİSİNDE ORTA DERECELİ OKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ETKİNLİKLERİ Doç. Dr. Şeydi KARAKUŞ* Y ard. Doç. D r. Veysel

Detaylı

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi

4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? 4+4+4 Yeni Eğitim Sistemi Ne Getiriyor? Neler Olmalı? GMK Bulvarı Ş. Daniş Tunalıgil Sk. No: 3/13 Maltepe/ANKARA Tel: (0312) 231 23 06 - Faks: (0312)

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı

YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı YAZ KUR AN KURSLARINDA MEVCUT VE OLASI ÖĞRETİM MATERYALLERİ 1. GİRİŞ 1.1. Problem 1.2.Yaz Kursu Öğrenci Profili (Potansiyeli) Ve Öğretim Ortamı Çerçevesinde İhtiyaç Duyulan Materyaller 1.3. Öğretim Materyali

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi

Yükseköğretim Kurumlarının Stratejik Planlarında Yer Alan Vizyon ve Misyon İfadelerinin Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1869-1894 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Yükseköğretim Kurumlarının

Detaylı

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu

Ekler 1. Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi (2 Yıllık) İş Takvimi 2. Gönül Elçisi Başvuru Formu 3. Gönül Elçisi Aylık Faaliyet Raporu Formu İçindekiler Önsöz 1. Hoşgeldiniz 2. Neden Gönüllülük? 3. Gönüllülük a. Gönüllülük Nedir? b. Gönüllüler Neden Önemlidir? c. Neden Gönüllü Olunur? d. Neden Gönüllü Olunmaz? e. Gönüllü Ne Yapar? f. Gönüllü

Detaylı