TIBBİ ATIKLAR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TIBBİ ATIKLAR. www.istanbul.edu.tr/sakucev"

Transkript

1 TIBBİ ATIKLAR

2 BM Uzmanı Raporu (2011) Raporunda; Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında oluşan atıkların diğer atık türlerinden daha yüksek oranda İnfeksiyon riski taşıdıkları, Tıbbi atıklara yönelik uygulanan yetersiz ve uygunsuz işlemler, ciddi halk sağlığı sorunları oluşturduğu gibi çevre üzerinde de olumsuz etkiler yapabilmektedir. İnsan sağlığını ve çevreyi korumak için kapsamlı bir uluslararası yasal çerçevenin geliştirilmesine yönelik çabaya çağırıyor. Özel Raportör ayrıca daha etkili otoklavlama gibi çevre dostu yöntemler kullanmayı reddenler,bunun yerine tıbbi atıktan kurtulmanın yolu olarak tehlikeli bir yöntemi yakmayı tercih ediyorlar.

3 Calin Georgescu? Bükreş (Romanya) Sürdürülebilir Kalkınma için Ulusal Merkezi İcra Direktörü, İnsan Hakları Konseyi tarafından 2011 yılında Özel Raportör olarak atandı. Özel Raportör olarak, herhangi bir devlet veya kuruluştan bağımsız ve bireysel anlamda hizmet vermektedir.

4 DSÖ RAPORU(WHO) DSÖ 2000 yılı raporundaki verilerinden tıbbi atıklara yönelik uygulanan yetersiz ve uygunsuz işlemlerin, sağlık riski oluşturduğu ve kontamine atıkların potansiyel viral salgınların sebebi olabildiği anlaşılmaktadır. Kullanılmış ekipmanlar ve kontamine iğnelerle yapılan enjeksiyonlar aracılığı ile; 21 milyon Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonu (tüm yeni enfeksiyonların % 32); İki milyon Hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonu (tüm yeni enfeksiyonların % 40) En az 260,000, HIV enfeksiyonu(tüm yeni vakaların % 5)

5 ANAHTAR BİLGİ Sağlık bakım atıkları hastanede hastalar, sağlık çalışanları ve genel halka bulaşabilen patojen zararlı mikroorganizmalar içerir. Bunların tümüne Tıbbi Atık adı verilir. Bu atıkların yaklaşık % 75 ila % 90 evsel atıklar kapsamındadır.belediye atıklarına benzer ve herhangi bir tehlike arz etmezler, Tehlikeli atık olarak kabul edilen % kısım ise infeksiyöz, toksik ve radyoaktif atıklardır.

6 TIBBİ ATIĞIN GRUPLANDIRILMASI(DSÖ) SAĞLIK KURULUŞLARINDA OLUŞAN ATIKLAR; 1. Genel Atıklar 2. Anatomik ve Patolojik Atıklar 3. Radyoaktif Atıklar 4. Kesici ve Delici Atıklar 5. Kimyasal Atıklar(Tehlikeli atıklar) 6. İnfeksiyöz ve Potansiyel İnfeksiyöz Atıklar 7. Farmasötik Atıklar 8. Basınçlı Kaplar 9.Ağır metal içeren atıklar

7 BULAŞICI TIBBİ ATIK NEDİR? INFECTIOUS MEDICAL WASTE (IMW) İnsan ve hayvanlarda; Tanı, tedavi ve aşılanma gibi işlemler sırasında oluşan, aynı zamanda sağlıklı insanlarda infeksiyona sebep olabilecek bir organizma ile kontamine şüpheli veya kesin infeksiyon tanısı konulmuş hastaların, her türlü atıklarıdır. İnfeksiyöz bir kalıntı veya sızıntı ile kontamine olmuş toprak, su, ya da bulaşıcı tıbbi atık ile karışmış atıklarda bu kapsamdadır.

8 BULAŞICI TIBBİ ATIK NEDİR? İnfeksiyöz Atık bulaşıcı bir hastalık üretme kapasitesine sahip tıbbi atık olarak tanımlanır Atık ne zaman İnfeksiyöz kabul edilir: Sağlıklı insanlar için patojen olan bir organizma ile kontamine ise; Rutinde o ortamda bulunmayan bir organizma Çok sayıda ve hastalık taşıma virulansı olması

9 İNFEKSİYON NEDİR? Doğrudan ya da dolaylı olarak, bir kişiden diğerine bakteri, virüs, parazit veya mantar gibi, patojen mikroorganizmaların bulaşı sonucu görülen hastalıklardır. Yayılma eğilimi vardır. Zoonotik hastalıklar, hayvanlar veya çeşitli ürünleriyle değişik yollardan insanlara bulaşan hastalıklardır

10 TIBBİ ATIKLA BULAŞTA 5 ŞART 1) Bulaşıcı bir mikrorganizmanın varlığı (patojen) 2) Bu organizmanın yeterli bir etkinliğinin oluşması (virülans) 3) Duyarlı bir organizma (uygun bir reseptör) bulunması 4) Atıktaki organizma için bir bulaşıcı ortam ve yöntem bulunması (hastalık bulaşması) 5) Bir mikroorganizmanın canlının vücuduna girmek için bir araç (giriş kapısı) olmalı

11 PATOGENLERİN VÜCUDA GİRİŞİ Enfekte atıklar birçok patojen mikroorganizmalardan birini veya birkaçını içerir. Enfekte atıklardaki patojenler birçok yolla insan vücuduna girişi: Derideki batma,sıyrık(abrezyon) veya kesi yoluyla, Mukoz membranlar yoluyla, Solunum yoluyla(inhalasyonla) Ağız yolundan (Sindirimle)

12 BULAŞICI TIBBİ ATIK İÇERİĞİ Mikroorganizmalar;İnsan veya hayvan kaynaklı infeksiyöz ajanlar potansiyel olarak patojen,dirençli mikroorganizmalar içerir Kültür ve stokları ile biyolojik materyeller, Kan ve diğer vücut sıvılarıyla kontamine ekipman olarak biyomedikal ve sağlık bakımı atıkları, Kan yoluyla bulaşan enfeksiyonları olduğu bilinen hastaların herhangi bir kalıntı ile karışık veya kirlenmiş kontamine tıbbi atıklarıdır. Laboratuvar atıkları, hayvan leşleri içerir.

13 ENFEKSİYON HASTALIKLARININ VAKA SAYISI, 2012, TÜRKİYE Yerli Vaka Yabancı Vaka Toplam Vaka AIDS Kızamık Tüberküloz Sıtma*

14 İBBS-1 E GÖRE VE SEKTÖRLERE GÖRE HASTANE SAYISI, 2012, TÜRKİYE Bölge Adı Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel Diğer Toplam Kuzeydoğu Anadolu Ortadoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu İSTANBUL Batı Marmara Ege Doğu Marmara Batı Anadolu Akdeniz Orta Anadolu Batı Karadeniz Doğu Karadeniz TÜRKİYE IBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

15 İBBS-1 E GÖRE VE SEKTÖRLERE GÖRE YATAK SAYISI, 2012, TÜRKİYE Bölge Adı Sağlık Bakanlığı Üniversite Özel Diğer Toplam Kuzeydoğu Anadolu Ortadoğu Anadolu Güneydoğu Anadolu İSTANBUL Batı Marmara Ege Doğu Marmara Batı Anadolu Akdeniz Orta Anadolu Batı Karadeniz Doğu Karadeniz TÜRKİYE IBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

16 SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ (2012) Tüm Hastanelere müracaat edenler 295 milyon 262 bin 190 Hastaneye müracaat edenlerden 9 milyon 901 bin 660 kişi yatırılarak tedavi edildi. Hastanelerde 10 milyon 289 bin 171 ameliyat gerçekleştirildi. Hastanelerdeki yatak doluluk oranı: % te %70.1 Yatan hastanın ortalama kalış günü: 4.2 Tüm sektörlere ait hastane sayısı: 1389 (%60 ı Sağlık Bak.ait) Türkiye genelindeki hastanelerde yatak sayısı 195 bin 549 (% 62.5 i Sağlık Bakanlığı na ait) 10 bin kişiye düşen yatak sayısı 26.3 (16.0 ı Sağlık Bak.ait)

17 TIBBİ ATIK MİKTARLARI 2012 verilerine göre Gelişmiş ülkelerde Tıbbi kuruluşlar her yıl yarım milyon ton atık üretmektedir. İstanbul un Tıbbi Atık miktarı İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin ~50 ton/gün kg/gün Hastaneler tıbbi atıkların %77 sini üretmektedir. Sağlık uygulamalarının tek kullanımlık malzemeye dayandırılması da bu atık miktarını arttırmaktadır. Sağlık kuruluşlarında oluşan atıkların %10 ila %25 ni tıbbi atıklar oluşturmaktadır yılında , 2012de ton tıbbi atık oluştuğu bildirilmiştir

18 BAŞLICA SAĞLIK BAKIMI ATIK KAYNAKLARI Üniversite Hastaneleri Değişik ölçekli ve amaçlı Kamu Hastaneleri Sağlık ve Yardımcı sağlık alanlarında hizmet veren enstitü ve merkezler Tıbbi ve biyomedikal Laboratuvarları ile araştırma merkezleri Morg ve otopsi merkezleri Hayvanların kullanıldığı araştırma merkezleri ve test laboratuvarları Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri Yaşlılar için bakım evleri. Evde yapılan tedavi ve bakım hizmetleri Eczaneler Ambulans hizmetleri

19 Sağlıkla ilgili işlemler sırasında oluşan atıkların Risksiz halk sağlığını tehdit etmeyen %85-90 Enfeksiyöz hastalık bulaştırabilen %15-20 Sağlık bakımı atık miktarı Orta ve düşük gelirli ülkelerde 0,5-6 kg/kişi/yıl Genellikle gelir düzeyi yüksek ülkeler 1-12 kg/kişi/yıl

20 Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıkların Sınıflandırılması Dünya Sağlık Teşkilatı Verilerine göre Sağlık Kuruluşlarından Kaynaklanan Atıkların Dağılımı

21 TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK RİSKLERİ 1. Tıbbi Atıkların Sağlık Riskleri Sağlık Bakımı Atıklarıyla Karşılaştıktan sonra görülen Enfeksiyonlar Hastane Enfeksiyonları Prion hastalıkları 2. Mikroorganizmaların çevre koşullarına dayanıklılıkları Çevre koşulları (sıcaklık, nem, güneş radyasyonu, organik yüzey durumu, dezenfektanlar varlığı, vb) bağlıdır. Bakteriler virüslerden daha az dirençlidir Prionlar ise virüslerden daha dirençli olduğu görülmektedir. Dejeneratif nörolojik hastalıklar (örneğin: Creutzfeldt-Jakob hastalığı, Kuru ve benzeri gibi)

22 Aşağıda bildirilen kişiler veya gruplar potansiyel olarak bu riske maruz kalmaktadır: A-Hastane içinde: bakım personeli (doktorlar, hemşireler, yardımcı), sedye-taşıyıcıları, bilimsel, teknik ve logistic personel (temizlik, çamaşırhane personeli, atık yöneticileri, taşıyıcılar, bakım personeli, eczacı, laboratuar teknisyenleri, hastalar, aileler ve ziyaretçi). Adli tıp üniteleride çalışanlar. B- Hastane dışında: Geçici atık merkezine taşıyan personel,atık merkezi veya bertaraf işinde görevli personel, genel nüfusun (altyapı çalışanları dahil olmak üzere,çöp döküm alanlarındaki toplayıcı yetişkin veya çocuklar)

23 TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK RİSKLERİ Profesyonel Kategori Hemşireler Laboratuvar çalışanları Kesicilerden yıllık yaralanma sayısı (kişi/yıl) den e kadar den e kadar Yıllık HBV enfeksiyonları (kişi/yıl) 56 dan 96 ya kadar 13 den 91 e kadar Hastane teknisyenleri ABD Kesici yaralanmalarla bulaşıcılık_mesleki HBV healthcare-waste-med-labor-tech-eqf5-tur/learning-outcome-11-med-lab-tech-eqf5-tur/14-book/ health-impact-of-healthcare-waste

24 (ABD) İş kazası nedeniyle Hepatit B enfeksiyonları Profesyonel Kategori Yıllık miktar Kesici tarafından yaralı HBV insanların yıllık sayısı (yaralanma) Hemşireler Hastane içerisinde Hastane dışında Hastane laboratuar çalışanları Hastane teknisyenleri Doktorlar ve hastane diş hekimleri <1 Hastane dışında Doktorlar Hastane dışında Diş Hekimleri <1 Hastane dışında Diş yardımcıları Acil sağlık personeli (hastane dışında) Atık işçiler (hastane dışında)

25 Tıbbi Atıkların Sağlık Riskleri BAKTERİLER VİRUSLAR KLAS 4 VİRAL AJANLAR Bacillus antracis Listeria monocytogenes Mycobacterium tbc. Salmonella türleri Brucella türleri Treponema pallidium Toxoplasma gondii Hepatit B HIV HCV HDV HAV CMV EBV Parvovirüs B 19 HTLV-1 Ebola virüsü Alastrim, Smallpox, Monkey pox, White pox Hemorrhagic fever, Crimean hemorrhagic fever (Congo), Junin ve Machupo virüsleri, Herpesvirüs simiae (Monkey B virüs) Lassa virüsü Marburg virüsü Kene ısırığı encephaliti virüs kompleksi, Russian encephalitis, Kyasanur forest disease ve Central European encephalitis virüsleri Venezuelan equine encephalitis virüsü Sarı humma virüsü

26 WHO Infectious diseases African trypanosomiasis (Uyku hast) Ekim 2010 Anthrax Ekim 2001 Avian influenza (" bird flu") Şubat 2006 Buruli ulcer disease Mart 2007 Cholera Haziran 2010 Crimean-Congo haemorrhagic fever(kkka) November 2001 Dengue ve dengue haemorrhagic fever Mart 2009 Ebola haemorrhagic fever Aralık2008 Enteroviruses - non polio Mayıs 2002 Hendra virus Temmuz 2009 Hepatitis A Mayıs 2008 Hepatitis B Agustos 2008 Hepatitis E Ocak 2005 Influenza (Seasonal) Nisan 2009 Lassa fever Nisan 2005 Legionellosis Şubat 2005 Measles Aralık 2009 Meningococcal meningitis Aralık 2010 Nipah virus Revize Temmuz 2009 Plague Şubat 2005 Poliomyelitis Kasım 2010 Rift Valley fever Mayıs 2010 Smallpox Tuberculosis Mart 2010 Yellow fever(sarı humma) Aralık 2009

27 Sağlık Bakımı Atıklarıyla Karşılaştıktan Sonra Görülen Enfeksiyonlar ENFEKSİYON TİPİ Gastro-enterik Enfeksiyonlar ETKEN MİKROORGANİZMALAR Enterobacteria (Salmonella, Shigella),V. Cholera, helmintler BULAŞMA YOLLARI Dışkı ve/veya kusmuk Solunum Yolu Enfeksiyonları M.tuberculosis, measles virüs, S. pneumoniae Solunum sekresyonları, tükrük Göz Enfeksiyonları Herpesvirüs Göz yaşı Genital Enfeksiyonları N. gonorrhoeae, herpesvirüs Genitalsekresyon Deri Enfeksiyonları Streptokoklar, B. Anthracis Deri sekresyonları

28 Sağlık Bakımı Atıklarıyla Karşılaştıktan Sonra Görülen Enfeksiyonlar ENFEKSİYON TİPİ ETKEN MİKROORGANİZMALAR Menenjit Neisseria meningitidis BOS BULAŞMA YOLLARI AIDS Human immuno-deficiency virüs (HIV) Kan, seksüel sekresyonlar Hemorajik ateşler Junin, Lassa, Ebola ve Marburg virüsleri Kan ve kanlı sekresyonlar SEPTİSEMİ Stafilokoklar Kan Bakteriyemi Staph.,Enterobacter, Enterokok,Klebsiella,Strep Kan Kandidemi Candida albicans Kan VİRAL Hepatit Hepatit A, B ve C virüsleri Kan ve vücut sıvıları

29 Bazı Patojenlerin Dayanıklılık Süreleri PATHOGENİK MİKRO-ORGANİSM GÖZLENEN YAŞAMA SÜRESİ Hepatitis B virus Hepatitis B ve C viruslerinin infeksiyöz dozu Hepatitis C (anti HCV pozitif olan kan ile kontamine iğnenin batması sonucu oluşan yaralanmalarda, HCV infeksiyon riski % 3-4 dolayında bulunmuştur.) HIV Kuru havadan bir yüzey üzerinde birkaç hafta 25 C yüzeyde 1 hafta Kurumuş kanda birkaç hafta 60 C da 10 saat % 70 etanol canlı kalırlar. Hypodermik iğne ile alınan kanın bir damlasında 1 hafta 4 C kanda 7 gün Ortam havasında 3 7 gün 56 C 15 dakikada inaktive olur 70% ethanole 15 dakika dayanır Oda sıcaklığında 2 μl kanda 21 gün yaşar. Kuruluk virus yoğunluğunu 90-99% oranında azaltır.

30 PRION nedir? Prionlar, sinir sistemi hücrelerinde doğal olarak üretilen normal proteinlerin patojenik varyantlarıdır. Normal sağlıklı proteinler PrPc (Prion Protein cellular: hücresel prion proteini) olarak adlandırılırlar. Nükleik asitlerden (DNA, RNA) yoksun olan prionlar en küçük virüslerden bile en az 100 kat daha küçüktür.

31 PRION nedir? Prionların toprakta 3 yıl yaşayabildiği, Formaldehit, beta-propiolakton, etanol, proteazlar ve iyonize radyasyona dirençli, fenol, çamaşır suyu, aseton, üre, kuvvetli deterjanlar ve otoklavda yüksek ısıya duyarlıdırlar. Guanidin tiyosiyanat, dekontaminasyon için oldukça etkilidir.patoloji preparatlarında 360 C ısıya, fiziki ve kimyasal işlemlere dayanıklı oldukları tespit edilmiştir.

32 Prion hastalıkları Creutzfeldt-Jacob Hastalığı (CJH) İnsan Gertsmann-Strausler Scheinker Sendromu Kuru İnsan İnsan Scrapie Koyun Transmissible mink encephalopathy Vizon Chronic Wasting Disease Geyik-katır Bovine spongioform encephalopathy (BSE) (Deli Dana Hastalığı) Sığır-inek

33 HASTANE ENFEKSİYONLARI Genellikle hastaneye yatırıldıktan saat sonra ve taburcu olduktan gün içinde, bazılarına görede daha sonraki dönemde gelişen enfeksiyonlar. Sağlık kuruluşlarına yatırılan hastaların %3-14 ünde hastane enfeksiyonu geliştiği, yapılmış olan değişik çalışmalarla gösterilmiştir.

34 HASTANE ENFEKSİYONLARI Hastalarda Kullanılan Bazı Malzemeler ve Kullanım Süreleri Ventilatör hatları saat Arteryal kanüller Trakeostomi kanülleri Endotrakeal tüpler Nazogastrik sonda Ürofix İdrar sondası Periferal venöz kateterler Arterial line lar CVP line ları İnternal juguler kateter Subclavian kateter 4 gün 5 gün 5-7 gün 7 gün 7 gün gün 72 saat saat saat 2-3 hafta 2-3 hafta

35 HASTANE ENFEKSİYONLARI Hastane enfeksiyonlarının önemi: Bir hastanede bulunmayla sebep ilişkisi gösteren, Yatan hasta, sağlık personeli veya ziyaretçilerde oluşan enfeksiyonlardır. Morbidite ve Mortalitesi çok yüksektir. Tıbbi atık oluşumunu arttırır. Ülke için ekonomik yükü çok fazladır. Bazı temel uygulamalarla %20-30 önlenebilir.

36 VÜCUDUN NORMAL FLORASI İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun normal florası adı verilir. İnsan vücudunun içinde, deri ve mukozalar üzerinde bulunan mikrop florasının çeşitliliği yaş, diyet,hormonal durum, sağlık ve kişisel hijyen gibi değişik faktörlere bağlıdır

37 DİĞER TIBBİ ATIKLAR a) Kültür kapları (petri,tüp ) ve diğer cam malzemeler b) Kültür, kültür stokları, kültür ekiminde kullanılan pamuklu çubuklar(swab) c) Kan bulaşmış bandajlar d) Atılır cerrahi eldiven e) Atılır cerrahi aletler f) Çekim yapmak ya da (örneğin, tıbbi kesici) çizmek için kullanılan atılan iğneler (kanlanan) g) Cerrahi olarak çıkarılan vücut organları (örneğin, bademcik, ekler, bacaklarda) h) Atılır lancets i) Adli tıp ünitelerinden üretilen bazı atık maddeler

38 6. İnfeksiyöz veya Potansiyel Olarak İnfeksiyöz Atıklar(DSÖ) Mikrobiyoloji laboratuvar kültürleri, Kan ve plasenta bulaşmış atıklar, Sondalar, sargı ve bandajlar, Dışkı ve bunlara bulaşmış eşyalar, Kontamine delici ve kesiciler, Ameliyathane atıkları (tek kullanımlık önlük, eldiven ve örtüler), Diyaliz merkezi atıkları, Deney hayvanları atıkları, Bakteri ve virüs tutucu hava filtreleri İnfekte atıkların özel torbalara atılması gerekir. Bu torbaların özellikleri; 150 µm kalınlığında, Yırtılma ve delinmeye dayanıklı, Sızdırmaz ve taşınmaya dayanıklı, kg taşıma kapasiteli, Üzerinde tıbbi atık ve uluslararası amblem olmalı

39 İNFEKSİYÖZ OLMAYAN TIBBİ ATIK NEDİR? Bulaşıcı tıbbi atık içermez:insan cesedi kalıntıları ve tıbbi amaçlar doğrultusunda kullanılan ya da incelenmekte olan vücut parçaları; insan cesedi yasal usulüne uygun yerde ve şekilde yıkanıp hazırlandıktan sonra,belirlenen bir mezarlığa defnedilir. Kullanılan kişisel hijyen ürünleri; örneğin çocuk bezleri, yüz temizleme mendilleri,gazlı bez ve hijyenik adet pedleri gibi kan veya diğer vücut salgıları az miktarda içeren, malzeme işlenmesi; Saç, tırnak ve çıkarılan diş ve veteriner hastaneler tarafından üretilen atık. Ayrıca, tehlikeli olarak sınıflandırılan herhangi bir radyoaktif atık bulaşıcı tıbbi atık değildir

40 ENFEKSİYÖZ TIBBİ ATIK NASIL BERTARAF EDİLMELİDİR? IMW bertaraf edilmesi için önce bunu bulaşıcı olmayan hale getirmek için işleme tabi tutulmalıdır. Çeşitli yöntemler, bu amaç için kullanılabilir. Geleneksel yöntemler şunlardır: Yakma, basınçlı doyuk buhar yöntemi veya otoklavlamak; ve sıvı atıklar onaylanan sıhhi deşarj kriterlerinden sonra kanalizasyona verilerek bertaraf edilebilir. Bu geleneksel yöntemlere ek olarak birçok alternatif yöntemler geliştirilmektedir,mikrodalga,ozonatör ve çeşitli kimyasalların kullanımı gibi.

41 AŞI ATIKLARI Haziran 2000'de altı çocuk Vladivostok ta bir çöp döküm merkezinde (Rusya) süresi dolmuş çiçek aşısı içeren cam ampul ile oynadıktan sonra çiçek hafif bir formu (aşı virüsü) tanısı konuldu. Enfeksiyonlarda hayatı tehdit olmamasına rağmen, aşı ampullerin atılmadan önce steril edilmesi gerekirdi.

42 Diğer Potansiyel Bulaşıcı Materyeller? OPIM Görünür kan ile karışık herhangi bir vücut sıvısı Amniyotik Sıvı Beyin omurilik sıvısı Perikard Sıvısı Periton Sıvısı Plevral Sıvı Diş tedavisi esnasında tükürük Semen / vajinal salgılar Eklem Sıvısı Her yerde vücut sıvıları ayırt edilemez

43 Sağlık Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması Ve Uygulanması Sırasında Aşağıdaki İlkeler Dikkate Alınmalıdır(Öneri WHO) 1-Önleme / azaltma 2-Ayırma / ayrışma 3-Ambalajlama ve etiketleme. Bertaraf için yurtdışına sevk edilecek ise, tıbbi atık uluslararası anlaşmalar (örneğin Basel Sözleşmesi gibi) uygun olarak etiketlenmelidir; 4-Taşıma ve depolama 5-Geri dönüşüm. Atıkların kaynağında ayrılması 6-Bertaraf. Bertaraf yöntemlerinin seçimi sağlık kuruluşu tarafından üretilen tehlikeli tıbbi atık türü ve miktarı gibi bir dizi faktörlere bağlıdır

44 Tıbbi Atıkların İşlenme ve Yok Edilmesinde Uygulanması Gereken Kurallar Atık tipine göre yöntem seçimi: DSÖ atık yönetimi raporunda her atık türü için değişik öneriler belirtilmiştir. Genel atıklar: Hastane atıklarının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu atıklar kentsel atıklarla birlikte toplanabilir. Patolojik atıklar: Sterilizasyon, yakma veya gömme uygulanabilir. İnfeksiyöz atıklar: Sterilizasyon,Yakma veya diğer yöntemlerle zararsız hale getirilmelidir. Kesici ve delici atıklar uygun kaplarda toplanarak zararsız hale getirilmelidir. Farmasötik atıklar: Hastane farmasötik birimi ile haberleşilerek tipine göre yakılmalı veya üreticiye iade edilmelidir.

45 HASTANE ATIKLARININ ZARARSIZ HALE GETİRİLMESİ(DSÖ) Radyoaktif maddeler TAEK e teslim edilir. Sıvı atıklar kimyasal ve toksik analizden sonra uygun ise kanalizasyona atılır. Patolojik atıklar, doku ve organlara gömme işlemi yapılır. İnfekte materyaller, kontamine olmuş pansuman malzemeleri gibi atıklar buharla sterilize edildikten sonra diğer atıklarla birlikte zararsızlaştırma işlemine alınır.

46 Enfeksiyöz Atık Üreticileri için Depolama Nem geçirmez,delme yırtılma veya depolama sırasında patlamayı önlemek için gücü yeterli bulaşıcı ve kemoterapötikler için atık sızdırmaz kaplarda toplanmalıdır. Yukarıdaki şartlara ek olarak, kullanılan kesici-deliciler sert olan kaplarda muhafaza edilecektir; sıkı değirmi ve delinmeye karşı dayanıklı. Buna ek olarak, 20 santimetre küp ve kemoterapötik sıvı atıkları, daha büyük miktarlardaki bulaşıcı atık sıvıları kırılmaya dayanıklı ve sıkı değirmi veya sıkıca kapandığında sızdırmaz kaplarda muhafaza edilir

47 ATIK YÖNETİMİ ATIĞIN KAYNAĞINDAN TOPLANIŞ BİÇİMİ, ÖZELLİKLERİNE GÖRE AYRILMASI, AZALTILMASI, TAŞINMASI, GEÇİCİ OLARAK DEPOLANMASI, BERTARAFI VE BERTARAF İŞLEMLERİ SONRASI KONTROLÜ, GERİ KAZANILMASI VE BENZERİ İŞLEMLERİ KAPSAYAN BİR YAPILANMA BİÇİMİDİR.

48 ATIK YÖNETİMİ TALİMATI Amaç: Hastanelerde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması ve kurumdan uzaklaştırılması ile ilgili standart bir yöntem belirlemek. Atık yönetimi, ülkemizde 1930 lardan itibaren çok sayıda yasal düzenlemeye konu olmuştur.

49 TIBBİ ATIKLARIN ZARARSIZ HALE GETİRİLMESİ Kanalizasyon Sistemine Boşaltma Kimyasal İşlem ve Dezenfeksiyon Buhar ile Sterilizasyon Ozonatör Yakma Mikrodalga Işınlama Gömme Diğer Yöntemler: Kuru ısı, elektrodermal deaktivasyon, infrared ışınlama gibi yöntemler

50 DSÖ nün oluşan sağlık bakım atıkları konusunda rehberi Bir izleme aracı Bir maliyet değerlendirme aracı Hızlı bir değerlendirme aracı Bir politika belgesi Ulusal rehberlik planları geliştirmek Enjeksiyon faaliyetleri sonucu oluşan atık yön. Birinci basamak sağlık merkezlerinde atık Yön. Kitlesel aşılama faaliyetlerinin atık yönetimi

51 TEŞEKKÜR EDERİM

İNTE A.Ş. TIBBİ ATIK BİLGİ PAYLAŞIMI SUNUMU MAYIS

İNTE A.Ş. TIBBİ ATIK BİLGİ PAYLAŞIMI SUNUMU MAYIS İNTE A.Ş. TIBBİ ATIK BİLGİ PAYLAŞIMI SUNUMU MAYIS 204 İNTE A.Ş. KİMDİR? 986 YILINDA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERMEK AMACIYLA KURULAN İNTE AŞ, 2009 YILINDA ÇEVRE SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTERMEYE BAŞLAMIŞTIR.

Detaylı

Sağlık Bakımı Atıklarıyla Karşılaşma sonrası görülen Enfeksiyonlar Prion Hastalıkları Hastane Enfeksiyonları

Sağlık Bakımı Atıklarıyla Karşılaşma sonrası görülen Enfeksiyonlar Prion Hastalıkları Hastane Enfeksiyonları TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK RİSKLERİ Sağlık Bakımı Atıklarıyla Karşılaşma sonrası görülen Enfeksiyonlar Prion Hastalıkları Hastane Enfeksiyonları Prof.Dr.Yaşar.Yaşar Bağdatlı Tıbbi Atık: Dünya Sağlık Teşkilatı

Detaylı

Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri

Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri Dr. Güven ÇELEBİ Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 28 Nisan 2014, Zonguldak guvencelebi@yahoo.com

Detaylı

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ

KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ KİMYASAL DEPOLAMA ve TEHLİKELİ ATIK İŞLEMLERİ Fakültemizde hasta muayenesi, bilimsel çalışma ve laboratuvar çalışmaları sonucu oluşan, üretilen bazı maddeler tehlikeli ve tıbbi atık olarak nitelendirilmektedir.

Detaylı

Atık Yönetimi (Tıbbi ve Tehlikeli Atık)

Atık Yönetimi (Tıbbi ve Tehlikeli Atık) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Balıkesir KHB Çevre Yönetim Birimi Atık Yönetimi (Tıbbi ve Tehlikeli Atık) Mesut ÇETİN Çevre Yük. Mühendisi YÖNETMELİKLER Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMALARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Hastanelerde Hastaneler enfeksiyon etkenleri bakımından zengin ortamlar Sağlık personeli kan yolu ile bulaşan hastalıklar açısından yüksek

Detaylı

İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ

İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ İbrahim ALKAN Çevre Y. Mühendisi ÇEVRE KORUMA DAİRESİ- KATI ATIK ŞUBESİ TÜZÜĞÜN YASAL DAYANAĞI 21/97 sayılı Çevre Yasamızın 20. maddesinin 3. fıkrası altında alınan yetki ile çıkarılmıştır. Tıbbi atıkların

Detaylı

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI Resmi Gazete Tarihi 22.07.2005; Sayı: 25883 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ EK1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI a) Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 1)

Detaylı

hakem olarak bulunmaktayım.

hakem olarak bulunmaktayım. Prof.Dr.Yaşar Bağdatlı 1944 yılında Malatya da doğdum.1963-64 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdim.1971 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldum.1972

Detaylı

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI

DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI DELİCİ KESİCİ ALET YARALANMASI Hemşireler, hastabakıcılar ve labaratuvar personeli en yüksek risk grupları olarak görülmektedir. Yaralanmalarda ilk sırayı, enjektör iğnesinin kapağının işlem sonrasında

Detaylı

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3

ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 P ATIK ENVANTERİ DOKÜMAN KOD:YÖN.LS.18 YAYIN TARİHİ:MAYIS 2013 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO:0 SAYFA NO: 3 TIBBİ ATIK ve KODU (18 01/1802) TEHLİKELİ ATIK ve KODU (18 01 01 ve20 01 21) EVSEL ATIK ve KODU

Detaylı

*TIBBİ ATIK: Sağlık hizmeti veren

*TIBBİ ATIK: Sağlık hizmeti veren *TIBBİ ATIK: Sağlık hizmeti veren * Hastane, * Poliklinik, muayenehane *Laboratuarlardan vb. kaynaklanan * Patolojik ve patolojik olmayan, * Enfekte, * Kimyasal ve farmasotik atıklar ile * Kesici-delici

Detaylı

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ

TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ TIBBİ LABORATUVARDA ATIK YÖNETİMİ Prof. Dr. Yavuz SİLİĞ Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilimdalı Sivas TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2013 Resmî Gazete Sayı : 28790 MADDE

Detaylı

ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ

ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIKLARIN SAĞLIK KURUŞLARINDA DENETİMİ ÖZDEMİR BORAN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANI ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇED İZLEME VE ÇEVRE DENETİMİ ŞUBE

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi

ATIK YÖNETİMİ. Enfeksiyon Kontrol Komitesi ATIK YÖNETİMİ Enfeksiyon Kontrol Komitesi AMAÇ: Atık Yönetimi Talimatı Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi nde üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane çalışanlarının sağlığını

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ: HASTANE UYGULAMALARI

ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ: HASTANE UYGULAMALARI ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ: HASTANE UYGULAMALARI Doç. Dr. Nihal Pişkin Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Tıbbi atık tanımı Tıbbi

Detaylı

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON:

DEZENFEKTANLARA DİRENÇ TANIMLAR TANIMLAR STERİLİZASYON YAPMADAN TEMİZLİK YAPABİLİRSİNİZ TEMİZLİK YAPMADAN STERİLİZASYON YAPAMAZSINIZ DEZENFEKSİYON: Hidrojen peroksit sterilizasyon DEZENFEKSİYON EL ANTİSEPSİSİ iyod formaldehit gluteraldehit Perasetik asit fenol Çamaşır suyu Etilen oksit klor zefiran alkol ozon ppm Dr. Melda SINIRTAŞ TANIMLAR Hipokrat

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Belgin SATICI Biyolog Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Detaylı

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU

INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI INFEKSIYON KONTROL KURULU INFEKSIYON KONTROL ÖNLEMLERI En çok kullandiginiz tibbi alet EL YIKAMA ÖNCE BURUN MU? ELLERINIZI GÜN IÇINDE FARKLI AMAÇLAR IÇIN KULLANIRSINIZ ELLER NE ZAMAN YIKANMALI? AMERIKAN HASTALIK KONTROL MERKEZI

Detaylı

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi

Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Gülşah REİS Çevre ve Şehircilik Uzmanı Sağlık Kuruluşları Atıklarının Yönetimi Şube Müdürlüğü İçerik 1. Giriş (Atık Yönetimi ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği)

Detaylı

Tanımlar. Tıbbi Atık:

Tanımlar. Tıbbi Atık: Tıbbi Atık: Vücut sıvı ve salgıları (kan ve kan ürünleri dahil), Vücut sıvı ve salgıları ile kontamine olmuş her tür atık, Doku ve organ parçaları (patoloji atıkları dahil), Bakteri ve virus tutucu hava

Detaylı

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1

EĞİTİM. Kuş Gribi ve Korunma. Kümesler? Avian Influenza Virus. Korunma Önlemleri? Dayanıklılık??? Kümesler 1 Kuş Gribi ve Korunma Dr.Gaye USLUER Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Avian Influenza Virus Orthomyxoviridae Hemaglütinin, Nöraminidaz H5

Detaylı

Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri

Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri Tıbbi Atıkların Neden Olabilecekleri Sağlık Riskleri Dr. AYTEKĠN ULUHAN Toplum Sağlığı Merkezi TEKĠRDAĞ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DĠKKAT TIBBĠ ATIK Tarih Çevrenin atıklarla kirlenmesi 1890 lı yıllarda sanayi devrimine

Detaylı

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI

EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI EK-1 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI a) Büyük Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 1) Üniversite hastaneleri ve klinikleri, 2) Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri,

Detaylı

Güvenli Enjeksiyon Donanımı. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü

Güvenli Enjeksiyon Donanımı. Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Güvenli Enjeksiyon Donanımı Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Meslek şehitlerimizin anısına saygıyla... Sağlık çalışanları etkileyen

Detaylı

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis.

2014 YILLIK EĞİTİM PLANI. Ocak. Eğitim Alan Grup / Bölüm ZORUNLU EĞİTİM. Laboratuar Çalışanları. Psikiyatri Servis. Dok.Kod.: SPEH.EGT.PL.02 2014 YILLIK EĞİTİM PLANI Hazırlanma Tar.: 19/08/14 Sayfa No: 1/1 Sıra No Eğitim Eğitimci Eğitim Alan Grup / Bölüm Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No : 01 KALİTE KOMİTESİ HEDEF PLANLANAN FAALİYETLER SORUMLU UYGULAMA İZLEME YÖNTEMİ TERMİN 1. Hastane enfeksiyonunun oluşmasını ve yayılmasını önlemek 1.a) Enfeksiyon kontrol programı oluşturmak

Detaylı

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri

Kesici-Delici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri KesiciDelici Alet Yaralanmaları ve Korunma önlemleri Pakize AYGÜN İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KIRIM KONGO BULAŞTI! Kan alırken virüs kapan hemşire öldü MUSTAFA DEMİRER Çorum DHA Kene tarafından ısırılan

Detaylı

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Getirdiği Sorumluluklar Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, ANKARA TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Detaylı

TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR

TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR TIBBİ ATIKLARIN ÜNİTE İÇİNDE TOPLANMASI TAŞINMASI GEÇİCİ DEPOLANMASI ÇEVRE BEKÇİ İLE DEĞİL, AKIL VE SEVGİ İLE KORUNUR Çevre Mühendisi Behçet KAVDIR 19/09/2014 ATIK İhtiyaç duymadığımız ve uzaklaştırmak

Detaylı

Çamaşırhane ve Enfeksiyon Kontrolü

Çamaşırhane ve Enfeksiyon Kontrolü Çamaşırhane ve Enfeksiyon Kontrolü Dr. Güven ÇELEBİ ZKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 31 Mart 2010, Antalya Amaç Hastanede kullanılan tüm tekstil ürünlerinin temizlenmek

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEKİ RİSKİ TALİMATI Dok No: ENF.TL.15 Yayın tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:Sağlık çalışanlarının iş yerinde karşılaştıkları tehlikeler ve meslek risklerine karşı korumak. 2.0 KAPSAM:Hastanede

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI Sayfa 1 / 8 1-AMAÇ Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), kuş gribi, domuz gribi ve mevsimsel

Detaylı

1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır.

1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır. 1-AMAÇ Atıkların bertarafını ilgili mevzuata uygun şekilde sağlamaktır. 2-KAPSAM nde ortaya çıkan tıbbi, evsel ve tehlikeli atıkları kapsar. 3- KISALTMALAR Bu prosedürde kısaltma kullanılmamıştır. 4- TANIMLAR

Detaylı

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI

ÖZEL BÖLÜMLERİN TEMİZLİĞİ TALİMATI DokNo:ENF.TL.29 Yayın tarihi:nisan 2013 Rev.Tar/no:-/0 Sayfa No: 1 / 6 1.0 AMAÇ:ÖzelVitale Hastanesi ndeki özel birimlerde (ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, doğumhane ve laboratuarlar, ileri bakım

Detaylı

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler)

Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) Doç. Dr. Onur POLAT Korunma Yolları (Üniversal Önlemler) İlk kez 1987 yılında ABD de hastalık kontrol merkezleri (CDC) tarafından HIV bulaşmasını önlemek amacıyla önerilen yöntemler Üniversal Önlemler

Detaylı

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar

Bu prosedürün uygulanmasından, Merkez Müdürlüğü, Hastane temizlik hizmetleri ve tüm hastane çalışanları sorumludur. 4. Tanımlar Rev. No : 05 Rev.Tarihi : 27 Temmuz 2015 1 / 9 1. Amaç 2. Kapsam UÜ-SK da üretilen tüm atıkların hasta, hasta yakınları, ziyaretçi ve hastane çalışanlarının sağlığını tehdit etmeyecek şekilde toplanması,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ 5. ULUSAL STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON KONGRESİ Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi, ve Getirdiği Sorumluluklar Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Müsteşar Yardımcısı Kemal KURUSAKIZ Şube Müdürü Çevre ve Orman Bakanlığı

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi Sağlık Çalış ışanlarında Enfeksiyon Riski Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Sağlık çalış ışanlarında majör bulaş kaynağı kanla

Detaylı

BİYOLOJİK ATIKLAR VE YÖNETİMİ. E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü

BİYOLOJİK ATIKLAR VE YÖNETİMİ. E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü BİYOLOJİK ATIKLAR VE YÖNETİMİ E.Ü. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Tanımlar Biyotehlikeli Ajan: İnsan ya da hayvanlar üzerinde istenmeyen zararlı etkiler oluşturabilme kapasitesine sahip biyolojik orijinli

Detaylı

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır

DAMLACIK İZOLASYONU. Antibiyotik tedavisi başlandıktan bir gün sonra 24 saat ara ile alınan iki örnekte üreme tespit edilmezse sonlandırılır DAMLACIK İZOLASYONU Menenjit: ( H. influenzae tip B Neisseria meningitidis enfeksiyonu İnvaziv Neisseria Meningitidis Sepsis Enfeksiyonu Büyük partiküllü (>5μm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır.

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

Söke Adsm 2014 Yılı Eğitim Planı Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81

Söke Adsm 2014 Yılı Eğitim Planı Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81 0.07.0 REVİZYON 0 REVİZYON 3.05.04 SAYFA/ Sayfa / 3 Söke Adsm 04 Yılı Planı Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle. Tüberküloz Hastalığı Ve Korunma

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROGRAMI KOD YÖN.PL.06 YAY. TAR OCAK 2013 REV.TAR OCAK REV. NO 02 SYF. NO 1/5 S. NO PLANLANAN FAALİYET SORUMLULAR PLANLANAN FAALİYET DÖNEM Her doktor ve hemşire odasında el hijyeni malzemeleri (alkol bazlı el antiseptikleri,

Detaylı

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI SDÜDHF/TBH/TLM/62/YT-13.01.2015/REVNO-00 1. AMAÇ 1.1. Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007 GİRİŞ

Detaylı

SÖKE ADSM 2014 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81

SÖKE ADSM 2014 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı Eğitim Hemşiresi 0-60dk Tüm Merkez Personeli 81 0.07.0 REVİZYON 07.0.04 SAYFA/ Sayfa / SÖKE ADSM 04 YILI EĞİTİM PLANI Hedef Gruptaki Toplam Kişi Sayısı 0-0dk Tüm Merkez Personeli 8 Sıra No Konusu in İçeriği Tarih Şekli Yer ci Süre Hedef Kitle. Tüberküloz

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PLANI KOD YÖN.PL.04 YAY.TAR. 15.02.20 REV.TAR. SIRA NO 1 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ HEDEFİ El Hijyenine bağlı risklerin azaltılması PLANLANAN FAALİYETLER El hijyeni malzemelerine tüm personelin her zaman ulaşabilirliğini

Detaylı

YAVAŞ VİRUS ENFEKSİYONLARI ve PRİON HASTALIKLARI

YAVAŞ VİRUS ENFEKSİYONLARI ve PRİON HASTALIKLARI YAVAŞ VİRUS ENFEKSİYONLARI ve PRİON HASTALIKLARI Doç. Dr. Koray Ergünay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Özellikler Uzun inkübasyon

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ UZM: HALİME TAŞKINSOY TIBİİ ATIK PROJESİ Amaç: Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan ve detaylı olarak ortama verilmesinin önlenmesi bertaraf

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMI TALİMATI 12.09.2013 0 0 1 / 5 1. AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı ateşi, insan immün yetmezlik virüsü (HIV), kuş gribi, domuz gribi

Detaylı

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ

Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Dr. Biyolog Özlem ÖZSARAÇ Hastanelerin Kurumlara Göre Dağılımı Türkiye de Oluşan Tıbbi Atık Miktarı (kg/yatak/gün) Toplam Hastane Sayısı Araştırma Yapılan Hastane Sayısı Yatak başı katı atık miktarı (kg/yatak-gün)

Detaylı

Ocak Ayında...7... planlı eğitime toplam...224... kişi katılmıştır.

Ocak Ayında...7... planlı eğitime toplam...224... kişi katılmıştır. 15 YILI OCAK AYI HİZMET İÇİ İ Güvenlik Raporlama Ve Bildirimi 05.01.15 46 Sağlık İstatistikleri,Tıbbi Terminoloji,Veri Toplama Ve Veri Girişi,Veri Değerlendirme Yöntemleri CENK YÜCELTEKİN 06.01.15 İlk

Detaylı

Biyoterörizm ve Besin Güvenliğine Diyetisyen Yaklaşımı: Mevcut Hızlı Teşhis Yöntemleri

Biyoterörizm ve Besin Güvenliğine Diyetisyen Yaklaşımı: Mevcut Hızlı Teşhis Yöntemleri Biyoterörizm ve Besin Güvenliğine Diyetisyen Yaklaşımı: Mevcut Hızlı Teşhis Yöntemleri Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi 26.06.2015

Detaylı

Ocak Ayında...7... planlı eğitime toplam...224... kişi katılmıştır.

Ocak Ayında...7... planlı eğitime toplam...224... kişi katılmıştır. 2015 YILI OCAK AYI HİZMET İÇİ İ Güvenlik Raporlama Ve Bildirimi 05.01.2015 46 Sağlık İstatistikleri,Tıbbi Terminoloji,Veri Toplama Ve Veri Girişi,Veri Değerlendirme Yöntemleri CENK YÜCELTEKİN 06.01.2015

Detaylı

2016 YILI EĞİTİM PLANI

2016 YILI EĞİTİM PLANI Doküman No EY.PL.01 Yayın 01.10.2015 Revizyon No 00 Revizyon 00 Sayfa 1 in Adı Enfeksiyon önlenmesi in Amaç ve Olası Enfeksiyonları önleyerek Tedavi sürecini kısaltmak 08.01.2016 i Hemşiresi e Çalışanlar

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Hazırlayan Kontrol eden Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden sağlık

Detaylı

Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Kazaları, Sterilizasyon Dezenfeksiyon Uygulamaları Doç Dr Dilek ŞATANA İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Güvenliği Rehberi ve Eğitim Materyalinden yararlanılmıştır.

Detaylı

AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ AYFER ERDOĞAN KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Çalışan Güvenliği Genelgesi 14.05.2012 Genelge : 2012 / 23 Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda; 1) Çalışan güvenliği komitesinin

Detaylı

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI

PERSONEL YARALANMALARI İZLEM TALİMATI Sayfa No 1 / 5 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetim Temsilcisi Başhekim 1.AMAÇ Hasta kanı ve/veya diğer vücut sıvıları ile parenteral veya mukoza yoluyla temas eden

Detaylı

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI

KORUYUCU EKİPMAN KULLANMA TALİMATI YÖN.TL.26 28.05.2013 14.01.2014 01 1/6 1.0 AMAÇ: sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık personeli,hasta,hasta refakatçileri ve ziyaretçiler için uygun

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI Sayfa No 1/6 1. AMAÇ: Tanımlanmış veya şüphe edilen bulaşıcı hastalığı olan veya epidemiyolojik olarak önemli bir patojenle enfekte veya kolonize olduğu belirlenen hastalardan, sağlık kurumundaki diğer

Detaylı

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI

ÇANAKKALE İL AMBULANS SERVİSİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EL HİJYENİ VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERİN KULLANIMI TALİMATI Dok. Kodu: YÖN.TL.04 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: Kasım 2014 Rev. No: 01 Sayfa No: 1/5 1.AMAÇ: Bu talimat ile hastalara sağlık hizmeti ve bakım veren sağlık çalışanlarının, başta kırım kongo kanamalı

Detaylı

Dr Bahadır Ceylan. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HIV EPİDEMİYOLOJİSİ

Dr Bahadır Ceylan. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HIV EPİDEMİYOLOJİSİ Dr Bahadır Ceylan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji HIV EPİDEMİYOLOJİSİ -% 95 düşük-orta gelirli ülkede -% 50 kadın -2.5 milyon < 15 yaş 1990 dan

Detaylı

Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrol Yönergesi Neden Yenilendi?

Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrol Yönergesi Neden Yenilendi? Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrol Yönergesi Neden Yenilendi? Prof. Dr. Rahime M. NOHUTCU Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, ANKARA Diş hekimliği ile ilgili infeksiyon

Detaylı

Nursing Process Dance Presentation - OR-DR-PACU- PPNU.mp4

Nursing Process Dance Presentation - OR-DR-PACU- PPNU.mp4 Nursing Process Dance Presentation - OR-DR-PACU- PPNU.mp4 AMELİYATHANEDE SAĞLIK ÇALIŞANI VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ İş & Eş Seçimi Kriterleri Eş Kriterleri Güvenilir Karakterli Zengin Asaletli Vefalı Garantili

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2012 Haber Bülteni Yayın Tarihi: 30.09.2013 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/ 0312 585

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma

Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma Sağlık Çalışanlarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Korunma Dr. Şükran Köse İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin Sunum planı Sağlık

Detaylı

KORUMA. Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD.

KORUMA. Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD. SALGINDA KONTROL VE KORUMA Doç. Dr. Levent GÖRENEK GATA İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mik. AD. Salgın inceleme basamakları 1. Saha çalışması için hazırlık yapılması 2. Bir salgının varlığının ğ gösterilmesi

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ (Sağlık Personeli İçin) 2015 Bu bilgilendirme slayt setinin hazırlanmasında emeği geçen Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Nazif ELALDI ve Bakanlığımız

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ NDE ÇEVREYLE DOST SİSTEM TASARIMI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ NDE ÇEVREYLE DOST SİSTEM TASARIMI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ NDE ÇEVREYLE DOST SİSTEM TASARIMI VE BU KAPSAMDA YAPILAN ÇALIŞMALAR TEHLİKELİ ATIK TIBBİ ATIK Sağlık Kuruluşları AMBALAJ ATIĞI NÜKLEER ATIK EVSEL ATIK

Detaylı

PAKETLEME TALİMATI 602 (PT 602)

PAKETLEME TALİMATI 602 (PT 602) PAKETLEME TALİMATI 602 (PT 602) EK-1 Bu paketleme kuralları kategori A, UN2814 ve UN2900 listesinde yer alan enfeksiyöz maddeler ile bu maddeleri taşıdığından şüphe duyulan enfeksiyöz tanı örnekleri için

Detaylı

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER

Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Kan Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Ve Riskli Yaralanmaların İzlenmesi EKK KAYA SÜER Sağlık Çalışanlarında İnfeksiyon Riski: Kan yoluyla bulaşan hastalıklar Hepatit B, Hepatit C, HIV, Hepatit

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ 12.09.2013 0 0 1 / 5 AMAÇ Hastanemizde, çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ: Hastanemizde üretilen tüm atık çeşitlerinin ayrıştırılması, miktarının azaltılması, uygun olarak toplanması, taşınması ve gerekli temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına uyulmasının sağlanması. 2.

Detaylı

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011

Sayfa No:15/15 Yayın Tarihi:05.09.2011 BÖLÜM DAHİLİ BRANŞLAR KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN Sıvı sabun Kağıt havlu El antiseptiği Steril olmayan Steril KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN BÖLÜMLERE GÖRE KULLANIM PLANI KULLANIM ALANLARI - Tüm lavabolarda

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

Tekstil korumasında süreç OPTİMİZASYONU İÇİN YENİLİKÇİ TEKNİK

Tekstil korumasında süreç OPTİMİZASYONU İÇİN YENİLİKÇİ TEKNİK Tekstil korumasında süreç OPTİMİZASYONU İÇİN YENİLİKÇİ TEKNİK KALİTE MALİYET Çevre Aquastream SİSTEMLERİNİN avantajları: Kalite - Yıkama banyosundaki havların ve saçların azalması - Bulaşan havlar özenle

Detaylı

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI

ÖZEL YALOVA HASTANESİ AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI 1. AMAÇ:Ameliyathanede mikroorganizmaların yayılımının engellenmesi, enfeksiyonlar açısından hasta ve personelin güvenliğinin azami ölçüde sağlanması. 2. KAPSAM:Ameliyathane birimini kapsar. 3.KISALTMALAR:

Detaylı

Sağlık Personelinde Delici Kesici Alet Yaralanmaları ve Korunma. Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Sağlık Personelinde Delici Kesici Alet Yaralanmaları ve Korunma. Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Sağlık Personelinde Delici Kesici Alet Yaralanmaları ve Korunma Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Enjeksiyon Güvenliği Çalıştayı - 10 Haziran 2015 Sunum Akışı Bir

Detaylı

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ

BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ BRUSELLOZUN İNSANLARDA ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ Prof. Dr. Fatma Ulutan Gazi Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıklar kları Anabilim Dalı BRUSELLOZ KONTROLÜ VE ERADİKASYONU

Detaylı

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni

Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 Haber Bülteni Haber Bülteni Yayın Tarihi: 09.09.2015 Bilgi İçin: Dr. Berrak BORA BAŞARA berrak.basara@saglik.gov.tr/ 0312 585 68 17 Cemil GÜLER cemil.guler@saglik.gov.tr/

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI KAÇINILMAZDIR. SADECE BİR KISMI ÖNLENEBİLİR.

HASTANE ENFEKSİYONLARI KAÇINILMAZDIR. SADECE BİR KISMI ÖNLENEBİLİR. Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında inkübasyon döneminde olmayan veya hastanede gelişmesine rağmen bazen taburcu olduktan sonra ortaya çıkabilen infeksiyonlar Genellikle hastaneye

Detaylı

LABORATUVARDA STANDART ÖNLEMLER

LABORATUVARDA STANDART ÖNLEMLER LABORATUVARDA STANDART ÖNLEMLER Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi NEVAL GENÇOL Sağlık k Personeli Meslek Riskleri Enfeksiyon Radyasyon Toksik-kimyasal riskler Fiziksel riskler Kas-iskelet sistemi sorunları

Detaylı

2014 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI. YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/16

2014 YILI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI EĞİTİM PLANI. YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/16 OCAK-2014 YÖN. PL.24 Yayın Tarihi: 18.01.2013 Revizyon No: 00 Revizyon Tarihi: 00 Sayfa No: 1/16 SIRA NO 1 2 DÖNEM EĞİTİMİN KONUSU KATILIMCILAR EĞİTİMCİ HASTA BAŞI TEST CİHAZI TEMİZLİĞİ VE BAKIMI HASTALARIN

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR VE KULLANIM ALANLARI Kişisel koruyucu ekipman nedir? Çalışma ortamındaki enfeksiyon risklerine karşı çalışan tarafından kullanılması gereken giysi, araç ve malzemelerdir. Bölümün

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Artvin Devlet Hastanesi Sayfa No: 1/6 RİSK BÖLÜMLER OLUŞMA NEDENİ KORUYUCU ÖNLEMLER ENFEKSİYON Yoğun bakım, Diyaliz Ünitesi, Laboratuvarlar Ameliyathane, Yoğun bakım, Yeni doğan Yoğun bakım Vücut kan ve sıvı sıçraması Kişisel

Detaylı

T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ANKARA VALĠLĠĞĠ ÇEVRE VE ġehġrcġlġk ĠL MÜDÜRLÜĞÜ 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU 2872 sayılı Çevre Kanunun Kirletme yasağı başlıklı 8. Maddesinde Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

EĞİTİMİN PLANLANAN TARİHİ

EĞİTİMİN PLANLANAN TARİHİ 2015 PLANI İN KONUSU İN Cİ GÜVENLİ CERRAHİ UYGULAMALARI Hizmet İçi Toplantı Salonu 05/01/2015 1 Saat İlgili CERRAHİ GÜVENLİK + PRE-OP HAZIRLIK Hizmet İçi Toplantı Salonu 09/01/2015 1 Saat İlgili BASI YARASINI

Detaylı

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu

EĞİTİM PLANI PLANLANAN GERÇEKLEŞEN SÜRESİ YERİ YÖNTEMİ. 16 Saat Konferans Salonu. 18 Saat Konferans Salonu Kod: YÖN. PL.07 Yayın Tarihi:01.07.2011 Revizyon Tarihi:13.12.2014 Revizyon :01 Sayfa : 1/11 1 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Bebek Dostu Hastane Eğitimleri 3 Test Rehberi 4 5 6 7 22.01.2014 29.01.2014 07.01.2014

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ İLE BULAŞAN HASTALIKLAR VE KORUNMA YOLLARI Sağlık çalışanlarının sağlığı birçok konunun bir arada ele alınması gereken bir başlık olup örgütlü, bütünsel bir çalışmayı gerektirmektedir. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu olarak bu konuya

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ. Prof.Dr.Yaşar Bağdatlı İst.Ünv.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bagdati@istanbul.edu.tr www.yasarbagdatli@yahoo.com

ATIK YÖNETİMİ. Prof.Dr.Yaşar Bağdatlı İst.Ünv.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bagdati@istanbul.edu.tr www.yasarbagdatli@yahoo.com ATIK YÖNETİMİ Prof.Dr.Yaşar Bağdatlı İst.Ünv.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bagdati@istanbul.edu.tr www.yasarbagdatli@yahoo.com İSTANBUL ÜNİVERİSTESİ HASTANELER GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Detaylı

25.03.2015. Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta incelenir.

25.03.2015. Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta incelenir. BAKTERİLERİN DİĞER MİKROORGANİZMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI BAKTERİLERİN DİĞER MİKROORGANİZMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI Mikroorganizmalar; nükleus özelliklerine göre prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki grupta

Detaylı

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KOD.YÖN.PR.03 YAYIN TRH.KASIM 2011 REV.TRH.ARALIK 2013 REV. NO.2 SAYFA NO.1/5 1. AMAÇ:Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün

Detaylı

İzolasyon nedir? İzolasyon önlemleri nelerdir? El yıkama Koruyucu ekipman kullanımı

İzolasyon nedir? İzolasyon önlemleri nelerdir? El yıkama Koruyucu ekipman kullanımı Amaç ve içerik İzolasyon nedir? Enfeksiyon zinciri İzolasyon önlemleri nelerdir? Standart önlemler Bulaşma yoluna yönelik önlemler El yıkama Koruyucu ekipman kullanımı Standart Önlemler ve İzolasyonlar

Detaylı

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu

Normal Mikrop Florası. Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Normal Mikrop Florası Prof.Dr.Cumhur Özkuyumcu Vücudun Normal Florası İnsan vücudunun çeşitli bölgelerinde bulunan, insana zarar vermeksizin hatta bazı yararlar sağlayan mikroorganizma topluluklarına vücudun

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Adem Aköl Sinan Özyavaş Dilek Baytaş Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı