TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV"

Transkript

1 TRANSFÜZYONLA BULAŞAN HASTALIKLAR TARAMA TESTİYAPILANLAR: HEPATİTLER VE HIV Doç. Dr. Mustafa GÜL Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1

2 Sunum Planı Transfüzyonla bulaşan enfeksiyon etkenleri Transfüzyonla bulaşan viral etkenlerin ortak özellikleri Tarama testi yapılan viral etkenler HBV Tarihçe, Morfoloji, Epidemiyoloji Bulaş yolları, Tanı, Kan Bağışı HCV HIV Tarihçe, Morfoloji, Epidemiyoloji Bulaş yolları, Tanı, Kan Bağışı Tarihçe, Morfoloji, Epidemiyoloji Bulaş yolları, Tanı, Kan Bağışı 2

3 Kan Transfüzyonunda Komplikasyonlar 1. Transfüzyon reaksiyonları 2. Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar Bakteriler Mantarlar Parazitler Virüsler 3

4 Transfüzyon ile bulaşan viral enfeksiyon etkenlerinin ortak özellikleri Kan dolaşımında uzun süre kalıcı olabilme Asemptomatik seyir Taşıyıcılık Uzun kuluçka süresi Latent enfeksiyon Pencere dönemi Depolanmış kanda uzun süre bulunabilme 4

5 Transfüzyonla ilişkili viral etkenler CMV Dengue virusu EBV Vesivirus HAV HBV HCV HDV HEV HGV HIV HTLV Parvovirus B19 HHV-6, 7 HHV-8 TTV Ebola virusu Batı Nil Virusu Colorado kene ateşi virusu.. 5

6 Tarama testi yapılan viral etkenler HBV HCV HIV Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği Resmi Gazete Tarih: Sayıs:27074 Bölüm 3 Madde 15, (3) c-bağışçıya uygulanacak temel laboratuvar testleri; 1-ABO, Rh D kan grubu, 2-HBsAg, 3-Anti-HCV, 4-Anti-HIV1/2, 5-Sifiliz tarama, 6-Kurulun bilimsel gelişmeler ışığında öngördüğü ve Bakanlıkça onaylanarak rehberde yayımlanacak diğer testlerdir. 6

7 Hepatit B Virusu 1965 yılında Blumberg ve Alter Australia antijeni 1970 Dane ve ark. Dane partikülü 1979 den sonra virus nükleotid dizisi ve DNA replikasyonu 7

8 Hepatit B Virusu Hepadnaviridae ailesinde ZarflıDNA virus Başlıca genler: S geni HBsAg yi kodlar C geni HBcAg ve HBeAg yi kodlar P geni DNA polimeraz, revers transkriptaz ve viral polimeraz enzimlerini kodlar X geni Viral replikasyon için gereklidir. 8

9 HBVYapıve Antijenleri Dane partikülü HBsAg = Yüzey proteini (4 fenotipi var: adw, adr, ayw veayr) HBcAg = Çekirdek proteini HBeAg = Enfektivite proteini 9

10 HBV-Epidemiyoloji Dünyada ~2 milyar kişi (3 kişiden biri) enfekte olmuş Dünyada ~400 milyon kişi taşıyıcı Her yıl ~10-30 milyon kişi enfekte olmakta Her yıl 1 milyon kişi ölmekte Yaklaşık olarak 1 dakikada 2 kişi HBV den ölmekte Ülkemizde ~3 milyon kişi taşıyıcı Ülkemizde taşıyıcılık oranı: %5 Ülkemizde her yıl ~5000 kişi ölmekte 10

11 HBV Dağılımı HBsAg Prevelansı (%) (%) 8 : Yüksek 2-7: Orta <2 : Düşük 11

12 HBV BulaşYolları Parenteral yol Kan ve kan ürünleri Kan ve vücut sıvılarıile bulaşmışdelici-kesici aletler Cinsel yol Homoseksüel ilişki, çok sayıda cinsel eş Horizontal yol Aile içi yakın temas Kötühijyen ve düşük sosyoekonomik durumda yaşayan kalabalık topluluklar Mental özürlüler Perinatal yol (vertikal) Anneden bebeğe bulaş 12

13 HBV nin vücut sıvılarındaki yoğunlukları Yüksek Orta Düşük/ Saptanamayan Kan Semen İdrar Serum Vajinal Gaita Yara eksudası sıvı Tükrük Ter Gözyaşı Anne sütü 13

14 HBV Tanı HBsAg HBeAg Anti-HBc Ig M Anti-HBc Ig G Anti-HBe Anti-HBs HBV-DNA 14

15 HBcAg Hepatosit nükleusunda bulunur, serumda serbest halde saptanamaz HBV Tanı Anti-HBc IgM En erken beliren antikor HBsAg/Anti-HBs serokonversiyonu döneminde, her ikisi de negatif iken (Pencere dönemi), hastanın akut HBV enfeksiyonu geçirdiğinin anlaşılmasınısağlar. 15

16 İyileşme ile Sonuçlanan Akut HBV Enfeksiyonunda Serolojik Göstergeler Semptomlar HBeAg anti-hbe Titre Total anti-hbc HBsAg IgM anti-hbc anti-hbs Haftalar Zaman 16

17 İlerleyici Kronik HBV Enfeksiyonunda Serolojik Göstergeler Akut Dönem (6 ay) HBeAg Kronik Dönem (Yıllar) Anti-HBe Titre HBsAg Total anti-hbc IgM anti-hbc Haftalar-Yıllar 24 Zaman 17

18 HBV VE KAN BAĞIŞCISI 18

19 HBV VE KAN BAĞIŞCISI Hepatit B öyküsüolan kişiler kan bağışçısı olarak kabul edilemez. Hepatit öyküsü veren fakat hepatit türü hakkında net bilgi veremeyen kişilerden durumunu Enfeksiyon hastalıkları polikliniği olan bir hastaneden alınmış test raporları ile belgelemesi talep edilir. Kan bağışının kabul edilebilmesi için; hepatit öyküsünün üzerinden en az 24 ay geçmiş olmalı, HBsAg negatif ve Anti-HBc negatif olmalıdır. Hepatit B enfeksiyonu olan biri ile yakın teması ya da cinsel teması bulunan kişilerden ve bu özellikteki hastalarla teması olan sağlık personelinden, aşı ile bağışıklanmış olduğunu belgelemesi şartı ile kan bağışı kabul edilebilir. Enfeksiyon hastalıkları polikliniği olan bir hastaneden alınmış test raporlarında Anti-HBc nin negatif, Anti-HBs nin pozitif olması 19

20 Hepatit C Virusu Önceleri Non-A, Non-B hepatit etkeni 1989 yılında Choe ve arkadaşları tanımladı Flaviridae ailesinden hepacivirus genusunun tek üyesi RNA virüsü 20

21 Hepatit C Virusu Genomik düzeyde bir çok değişim ve mutasyonlar olmaktadır Mutasyonlar en çok E1-E2 bölgesindedir Capsid Envelope protein c22 protease/helicase 33c c-100 RNA-dependent RNA polymerase 3 core E1 E2 NS2 NS3 NS4 NS5 Hypervariable region Filogenetik analiz sonucu 6 genotip, 80 den fazla alt tipi vardır Genotipleri: HCV-1a, -1b, -2a, -2b, -3a ve -3b 21

22 HCV Epidemiyoloji Dünya da yaklaşık milyon kişi enfekte Amerika ve Kuzey Avrupa da %1 in altında Asya ve Afrika da %2 nin üstünde Ülkemizde yaklaşık bin kişi enfekte Ülkemizde %0.5-2 arasında 22

23 HCV Epidemiyoloji Ülkemizde HCV pozitifliği; Kan donörlerinde % Sık transfüzyon yapılan hastalarda %6-18 Hemodiyaliz hastalarında %14-61 En sık görülen genotip 1b dir 23

24 HCV BulaşYolları En sık bulaş parenteral yol ile olmaktadır HCV ile enfekte kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu Kontamine iğne ve aletlerle temas, dövme, piercing, sünnet Hemodiyaliz uygulamalarında Cinsel yol Mukozal hasar varlığında Homoseksüel ilişki Çok sayıda cinsel eş Horizontal yol Aile içi yakın temas Vertikal yol Anneden bebeğe bulaş 24

25 HCV Tanı Anti HCV HCV RNA 25

26 İyileşme ile Sonuçlanan Akut HCV Enfeksiyonunda Serolojik Göstergeler Semptomlar +/- anti-hcv HCV RNA Titre ALT Normal Yıl Ay 26

27 Kronikleşme ile Sonuçlanan Akut HCV Enfeksiyonunda Serolojik Göstergeler Semptomlar +/- anti-hcv HCV RNA Titre ALT Normal Yıl Ay 27

28 HCV VE KAN BAĞIŞCISI Hepatit C öyküsüolan kişiler kan bağışçısı olarak kabul edilemez. Hepatit öyküsü veren fakat hepatit türü hakkında net bilgi veremeyen kişilerden durumunu Enfeksiyon hastalıkları polikliniği olan bir hastaneden alınmış test raporları ile belgelemesi talep edilir. Kan bağışının kabul edilebilmesi için; hepatit öyküsünün üzerinden en az 24 ay geçmiş olmalı ve ayrıca Anti-HCV negatif olmalıdır. Hepatit C enfeksiyonu olan biri ile yakın teması ya da cinsel teması bulunan kişilerden en son temasından bu yana 12 ay geçmiş ise kan bağışı kabul edilebilir. Görevi gereği Hepatit C enfeksiyonu olan hastalarla sürekli teması olan sağlık personelinden kan bağışı kabul edilemez. Böyle bir hasta grubundan uzaklaşmış sağlık personelinin son temasından 28 bu yana 12 ay geçmişise kan bağışıkabul edilebilir.

29 Human Immunodeficiency Virus 1981 yılında ABD de tanımlanmış HIV: Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu Virüsu AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu 1983 yılında HIV 1 izolasyonu 1986 yılında HIV-2 izolasyonu 29

30 HIV Retroviridae ailesinde başlıca 3 alt grup bulunur I-Oncovirinae: İnsanlarda ve hayvanlarda tümör oluşturan viruslar Human T Lenfotropik Virus (HTLV) II-Lentivirinae: HIV-1 ve 2 III-Spumavirinae: İnsanlarda hastalık? 30

31 HIV Morfolojisi HIV zarflı, pozitif zincirli İkozahedral yapıda RNA virusu Zarf glikoproteinleri gp120 ve gp41 Çekirdek de grup spesifik protein p24 Zarf ile nükleokapsid arasında matriks proteini p17 Elektron mikroskopik incelemede HIV-1 ve HIV-2 aynıdır İçerdikleri proteinlerin moleküler ağırlıkları ve aksesuar genlerde farklılıklar vardır 31

32 HIV Epidemiyoloji Dünyada HIV/AIDS tanısı ile izlenmekte olan ~ 40 milyon kişi Erişkin ~ milyon, 15 yaşaltıçocuk ~ milyon Hastaların ~ 25 milyonu Sahra-altı Afrika da Her yıl ~ 3 milyon kişi enfekte olmakta~3 milyon kişi de ölmekte Ülkemizde 1985-Aralık 2010 tarihine kadar; 841 kişi AIDS, 3684 HIV taşıyıcısı olmak üzere toplam 4525 olgu bildirilmiştir. Ancak bu sayıların; cinsel enfeksiyonlar nedeni ile şikayetlerin gizlenmesi, kayıt sistemlerinin yeterli olmamasıgibi nedenlerle gerçek rakamları yansıtmayacağı unutulmamalıdır. 32

33 Cinsel yolla bulaş En önemli bulaş yolu HIV BulaşYolları Bulaş için HIV pozitif kişiyle yapılan tek bir cinsel ilişki yeterli Korunmasız cinsel ilişkide; virusun enfekte erkekten kadına bulaş riski, enfekte kadından erkeğe bulaş riskinden fazla Rektal ilişki ile bulaşriski daha yüksek CYBH varlığı bulaş riskini arttırır 33

34 HIV BulaşYolları Kan ve kan ürünleri ile bulaş HIV tarama testlerinden sonra bulaşda azalma Enjektör ve diğer aletlerle bulaş Damar içi madde kullananlar önemli risk grubu Sağlık personeline bulaş 34

35 HIV BulaşYolları Anneden bebeğe bulaş Gebelik süresince Doğum sırasında (%10-30) Postpartum dönemde emzirmekle 35

36 HIV BulaşRiskleri Bulaşma riski HBV ve HCV ye göre düşük Perkütan karşılaşmada serokonversiyon oranı%0.3 Mukozal karşılaşmada serokonversiyon oranı%0.09 Hastanın arter veya venine direk yerleştirilen iğnelerle yaralanmalar Yaralanmadan önce alet üzerinde gözle görülür kan olması Derin yaralanmalarda risk yüksek 36

37 HIV Tanı HIV e özgül antikorların gösterilmesi HIV antijeninin tayini HIV nükleik asitinin gösterilmesi Hücre kültüründe virüsün izolasyonu Anti-HIV 1 (HIV 1 tip O) Anti-HIV 2 Doğrulama:Western Blott, HIV-RIBA, PCR 37

38 HIV VE KAN BAĞIŞCISI HIV 1 ve 2 taşıyıcılığı olan kişiler HIV 1 ve 2 taşıyıcılığı olan kişilerin cinsel eşleri HIV yönünden coğrafi risk bölgeleri olan Kamerun, Orta Afrika, Çad, Kongo, Ekvatoryal Gine, Gabon, Nijer yada Nijerya da 1977 yılından sonra doğmuş ya da 6 aydan uzun süre yaşamış kişiler ve bu ülkelerde 6 aydan az kalan ancak bulunduğu süre içinde kan ve kan ürünleri ile tedavi olanlar veya bu ülke vatandaşları ile cinsel ilişkide bulunmuş olanlar HIV riski yönünden kan bağışçısıolamazlar 38

39 TEŞEKKÜRLER 39

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI

GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI VE HBsAg(+) GEBELERDE INTRAUTERİN GEÇİŞİN RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ ve ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİ UZM.DR. SAMİ HATİPOĞLU GEBELERDE HEPATİT B SEROPREVALANSI

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada sık görülen ciddi seyirli bir karaciğer hastalığıdır. Bilindiği gibi Batı Ülkelerinde HBV infeksiyonunun sıklığı

Detaylı

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU

TEZ DANIġMANI Prof. Dr. H. S. Zeki AKSU T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KLĠNĠK BAKTERĠYOLOJĠ VE ENFEKSĠYON HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI HEPATĠT B VE AġI KONUSUNDA ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLGĠ, TUTUM VE DAVRANIġININ ARAġTIRILMASI Dr.

Detaylı

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ

TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ TC EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KESĐCĐ-DELĐCĐ ALETLERĐ GÜVENLĐ KULLANIMLARININ ĐNCELENMESĐ Đç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.DAHİLİYE KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF DOÇ DR NECATİ YENİCE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.DAHİLİYE KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF DOÇ DR NECATİ YENİCE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.DAHİLİYE KLİNİĞİ KLİNİK ŞEF DOÇ DR NECATİ YENİCE KALICI VİROLOJİK YANIT SAĞLANAN KRONİK HEPATİT B VE C Lİ HASTALAR İLE VİROLOJİK

Detaylı

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI T.C. Salık Bakanlıı Haseki Eitim ve Aratırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinii ef Uzm. Dr. Özcan Nazlıcan HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI

Detaylı

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ T. C. ĐSTANBUL BĐLĐM ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ HEMŞĐRELĐK YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN HEPATĐT B YE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE TUTUMLARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Hemşire Nurdan ŞAHĐN

Detaylı

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI DENİZLİ İLİNİN HEPATİT B SEROPREVALANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ DR. ALİ ASAN TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER

ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT B Lİ OLGULARDA RELAPS GELİŞİMİ VE RELAPSA ETKİ FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ Uz. Dr. A.CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU ADEFOVİR TEDAVİSİ İLE VİROLOJİK VE BİYOKİMYASAL YANIT ALINAN KRONİK HEPATİT

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Karşılaşılan Sorunlar Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri Kapsamında 2012 yılı KLİMUD İzmir Toplantıları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanının Sorumluluğunda Kan Hizmet Birimleri Mikrobiyoloji Laboratuvarında

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin

VİRAL HEPATİTLER. Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin VİRAL HEPATİTLER Doç.Dr. Şükran Köse Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haziran 2014, Mardin Hepatit/Sarılık Nedir? Tanım Karaciğerin; mikrobik (hepatit

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen HEPATİT B İNFEKSİYONU Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon y Hastalıkları Anabilim Dalı KAYSERİ Hepatit B virusu Kor protein HBc DNA DNA polimeraz

Detaylı

Hepatit A ve Hepatit B Aşıları Ankara Pratisyen Hekim Eğitim Günleri IV 18 Aralık 2010 E.Ediz Tütüncü Sunum Planı Hepatit A Hepatit B Epidemiyoloji Bulaş yolları Pasif ve aktif immünizasyon Aşılar Hepatit

Detaylı

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL

VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ. Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK. Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Birimi VİRAL ENFEKSİYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Hekim Gülden DÖNMEZ ŞİMŞEK Danışman: Prof.Dr. Taha ÜNAL Dişhekimliği Kütüphanesi Bornova. İzmir 2007 İÇİNDEKİLER

Detaylı

HIV İnfeksiyonu ve AIDS

HIV İnfeksiyonu ve AIDS HIV İnfeksiyonu ve AIDS Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ozturkrecep@superonline.com HIV infeksiyonu AIDS İmmun sistemin enfeksiyonudur

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KRONİK HBV ENFEKSİYONU OLAN RENAL TRANSPLANTASYON YAPILAN HASTALARDA GREFT MORTALİTE VE MORBİDİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER UZMANLIK

Detaylı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı

Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatitlerde Laboratuvar Tanı Hepatit A virusu (HAV): Akut hepatitte, lökosit sayısı normal veya hafif düşük ve kısmen lenfositoz vardır. Hastalık daha ciddi seyrettiğinde lökositler 12000/mm 3 den daha

Detaylı

YANDAL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI

YANDAL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI KRONİK HEPATİT B Lİ HASTALAR İLE HEPATİT B YE KARŞI SPONTAN BAĞIŞIKLIK KAZANAN KİŞİLER ARASINDA PROGRAMLANMIŞ HÜCRE ÖLÜM GENİ POLİMORFİZİMLERİNİN

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ

ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ C. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2002, 6 (2) ÇOCUKLARDA HEPATİT B NİN YÖNETİMİ Hicran ÇAVUŞOĞLU * ÖZET Hepatit B enfeksiyonu genellikle doğumda yenidoğan bebeğin, enfekte annenin kanı ile temas etmesi,

Detaylı

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği

BİLDİKLERİMİZ. Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar. Zorunlu tarama testleri. Tarama testlerinin güvenilirliği KAN BANKACILIĞI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ Ramazan ULUHAN Rukiye BERKEM Pınar ZARAKOLU-KÖŞKERKÖŞKER Yüce AYHAN Nil Banu PELİT 2 BİLDİKLERİMİZ Transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar Zorunlu tarama testleri

Detaylı

AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI ARAŞTIRMA Cilt 58, No 2, S : 61-66 Türk Hij Den Biyol Derg 2001 AFYON BÖLGESİ KAN DONÖRLERİNDE VİRAL ENFEKSİYON ETKENLERİNİN ARAŞTIRILMASI Mustafa ALTINDİŞ 1 Funda KOÇOĞLU 2 ÖZET Ülkemizde kan merkezlerinde

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCELENMESİ. Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNCELENMESİ. Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AMELİYATHANE ÇALIŞANLARININ CERRAHİ ALETLERLE YARALANMA RİSKİ VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Dilek KUTLU CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR

İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR HEPATİT İ SEROLOJİSİNDE İ İ VE BAKTERİ İDENTİFİKASYONUNDA YENİLİKLER VE SORUNLAR Uzm. Dr. Nur Efe İris SB Okmeydanı EAH İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğiiği 30 Mart 2006/İstanbul

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

HEPATİT B AŞILAMASI, DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ www.vhsd.org Doç. Dr Selma Tosun Viral Hepatitle Savaşım Derneği Yönetim Kurulu üyesi 3-4 Ekim 2009 Erişkin dönemde geçirilen

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı