DÜNYADAN Şubat 2014 KRİZ KURALA DÖNÜŞÜYOR ÖNÜMÜZDEKİ 12 AY ÇALKANTILI GEÇEBİLİR E BİR BAKIŞ HANNS W. MAULL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÜNYADAN Şubat 2014 KRİZ KURALA DÖNÜŞÜYOR ÖNÜMÜZDEKİ 12 AY ÇALKANTILI GEÇEBİLİR. 2015 E BİR BAKIŞ HANNS W. MAULL"

Transkript

1 DÜNYADAN Şubat 2014 KRİZ KURALA DÖNÜŞÜYOR ÖNÜMÜZDEKİ 12 AY ÇALKANTILI GEÇEBİLİR E BİR BAKIŞ HANNS W. MAULL

2 İÇİNDEKİLER Siyasi Tıkanıklık...3 Devlet Olma Krizi...3 Yeni Çift Kutupluluk...4 2

3 Geçtiğimiz yılı kısaca gözden geçirmek 2015 yılının küresel siyaset açısından çalkantılı geçebileceğini anlamak için yeterli yılı Ukrayna krizi ve Batı Afrika daki Ebola-Salgını nın yılı oldu. Biri 1990 yılının Pan-Avrupa düzeninin sonunu getirirken, diğeri binlerce insanın hastalık kurbanı olmasına sebep oldu yılından bu yana Arap dünyası iç savaş ve din savaşları sebebiyle tahribat altında yılı Avrupa bütünleşmesinin geleceğini tehdit eden (ve aslında hala tehlike arz eden) Euro-krizinin etkisi altında geçti. Dışişleri bakanı son zamanlarda sıklıkla dünyanın paramparça olduğundan bahsederken haklıydı. Küresel siyaset matematiksel kaos teorisindeki anlamıyla- çalkantılı geçti. Burada çalkantı şu anlama geliyor: doğrusal olmayan, anlaşılması ve kavranılması zor karmaşık nedensellikler, büyük etkilere sahip olabilecek küçük nedenler, aynı zamanda: öngörülemezlik. Almanya dış politikasının yeniden kötü sürprizlerle karşılaşmaya hazırlıklı olması gerekiyor. Çalkantı zamanlarında somut öngörülerde bulunmak istemek faydasızdır. Buna karşın küresel siyasetin neden çalkantılı olduğu ve bu durumun Almanya dış politikası açısından ne tür sonuçları olabileceği konusunda bir takım öngörülerde bulunmak elbette ki mümkün. Siyasi Tıkanıklık Geçen yılın küresel siyasi çalkantılarının sebepleri iki ana eksende yorumlanıyor. Bunlardan bir tanesi küreselleşmenin itici güçleri, yani insanların ve toplumların dünya genelinde giderek daha hızlı, daha sıkı ve daha yoğun bir biçimde birbiriyle bağlantı kurması ve birbirine bağımlı hale gelmesine ilişkin süreçler. Bu dinamikler küreselleşmenin bilim ve teknoloji alanında yaşanan, tarihsel açıdan emsalsiz nitelikteki gelişmelerle ilişkisine işaret ediyor. Böylece küresel siyasetin çalkantıların ikinci eksenini ortaya çıkarmış oluyor: bilimsel, iktisadi ve toplumsal dönüşümlerin gidişatı ve siyasetin bu dönüşümlere uygun reaksiyonları verme, onları işleme ve kanalize etme gücü arasındaki artan bir dengesizlik. Küreselleşmenin siyaset üzerinde yarattığı uyum baskısı içerden veya dışardan gelebildiği gibi alttan veya üstten de geliyor. Uyum baskısı siyaseti, gerek yerel, bölgesel, ulusal düzeyde gerekse küresel düzeyde iktisat ve toplum gibi diğer siyasal yapılar adına yerine getirmesi beklenen çeşitli taleplerle karşı karşıya bırakıyor. Bunlar ortak paydaya ulaşmanın çok zor olduğu veya hiç mümkün olmadığı talepler. Siyaset muhakkak ki bu duruma uyum sağlamaya, karşılık vermeye ve ayak uydurmaya çalışıyor. Ancak bunu nadiren yeterli bir biçimde gerçekleştirebiliyor, çoğunlukla yetersiz kalıyor veya hiç gerçekleştiremiyor. Bu yüzden geçmiş yıllardaki krizlerin çoğunun ortak sebebi kırılgan, dejenere olan veya dejenere olmuş devlet yapılarıdır. Ortaya çıkan sonuç, siyasetin karşı karşıya kaldığı bir talepler fazlalığı ve tıkanıklıktır. Bu durum farklı düzeylerde kendini gösterebilir, görünür olabilir veya bunun yerine karanlıkta bırakılabilir. Eğer artan dengesizlik çok büyürse, siyaset krize girer, bir arada olması gereken siyasi yapılar ve kurumlar parçalanır. Bu kurumlardan en önemlisi dengesizliğin önemli ölçüde baskılanmasını sağlayan devlettir. Bu yüzden geçmiş yıllardaki krizlerin çoğunun ortak sebebi kırılgan, dejenere olan veya dejenere olmuş devlet yapılarıdır. Batı Afrika daki Ebola virüsü her şeyden önce bu sebeple böyle hızlı ve tehlikeli bir biçimde yayılmıştır, çünkü söz konusu ülkelerdeki ulusal sağlık sistemi yetersiz kalmıştır. Ukrayna Devleti nin tamamen harap olmuş ve yıkık dökük durumu, Ukrayna ordusu ve polisi de bu duruma dahildir, Rusya ya Moskova nın kıyımlar gerçekleştirerek, ilhak ederek ve Doğu Ukrayna yı istikrarsızlaştırarak bu durumu acımasız ve kararlı bir biçimde kullanması için fırsat vermiştir. Fakat Rusya nın kendisi de siyasetten beklenenler ve siyasetin bunu karşılayabilme kapasitesi arasındaki dengesizliğin yarattığı etkilere örnek oluşturmaktadır. Şu an itibariyle 15 yıldır iktidarda olan Wladimir Putin in başbakanlık ve devlet başkanlığı rejimi, Rusya nın sürdürülebilir bir şekilde modernleştirilmesi ve bu sayede gelecek odaklı hale getirilmesi görevini yerine getiremedi. Bundan dolayı Moskova, kendi rejiminin iktidar taleplerini meşrulaştırmak ve bunu yaparken de büyük Rus milliyetçiliği ve neo-emperyalizme kayarak geçerliliğini yitirmek gibi alternatif imkanlar arıyor. Bununla birlikte uzun erimde rejiminin iktidar taleplerini güçlendirmesi pek muhtemel gözükmüyor. Ve tabii ki İslam Devleti nin ID (ne islami ne de devlet niteliğinde olup bilakis sözde-islami bir suç örgütü olan) başarısı da Irak ve Suriye deki devlet yapılarının zayıflığını ve dejenerasyonunu kanıtlıyor. Devlet Olma Krizi Sonuç olarak özellikle Uzak ve Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya daki devlet olma krizinin bizi meş- 3

4 gul etmeye ve huzurumuzu kaçırmaya devam etmesi olası gözüküyor. Bununla birlikte siyasi tıkanıklık fenomeni kesinlikle bu devletlerle sınırlı değil: Batıdaki demokratik endüstri devletlerinde, Japonya da veya Çin Halk Cumhuriyeti nde daha hassas, daha az dramatik biçimlerde de olsa bu kriz kendini gösteriyor. Bunun yanı sıra siyasetin karşı kaşıya kaldığı talepler fazlalığı fenomeni yalnızca devletler için geçerli değil: Bölgesel (AB gibi), fonksiyonel uzmanlaşmaya dayalı (DTÖ gibi) veya geniş kapsamlı ve küresel düzeydeki (Birleşmiş Milletler gibi) devletler arası kuruluşlar da bu fenomenden etkileniyorlar. Bu kuruluşların pek çoğu krize girmiş durumda ve saygınlıklarını koruyabilmek için yeni koşullara uyum sağlamanın yollarını arıyorlar. Dolayısıyla siyasetten beklenenler ve siyasetin bunu karşılayabilme kapasitesi arasındaki artan dengesizlik uluslar arası gündemi bütünsel olarak etkiliyor: kuruluşlar önemini yitiriyor ve uluslar arası siyaseti öngörülebilir bir çizgide tutma ve iklim değişikliği, nüfus hareketleri veya kitle imha silahlarının yaygınlaşması gibi çözülmeyi bekleyen küresel çaptaki sorunların üstesinden gelme kabiliyetini kaybediyor. Yeni Çift Kutupluluk Sarsıntıya uğrayan bu dünya düzeninde, dünya siyasetinin belirleyici ekseni olarak dikkat çekici bir biçimde ortaya çıkan şey yeni bir çift kutupluluktur, ki bu da dünyanın iki büyük gücü olan Amerika ve Çin arasındaki çift kutupluluktur. Bu çift kutupluluk Amerika ve Çin Devlet başkanlarının iklim siyaseti konusunda uzlaşmaya vardığı, birkaç hafta önce Pekin de gerçekleşen APEC (Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği)-Devletleri zirvesinde kendisini gösterdi: Bu çift taraflı uzlaşma ilk elde uluslararası iklim siyaseti konusunda bir nebze de olsa yol alınmasını sağladı. Bu uzlaşmaya ilişkin ilk veriler iklim siyaseti açısından ulus devletler düzeyinde uzlaşmaya isteklilik konusundaki sınırların katı olmadığını gösteriyor. Washington ve Pekin küresel ısınmanın yavaşlatılması konusunda girişilen makul düzeydeki küresel siyasi çabalar doğrultusunda harekete geçebileceğini açıkça belirtti. Amerika ve Çin in küresel siyasete ilişkin gelecekte karşılaşılabilecek ciddi zorluklar karşısında nasıl bir mutabakata varacağı veya böyle bir mutabakata varılıp varılamayacağı, muhtemelen önemi daha da artan bir gündem meselesi olacak. Bununla birlikte Çin Halk Cumhuriyeti dünya çapında geçerli bir güç olma iddiasını daha açık bir şekilde ABD nezdinde gündeme getirdi. Obama nın ABD nin öncülük etmesi gerekiyor, çünkü aksi takdirde hiç kimse harekete geçmeyecek şeklindeki iddiasına karşın, Xi Jinping iki büyük güç arasındaki yeni bir ilişki biçimi konusundaki taleplerini ortaya koydu: Çin kararlarda söz hakkına sahip olacak. Bu farklı konumlanmaların ortak bir paydada sorunsuzca buluşması olası gözükmüyor: Küresel siyasetteki yeni çift kutupluluğun çatışmalı bir boyuta taşınması uyumlu bir etkileşim yakalanmasından daha olası. Amerika ve Çin in küresel siyasete ilişkin gelecekte karşılaşılabilecek ciddi zorluklar karşısında nasıl bir mutabakata varacağı veya böyle bir mutabakata varılıp varılamayacağı, muhtemelen önemi daha da artan bir gündem meselesi olacak. Tüm bunlar Almanya dış politikası açısından ne ifade etmektedir? Almanya dış politikasının şu süreçte süreklilik arz eden kriz koşulları altında acilen şu zorlu sorumluluğu üstlenmesi gerekmektedir: beklenmedik sonuçlar karşısında sadece reaksiyon vermek ve zaman baskısı altında geçici çözümler üretmek yerine öngörülemeyenleri dolayısıyla zımni olarak planlanamayanları- hesaba katacak, böylece stratejilerini, kendi yönelimlerini sürekli olarak yeniden gözden geçirecek ve kendi esneklik kapasitesini oluşturabilecek duruma gelmesi gerekmektedir. Bunun için gerçekten planlama işlevini üstlenen bir planlama mercii ve daha önemlisi yeni koşulları makul bir biçimde analiz edebilmek ve çözümler geliştirebilmek için bürokratik sınırlamalara takılmadan hızlı bir biçimde mevcut finansal ve kişisel kaynaklar üzerinden işleyen sürekli ve kurumsallaşmış bir muhakeme mekanizmasına ihtiyaç vardır. Paramparça olan ve çalkantı içerisindeki bir dünyada, artık dış politika bürokrasinin rutin işleyişi çerçevesinde yönetilemez. Kriz normalleştiğinde, istisna kurala dönüşür. Yayınlanma tarihi: Orijinal Almanca Metin: de/kommentar/artikel/die-krise-wird-zur-regel-717/ 4

5 KÜNYE Yazar hakkında: HANNS W. MAULL Prof. Dr. Hanns W. Maull Mart 2013 e kadar Trier Üniversitesi Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Kürsüsü Başkanı idi. Halihazırda Berlin Bilim ve Politika Vakfı nda (Stiftung Wissenschaft und Politik) Senior Distinguished Fellow ve Johns Hopkins Üniversitesi Bologna Center da misafir profesör olarak çalışmaktadır. Çeviri: Hülya Türker Friedrich-Ebert-Stiftung Cihannüma Mahallesi Mehmet Ali Bey Sk. 12/D Beşiktaş-Istanbul Türkiye Tel: Sorumlu: Dr. Felix Schmidt FES Türkei, 2015 Bu yayında ifade bulan görüşler, Friedrich Ebert Derneği nin görüşleri ile örtüşmek zorunda değildir. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) yayınları FES in yazılı onayı olmadan ticari amaçla kullanılamaz.

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN TARTIŞMALARI: ÇOK KUTUPLU DÜNYA İÇİN YENİ BİR VİZYON

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN TARTIŞMALARI: ÇOK KUTUPLU DÜNYA İÇİN YENİ BİR VİZYON seta. Analiz S E TA S i y a s e t, E k o n o m i v e To p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı Va k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 0 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA EKSEN TARTIŞMALARI: ÇOK KUTUPLU DÜNYA İÇİN

Detaylı

Avrupa da ve Avrupa yla Birlikte Almanya Helmut Schmidt in 4 Aralık 2011 de Berlin deki SPD Kurultayında Yaptığı Konuşma

Avrupa da ve Avrupa yla Birlikte Almanya Helmut Schmidt in 4 Aralık 2011 de Berlin deki SPD Kurultayında Yaptığı Konuşma DÜNYADAN Avrupa da ve Avrupa yla Birlikte Almanya Helmut Schmidt in 4 Aralık 2011 de Berlin deki SPD Kurultayında Yaptığı Konuşma HELMUT SCHMIDT Aralık 2011 Sevgili Arkadaşlar, Hanımlar ve Beyler! İzninizle

Detaylı

21.Yüzyılda Çin Rüyası Önermesiyle Dünya Siyasetini Anlamak. Doç.Dr. Sadık ÜNAY Prof.Dr. Tarık OĞUZLU Hazırlayan: Berat Oğuz ŞENYERLİ

21.Yüzyılda Çin Rüyası Önermesiyle Dünya Siyasetini Anlamak. Doç.Dr. Sadık ÜNAY Prof.Dr. Tarık OĞUZLU Hazırlayan: Berat Oğuz ŞENYERLİ 21.Yüzyılda Çin Rüyası Önermesiyle Dünya Siyasetini Anlamak Doç.Dr. Sadık ÜNAY Prof.Dr. Tarık OĞUZLU Hazırlayan: Berat Oğuz ŞENYERLİ COPYRIGHT 2014 Bu yayının tüm hakları China Academy Turkey e aittir.

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ANALİZ OCAK 2014 SAYI:76 SEMBOLİZM VE AKTİVİZM ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI MUHİTTİN ATAMAN AYŞE NUR GÖKŞEN ANALİZ OCAK 2014 SAYI: 74 SEMBOLİZM VE AKTİVİZM ARASINDA İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI MUHİTTİN

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU. Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU VE CARNEGIE MOSCOW CENTER ÇALIŞMA GRUBU Editörler: Memduh Karakullukçu ve Dmitri Trenin Eylül 2014 Çalkantılı Bir Bölgede Rusya-Türkiye İşbirliği Fırsatlarının İncelenmesi GLOBAL

Detaylı

SHELL YENİ MERCEK SENARYOLARI

SHELL YENİ MERCEK SENARYOLARI SHELL YENİ MERCEK SENARYOLARI DEĞİŞMEKTE OLAN DÜNYAYA FARKLI BAKIŞ AÇILARI Yeni Mercek Senaryoları, yöneticilerin gelecekteki iş ortamına dair bakış açılarını sorgulamak için Shell de 40 yıldır kullanılmakta

Detaylı

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü

Çin. Çin: Yükselen Global Güç. Zulmün Adı: Doğu Türkistan. Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Ocak 2015 Yıl: 2 Sayı: 3 Hem Seviyeli Hem Keyifli Çin Çin: Yükselen Global Güç Küresel Güney ve BRICS Ülkeleri ve Çin in Rolü Çin Ekonomisindeki Komünizm Rüzgârı Farklı Boyutlarıyla Oryantalizm ve Tarihe

Detaylı

OBAMA DÖNEMİ TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ. seta. Analiz. SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı İLİŞKİLERİ

OBAMA DÖNEMİ TÜRK - AMERİKAN İLİŞKİLERİ. seta. Analiz. SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları vakfı İLİŞKİLERİ seta. OBAMA DÖNEMİ Analiz S E TA S i y a s e t, E k o n o m i v e To p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı Va k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 0 9 OBAMA DÖNEMİ SETA Sİyaset, ekonomi ve toplum araştırmaları

Detaylı

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI

TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TUTANAKLARI No: 12, Mart 2011 TARİHTEN GÜNÜMÜZE ORTADOĞU YA TÜRK-RUS BAKIŞI TURKISH AND RUSSIAN PERPECTIVE ON THE MIDDLE EAST FROM PAST TO PRESENT ВЗГЛЯД РОССИИ И ТУРЦИИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК (ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ)

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETERİ HALİL AKINCI NIN KAFKASYA DA ENERJİ GÜVENLİĞİ VE BÖLGESEL PROBLEMLER ULUSLARARASI KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA

TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETERİ HALİL AKINCI NIN KAFKASYA DA ENERJİ GÜVENLİĞİ VE BÖLGESEL PROBLEMLER ULUSLARARASI KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA TÜRK KONSEYİ GENEL SEKRETERİ HALİL AKINCI NIN KAFKASYA DA ENERJİ GÜVENLİĞİ VE BÖLGESEL PROBLEMLER ULUSLARARASI KONFERANSI NDA YAPTIĞI KONUŞMA (Bursa, 9-10 Mayıs 2012) [Sayın Bakan,] Sayın Rektör, Saygıdeğer

Detaylı

21. YÜZYILDA TÜRKİYE NİN ENERJİ STRATEJİSİ:

21. YÜZYILDA TÜRKİYE NİN ENERJİ STRATEJİSİ: Global İlişkiler Forumu (GİF), üyelerini ve tüm ilgili bireyleri, uluslararası ve global ilişkilere dayalı konuları sorgulayıp, tartışabilecekleri bir platformda buluşturmayı amaçlayan, bağımsız bir dernektir.

Detaylı

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye

Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Cumhuriyet in 100. Yıldönümü Yolunda Türkiye Kemal Derviş Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi İstanbul Politikalar Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Brookings Enstitüsü Başkan Yardımcısı

Detaylı

GREV (HAKKI) VE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ

GREV (HAKKI) VE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ DÜNYADAN Eylül 2014 GREV (HAKKI) VE ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ ÇALIŞMA STANDARTLARINI VE SOSYAL STANDARTLARI DENETLEME SİSTEMİ ÇÖKTÜ MÜ? CLAUDIA HOFMANN 2012 yılında düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı

Detaylı

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER

RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER ORSAM TUTANAKLARI No: 31, THE TUTANAKLARI No: 8 Nisan 2013 RUS TÜRK MÜNASEBETLERİ: MEVCUT DURUM VE PERSPEKTİFLER RUSSIAN-TURKISH RELATIONSHIP: PRESENT SITUATION & PERSPECTIVES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR

Detaylı

İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM > DÜBAM DUNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI www.dunyabulteni.net DÜBAM İRAN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre Derleyen

Detaylı

FORUM. Finansal piyasaların siyasi çalkantılar karşısında sergilediği bu göreli sakinliği hangi iç ve dış faktörlere bağlıyorsunuz?

FORUM. Finansal piyasaların siyasi çalkantılar karşısında sergilediği bu göreli sakinliği hangi iç ve dış faktörlere bağlıyorsunuz? Bir ay öncesine kadar, siyasi bir istikrarsızlığın, mevcut kırılganlıklar nedeniyle ekonomide de istikrarsızlığa yol açabileceği; bu nedenle de herkesin dikkatli olması gerektiği uyarıları çeşitli çevrelerce

Detaylı

KRİZ BİRLİĞİNDEN DAYANIŞMA BİRLİĞİNE

KRİZ BİRLİĞİNDEN DAYANIŞMA BİRLİĞİNE DÜNYADAN Şubat 2013 KRİZ BİRLİĞİNDEN DAYANIŞMA BİRLİĞİNE Daha Çok Cesaret Daha Çok Politika Daha Çok Avrupa... UDO BULLMANN, MICHAEL ROTH, THORSTEN SCHÄFER-GÜMBEL Kasım 2012 Finans piyasalarının kısa süreli

Detaylı

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK

GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK GÜNEŞTE BİR YER VEYA ONBEŞ DAKİKALIK ŞÖHRET TÜRKİYE NİN YENİ DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK Sinan Ülgen carnegie Europe Aralık 2010 2011 Carnegie Endowment for International Peace. Tüm hakları saklıdır. Bu yanının

Detaylı

TÜRKİYE VE ARAP BAHARI: TÜRKİYE NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

TÜRKİYE VE ARAP BAHARI: TÜRKİYE NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER TÜRKİYE VE ARAP BAHARI: TÜRKİYE NİN ORTA DOĞU POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Doç. Dr. Şaban Kardaş, TOBB Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Orta Doğu geçtiğimiz iki yıl boyunca

Detaylı

Değişen Küresel ve Bölgesel Güvenlik Koşullarında Türkiye: Bazı Tespitler ve Öneriler

Değişen Küresel ve Bölgesel Güvenlik Koşullarında Türkiye: Bazı Tespitler ve Öneriler Değişen Küresel ve Bölgesel Güvenlik Koşullarında Türkiye: Bazı Tespitler ve Öneriler 21. Yüzyıl Perspektifinde Türkiye nin Güvenlik Yaklaşımı Çalışma Grubu Raporu Eş-Başkanlar Salim Dervişoğlu, Sönmez

Detaylı

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM

GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM GLOBAL İLİŞKİLER FORUMU GLOBAL RELATIONS FORUM FAALİYET RAPORU 2012 2013 İÇİNDEKİLER KISACA GİF 3 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 4 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NIN MESAJI 6 DERNEK ORGANLARI 8 GİF

Detaylı

DÜNYADAN Avrupa da Sivil Toplum ve Sosyal Demokrasi Güncel Gelişmeler ve Normatif Perspektifler SERGE EMBACHER Mart 2010 Etkin bir sivil toplum Avrupa nın bütünleşmesi açısından vazgeçilmez nitelik taşıyor.

Detaylı

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA YENİ DÜNYA DÜZENİ (THE NEW WORLD ORDER IN THE POST-COLD WAR ERA)

SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA YENİ DÜNYA DÜZENİ (THE NEW WORLD ORDER IN THE POST-COLD WAR ERA) AKADEMİK BAKIŞ, SAYI 17 TEMMUZ-AĞUSTOS- EYLÜL, 2009 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694-528X, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız- Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği ODTÜ- TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi TÜRKİYE EKONOMİSİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN AR-GE ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ. ve TÜRKİYE DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ. Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Editörler : Dr. M. Sait AKMAN Şahin YAMAN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOHA TURU ÇOK TARAFLI TİCARET MÜZAKERELERİ ve TÜRKİYE Aralık 2008

Detaylı

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN YENİ AVRUPA BİRLİĞİ STRATEJİSİ Siyasi Reform Sürecinde Kararlılık Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik İletişimde Etkinlik www.ab.gov.tr TÜRKİYE

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı