İSEDAK OTUZUNCU TOPLANTISI KARARLARI (İstanbul, Kasım 2014)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSEDAK OTUZUNCU TOPLANTISI KARARLARI (İstanbul, 25-28 Kasım 2014)"

Transkript

1 İSEDAK OTUZUNCU TOPLANTISI KARARLARI (İstanbul, Kasım 2014) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Otuzuncu Toplantısı, Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenmiştir. 12. İslam Zirve Konferansı, 4. Olağanüstü İslam Zirve Konferansı, 2009 İSEDAK Ekonomi Zirvesi, 40. ve 41. Dış İşleri Bakanları Konseyi Toplantıları ve İSEDAK 29. Toplantısı dahil olmak üzere İslam Zirve Konferansları, Dış İşleri Bakanları Konseyi (CFM) ve İSEDAK tarafından alınan ilgili Kararları hatırlatarak; 7-8 Aralık 2005 tarihlerinde Mekke-i Mükerreme de düzenlenen 3. Olağanüstü İslam Zirve Konferansı Toplantısı nda kabul edilen İİT On Yıllık Eylem Programı na ve Ağustos 2012 tarihlerinde Mekke-i Mükerreme de düzenlenen 4. Olağanüstü İslam Zirve Konferansı nda kabul edilen İSEDAK Stratejisi ne tüm Üye Devletlerin bağlılıklarını bir kez daha teyit ederek; İSEDAK ın kuruluşunun 30. Yıldönümünü kutlayarak ve İİT-içi ekonomik ve ticari işbirliğinin arttırılmasına yönelik katkılarını takdir ederek; İİT Üye Devletleri arasında Tercihli Ticaret Sistemi nin (TPS-OIC) işler hale getirilmesi için koşulların tamamlanmasını memnuniyetle karşılayarak; İİT Genel Sekreterliği, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT), İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) ve İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından iletilen farklı gündem maddeleri ile ilgili ilerleme raporları, çalışma belgeleri ve araştırmaları kayda geçerek, Bakanlar Konferansları, Toplantıları, çalıştaylar, fuarlar ve işbirliği alanlarındaki diğer faaliyetlere ev sahipliği yapmaları nedeniyle Üye Devletlere takdirlerini sunarak, SESRIC, ICDT, İKB Grubu, ICCIA, OISA ve SMIIC gibi İİT Kuruluşları ile İİT Genel Sekreterliği ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından ekonomik ve ticari işbirliği alanında yürütülen çalışmaları takdirle karşılayarak, 1

2 İSEDAK Stratejisi ve Uygulanması ile ilgili Rapor (Gündem Maddesi: 2) 1- Strateji nin uygulanması konusunda kaydedilen ilerlemelerin yer aldığı ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan İlerleme Raporu nu kayda geçmiş ve Üye Devletler ile İİT Kuruluşlarından, Strateji nin uygulanmasına tam destek vermelerini talep etmiştir. 2- İSEDAK Proje Finansmanı ile ilgili ilk proje çağrısı kapsamında finanse edilen projelerin uygulanmasına yönelik olarak kaydedilen ilerlemeleri memnuniyetle karşılamıştır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından 2014 yılının Eylül ayında yapılan ikinci proje çağrısını da memnuniyetle karşılamıştır. 3- İSEDAK Koordinasyon Ofisi nden İSEDAK Stratejisi nin uygulanmasına yönelik olarak kaydedilen ilerlemeleri, İSEDAK Toplantıları na ve İzleme Komitesi Toplantıları na düzenli olarak bildirmesini talep etmiştir. 4- İlgili İİT Kuruluşları nın (SESRIC, ICDT, İKB, ICCIA, OISA ve SMIIC) İSEDAK Stratejisi doğrultusunda 2014 düzenlediği etkinlikleri memnuniyetle karşılamıştır. 5- İSEDAK Çalışma Grupları na henüz kaydolmamış Üye Devletler den Çalışma Grupları na kaydolmalarını ve ileride düzenlenecek Çalışma Grubu Toplantılarına aktif katılım göstermelerini talep etmiştir. 6- İleride düzenlenecek Çalışma Grubu Toplantılarına aktif katılım göstermeleri ve işbirliği projelerini hayata geçirmeleri amacıyla İSEDAK Proje Finansmanı ndan faydalanmaları konusunda İSEDAK Çalışma Grupları na kaydolmuş Üye Devletlere teşvikte bulunmuştur. 7- İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından, 4-5 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Çalışma Grubu Yıllık Odak Noktaları İkinci Toplantısı nı takdirle kayda geçmiştir. 8- Üye Devletlerin yetkinlik alanlarındaki politikaların birbirine yaklaştırılmasına yönelik olarak Çalışma Gruplarının yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılamış ve Çalışma Gruplarının 2014 yılı Eylül ve Ekim aylarında düzenlediği toplantılardan çıkan politika tavsiyelerini memnuniyetle karşılamıştır. 2

3 9- İSEDAK Stratejisi nin uygulanmasına yönelik çalışmalarından dolayı İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, ICDT, İKB Grubu, ICCIA, OISA ve SMIIC e takdirlerini iletmiştir. 10- İSEDAK İzleme Komitesi 30. Toplantısı nın tavsiye kararlarını kabul etmiştir. İİT On Yıllık Eylem Programı nın (TYPOA) Uygulanması (Gündem Maddesi :3) 11- TYPOA hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik kararlılığını yeniden teyit etmiş ve Üye Devletleri ile İİT Kuruluşlarına TYPOA hedeflerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunmuştur Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı nda alınan kararı hatırlatmış ve İİT Genel Sekreterliğinden elde edilen başarılar, karşılaşılan zorluklar ve bir sonraki program için tavsiyeler başta olmak üzere son 10 yıl içerisinde 10 Yıllık Eylem Programı nın ekonomik ve ticari bileşenlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak İSEDAK 31. İzleme Komitesi Toplantısı na kapsamlı bir değerlendirme raporu sunmasını talep etmiştir. 13- Ayrıca, bir Sonraki Eylem Programı nın hazırlanması ile ilgili olarak 31. İzleme Komitesi Toplantısı na bir ilerleme raporu sunmasını İİT Genel Sekreterliği nden talep etmiştir. 14- Teksirden kaçınmak amacıyla ekonomik ve ticari bileşenlerin belirlenmesi konusunda İSEDAK Stratejisi ne gereken uyumun gösterilmesi için İİT Genel Sekreterlerliği ni, Yeni 10 Yıllık Eylem Programı nı hazırlama sürecine tüm Üye Devletleri ve İİT Kuruluşlarını dahil etmeye davet etmiştir. 15- Yeni 10 Yıllık Eylem Programı nda yer alan ekonomik ve ticari kısımların İSEDAK tarafından aktif bir şekilde takip edilmesinin önemini vurgulamıştır. İİT Üye Devletleri Bağlamında Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler (Gündem Maddesi: 4) 16- Dünyadaki ekonomik gelişmelerin ve bunların Üye Devletlere etkilerinin izlenmesine devam edilmesi ve bunların İSEDAK olağan toplantılarına rapor edilmesi konusunda SESRIC i görevlendirmiştir. 3

4 17- İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan ve ilgili Çalışma Grubu toplantılarına sunulan sektörlere yönelik genel görünüm raporlarını takdirle kayda geçmiştir. 18- İKB ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi nden, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ne ilişkin İİT nin bakış açısını yanıstan ortak bir çalışma düzenlemelerini ve bu çalışmayı İSEDAK 31. Toplantısı na sunmalarını talep etmiştir. İİT-içi Ticaretin Genişletilmesi (Gündem Maddesi: 5) 19- İİT-içi Ticaretin Kolaylaştırılması: İİT Üye Devletlerinde Gümrük İşlemlerinin Etkinliğinin Arttırılması temasıyla 27 Şubat 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı nı memnuniyetle karşılamıştır. 20- Ayrıca, TPS-OIC bağlamında İİT Üye Devletlerinde Tercihli Ticaret Anlaşmaları ve Ticaretin Serbestleştirilmesi Çalışmaları temasıyla 23 Ekim 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısı nı memnuniyetle karşılamış ve Toplantıdan çıkan aşağıdaki politika tavsiyelerini kayda geçmiştir. Tercihli Ticaret Anlaşmalarının (PTA) başarılı bir şekilde uygulanması için üye devlet kapasitesinin arttırılması, TPS-OIC in uygulamaya konmasına zemin hazırlanması, TPS-OIC ile ilgili farkındalık oluşturulması (Ref: Belge kodu OIC/COMCEC/30-14/D(9) ) 21- İhracatlarının Arttırılması İçin İİT Üye Devletlerinde İthalat-İhracat Bankalarının (Eximbank) Rolünün Arttırılması temasıyla 26 Mart 2015 tarihinde düzenlenecek olan İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu Beşinci Toplantısı na ve İİT Üyesi Devletlerde İyi İşleyen Ulusal Ticareti Kolaylaştırma Kuruluşlarının Kurulması temasıyla 17 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan Altıncı Toplantısı na katılım göstermeleri konusunda İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu na kayıt olmuş Üye Devletlere teşvikte bulunmuştur. 22- Üye Devletlerden İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, ICDT, İKB Grubu (ITFC), ICCIA ve SMIIC tarafından 2015 yılında düzenlenecek olan ticari faaliyetlere aktif katılım göstermelerini talep etmiş ve mümkün olan en geniş katılımın sağlanması amacıyla davetiyeleri, bu toplantılardan yeterli bir zaman 4

5 öncesinde Üye Devletlere göndermeleri için bu kuruluşlara çağrıda bulunmuştur. 23- İİT-içi ticaret üzerindeki etkileri dahil olmak üzere İİT Üye Devletlerinden oluşan bölgesel ekonomik gruplar arasında yeni nesil serbest ticaret anlaşamaları (FTA) ve bu anlaşmaların imzalanmasının fizibilitesi ile ilgili bir seminer ve çalışma düzenlemesini ve İSEDAK 31. Toplantısı na bu konularla ile ilgili bir rapor sunmasını ICDT den talep etmiştir. i) TPS-OIC 24- Bahreyn in Menşei Kuralları nı onaylaması ve Fas ın taviz listesini iletmesi başta olmak üzere TPS-OIC in uygulanmasına yönelik olarak İSEDAK 29. Toplantısı ndan bu yana kaydedilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılamıştır. 25- İSEDAK ın kuruluşunun 30. Yıldönümü vesilesiyle Kuveyt in PRETAS ı ve Menşe Kurallarını onaylamasının duyurulması ve böylelikle TPS-OIC Sistemi nin işler hale getirilmesi için gereken adımların tamamlanmasını memnuniyet ve takdirle karşılamış ve Ticaret Müzakereleri Komitesi (TNC) Sekretaryası ndan, Toplantısını 2015 yılında düzenlemeyi mülahaza etmesini talep etmiştir. 26- TNC Sekreteryasından taviz listelerini TPS-OIC e katılan devletlere ulaştırmasını talep etmiştir. 27- TPS-OIC Anlaşmaları olan Çerçeve Anlaşması, PRETAS ve Menşe Kuralları'nı imzalamamış ya da onaylamamış Üye Devletlere, bu anlaşmaları imzalamaları veya onaylamaları ve mümkün olan en kısa zamanda aşağıdaki prosedürleri tamamlamaları yönünde yapmış olduğu çağrıyı yinelemiştir: Ürün listeleriyle birlikte belirli yıllık indirim oranlarının ve 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren geçerli olan MFN oranlarının bildirilmesi. TPS-OIC Menşe Belgesi'nin basılması ve damgaların örnek baskılarının Ticaret Müzakereleri Komitesi Sekreterliği'ne sunulması dahil olmak üzere gerekli iç hukuki ve idari süreçlerin tamamlanması. 5

6 28- TPS-OIC in faydaları ile ilgili olarak Üye Devletlerin hükümet yetkilileri ve özel sektörlerinin farkındalıklarını arttırmaya yönelik etkinlikler düzenledikleri için ICDT ve ICCIA ya takdirlerini sunmuştur. 29- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB), İSEDAK Koordinasyon Ofisi ile işbirlinde bulunarak Ocak 2015 tarihlerinde Menşe Kurallarının uygulanmasına yönelik bir eğitim semineri düzenleme teklifini memnuniyetle karşılamıştır. ii) İslam Ticaret Fuarları 30- İslam Ticaret Fuarları ve Sergilerinin sayı ve niteliği konusunda kaydedilen ilerlemeleri takdirle karşılamış ve İslam Ticaret Fuarları ve Sergilerine ICDT ile işbirliği içerisinde ev sahipliği yaptıkları için aşağıdaki Üye Devletlere teşekkür ve takdirlerini sunmuştur: Aralık 2013 tarihleri arasında 2. İİT Helal Fuarı & Kongresi ni düzenlediği için Birleşik Arap Emirlikleri Devleti ne, Haziran 2014 tarihleri arasında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler 2. Sağlık Fuarı na ev sahipliği yaptığı için Senegal Cumhuriyeti ne ve etkinliği düzenlediği için ICDT ye, Kasım 2014 tarihleri arasında 5. Dünya İş ve Yatırım Bölgesi Sergi & Konferansı ve 3. İİT-Asya İş Forumu nu düzenlediği için Malezya ya 31- Gine Cumhuriyeti nin 2015 yılında 15. İslam Ülkeleri Ticaret Fuarını düzenleyemeyeceği için sunduğu özrü kayda geçmiş ve Suudi Arabistan Krallığı nı ICDT ile koordinasyon içerisinde bulunarak 2015 yılında veya 2016 yılının başında bu fuarı düzenlemeye davet etmiş ve Gine Cumhuriyeti nin 17. Fuarı, 2019 yılında düzenleme teklifini kayda geçmiştir. 32- Aşağıdaki Üye Devletlerin, 2014/2019 yılları arasında ICDT ile işbirliği içerisinde İslam Ticaret Fuarları ve Sergilerine ev sahipliği yapma tekliflerini memnuniyetle karşılamıştır: Ekim 2015 tarihleri arasında İİT Üye Devletleri 2. Turizm Fuarı na ev sahipliği yapma teklifinde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Devleti (Sharjah Emirliği) - Sırasıyla 8-10 Aralık 2014 ve 9-11 Aralık 2015 tarihleri arasında 3. ve 4. İİT Helal 6

7 Fuarı & Kongresi ne ev sahipliği yapma teklifinde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Devleti (Sharjah Emirliği), Mayıs 2015 tarihleri arasında İİT Üye Devletleri 8. Tarım Endüstrileri Fuarı na ev sahipliği yapma teklifinde bulunan Suudi Arabistan Krallığı, - 29 Ekim-1 Kasım 2015 tarihleri arasında İİT Üye Devletleri 1. Organik ve Yerel Ürünler Fuarı na ev sahipliği yapma teklifinde bulunan Tunus Cumhuriyeti yılında 3. İİT Üye Devletler Turizm Fuarı na ev sahipliği yapma teklifinde bulunan Mısır Arap Cumhuriyeti yılında 16. İslam Ülkeleri Ticaret Fuarı na ev sahipliği yapma teklifinde bulunan Irak Cumhuriyeti 33- ICDT den, Üye Devletler ile işbirliği içerisinde sektör odaklı fuarlar düzenlemeye devam etmesini ve fuarlar ile ilgili olarak İSEDAK Toplantılarına düzenli ilerleme raporları sunmasını talep etmiştir. iii) İİT-içi Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik Yol Haritası 34-3 ve 4 Şubat 2014 tarihlerinde Fas Krallığının Marakeş kentinde düzenlenen 6. İstişare Grubu İİT-içi Ticareti Geliştirme Toplantısı raporunu kayda geçmiş ve kalan çalışmaların, İSEDAK direktifleri ve ilgili kararlar doğrultusunda İİT Kuruluşlarının aktif katılımlarıyla sürdürülmesini İstişare Grubundan talep etmiştir. 35- ICDT ve diğer İstişare Grubu üyelerine İİT-içi ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etmiş ve Grubu, 2015 yılı Yürütme Programının uygulanmasını başarılı bir şekilde tamamlamaya davet etmiştir. 36- ICDT den, ilgili diğer İİT kuruluşları ile birlikte Yol Haritasının uygulanmasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlayarak, bu raporu İzleme Komitesi 31. Toplantısına ve İSEDAK 31. Toplantısına sunmasını talep etmiştir. 37- İslam İş Fuarı (SIBM), İİT Uluslararası İş Merkezi (Malezya) ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) Odaları Federasyonu ile işbirliği içerisinde, ICDT tarafından düzenlenecek olan Asya/GCC/Afrika İş Forumu 2015 etkinliğine Senegal in 2015 yılının Mart ayında ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamış ve Üye Devletlere bu etkinliğe aktif katılım göstermeleri çağrısında bulunmuştur. 38- ICDT tarafından Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı ile birlikte 2016 yılında Dakar da düzenlenecek olan İİT Üye Devletlerinde Yüksek Öğrenim Hizmetleri 7

8 konulu 3. Forum ve Özel Sergi ye Senegal Cumhuriyeti nin ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamış ve Üye Devletlere bu etkinliğe aktif katılım göstermeleri çağrısında bulunmuştur. 39- Üye Ülkelerden, ticaret ve yatırım istatistikleri ve düzenlemeleriyle ilgili verileri ICDT ye iletmeye devam etmelerini talep etmiştir. 40- Rekabet politikaları alanında Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen kapasite geliştirme faaliyetlerini memnuniyetle karşılamıştır. iv) DTÖ ile İlgili Teknik Destek 41- Yemen Cumhuriyeti nin DTÖ ye kabulünü memnuniyetle karşılamış, DTÖ Üyesi olmayan İİT Devletleri bu kuruluşa üye olma konusunda teşvik etmiş ve DTÖ Üyesi İİT Devletlerinden, DTÖ ye üye olma sürecinde olan ülkeleri desteklemelerini talep etmiştir. 42- DTÖ ile ilgili konularda Üye Devletlere teknik destek sağlamaya devam etmeleri ve faaliyetleri hakkında İSEDAK toplantılarında bilgi vermeleri için İKB ve ICDT ye çağrıda bulunmuştur. 43- Çalışmalar, araştırmalar, kapasite geliştirme ve İİT Forumlarına gönderilen raporlar dahil olmak üzere DTÖ ile ilgili konuların takibini sağlamak amacıyla, Dünya Ticaret Örgütü'nü (DTÖ), İİT Genel Sekreterliği aracılığıyla ICDT'ye DTÖ içerisinde gözlemci statüsü verme konusunu gündemine almaya davet etmiştir. 44- Türkiye Cumhuriyeti nin 2015 yılının Aralık ayında düzenlenmesi beklenen DTÖ 10. Bakanlar Konferansı na ev sahipliği yapmaya aday olmasını memnuniyetle karşılamış ve Türkiye Cumhuriyeti nin bu adaylığına destek vermeleri konusunda Üye Devletlere çağrıda bulunmuştur. v) Ticaret Finansman Faaliyetleri yılında 5,1 milyar ABD dolar değerinde ticaret finansmanı sağlayan İKB Grubu nun (ITFC) ticaret finansmanı ve ticaret teşvik faaliyetlerini takdirle karşılamıştır. 46- ITFC nin bölgesel ve tematik ticareti geliştirme programları olan "Arap Devletleri için Ticari İnisiyatif Yardımı (AFTIAS), SPECA Bölgesi için Ticari İnisiyatif Yardımı İİT Ticareti Geliştirme Forumu ve Arap-Afrika Ticaret Köprüsü Programını memnuniyetle karşılamış ve ilgili Üye Devletleri aktif katılım göstermeye ve bu 8

9 inisiyatiflerin uygulanmasına destek vermeye davet etmiştir. 47- ICIEC i kuruluşunun 20. yıldönümü nedeniyle tebrik etmiş ve Üye Devletlere sunduğu aralıksız hizmetleri takdirle karşılamıştır. 48- İKB Grubu nun görevini başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla Üye Devletleri, İKB Grubu Kuruluşlarına (ITFC ve ICIEC) üyelik işlemlerini tamamlamaya davet etmiştir. vi) SMIIC in Ticare ile İlgili Faaliyetleri 49- SMIIC in kendi yetkinlik alanında kapasite geliştirme faaliyetleri düzenleyerek arttırdığı çalışmalarını memnuniyetle karşılamıştır. 50- SMIIC teknik komitelerinin ve SMIIC bünyesindeki Akreditasyon Komitesi ve Metroloji Komitesinin toplantılarına, ulusal yetkili kurumları ile birlikte katılmalarını SMIIC e Üye Devletlerden talep etmiştir. 51- Malezya nın SMIIC e üye olmasını ve Bosna-Hersek in SMIIC e gözlemci olarak katılmasını memnuniyetle karşılamış ve SMIIC in sunduğu hizmetlerden faydalanmaları için SMIIC e henüz üye olmamış Üye Devletlerden, bu kuruluşa üye olmalarını talep etmiştir. Ekonomik İşbirliği Alanında Özel Sektörün Rolünün Arttırılması (Gündem Maddesi: 6) Mart 2014 tarihlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri nin Şarjah şehrinde düzenlenen İİT Üye Devletleri 16. Özel Sektör Toplantısının tavsiye kararlarını ve Şarjah Bildirisi ni kayda geçmiştir. 53- ICCIA nın, İş Geliştirme Merkezleri (Al-Masfaq) kurarak İş Forumları, Eğitim Programları ve Seminerler düzenleyerek Üye Devletlerin özel sektörleri arasındaki bilgi boşluğunu doldurma çalışmalarını memnuniyetle karşılamış ve ICCIA ya bu faaliyetleri gerçekleştirmeye devam etmesi çağrısında bulunmuştur. 54- Görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, ICCIA ile aktif işbirliğinde ve iletişimde bulunmaları için Üye Devletlerin özel sektörlerine çağrıda bulunmuştur. 55- İSEDAK 30. Toplantısı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan 15. MÜSİAD 9

10 Uluslararası Fuarı & 18. Uluslararası İş Forumu ile TOBB ve İKB tarafından düzenlenen Filistin Ticaret ve İş Fuarı ile FCIC ve DEİK in düzenlediği Uluslararası Mühendislik Forumu nu kayda geçmiştir. 56- Türkiye Cumhuriyeti nin, İİT Üye Devletlerinde Ticaret Sicil Kurumları arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi temalı İkinci Çalıştaya 2015 yılının ikinci yarısında ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamıştır. 57- Tunus Cumhuriyeti nin 2015 yılı Şubat ayının son haftasında İİT Üye Devletlerinde Rekabet Politikası ile ilgili bir konferans ve 2015 yılının ikinci yarısında ICDT ile işbirliğinde bulunarak offshoring hizmetleri ile ilgili bir forum düzenleme teklifini memnuniyetle karşılamıştır. Ulaştırma ve İletişimin Geliştirilmesi (Gündem Maddesi: 7) 58- İİT Üyesi Devletler Arasında Multimodal Yük Taşımacılığının (MFT) Geliştirilmesi: İİT Üyesi Ülkeler Arasında Multimodal Yük Taşımacılığının (MFT) Uygulama Durumu temasıyla 13 Mart 2014 tarihinde düzenlenen İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısını memnuniyetle karşılamıştır. 59- İİT Üye Devletleri arasında Turizmin Desteklenmesi İçin Havayolu Bağlantılarının Geliştirilmesi temasıyla 11 Eylül 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısını memnuniyetle karşılamış ve toplantıdan çıkan aşağıdaki politika önerilerini kayda geçmiştir. - İİT Üyesi Devletlerde Havayolu Ulaşımı Serbestleştirilmesinin Arttırılması - Havaalanı Altyapısında Kamu Özel Ortaklığından Daha İyi Faydalanılması - İç Piyasaların Düşük Fiyatla Hizmet Sunan Havayollarına Açılması (Ref: Belge kodu: OIC/COMCEC/30-14/D(21)) 60- İİT Üye Devletlerinde Limanların Mülkiyeti, Yönetişim Yapıları ve Performanslarını Değerlendirme temasıyla 12 Şubat 2015 tarihinde düzenlenecek olan Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Beşinci Toplantısına ve İİT Mega Şehirlerde Kentsel Ulaşımın İncelenmesi temasıyla 2015 yılının Ekim ayında düzenlenecek Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Altıncı Toplantısına katılmalarını Üye Ülkelerden talep etmiştir. 10

11 61- İİT ve Afrika Birliği arasındaki işbirliği çerçevesinde, İİT Dakar-Sudan Limanı Demiryolu Projesi ile ilgili nihai ön fizibilite çalışmalarında kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle karşılamış ve bu proje ile ilgili bir donörler konferansı toplanmadan önce, projede yer alan Üye Devletlerden, demiryolunun kendi ulusal topraklarından geçen kısımları ile ilgili belgeleri sunmasını talep etmiştir. 62- Üye Devletlerde gemiciliğin teşvik edilmesi amacıyla OISA tarafından kurulan İslam Koruma ve Tazminat Kulübü ne gemilerinin sicil kaydını yaptırmaları için Üye Devletlerden gemicilik şirketlerini teşvik etmelerini talep etmiştir. 63- Türkiye Cumhuriyeti nin, hava hizmetlerinin serbestleştirilmesi alanında sahip olduğu deneyimleri paylaşmaya hazır olmasını memnuniyetle karşılamıştır. Sürdürülebilir ve Rekabet Edebilir bir Turizm Sektörünün Oluşturulması (Gündem Maddesi: 8) 64- Üye Devletlerde Turizm Yatırım Ortamının Sağlanması temasıyla 4 Mart 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Turizm Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısını memnuniyetle karşılamıştır. 65- Turizmde Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi amacıyla Üye Devletlerde Turizm İşgücü Kapasitesinin Arttırılması temasıyla 4 Eylül 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Turizm Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısını memnuniyetle karşılamış ve toplantıdan çıkan aşağıdaki politika önerilerini kayda geçmiştir. - Üye Devletlerde Turizm İşgücü Geliştirme Stratejilerinin Geliştirilmesi ve mevcut stratejilerin etkin bir şekilde uygulanmasının desteklenmesi, - Üye Devletlerde turizm işgücü kapasitesinin geliştirilmesi (Ref: Belge kodu OIC/COMCEC/30-14/D(25)) 66- İİT Üye Devletlerinde Dolaşımın Artırılması için Seyahatin Kolaylaştırılması temasıyla 5 Şubat 2015 tarihinde düzenlenecek olan Turizm Çalışma Grubu Beşinci Toplantısına ve Etkili Pazarlama Stratejileri: Yenilikçi ICT Çözümleri temasıyla 3 Eylül 2015 tarihinde düzenlenecek olan Turizm Çalışma Grubu Altıncı Toplantısına Üye Devletlerin katılmasını talep etmiştir. 11

12 Aralık 2013 tarihleri arasında Gambiya Cumhuriyeti nin başkenti Banjul da gerçekleştirilen İslam Turizm Bakanları Konferansı (ICTM) 8. Toplantısından çıkan kararları kayda geçmiştir. 68- Nijer Cumhuriyeti nin 2015 yılında İslam Turizm Bakanları Konferansı nın 9. Toplantısına ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamış ve bu toplantıya katılmaları için Üye Devletlere çağrıda bulunmuştur Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu İkinci Toplantısının raporunu kayda geçmiştir. 70- Türkiye Cumhuriyeti nin, Turizm Merkezlerinin Uluslararası Anlamda Tanıtımı, Pazarlanması ve Markalaşması temasıyla 3. Forum Toplantısına Ocak 2015 tarihlerinde ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamış ve turizm sektöründeki özel sektör temsilcilerinin bu toplantıya katılmaları için Üye Devletlerden teşvikte bulunmalarını talep etmiştir Haziran 2014 tarihinde Endonezya Cumhuriyeti nin başkenti Cakarta da düzenlenen Turizm Koordinasyon Komitesi 4. Toplantısının raporunu kayda geçmiştir. 72- İran İslam Cumhuriyeti nin 5. İİT Sağlık Turizmi Konferansı nı 2015 yılında Meşhed kentinde düzenleme teklifini memnuniyetle karşılamıştır. Tarım Sektöründe Verimliliğin Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi (Gündem Maddesi: 9) 73- Tarımsal Verimliliğin Artırılması Amacıyla İİT Üye Devletlerinde Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Teşvik Edilmesi temasıyla 19 Aralık 2013 tarihinde Ankara da düzenlenen Tarım Çalışma Grubu İkinci Toplantısını memnuniyetle karşılamıştır. 74- Ayrıca, İİT Üye Devletlerinde Tarım Sektörünün İstatistik Kapasitesinin İyileştirilmesi temasıyla 3 Nisan 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun Üçüncü Toplantısını da memnuniyetle karşılamıştır. 75- İİT Üye Ülkelerinde Küçük Çiftçilerin Piyasaya Erişiminin Kolaylaştırılması temasıyla 25 Eylül 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun Dördüncü Toplantısını da memnuniyetle karşılamış ve Çalışma 12

13 Grubunun aşağıdaki politika tavsiyelerini kayda geçmiştir: - Üretici Örgütlerin Kurulmasının Teşvik Edilmesi ve Mevcut Örgütlerin Etkililiğinin Artırılması, - Küçük Çiftçilere Teknik Konularda ve Piyasa İle İlgili Bilgi Verilmesi - Sözleşmeli Çiftçiliğin Teşvik Edilmesi (Ref: OIC/COMCEC/30-14/D(34)) 76- Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi: İİT Üye Devletlerinde Çiftçi Örgütleri Kurulması ve Güçlendirilmesi temasıyla 5 Mart 2015 tarihinde düzenlenecek olan Tarım Çalışma Grubu Beşinci Toplantısına ve İİT Üye Ülkelerinde Tarımsal Değer Zincirlerini Teşvik Etme temasıyla 7 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan Tarım Çalışma Grubu Altıncı Toplantısına Üye Devletlerin katılmalarını talep etmiştir. 77- İİT Tarımsal Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde Üye Devletlerde teknik, tarım ve gıda güvenliği alanlarında çeşitli eğitim kursları düzenlenmesi ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti ve SESRIC tarafından yürütülen çalışmaları takdirle kayda geçmiştir. Yoksullukla Mücadele (Gündem Maddesi: 10) 78- İİT Üyesi Ülkelerde Sosyal Güvenlik Ağı Sistemlerinin Hedefleme Mekanizmaları temasıyla 26 Aralık 2013 tarihinde Ankara da düzenlenen Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu İkinci Toplantısını memnuniyetle karşılamıştır. 79- İİT Üye Devletlerinde Sosyal Güvenlik Ağı Programlarını İzleme Mekanizmaları temasıyla 10 Nisan 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısını da memnuniyetle karşılamıştır. 80- İİT Üye Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Ağı Programlarının Kurumsal Sistemi temasıyla 18 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısını memnuniyetle karşılamış ve Toplantıdan çıkan aşağıdaki politika önerilerini kayda geçmiştir. - Sosyal Güvenlik Ağı sisteminde beşeri kapasitenin geliştirilmesi 13

14 - Bilgi Yönetimi Sisteminin kurulmasının teşvik edilmesi/ Üye Devletlerde mevcut sistemlerin kapsamlarının genişletilmesi. (Ref: OIC/COMCEC/30-14/D(39)) 81- İİT Üye Devletlerinde Yoksullara Yönelik Etkinleştirme Politikaları temasıyla 26 Şubat 2015 tarihinde düzenlenecek olan Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu Beşinci Toplantısına ve İİT Üye Devletlerinde Temel Hizmetler Sunumunun İyileştirilmesi temasıyla 10 Eylül 2015 tarihinde düzenlenecek olan Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu Altıncı Toplantısına Üye Devletlerin katılmalarını talep etmiştir. i) Kalkınma İçin İslam Dayanışma Fonu (ISFD) ve Afrika'nın Kalkınması İçin Özel Program (SDPA) 82 - Üye Devletlerde yönelik daha fazla projenin finanse edilmesi amacıyla ISFD ye taahhütte bulunan Üye Devletlere, taahhütlerini yerine getirmelerine yönelik talebini yinelemiştir. 83- ISFD nin etkililiği ve projelerin etkin bir şekilde uygulanması için dönemi ile ilgili bir Stratejinin geliştirilmesine yönelik İKB Grubu girişimlerini kayda geçmiştir. 84- Afrika nın Kalkınması İçin Özel Program ın (SPDA) uygulanmasına yönelik olarak farklı finans kuruluşlarından kaynakların harekete geçirilmesi amacıyla İslam Kalkınma Bankası nın (İKB) yürütmüş olduğu çalışmaları memnuniyetle karşılamıştır. 85- Salgın Hastalıkların Ekonomik ve Sosyal Etkileri ve İİT nin Müdahalesi: Ebola Vakası konulu İKB Çalıştayının sonuçlarını memnuniyetle karşılamış ve Ebola salgınından etkilenen ülkelere gereken desteğin veirlmesi için Üye Devletlere, İİT Genel Sekreterliği ne ve İKB ye çağrıda bulunmuştur. 14

15 ii) İİT Pamuk Eylem Planı Kasım 2014 tarihinde Suudi Arabistan ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Pamuk Eylem Planı 5. Proje Komitesi Toplantı raporunu kayda geçmiş ve SESRIC ten 14 projeyi birleştirerek tek bir kapasite geliştirme projesi oluşturmasını ve finansman için projeyi İKB ye iletmesini talep etmiştir. 87- İİT Pamuk Eğitim Programı (OIC-CTP) çerçevesinde, Üye Devletlerde pamuk ile ilgili çeşitli konularda eğitim kursları düzenlenmesine yönelik olarak SESRIC in yürüttüğü çalışmaları takdirle kayda geçmiştir. iii) OIC-VET programı ve 13 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlenen OIC-VET Programı 5. İzleme ve Danışma Komitesi raporunu kayda geçmiş ve Üye Devletlerde beşeri kaynak kapasitesi ve kalitesinin arttırılması amacıyla, Üye Devletleri ilgilendiren farklı alanlarda çeşitli kapasite geliştirme programları ve eğitim kurslarının başlatılmasına ve uygulamaya konmasına yönelik olarak SESRIC in yürüttüğü aralıksız çalışmaları takdirle karşılamıştır. 89- İSEDAK 27. Toplantısının ilgili kararlarını hatırlatarak, Üye Devletlerin gözlemlerini dikkate aldıktan sonra "İİT Üye Ülkelerinde Doğal Afetler ve Çatışmaların Yönetimi" adlı çalışmanın gözden geçirilmiş halini hazırladıkları için İKB ve SESRIC e teşekkürlerini sunmuştur. Mali İşbirliğinin Derinleştirilmesi (Gündem maddesi: 11) 90- İİT Üye Devletlerinde Sermaye Akışlarının Arttırılması temasıyla 12 Aralık 2013 tarihinde, Ankara da düzenlenen İSEDAK Mali Çalışma Grubu Birinci Toplantısı nı memnuniyetle karşılamıştır. 91- İİT Üye Devletlerinde Mali Katılımın Arttırılması temasıyla 27 Mart 2014 tarihinde, Ankara da düzenlenen İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu İkinci Toplantısı nı da memnuniyetle karşılamıştır. 15

16 92- Ayrıca, İslami Finans Araçlarında Risk Yönetimi temasıyla 16 Ekim 2014 tarihinde, Ankara da düzenlenen İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı nı da memnuniyetle karşılamış ve Çalışma Grubu nun aşağıdaki politika tavsiyelerini kayda geçmiştir: - İslami Finansal Hizmetler Sektörü (IFSI) için Gerekli Yasal ve Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi - Ulusal Düzeyde İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesi - Mali Okuryazarlığın ve İslami Finans ile ilgili Farkındalığın Arttırılması ve Beşeri Kapasitenin Geliştirilmesi - İslami Finans Araçlarının ve Hizmetlerinin Çeşitlendirilmesi (Ref: OIC/COMCEC/30-14/D(48)) Mart 2015 tarihinde İİT Üye Devletlerinin Bankacılık Sektöründe Kurumsal ve Denetim Mekanizmanın İyileştirilmesi temalı Mali İşbirliği Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısının yanı sıra 15 Ekim 2015 tarihinde düzenlenecek İİT Üye Devletleri nde Ödeme Sistemleri temalı beşinci toplantıya Üye Ülkelerin aktif katılım göstermelerini talep etmiştir. i) İİT Üye Devletleri Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Kasım 2014 tarihinde İstanbul da düzenlenen İİT Üye Devletleri Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Sekizinci Toplantısı raporunu kayda geçmiştir. 95- Borsa İstanbul un 9. Forum Toplantısı nı 2015 yılında İstanbul da düzenleme teklifini memnuniyetle karşılamış ve tüm Üye Devletlerden bu Toplantıya aktif katılım göstermelerini talep etmiştir. 96- S&P İİT/İSEDAK Endeksi nin etkin bir yatırım aracına dönüştürülmesi için, Üye Devletlerde teşvik edilmesi konusunda, Üye Devletlerden ve İKB den desteklerini arttırmalarını talep etmiştir. ii) Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Arasında İşbirliği Kasım 2014 tarihinde İstanbul da düzenlenen Üçüncü İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu raporunu kayda geçmiştir. 16

17 98- İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Görev Güçlerinin İslam sermaye piyasasında karşılaşılan zorluklar, veri tabanı, mali okuryazarlık ve kapasite geliştirme çalışmalarını memnuniyetle karşılamış ve Üye Devletleri, toplantılara katılım gösterip Görev Güçlerinin amaçlarına ulaşması için katkıda bulunarak Forum çalışmalarını desteklemeye davet etmiştir. 99- Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasaları Kurulu nun, Forum Sekretaryası olarak İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri (CMR) Forumu Dördüncü Toplantısına 2015 yılında İstanbul da ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamış ve tüm Üye Devletlerden bu Toplantıya aktif katılım göstermelerini talep etmiştir. iii) Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Arasındaki İşbirliği 100- Endonezya Cumhuriyeti tarafından Mali İstikrar Riskleri ile Başa Çıkma: İslam Finansmanında Makro-İhtiyati Politikalar ve Finans Piyasalarının Derinleştirilmesi temasıyla 5-6 Kasım 2014 tarihlerinde Surabaya kentinde düzenlenen Üye Devletler Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 14. Toplantısını memnuniyetle karşılamış ve Toplantı raporu ile nihai bildirisini kayda geçmiştir Surinam Cumhuriyeti nin 2015 yılında, Üye Devletler Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 15. Toplantısına ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamış ve Üye Devletlerden bu toplantıya aktif katılım göstermelerini talep etmiştir Merkez Bankaları alanında SESRIC tarafından yürütülen eğitim ve kapasite geliştirme programlarını memnuniyetle karşılamış ve SESRIC ten, Üye Devletlerin ilgili kurumlarına yönelik bu tür ekinlikler düzenlemeye devam etmesini talep etmiştir. "İİT Üye Ülkelerde Turizm Sektörünün Gelişiminde Kamu-Özel Ortaklıklarının Rolü" ile ilgili Görüş Alışverişi (Gündem Maddesi: 12) 103- İSEDAK Koordinasyon Ofisi ve SESRIC tarafından İİT Üyesi Ülkelerde Turizm Sektörünün Gelişiminde Kamu Özel Ortaklıklarının Rolü temasıyla 30 Eylül-1 Ekim 2014 tarihleri arasında Ankara da düzenlenen çalıştay raporunu ve tavsiye kararlarını kayda geçmiştir. 17

18 Bir Sonraki Görüş Alışverişi Oturumun Teması 104- İSEDAK 31. Toplantısının temasının 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve İslam Ümmet'indeki Kalkınma Sorunları: Temel Hizmetler Sunumunun İyileştirilmesi olmasına karar vermiş ve İSEDAK Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu nun ilgili İİT Kuruluşları ile işbirliği içerisinde bu konu hakkında somut politika önerileri geliştirmesini ve bu önerileri ilgili İSEDAK 31. Toplantısına rapor etmesini talep etmiştir. İSEDAK 31. Toplantısının Tarihi (Gündem Maddesi: 13) 105- İSEDAK 31. İzleme Komitesi Toplantısı nın Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara da ve İSEDAK 31. Toplantısının Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenmesine karar vermiştir. 18

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014)

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) Aslı: İngilizce İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari

Detaylı

İİT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (İstanbul, 25-28 Kasım 2014)

İİT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (İstanbul, 25-28 Kasım 2014) Aslı: İngilizce İİT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU (İstanbul, 25-28 Kasım 2014) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi nin (İSEDAK)

Detaylı

İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ticareti Özel Sektör Geliştirecektir

İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ticareti Özel Sektör Geliştirecektir Başkan dan Ömer Cihad Vardan MÜSİAD Genel Başkanı Değerli Okurlar; İslâm ülkeleri arasındaki ticaret, işbirliğinin geliştirilmesi, bilgi paylaşımı ve İKT ülkelerinin ortak projeler geliştirmesi konuları

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR

KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İLE İŞBİRLİĞİ OLAN KÜRESEL VE BÖLGESEL ULUSLARARASI KURULUŞLAR NİSAN 2013-ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ülke: Türkiye Proje Belgesi/Dokümanı Proje Başlığı: Türkiye de İklim Değişikliğinin Yönetimi için Kapasite Oluşturma Türkiye nin uluslararası müzakerelere etkin bir

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi

Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye de Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Kanalıyla BM Binyıl Kalkınma Hedefleri nin Yerelleştirilmesi Kısa açıklama: Bu Proje; 1997-2005 yılları arasında UNDP nin

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

2015 Yılı Çalışma Programı

2015 Yılı Çalışma Programı T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2015 Yılı Çalışma Programı İÇİNDEKİLER TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER... 1 SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2014-2023 TRAKYA BÖLGE PLANI VİZYON VE GELİŞME

Detaylı

4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak;

4) 20 Aralık 2006 tarihli ve 61/193 sayılı Genel Kurul Kararını ve 2011 yılının Uluslararası Orman Yılı ilan edilmesini hatırlayarak; İnsanlar için Orman, Geçim Kaynakları ve Yoksulluğun Ortadan Kaldırılması Üzerine Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu Kararı (UNFF9)- 4 Şubat Cuma 2011 1) Tüm Orman Türlerinin Yönetimi, Korunması ve

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Mustafa BÜYÜK Adana Valisi Yönetim Kurulu Başkanı FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 2. KURUMSAL BİLGİLER 2.1. TEŞKİLAT YAPISI 2.2. FİZİKSEL YAPI 2.3. İNSAN KAYNAKLARI 2.4. BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 2.5. SUNULAN HİZMETLER 2.6. YÖNETİM ve

Detaylı

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor

Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli Uluslararası Sözleşmeler Ön Rapor Hazırlayanlar: Güzin ARAT Murat TÜRKEŞ Raportör: Erol SANER

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu

Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Başlangıç Raporu Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 25 Eylül 2013 Başlangıç Raporu Türkiye de Yolsuzlukla

Detaylı

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT)

Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin KONSEY KARARI (2006/35/AT) Türkiye ile Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 tarihli KONSEY KARARI (2006/35/AT) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti BÖLGESEL REKABET EDEBĐLĐRLĐK OPERASYONEL PROGRAMI Ankara Ekim 2007 1 ĐÇĐNDEKĐLER Yönetici Özeti SAYFA 1. Kapsam, Danışma ve Koordinasyon 1.1 Ulusal Politika ve Sosyo-Ekonomik Çerçeve

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No.36, Emek 06510 ANKARA Tel: +90-(312)-204 73 12 0 Faks: +90 (312)-212 89 16 http://www.ekonomi.gov.tr http://www.yoikk.gov.tr

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri. SEI Uygulamaları AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ne Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri SEI Uygulamaları TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ AVRUPA BİRLİĞİ 1 2 3. UYUM YASALARI ANALİZLERİ Hazırlayan : Muharrem BALCI Ağustos 2002 1 İÇİNDEKİLER KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ... 4 ULUSAL PROGRAM (19 MART 2001)... 16 UYUM YASALARI... 39 I. ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı ARALIK 2014 ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu

2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI. Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 2014 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2013 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2013 İlerleme Raporu 2014 İlerleme Raporu 1. MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI Malların serbest dolaşımına

Detaylı