İSEDAK OTUZUNCU TOPLANTISI KARARLARI (İstanbul, Kasım 2014)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSEDAK OTUZUNCU TOPLANTISI KARARLARI (İstanbul, 25-28 Kasım 2014)"

Transkript

1 İSEDAK OTUZUNCU TOPLANTISI KARARLARI (İstanbul, Kasım 2014) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) Otuzuncu Toplantısı, Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenmiştir. 12. İslam Zirve Konferansı, 4. Olağanüstü İslam Zirve Konferansı, 2009 İSEDAK Ekonomi Zirvesi, 40. ve 41. Dış İşleri Bakanları Konseyi Toplantıları ve İSEDAK 29. Toplantısı dahil olmak üzere İslam Zirve Konferansları, Dış İşleri Bakanları Konseyi (CFM) ve İSEDAK tarafından alınan ilgili Kararları hatırlatarak; 7-8 Aralık 2005 tarihlerinde Mekke-i Mükerreme de düzenlenen 3. Olağanüstü İslam Zirve Konferansı Toplantısı nda kabul edilen İİT On Yıllık Eylem Programı na ve Ağustos 2012 tarihlerinde Mekke-i Mükerreme de düzenlenen 4. Olağanüstü İslam Zirve Konferansı nda kabul edilen İSEDAK Stratejisi ne tüm Üye Devletlerin bağlılıklarını bir kez daha teyit ederek; İSEDAK ın kuruluşunun 30. Yıldönümünü kutlayarak ve İİT-içi ekonomik ve ticari işbirliğinin arttırılmasına yönelik katkılarını takdir ederek; İİT Üye Devletleri arasında Tercihli Ticaret Sistemi nin (TPS-OIC) işler hale getirilmesi için koşulların tamamlanmasını memnuniyetle karşılayarak; İİT Genel Sekreterliği, İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT), İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) ve İslam Ülkeleri Standartları ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) tarafından iletilen farklı gündem maddeleri ile ilgili ilerleme raporları, çalışma belgeleri ve araştırmaları kayda geçerek, Bakanlar Konferansları, Toplantıları, çalıştaylar, fuarlar ve işbirliği alanlarındaki diğer faaliyetlere ev sahipliği yapmaları nedeniyle Üye Devletlere takdirlerini sunarak, SESRIC, ICDT, İKB Grubu, ICCIA, OISA ve SMIIC gibi İİT Kuruluşları ile İİT Genel Sekreterliği ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından ekonomik ve ticari işbirliği alanında yürütülen çalışmaları takdirle karşılayarak, 1

2 İSEDAK Stratejisi ve Uygulanması ile ilgili Rapor (Gündem Maddesi: 2) 1- Strateji nin uygulanması konusunda kaydedilen ilerlemelerin yer aldığı ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan İlerleme Raporu nu kayda geçmiş ve Üye Devletler ile İİT Kuruluşlarından, Strateji nin uygulanmasına tam destek vermelerini talep etmiştir. 2- İSEDAK Proje Finansmanı ile ilgili ilk proje çağrısı kapsamında finanse edilen projelerin uygulanmasına yönelik olarak kaydedilen ilerlemeleri memnuniyetle karşılamıştır. Ayrıca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından 2014 yılının Eylül ayında yapılan ikinci proje çağrısını da memnuniyetle karşılamıştır. 3- İSEDAK Koordinasyon Ofisi nden İSEDAK Stratejisi nin uygulanmasına yönelik olarak kaydedilen ilerlemeleri, İSEDAK Toplantıları na ve İzleme Komitesi Toplantıları na düzenli olarak bildirmesini talep etmiştir. 4- İlgili İİT Kuruluşları nın (SESRIC, ICDT, İKB, ICCIA, OISA ve SMIIC) İSEDAK Stratejisi doğrultusunda 2014 düzenlediği etkinlikleri memnuniyetle karşılamıştır. 5- İSEDAK Çalışma Grupları na henüz kaydolmamış Üye Devletler den Çalışma Grupları na kaydolmalarını ve ileride düzenlenecek Çalışma Grubu Toplantılarına aktif katılım göstermelerini talep etmiştir. 6- İleride düzenlenecek Çalışma Grubu Toplantılarına aktif katılım göstermeleri ve işbirliği projelerini hayata geçirmeleri amacıyla İSEDAK Proje Finansmanı ndan faydalanmaları konusunda İSEDAK Çalışma Grupları na kaydolmuş Üye Devletlere teşvikte bulunmuştur. 7- İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından, 4-5 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Çalışma Grubu Yıllık Odak Noktaları İkinci Toplantısı nı takdirle kayda geçmiştir. 8- Üye Devletlerin yetkinlik alanlarındaki politikaların birbirine yaklaştırılmasına yönelik olarak Çalışma Gruplarının yürüttüğü çalışmaları takdirle karşılamış ve Çalışma Gruplarının 2014 yılı Eylül ve Ekim aylarında düzenlediği toplantılardan çıkan politika tavsiyelerini memnuniyetle karşılamıştır. 2

3 9- İSEDAK Stratejisi nin uygulanmasına yönelik çalışmalarından dolayı İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, ICDT, İKB Grubu, ICCIA, OISA ve SMIIC e takdirlerini iletmiştir. 10- İSEDAK İzleme Komitesi 30. Toplantısı nın tavsiye kararlarını kabul etmiştir. İİT On Yıllık Eylem Programı nın (TYPOA) Uygulanması (Gündem Maddesi :3) 11- TYPOA hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik kararlılığını yeniden teyit etmiş ve Üye Devletleri ile İİT Kuruluşlarına TYPOA hedeflerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunmuştur Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı nda alınan kararı hatırlatmış ve İİT Genel Sekreterliğinden elde edilen başarılar, karşılaşılan zorluklar ve bir sonraki program için tavsiyeler başta olmak üzere son 10 yıl içerisinde 10 Yıllık Eylem Programı nın ekonomik ve ticari bileşenlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak İSEDAK 31. İzleme Komitesi Toplantısı na kapsamlı bir değerlendirme raporu sunmasını talep etmiştir. 13- Ayrıca, bir Sonraki Eylem Programı nın hazırlanması ile ilgili olarak 31. İzleme Komitesi Toplantısı na bir ilerleme raporu sunmasını İİT Genel Sekreterliği nden talep etmiştir. 14- Teksirden kaçınmak amacıyla ekonomik ve ticari bileşenlerin belirlenmesi konusunda İSEDAK Stratejisi ne gereken uyumun gösterilmesi için İİT Genel Sekreterlerliği ni, Yeni 10 Yıllık Eylem Programı nı hazırlama sürecine tüm Üye Devletleri ve İİT Kuruluşlarını dahil etmeye davet etmiştir. 15- Yeni 10 Yıllık Eylem Programı nda yer alan ekonomik ve ticari kısımların İSEDAK tarafından aktif bir şekilde takip edilmesinin önemini vurgulamıştır. İİT Üye Devletleri Bağlamında Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler (Gündem Maddesi: 4) 16- Dünyadaki ekonomik gelişmelerin ve bunların Üye Devletlere etkilerinin izlenmesine devam edilmesi ve bunların İSEDAK olağan toplantılarına rapor edilmesi konusunda SESRIC i görevlendirmiştir. 3

4 17- İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan ve ilgili Çalışma Grubu toplantılarına sunulan sektörlere yönelik genel görünüm raporlarını takdirle kayda geçmiştir. 18- İKB ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi nden, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ne ilişkin İİT nin bakış açısını yanıstan ortak bir çalışma düzenlemelerini ve bu çalışmayı İSEDAK 31. Toplantısı na sunmalarını talep etmiştir. İİT-içi Ticaretin Genişletilmesi (Gündem Maddesi: 5) 19- İİT-içi Ticaretin Kolaylaştırılması: İİT Üye Devletlerinde Gümrük İşlemlerinin Etkinliğinin Arttırılması temasıyla 27 Şubat 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı nı memnuniyetle karşılamıştır. 20- Ayrıca, TPS-OIC bağlamında İİT Üye Devletlerinde Tercihli Ticaret Anlaşmaları ve Ticaretin Serbestleştirilmesi Çalışmaları temasıyla 23 Ekim 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısı nı memnuniyetle karşılamış ve Toplantıdan çıkan aşağıdaki politika tavsiyelerini kayda geçmiştir. Tercihli Ticaret Anlaşmalarının (PTA) başarılı bir şekilde uygulanması için üye devlet kapasitesinin arttırılması, TPS-OIC in uygulamaya konmasına zemin hazırlanması, TPS-OIC ile ilgili farkındalık oluşturulması (Ref: Belge kodu OIC/COMCEC/30-14/D(9) ) 21- İhracatlarının Arttırılması İçin İİT Üye Devletlerinde İthalat-İhracat Bankalarının (Eximbank) Rolünün Arttırılması temasıyla 26 Mart 2015 tarihinde düzenlenecek olan İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu Beşinci Toplantısı na ve İİT Üyesi Devletlerde İyi İşleyen Ulusal Ticareti Kolaylaştırma Kuruluşlarının Kurulması temasıyla 17 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan Altıncı Toplantısı na katılım göstermeleri konusunda İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu na kayıt olmuş Üye Devletlere teşvikte bulunmuştur. 22- Üye Devletlerden İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC, ICDT, İKB Grubu (ITFC), ICCIA ve SMIIC tarafından 2015 yılında düzenlenecek olan ticari faaliyetlere aktif katılım göstermelerini talep etmiş ve mümkün olan en geniş katılımın sağlanması amacıyla davetiyeleri, bu toplantılardan yeterli bir zaman 4

5 öncesinde Üye Devletlere göndermeleri için bu kuruluşlara çağrıda bulunmuştur. 23- İİT-içi ticaret üzerindeki etkileri dahil olmak üzere İİT Üye Devletlerinden oluşan bölgesel ekonomik gruplar arasında yeni nesil serbest ticaret anlaşamaları (FTA) ve bu anlaşmaların imzalanmasının fizibilitesi ile ilgili bir seminer ve çalışma düzenlemesini ve İSEDAK 31. Toplantısı na bu konularla ile ilgili bir rapor sunmasını ICDT den talep etmiştir. i) TPS-OIC 24- Bahreyn in Menşei Kuralları nı onaylaması ve Fas ın taviz listesini iletmesi başta olmak üzere TPS-OIC in uygulanmasına yönelik olarak İSEDAK 29. Toplantısı ndan bu yana kaydedilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılamıştır. 25- İSEDAK ın kuruluşunun 30. Yıldönümü vesilesiyle Kuveyt in PRETAS ı ve Menşe Kurallarını onaylamasının duyurulması ve böylelikle TPS-OIC Sistemi nin işler hale getirilmesi için gereken adımların tamamlanmasını memnuniyet ve takdirle karşılamış ve Ticaret Müzakereleri Komitesi (TNC) Sekretaryası ndan, Toplantısını 2015 yılında düzenlemeyi mülahaza etmesini talep etmiştir. 26- TNC Sekreteryasından taviz listelerini TPS-OIC e katılan devletlere ulaştırmasını talep etmiştir. 27- TPS-OIC Anlaşmaları olan Çerçeve Anlaşması, PRETAS ve Menşe Kuralları'nı imzalamamış ya da onaylamamış Üye Devletlere, bu anlaşmaları imzalamaları veya onaylamaları ve mümkün olan en kısa zamanda aşağıdaki prosedürleri tamamlamaları yönünde yapmış olduğu çağrıyı yinelemiştir: Ürün listeleriyle birlikte belirli yıllık indirim oranlarının ve 1 Ekim 2003 tarihinden itibaren geçerli olan MFN oranlarının bildirilmesi. TPS-OIC Menşe Belgesi'nin basılması ve damgaların örnek baskılarının Ticaret Müzakereleri Komitesi Sekreterliği'ne sunulması dahil olmak üzere gerekli iç hukuki ve idari süreçlerin tamamlanması. 5

6 28- TPS-OIC in faydaları ile ilgili olarak Üye Devletlerin hükümet yetkilileri ve özel sektörlerinin farkındalıklarını arttırmaya yönelik etkinlikler düzenledikleri için ICDT ve ICCIA ya takdirlerini sunmuştur. 29- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin (TOBB), İSEDAK Koordinasyon Ofisi ile işbirlinde bulunarak Ocak 2015 tarihlerinde Menşe Kurallarının uygulanmasına yönelik bir eğitim semineri düzenleme teklifini memnuniyetle karşılamıştır. ii) İslam Ticaret Fuarları 30- İslam Ticaret Fuarları ve Sergilerinin sayı ve niteliği konusunda kaydedilen ilerlemeleri takdirle karşılamış ve İslam Ticaret Fuarları ve Sergilerine ICDT ile işbirliği içerisinde ev sahipliği yaptıkları için aşağıdaki Üye Devletlere teşekkür ve takdirlerini sunmuştur: Aralık 2013 tarihleri arasında 2. İİT Helal Fuarı & Kongresi ni düzenlediği için Birleşik Arap Emirlikleri Devleti ne, Haziran 2014 tarihleri arasında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkeler 2. Sağlık Fuarı na ev sahipliği yaptığı için Senegal Cumhuriyeti ne ve etkinliği düzenlediği için ICDT ye, Kasım 2014 tarihleri arasında 5. Dünya İş ve Yatırım Bölgesi Sergi & Konferansı ve 3. İİT-Asya İş Forumu nu düzenlediği için Malezya ya 31- Gine Cumhuriyeti nin 2015 yılında 15. İslam Ülkeleri Ticaret Fuarını düzenleyemeyeceği için sunduğu özrü kayda geçmiş ve Suudi Arabistan Krallığı nı ICDT ile koordinasyon içerisinde bulunarak 2015 yılında veya 2016 yılının başında bu fuarı düzenlemeye davet etmiş ve Gine Cumhuriyeti nin 17. Fuarı, 2019 yılında düzenleme teklifini kayda geçmiştir. 32- Aşağıdaki Üye Devletlerin, 2014/2019 yılları arasında ICDT ile işbirliği içerisinde İslam Ticaret Fuarları ve Sergilerine ev sahipliği yapma tekliflerini memnuniyetle karşılamıştır: Ekim 2015 tarihleri arasında İİT Üye Devletleri 2. Turizm Fuarı na ev sahipliği yapma teklifinde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Devleti (Sharjah Emirliği) - Sırasıyla 8-10 Aralık 2014 ve 9-11 Aralık 2015 tarihleri arasında 3. ve 4. İİT Helal 6

7 Fuarı & Kongresi ne ev sahipliği yapma teklifinde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Devleti (Sharjah Emirliği), Mayıs 2015 tarihleri arasında İİT Üye Devletleri 8. Tarım Endüstrileri Fuarı na ev sahipliği yapma teklifinde bulunan Suudi Arabistan Krallığı, - 29 Ekim-1 Kasım 2015 tarihleri arasında İİT Üye Devletleri 1. Organik ve Yerel Ürünler Fuarı na ev sahipliği yapma teklifinde bulunan Tunus Cumhuriyeti yılında 3. İİT Üye Devletler Turizm Fuarı na ev sahipliği yapma teklifinde bulunan Mısır Arap Cumhuriyeti yılında 16. İslam Ülkeleri Ticaret Fuarı na ev sahipliği yapma teklifinde bulunan Irak Cumhuriyeti 33- ICDT den, Üye Devletler ile işbirliği içerisinde sektör odaklı fuarlar düzenlemeye devam etmesini ve fuarlar ile ilgili olarak İSEDAK Toplantılarına düzenli ilerleme raporları sunmasını talep etmiştir. iii) İİT-içi Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik Yol Haritası 34-3 ve 4 Şubat 2014 tarihlerinde Fas Krallığının Marakeş kentinde düzenlenen 6. İstişare Grubu İİT-içi Ticareti Geliştirme Toplantısı raporunu kayda geçmiş ve kalan çalışmaların, İSEDAK direktifleri ve ilgili kararlar doğrultusunda İİT Kuruluşlarının aktif katılımlarıyla sürdürülmesini İstişare Grubundan talep etmiştir. 35- ICDT ve diğer İstişare Grubu üyelerine İİT-içi ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etmiş ve Grubu, 2015 yılı Yürütme Programının uygulanmasını başarılı bir şekilde tamamlamaya davet etmiştir. 36- ICDT den, ilgili diğer İİT kuruluşları ile birlikte Yol Haritasının uygulanmasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlayarak, bu raporu İzleme Komitesi 31. Toplantısına ve İSEDAK 31. Toplantısına sunmasını talep etmiştir. 37- İslam İş Fuarı (SIBM), İİT Uluslararası İş Merkezi (Malezya) ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) Odaları Federasyonu ile işbirliği içerisinde, ICDT tarafından düzenlenecek olan Asya/GCC/Afrika İş Forumu 2015 etkinliğine Senegal in 2015 yılının Mart ayında ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamış ve Üye Devletlere bu etkinliğe aktif katılım göstermeleri çağrısında bulunmuştur. 38- ICDT tarafından Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanlığı ile birlikte 2016 yılında Dakar da düzenlenecek olan İİT Üye Devletlerinde Yüksek Öğrenim Hizmetleri 7

8 konulu 3. Forum ve Özel Sergi ye Senegal Cumhuriyeti nin ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamış ve Üye Devletlere bu etkinliğe aktif katılım göstermeleri çağrısında bulunmuştur. 39- Üye Ülkelerden, ticaret ve yatırım istatistikleri ve düzenlemeleriyle ilgili verileri ICDT ye iletmeye devam etmelerini talep etmiştir. 40- Rekabet politikaları alanında Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen kapasite geliştirme faaliyetlerini memnuniyetle karşılamıştır. iv) DTÖ ile İlgili Teknik Destek 41- Yemen Cumhuriyeti nin DTÖ ye kabulünü memnuniyetle karşılamış, DTÖ Üyesi olmayan İİT Devletleri bu kuruluşa üye olma konusunda teşvik etmiş ve DTÖ Üyesi İİT Devletlerinden, DTÖ ye üye olma sürecinde olan ülkeleri desteklemelerini talep etmiştir. 42- DTÖ ile ilgili konularda Üye Devletlere teknik destek sağlamaya devam etmeleri ve faaliyetleri hakkında İSEDAK toplantılarında bilgi vermeleri için İKB ve ICDT ye çağrıda bulunmuştur. 43- Çalışmalar, araştırmalar, kapasite geliştirme ve İİT Forumlarına gönderilen raporlar dahil olmak üzere DTÖ ile ilgili konuların takibini sağlamak amacıyla, Dünya Ticaret Örgütü'nü (DTÖ), İİT Genel Sekreterliği aracılığıyla ICDT'ye DTÖ içerisinde gözlemci statüsü verme konusunu gündemine almaya davet etmiştir. 44- Türkiye Cumhuriyeti nin 2015 yılının Aralık ayında düzenlenmesi beklenen DTÖ 10. Bakanlar Konferansı na ev sahipliği yapmaya aday olmasını memnuniyetle karşılamış ve Türkiye Cumhuriyeti nin bu adaylığına destek vermeleri konusunda Üye Devletlere çağrıda bulunmuştur. v) Ticaret Finansman Faaliyetleri yılında 5,1 milyar ABD dolar değerinde ticaret finansmanı sağlayan İKB Grubu nun (ITFC) ticaret finansmanı ve ticaret teşvik faaliyetlerini takdirle karşılamıştır. 46- ITFC nin bölgesel ve tematik ticareti geliştirme programları olan "Arap Devletleri için Ticari İnisiyatif Yardımı (AFTIAS), SPECA Bölgesi için Ticari İnisiyatif Yardımı İİT Ticareti Geliştirme Forumu ve Arap-Afrika Ticaret Köprüsü Programını memnuniyetle karşılamış ve ilgili Üye Devletleri aktif katılım göstermeye ve bu 8

9 inisiyatiflerin uygulanmasına destek vermeye davet etmiştir. 47- ICIEC i kuruluşunun 20. yıldönümü nedeniyle tebrik etmiş ve Üye Devletlere sunduğu aralıksız hizmetleri takdirle karşılamıştır. 48- İKB Grubu nun görevini başarılı bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla Üye Devletleri, İKB Grubu Kuruluşlarına (ITFC ve ICIEC) üyelik işlemlerini tamamlamaya davet etmiştir. vi) SMIIC in Ticare ile İlgili Faaliyetleri 49- SMIIC in kendi yetkinlik alanında kapasite geliştirme faaliyetleri düzenleyerek arttırdığı çalışmalarını memnuniyetle karşılamıştır. 50- SMIIC teknik komitelerinin ve SMIIC bünyesindeki Akreditasyon Komitesi ve Metroloji Komitesinin toplantılarına, ulusal yetkili kurumları ile birlikte katılmalarını SMIIC e Üye Devletlerden talep etmiştir. 51- Malezya nın SMIIC e üye olmasını ve Bosna-Hersek in SMIIC e gözlemci olarak katılmasını memnuniyetle karşılamış ve SMIIC in sunduğu hizmetlerden faydalanmaları için SMIIC e henüz üye olmamış Üye Devletlerden, bu kuruluşa üye olmalarını talep etmiştir. Ekonomik İşbirliği Alanında Özel Sektörün Rolünün Arttırılması (Gündem Maddesi: 6) Mart 2014 tarihlerinde, Birleşik Arap Emirlikleri nin Şarjah şehrinde düzenlenen İİT Üye Devletleri 16. Özel Sektör Toplantısının tavsiye kararlarını ve Şarjah Bildirisi ni kayda geçmiştir. 53- ICCIA nın, İş Geliştirme Merkezleri (Al-Masfaq) kurarak İş Forumları, Eğitim Programları ve Seminerler düzenleyerek Üye Devletlerin özel sektörleri arasındaki bilgi boşluğunu doldurma çalışmalarını memnuniyetle karşılamış ve ICCIA ya bu faaliyetleri gerçekleştirmeye devam etmesi çağrısında bulunmuştur. 54- Görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, ICCIA ile aktif işbirliğinde ve iletişimde bulunmaları için Üye Devletlerin özel sektörlerine çağrıda bulunmuştur. 55- İSEDAK 30. Toplantısı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan 15. MÜSİAD 9

10 Uluslararası Fuarı & 18. Uluslararası İş Forumu ile TOBB ve İKB tarafından düzenlenen Filistin Ticaret ve İş Fuarı ile FCIC ve DEİK in düzenlediği Uluslararası Mühendislik Forumu nu kayda geçmiştir. 56- Türkiye Cumhuriyeti nin, İİT Üye Devletlerinde Ticaret Sicil Kurumları arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi temalı İkinci Çalıştaya 2015 yılının ikinci yarısında ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamıştır. 57- Tunus Cumhuriyeti nin 2015 yılı Şubat ayının son haftasında İİT Üye Devletlerinde Rekabet Politikası ile ilgili bir konferans ve 2015 yılının ikinci yarısında ICDT ile işbirliğinde bulunarak offshoring hizmetleri ile ilgili bir forum düzenleme teklifini memnuniyetle karşılamıştır. Ulaştırma ve İletişimin Geliştirilmesi (Gündem Maddesi: 7) 58- İİT Üyesi Devletler Arasında Multimodal Yük Taşımacılığının (MFT) Geliştirilmesi: İİT Üyesi Ülkeler Arasında Multimodal Yük Taşımacılığının (MFT) Uygulama Durumu temasıyla 13 Mart 2014 tarihinde düzenlenen İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısını memnuniyetle karşılamıştır. 59- İİT Üye Devletleri arasında Turizmin Desteklenmesi İçin Havayolu Bağlantılarının Geliştirilmesi temasıyla 11 Eylül 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısını memnuniyetle karşılamış ve toplantıdan çıkan aşağıdaki politika önerilerini kayda geçmiştir. - İİT Üyesi Devletlerde Havayolu Ulaşımı Serbestleştirilmesinin Arttırılması - Havaalanı Altyapısında Kamu Özel Ortaklığından Daha İyi Faydalanılması - İç Piyasaların Düşük Fiyatla Hizmet Sunan Havayollarına Açılması (Ref: Belge kodu: OIC/COMCEC/30-14/D(21)) 60- İİT Üye Devletlerinde Limanların Mülkiyeti, Yönetişim Yapıları ve Performanslarını Değerlendirme temasıyla 12 Şubat 2015 tarihinde düzenlenecek olan Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Beşinci Toplantısına ve İİT Mega Şehirlerde Kentsel Ulaşımın İncelenmesi temasıyla 2015 yılının Ekim ayında düzenlenecek Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Altıncı Toplantısına katılmalarını Üye Ülkelerden talep etmiştir. 10

11 61- İİT ve Afrika Birliği arasındaki işbirliği çerçevesinde, İİT Dakar-Sudan Limanı Demiryolu Projesi ile ilgili nihai ön fizibilite çalışmalarında kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle karşılamış ve bu proje ile ilgili bir donörler konferansı toplanmadan önce, projede yer alan Üye Devletlerden, demiryolunun kendi ulusal topraklarından geçen kısımları ile ilgili belgeleri sunmasını talep etmiştir. 62- Üye Devletlerde gemiciliğin teşvik edilmesi amacıyla OISA tarafından kurulan İslam Koruma ve Tazminat Kulübü ne gemilerinin sicil kaydını yaptırmaları için Üye Devletlerden gemicilik şirketlerini teşvik etmelerini talep etmiştir. 63- Türkiye Cumhuriyeti nin, hava hizmetlerinin serbestleştirilmesi alanında sahip olduğu deneyimleri paylaşmaya hazır olmasını memnuniyetle karşılamıştır. Sürdürülebilir ve Rekabet Edebilir bir Turizm Sektörünün Oluşturulması (Gündem Maddesi: 8) 64- Üye Devletlerde Turizm Yatırım Ortamının Sağlanması temasıyla 4 Mart 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Turizm Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısını memnuniyetle karşılamıştır. 65- Turizmde Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi amacıyla Üye Devletlerde Turizm İşgücü Kapasitesinin Arttırılması temasıyla 4 Eylül 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Turizm Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısını memnuniyetle karşılamış ve toplantıdan çıkan aşağıdaki politika önerilerini kayda geçmiştir. - Üye Devletlerde Turizm İşgücü Geliştirme Stratejilerinin Geliştirilmesi ve mevcut stratejilerin etkin bir şekilde uygulanmasının desteklenmesi, - Üye Devletlerde turizm işgücü kapasitesinin geliştirilmesi (Ref: Belge kodu OIC/COMCEC/30-14/D(25)) 66- İİT Üye Devletlerinde Dolaşımın Artırılması için Seyahatin Kolaylaştırılması temasıyla 5 Şubat 2015 tarihinde düzenlenecek olan Turizm Çalışma Grubu Beşinci Toplantısına ve Etkili Pazarlama Stratejileri: Yenilikçi ICT Çözümleri temasıyla 3 Eylül 2015 tarihinde düzenlenecek olan Turizm Çalışma Grubu Altıncı Toplantısına Üye Devletlerin katılmasını talep etmiştir. 11

12 Aralık 2013 tarihleri arasında Gambiya Cumhuriyeti nin başkenti Banjul da gerçekleştirilen İslam Turizm Bakanları Konferansı (ICTM) 8. Toplantısından çıkan kararları kayda geçmiştir. 68- Nijer Cumhuriyeti nin 2015 yılında İslam Turizm Bakanları Konferansı nın 9. Toplantısına ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamış ve bu toplantıya katılmaları için Üye Devletlere çağrıda bulunmuştur Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu İkinci Toplantısının raporunu kayda geçmiştir. 70- Türkiye Cumhuriyeti nin, Turizm Merkezlerinin Uluslararası Anlamda Tanıtımı, Pazarlanması ve Markalaşması temasıyla 3. Forum Toplantısına Ocak 2015 tarihlerinde ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamış ve turizm sektöründeki özel sektör temsilcilerinin bu toplantıya katılmaları için Üye Devletlerden teşvikte bulunmalarını talep etmiştir Haziran 2014 tarihinde Endonezya Cumhuriyeti nin başkenti Cakarta da düzenlenen Turizm Koordinasyon Komitesi 4. Toplantısının raporunu kayda geçmiştir. 72- İran İslam Cumhuriyeti nin 5. İİT Sağlık Turizmi Konferansı nı 2015 yılında Meşhed kentinde düzenleme teklifini memnuniyetle karşılamıştır. Tarım Sektöründe Verimliliğin Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi (Gündem Maddesi: 9) 73- Tarımsal Verimliliğin Artırılması Amacıyla İİT Üye Devletlerinde Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Teşvik Edilmesi temasıyla 19 Aralık 2013 tarihinde Ankara da düzenlenen Tarım Çalışma Grubu İkinci Toplantısını memnuniyetle karşılamıştır. 74- Ayrıca, İİT Üye Devletlerinde Tarım Sektörünün İstatistik Kapasitesinin İyileştirilmesi temasıyla 3 Nisan 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun Üçüncü Toplantısını da memnuniyetle karşılamıştır. 75- İİT Üye Ülkelerinde Küçük Çiftçilerin Piyasaya Erişiminin Kolaylaştırılması temasıyla 25 Eylül 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun Dördüncü Toplantısını da memnuniyetle karşılamış ve Çalışma 12

13 Grubunun aşağıdaki politika tavsiyelerini kayda geçmiştir: - Üretici Örgütlerin Kurulmasının Teşvik Edilmesi ve Mevcut Örgütlerin Etkililiğinin Artırılması, - Küçük Çiftçilere Teknik Konularda ve Piyasa İle İlgili Bilgi Verilmesi - Sözleşmeli Çiftçiliğin Teşvik Edilmesi (Ref: OIC/COMCEC/30-14/D(34)) 76- Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi: İİT Üye Devletlerinde Çiftçi Örgütleri Kurulması ve Güçlendirilmesi temasıyla 5 Mart 2015 tarihinde düzenlenecek olan Tarım Çalışma Grubu Beşinci Toplantısına ve İİT Üye Ülkelerinde Tarımsal Değer Zincirlerini Teşvik Etme temasıyla 7 Ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan Tarım Çalışma Grubu Altıncı Toplantısına Üye Devletlerin katılmalarını talep etmiştir. 77- İİT Tarımsal Kapasite Geliştirme Programı çerçevesinde Üye Devletlerde teknik, tarım ve gıda güvenliği alanlarında çeşitli eğitim kursları düzenlenmesi ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti ve SESRIC tarafından yürütülen çalışmaları takdirle kayda geçmiştir. Yoksullukla Mücadele (Gündem Maddesi: 10) 78- İİT Üyesi Ülkelerde Sosyal Güvenlik Ağı Sistemlerinin Hedefleme Mekanizmaları temasıyla 26 Aralık 2013 tarihinde Ankara da düzenlenen Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu İkinci Toplantısını memnuniyetle karşılamıştır. 79- İİT Üye Devletlerinde Sosyal Güvenlik Ağı Programlarını İzleme Mekanizmaları temasıyla 10 Nisan 2014 tarihinde Ankara da düzenlenen Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısını da memnuniyetle karşılamıştır. 80- İİT Üye Ülkelerinde Sosyal Güvenlik Ağı Programlarının Kurumsal Sistemi temasıyla 18 Eylül 2014 tarihinde düzenlenen Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısını memnuniyetle karşılamış ve Toplantıdan çıkan aşağıdaki politika önerilerini kayda geçmiştir. - Sosyal Güvenlik Ağı sisteminde beşeri kapasitenin geliştirilmesi 13

14 - Bilgi Yönetimi Sisteminin kurulmasının teşvik edilmesi/ Üye Devletlerde mevcut sistemlerin kapsamlarının genişletilmesi. (Ref: OIC/COMCEC/30-14/D(39)) 81- İİT Üye Devletlerinde Yoksullara Yönelik Etkinleştirme Politikaları temasıyla 26 Şubat 2015 tarihinde düzenlenecek olan Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu Beşinci Toplantısına ve İİT Üye Devletlerinde Temel Hizmetler Sunumunun İyileştirilmesi temasıyla 10 Eylül 2015 tarihinde düzenlenecek olan Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu Altıncı Toplantısına Üye Devletlerin katılmalarını talep etmiştir. i) Kalkınma İçin İslam Dayanışma Fonu (ISFD) ve Afrika'nın Kalkınması İçin Özel Program (SDPA) 82 - Üye Devletlerde yönelik daha fazla projenin finanse edilmesi amacıyla ISFD ye taahhütte bulunan Üye Devletlere, taahhütlerini yerine getirmelerine yönelik talebini yinelemiştir. 83- ISFD nin etkililiği ve projelerin etkin bir şekilde uygulanması için dönemi ile ilgili bir Stratejinin geliştirilmesine yönelik İKB Grubu girişimlerini kayda geçmiştir. 84- Afrika nın Kalkınması İçin Özel Program ın (SPDA) uygulanmasına yönelik olarak farklı finans kuruluşlarından kaynakların harekete geçirilmesi amacıyla İslam Kalkınma Bankası nın (İKB) yürütmüş olduğu çalışmaları memnuniyetle karşılamıştır. 85- Salgın Hastalıkların Ekonomik ve Sosyal Etkileri ve İİT nin Müdahalesi: Ebola Vakası konulu İKB Çalıştayının sonuçlarını memnuniyetle karşılamış ve Ebola salgınından etkilenen ülkelere gereken desteğin veirlmesi için Üye Devletlere, İİT Genel Sekreterliği ne ve İKB ye çağrıda bulunmuştur. 14

15 ii) İİT Pamuk Eylem Planı Kasım 2014 tarihinde Suudi Arabistan ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Pamuk Eylem Planı 5. Proje Komitesi Toplantı raporunu kayda geçmiş ve SESRIC ten 14 projeyi birleştirerek tek bir kapasite geliştirme projesi oluşturmasını ve finansman için projeyi İKB ye iletmesini talep etmiştir. 87- İİT Pamuk Eğitim Programı (OIC-CTP) çerçevesinde, Üye Devletlerde pamuk ile ilgili çeşitli konularda eğitim kursları düzenlenmesine yönelik olarak SESRIC in yürüttüğü çalışmaları takdirle kayda geçmiştir. iii) OIC-VET programı ve 13 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara da düzenlenen OIC-VET Programı 5. İzleme ve Danışma Komitesi raporunu kayda geçmiş ve Üye Devletlerde beşeri kaynak kapasitesi ve kalitesinin arttırılması amacıyla, Üye Devletleri ilgilendiren farklı alanlarda çeşitli kapasite geliştirme programları ve eğitim kurslarının başlatılmasına ve uygulamaya konmasına yönelik olarak SESRIC in yürüttüğü aralıksız çalışmaları takdirle karşılamıştır. 89- İSEDAK 27. Toplantısının ilgili kararlarını hatırlatarak, Üye Devletlerin gözlemlerini dikkate aldıktan sonra "İİT Üye Ülkelerinde Doğal Afetler ve Çatışmaların Yönetimi" adlı çalışmanın gözden geçirilmiş halini hazırladıkları için İKB ve SESRIC e teşekkürlerini sunmuştur. Mali İşbirliğinin Derinleştirilmesi (Gündem maddesi: 11) 90- İİT Üye Devletlerinde Sermaye Akışlarının Arttırılması temasıyla 12 Aralık 2013 tarihinde, Ankara da düzenlenen İSEDAK Mali Çalışma Grubu Birinci Toplantısı nı memnuniyetle karşılamıştır. 91- İİT Üye Devletlerinde Mali Katılımın Arttırılması temasıyla 27 Mart 2014 tarihinde, Ankara da düzenlenen İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu İkinci Toplantısı nı da memnuniyetle karşılamıştır. 15

16 92- Ayrıca, İslami Finans Araçlarında Risk Yönetimi temasıyla 16 Ekim 2014 tarihinde, Ankara da düzenlenen İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu Üçüncü Toplantısı nı da memnuniyetle karşılamış ve Çalışma Grubu nun aşağıdaki politika tavsiyelerini kayda geçmiştir: - İslami Finansal Hizmetler Sektörü (IFSI) için Gerekli Yasal ve Kurumsal Altyapının Geliştirilmesi - Ulusal Düzeyde İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesi - Mali Okuryazarlığın ve İslami Finans ile ilgili Farkındalığın Arttırılması ve Beşeri Kapasitenin Geliştirilmesi - İslami Finans Araçlarının ve Hizmetlerinin Çeşitlendirilmesi (Ref: OIC/COMCEC/30-14/D(48)) Mart 2015 tarihinde İİT Üye Devletlerinin Bankacılık Sektöründe Kurumsal ve Denetim Mekanizmanın İyileştirilmesi temalı Mali İşbirliği Çalışma Grubu Dördüncü Toplantısının yanı sıra 15 Ekim 2015 tarihinde düzenlenecek İİT Üye Devletleri nde Ödeme Sistemleri temalı beşinci toplantıya Üye Ülkelerin aktif katılım göstermelerini talep etmiştir. i) İİT Üye Devletleri Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Kasım 2014 tarihinde İstanbul da düzenlenen İİT Üye Devletleri Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Sekizinci Toplantısı raporunu kayda geçmiştir. 95- Borsa İstanbul un 9. Forum Toplantısı nı 2015 yılında İstanbul da düzenleme teklifini memnuniyetle karşılamış ve tüm Üye Devletlerden bu Toplantıya aktif katılım göstermelerini talep etmiştir. 96- S&P İİT/İSEDAK Endeksi nin etkin bir yatırım aracına dönüştürülmesi için, Üye Devletlerde teşvik edilmesi konusunda, Üye Devletlerden ve İKB den desteklerini arttırmalarını talep etmiştir. ii) Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Arasında İşbirliği Kasım 2014 tarihinde İstanbul da düzenlenen Üçüncü İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu raporunu kayda geçmiştir. 16

17 98- İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Görev Güçlerinin İslam sermaye piyasasında karşılaşılan zorluklar, veri tabanı, mali okuryazarlık ve kapasite geliştirme çalışmalarını memnuniyetle karşılamış ve Üye Devletleri, toplantılara katılım gösterip Görev Güçlerinin amaçlarına ulaşması için katkıda bulunarak Forum çalışmalarını desteklemeye davet etmiştir. 99- Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasaları Kurulu nun, Forum Sekretaryası olarak İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri (CMR) Forumu Dördüncü Toplantısına 2015 yılında İstanbul da ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamış ve tüm Üye Devletlerden bu Toplantıya aktif katılım göstermelerini talep etmiştir. iii) Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Arasındaki İşbirliği 100- Endonezya Cumhuriyeti tarafından Mali İstikrar Riskleri ile Başa Çıkma: İslam Finansmanında Makro-İhtiyati Politikalar ve Finans Piyasalarının Derinleştirilmesi temasıyla 5-6 Kasım 2014 tarihlerinde Surabaya kentinde düzenlenen Üye Devletler Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 14. Toplantısını memnuniyetle karşılamış ve Toplantı raporu ile nihai bildirisini kayda geçmiştir Surinam Cumhuriyeti nin 2015 yılında, Üye Devletler Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 15. Toplantısına ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılamış ve Üye Devletlerden bu toplantıya aktif katılım göstermelerini talep etmiştir Merkez Bankaları alanında SESRIC tarafından yürütülen eğitim ve kapasite geliştirme programlarını memnuniyetle karşılamış ve SESRIC ten, Üye Devletlerin ilgili kurumlarına yönelik bu tür ekinlikler düzenlemeye devam etmesini talep etmiştir. "İİT Üye Ülkelerde Turizm Sektörünün Gelişiminde Kamu-Özel Ortaklıklarının Rolü" ile ilgili Görüş Alışverişi (Gündem Maddesi: 12) 103- İSEDAK Koordinasyon Ofisi ve SESRIC tarafından İİT Üyesi Ülkelerde Turizm Sektörünün Gelişiminde Kamu Özel Ortaklıklarının Rolü temasıyla 30 Eylül-1 Ekim 2014 tarihleri arasında Ankara da düzenlenen çalıştay raporunu ve tavsiye kararlarını kayda geçmiştir. 17

18 Bir Sonraki Görüş Alışverişi Oturumun Teması 104- İSEDAK 31. Toplantısının temasının 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ve İslam Ümmet'indeki Kalkınma Sorunları: Temel Hizmetler Sunumunun İyileştirilmesi olmasına karar vermiş ve İSEDAK Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu nun ilgili İİT Kuruluşları ile işbirliği içerisinde bu konu hakkında somut politika önerileri geliştirmesini ve bu önerileri ilgili İSEDAK 31. Toplantısına rapor etmesini talep etmiştir. İSEDAK 31. Toplantısının Tarihi (Gündem Maddesi: 13) 105- İSEDAK 31. İzleme Komitesi Toplantısı nın Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara da ve İSEDAK 31. Toplantısının Kasım 2015 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenmesine karar vermiştir. 18

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014)

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) Aslı: İngilizce İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU (Ankara, 7-8 Mayıs 2014) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari

Detaylı

YİRMİ YEDİNCİ İSEDAK OTURUMU KARARLARI. (İstanbul, 17-20 Ekim 2011)

YİRMİ YEDİNCİ İSEDAK OTURUMU KARARLARI. (İstanbul, 17-20 Ekim 2011) Aslı: İngilizce YİRMİ YEDİNCİ İSEDAK OTURUMU KARARLARI (İstanbul, 17-20 Ekim 2011) İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi nin (İSEDAK), Yirmi Yedinci Oturum u, 17-20 Ekim

Detaylı

YİRMİ ALTINCI İSEDAK OTURUMU KARAR TASLAĞI. (İstanbul, 5-8 Ekim 2010)

YİRMİ ALTINCI İSEDAK OTURUMU KARAR TASLAĞI. (İstanbul, 5-8 Ekim 2010) Aslı: İngilizce YİRMİ ALTINCI İSEDAK OTURUMU KARAR TASLAĞI (İstanbul, 5-8 Ekim 2010) İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi nin (İSEDAK), Yirmi Altıncı Oturum u, 5-8 Ekim

Detaylı

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008)

RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI. (Ankara, 17-19 Haziran 2008) Aslı: İngilizce RAPOR TPS-OIC TİCARET MÜZAKERELERİ KOMİTESİ (TMK) GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI (Ankara, 17-19 Haziran 2008) 1. TMK Gözden Geçirme Toplantısı 17-19 Haziran 2008 tarihleri arasında Ankara da

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ (İSEDAK) İZLEME KOMİTESİ YİRMİ SEKİZİNCİ TOPLANTI RAPORU

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ (İSEDAK) İZLEME KOMİTESİ YİRMİ SEKİZİNCİ TOPLANTI RAPORU Aslı: İngilizce İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ (İSEDAK) İZLEME KOMİTESİ YİRMİ SEKİZİNCİ TOPLANTI RAPORU (Ankara, 09-10 Mayıs 2012) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik

Detaylı

Daha ayrıntılı bilgi için:

Daha ayrıntılı bilgi için: Daha ayrıntılı bilgi için: İSEDAK Koordinasyon Ofisi Necatibey Caddesi No: 110/A 06100 Yücetepe Ankara/TÜRKİYE Telefon : 0 312 294 57 10 Faks : 0 312 294 57 77 İnternet Sitesi : www.comcec.org E-posta

Detaylı

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ YİRMİDÖRDÜNCÜ TOPLANTISI RAPORU (Antalya, 13-15 Mayıs 2008)

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ YİRMİDÖRDÜNCÜ TOPLANTISI RAPORU (Antalya, 13-15 Mayıs 2008) İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ İZLEME KOMİTESİ YİRMİDÖRDÜNCÜ TOPLANTISI RAPORU (Antalya, 13-15 Mayıs 2008) 1. İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ YEDİNCİ OTURUMU RAPORU. (İstanbul, 17-20 Ekim 2011)

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ YEDİNCİ OTURUMU RAPORU. (İstanbul, 17-20 Ekim 2011) Aslı İngilizce İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ YEDİNCİ OTURUMU RAPORU (İstanbul, 17-20 Ekim 2011) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ

İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ İSLAMİ FİNANS YOLUYLA FİNANSAL İÇERMENİN GELİŞTİRİLMESİ ZAMIR IQBAL DÜNYA BANKASI İSLAMİ FİNANSIN GELİŞTİRİLMESİ KÜRESEL MERKEZİ TÜRKİYE FİNANSAL İÇERME KONFERANSI (3 HAZİRAN 2014, İSTANBUL) Finansal Sistemler

Detaylı

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk

Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı 03.06.2014. Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk Uluslararası 15. MÜSİAD Fuarı ve 18. IBF Kongresi Lansmanı Değerli Basın Mensupları, 03.06.2014 Yazın başlangıcını hissetmeye başladığımız Haziran ayının bu ilk günlerinde, size, Türk insanının aklından,

Detaylı

İKT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ ALTINCI OTURUMU RAPORU. (İstanbul, 5-8 Ekim 2010)

İKT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ ALTINCI OTURUMU RAPORU. (İstanbul, 5-8 Ekim 2010) Aslı İngilizce İKT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ YİRMİ ALTINCI OTURUMU RAPORU (İstanbul, 5-8 Ekim 2010) 1. İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi nin

Detaylı

İSEDAK TOPLANTISI HABERLERİ 31 MART 2015 SALI YENİŞAFAK 17 PROJEYE İSEDAK DESTEĞİ İSEDAK, hazırlanan 17 projeye destek kararı verdi. Türkiye ile birlikte 11 ülkenin yaralanacağı finansmanda, işbirliği

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL İstanbul, 15 Ağustos 2016 ÖZET KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL AÇILIŞ TÖRENİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kırk Yedinci Genel Kurulu, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması nın

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK

2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK 2014-02 KALKINMA KURULU TOPLANTISI 13.11.2014 UŞAK GÜNDEM 1 2 3 4 5 Açılış ve Yoklama 2014 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Bölge İllerinin Turizm Potansiyellerinin Değerlendirilmesi ve Kurul

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum OECD Tarım Komitesi 163. Oturum 28.01.2015 Ayhan Baran AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı İçerik Katılımcılar Toplantı gündemi G20 Bilgi Heyet listesi Gıda Tarım

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU

TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU TÜRKİYE DE FAİZSİZ FİNANS SEKTÖRÜ İÇİN YASAL ÇERÇEVE SEMPOZYUMU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, İstanbul Üniversitesi nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye de

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI GENEL SEKRETERİ SAYIN PROF. EKMELEDDİN İHSANOĞLU NUN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI GENEL SEKRETERİ SAYIN PROF. EKMELEDDİN İHSANOĞLU NUN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ OIC/COMCEC/28 12/SP(2) İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI GENEL SEKRETERİ SAYIN PROF. EKMELEDDİN İHSANOĞLU NUN İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ (İSEDAK) 28. OTURUMU NDA YAPACAĞI

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri. Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması IV. Tur Müzakereleri Caner ERDEM AB Uzman Yardımcısı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Eylül 2013 Sunum Planı STA ların Yasal Çerçevesi Türkiye nin

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar

Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve Buna İlişkin Gerekli Adımlar Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi (TR2011/0327.21.02-01) Ankara, 8 Nisan 2015 Yasal ve Kurumsal Durumun Değerlendirilmesi, İyileştirilmesi ve

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

İİT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (İstanbul, 25-28 Kasım 2014)

İİT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU. (İstanbul, 25-28 Kasım 2014) Aslı: İngilizce İİT EKONOMİK VE TİCARİ İŞBİRLİĞİ DAİMİ KOMİTESİ OTUZUNCU TOPLANTISI RAPORU (İstanbul, 25-28 Kasım 2014) 1. İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi nin (İSEDAK)

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI

II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI KKTC GENEL VE EKONOMİK BİLGİLER 2 KKTC Genel ve Ekonomik Bilgiler Nüfus (2014); 313.626 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2015); 10,2

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :05.12.2014 Sayfası : 7.syf Yayın Tarihi :05.12.2014 Sayfası : 6.syf BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Yayın Tarihi :05.12.2014 Sayfası : 9.syf Yayın Tarihi :05.12.2014 Sayfası : 5.syf BASIN

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D8)

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D8) T.C EKONOMİ BAKANLIĞI GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D8) I. KURULUŞU Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye den oluşan Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight/D-8), üye ülkeler arasında

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE)

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ (UR-GE) Seitcan ALTINKAYNAK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. DESTEĞİN AMACI, KAPSAMI VE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLAR II.

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜÇÜNCÜ ZİRVE BİLDİRİSİ Gebele, Azerbaycan

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜÇÜNCÜ ZİRVE BİLDİRİSİ Gebele, Azerbaycan TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ ÜÇÜNCÜ ZİRVE BİLDİRİSİ Gebele, Azerbaycan Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları Konseyi (bundan böyle Türk Konseyi olarak anılacaktır)

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014

Proje Sonuçları. Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Proje Sonuçları Dr. İlksen Hilâl TANRIKUT Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Koordinatörü 02 Aralık 2014 Temel Faaliyetler Temel Faaliyetler Proje Açılış Konferansı Proje Açılış Konferansı

Detaylı

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi 1 Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 9 adet yeni üye

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015

SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu SAĞLIK ALANI AR-GE FAALİYETLERİ ÇALIŞTAYI 7-8 Mayıs 2015 Sibel YALAZA Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Kurumsal Yapılanma Başkanlığımız,

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Mardin Batman Siirt Şırnak

Mardin Batman Siirt Şırnak Savurkapı Mahallesi Nusaybin Caddesi No: 31 Meydanbaşı Mevki, Mardin T: (+90 482) 212 11 07 F: (+90 482) 213 14 95 info@dika.org.tr www.dika.org.tr Mardin Batman Siirt Şırnak Mardin Yatırım Destek Ofisi

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı