PASİF İMMÜNİZASYON. Dr. Nerin Bahçeciler Önder Yakın Doğu Üniversitesi. Pediatrik Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı. TİD 2011, Dalaman

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PASİF İMMÜNİZASYON. Dr. Nerin Bahçeciler Önder Yakın Doğu Üniversitesi. Pediatrik Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı. TİD 2011, Dalaman"

Transkript

1 PASİF İMMÜNİZASYON Dr. Nerin Bahçeciler Önder Yakın Doğu Üniversitesi Pediatrik Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı TİD 2011, Dalaman

2

3 Pasif İmmünite Hümoral immünitenin transferi Kısa ömürlü, hafıza yok Doğal: -Transplasental IgG / Yapay: -Anne sütü IgA-Yenidoğan GIS -İnsan/hayvan serumundan elde edilen antikor, antitoksin, -Monoklonal ak.

4 Maternal IgG düzeyinin gebelikteki seyri A. Malek et al. Am J Reprod Immunol :248.

5 Fetal IgG düzeyinin gebelikteki seyri Fetal serum IgG 13. h. Gittikçe artar A. Malek et al. Am J Reprod Immunol :248

6 Doğumda Fetal IgG> Maternal IgG maternal IgG fetal IgG A. Malek et al. Am J Reprod Immunol :248

7 Syncitiotrophoblastta- FcRn-aracılı IgG transferi transcytosis FcRn

8 FcRn yapısı - FcRn heterodimer a zincir / b 2 -microglobulin - 2 FcRn -1 IgG ile bağlanır - FcRn sadece IgG bağlar (IgM, IgA, IgE) - FcRn - IgG1>4>3>2 bağlar - FcRn albumini bağlar X

9 Plasentadan Antikor Transferi Fetal erythroblastosis Neonatal Graves-Basedow s disease

10 Yapay Pasif İmmünizasyon Profilaksi Temas sonrası yüksek enfeksiyon riski/ Ak yanıtı için yeterli süre yok (Ig/hiper-Ig) İmmün yetmezlikli hastalarda enfeksiyonların kontrolu (İmmünoglobulin) Tedavi Enflamatuar hastalıklarda (onkolojik, otoimmün, allerjik) semptom kontrolu (monoklonal Ak lar)

11 Antikor ile Pasif İmmünizasyon Profilaksi Tedavi Enfeksiyonlar difteri, kızamık, kızamıkçık, hepatit, tetanos, kuduz Anti-venom İmmün yetmezlik Kanser Kardiovasküler hastalıklar Otoimmün hastalıklar ve transplantasyon Anti-Rhesus

12 Tarihçe 1890 Difteri Tetanos Anti-toksin İnsan TIG 1960 Hep A/B Ig 1945 Anti-Ebola Ig Difteri toksini Ig ile Enf. Tx Botulism Anti-toksin Vaccinia Ig 1953 VZV HSV EBV CMV Önleme/reaktivasyon

13

14

15 Pasif immünite kaynakları 1. Homolog- İmmün (serum) globulin- havuz (en az 1000 verici) insan antikoru (Hepatit A, kızamık, IVIG) 2. Homolog insan Hiper- immünoglobulin (Boğmaca, tetanos,hepatitis B) 3. Heterolog hayvan At serum (Difteri, botulism, yılan antitoksin)

16 Enfeksiyon İmmünoprofilaksisi Anti HBs immünoglobulin Anti tetanos immünglobulin TETIG Anti CMV immünoglobulin Anti RSv monoklonal antikor Palivisum-ab Anti varicella immünoglobulin Human gammaglobulin (kızamık, hepatit A profilaksisi)

17 Enfeksiyonlarda Önleme / Tedavi Keller MA.Clinical Microbiology Reviews 2000:13.

18 FDA approved products for passive immunization and immunotherapy Disease Product Source Use Botulism Specific equine IgG horse Treatment of wound and food borne forms of botulism, infant botulism is treated with human botulism immune globulin (BabyBIG). Cytomegalovirus (CMV) hyper-immune IVIG human Prophylaxis, used most often in kidney transplant patients. Diphtheria Specific equine IgG horse Treatment of diphtheria infection. Hepatitis A, measles Pooled human Ig human serum Hepatitis B Hepatitis B Ig human Prevention of Hepatitis A and measles infection, treatment of congenital or acquired immunodeficiency. Post-exposure prophylaxis, prevention in high-risk infants (administered with Hepatitis B vaccine). ITP, Kawasaki disease, IgG deficiency Pooled human IgG human serum Treatment of ITP and Kawasaki disease, prevention/treatment of opportunistic infection with IgG deficiency. Rabies Rabies Ig human Post-exposure prophylaxis (administered with rabies vaccine). Tetanus Tetanus Ig human Treatment of tetanus infection. Vaccinia Vaccinia Ig human Treatment of progressive vaccinia infection including eczema and occular forms (usually resulting from smallpox vaccination in immunocompromised individuals). Varicella (chicken-pox) Varicella-zoster Ig human Post-exposure prophylaxis in high risk individuals.

19 Monoklonal Antikorlar Tek tip veya klon antikor üreten B hücreden Antikor tek tip antijene özgü Bazı otoimmün, onkolojik ve enfeksiyon hastalıklarının tanı ve tedavisi

20

21 Monoklonal Ak ile Tedavi (1) Onkoloji Rituxan Zevalin Bexxar Campath Myelotarg Herceptin Panorex Avastin Erbitux CD20 CD20 CD20 CD52 CD33 Her2 EMA VEGF EGF

22 Monoklonal Ak ile Tedavi (1) Otoimmün Remicade Enbrel Humira Raptiva Tysabri TNF TNF TNF CD11a a4 integrins Allerji Xolair IgE Enfeksiyon Synagis RSV Kalp Hast. ReoPro gpiib/iiia Transplantasyon OKT3 Zenapax Simulect CD3 CD25 CD25

23 İmmün Yetmezlik-Profilaksisi Bruton (X-linked) Agammaglobulinemia Süt çocukluğu geçici hipogamaglobulinemisi Sık Değişken IY (CVID) Hyper IgM Sendromları SCID s/p HSCT IgA Eksikliği Spesifik Antikor Eksikliği

24 İmmün Yetmezlikte İmmünoglobulin ile Pasif İmmünizasyonun Tarihçesi Janeway ve Gitlin IM injeksiyon kullanımı IVIG kullanımı-standart Tx IVIG e alternatif olarak SK uygulama (evde Tx) s 2006 Bruton ilk kez XLA de SK sig injeksiyonu Berger IM ISG pompa ile SK uyguladı SK uygulamanın yaygınlaşması 1. Bruton OC. Pediatrics. 1952;9: Berger M. Clin Immunol. 2004;112: Berger M. et al. Ann Intern Med. 1980;98: Quartier P. et al. Jour Pediatrics. 1999;134:5: Abrahamsen TG. Et al. Pediatrics. 1996;98:

25 IVIG ile Enfeksiyonların Azalması En az 1 Enf. Olan hasta sayısı (%) Before Diagnosis/Treatment Post IVIG Treatment Busse PJ, et al. J Allergy Clin Immunol. 2002;109: Skull S, Kemp A. Arch Dis Child. 1996;74:

26 IVIG sonrası IgG nin Farmakokinetiği

27 IVIG profilaksisinin CVID olgularında etkinliği CVID N= yıl takip ÜSYE Alt SYE Hospitalizasyon Ig düzey Antibiyotik Barış S., et al. (değerlendirmede)

28 Table 2 Clinical and immunologic date of patients with immunodeficiency Mean SD Range (min-max) Current age (years) Age at onset (months) Age at diagnosis (months) Delay in diagnosis (months) Age at of IVIG initiation (months) Pre-IVIG follow-up (months) IVIG replacement period (months) IgA level at diagnosis (mg/dl) IgM level at diagnosis (mg/dl) IgG level at diagnosis (mg/dl) IgG level at after IVIG (mg/dl)

29 The Efficacy of Intravenous Immunoglobulin Treatment in Children with Common Variable Immunodeficiency

30

31

32 IVIG Profilaksi-Pasif İmmünizasyon CVID olgularında 500mg/3 hafta ÜSYE Alt SYE Hospitalizasyon süre/sayı Antibiyotik kullanımı Bronşektazi gelişimi azaltır

33 Atopik Dermatit Tedavide Deneyimler Nemlendirme Topikal steroid Pimecrolimus/Tacrolimus Antibiyotik profilaksisi UV Siklosporin SLIT

34 Atopik Dermatit-IVIG Hasta 1 Hasta 2 Hasta 3 Hasta 4 Yaş (yıl) Cins E K K E IVIG doz-sayı 0.5 g/kgx 6 1g/kgx 9 1 g/kgx 5 TÖ SCORAD TS-SCORAD g/kgx 8 Barış S. Experience with Intravenous Immunoglobulin in Severe Childhood AD (submitted)

35 Tedaviye dirençli AD olgularında monoterapi olarak IVIG etkin Olgu sayısının arttırılması Prospektif uzun dönem çalışmalar

36 PASİF İMMÜNİZASYON GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ENFEKSİYON PROFİLAKSİ VE TEDAVİSİNDE, GÜNÜMÜZDEN GELECEĞE ONKOLOJİK, OTOİMMÜN VE ALLERJİK HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE KULLANILMAKTADIR

İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA

İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA İMMUNSÜPRESYONLU HASTALARDA AŞILAMA Prof.Dr.S.Sema ANAK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji / Onkoloji Bilim Dalı - KHT Ünitesi AŞILAMA / TARİHÇE / Ölü Aşılar Geliştirme

Detaylı

HASTALARINDA AŞILANMAA

HASTALARINDA AŞILANMAA HEMATOPOETİK K KÖK K K HÜCRE H NAKİL HASTALARINDA AŞILANMAA İmmun yetmezlik gruplarında aşıa şılanma İmmun yetmezlik grubu aşılanma açısından heterojen bir gruptur. Sekonder İmmün Yetmezliği Primer İmmün

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Mümtaz Yılmaz Nisan 2015, 5.TİGED Kongresi, Antalya Herpes virüs ailesi HHV-1 Herpes simpleks virus 1 HSV-1 Orofasiyal herpes HHV-2 Herpes simpleks

Detaylı

Aşılarla İlgili Genel Kurallar

Aşılarla İlgili Genel Kurallar Aşılarla İlgili Genel Kurallar Sadık AKŞİT Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir Aşılama, insan sağlığının iyileştirilmesi açısından

Detaylı

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral

Aşılar. Erişkinde Bağışıklama 2011-2012. Aşılar II- Aşılar III- 08.03.2012. Prof. Dr. H. Barbaros Oral Erişkinde Bağışıklama 2011-2012 Prof. Dr. H. Barbaros Oral 1 Aşılar TOKSOİD AŞILAR Difteri toksoidi Tetanoz toksoidi ÖLÜ BAKTERİ AŞILARI Boğmaca (Pertusis) Aşısı Kolera aşısı Tifo aşısı Veba aşısı POLİSAKKARİT

Detaylı

İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en yaygın kullanılan

İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en yaygın kullanılan ÖZGÜN OLMAYAN İMÜNOGLOBİLİN KULLANIMI Güçhan Alanoğlu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Isparta İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

Kawasaki hastalığı, çocuklarda akut eklem romatizması insidansının azalmasına

Kawasaki hastalığı, çocuklarda akut eklem romatizması insidansının azalmasına DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:105-110 Kawasaki hastal nda yenilikler Hasan Tezer 1, Gülten Seçmeer 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

Aşı Uygulamaları. Dr. Meda Kondolot Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sağlam Çocuk Ünitesi

Aşı Uygulamaları. Dr. Meda Kondolot Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sağlam Çocuk Ünitesi Aşı Uygulamaları Dr. Meda Kondolot Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Sağlam Çocuk Ünitesi ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞI TAKVİMİ Doğumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın

Detaylı

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler

30 Mayıs 1 Haziran 2014. Konuşma Özetleri ve Bildiriler 30 Mayıs 1 Haziran 2014 Konuşma Özetleri ve Bildiriler BİLİMSEL SEKRETERYA Doç. Dr. Ener Çağrı Dinleyici Uzm. Dr. Ayşe Bozkurt Turhan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim

Detaylı

Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama

Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri No: 71 Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama Editörler Prof. Dr. Necla AKKAYA Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU Prof. Dr. Emel GÜR Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK

Detaylı

Sitomegalovirüs (CMV), herpesvirus ailesinin bir üyesidir (HHV-5). Kısıtlı konak

Sitomegalovirüs (CMV), herpesvirus ailesinin bir üyesidir (HHV-5). Kısıtlı konak DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2007; 38:1-7 Sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonlar Hasan Tezer 1, Gülten Seçmeer 2 1 Uzman Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.215-222 SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir

Detaylı

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi

Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Hasta nasıl yönetilmeli? Kızamıklı hasta yönetimi Dr. Özlem GÜZEL TUNÇCAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD Kızamık- Bulaş!! Kızamık, sadece insanları

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI

ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI ÇOCUKLUK ÇA ININ HEMATO - ONKOLOJ K HASTALIKLARINDA R TUKS MAB KULLANIMI Ayflegül ÜNÜVAR* in olarak bulunmamas, CD20 ba lanmas n n ekspresyonunu modüle etmemesi, internalizasyon, yay lma veya downregülasyona

Detaylı

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ

KOAH TA İmmünizasyon. Derleme Review. Immunization in COPD. Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Derleme Review 115 KOAH TA İmmünizasyon Immunization in COPD Dr. Ebru ÇAKIR EDİŞ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne ÖZET Kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH)

Detaylı

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI FR-HYE-04-424-01 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI Bağışıklık sistemi hücrelerinin kökeni, kemik iliğinin kök hücre adı verilen ve farklı yönde gelişme yeteneği olan hücrelerdir.

Detaylı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 1 2012. Aşı

İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 1 2012. Aşı İSTANBUL TABİP ODASI NIN SÜRELİ BİLİMSEL YAYINIDIR CİLT 25 SAYI 1 2012 Aşı Klinik Gelişim Aşı İlk Söz YAŞAMA DAİR Yaşamak şakaya gelmez, büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın bir sincap gibi mesela, yani,

Detaylı

Sık Değişken İmmün Yetmezlik Hastalarında Carboxyfluorescein Succinimidyl Ester (CFSE) Yöntemi ile Lenfosit Proliferasyonu

Sık Değişken İmmün Yetmezlik Hastalarında Carboxyfluorescein Succinimidyl Ester (CFSE) Yöntemi ile Lenfosit Proliferasyonu MÜSBED 2011;1(3):171-177 Sık Değişken İmmün Yetmezlik Hastalarında Carboxyfluorescein Succinimidyl Ester (CFSE) Yöntemi ile Lenfosit Proliferasyonu Ayşegül İzgi, Tunç Akkoç, İsmail Öğülür, Ayzer Tevetoğlu,

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

Hışıltılı Çocuklarda Etyoloji ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Hışıltılı Çocuklarda Etyoloji ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201410403 Hışıltılı Çocuklarda Etyoloji ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi Korhan Birgül, Nazan Altınel, Lida Bülbül, Mustafa Şahin, Sadık Sami Hatipoğlu

Detaylı

Derleme / Review. Seda Geylani Güleç 1, Nafiye Urgancı 2, Ela Erdem 1 GİRİŞ

Derleme / Review. Seda Geylani Güleç 1, Nafiye Urgancı 2, Ela Erdem 1 GİRİŞ Derleme / Review Akut infeksiyonların karaciğere etkisi Seda Geylani Güleç 1, Nafiye Urgancı 2, Ela Erdem 1 ÖZET: Akut infeksiyonların karaciğere etkisi Birçok infeksiyöz etkenin akut infeksiyonu sırasında

Detaylı

Allerji Ve İmmunoloji

Allerji Ve İmmunoloji Allerji Ve İmmunoloji 1 Sistemik Bir Hastalık Olarak Allerji Allerji; normalde zararsız olan maddelere (allerjenlere) karşı organizmanın anormal/aşırı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir. Atopi; normalde

Detaylı

Süt Çocukluğunda Hepatit B Aşısı Uygulanan Çocuklarda Serolojik Durumun Değerlendirilmesi

Süt Çocukluğunda Hepatit B Aşısı Uygulanan Çocuklarda Serolojik Durumun Değerlendirilmesi Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(1): 47-56 Süt Çocukluğunda Hepatit B Aşısı Uygulanan Çocuklarda Serolojik Durumun Değerlendirilmesi Evaluation of Serological Status of Children Following

Detaylı

KKKA Tanı -Tedavi ve Korunma. Ankara Numune Eğitim E

KKKA Tanı -Tedavi ve Korunma. Ankara Numune Eğitim E KKKA Tanı -Tedavi ve Korunma Doç.. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş Ankara Numune Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi 1. Enfeksiyon Hast.. ve Klin. Mikrobiyol. Kli. Atipik Klinik Tablolar J Infect 2005 Intrauterine

Detaylı

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR

PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR PEPTİT VE PROTEİN YAPIDA BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNÜ İLAÇLAR Peptit ve proteinler; büyük molekül ağırlıklarına sahip, dayanıksız, biyolojik ortamlarda kolay metabolize olan ve zor absorblanan biyoetkin maddelerdir.

Detaylı

Hematolojik hastalar - CMV

Hematolojik hastalar - CMV Hematolojik hastalar - CMV Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hast. ve Klin. Mikrobiyoloji AD CMV İnsanları infekte eden en büyük virus Bir Beta Herpes virus KIT hastalarında

Detaylı

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar Gülden Yılmaz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeditepe Üniversitesi Yeditepe Tıp Fakültesi gulden.yilmaz@yeditepe.edu.tr CMV dışı viral infeksiyonlar ve Kılavuzlar

Detaylı