Sayı Editörü: Cihan DABAN. Haber Birimleri Sorumluları: Güneydoğu Asya: Duygu ÖZLÜK. Asya Pasifik: Fazlı DOĞAN. Amerika: Yasin AVCI/Ekrem YILMAZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı Editörü: Cihan DABAN. Haber Birimleri Sorumluları: Güneydoğu Asya: Duygu ÖZLÜK. Asya Pasifik: Fazlı DOĞAN. Amerika: Yasin AVCI/Ekrem YILMAZ"

Transkript

1 Beynelmilel 1

2 Sahibi: Selçuk Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü adına Doç.Dr. Metin Aksoy Yayın Kurulu Doç.Dr. Davut ATEŞ Doç.Dr. Murat ÇEMREK Doç.Dr Metin AKSOY Doç.Dr.Nezir AKYEŞİLMEN Yrd.Doç.Dr Arif Behiç ÖZCAN Yrd.Doç.Dr Erdem ÖZLÜK Öğr.Gör.Dr. Demet Şefika MANGIR Arş.Gör. Duygu ÖZLÜK Arş.Gör. Engin KILIÇARSLAN Arş.Gör. Fazlı DOĞAN Arş.Gör. Kürşat KAN Arş.Gör. Muhammed Mustafa KULU Arş.Gör. Sercan Semih AKUTAY Arş.Gör.İbrahim KURNAZ Arş.Gör. Kısmet METKİN Arş.Gör. Yusuf ÇINAR Arş. Gör. Cihan DABAN Arş.Gör. Yasin AVCI Arş. Gör. Uğur PEKTAŞ Editör: Doç.Dr. Nezir AKYEġĠLMEN Sayı Editörü: Cihan DABAN Haber Birimleri Sorumluları: Ortadoğu: Sercan Semih AKUTAY / Uğur PEKTAġ Avrupa: Ġbrahim KURNAZ Güneydoğu Asya: Duygu ÖZLÜK Avrasya: Kısmet METKĠN Afrika: Yusuf ÇINAR/Cihan DABAN Asya Pasifik: Fazlı DOĞAN Amerika: Yasin AVCI/Ekrem YILMAZ Kapak Tasarım: M. Mustafa KULU Sayfa Tasarımı: Cihan DABAN Yıl: 2 Sayı: 4 Temmuz-Ağustos-Eylül/2014 / 4 Yayın Türü Online Yerel Süreli Adres Selçuk Üniversitesi ĠĠBF Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu-KONYA Web-adresi: Beynelmilel de yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Arş. Gör. Ekrem YILMAZ Beynelmilel 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER ORTADOĞU HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014) Bağımsız Kürdistan...6 Suriye Cephesinde DeğiĢenler...7 Nükleer Krizde Sona Doğru mu?...8 Müslümanlar IġĠD e KarĢı...9 IġĠD in Ortadoğu da Kalıcılık Endeksleri...11 Ġsrail'in Gazze saldırılarını baģlatma nedeni...11 Gazze Saldırılarının 15. Gününde Ölü ve Yaralı Sayısı; Saldırıların Gazze'ye Verdiği Zarar...12 BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi'nde Sözün Bittiği An...13 Chomsky: 'Uluslararası Toplum' boģ bir ifade...13 BM Güvenlik Konseyi 28 Temmuzda, Gazze'de yaģanan çatıģmalara ''acilen ve önkoģulsuz olarak insani ateģkes'' çağrısı yapan bir açıklama yayınladı...14 Saldırıların 23. Gününde Bilanço...14 Kısa süren Kısa AteĢkes...15 Ġsrail'den Kısa Süreli Bir AteĢkes Daha...16 Gazze'de kalıcı ateģkes sağlandı...16 GerginleĢen Türkiye-Mısır ĠliĢkileri ve Bunun Yansımaları...17 Suriyeli Mülteciler Krizi...18 Petrol Fiyatları Üzerinden Baskı OluĢturmak...19 GÜNEYDOĞU ASYA HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014) Pakistan Talibanı IġĠD e ve Küresel Cihada Destek Verdiğini Açıkladı...19 Hindistan Pakistan: KeĢmir Sorunu...20 Hindistan ve Pakistan Nobel BarıĢ Ödülü Aldı...20 AVRASYA HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014)...21 Kazakistan'da Nükleer Santral ÇalıĢmaları...21 Ermenistan'da Avrasya Ekonomik Birliğine Üye Oldu...21 Hazar Ülkeleri Devlet BaĢkanları 4. Zirvesi Toplandı...22 Beynelmilel 3

4 Ukrayna'da AteĢkes Ġhlalleri Sürüyor...22 ASYA-PASĠFĠK HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014)...23 Çin'in Uluslararası ĠliĢkiler Gündemi...23 AFRĠKA HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014)...25 Afrika ülkeleri, Boko Haram'a karģı birleģiyor...25 Afrika Birliği güçleri, El ġebab ın kalesini geri aldı...26 Müslüman ve Hıristiyanlar Arasındaki ÇatıĢmalar...27 AMERĠKA HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014)...28 Morales Bolivya'da üçüncü kez zaferini ilan etti...28 Kiliseye izin verilen Küba'da cami yasak...28 Meksikalı Müslüman yerlilerden Gazze'ye destek...29 Arjantin üçüncü kez iflas etti...29 Bolivya, Ġsrail'i terörist devlet ilan etti...29 ABD de Sınır DıĢı Edilen Göçmen Sayısı Arttı...30 Google Kullanıcılarının Bilgilerini Ülkelerin Ġstihbarat KuruluĢlarına Veriyor...30 ABD nin Bütçe Açığı 584,2 Milyar Dolar...30 ABD nin Silah Denemesi Bir Kez Daha BaĢarısız Oldu...30 ABD Ġçin Yeni Tehdit Algılaması: Toplumsal Hareketler...31 AVRUPA HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014) Berlin'de Ukrayna Ġçin Ortak Bildiri...31 AB, Rusya'ya Yaptırımları Artırıyor...32 Ġran Ġle Nükleer Müzakereler 4 Ay Daha Uzatıldı...32 Ġran Ġle P5+1 Arasındaki AnlaĢmazlık Konuları...33 Beynelmilel 4

5 Uranyum ZenginleĢtirme...33 Ukrayna Krizi Ġçin MĠNSK' te Toplantı...33 AB'den Kürtlere Silah Yardımına Ġzin...34 DER SPĠEGEL: Almanya BeĢ Yıldır Türkiye'yi Dinliyor...34 IġĠD Korkusu Ġngiltere'yi Ġran'a YaklaĢtırdı...35 Avrupa Ġçin Açık Tehlike...35 NATO, Rusya Sınırında Kalıcı Üs Kuruyor...36 Ġskoçya Bağımsızlığa 'HAYIR' dedi...37 Rusya ve NATO arasında Soğuk SavaĢ...37 NATO Zirvesi'nden IġĠD Kararı...38 Savunma Harcamaları Artacak...38 AB'nin Yaptırımları BaĢlıyor, ABD'den Yenileri Geliyor...39 Almanya IġĠD' e KarĢı Askeri Operasyona Katılmayacak...40 EBOLA ANALĠZ...41 Liberya Tarihinde Yeni Bir Kriz: Ebola...41 Liberya Ekonomik Krizi...42 Liberya da Ebola Krizi...43 Beynelmilel 5

6 ORTADOĞU HABER ANALĠZ IRAK: Bağımsız Kürdistan BBC ye verdiği röportajda Irak ın fiilen bölünmüģ yapısının yarattığı trajediyi vurgulayan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi(IKBY) lideri Mesut Barzani, Kürt halkının bu trajediden çıkıģının bağımsızlık ilanı ile mümkün olabileceğini belirtti. Irak askerlerinin Haziran ve Temmuz aylarındaki hızlı IġĠD ilerleyiģi karģısında geri çekildiği ve kontrolü Kuzey Iraklı peģmerge güçlerine bıraktığı bir ortamda IKBY yönetiminden gelen bu açıklamalar bir hayli dikkat çekicidir. Fiili parçalanmıģlık durumuna ek olarak Irak yönetiminin bölge savunmasındaki baģarısızlığı, bağımsızlık diktesini daha da kuvvetli bir hale getirmektedir. Barzani ye göre gelinen noktada bağımsızlık temel amaç olmakla beraber söz konusu karar IKBY yönetiminin tek baģına alabileceği bir karar olmayıp nihai karar mercii Kürt halkıdır. DıĢiĢleri Bakanı Kerry nin açıklamalarından anlaģıldığı üzere ABD nin pek ılımlı yaklaģmadığı bağımsızlık gündemine sert bir tepki de Ġran dan gelmiģtir. Ġran DıĢiĢleri Bakan Yardımcısı Abdullahyan, Barzani nin açıklamalarını sonu iyi hesaplanmamıģ bir siyasi hedef olarak eleģtirmiģ; böyle bir giriģimin bölgedeki kaosu daha da derinleģtireceğini belirtmiģtir. Ġran DıĢiĢleri Bakanlığı sözcüsü Merziye Efham, bağımsızlık gündemine yönelik eleģtirileri bir doz daha arttırarak söz konusu talep ve giriģimlerin bölge için vahim sonuçlar doğura bir Ġsrail planı olduğunu ifade etti. Ġran bu agresif ve eleģtirel tavrına karģın Barzani, Alman menģeili Die Welt gazetesine verdiği röportajda bağımsızlığın her milletin kullanabileceği doğal bir hak olduğunu vurgulamıģ ve Türkiye ile ABD nin ilkesel bağlamda bu bağımsızlık Beynelmilel 6

7 giriģimine karģıt bir duruģ benimsemeyeceklerine inandığını belirtmiģtir. Ne var ki Barzani nin bu iyimser yaklaģımı Amerika cephesinde herhangi bir yumuģama etkisi yaratamamıģtır. ABD nin Kürdistan ın bağımsızlığını askıya alma tavrının daha da belirginleģmesinin ardından IKBY yönetimi, bağımsızlık kararının ABD ye rağmen de alınabileceğini belirtmiģ; süreç içinde kilit bir konumda olan Türkiye nin gerçeklerin farkında bir tavır içinde olmasının ise memnuniyetle karģılandığını dile getirmiģtir. Bağımsızlık gündemi bağlamında ABD nin Ģimdi zamanı değil Ģeklinde bir refleks geliģtirmiģ olması esasında Bağımsız Kürdistan a karģı çıktığı Ģeklinde okunmamalıdır. Zira Irak ta hükümet kaosunun olduğu bir ortamda mevcut Irak anayasasını görmezden gelerek atılacak böyle bir adım meselenin daha da çetrefilli bir hal almasına sebep olacaktır. Bir diğer yandan bağımsızlık yönünde geliģecek bir iradenin halihazırda Maliki ile IKBY arasında devam etmekte olan zıtlaģmayı daha da derinleģtirerek bölgedeki yangına negatif yönlü katkı yapacağı öngörülmektedir. SURĠYE: Suriye Cephesinde DeğiĢenler 3 Haziranda yapılan seçimlerin ardından BeĢar Esad bir kere daha devlet baģkanı seçildi. Seçimler her ne kadar BirleĢmiĢ Milletler gözlemcileri tarafından eleģtirilmiģse de %88,7 lik bir oyla seçilen Esad ın yemin törenin ardından yaptığı konuģmasındaki ulusal uzlaģı vurgusu umut verici bir geliģme olarak değerlendirilmiģti. Ne var ki temmuz ayı itibariyle kaydedilen savaģ istatistiklerinin yansıttığı yıkıcılık, yumuģama yönündeki beklentilerin boģa çıkmasına sebep olmuģtur.gerek Esad a bağlı silahlı güçler gerekse Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) silah önceliğinden yana herhangi bir biçimde taviz vermez görünümlerini sürdürmektedirler. Esad ın terörle mücadele; ÖSO nun ise rejimi devirme kararlılığı çerçevesinde yollarına devam ettiği bir düzlemde, Suriye iç savaģına dair bir yumuģama kısa vade gelecek içinde pek de olanaklı görünmemektedir. Uluslararası toplumun bölgeye dair gündem önceliğinin IġĠD meselesine yoğunlaģması, bir bakıma Esad ın elini rahatlatan bir geliģme olmuģ ve Esad a bağlı askeri kuvvetler muhalifler üzerine uyguladıkları Ģiddeti daha da marjinalleģtirme eğilimine girmiģlerdir. Zira Esad a bağlı askeri kuvvetler, saldırılarında klor gazlı varil bombası, misket bombası ve vakum bombası gibi yasaklanmıģ savaģ yöntem ve araçlarını kullanmaktadırlar. Pek çok sivilin de Beynelmilel 7

8 yaģamını yitirdiği bu saldırılara karģı konvansiyonel karģılık vermeye çalıģan ÖSO, IġĠD in de Esad rejimine yönelik saldırgan bir tutum içinde olmasını avantaja çevirmeye; Esad rejimi üzerindeki yıpratıcılığını arttırmaya çalıģıyor. Bilhassa Humus un kuzeybatı bölgesindeki çatıģmalarda gözlemlenen ortak vuruģ orta ve uzun vadede pek de ÖSO nun avantajına sonuçlanacak gibi görünmüyor. Bu çıkarım iki tamamlayıcı done ile desteklemek mümkündür. Bir kere IġĠD tarafından kontrol altında tutulan Rakka ve Deyrizor gibi Suriye nin doğu bölgelerinde ÖSO askerleri gruplar halinde IġĠD saflarına katılmaktadırlar.bu geliģme, zaten parçalı bir yapıya sahip olan ve yoğun bir askeri materyal sıkıntısı içinde bulunan ÖSO yu hem psikolojik hem de fizyolojik açılardan yıpratacak bir geliģme olarak kaydedilmektedir. Ġkinci olarak IġĠD in önceliği Esad ı devirmekten ziyade Suriye nin doğusunda ele geçirdiği bölgelerdeki konumu kuvvetlendirmek ve Irak taki hareketlilik üzerine yoğunlaģmak olduğundan ÖSO nun ortak vuruģ beklentisi pek çözümcül ve iģlevsel olamayacaktır. ġartların daha da karmaģık ve zorlayıcı hale geldiği bu ortamda anılabilecek tek müspet geliģme 200 tonluk kimyasal silah stoku ve silah yapımında kullanılan endüstriyel maddenin Suriye dıģına çıkartılmasıdır. Cenevre II sürecinde varılan uzlaģı uyarınca Suriye dıģına çıkartılan kimyasal maddeler, imha edilmek üzere Ġngiltere nin Marcwood limanına getirildi. ĠRAN: Nükleer Krizde Sona Doğru mu? Ġran ile P5+1 ülkeleri arasında sürmekte olan nükleer krize dair müzakerelerde Temmuz ayı kritik bir dönemeçti. Ġran DıĢiĢleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya aracılığı ile muhataplarına seslenirken yakın tarihten verdiği örneklerle tarafların imtiyazlı pozisyon elde etmek adına müzakere süreci üzerine engelleyici etkide bulunmamaları gerektiğini ifade etti. Ġran ın nükleer krizde çözüme hazır olduğu 2005 yılını hatırlatan Zarif, krizin çözülememesi ve bugünlere değin sürmesinin sebebi olarak Bush yönetimindeki ABD nin ölümcül yaptırım kararını gösterdi. Zira Zarif e göre batı dünyasının da ABD ye paralel bir refleks geliģtirmesi sonucu Ġran uranyum zenginleģtirmek zorunda kalmıģtı ve bugün de batının avantajlı bir konum elde etmek adına benzer bir giriģimde bulunması krizin çözümü adına vahim sonuçlar doğuracaktır. Beynelmilel 8

9 Viyana da devam eden geliģmeler için güven vurgusunda bulunan Zarif, eğer gerçekten istenilirse nükleer krizin aģılmasının çok yakın bir tarihte mümkün olacağını vurguladı. Krizi çözecek kritik kilit olan güven bunalımı aģılamamıģtır ki 2013 yılındaki Cenevre görüģmelerinde kaydedilen 20 Temmuz 2014 e kadar nihai uzlaģının sağlanacağı öngörüsü boģa çıkmıģ ve ikinci bir kararla anlaģma sağlanması için öngörülen tarih 24 Kasım 2014 e ötelenmiģtir. ABD ve AB üyelerinin Ġran a yönelik olarak Ġran gizlice nükleer silah üretiyor ve reel kapasitesini saklıyor. eleģtirilerine dayanan güven bunalımı, müzakerelerin ambargo ve uranyum zenginleģtirme programını seviyelendirme gündemine odaklandığı bir bağlamda hayli katı bir biçimde tıkayıcı etki yapmıģtır. Ġran devlet baģkanı Hasan Ruhani, Ġran ın nükleer enerji hakkının saklı tutulması kaydıyla çözüm adına bir hayli istekli olduğunu ve gerekli esnekliği gösterdiğini belirtmiģ; çözüm adına zamanın son derece kısıtlı olduğunu vurgulayarak P5+1 den de benzer bir esneklik içine girmesini istemiģtir. Her ne kadar Ġran lafzi bağlamda güven bunalımını aģma ve müzakereleri sağlıkla devam ettirme taraftarı bir imaj içinde görünse de Ekim ayı içinde meydana gelen geliģmeler batıdaki kaygıları derinleģtirir mahiyette olmuģtur. Uluslararası Atom Enerjisi Kurulu (UAEK) müfettiģlerinden oluģan bir heyetin incelemelerde bulunmak üzere Ġran a gidiģi sırasında patlayan vize krizi, Ġran ın nükleer silahları var. savını bir kere daha gündeme getirmiģtir. Batılı diplomat ve uzmanlara göre Ġran ın vize vermediği UAEK müfettiģi bir nükleer silah uzmanı. Nükleer silah bağlamında yoğunlaģan güven bunalımının kolay kolay aģılamayacağını gösteren bu geliģme karģısında Ġran yönetiminin savunması bir hayli dikkat çekici: Vize vermek yahut vermemek Ġran a ait bir egemenlik hakkıdır. IġĠD: Müslümanlar IġĠD e KarĢı IġĠD lideri Ebubekir el Bağdadi, Temmuz baģında yayınladığı bir ses kaydı ile imkanı olan tüm Müslümanları ve Müslüman ülkeleri ilan ettikleri Ġslam Devleti ne katılmaya ve Bağdadi nin hilafetine biat etmeye davet etmiģti. Katılımın Müslümanlar için ulvi bir görev olduğunu belirten Bağdadi nin bu keskin daveti, baģta bölge ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yaģayan radikal gruplar nazarında karģılık buldu. Ancak radikal gruplar üzerinde karģılık bulabilen bu davete ve davetin sahibine karģı Ġslam dünyası, yeknesak bir biçimde tüm kamuoyu ve siyasi aktörleri ile beraber karģı durmaktadır. Beynelmilel 9

10 ġii gündeminin belirlenmesinde en etkili isimlerden biri olan Ġran ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ġslam dünyasına hitaben yaptığı açıklamalardael Kaide ve IġĠD gibi örgütlerin Müslüman coğrafyasında tefrika çıkarmak, Ġran ve ġiileri hedef tahtasına oturtmak ve Ġslam coğrafyasındaki mezhep ayrıģmasını derinleģtirmek amacıyla ABD, Ġngiltere ve Ġsrail tarafından türetilen senaryonun bir parçası olduğunu belirterek tüm Müslümanları kararlı ve karģıt bir duruģ içinde bulunmaya davet etti. Hamaney in açıklamalarına paralel ve hatta tamamlayıcı mahiyette bir baģka mülakat da Ġran meclis baģkanı Ali Laricani den geldi. Laricani, IġĠD ile mücadele etmenin bölgesel huzur adına bir gereklilik olarak gündemde tutulduğunu; ancakabd öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Kobani ye destek amaçlı müdahalesinin bu denli saf niyetlere dayanmadığını, koalisyonun gizli gündeme sahip olduğu eleģtirileri ile beyan etti. ġii tavrının belirgin bir blok tavrı haline gelmesi ile beraber Lübnan Hizbullah ı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da IġĠD e karģı olmalarına rağmen dıģ menģeili müdahaleyi tasvip etmediklerini; Lübnan ın da benzer bir tavır içinde bulunmasını istediklerini belirtti. ġii dünyasındaki hem IġĠD hem de batı aleyhtarlığına karģın Sünni blok IġĠD i durdurmak noktasında bir refleks geliģtirerek ABD öncülüğünde kurulan koalisyonlara destek olma kararı aldı.suudi Arabistan, Bahreyn, BirleĢik Arap Emirlikleri, Katar ve Ürdün IġĠD karģıtı koalisyona bizzat katılırken zaten IġĠD terörünün mutlak hedefleri halindeki Irak ve Suriye de koalisyona destek verme arzusunda. IġĠD in geldiği konum itibariyle kendilerine karģı geliģtirilen bölgesel ve uluslararası muhalefeti sorumlu tutan Suriye dıģiģleri bakanı Velid Muallim, amacın IġĠD i önce durdurmak sonra da yok etmek olduğu IġĠD ile mücadele aģamasında Suriye nin de koalisyon tarafından yürütülen operasyonlara destek vermeye hazır olduğunu belirtti. ABD nin IġĠD e müdahale hususunda Suriye üzerinden müdahale etmek gerekirse Suriye nin onayını aramayız yönündeki açıklamalarının ardından gelen bu beyanat, Suriye yönetiminin hem IġĠD i durdurmak hem de ABD ile Suriye arasında çıkacak olası bir gerilimi daha baģtan bertaraf etme amacındadır. Suriye cephesinden vurgulanan tüm bu olumlu donelere rağmen Suriye yönetiminin Suriye hava sahasının kullanılması durumunda operasyonun kontrolünün Suriye de kalması Ģartı iģlevsel bağlamda mümkün bir Ģart olarak görünmemektedir. BaĢta Tony Blair olmak üzere pek çok batılı ismin IġĠD ile mücadelede kara operasyonlarının bir gereklilik olduğu yönündeki ısrarına rağmen koalisyon bu yönde bir eğilim içinde görünmemekte. Kara operasyonunun gündem dıģılığı bağlamında IġĠD ile çatıģma halindeki unsurları desteklemek yönünde bir irade geliģtiren aktörlerden Suudi Arabistan IġĠD ve el Beynelmilel 10

11 Nusra ile açık bir çatıģma içinde bulunan Lübnan ordusuna 1 milyar dolarlık askeri yardım yapma kararı alırken Almanya ve Ġngiltere de IġĠD e karģı agresif bir direniģ içinde bulunan peģmergelere eğitim yardımı yapma kararı aldı. ABD nin ise IġĠD ile çatıģan bir diğer cephe olma özelliğindeki Suriyeli muhaliflere askeri materyal ve eğitim desteğinde bulunacağı konuģulmaktadır. Ġslam dünyasındaki tüm bu IġĠD karģıtı reflekslere karģın Mısır ın IġĠD i terör örgütleri listesine alma kararını sürüncemeli bir takvime yayması eleģtiri sebebi olarak sivrildi. Müslüman KardeĢler i bir gün içinde terörist olarak tanımlayan Mısır mahkemesi, IġĠD in tanımlanması kararını 26 Ekim gibi ileri bir tarihe öteledi. IġĠD in Ortadoğu da Kalıcılık Endeksleri Son derece kısa zamanda ve hızlı bir ilerleyiģin ardından Suriye nin doğusu ile Musul, Ninova ve Fellucegibi Irak coğrafyası içinde son derece kritik bölgelerde kontrolü ele alan IġĠD, bölgedeki Ģiddet sarmalını varlığını sağlamlaģtırmak adına stratejik olarak gördüğü bölgelere yoğunlaģtırmaktadır. IġĠD in Kobani yi de bu stratejik değerler bağlamında olmazsa olmaz olarak değerlendirdiği bilinmektedir ki bölgesel aktörlerin ve uluslararası toplumun Kobani ısrarı da ancak bu kapsamda değer ifade etmektedir. IġĠD in bölge geleceği adına yarattığı tehdidi vurgulayan Rus akademisyen Georgiy Ġliç Mirski de sürecin bu yönde devam etmesi halinde Irak ve Suriye nin varlıklarının çok kısa bir vadede sonlanabileceğini belirtmiģtir. IġĠD in bölgedeki kalıcılık endekslerine dair çarpıcı bir açıklama da Amerikan cephesinden gelmiģtir. ABD öncülüğünde teģekkül olunan ve 50 yi aģkın ülkenin katıldığı IġĠD karģıtı koalisyonun ardı ardına düzenlediği hava operasyonlarının ertesinde konuģan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby: IġĠD, birkaç hafta ya da birkaç ay içinde bitirilemeyecek kadar tehlikeli bir oluģum. IġĠD ile mücadele yıllar sürebilir Ama unutulmamalı ki bu mücadele sadece ABD nin savaģı değildir. Açıklamaları ile durumun vahamet boyutunu gözler önüne sermiģtir. ĠSRAĠL'ĠN GAZZE SALDIRILARI Ġsrail'in Gazze saldırılarını baģlatma nedeni Batı ġeria'da 12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi yerleģimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasının ardından Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr, 2 Temmuz'da Yahudi Beynelmilel 11

12 yerleģimciler tarafından kaçırılmıģ ve yakılarak öldürülmüģ, Ġsrail, bu olayların ardından 7 Temmuz'da "Koruyucu Hat" adı altında Gazze'ye operasyon baģlattı. Ġsrail'in Gazze saldırıları dünya genelinde tepki çekerken ABD yönetimi Ġsrail'in yanında yer aldı. Ancak ABD yönetimi bile Ġsrail'in rasgele bombalama eylemlerinden rahatsız oldu. ABD DıĢiĢleri Bakanı John Kerry'nin, Ġsrail'in Gazze saldırısını kameralar önünde güçlü biçimde desteklese de aslında operasyonun Ģeklinden rahatsız olduğu ortaya çıktı. Kerry, 20 Temmuz'da bazı Amerikan televizyon kanallarına röportajlar verdi. Röportajlar arasında Bakanlıktaki danıģmanlarından biriyle yaptığı telefon görüģmesi mikrofonların açık olması nedeniyle sızdı. Fox televizyonunda yayınlanan konuģmanın video kaydında, Kerry, Ġsrail'in Gazze'deki tünellere yönelik saldırısı için iğneleyici biçimde "Amma da nokta atıģı operasyonu, amma da nokta atıģı operasyonu" dediği duyuluyor. Fox kanalı muhabirinin bu sözlerini sorması üzerine ise Kerry, röportajda Ġsrail'i savunmaya devam etti. Ġsrail'in Hamas'ın attığı füzelere karģı kendisini korumasını tamamen desteklediklerini belirten Kerry, bunu asıl Hamas'ın, Ġsrail'in öldürülen üç Yahudi genci aramaya çalıģırken baģlattığını savundu. ABC ile röportajında da Kerry'ye "Filistinlilerin Ġsrail'in yaptığının bir katliam ve savaģ suçu olduğunu söylediğinin" sorulmasına rağmen Kerry, doğrudan yanıt vermekten kaçınarak savaģın çirkin bir Ģey olduğunu, ateģkes için çaba gösterdiklerini belirtti ve saldırılardan Hamas'ı sorumlu tuttu. Gazze Saldırılarının 15. Gününde Ölü ve Yaralı Sayısı; Saldırıların Gazze'ye Verdiği Zarar "Koruyucu Hat" adı altında 7 Temmuz'da Gazze ye havadan saldırı baģlatan Ġsrail ordusu, 17 Temmuz PerĢembe akģamı da karadan saldırıya geçmiģti. Saldırıların 15. gününde, Gazze ġeridi'nde 577 kiģi hayatını kaybetti, 3 bin 554 kiģi yaralandı. BirleĢmiĢ Milletler (BM) Gazze'de 100 binden fazla kiģinin yerinden edildiğini bildirdi. BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Gazze'deki insani durum hakkında bilgi veren BM Ġnsani ĠĢler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'de evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 100 bini aģtığını belirterek bunların çoğunluğunun BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı 69 okula sığındığını kaydetti. Okullara sığınamayan pek çok kiģinin bulunduğunu ifade eden Laerke, Beynelmilel 12

13 "Durum, Gazze'deki insanlar için çok yıkıcı. Gazze'de siviller için tam anlamıyla güvenli bir yer yok. Ġsrail'in hava saldırıları yüzünden Gazze'de yaklaģık 500 ev tamamen yıkıldı veya ciddi hasar gördü" diye konuģtu.unicef Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi Yöneticisi Juliette Touma, 22 Temmuzda yaptığı açıklamada "çatıģmaların baģladığı günden beri Gazze'de 121 çocuğun öldürüldüğünü" söyledi. BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi'nde Sözün Bittiği An BM Güvenlik Konseyi, olağan "Orta Doğu'daki GeliĢmeler ve Filistin Sorunu" konulu toplantısını 22 Temmuz da gerçekleģtirdi. Suriye ve Irak'taki geliģmelerin de değerlendirildiği toplantıda en önemli gündem maddesi Ġsrail'in Gazze'ye saldırıları oldu. BMGK toplantısına katılan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "VahĢice öldürülen bu çocuklar sayı değil insan" diyerek Ġsrail'in katliamlarını eleģtirdi..bm Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Ramallah'tan video-konferans yöntemiyle BMGK'ya yaptığı sunumda, Ġsrail'in Ģiddetli saldırıları devam ederken Hamas'ın "roket saldırlarına devam etmesini eleģtirdi ve buna son verilmesi çağrısında bulundu. Ġsrail'i eleģtirmekten çekinen ve saldırıların sorumlusu olarak Hamas'ı suçlayan Ban Ki Mun, Ġsrail'in saldırılarını meģrulaģtırıcı bir dil kullandı. "Hamas saldırılarına derhal son vermeli. Taraflar çatıģmaya son vermeli. BaĢbakan Netanyahu'ya hayatını kaybedenlerden ötürü baģsağlığı dilemek istiyorum. Ġsrail halkına da baģsağlığı diliyorum" Ģeklinde konuģtu. Chomsky: 'Uluslararası Toplum' boģ bir ifade Dünyaca ünlü ABD'li düģünür Noam Chomsky, Orta Doğu'da yaģanan son geliģmeler ile Ġsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu. Tüm dünyanın bugün uluslararası toplumdan çok Ģey beklediğini ifade eden Chomsky, uluslararası toplumun var olmadığını, sıradan insanlar için bir "aldatma ve yanılsama" olduğunu ifade etti. "Uluslararası toplum" ifadesinin anlamı olmayan boģ bir söylem olduğunu belirten Beynelmilel 13

14 Chomsky, "Bugün dünya devletleri, her Ģeyi sadece kendi ulusal çıkarıları için yapıyorlar. ABD de kendi stratejik çıkarlarından dolayı Ġsrail'i destekliyor. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) de Gazze'de bugün neler olup bittiğini pek umursamıyor. Arap dünyası derin bir Ģekilde bölünmüģ ve bir Ģey yapmak için güçsüzdür" diye konuģtu. Chomsky, Ġsrail'e karģı güçlü tavır alan ve Filistinlilere yapılan haksızlığı kabul etmek istemediğini açıkça söyleyen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Ġsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en büyük sorumluluğu ABD'nin taģıdığını vurgulayan Chomsky, ABD'nin Filistinlilere yapılan katliamlara ve öldürmelere doğrudan karıģtığını savundu. Chomsky, ABD'lilerin Ġsrail'e verdikleri destekle bugün dünyadaki Müslümanlar arasında derin bir "Antiamerikanizm"e kendilerinin sebep olduklarını dile getirdi. Chomsky, "BirleĢmiĢ Milletler (BM) de Gazze'deki krizin çözülmesi için hiç bir Ģey yapmıyor. AB'nin, ABD siyasetine karģılık vermesi için cesaret ve birliğe ihtiyacı var. Zaten, yayımladıkları bazı açıklamalar dıģında, Gazze'de bugün neyin olup bittiğini pek umursamıyorlar.fransa, Ġsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karģı protestoları yasaklamakla da bunu gösterdi." dedi. Hamas Siyasi Büro ġefi Halid MeĢal, 28 Temmuzda, ABD'de yayın yapan CBS televizyonuna verdiği bir röpörtajda Ġsrail'in Batı ġeria ve Gazze'yi iģgaline son vermesi gerektiğini yineleyerek dünyanın, Ġsrail-Filistin sorununa objektif bir bakıģ açısıyla yaklaģmadığına inandığını söyledi ve "Ne yazık ki, dünya Ġsraillileri suçlamıyor" ifadesini kullanarak Chomsky'nin söylediklerine paralel bir açıklama yaptı. BM Güvenlik Konseyi 28 Temmuzda, Gazze'de yaģanan çatıģmalara ''acilen ve önkoģulsuz olarak insani ateģkes'' çağrısı yapan bir açıklama yayınladı. BMGK, tarafların 'Mısır'ın inisiyatifiyle oluģturulan kalıcı ve saygın bir ateģkesin sağlanması için iģbirliğine davet etti. AP'nin haberine göre baģkanlık açıklamasında, insani ateģkesin, Gazze'de acil ihtiyaç duyulan malzemelerin ulaģtırılmasında önemli olduğu ifade edilerek, Ġsrail ve Hamas'a ''Ramazan Bayramı süresince tam olarak uygulanacak bir ateģkesi'' sağlama çağrısı yapıldı. Beynelmilel 14

15 Saldırıların 23. Gününde Bilanço Saldırıların 23. gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 1240'a yükseldi. Ölenlerin 252'si çocuk, 94'ü kadın ve 50'si yaģlı. Merkezi Cenevre'de bulunan Avrupa-Akdeniz Ġnsan Hakları Gözlemevi, Ġsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 82'sinin sivil olduğunu bildirdi. Ġsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları artırdığı ve sivilleri koruyacak bir önlem almadığı belirtildi. Ġsrail'in uyarmadan sivillerin evlerini hedef almasının "savaģ suçu" olduğu kaydedilen açıklamada, "Ġsrail saldırılarda 56 aileyi katletti. Söz konusu ailelerin fertlerinin çoğu hayatını kaybetti. Aileleri hedef alan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 250'ye ulaģtı. SavaĢ ve ambargo nedeniyle 8 senedir sıkıntı çeken Gazze ekonomisinde, büyük zarara yol açtı. 880 milyon dolar ekonomik zarar var" ifadesi kullanıldı. Ġsrail'in Gazze'ye 30 Temmuzdaki saldırısında 214 bin 500 kiģinin evsiz kaldı. Bu insanların yarısı BM'ye bağlı okullara sığındı. Ancak Ġsrail, BM'ye ait olan bu okulları da bombalamaya devam etti. Ġsrail ordusunun, Filistinli sığınmacıların bulunduğu Gazze'deki BirleĢmiĢ Milletler Filistinli Mültecilere Yardım KuruluĢu'na (UNRWA) bağlı bir okula düzenlediği saldırıda, 20 kiģi hayatını kaybetti, onlarca kiģi yaralandı. Ġsrail saldırılarına Ramazan Bayramı boyunca da devam etti. Ġsrail ordusunun Ramazan Bayramı boyunca sürdürdüğü saldırılarda, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluģturduğu 318 Gazzeli öldü, 980 kiģi yaralandı. BirleĢmiĢ Milletler (BM) Ġnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay 31 Temmuzda yaptığı açıklamada, Ġsrail'in, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını bilinçli olarak hiçe saydığını belirtti. SavaĢ ve çatıģmalar hukukuna göre hastanelerin özel olarak korunduğunu hatırlatan Pillay, "Kullanılmakta olan hastanelere yapılan saldırılar savaģ suçu oluģturur" dedi. Ġsrail'in iģgalci güç olarak Gazze ve iģgal altındaki diğer Filistin topraklarında bazı uluslararası sorumlulukları bulunduğuna ve bunları da yerine getirmediğine iģaret eden Pillay, Gazze'de insani yardım için kullanılan malzemelere ve yerlere yapılan saldırıların da savaģ suçu oluģturabileceğini ifade etti. Ġsrail'in yapılan saldırıya orantılı karģılık vermediğini ve hedef ayrımı gözetmediğini vurgulayan Pillay, "BM binalarının dokunulmazlıklarına saygı gösterilmeli" ifadelerini kullandı. Beynelmilel 15

16 Kısa süren Kısa AteĢkes BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve ABD DıĢiĢleri Bakanı John Kerry, 1 Agustos'ta yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Ġsrail ile Hamas arasında 3 günlük insani ateģkes sağlanması konusunda anlaģmaya varıldığını duyurdu. Hamas da Ġsrail ile 1 Agustos sabahı 08.00'de baģlayan 72 saatlik "insani ateģkes" konusunda anlaģmaya varıldığını bildirmiģti. Ancak Ġsrail'in bu ateģkesi sadece 2 saat sürebildi. Ġsrail ordusunun, Gazze'de insani yardım amaçlı 72 saatlik ateģkes ilanından yaklaģık 2 saat sonra, Refah kentinin doğusuna topçu saldırısı düzenlemesi ateģkesi sona erdirdi. BM Genel Sekreteri Ban, Gazze'deki ateģkesin sona ermesinden Hamas'ı sorumlu tuttu. Ġsrail'den Kısa Süreli Bir AteĢkes Daha Ebu Merzuk, sosyal paylaģım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah saat itibarıyla ateģkes olacak ve zalim Ġsrail ordusu Gazze'den çekilecek" dedi. Hamas Siyasi Büro üyelerinden Ġzzet er-rıģk da Twitter hesabında, "Hamas ateģkesi kabul etti" diye yazdı. YaklaĢık bir ay süren saldırılardan sonra, 5 Ağustos salı günü 08.00'de, Ġsrail ordusu kara birliklerini Gazze'den çekildi, 72 saatlik ateģkes 8 Ağustos Cuma günü saat 08.00'de sona erdi. 10 Ağustosta Ġsrail BaĢbakanı Binyamin Netanyahu, "Koruyucu Hat operasyonu devam ediyor. Ġsrail çatıģma altında müzakere etmeyecek" diyerek saldırıların devam edeceği sinyalini verdi. 21 Ağustosta Netanyahu, savunma bakanı MoĢe Yalon ile düzenlediği basın toplantısında, "Koruyucu Hat" operasyonunun sona ermediğini, bunun Hamas'ın kuruluģundan bu yana aldığı "en sert darbe" olduğunu savundu. Netanyahu, Hamas eğer Ġrail'e saldırırsa yedi kat misliyle cevap vereceklerini ifade etti. Savunma Bakanı MoĢe Yalon da Gazze'ye yeni bir kara harekatı dahil bütün ihtimallerin masada açık beklediğini ifade etti. Bir ayı aģkın süren saldırılardan sonra Mısır'da yürütülen müzakerelerin ardından kalıcı ateģkes sağlanamadı. Gazze den roket atıldığı iddiasıyla Ġsrail ordusu, 20 Ağustos'ta Gazze ye yeniden saldırmaya baģladı. Hamas ise Ġsrail'in roket saldırıları iddialarını yalanladı. Ġsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 21 Ağustos itibariyle 2 bin 54 kiģi hayatını kaybetti, 10 binden fazla Filistinli yaralandı. Ġsrail BaĢbakanı Binyamin Netanyahu 24 Ağustosta bir baģka açıklmasında, Hamas ı IġĠD e benzeterek Hamas iģlediği suçlardan dolayı ağır bedel ödüyor ve ödeyecek dedi. Netanyahu, Gazze de saldırılara devam edeceklerini söyledi. Beynelmilel 16

17 Gazze'de kalıcı ateģkes sağlandı. Mısır'ın baģkenti Kahire'de bu ülkenin arabuluculuğunda yapılan görüģmeler 26 Ağustosta sonuç verdi. Gazze'de 7 Temmuz'da baģlayan ve sürekli devam eden Ġsrail saldırılarından sonra Mısır'da yürütülen görüģmelerde uzun süreli ateģkeste mutabık kalındı. Hamas'ın sözcüsü, Gazze'de uzun süreli ateģkes için Ġsrail'le anlaģmaya varıldığını duyurdu. Filistin Devlet BaĢkanı Mahmud Abbas da, Filistinli gruplar ile Ġsrail arasında kalıcı ateģkesin sağlandığını açıkladı. Bu açıklamalardan sonra gözlerin çevrildiği Ġsrail de ateģkes haberlerini doğruladı. Ġsrail, Mısır'ın önerdiği kalıcı ateģkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Ġsrail DıĢiĢleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Palmor, "Mısır'ın önerdiği kalıcı ateģkesi kabul ettik." dedi. GörüĢmelere arabulucuk yapan Mısır, Ġsrail'in Gazze'ye ambargolarını hafifleteceğini söyledi. Buna göre Gazze'ye insani yardımlar ve yeniden yapılandırma için inģaat malzemesi girmesine izin verileceği belirtildi. Ġsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye, 7 Temmuz'da havadan ve denizden, 17 Temmuz'da ise karadan saldırıya geçmiģti. Daha sonra orduyu karadan geri çekerek hava saldırılarını sürdüren Ġsrail, 26 Ağustos'ta, Mısır'ın arabuluculuğundaki görüģmelerde Filistinli gruplarla varılan ateģkesle saldırılarına son verdi. Ġsrail'in 51 gün süren saldırılarında 2 bin 156 insan hayatını kaybetti. Binlerce ev, okul ve hastane kullanılamaz hale geldi. Gazze'nin iletiģim, elektrik ve yerel yönetim altyapısı tamamen çöktü. MISIR GerginleĢen Türkiye-Mısır ĠliĢkileri ve Bunun Yansımaları Mısır tarihinde serbest seçimlerle ikitidara gelen ilk CumhurbaĢkanı Muhammed El Mursi devlet baģkanı seçildikten sonra Genelkurmay ve Savunma Bakanı olarak atadığı Abdülettah El Sisi'nin önderliğindeki bir darbe ile 3 Temmuz 2013 tarihinde iktidardan indirildi. Darbeden sonra Sisi'nin CumhurbaĢkanı olacağına kesin gözle bakılıyordu. Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin yıldönümünde yapılan gösterilerde Sisi yandaģları Sisi'nin CumhurbaĢkanı olması lehinde gösteriler yaptı. Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi, ġubat 2014'te kalabalığın bu yöndeki isteklerini dikkate alarak Sisi'nin devlet baģkanlığı Beynelmilel 17

18 seçimlerine aday olmasına yeģil ıģık yaktı. Ve Sisi, 26 Mart 2014 tarihinde CumhurbaĢkanı adayı olabilmek için Mısır Ordu'sundan istifa etti. Mayıs ayında yapılan seçimlerde Sisi, oyların yüzde 96,6'sını aldı. Ancak, halkı oy kullanmaya özendirme çabaları ve seçimin 3 güne uzatılmasına rağmen seçimlerde katılım oranı yüzde 45'in altında kaldı. Müslüman KardeĢler taraftarları ve Mübarek'in devrilmesi için Tahrir'de toplanan liberaller gibi pek çok grup bu seçimleri boykot etti. Sisi 8 Haziran 2014 tarihinde, Mursi'nin yemin töreninin yapıldığı mekanda yemin ederek Mısır'ın yeni CumhurbaĢkanı oldu. Sisi, Mısır Ordu kökenli 5. CumhurbaĢkanı oldu. Sisi'nin CumhurbaĢkanı olması ile Türkiye ile Mısır arasındaki iliģkiler tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaģıyor. Türkiye, darbe ile ikitidardan indirilen Mursi'yi ve Müslüman kardeģler üyelerine yönelik kötü muameleleri Ģiddetle eleģtiriyor. Bu durum iki ülke arasındaki iliģkilerde bir gerginlik kaynağı olmaktadır. CumhurbaĢkanı Erdoğan, BirleĢmiĢ Milletler 69. Genel Kurul'unda yaptığı konuģmada : " Mısır'da halkın oylarıyla seçilmiģ CumhurbaĢkanı darbeyle indirilirken, verdikleri oyun hesabını sormak isteyen binlerce masum katledilirken BM de, demokratik ülkeler de bunu sadece izliyor ve bu darbeyi yapan kiģi meģrulaģtırılıyor." diyerek Sisi'nin yönetimini eleģtirdi. Mısır DıĢiĢleri Bakanı ise Erdoğan'ın konuģmasını Mısır halkının iradesine bir saygısızlık olarak niteleyerek bu konuģmadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Mısır ve Türkiye iliģkilerindeki gerilim farklı kanallardan devam etmektedir. Mısır yönetimi, ülkedeki Türk dizilerinin izlenmesini yasakladı. Ayrıca Mısır yönetimi Türkiye açısından oldukça tepki çekecek baģka bir giriģimde daha bulundu. Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı'nın New York'ta düzenlenen DıĢiĢleri Bakanları Yıllık Toplantısı'nda Mısır ve BirleĢik Arap Emirlikleri yönetimleri, Kıbrıs'lı Türklerin "Kıbrıs Türk Devleti" olarak temsil edilmesine karģı çıkan bir öneride bulundu. Öneriye Ģiddetle karģı çıkan Türkiye ve KKTC temsilcileri, Mısır'ın bu talebinin Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Sisi'ye yönelik eleģtirilerine bir tepki olarak bu öneride bulunduğunu dile getirdi. Öneri diğer üye devletlerin karģı çıkmasıyla reddedildi. LÜBNAN Suriyeli Mülteciler Krizi Beynelmilel 18

19 Lübnan, Ģu ana kadar Suriye'deki iç savaģın çıkmasından beri ekonomik ve güvenlik kaynaklı bir kriz yaģamaktan kaçınabildi. Ama hala önemli riskler var. Suriye'deki savaģ ülkeyi siyasi olarak böldü. Bu nedenle Lübnanlı mezhep grupları aydır bir devlet baģkanı seçma konusunda anlaģamadılar. Lübnan'da kayıtlı 1.1 milyon Suriyeli mülteci var. Günlük ortalama mültecinin Lübnan sınırını geçtiği tahmin ediliyor. Bu mülteci akını zaten zor durumda olan Lübnan ekonomisine daha fazla yük bindiriyor. Daha kötüsü, Lübnan yönetiminin mültecilere yönelik bir strateji geliģtirememesidir. IġĠD Lübnan sınırına gitttikçe yaklaģıyor. Lünbnan'daki Sünni grupların ülke yönetimine yabancılaģıp IġĠD militanlarına katılması önemli bir risk unsuru olarak görülmektedir. SUUDĠ ARABĠSTAN Petrol Fiyatları Üzerinden Baskı OluĢturmak Suudi Arabistan merkezli Petrol Politikaları ve Stratejik Olasılıklar Merkezi BaĢkanı Rashid Abanmy, Riyad yönetiminin petrolü siyasi gerekçelerle piyasa fiyatından daha ucuza satmayı planladığını iddia ediyor. Riyad yönetimi, Ġran'ın nükleer programını sınırlandırmak ve Rusya'nın Suriye konusundaki tutumunu değiģtirmek için Kuzey Amerika ve Asya'ya petrolün varili 50 ile 60 dolar arasında satmayı satacak. Son 3 ayda petrolün varil fiyatı 115 dolardan 92 dolara düģtü. Ġran ve Rusya gelirlerinin büyük bir kısmını petrol ihracından elde ettiği için petrol fiyatlarının aģırı düģmesi önemli bir gelir kaybı anlamına gelmektedir. GÜNEYDOĞU ASYA HABER ANALĠZ Pakistan Talibanı IġĠD e ve Küresel Cihada Destek Verdiğini Açıkladı Radikal Ġslamcı yelpazede rakip oldukları varsayılan, Suriye ve Irak ta etkili olan IġĠD, Tehrik-i-Taliban Pakistan yönetiminden destek sözü aldı. Pakistan Talibanı sözcüsü ġahidullah ġahid, IġĠD'e karģı ellerinden gelen tüm desteği sunmaya devam edeceklerini belirterek IġĠD'e karģı savaģan Koalisyon'u sert bir dille eleģtirdi. Pakistan Talibanı lideri "DüĢmana karģı zaferlerinizden gurur duyuyoruz. Ġyi zamanda da kötü zamanda da yanınızdayız. DüĢmanlarınızın size karģı birleģtiği bu zorlu günlerde sabrınızı koruyun. Eski Beynelmilel 19

20 rekabetleri unutun, birleģin çağrısı yaptı. Pakistan Talibanı sözcüsü ġahid ise "Onları bütünüyle destekliyoruz, çünkü bu örgütün Ġslam'a hizmet ettiğini düģünüyoruz" diye belirtti. Kurban Bayramı'nda IġĠD'e destek için kendi mücahitlerini IġĠD'in yanına göndermeye devam edeceklerini bildiren ġahid, bu süreçte IġĠD'e ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi. Pakistan Talibanı nın Ģimdiye kadar bölgeye çeģitli zamanlarda toplamda civarında savaģçı gönderdiği tahmin edilmektedir. Pakistan nın Taliban destekçileri 1997'den bu yana Ġslamabad hükümetine karģı silahlı mücadele yürütmektedirler. Pakistan'ın PeĢaver kentinde ise IġĠD yanlılarının arttığı ve sokaklarda bildiriler dağıttığı da ifade edilmektedir. Kaynak:http://in.reuters.com/article/2014/10/04/pakistan-taliban-islamic-jihad-idINKCN0HT0HI Hindistan Pakistan: KeĢmir Sorunu KeĢmir'in Hint yönetimindeki kesiminde, hükümetin sel krizinde çok yavaģ hareket ettiği suçlamaları arasında öfke artmaktadır. Muson yağmurlarından kaynaklanan sel felaketinde Hindistan ve Pakistan'da 450'den fazla kiģi öldü. Buna ek olarak, 2003 yılında ateģkes ilan eden Hindistan ve Pakistan, KeĢmir sınırında çatıģmaya tekrar baģladı. Ġki tarafta çatıģmaları tetiklediğini iddia ederek birbirini suçlamaya devam ederlerken, Hindistan Pakistan nın 67 yıldır süren sorunu canlı tutmak için ısrar ettiğini iddia etmektedir. Bu çerçevede Hindistan Pakistan nın KeĢmir sorununu uluslararasılaģtırmak istediğini belirtmektedir. Hindistan la Pakistan arasında KeĢmir meselesi üzerinde yaģanan sorunlar Pakistan daki radikalleģmeyi besleyen ana damarlardan birisidir. KeĢmir, Pakistan açısından milli bir mesele olarak kabul edilmektedir. Öte yandan KeĢmir sorunu, Hindistan dan Pakistan a yönelik iģgal ya da savaģ tehdidini Pakistanlıların zihninde hep canlı tutmaktadır. Pakistan ve Hindistan a, KeĢmir meselesini çözmeleri konusunda bugüne kadar güçlü bir uluslar arası baskı gelmiģ değildir. Bu açıdan bölgedeki güvenliğin sağlanması iki ülkenin de barıģ yanlısı tutum sergilemesiyle gerçekleģebilecektir. Kaynak:http://www.bbc.com/news/world-asia Beynelmilel 20

21 Hindistan ve Pakistan Nobel BarıĢ Ödülü Aldı Kız çocuklarının eğitim hakkını savunan ve 2012 yılında Taliban tarafından yaralanan 17 yaģındaki Malala Yousafzai Nobel BarıĢ Ödülü nü alan en genç kiģi olarak ödülü ilk kez Pakistan a getirdi. Ödülün diğer sahibi olan 60 yaģındaki çocuk hakları savunucusu Kailash Satyarthi de ülkesi Hindistan a büyük sevinç yaģattı. Satyarthi, doksanlı yıllardan bu yana küçük çocukların köle olarak kullanılmasına karģı çıkarak hayatını bununla mücadeleye adadı. Kurduğu örgütle birlikte çalıģarak ülkesinde yaklaģık 80 binden fazla çocuğu özgürlüğüne kavuģturarak, onların tedavi görmesini ve eğitim almasını sağladı. Ödülün Pakistan ve Hindistan nın KeĢmir üstündeki sorunlarının arttığı dönemde verilmesi ise dikkatleri çekmiģtir. Kaynak:http://in.reuters.com/article/2014/10/10/nobel-prize-peace-idINKCN0HZ0NX AVRASYA HABER ANALĠZĠ KAZAKĠSTAN DA NÜKLEER SANTRAL ÇALIġMALARI Kazakistan Enerji Bakanlığı Nükleer ve Enerji Kontrol Komutanlığı ndan yapılan açıklamada ülkede kurulması planlanan nükleer santralin Doğu Kazakistan Eyaleti nde yada ülkenin güney doğusunda bulunan Çin sınırına yakın BalkaĢ Ģehrinde inģa edileceği bildirildi. 11. Bölgelerarası ĠĢbirliği Forumu çerçevesinde Eylül ayı sonunda bir araya gelen Kazakistan devlet baģkanı Nursultan Nazarbayev ve Rusya Devlet BaĢkanı Vladimir Putin, Kazakistan da nükleer santral inģası konusunda bir anlaģma imzalamıģ idi. Öte yandan söz konusu anlaģmanın 1973 yılında üretime baģlayarak 199 da kapatılan Atırav daki nükleer tesisi kapsayıp kapsamayacağı konusunda henüz bir açıklama mevcut değil. Ancak daha önce Kazakistan makamlarınca, Atırav daki santralin 2018 de çevreye dost tesis olarak yeniden çalıģtırılmaya baģlanacağı ifade edilmiģti. ERMENĠSTAN AVRASYA EKONOMĠK BĠRLĠĞĠNE ÜYE OLDU Belarus un baģkenti Minsk te 10 Ekim de düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrasya Ekonomik Birliği nin zirvesinde Ermenistan CumhurbaĢkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan ın Avrasya Ekonomik Birliği ne üye olmasına iliģkin anlaģmayı imzaladı. Rusya, Belarus ve Kazakistan ın 29 Mayıs 2014 te imzaladığı anlaģmayla kurulan Avrasya Ekonomik Birliği nin toplam ekonomik büyüklüğü 2,2 trilyon dolar için ise hedef 900 Beynelmilel 21

22 milyar dolarlık ek potansiyel oluģturmak. Ermenistan ın Avrasya Ekonomik Birliği ne dahil olması çerçevesinde ülke içinde en fala tartıģılan husus, Ermeni iģgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi ile Ermenistan arasına gümrük engellerinin girip girmeyeceği idi. Ancak Avrasya Birliği nde bu konudaki hükümler ve genel anlayıģ, Ermenistan ın lehine. Nitekim Ermenistan Parlamentosu DıĢ ĠliĢkiler Komitesi BaĢkanı Artak Zakaryan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, anlaģma metninde, sadece uluslararası alanda tanınan devletler arasında gümrük duvarlarının olacağı hükmünün yer aldığını belirterek, Dağlık Karabağ daki yönetimin uluslararası alanda tanınmadığını, böylelikle de Ermenistan la bu bölge arasında gümrük sınırlarının olmayacağını kaydetti. Öte yandan Birliğe üye plması beklenen Kırgızistan hükümeti de Avrasya Ekonomik Birliği nin altyapısını oluģturan Gümrük Birliği ve Ortak Ekonomik Bölgeye dahil olmak için gerekli yasa paketlerini Eylül baģında onayladı ve parlementoya gönderdi. Kırgızistan ın önce Gümrük Birliği ne sonra da Avrasya Ekonomik Birliği ne yıl sonuna kadar dahil olması planlanıyor. Avrasya Ekonomik Birliği nin kuruluģuna iliģkin AnlaĢma, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu çerçevede, birliğin merkezi Kazakistan ın baģkenti Astana olacak. HAZAR ÜLKELERĠ DEVLET BAġKANLARI 4. ZĠRVESĠ TOPLANDI Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan ülkelerin devlet baģkanları, Hazar kıyısındaki Rus kenti Astrahan'da düzenlenen Hazar Ülkeleri Devlet BaĢkanları 4. Zirvesi'nde bir araya geldi. Hazar Denizi'nin hukuki statüsü konusunun görüģüldüğü zirveye Rusya Devlet BaĢkanı Vladimir Putin, Azerbaycan CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev, Ġran CumhurbaĢkanı Hasan Ruhani, Kazakistan Devlet BaĢkanı Nursultan Nazarbayev ve Türkmenistan Devlet BaĢkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un katıldı. Toplantının sonunda, hidrometeoroloji alanında iģbirliği, olağanüstü hallerde karģılıklı haberleģme ve yardımlaģma ile Hazar'ın biyolojik kaynaklarının korunması ve rasyonel kullanılmasını öngören anlaģmalar imzalandı. Taraflar Hazar'da askeri gücün dengeli olması ve burada 5 ülkenin dıģında bir ülkenin askeri gücünün bulundurulmamasının gerekliliği konusunda anlaģmaya varırken, Hazar bölgesinin güvenliği için iģbirliğini devam ettirmek konusunda uzlaģı sağlandı. UlaĢım sorununun da gündeme geldiği zirvede Avrupa'yı Orta Asya, Rusya ve Ġran'la birleģtirecek "Kuzey-Güney" hava koridoru ile Hazar çevresinde demiryolu ağının geniģletilmesi ve Hazar'daki limanları birleģtirecek sistemin kurulması da görüģüldü. Beynelmilel 22

23 Ġlki 2002'de AĢkabat'ta, ikincisi 5 yıl sonra Tahran'da, üçüncüsü ise 2010'da Bakü'de gerçekleģtirilen zirvenin bir sonraki toplantısı Kazakistan'da yapılacak. UKRAYNA DA ATEġKES ĠHLALLERĠ SÜRÜYOR Ukrayna da hükümetle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında Nisan ayından bu yana devam eden çatıģmalarda 3500 den fazla kiģi öldü. 5 Eylül de Belarus'un baģkenti Minsk'te bir araya gelen "Ukrayna-Rusya-AGĠT" Üçlü Temas Grubu toplantısı sonrasında taraflar ateģkes ilan ettive ülkenin doğusunda 30 km lik bir tampon bölge kurulmasını kararlaģtırdı. Ancak ülkede ateģkes sık sık ihlal ediliyor. ABD BaĢkanı Barack Obama nın Rusya nın Ukrayna ile ülkenin doğusundaki ayrılıkçı isyancılar arasındaki bir ateģkesi desteklediği takdirde Rusya ya uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini söylemiģti. Ukrayna BaĢbakanı Arseniy Yatsenyuk BM Genel Kurulu'na yönelik konuģmasında Rus birliklerinin hâlâ doğu Ukrayna'da faaliyette olduğunu söyledi ve Batı'yı ülkesinin tüm topraklarının kontrolünü yeniden kazanıncaya kadar Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmamaya çağırdı. NATO dan yapılan açıklamada ise, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerde bulunan Rus askerlerinin büyük oranda geri çekildiğinin gözlemlendiğini, ancak ülkede hala Rus askeri bulunduğunu dile getirildi. Bazı kontrol noktalarının halen Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde olmasının, Ukrayna'daki Rus askeri sayısının tam olarak saptanmasını zorlaģtırdığının belirtildiği açıklamada binlerce Rus askerinin hala Rusya'nın Ukrayna sınırı çevresinde beklemekte olduğu ve Rus özel birliklerinin Ukrayna içinde faaliyetlerine devam ettikleri bilgisi yer aldı. Rusya ise ayrılıkçı Donetsk and Luhansk bölgelerine asker gönderdiği ve ayrılıkçıları silahlandırdığı iddialarını reddediyor. Ukrayna parlamentosu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde bazı topraklara, üç yıl süreli "kendi kendini yönetme" hakkı tanırken, ülkedeki ayrılıkçıların liderleri 2 Kasım'da seçim yapacaklarını açıklayarak Kiev'e meydan okudu. ASYA-PASĠFĠK HABER ANALĠZ ÇĠN ĠN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER GÜNDEMĠ Beynelmilel 23

24 Çin in, akademik anlamda, uluslararası iliģkiler gündemini ortaya koyabilmek için, adeta okyanustan bir kadeh su alıp incelemek gibi olacak olan bir yöntemle, bir Uluslararası ĠliĢkiler dergisinin 2014 Bahar sayısındaki makalelerin gündemini değerlendireceğiz. Söz konusu dergi (The Chinese Journal of International Politics, Volume 7, Number 1, Spring 2014) Tsinghua Üniversitesi, Modern Uluslararası ĠliĢkiler Enstitüsü tarafından edit edilmiģtir. Derginin 2014 bahar sayısında dört tane makale yayınlanmıģtır ve yazarları ve makalelerin baģlıkları Ģu Ģekildedir: Wang Jiangli ve Barry Buzan, The English and Chinese Schools of International Relations: Comparisons and Lessons, (Uluslararası ĠliĢkilerin Ġngiliz ve Çin Okullar: KarĢılaĢtırmalar ve Dersler) Björn Jerdén, The Assertive China Narrative: Why It Is Wrong and How So Many Still Bought into It, (Çin in Ġddialı Hikâyesi: Neden YanlıĢtır ve Nasıl Hala Çok MüĢteri Çekmektedir) Mordechai Chaziza ve Ogen S. Goldman, Revisiting China s Non-Interference Policy towards Intrastate Wars, (Çin in Ġç SavaĢlara KarıĢmama Politikasını Revize Etme) Georg Strüver, Bereft of Friends? China s Rise and Search for Political Partners in South America, ( Dostlarından Yoksun Çin in YükseliĢi ve Güney Amerika da Politik Partner ArayıĢı) Jiangli ve Buzan, Ġngiliz Okulu ve Çin Okulu nu altı boyutta karģılaģtırmaktadır. Bunlar: kökeni, kurucuları ve organizasyonu; isimlendirilmesi; konteksti; amacı; teori kaynakları ve tarihsel projelerini kapsamaktadır. Çin okulu köken olarak politik bir transformasyon döneminde 1980 lerin sonu ve 1990 ların baģında Çinli akademisyenlerce ortaya atılmıģtır ve oldukça yeni ve sıcak bir tartıģmadır. Ġsimlendirme konusunda Çin Okulu ismi, Ġngiliz Okulu veya Kopenhag Okulu gibi baģkaları tarafından değil 1990 ların baģında Çinlilerin kendi kendilerine verdikleri isim olarak karģımıza çıkar. Amacı ise, liberalizm ve realizm gibi batı kaynaklı teoriler Çin in barıģçıl yükseliģin anlamlandırmak için elveriģli değildir ve bu yüzden bunu anlamlı kılacak ve Çin karakteristiğini yansıtan bir okula olan ihtiyaca cevap vermektir. Jiangli ve Buzan nın makalesinde, kısaca ifade edilecek olursa, Çin Uluslararası ĠliĢkiler çalıģanlarının hedefleri ve gündemleri teorik olarak Ġngiliz okuluyla karģılaģtırılarak ele alınmıģtır. Beynelmilel 24

25 Jerdén, Çin dıģ politikasının, özellikle de 2009 sonrası, değiģimi ve söylem olarak daha iddialı olmaya baģlaması ile ilgili birçok örnek olay iģlemiģtir. Bunların içinde, Çin in Tayvan ordusu konusunda ABD li Ģirketlere yaptırım tehdidinde bulunması; Çin merkez Bankası yöneticisinin doların dünyanın ana rezerv parası olarak güvenli olmadığına dair yazısı ve deniz alanları ile ilgili bölgesindeki uygulamaları gibi konular yer alır. Jerdén, Bütün bu iddialı söylemlere rağmen Çin dıģ politikasında önemli bir değiģiklik olmadığını ileri sürmektedir. Jerdén, Çin in olduğundan fazla iddialı görülmesinin nedenlerini örnek olayları analiz ettikten sonra sıralamaktadır. Chaziza ve Goldman, Çin nin BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri içinde baģka devletlerdeki savaģlara müdahale etme konusundaki en isteksiz devlet olduğu tespitini yapar. Çin diğer büyük güçlerin insani gerekçelerle sıkı iliģki geliģtirmekten kaçındığı Myanmar, Sudan, Zimbabwe (bu gün için Suriye) gibi ülkelerle yakın iliģkiler kurmaktadır. Çin bu sayede geliģmekte olan ülkelerde pozitif bir imaj oluģturarak bu tip ülkelerce de küresel güç olmasına makul bakılmasını sağlamaktadır lere kadar BM Çin nezdinde Batı nın aygıtı olarak görülürken bu tarihlerden sonra, özellikle de 2000 li yıllardan sonra, BM barıģ koruyucu çabalarına kaynak sağlamaktadır. Bu makalede Çin in baģka devletlerdeki savaģlara müdahale etme veya etmeme konusundaki değiģimler analitik olarak ortaya konmaktadır. Strüver, Çin in hızlı ekonomik büyümesine bağlı olarak yükseliģinde bir küresel güç olmak için kendisine Güney Amerika ülkeleri ile özellikle de ikili iliģkiler geliģtirme çabasında olduğunu ileri sürmektedir. Çin in temel dıģ politik hedefi, dünya güç dağılımında belirleyici bir güç olmak olarak değerlendirilebilir. Çin bunu sağlamak için, Küresel Güney verimli bir oyun alanı olduğu için, güney ülkeleri ile iliģkilerini geliģtirme peģindedir. Güney Amerika ile stratejik ortaklık kurup BM gibi diplomatik çatılarda ortak hareket etme hedefi de meyvelerini vermeye baģlamıģtır. Son dönemlerde, ekonomik olarak Güney Amerika nın en büyük ticaret (örneğin 2011 de) ortağı Çin olmuģtur. Bu dört makalenin yazarları, belki Çinli olmayabilirler, ancak Çin in temel uluslararası iliģkiler gündemi ile ilgili bir pencere açtıkları söylenebilir. Kısaca değerlendirilen derginin bu sayısı, Çin in nasıl algılandığını; Çinin kendisine partner arayıģı ve kendi düzenini kurma çabasını; Çinli akademisyenlerin Uluslararası ĠliĢkiler disiplinine bakıģ açısını ve Çinin yükselen gururunun bir analizini sunmaktadır. AFRĠKA HABER ANALĠZ NĠJERYA-ÇAD-KAMERUN Beynelmilel 25

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI İçindekiler TÜRKİYE GÜNDEMİ... 3 Erdoğan: Biz bu iģin dıģında kalamayız... 3 DıĢiĢleri'nden Türk iģçilerle ilgili açıklama... 4 Tezkerede Ġncirlik ve yabancı asker baģlıkları yok... 4 Darbecilerle aynı

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI ORTADOĞU GÜNDEMĠ... 2 Halep'te otele saldırı: 50 ölü... 2 Filistin barıģ müzakerelerine hazır... 2 Ġsrail'den Nisan ayında 135 gözaltı... 3 Mısır'da seçim kampanyaları Ġhvan karģıtlığı üzerine kurulu...

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ

AK PARTĠ GENEL MERKEZ İçindekiler TÜRKİYE GÜNDEMİ... 2 Erdoğan: Biz bu iģin dıģında kalamayız... 2 DıĢiĢleri'nden Türk iģçilerle ilgili açıklama... 2 Tezkerede Ġncirlik ve yabancı asker baģlıkları yok... 3 Darbecilerle aynı

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 3. Ġç barıģı erteleyip dıģ maceralara mı girelim? Mehmet Barlas Sabah Gazetesi...

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 3. Ġç barıģı erteleyip dıģ maceralara mı girelim? Mehmet Barlas Sabah Gazetesi... İçindekiler TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 3 Türkiye'nin Musul Konsolosluğu'na baskın... 3 Çankaya KöĢkü'nde Musul zirvesi yapıldı... 3 NATO: Türk halkıyla birlikteyiz... 4 Ban Ki Moon: YaĢadığım Ģoku anlatamam...

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI Ġçindekiler TÜRKİYE GÜNDEMİ... 3 Yaralı Filistinliler uçakla Türkiye'ye getiriliyor... 3 Askere saldırı: 1 Ģehit... 3 FLAġ Ġmralı açıklaması... 3 YÖK baģkanı hakkında soruģturma açıldı... 3 Yaralı Filistinliler

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ

AK PARTĠ GENEL MERKEZ İçindekiler TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 2 Paralel çete Alevi önderlerini de dinlemiģ... 2 Ekmel Bey Esed'in ağzıyla konuģtu... 2 Paralel yapı polislerinin Ģark oyunu... 3 Ünlü anket Ģirketinden ĢaĢırtan tahmin...

Detaylı

11 EYLÜL 2001 SONRASI TÜRKĠYE-KÖRFEZ ĠġBĠRLĠĞĠ KONSEYĠ (KĠK) ĠLĠġKĠLERĠ RELATIONS BETWEEN TURKEY AND THE GULF COOPERATION COUNCIL AFTER 9/11

11 EYLÜL 2001 SONRASI TÜRKĠYE-KÖRFEZ ĠġBĠRLĠĞĠ KONSEYĠ (KĠK) ĠLĠġKĠLERĠ RELATIONS BETWEEN TURKEY AND THE GULF COOPERATION COUNCIL AFTER 9/11 11 EYLÜL 2001 SONRASI TÜRKĠYE-KÖRFEZ ĠġBĠRLĠĞĠ KONSEYĠ (KĠK) ĠLĠġKĠLERĠ A. Nur ÇETĠNOĞLU Özet Türkiye nin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile olan ilişkilerinin en temel boyutu uzun bir süre ekonomik boyut

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI Ġçindekiler TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 2 Erdoğan 12. CumhurbaĢkanı oldu... 2 Yeni bir toplumsal uzlaģma sürecini baģlatalım... 2 Dünya basını Erdoğan'ın zaferini konuģuyor... 2 ĠĢ dünyası sonuçtan memnun... 3

Detaylı

Türk Basınına Göre, 2003 Irak Savaşı nın Temel Nedenleri Hakkında Bir Değerlendirme (Kitle İmha Silahları ve El-Kaide Bağlantısı)

Türk Basınına Göre, 2003 Irak Savaşı nın Temel Nedenleri Hakkında Bir Değerlendirme (Kitle İmha Silahları ve El-Kaide Bağlantısı) Türk Basınına Göre, 2003 Irak Savaşı nın Temel Nedenleri Hakkında Bir Değerlendirme (Kitle İmha Silahları ve El-Kaide Bağlantısı) According to The Turkish Press, A Review of The Main Reasons of The 2003

Detaylı

ÜRDÜN DIŞ POLİTİKASININ TEMEL BİLEŞENLERİ: BELİRSİZLİK SORUNU VE TEHDİT ALGILAMASI

ÜRDÜN DIŞ POLİTİKASININ TEMEL BİLEŞENLERİ: BELİRSİZLİK SORUNU VE TEHDİT ALGILAMASI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 439-459, April 2012 ÜRDÜN DIŞ POLİTİKASININ TEMEL BİLEŞENLERİ: BELİRSİZLİK SORUNU VE TEHDİT ALGILAMASI

Detaylı

SURİYE DEKİ İKTİDAR MÜCADELESİNİN TÜRKİYELİ ETNİK VE MEZHEPSEL GRUPLARA ETKİSİ

SURİYE DEKİ İKTİDAR MÜCADELESİNİN TÜRKİYELİ ETNİK VE MEZHEPSEL GRUPLARA ETKİSİ SURİYE DEKİ İKTİDAR MÜCADELESİNİN TÜRKİYELİ ETNİK VE MEZHEPSEL GRUPLARA ETKİSİ Doç. Dr. Veysel AYHAN Dr. Kaan DİLEK İÇİNDEKİLER ÖZET 3 I. BÖLÜM: MEZHEPSEL İKTİDAR YAPISI 4 SURİYE DE ESAD REJİMİNİN YAPISI:

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI İçindekiler TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 2 Türk şoförlerin kurtarılması için yoğun trafik içindeyiz... 2 Bayrak provokasyonu ve Çözüm Süreci Fadime Özkan Star Gazetesi... 2 Ankara-Tahran İlişkilerine Suriye Gölgesi

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI Ġçindekiler TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 2 Servet Tazegül Avrupa şampiyonu... 2 Davutoğlu: Son 10 yılın en yıkıcı insanlık felaketi... 2 Yeni dünya ve Türkiye nin tercihleri Soli Özel Haberturk Gazetesi... 3 Türkiye

Detaylı

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 17 Haziran 2008

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 17 Haziran 2008 HABER BÜLTENİ Haber Özetleri Irak 17 Haziran 2008 Resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El-Haşimi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede Haşimi,

Detaylı

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 22 Ocak 2008

HABER BÜLTENİ. Haber Özetleri. Irak. 22 Ocak 2008 HABER BÜLTENİ 22 Ocak 2008 Haber Özetleri Irak Kerkük İl Meclis üyesi Ali Mehdi Sadık başkanlığında bir Türkmen heyeti, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. İstanbul üzerinden Ankara'ya gelen heyeti,

Detaylı

AK PARTİ GENEL MERKEZ DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI

AK PARTİ GENEL MERKEZ DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI İçindekiler TÜRKİYE GÜNDEMİ... 3 Türkiye BMGK'ya giremedi... 3 Başbakan Ahmet Davutoğlu: Bedelli yok... 3 Davutoğlu: Mazlumlara kapılarımızı açmaya devam edeceğiz... 3 Polis otobüsü devrildi: 23 yaralı...

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI Ġçindekiler TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 2 Ankara-Erbil hattında stratejik diyalog... 2 Başbakan Erdoğan'dan partilere ziyaret... 3 TBMM 25 Temmuz'a kadar çalışacak... 3 2013 Yılında 13 Milyar Dolarlık Dış Yatırım...

Detaylı

AB Üyelik Perspektifinden Türk DıĢ Politikası. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÜSTÜN ve Yrd. Doç. Dr. Sait AKġĠT (Gediz Üniversitesi)

AB Üyelik Perspektifinden Türk DıĢ Politikası. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÜSTÜN ve Yrd. Doç. Dr. Sait AKġĠT (Gediz Üniversitesi) AB Üyelik Perspektifinden Türk DıĢ Politikası Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÜSTÜN ve Yrd. Doç. Dr. Sait AKġĠT (Gediz Üniversitesi) AVRUPA BĠRLĠĞĠ Nasıl bir uluslararası aktör? NASIL BĠR ÇERÇEVEDE ĠNCELEMELĠ? Tarihsel

Detaylı

Kara Kutusu Kitapları 2014-2015 Güncel Bilgiler İsmail KAYNARCA

Kara Kutusu Kitapları 2014-2015 Güncel Bilgiler İsmail KAYNARCA KARA KUTU KĠTAPLARI SINAV KAZANDIRIR KPSS DGS ALES YGS LYS için hazırlık kitaplarımız mevcuttur. 2015 1 2015 GÜNCEL BĠLGĠLER Ġsmail Kaynarca Ahmet Oktay Hasan bal 2 **2013 yılı sonu itibari ile Türkiye

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI İçindekiler TÜRKİYE GÜNDEMİ... 3 Çavuşoğlu: Türkiye tek başına kara operasyonu yapmayacak... 3 Gösterilerin dört günlük bilançosu 35 ölü... 3 Davutoğlu Kılıçdaroğlu'na çok sert çıktı... 4 AB İlerleme Raporu

Detaylı

TURKEY-ISRAEL RELATIONS: PAST AND PRESENT

TURKEY-ISRAEL RELATIONS: PAST AND PRESENT TÜRKĠYE-ĠSRAĠL ĠLĠġKĠLERĠ: TARĠHTEN GÜNÜMÜZE Türel YILMAZ Özet Türkiye-İsrail ilişkileri, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1949 yılından itibaren inişli çıkışlı, ancak kopmadan günümüze

Detaylı

Institute of Social Science

Institute of Social Science Namik Kemal University Institute of Social Science No : 03 / 2010 Kıbrıs Uyuşmazlığı: Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri Üzerine Yansımaları Ahmet Zeki Bulunç Kapak Sayfasının Arkası Bu sayfa boş bırakılmıştır.

Detaylı

ÇİN İN KAFKASYA POLİTİKALARI

ÇİN İN KAFKASYA POLİTİKALARI ÇİN İN KAFKASYA POLİTİKALARI Yazar Erkan AVCI MART 2014 GİRİŞ Orada uyuyan bir dev var. Bırakın uyusun; zira uyandığında dünyayı sarsacak. diyen Napolyon sanki bugünleri görür gibiydi. 2500 yıllık medeniyet

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI Ġçindekiler DÜNYA GÜNDEMĠ... 2 AVRUPA GÜNDEMİ... 2 Ukrayna Başbakanı ndan Putin e sert mesaj... 2 Polonya'dan Kırımoğlu'na demokrasi ödülü... 3 Macaristan Başbakanı Viktor Orban Berlin'de... 3 Merkel'den

Detaylı

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur.

Bu rapor, dağdan iniģ ve PKK nin silahlarını sonsuza dek nasıl bırakabileceği konusuyla sınırlı tutulmuģtur. Dağdan İniş - PKK Nasıl Silah Bırakır? Kürt Sorunu nun Şiddetten Arındırılması Cengiz Çandar TESEV YAYINLARI Temmuz 2011 CENGİZ ÇANDAR Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdikten sonra

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI Ġçindekiler AVRUPA GÜNDEMİ... 2 Fransa Şokta Eski Cumhurbaşkanları Nicolas Sarkozy Gözaltına Alındı... 2 Avrupa Parlamentosu Başkanı seçildi... 2 Donetsk'te çatışmalar yeniden başladı... 3 AB Dönem Başkanlığı'nı

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI İçindekiler TÜRKİYE GÜNDEMİ... 2 Cumhurbaşkanı New York'ta... 2 "Tamamen milli bir operasyondur"... 3 Türkiye birçok felakette yardımımıza koştu... 3 Kobani'den Türkiye'ye girenlerin sayısı 130 bini aştı...

Detaylı

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI

AK PARTĠ GENEL MERKEZ DIġ ĠLĠġKĠLER BAġKANLIĞI İçindekiler TÜRKĠYE GÜNDEMĠ... 2 Demirtaş: 50 bin ölüme rağmen onunla konuşuyoruz... 2 Erdoğan A Takımı'nı Köşk'e çıkardı... 3 17 emniyet mensubu adliyeye sevk edildi... 3 Rüşvet operasyonu:2 tutuklama...

Detaylı

2011 ARAP DEVRİMLERİ I

2011 ARAP DEVRİMLERİ I DÜBAM HAZIRLAYAN: ERTUĞRUL AYDIN 2011 ARAP DEVRİMLERİ I DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI - DÜBAM Genel Yayın Yönetmeni Akif Emre Yayın Koordinatörü Ertuğrul Aydın Temmuz 2011 DÜBAM Yayınları Küresel ĠletiĢim

Detaylı

AK PARTİ GENEL MERKEZ DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI TÜRKİYE GÜNDEMİ... 3

AK PARTİ GENEL MERKEZ DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI TÜRKİYE GÜNDEMİ... 3 İçindekiler TÜRKİYE GÜNDEMİ... 3 DUMANLI VE KARACA YA TUTUKLAMA İSTEMİ... 3 KONYA DAKİ ŞEB-İ ARUS TÖRENİ... 3 Basın özgürlüğü mü dediniz, aynaya bakın Abdulkadir SELVİ, Yeni Şafak... 3 AFRİKA GÜNDEMİ...

Detaylı