Sayı Editörü: Cihan DABAN. Haber Birimleri Sorumluları: Güneydoğu Asya: Duygu ÖZLÜK. Asya Pasifik: Fazlı DOĞAN. Amerika: Yasin AVCI/Ekrem YILMAZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı Editörü: Cihan DABAN. Haber Birimleri Sorumluları: Güneydoğu Asya: Duygu ÖZLÜK. Asya Pasifik: Fazlı DOĞAN. Amerika: Yasin AVCI/Ekrem YILMAZ"

Transkript

1 Beynelmilel 1

2 Sahibi: Selçuk Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü adına Doç.Dr. Metin Aksoy Yayın Kurulu Doç.Dr. Davut ATEŞ Doç.Dr. Murat ÇEMREK Doç.Dr Metin AKSOY Doç.Dr.Nezir AKYEŞİLMEN Yrd.Doç.Dr Arif Behiç ÖZCAN Yrd.Doç.Dr Erdem ÖZLÜK Öğr.Gör.Dr. Demet Şefika MANGIR Arş.Gör. Duygu ÖZLÜK Arş.Gör. Engin KILIÇARSLAN Arş.Gör. Fazlı DOĞAN Arş.Gör. Kürşat KAN Arş.Gör. Muhammed Mustafa KULU Arş.Gör. Sercan Semih AKUTAY Arş.Gör.İbrahim KURNAZ Arş.Gör. Kısmet METKİN Arş.Gör. Yusuf ÇINAR Arş. Gör. Cihan DABAN Arş.Gör. Yasin AVCI Arş. Gör. Uğur PEKTAŞ Editör: Doç.Dr. Nezir AKYEġĠLMEN Sayı Editörü: Cihan DABAN Haber Birimleri Sorumluları: Ortadoğu: Sercan Semih AKUTAY / Uğur PEKTAġ Avrupa: Ġbrahim KURNAZ Güneydoğu Asya: Duygu ÖZLÜK Avrasya: Kısmet METKĠN Afrika: Yusuf ÇINAR/Cihan DABAN Asya Pasifik: Fazlı DOĞAN Amerika: Yasin AVCI/Ekrem YILMAZ Kapak Tasarım: M. Mustafa KULU Sayfa Tasarımı: Cihan DABAN Yıl: 2 Sayı: 4 Temmuz-Ağustos-Eylül/2014 / 4 Yayın Türü Online Yerel Süreli Adres Selçuk Üniversitesi ĠĠBF Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu-KONYA Web-adresi: Beynelmilel de yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. Arş. Gör. Ekrem YILMAZ Beynelmilel 2

3 ĠÇĠNDEKĠLER ORTADOĞU HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014) Bağımsız Kürdistan...6 Suriye Cephesinde DeğiĢenler...7 Nükleer Krizde Sona Doğru mu?...8 Müslümanlar IġĠD e KarĢı...9 IġĠD in Ortadoğu da Kalıcılık Endeksleri...11 Ġsrail'in Gazze saldırılarını baģlatma nedeni...11 Gazze Saldırılarının 15. Gününde Ölü ve Yaralı Sayısı; Saldırıların Gazze'ye Verdiği Zarar...12 BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi'nde Sözün Bittiği An...13 Chomsky: 'Uluslararası Toplum' boģ bir ifade...13 BM Güvenlik Konseyi 28 Temmuzda, Gazze'de yaģanan çatıģmalara ''acilen ve önkoģulsuz olarak insani ateģkes'' çağrısı yapan bir açıklama yayınladı...14 Saldırıların 23. Gününde Bilanço...14 Kısa süren Kısa AteĢkes...15 Ġsrail'den Kısa Süreli Bir AteĢkes Daha...16 Gazze'de kalıcı ateģkes sağlandı...16 GerginleĢen Türkiye-Mısır ĠliĢkileri ve Bunun Yansımaları...17 Suriyeli Mülteciler Krizi...18 Petrol Fiyatları Üzerinden Baskı OluĢturmak...19 GÜNEYDOĞU ASYA HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014) Pakistan Talibanı IġĠD e ve Küresel Cihada Destek Verdiğini Açıkladı...19 Hindistan Pakistan: KeĢmir Sorunu...20 Hindistan ve Pakistan Nobel BarıĢ Ödülü Aldı...20 AVRASYA HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014)...21 Kazakistan'da Nükleer Santral ÇalıĢmaları...21 Ermenistan'da Avrasya Ekonomik Birliğine Üye Oldu...21 Hazar Ülkeleri Devlet BaĢkanları 4. Zirvesi Toplandı...22 Beynelmilel 3

4 Ukrayna'da AteĢkes Ġhlalleri Sürüyor...22 ASYA-PASĠFĠK HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014)...23 Çin'in Uluslararası ĠliĢkiler Gündemi...23 AFRĠKA HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014)...25 Afrika ülkeleri, Boko Haram'a karģı birleģiyor...25 Afrika Birliği güçleri, El ġebab ın kalesini geri aldı...26 Müslüman ve Hıristiyanlar Arasındaki ÇatıĢmalar...27 AMERĠKA HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014)...28 Morales Bolivya'da üçüncü kez zaferini ilan etti...28 Kiliseye izin verilen Küba'da cami yasak...28 Meksikalı Müslüman yerlilerden Gazze'ye destek...29 Arjantin üçüncü kez iflas etti...29 Bolivya, Ġsrail'i terörist devlet ilan etti...29 ABD de Sınır DıĢı Edilen Göçmen Sayısı Arttı...30 Google Kullanıcılarının Bilgilerini Ülkelerin Ġstihbarat KuruluĢlarına Veriyor...30 ABD nin Bütçe Açığı 584,2 Milyar Dolar...30 ABD nin Silah Denemesi Bir Kez Daha BaĢarısız Oldu...30 ABD Ġçin Yeni Tehdit Algılaması: Toplumsal Hareketler...31 AVRUPA HABER ANALĠZ (Temmuz-Eylül 2014) Berlin'de Ukrayna Ġçin Ortak Bildiri...31 AB, Rusya'ya Yaptırımları Artırıyor...32 Ġran Ġle Nükleer Müzakereler 4 Ay Daha Uzatıldı...32 Ġran Ġle P5+1 Arasındaki AnlaĢmazlık Konuları...33 Beynelmilel 4

5 Uranyum ZenginleĢtirme...33 Ukrayna Krizi Ġçin MĠNSK' te Toplantı...33 AB'den Kürtlere Silah Yardımına Ġzin...34 DER SPĠEGEL: Almanya BeĢ Yıldır Türkiye'yi Dinliyor...34 IġĠD Korkusu Ġngiltere'yi Ġran'a YaklaĢtırdı...35 Avrupa Ġçin Açık Tehlike...35 NATO, Rusya Sınırında Kalıcı Üs Kuruyor...36 Ġskoçya Bağımsızlığa 'HAYIR' dedi...37 Rusya ve NATO arasında Soğuk SavaĢ...37 NATO Zirvesi'nden IġĠD Kararı...38 Savunma Harcamaları Artacak...38 AB'nin Yaptırımları BaĢlıyor, ABD'den Yenileri Geliyor...39 Almanya IġĠD' e KarĢı Askeri Operasyona Katılmayacak...40 EBOLA ANALĠZ...41 Liberya Tarihinde Yeni Bir Kriz: Ebola...41 Liberya Ekonomik Krizi...42 Liberya da Ebola Krizi...43 Beynelmilel 5

6 ORTADOĞU HABER ANALĠZ IRAK: Bağımsız Kürdistan BBC ye verdiği röportajda Irak ın fiilen bölünmüģ yapısının yarattığı trajediyi vurgulayan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi(IKBY) lideri Mesut Barzani, Kürt halkının bu trajediden çıkıģının bağımsızlık ilanı ile mümkün olabileceğini belirtti. Irak askerlerinin Haziran ve Temmuz aylarındaki hızlı IġĠD ilerleyiģi karģısında geri çekildiği ve kontrolü Kuzey Iraklı peģmerge güçlerine bıraktığı bir ortamda IKBY yönetiminden gelen bu açıklamalar bir hayli dikkat çekicidir. Fiili parçalanmıģlık durumuna ek olarak Irak yönetiminin bölge savunmasındaki baģarısızlığı, bağımsızlık diktesini daha da kuvvetli bir hale getirmektedir. Barzani ye göre gelinen noktada bağımsızlık temel amaç olmakla beraber söz konusu karar IKBY yönetiminin tek baģına alabileceği bir karar olmayıp nihai karar mercii Kürt halkıdır. DıĢiĢleri Bakanı Kerry nin açıklamalarından anlaģıldığı üzere ABD nin pek ılımlı yaklaģmadığı bağımsızlık gündemine sert bir tepki de Ġran dan gelmiģtir. Ġran DıĢiĢleri Bakan Yardımcısı Abdullahyan, Barzani nin açıklamalarını sonu iyi hesaplanmamıģ bir siyasi hedef olarak eleģtirmiģ; böyle bir giriģimin bölgedeki kaosu daha da derinleģtireceğini belirtmiģtir. Ġran DıĢiĢleri Bakanlığı sözcüsü Merziye Efham, bağımsızlık gündemine yönelik eleģtirileri bir doz daha arttırarak söz konusu talep ve giriģimlerin bölge için vahim sonuçlar doğura bir Ġsrail planı olduğunu ifade etti. Ġran bu agresif ve eleģtirel tavrına karģın Barzani, Alman menģeili Die Welt gazetesine verdiği röportajda bağımsızlığın her milletin kullanabileceği doğal bir hak olduğunu vurgulamıģ ve Türkiye ile ABD nin ilkesel bağlamda bu bağımsızlık Beynelmilel 6

7 giriģimine karģıt bir duruģ benimsemeyeceklerine inandığını belirtmiģtir. Ne var ki Barzani nin bu iyimser yaklaģımı Amerika cephesinde herhangi bir yumuģama etkisi yaratamamıģtır. ABD nin Kürdistan ın bağımsızlığını askıya alma tavrının daha da belirginleģmesinin ardından IKBY yönetimi, bağımsızlık kararının ABD ye rağmen de alınabileceğini belirtmiģ; süreç içinde kilit bir konumda olan Türkiye nin gerçeklerin farkında bir tavır içinde olmasının ise memnuniyetle karģılandığını dile getirmiģtir. Bağımsızlık gündemi bağlamında ABD nin Ģimdi zamanı değil Ģeklinde bir refleks geliģtirmiģ olması esasında Bağımsız Kürdistan a karģı çıktığı Ģeklinde okunmamalıdır. Zira Irak ta hükümet kaosunun olduğu bir ortamda mevcut Irak anayasasını görmezden gelerek atılacak böyle bir adım meselenin daha da çetrefilli bir hal almasına sebep olacaktır. Bir diğer yandan bağımsızlık yönünde geliģecek bir iradenin halihazırda Maliki ile IKBY arasında devam etmekte olan zıtlaģmayı daha da derinleģtirerek bölgedeki yangına negatif yönlü katkı yapacağı öngörülmektedir. SURĠYE: Suriye Cephesinde DeğiĢenler 3 Haziranda yapılan seçimlerin ardından BeĢar Esad bir kere daha devlet baģkanı seçildi. Seçimler her ne kadar BirleĢmiĢ Milletler gözlemcileri tarafından eleģtirilmiģse de %88,7 lik bir oyla seçilen Esad ın yemin törenin ardından yaptığı konuģmasındaki ulusal uzlaģı vurgusu umut verici bir geliģme olarak değerlendirilmiģti. Ne var ki temmuz ayı itibariyle kaydedilen savaģ istatistiklerinin yansıttığı yıkıcılık, yumuģama yönündeki beklentilerin boģa çıkmasına sebep olmuģtur.gerek Esad a bağlı silahlı güçler gerekse Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) silah önceliğinden yana herhangi bir biçimde taviz vermez görünümlerini sürdürmektedirler. Esad ın terörle mücadele; ÖSO nun ise rejimi devirme kararlılığı çerçevesinde yollarına devam ettiği bir düzlemde, Suriye iç savaģına dair bir yumuģama kısa vade gelecek içinde pek de olanaklı görünmemektedir. Uluslararası toplumun bölgeye dair gündem önceliğinin IġĠD meselesine yoğunlaģması, bir bakıma Esad ın elini rahatlatan bir geliģme olmuģ ve Esad a bağlı askeri kuvvetler muhalifler üzerine uyguladıkları Ģiddeti daha da marjinalleģtirme eğilimine girmiģlerdir. Zira Esad a bağlı askeri kuvvetler, saldırılarında klor gazlı varil bombası, misket bombası ve vakum bombası gibi yasaklanmıģ savaģ yöntem ve araçlarını kullanmaktadırlar. Pek çok sivilin de Beynelmilel 7

8 yaģamını yitirdiği bu saldırılara karģı konvansiyonel karģılık vermeye çalıģan ÖSO, IġĠD in de Esad rejimine yönelik saldırgan bir tutum içinde olmasını avantaja çevirmeye; Esad rejimi üzerindeki yıpratıcılığını arttırmaya çalıģıyor. Bilhassa Humus un kuzeybatı bölgesindeki çatıģmalarda gözlemlenen ortak vuruģ orta ve uzun vadede pek de ÖSO nun avantajına sonuçlanacak gibi görünmüyor. Bu çıkarım iki tamamlayıcı done ile desteklemek mümkündür. Bir kere IġĠD tarafından kontrol altında tutulan Rakka ve Deyrizor gibi Suriye nin doğu bölgelerinde ÖSO askerleri gruplar halinde IġĠD saflarına katılmaktadırlar.bu geliģme, zaten parçalı bir yapıya sahip olan ve yoğun bir askeri materyal sıkıntısı içinde bulunan ÖSO yu hem psikolojik hem de fizyolojik açılardan yıpratacak bir geliģme olarak kaydedilmektedir. Ġkinci olarak IġĠD in önceliği Esad ı devirmekten ziyade Suriye nin doğusunda ele geçirdiği bölgelerdeki konumu kuvvetlendirmek ve Irak taki hareketlilik üzerine yoğunlaģmak olduğundan ÖSO nun ortak vuruģ beklentisi pek çözümcül ve iģlevsel olamayacaktır. ġartların daha da karmaģık ve zorlayıcı hale geldiği bu ortamda anılabilecek tek müspet geliģme 200 tonluk kimyasal silah stoku ve silah yapımında kullanılan endüstriyel maddenin Suriye dıģına çıkartılmasıdır. Cenevre II sürecinde varılan uzlaģı uyarınca Suriye dıģına çıkartılan kimyasal maddeler, imha edilmek üzere Ġngiltere nin Marcwood limanına getirildi. ĠRAN: Nükleer Krizde Sona Doğru mu? Ġran ile P5+1 ülkeleri arasında sürmekte olan nükleer krize dair müzakerelerde Temmuz ayı kritik bir dönemeçti. Ġran DıĢiĢleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya aracılığı ile muhataplarına seslenirken yakın tarihten verdiği örneklerle tarafların imtiyazlı pozisyon elde etmek adına müzakere süreci üzerine engelleyici etkide bulunmamaları gerektiğini ifade etti. Ġran ın nükleer krizde çözüme hazır olduğu 2005 yılını hatırlatan Zarif, krizin çözülememesi ve bugünlere değin sürmesinin sebebi olarak Bush yönetimindeki ABD nin ölümcül yaptırım kararını gösterdi. Zira Zarif e göre batı dünyasının da ABD ye paralel bir refleks geliģtirmesi sonucu Ġran uranyum zenginleģtirmek zorunda kalmıģtı ve bugün de batının avantajlı bir konum elde etmek adına benzer bir giriģimde bulunması krizin çözümü adına vahim sonuçlar doğuracaktır. Beynelmilel 8

9 Viyana da devam eden geliģmeler için güven vurgusunda bulunan Zarif, eğer gerçekten istenilirse nükleer krizin aģılmasının çok yakın bir tarihte mümkün olacağını vurguladı. Krizi çözecek kritik kilit olan güven bunalımı aģılamamıģtır ki 2013 yılındaki Cenevre görüģmelerinde kaydedilen 20 Temmuz 2014 e kadar nihai uzlaģının sağlanacağı öngörüsü boģa çıkmıģ ve ikinci bir kararla anlaģma sağlanması için öngörülen tarih 24 Kasım 2014 e ötelenmiģtir. ABD ve AB üyelerinin Ġran a yönelik olarak Ġran gizlice nükleer silah üretiyor ve reel kapasitesini saklıyor. eleģtirilerine dayanan güven bunalımı, müzakerelerin ambargo ve uranyum zenginleģtirme programını seviyelendirme gündemine odaklandığı bir bağlamda hayli katı bir biçimde tıkayıcı etki yapmıģtır. Ġran devlet baģkanı Hasan Ruhani, Ġran ın nükleer enerji hakkının saklı tutulması kaydıyla çözüm adına bir hayli istekli olduğunu ve gerekli esnekliği gösterdiğini belirtmiģ; çözüm adına zamanın son derece kısıtlı olduğunu vurgulayarak P5+1 den de benzer bir esneklik içine girmesini istemiģtir. Her ne kadar Ġran lafzi bağlamda güven bunalımını aģma ve müzakereleri sağlıkla devam ettirme taraftarı bir imaj içinde görünse de Ekim ayı içinde meydana gelen geliģmeler batıdaki kaygıları derinleģtirir mahiyette olmuģtur. Uluslararası Atom Enerjisi Kurulu (UAEK) müfettiģlerinden oluģan bir heyetin incelemelerde bulunmak üzere Ġran a gidiģi sırasında patlayan vize krizi, Ġran ın nükleer silahları var. savını bir kere daha gündeme getirmiģtir. Batılı diplomat ve uzmanlara göre Ġran ın vize vermediği UAEK müfettiģi bir nükleer silah uzmanı. Nükleer silah bağlamında yoğunlaģan güven bunalımının kolay kolay aģılamayacağını gösteren bu geliģme karģısında Ġran yönetiminin savunması bir hayli dikkat çekici: Vize vermek yahut vermemek Ġran a ait bir egemenlik hakkıdır. IġĠD: Müslümanlar IġĠD e KarĢı IġĠD lideri Ebubekir el Bağdadi, Temmuz baģında yayınladığı bir ses kaydı ile imkanı olan tüm Müslümanları ve Müslüman ülkeleri ilan ettikleri Ġslam Devleti ne katılmaya ve Bağdadi nin hilafetine biat etmeye davet etmiģti. Katılımın Müslümanlar için ulvi bir görev olduğunu belirten Bağdadi nin bu keskin daveti, baģta bölge ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında yaģayan radikal gruplar nazarında karģılık buldu. Ancak radikal gruplar üzerinde karģılık bulabilen bu davete ve davetin sahibine karģı Ġslam dünyası, yeknesak bir biçimde tüm kamuoyu ve siyasi aktörleri ile beraber karģı durmaktadır. Beynelmilel 9

10 ġii gündeminin belirlenmesinde en etkili isimlerden biri olan Ġran ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ġslam dünyasına hitaben yaptığı açıklamalardael Kaide ve IġĠD gibi örgütlerin Müslüman coğrafyasında tefrika çıkarmak, Ġran ve ġiileri hedef tahtasına oturtmak ve Ġslam coğrafyasındaki mezhep ayrıģmasını derinleģtirmek amacıyla ABD, Ġngiltere ve Ġsrail tarafından türetilen senaryonun bir parçası olduğunu belirterek tüm Müslümanları kararlı ve karģıt bir duruģ içinde bulunmaya davet etti. Hamaney in açıklamalarına paralel ve hatta tamamlayıcı mahiyette bir baģka mülakat da Ġran meclis baģkanı Ali Laricani den geldi. Laricani, IġĠD ile mücadele etmenin bölgesel huzur adına bir gereklilik olarak gündemde tutulduğunu; ancakabd öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Kobani ye destek amaçlı müdahalesinin bu denli saf niyetlere dayanmadığını, koalisyonun gizli gündeme sahip olduğu eleģtirileri ile beyan etti. ġii tavrının belirgin bir blok tavrı haline gelmesi ile beraber Lübnan Hizbullah ı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah da IġĠD e karģı olmalarına rağmen dıģ menģeili müdahaleyi tasvip etmediklerini; Lübnan ın da benzer bir tavır içinde bulunmasını istediklerini belirtti. ġii dünyasındaki hem IġĠD hem de batı aleyhtarlığına karģın Sünni blok IġĠD i durdurmak noktasında bir refleks geliģtirerek ABD öncülüğünde kurulan koalisyonlara destek olma kararı aldı.suudi Arabistan, Bahreyn, BirleĢik Arap Emirlikleri, Katar ve Ürdün IġĠD karģıtı koalisyona bizzat katılırken zaten IġĠD terörünün mutlak hedefleri halindeki Irak ve Suriye de koalisyona destek verme arzusunda. IġĠD in geldiği konum itibariyle kendilerine karģı geliģtirilen bölgesel ve uluslararası muhalefeti sorumlu tutan Suriye dıģiģleri bakanı Velid Muallim, amacın IġĠD i önce durdurmak sonra da yok etmek olduğu IġĠD ile mücadele aģamasında Suriye nin de koalisyon tarafından yürütülen operasyonlara destek vermeye hazır olduğunu belirtti. ABD nin IġĠD e müdahale hususunda Suriye üzerinden müdahale etmek gerekirse Suriye nin onayını aramayız yönündeki açıklamalarının ardından gelen bu beyanat, Suriye yönetiminin hem IġĠD i durdurmak hem de ABD ile Suriye arasında çıkacak olası bir gerilimi daha baģtan bertaraf etme amacındadır. Suriye cephesinden vurgulanan tüm bu olumlu donelere rağmen Suriye yönetiminin Suriye hava sahasının kullanılması durumunda operasyonun kontrolünün Suriye de kalması Ģartı iģlevsel bağlamda mümkün bir Ģart olarak görünmemektedir. BaĢta Tony Blair olmak üzere pek çok batılı ismin IġĠD ile mücadelede kara operasyonlarının bir gereklilik olduğu yönündeki ısrarına rağmen koalisyon bu yönde bir eğilim içinde görünmemekte. Kara operasyonunun gündem dıģılığı bağlamında IġĠD ile çatıģma halindeki unsurları desteklemek yönünde bir irade geliģtiren aktörlerden Suudi Arabistan IġĠD ve el Beynelmilel 10

11 Nusra ile açık bir çatıģma içinde bulunan Lübnan ordusuna 1 milyar dolarlık askeri yardım yapma kararı alırken Almanya ve Ġngiltere de IġĠD e karģı agresif bir direniģ içinde bulunan peģmergelere eğitim yardımı yapma kararı aldı. ABD nin ise IġĠD ile çatıģan bir diğer cephe olma özelliğindeki Suriyeli muhaliflere askeri materyal ve eğitim desteğinde bulunacağı konuģulmaktadır. Ġslam dünyasındaki tüm bu IġĠD karģıtı reflekslere karģın Mısır ın IġĠD i terör örgütleri listesine alma kararını sürüncemeli bir takvime yayması eleģtiri sebebi olarak sivrildi. Müslüman KardeĢler i bir gün içinde terörist olarak tanımlayan Mısır mahkemesi, IġĠD in tanımlanması kararını 26 Ekim gibi ileri bir tarihe öteledi. IġĠD in Ortadoğu da Kalıcılık Endeksleri Son derece kısa zamanda ve hızlı bir ilerleyiģin ardından Suriye nin doğusu ile Musul, Ninova ve Fellucegibi Irak coğrafyası içinde son derece kritik bölgelerde kontrolü ele alan IġĠD, bölgedeki Ģiddet sarmalını varlığını sağlamlaģtırmak adına stratejik olarak gördüğü bölgelere yoğunlaģtırmaktadır. IġĠD in Kobani yi de bu stratejik değerler bağlamında olmazsa olmaz olarak değerlendirdiği bilinmektedir ki bölgesel aktörlerin ve uluslararası toplumun Kobani ısrarı da ancak bu kapsamda değer ifade etmektedir. IġĠD in bölge geleceği adına yarattığı tehdidi vurgulayan Rus akademisyen Georgiy Ġliç Mirski de sürecin bu yönde devam etmesi halinde Irak ve Suriye nin varlıklarının çok kısa bir vadede sonlanabileceğini belirtmiģtir. IġĠD in bölgedeki kalıcılık endekslerine dair çarpıcı bir açıklama da Amerikan cephesinden gelmiģtir. ABD öncülüğünde teģekkül olunan ve 50 yi aģkın ülkenin katıldığı IġĠD karģıtı koalisyonun ardı ardına düzenlediği hava operasyonlarının ertesinde konuģan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby: IġĠD, birkaç hafta ya da birkaç ay içinde bitirilemeyecek kadar tehlikeli bir oluģum. IġĠD ile mücadele yıllar sürebilir Ama unutulmamalı ki bu mücadele sadece ABD nin savaģı değildir. Açıklamaları ile durumun vahamet boyutunu gözler önüne sermiģtir. ĠSRAĠL'ĠN GAZZE SALDIRILARI Ġsrail'in Gazze saldırılarını baģlatma nedeni Batı ġeria'da 12 Haziran'da kaybolan 3 Yahudi yerleģimcinin 18 gün sonra ölü bulunmasının ardından Filistinli genç Muhammed Ebu Hudayr, 2 Temmuz'da Yahudi Beynelmilel 11

12 yerleģimciler tarafından kaçırılmıģ ve yakılarak öldürülmüģ, Ġsrail, bu olayların ardından 7 Temmuz'da "Koruyucu Hat" adı altında Gazze'ye operasyon baģlattı. Ġsrail'in Gazze saldırıları dünya genelinde tepki çekerken ABD yönetimi Ġsrail'in yanında yer aldı. Ancak ABD yönetimi bile Ġsrail'in rasgele bombalama eylemlerinden rahatsız oldu. ABD DıĢiĢleri Bakanı John Kerry'nin, Ġsrail'in Gazze saldırısını kameralar önünde güçlü biçimde desteklese de aslında operasyonun Ģeklinden rahatsız olduğu ortaya çıktı. Kerry, 20 Temmuz'da bazı Amerikan televizyon kanallarına röportajlar verdi. Röportajlar arasında Bakanlıktaki danıģmanlarından biriyle yaptığı telefon görüģmesi mikrofonların açık olması nedeniyle sızdı. Fox televizyonunda yayınlanan konuģmanın video kaydında, Kerry, Ġsrail'in Gazze'deki tünellere yönelik saldırısı için iğneleyici biçimde "Amma da nokta atıģı operasyonu, amma da nokta atıģı operasyonu" dediği duyuluyor. Fox kanalı muhabirinin bu sözlerini sorması üzerine ise Kerry, röportajda Ġsrail'i savunmaya devam etti. Ġsrail'in Hamas'ın attığı füzelere karģı kendisini korumasını tamamen desteklediklerini belirten Kerry, bunu asıl Hamas'ın, Ġsrail'in öldürülen üç Yahudi genci aramaya çalıģırken baģlattığını savundu. ABC ile röportajında da Kerry'ye "Filistinlilerin Ġsrail'in yaptığının bir katliam ve savaģ suçu olduğunu söylediğinin" sorulmasına rağmen Kerry, doğrudan yanıt vermekten kaçınarak savaģın çirkin bir Ģey olduğunu, ateģkes için çaba gösterdiklerini belirtti ve saldırılardan Hamas'ı sorumlu tuttu. Gazze Saldırılarının 15. Gününde Ölü ve Yaralı Sayısı; Saldırıların Gazze'ye Verdiği Zarar "Koruyucu Hat" adı altında 7 Temmuz'da Gazze ye havadan saldırı baģlatan Ġsrail ordusu, 17 Temmuz PerĢembe akģamı da karadan saldırıya geçmiģti. Saldırıların 15. gününde, Gazze ġeridi'nde 577 kiģi hayatını kaybetti, 3 bin 554 kiģi yaralandı. BirleĢmiĢ Milletler (BM) Gazze'de 100 binden fazla kiģinin yerinden edildiğini bildirdi. BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Gazze'deki insani durum hakkında bilgi veren BM Ġnsani ĠĢler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'de evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 100 bini aģtığını belirterek bunların çoğunluğunun BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı 69 okula sığındığını kaydetti. Okullara sığınamayan pek çok kiģinin bulunduğunu ifade eden Laerke, Beynelmilel 12

13 "Durum, Gazze'deki insanlar için çok yıkıcı. Gazze'de siviller için tam anlamıyla güvenli bir yer yok. Ġsrail'in hava saldırıları yüzünden Gazze'de yaklaģık 500 ev tamamen yıkıldı veya ciddi hasar gördü" diye konuģtu.unicef Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Ofisi Yöneticisi Juliette Touma, 22 Temmuzda yaptığı açıklamada "çatıģmaların baģladığı günden beri Gazze'de 121 çocuğun öldürüldüğünü" söyledi. BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyi'nde Sözün Bittiği An BM Güvenlik Konseyi, olağan "Orta Doğu'daki GeliĢmeler ve Filistin Sorunu" konulu toplantısını 22 Temmuz da gerçekleģtirdi. Suriye ve Irak'taki geliģmelerin de değerlendirildiği toplantıda en önemli gündem maddesi Ġsrail'in Gazze'ye saldırıları oldu. BMGK toplantısına katılan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "VahĢice öldürülen bu çocuklar sayı değil insan" diyerek Ġsrail'in katliamlarını eleģtirdi..bm Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Ramallah'tan video-konferans yöntemiyle BMGK'ya yaptığı sunumda, Ġsrail'in Ģiddetli saldırıları devam ederken Hamas'ın "roket saldırlarına devam etmesini eleģtirdi ve buna son verilmesi çağrısında bulundu. Ġsrail'i eleģtirmekten çekinen ve saldırıların sorumlusu olarak Hamas'ı suçlayan Ban Ki Mun, Ġsrail'in saldırılarını meģrulaģtırıcı bir dil kullandı. "Hamas saldırılarına derhal son vermeli. Taraflar çatıģmaya son vermeli. BaĢbakan Netanyahu'ya hayatını kaybedenlerden ötürü baģsağlığı dilemek istiyorum. Ġsrail halkına da baģsağlığı diliyorum" Ģeklinde konuģtu. Chomsky: 'Uluslararası Toplum' boģ bir ifade Dünyaca ünlü ABD'li düģünür Noam Chomsky, Orta Doğu'da yaģanan son geliģmeler ile Ġsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu. Tüm dünyanın bugün uluslararası toplumdan çok Ģey beklediğini ifade eden Chomsky, uluslararası toplumun var olmadığını, sıradan insanlar için bir "aldatma ve yanılsama" olduğunu ifade etti. "Uluslararası toplum" ifadesinin anlamı olmayan boģ bir söylem olduğunu belirten Beynelmilel 13

14 Chomsky, "Bugün dünya devletleri, her Ģeyi sadece kendi ulusal çıkarıları için yapıyorlar. ABD de kendi stratejik çıkarlarından dolayı Ġsrail'i destekliyor. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) de Gazze'de bugün neler olup bittiğini pek umursamıyor. Arap dünyası derin bir Ģekilde bölünmüģ ve bir Ģey yapmak için güçsüzdür" diye konuģtu. Chomsky, Ġsrail'e karģı güçlü tavır alan ve Filistinlilere yapılan haksızlığı kabul etmek istemediğini açıkça söyleyen tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Ġsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en büyük sorumluluğu ABD'nin taģıdığını vurgulayan Chomsky, ABD'nin Filistinlilere yapılan katliamlara ve öldürmelere doğrudan karıģtığını savundu. Chomsky, ABD'lilerin Ġsrail'e verdikleri destekle bugün dünyadaki Müslümanlar arasında derin bir "Antiamerikanizm"e kendilerinin sebep olduklarını dile getirdi. Chomsky, "BirleĢmiĢ Milletler (BM) de Gazze'deki krizin çözülmesi için hiç bir Ģey yapmıyor. AB'nin, ABD siyasetine karģılık vermesi için cesaret ve birliğe ihtiyacı var. Zaten, yayımladıkları bazı açıklamalar dıģında, Gazze'de bugün neyin olup bittiğini pek umursamıyorlar.fransa, Ġsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karģı protestoları yasaklamakla da bunu gösterdi." dedi. Hamas Siyasi Büro ġefi Halid MeĢal, 28 Temmuzda, ABD'de yayın yapan CBS televizyonuna verdiği bir röpörtajda Ġsrail'in Batı ġeria ve Gazze'yi iģgaline son vermesi gerektiğini yineleyerek dünyanın, Ġsrail-Filistin sorununa objektif bir bakıģ açısıyla yaklaģmadığına inandığını söyledi ve "Ne yazık ki, dünya Ġsraillileri suçlamıyor" ifadesini kullanarak Chomsky'nin söylediklerine paralel bir açıklama yaptı. BM Güvenlik Konseyi 28 Temmuzda, Gazze'de yaģanan çatıģmalara ''acilen ve önkoģulsuz olarak insani ateģkes'' çağrısı yapan bir açıklama yayınladı. BMGK, tarafların 'Mısır'ın inisiyatifiyle oluģturulan kalıcı ve saygın bir ateģkesin sağlanması için iģbirliğine davet etti. AP'nin haberine göre baģkanlık açıklamasında, insani ateģkesin, Gazze'de acil ihtiyaç duyulan malzemelerin ulaģtırılmasında önemli olduğu ifade edilerek, Ġsrail ve Hamas'a ''Ramazan Bayramı süresince tam olarak uygulanacak bir ateģkesi'' sağlama çağrısı yapıldı. Beynelmilel 14

15 Saldırıların 23. Gününde Bilanço Saldırıların 23. gününde hayatını kaybedenlerin sayısı 1240'a yükseldi. Ölenlerin 252'si çocuk, 94'ü kadın ve 50'si yaģlı. Merkezi Cenevre'de bulunan Avrupa-Akdeniz Ġnsan Hakları Gözlemevi, Ġsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 82'sinin sivil olduğunu bildirdi. Ġsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları artırdığı ve sivilleri koruyacak bir önlem almadığı belirtildi. Ġsrail'in uyarmadan sivillerin evlerini hedef almasının "savaģ suçu" olduğu kaydedilen açıklamada, "Ġsrail saldırılarda 56 aileyi katletti. Söz konusu ailelerin fertlerinin çoğu hayatını kaybetti. Aileleri hedef alan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 250'ye ulaģtı. SavaĢ ve ambargo nedeniyle 8 senedir sıkıntı çeken Gazze ekonomisinde, büyük zarara yol açtı. 880 milyon dolar ekonomik zarar var" ifadesi kullanıldı. Ġsrail'in Gazze'ye 30 Temmuzdaki saldırısında 214 bin 500 kiģinin evsiz kaldı. Bu insanların yarısı BM'ye bağlı okullara sığındı. Ancak Ġsrail, BM'ye ait olan bu okulları da bombalamaya devam etti. Ġsrail ordusunun, Filistinli sığınmacıların bulunduğu Gazze'deki BirleĢmiĢ Milletler Filistinli Mültecilere Yardım KuruluĢu'na (UNRWA) bağlı bir okula düzenlediği saldırıda, 20 kiģi hayatını kaybetti, onlarca kiģi yaralandı. Ġsrail saldırılarına Ramazan Bayramı boyunca da devam etti. Ġsrail ordusunun Ramazan Bayramı boyunca sürdürdüğü saldırılarda, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluģturduğu 318 Gazzeli öldü, 980 kiģi yaralandı. BirleĢmiĢ Milletler (BM) Ġnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay 31 Temmuzda yaptığı açıklamada, Ġsrail'in, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını bilinçli olarak hiçe saydığını belirtti. SavaĢ ve çatıģmalar hukukuna göre hastanelerin özel olarak korunduğunu hatırlatan Pillay, "Kullanılmakta olan hastanelere yapılan saldırılar savaģ suçu oluģturur" dedi. Ġsrail'in iģgalci güç olarak Gazze ve iģgal altındaki diğer Filistin topraklarında bazı uluslararası sorumlulukları bulunduğuna ve bunları da yerine getirmediğine iģaret eden Pillay, Gazze'de insani yardım için kullanılan malzemelere ve yerlere yapılan saldırıların da savaģ suçu oluģturabileceğini ifade etti. Ġsrail'in yapılan saldırıya orantılı karģılık vermediğini ve hedef ayrımı gözetmediğini vurgulayan Pillay, "BM binalarının dokunulmazlıklarına saygı gösterilmeli" ifadelerini kullandı. Beynelmilel 15

16 Kısa süren Kısa AteĢkes BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve ABD DıĢiĢleri Bakanı John Kerry, 1 Agustos'ta yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Ġsrail ile Hamas arasında 3 günlük insani ateģkes sağlanması konusunda anlaģmaya varıldığını duyurdu. Hamas da Ġsrail ile 1 Agustos sabahı 08.00'de baģlayan 72 saatlik "insani ateģkes" konusunda anlaģmaya varıldığını bildirmiģti. Ancak Ġsrail'in bu ateģkesi sadece 2 saat sürebildi. Ġsrail ordusunun, Gazze'de insani yardım amaçlı 72 saatlik ateģkes ilanından yaklaģık 2 saat sonra, Refah kentinin doğusuna topçu saldırısı düzenlemesi ateģkesi sona erdirdi. BM Genel Sekreteri Ban, Gazze'deki ateģkesin sona ermesinden Hamas'ı sorumlu tuttu. Ġsrail'den Kısa Süreli Bir AteĢkes Daha Ebu Merzuk, sosyal paylaģım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sabah saat itibarıyla ateģkes olacak ve zalim Ġsrail ordusu Gazze'den çekilecek" dedi. Hamas Siyasi Büro üyelerinden Ġzzet er-rıģk da Twitter hesabında, "Hamas ateģkesi kabul etti" diye yazdı. YaklaĢık bir ay süren saldırılardan sonra, 5 Ağustos salı günü 08.00'de, Ġsrail ordusu kara birliklerini Gazze'den çekildi, 72 saatlik ateģkes 8 Ağustos Cuma günü saat 08.00'de sona erdi. 10 Ağustosta Ġsrail BaĢbakanı Binyamin Netanyahu, "Koruyucu Hat operasyonu devam ediyor. Ġsrail çatıģma altında müzakere etmeyecek" diyerek saldırıların devam edeceği sinyalini verdi. 21 Ağustosta Netanyahu, savunma bakanı MoĢe Yalon ile düzenlediği basın toplantısında, "Koruyucu Hat" operasyonunun sona ermediğini, bunun Hamas'ın kuruluģundan bu yana aldığı "en sert darbe" olduğunu savundu. Netanyahu, Hamas eğer Ġrail'e saldırırsa yedi kat misliyle cevap vereceklerini ifade etti. Savunma Bakanı MoĢe Yalon da Gazze'ye yeni bir kara harekatı dahil bütün ihtimallerin masada açık beklediğini ifade etti. Bir ayı aģkın süren saldırılardan sonra Mısır'da yürütülen müzakerelerin ardından kalıcı ateģkes sağlanamadı. Gazze den roket atıldığı iddiasıyla Ġsrail ordusu, 20 Ağustos'ta Gazze ye yeniden saldırmaya baģladı. Hamas ise Ġsrail'in roket saldırıları iddialarını yalanladı. Ġsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 21 Ağustos itibariyle 2 bin 54 kiģi hayatını kaybetti, 10 binden fazla Filistinli yaralandı. Ġsrail BaĢbakanı Binyamin Netanyahu 24 Ağustosta bir baģka açıklmasında, Hamas ı IġĠD e benzeterek Hamas iģlediği suçlardan dolayı ağır bedel ödüyor ve ödeyecek dedi. Netanyahu, Gazze de saldırılara devam edeceklerini söyledi. Beynelmilel 16

17 Gazze'de kalıcı ateģkes sağlandı. Mısır'ın baģkenti Kahire'de bu ülkenin arabuluculuğunda yapılan görüģmeler 26 Ağustosta sonuç verdi. Gazze'de 7 Temmuz'da baģlayan ve sürekli devam eden Ġsrail saldırılarından sonra Mısır'da yürütülen görüģmelerde uzun süreli ateģkeste mutabık kalındı. Hamas'ın sözcüsü, Gazze'de uzun süreli ateģkes için Ġsrail'le anlaģmaya varıldığını duyurdu. Filistin Devlet BaĢkanı Mahmud Abbas da, Filistinli gruplar ile Ġsrail arasında kalıcı ateģkesin sağlandığını açıkladı. Bu açıklamalardan sonra gözlerin çevrildiği Ġsrail de ateģkes haberlerini doğruladı. Ġsrail, Mısır'ın önerdiği kalıcı ateģkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. Ġsrail DıĢiĢleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Palmor, "Mısır'ın önerdiği kalıcı ateģkesi kabul ettik." dedi. GörüĢmelere arabulucuk yapan Mısır, Ġsrail'in Gazze'ye ambargolarını hafifleteceğini söyledi. Buna göre Gazze'ye insani yardımlar ve yeniden yapılandırma için inģaat malzemesi girmesine izin verileceği belirtildi. Ġsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'ye, 7 Temmuz'da havadan ve denizden, 17 Temmuz'da ise karadan saldırıya geçmiģti. Daha sonra orduyu karadan geri çekerek hava saldırılarını sürdüren Ġsrail, 26 Ağustos'ta, Mısır'ın arabuluculuğundaki görüģmelerde Filistinli gruplarla varılan ateģkesle saldırılarına son verdi. Ġsrail'in 51 gün süren saldırılarında 2 bin 156 insan hayatını kaybetti. Binlerce ev, okul ve hastane kullanılamaz hale geldi. Gazze'nin iletiģim, elektrik ve yerel yönetim altyapısı tamamen çöktü. MISIR GerginleĢen Türkiye-Mısır ĠliĢkileri ve Bunun Yansımaları Mısır tarihinde serbest seçimlerle ikitidara gelen ilk CumhurbaĢkanı Muhammed El Mursi devlet baģkanı seçildikten sonra Genelkurmay ve Savunma Bakanı olarak atadığı Abdülettah El Sisi'nin önderliğindeki bir darbe ile 3 Temmuz 2013 tarihinde iktidardan indirildi. Darbeden sonra Sisi'nin CumhurbaĢkanı olacağına kesin gözle bakılıyordu. Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin yıldönümünde yapılan gösterilerde Sisi yandaģları Sisi'nin CumhurbaĢkanı olması lehinde gösteriler yaptı. Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi, ġubat 2014'te kalabalığın bu yöndeki isteklerini dikkate alarak Sisi'nin devlet baģkanlığı Beynelmilel 17

18 seçimlerine aday olmasına yeģil ıģık yaktı. Ve Sisi, 26 Mart 2014 tarihinde CumhurbaĢkanı adayı olabilmek için Mısır Ordu'sundan istifa etti. Mayıs ayında yapılan seçimlerde Sisi, oyların yüzde 96,6'sını aldı. Ancak, halkı oy kullanmaya özendirme çabaları ve seçimin 3 güne uzatılmasına rağmen seçimlerde katılım oranı yüzde 45'in altında kaldı. Müslüman KardeĢler taraftarları ve Mübarek'in devrilmesi için Tahrir'de toplanan liberaller gibi pek çok grup bu seçimleri boykot etti. Sisi 8 Haziran 2014 tarihinde, Mursi'nin yemin töreninin yapıldığı mekanda yemin ederek Mısır'ın yeni CumhurbaĢkanı oldu. Sisi, Mısır Ordu kökenli 5. CumhurbaĢkanı oldu. Sisi'nin CumhurbaĢkanı olması ile Türkiye ile Mısır arasındaki iliģkiler tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaģıyor. Türkiye, darbe ile ikitidardan indirilen Mursi'yi ve Müslüman kardeģler üyelerine yönelik kötü muameleleri Ģiddetle eleģtiriyor. Bu durum iki ülke arasındaki iliģkilerde bir gerginlik kaynağı olmaktadır. CumhurbaĢkanı Erdoğan, BirleĢmiĢ Milletler 69. Genel Kurul'unda yaptığı konuģmada : " Mısır'da halkın oylarıyla seçilmiģ CumhurbaĢkanı darbeyle indirilirken, verdikleri oyun hesabını sormak isteyen binlerce masum katledilirken BM de, demokratik ülkeler de bunu sadece izliyor ve bu darbeyi yapan kiģi meģrulaģtırılıyor." diyerek Sisi'nin yönetimini eleģtirdi. Mısır DıĢiĢleri Bakanı ise Erdoğan'ın konuģmasını Mısır halkının iradesine bir saygısızlık olarak niteleyerek bu konuģmadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Mısır ve Türkiye iliģkilerindeki gerilim farklı kanallardan devam etmektedir. Mısır yönetimi, ülkedeki Türk dizilerinin izlenmesini yasakladı. Ayrıca Mısır yönetimi Türkiye açısından oldukça tepki çekecek baģka bir giriģimde daha bulundu. Ġslam ĠĢbirliği TeĢkilatı'nın New York'ta düzenlenen DıĢiĢleri Bakanları Yıllık Toplantısı'nda Mısır ve BirleĢik Arap Emirlikleri yönetimleri, Kıbrıs'lı Türklerin "Kıbrıs Türk Devleti" olarak temsil edilmesine karģı çıkan bir öneride bulundu. Öneriye Ģiddetle karģı çıkan Türkiye ve KKTC temsilcileri, Mısır'ın bu talebinin Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Sisi'ye yönelik eleģtirilerine bir tepki olarak bu öneride bulunduğunu dile getirdi. Öneri diğer üye devletlerin karģı çıkmasıyla reddedildi. LÜBNAN Suriyeli Mülteciler Krizi Beynelmilel 18

19 Lübnan, Ģu ana kadar Suriye'deki iç savaģın çıkmasından beri ekonomik ve güvenlik kaynaklı bir kriz yaģamaktan kaçınabildi. Ama hala önemli riskler var. Suriye'deki savaģ ülkeyi siyasi olarak böldü. Bu nedenle Lübnanlı mezhep grupları aydır bir devlet baģkanı seçma konusunda anlaģamadılar. Lübnan'da kayıtlı 1.1 milyon Suriyeli mülteci var. Günlük ortalama mültecinin Lübnan sınırını geçtiği tahmin ediliyor. Bu mülteci akını zaten zor durumda olan Lübnan ekonomisine daha fazla yük bindiriyor. Daha kötüsü, Lübnan yönetiminin mültecilere yönelik bir strateji geliģtirememesidir. IġĠD Lübnan sınırına gitttikçe yaklaģıyor. Lünbnan'daki Sünni grupların ülke yönetimine yabancılaģıp IġĠD militanlarına katılması önemli bir risk unsuru olarak görülmektedir. SUUDĠ ARABĠSTAN Petrol Fiyatları Üzerinden Baskı OluĢturmak Suudi Arabistan merkezli Petrol Politikaları ve Stratejik Olasılıklar Merkezi BaĢkanı Rashid Abanmy, Riyad yönetiminin petrolü siyasi gerekçelerle piyasa fiyatından daha ucuza satmayı planladığını iddia ediyor. Riyad yönetimi, Ġran'ın nükleer programını sınırlandırmak ve Rusya'nın Suriye konusundaki tutumunu değiģtirmek için Kuzey Amerika ve Asya'ya petrolün varili 50 ile 60 dolar arasında satmayı satacak. Son 3 ayda petrolün varil fiyatı 115 dolardan 92 dolara düģtü. Ġran ve Rusya gelirlerinin büyük bir kısmını petrol ihracından elde ettiği için petrol fiyatlarının aģırı düģmesi önemli bir gelir kaybı anlamına gelmektedir. GÜNEYDOĞU ASYA HABER ANALĠZ Pakistan Talibanı IġĠD e ve Küresel Cihada Destek Verdiğini Açıkladı Radikal Ġslamcı yelpazede rakip oldukları varsayılan, Suriye ve Irak ta etkili olan IġĠD, Tehrik-i-Taliban Pakistan yönetiminden destek sözü aldı. Pakistan Talibanı sözcüsü ġahidullah ġahid, IġĠD'e karģı ellerinden gelen tüm desteği sunmaya devam edeceklerini belirterek IġĠD'e karģı savaģan Koalisyon'u sert bir dille eleģtirdi. Pakistan Talibanı lideri "DüĢmana karģı zaferlerinizden gurur duyuyoruz. Ġyi zamanda da kötü zamanda da yanınızdayız. DüĢmanlarınızın size karģı birleģtiği bu zorlu günlerde sabrınızı koruyun. Eski Beynelmilel 19

20 rekabetleri unutun, birleģin çağrısı yaptı. Pakistan Talibanı sözcüsü ġahid ise "Onları bütünüyle destekliyoruz, çünkü bu örgütün Ġslam'a hizmet ettiğini düģünüyoruz" diye belirtti. Kurban Bayramı'nda IġĠD'e destek için kendi mücahitlerini IġĠD'in yanına göndermeye devam edeceklerini bildiren ġahid, bu süreçte IġĠD'e ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi. Pakistan Talibanı nın Ģimdiye kadar bölgeye çeģitli zamanlarda toplamda civarında savaģçı gönderdiği tahmin edilmektedir. Pakistan nın Taliban destekçileri 1997'den bu yana Ġslamabad hükümetine karģı silahlı mücadele yürütmektedirler. Pakistan'ın PeĢaver kentinde ise IġĠD yanlılarının arttığı ve sokaklarda bildiriler dağıttığı da ifade edilmektedir. Kaynak:http://in.reuters.com/article/2014/10/04/pakistan-taliban-islamic-jihad-idINKCN0HT0HI Hindistan Pakistan: KeĢmir Sorunu KeĢmir'in Hint yönetimindeki kesiminde, hükümetin sel krizinde çok yavaģ hareket ettiği suçlamaları arasında öfke artmaktadır. Muson yağmurlarından kaynaklanan sel felaketinde Hindistan ve Pakistan'da 450'den fazla kiģi öldü. Buna ek olarak, 2003 yılında ateģkes ilan eden Hindistan ve Pakistan, KeĢmir sınırında çatıģmaya tekrar baģladı. Ġki tarafta çatıģmaları tetiklediğini iddia ederek birbirini suçlamaya devam ederlerken, Hindistan Pakistan nın 67 yıldır süren sorunu canlı tutmak için ısrar ettiğini iddia etmektedir. Bu çerçevede Hindistan Pakistan nın KeĢmir sorununu uluslararasılaģtırmak istediğini belirtmektedir. Hindistan la Pakistan arasında KeĢmir meselesi üzerinde yaģanan sorunlar Pakistan daki radikalleģmeyi besleyen ana damarlardan birisidir. KeĢmir, Pakistan açısından milli bir mesele olarak kabul edilmektedir. Öte yandan KeĢmir sorunu, Hindistan dan Pakistan a yönelik iģgal ya da savaģ tehdidini Pakistanlıların zihninde hep canlı tutmaktadır. Pakistan ve Hindistan a, KeĢmir meselesini çözmeleri konusunda bugüne kadar güçlü bir uluslar arası baskı gelmiģ değildir. Bu açıdan bölgedeki güvenliğin sağlanması iki ülkenin de barıģ yanlısı tutum sergilemesiyle gerçekleģebilecektir. Kaynak:http://www.bbc.com/news/world-asia Beynelmilel 20

21 Hindistan ve Pakistan Nobel BarıĢ Ödülü Aldı Kız çocuklarının eğitim hakkını savunan ve 2012 yılında Taliban tarafından yaralanan 17 yaģındaki Malala Yousafzai Nobel BarıĢ Ödülü nü alan en genç kiģi olarak ödülü ilk kez Pakistan a getirdi. Ödülün diğer sahibi olan 60 yaģındaki çocuk hakları savunucusu Kailash Satyarthi de ülkesi Hindistan a büyük sevinç yaģattı. Satyarthi, doksanlı yıllardan bu yana küçük çocukların köle olarak kullanılmasına karģı çıkarak hayatını bununla mücadeleye adadı. Kurduğu örgütle birlikte çalıģarak ülkesinde yaklaģık 80 binden fazla çocuğu özgürlüğüne kavuģturarak, onların tedavi görmesini ve eğitim almasını sağladı. Ödülün Pakistan ve Hindistan nın KeĢmir üstündeki sorunlarının arttığı dönemde verilmesi ise dikkatleri çekmiģtir. Kaynak:http://in.reuters.com/article/2014/10/10/nobel-prize-peace-idINKCN0HZ0NX AVRASYA HABER ANALĠZĠ KAZAKĠSTAN DA NÜKLEER SANTRAL ÇALIġMALARI Kazakistan Enerji Bakanlığı Nükleer ve Enerji Kontrol Komutanlığı ndan yapılan açıklamada ülkede kurulması planlanan nükleer santralin Doğu Kazakistan Eyaleti nde yada ülkenin güney doğusunda bulunan Çin sınırına yakın BalkaĢ Ģehrinde inģa edileceği bildirildi. 11. Bölgelerarası ĠĢbirliği Forumu çerçevesinde Eylül ayı sonunda bir araya gelen Kazakistan devlet baģkanı Nursultan Nazarbayev ve Rusya Devlet BaĢkanı Vladimir Putin, Kazakistan da nükleer santral inģası konusunda bir anlaģma imzalamıģ idi. Öte yandan söz konusu anlaģmanın 1973 yılında üretime baģlayarak 199 da kapatılan Atırav daki nükleer tesisi kapsayıp kapsamayacağı konusunda henüz bir açıklama mevcut değil. Ancak daha önce Kazakistan makamlarınca, Atırav daki santralin 2018 de çevreye dost tesis olarak yeniden çalıģtırılmaya baģlanacağı ifade edilmiģti. ERMENĠSTAN AVRASYA EKONOMĠK BĠRLĠĞĠNE ÜYE OLDU Belarus un baģkenti Minsk te 10 Ekim de düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu ve Avrasya Ekonomik Birliği nin zirvesinde Ermenistan CumhurbaĢkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan ın Avrasya Ekonomik Birliği ne üye olmasına iliģkin anlaģmayı imzaladı. Rusya, Belarus ve Kazakistan ın 29 Mayıs 2014 te imzaladığı anlaģmayla kurulan Avrasya Ekonomik Birliği nin toplam ekonomik büyüklüğü 2,2 trilyon dolar için ise hedef 900 Beynelmilel 21

22 milyar dolarlık ek potansiyel oluģturmak. Ermenistan ın Avrasya Ekonomik Birliği ne dahil olması çerçevesinde ülke içinde en fala tartıģılan husus, Ermeni iģgali altında bulunan Dağlık Karabağ bölgesi ile Ermenistan arasına gümrük engellerinin girip girmeyeceği idi. Ancak Avrasya Birliği nde bu konudaki hükümler ve genel anlayıģ, Ermenistan ın lehine. Nitekim Ermenistan Parlamentosu DıĢ ĠliĢkiler Komitesi BaĢkanı Artak Zakaryan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, anlaģma metninde, sadece uluslararası alanda tanınan devletler arasında gümrük duvarlarının olacağı hükmünün yer aldığını belirterek, Dağlık Karabağ daki yönetimin uluslararası alanda tanınmadığını, böylelikle de Ermenistan la bu bölge arasında gümrük sınırlarının olmayacağını kaydetti. Öte yandan Birliğe üye plması beklenen Kırgızistan hükümeti de Avrasya Ekonomik Birliği nin altyapısını oluģturan Gümrük Birliği ve Ortak Ekonomik Bölgeye dahil olmak için gerekli yasa paketlerini Eylül baģında onayladı ve parlementoya gönderdi. Kırgızistan ın önce Gümrük Birliği ne sonra da Avrasya Ekonomik Birliği ne yıl sonuna kadar dahil olması planlanıyor. Avrasya Ekonomik Birliği nin kuruluģuna iliģkin AnlaĢma, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu çerçevede, birliğin merkezi Kazakistan ın baģkenti Astana olacak. HAZAR ÜLKELERĠ DEVLET BAġKANLARI 4. ZĠRVESĠ TOPLANDI Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan ülkelerin devlet baģkanları, Hazar kıyısındaki Rus kenti Astrahan'da düzenlenen Hazar Ülkeleri Devlet BaĢkanları 4. Zirvesi'nde bir araya geldi. Hazar Denizi'nin hukuki statüsü konusunun görüģüldüğü zirveye Rusya Devlet BaĢkanı Vladimir Putin, Azerbaycan CumhurbaĢkanı Ġlham Aliyev, Ġran CumhurbaĢkanı Hasan Ruhani, Kazakistan Devlet BaĢkanı Nursultan Nazarbayev ve Türkmenistan Devlet BaĢkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'un katıldı. Toplantının sonunda, hidrometeoroloji alanında iģbirliği, olağanüstü hallerde karģılıklı haberleģme ve yardımlaģma ile Hazar'ın biyolojik kaynaklarının korunması ve rasyonel kullanılmasını öngören anlaģmalar imzalandı. Taraflar Hazar'da askeri gücün dengeli olması ve burada 5 ülkenin dıģında bir ülkenin askeri gücünün bulundurulmamasının gerekliliği konusunda anlaģmaya varırken, Hazar bölgesinin güvenliği için iģbirliğini devam ettirmek konusunda uzlaģı sağlandı. UlaĢım sorununun da gündeme geldiği zirvede Avrupa'yı Orta Asya, Rusya ve Ġran'la birleģtirecek "Kuzey-Güney" hava koridoru ile Hazar çevresinde demiryolu ağının geniģletilmesi ve Hazar'daki limanları birleģtirecek sistemin kurulması da görüģüldü. Beynelmilel 22

23 Ġlki 2002'de AĢkabat'ta, ikincisi 5 yıl sonra Tahran'da, üçüncüsü ise 2010'da Bakü'de gerçekleģtirilen zirvenin bir sonraki toplantısı Kazakistan'da yapılacak. UKRAYNA DA ATEġKES ĠHLALLERĠ SÜRÜYOR Ukrayna da hükümetle Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında Nisan ayından bu yana devam eden çatıģmalarda 3500 den fazla kiģi öldü. 5 Eylül de Belarus'un baģkenti Minsk'te bir araya gelen "Ukrayna-Rusya-AGĠT" Üçlü Temas Grubu toplantısı sonrasında taraflar ateģkes ilan ettive ülkenin doğusunda 30 km lik bir tampon bölge kurulmasını kararlaģtırdı. Ancak ülkede ateģkes sık sık ihlal ediliyor. ABD BaĢkanı Barack Obama nın Rusya nın Ukrayna ile ülkenin doğusundaki ayrılıkçı isyancılar arasındaki bir ateģkesi desteklediği takdirde Rusya ya uygulanan yaptırımların kaldırılabileceğini söylemiģti. Ukrayna BaĢbakanı Arseniy Yatsenyuk BM Genel Kurulu'na yönelik konuģmasında Rus birliklerinin hâlâ doğu Ukrayna'da faaliyette olduğunu söyledi ve Batı'yı ülkesinin tüm topraklarının kontrolünü yeniden kazanıncaya kadar Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmamaya çağırdı. NATO dan yapılan açıklamada ise, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerde bulunan Rus askerlerinin büyük oranda geri çekildiğinin gözlemlendiğini, ancak ülkede hala Rus askeri bulunduğunu dile getirildi. Bazı kontrol noktalarının halen Rusya yanlısı ayrılıkçıların elinde olmasının, Ukrayna'daki Rus askeri sayısının tam olarak saptanmasını zorlaģtırdığının belirtildiği açıklamada binlerce Rus askerinin hala Rusya'nın Ukrayna sınırı çevresinde beklemekte olduğu ve Rus özel birliklerinin Ukrayna içinde faaliyetlerine devam ettikleri bilgisi yer aldı. Rusya ise ayrılıkçı Donetsk and Luhansk bölgelerine asker gönderdiği ve ayrılıkçıları silahlandırdığı iddialarını reddediyor. Ukrayna parlamentosu Donetsk ve Luhansk bölgelerinde bazı topraklara, üç yıl süreli "kendi kendini yönetme" hakkı tanırken, ülkedeki ayrılıkçıların liderleri 2 Kasım'da seçim yapacaklarını açıklayarak Kiev'e meydan okudu. ASYA-PASĠFĠK HABER ANALĠZ ÇĠN ĠN ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER GÜNDEMĠ Beynelmilel 23

24 Çin in, akademik anlamda, uluslararası iliģkiler gündemini ortaya koyabilmek için, adeta okyanustan bir kadeh su alıp incelemek gibi olacak olan bir yöntemle, bir Uluslararası ĠliĢkiler dergisinin 2014 Bahar sayısındaki makalelerin gündemini değerlendireceğiz. Söz konusu dergi (The Chinese Journal of International Politics, Volume 7, Number 1, Spring 2014) Tsinghua Üniversitesi, Modern Uluslararası ĠliĢkiler Enstitüsü tarafından edit edilmiģtir. Derginin 2014 bahar sayısında dört tane makale yayınlanmıģtır ve yazarları ve makalelerin baģlıkları Ģu Ģekildedir: Wang Jiangli ve Barry Buzan, The English and Chinese Schools of International Relations: Comparisons and Lessons, (Uluslararası ĠliĢkilerin Ġngiliz ve Çin Okullar: KarĢılaĢtırmalar ve Dersler) Björn Jerdén, The Assertive China Narrative: Why It Is Wrong and How So Many Still Bought into It, (Çin in Ġddialı Hikâyesi: Neden YanlıĢtır ve Nasıl Hala Çok MüĢteri Çekmektedir) Mordechai Chaziza ve Ogen S. Goldman, Revisiting China s Non-Interference Policy towards Intrastate Wars, (Çin in Ġç SavaĢlara KarıĢmama Politikasını Revize Etme) Georg Strüver, Bereft of Friends? China s Rise and Search for Political Partners in South America, ( Dostlarından Yoksun Çin in YükseliĢi ve Güney Amerika da Politik Partner ArayıĢı) Jiangli ve Buzan, Ġngiliz Okulu ve Çin Okulu nu altı boyutta karģılaģtırmaktadır. Bunlar: kökeni, kurucuları ve organizasyonu; isimlendirilmesi; konteksti; amacı; teori kaynakları ve tarihsel projelerini kapsamaktadır. Çin okulu köken olarak politik bir transformasyon döneminde 1980 lerin sonu ve 1990 ların baģında Çinli akademisyenlerce ortaya atılmıģtır ve oldukça yeni ve sıcak bir tartıģmadır. Ġsimlendirme konusunda Çin Okulu ismi, Ġngiliz Okulu veya Kopenhag Okulu gibi baģkaları tarafından değil 1990 ların baģında Çinlilerin kendi kendilerine verdikleri isim olarak karģımıza çıkar. Amacı ise, liberalizm ve realizm gibi batı kaynaklı teoriler Çin in barıģçıl yükseliģin anlamlandırmak için elveriģli değildir ve bu yüzden bunu anlamlı kılacak ve Çin karakteristiğini yansıtan bir okula olan ihtiyaca cevap vermektir. Jiangli ve Buzan nın makalesinde, kısaca ifade edilecek olursa, Çin Uluslararası ĠliĢkiler çalıģanlarının hedefleri ve gündemleri teorik olarak Ġngiliz okuluyla karģılaģtırılarak ele alınmıģtır. Beynelmilel 24

25 Jerdén, Çin dıģ politikasının, özellikle de 2009 sonrası, değiģimi ve söylem olarak daha iddialı olmaya baģlaması ile ilgili birçok örnek olay iģlemiģtir. Bunların içinde, Çin in Tayvan ordusu konusunda ABD li Ģirketlere yaptırım tehdidinde bulunması; Çin merkez Bankası yöneticisinin doların dünyanın ana rezerv parası olarak güvenli olmadığına dair yazısı ve deniz alanları ile ilgili bölgesindeki uygulamaları gibi konular yer alır. Jerdén, Bütün bu iddialı söylemlere rağmen Çin dıģ politikasında önemli bir değiģiklik olmadığını ileri sürmektedir. Jerdén, Çin in olduğundan fazla iddialı görülmesinin nedenlerini örnek olayları analiz ettikten sonra sıralamaktadır. Chaziza ve Goldman, Çin nin BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri içinde baģka devletlerdeki savaģlara müdahale etme konusundaki en isteksiz devlet olduğu tespitini yapar. Çin diğer büyük güçlerin insani gerekçelerle sıkı iliģki geliģtirmekten kaçındığı Myanmar, Sudan, Zimbabwe (bu gün için Suriye) gibi ülkelerle yakın iliģkiler kurmaktadır. Çin bu sayede geliģmekte olan ülkelerde pozitif bir imaj oluģturarak bu tip ülkelerce de küresel güç olmasına makul bakılmasını sağlamaktadır lere kadar BM Çin nezdinde Batı nın aygıtı olarak görülürken bu tarihlerden sonra, özellikle de 2000 li yıllardan sonra, BM barıģ koruyucu çabalarına kaynak sağlamaktadır. Bu makalede Çin in baģka devletlerdeki savaģlara müdahale etme veya etmeme konusundaki değiģimler analitik olarak ortaya konmaktadır. Strüver, Çin in hızlı ekonomik büyümesine bağlı olarak yükseliģinde bir küresel güç olmak için kendisine Güney Amerika ülkeleri ile özellikle de ikili iliģkiler geliģtirme çabasında olduğunu ileri sürmektedir. Çin in temel dıģ politik hedefi, dünya güç dağılımında belirleyici bir güç olmak olarak değerlendirilebilir. Çin bunu sağlamak için, Küresel Güney verimli bir oyun alanı olduğu için, güney ülkeleri ile iliģkilerini geliģtirme peģindedir. Güney Amerika ile stratejik ortaklık kurup BM gibi diplomatik çatılarda ortak hareket etme hedefi de meyvelerini vermeye baģlamıģtır. Son dönemlerde, ekonomik olarak Güney Amerika nın en büyük ticaret (örneğin 2011 de) ortağı Çin olmuģtur. Bu dört makalenin yazarları, belki Çinli olmayabilirler, ancak Çin in temel uluslararası iliģkiler gündemi ile ilgili bir pencere açtıkları söylenebilir. Kısaca değerlendirilen derginin bu sayısı, Çin in nasıl algılandığını; Çinin kendisine partner arayıģı ve kendi düzenini kurma çabasını; Çinli akademisyenlerin Uluslararası ĠliĢkiler disiplinine bakıģ açısını ve Çinin yükselen gururunun bir analizini sunmaktadır. AFRĠKA HABER ANALĠZ NĠJERYA-ÇAD-KAMERUN Beynelmilel 25

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU

Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU İran ın Nükleer Programı ve Türkiye nin Güvenliğine Etkileri Doç. Dr. MUSTAFA KĠBAROĞLU www.mustafakibaroglu.com Bilkent Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü 15 Ekim 2009 Atılım Üniversitesi Ankara

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN ELÇİLİKLERİ

DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN ELÇİLİKLERİ DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN ELÇİLİKLERİ Birkaç yıl öncesinde Ġran Ġslam Devrim Muhafızları (ĠĠDM) aktif bir Ģekilde güvenlik alanında, geniģ bir Ģekilde de siyasi ve ekonomi benzeri alanlarda geniģ Ģekilde

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 13 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 13 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 13 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER BOE/Carney, "Faizler piyasaların beklediğinden daha yakın zamanda artabilir" İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiltere'de faiz oranlarının

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

SAYIN BASIN MENSUPLARI;

SAYIN BASIN MENSUPLARI; SAYIN BASIN MENSUPLARI; BUGÜN TÜM TÜRKİYE DE, BAŞTA ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU İLE TTB OLMAK ÜZERE FİLİSTİN KATLİAMININ DURDURULMASI İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTEDİR. İsrail ordusunun

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI 11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN DERECE MENŞEİ CFR(USD/MT) DEMİR %65 TÜRKİYE 152-154 DEMİR %60/59 TÜRKİYE 131-133 DEMİR %55/54 TÜRKİYE 112-114 11-16 ŞUBAT CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN

Detaylı

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli?

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Dr. Ali Asker (*) AGÝT Minsk Grubu = AGÝT Turizmi Son birkaç aydan beri Azerbaycan siyasi terminolojisine yeni bir terim dahil edilmiþtir: AGÝT Turizmi.

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TPQ yla gerçekleştirdiği özel söyleşide Rusya ile yaşanan gerginlikten Ukrayna nın

Detaylı

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ DERİ VE DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜ 2014 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Mayııs 2014 2014 YILI NİSAN AYI TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SORUNSUZ ALAN KALDI MI?

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SORUNSUZ ALAN KALDI MI? DIŞ POLİTİKA TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SORUNSUZ ALAN KALDI MI? HAZİRAN 2011 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SORUNSUZ

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015

DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 DÜNYA DA BU HAFTA 14 18 ARALIK 2015 AVRUPA'DA İNŞAAT ÜRETİMİ EKİMDE ARTTI Euro Bölgesinde inşaat üretimi yıllık yüzde 1,1 artış kaydetti Euro Bölgesinde inşaat üretimi ekim ayında aylık bazda yüzde 0,5,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 22 Temmuz 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 22 Temmuz 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 22 Temmuz 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Avrupa ya jeopolitik tehdit Yakın bir zamanda kadar Avrupa nın tehdit eden iç risklerdi. Örneğin Euro bölgesindeki borçlanma krizi üyeler arasında çok gerginlik

Detaylı

Ortadoğu birliğine doğru ilk adım mı?

Ortadoğu birliğine doğru ilk adım mı? 1/5 ページ Ortadoğu birliğine doğru ilk adım mı? Ekonomi / 10/06/2010 Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye arasında ortak bir deklarasyon imzalandı. Dört ülke arasında ticaret, gümrük, tarım, sağlık, ve enerji

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 03 Temmuz 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 03 Temmuz 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 03 Temmuz 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER FED Başkanı Yellen: Faiz politikası istikrar endişeleriyle değişmemeli Fed Başkanı Yellen Washington da yaptığı konuşmada, düşük faiz oranlarının finansal

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Dünya Ekonomisinin Geleceği

Küresel Kriz Sonrası Dünya Ekonomisinin Geleceği 2009 TEMMUZ - EKONOMĠ Dr. Orkun ÖZBEK Küresel Kriz Sonrası Dünya Ekonomisinin Geleceği ABD de konut kredisi piyasalarında baģlayan ve kısa sürede tüm dünyayı saran küresel krizin baģlamasından bu yana

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU 2015 ARALIK AYI SİYASİ GELİŞMELER GÜNCESİ. Hazırlayan: Yavuz Selim HAKYEMEZ

RUSYA FEDERASYONU 2015 ARALIK AYI SİYASİ GELİŞMELER GÜNCESİ. Hazırlayan: Yavuz Selim HAKYEMEZ RUSYA FEDERASYONU 2015 ARALIK AYI SİYASİ GELİŞMELER GÜNCESİ Hazırlayan: Yavuz Selim HAKYEMEZ 1 Aralık Rusya'da 44 üniversite ve yüksek eğitim kurumu, Türkiye ile akademik ilişkileri dondurdu. ülkenin Dışişleri

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

Kerkük, Telafer, Kerkük...

Kerkük, Telafer, Kerkük... Kerkük, Telafer, Kerkük... P R O F. D R. Ü M İ T Ö Z D A Ğ A L A E D D İ N PA R M A K S I Z BAĞIMSIZ TÜRKMENELİ CUMHURİYETİ Kerkük Krizi ve Türkiye'nin Irak Politikası gerekçelerden vazgeçerek konuyu

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de işsizlik başvuruları ve imalat sektörü PMI beklentilerin üzerinde gelirken, ikinci el konut satışlarında 4 aylık aradan sonra ilk kez artış yaşandı

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç

bu Ģekilde Türkiye ye gelmiģ olan sıcak para, ĠMKB de yüzde 400 lerin, devlet iç borçlanma senetlerinde ise yüzde 200 ün üzerinde bir kazanç 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015

Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Enerji Ülkeleri.Rusya En Zengin..! 26 Ocak 2015 Dünyanın Enerji Kaynakları Konusunda En Zengin Ülkeleri A1 Capital Yorumu Coğrafya ve tarih kitaplarında ülkemiz için jeopolitik öneme sahip kilit ve kritik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü PAZARA GİRİŞ KOORDİNASYON YAPISI VE HEDEF ÜLKELER 4 Haziran 2012 SUNUŞ GÜNDEMİ Pazara Giriş Koordinasyon Yapısı Yeni Yaklaşım Pazara Giriş Komitesi Ülke Masaları

Detaylı

> 83. Ortadoğu Güncesi. Bilgay Duman bilgayduman@orsam.org.tr. Ortadoğu Güncesi. Ortadoğu Analiz Şubat 09 Cilt 1 - Sayı 2

> 83. Ortadoğu Güncesi. Bilgay Duman bilgayduman@orsam.org.tr. Ortadoğu Güncesi. Ortadoğu Analiz Şubat 09 Cilt 1 - Sayı 2 83 Bilgay Duman bilgayduman@orsam.org.tr 20 Aralık-20 Ocak 2009 84 21 Aralık: Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El-Haşimi, Türkiye de temaslarda bulundu. 22 Aralık: Kerkük kentinde taraflar arasında

Detaylı

30.06.2014 Pazartesi Basın Gündemi

30.06.2014 Pazartesi Basın Gündemi 30.06.2014 Pazartesi Basın Gündemi Prof. Dr. Hayrettin Usul Açıklaması İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Cihannüma Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi,Ortadoğu daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Detaylı

Dış Ticaret Verileri Bülteni

Dış Ticaret Verileri Bülteni (Milyar $) 216 Haziran - 216 TÜİK dış ticaret verilerine göre ihracat 216 yılı Haziran ayında, 215 yılının aynı ayına göre %8,1 artarak 12 milyar 916 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 475 milyon

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

20-26 Ocak 2014 SAYI: 21

20-26 Ocak 2014 SAYI: 21 20-26 Ocak 2014 SAYI: 21 GÜNDEM Cenevre 2 Konferansı ve Kürtler Kerry nin Ürdün ve Suudi Arabistan Ziyaretleri Mısır Nil Sorununu Uluslararasılaştırıyor Küresel Riskler 2014 Değerlendirmesinde ve Su Krizi

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ

2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI DÖVĠZ KAZANDIRICI HĠZMET TĠCARETĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA TEBLĠĞ 2012/4 SAYILI TEBLĠĞ TEMEL ÖZELLĠKLER Hizmet Sektörlerinin Desteklenmesine Yönelik En Kapsamlı Tebliğ Hedef Sektörlerin

Detaylı

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013)

AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2013 AYLIK TOPLANTI FAALĠYET RAPORU (01/04/2013 30/04/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu

MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER. Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu MEDYATĠK OLAYLARIN ACĠL SERVĠSLERDE BIRAKTIĞI ĠZLER Dr. Onur Ġncealtın Göztepe Eğitim AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp Klinik Ġdari Sorumlusu Acil Servis Basın ĠliĢkisi Ülkemizdeki yaklaģık her 6 hastadan

Detaylı

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık İslam Coğrafyasının en batısı ile en doğusunu bir araya getiren Asya- Afrika- Balkan- Ortadoğu Üniversiteler Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmen kuruldu.

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 24 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 24 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 24 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Euro Bölgesi'nde PMI beklentinin altında Euro Bölgesi'nde imalat sanayi ve hizmet sektörü faaliyetleri Fransa ekonomisindeki yavaşlama doğrultusunda Haziran

Detaylı

Irak'ın çeşitli kentlerinde meydana gelen şiddet olaylarında 10 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. (Türkmeneli TV)

Irak'ın çeşitli kentlerinde meydana gelen şiddet olaylarında 10 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. (Türkmeneli TV) GÜNLÜK ORTADOĞU BÜLTENİ I 09 ŞUBAT 2010 IRAK Irak'ta yapılacak parlamento seçimlerine katılan bir kadın milletvekili adayı, Musul'un batısında, 2 silahlı kişi tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını

Detaylı

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU

3 1 0 2 20 BUĞDAY RAPORU 0 1 Dünya buğday üretimi, üretim devlerinden biri olan ABD nin yaklaşık 4 milyon tonluk üretim azalmasına rağmen bu sene ekili alanların ve verimin artmasıyla paralel olarak Ağustos ayı verilerine göre

Detaylı

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi

İTKİB Genel Sekreterliği AR&GE ve Mevzuat Şubesi HALI SEKTÖRÜ 2014 EYLÜL AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ EKİİM 2014 1 2014 YILI EYLÜL AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemizin halı ihracatı

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

Тurkic Weekly 7 2015 (14-20 Aralık)

Тurkic Weekly 7 2015 (14-20 Aralık) Тurkic Weekly 7 2015 (14-20 Aralık) Turkic Weekly, Sizi Türk dünyasındaki son gelişmelerin nabzını tutmanıza yardımcı olacak haber kaynağıdır. Turkic Weekly Türk dili konuşan ülkelerde cereyan eden kilit

Detaylı

21 Ağustos 20 Eylül 2013

21 Ağustos 20 Eylül 2013 Ortadoğu Güncesi 21 Ağustos 20 Eylül 2013 Günce No: 58 Hazırlayan: Seval KÖK 21 Ağustos 2013: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun u arayarak, BM Güvenlik Konseyi ni Suriye konusunda

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013)

AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/08/2013 AYLIK TOPLANTI RAPORU (01/07/2013-31/07/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy daşı Türk entelijansiyasının ana söylemidir. Bu gruplar birkaç yıl evvel ABD'nin Irak'ı işgali öncesinde savaş söylemlerinin en ateşli taraftarı idiler. II. Körfez Savaşı öncesi

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI (2015) GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İRAN ANLAŞMASININ TÜRKİYE ÜZERİNE POTANSİYEL ETKİLERİ İran ın nükleer programı üzerine dünya güçleri diye

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/ /01/2013) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/02/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2013-31/01/2013) ĠÇĠNDEKĠLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır.

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. Kapsam Madde 2 Bu protokol, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 21 Temmuz 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 21 Temmuz 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 21 Temmuz 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Çin de reform önceliği Yüzde 7,5 luk büyüme hızı sürdürülebildiği takdirde yapısal bozulmaya yol açabilecek konjonktür teşviklerine gerek duyulmayacağını

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 14 18 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 14 18 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 14 18 EYLÜL 2015 TARIMDAKİ BÜYÜME İŞSİZLİĞİ GERİLETTİ Tarım sektörü son 10 yılın 8 inde büyüyerek yakaladığı istikrarı, 2015 yılında da sürdürürken yarattığı istihdamla toplam işsizlik

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI 2009 DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Demokratikleşme ve Toplumsal Dayanışma Açılımı BirikmiĢ sorunların demokratik çözümü için Hükümetçe baģlatılan

Detaylı

Vizesiz Avrupa. İdris Kardaş KSP Genel Koordinatorü

Vizesiz Avrupa. İdris Kardaş KSP Genel Koordinatorü İdris Kardaş KSP Genel Koordinatorü Vizesiz Avrupa AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ın baş müzakereci olarak göreve başladığı 2009 dan beri yoğun emek sarfettiği vize sorununda önemli bir aşama

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Ağustos 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 04 Ağustos 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 04 Ağustos 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Zeybekçi: Türkiye de kriz çıkmaz Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Aydın da yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinde kriz söylentilerini hatırlatarak Türkiye

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler

Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Medikal Turizmde Tanıtım, Pazarlama Stratejileri ve Hedef Ülkeler Oğuzhan KAYA TKHK Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığı khk.kaynakgelistirme@saglik.gov.tr www.tkhk.gov.tr Slayt1/28 Bakanlığımızın 2013-2017

Detaylı

Suudi Arabistan'dan Yemen'e operasyon

Suudi Arabistan'dan Yemen'e operasyon On5yirmi5.com Suudi Arabistan'dan Yemen'e operasyon Cumhurbaşkanı Hadi'nin çağrısına yanıt veren Suudi Arabistan ve bölge müttefikleri Yemen'e yönelik askeri operasyon başlattı. 10 ülkenin katıldığı operasyonda

Detaylı

Çin i Gösteriyor. Kasım ayında Pekin de gerçekleştirilen. Altay ATLI

Çin i Gösteriyor. Kasım ayında Pekin de gerçekleştirilen. Altay ATLI KAPAK DOSYASI Rusya nın Enerji İbresi Çin i Gösteriyor Altay ATLI Kasım ayında Pekin de gerçekleştirilen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi üye ülkeler arasında imzalanan çok sayıda ikili anlaşmaya

Detaylı

CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND

CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND CITES 16. Taraflar Konferansı Bangkok TAYLAND 03-14 Mart 2013 Murat TOPLU Grup Sorumlusu Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İÇERİK - CITES NEDĠR? - CITES IN TÜRKĠYE DEKĠ KURUMSAL YAPISI - 16. TARAFLAR

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 23.07.2014 Jak ESKİNAZİ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçim maratonu devam ediyor Cumhurbaşkanlığı Seçimi, ülkenin en sıcak gündemi 10 Ağustos'ta

Detaylı

Yaşar ONAY* Rusya nın Orta Doğu Politikasını Şekillendiren Parametreler

Yaşar ONAY* Rusya nın Orta Doğu Politikasını Şekillendiren Parametreler Bilge Strateji, Cilt 7, Sayı 12, Bahar 2015, ss.17-21 Rusya nın Orta Doğu Politikasını Şekillendiren Parametreler Yaşar ONAY* Adına Rusya denilen bu ülke, Moskova prensliğinden büyük bir imparatorluğa

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2013 HAZİRAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Temmuz 2013 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2013 HAZİRAN İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Altın, Fed sonrası 3 haftanın yükseğinde ABD merkez bankası Fed'in faiz oranlarının düşük kalmaya devam edeceğini bildirmesi ile, alternatif yatırım aracı

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 23 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Almanya sanayi üretimi endeksi beklenenin altında kaldı Almanya da bugün açıklanan PMI İmalat Sanayi Endeksi, küresel ekonomik daralmanın ülke ekonomisine

Detaylı

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL

09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL http://www.cem.gov.tr/erozyon/anasayfa/resimlihaber/14-04- 09/TOHUM_F%C4%B0DANLIK_VE_KURAK_ALAN_A%C4%9EA%C3%87LANDIRMASI_TEKN%C 4%B0KLER%C4%B0_ULUSLARARASI_E%C4%9E%C4%B0T%C4%B0M%C4%B0_BA%C5%9EL ADI%E2%80%A6.aspx?sflang=tr

Detaylı

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk.

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk. TÜRKĠYE SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI-NĠSAN 2013 AraĢtırma; Kantitatif AraĢtırma tekniklerinden ( Yüzyüze görüģme ) yöntemi uygulanarak 04-10 Nisan 2013 tarihleri arasında 21 il'de toplam 3.473 denek ile görüģme

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

European Gas Conference 2015 Viyana

European Gas Conference 2015 Viyana GAZMER - GAZBİR European Gas Conference 2015 Viyana Toplantı Notları Rapor No : 2015 / 001 Tarih : 29.01.2015 Bu rapor 27.01.2015-29.01.2015 tarihlerinde yapılan Avrupa Gaz Konferansına katılım gösteren;

Detaylı

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7

EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7 EKONOMİK VE MALİ POLİTİKA GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Ekim 2011, No:7 Bu sayıda; Ağustos ayı dış ticaret verileri, Eylül ayı enflasyon verileri, Döviz yükümlülüklere uygulanan munzam karşılıkların düşürülmesine

Detaylı

Kuzey Irak'a harekat

Kuzey Irak'a harekat Kuzey Irak'a harekat Asker terörü engellemek için yeniden Irak'a girdi. Irak'ın kuzeyinde istihbarat uçuçu yapan insansız uçaklar bugün hareketli PKK gruplarını tespit etti. Türk Silahlı Kuvvetleri Zap

Detaylı

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.04.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ ġubat ayı cari iģlemler açığı piyasa beklentisi olan -3,1 Milyar doların hafif üzerinde ve beklentilere yakın -3,19 milyar dolar olarak geldi. Ocak-ġubat cari iģlemler

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

27 Ocak- 2 Şubat 2014 SAYI: 22

27 Ocak- 2 Şubat 2014 SAYI: 22 27 Ocak- 2 Şubat 2014 SAYI: 22 GÜNDEM Suriye de İslami Cephe IŞİD Savaşı İsrail-AB İlişkilerinde Yahudi Yerleşim Yerleri İnşası Krizi Su ve Enerji İlişkisi İran, Huzistan da Su Sıkıntısı Ortadoğu Güncesi

Detaylı

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor

İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor İstanbul görkemli maketi ve inşaat firmalarıyla MIPIM Fuarı nda İTO Başkanı İbrahim Çağlar: İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıya muazzam fırsatlar sunuyor "Nasıl ki Nuri Bilge, Cannes film festivalinin

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı