Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği"

Transkript

1 Afete Hazırlık ve Deprem Eğitimi Derneği Depreme Hazır 1Milyon Çocuk 1 Milyon Aile

2 Onursal BaĢkanımızın Mesajı AHDER olarak Ülkemizde deprem baģta olmak üzere tüm afetlerin neden olduğu kayıpların azaltılmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz; insan hayatını ve mal varlığını etkileyen uzun vadeli risklerin en aza indirgenmesine yönelik, bugüne kadar yapılmıģ olan eğitim çalıģmalarının çok daha geniģ kitlelere ulaģması. Gelin bu hedefe ulaģmakta hepimiz el ele çalıģalım. Prof. Dr. Ahmet Mete IĢıkara

3 Katılımın Önemi Afetlere hazırlık ve güvenli yaģamın en temel unsuru, sistemin içinde yer alan tüm devlet, yerel yönetim birimlerinin ve halkın konu hakkında bilgilenmesi ve yapılan çalıģmalara katılım göstermesidir. Tüm dünya ülkelerinde baģarılı bir biçimde uygulanmıģ afet risklerini azaltma, afet yönetimi gibi projelerde bu temel unsurun sağlıklı bir biçimde iģlediği görülmektedir. Ġstanbul u ve Türkiye nin genelini bekleyen afet riskleri yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle gerek devlet kurumları düzeyinde gerekse yerel yönetimler çerçevesinde birçok çalıģma hayata geçirilmeye çalıģılmaktadır. ÇalıĢmaların baģarısı ise toplumun bu çalıģmalara katılımı ile doğru orantılıdır.

4 Depreme Hazır 1 Milyon Çocuk 1 Milyon Aile Depreme hazır bir toplum oluģturmak için gerçekleģtirdiğimiz tüm çabaları, çalıģmaları, projeleri ve eğitimleri yaygınlaģtırabilmek için kurduğumuz Afete Hazırlık Derneği (AHDER) tarafından; deprem bilincini tüm Türkiye ye yaygınlaģtırmak ve bu bilinci çocuklar aracılığıyla yetiģkinlere de verebilmek dileğiyle, Türkiye genelinde baģlatılan eğitim projesinde, duyarlı insanları, özel sektörü, kurum ve kuruluģları, bir çatı altında birleģtirmek amacıyla Ana Çatı proje olarak Depreme Hazır 1 Milyon Çocuk 1 Milyon Aile Kampanyası yürütülmektedir. Bu kampanyayla Ġstanbul dan baģlayarak, Türkiye genelinde deprem bilinci oluģturulması için çocuklara ve ailelerine ulaģılması hedeflenmektedir. Bu amaçla tarafınızın sponsorluğu ile düzenleyeceğimiz eğitimlere iliģkin detaylar aģağıda bilgilerinize sunulmuģtur.

5 Eğitim Ġçeriği Deprem Bilinci Dünyamızın olumuģu ile ilgili temel bilgilerin verilmesi. Deprem ne demektir ve nasıl meydana gelir? Deprem zararlarından korunma yolları nelerdir? Deprem tehlike avı nedir? Acil Durum tahliye planı nedir? Deprem çantası nedir? Deprem anında nasıl davranmamız gerekir? Deprem sonrası yapılması gerekenler nelerdir?

6 Kitabın ana kahramanı Türkiye nin Deprem Dede si Prof. Dr. Ahmet Mete IĢıkara dır. Kitap, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu nun tarih ve sayılı kararı ile ilköğretim öğrencilerine tavsiye edilmiģtir. Eğitimin Süresi ve Materyalleri Bir oturumun süresi yaklaģık olarak 40 dakikadır. Bu eğitimler sırasında her öğrencimize Afacan Dünya ve Deprem Dede hikaye kitabı dağıtılacaktır. Yapılan bilimsel çalıģmalar afetlerle ilgili bilgi ve bilinç eksikliği sonucu, çocukların yaģanan afetlerden kendilerini sorumlu tutuklarını ve böylece pedagojik sıkıntılar içerisine girdiklerini göstermektedir. Afacan Dünya hikaye kitabında, ülkemizde yaģanan önemli bir afet olan depremle ilgili olarak Deprem nasıl gerçekleģir? Depremin etkilerinden nasıl korunuruz? sorularının cevapları eğlenceli bir dille anlatılmaktadır.

7 ÇalıĢmada Görünürlük Ġmkanı Logonuz Dağıtılacak kitapların ön ve arka kapağında, ÇalıĢmaya önelik mesajınızda arka kapağın tamamında yer almaktadır. AfiĢler Hazırlatarak ve Basını eğitimlere davet ederek görünürlüğünüzü arttırabilirsiniz. Resim *Eğitimlerin yapılacağı okullar destekçilerimizle belirlenmektedir. *Eğitimlere iliģkin tüm organizasyon AHDER tarafından yapılmaktadır.

8 Destekçiden Beklenenler Ana çatı projemiz olan Depreme Hazır 1 Milyon Çocuk 1 Milyon Aile hedefine ulaģmak için büyük resmi oluģturan küçük parçalarla ilerlemekteyiz. Alt projelerle her destekçi kurum diğer destekçi, kurumlarla çakıģmadan hedefin yakalanması çalıģmasında yer almaktadır. Kurumunuzdan beklentimiz Hazırlık Kültürünün yaygınlaģması için Ġlköğretim öğrencisinin eğitilmesine destek olmanızdır. Eğitimlerin organizasyonu, gerekli izinlerin alınması, eğitim yayınlarının hazırlanılması, basılması ve dağıtılması vd. baģlıkları içeren bu alt proje için destekçiden beklenen katılım tutarı TL dir. Projedeki destek miktarını arttırmak ve düzenli hale getirmek destekçinin inisiyatifindedir.

9 Desteklemek için bize ulaģın Proje Adı: Depreme Hazır 1 Milyon Çocuk 1 Milyon Aile Proje Kaynak GeliĢtirme Sorumlusu : Olcayto Satı Yönetim Kurulu Üyesi

10 Afete Hazırlık ve Deprem Eğitim Derneği AHDER HAKKINDA

11 Ülkemizin Gerçekleri ve AHDER Topraklarımızın %96 sı farklı oranlarda tehlikeye sahip deprem bölgeleri içerisinde yer alıyor Nüfusumuzun %98 inin bu bölgelerde yaģıyor Ülkemizde bir yıl icinde büyüklüğü 6,3 ve üstünde bir depremin meydana gelme olasılığı % yılında gercekleģen iki büyük depremde kiģi hayatını yitirdi, kiģi yaralandı ve 24,5 milyar dolar değerinde ekonomik kayıp meydana geldi

12 Kısaca Hikayemiz AHDER i kurarken amacımız her afette tekrarlanan ve bilgi eksikliği, ilgisizlik nedeniyle maddi ve manevi kayıplara neden olan afet etkilerinin azaltılmasında faydalı olmaktı. Her geçen gün eğitimlerimizi geliģtirdik, uzman kadromuzu geniģlettik ve eğitimlerimiz tüm Türkiye ye yayıldı. Zamanla eğitimlerimize ve yayınlarımıza gelen talepler çalıģmalarımızı bir dernek çatısı altında toplama gerekliliğini ortaya çıkardı. Biz de Prof. Dr. Ahmet Mete IĢıkara baģkanlığında derneğimizi kurduk.

13 Amacımız AHDER olarak vizyonumuzu belirlerken özellikle depremlerin ardından deprem bölgelerinde yaģanan sıkıntı ve üzüntülerin tekrarlanmaması için yapılması gerekenleri belirledik. Afet bilinci ve güvenli yaģam kültürü konusunda toplumumuzda var olan boģluğun doldurulması için projelerimiz kapsamında eğitimler, seminerler ve çeģitli etkinlikler düzenleyerek, bu eksikliğin giderilmesini amaçlıyoruz.

14 Ülkemizi Etkileyen Afetler Kırmızı ile işaretlenen konularda AHDER çalışmalarını sürdürmektedir Salgın Hastalıklar Ġnsan Kaynaklı Afetler Jeolojik Afetler Meteorolojik Afetler Domuz Gribi Toprak Erozyonu Deprem AĢırı Kar KuĢ Gribi Hava Kirliliği Heyelan Çığ AIDS Asit Yağmuru Kaya düģmesi Dolu Deli Dana Ozon Delinmesi Çamur Seli Don Ebola Su Kirliliği Fırtına Ek ÇalıĢma Toprak Kirliliği Konuları Kuraklık Orman Yangınları Ġlkyardım Sel Nükleer Kirlilik Yangın Sis Yangın Arama Kurtarma Tipi Trafik Kazaları Hijyen Yıldırım DüĢmesi Terör Su Tasarrufu Ġklim DeğiĢiklikleri Enerji Tasarrufu Hortum

15 Güç Birliği Yaptığımız Kurumlar RESMĠ KURUM VE KURULUġLAR ULUSLARARASI KURULUġLAR BAġBAKANLIK SAĞLIK KURULUġLARI OKULLAR YEREL YÖNETĠMLER MEDYA ÜNĠVERSĠTELER KIZILAY ÖZEL SEKTÖR AFAD MESLEK ODALARI TÜRK SĠLAHLI KUVVETLERĠ SĠVĠL TOPLUM KURULUġLARI

16 Projelerimizden Bazıları Bilgi Hayat Kurtarır I Doğu Anadolu Bilgi Hayat Kurtarır II Güneydoğu Anadolu Engellilerin Deprem Bilinci Eğitimi Muş, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Van, Ağrı, Ardahan ve Kars da Yerel İdarecilere Öğretmenlere Öğrencilere Ailelere Toplamda kişiye abcd Temel Afet Bilinci eğitimi verildi Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Mardin de Yerel İdarecilere Öğretmenlere Öğrencilere Ailelere Toplamda kişiye abcd Temel Afet Bilinci eğitimi verildi İstanbul ve Adapazarı, Öğretmenlere Engelilere Engeli Ailelerine Toplamda Engelliye abcd Temel Afet Bilinci eğitimi verildi

17 Projelerimizden Bazıları Belediyelerin ve Halkın Hazırlanması Gölcük Belediyesi Eşkişehir Belediyesi Çerkezköy Belediyesi Şişli Belediyesi Ümraniye Belediyesi Kayseri Belediyesi Lüleburgaz Belediyesi Bandırma Belediyesi Bodrum Belediyesi Tuzla Belediyesi Marmaris Belediyesi... İranlı Sivil Toplum ve Yerel Yöneticilerinin Eğitimleri Marmariste ve İstanbulda 24 Yerel yönetici 13 STK nın yöneticisi Kitaplar farsçaya çevrildi İranda yetiştirilen STK yöneticileri kanalı ile sürmekte Depreme Hazır 1Milyon Çocuk 1Milyon Aile Ülke çapında Öğrencilere Ailelere Toplamda çocuğa ve ailelerine Temel Afet Bilinci eğitimi verildi, (Devam Ediyor...)

18 TeĢekkür Ederiz Diğer Projelerimizi incelemek ve derneğimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için ; Vakit ayırdığınız için teģekkür ederiz.

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2013 2017 STRATEJİK PLANI ANKARA 2012 3 STRATEJİK PLAN 2013-2017 Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2010 Mali Yılı Bütçesinin TBMM Genel Kurulu na Sunumu Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 19 Aralık 2009 Ġçindekiler Önsöz 3 A. Dünden Bugüne Sağlık Politikalarımız 5 B. Türkiye Sağlıkta

Detaylı

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ANA BİLİM DALI BİR TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ AFET PLANININ İÇERİĞİ İLE UYGULANMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK T. C. KALKINMA BAKANLIĞI AFET YÖNETİMİNDE ETKİNLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-88-8 YAYIN NO: KB: 2888 - ÖİK: 731 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz.

Detaylı

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI

AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR KATILIMCI KİTABI 2011 PSİKOSOSYAL UYGULAMALAR İÇİNDEKİLER Giriş Kısaltmalar Tablolar Dizini 1. BÖLÜM: AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2011 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARA AİT AÇIKLAYICI DİPNOTLAR (Tutarlar

Detaylı

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Ünite 1 1- Bu nedenle toplumdaki her bireye ilk yardım bilgi ve becerilerinin öğretilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 22 Mayıs 2002 tarihinde Resmî Gazete de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI FAALİYET RAPORU 2013 Yönetimin Değerlendirmesi DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU 2013 FAALİYET RAPORU Selamet Yazıcı DASK Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim

Detaylı

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması

Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSMEP REHBER KİTAPLAR Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İSTANBUL UN ÇEŞMELERİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Artırılması İstanbul Valiliği, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS

OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PLANS FOR SCHOOLS OKULLAR İÇİN AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ PLANLARI Bülent ÖZMEN 1, Serpil GERDAN 2, Oktay ERGÜNAY 3 Özet Türkiye başta deprem olmak üzere sel, heyelan, kaya ve çığ düşmesi, çamur akması, hortum ve fırtına

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI

PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI PROJELER KOORDÝNASYON MERKEZÝ BAÞKANLIÐI ÇOCUKLARIN OKULA HAZIRLANMASI (ANNE-ÇOCUK EÐÝTÝMÝ) TEMEL ARAÞTIRMASI ANKARA 2006 PKMB PROJELER KOORDÝNASYON M E R K E ZÝ B AÞKANLIÐI PROJECTS COORDINATION CENTER

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek

MARMARA. Afet Yönetimi. Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek MARMARA Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek T.C. Marmara Belediyeler Birliği Yayını: 2011 Yayın No: 65 Kitabın Adı: Afet Yönetimi Beklenilmeyeni Beklemek, En Kötüsünü Yönetmek Kitabın

Detaylı

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Bir Marka Haline Geldi Van Sağlık Ġl Müdürü Dr. Bilal Acar, UMKE'ye gösterilen ilginin depremden sonra kat kat arttığını söyledi. Van depreminden

Detaylı

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ Burdur'da Bölge Tatbikatı Yapıldı Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Kütahya, Uşak, Isparta, Eskişehir ve Burdur'dan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE)

Detaylı

BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2014-2018 Mayıs-2014 İçindekiler GĠRĠġ... 3 KISALTMALAR... 4 STRATEJĠK ANALĠZ... 6 ĠLGĠLĠ MEVZUATLAR... 8 BĠLECĠK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI...

Detaylı

AFET HAZIRLIKLARI (AFET ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA)

AFET HAZIRLIKLARI (AFET ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA) AFET HAZIRLIKLARI (AFET ÖNCESİNDE, SIRASINDA VE SONRASINDA) Dr. Bülent ÖZMEN Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi www.deprem.gazi.edu.tr İçerik Kurumsal Yapılanma Afet Profili

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri Ünite 1 1- Bu nedenle toplumdaki her bireye ilk yardım bilgi ve becerilerinin öğretilmesi, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanarak, 22 Mayıs 2002 tarihinde Resmî Gazete de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmiştir

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET MÜDAHALE PLANI BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD

Detaylı

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT

UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT UMKE BÜLTENĠ HAZĠRAN 2012 ULUSAL MEDĠKAL KURTARMA EKĠPLERĠ BURSA'DA AFET MÜDAHALE EKĠPLERĠNDEN ORTAK TATBĠKAT Bursa'da, itfaiye, UMKE ve AFAD birimleri ortak bir tatbikat düzenledi. Ġznik ilçesindeki tatbikata

Detaylı

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU

KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU KAYSERÝ BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ 2010 MALÝ YILI FAALÝYET RAPORU SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2010 yılında da, ortaya konulan belediyecilik hizmetleri

Detaylı

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ankara, 2014 KISALTMALAR AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı