T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİMYASAL VE BİYOLOJİK TEHDİTLERE YAKLAŞIM ALGORİTMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİMYASAL VE BİYOLOJİK TEHDİTLERE YAKLAŞIM ALGORİTMASI"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KİMYASAL VE BİYOLOJİK TEHDİTLERE YAKLAŞIM ALGORİTMASI KATKIDA BULUNANLAR: Prf. Dr. Ali COŞKUN Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Muzaffer AKKOCA ASHGM Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Dr. Murat ŞİMŞEK ASHGM Afet ve Acil Durum Yönetimi KBRN Birim Srumlusu Dç. Dr. Selçuk KILIÇ Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kimyager Hasan Hüseyin ÇAYAN Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Dç. Dr. Levent KENAR GATA Tıbbi KBRN Bilim Dalı Başkanı Yrd. Dç.Dr. Mesut ORTATATLI GATA Tıbbi KBRN Bilim Dalı Başkanlığı Öğretim Üyesi

2 Kimyasal Savaş Ajanı Nedir? Dğrudan ya da dlaylı yllardan canlıları öldürmek, yaralamak, hareketsiz hale getirmek, hareket kabiliyetini kısıtlamak gibi fiziksel etkilerin yanında psikljik tahrip etkiside yapmak için sentezlenmiş (üretilmiş) zehirleme gücü ldukça yüksek kimyasal maddelerdir. Sinir Gazları Tabun Dekntaminasynu (Arındırma) Uçuculuk (mg/m3): 20 C de mg/m3, 25 C de 610 mg/m3 Su ile dekntaminasyn (arındırma): Tabun su içinde çk yavaş parçalanır, arındırma sırasında çk fazla su kullanmak gereklidir. Arındırma snrası düşük tksisiteli fsfrik asit türevleri luşur. Bazik (ph sı yüksek) sıvılarla dekntaminasyn(arındırma): Çk hızlı bir şekilde parçalanır ve tksisitesini kaybeder, ayrıca tabun seyreltik asitlerle ve beyazlatma tzları ile aktivitesini kaybeder fakat asitler insan vücuduna zarar verdikleri için dikkatli lmak gerekir, beyazlatma tzu ile arındırmada ise siyanjen klrür luşur ki bu da zehirli bir gazdır.

3 Sarin Dekntaminasynu (Arındırma) Uçuculuk (mg/m3): 0 C de 4,100 mg/m3, 20 C de 6,091 mg/m3, 30 C de 29,800 mg/m3 Su ile dekntaminasyn (arındırma): Sarin su ile temas eder etmez yapısında bulunan P-F bağı klaylıkla kırılır ve sarinin, tksisitesi düşük, öldürücü özelliği lmayan türevlerine (O-izprpil metil fsfnik asit, Diizprpil metil fsfnat, metil fsfnik asit) dönüşür. Bu işlem snrası rtamda HF (Hidrflrik asit) luşur bunun etkiside bl su kullanarak yk edilir. Bazik (ph sı yüksek) sıvılarla dekntaminasyn(arındırma): Bazik sıvılarda sarini çk çabuk bir şekilde inaktive eder ve yine tksisitesi çk düşük türevleri luşur. Baz kullanıldığı için burada asit luşmaz sadece tuz luşur.

4 Siklsarin Dekntaminasynu (Arındırma) Uçuculuk (mg/m3): 20 C de 438 mg/m3, 25 C de 581 mg/m3, Su ile dekntaminasyn (arındırma): Siklsarin su ile etkileştiğinde yapısında bulunan P-F bağı kpar ve düşük tksisiteli türevi lan siklhekzil metil fsfnik asit luşur. Bu işlem sırasında rtamda HF (Hidrflrik asit) luşacağı için arındırma işlemi bl su ile yapılmalıdır. Sabunlu suda kullanılabilir Siklsarin suda çk az çözündüğü için su etkin bir arındırma aracı lmamakla birlikte ajanı rtamdan uzaklaştırır. Bazik (ph sı yüksek) sıvılarla dekntaminasyn(arındırma): Siklsarinin bazik sıvılarla etkileştiğinde yine P-F bağı kpar ve siklhekzil metil fsfnik asit luşur, bu arındırma işlemi iyi bir arındırma işlemidir. Arındırma işleminde gözlere çk dikkat etmek gerekir, bl bl temiz su ile gözler yıkanmalıdır.

5 Sman Dekntaminasynu (Arındırma) Uçuculuk (mg/m3): 20 C de 2,650 mg/m3, 25 C de 3,900 mg/m3, 30 C de 5,570 mg/m3 Su ile dekntaminasyn (arındırma): Sman su ile arındırılabilir fakat sudaki çözünürlüğünün az lması sebebi ile arındırma işlemi uzun zaman alır. Su ile etkileşmesi snrası yapısındaki P-F bağı kpar ve O-Pinaklil metil fsfnik asit luşur. Bu işlem snrası rtamda HF (Hidrflrik asit) luşacağı için arındırma bl su ile yapılmalıdır. Bazik (ph sı yüksek) sıvılarla dekntaminasyn(arındırma): Sman için ideal arındırma slüsynu bazik sıvılardır. Smanın yapısı bazik sıvılarla çk kısa sürede bzulur (P-F bağı kpar) ve tksisitesi daha düşük O-Pinaklil metil fsfnik asit luşur.daha snra yapıdaki pinaklil alklde kparak metil fsfnik asit luşur.

6 VX Dekntaminasynu (Arındırma) Uçuculuk (mg/m3): 25 C de 10,5 mg/m3 (1/2000 Sarin) Su ile dekntaminasyn (arındırma): VX az da lsa su ile etkileşerek yapısı bzulur ve S-2-Diizprpilaminetil metil fsfntiyeyt bileşiği ve etanl luşur, bu bileşik ldukça tksiktir. Bazik (ph sı yüksek) sıvılarla dekntaminasyn(arındırma): VX için ideal arındırma slüsynu da diğerlerinde lduğu gibi bazik maddeler ve yeni jenerasyn arındırıcılardır. VX bazik maddelerle etkileştiği zaman tksik lmayan lmayan etilfsfnik asit ve N,N-diizprpilamin etil tiyl bileşikleri luşur.

7 Yakıcı Gazlar Kükürtlü Hardal Gazının Dekntaminasynu (Arındırma) Su ile dekntaminasyn (arındırma) Kükürtlü hardal gazı su ile etkileştirildiğinde tksisitesi düşük tiydiglikl bileşiği luşur fakat hardal gazı su ile fazla etkileşime girmediği için arındırma uzun süre alır. Hardal gazlarının genel larak arındırılması snucunda glikl bileşikleri luşur. Bilindiği üzere bunlar tksisitesi düşük lan bileşiklerdir. Bazik (ph sı yüksek) sıvılarla dekntaminasyn(arındırma): Hardal gazlarının arındırılması için ideal arındırma slüsynları bazik sıvılar ve yeni jenerasyn arındırma sıvılarıdır. Bazik sıvılarla arındırma snrası tiydiglikl ve tuz luşur. Bunlar tksisitesi çk düşük kimyasallardır.

8 Aztlu Hardal Gazının Dekntaminasynu (Arındırma) Kükürtlü hardal gazının arındırılması işlemi aynen uygulanabilir.

9 Levisit Dekntaminasynu (Arındırma) Su ile dekntaminasyn (arındırma): Levisit 1 su ile etkileştiğinde 2-klrvinil arsnik asit luşarak yapı bzulur, Levisit 2 su ile etkileştiği zaman ise Bis (2-klrvinil) ksiarsin luşarak yapılar bzulur, unutmamak gerekir ki arsenik her zaman tksiktir. Bazik (ph sı yüksek) sıvılarla dekntaminasyn(arındırma): ph sı yüksek bazik sıvılarla levisitlere müdahale edildiğinde levisitlerin yapısı aynı şekilde bzulur fakat yapıda bulunan Arsenik kimyasal maddesinin yüksek tksisitesi devam eder, bu yüzden arındırma atığının da dikkatli bir şekilde tplanması gerekir. Yüzey ve Alan Dekntaminasynu (Arındırma) Yüzey arındırması için çk çeşitli arındırma sıvıları bulunmaktadır. Alan ve yüzey lduğu için asidik sıvılarda bu amaçla kullanılabilir. Çamaşır suyu, hipklrit, alkaliler veya DS2 arındırma slüsynu kullanılarak arındırma gerçekleştirilir. Kapalı alanların arındırılması için buhar ve amnyak ta kullanılabilir. KİMYASAL SAVAŞ AJANI YARALILARINA UYGULANACAK İLKYARDIM VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ 1.Yaralı dğrudan, hiçbir dekntaminasyn işlemi yapılmaksızın hastaneye getirilmez. Dekntaminasyn yapılmaz ise; a) Hayatının kurtarılması şansı, kntaminasynun devamı nedeniyle ylda yitirilebilir. b) Hastane persneli de kntamine lur. 2. KBRN kruması sağlayan elbise, maske ve kalın kauçuk eldiven ile hastaya müdahale edilir. 3. Ağızdan ağıza resüsitasyn yapılmaz. 4. Hastanın salya, gastrik içerik vb. materyaline dğrudan temas edilmez. 5. KBRN saldırılarında yaralıya yapılacak ilk işlem elbiselerinin çıkarılmasıdır. 6. Dekntaminasyn işlemi saçların ve cildin dekntaminasynu ile tamamlanır. a) Sinir gazı, bğucu gazlar ve siyanür buharları ile temas eden yaralılarda rtamdan uzaklaştırma ve giysilerin çıkarılması ile %80 ranında dekntaminasyn sağlandığı varsayılabilir. b) Kimyasal ajana sıvı frmda temas söz knusu ise ya da ajanın cinsi ve frmundan emin lunamıyrsa tam dekntaminasyn zrunludur. c) Dekntaminasyn için bütünlüğü bzulmamış cilde %0.5 lik sdyum hipklrid (10 kez sulandırılmış çamaşır suyu) ya da sıvı sabun kullanılabilir.

10

11 KİMYASAL SAVAŞ ACİLLERİNDE ACİL DEPARTMAN PROSEDÜRLERİ HAZIRLIKLAR Dikkat: Prblem ilk karşılaşıldığında başlar!!! 1. Hangi kimyasal ajan lduğunu saptamaya çalışın. 2. Kişisel krunma ekipmanları var mı? 3. Kimyasal bulaşma kesin mi, yksa kuvvetle muhtemel mi?evet ise kendi kişisel krunma ekipmanını giy; 4. Kntamine labilecek tüm bölgeleri temizleyip güvence altına al. 5. Hastane girişleri ve çevresini güvence altına alın. HASTA GELDİĞİNDE NOT: Önceden haber verilmeden kntamine bir hasta acil servise gelmiş labilir. 6. Kimyasal bulaşma tehlikesi mevcut mudur? Bilinen kimyasal sızıntı veya tksik ajana maruz kalma bahis knusu mudur? Kazazedenin cildi ve elbiselerinde sıvı ve damlalar var mı? Kazazede ve getiren diğer persneldeki semptmlar nelerdir? EVET : Bir snraki basamağa geçin HAYIR: Kazazedeye rutin işlemleri tatbik edin. 7. Hazırlıklar tamamlanıncaya kadar hastayı dışarıda tutun, kişisel krunma ekipmanı giyin. 8. Eğer hasta çk kntamine lmuşsa (cilt üzerinde sıvı, deteksiynla pzitif veya herhangi bir kntaminasyn şüphesi varsa) binaya girmeden önce hastanın kıyafetlerini çıkartıp hastayı dekntamine edin.

12 İLK TEDAVİ VE KİMYASAL AJANIN BELİRLENMESİ 1. Hava ylu tıkalıysa açın ve açıklığını devam ettirin 2. Slunum yksa yardımcı slunumla destekleyin 3. Kanama varsa kanamayı kntrl altına alın. 4. Klinesteraz zehirlenmesi semptmları var mı? Pupil küçülmesi (Tplu iğne başı kadar) Slunum güçlüğü (Hırıltılı ve zrlu slunum) Lkal veya genel terleme Kaslarda fasikülasynlar, kasılmalar Aşırı salgı (gözyaşı, tükürük, burun ve brnş salgıları)bulantı, Kusma Kma EVET : SİNİR GAZI PROTOKOLÜ ne geçiniz. 5. Klr zehirlenmesi hikayesi var mı? EVET : KLOR PROTOKOLÜ ne geçiniz. 6. Kimyasal ajan teması ardından birkaç dakika içinde başlayan yanık bulguları var mı? EVET : 7 ye geçiniz. HAYIR : 8 e geçiniz. 7. Termal yanıklar mevcut mu? EVET : 9 a geçiniz. HAYIR : LEVİSİT PROTOKOLÜ NE GEÇİNİZ.

13 8. Maruz kalıştan 2-12 saat snra başlayan yanıklar veya gözlerde tahriş bulgu ve semptmları mevcut mu? EVET : HARDAL GAZI PROTOKOLÜ ne geçiniz. HAYIR : 9 a geçiniz. 9. Fsgen zehirlenmesi ihtimali var mı? EVET Fsgen ajanına maruziyetin bilinmesi (Akciğer ödemi) Sıcak klrlu hidrkarbnlara maruziyetin bilinmesi Maruz kalıştan birkaç saat snra slunum rahatsızlıklarının başlaması : FOSGEN PROTOKOLÜ ne geçiniz. 10. Olası diğer kimyasal ajanlara maruziyet lup lmayacağını kntrl edin; SİNİR AJANI PROTOKOLÜ: Bilinen kimyasal bulaşmalar Kafa travması bulunmaksızın şuur düzeyinde azalma Giysilerde veya nefeste kku Spesifik semptm veya belirtiler. Sindirim sistemi kanalı ile tksikasyn durumunda, özellikle ilk bir saat içinde gastrik lavaj uygulanmalıdır. Aktif karbn (240 ml su içinde 30 gr) erişkin için gr, yaş için gr ve <1 yaş için 1gr/kg lacak şekilde ral verilir. Beraberinde inhalasyn maruziyet prtklü uygulanır: 1.Şiddetli slunum distresi var mı? Göz yaşarması ile birlikte görme bulanıklığı Frntal bölgede göz diplerinde ağrı Göğüste bası hissi (sıkışma), öksürük Burun akması EVET : Oksijen verin gerekirse entübe edin ve ventilasyn yapın. (asiste) Damar ylu açın EKG mniterizasynu yapın, nabız ve tansiynu kntrl altına alın Antidtal tedavi başlayın

14 Atrpin+Oksim Otenjektörü: 2 mg atrpin ve 220 mg. Obidksim içerir. Atrpin: Muskarinik semptmları (miyzis, rinre, lakrimasyn, ağız ve brnş sekresyn artışı, terleme, bulantı, bradikardi gibi) düzeltir ama niktinik semptmlara (kaslarda fasikülasynlar, paralizi) etkisizdir. Yükleme dzu İdame dzu Oksim Uygulaması Yetişkin 1,5-3 mg IV (3-5 dakikada bir yinelenir) 2-5 mg/saat IV ya da 0,02-0,08 mg/kg/saat infüzynla Çcuk 0,05 mg/kg IV (3-5 dakikada bir yinelenir) 0,02-0,05 mg/kg (10-15 dakikalık aralarla) ya da 0,02-0,08 mg/kg/saat infüzynla Pralidksim: Etkisini, asetilklinesteraz enzimini yeniden etkinleştirerek gösterir. Yetişkin Çcuk Yükleme dzu İdame dzu 1-2 g, 100 ml % 0,9 luk sdyum klrür içinde dakikada IV infüzyn ya da 30 mg/kg IV blus Kas zayıflığı ve fasikülasynlar sürüyrsa yükleme dzu 1 saat snra ve her 3-8 saatte bir yinelenir ya da 500 mg/saat (8 mg/kg/saat, en çk 12 g/gün) % 0,9 luk sdyum klrür içinde IV infüzynla verilir mg/kg (en çk 1 g) 100 ml % 0,9 luk sdyum klrür çözeltisi içinde dakikada IV infüzyn Kas zayıflığı ve fasikülasynlar sürüyrsa yükleme dzu 1 saat snra ve her 3-8 saatte bir yinelenir ya da mg/kg/saat % 0,9 luk sdyum klrür içinde IV infüzynla verilir.

15 Obidksim: 250 mg İ.M. ya da I.V. gerekirse dz her iki saatte bir tekrarlanabilir veya 35 mg/saat şeklinde infüzyn larak verilebilir. 2. Semptmlar düzeldi mi? EVET : Madde 4 e geçiniz. (Ağız kuruluğu gelişmesi, pupiller nrmal, akciğerde dinleme ile ral duyulmuyr) 3. Knvülziynlar HAYIR :Damar ylunu açık tutun dakika aralar ile ATROPİN ve OKSİM tedavisine devam edin. HAYIR: Madde 4 e geçiniz. EVET : IV yldan yavaşça DIAZEPAM 5 10 mg verin, gerekirse dakika aralarla tekrarlayın (Çcuk dzu: 0,2 0,5 gr/kg) ya da LORAZEPAM (erişkin: 2 4 mg; çcuk: 0,05 0,1 mg/kg) verilebilir. Verilen dzlar erişkinde 30 mg, çcukta 10 mg ı geçecek lursa FENOBARBİTAL ya da PROPOFOL e geçilmesi değerlendirilmelidir. Hastalar, hiptansiyn, ritim bzukluğu, slunum depresynu yönünden takip edilmelidir. Hiptansiyna karşı ml/kg iztnik serum fizyljik infüzynu yapılır. Hiptansiyn düzelmezse 5 20 mcg/kg/dak dpamin ya da nrepinefrin (erişkin: 0,5 1 mcg/dak; çcuk: 0,1mcg/kg/dak) verilir. 4. Her 1-3 dakikada hastayı tekrar değerlendirin. BELİRTİLER KÖTÜLEŞİRSE; madde 1 den itibaren uygulamaları tekrar edin. Nt: Hastane eczanesini pralidksim/bidksim ve atrpin gerekebileceği hususunda ikaz edin. FOSGEN PROTOKOLÜ 1. PA akciğer grafisine ve kan gazlarına bak, hastanın sıvı almasını kısıtla Snuçlar FOSGEN ZEHİRLENMESİ ile bağlantılı (akciğer ödemi) ise, 4 e geçiniz. 2. Slunum güçlüğü var mı? EVET : OKSİJEN ver gerekirse ventilatöre bağla ve PEEP mdunda slunum yaptır. 3. En az 6 saat yakın gözlem altında tutun Eğer şiddetli slunum güçlüğü gelişirse 4. Maddeyi uygula. Eğer birkaç saat snra rta derecede slunum güçlüğü gelişirse 1 e dön. 4. Şiddetli slunum güçlüğü gelişirse veya göğüs röntgeni veya kan gazları fsgen zehirlenmesi ile uyumlu ise (akciğer ödemi bulguları) Hastayı Hastaneye yatırın, en az saat takip edin Pzitif expiratrie end Pressure (PEEP) mdunda basınçlı ksijen ver. Kan gazlarına bakın Brnkspazm için Beta2 blker inhalasynu uygula Oral ya da paranteral sterid ver Mayi alımını kısıtlayın PA akciğer grafisi çekin Seknder enfeksiyn yönünden takip et, gerekirse antibiytik (klaritrmisin vb makrlid ya da siprflksasin vb kinln) ver.

16 Nt: Pulmner Ödem için uygulanabilecek örnek prtkl: -İbuprfen: 8 12 saatte bir 800 mg, -Metilprednisln: 1 gr IV, -Terbutalin: Aersl ya da subkutanöz, -N-Asetilsistein: %20 lik slüsyndan 10 ml aersl larak, -Aminfilin: 5mg/kg yükleme, ardından her 8 12 saatte bir 1 mg/kg. KLOR PROTOKOLÜ 1. Slunum güçlüğü var mı? EVET : Hastaneye yatırın Sdyum bikarbnat nebulizasynu yapın Brnkdilatatör (beta2 blkör) verin Maske ile ksijen verin PA akciğer grafisini inceleyin. 2. Diğer prblemleri tedavi edin ve yeniden değerlendirin. (Fsgeni dikkate alın) 3. Slunum sisteminde prblem var mı? EVET : 5 nci maddeye geçiniz. 4. Fsgen zehirlenmesi lası ise FOSGEN PROTOKOLÜNE geçin. 5. Destek tedavisi uygulayın; diğer srunları tedavi edin. HARDAL GAZI PROTOKOLÜ Sindirim sistemi kanalı ile tksikasyn durumunda, özellikle ilk bir saat içinde gastrik lavaj uygulanmalıdır. Aktif karbn (240 ml su içinde 30 gr) erişkin için gr, yaş için gr ve <1 yaş için 1gr/kg lacak şekilde ral verilir. Hücresel düzeyde etkilenmeye yönelik bir antidtu yktur. Sdyum tiysülfat, deksametazn ve prmetazin sistemik hasarı azaltmak için kullanılabilir. Slunum maruziyetinde 1.Hava ylunu açın, ksijen verin 2. %2.5 lik Sdyum tiysülfat slüsynu nebülizasynu ile hücre içine girmemiş ajan nötralize edilebilir. 3. Brnkspazm varsa beta agnist inhalasynu uygula. 4. Sdyum tiysülfat, deksametazn ve prmetazin sistemik hasarı azaltmak için kullanılabilir. Göz kntaminasynunda %2.5 lik Sdyum tiysülfat slüsynu ile irrigasyn yap. Cilt kntaminasynu 1. Hızlı dekntaminasyn (10 kez sulandırılmış çamaşır suyu) 2. Yanık tedavisi uygulayın Yanma ve batmaları önlemek için kalamin veya diğer lsyn veya kremler (%0.25 mentl ve kafur, kalamin) uygulanır. Küçük yanıklar (1-2 cm) önemli bir tedavi gerektirmeyebilir, daha büyük lanlar dikkatlice açılır ve günde 3-4 defa serum fizyljik veya diğer bir steril slüsyn veya su ve sabunla yıkanır ve tpikal bir antibiytikle 1-2 mm kalınlığında lacak şekilde kapatılır. Antibiytikli pmadlar yksa steril vazelinle kapatılır.

17 Özellikle yanık bölgelerin manüplasynu ve irrigasynundan önce sistemik analjezikler kullanılabilir. Gerekirse trimeprazin gibi antipiruritikler kullanılabilir. Sıvı elektrlit dengesi takibi sn derece önemlidir 3. Ağır lgularda mg/gün ral prednisln verilir. 4. Diğer semptmları uygun şekilde tedavi edin. Gerektiğinde antibiytikli göz merhemleri, göz analjezikleri kullanın. Steriliteye dikkat edin. Gerekiyrsa mrfin yapın. (genel acil terapide gerekmez; yatan hasta tedavisinde uygun labilir.) LEVİSİT PROTOKOLÜ 1. Etkilenme alanının büyüklüğünü saptayın. 2. Etkilenmiş lan cildi British Anti Lewisite (BAL) merhemi ile tedavi edin. (Mevcutsa) 3. Etkilenmiş lan gözleri BAL ftalmik merhem ile tedavi edin. (Mevcutsa) 4. Pulmner ve sistemik etkileri tedavi edin. Dimerkaprl, çelatör bir ajan lup levisitin inhibe ettiği enzimleri reaktive eder. % 10 luk yağlı çözelti halinde ilk 2 gün 4 saatte bir 2-4 mg/kg dzda I.M. uygulanır. Ancak Dimercaprl parenteral uygulandığında çk şiddetli yan etkiler luşturmaktadır (Hipertansiyn, taşikardi, bulantı, kusma, baş ağrısı, göğüste sıkışma hissi, knjunktivit, lakrimasyn, rinre, aşırı terleme ve anksiyete). Bu nedenle sistemik kullanıma uygun yeni çelatör ajanlar geliştirilmiştir: DMSA (mes-dimercaptsuccinic acid), DMPS (2,3-dimercapt-1-prpanesulfnic acid) ve DMPA (N-(2,3- dimercaptprpyl)-phthalamidic acid). Hidrasyn: I.V. sıvı verilir. Hemliz: Böbrek fnksiynlarını krumak ve eliminasynu hızlandırmak için hemdiyalizle birlikte kan transfüzynu gerekebilir. Gerekiyrsa mrfin yapın. 5.Şiddetli zehirlenme var mı? EVET : BAL enjeksiynu aralığını 2 saatte bire indirin. Nt: Serum elektrlit ve 24 saatlik idrarda arsenik (<50 mcg/l) düzeyleri takip edilmelidir.

18 BİYOLOJİK SAVAŞ AJANLARINA MARUZ KALANLARDA UYGULANACAK İLKYARDIM VE TEDAVİ PROSEDÜRLERİ 1. Temaslı dğrudan, hiçbir dekntaminasyn işlemi yapılmaksızın hastaneye getirilmez. a) Hayatının kurtarılması şansı, kntaminasynun devamı nedeniyle ylda yitirilebilir. b) Hastane persneli de kntamine lur. 2. Biyljik ajanlara karşı kruma sağlayan elbise (C-sınıfı), maske (FFP3 veya N95 ventilli maske) ve çift eldiven ile hastaya müdahale edilir. 3. Ağızdan ağıza resüssitasyn yapılmaz. 4. Hastanın saç, salya, göz ve burun veya gastrik içerik vb. materyaline dğrudan temas edilmez (KKE (Kişisel kruyucu ekipman) kullan!). 5. KBRN saldırılarında yaralıya yapılacak ilk işlem elbiselerinin çıkarılmasıdır. 6. Biyljik Silah larak kullanılması durumunda; A. Havadan kitlesel uygulamaya hedef lmuş temaslılarda: A.1. Cilt dekntaminasynu gerekli DEĞİLDİR. Ancak dar alanda çk yğun temas durumunda A.2. Giysileri plastik pşete knulup kapatın. A.3. Kendisi en yakın yerde yalnızca su ve sabun kullanarak duş aldırın. A.4. Penisilin/ Siprflksasin/ Dksisiklin ile 60 günlük antibiytik prfilaksisi verin. B. Biyljik ajanla direkt ve yğun temas durumunda önlemler: (Şüpheli psta materyali gibi direkt ve yğun temas durumunda). B.1. Dekntaminasyn için bütünlüğü bzulmamış cilde %0.5 lik (10 kez sulandırılmış çamaşır suyu) arındırılmalı ve bl suyla durulanmalıdır.

19 B.2. Gözler su/serum fizyljikle yıkanmalı ve prfilaktik antibiytik başlanmalıdır. B.3. Hasarlı deri ve mukzlarda G,V ve H grubu Kimyasal ajanlar, Biyljik ve radyaktif maddelere karşı etkili plivalan dekntaminasyn ajanları kullanılmalıdır. Bu ajanlar köpük yapısında veya tampn şeklinde en az 10 dakika süreyle uygulanmalı (Gözlere temas etmemeli!) ve su ile yıkanarak yüzeyden alınmadır. B.4. Ambulans ve sedye gibi yüzeylerde ise (dayanıklı yüzeyler için) %5 sdyum hipklrid (Sulandırılmamış) kullanılmalıdır. Sdyum hipklridin metal yüzeylerdeki krezyn etkisi nedeniyle KBR maddelere karşı etkili köpük yapısında veya sisleme tarzında kullanılabilen dekntaminasyn slüsynları tercih edilmelidir. B.5. Acil servis, hasta daları vb. yapıların dekntaminasynunda %0.5-5 lik (Sulandırılmamış) sdyum hipklrid kullanılabilir. Ancak krezyn ve diğer lumsuz etkileri nedeniyle plivalan dekntaminasyn ajanları tercih edilebilir.dekntaminasyn süresi en az 10 dakika lmalıdır. İLK TEDAVİ VE BİYOLOJİK AJANIN BELİRLENMESİ

20 1. Hava ylu tıkalıysa açın ve açıklığını devam ettirin. 2. Slunum yksa yardımcı slunumla destekleyin. 3. Kanama varsa kanamayı kntrl altına alın. 4. Temastan 5-60 dakika içerisinde aşağıdaki semptmları var mı? Baş dönmesi Slunum güçlüğü (Hırıltılı ve zrlu slunum) Görme Bzukluğu Kaslarda fasikülasynlar, kasılmalar Uyuşukluk Kma EVET: SAKSİTOKSİN MARUZİYET PROTOKOLÜ ne geçiniz. 5. Temastan 2-12 saat içerisinde aşağıdaki semptmları var mı? Ani başlayan ateş, Baş ağrısı, Yaygın kas ağrıları Kuru Öksürük Bulantı-kusma İshal EVET: Stafikkkal Enteretksin B PROTOKOLÜ ne geçiniz. 1. Ajan teması ardından birkaç dakika içinde başlayan yanık bulguları ve 2-4 saat içerisinde gelişen Slunum sistemi belirtileri (öksürük, göğüs ağrısı ve hemptizi var mı? EVET: T-2 Miktksin PROTOKOLÜ ne geçiniz.

21 2. Maruz kalıştan saatler-günler içinde başlayan Nörljik belirti ve bulgular Bilinç kaybı lmaksızın, Ani başlangıçlı, ateşsiz, simetrik ve diplpi, pitz, bulanık görme, midriyasis, ftfbi, fasiyal paralizi, disfni, disfaji ve disartri ile seyirli desendan flask paralizi. EVET: Btulinum Tksin PROTOKOLÜ ne geçiniz. HAYIR : 8 a geçiniz. 8.Maruz kalıştan saatler-günler içinde Ateş, Güçsüzlük ve kas ağrıları, Öksürük, Böbrek yetmezliği, hemliz, Akciğer ödemi ve ARDS Knvülsiyn gelişimi? EVET: RİSİN TOKSİN PROTOKOLÜ ne geçiniz. 9. Olası diğer biyljik ajanlara maruziyet lup lmayacağını kntrl edin; Kafa travması bulunmaksızın şuur düzeyinde azalma Spesifik semptm veya belirtilerin varlığı. A. Akciğer tutulumu ön planda lan lgulara yaklaşım, ayırıcı tanı, alınacak örnekler ve kemprflaksi yaklaşımı. B. Kanama eğilimi gösteren lgulara yaklaşım, ayırıcı tanı ve örnek alınması, tedavi yaklaşımı.

22 SAKSİTOKSİN MARUZİYET PROTOKOLÜ Sindirim sistemi kanalı ile tksikasyn durumunda, kusma indüklenir veya özellikle ilk bir saat içinde gastrik lavaj uygulanmalıdır. Aktif karbn (240 ml su içinde 30 gr) erişkin için gr, yaş için gr ve <1 yaş için 1gr/kg lacak şekilde ral verilir. Baş ağrısı, Taşikardi, hipersalivasyn Ekstremitelerde parestezi, paralizi, Mtr aktivitede azalma, Knuşma ve anlama güçlüğü, Ataksi, kranial sinir disfnksiynu var mı? EVET: Destek tedavi: ksijenizasynunun ve re-hidrasynunun sağla. IV sdyum bikarbnat uygula. Akciğer ödeminin geliştiği vakalarda pzitif basınçlı ventilasyn desteği sağla. Diüretik tedavisi uygula.

23 Stafikkkal Enteretksin B PROTOKOLÜ Sindirim sistemi kanalı ile tksikasyn durumunda, özellikle ilk bir saat içinde gastrik lavaj uygulanmalıdır. Aktif karbn (240 ml su içinde 30 gr) erişkin için gr, yaş için gr ve <1 yaş için 1gr/kg lacak şekilde ral verilir. Beraberinde inhalasyn maruziyet prtklü uygulanır: 1. Klinik tabl alınan tksinin miktarına ve temas yluna bağlıdır. GIS semptmlarla birlikte slunum ylu belirtileri görülmesi: Ani başlayan ateş, titreme, baş ağrısı, Myalji, kuru öksürük, Bulantı-kusma ve ishal Dispne, rtpne ve retrsternal ağrı var mı? EVET: Destek tedavi: ksijenizasynunun ve re-hidrasynunun sağla. Ateşe yönelik larak antipretik ve öksürük için antitussif kullan. Akciğer ödeminin geliştiği vakalarda pzitif basınçlı ventilasyn desteği, diüretik tedavisi ve vaspresör ajan kullan. Ağır lgularda mekanik ventilasyn ve sıvı-elektrlit dengesinin sağlanması.

24 BOTİLİNUM TOKSİNİ PROTOKOLÜ Sindirim sistemi kanalı ile tksikasyn durumunda, özellikle ilk bir saat içinde gastrik lavaj uygulanmalıdır. Aktif karbn (240 ml su içinde 30 gr) erişkin için gr, yaş için gr ve <1 yaş için 1gr/kg lacak şekilde ral verilir. Biyljik savaş ajanı larak aersl ylla kullanılma ptansiyeli vardır. 1.Flaks paralizi var mı? Simetrik; hiptni ve byun ve kllarda güşsüzlük ile başlayarak slunum kasları ve ekstremiteleri tutan desendan iskelet kas paralizisi 2. Otnm sinir sistemi belirtileri var mı? Pstural hiptansiyn, Ağız kuruluğu, Kardiyvasküler, intestinal (ileus)ve üriner tnmik disfnksiyn. EVET: Oksijen verin gerekirse entübe edin ve ventilasyn yapın (asiste) Slunum yetmezliği gelişirse uzun süreli mekanik ventilasyn. Damar ylu açın

25 EKG mniterizasynu yapın, nabız ve tansiynu kntrl altına alın Klinik tanı knulur knmaz hızla Trivalan (A, B, E) antitksin uygulayın. RİSİN TOKSİNİ PROTOKOLÜ Tksinin temas yluna ve dzuna bağlı larak değişir. Risin büyük bir mlekül lduğu için deriden absrbe lamaz. Bu nedenle deri teması önemli değildir. Oral larak alındığında; Ani başlayan bulantı-kusma, abdminal kramp, Gastrik irrritasyn belirtileri, Şiddetli diyare ve bazen kanlı ishal, 3. günden snra dlaşım yetmezliği, Serum kreatinin düzeylerinde artış ve karaciğerde nekrz, Böbrek yetmezliği, Knvulsiyn ve şk tablsu var mı? Aersl ylla temas; 4-8 saat içinde ateş, göğüste sıkışma, dispne, kuru öksürük,

26 Bulantı-kusma ve artralji İlerleyen şiddetli akciğer hasarını takiben, Knvulsiyn, SSS işlevlerinde azalma var mı?. EVET: İnhalasyn şeklinde alımda pulmner yetmezlik ön planda lduğu için slunum ve dlaşım desteği sağla. Oksijen verin gerekirse entübe edin ve ventilasyn yapın (asiste) Slunum yetmezliği gelişirse uzun süreli mekanik ventilasyn (2-7 ay süreyle) Damar ylu açın EKG mniterizasynu yapın, nabız ve tansiynu kntrl altına alın Gastrintestinal yldan alındıysa, yğun gastrik lavaj ve magnezyum sitratla (katartik larak) tksini gastrintestinal sistemden uzaklaştır. Risin büyük mlekül yapısı nedeniyle aktif kömüre fazla bağlanmadığından kömür kullanımının faydası sınırlıdır. Akciğer Tutulumu Ön Planda Olan Olgulara Yaklaşım, Ayırıcı Tanı, Alınacak Örnekler Ve Kemprflaksi Yaklaşımı A. AKCİĞER ŞARBONU PROTOKOLÜ A1. Klinik Belirti ve bulgular: A1.1 İlk evre (1-4 gün) Halsizlik, Kas ağrıları Göğüste bası hissi (sıkışma), Kuru öksürük ve ateş EVET :

27 Akciğer grafisi çekin, Tam kan incelemesi için örnek alın, Oksijen verin gerekirse entübe edin ve ventilasyn yapın. Damar ylu açın EKG mniterizasynu yapın, nabız ve tansiynu kntrl altına alın Antibiytik tedavisi başlayın A1. 2. Şiddetli Slunum Sıkıntısı var mı? (İkinci evre: Hızlı ilerleme (24 saat) Terleme, ateş, Akut dispne, Siyanz, stridr, Oskültasynda krepitan raller ve plevral epanşmana ait bulgular Mediastinal genişleme, plevral effüzyn ve nadiren pnömni Mediastinal hemraji, Meningismus, septik şk ve kma EVET: Yğun Bakıma alın. (Akciğer şarbnu insandan insana bulaşmadığı için hastaların izlasynu gerekli değildir. Standart enfeksiyn kntrl önlemleri yeterlidir). Oksijen verin gerekirse entübe edin ve ventilasyn yapın. EKG mniterizasynu yapın, nabız ve tansiynu kntrl altına alın Yüksek dz IV penisilin veya semisentetik penisilin verin, Sepsis ile mücadele edin.

28 A2. Otpsi: BSl-3 izlasyn rtamında yapılmalıdır. Hemrajik mediastinit, Diffüz hemrajik lenfadenit, Mediastinumda ödem, leptmeningeal ödem ve hemraji, Pulmner ödem, plevral effüzyn ve hemrajik menenjit A3. Krunma: Şarbnun biyljik silah larak kullanılması durumunda temaslılara kemprflaksi ve aşı uygulanmalıdır. İnhalasyn ylu ile temas kuşkusu lanlara uygulanması önerilen kemprfilaksi ekte de verilmiştir. B. Veba (Yersinia pestis) PROTOKOLÜ Etkenin knağa giriş yluna göre bubnik veba, veba sepsisi ve akciğer (pnömnik) veba lmak üzere üç ana tabl gelişir. Biyljik savaş ajanı larak aersl frmda kullanıldığında akciğer vebası şeklinde karşımıza çıkar. B1. Klinik belirti ve bulgular: İnkübasyn süresi: 1-6 gün B1.1 Pnömnik (akciğer) Veba Ani başlayan şiddetli baş ağrısı, halsizlik, yüksek ateş, Bulantı-kusma, abdminal ağrı, diyare, Göğüs ağrısı, lber pnömni ve hemptizi. Akciğer Grafisi: bilateral alvelar infiltrasyn, multilber knslidasyn, kavite veya brnkpnömni. Septik şkla birlikte hızla slunum yetmezliğinin gelişmesi. EVET: Akciğer vebası: negatif basınçlı dada izlasyn (mümkünse) Oksijen verin gerekirse entübe edin ve ventilasyn yapın.

29 EKG mniterizasynu yapın, nabız ve tansiynu kntrl altına alın Antibiytik başlayın *Eğer tedavi uygulanmazsa mrtalitesi yüksek lduğu için, şüpheli temas durumunda veya şüpheli vakalarda hemen tedaviye başlanmalıdır+ (İlk seçenek larak gentamisin veya streptmisin ve alternatif larak Siprflksasin) Menenjit gelişen lgularda klramfenikl kullanılmalı. Sepsis ile mücadele edin. B.1.2 Septisemik Veba Septik şk, vaskülitle birlikte DIC, meningkksemiyi taklit eden siyantik peteşi, purpura ve geniş ekimzlar, Küçük arterlede trmbza bağlı vücudun uç bölgelerinde gangren, Multi-rgan yetmezliği var mı? EVET: Negatif basınçlı dada izlasyn (mümkünse) Oksijen verin gerekirse entübe edin ve ventilasyn yapın. EKG mniterizasynu yapın, nabız ve tansiynu kntrl altına alın Antibiytik başlayın *Eğer tedavi uygulanmazsa mrtalitesi yüksek lduğu için, şüpheli temas durumunda veya şüpheli vakalarda hemen tedaviye başlanmalıdır+ (İlk seçenek larak gentamisin veya streptmisin ve alternatif larak Siprflksasin) Sepsis ile mücadele edin.

30 B.1.3 Bubnik Veba Ateş ( C), titreme, baş ağrısı, güçsüzlük ve bub. Sıcak, eritematöz, ve yapışkan deriyle çevrili etrafında ödemli bub varlığı?. EVET: Standart nefeksiyn kntrl önlemleri ancak mümkünse negatif basınçlı dada izlasyn EKG mniterizasynu yapın, ateş, nabız ve tansiynu kntrl altına alın Antibiytik başlayın *Eğer tedavi uygulanmazsa mrtalitesi yüksek lduğu için, şüpheli temas durumunda veya şüpheli vakalarda hemen tedaviye başlanmalıdır+ (İlk seçenek larak gentamisin veya streptmisin ve alternatif larak Siprflksasin) Sepsis ile mücadele edin. B2. Otpsi: BSl-3 izlasyn rtamında yapılmalıdır. B3. Krunma: Y.pestis in biyljik savaş ajanı larak kullanılması durumunda temaslılara kemprflaksi uygulanmalıdır. Akciğer vebalı lgu ile ev, hastane veya diğer kapalı alanlarda yakın temas edenlerde (<2 mt) dksisiklin ve siprflksasin ile 7 gün süreyle kemprflaksi uygulayın. Dksisiklin, siprflksasin > TMP-SMZ ve klramfenikl kullanılabilir. Temaslıları ateş, öksürük, slunum sıkıntısı yönünden de gözlem altında tutun. Prfilaksi sırasında ateş ve öksürük gelişen kişilerde parenteral tedaviye geçin. B4. İzlasyn ve karantina: Akciğer vebalı lgulardan insandan insana bulaşın önlenmesi için antibiytik tedavisi başlandıktan 4. güne kadar standart izlasyn önlemleri uygulayın.

31 Diğer klinik frmlar için, antimikrbiyal tedavinin 48. saatine kadar hastalar izle edin. Slunum ylu ile bulaş ihtimali lduğu için slunum ylu izlasyn kurallarının ve standart (eldiven, önlük, maske, göz kruyucu gözlük gibi) izlasyn yöntemlerinin de uygulayın. Hasta kişilerle yakın temasta bulunan ve antimikrbiyal prfilaksi başlanan kişilerin 48 saat süre ile cerrahi maske takmaları sağlayın. Hastanın enfekte materyalleri ve çıkartılarıyla kntamine lmuş malzemelere hızla dezenfeksiyn-sterilizasyn işlemi uygulayın. C. TULAREMİ (Francisella tularensis) F. tularensis, biyljik silah larak aersl frmda rtama verilebileceği gibi, gıda veya küçük su kaynaklarına yönelik sabtaj amacı ile de kullanılabilir. Ayrıca, enfekte vektörler aracılığı ile hem insan hem de hayvanlara karşı kullanılabilir. C1. Klinik belirti ve bulgular: İnkübasyn süresi: 1-21 (rtalama 3-5) gün C1.1 Respiratuvar tularemi Akut influenza benzeri semptmlarla başlayan, Yüksek ateş, kuru öksürük ve dispne ile ilerleyen Kanlı balgam, slunum yetmezliği ve tedavi edilmezse ölümle snuçlanabilen Şiddetli pnömni Akciğer Grafisi: peribrnşiyal infiltratlar, brnkpnömni, plevral effüzyn ve hiler lenfadenpati Hematjen Yayılıma bağlı Sepsis, DIC, hemraji, ARDS, menenjit, kma? EVET: Hastalar için izlasyn gerekli değildir. ( Tularemi insandan insana bulaşmaz )

32 Oksijen verin, gerekirse entübe edin ve ventilasyn yapın. EKG mniterizasynu yapın, ateş, nabız ve tansiynu kntrl altına alın. Slunum sistemi için radyljik takip uygulayın. Antibiytik başlayın. *Eğer tedavi uygulanmazsa mrtalitesi yüksek lduğu için, şüpheli temas durumunda veya şüpheli vakalarda hemen tedaviye başlanmalıdır+ (İlk seçenek larak Aminglikzid -gentamisin veya streptmisin ve alternatif larak Siprflksasin IV) Şiddetli lgularda kmbinasyn tedavisi (örneğin amingikzid ve flurkinln) Menenjit gelişen lgularda klramfenikl kullanılmalı. Sepsis ile mücadele edin. C2. Otpsi: BSl-3 izlasyn rtamında yapılmalıdır. C3. Krunma: Etkenle temas edenlere 24 saat içinde kemprflaksi başlayın (14 gün süreyle dksisiklin veya siprflksasin) Labratuvar kazası snucu temas varsa, streptmisin veya siprflksasin verilebilir (ilk 24 saat içinde başlanmalı). Aşılamadan snra kruyucu etkinlik yaklaşık 2 hafta snra rtaya çıkması nedeniyle Temas snrası Aşılama ÖNERİLMEMEKTEDİR!!! Aşı; sadece rutin çalışan labratuvar persneline ve yüksek risk grubundakilere önerilmekte.

33 C4. İzlasyn ve karantina: Gerekli değil. Sadece standart enfeksiyn kntrl önlemlerinin uygulayın. Hastalık deri lezynuna direkt temasla bulaşabileceği için standart krunma önlemlerine ek larak rutin temas krunma önlemleri alın. Ancak, çk az sayıda mikrrganizma ile hastalık bulaşabileceği için labratuvarın uyarılması ve önlemler alınarak çalışılması gerekir Ortam temizliğinde ve arındırılmasında,%5 Sdyum hipklrid kullanın.

34 EKLER: Tabl 1. Akciğer tutulumuyla karakterize kategri A Biyljik savaş ajanlarının ayırıcı tanısı Semptmlar Veba Tularemi Şarbn Bğaz ağrısı ± ± Dispne + ± + Hemptizi Göğüs ağrısı ++ ± +++ Abdminal ağrı + ± Bulantı/kusma + ± Diyare + ± Bulgular: Rölatif bradikardi Şk + ± + Labratuar bulguları: Balgam Kanlı (Ahududu şurubu görünümünde balgam) Kanlı Kanlı Gram byama balgam Gram-negatif kkbasil (biplar byanma) Gram negatif kkbasil (biplar byanmaz!) Gram pzitif basil Kan kültürü + + Akciğer grafisi: İnfiltratlar Bilateral segmente/ lber (± knslidasyn infiltratlar) Bilateral/segmente/ lber (knslidasyn görülmez) Genellikle nrmal (varsa, fkal infiltratlar)

35 Plevral efüzyn + (Bilateral kanlı) + (Bilateral kanlı) BHA + Labratuvar Beyaz Küre: sla kayma + CPK PO 4 BHA; Bilateral hiler adenpati, CPK; Kreatin fsfkinaz, PO 4; Fsfat

36 Tabl 2. Labratuvar örnekleri. Ajan Yüz veya burun sürüntüsü* Kan Kültürü Yayma Akut ve nekahat serumları Dışkı İdrar Diğer Şarbn + + Plevral sıvı ve BOS, mediastinal lenf ndu, dalak + - Deri aspiratı lezyn Brusellz Kemik iliği ve BOS kültürleri; dkular eksüdalar Klera Veba + + Balgam Bub aspiratı, BOS, balgam, Lezyn kazıntısı, lenf ndu aspiratı Tularemi Q-Ateşi + + Lezynlar + Akciğer, dalak lenf ndları, kemik iliği Kırım Kng Hemrajik Ateşi Venezuella beygir ensefaliti Klstridial tksinler Stafilkk enter tksin-b Karaciğer BOS + - Yara dkusu Akciğer, böbrek Risin tksin Dalak, böbrek akciğer, *18-24 saat içinde,

37 Tabl 3. Biyljik savaş ajanlarından lan bakteri ve riketsiyalar için alınabilecek tıbbi örnekler. Hemen temas snrası Klinik Nekahat/terminal/tpsi Bacillus anthracis 0-24 saat saat 3-10 gün Kültür, FA ve PCR için burun ve bğaz sürüntüleri ile slunum sekresynları Yersinia pestis Tksin deneyleri için serum (TT, RT), PCR için kan (E, C, H), kültür için kan (BC, C) Tksin deneyleri için serum (TT, RT), kültür için kan (BC, C), patlji örnekleri 0-24 saat saat > 6 gün Kültür, FA ve PCR için burun sürüntüsü, balgam ve slunum sekresynları Francisella tularensis Kültür ve FA (C), F-1 Antijen deneyleri (TT, RT), PCR (E, C, H) Kültür için kan (BC, C) ve kanlı balgam IgM ve daha snra IgG için serum (TT, RT), patlji örnekleri 0-24 saat saat > 6 gün Kültür, FA ve PCR için burun sürüntüsü, balgam ve slunum sekresynları Burkhlderia mallei (Ruam) Kültür için kan (BC, C), PCR için kan (E, C, H), FA ve PCR için balgam IgM ve daha snra IgG aglütinasyn titreleri için serum (TT, RT), patlji örnekleri 0-24 saat saat > 6 gün Kültür ve PCR için burun sürüntüsü, balgam ve slunum sekresynları Brusellz (B. abrtus, B. suis, B. Melitensis) Kültür için kan (BC, C), PCR için kan (E, C, H), PCR ve kültür için balgam ve deri lezynlarından drenaj Kültür için kan (BC, C) ve dkular, immün deneyler için serum (TT, RT), Patlji örnekleri 0-24 saat saat > 6 gün

38 Kültür ve PCR için burun sürüntüsü, balgam ve slunum sekresynları Kültür için kan (BC, C), PCR için kan (E, C, H) Kültür için kan (BC, C) ve dkular, immün deneyler için serum (TT, RT), Patlji örnekleri Q-ateşi (Cxiella burnetti) 0-24 saat 2-5 gün > 6 gün Kültür ve PCR için burun sürüntüsü, balgam ve slunum sekresynları Yumurta veya fare inkülasynunda kültür için kan (BC, C), PCR için kan (E, C, H) Yumurta veya fare inkülasynunda kültür için kan (BC, C), Patlji örnekleri BC: Kan kültür şişesi E: EDTA (3 ml) TT: Tiger-tp (5-10 ml) C: Sitratlı kan (3 ml) H: Heparin (3 ml) RT: TT yksa kırmızı kapaklı FA: Flresan antikr PCR: Plimeraz zincir reaksiynu

39 Tabl 4. Biyljik savaş ajanlarından lan tksinler için alınabilecek tıbbi örnekler. Hemen temas snrası Klinik Nekahat/terminal/ tpsi Btulizm (Clstridium btulinum) 0-24 saat saat > 6 gün PCR (kntamine bakteriyel DNA) ve tksin deneyleri için burun sürüntüsü ve slunum sekresynları, Tksin deneyleri için serum (TT, RT) Risin tksini (Hint yağı bitki thumlarından) PCR (kntamine bakteriyel DNA) ve tksin deneyleri için burun sürüntüsü ve slunum sekresynları Genellikle IgM ve IgG yk. Patlji örnekleri (tksin saptamak için karaciğer ve dalak) 0-24 saat saat > 6 gün PCR (kntamine hint yağı bitki thumu DNA'sı), Tksin deneyleri için burun sürüntüsü ve slunum sekresynları, Tksin deneyleri için serum (TT) Stafilkk entertksikzu (Staphylcccus entertksin B) Tksin deneyleri için serum (TT, RT), Patlji örneklerinde immünhistljik byama için dkular Yaşayanlarda IgM ve IgG için serum (TT, RT) 0-3 saat 2-6 saat > 6 gün PCR (kntamine bakteriyel DNA) ve tksin deneyleri için burun sürüntüsü ve slunum sekresynları, tksin deneyleri için serum (TT, RT) T-2 tksikz İmmün deneyler için idrar, PCR (kntamine bakteriyel DNA) ve tksin deneyleri için burun sürüntüsü ve slunum sekresynları, tksin deneyleri için serum (TT, RT) IgM ve IgG için serum 0-24 saat 1-5 gün >6 gün İmmün deneyler, HPLC/ mass spectrmetry (HPLC/MS) için burun Tksin saptanması için serum (TT, RT), dku Tksin metablitlerinin saptanması için idrar

40 ve bğaz sürüntüleri, slunum sekresynları BC: Kan kültür şişesi E: EDTA (3 ml) TT: Tiger-tp (5-10 ml), C: Sitratlı kan (3 ml) H: Heparin (3 ml) RT: TT yksa kırmızı kapaklı, PCR: Plimeraz zincir reaksiynu Hemen temas snrası Btulizm (Clstridium btulinum) Klinik Nekahat/terminal/ tpsi 0-24 saat saat > 6 gün PCR (kntamine bakteriyel DNA) ve tksin deneyleri için burun sürüntüsü ve slunum sekresynları, Tksin deneyleri için serum (TT, RT) Risin tksini (Hint yağı bitki thumlarından) PCR (kntamine bakteriyel DNA) ve tksin deneyleri için burun sürüntüsü ve slunum sekresynları Genellikle IgM ve IgG yk. Patlji örnekleri (tksin saptamak için karaciğer ve dalak) 0-24 saat saat > 6 gün PCR (kntamine hint yağı bitki thumu DNA'sı), Tksin deneyleri için burun sürüntüsü ve slunum sekresynları, Tksin deneyleri için serum (TT) Stafilkk entertksikzu (Staphylcccus entertksin B) Tksin deneyleri için serum (TT, RT), Patlji örneklerinde immünhistljik byama için dkular Yaşayanlarda IgM ve IgG için serum (TT, RT) 0-3 saat 2-6 saat > 6 gün PCR (kntamine bakteriyel DNA) ve tksin deneyleri için burun sürüntüsü ve slunum sekresynları, tksin deneyleri için serum (TT, RT) T-2 tksikz İmmün deneyler için idrar, PCR (kntamine bakteriyel DNA) ve tksin deneyleri için burun sürüntüsü ve slunum sekresynları, tksin deneyleri için serum (TT, RT) IgM ve IgG için serum 0-24 saat 1-5 gün >6 gün

41 İmmün deneyler, HPLC/ mass spectrmetry (HPLC/MS) için burun ve bğaz sürüntüleri, slunum sekresynları Tksin saptanması için serum (TT, RT), dku Tksin metablitlerinin saptanması için idrar BC: Kan kültür şişesi E: EDTA (3 ml) TT: Tiger-tp (5-10 ml), C: Sitratlı kan (3 ml) H: Heparin (3 ml) RT: TT yksa kırmızı kapaklı, PCR: Plimeraz zincir reaksiynu

42 Tabl 5. Biyljik savaş ajanlarından lan virüsler için alınabilecek tıbbi örnekler. Hemen temas snrası Beygir ensefalmiyeliti VEE, EEE ve WEE virüsleri Klinik Nekahat/terminal/ tpsi 0-24 saat saat > 6 gün RT-PCR ve viral kültür için burun sürüntüsü ve slunum sekresynları Ebla Kültür (TT, RT), RT-PCR (E, C, H, TT, RT) ve Antijen ELISA (TT, RT) için serum, bğaz sürüntüsü ve BOS (5 güne kadar) IgM için serum (TT, RT), patlji örnekleri + beyin 0-24 saat 2-5 gün > 6 gün RT-PCR ve viral kültür için burun sürüntüsü ve slunum sekresynları Viral kültür için serum (TT, RT), patlji örnekleri + adrenal bez Viral kültür için serum (TT, RT) Px (small px, mnkey px) Ortpxvirus 0-24 saat 2-5 gün > 6 gün RT-PCR ve viral kültür için burun sürüntüsü ve slunum Viral kültür için serum (TT, RT) Viral kültür için serum (TT, RT), mikrskpi, elektrnmikrskpi, v iral kültür, PCR için deri lezynlarından drenaj ve kazıntılar, patlji örnekleri VEE: Venezuella beygir ensefaliti, BC: Kan kültür şişesi C: Sitratlı kan (3 ml), E: EDTA (3 ml), H: Heparin (3 ml),tt: Tiger-tp (5-10 ml),rt: TT yksa kırmızı kapaklı

43 Tabl 6. Akciğer ve GİS şarbnunda tedavi ve temas snrası kemprflaksi önerileri. Şüpheli veya dğrulanmış Akciğer/GİS şarbnu Temas snrası prflaksi vakalarının tedavisi (60 gün) (60 gün) Erişkin Hamile İlk seçenek Siprflksasin: 400 mg IV bid, takiben 500 mg per s bid Siprflksasin: 500 mg per s bid Emzirme kesildikten snra. Siprflksasine alternatif - Oflksasin: 400 mg IV bid takiben 400 mg per s bid - Levflksasin: 500 mg IV günde tek dz, takiben 500 mg qqd - Oflksasin: 400 mg per s bid - Levflksasin: 500 mg qqd İlk seçenek tedaviye alternatif ve bu antibiytiklere duyarlı lduğu kanıtlanırsa Prflakside ilk seçenek ajanlara alternatif - Dksisiklin: 100 mg IV bid takiben 100 mg bid per s - Penisilin G: milyn U IV, q.q.4h - Amksisilin: 1g IV 3 tid, takiben 500 mg per s tid - Dksisiklin: 100 mg bid per s - Amksisilin: 500 mg per s tid Çcuk İlk Seçenek Siprflksasin:10-15 mg/kg IV bid takiben mg/kg per s bid Siprflksasin: mg/kg per s bid - Dksisiklin: İlk seçenek tedaviye alternatif ve bu antibiytiklere duyarlı lduğu kanıtlanırsa Prflakside ilk seçenek ajanlara alternatif. >8 yaş ve > 45 kg: erişkin dzu. >8 yaş ve < 45 kg r < 8 yaş: 2.2 mg/kg IV bid takiben 2.2 mg/kg per s bid (maks.200 mg/d) - Penisilin G:. > 12 yaş: milyn U IV, q.q.4h. < 12 yaş: 30 mg/kg IV, qid - Amksisilin 80 mg/kg/g IV tid, takiben 80 mg/kg/day per s daily tid - Dksisiklin:. >8 yaş ve > 45 kg: erişkin dzu. >8 yaş ve < 45 kg r < 8 yaş: 2.2 mg/kg per s bid (maks 200 mg/g) - Amksisilin: 80 mg/kg/g per s tid IV: Damardan; per s: Oral; qqd: günde bir; bid: günde iki kez; tid: Günde üç kez; qid: Günde dört kez; q.q.4h: 4 saatte bir.

İYİ BİR STERİLİZASYON İÇİN ERYİĞİT TIBBİ CİHAZLAR A.Ş.

İYİ BİR STERİLİZASYON İÇİN ERYİĞİT TIBBİ CİHAZLAR A.Ş. İYİ BİR STERİLİZASYON İÇİN ERYİĞİT TIBBİ CİHAZLAR A.Ş. 2013 + Bu bilgilendirme kitapçığı başta DAS lmak üzere birçk kaynaktan yararlanılmıştır. Bütün hakları saklıdır. Telif hakkı kanunları çerçevesinde

Detaylı

İsilik... 51 Parmak ve Bileklerde Şişme... 51 Önemli Noktalar... 51 Erken Doğum... 51 Bebek İçin Neler Alınmalıdır?... 52 Hamileliğin Son Günleri...

İsilik... 51 Parmak ve Bileklerde Şişme... 51 Önemli Noktalar... 51 Erken Doğum... 51 Bebek İçin Neler Alınmalıdır?... 52 Hamileliğin Son Günleri... Alt Menü Gebelik Öncesi... 5 Bebek Sahibi Olmaya Karar Vermek... 5 Eşler Bebek İstiyr mu?... 5 Uyumlu Bir İlişki mi?... 5 Annenin Yaşı ve Fiziksel Durumu Bebek Sahibi Olmaya Uygun mu?... 5 Ailelerde Kalıtsal

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KİMYASAL BİYOLOJİK RADYASYON VE NÜKLEER (KBRN) TEHLİKELERDE ACİL YARDIM 725TTT154 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

OTİTİS MEDİA GİRİŞ. Otalji (Kulak ağrısı) Ateş Otore (Kulak akıntısı) Yeni gelişmiş iştahsızlık Huzursuzluk Kusma İshal

OTİTİS MEDİA GİRİŞ. Otalji (Kulak ağrısı) Ateş Otore (Kulak akıntısı) Yeni gelişmiş iştahsızlık Huzursuzluk Kusma İshal İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 71 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempzyum Dizisi N:61 Şubat 2008; s.71-84 OTİTİS MEDİA Prf. Dr. Ferhan Öz, Prf. Dr.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOLOJİK SİLAHLAR Hazırlayan Mustafa Berat ÇELEN Danışman Doç. Dr. Gökçen YUVALI ÇELİK FarmasötikBiyoteknoloji Bitirme Ödevi MAYIS 2013 KAYSERİ 2 T.C. ERCİYES

Detaylı

İLKYARDIM. 1. Temel Kurallar

İLKYARDIM. 1. Temel Kurallar Bğaziçi Üniversitesi Yelken Takımı İLKYARDIM İlkyardım genel anlamda bir kazazedeye yapılan ilk müdahalelere verilen addır. Burada amaç kazazede tıbbi merkeze götürülünceye kadar yaşamsal tehlikeleri gidermek

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KETEK 400 mg film-kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Telitrmisin 400 mg Yardımcı maddeler: Mikrkristalin selülz, krskarmelz sdyum,pvidn K25, magnezyum stearat, talk, makrgl 8000,

Detaylı

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU

ÜNİTE ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM. İLK YARDIM ve ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Doç. Dr. Elanur YILMAZ KARABULUTLU HEDEFLER İÇİNDEKİLER ZEHİRLENMELERDE İLK YARDIM Giriş Zehirlenmeler Sık Görülen Zehirlenmeler Karbonmonoksit Zehirlenmesi Asit ve Alkalen Madde Zehirlenmesi İnsektisitlerle Zehirlenmeler Alkol Zehirlenmesi

Detaylı

Hematoloji Uzmanlık Derneği, Hematoloji uzmanları tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu örgütüdür.

Hematoloji Uzmanlık Derneği, Hematoloji uzmanları tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu örgütüdür. Kemterapi ve Siz Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematlji Uzmanlık Derneği tarafından hastalık sürecinde karşınıza çıkabilecek srunların çözümünde yardımcı labilmek amacıyla

Detaylı

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı TULAREMİ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN SAHA REHBERİ ŞUBAT 2011 ANKARA Zoonotik Hastalıklar Daire Başkanlığı Tularemi Hastalığının

Detaylı

Radyasyon Tedavisi ve Siz

Radyasyon Tedavisi ve Siz Radyasyn Tedavisi ve Siz 2 Değerli hasta ve hasta yakınlarımız; bu kitapçıklar sizlere Hematlji Uzmanlık Derneği tarafından hastalık sürecinde karşınıza çıkabilecek srunların çözümünde yardımcı labilmek

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, CİLT HASTALIKLARI VE BAKIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir?

ZATÜRRE. Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? ZATÜRRE Pnömokokal hastalıkların etkeni nedir? Pnömokokal hastalıklara Streptococcus pneumoniae adı verilen bir bakteri neden olur. Bu bakterinin 80 den fazla tipi vardır. Bunların çoğu hastalığa neden

Detaylı

ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM

ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM ZEHİRLENMELERDE TANI, TEDAVİ VE GENEL YAKLAŞIM Ülkemizde ve Dünyada sık karşılaşılan zehirlenmeler; doğru tanı ve tedavi uygulanmazsa ciddi mortalite ve morbiditeye sebep olabilen klinik problemlerdir.

Detaylı

KBRN 08 1. KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN) KONGRESİ. 3 Aralık 2008 EDİTÖRLER

KBRN 08 1. KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN) KONGRESİ. 3 Aralık 2008 EDİTÖRLER KBRN 08 1. KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK, NÜKLEER (KBRN) KONGRESİ BİLDİRİ KİTABI 3 Aralık 2008 EDİTÖRLER Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ Yrd. Doç. Dr. Ferhat KARACA Yrd. Doç. Dr. Fahrettin ELDEMİR İstanbul,

Detaylı

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ

EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ EBOLA VİRÜS HASTALIĞI VAKA YÖNETİM REHBERİ Ankara, 2014 (Güncelleme; 08 Aralık 2014) Ebola Virüs Hastalığı Vaka Yönetim Rehberinin hazırlanmasında yer alan, Ebola Virüs Hastalığı Bilim Kurulu üyelerimiz,

Detaylı

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını,

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını, Rev. N : AMAÇ: Tesislerde luşabilecek her türlü lağanüstü durumlarda persnelin yaralanıp zarar görmesini, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin lumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

İSTİNYE DEVLET HASTANESİ ZEHİRLENME TEDAVİ REHBERİ

İSTİNYE DEVLET HASTANESİ ZEHİRLENME TEDAVİ REHBERİ İSTİNYE DEVLET HASTANESİ ZEHİRLENME TEDAVİ REHBERİ Yayın Tarihi:13.11.2008 Revizyon No/Tarihi:00 Kaynaklar: Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezinin (UZEM) sitesinden yararlanılarak hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ

KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KBRN TERİMLER SÖZLÜĞÜ Bu sözlük KBRN olaylarında görevi bulunan kurum ve kuruluşlar arasında terimsel bütünlüğü sağlamak amacıyla Başbakanlık Afet

Detaylı

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ

EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ EK I KONU BAŞLIKLARINA GÖRE BİLDİRİME ESAS BULAŞICI HASTALIKLAR LİSTESİ 1. Aşı ile önlenebilir hastalıklar ve ICD10 kodları Boğmaca Difteri Kabakulak Kızamık Kızamıkçık [Rubella] Konjenital rubella Tetanoz

Detaylı

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ Radyasyon Güvenliği Raporları Serisi No.2 RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ ÇEVİRENLER Dr. Deniz DALCI, Dr. Güneş DÖRTER, İnci GÜÇLÜ ÇNAEM İSTANBUL, 2005 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI PRIVIGEN 5 g/50 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. Steril, Apirojen Etkin madde: Normal insan immunoglobulini (tip IgG antikorlar). PRIVIGEN en az %98 i

Detaylı

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME RAPORU

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ BİLİMSEL DEĞERLENDİRME RAPORU T Ü R K TA B İ P L E R İ B İ R L İ Ğ İ YAY I N L A R I Türk Tabipleri Birliği Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Bilimsel Değerlendirme Kurulu, ülkemizde ve dünyada sorunun yaygınlık ve dağılımını, risk gruplarını,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NANOGAM 5 g/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içi (Intravenöz) yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. NANOGAM 5 g/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içi (Intravenöz) yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI NANOGAM 5 g/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içi (Intravenöz) yoldan uygulanır. Etkin madde : 1 ml çözelti içinde insan normal immünoglobulini (IVIg) 50 mg * * En

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

KİMYASAL SİLAHLAR ve İLKYARDIM ACİL YARDIM

KİMYASAL SİLAHLAR ve İLKYARDIM ACİL YARDIM KİMYASAL SİLAHLAR ve İLKYARDIM ACİL YARDIM Giriş Kimyasal savaş ajanları, öldürmek, yaralamak, insanları etkisiz hale getirmek, bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarını, besin stoklarını kontamine etmek

Detaylı

KISIM TIBBİ ACİLLER Bölüm 26 Tıbbi Aciller Bölüm 27 Zehirlenmeler, Sokmalar ve Isırıklar Bölüm 28 Kalp Hastalığı Bölüm Felç Bölüm Dispne Bölüm

KISIM TIBBİ ACİLLER Bölüm 26 Tıbbi Aciller Bölüm 27 Zehirlenmeler, Sokmalar ve Isırıklar Bölüm 28 Kalp Hastalığı Bölüm Felç Bölüm Dispne Bölüm KISIM TIBBİ ACİLLER Bölüm 26 Tıbbi Aciller Bölüm 27 Zehirlenmeler, Sokmalar ve Isırıklar Bölüm 28 Kalp Hastalığı Bölüm 29 Felç Bölüm 30 Dispne Bölüm 31 Diabet Bölüm 32 Akut Batın Bölüm 33 Yaygın Medikal

Detaylı