PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü STRATEJİ K PLANİ (GÜ NCELLEŞTİ RME)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2010-2014 STRATEJİ K PLANİ (GÜ NCELLEŞTİ RME)"

Transkript

1 PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü STRATEJİ K PLANİ (GÜ NCELLEŞTİ RME) Temmuz 2012

2 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 1. Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.1 Posta hizmetlerinde UPU, PostEurop ve evrensel hizmet standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. İl merkezine gelen kayıtlı mektup postası gönderilerinin G+2 de teslim edilmesi. Kayıtlı mektupların kabulden teslimine kadar (uçtan uca) G+3 te teslim edilmesi. Kayıtsız mektupların kabulünden teslimine kadar (uçtan uca) G+3 te teslim edilmesi. Yurtdışından ülkemize gelen mektup postası gönderilerinin ülkemize girişinden itibaren G+3 te alıcısına teslim edilmesi. Ülkemizden yurtdışına kabul edilen mektup postası gönderilerinin G+3 te ülkemizden çıkışının sağlanması. Yurtdışı mektup postası gönderilerinin UPİM ce G+1 de işlenerek ileriye sevkinin sağlanması Üyesi bulunduğumuz UPU ve PostEurop tarafından gönderinin teslim süresi kavramı gönderinin kabulünden teslimine kadar geçen süre olarak belirtilmektedir. Her iki Birlik tarafından da hedefler bu rakam doğrultusunda belirlendiği için 2012 yılı ve daha sonraki yıllar için Kuruluşumuz Stratejik Planında yer alan performans göstergelerinin ve bu göstergelerin ölçüm sistemlerinin değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle mevcut duruma ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Süreç haritaları konusunda eğitim verilerek posta trafiğinin en yoğun olduğu iller arası süreç haritalarının çıkarılması. 1

3 Hedef 1.2 Posta Hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Posta ve Telgraf hizmetleri toplam gelirin önceki yıla göre artış oranı Akıllı Binaya dönüştürülecek PİM Adet OMAS kurulacak PİM sayısı (**) Adet Erzurum PİM Binasının geçici kabul ihbar tarihi 08/11/2011 olup kesin hak hesabı 2012 Ocak ayında bağlanmıştır. Dolayısıyla 2011 yılı içinde daha önceden geçici kabulleri yapılan İstanbul Avrupa Yakası PİM ve Samsun PİM Binalarıyla birlikte Erzurum PİM Binasının tadilatı da 2011 yılında bitirilmiştir. (**) 2011 yılında İstanbul Hadımköy e Otomatik Mektup Ayrım Sistemi (OMAS) kurulumu yapılmış olup İstanbul Anadolu Yakası, İzmir ve Ankara Posta İşleme Merkezlerinde 3 adet OMAS kurulumunun 2012 yılında ihalesinin yapılması ve ihaleyi alan firmaya şartnameye göre 420 gün teslim süresi verileceğinden tesliminin 2013 yılında sağlanacağı planlanmaktadır. Posta maddelerinin usulüne uygun şekilde kabul edilmesi ve en hızlı şekilde ileriye sevkinin sağlanması. Posta maddelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde işlenmesi, PİM lerde bekleme sürelerinin en aza indirilmesi ve dağıtım yapılacak yerlere sevkinin sağlanması. Posta maddelerinin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Posta maddelerinin kabul, ayrım-sevk ve dağıtım aşamalarında kullanılan işletme malzemelerinin, çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize edilmesi. PİM lerin posta ayırım, dağıtım ve güvenliğinin tam otomasyona sahip bir sistemle sağlandığı Akıllı Binaya dönüştürülmesi. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminin kurulması; PTT nin kamu kesiminde tek kurum olarak Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) olmasının sağlanması. e-tebligat hizmetinin sunulması. 2

4 Hedef 1.3 Posta gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek müşteri memnuniyetini artırmak. Yakınmalara 1 hafta içerisinde cevap verme oranı 39, Posta hizmetleriyle ilgili müşteri memnuniyet oranı 67, durum, genel müşteri (Posta, Kargo ve PTTBank) memnuniyetini göstermekte olup Posta hizmetlerine ilişkin müşteri memnuniyeti 2012 yılından itibaren ölçülmeye başlanacaktır hedefleri ise Posta hizmetlerine ilişkin müşteri memnuniyetini göstermektedir. Tüm yakınmaların tek birimde (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde) toplanması ve takip edilmesi. Teknolojiyi kullanarak posta gönderilerinin teslim süreçlerinin ölçümlenmesi, tecavüz ve kayıpların takip edilmesi, müşteriye zamanında teslim ve geri dönüş bilgisi sağlayacak programların geliştirilmesi. 3

5 STRATEJİK AMAÇ 2. Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. İl merkezleri arasında kargo ve kuryelerin taahhüt edilen sürelerde teslim oranı Kabul edilen yurtiçi kargo sayısı: adet Taahhüt edilen sürelerde alıcılara teslim edilen yurtiçi kargo sayısı: adet Kargo ve kurye hizmetlerine ait gönderilerin kabul işlemlerinin en hızlı şekilde yapılması. Kargo ve kurye hizmetlerine ait gönderilerin işleme, sevk ve nakillerinin hızlı ve güvenli şekilde yapılması. Kargo ve kurye hizmetlerine ait gönderilerin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Kargo ve kurye hizmetlerinde kullanılan malzemenin, donanım ve yazılımın revizyonu ve yenilenmesi. Yeni Posta Sevk Sistemi Rehberine göre posta düzenlenmesinin sağlanması. Kargo ve lojistik gönderilerinin kargo ve kurye olarak yapılandırılması sağlanarak kuryelerin sevkinde havayolundan yararlanılması. Kargo-Kurye cihet analizi, istatistik programı ve Araç Takip Sistemi kullanılarak dağıtım elemanlarının performansının denetlenmesi ve artırılması. Hedef 2.2 Kargo hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Kargo-kurye trafiğindeki artış Açılacak KİM (Kargo İşleme Merkez Müd.)/Kargo Dağıtım Müdürlüğü Adet Kuruluşumuzda kargo hizmetlerinde yeniden yapılanmaya gidilerek 2 kg ve 2 desi ye kadar olan yurtiçi gönderiler kurye, 2 kg ve 2 desi den fazla olan tüm yurtiçi gönderiler de kargo olarak sınıflandırılmıştır. Bu nedenle ilgili performans göstergeleri 2012 yılından itibaren izlenmeye başlanacaktır. 4

6 Kargo ve kurye kabul sayısını ve müşteri memnuniyetini artırarak müşteri portföyünü genişletmek için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması. Kargo ve kurye potansiyeli fazla olan, kargo ve lojistik gönderilerinin sevki açısından yoğunluk arz eden illerde KİM açılması. Kayıt ve düşüm işlemlerinin el terminali ve diğer personelce yapılması sağlanarak dağıtım elemanın sahada geçireceği sürenin arttırılması. Hedef 2.3 Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. Kargo hizmetleri ile ilgili yakınma sayısındaki azalış Kargo hizmetleriyle ilgili müşteri memnuniyet oranı 23, Tüm yakınmaların tek birimde (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde) toplanması ve takip edilmesi. Özellikle kırılabilecek türde gönderilerin taşınması için kutu ve kafes alınması. Sigortalı-değerli gönderilerin taşınması için güvenlikli poşet alınması ile gönderi muhteviyatına müdahalenin önlenmesi. 5

7 STRATEJİK AMAÇ 3. Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.1 Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamak. PTT Bank konseptine uygun hale getirilecek işyeri Parasal Posta işlem adedi Adet Adet Verilen değerlere havale ödeme ve çek ödeme rakamları dahil edilmemiştir. Tüm PTTBank hizmetlerinin hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi ve hizmetlerde kullanılan makine, malzeme ve teçhizat, yazılım ve donanım alımının yapılması. İşyerlerinin PTTBank konseptine uygun olarak düzenlenmesi. İhtiyaç duyulan yerlerde PTTBank konseptine uygun olarak bina yapılması. Yeni binaların makine, malzeme, teçhizat ve mefruşat alımının yapılması. Hedef 3.2 PTT Bank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak. Hizmete sunulacak Pttmatik sayısı Adet İnternet, Mobil ve Pttmatik aracılığıyla verilebilecek hizmet türünün, toplam hizmet türü içerisindeki payı Tüm il ve ilçelerde Pttmatik kurulması. Alternatif ödeme kanallarının çeşitlendirilerek uygulamalarının yayınlaştırılması. Hedef 3.3 PTT işyerlerinde satılan ürünlerin sayısını ve çeşidini artırmak. Gişelerden satılacak ürün miktarı Adet E-Ticaret platformu üzerinden satılacak ürün miktarı Adet (**) Hızlı Geçiş Sistemi kapsamında satılan etiket ve kart adedi Adet (**)

8 Tablodaki sayısal veriler Arama Kartlarını kapsamaktadır. (**) 2012 yılı Mayıs ayı itibariyle e-ticaret Projesi kapsamında site üzerinde yapılan çalışmalar ile Hızlı Geçiş Sistemi Projesi ile ilgili kurulum çalışmaları devam etmekte olduğundan mevcut durum bilgisi verilememiştir. Strateji E-Ticaret ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Projelerini en kısa sürede devreye alarak müşteri profilinin ve hizmet çeşitliliğinin artırılması. Hedef 3.4 Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak. Parasal hizmetlerle ilgili yakınma sayısına ilk bir hafta içinde cevap verilme oranı Parasal hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyet oranı , /01/ /03/2012 tarihleri arasında Bilgi Edinme, Bimer ve İNFO kanalıyla gelen başvurulara ilk bir hafta içerisinde cevap verilme oranıdır. Strateji Tüm yakınmaların tek birimde (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde) toplanması ve takip edilmesi. Gişelerdeki yoğunluğun önlenmesi, uzun süre alan hizmetlerde müşterilerin daha iyi bilgilendirilebilmesi ve işlemlerin daha verimli bir şekilde yapılabilmesini teminen 1 inci ve 2 nci sınıf merkezlerde Bireysel Müşteri Hizmetleri adı altında yeni gişeler oluşturularak müşterilerimizin hizmetine sunulması. Kuruluşumuz bünyesindeki posta çeki hesap sahiplerine Visa/MasterCard özellikli debit (banka) kartların dağıtılması, bu kartların PTT merkez ve şubelerimizde posta çeki hizmetine yönelik işlemlerin yanı sıra alışverişlerde ve tüm ATM cihazlarında kullanılabilmesi, bununla birlikte posta çeki hesap sahiplerine kredi kartı ve ön yüklemeli kartlar sunarak hizmet yelpazesinin genişletilmesi yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılması. İnteraktif Posta Çeki (İPÇ) şifresinin PTT merkezlerinden yapılan başvuru sonucunda müşterinin cep telefonuna anında SMS yoluyla gönderilmesi ile zaman kaybının önlenmesi. 7

9 STRATEJİK AMAÇ 4. Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.1 Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Yönetim Sistemi oluşturmak. Performans kriterlerinin belirlenmesi ve mevcut yapıya uyarlama çalışmasının yapılması Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Yönetim Sistemi kapsamında pilot uygulamaya geçilmesi Yıllık Zaman Dilimi Yıllık Zaman Dilimi - Strateji Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi için danışmanlık ve eğitim hizmetinin alınması. Danışmanlık hizmeti ve eğitimlerle paralel olarak uygulanacak Performans Yönetim Sistemi modelinin belirlenmesi. Hedef 4.2 İşletme faaliyetlerinin planlanmasına ve yönetime karar desteği sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla Maliyet Muhasebesi Sistemi oluşturmak. Giderlerin (Evrensel hizmet giderleri dahil) maliyet hesaplarına yansıtılma oranı Maliyet Muhasebesine yönelik Genel Muhasebe içinde öncelikle ana hizmet grupları (Posta Telgraf, Lojistik, Parasal Posta) bazında maliyetlerin çıkarılması. Avrupa Birliği Müktesebatı kapsamında başvurulup, şartlı kabul edilen Maliyet Muhasebesi Sistemlerinin kurulması. Hedef 4.3 PTT Mevzuatında yapılacak değişiklikler kapsamında ikincil mevzuatı güncellemek. Mevzuatın Güncellenmesi Yıllık Zaman Dilimi Posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, etkin rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak, posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ve Kuruluşumuzun serbestleşmekte olan posta sektöründe eşit rekabet koşulları içerisinde hareket edilmesini sağlamak amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına sunulan Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı Taslağının yasalaşma süreci tamamlanamadığından bu yasalara göre ikincil mevzuatın 2010 ve 2011 yıllarında güncellenmesi sağlanamamıştır. 8

10 Strateji Günün koşulları ve AB mevzuatına göre mevcut mevzuatta yapılması gereken değişikliklerin tespit edilmesi ve Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısının kanunlaşmasını müteakip uygulamaya yönelik usul ve esasların düzenlenmesi çalışmalarına başlanması. Hedef 4.4 Personelin; rekabet koşullarına uygun olarak alanında uzmanlaşmasını, motivasyonunun artışını ve kurumsal yetkinlik ile kurum kültürünün geliştirilmesini eğitim yoluyla sağlamak. 24, ,5 Kişi başına ortalama eğitim süresi Saat Eğitime alınacak personel sayısı Kişi sayısı Görevde Yükselme Eğitimi ve sınavı sonucunda unvan alacak personel sayısı Tüm personel içerisindeki lisans ve üstü eğitimi almış olanların oranı Kişi sayısı (**) , yıllık programda olmadığı halde zorunlu sebeplerden dolayı Görevde Yükselme Eğitimleri ile İşbaşı Eğitimlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle 2011 yılı için hedeflenen rakam (20 saat) aşılmıştır. (**) Başdağıtıcı ve şeflik sınavlarında başarılı olanların bir kısmının göreve başlayışının 2011 yılına sarkması nedeniyle 2011 yılı için hedeflenen rakam (150 kişi) aşılmıştır. Posta sektöründe ihtiyaç duyulan ara insan gücünün karşılanabilmesi için yeterli sayıda yüksekokul açılması girişimlerinde bulunulması. İdari ve teknik personel için görevde yükselme eğitim ve sınavlarının düzenlenmesi. Yabancı dil düzeyi orta ve üzeri olan PTT personelinin sayısını artırmak amacıyla eğitim hizmeti alınması. Verilen eğitimlerin geri dönüşünün takibiyle, eğitim etkinliğinin ölçülmesi. Hedef 4.5 Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak üzere personel sayısındaki azalışlar karşısında ihtiyaç duyulan personeli temin etmek. Göreve yeni başlatılacak personel sayısı/ Görevinden ayrılacak personel sayısı Göreve Yeni Başlatılan Personel Sayısı: Görevden Ayrılan Personel Sayısı: ,

11 2012 Yılı Yatırım ve Finansman Programında; Bir önceki yıl ayrılan personel sayısının 25 i kadar açıktan ve naklen atamalar için, 10 u kadar özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelin atanması için yetki verilmiş olup personelin ihtiyacının karşılanamaması durumunda ilave açıktan atama izni verilebileceği ancak ilave açıktan atama izninin bir önceki yıl ayrılan personelin 65 inden fazla olamayacağı belirtilmiştir. Genel Yatırım ve Finansman Programı ile bir önceki yıl ayrılan personel sayısı kadar personel istihdamı mümkün kılınmaktadır. Ancak, özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden Kuruluşumuzda görev almaya istekli personel bulunmaması, personel alımlarının ÖSYM nin yerleştirmesi suretiyle yapılması ve anılan Başkanlıkça yerleştirmelerin yılda iki kez yapılması sonucu özellikle ikinci yerleştirmelere ilişkin işlemlerin bir sonraki yıla sarkması, diğer taraftan bazı müsabıkların Kuruluşumuz pozisyonlarını tercih ederek yerleşmiş olmasına rağmen göreve başlamaması, ayrıca istenilen sayıda ilave açıktan atama izninin Hazine Müsteşarlığınca uygun görülmemesi gibi nedenlerle bir önceki yıl ayrılan personel sayısı kadar istihdam yaratmak mümkün olamamaktadır. Personel ihtiyacı; Çocuk Esirgeme Kurumunca bakılan ve korunan çocuklar arasında yapılan sınavlarda başarılı olanların, Özelleştirme uygulamaları nedeniyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilen nakle tabi personelden anılan Başkanlıkça Kuruluşumuz emrine atama teklifleri yapılanların, Şehit aile yakınlarının mevzuata uygun kişilerin, açıktan ya da nakil olarak atanması suretiyle giderilmesi. Ayrılan personelin 75 i oranında alım yapılaması, ortaya çıkan işgücü açığının, PTT personeli tarafından yürütülen hizmetler dışında kalan alanlar için hizmet satın alma yoluyla karşılanması. Hedef 4.6 Doğrudan hizmet sunumunda kaliteyi yükseltirken sürati de artırmak için bu alanda çalışan personelde nitelik ve nicelik olarak gelişmeyi sağlamak. Doğrudan hizmet sunumunda çalışacak personel sayısı/toplam personel sayısı Doğrudan hizmet sunumunda çalışan personel sayısı belirlenirken, merkezlerde ve şubelerde görev yapan personel sayısı dikkate alınmış, Kuruluşumuz Merkez Teşkilatı ve Başmüdürlüklerde İhtisas Birimlerinde çalışan personel bu rakama dahil edilmemiştir. Toplam personel sayısı: Doğrudan hizmet sunumunda çalışan personel sayısı:

12 Üniforma giyme mecburiyeti olmadığı halde doğrudan hizmet sunumunda çalışan personelin; kıyafet ve kişisel bakım harcamalarının bir kısmının karşılanması. Her personelin; belirlenecek sembolik (makul) bir süre dağıtım ve gişe hizmetlerinde çalışması temin edilerek verilen hizmetlerin uygulaması hakkında bilgi ve fikir sahibi olmalarının sağlanması. Turistik bölgelerde çalışan gişe personelinin yabancı dil seviyesinin yükseltilmesi. Doğrudan hizmet sunumunda çalışacak personelin, müşteri ilişkileri ve gişe hizmetleri işlemleri ile ilgili eğitim almasının sağlanması. Hedef 4.7 Bilgi ve belge yönetimindeki etkinliğin artırılmasını sağlamak. Yeniden düzenlenecek arşiv sayısı/toplam arşiv sayısı. Elektronik Doküman Yönetim Sisteminin yaygınlaştırılması Yıllık Zaman Dilimi 2010 yılında e-dys (Elektronik Doküman Yönetim Sistemi) uygulamasına geçişle ilgili olarak; zaten mevcutta kullanılan bir uygulamanın bulunması, iş yoğunluğu ve Kuruluşumuz süreçlerine uyumlu bir e-dys arayışının uzun sürmesi nedeniyle hedefte sapma olmuştur yılında TÜRKSAT A.Ş. den yeni bir Doküman Yönetim Sistemi alınması için çalışmalara başlanmış olup 12/01/2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Halen Genel Müdürlük bünyesinde eğitimler devam etmekte olup 2012 yılında uygulamanın merkez ve taşra birimlerinde devreye alınması hedeflenmektedir. Arşivlerin Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte belirlenen fiziki şartlara kavuşturulması. Diğer kurumlarda muhafaza edilmekte olan Posta tarihine kaynaklık edecek her türlü belge ve eserin PTT kütüphanesine kazandırılması Kurum kültürünü tanıtmak amacıyla PTT kütüphanesinin araştırmaya açık hale getirilmesi suretiyle kurumların yayımladığı eserlerden de faydalanma yolunun açılması ve kütüphane kaynaklarının elektronik ortamda yayımlanması. Kurumsal kültürü desteklemeye, PTT faaliyetlerini tanıtmaya ve sonraki dönemlere kaynaklık edecek veriler sağlamaya yönelik olarak PTT Dergisinin yayımlanması. Kütüphanenin ilgili bölüm mezunu insan kaynağının sağlanması yoluyla yeniden düzenlenmesi. Elektronik Belge Yönetimi Projesinin hayata geçirilmesi ile manuel olarak yürütülen evrak işlemlerinin elektronik ortama alınması, evraklara yetki dahilinde erişimin sağlanması. 11

13 Hedef 4.8 Kurumsal güvenliği ve denetimi sağlamak. Yıllık teftiş edilecek birim sayısı/toplam birim sayısı Güvenlik görevlisi sayısı Kişi Sayısı Bilişim güvenliği eğitimi alacak personel sayısı Kişi Sayısı İhtiyaçlar doğrultusunda, binalara alarm, kontrollü geçiş ve kamera sistemleri kurulması ve bilişim güvenliği alanındaki insan kaynağının artırılması. Bilişim sistemleri için TS ISO/IEC Bilgi Güvenliği Yönetimi, TS ISO/IEC İş Sürekliliği Yönetimi ve BS Kişisel Bilgi Güvenliği Yönetimi standartlarına uyumluluğu sağlamak amacıyla tehditlere karşı risk analizi ve yönetimi yapılması ve risk analizi sonuçlarına göre bilişim sistemlerine gereken ilave, geliştirme ve değişikliklerin yapılması. İş sürekliliği yönetimi ve bilgi güvenliği ihlal olayları yönetiminin sağlanması. Teknik personelin bilişim teknolojilerinin güvenliği konusunda farkındalığının ve niteliğinin artırılması için bağımsız bilişim güvenliği firmalarından eğitimler alınması. Temel güvenlik konusunda ise Kurum personelince gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesi. Hedef 4.9 Bilgiyi yöneterek yönetimi bilgilendirmede ve hizmetlerin sunumunda etkililik, kalite ve sürati artıracak teknolojik altyapıyı Kurumsal Kaynak Planlamasına geçerek oluşturmak. Pilot uygulamalara başlanması Uygulamaya geçiş Yıllık Zaman Dilimi Yıllık Zaman Dilimi /03/2011 tarihinde Kurumsal Kaynak Yönetimi çalışmalarına başlanmış olup 2012 yılsonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. Strateji Kurumsal Kaynak Planlamasına geçiş sürecinin Kuruluş çalışanları tarafından yönetilmesi. Gerekli olan yazılımın tamamının ya da bir kısmının Kuruluş yazılımcıları tarafından gerçekleştirilmesi. Gerçekleştirilemeyen kısımların ise hizmet satın alma yöntemi ile mevcut yazılımlara entegre edilecek şekilde tedarik edilmesi. 12

14 Hedef 4.10 Tanıtım ve pazarlama yoluyla PTT nin posta, PTTBank pazardaki konumunu güçlendirmek. ve lojistik alanlarında Yapılan ve dahil olunan kampanya sayısı Adet Geliştirilen sosyal sorumluluk proje sayısı Adet Pazarlama yoluyla ulaşılan kişi ve kurum sayısı Adet Yüz yüze görüşme, posta ve mail yoluyla kişi ve kurumlara ulaşılmaktadır. Kampanya Yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi. Sosyal sorumluluk çalışmalarına ağırlık verilmesi. Pazarlama yoluyla ulaşılan kişi ve kurum sayısının artırılması. Satış hacminin artırılması için pazarlama faaliyetlerinin planlanması. Hizmet kalitesinin; müşteri beklentileri, uluslararası standartlar ve rekabetin üzerinde olmasını temin amacıyla sürekli izlenmesi. Müşteri İlişkileri Yönetiminin kurulması ve geliştirilmesi. Pazarlama kanallarının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi. 13

PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI PTT GENEL MÜ DÜ RLÜ G Ü 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Temmuz 2012 Bakan Sunuşu Bilindiği üzere, ulaştırma ve haberleşme; ülkelerin ekonomik yönden gelişerek, güçlenmelerine ve sosyal refahın yaygınlaşarak,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik 2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç teşkil etmektedir. Bu kapsamda

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03.10.2013

Detaylı

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!

Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! 8 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of Transport, Maritime and Communication Son yıllarda

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde

Resmi Gazete de yayımlanmasını müteakip etkin bir şekilde ii BAKAN SUNUŞU Sınai mülkiyet alanında yakaladığı ivmeyle gelişmiş ülkeler ile rekabet edebilir seviyeye gelen Türkiye, 2014 yılını da yüksek sınai mülkiyet performansını ekonomiye kazandırmaya yönelik

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 3 I. GİRİŞ... 5 II. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 13 III. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 15 A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ...

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

2012Yılı Performans Programı

2012Yılı Performans Programı 2012Yılı Performans Programı BÜİS (Bandrollü Ürün İzleme Sistemi) e-defter DYİAS 2012 Y I L I PERFORMANS PROGRAMI 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, misyonunda da belirtildiği üzere yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2009 BAŞKAN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı, kalkınma planları

Detaylı

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1

BĐLGĐ TOPLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM PLANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAPORU RAPOR NO:1 BĐLĐ TOLUMU STRATEJĐSĐ EYLEM LANI (2006-2010) DEĞERLENDĐRME RAORU RAOR NO:1 DEVLET LANLAMA TEŞKĐLATI BĐLĐ TOLUMU DAĐRESĐ MAYIS 2008 2 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I) iriş... 3 II) Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem lanı

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 2014 Yılı İş Planı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. 2014 Yılı İş Planı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2014 Yılı İş Planı Tamamlanma Tarihi İlişkili Olduğu Stratejik Plan Hedefi İşletmecilerin internet sitelerinin engelli kullanıcılar tarafından daha erişilebilir hale

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurum ve kuruluşlarına; idarelerinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerini,

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. 2014 YILI Faaliyet Raporu GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI Faaliyet Raporu Ş u b a t 2 0 1 5 Y a y ı n N o : 1 9 9 1 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 9 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 11 I-GENEL BİLGİLER... 12 A-Misyon ve Vizyon... 12 B- Yetki,

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI Bir milletin tealisi, yer altı zenginliklerinin işlem ve değerlendirilmesine bağlıdır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU Dünyada

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2009 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçeleme sürecine yeni bir anlayış gelmiş; kamu idarelerine bütçeleme sisteminde

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI 2009-2013 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Giriş 2 2. Durum Analizi 4 2.1. Tarihsel Gelişim 4 2.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 6 2.2.1. 217 sayılı KHK ile

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT 2013 YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLAT YILI EYLEM PLANI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI TBMM BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI EYLEM PLANI Bir Projem Var Bir

Detaylı