Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri. TÜV SÜD Grup

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri. TÜV SÜD Grup"

Transkript

1 _ Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri TÜV SÜD Grup Kapsam İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri, TÜV SÜD Grubu için geçerlidir. İşbu Yönetmelikler özellikle aşağıdaki şirketler için geçerlidir: Şirket TÜV SÜD Automotive GmbH TÜV SÜD America Inc. TÜV SÜD Czech TÜV SÜD Industrie Service GmbH TÜV SÜD Management Service GmbH TÜV SÜD Product Service GmbH TÜV SÜD PSB Pte Ltd. TÜV SÜD Rail GmbH TUV SUD BABT Web Sitesi Bundan sonra birlikte ve ayrı ayrı TSC (TÜV SÜD Şirketi) olarak anılacaktır. Sayfa No : 1 / 30

2 Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri aşağıdakiler için geçerlidir: - ürünlerin, hizmetlerin ve projelerin (bundan sonra kısaca ürünler olarak anılacaktır) test edilmesi ve belgelendirilmesi - yönetim sistemlerinin (bundan sonra sistem olarak anılacaktır) denetlenmesi ve belgelendirilmesi İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri, eski sürümlerin yerine geçecektir. 15 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girip, yeni bir sürüm yayınlanana kadar yürürlükte kalacaktır. Şüpheye düşülmesi durumunda, Almanya'da bulunan Belgelendirme Kuruluşları tarafından gerçekleştirilen çalışmalar için Almanca sürümü geçerli olacaktır. Tüm diğer Belgelendirme Kuruluşları için İngilizce sürümü geçerli olacaktır. İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri, talep edilen hizmete uygun olarak ilgili Belgelendirme Kuruluşunun bulunduğu yerde geçerli olan hukuk sistemine tabi olacaktır. Sayfa No : 2 / 30

3 İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri birden fazla modülden oluşmaktadır. Genel olarak, A modülü TSC için geçerlidir. Diğer modüller ise uygun olan durumlarda geçerlidir ve diğer modülleri etkilemeyecek şekilde değiştirilebilir, bunların yeni bir sürümü yayınlanabilir veya bunlarda farklı beyanlar da bulunulabilir. C modülleri kapsamında Belgelendirme Kuruluşuna veya TSC'ye yapılan atıflar, ilgili belgelendirme kuruluşuna yapılmış atıflar olarak kabul edilecektir. İlgili C modülü ile işbu belgenin diğer bölümleri arasında çelişkilerin bulunması durumunda, ilgili C modülü geçerli kabul edilecektir. İçindekiler Sayfa A Modülü) Genel Yönetmelikler 4 B1 Modülü) Ürün testi ve sertifikalandırmasına yönelik Özel Düzenlemeler 13 B2 Modülü) Yönetim sistemi denetimi ve belgelendirilmesine ilişkin özel yönetmelikler 17 C2 Modülü) Belirli yönetim sistemlerinin TÜV SÜD Service GmbH (TUV SÜD MS) Yönetimi tarafından denetlenmesine ve belgelendirilmesine ilişkin özel yönetmelikler 23 Sayfa No : 3 / 30

4 A Modülü) Genel yönetmelikler A-1. Genel Hükümler A-1.1 İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmelikleri, TSC tarafından gerçekleştirilen testler, denetimler, EC direktifleri uyarınca gerçekleştirilen uygunluk değerlendirme prosedürleri veya diğer görevlendirmeler ya da tüm diğer belgelendirme faaliyetleri için geçerlidir. TSC tarafından sunulan hizmetler ayrıca normatif gereklilikler veya onay prosedürleri hakkında bilgileri de içerir. A-1.2 A-1.3 Müşteriler ilk sertifikanın düzenlenmesinin ardından, otomatik olarak bir TÜV SÜD belgelendirme sistemi ortağı olur ve en az bir sertifika geçerliliğini sürdürdüğü sürece yürürlükte kalmaya devam eder. Sertifikalar, test/denetim ve ürün/sistem belgelendirmeyle ilgili tüm mali ve teknik gereklilikler yerine getirildikten sonra geçerlilik kazanır. Bir sertifikanın belli gerekliliklere tabi olarak verilmesi durumunda, sertifika sahibi söz konusu gereklilikleri belirtilen süreler içinde yerine getirmeyi taahhüt eder. Müşteriler hizmet talebinde bulunmadan önce, aynı ürün veya sistemi daha önce benzer bir şekilde test etmiş/denetlemiş/belgelendirmiş veya test etme/denetleme/belgelendirme sürecinde olan başka kuruluşların ismini ve ilgili faaliyetlerini TSC'ye bildirecektir. Müşteriler yaptıkları her bir hizmet talebiyle, sözleşme şartlarının bir parçası olarak işbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin mevcut sürümüne uymayı kabul eder. Mevcut akdi ilişkiler, işbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin geçerli sürümlerine tabidir. İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin güncel sürümlerine, 1. sayfada yer alan tabloda ilgili TSC için belirtilen web sitesi adresleri kullanılarak İnternet üzerinden erişilebilir veya talep etmeniz halinde tarafınıza gönderilebilir. A-1.4 İlgili TSC'nin Belgelendirme Kuruluşu, testi/denetimi gerçekleştiren kişiler tarafından ibraz edilen belgeleri değerlendirir. Sertifikanın düzenlenip düzenlenmeyeceğine karar verir ve ilgili belgelendirme işlemine ilişkin anlaşmazlıkları/itirazları uygun prosedüre göre işleme alır. İtirazlar ve Şikayetler doğrudan ilgili TSC'nin Belgelendirme Kuruluşuna bildirilmelidir. Belgelendirme Kuruluşlarında İtiraz ve Şikayet Yönetiminin gerçekleştirilme şekline ilişkin belgelendirilmiş prosedürler bulunmaktadır. Bu prosedürler ile ilgili açıklamalar herkesin kullanımına açıktır. Belgelendirme Kuruluşu, sertifika sahibi müşteriler hakkındaki şikayetleri uygun bir süre içinde ilgili müşterilere gönderecektir. Sayfa No : 4 / 30

5 A-1.5 EC Direktiflerini, standartlarını veya diğer kriterleri esas alan sertifikalar, uygunluk sertifikaları ve test sertifikaları, ilgili sertifikanın düzenlendiği tarihte geçerli olan ilgili Direktiflerin, standartların veya diğer kriterlerin ilgili sürümlerini esas alır. Belgelendirme Kuruluşu, sertifikaları veya diğer belgeleri ürün veya sistemin ilgili tarihte geçerli olan tüm ilgili yasal belgelendirme gerekliliklerine, yürürlükteki standartlara ve diğer ilgili belgelendirme kriterlerine uygun olması durumunda düzenler. Düzenlenen sertifikalar, bir ürünün pazarlanabilmesine ilişkin herhangi bir beyan içermez. Hizmet talebinin yapılma veya sözleşmenin imzalanma tarihinin bu hususta bir etkisi yoktur. Sertifika sahibi, sertifikayı her zaman birlikte düzenlendiği ekleriyle ilişkilendirmelidir. Sertifika (ve varsa, sertifika kopyaları), devredilemez ve mülkiyeti TSC'ye aittir ve ait olmaya devam edecektir. Yalnızca EC direktifleri ile ilişkili olan sertifikalar, sertifika sahibine bir TÜV SÜD belgelendirme işareti kullanma hakkı vermez. Gerekli olduğu düşünülen CE işaretleri yalnızca ilgili Direktifte belirtilen kişilerin sorumluluğundadır. A-1.6 Müşteriler, yetkili kuruluşların (örneğin, otoriteler, akreditasyon kuruluşları veya belgelendirme programı sahipleri) denetçilerinin/temsilcilerinin müşterinin/üreticinin ve/veya bunların alt yüklenicisinin/tedarikçinin iş yerinde yapılan gözetimli denetimlere katılma hakkına sahip olmasını sağlayacaklardır. A-1.7 A-1.8 TÜV SÜD personeli tarafından gerçekleştirilen yerinde çalışmaların (örneğin, denetimler, incelemeler) kişisel koruyucu ekipman gerektirmesi halinde, TÜV SÜD ve müşteriler çalışma öncesinde söz konusu ekipmanların tedarik edilmesi üzerinde anlaşmaya varacaktır. Bir test/denetim raporunun dijital nüshasının yanı sıra basılı bir nüshasının hazırlanması halinde, test/denetim raporunun basılı nüshası yasal olarak bağlayıcı olacaktır. A.-1.9 Sertifikalar, geçerli bir belgelendirme sözleşmesinin/talebinin bulunmasına tabidir. Sayfa No : 5 / 30 Aşağıdaki durumlarda belgelendirme sisteminde bulunan belgelendirme sözleşmesi/talebi/üyeliği kısmen veya tamamen iptal edilebilir: bireysel akdi yönetmeliklerin, ilgili kılavuzların/kuralların/prosedürlerin veya Belgelendirme Kuruluşlarının veya diğer yetkili kuruluşların (örneğin, otoriteler, akreditasyon

6 kuruluşları veya sertifika programı sahipleri) ilgili kılavuzları/kuralları/prosedürlerinde farklı bir bildirim süresi belirtilmediyse, I. haklı bir sebep olmaksızın iptal a. sistem sertifikaları için: sertifika sahibi veya TSC tarafından planlanan bir sonraki denetim tarihinden (gözetim için yeniden belgelendirme denetiminden) üç (3) ay önce yapılan bir bildirimle. b. ürün sertifikaları için: sertifika sahibi tarafından ilgili takvim yılının sonundan iki (2) ay önce veya TSC tarafından ilgili takvim yılının sonundan bir (1) yıl önce. c. TSC, EC direktiflerini esas alan Sistem Sertifikalarına ilişkin bildirimlerde I.b.'de yer alan esasları uygulayacaktır. II. özellikle (ancak yalnızca bununla sınırlı olmamak üzere) belgelendirme sözleşmesini/talebini esas alan sertifikanın paragraf A A-2.3'te yer alan hükümlere uygun olarak iptal edilmiş, kaldırılmış veya sınırlandırılmış olması halinde, haklı bir sebep uyarınca. İptallerin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bir sertifikanın geçerliliğinin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda, söz konusu sertifikaya ilişkin belgelendirme sözleşmesi/talebi de aynı tarihte sona eder. Sertifika sahibinin geçerli son sertifikasının aktif olmaması durumunda, sertifika sahibinin TÜV SÜD belgelendirme sistemindeki üyeliği askıya alınır. Bu tür bir durumda, ödenmemiş ücretleri ödeme gerekliliği devam eder. Belgelendirilmiş sistem veya üründe yapılacak gözetim veya denetim/testlere ilişkin masraflar da faturalandırılacaktır. İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin gereklilikleri, belgelendirme sözleşmesinin/talebinin sona ermesinin ardından üç (3) yıl süreyle ve/veya bir sertifikanın süresinin sona ermesi, kaldırılması veya iptal edilmesi halinde, sözleşmenin/talebin kalan kısmı boyunca geçerliliğini koruyacaktır. A-1.10 İşbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin herhangi bir hükmünün veya herhangi bir hükmün herhangi bir kısmının geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, işbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin kalan kısmı hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. Bu tür bir durumda, geçersiz ve/veya uygulanamaz olan hükümler yerine söz Sayfa No : 6 / 30

7 konusu geçersiz ve/veya uygulanamaz olan hükme yorum ve amaç açısından en yakın olan hükümler uygulanacaktır. A-2. A-2.1 A A A A A A A-2.2 A A Sertifikaların süresinin sona ermesi, iptal edilmesi, kaldırılması, iptali veya askıya alınması Aşağıdaki durumlarda, sertifikaların süresi otomatik olarak sona erecektir veya sertifikaların iptal edilmiş olduğu kabul edilecektir: belirtilen geçerlilik süresinin sona ermesi veya sertifikanın ve/veya belgelendirme işaretinin kullanımına ilişkin akdi esasın ihlal edilmesi; sertifika sahibinin iflas kanunlarına tabi olması veya konkordato ilan etmesi ya da sertifika sahibine bir kayyumun veya tasfiye memurunun atanması ve sertifika sahibinin ilgili durumu 4 hafta içinde Belgelendirme Kuruluşuna bildirmemesi; sertifika sahibinin ilgili iş faaliyetlerine son vermesi; sertifikaya ilişkin olarak esas alınan gerekliliklerde değişiklik olması (örneğin, otoriteler, akreditasyon kuruluşları, sertifika programı sahibi tarafından talep edilenler, uygulama kurallarında vb.) ve sertifika sahibinin masrafları kendisine ait olmak üzere, belirlenen bir süre içinde TSC tarafından yeniden yapılan testlerin veya denetimlerin sonuçlarına göre ürün veya sistemin yeni gerekliliklere uyduğunu gösterememesi; esas alınan (temel) sertifikanın geçersiz olması; sertifika sahibinin ürünü/belgelendirilen hizmeti piyasadan çekmek zorunda kalması. Aşağıdaki durumlarda, ilgili TSC'nin Belgelendirme Kuruluşu bildirimde bulunarak veya bulunmadan kendi takdir yetkisine göre sertifikaları iptal etme veya kaldırma hakkına sahiptir: bir belgelendirme işaretinin/sertifikanın kullanılmaya devam edilmesinin meşru olmaması; başka bir ifadeyle, ilgili pazar bağlamında kullanımının bir anlam taşımaması veya kanunlar uyarınca yasaklanmış olması; bu tür durumlarda, TSC mümkün olması halinde, alternatif bir marka işareti sunacaktır; özellikle belgelendirme işaretlerine veya sertifikalara ilişkin olarak yanıltıcı ya da izin verilmeyen reklamların kullanılması veya belgelendirme işaretlerinin veya sertifikaların yanlış kullanılması ya da ürünün piyasaya sürülmesi sırasında yasal gerekliliklerin yerine getirilmemesi ya da sertifika sahibinin söz konusu yanlış kullanıma izin vermesi; Sayfa No : 7 / 30

8 A sertifika sahibi, kendisine yapılan hatırlatmalara rağmen, ödenmemiş faturaları 4 hafta içinde TSC'ne ödememesi. Ödemelerin kısmen yapılmaması da sertifikaların iptal edilmesine neden olabilir; A A sertifika sahibinin iflas başvurusunda veya benzer bir başvuruda bulunması ya da söz konusu işlemlerin varlıkların yetersiz olması nedeniyle reddedilmesi; sertifika sahibinin işbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerini ve/veya iş sözleşmesinin/talebinin ilgili kısmını ihlal etmesi (söz konusu ihlalin birbirinden ayrı, dikkatsiz veya önemsiz eylemlerden kaynaklandığı durumlar hariç olmak üzere) (TSC, sertifika sahibine ilgili ihlal durumunu düzeltmesi için süre verme hakkına sahiptir; ancak bununla yükümlü olmayacaktır); A Belgelendirme Kuruluşunun belgelendirilen ürün veya sistemin standarda uymadığına ya da Belgelendirme Kuruluşu tarafından ürünün veya sistemin uygun hale getirilmesi için sertifika sahibine verilen süre içinde standardın tadil edilmiş veya yeni sürümüne uygun hale getirilmediğine ya da sertifika sahibinin sertifikada belirtilen koşulları ihlal ettiğine karar vermesi; A sertifika sahibinin TSC'ye yanlış beyanlarda bulunması veya belgelendirme işleminde esas alınan konularla ilgili önemli bilgileri TSC'den saklaması; A sertifika sahibinin yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesinin ardından 6 hafta içinde ya da sertifika sahibinin bunları dikkate alma imkanının bulunmasının ardından 6 hafta içinde işbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerine ve/veya iş sözleşmesinin/emrinin ilgili kısmına (örneğin, ilgili fiyatlar ve ücretler) uymaması; A A-2.3 sertifika sahibinin başından beri sertifika düzenleme gerekliliklerini yerine getirmemiş olduğunun öğrenilmesi. Yukarıda (A-2.1 ve A-2.2) belirtilen nedenlere ek olarak, sertifikalar süre ve kapsam açısından da kısıtlanabilir veya askıya alınabilir. A-2.4 Sayfa No : 8 / 30 İlgili TSC'nin Belgelendirme Kuruluşu bir sertifikanın süresinin sona ermesine, iptal edilmesine, kaldırılmasına, sınırlandırılmasına ve süresinin askıya alınmasına ilişkin detayları yayınlama hakkına sahiptir. Söz konusu durumlarda sertifikanın/işaretin veya TSC'nin adının reklamının yapılmaya veya diğer kullanımlarına devam edilmesi yasaktır. Süresi sona eren, iptal edilen veya kaldırılan sertifikalar derhal Belgelendirme Kuruluşuna iade edilecektir ve/veya Belgelendirme Kuruluşunun yazılı talebi üzerine imha edilecektir. Peşin ödenen lisans ücretleri iade edilmeyecektir. Ayrıca, ödenmemiş olan lisans ücretleri ödenecektir.

9 A-2.5 Bilerek ve ağır ihmal durumları hariç olmak üzere, müşterilerin bir sertifikanın düzenlenmemesi, süresinin sona ermesi, iptal edilmesi, kaldırılması, kısıtlanması veya askıya alınması nedeniyle maruz kaldıkları zararlardan TSC sorumlu tutulamaz. A-3. Reklam; sertifikaların, belgelendirme işaretlerinin ve test raporlarının yayınlanması; bilgilendirme A-3.1 Bir yönetim sistemine ilişkin bir sertifika veya işaret, yalnızca ilgili sistemin tanıtımını yapmak için kullanılabilir. Bir ürün sertifikası (bir işaretin onaylanmış olması şartıyla) veya bir ürün işareti yalnızca belgelendirilen ürünün tanıtımını yapmak için kullanılabilir. Yalnızca bir uygunluk sertifikasının veya yönetim sertifikasının düzenlendiği durumlarda TSC marka işaretini kullanan ürünle ilgili reklamlara izin verilmez. Düzenlemelere tabi olmayan alanda TSC belgelendirme işaretleri için alternatif sertifikalar kullanılır ve bu işaretler söz konusu sertifikalara göre belirlenir. İşaretlemenin doğru yapılıp yapılmaması ve ilgili bildirimlerin yapılıp yapılmaması TÜV SÜD'ün sorumluluğunda değildir. Sertifika sahibi, düzenlenen sertifikaya, belgelendirme işaretine ve/veya belgelendirilen bir sistemle/ürünle ilgili test/denetim raporuna ilişkin tüm beyanların kullanımına ve doğruluğuna ve müşterilerinin bunları doğru uygulamasına/bunların tanıtımını doğru yapmasına ilişkin sorumluluğu tam olarak üstlenir. Özellikle gönüllü olarak test edilen bir ürünün tanıtımı yapılırken, yapılan tüm reklamlarda gönüllü olarak test yapıldığı ve ilgili standart veya bu standardı yayınlayan kurum belirtilmelidir. TSC tarafından hazırlanan test/denetim raporlarından yalnızca olduğu gibi kullanılması durumunda alıntılar yapılabilir ve alıntılarla birlikte düzenlenme tarihi de belirtilmelidir. TSC tarafından hazırlanan test/denetim raporlarının veya TSC'nin adının reklam amaçlı kullanımı, önceden yazılı onaya tabidir. A-3.2 TSC tüketicileri bilgilendirme ve reklam amacıyla sertifika sahiplerinin isimlerini, test edilen ürünleri ve denetlenen yönetim sistemlerini ve benzerini yayınlama hakkına sahiptir. Sayfa No : 9 / 30 Belgelendirme Kuruluşu, bir mahkeme veya yetkili kuruluş (örneğin, otorite, akreditasyon kuruluşu veya belgelendirme programı sahibi) tarafından talimat verilmedikçe veya başka nedenlerle yasal olarak gerekli olduğu durumlar hariç olmak üzere, müşteriler ve belgelendirilen ürünler ve sistemlerle ilgili tüm diğer kayıtları gizli tutacaktır. Bu gizlilik gereklilikleri TSC'nin ve acentelerinin tüm çalışanları için bağlayıcıdır.

10 Sertifika sahibi, belgelendirme işaretinin TSC'nin direktiflerine uygun olarak reklam amaçlı kullanımına ilişkin münhasır olmayan bir hakka sahiptir. Bu hak, sertifikanın geçerlilik süresiyle sınırlıdır. Belgelendirme işareti, başka bir unsurla (örneğin logo, beyan veya grafik) yanıltıcı bir şekilde ilişkilendirilemez veya birlikte kullanılamaz. Belgelendirme işareti yalnızca sertifikada gösterildiği şekilde kullanılabilir. Belgelendirme işaretinin içeriği ve tasarımı değiştirilemez. Boyutunun değiştirilmesi durumunda ise kullanılan oranlar aynı kalmalıdır. Özellikle belgelendirme işaretine metin eklenemez. Sertifika sahibi, belgelendirme işaretinin ve/veya sertifikanın sözleşmeye aykırı kullanımından doğan tüm üçüncü şahıs taleplerine karşı TSC'yi tazmin etmeyi taahhüt eder. Bu hüküm ayrıca üçüncü şahıslar tarafından TSC aleyhine yapılan ve müşteri tarafından yapılan reklam beyanlarından kaynaklanan tüm talepler için de geçerlidir. Belgelendirme işaretinin kullanımı, belgelendirilen şirketin veya çalışanlarının TÜV SÜD Grubuna ait olduğu izlenimini vermemelidir. TSC'nin bağımsız bir 3. şahıs olarak üstlendiği rol, belgelendirme işaretinin kullanımı nedeniyle tehlikeye atılmamalıdır. A-3.3 A Müşteriler, belgelendirme durumlarının iletişim ortamlarında (örneğin, internet, broşürler, reklam materyalleri veya diğer belgeler) kullanılmasına ilişkin Belgelendirme Kuruluşunun gerekliliklerine uyacaklardır; A sertifikanın askıya alınmasının, süresinin sona ermesinin, kaldırılmasının veya iptal edilmesinin ardından, Belgelendirme Kuruluşunun talimatları doğrultusunda, belgelendirme durumlarına atıfta bulunan reklam materyallerini kullanmaya son vereceklerdir; A sertifika kapsamlarının kısıtlanması durumunda, tüm reklam materyallerini tadil edeceklerdir; A A A sertifikaları hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunmayacaklar veya bulunulmasına izin vermeyeceklerdir; sertifika belgelerini veya bunların herhangi bir kısmını yanıltıcı bir şekilde kullanmayacaklar veya kullanılmasına izin vermeyeceklerdir; yönetim sistemi sertifikalarında Belgelendirme Kuruluşu tarafından verilen ürün (hizmetler dahil) veya süreç sertifikalarına atıfta Sayfa No : 10 / 30

11 bulunmayacaklar veya bulunulmasına izin vermeyeceklerdir (not: buna laboratuvar testi, kalibrasyon veya inceleme raporları vb. de dahildir); A sertifikanın sertifika kapsamı dışında kalan faaliyetler için de geçerli olduğunu belirten bir imada bulunmayacaklar veya bulunulmasına izin vermeyeceklerdir; A sertifikalarını Belgelendirme Kuruluşunun ve/veya belgelendirme programının itibarına ya da kamu güvenine zarar verecek şekilde kullanmayacaklar veya kullanılmasına izin vermeyeceklerdir; A A-4. şirket logosunu, "Choose Certainty. Add value." ifadesini veya TÜV SÜD'ün kurumsal tasarımını kullanmayacaklardır. Test numunelerinin ve belgelerin saklanması Müşterilerin elinde test numunelerinin ve bunlara ilişkin belgelerin bulunması durumunda, müşteriler söz konusu test numunelerini ve ilgili belgeleri, sertifikanın süresinin sona ermesinin veya sertifikanın kapsamında bulunan son ürünün piyasaya sürülmesinin ardından on (10) yıl süreyle (hangisi daha uzun ise) saklayacaktır. Sistem sertifikası belgeleri, sertifikanın geçerlilik süresi boyunca ve artı en az üç (3) yıl süreyle saklanacaktır. Yukarıda belirtilen sürelerden daha uzun süreleri öngören tüm diğer yasal hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir. Özellikle müşterinin herhangi bir değişikliğin olmadığı koşullar kapsamında kendisine iade edilen veya kendisi tarafından saklanan bir test numunesini/belgesini sunamaması durumunda TÜV SÜD veya TSC'ye yapılan tazminat talepleri kapsam dışı olacaktır. A-5. Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin İhlali Sertifika sahibinin işbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerini ihmal nedeniyle ihlal etmesi durumunda, TSC azami Euro tutarında akdi bir cezanın ödenmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu hüküm özellikle belgelendirme işareti taşıyan bir ürünün bir sertifika düzenlenmeden önce satışa sunulması veya pazarlanması, izinsiz reklamların yapılması ya da bir sertifikanın veya sertifika işaretinin yanlış kullanılması durumlarında geçerlidir. Sertifika sahibi, yetkili kuruluşlar (örneğin, otoriteler, akreditasyon kuruluşlar veya belgelendirme programı sahipleri) tarafından TSC'den talep edilen masraflardan veya özellikle işbu Test ve Belgelendirme Yönetmeliklerinin ihlali olmak üzere, sertifika sahibinin ihmalinden kaynaklanan ihlallerinden ötürü Belgelendirme Kuruluşunun veya test laboratuvarının maruz kaldığı masraflardan sorumludur. Bu hüküm Sayfa No : 11 / 30

12 özellikle TSC'nin faaliyetlerinin bir düzenleyici kurum tarafından verilen talimatlardan veya benzer talimatlardan kaynaklanması ve söz konusu talimatların gerekçelendirilmiş olduğunun kanıtlanması durumunda geçerlidir. 6. nin Yürürlüğe Girmesi Bu 19 Mart 2008 tarihinden başlamak üzere, yeni bir yürürlüğe girene kadar geçerlidir 7. Özel Durumlar TÜV SÜD/Türkiye / Türkiye tüm yönetim sistemleri ile ilgili belgelendirme faaliyetlerinin akreditasyon kurumunca askıya alınması veya iptali durumunda bunu müşterilerine ivedilikle bildirmek durumundadır. TÜV SÜD/Türkiye / Türkiye böyle bir durumun hasıl olması halinde, müşterilerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak için gerekli planlamaları yapacak ve müşterilerininde onayı ile, gerekirse farklı akreditasyonla sertifikasyon süreci faaliyetlerine devam edecektir Sayfa No : 12 / 30

13 B1 Modülü) Ürün Testi ve Sertifikalandırmasına Yönelik Özel Düzenlemeler B1-1. Test Etme B1-1.1 Müşteri, TSC (TÜV SÜD Hizmet Merkezi) ye test talimatında bulunmalıdır ve gerekli test numunesini ve belgeyi ücretsiz olarak sunmalıdır. TSC, eğer uygun bulursa, kendi test laboratuvarında ya da dışarıdan testleri gerçekleştirir ve özet raporu hazırlar. B1-1.2 B1-1.3 B1-1.4 B1-1.5 B1-2. Test sonrasında, TSC numune başına sabit bir ücret karşılığında test numunelerini elden çıkarır ya da müşterinin isteği doğrultusunda, test numunelerini son ücrete yansıtır. TSC müşteri talep etmediği müddetçe test numunelerini saklamaz. Test işlemi bir aydan daha fazla sekteye uğrarsa, TSC numuneyi geri verebilir ya da testin devam etme sürecine kadar her ay ya da ayın belirli bir kısmı için depolama karşılığında sabit ücret talep eder. TSC, test dosyası hazırlama veeğer gerekirse test numunelerinin yanı sıra, yetkili organlara (örn. düzenleme kurulu, akreditasyon kurumu, sertifikasyon plan sahibi) erişim yetkisine sahiptir. Aksini işaret eden anlaşmalar geçersizdir. Eğer test numuneleri test süresince kaybolur veya zarar görürse ya da test numunelerinin soygun, hırsızlık, yıldırım düşmesi, yangın, sel vb. olaylar neticesinde hasara uğraması durumundan, TSC kesinlikle sorumlu tutulamaz. TSC, ürün tasarımı ve gelişimi ya da sistem kurulumuna yönelik danışmanlık hizmeti sunmamaktadır. Sertifikalandırma Ürün testinin başarıyla tamamlanmasından sonra, TSC onay damgası kullanma izni taşıyan ya da taşımayan sertifika verecektir. Eğer ürün sertifikası, üretim denetimlerini içermiyorsa, üzerinde onay damgası bulunmaz. Aşağıdaki düzenlemeler onay damgası içeren ürün sertifikası için uygulanır: B1-2.1 B1-2.2 Pozitif ürün test sonucunun yanı sıra, üretim tesislerinin ön denetimine de herhangi bir itiraz yöneltilemez. Onay damgasının devamlı kullanımı düzenli denetimlerin(hizmet takibi, aşağıya bakınız) yapılmasına bağlıdır. Sertifika sahibi, sertifikada belirlenen onay damgasını yalnızca sertifikada listelenmiş özel modeller için kullanır. Sertifika sahibi onay damgasının kullanım kontrolünden sorumludur ve onay damgasının yalnızca sertifika sahibinin kimliği ve özel tasdikli model numarasıyla birlikte kullanıldığından emin olmalıdır. Sayfa No : 13 / 30

14 B1-2.3 B1-2.4 Sertifika sahibi sertifika haklarını üçüncü kişilere devredemez. Ürün sertifikası geçersiz olursa, onay damgasını ya da onaylanmış kuruluş numarasıyla CE işareti kullanan sertifikada listelenen ürünler ilk defa piyasaya kullanıma sunulamaz Sertifikası geri alınan ya da iptal edilen sertifika sahipleri erişime açık ürünlerdeki onay damgalarını kaldırmalı ya da söz konusu ürünleri imha etmelidir ve Sertifikalandırma Kurumu na bu önlemleri aldığını teyit ettirmelidir. TSC onay damgası yalnızca test tiplerine ve test raporunda ya da ek anlaşmalarda (örn. uygunluk sertifikası, işletim ve montaj talimatları) bulunan şartnamelere başarıyla uyum sağlayanürünler için kullanılabilir.gerekli belgeler ürünün sevk edileceği ülkenin diline göre ürünle birlikte ilişikte sunulmalıdır. Özel onay damgaları için ek özellikler B Eğer ürün farklı niteliklerdeki birkaç üretim tesisinde (örn. ISO 9001 ile ya da olmaksızın) üretiliyorsa, modellere farklı işaretler verilmesi koşuluyla,söz konusu üretim tesisinin nitelik seviyesi kullanılabilir. Aksi takdirde, tanıtım için bütün üretim tesislerinin uyguladığı nitelik seviyesi kullanılacaktır. B Ürün Güvenliği Kanunu (GS işareti) na dayanan sertifikalar 5 yıllık dönemle sınırlandırılmıştır, sertifika geçerliliği uzatılabilir. B1-2.5 Onay damgası sahipleri test gerekliliklerine uygunluğu sağlamak amacıyla onay işareti kazanan ürünlerin üretim sürecini sürekli olarak izlemelidir. Ayrıca, sertifikalı ürünlerle veuygunsuzluğu giderilmesiyle bağlantılı herhangi bir şikayeti belgelemeli ve özel testler uygulamalı, denetimler yapmalıdır.sertifikalandırma Kuruluşu, sertifikalandırma sonrasında üründe yapılan herhangi bir değişiklik, iptal ya da güvenliğe ilişkin olaylarıhakkında acilen bilgilendirilmelidir. İşbu sertifika devam ettirildiği takdirde, Sertifikalandırma Kuruluşu, üreticiden standart uygunluğa ya da uygulama kurallarına dair kanıt isteğinde bulunabilir ya da uygun nitelikteki test laboratuvarlarında uygulanacak ek testler isteyebilir. B1-2.6 Asgari şartlar çerçevesinde her ürün, üretici veya ithalatçının adını ve tip tanımını gösteren bir etiketle açıkça tarif edilmelidir, böylece birbirleriyle aynı, seri olarak üretilen onaylı ürünler onaylanmış olur. Eğer test için gönderilen ürün test gerekliliklerini karşılamıyorsa ve test numunesine uygun olan ürünler satış için dağıtılmış veya onay damgasının kötüye/yanlış kullanımı söz konusuysa,diğer tip tanımına uyduğu takdirde, değiştirilen test numunesi onaylanır. Sayfa No : 14 / 30

15 B1-2.7 Onay damgası (hizmet takibi) kullanım yetkili sertifikaların olması durumunda, üretim tesisinin denetimi, pazar araştırması: B Sertifikanın dayandırıldığı ürün özelliklerinin geçerliliğinden emin olmak için, Sertifikalandırma Kurumu kalite garantisi önlemlerinin yanı sıra üretim ve deney tesislerini de masrafları sertifika sahibinin üstleneceği şekilde,düzenli olarak denetler. Bundan farklı olarak, damga kullanım hakkını içeren sertifikalar için, sertifikanın çıkarılması öncesi 768/2008/AT No.lu Konsey Kararımodüllerinedayanan rastgele denetimler kabul edilebilir. İlgili üretim tesisinin sistemi TÜV SÜD tarafından sertifikalandırılmışsa, hizmet takibi de sisteme ilişkin gözetim/yeniden sertifikalandırma denetiminedahil edilebilir. Ürün kalitesini sağlamak için, ek bir gönderme öncesi denetimi kabul edilebilir. Gönderilecek ürünlerden alınan numuneler test ve onaylı tiplere uygunluk kontrolü için denetlenir. B Sertifika sahibi Sertifikalandırma Kurumu nun sertifikada listelenen iş ve üretim yerlerinde ve temsilci, ithalatçı, şube denetimindeki ilgili depolara ön ihbar vermeden standart iş saatleri süresince denetim yapabilmesine olanak vermelidir. Ayrıca sertifika sahibi, üretim ve iş yerlerinin testi gönderen şahsa ait olmasa dahi SertifikalandırmaKurumu nun test amaçlı hazırlanan sertifikalı ürün numunelerinden gerekli sayıda ücretsiz alınabileceğini garanti etmelidir. Denetim raporu hem üretim tesisi temsilcilerine hem de sertifika sahibine sunulacaktır. B Sertifika sahibi üretim tesisinin yer değişikliği, başka bir şirkete/şirket sahibine devredilmesi ya da sertifikalı ürünü etkileyen üretim sürecindeki değişikliklerle ilgili Sertifikalandırma Kurumu nu derhal bilgilendirir. Bu ve bu gibi özel durumlarda, Sertifikalandırma Kurumu, ürünün onay damgasının yanı sıra ürünün önceki denetim damgasını talep edebilir, böylece farklı süreçlerle üretilen ürünler teşhis edilebilir. Üretim tesisinde değişiklik olması durumunda, orada üretilen ürünleronay damgasıyla etiketlenmeden önce, TSC denetim yapmalı ve yeni üretim tesisini onaylamalıdır. Sertifika sahibi, Sertifikalandırma Kurumu nu iletişim bilgilerinin değişikliği konusunda bilgilendirir. B Sertifikalandırma Kurumu nun test amaçlı piyasadan onay damgasıylatanımlanan ürün numunelerini almaya yetkisi vardır. Eğer örn. yetki dışı değiştirmelerden kaynaklı sertifikanın geri alınmasıyla sonuçlanan durumlar sertifika şartlarının yerine getirilmemesine neden olursa, sertifika sahibi ürünün ya da üretim tesisinin tekrar test edilmesi/denetlenmesine ilişkin masrafları üstlenecektir. B Sertifika sahibi sertifikalı üründe meydana gelen herhangi bir hasar ya da diğer olaylar/durumlar neticesinde Sertifikalandırma Kurumu nu derhal bilgilendirmelidir. Sayfa No : 15 / 30

16 B1-2.8 Mevcut (ana) sertifikalara ek olarak, diğer sertifikalar aşağıdakilerin konusu olabilir: a. Aynı (ana) sertifika sahibi için, eğer sertifika sahibi ürünün (ana) sertifikada görünen isimden farklı olan başka bir ismi sertifikalandırmak isterse, b. Sertifika sahibi, (ana) sertifika sahibinden farklı olarak, eğer ürünün sertifikada görünen isminden farklı / aynı olan ismi onaylamak isterse. Önkoşul, (ana) sertifika sahibinin izni ve (ana) sertifikadaki ürün ile ürün yapısı eşitliğinin onayını oluşturur. Bu sertifikaların içeriği ve geçerliliği (ana) sertifikaya tabi olur. B1-2.9 Sertifikalandırma Kurumu, A-2.2 de listelenen durumlara ek olarak,kendi isteği doğrultusunda bildirerek ya da bildirmeden sertifikayı iptal edebilir ya da hükümsüz kılabilir. Eğer, B ürünlerde ya da kalite garanti sistemlerinde eksiklik ya da uyumsuzluk tespit edilir ve ürünler, sertifikalı numuneler ya da uyumluluk göstermeyen sertifikalı ürüne/sistemlere ilişkin temel önkoşulları yerine getirmezse, B Ürün, değerlendirmenin dayandırıldığı belge (örn: direktif, standart) tarafından artık kapsanmaz ya da test sürecinin dayandırıldığı ilgili AT direktifi uyarınca yanlış değerlendirme esası ya da hatalı bir sınıf olarak tayin edilmezse. B Ürün uygun talimatlarını, standartlarını ve diğer kriterlerin gerekliliklerini, artık yerine getiremez, böylece kullanıcıları, operatörleri ya da üçüncü tarafıbüyük risklere maruz bırakır ya da üretici tarafından tanımlanan kullanım amaçlarını gerçekleştiremezse ve makul bir zaman geçmesine karşın bukusurlar giderilmezse. B Ürün, test ve depo tesislerinin denetimi ya da ürün testi mümkün değilse ya da ürünler belirtilen süre içerisinde kullanıma sunulmuyorsa. Söz konusu uygulamayla ilgili yazılı talepte bulunulmasına rağmen, hizmet takibi ya da gözetim denetimi 4 haftalık zaman dilimleri içerisinde(sertifikalandırma Kurumu tarafından aksi belirtilmedikçe) gerçekleştirilemiyorsa ya da kararlaştırılan zamanda ve uygun düzeltici faaliyetle uygunsuzluklar giderilmediyse, bu madde uygulanır. Sayfa No : 16 / 30

17 B2 Modülü) Yönetim sistemi denetimi ve belgelendirilmesine ilişkin özel yönetmelikler B2-1. Genel Hükümler TSC, düzenlemelere tabi alanda (örneğin, AB direktifleri) ayrıca yönetim sistemi (bundan sonra "sistem" olarak anılacaktır) denetim ve belgelendirme faaliyetleri de gerçekleştirmektedir. TSC, yönetim sistemi kurumuna ilişkin danışmanlık hizmetleri ifa etmemektedir. B2-2. Ön sistem değerlendirmesi, ön denetim TSC, talep edilmesi halinde ayrıca belgelendirme prosedüründen bağımsız olarak verilebilen aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır: B2-2.1 B2-2.2 B2-3. B2-3.1 Ön değerlendirmede yönetim sistemi belgeleri esas alınarak ve ilgili yasal esas veya standart gereklilikleriyle karşılaştırmalar yapılarak, sistem açıklamasındaki iyileştirme potansiyeli açığa çıkarılır. Müşterilere değerlendirmenin sonuçlarıyla ilgili bir rapor verilir. Yerinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi ve kapsamı müşteriyle birlikte kararlaştırılan ön denetimin amacı, sistemdeki zayıf noktalara dikkat çekmektir. Denetçi sonuçları müşterilere kapanış toplantılarında bildirir. Talep edilmesi halinde, TSC bir ön denetim raporu hazırlar. Yalnızca bir (1) ön denetim gerçekleştirilebilir. Belgelendirme prosedürü Hazırlık B Bilgilendirme toplantısı Müşterinin talep etmesi halinde aşağıdaki hususlar belgelendirme işleminden önce görüşülebilir: belgelendirmenin hedefi, faydaları ve ön gereklilikleri belgelendirme prosedüründe yer alan, içerik ve zamanla ilgili aşamalar yasal esas, denetimde esas alınan standart, denetim kapsamı maliyet tahmini Sayfa No : 17 / 30

18 B Belgelendirme denetimi hazırlığı Müşterilerin TSC tarafından yapılan fiyat teklifini yazılı olarak kabul etmesinin ardından, müşterinin yönetimi belgelendirme prosedüründen sorumlu bir Denetim Temsilcisi atar; TSC müşterilere denetime atanan denetçiler (denetim ekibi veya baş denetçi) hakkında bilgi verir. İlgili standartlarda belirtilen gereklilikler ile denetçiler tarafından yapılan izinsiz danışmanlık faaliyetlerine ilişkin yönetmelikler dikkate alınır. Müşteriler denetçileri reddetme hakkına sahiptir. Gizlilik kuralına uyma yükümlülükleri de dahil olmak üzere yasal yönetmeliklerin engel olmaması halinde, müşteriler denetim ekibinin her bir üyesi hakkında uygun arka alan bilgilerini talep edebilir. B2-3.2 Belgelendirme denetimi Sayfa No : 18 / 30 İlk belgelendirme denetimi (2) aşamada gerçekleştirilir (1. aşama ve 2. aşama denetimi). Müşteriler soruların yanıtlanması için uygun personelin hazır bulunmasını sağlayacaklardır; denetçilere şirketin ilgili birimlerine erişim hakkı verecek ve bunların sistemle ilgili tüm kayıtları incelemesine izin vereceklerdir. B Yönetim sistemi belgelerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi / 1. aşama denetimi Müşteriler, yürürlükteki Direktiflere ve Standartlara uyumlarını gözden geçirmek ve değerlendirmek amacıyla Belgelendirme Kuruluşuna sistemlerine ilişkin tüm yönetim sistemi belgelerini (kılavuzlar ve gerekli olması halinde, belgelendirilmiş prosedürler, iş ve test talimatları gibi ek belgeler) vereceklerdir. Sistemin daha önce aynı veya uygun bir standarda göre belgelendirilmiş olması halinde, müşteriler ayrıca kapsamla ilgili bilgileri içeren sertifikanın bir nüshasını ve bir önceki denetimin bulgularına ilişkin detayları da Belgelendirme Kuruluşuna vereceklerdir. Belgelendirme Kuruluşu, bir yerinde denetim de dahil olmak üzere gerekli olduğu ölçüde, yönetim sistemi belgelerini, müşterinin sahaya özel koşullarını, müşterinin durumunu ve uygun standardı ne kadar anladığını, yasal ve mevzuat gerekliliklerini ve bunların yönetim sistemi belgelerinde uygulanmalarını gözden geçirir. Belgelendirme Kuruluşu, 1. aşama denetiminin sonuçlarına göre, yönetim sistemi uygulama düzeyinin bir 2. aşama denetiminin gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığını değerlendirir ve 2. aşama denetimi sürecini ve önceliklerini planlar. 2. aşama denetiminin detayları üzerinde müşterilerle anlaşmaya varılacaktır.

19 Bir mahkeme emri uyarınca veya diğer yetkili kuruluşlar (örneğin, otoriteler, akreditasyon kuruluşları veya belgelendirme programı sahipleri) tarafından talep edilmesi durumunda, TSC yönetim sisteminin uygulanmasını doğrulamak için ürün numuneleri talep edebilir. Söz konusu ek testlere ilişkin ek masraflar, müşteriler tarafından karşılanacaklardır. Belgelendirme Kuruluşu, 1. aşama denetiminin bulgularını belgelendirir ve 2. aşama denetiminde uygunsuzluk olarak sınıflandırılabilecek sorunlu alanlar hakkında bilgiler de dahil olmak üzere müşterilere bulgular hakkında bilgi verir. 1. aşama ve 2. aşama denetimleri arasında bulunan ve üzerinde anlaşmaya varılan süre, müşterilere belirlenen sorunlu alanlara (zayıf noktalar) çözüm bulmak için yeterli süre tanıyacaktır. B Yerinde belgelendirme denetimi / 2. aşama denetimi Müşterilerle birlikte koordine edilen denetim planı, 2. aşama denetiminden önce bilgilendirme amacıyla müşterilere iletilir. Denetim sırasında müşteriler belgelendirilmiş prosedürlerinin pratikte nasıl uygulandıklarını gösterir, denetçiler ise üzerinde anlaşmaya varılan yasal hükümleri, standartları veya diğer kriterleri esas alarak sistemin verimliliğini kontrol eder ve değerlendirir. B2-3.3 Belgelendirme Yürürlükteki standardın tüm gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve tüm yasal ve resmi yönetmeliklere uyulması durumunda, Belgelendirme Kuruluşu genellikle belgelendirme kararının ardından üç (3) yıllık bir geçerlilik süresine sahip olan bir sertifika yayınlar. B2-3.4 Sertifika geçerlilik süresi / Gözetim denetimi Belirli direktifler/programlar, yönetmelikler, standartlar veya belgelendirme sözleşmesinde/talebinde yer alan bireysel uygulamalar uyarınca farklı geçerlilik sürelerinin gerekli olmaması halinde, şirkette düzenli olarak (normalde yıllık) pozitif sonuçlar veren gözetim denetimlerinin gerçekleştirilmesi şartıyla, sertifikalar prensip olarak düzenlenme/düzenlenmesine karar verilme tarihinden itibaren üç (3) yıl süreyle geçerli olacaktır. Belirli yönetmeliklerde farklı bir tarihin belirtildiği durumlar hariç olmak üzere, ilk gözetim denetimi en geç 2. aşama denetimin son tarihinden itibaren on iki ay içinde gerçekleştirilmelidir. TSC denetimleri masrafları sertifika sahibine ait olmak üzere, kısa bir süre önce bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmadan (plansız denetimler) Sayfa No : 19 / 30

20 gerçekleştirme hakkına sahiptir. Belgelendirme Kuruluşu, bu kısa bir süre önceden bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmadan yapılan denetimlerin hangi koşullar altında gerçekleştirileceğini belirleyerek, belgelendirilen müşterilere bunları bildirir. Gözetim denetimine hazırlık yapılabilmesi için geçerli yönetim kılavuzu ve yapılan tüm değişikliklerin bir listesi, talep üzerine Belgelendirme Kuruluşuna ibraz edilmelidir. Denetçi gözetim denetimi sırasında yönetim sisteminin gerekliliklere uymaya devam ettiğinden emin olmak için seçtiği yönetim sistemi unsurlarını/süreçlerini kontrol eder. Denetçi bir rapor hazırlayacaktır. B2-3.5 Ek gözetim faaliyetleri Ek gözetim faaliyetleri arasında şunlar bulunabilir: - Belgelendirme Kuruluşu tarafından belgelendirilen müşterilere belgelendirme konusunda yapılan sorgulamalar - Müşterilerin faaliyetlerine ilişkin bilgilerin (örneğin, reklam materyalleri, web sayfaları) değerlendirilmesi - Müşterilere yapılan belge ve kayıt (basılı veya elektronik ortamda) sunma talepleri ve - Belgelendirilmiş müşterilerin performansının izlenmesine ilişkin diğer yöntemler. B2-3.6 Yeniden belgelendirme denetimi Belgelendirme işleminin devamlılığını sağlamak için sertifikanın süresinin sona ermesinden önce bir yeniden belgelendirme denetimi gerçekleştirilecektir. Söz konusu yeniden belgelendirme denetiminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi durumunda, bir yenileme sertifikası düzenlenecektir. Bu tür durumlarda, rastgele örnekleme ile sistemin genel verimliliği kontrol edilir. Denetime hazırlık yapılabilmesi için geçerli yönetim kılavuzu ve yapılan tüm önemli değişiklikler, talep üzerine Belgelendirme Kuruluşuna ibraz edilmelidir. Sistemde önemli değişikliklerin bulunması halinde, öncelikle bir 1. aşama denetiminin yapılması gerekebilir. B2-3.7 Uygunsuzluklar Sayfa No : 20 / 30 TSC, denetimin tamamlanmasının ardından, denetim sonuçlarını kapanış toplantıları ve denetim raporları ile müşterilere bildirir. Uygunsuzluk raporları, ayrıca Denetim Temsilcisi tarafından da imzalanır. Müşteriler gerekli düzeltmeleri ve düzeltici aksiyonları belgelendirir. Uygunsuzluk durumunda, denetimin bir (1) defalığına tekrarlanması mümkündür. Denetim masrafları gereken zamana göre belirlenecektir (mevcut günlük oran). Bu, uygunsuzluk raporunda

21 belirtilen ve yapılması gerekli olan düzeltici aksiyonların doğrulanmasını içerir. Denetim sırasında makul düzeltici aksiyonlar alınsa bile sertifikanın düzenlenmesini veya devamlılığını imkansız kılacak derecede ciddi uygunsuzlukların olduğunun belirlenmesi halinde, TSC müşteriye belgelendirme denetiminin iptal edildiği bilgisini verir ve ilgili denetimin bir ön denetim olarak devam etmesini önerir. TSC bu tür durumlarda denetimin iptal edilmesine kadar yapılan tüm masrafları (rapor için yapılanlar da dahil olmak üzere) talep eder. B2-4. Ek akdi koşullar B2-4.1 Belgelendirme Kuruluşu, mümkün olduğu ölçüde, müşterilerin belgelendirmeyi reklamlarda doğru şekilde kullanıp kullanmadığını kontrol etmekle yükümlüdür. Belgelendirme Kuruluşu, üçüncü şahıslar tarafından yapılan şikayetleri, endişelere neden olan sorunları veya müşterinin organizasyonunda meydana gelen değişiklikleri gözden geçirir ve değerlendirir. Belgelendirme ve denetim prosedüründe meydana gelen önemli değişiklikleri ve belgelendirmeye ilişkin standartlarda meydana gelen değişiklikleri sertifika sahiplerine bildirir. B2-4.2 Müşteri belgelendirmeye ilişkin tüm makul gereklilikleri yerine getirecek ve denetim için gerekli tüm makul bilgileri sağlayacaktır. Sertifika sahipleri, sistemlerinde meydana gelen tüm ilgili değişiklikleri ve şirket yapısında/organizasyonunda meydana gelen ve yönetim sisteminin uyumunu etkileyen değişiklikleri veya belgelendirme gerekliliklerine uyumu etkileyen diğer önemli olayları, derhal ancak mümkün olmaması halinde, en geç bir (1) ay içinde yazılı olarak Belgelendirme Kuruluşuna bildirecektir. Bu değişiklikler, aşağıdakileri içerebilir; ancak, yalnızca bunlarla sınırlı değildir: yasal veya organizasyonel statü; ticari statü veya mülkiyet; organizasyon ve/veya yönetim (kilit personelde meydana gelen değişiklikler dahil) iletişim adresi ve saha adresleri belgelendirilmiş yönetim sistemine tabi faaliyetlerin kapsamı ve Belgelendirme Kuruluşu veya programı tarafından talep edilmesi halinde, planlanan değişiklikler de dahil olmak üzere, Sayfa No : 21 / 30

22 yönetim sistemi ve süreçlerde meydana gelen önemli değişiklikler. Ayrıca, sertifika sahipleri yönetim sistemlerine ilişkin iç ve dış şikayetleri ve uygulanan düzeltici aksiyonları belgelendirecek ve denetim sırasında bu bilgileri sağlayacaktır. Sertifika sahibini belgelendirme işleminin devamlılığını sağlamak için gerekli olan aksiyonlar hakkında bilgilendirecektir. TSC'nin normalde yapılması gereken gözetim/yeniden belgelendirme denetimlerini sertifika sahibine bildiriyor olmasına bakılmaksızın, sertifika sahipleri de bir sertifikanın geçerliliğini sürdürmek için 12 aylık bir dönem içinde yapılması gereken söz konusu denetimlerden en az üç (3) ay önce söz konusu denetimleri talep etmekten sorumludurlar. B2-4.3 Standartlardaki, esas alınan uygulama kurallarındaki veya diğer yönetmeliklerdeki değişiklikler, geçiş dönemleri de dikkate alınarak, bağlayıcı akdi değişiklikler olarak dikkate alınacaklardır. Fiyat teklifinde belirtilen denetim günü sayısı, Belgelendirme kuruluşunun onayına tabi olarak uygulanacaktır. B2-4.4 B2-4.5 Entegre yönetim sistemleri, bireysel sistemlerin özel yönlerinin belirlenmesini sağlamalıdır. Belgelendirme Kuruluşu, düzenlenen, kaldırılan veya iptal edilen sertifikalar hakkında bilgileri kamuya açıklayabilir. Sayfa No : 22 / 30

23 C2 Modülü) Belirli yönetim sistemlerinin TÜV SÜD Service GmbH (TUV SÜD MS) Yönetimi tarafından denetlenmesine ve belgelendirilmesine ilişkin özel yönetmelikler (İşbu hüküm ve şartlar, A ve B modüllerine aşağıda belirtildiği şekilde ekleme veya bunlarda değişiklik yapmaktadır:) C2 -> B2 C2-1. -> B2 B2 Modülü Ek denetim, doğrulama ve belgelendirme hüküm ve şartları aşağıdakiler için geçerlidir: C > B2 VDA 6.x: VDA cilt 6 "Kalite Denetimlerinin Esası" ve VDA cilt 6.1, 6.2 ve 6.4. VDA cilt 6, otomobil üreticileri ile tedarikçiler arasında gerçekleştirilen denetimler ile belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen üçüncü şahıs denetimlerine ilişkin gereklilikleri, kuralları ve süreçleri belirler ve ilgili tüm taraflarca uyulması zorunludur. VDA 6.x ciltlerine ekleme yapan diğer geçerli belgeler, VDA-QMC'nin adresinde bulunan web sitesinde yayınlanmış SI'dır (tasdik edilmiş yorumlar). C > B2 C > B2 C > B2 ISO/TS 16949: "ISO/TS teknik şartnamelere ilişkin otomotiv belgelendirme programı", IATF tarafından onaylı tüm belgelendirme kuruluşları için bağlayıcıdır ve ISO/TS belgelendirmesini almak isteyen tüm müşteriler tarafından uyulmalıdır. ISO/TS teknik şartnamelere ilişkin otomotiv belgelendirme programına ekleme yapan diğer geçerli belgeler, IATF'nin adresinde bulunan web sitesinde yayınlanmış SI'dır (tasdik edilmiş yorumlar). ISO 9001 ve14001: Uluslararası Akreditasyon Forumu'nun (IAF) yürürlükte bulunan bağlayıcı belgeleri: MD 1:2007 (Örnekleme Esasına Göre Birden Fazla Sahanın Belgelendirilmesi), MD 2:2007 (Yönetim Sistemlerinin Akredite Edilmiş Belgelendirme İşleminin Devri), MD 5:2009 (QMS ve EMS Denetimlerinin Süresi). BS OHSAS 18001: Deutsche Akkreditierungsstelle'nin (DAkkS) hükümleri uyarınca, "QMS ve EMS Denetimlerinin Süresine İlişkin Bağlayıcı IAF Dokümanı" (IAF MD 5:2009) OHSAS uyarınca yapılan mesleki sağlık ve emniyet sistemleri belgelendirme ve denetim faaliyetleri için de geçerlidir. C > B2 ISO 27001: ISO/IEC C > B2 ISO 22000: ISO Sayfa No : 23 / 30

24 C > B2 C > B2 Gıda ve yem standartları: Yürürlüğe girmelerinin ardından EN (ISO 22000, Fami-QS ve FSSC için geçerli değildir). IFS'nin Uluslararası Düzeyde Uygulanan Standartları uyarınca Belgelendirme (IFS Gıda, IFS Lojistik de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere): - IFS Management GmbH'e TÜV SÜD MS'e IFS denetimleri ve belgelendirme işlemleri gerçekleştirme yetkisi vermiştir. Bu yetkilendirme, IFS Management GmbH ve TÜV SÜD Management Service GmbH arasındaki Çerçeve Sözleşmesinin sona ermesine kadar geçerli olacaktır; - TÜV SÜD MS, IFS denetimlerinin ve belgelendirme işlemlerinin ilgili (detaylandırılmış) sonuçlarını, denetim sonuçlarından ayrı olarak IFS Management GmbH'ye iletmekle yükümlüdür ve müşteri tarafından gayrikabili rücu olarak yetkilendirilmiştir; bu veriler, IFS Management GmbH tarafından çevrim içi bir veritabanında (IFS portalı) saklanacaktır; - IFS Management GmbH, gayrikabili rücu olarak geçerli bir sertifikaya sahip olan, denetlenmiş piyasa katılımcılarının ana verilerini ve gerçekleştirilmiş olan denetimlere ilişkin temel verileri (detaylara girmeden) (örneğin, elde edilen sonuçlar) IFS portalı aracılığıyla sunmakla yetkilendirilmiştir; - Olumsuz sonuçlanan denetimlerin ve gerçekleştirilmiş olan denetimler ile olumsuz sonuçlanan denetimlerin detaylı sonuçlarının, IFS Management GmbH tarafından IFS portalı aracılığıyla toptan ve perakende satış yapan kişilere sunulması kararı müşterinin takdir yetkisindedir. - IFS tarafından belgelendirilen şirketler, "IFS Dürüstlük Programı" kapsamında gerçekleştirilen denetimleri desteklemekle yükümlüdürler. Standart belirleyici IFS Management GmbH, "IFS Dürüstlük Programı" kapsamında IFS'nin kalitesini güvence altına almak için şikayet yönetimi ve önleyici aksiyonlar alanında faaliyetler gerçekleştirmektedir. (1) IFS Management GmbH, şikayet yönetimi alanında, tamamlanan IFS denetimlerine ilişkin yapılan şikayetleri yönetme ve araştırma amacı taşıyan "araştırma denetimleri" gerçekleştirir. Araştırma denetimleri, IFS Management GmbH tarafından görevlendirilen bir denetçi tarafından kısa bir süre önceden bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmadan gerçekleştirilir. Sayfa No : 24 / 30

25 (2) HTS, önleyici kalite güvence faaliyetleri kapsamında, şikayette bulunulup bulunulmamasına bakılmaksızın, bir örnekleme yaklaşımına göre tamamlanmış IFS denetimlerinin kalitesini izlemek için "gözetim denetimleri" gerçekleştirir. Denetimler, HTS tarafından rastgele seçilerek gerçekleştirilir. (3) Şahitlerin huzurunda yapılan yeniden onay denetimlerinde, IFS denetçisi tarafından gerçekleştirilen standart bir belgelendirme denetimi sırasında IFS Management GmbH tarafından istihdam edilen veya görevlendirilen bir denetçi huzurda bulunur. Dürüstlük Programı kapsamında gerçekleştirilen ölçümler sonucunda IFS tarafından belgelendirilen şirkette standart gerekliliklerinin uygulanması açısından bir ihlalin bulunduğunun görülmesi durumunda, şirkete Dürüstlük Programı kapsamında gerçekleştirilen ek denetimlerin maliyeti fatura edilebilir. C > B2 GMP International'ın GMP+ standardı uyarınca belgelendirme: GMP+ standardı uyarınca belgelendirilen şirketler, GMP+ logosunu kullanma hakkına sahiplerdir ve bu nedenle GMP+ International tarafından belirlenen kriterlere tam olarak uymak zorundadırlar. Geçici kabul alan şirketlerin GMP+ logosunu hiçbir şekilde kullanmalarına izin verilmez. GMP+ standardı uyarınca belgelendirilen şirketler, şahit huzurunda yapılan denetimler, paralel denetimler ve ek denetimlerde (uyum denetimleri, daha katı kontrol ve tekrar denetimleri) işbirliği sağlamak zorundadırlar. C > B2 QS Qualität und Sicherheit GmbH'nin (Bonn, Almanya) QS Standardı uyarınca belgelendirme: Şahitler huzurunda yapılan denetimlerde işbirliği: Q&S GmbH, belgelendirme standardına uyumu doğrulamak için görevlendirilmiş bir kişi/kurum gönderme hakkını saklı tutar. Doğrulamanın yapılabileceği yöntemlerden biri, Q&S GmbH'nin ve/veya Q&S GmbH tarafından görevlendirilen bir denetçinin belgelendirilen şirkette bir şahitler huzurunda yapılan denetim gerçekleştirmesidir. QS belgelendirme işlemi kapsamında, QS sistemi katılımcılar her zaman şahitler huzurunda yapılan denetimlerde işbirliği yapmakla yükümlüdürler (bkz. belgelendirme kuruluşları kılavuzları, Madde , 3.2. ve Bölüm 4). Sayfa No : 25 / 30

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO)

TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) TUV Rheinland LGA Products GmbH (TRLP) Test ve Sertifikasyon Koşulları (PZO) İçindekiler 1. Uygulamanın Kapsamı 2. Sözleşmesel Esaslar 3. Test Yönetmelikleri 4. Sertifikasyon Yönetmelikleri 5. Takip İzlemesi

Detaylı

Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları

Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları Belgelendirme Hüküm ve Koşulları TÜV Rheinland Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş. I. Genel Belgelendirme Hüküm ve Koşulları 1. Kapsam 1.1 Bu Belgelendirme Hüküm ve Koşulları, sadece

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI Sayfa No 1 / 17 1. AMAÇ Bu Talimat NETSERT e Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, NETSERT belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. NETSERT Yönetim Sistemleri Belgelendirme

Detaylı

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI 1 / 18 1. AMAÇ Bu Talimat İNTEGRA 96 ya Belgelendirilmek amacı ile başvuran Firmalara, İNTEGRA 96 nın belgelendirme şartlarını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. İNTEGRA 96 Uluslararası ürün ve sistem

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11

Onay: Genel Müdür T-09/06.01.2012/Rev.04/Sayfa 1/11 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı; ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005, ISO 27001, ISO 13485 gibi yönetim sistemlerinin belgelendirme ve muayene hizmet süreçleri ile ilgili kavramları ve belgelendirme

Detaylı

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ PROSEDÜRÜ REVİZYON TAKİP TABLOSU Rev. No Revizyon Gerekçesi Tarih 01 02 Bağımsız Belgelendirme Kurulu kaldırılmıştır. Prosedür kısaltılmıştır. Madde 4.12 revize edildi. Madde 4.14 teki tablonun ilk maddesi revize

Detaylı

Sertifikasyon Yönetmeliği

Sertifikasyon Yönetmeliği Sertifikasyon Yönetmeliği P-02, Revizyon 13, 18.07.2014 KALİTEST BELGELENDİRME ve EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Akatlar Mah. Hare Sok. 2.Söltaş Evleri G-10 No:9 Levent / İSTANBUL www.kalitest.com.tr BU PROSEDÜRÜN

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI

SERTİFİKASYON YÖNETMELİĞİ TALİMATI 1 AMAÇ: Bu talimatın amacı Artıbel in; ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 13485 vb. gibi yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetlerinin uygulamalarını açıklamaktır. 2 UYGULAMA DETAYI: Akreditasyon

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş

S&Q MART CERT. Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar. 1 Giriş 1 Giriş İçerik 1. Giriş 2. Genel Sistem Belgelendirmesi İçin Genel Şartlar 3. Belgelendirme Süreci 4. Belgelendirmenin Devamlılığı 5. Bütçelendirme 6. Logo Kullanım Kuralları 7. Sertifikanın Askıya Alınması,

Detaylı

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI

SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ, PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (2014/28/AB) TASLAĞI Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI

TRB BELGELENDİRME KURALLARI TALİMATI REVİZYON FORMU TRB Sayfa 1 / 9 Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 07 09.01.2012 ISO 17021:2011 geçişi için genel gözden geçirmeler yapıldı. Revizyon formu eklendi. 08 17.11.2012 TRB nin

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi

Detaylı

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR

İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR İNGİLİZCE DEN TÜRKÇE YE ÇEVİRİDİR MAHLE Grup un Alman Tabanlı Şirketlerinin Genel Satınalma Koşulları 1) Belirleyici Koşullar a) Aşağıda yer alan Genel Satınalma Koşulları, yalnızca MAHLE Grup un (bundan

Detaylı

BELGELENDİRME SÜRECİ REHBERİ

BELGELENDİRME SÜRECİ REHBERİ İYİ TARIM UYGULAMALARI TANIMLAR Birinci Derece Kontrol Noktası: Birinci Derece Kontrol Noktası olarak sınıflandırılan kontrol noktalarının kısmen ya da tamamen yerine getirilmemesi sonucu ortaya çıkan

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar

Sayı:42/2014 ÜRÜN GÜVENLİĞİ YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Nisan 2014 tarihli Altmışdördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Ürün Güvenliği Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince

Detaylı

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ

REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA YAYIN TARİHİ CPC BELGELENDİRME MUAYENE DENEY HİZMETLERİ LTD.ŞTİ YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 1/18 1.AMAÇ Yapi Malzemeleri Yönetmeliği 2011/305/AB kapsamda kagir harcının piyasaya arz etmek amacıyla CE işareti taşıması kurallarını kagir harcının temel karakteristiği

Detaylı

PILZ GmbH & Co. KG İş İfası için Genel Hüküm ve Koşullar

PILZ GmbH & Co. KG İş İfası için Genel Hüküm ve Koşullar PILZ GmbH & Co. KG İş İfası için Genel Hüküm ve Koşullar 1 Ekim 2014'ten İtibaren Geçerlidir 1. ANLAŞMANIN KONUSU Bu Genel Hüküm ve Koşullar, müşteriler (bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır) adına

Detaylı

TEBLİĞ SERA GAZI EMİSYONLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ SERA GAZI EMİSYONLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: SERA GAZI EMİSYONLARININ DOĞRULANMASI VE DOĞRULAYICI KURULUŞLARIN YETKİLENDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.23 03.01.2012 04 23.07.2014 YAYIN TARİHİ REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA 03.01.2012 01 03.04.2013 Yönetmelik ismi prosedür olarak değiştirildi. Numarası P.23 olarak değiştirildi. 03.01.2012 02 14.11.2013 Kamuya açık tutulacak hususlar

Detaylı

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICININ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ. (a) Projenin Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur;

BÖLÜM II GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICININ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ. (a) Projenin Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ifa edilmesinden sorumludur; Sözleşmeyi daha kullanıcı dostu ve okunabilir yapmak için, Merkez, BÖLÜM II'yi (Genel Şartlar) web sitesinde yayınlamaktadır. Bu, söz konusu dokümanın hukuki değerini hiçbir şekilde azaltmaz. BÖLÜM II

Detaylı

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI

ISO 3834 VE EN 15085 STANDARDINA GÖRE ÜRÜN BELGELENDİRME PROGRAMI Yürürlük Tarihi: 16.05.2014 Sayfa No: 1/8 I. BELGELENDİRME PROGRAMININ TARİFİ 1 Giriş Kurum ve kuruluşların TÜRK LOYDU na ISO 3834 Metalik Malzemelerin Ergitme Kaynağı için Kalite Şartları Standardı na,

Detaylı

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ

SĐSTEM BELGELENDĐRME YÖNETMELĐĞĐ 1 / 14 21.07.2010-4 YAYIN REV. NO REV. Đ AÇIKLAMA Đ 1 14.03.2007 Belgelendirme başvurunun alınması değerlendirilmesi ve sky p53 e göre belgenin iptali ve askıya alınması eklendi. 2 15.04.2008 Ön tetkik,

Detaylı