2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU"

Transkript

1 İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU Ağustos 2013, Ankara 1

2 Ekler Ek-1: İdareler İtibarıyla 2012 Yılına İlişkin İç Denetim Faaliyetleri Ek-2: İdareler İtibarıyla 2012 Yılında İç Denetçiler Tarafından Yapılan Danışmanlık Faaliyetleri Ek-3: 2012 Yılındaki Denetim Rapor Sayılarına İlişkin Bilgiler Ek-4: 2012 Yılında İç Denetçilerin Aldığı Eğitimler

3 EK-1: İdareler İtibarıyla 2012 Yılı İç Denetim Faaliyetleri GENEL BÜTÇELİ İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları TBMM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dış İlişkiler Protokol Yıldız Çini ve Porselen İşletme Mekansal Planlama Genel Çevre Yönetimi Genel ÇED, İzin ve Denetim Genel nin denetimi Mücavir alan sınır tespiti ve onayı süreci Halihazır haritaların yapılması/ yaptırılması ve onaylanması Parselasyon planlarının yapılması/yaptırılması ve onaylanması Kamulaştırma planlarının yapılması/yaptırılması ve onaylanması İmar planlarının incelenmesi ve onaylanması Özel atıkların ithalat, ihracat veya transit geçişinde gerekli izinlerin verilmesi, izleme ve denetim işlemleri Yerel yönetim birliklerinin ve belediye başkanlıklarının talepleri ve şartlı nakdi yardım işlemleri Şartlı nakdi yardımların takibi işlemi Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıtlara ilişkin kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek Erli ve ithal katı yakıtlara ilşkin kontrol ve uygunluk belgesi taleplerinin değerlendirilmesi Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi işlemleri ÇED Ek-1 kapsamında verilen ÇED olumlu kararlarının izlenmesi işlemleri. ÇED Ek-2 kapsamında verilen ÇED gerekli değildir karalarının izlenmesi işlemleri Denetimi yapacak personelin yetkilendirilmesi süreci. Endüstriyel yatırımlara ilişkin ÇED 3

4 Yapı İşleri Genel ÇED, İzin ve Denetim Genel Yapı İşleri Genel Mesleki Hizmetler Genel Strateji Geliştirme Personel Dairesi Ankara Çevre ve Şehircilik İl kararı verilmesi işlemleri Altyapı yatırımlarına ilişkin ÇED kararı verilmesi işlemleri İmalat değişiklikleri ile ilgili görüş verilmesi ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılması süreci İhale öncesi, ihalenin yapılması ve ihale sonrası işlemler Yapım ve onarım işleri ihale sözleşmelerinin uygulanması(merkezde) işlemleri Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi Yatırım programının hazırlanması Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde hak sahibi ailelerle sözleşme yapılması Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde devam eden işlerin izlenmesi ve ödeneklerin revize edilmesi Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde hak sahibi ailelerin borçlandırılması Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde hak sahibi ailelerin borçlarının takibi ve tahsili Mesleki kontrollük hizmetleri ihalesi Yasaklama işlemleri Borçlu müteahhitlerin tespit, takip ve haciz işlemleri Özel ve kamuya ait labaratuarların yetkilendirilmesi ve denetlenmesi Her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizlerin gerçekleştirilmesi(labaratuar işlemleri) Özel labaratuarlara izin belgesi verilmesi ve denetim işlemleri İnşaatlarda kullanılan yapı malzemelerinin muayene ve denetimleri Kamu ve özel inşaatlarda beton kalitesinin test ve kontrolü Kamu zararının takibi süreci Maaş işlemleri ve yolluk giderleri Yapı kooperatiflerinin incelenmesi ve denetimi 4

5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Strateji Geliştirme Personel Dairesi Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Hukuk Müşavirliği İMİD Yüksek Hakem Kurulu Sekreterliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Bilgi İşlem Dairesi İlgili Birimler Maden İşleri Genel Denetim Hizmetleri Petrol İşleri Genel Yenilenebilir Enerji Genel Nükleer Enerji Proje Uygulama Yapı kooperatiflerinin kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi Kooperatiflerle ile ilgili uygulamaların e-kooperatif sistemine kaydedilmesi işlemlerinin izlenmesi ve güncellemelerin yapılması Kooperatif ve üst birliklerine ilişkin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması. Yapı kooperatifleri ile ilgili iş ve işlemlere ait görüş ve taleplerin karşılanması, öneri ve değerlendirmelerde bulunulması Ön mali kontrol işlemleri İç kontrol eylem planının hazırlanması ve uygulanması süreci Taşınır mal işlemleri Ödeme emri belgelerinin incelenmesi ÇASGEM döner sermaye işletmelerinin süreç ve işlemleri Mal ve hizmet satın alma süreci Geri verme ve kaldırma işlemleri Bedelsiz otomobil ithalatı süreci Kara sınır kapıları gümrük işlemleri Özel liman ve iskele işlemleri İhtisas gümrüğü uygulaması Konteyner işlemleri Tüketici sorunları hakem hayeti işlemleri Reklam kurulu işlemleri Geçici ithalat rejimi işlemleri Antrepo ve geçici depolama yeri açılması sürecinin değerlendirilmesi İlk müracaat ve ruhsatlandırma faaliyetleri YİD-İHD sözleşme takibi ve tarife revizyon faaliyetleri Maden sahaları ihale işlemleri İhalesiz satın alma işlemleri 5

6 Dairesi İçişleri Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Milli Savunma Bakanlığı Enerji İşleri Genel İMİD Personel Dairesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Bilgi İşlem Dairesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hukuk Müşavirliği Özel Kalem Kaç.İstih.Har.Bilg.Top.Da.Bşk Dernekler Dairesi Personel Genel Eğitim Dairesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel İller İdaresi Genel İMİD İMİD Milli Parklar,Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanlarındaki Tesisler Dış Ekonomik İlişkiler Genel Tüm Birimler (Ankara da bulunanlar) KK.Loj.K.lığı Loj.Ynt.Bşk.lığı 11 inci İkm.Mrk.K.lığı K.H.O.K.lığı Taşınır Mal Saymanlığı Gnkur. Kuvvet K.lıkları İs.D.Bşk.lıkları MSB. İnş. Eml. Ve NATO Güv.Yat.D. Bşk.lığı Ankara İnş.Eml.Blg.Bşk.lığı ve sorumluluk bölgesindeki karargah,birlik ve kurumlar Adana İnş.Eml.Blg.Bşk.lığı ve sorumluluk bölgesindeki karargah,birlik ve kurumlar Gnkur.Mrk.D.Bşk.lığı Etiler Orduevi Müd. Erzurum Orduevi Müd. Antalya Askeri Gazino Müd.lüğü Arama ruhsatı faaliyetleri Elektrik enerjisi fonu işlemleri Lojman tahsis ve takip işlemleri Eğitim faaliyetleri İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı kapsamında, öngörülen eylemlerin gerçekleşme düzeyleri ile iç kontrol sisteminin etkililiği ve sürekliliğinin değerlendirilmesi süreci İMİD Yemek Servisi Yönetim Kurulunun hesap iş ve işlemleri Ulusal Fon Mali Yönetim ve Muhasebe Süreci Sistem Denetimi Satın Alma Süreci Sistem Denetimi Malzeme yönetim süreci İnşaat yönetim süreci Orduevi ve askeri gazinolar yönetim süreci 6

7 Jandarma Genel Komutanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı MSB Döner Sermaye Genel Sekreterliği 5 inci Ana Bkm.Mrk.K.lığı Döner Sermaye Saymanlığı İstanbul Tersane K.lığı Döner Sermaye Genel Müd. Bursa Asker Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı As.Vet.Ok. ve Eğt.Mrk.K.lığı Döner Sermaye Saymanlığı İstanbul Ted.Blg.Bşk. lığı İzmir Ted.Blg.Bşk. 3 üncü Komd.Tug.K.lığı Siirt Gnkur.Mrk.D.Bşk.lığı Ankara Ted.Blg.Bşk. lığı Diyarbakır Ted.Blg.Bşk. lığı Ege Ordu K.lığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5 inci Kor.K.lığı Tekirdağ Hava Lojistik Komutanlığı Ankara 1 inci Ana Bkm.Mrk.K.lığı Sakarya TSK Rehabilitasyon Bkm.Mrk Ankara Dz.İkm.Grp.K.lığı Ankara GATA K.lığı Ankara İzmir İnş.Eml.Blg.Bşk.lığı Özel Kuv.K.lığı 3 üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.lığı Ankara MSB Merkez D.Bşk.lığı 39 uncu Mknz.P.Tüm.K.lığı Kıbrıs Bursa Ted.Blg.Bşk.lığı 1 inci HİBM.K.lığı Eskişehir Dz.K.K.lığı Mrk.D.Bşk.lığı Ankara Tüm Birimler Sanayi Genel Destek Hizmetleri Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Bursa İl Kayseri İl Konya İl Kocaeli İl Döner sermaye yönetim süreci Harcama sonrası uygunluk denetimi Harcırah İşlemleri, Önleyici Kolluk Hizmetleri Askeri Personel Temin, Yetiştirme ve Mesleki Gelişimi faaliyetleri Otomotiv, tekstil, hazır giyim ve deri sanayi işlemleri Evrak ve arşiv işlemleri Yönetim ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi ile etkinliğinin artırılması Sanayi sicil işlemleri 7

8 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Diyanet İşleri Eskişehir İl Bilim ve Teknoloji Genel İPA Dairesi Strateji Geliştirme Isparta İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Konya Veteriner Kontrol Enst. Müd. Adana Veteriner Kontrol Enst. Müd. Tarım Reformu Genel Şanlıurfa Harran Ovası Adana İl Konya İl Afyon İl Gıda Kontrol Lab. Müd. Adana Yüreğir İlçe TRGM Yönetim Otoritesi Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Personel ve Eğitim Dairesi Döner Sermaye İşletme D.Bşk. Haberleşme Genel İç Denetim Birimi Eğitim Merkezlerinde İlgili Birimler Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu San-Tez programı Usulsüzlüklerin raporlanması faaliyetleri Stratejik yönetim ve planlama işlemleri 2008,2009,2010 yılları ihale süreçleri Kamu zararı/rücu 2009 yılı personel taşıma işine ilişkin kamu zararı/rücu TRGM ihale dosyası 8.Kısım TİGH ve tarla drenaj projesi 9.Kısım TİGH ve tarla drenaj projesi İç kontrol sistemi Toros Ltd. Şti kamu zararı Sistem Denetimi Ulaştırma Operasyonel Programı(IPA) 666 sayılı KHK kapsamında yapılan maaş ödemeleri Mal ve hizmet alımları Kamu internet erişim merkezi kurulması Dönemsel gözden geçirme faaliyeti Cami görevlilerine yönelik yapılan hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Kur an kursu öğreticilerinin istihdamı ile ilgili iş ve işlemler Kur an kursu ve hizmet içi eğitim faaliyetleriyle ilgili ödenen ek ders ücretleri ile seminer vb. faaliyetlere dair ödemeler 2012 yılı Hac organizasyonu kapsamında,kafile başkanı ve din görevlilerinin seçimleriyle ilgili iş ve işlemler Harcırah işlemleri Fetva hizmetleri 8

9 Devlet Su İşleri Genel Sahil Güvenlik Komutanlığı Meteoroloji Genel Tapu ve Kadastro Genel Kültür ve Turizm Bakanlığı Maliye Bakanlığı SGB Barajlar ve HES Dairesi Proje ve İnşaat Dairesi İçmesuyu Dairesi Lojistik ve Teknik Başkanlıkları Lojistik Karadeniz İkmal Destek K.lığı Eğitim ve Öğretim K.lığı Genel Sekreterlik Lojistik İkmal Merkez K.lığı Eğitim ve öğretim K.lığı Karadeniz Bölge K.lığı Lojistik, Teknik ve Harekat Başkanlıkları İlgili Birimler İlgili Birimler Araştırma ve Eğitim Genel Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Milli Kütüphane Güzel Sanatlar Genel İlgili Birimler Yedek parça yönetimi Tedarik faaliyetleri Temsil ağırlama ödeneği ve üst komutanlık payı kullanımı WAIS,ECDIS,ECS sözleşmesi Bir internet sitesinde yayımlanan iddaların incelenmesi Bir ihbar mektubunun incelenmesi Eğitim ve öğretim K.lığı kışlasındaki görev, yetki, sorumluluk paylaşmındaki sorunların incelenmesi Bir şikayet mektubunun incelenmesi Akaryakıt faaliyetleri Meteorolojik bilgi, ürün ve hizmetlerin karşılanma ve satış süreci İşe alım, atama, terfi, tayin, nakil ve emeklilik işlemleri süreci Ön mali kontrol ve mali raporlama süreci TAKBİS proje yönetim süreci Kadastro veri konsalidasyonu süreci TC kimlik numaralarının TAKBİS e entegrasyonu süreci Cari transferler ödeneğinin kullanımı ile ilgili iş ve işlemler Kültür yatırımlarını ve girişimlerini belgelendirme ve teşvik faaliyetleri Yayın Standartları Kitap dışı materallere ilişkin iş ve işlemler Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu faaliyetleri Bakanlık Stratejik Plan ve Performans programlarının değerlendirilmesi 9

10 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI Üniversite Denetlenen Birim Denetim Konuları Bakanlık birim faaliyet raporlarının değerlendirilmesi Taşra birimleri harcamaların uygunluğunun denetlenmesi Taşra birimlerinde iç kontrol Taşra birimerinde kamu hizmet sunumu ve standartlara uyum Muhasebe hizmetleri İktisadi ve Mali Araştırmalar Projesi harcama esas ve usullerinin 13 üncü maddesi gereğince Proje kapsamında yapılan harcamaların bu esas ve usullere uygunluğuna yönelik denetim Abant İzzet Baysal Bolu Sağlık Yüksekokulu Kemal Demir FTR Yüksekokulu Mühendislik Mimarlık Fakültesi Sağlıık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıp Fakültesi Bolu Meslek Yüksekokulu Fen Edebiyat Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Bolu Meslek Yüksekokulu Farabi Koordinatörlüğü Maaş, ücret, ek ders ve fazla çalışma ücretleri Yurtiçi ve yurtdışı yollukları Mal ve hizmet alımı işlemleri Özel bütçe taşınır mal işlemleri Mali ve muhasebe işlemleri Afyon Kocatepe Akdeniz Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Daire İlgili Birimler Personel Daire İlgili Birimler Ek ders ödemeleri süreci Yaz okulu hizmetleri Yazışma, evrak kayıt, dosyalama, arşiv hizmetleri süreci Akademik personelin özlük haklarının takibi süreci Akdeniz bütçe hazırlama ve uygulama süreci işlemleri Akdeniz yatırım programı hazırlama ve uygulama sürecine ilişkin işlemler Koruma ve güvenlik hizmeti faaliyetleri Tübitak projeleri sürecine ilişkin işlemler 10

11 Akdeniz personellerine maaş ödenmesi sürecine ilişkin işlemler Taşınmaz işlemleri süreci Döner sermaye bütçesi taşınır mal işlemleri sürecine ilişkin işlemler Anadolu Ankara Balıkesir Personel Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Akdeniz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletme Strateji Geliştirme Daire Yapı İşleri Teknik Daire İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakültesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Nükleer Bilimler Enstitüsü Devlet Konservatuvarı Sürekli Eğitim Merkezi (Anküsem) Ev Ekonomisi Meslek Yüksek Okulu Bandırma İİBF Dekanlığı Burhaniye Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Faaliyetlerine ilişkin işlemler Kantin İşletmesinin gerçekleştirdiği işlemler Döner sermaye bütçesinden yapılan mal alımlarına ilişkin işlemler Döner sermaye bütçesinden yapılan hizmet alımlarına ilişkin işlemler 2011 Yılı İdari ve mali işlemleri 2011 yılı döner sermaye katkı payı ödemeleri Muhasebe hesap gruplarına ait iş ve işlemler 2011 yılı mal alımları ve 2012 yılında iç imkanlarla üretilen taşınır işlemleri İkinci öğretim gelirlerinden yapılan ödemeler Ek ders ödemeleri Lojman işlemleri Satınalma ve Taşınır İşlemleri Ek ders, fazla mesai, satın almalar, ihale ve tahsilat, öğrenci işlemleri Kataloglama ve sınıflama, koleksiyon ve geliştirme, satın alma,görsel-işitsel ve engelsiz kaynak hizmetleri ve kaynak dolaşımı işlemleri süreci Ek ders ücretleri 11

12 Bülent Ecevit Celal Bayar Çukurova Cumhuriyet Dicle Dokuz Eylül Dumlupınar İİBF Yabancı Diller Hazırlık Çaycuma Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletme İdari ve Mali İşler Daire. Personel Daire Sağlık, Kültür ve Spor Daire İMİD Balcalı Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Strateji Geliştirme Dış İlişkiler Birimi Eğitim Fakültesi İMİD Strateji Geliştirme Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Öğrenci İşleri Daire Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Buca Eğitim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen Fakültesi İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Öğrenci İşleri Daire Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Satın alma işlemleri süreci Hizmet alımları ihale işlemleri süreci Taşınır mal işlemlerinin sistem denetiminin yapılması Taşınır Mal Yönetimi Sistem Denetimi Taşınır mal işlemlerinin sistem denetimi Taşınır mal konsolide işlemleri süreci sistem denetimi Mali işlemler süreci sistem denetimi Döner Sermaye Faaliyet ve İşlemleri Özlük hakları işlemleri süreci Muhasebe işlemleri süreci Sistem denetimi Merkez kütüphanesi okuyucu hizmetleri ve sosyal aktivite işlemleri Kitap, süreli yayın,elektronik dergi, veri tabanları satın alma işlemleri süreci Burs işlemleri süreci Öğrenci katkı payları ile öğrenim ücretlerinin belirlenme ve tahsil işlemleri Döner sermaye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibi işlemleri ile giderleri işlemleri süreci Doğrudan temin usulü ile yapılan satın alma işlemleri süreci Hüsnü Özyeğin öğrenci yurdu işlemleri Öğrenci katkı paylarının iade işlemleri Öğrenci kayıt ve kabul işlemleri süreci 12

13 Ege Erciyes Eskişehir Osmangazi Fırat Galatasaray Gazi Strateji Geliştirme Daire Öğrenci İşleri Daire Öğrenci Köyü Yapı İşleri Teknik Daire Genel Sekreterlik İMİD Strateji Geliştirme Daire Döner Sermaye İşletme Strateji Geliştirme Daire Fen Edebiyat Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Fırat Hastanesi Başhekimliği İMİD SGDB İdari ve Mali İşler Daire Bilgi İşlem Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Atatürk Meslek Yüksekokulu Gazi Meslek Yüksekokulu Ostim Meslek Yüksekokulu İlk kayıt ve banko işlemleri İşlemleri Atölyeler hizmetleri Koruma ve güvenlik hizmetleri Ulaşım hizmetleri Muhasebe işlemleri süreci Maaş işlemleri süreci Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarların takip ve tahsil işlemleri süreci İç kontrol eylem planı çerçevesinde yapılan işlemlerin koordinasyon süreci İç kontrol uygulamaları 4734 sayılı Kanunun 19, 20, 21 ve 22 nci maddelerine göre tüketime yönelik mal ve malzeme, mamul mal satın alma süreçlerinin denetimi Fazla çalışma ücreti tahakkuk süreci Mal Alımları Süreci Hizmet Alımları Süreci Doğrudan Temin Yöntemi ile yapılan alımlar süreci Web Sayfalarının Güncellenmesi ve İçeriğinin Zenginleştirilmesi Süreci Yapım, tadilat, onarım, altyapı tesis ve tesisatlarının yapımına yönelik plan ve proje, ihale işlemleri süreci Pazarlık Yöntemi ile yapılan yapım, tadilat onarım ve altyapı tesis ve tesisatlarının yapımına yönelik plan ve proje, ihale işlemleri süreci ile ilgili usulsüzlüklerin bildirilmesi hakkında Pazarlık yöntemi ile yapılan yapım, tadilat, onarım ve altyapı tesis ve tesisatlarının yapımına yönelik plan ve proje, ihale işlemleri süreci Öğrenci işleri, taşınır, satın alma, muhasebe süreçleri 13

14 Gaziosmanpaşa Hacettepe Harran İnönü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu Turizm Fakültesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Zile Dinçerler Turizm Otelcilik Yüksekokulu Döner Sermaye İşletme Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Farabi Öğrenci Değişim Programı Sağlık Hizmetleri Birimleri Yönetim Kurulu Yapı İşleri Teknik Daire Bilimsel Araştırmalar Birimi Diş Hekimliği Fakültesi Strateji Geliştirme Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Personel Daire Türkiye Doping Kontrol Merkezi Sosyal Tesisler İşletmeleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Merkezi Sağlık Bilimler Enstitüsü İMİD Akaryakıt/Petrol Analiz Laboratuarı Bilgi İşlem Dairesi Pedagojik formasyon süreci Döner sermaye işlemleri Erişkin, Onkoloji, İhsan Doğramacı Çocuk Hastaneleri mal ve hizmet alımları Erişkin, Onkoloji, İhsan Doğramacı Çocuk Hastaneleri taşınırlar Erişkin, Onkoloji, İhsan Doğramacı Çocuk Hastaneleri gelirler Erişkin, Onkoloji, İhsan Doğramacı Çocuk Hastaneleri yemek hizmetleri Mal ve hizmet alımları Muhasebe, kesin hesap, raporlama işlemeleri İç Kontrol, ön mali kontrol Barınma hizmetleri İktisadi işletmeler gelirleri Sağlık hizmetleri Kütüphane ve dokümanasyon hizmetleri Personel giderleri Faaliyetleri 14

15 İstanbul İstanbul Teknik Kahramanmaraş Sütçü İmam Karadeniz Teknik Kocaeli Turgut Özal Tıp Merkezi İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Döner Sermaye İşletme Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Strateji Geliştirme Daire İlgili Birimler Diş Hekimliği Fakültesi Fen Fakültesi Fatih Eğitim Fakültesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi İMİD Sağlık Kültür ve Spor Daire Strateji Geliştirme Daire Yemekhane alım işlemleri Güvenlik hizmetleri Klinik araştırmalar etik kurul işlemleri Gelir getirici işlemler süreci Satın alma işlemleri Taşınır mal işlem süreci Kişilerden alacaklar işlem süreci Araştırma ve Uygulama Hastanesi faturalandırma süreci Doğrudan temin yolu ile mal ve hizmet edinme süreci Üniversitede kullanılan otomasyon sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi süreci Döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemelerin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğin uygulama esasları Ön mali kontrol uygunluk süreci İdari davalar takip süreci Akademik ve idari birimler maaş tahakkuk ve ödeme süreci Aday memurların yetiştirilmesi ve diğer memurların eğitimi ile ilgili hizmet içi eğitim süreci Öğrencilerden katkı payı tahsil, kayıt işlemleri,disiplin işlemleri,kimlik ve diploma hazırlama,mezuniyet ve yatay geçiş süreçleri Genel bütçe taşınır işlemleri süreci Döner sermaye işletmesi taşınır işlemleri süreci Taşınır işlemleri süreci Taşıt kullanım işleri Doğrudan temin alımlar Sosyal tesis faaliyetleri Vezne İşlemleri 15

16 Marmara Muğla Sıtkı Koçman Mustafa Kemal Niğde Döner Sermaye İşletmesi Faaliyetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire İMİD Personel Daire SKS Strateji Geliştirme Dairesi Personel Daire Strateji Geliştirme Dairesi YİTDB Döner Sermaye İşletmesi İMİD Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire İMİD İskenderun Meslek Yüksekokulu Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Personel Daire Döner Sermaye İşletme nde Yapı İşleri ve Teknik Daire nda Strateji Geliştirme Daire nda İdari ve Mali İşler Daire nda Kültür işleri Personel Servisleri Süreci Yolluk Ödeme İşlemleri Güvenlik Hizmetleri Süreci Sosyal Güvenlik İşlemleri Kısmi Zamanlı Statüde Çalıştırılan Öğrenci İşlem Süreci Personel Maaş İşlemleri Kontrol Süreci Kişilerden Alacaklar Hesabı ve İcra İşlemleri Süreçleri Diğer Emanetler ve Diğer Kişi Emanetleri Süreci Gelirlerin Tahsil ve Takip Süreçleri Görev Zararları İşlemleri ve Muhasebeleştirme Süreci Bina Bakım ve Onarım İşlemleri Kampüs Alt Yapı Projeleri (Göztepe ve Haydarpaşa ) Doğrudan Temin Alımları İşlemleri Süreci Spor Tesislerinin İşletilmesi Süreci MÜSEM İşlemleri Süreci Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi, Kira Bedelleri, Yakıt, Elektrik ve Su Bedelleri Tahsil İşlemleri (Anadolu Hisarı, Bahçelievler, Nişantaşı Kampüsü) Yolluk, tahakkuk ve ödeme işlemleri süreci Taşınır mal işlemleri süreci işe alma, atama, görevden ayrılma işlemleri ile terfi ve intibak işlemleri, katkı paylarının hesaplanması ve dağıtımı, yapım işi ihale işlemleri hakediş ödemeleri ve yasal kesintilerin kontrolü açık ihale usulü ile yapılan mal ve hizmet alım 16

17 Ondokuz Mayıs ODTÜ Pamukkale Sakarya Süleyman Demirel Trakya Uludağ Bilimsel Araştırmalar Biriminde Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İMİD Uluslar arası İlişkiler Birimi Taşıt İşletme Araç Tamir Atölyesi birimlerinin Spor Merkezi İlgili Birimler Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mühendislik Fakültesi SKS Daire İlgili Birimler Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Sosyal Tesis İşletmeleri Bilgi İşlem Daire İİBF Edebiyat Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletme Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İİBF İMİD Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi bilimsel araştıra projeleri için satın alınan malzemeler ve kitapların taşınır takibi yapılmıştır, Yemekhane gelirlerinin tahakkuk tahsil ve takip işlemleri Döner sermaye gelirlerinin tahakkuk tahsil ve takip işlemleri Lojman ve taşınmaz kira gelirlerinin tahakkuk tahsil ve takip işlemleri Farabi değişim programı işlemleri süreci Farabi Değişim Programı İş ve işlemleri Bilimsel Araştırma Projeleri Erasmus değişim işlemleri Tıbbi sarf malzemeleri işlemleri Taşınır mal işlemleri Harcama kayıtları Uluslararası yayın teşvik işlemleri Satış işleri Genel mali durumu Satın alma işlemleri Satın alma ve ihale işlemleri Taşınır mal işlemleri Özel bütçeden yapılan satınalma ve ihale işlemleri Taşınır mal denetimi Satın alma işlemleri Gider tahakkuk işlemleri Maaş işlemleri Maaş ve ek ders ücretleri Gayrimenkul kiralama işlemleri Satınalma işlemleri 17

18 Yıldız Teknik YÖK DSİM-SUAM Eczanesi İlgili Birimler Merkez Laboratuvarı Demir Atölyesi İnşaat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi SKS Daire Mimarlık Fakültesi İMİD Makine Fakültesi Eğitim Öğretim Dairesi İnşaat Bakım Onarım Dairesi Personel Dairesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Birimi Bilgi İşlem Dairesi Taşınır mal kayıt kontrol birimi Taşınmazların yönetimi ve gelirleri süreci Yapım işleri ve uygulama süreci Harcırah işlemleri süreci Ön mali Kontrol işlemleri süreci Vezne ve muhasebe işlemleri süreci Sağlık hizmetleri süreci İşlemleri Taşınır işlemleri süreci ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Spor Genel Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Spor Kuruluşları Daire İdari İşler Dairesi Denizli, Samsun, Trabzon Bölge Müdürlükleri Bilgi Teknolojileri Dairesi Edirne, Samsun, Bursa Bölge Müdürlükleri Yurt idare ve İşletme Dairesi İnşaat ve Emlak Dairesi Trabzon, Bursa, Konya Bölge Müdürlükleri İnsan Kaynakları Dairesi Sponsorlukla ilgili işlemler Isıtma,haberleşme, elektrik, su bedeli ödemelerine ilişkin işlemler ile idare binalarının temizlik, küçük bakım onarım, ısıtma, danışma ve güvenlik işleri süreci Bilgi işlem donanımları web sunucuları ve altyapı ağlarının temini, kurulması, işletilmesi ve bakım işlemleri süreci Yurt ihtiyacı,yurt yatak kapasitelerinin tespiti, yurt olarak kullanılmak üzere bina temin edilmesi ve ihtiyaç fazlası olan yurt bina ve tesislerin kapatılması ile ilgili işlemler süreci Küçük işletmelerle ilgili işlemler süreci Personel izin ve disiplin işlemleri 18

19 KOSGEB Karayolları Genel Eskişehir Bölge Ankara Bölge İnsan Kaynakları Dairesi Kredi Dairesi Bilgi Teknolojileri Dairesi SGB Kredi Dairesi Kobi Finansman Dairesi Siteler Hizmet Merkezi Sakarya Hizmet Merkezi Trabzon Hizmet Merkezi Manisa Hizmet Merkezi Boğaziçi Hizmet Merkezi Kocaeli Hizmet Merkezi İkitelli Hizmet Merkezi Zonguldak Hizmet Merkezi Strateji ve Mali Hizmetler Dairesi süreci Kadro ve atama işlemleri Katkı kredisi tahsis, ödeme, takip ve tahsil işlemleri Ön mali kontrole ilişkin işlemler Muhasebe iş ve işlemleri Kredi programları süreci Destek Programları süreci Aidat gelirleri süreci İç kontrol süreci Yol yapım çalışmalarına ilişkin faaliyetler Yol bakım ve onarım faaliyetleri Trafik güvenliğine ilişkin faaliyetler Mal ve hizmet alım ihaleleri ile satın almaya ilişkin faaliyetler Yapım ve danışmanlık ihalelerine ilişkin faaliyetler İlgili Birimler Otoyol bakım ve işletme faaliyetleri Araştırma ve geliştirme faaliyetleri Haritalama, etüt ve proje faaliyetleri Taşınmazlarla ilgili faaliyetler Malzeme ocaklarına ilişkin faaliyetler Çevresel etki ve değerlendirmeye ilişkin faaliyetler Kesin hesap işlemleri 19

20 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Orman Genel Özelleştirme İdaresi Savunma Sanayii Destekleme Fonu Uçak Daire Silah Sistemleri Daire Artvin Orman Bölge Fethiye Orman İşletme Çorum Orman İşletme Samsun Orman İşletme Silifke Orman İşletme Bartın Orman İşletme İstanbul Orman Bölge Gerede Orman İşletme Beypazarı Orman İşletme Kanlıca Orman İşletme Karabük Orman İşletme Eskişehir Orman Bölge Ankara Orman İşletme Adana Orman Bölge Bolu Orman Bölge Isparta Orman Bölge Kastamonu Orman Bölge Adana Orman İşletme Bolu Orman İşletme Isparta Orman İşletme Kastamonu Orman İşletme Konya Orman Bölge İlgili Birimler Bilgi teknolojileri faaliyetleri Gelir, gider ve mali raporlama işlemleri Temel eğitim uçağı projesi Orta menzilli tanksavar projesi İzin İrtifak gelirleri Öz.Büt.Muh. iş ve işlemleri Açık Art.Orm.emvali satışı Açık Art.Orm.emvali satışı ve mali tablolar analizi Destek Şb.Müd. iş ve işlemleri Pazarlama iş ve işlemleri Özel Bütçe taşınır işlemleri Döner sermaye taşınır işlemleri İdari para cezaları Kalite Güvence ve Geliştirmw Programı Yön. değerlendirilmesi İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulamasına yönelik iş ve işlemler 2012 yılı idari muhasebe işlemleri Özelleştirme fonu muhasebe işlemleri 20

21 Türk Patent Enstitüsü Vakıflar Genel İlgili Birimler Kütahya Bölge Edirne Bölge Balıkesir Vakıflar Bölge İlgili Birimler Kütahya Vakıflar Bölge Kastamonu Vakıflar Bölge Malatya Vakıflar Bölge İzmir Vakıflar Bölge Kütahya Vakıflar Bölge Adana Vakıflar Bölge Samsun Vakıflar Bölge İnsan kaynakları yönetiminde yeniden yapılanma, verimlilik artırma çalışmaları ve iş süreçleri analizi İç kontrol süreci Yurt içi / yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluğu harcırahları ön ödeme ve tahakkuk işlemleri Kiralama süreci(ecrimisil dahil) Hukuki süreçler Hayır hizmetleri süreci Bütçe ve muhasebe işlemleri Gayrimenkul değerlendirme Tapu tahsis süreci Bütçe ve muhasebe işlemleri Mal ve hizmet alım süreci Hukuki süreçlerin uygunluk denetimi Kiralama sürecinin uygunluk denetimi SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli, Konya, Bursa, Kayseri, Samsun, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep ve Ankara İl Müdürlükleri, GSS Genel. Konya ve Ankara İl GSS Genel. Genel Sağlık Sigortası Genel Nevşehir ve İstanbul İl Müdürlükleri. Kurum Sağlık Kurulları Faaliyetlerinin incelenmesi. GSS Kapsamında Olan Kişilere Yapılan Tıbbi Malzeme Ödemeleri (yatan ve ayaktan hastalar) işlemlerinin denetimi. Yurtdışı Tedavi ve İlaç Ödemeleri işlemlerinin denetimi. 21

22 Türkiye İş Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Ankara İl. Strateji Geliştirme Çanakkale, Ordu, Konya, Ankara İl Müdürlükleri. Muğla, İzmir İl Emeklilik Hizmetleri Genel. Genel Sağlık Sigortası Genel. Sigorta Primleri Genel Ankara İl. İzmir, Kırşehir, Muğla ve Kırklareli İl Müdürlükleri GSS Genel. Hizmet Sunumu Genel. Trabzon, Karabük, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri, Aksaray, İstanbul, Balıkesir, Muğla, Afyon, Bolu, Rize, Adapazarı Ankara İl Müdürlükleri, Hukuk Müşavirliği. Daha önce denetim yapılan tüm birimler İlgili Birimler 5510 sayılı Kanun 4/1-b kapsamında yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanması işlemlerinin denetimi. Kurum Muhasebe Hizmetlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve eksikliklerin ve gelişime açık yönlerin tespiti. Geçici iş göremezlik ödemeleri işlemlerinin denetimi. Optik ödemeleri işlemlerinin denetimi. Sosyal Güvenlik Destek Primi Tahsili İşlemlerinin denetimi. GSS Kapsamında Olan Kişilere Refakatçi, Yol ve Gündelik Ödemeleri işlemlerinin denetimi. Kurum internet (www.sgk.gov.tr) ve intranet (http:/sgknet) portalının ve e- Devlet uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi, vatandaş odaklı yaklaşımla gelişime açık yönlerinin tespiti. Kurum Hukuk Hizmetlerinin Yönetimi Süreci üzerinde inceleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Daha önceki yıllarda yapılan denetimler sonucunda ilgili birimler tarafından yapılması taahhüt edilmiş olan eylemlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda izleme denetimi yapıldı. Bu kapsamda 39 adet süreç üzerinde inceleme yürütülmüştür. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iç denetim birimlerinin kalite güvence geliştirme programı kapsamında denetimi. Bu kapsamda 1 iç denetçi Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından görevlendirilmiştir. Maaş tahakkuku ve ödeme süreci Disiplin, sicil ve izin işlemleri süreci 22

23 Bütçe yönetim süreci Özel istihdam büroları işlemleri süreci Yemekhane gelir ve gider süreci İşgücü yetiştirme kursları süreci İç kontrol sisteminin kuruluş ve işleyiş süreci Sosyal tesis ve lojman işlemleri süreci Gelen-giden evrak ulaşım ve arşivlenme süeci İş ve meslek danışmanlığı işlemleri süreci Toplum yararına çalışma programı süreci MAHALLİ İDARELER (Büyükşehir ve İl Belediyeleri) İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Ankara Büyükşehir Belediyesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd.Şti. Anket Ankara Kül.Tur. Etk.A.Ş Belko Ankara Kömür Asf.Ltd.Şti Belka Ankara Katı Atık Ayık.A.Ş. Anfa Güvenlik Hiz.ve Sis.Ltd.Şti. İlgili Birimler Ulaşım Şube ve UKOME Şube nün yönelik Destek Hizmetleri Dairesi Emlak Şube nün Atık Yönetimi ve İşletme Şube nün Çevre Sağlığı Şube nün Ön Mali Kontrol Şube nün Bütçe Ve Muhasebe Şube Personel yemek hizmetleri süreci Kültür etkinlikleri süreci Seyyar satıcı denetim süreci Böcek ve zararlılarla mücadele süreci Sosyal hizmetler süreci Vergi dışı gelirlerin tahakkuku, tahsili, ve takibi süreci toplu taşım araçları tahsis belgelerinin verilmesi ve denetimi ile gelirlerinin tahsili sürecine taşınmaz mal envanter kayıtları, kiralama işlemleri, işgaliye ve kira gelirleri tahsilat süreci tıbbi ve katı atık toplama işlemleri ve ücretlerinin tahsil sürecine yönelik sistem denetimi hava kalitesi ve deniz suyunu kontrolü ile gelirlerinin tahsil sürecine yönelik sistem denetimi ön mali kontrol işlemleri sürecine yönelik sistem denetimi bütçe hazırlama sürecine yönelik 23

24 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi nün Ulaşım Dairesi Ulaşım Şube nün Yapım İşleri Şube nün Park Ve Bahçeler Şube nün Yaygın Eğitim Şube nün mal ve hizmet alımları sürecine yönelik yasal uygunluk denetimi Halkla İlişkiler Şube Md. Basın ve Yayın Şube Md. Fen İşleri Dai. Zabıta Dai.Bşk. İşlet.İştirakler Dai. Bşk. İmar ve Şehircil. Dai. Bşk. İns. Kayn.Ve Eğt. Dai.Bşk Mali Hizmetler Daire GASKİ Yatırımlar ve İnşaat İşleri D. Bşk. GASKİ Ticaret İşleri D.Bşk. GASKİ Strateji Geliştirme D.Bşk. İlgili Birimler 24 sistem denetimi mal ve hizmet alımları sürecine yönelik yasal uygunluk denetimi mal ve hizmet alımları sürecine yönelik yasal uygunluk denetimi mal ve hizmet alımları sürecine yönelik yasal uygunluk denetimi mal ve hizmet alımları sürecine yönelik yasal uygunluk denetimi Halkla İlişkiler, Bilgi Edinme ve Beld. Hiz.Tanıtımı Süreci Belediye Faaliyetl. Ulusal ve Uluslar Ar. Alan.Tant. Yönet. ve Arşiv Süreci Makina İkmal Bakım Onarım Yönt.Süreci Altyapı Yat. Ve Koordin. Yönetimi Süreci Zabıta (Çevre)Yönetimi Süreci Zabıta (Denetim) Yönetimi Süreci Otobüs İşletme Yönetimi Süreci Kaynak Gelişt. ve İştirakleri Yönet.Süreci İmar Ve Şehircilik Uygulama Süreci Harita Ve Coğrafi Bilgileri Uygulama Süreci İnsan Kayn. Pers. İşleml.Uygulama Süreci Eğitim Faaliyetleri Uygulama Süreci İş ve işlemler Hallerin yönetilmesi Yaşlı ve çocuklara yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesi Halka yönelik sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi Veteriner hizmetlerinin gerçekleştirilmesi Gelirlerin yönetimi İç kontrol sisteminin kurulması Dava takibi

25 İzmir Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afyonkarahisar Belediyesi Amasya Belediyesi İlgili Birimler İşletme ve İştirakler Daire Çevre Koruma ve Kontrol Daire İlgili Birimler Destek Hizmetleri Dairesi koordinesinde diğer tüm birimler İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bilgi İşlem Dairesi ve ilgili diğer birimler Zabıta Dairesi Satınalma Hal Fen İşleri İmar ve Şehircilik Afet/acil duruma hzırlık ve planlama Afet/acil durum destek hizmetleri Trafik ve denetim hizmetleri süreci Diğer gelirler süreci Haritacılık hizmetleri süreci Memur personel maaş ödemeleri süreci Vergi gelirleri süreci Doğrudan temin, pazarlık usulü ve istisna kapsamındaki satınalmalar süreci Yangın hizmetleri süreci Mal alımları süreci Taşıt yönetimi süreci Coğrafi bilgi sistemleri süreci Satış veya kiraya verme süreci Toptancı hal tahakkuk ve tahsilat işlemleri GSM ruhsat süreçleri Yol harcamalarına katılma payı Taşınmaz malların kayıt ve korunması Kamu konutlarının tahsis işlemleri Doğrudan temin usulü ile mal ve hizmet alım süreçleri, İnsan Kaynakları ve eğitim süreçleri ile ilgili stratejik plan, performans program ve faaliyet raporlarındaki verilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi Bilgisayar ve diğer teknolojik varlıkların ihtiyacını tespit etme ve alım, kayıt, kontrol ve yönetim süreçleri Zabıta Kolluk faaliyetlerinin yönetim ve kontrol faaliyetlerinin değerlendirilmesi rüsum, kantar, kira ve ceza gelirlerlerine ilişkin süreçler 2011 yılı yedek parça bakım ve onarım doğrudan temin alımları Taşınmaz mal denetimi 25

26 Aydın Belediyesi Bilecik Belediyesi Çanakkale Belediyesi Edirne Belediyesi Kahramanmaraş Belediyesi Karabük Belediyesi Kastamonu Belediyesi Kırıkkale Belediyesi Kırklareli Belediyesi Kırşehir Belediyesi Mali Hizmetler Su İşleri Zabıta Su-Kanalizasyon İtfaiye Temizlik İşleri Su İşleri İlgili Birimler İtfaiye İmar ve Şehircilik Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon İtfaiye Veteriner İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Emlak Servisi İlgili Birimler Destek Hizmetleri Mali Hizmetler İlgili Birimler Kültür ve Sosyal İşler Fen İşleri İmar ve Şehircilik Ulaşım Hizmetleri Zabıta İlgili Birimler muhasebe kayıt ve raporlama performans programı uygunluk denetimi su tahsilat süreçleri Evlendirme İşlemleri Isırma ve ısırma vakalarını müşahade altına alma işlemleri Acil durumlara müdahale süreçleri Yapı kullanma izin belgesi süreçleri Abone kayıt ve tahakkuk işlemleri Satınalma, ihale ve yatırım harcamaları İdari işlemler ve harcamalar Tahakkuk ve tahsilat işlemleri İptal edilen ve tekrar edilen ihalelerde kamu zararı olup olmadığına ilişkin denetim Su işleri servisi iş ve işlemleri Taşınmaz mal işlemleri Taşınır mal işlemleri Doğrudan temin işlemleri Harcama belgeleri düzenleme işlemleri İç kontrol sistem denetimi Bağlı iştirak ve işletmelerin 2012 yılı işlerine ilişkin faaliyetleri İçme suyu abonelik, endeksleme, tahakkuk, tahsilat, takip, düzeltme işlemleri Emlak vergisi tahakkuk, tahsilat, takip, düzeltme işlemleri İlan reklam vergisi tahakkuk, tahsilat, takip, düzeltme işlemleri 26

27 Malatya Belediyesi Emlak ve İstimlak Mali Hizmetler Mezarlıklar Eğlence vergisi tahakkuk, tahsilat, takip, düzeltme işlemleri Harcamalara katılım payı tahakkuk, tahsilat, takip, düzeltme işlemleri Belediye gelirleri ile ilgili muhasebe kayıtları Taşınmaz mal işlemleri Lojman tahsis işlem süreci Ölçü ve tartı aletleri muayene harç gelirleri süreci Sinop Belediyesi İmar ve Şehircilik Mali Hizmetler Taşınmaz işlemleri Sivas Belediyesi İlgili Birimler Dokuz adet denetim raporu yazılmıştır. Ruhsat Denetim, Gelir, Zabıta Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlükleri Ordu Belediyesi Destek Hiz. Müd. Basın Yayın Halkla İliş. Müd. Ve İlgili Diğer Müdürlükler İlgili Tüm Müdürlükler İlgili Müdürlükler MAHALLİ İDARELER (İl Özel İdareleri) Araç Yönetimi ve Servis, Bakım Hizmetleri Taşınır Mal İşlemleri Hizmet Alımları İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Adana İl Özel İdaresi Daire Başkanlıkları Bakım, Onarım, periyodik hizmet alımları ve gayrimaddi hak alımı ile ihale kanunlarına tabi olmayan alım süreci Memur, işçi ve sözleşmeli personeli işe alma, atama, nakil ve emeklilik süreci Kiraya verilen, işgal edilen gayrimenkullerle ilgili iş ve işlemler Kuruma ait araçların göreve hazır tutulması, temini, kontrolü ve görevlendirilmesi süreci İşgal altında bulunan İlzZel İdaresi gayrimenkullerinin işgalden arındırılması il ilgili tespit işlemlerinin yapılarak ilgili birimlere bildirilmesi süreci Meclisin işleyişi ile ilgili süreçler Encümeni işleyişi ile ilgili süreçler İdare hizmet binası ve eklentilerinin 27

28 Antalya İl Özel İdaresi Bursa İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Daire İmar İnşaat Daire Çevre Koruma Kontrol Daire Mali İşler Daire İnsan Kaynakları Daire güvenliğinin sağlanması ve sivil savunma hizmetleri süreci Bina İdare Amirliği yönergesinin hazırlanması ve uygulaması süreci Denetimi yapılan işlere ait hak edişlerin tanzim edilmesi süreci Temsil, ağırlama ve tören gelirleri süreci Doğrudan temin süreci Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılaması amacıyla yapılan mal ve hizmet alımları süreci Kuruma ait elektrik, su, telefon gibi giderlerin sekretarya ve diğer işlemler süreci İdarenin yatırım programlarının hazırlanması, koordinesi, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması süreci Akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacının tespiti ve temini süreci İl içinde yakalanan kaçak akaryakıtın teslimi, depolama, tasfiye ve ikramiye verilmesi işlemleri süreci Kültür ve tabiat varlıklarının korunması hizmetleri ile proje, uygulama ve denetim işlemleri süreci KUDEB tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemler süreci Pozantı İlçe Özel İdare iş ve işlemleri Kozan İlçe Özel İdare iş ve işlemleri İmamoğlu İlçe Özel İdare iş ve işlemleri Yumurtalık İlçe Özel İdare iş ve işlemleri Banka iş ve işlemlerinin takip ve kontrolü Yemekhane, misafirhane ve sosyal tesislerin işletilmesine ilişkin iş ve işlemler 28

29 Denizli İl Özel İdaresi Diyarbakır İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Pamukkale ve Örenyerleri İşletme Honaz, Akköy, Bozkurt, Çardak, Çivril, Çal, Baklan, Bekilli, Sarayköy, Buldan, Güney, Babadağ, Serinhisar, Acıpayam, Çameli, Tavas, Kale, Beyağaç ilçeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Tüm birimler Kırsal Kalkınma ve Uygulama Daire İşçi maaşı ve mesai işlemleri İfraz ve tevhit işlemlerinin kontrol ve onayı Gelir işlemleri Mal ve hizmet alımı işlemleri Doğrudan temin işlemleri İl özel idare iş ve işlemleri Sosyal Hizmetler İdari işler, sivil savunma ve güvenlik hizmetleri Evrak kayıt ve arşiv işlemleri 2886 sayılı yasaya göre yapılan ihale işlemleri Yol işlemleri Araç işletme bakım, onarım ve akaryakıt ikmal işlemleri Tarımsal hizmetler işlemleri Eskişehir İl Özel İdaresi Erzurum İl Özel İdaresi Sur İlçesi Yenişehir İlçesi İmar ve Kentsel İyileştirme Daire Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Encümen Bilgi İşlem Alpu İlçe Özel İdare Çifteler İlçe Özel İdare Sivrihisar İlçe Özel İdare İlgili Birimler Su ve Kanal Hizmetleri Yol ve Ulaşım Hizmetleri Tarımsal Hizmetler Plan Proje Yatırım ve İnşaat İlçe özel idare işlemleri İmar ve denetim işlemleri İç kontrol sistemi Muhasebe işlemleri Ruhsat ve denetim işlemleri İhale işlemleri 29

30 Satınalma Gaziantep İl Özel İdaresi İzmir İl Özel İdaresi Mersin İl Özel İdaresi Samsun İl Özel İdaresi Tüm Birimler Altyapı Hizmetleri Dairesi Şahinbey İlçe Özel İdaresi Yapı İşleri ve İmar Daire Yatırım ve İnşaat İmar ve Kentsel İyileştirme Etüt Proje Plan Proje İnşaat ve Yatırım Kültür Koruma Emlak ve İstimlak Kentsel İyileştirme Ruhsat ve Denetim Encümen Yazı İşleri İmar İnşaat Daire İlçe Müdürlükleri hariç tüm müdürlükler MAHALLİ İDARELER (İlçe Belediyeleri) İç kontrol sisteminin kurulma ve işleyiş süreçleri Doğrudan temin usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri işlem süreçleri Taşınır işlemleri Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kontrollük, muayene ve kabul işlemleri İç kontrol standart ve düzenlemelerine uyum düzeyinin değerlendirilmesi İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Bağcılar Belediyesi Bahçelievler Belediyesi Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Yazı İşleri Mali Hizmetler Ruhsat Denetim Basın Yayın Halkla İlişkiler Ruhsat işlemleri Başkanlık makamının vatandaşla iletişim araçlarının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, vatandaş şikâyet ve taleplerinin değerlendirilmesi ve mevzuat çerçevesinde çözüm üretilmesi, 30

31 Beşiktaş Belediyesi Bornova Belediyesi Çankaya Belediyesi Esenler Belediyesi Eyüp Belediyesi Kadıköy Belediyesi Kağıthane Belediyesi Mali Hizmetler Sağlık İşleri Mali Hizmetler Ruhsat Denetim Yazı İşleri Bilgi İşlem Temizlik İşleri Fen İşleri Sağlık İşleri Destek Hizmetleri Mali Hizmetler Park ve Bahçeler Kültür ve Sosyal İşler Sosyal Yardım İşleri Mali Hizmetler Zabıta Yapı Kontrol Fen İşleri Sosyal İşler Ruhsat ve Denetim Mali Hizmetler Yazı İşleri Fen İşleri Yazı İşleri Mali Hizmetler Bilgi İşlem Özel Kalem Hukuk İşleri Yapı Kontrol Hukuk İşleri Plan ve Proje Destek Hizmetleri Özel Kalem Yazı İşleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Strateji Geliştirme Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetleri, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sisteminin Kurulmasına yardımcı Olmak. Veterinerlik İşlemlerini Yürütmek Öz gelirlerin takip süreci Harcamaların denetlenmesi süreci İşyeri açma ve çalıştırma süreçleri Evrak takip süreçleri Mal alım ihaleleri Para cezaları Öz gelirlerin takibi Evlendirme işlemleri Ağ ve veri Güvenliği Süreçleri Temsil, tören, ağırlama giderleri ile avans kullanımına ilişkin süreçler Dava açma ve takip süreçleri Yapı denetim süreçleri Avans ve kredi süreçleri Plan ve proje süreçleri Doğrudan temin süreçleri Seçilmişlerin özlük işlemleri Temsil, ağırlama, tören, tanıtım işlemleri Arşiv işlemleri Emlak ve çevre temizlik vergisi 31

32 Karaman Belediyesi Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mali Hizmetler İmar ve Şehircilik İnsan Kaynakları ve Eğitim tahakkık ve tahsilat işlemleri İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni İşe giriş, izin, vekalet ve atama işlemleri 2011 yılı sözleşmeli personel istihdamı Belediye meclisi ile ilgili iş ve işlemler Bilgi edinme iş ve işlemleri Taşıtlar ve servis hizmetleri Yazı İşleri İlgili Birimler Destek Hizmetleri İlgili Birimler Ön ödemeler ve çeşitli ödemeler süreci Kartal Belediyesi İlgili Birimler İki adet denetim raporu Keçiören Belediyesi Kocasinan Belediyesi Konak Belediyesi Küçükçekmece Belediyesi Mamak Belediyesi Osmangazi Belediyesi İlgili Birimler Mali Hizmetler Birimi İlgili Birimler Zabıta Mali Hizmetler Mali Hizmetler Plan Proje Ruhsat Denetim Yapı Kontrol Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Fen İşleri Destek Hizmetleri İşletme Emlak ve İstimlak Temizlik İşleri Veteriner İşleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yazı İşleri Hukuk İşleri Emlak vergisi tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri Vergi tevkifatına ilişkin işlemler Hesap iş ve işlemleri Zabıta denetim hizmetleri ve yaptırım uygulamaları Kent temizliği, evsel atık toplama ve nakil faaliyetleri Hayvan sağlığı ve bakımı faaliyetleri Mal alımı ihale işlemleri Hizmet içi eğitim işlemleri Doğrudan temin, ihale işlemleri İç kontrol sistemi Hakediş raporlarındaki kesintiler İşlem süreçlerinin denetimi İç kontrol sistemi Ruhsat verme ve işyerlerindeki Fenni Muayene İç kontrol Bilgi edinme hizmetleri süreci Resmi yazışma kuralları Dosyalama ve arşiv işlemleri süreci 32

33 Şişli Belediyesi Pendik Belediyesi Seyhan Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Bilgi İşlem Plan Proje Park Bahçeler Mali Hizmetler Hukuk İşleri Temizlik İşleri Sağlık İşleri Pentaş Penyapsan İnsan Kaynakları ve Eğitim Hukuk İşleri Destek Hizmetleri Fen İşleri Kültür ve Sosyal İşler Ruhsat ve Denetim İmar ve Şehircilik Fen İşleri Mali Hizmetler Mali Hizmetler Destek Hizmetleri Özel Kalem Yazı İşleri Yazı İşleri Mali Hizmetler Emlak İstimlak Emlak İstimlak Yazı İşleri İnsan Kaynakları ve Eğitim 33 Ön mali kontrol işlem süreçleri Çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi işlem süreçleri Emlak vergisi işlem süreci Dava açma ve takip işlem süreci Çöp toplama işlem süreci Sokakların süpürülmesi işlem süreci Esnaf muayenesi-portör taraması ve laboratuvar tetkik işlem süreci Toplum merkezi, çocuk bakımevi, kadın sığınma evi ve zihinsel engelliler rehabilitasyon merkezi hizmet işlem süreci İhale işlemleri süreci Sıhhi müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme işlemleri süreci Numarataj Birimi İş ve İşlemleri Süreci Akaryakıt ve Pompa İşlemleri süreci Harçların tahakkuk ve tahsili işlemleri Fazla Mesai Ödemeleri Bakım ve Onarım İşleri Evlendirme Memurluğu iş ve işlemleri Encümen işlemleri süreci Meclis İşlemleri sürei Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarının değerlendirmesi Parselasyon planlarının hazırlanması ve onaylanması süreci Kamulaştırma işlemleri Mühür ve Beraat Teslim işlemleri Personel izin işlemleri süreci

34 Temizlik İşleri Şikayetlerin değerlendirilmesi süreci MAHALLİ İDARELER (Büyükşehire Bağlı İdareler) İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Ankara EGO Genel ASKİ İSKİ Genel İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Otobüs, Raylı Sistemler, Ulaşım, Destek, Bilgi İşlem Dairesi Bşk. Tesisler Dairesi nın, Destek Hizmetleri Dairesi nın Mali Hizmetler Dairesi nın Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve bağlı birimlerinin, Destek Hizmetleri Dairesi ve bağlı birimlerinin, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi ve bağlı birimlerinin, Su Arıtma Dairesi ve bağlı birimlerinin, Su İsale ve Dağıtım Dairesi ve bağlı birimlerinin, Bilgi İşlem Dairesi ve bağlı birimlerinin İlgili Birimler Satınalma İşlemleri Süreç Denetimi Pompa İstasyonları, Su Depoları ve SCADA İşlemleri Tabldot Hizmetleri, Lojman Tahsis İşlemleri Süreci, Bina ve Tesislerin Bakım ve Temizlik İşlemleri Süreci, Hizmet Araçlarının Sevk ve İdaresi İşlemleri Süreci Sosyal Tesislerin İşletilmesi İşlemleri Süreci, Muhasebe İşlemleri Sürecinin denetimleri yapılmıştır. Emlak ve kamulaştırma faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Araç sevk ve bakım faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Koruma ve güvenlik faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Su ve proje faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Atık su pompa tesis faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Yer altı suyu üretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler 34

35 EK:2 İdareler İtibarıyla 2012 Yılında Yapılan Danışmanlık Faaliyetleri GENEL BÜTÇELİ İDARELER İdare Danışmanlık ve/veya İnceleme Faaliyetinin İçeriği TBMM Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 6253 sayılı Kanun çalışmalarına esas olmak üzere danışmanlık faaliyeti Yardımlaşma sandığı,halı motifleri, Bilgi İşl. Md. faaliyetleri, APA bütçesi, Reçete Ödemeleri, Yardımlaşma Sandığı, Milli Sar. Turnikeleri, 4 personel hakkında yazılan toplam 14 adet inceleme raporu Stratejik Planının hazırlanması çalışmalarına danışmanlık İç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarına danışmanlık Kamu hizmet envanter çalışmalarına danışmanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel yönetim ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi ile etkinliğinin artırılması için danışmanlık Bakanlık Birimleri Kurumsal Risk Yönetimi konulu inceleme/araştırma faaliyeti Strateji Geliştirme na Kurumsal Risk Yönetimi-Risk Yönetim Yazılımı konusunda danışmanlık Malzemeli Yemek Hizmet Alım İhalesi hakkında imceleme Malzemeli Temizlik Hizmeti İhalesi ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütümü Süreci konusunda inceleme Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu hakkında danışmanlık İMİD na ihale dokümanlarının incelenmesi konusunda danışmanlık Afrika kıtasındaki bir dış temsilciliğimize mali konularla ilgili inceleme Enerji verimliliği konusunda Bakanlık faaliyetlerinin araştırılması TEMSAN Genel nün Dumlu HES projesi tahattütlerinin incelenmesi TKİ Gene ile Şırnak Valiliği arasında yapılan rödovans sözleşmesi ve sözleşmeye konu olan sahaların durumunun incelenmesi Lüks otomobil ithalatı sürecinin değerlendirilmesi Gümrük ve Tiaret Bölge Müdürlüklerinin iş süreçlerinin çıkarılması Bakanlık iç ontrol sisteminin kurulmasının koordinasyonu Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerine yönelik hizmetler İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge nde yapılan süreç analizi ve optimum kadro tespitinin değerlendirilmesi. Konya Veteriner Kontrol Enst. Müd. Yargılama Giderleri ve vekalet ücretleri kamu zararı/rücu hakkında inceleme raporu Tarım Reformu Genel nde 2009 yılı personel taşıma işine ilişkin ihale kamu zararı/rücu hakkında inceleme raporu 35

İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri. İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları

İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri. İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları EK-1: İdareler İtibarıyla 2011 Yılı Denetim Faaliyetleri GENEL BÜTÇELİ İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları TBMM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler

Detaylı

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI

T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI T.C. SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI DOSYA PLANI MUHTEVİYATI 1 GENEL KONULAR 000-099 2 ANA HİZMET FAALİYETLERİ 100-599 2.1 Nufus ve Vatandaşlık Olayları İşleri 100-149 2.2 İller İdaresi İşleri

Detaylı

T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. KÜTAHYA İLİ TAVŞANLI İLÇESİ TUNCBİLEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 yılına ilişkin olarak hazırlanan iç denetim programı 2012-2014 yıllarına ilişkin üç yıllık iç denetim planı hazırlanmıştır. İç denetim

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ YAPISI VE GÖREVLERİ

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ YAPISI VE GÖREVLERİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKANLIK TAŞRA TEŞKİLATININ YAPISI VE GÖREVLERİ ŞUBAT 2013 İÇİNDEKİLER İL MÜDÜRLÜKLERİ... 2 I)B TİPİ İL TEŞKİLATI... 3 İL MÜDÜRLÜĞÜ... 3 İL MÜDÜR YARDIMCILIĞI... 3 ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

A4- Kurumun Hesap Planı

A4- Kurumun Hesap Planı HESAP 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA HESABI ESKİ HESAP 100.01 Merkez Kasa Hesabı 100.01 ALT HESAP 101 ALINAN ÇEKLER HESABI PASİF HESAP 102 BANKALAR HESABI 102.01 Vadesiz Hesap 102.01.01 Ziraat Bankası 102.02.01

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü

Müdürlüklere ve Ünvanlara Göre Personel Sayıları 43 2014 Faaliyetleri 44 Gürültü Kirliliği 47 1.Çevre Koruma ve Denetim Şube Müdürlüğü İÇİNDEKİLER YETKİ GÖREV ve SORUMLULUKLAR 08 Fiziksel Kaynaklar 13 Örgüt Yapısı 14 Organizasyon Şeması 15 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini Düzenleyen Kanun ve Düzenlemeler 16 Mali Hizmetler

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı 01 01 01 02 Basit Usulde

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI STANDART DOSYA PLANI 000 GENEL İŞLER 001 Mevzuat İşleri [Bu başlık altında yer alan mevzuat, numaralarına göre tümleşik dosya olarak dosyalanır. 7/1979 veya AE10/1998 gibi] 01 Yasalar [Yasa tasarıları ve Önerileri için bkz.

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR )

STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) STANDART DOSYA PLANI (GENEL KONULAR ) Ana Dsoya 1. Alt Konu 2. Alt Konu 3. Alt Konu GENEL İŞLER Saklama Süresi Saklama Kodu 000 Genel 010 Mevzuat İşleri 01 Kanunlar 02 Tüzükler 03 Yönetmelikler 04 Yönergeler

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2006 Yılı Faaliyet Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2006 Yılı Faaliyet Raporu Nisan 2007 Sunuş Sunuş Kamu mali yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yansımasını bulmuş

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI

AKHİSAR BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI AKHİSAR BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI Akhisar/MANİSA 2013 GENEL AÇIKLAMALAR Dosya Tümleşik Dosya Dosya Planı : Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur. : Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

2014 Yılı Performans Programı

2014 Yılı Performans Programı 2014 Yılı Performans Programı 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 B. Teşkilat

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel

Detaylı

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi

Alâaddin YÜKSEL. Antalya Valisi T.C. ANTALYA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU 2010 ŞUBAT ANTALYA SUNUŞ Đlimiz Özel Đdaresinin 2009 Mali Yılı Bütçesi Đl Genel Meclisimizce 67.000.000.TL olarak kabul edilmiştir. Antalya nın coğrafi

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

SUNUŞ. Ömer Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı. Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz Kıymetli Hemşerilerim,

SUNUŞ. Ömer Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı. Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz Kıymetli Hemşerilerim, SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerimiz Kıymetli Hemşerilerim, 2013 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. Emanet ettiğiniz kent idaresinin yüklediği büyük

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İ TABLOLAR LİSTESİ... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iii ŞEMALAR LİSTESİ... iii I. GENEL BİLGİLER... 2 A. AMASYA İL ÖZEL İDARESİNİN

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013 Mustafa Kemal ATATÜRK Faaliyet Raporu 2013 Abdullah GÜL/T.C. CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2013 Recep Tayyip ERDOĞAN/ T.C. BAŞBAKANI Kadir TOPBAŞ / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı S. Kenan ŞAHİN /

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU

GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU GRUP KODU AÇIKLAMASI STANDART KODU 200 1 Mevzuat İşleri 010 200 2 Kanunlar 010.01 E 200 4 Tüzükler 010.02 E 200 6 Yönetmelikler 010.03 E 200 8 Yönergeler 010.04 E 200 9 Tebliğler 010.05 E 200 10 Genelgeler

Detaylı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı

Ortahisar Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı I GENEL BİLGİLER Belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları 5393 Sayılı kanunun 4. ve 5. maddelerinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 4- Belediye, mahallî müşterek

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa YILI FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden

Detaylı