2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU"

Transkript

1 İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU Ağustos 2013, Ankara 1

2 Ekler Ek-1: İdareler İtibarıyla 2012 Yılına İlişkin İç Denetim Faaliyetleri Ek-2: İdareler İtibarıyla 2012 Yılında İç Denetçiler Tarafından Yapılan Danışmanlık Faaliyetleri Ek-3: 2012 Yılındaki Denetim Rapor Sayılarına İlişkin Bilgiler Ek-4: 2012 Yılında İç Denetçilerin Aldığı Eğitimler

3 EK-1: İdareler İtibarıyla 2012 Yılı İç Denetim Faaliyetleri GENEL BÜTÇELİ İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları TBMM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Dış İlişkiler Protokol Yıldız Çini ve Porselen İşletme Mekansal Planlama Genel Çevre Yönetimi Genel ÇED, İzin ve Denetim Genel nin denetimi Mücavir alan sınır tespiti ve onayı süreci Halihazır haritaların yapılması/ yaptırılması ve onaylanması Parselasyon planlarının yapılması/yaptırılması ve onaylanması Kamulaştırma planlarının yapılması/yaptırılması ve onaylanması İmar planlarının incelenmesi ve onaylanması Özel atıkların ithalat, ihracat veya transit geçişinde gerekli izinlerin verilmesi, izleme ve denetim işlemleri Yerel yönetim birliklerinin ve belediye başkanlıklarının talepleri ve şartlı nakdi yardım işlemleri Şartlı nakdi yardımların takibi işlemi Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıtlara ilişkin kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek Erli ve ithal katı yakıtlara ilşkin kontrol ve uygunluk belgesi taleplerinin değerlendirilmesi Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi işlemleri ÇED Ek-1 kapsamında verilen ÇED olumlu kararlarının izlenmesi işlemleri. ÇED Ek-2 kapsamında verilen ÇED gerekli değildir karalarının izlenmesi işlemleri Denetimi yapacak personelin yetkilendirilmesi süreci. Endüstriyel yatırımlara ilişkin ÇED 3

4 Yapı İşleri Genel ÇED, İzin ve Denetim Genel Yapı İşleri Genel Mesleki Hizmetler Genel Strateji Geliştirme Personel Dairesi Ankara Çevre ve Şehircilik İl kararı verilmesi işlemleri Altyapı yatırımlarına ilişkin ÇED kararı verilmesi işlemleri İmalat değişiklikleri ile ilgili görüş verilmesi ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılması süreci İhale öncesi, ihalenin yapılması ve ihale sonrası işlemler Yapım ve onarım işleri ihale sözleşmelerinin uygulanması(merkezde) işlemleri Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi Yatırım programının hazırlanması Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde hak sahibi ailelerle sözleşme yapılması Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde devam eden işlerin izlenmesi ve ödeneklerin revize edilmesi Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde hak sahibi ailelerin borçlandırılması Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi işlerinde hak sahibi ailelerin borçlarının takibi ve tahsili Mesleki kontrollük hizmetleri ihalesi Yasaklama işlemleri Borçlu müteahhitlerin tespit, takip ve haciz işlemleri Özel ve kamuya ait labaratuarların yetkilendirilmesi ve denetlenmesi Her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizlerin gerçekleştirilmesi(labaratuar işlemleri) Özel labaratuarlara izin belgesi verilmesi ve denetim işlemleri İnşaatlarda kullanılan yapı malzemelerinin muayene ve denetimleri Kamu ve özel inşaatlarda beton kalitesinin test ve kontrolü Kamu zararının takibi süreci Maaş işlemleri ve yolluk giderleri Yapı kooperatiflerinin incelenmesi ve denetimi 4

5 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Strateji Geliştirme Personel Dairesi Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Hukuk Müşavirliği İMİD Yüksek Hakem Kurulu Sekreterliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Bilgi İşlem Dairesi İlgili Birimler Maden İşleri Genel Denetim Hizmetleri Petrol İşleri Genel Yenilenebilir Enerji Genel Nükleer Enerji Proje Uygulama Yapı kooperatiflerinin kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi Kooperatiflerle ile ilgili uygulamaların e-kooperatif sistemine kaydedilmesi işlemlerinin izlenmesi ve güncellemelerin yapılması Kooperatif ve üst birliklerine ilişkin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması. Yapı kooperatifleri ile ilgili iş ve işlemlere ait görüş ve taleplerin karşılanması, öneri ve değerlendirmelerde bulunulması Ön mali kontrol işlemleri İç kontrol eylem planının hazırlanması ve uygulanması süreci Taşınır mal işlemleri Ödeme emri belgelerinin incelenmesi ÇASGEM döner sermaye işletmelerinin süreç ve işlemleri Mal ve hizmet satın alma süreci Geri verme ve kaldırma işlemleri Bedelsiz otomobil ithalatı süreci Kara sınır kapıları gümrük işlemleri Özel liman ve iskele işlemleri İhtisas gümrüğü uygulaması Konteyner işlemleri Tüketici sorunları hakem hayeti işlemleri Reklam kurulu işlemleri Geçici ithalat rejimi işlemleri Antrepo ve geçici depolama yeri açılması sürecinin değerlendirilmesi İlk müracaat ve ruhsatlandırma faaliyetleri YİD-İHD sözleşme takibi ve tarife revizyon faaliyetleri Maden sahaları ihale işlemleri İhalesiz satın alma işlemleri 5

6 Dairesi İçişleri Bakanlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı Milli Savunma Bakanlığı Enerji İşleri Genel İMİD Personel Dairesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Bilgi İşlem Dairesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Hukuk Müşavirliği Özel Kalem Kaç.İstih.Har.Bilg.Top.Da.Bşk Dernekler Dairesi Personel Genel Eğitim Dairesi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel İller İdaresi Genel İMİD İMİD Milli Parklar,Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanlarındaki Tesisler Dış Ekonomik İlişkiler Genel Tüm Birimler (Ankara da bulunanlar) KK.Loj.K.lığı Loj.Ynt.Bşk.lığı 11 inci İkm.Mrk.K.lığı K.H.O.K.lığı Taşınır Mal Saymanlığı Gnkur. Kuvvet K.lıkları İs.D.Bşk.lıkları MSB. İnş. Eml. Ve NATO Güv.Yat.D. Bşk.lığı Ankara İnş.Eml.Blg.Bşk.lığı ve sorumluluk bölgesindeki karargah,birlik ve kurumlar Adana İnş.Eml.Blg.Bşk.lığı ve sorumluluk bölgesindeki karargah,birlik ve kurumlar Gnkur.Mrk.D.Bşk.lığı Etiler Orduevi Müd. Erzurum Orduevi Müd. Antalya Askeri Gazino Müd.lüğü Arama ruhsatı faaliyetleri Elektrik enerjisi fonu işlemleri Lojman tahsis ve takip işlemleri Eğitim faaliyetleri İçişleri Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı kapsamında, öngörülen eylemlerin gerçekleşme düzeyleri ile iç kontrol sisteminin etkililiği ve sürekliliğinin değerlendirilmesi süreci İMİD Yemek Servisi Yönetim Kurulunun hesap iş ve işlemleri Ulusal Fon Mali Yönetim ve Muhasebe Süreci Sistem Denetimi Satın Alma Süreci Sistem Denetimi Malzeme yönetim süreci İnşaat yönetim süreci Orduevi ve askeri gazinolar yönetim süreci 6

7 Jandarma Genel Komutanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı MSB Döner Sermaye Genel Sekreterliği 5 inci Ana Bkm.Mrk.K.lığı Döner Sermaye Saymanlığı İstanbul Tersane K.lığı Döner Sermaye Genel Müd. Bursa Asker Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığı As.Vet.Ok. ve Eğt.Mrk.K.lığı Döner Sermaye Saymanlığı İstanbul Ted.Blg.Bşk. lığı İzmir Ted.Blg.Bşk. 3 üncü Komd.Tug.K.lığı Siirt Gnkur.Mrk.D.Bşk.lığı Ankara Ted.Blg.Bşk. lığı Diyarbakır Ted.Blg.Bşk. lığı Ege Ordu K.lığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5 inci Kor.K.lığı Tekirdağ Hava Lojistik Komutanlığı Ankara 1 inci Ana Bkm.Mrk.K.lığı Sakarya TSK Rehabilitasyon Bkm.Mrk Ankara Dz.İkm.Grp.K.lığı Ankara GATA K.lığı Ankara İzmir İnş.Eml.Blg.Bşk.lığı Özel Kuv.K.lığı 3 üncü Hv.İs.İnş.Tb.K.lığı Ankara MSB Merkez D.Bşk.lığı 39 uncu Mknz.P.Tüm.K.lığı Kıbrıs Bursa Ted.Blg.Bşk.lığı 1 inci HİBM.K.lığı Eskişehir Dz.K.K.lığı Mrk.D.Bşk.lığı Ankara Tüm Birimler Sanayi Genel Destek Hizmetleri Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Bursa İl Kayseri İl Konya İl Kocaeli İl Döner sermaye yönetim süreci Harcama sonrası uygunluk denetimi Harcırah İşlemleri, Önleyici Kolluk Hizmetleri Askeri Personel Temin, Yetiştirme ve Mesleki Gelişimi faaliyetleri Otomotiv, tekstil, hazır giyim ve deri sanayi işlemleri Evrak ve arşiv işlemleri Yönetim ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi ile etkinliğinin artırılması Sanayi sicil işlemleri 7

8 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Diyanet İşleri Eskişehir İl Bilim ve Teknoloji Genel İPA Dairesi Strateji Geliştirme Isparta İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Konya Veteriner Kontrol Enst. Müd. Adana Veteriner Kontrol Enst. Müd. Tarım Reformu Genel Şanlıurfa Harran Ovası Adana İl Konya İl Afyon İl Gıda Kontrol Lab. Müd. Adana Yüreğir İlçe TRGM Yönetim Otoritesi Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Personel ve Eğitim Dairesi Döner Sermaye İşletme D.Bşk. Haberleşme Genel İç Denetim Birimi Eğitim Merkezlerinde İlgili Birimler Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu San-Tez programı Usulsüzlüklerin raporlanması faaliyetleri Stratejik yönetim ve planlama işlemleri 2008,2009,2010 yılları ihale süreçleri Kamu zararı/rücu 2009 yılı personel taşıma işine ilişkin kamu zararı/rücu TRGM ihale dosyası 8.Kısım TİGH ve tarla drenaj projesi 9.Kısım TİGH ve tarla drenaj projesi İç kontrol sistemi Toros Ltd. Şti kamu zararı Sistem Denetimi Ulaştırma Operasyonel Programı(IPA) 666 sayılı KHK kapsamında yapılan maaş ödemeleri Mal ve hizmet alımları Kamu internet erişim merkezi kurulması Dönemsel gözden geçirme faaliyeti Cami görevlilerine yönelik yapılan hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Kur an kursu öğreticilerinin istihdamı ile ilgili iş ve işlemler Kur an kursu ve hizmet içi eğitim faaliyetleriyle ilgili ödenen ek ders ücretleri ile seminer vb. faaliyetlere dair ödemeler 2012 yılı Hac organizasyonu kapsamında,kafile başkanı ve din görevlilerinin seçimleriyle ilgili iş ve işlemler Harcırah işlemleri Fetva hizmetleri 8

9 Devlet Su İşleri Genel Sahil Güvenlik Komutanlığı Meteoroloji Genel Tapu ve Kadastro Genel Kültür ve Turizm Bakanlığı Maliye Bakanlığı SGB Barajlar ve HES Dairesi Proje ve İnşaat Dairesi İçmesuyu Dairesi Lojistik ve Teknik Başkanlıkları Lojistik Karadeniz İkmal Destek K.lığı Eğitim ve Öğretim K.lığı Genel Sekreterlik Lojistik İkmal Merkez K.lığı Eğitim ve öğretim K.lığı Karadeniz Bölge K.lığı Lojistik, Teknik ve Harekat Başkanlıkları İlgili Birimler İlgili Birimler Araştırma ve Eğitim Genel Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Milli Kütüphane Güzel Sanatlar Genel İlgili Birimler Yedek parça yönetimi Tedarik faaliyetleri Temsil ağırlama ödeneği ve üst komutanlık payı kullanımı WAIS,ECDIS,ECS sözleşmesi Bir internet sitesinde yayımlanan iddaların incelenmesi Bir ihbar mektubunun incelenmesi Eğitim ve öğretim K.lığı kışlasındaki görev, yetki, sorumluluk paylaşmındaki sorunların incelenmesi Bir şikayet mektubunun incelenmesi Akaryakıt faaliyetleri Meteorolojik bilgi, ürün ve hizmetlerin karşılanma ve satış süreci İşe alım, atama, terfi, tayin, nakil ve emeklilik işlemleri süreci Ön mali kontrol ve mali raporlama süreci TAKBİS proje yönetim süreci Kadastro veri konsalidasyonu süreci TC kimlik numaralarının TAKBİS e entegrasyonu süreci Cari transferler ödeneğinin kullanımı ile ilgili iş ve işlemler Kültür yatırımlarını ve girişimlerini belgelendirme ve teşvik faaliyetleri Yayın Standartları Kitap dışı materallere ilişkin iş ve işlemler Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu faaliyetleri Bakanlık Stratejik Plan ve Performans programlarının değerlendirilmesi 9

10 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI Üniversite Denetlenen Birim Denetim Konuları Bakanlık birim faaliyet raporlarının değerlendirilmesi Taşra birimleri harcamaların uygunluğunun denetlenmesi Taşra birimlerinde iç kontrol Taşra birimerinde kamu hizmet sunumu ve standartlara uyum Muhasebe hizmetleri İktisadi ve Mali Araştırmalar Projesi harcama esas ve usullerinin 13 üncü maddesi gereğince Proje kapsamında yapılan harcamaların bu esas ve usullere uygunluğuna yönelik denetim Abant İzzet Baysal Bolu Sağlık Yüksekokulu Kemal Demir FTR Yüksekokulu Mühendislik Mimarlık Fakültesi Sağlıık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıp Fakültesi Bolu Meslek Yüksekokulu Fen Edebiyat Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Bolu Meslek Yüksekokulu Farabi Koordinatörlüğü Maaş, ücret, ek ders ve fazla çalışma ücretleri Yurtiçi ve yurtdışı yollukları Mal ve hizmet alımı işlemleri Özel bütçe taşınır mal işlemleri Mali ve muhasebe işlemleri Afyon Kocatepe Akdeniz Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Daire İlgili Birimler Personel Daire İlgili Birimler Ek ders ödemeleri süreci Yaz okulu hizmetleri Yazışma, evrak kayıt, dosyalama, arşiv hizmetleri süreci Akademik personelin özlük haklarının takibi süreci Akdeniz bütçe hazırlama ve uygulama süreci işlemleri Akdeniz yatırım programı hazırlama ve uygulama sürecine ilişkin işlemler Koruma ve güvenlik hizmeti faaliyetleri Tübitak projeleri sürecine ilişkin işlemler 10

11 Akdeniz personellerine maaş ödenmesi sürecine ilişkin işlemler Taşınmaz işlemleri süreci Döner sermaye bütçesi taşınır mal işlemleri sürecine ilişkin işlemler Anadolu Ankara Balıkesir Personel Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Akdeniz Uygulama ve Araştırma Hastanesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletme Strateji Geliştirme Daire Yapı İşleri Teknik Daire İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eğitim Fakültesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Nükleer Bilimler Enstitüsü Devlet Konservatuvarı Sürekli Eğitim Merkezi (Anküsem) Ev Ekonomisi Meslek Yüksek Okulu Bandırma İİBF Dekanlığı Burhaniye Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Faaliyetlerine ilişkin işlemler Kantin İşletmesinin gerçekleştirdiği işlemler Döner sermaye bütçesinden yapılan mal alımlarına ilişkin işlemler Döner sermaye bütçesinden yapılan hizmet alımlarına ilişkin işlemler 2011 Yılı İdari ve mali işlemleri 2011 yılı döner sermaye katkı payı ödemeleri Muhasebe hesap gruplarına ait iş ve işlemler 2011 yılı mal alımları ve 2012 yılında iç imkanlarla üretilen taşınır işlemleri İkinci öğretim gelirlerinden yapılan ödemeler Ek ders ödemeleri Lojman işlemleri Satınalma ve Taşınır İşlemleri Ek ders, fazla mesai, satın almalar, ihale ve tahsilat, öğrenci işlemleri Kataloglama ve sınıflama, koleksiyon ve geliştirme, satın alma,görsel-işitsel ve engelsiz kaynak hizmetleri ve kaynak dolaşımı işlemleri süreci Ek ders ücretleri 11

12 Bülent Ecevit Celal Bayar Çukurova Cumhuriyet Dicle Dokuz Eylül Dumlupınar İİBF Yabancı Diller Hazırlık Çaycuma Meslek Yüksekokulu Döner Sermaye İşletme İdari ve Mali İşler Daire. Personel Daire Sağlık, Kültür ve Spor Daire İMİD Balcalı Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Strateji Geliştirme Dış İlişkiler Birimi Eğitim Fakültesi İMİD Strateji Geliştirme Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Öğrenci İşleri Daire Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Buca Eğitim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Fen Fakültesi İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Öğrenci İşleri Daire Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Satın alma işlemleri süreci Hizmet alımları ihale işlemleri süreci Taşınır mal işlemlerinin sistem denetiminin yapılması Taşınır Mal Yönetimi Sistem Denetimi Taşınır mal işlemlerinin sistem denetimi Taşınır mal konsolide işlemleri süreci sistem denetimi Mali işlemler süreci sistem denetimi Döner Sermaye Faaliyet ve İşlemleri Özlük hakları işlemleri süreci Muhasebe işlemleri süreci Sistem denetimi Merkez kütüphanesi okuyucu hizmetleri ve sosyal aktivite işlemleri Kitap, süreli yayın,elektronik dergi, veri tabanları satın alma işlemleri süreci Burs işlemleri süreci Öğrenci katkı payları ile öğrenim ücretlerinin belirlenme ve tahsil işlemleri Döner sermaye gelirlerinin tahakkuk, tahsil ve takibi işlemleri ile giderleri işlemleri süreci Doğrudan temin usulü ile yapılan satın alma işlemleri süreci Hüsnü Özyeğin öğrenci yurdu işlemleri Öğrenci katkı paylarının iade işlemleri Öğrenci kayıt ve kabul işlemleri süreci 12

13 Ege Erciyes Eskişehir Osmangazi Fırat Galatasaray Gazi Strateji Geliştirme Daire Öğrenci İşleri Daire Öğrenci Köyü Yapı İşleri Teknik Daire Genel Sekreterlik İMİD Strateji Geliştirme Daire Döner Sermaye İşletme Strateji Geliştirme Daire Fen Edebiyat Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Fırat Hastanesi Başhekimliği İMİD SGDB İdari ve Mali İşler Daire Bilgi İşlem Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Atatürk Meslek Yüksekokulu Gazi Meslek Yüksekokulu Ostim Meslek Yüksekokulu İlk kayıt ve banko işlemleri İşlemleri Atölyeler hizmetleri Koruma ve güvenlik hizmetleri Ulaşım hizmetleri Muhasebe işlemleri süreci Maaş işlemleri süreci Kişilerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarların takip ve tahsil işlemleri süreci İç kontrol eylem planı çerçevesinde yapılan işlemlerin koordinasyon süreci İç kontrol uygulamaları 4734 sayılı Kanunun 19, 20, 21 ve 22 nci maddelerine göre tüketime yönelik mal ve malzeme, mamul mal satın alma süreçlerinin denetimi Fazla çalışma ücreti tahakkuk süreci Mal Alımları Süreci Hizmet Alımları Süreci Doğrudan Temin Yöntemi ile yapılan alımlar süreci Web Sayfalarının Güncellenmesi ve İçeriğinin Zenginleştirilmesi Süreci Yapım, tadilat, onarım, altyapı tesis ve tesisatlarının yapımına yönelik plan ve proje, ihale işlemleri süreci Pazarlık Yöntemi ile yapılan yapım, tadilat onarım ve altyapı tesis ve tesisatlarının yapımına yönelik plan ve proje, ihale işlemleri süreci ile ilgili usulsüzlüklerin bildirilmesi hakkında Pazarlık yöntemi ile yapılan yapım, tadilat, onarım ve altyapı tesis ve tesisatlarının yapımına yönelik plan ve proje, ihale işlemleri süreci Öğrenci işleri, taşınır, satın alma, muhasebe süreçleri 13

14 Gaziosmanpaşa Hacettepe Harran İnönü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu Turizm Fakültesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Döner Sermaye Koyulhisar Meslek Yüksekokulu Zile Dinçerler Turizm Otelcilik Yüksekokulu Döner Sermaye İşletme Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Farabi Öğrenci Değişim Programı Sağlık Hizmetleri Birimleri Yönetim Kurulu Yapı İşleri Teknik Daire Bilimsel Araştırmalar Birimi Diş Hekimliği Fakültesi Strateji Geliştirme Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Personel Daire Türkiye Doping Kontrol Merkezi Sosyal Tesisler İşletmeleri Yapı İşleri ve Teknik Daire Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Merkezi Sağlık Bilimler Enstitüsü İMİD Akaryakıt/Petrol Analiz Laboratuarı Bilgi İşlem Dairesi Pedagojik formasyon süreci Döner sermaye işlemleri Erişkin, Onkoloji, İhsan Doğramacı Çocuk Hastaneleri mal ve hizmet alımları Erişkin, Onkoloji, İhsan Doğramacı Çocuk Hastaneleri taşınırlar Erişkin, Onkoloji, İhsan Doğramacı Çocuk Hastaneleri gelirler Erişkin, Onkoloji, İhsan Doğramacı Çocuk Hastaneleri yemek hizmetleri Mal ve hizmet alımları Muhasebe, kesin hesap, raporlama işlemeleri İç Kontrol, ön mali kontrol Barınma hizmetleri İktisadi işletmeler gelirleri Sağlık hizmetleri Kütüphane ve dokümanasyon hizmetleri Personel giderleri Faaliyetleri 14

15 İstanbul İstanbul Teknik Kahramanmaraş Sütçü İmam Karadeniz Teknik Kocaeli Turgut Özal Tıp Merkezi İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Döner Sermaye İşletme Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Strateji Geliştirme Daire İlgili Birimler Diş Hekimliği Fakültesi Fen Fakültesi Fatih Eğitim Fakültesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi İMİD Sağlık Kültür ve Spor Daire Strateji Geliştirme Daire Yemekhane alım işlemleri Güvenlik hizmetleri Klinik araştırmalar etik kurul işlemleri Gelir getirici işlemler süreci Satın alma işlemleri Taşınır mal işlem süreci Kişilerden alacaklar işlem süreci Araştırma ve Uygulama Hastanesi faturalandırma süreci Doğrudan temin yolu ile mal ve hizmet edinme süreci Üniversitede kullanılan otomasyon sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi süreci Döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemelerin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmeliğin uygulama esasları Ön mali kontrol uygunluk süreci İdari davalar takip süreci Akademik ve idari birimler maaş tahakkuk ve ödeme süreci Aday memurların yetiştirilmesi ve diğer memurların eğitimi ile ilgili hizmet içi eğitim süreci Öğrencilerden katkı payı tahsil, kayıt işlemleri,disiplin işlemleri,kimlik ve diploma hazırlama,mezuniyet ve yatay geçiş süreçleri Genel bütçe taşınır işlemleri süreci Döner sermaye işletmesi taşınır işlemleri süreci Taşınır işlemleri süreci Taşıt kullanım işleri Doğrudan temin alımlar Sosyal tesis faaliyetleri Vezne İşlemleri 15

16 Marmara Muğla Sıtkı Koçman Mustafa Kemal Niğde Döner Sermaye İşletmesi Faaliyetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire İMİD Personel Daire SKS Strateji Geliştirme Dairesi Personel Daire Strateji Geliştirme Dairesi YİTDB Döner Sermaye İşletmesi İMİD Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire İMİD İskenderun Meslek Yüksekokulu Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Kırıkhan Meslek Yüksekokulu Personel Daire Döner Sermaye İşletme nde Yapı İşleri ve Teknik Daire nda Strateji Geliştirme Daire nda İdari ve Mali İşler Daire nda Kültür işleri Personel Servisleri Süreci Yolluk Ödeme İşlemleri Güvenlik Hizmetleri Süreci Sosyal Güvenlik İşlemleri Kısmi Zamanlı Statüde Çalıştırılan Öğrenci İşlem Süreci Personel Maaş İşlemleri Kontrol Süreci Kişilerden Alacaklar Hesabı ve İcra İşlemleri Süreçleri Diğer Emanetler ve Diğer Kişi Emanetleri Süreci Gelirlerin Tahsil ve Takip Süreçleri Görev Zararları İşlemleri ve Muhasebeleştirme Süreci Bina Bakım ve Onarım İşlemleri Kampüs Alt Yapı Projeleri (Göztepe ve Haydarpaşa ) Doğrudan Temin Alımları İşlemleri Süreci Spor Tesislerinin İşletilmesi Süreci MÜSEM İşlemleri Süreci Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi, Kira Bedelleri, Yakıt, Elektrik ve Su Bedelleri Tahsil İşlemleri (Anadolu Hisarı, Bahçelievler, Nişantaşı Kampüsü) Yolluk, tahakkuk ve ödeme işlemleri süreci Taşınır mal işlemleri süreci işe alma, atama, görevden ayrılma işlemleri ile terfi ve intibak işlemleri, katkı paylarının hesaplanması ve dağıtımı, yapım işi ihale işlemleri hakediş ödemeleri ve yasal kesintilerin kontrolü açık ihale usulü ile yapılan mal ve hizmet alım 16

17 Ondokuz Mayıs ODTÜ Pamukkale Sakarya Süleyman Demirel Trakya Uludağ Bilimsel Araştırmalar Biriminde Sağlık Kültür ve Spor Daire Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İMİD Uluslar arası İlişkiler Birimi Taşıt İşletme Araç Tamir Atölyesi birimlerinin Spor Merkezi İlgili Birimler Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Mühendislik Fakültesi SKS Daire İlgili Birimler Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Sosyal Tesis İşletmeleri Bilgi İşlem Daire İİBF Edebiyat Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletme Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İİBF İMİD Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi bilimsel araştıra projeleri için satın alınan malzemeler ve kitapların taşınır takibi yapılmıştır, Yemekhane gelirlerinin tahakkuk tahsil ve takip işlemleri Döner sermaye gelirlerinin tahakkuk tahsil ve takip işlemleri Lojman ve taşınmaz kira gelirlerinin tahakkuk tahsil ve takip işlemleri Farabi değişim programı işlemleri süreci Farabi Değişim Programı İş ve işlemleri Bilimsel Araştırma Projeleri Erasmus değişim işlemleri Tıbbi sarf malzemeleri işlemleri Taşınır mal işlemleri Harcama kayıtları Uluslararası yayın teşvik işlemleri Satış işleri Genel mali durumu Satın alma işlemleri Satın alma ve ihale işlemleri Taşınır mal işlemleri Özel bütçeden yapılan satınalma ve ihale işlemleri Taşınır mal denetimi Satın alma işlemleri Gider tahakkuk işlemleri Maaş işlemleri Maaş ve ek ders ücretleri Gayrimenkul kiralama işlemleri Satınalma işlemleri 17

18 Yıldız Teknik YÖK DSİM-SUAM Eczanesi İlgili Birimler Merkez Laboratuvarı Demir Atölyesi İnşaat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi SKS Daire Mimarlık Fakültesi İMİD Makine Fakültesi Eğitim Öğretim Dairesi İnşaat Bakım Onarım Dairesi Personel Dairesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Birimi Bilgi İşlem Dairesi Taşınır mal kayıt kontrol birimi Taşınmazların yönetimi ve gelirleri süreci Yapım işleri ve uygulama süreci Harcırah işlemleri süreci Ön mali Kontrol işlemleri süreci Vezne ve muhasebe işlemleri süreci Sağlık hizmetleri süreci İşlemleri Taşınır işlemleri süreci ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Spor Genel Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Genel Spor Kuruluşları Daire İdari İşler Dairesi Denizli, Samsun, Trabzon Bölge Müdürlükleri Bilgi Teknolojileri Dairesi Edirne, Samsun, Bursa Bölge Müdürlükleri Yurt idare ve İşletme Dairesi İnşaat ve Emlak Dairesi Trabzon, Bursa, Konya Bölge Müdürlükleri İnsan Kaynakları Dairesi Sponsorlukla ilgili işlemler Isıtma,haberleşme, elektrik, su bedeli ödemelerine ilişkin işlemler ile idare binalarının temizlik, küçük bakım onarım, ısıtma, danışma ve güvenlik işleri süreci Bilgi işlem donanımları web sunucuları ve altyapı ağlarının temini, kurulması, işletilmesi ve bakım işlemleri süreci Yurt ihtiyacı,yurt yatak kapasitelerinin tespiti, yurt olarak kullanılmak üzere bina temin edilmesi ve ihtiyaç fazlası olan yurt bina ve tesislerin kapatılması ile ilgili işlemler süreci Küçük işletmelerle ilgili işlemler süreci Personel izin ve disiplin işlemleri 18

19 KOSGEB Karayolları Genel Eskişehir Bölge Ankara Bölge İnsan Kaynakları Dairesi Kredi Dairesi Bilgi Teknolojileri Dairesi SGB Kredi Dairesi Kobi Finansman Dairesi Siteler Hizmet Merkezi Sakarya Hizmet Merkezi Trabzon Hizmet Merkezi Manisa Hizmet Merkezi Boğaziçi Hizmet Merkezi Kocaeli Hizmet Merkezi İkitelli Hizmet Merkezi Zonguldak Hizmet Merkezi Strateji ve Mali Hizmetler Dairesi süreci Kadro ve atama işlemleri Katkı kredisi tahsis, ödeme, takip ve tahsil işlemleri Ön mali kontrole ilişkin işlemler Muhasebe iş ve işlemleri Kredi programları süreci Destek Programları süreci Aidat gelirleri süreci İç kontrol süreci Yol yapım çalışmalarına ilişkin faaliyetler Yol bakım ve onarım faaliyetleri Trafik güvenliğine ilişkin faaliyetler Mal ve hizmet alım ihaleleri ile satın almaya ilişkin faaliyetler Yapım ve danışmanlık ihalelerine ilişkin faaliyetler İlgili Birimler Otoyol bakım ve işletme faaliyetleri Araştırma ve geliştirme faaliyetleri Haritalama, etüt ve proje faaliyetleri Taşınmazlarla ilgili faaliyetler Malzeme ocaklarına ilişkin faaliyetler Çevresel etki ve değerlendirmeye ilişkin faaliyetler Kesin hesap işlemleri 19

20 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Orman Genel Özelleştirme İdaresi Savunma Sanayii Destekleme Fonu Uçak Daire Silah Sistemleri Daire Artvin Orman Bölge Fethiye Orman İşletme Çorum Orman İşletme Samsun Orman İşletme Silifke Orman İşletme Bartın Orman İşletme İstanbul Orman Bölge Gerede Orman İşletme Beypazarı Orman İşletme Kanlıca Orman İşletme Karabük Orman İşletme Eskişehir Orman Bölge Ankara Orman İşletme Adana Orman Bölge Bolu Orman Bölge Isparta Orman Bölge Kastamonu Orman Bölge Adana Orman İşletme Bolu Orman İşletme Isparta Orman İşletme Kastamonu Orman İşletme Konya Orman Bölge İlgili Birimler Bilgi teknolojileri faaliyetleri Gelir, gider ve mali raporlama işlemleri Temel eğitim uçağı projesi Orta menzilli tanksavar projesi İzin İrtifak gelirleri Öz.Büt.Muh. iş ve işlemleri Açık Art.Orm.emvali satışı Açık Art.Orm.emvali satışı ve mali tablolar analizi Destek Şb.Müd. iş ve işlemleri Pazarlama iş ve işlemleri Özel Bütçe taşınır işlemleri Döner sermaye taşınır işlemleri İdari para cezaları Kalite Güvence ve Geliştirmw Programı Yön. değerlendirilmesi İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulamasına yönelik iş ve işlemler 2012 yılı idari muhasebe işlemleri Özelleştirme fonu muhasebe işlemleri 20

21 Türk Patent Enstitüsü Vakıflar Genel İlgili Birimler Kütahya Bölge Edirne Bölge Balıkesir Vakıflar Bölge İlgili Birimler Kütahya Vakıflar Bölge Kastamonu Vakıflar Bölge Malatya Vakıflar Bölge İzmir Vakıflar Bölge Kütahya Vakıflar Bölge Adana Vakıflar Bölge Samsun Vakıflar Bölge İnsan kaynakları yönetiminde yeniden yapılanma, verimlilik artırma çalışmaları ve iş süreçleri analizi İç kontrol süreci Yurt içi / yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluğu harcırahları ön ödeme ve tahakkuk işlemleri Kiralama süreci(ecrimisil dahil) Hukuki süreçler Hayır hizmetleri süreci Bütçe ve muhasebe işlemleri Gayrimenkul değerlendirme Tapu tahsis süreci Bütçe ve muhasebe işlemleri Mal ve hizmet alım süreci Hukuki süreçlerin uygunluk denetimi Kiralama sürecinin uygunluk denetimi SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Kocaeli, Konya, Bursa, Kayseri, Samsun, Eskişehir, Trabzon, Gaziantep ve Ankara İl Müdürlükleri, GSS Genel. Konya ve Ankara İl GSS Genel. Genel Sağlık Sigortası Genel Nevşehir ve İstanbul İl Müdürlükleri. Kurum Sağlık Kurulları Faaliyetlerinin incelenmesi. GSS Kapsamında Olan Kişilere Yapılan Tıbbi Malzeme Ödemeleri (yatan ve ayaktan hastalar) işlemlerinin denetimi. Yurtdışı Tedavi ve İlaç Ödemeleri işlemlerinin denetimi. 21

22 Türkiye İş Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Ankara İl. Strateji Geliştirme Çanakkale, Ordu, Konya, Ankara İl Müdürlükleri. Muğla, İzmir İl Emeklilik Hizmetleri Genel. Genel Sağlık Sigortası Genel. Sigorta Primleri Genel Ankara İl. İzmir, Kırşehir, Muğla ve Kırklareli İl Müdürlükleri GSS Genel. Hizmet Sunumu Genel. Trabzon, Karabük, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri, Aksaray, İstanbul, Balıkesir, Muğla, Afyon, Bolu, Rize, Adapazarı Ankara İl Müdürlükleri, Hukuk Müşavirliği. Daha önce denetim yapılan tüm birimler İlgili Birimler 5510 sayılı Kanun 4/1-b kapsamında yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanması işlemlerinin denetimi. Kurum Muhasebe Hizmetlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve eksikliklerin ve gelişime açık yönlerin tespiti. Geçici iş göremezlik ödemeleri işlemlerinin denetimi. Optik ödemeleri işlemlerinin denetimi. Sosyal Güvenlik Destek Primi Tahsili İşlemlerinin denetimi. GSS Kapsamında Olan Kişilere Refakatçi, Yol ve Gündelik Ödemeleri işlemlerinin denetimi. Kurum internet (www.sgk.gov.tr) ve intranet (http:/sgknet) portalının ve e- Devlet uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi, vatandaş odaklı yaklaşımla gelişime açık yönlerinin tespiti. Kurum Hukuk Hizmetlerinin Yönetimi Süreci üzerinde inceleme faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Daha önceki yıllarda yapılan denetimler sonucunda ilgili birimler tarafından yapılması taahhüt edilmiş olan eylemlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda izleme denetimi yapıldı. Bu kapsamda 39 adet süreç üzerinde inceleme yürütülmüştür. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iç denetim birimlerinin kalite güvence geliştirme programı kapsamında denetimi. Bu kapsamda 1 iç denetçi Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından görevlendirilmiştir. Maaş tahakkuku ve ödeme süreci Disiplin, sicil ve izin işlemleri süreci 22

23 Bütçe yönetim süreci Özel istihdam büroları işlemleri süreci Yemekhane gelir ve gider süreci İşgücü yetiştirme kursları süreci İç kontrol sisteminin kuruluş ve işleyiş süreci Sosyal tesis ve lojman işlemleri süreci Gelen-giden evrak ulaşım ve arşivlenme süeci İş ve meslek danışmanlığı işlemleri süreci Toplum yararına çalışma programı süreci MAHALLİ İDARELER (Büyükşehir ve İl Belediyeleri) İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Ankara Büyükşehir Belediyesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Anfa Altınpark İşletmeleri Ltd.Şti. Anket Ankara Kül.Tur. Etk.A.Ş Belko Ankara Kömür Asf.Ltd.Şti Belka Ankara Katı Atık Ayık.A.Ş. Anfa Güvenlik Hiz.ve Sis.Ltd.Şti. İlgili Birimler Ulaşım Şube ve UKOME Şube nün yönelik Destek Hizmetleri Dairesi Emlak Şube nün Atık Yönetimi ve İşletme Şube nün Çevre Sağlığı Şube nün Ön Mali Kontrol Şube nün Bütçe Ve Muhasebe Şube Personel yemek hizmetleri süreci Kültür etkinlikleri süreci Seyyar satıcı denetim süreci Böcek ve zararlılarla mücadele süreci Sosyal hizmetler süreci Vergi dışı gelirlerin tahakkuku, tahsili, ve takibi süreci toplu taşım araçları tahsis belgelerinin verilmesi ve denetimi ile gelirlerinin tahsili sürecine taşınmaz mal envanter kayıtları, kiralama işlemleri, işgaliye ve kira gelirleri tahsilat süreci tıbbi ve katı atık toplama işlemleri ve ücretlerinin tahsil sürecine yönelik sistem denetimi hava kalitesi ve deniz suyunu kontrolü ile gelirlerinin tahsil sürecine yönelik sistem denetimi ön mali kontrol işlemleri sürecine yönelik sistem denetimi bütçe hazırlama sürecine yönelik 23

24 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi nün Ulaşım Dairesi Ulaşım Şube nün Yapım İşleri Şube nün Park Ve Bahçeler Şube nün Yaygın Eğitim Şube nün mal ve hizmet alımları sürecine yönelik yasal uygunluk denetimi Halkla İlişkiler Şube Md. Basın ve Yayın Şube Md. Fen İşleri Dai. Zabıta Dai.Bşk. İşlet.İştirakler Dai. Bşk. İmar ve Şehircil. Dai. Bşk. İns. Kayn.Ve Eğt. Dai.Bşk Mali Hizmetler Daire GASKİ Yatırımlar ve İnşaat İşleri D. Bşk. GASKİ Ticaret İşleri D.Bşk. GASKİ Strateji Geliştirme D.Bşk. İlgili Birimler 24 sistem denetimi mal ve hizmet alımları sürecine yönelik yasal uygunluk denetimi mal ve hizmet alımları sürecine yönelik yasal uygunluk denetimi mal ve hizmet alımları sürecine yönelik yasal uygunluk denetimi mal ve hizmet alımları sürecine yönelik yasal uygunluk denetimi Halkla İlişkiler, Bilgi Edinme ve Beld. Hiz.Tanıtımı Süreci Belediye Faaliyetl. Ulusal ve Uluslar Ar. Alan.Tant. Yönet. ve Arşiv Süreci Makina İkmal Bakım Onarım Yönt.Süreci Altyapı Yat. Ve Koordin. Yönetimi Süreci Zabıta (Çevre)Yönetimi Süreci Zabıta (Denetim) Yönetimi Süreci Otobüs İşletme Yönetimi Süreci Kaynak Gelişt. ve İştirakleri Yönet.Süreci İmar Ve Şehircilik Uygulama Süreci Harita Ve Coğrafi Bilgileri Uygulama Süreci İnsan Kayn. Pers. İşleml.Uygulama Süreci Eğitim Faaliyetleri Uygulama Süreci İş ve işlemler Hallerin yönetilmesi Yaşlı ve çocuklara yönelik hizmetlerin gerçekleştirilmesi Halka yönelik sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi Veteriner hizmetlerinin gerçekleştirilmesi Gelirlerin yönetimi İç kontrol sisteminin kurulması Dava takibi

25 İzmir Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afyonkarahisar Belediyesi Amasya Belediyesi İlgili Birimler İşletme ve İştirakler Daire Çevre Koruma ve Kontrol Daire İlgili Birimler Destek Hizmetleri Dairesi koordinesinde diğer tüm birimler İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Bilgi İşlem Dairesi ve ilgili diğer birimler Zabıta Dairesi Satınalma Hal Fen İşleri İmar ve Şehircilik Afet/acil duruma hzırlık ve planlama Afet/acil durum destek hizmetleri Trafik ve denetim hizmetleri süreci Diğer gelirler süreci Haritacılık hizmetleri süreci Memur personel maaş ödemeleri süreci Vergi gelirleri süreci Doğrudan temin, pazarlık usulü ve istisna kapsamındaki satınalmalar süreci Yangın hizmetleri süreci Mal alımları süreci Taşıt yönetimi süreci Coğrafi bilgi sistemleri süreci Satış veya kiraya verme süreci Toptancı hal tahakkuk ve tahsilat işlemleri GSM ruhsat süreçleri Yol harcamalarına katılma payı Taşınmaz malların kayıt ve korunması Kamu konutlarının tahsis işlemleri Doğrudan temin usulü ile mal ve hizmet alım süreçleri, İnsan Kaynakları ve eğitim süreçleri ile ilgili stratejik plan, performans program ve faaliyet raporlarındaki verilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi Bilgisayar ve diğer teknolojik varlıkların ihtiyacını tespit etme ve alım, kayıt, kontrol ve yönetim süreçleri Zabıta Kolluk faaliyetlerinin yönetim ve kontrol faaliyetlerinin değerlendirilmesi rüsum, kantar, kira ve ceza gelirlerlerine ilişkin süreçler 2011 yılı yedek parça bakım ve onarım doğrudan temin alımları Taşınmaz mal denetimi 25

26 Aydın Belediyesi Bilecik Belediyesi Çanakkale Belediyesi Edirne Belediyesi Kahramanmaraş Belediyesi Karabük Belediyesi Kastamonu Belediyesi Kırıkkale Belediyesi Kırklareli Belediyesi Kırşehir Belediyesi Mali Hizmetler Su İşleri Zabıta Su-Kanalizasyon İtfaiye Temizlik İşleri Su İşleri İlgili Birimler İtfaiye İmar ve Şehircilik Su ve Kanalizasyon Su ve Kanalizasyon İtfaiye Veteriner İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Emlak Servisi İlgili Birimler Destek Hizmetleri Mali Hizmetler İlgili Birimler Kültür ve Sosyal İşler Fen İşleri İmar ve Şehircilik Ulaşım Hizmetleri Zabıta İlgili Birimler muhasebe kayıt ve raporlama performans programı uygunluk denetimi su tahsilat süreçleri Evlendirme İşlemleri Isırma ve ısırma vakalarını müşahade altına alma işlemleri Acil durumlara müdahale süreçleri Yapı kullanma izin belgesi süreçleri Abone kayıt ve tahakkuk işlemleri Satınalma, ihale ve yatırım harcamaları İdari işlemler ve harcamalar Tahakkuk ve tahsilat işlemleri İptal edilen ve tekrar edilen ihalelerde kamu zararı olup olmadığına ilişkin denetim Su işleri servisi iş ve işlemleri Taşınmaz mal işlemleri Taşınır mal işlemleri Doğrudan temin işlemleri Harcama belgeleri düzenleme işlemleri İç kontrol sistem denetimi Bağlı iştirak ve işletmelerin 2012 yılı işlerine ilişkin faaliyetleri İçme suyu abonelik, endeksleme, tahakkuk, tahsilat, takip, düzeltme işlemleri Emlak vergisi tahakkuk, tahsilat, takip, düzeltme işlemleri İlan reklam vergisi tahakkuk, tahsilat, takip, düzeltme işlemleri 26

27 Malatya Belediyesi Emlak ve İstimlak Mali Hizmetler Mezarlıklar Eğlence vergisi tahakkuk, tahsilat, takip, düzeltme işlemleri Harcamalara katılım payı tahakkuk, tahsilat, takip, düzeltme işlemleri Belediye gelirleri ile ilgili muhasebe kayıtları Taşınmaz mal işlemleri Lojman tahsis işlem süreci Ölçü ve tartı aletleri muayene harç gelirleri süreci Sinop Belediyesi İmar ve Şehircilik Mali Hizmetler Taşınmaz işlemleri Sivas Belediyesi İlgili Birimler Dokuz adet denetim raporu yazılmıştır. Ruhsat Denetim, Gelir, Zabıta Ruhsat ve Denetim İşleri Müdürlükleri Ordu Belediyesi Destek Hiz. Müd. Basın Yayın Halkla İliş. Müd. Ve İlgili Diğer Müdürlükler İlgili Tüm Müdürlükler İlgili Müdürlükler MAHALLİ İDARELER (İl Özel İdareleri) Araç Yönetimi ve Servis, Bakım Hizmetleri Taşınır Mal İşlemleri Hizmet Alımları İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Adana İl Özel İdaresi Daire Başkanlıkları Bakım, Onarım, periyodik hizmet alımları ve gayrimaddi hak alımı ile ihale kanunlarına tabi olmayan alım süreci Memur, işçi ve sözleşmeli personeli işe alma, atama, nakil ve emeklilik süreci Kiraya verilen, işgal edilen gayrimenkullerle ilgili iş ve işlemler Kuruma ait araçların göreve hazır tutulması, temini, kontrolü ve görevlendirilmesi süreci İşgal altında bulunan İlzZel İdaresi gayrimenkullerinin işgalden arındırılması il ilgili tespit işlemlerinin yapılarak ilgili birimlere bildirilmesi süreci Meclisin işleyişi ile ilgili süreçler Encümeni işleyişi ile ilgili süreçler İdare hizmet binası ve eklentilerinin 27

28 Antalya İl Özel İdaresi Bursa İl Özel İdaresi Strateji Geliştirme Daire İmar İnşaat Daire Çevre Koruma Kontrol Daire Mali İşler Daire İnsan Kaynakları Daire güvenliğinin sağlanması ve sivil savunma hizmetleri süreci Bina İdare Amirliği yönergesinin hazırlanması ve uygulaması süreci Denetimi yapılan işlere ait hak edişlerin tanzim edilmesi süreci Temsil, ağırlama ve tören gelirleri süreci Doğrudan temin süreci Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının karşılaması amacıyla yapılan mal ve hizmet alımları süreci Kuruma ait elektrik, su, telefon gibi giderlerin sekretarya ve diğer işlemler süreci İdarenin yatırım programlarının hazırlanması, koordinesi, uygulama sonuçlarının izlenmesi ve yıllık yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması süreci Akaryakıt ve madeni yağ ihtiyacının tespiti ve temini süreci İl içinde yakalanan kaçak akaryakıtın teslimi, depolama, tasfiye ve ikramiye verilmesi işlemleri süreci Kültür ve tabiat varlıklarının korunması hizmetleri ile proje, uygulama ve denetim işlemleri süreci KUDEB tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemler süreci Pozantı İlçe Özel İdare iş ve işlemleri Kozan İlçe Özel İdare iş ve işlemleri İmamoğlu İlçe Özel İdare iş ve işlemleri Yumurtalık İlçe Özel İdare iş ve işlemleri Banka iş ve işlemlerinin takip ve kontrolü Yemekhane, misafirhane ve sosyal tesislerin işletilmesine ilişkin iş ve işlemler 28

29 Denizli İl Özel İdaresi Diyarbakır İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Pamukkale ve Örenyerleri İşletme Honaz, Akköy, Bozkurt, Çardak, Çivril, Çal, Baklan, Bekilli, Sarayköy, Buldan, Güney, Babadağ, Serinhisar, Acıpayam, Çameli, Tavas, Kale, Beyağaç ilçeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Tüm birimler Kırsal Kalkınma ve Uygulama Daire İşçi maaşı ve mesai işlemleri İfraz ve tevhit işlemlerinin kontrol ve onayı Gelir işlemleri Mal ve hizmet alımı işlemleri Doğrudan temin işlemleri İl özel idare iş ve işlemleri Sosyal Hizmetler İdari işler, sivil savunma ve güvenlik hizmetleri Evrak kayıt ve arşiv işlemleri 2886 sayılı yasaya göre yapılan ihale işlemleri Yol işlemleri Araç işletme bakım, onarım ve akaryakıt ikmal işlemleri Tarımsal hizmetler işlemleri Eskişehir İl Özel İdaresi Erzurum İl Özel İdaresi Sur İlçesi Yenişehir İlçesi İmar ve Kentsel İyileştirme Daire Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Encümen Bilgi İşlem Alpu İlçe Özel İdare Çifteler İlçe Özel İdare Sivrihisar İlçe Özel İdare İlgili Birimler Su ve Kanal Hizmetleri Yol ve Ulaşım Hizmetleri Tarımsal Hizmetler Plan Proje Yatırım ve İnşaat İlçe özel idare işlemleri İmar ve denetim işlemleri İç kontrol sistemi Muhasebe işlemleri Ruhsat ve denetim işlemleri İhale işlemleri 29

30 Satınalma Gaziantep İl Özel İdaresi İzmir İl Özel İdaresi Mersin İl Özel İdaresi Samsun İl Özel İdaresi Tüm Birimler Altyapı Hizmetleri Dairesi Şahinbey İlçe Özel İdaresi Yapı İşleri ve İmar Daire Yatırım ve İnşaat İmar ve Kentsel İyileştirme Etüt Proje Plan Proje İnşaat ve Yatırım Kültür Koruma Emlak ve İstimlak Kentsel İyileştirme Ruhsat ve Denetim Encümen Yazı İşleri İmar İnşaat Daire İlçe Müdürlükleri hariç tüm müdürlükler MAHALLİ İDARELER (İlçe Belediyeleri) İç kontrol sisteminin kurulma ve işleyiş süreçleri Doğrudan temin usulü ile yapılan mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri işlem süreçleri Taşınır işlemleri Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde kontrollük, muayene ve kabul işlemleri İç kontrol standart ve düzenlemelerine uyum düzeyinin değerlendirilmesi İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Bağcılar Belediyesi Bahçelievler Belediyesi Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Yazı İşleri Mali Hizmetler Ruhsat Denetim Basın Yayın Halkla İlişkiler Ruhsat işlemleri Başkanlık makamının vatandaşla iletişim araçlarının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi, vatandaş şikâyet ve taleplerinin değerlendirilmesi ve mevzuat çerçevesinde çözüm üretilmesi, 30

31 Beşiktaş Belediyesi Bornova Belediyesi Çankaya Belediyesi Esenler Belediyesi Eyüp Belediyesi Kadıköy Belediyesi Kağıthane Belediyesi Mali Hizmetler Sağlık İşleri Mali Hizmetler Ruhsat Denetim Yazı İşleri Bilgi İşlem Temizlik İşleri Fen İşleri Sağlık İşleri Destek Hizmetleri Mali Hizmetler Park ve Bahçeler Kültür ve Sosyal İşler Sosyal Yardım İşleri Mali Hizmetler Zabıta Yapı Kontrol Fen İşleri Sosyal İşler Ruhsat ve Denetim Mali Hizmetler Yazı İşleri Fen İşleri Yazı İşleri Mali Hizmetler Bilgi İşlem Özel Kalem Hukuk İşleri Yapı Kontrol Hukuk İşleri Plan ve Proje Destek Hizmetleri Özel Kalem Yazı İşleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Strateji Geliştirme Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetleri, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sisteminin Kurulmasına yardımcı Olmak. Veterinerlik İşlemlerini Yürütmek Öz gelirlerin takip süreci Harcamaların denetlenmesi süreci İşyeri açma ve çalıştırma süreçleri Evrak takip süreçleri Mal alım ihaleleri Para cezaları Öz gelirlerin takibi Evlendirme işlemleri Ağ ve veri Güvenliği Süreçleri Temsil, tören, ağırlama giderleri ile avans kullanımına ilişkin süreçler Dava açma ve takip süreçleri Yapı denetim süreçleri Avans ve kredi süreçleri Plan ve proje süreçleri Doğrudan temin süreçleri Seçilmişlerin özlük işlemleri Temsil, ağırlama, tören, tanıtım işlemleri Arşiv işlemleri Emlak ve çevre temizlik vergisi 31

32 Karaman Belediyesi Karşıyaka Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mali Hizmetler İmar ve Şehircilik İnsan Kaynakları ve Eğitim tahakkık ve tahsilat işlemleri İnşaat Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni İşe giriş, izin, vekalet ve atama işlemleri 2011 yılı sözleşmeli personel istihdamı Belediye meclisi ile ilgili iş ve işlemler Bilgi edinme iş ve işlemleri Taşıtlar ve servis hizmetleri Yazı İşleri İlgili Birimler Destek Hizmetleri İlgili Birimler Ön ödemeler ve çeşitli ödemeler süreci Kartal Belediyesi İlgili Birimler İki adet denetim raporu Keçiören Belediyesi Kocasinan Belediyesi Konak Belediyesi Küçükçekmece Belediyesi Mamak Belediyesi Osmangazi Belediyesi İlgili Birimler Mali Hizmetler Birimi İlgili Birimler Zabıta Mali Hizmetler Mali Hizmetler Plan Proje Ruhsat Denetim Yapı Kontrol Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Fen İşleri Destek Hizmetleri İşletme Emlak ve İstimlak Temizlik İşleri Veteriner İşleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Yazı İşleri Hukuk İşleri Emlak vergisi tarh, tahakkuk ve tahsil işlemleri Vergi tevkifatına ilişkin işlemler Hesap iş ve işlemleri Zabıta denetim hizmetleri ve yaptırım uygulamaları Kent temizliği, evsel atık toplama ve nakil faaliyetleri Hayvan sağlığı ve bakımı faaliyetleri Mal alımı ihale işlemleri Hizmet içi eğitim işlemleri Doğrudan temin, ihale işlemleri İç kontrol sistemi Hakediş raporlarındaki kesintiler İşlem süreçlerinin denetimi İç kontrol sistemi Ruhsat verme ve işyerlerindeki Fenni Muayene İç kontrol Bilgi edinme hizmetleri süreci Resmi yazışma kuralları Dosyalama ve arşiv işlemleri süreci 32

33 Şişli Belediyesi Pendik Belediyesi Seyhan Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Bilgi İşlem Plan Proje Park Bahçeler Mali Hizmetler Hukuk İşleri Temizlik İşleri Sağlık İşleri Pentaş Penyapsan İnsan Kaynakları ve Eğitim Hukuk İşleri Destek Hizmetleri Fen İşleri Kültür ve Sosyal İşler Ruhsat ve Denetim İmar ve Şehircilik Fen İşleri Mali Hizmetler Mali Hizmetler Destek Hizmetleri Özel Kalem Yazı İşleri Yazı İşleri Mali Hizmetler Emlak İstimlak Emlak İstimlak Yazı İşleri İnsan Kaynakları ve Eğitim 33 Ön mali kontrol işlem süreçleri Çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi işlem süreçleri Emlak vergisi işlem süreci Dava açma ve takip işlem süreci Çöp toplama işlem süreci Sokakların süpürülmesi işlem süreci Esnaf muayenesi-portör taraması ve laboratuvar tetkik işlem süreci Toplum merkezi, çocuk bakımevi, kadın sığınma evi ve zihinsel engelliler rehabilitasyon merkezi hizmet işlem süreci İhale işlemleri süreci Sıhhi müesseselere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verme işlemleri süreci Numarataj Birimi İş ve İşlemleri Süreci Akaryakıt ve Pompa İşlemleri süreci Harçların tahakkuk ve tahsili işlemleri Fazla Mesai Ödemeleri Bakım ve Onarım İşleri Evlendirme Memurluğu iş ve işlemleri Encümen işlemleri süreci Meclis İşlemleri sürei Belediyemizde iç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarının değerlendirmesi Parselasyon planlarının hazırlanması ve onaylanması süreci Kamulaştırma işlemleri Mühür ve Beraat Teslim işlemleri Personel izin işlemleri süreci

34 Temizlik İşleri Şikayetlerin değerlendirilmesi süreci MAHALLİ İDARELER (Büyükşehire Bağlı İdareler) İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Ankara EGO Genel ASKİ İSKİ Genel İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Otobüs, Raylı Sistemler, Ulaşım, Destek, Bilgi İşlem Dairesi Bşk. Tesisler Dairesi nın, Destek Hizmetleri Dairesi nın Mali Hizmetler Dairesi nın Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve bağlı birimlerinin, Destek Hizmetleri Dairesi ve bağlı birimlerinin, Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi ve bağlı birimlerinin, Su Arıtma Dairesi ve bağlı birimlerinin, Su İsale ve Dağıtım Dairesi ve bağlı birimlerinin, Bilgi İşlem Dairesi ve bağlı birimlerinin İlgili Birimler Satınalma İşlemleri Süreç Denetimi Pompa İstasyonları, Su Depoları ve SCADA İşlemleri Tabldot Hizmetleri, Lojman Tahsis İşlemleri Süreci, Bina ve Tesislerin Bakım ve Temizlik İşlemleri Süreci, Hizmet Araçlarının Sevk ve İdaresi İşlemleri Süreci Sosyal Tesislerin İşletilmesi İşlemleri Süreci, Muhasebe İşlemleri Sürecinin denetimleri yapılmıştır. Emlak ve kamulaştırma faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Araç sevk ve bakım faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Koruma ve güvenlik faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Su ve proje faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Atık su pompa tesis faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Yer altı suyu üretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler 34

35 EK:2 İdareler İtibarıyla 2012 Yılında Yapılan Danışmanlık Faaliyetleri GENEL BÜTÇELİ İDARELER İdare Danışmanlık ve/veya İnceleme Faaliyetinin İçeriği TBMM Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 6253 sayılı Kanun çalışmalarına esas olmak üzere danışmanlık faaliyeti Yardımlaşma sandığı,halı motifleri, Bilgi İşl. Md. faaliyetleri, APA bütçesi, Reçete Ödemeleri, Yardımlaşma Sandığı, Milli Sar. Turnikeleri, 4 personel hakkında yazılan toplam 14 adet inceleme raporu Stratejik Planının hazırlanması çalışmalarına danışmanlık İç kontrol sisteminin kurulması çalışmalarına danışmanlık Kamu hizmet envanter çalışmalarına danışmanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel yönetim ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi ile etkinliğinin artırılması için danışmanlık Bakanlık Birimleri Kurumsal Risk Yönetimi konulu inceleme/araştırma faaliyeti Strateji Geliştirme na Kurumsal Risk Yönetimi-Risk Yönetim Yazılımı konusunda danışmanlık Malzemeli Yemek Hizmet Alım İhalesi hakkında imceleme Malzemeli Temizlik Hizmeti İhalesi ve Temizlik Hizmetlerinin Yürütümü Süreci konusunda inceleme Başbakanlık Tanıtma Fonu Kurulu hakkında danışmanlık İMİD na ihale dokümanlarının incelenmesi konusunda danışmanlık Afrika kıtasındaki bir dış temsilciliğimize mali konularla ilgili inceleme Enerji verimliliği konusunda Bakanlık faaliyetlerinin araştırılması TEMSAN Genel nün Dumlu HES projesi tahattütlerinin incelenmesi TKİ Gene ile Şırnak Valiliği arasında yapılan rödovans sözleşmesi ve sözleşmeye konu olan sahaların durumunun incelenmesi Lüks otomobil ithalatı sürecinin değerlendirilmesi Gümrük ve Tiaret Bölge Müdürlüklerinin iş süreçlerinin çıkarılması Bakanlık iç ontrol sisteminin kurulmasının koordinasyonu Tarım Satış Kooperatif ve Birliklerine yönelik hizmetler İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge nde yapılan süreç analizi ve optimum kadro tespitinin değerlendirilmesi. Konya Veteriner Kontrol Enst. Müd. Yargılama Giderleri ve vekalet ücretleri kamu zararı/rücu hakkında inceleme raporu Tarım Reformu Genel nde 2009 yılı personel taşıma işine ilişkin ihale kamu zararı/rücu hakkında inceleme raporu 35

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 10 3162 100110399 Makine Mühendisliği 9 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8) Sayıştay 9) Adalet Bakanlığı 10) Millî Savunma Bakanlığı

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar

2014 - Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar 100110399 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi / Makine Mühendisliği 13 0 58,33333 76,66667 100110415 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 13 3162 100110399 Makine Mühendisliği 13 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410245 Malzeme Bilimi ve

Detaylı

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü

1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Onay ve karar no 1 Kafkas Üniversitesi Kars 02.11.2007/3 17.04.2014 2 3 4 Erzurum Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Necmettin Erbakan Üniversitesi

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

(I) SAYILI CETVEL 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI 1 BAŞBAKANLIK 100 2 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 30 3 YARGITAY BAŞKANLIĞI 100 4 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI 30 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 40 6 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 45

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 9 3162 100110399 Makine Mühendisliği 6 3252 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) 100410633 Elektrik Mühendisliği

Detaylı

Toplam Kadro Sayısı. Boş Kadro Sayısı

Toplam Kadro Sayısı. Boş Kadro Sayısı 1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 3 3 0 2 Abdullah Gül Üniversitesi 3 2 1 3 Adalet Bakanlığı 20 16 4 4 Adana ASKİ Genel Müdürlüğü 3 1 2 5 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 3 2 1 6 Adana Büyükşehir

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 46.581.31.864,62 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.6.921.129,4 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 45.3,18 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı

Haziran 2013 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli. Memur Sayısı Haziran lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 26 GENEL KAMU HİZMETLERİ 53.19.275.439,60 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.212.20.612,74 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 532.56,17 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik

103510395 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği 15 3252 103530169 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Mühendislik PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE FAKÜLTE PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR Mühendislik Alan Kodu ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Kurum Engelli Kadro Talep Adetleri

Kurum Engelli Kadro Talep Adetleri Kurum Engelli Kadro Talep Adetleri Sıra No Kurum Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADAKLI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 5 Ekim 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26310 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2006/10911 Ekli listede tahsis edildikleri mahalli idareler ile sınıfları, dereceleri ve adetleri gösterilen iç denetçi

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 25 GENEL KAMU HİZMETLERİ 42.0.624.09,5 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali İşler, Dışişleri Hizmetleri 2.249.56.920,6 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 445.82,86 Yasama ve yürütme organları

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ*

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ* GENEL BİLGİLER 200 yılında yayınlanan 469 sayılı Kanun ile kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi,

Detaylı

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Şubat 2014 Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli Şubat lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 9 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI 9 9 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 9 ADIYAMAN

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları I SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Sıra No İDARE ADI Boş Kadro Sayısı 1 Yargıtay 1 2 Danıştay 1 3 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı

2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANINDAN YERLEŞENLER Hazırlayan: Burak KILANÇ, Tercih Bülteni TV Programı Akademik Danışmanı 2009 ÖSYS'de LİSANS PROGRAMLARINA BİRİNCİLİĞİ NDAN LER TÜRÜ LİSANS PROGRAMI EK LA EK DİL 1 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı EGE ÜNİVERSİTESİ 2 1 1 1 4921 DİL 1 İngiliz Dili ve Edebiyatı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi

101110581 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği MF-4 2 347,463 359,586 101411037 Atatürk Üniversitesi Lisans_KODU UniversiteAdi FakulteYuksekOkulAdi ProgramAdi PuanTuru OkulBirincisiKontenjani OBKTabanPuan OBKTavanPuan 102710387 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERİN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN ÖDENEKLER CETVELİ BÜTÇELİ İN FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ERTESİ YILA DEVREDİLEN CETVELİ BÜTÇELİ 3801 YÜKSEK ÖĞRETIM KURULU 3802 ANKARA ÜNIVERSITESI 3.002.149,28 624,05 3.002.773,33 3803 ORTADOĞU TEKNIK ÜNIVERSITESI 159.780,73

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017

TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 KAYFOR 15 02 KASIM 2017 ISPARTA TÜRKİYE SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMLERİ SIRALAMASI 2017 SBKY / KY İNDEKSİ 2017 HM KİRİŞ & H GÜL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 3A GAZİ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Adalet MYO Adalet YGS-3 388,141 427,210 50 3A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Devlet ANTALYA Adalet MYO Adalet

Detaylı

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI

ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI CETVELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA (EK : KS 1,2,3,4,5) EK: KS1 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI MERKEZ İDARİ YAPI VE HİYERARŞİK KADEME A=01-60 I II III IV Bakan veya Bütçe

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER

,731 82,731 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER 62852031 3 0 81,823 83,521 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62851009 3 0 86,755 87,877 ADALET BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI 62855001 2 2 -------- -------- ADANA

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 371,81 391,92 348,99 353,41 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Kamu Yönetimi TM-2 82 82 332,89 366,36 284,58 284,58 ABANT İZZET

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da.

2014 DGS TERCİH KLAVUZU ZAFERFEN AKADEMİ KPSS - DGS - ALES - YDS Ayrıntılar; www.zaferfen.com' da. 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 SAY 6 8342 6 6 266,05894 304,1808 102730231 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi (iö) 4 SAY 6 2

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 449,007 12.600 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) 8 MF-2 427,353 21.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizik

Detaylı

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP

HUKUK GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP GNL GRUP ÜNV ADAY ORT SAP LARIN MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ACİL YARDIM VE AFET 71 1208 71 3167 ---- ---- 66 1936 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ÇANAKKALE ONSEKİZ MART

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli)

Pua n Türü. Bölüm adı. Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) Sosyoloji (Ücretli) ÜNİVERSİTE ADI İSTANBUL KEMERBURGAZ İZMİR EKONOMİ GALATASARAY ANKARA BOĞAZİÇİ ORTA DOĞU TEKNİK HACETTEPE GAZİ NİŞANTAŞI İSTANBUL MARMARA BAHÇEŞEHİR YILDIRIM BEYAZIT İSTANBUL AREL EGE (İZMİR) Fakülte Dil

Detaylı

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008)

TASARI DGS KURSLARI LİSANS PROGRAMLARINA GÖRE ALFABETİK OLARAK DÜZENLENMİŞ KARŞILAŞTIRMALI TABAN PUANLAR (2004-2008) TASARI KURSLARI 2004 GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği EA 5 252,800 248,822 267,253 255.397 272,642 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları 100150077 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5007 Biyoloji 50 SAY 100150110 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5011 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 10 EA 100150137 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 5013 Din Kültürü

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2015/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 290220001 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMİ (BURSA / MERKEZ - Taşra) 1 1 0 75,76029 75,76029 290220003 ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI

2017 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI 07 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI DİĞER KAMU HİZMETLERİ KURULUŞLAR TARIM MADENCİLİK İMALAT ULAŞTIRMA ENERJİ HABERLEŞME TURİZM KONUT EĞİTİM SAĞLIK İKTİSADİ SOSYAL CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

(I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I) SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi 2) Cumhurbaşkanlığı 3) Başbakanlık 4) Anayasa Mahkemesi 5) Yargıtay 6) Danıştay 7) Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ Devlet ANKARA Askeri Tıp Fak. Askeri Tıp Fakültesi Sivil Lise-Erkek MF-3 491,589 470,441 221 17.400 4

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA İİBF Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 346,419 323,010 82 152.000 4 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Sosyal Hizmet. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109110106 SİNOP Üniv. Devlet SİNOP TS-1 45 + 2 52 52 362,707 31600 26.500 108710139 RECEP TAYYİP ERDOĞAN Devlet RİZE TS-1 50 + 2 57 57 362,577 32100 26.600 103610049 ERZİNCAN Üniv. Devlet ERZİNCAN TS-1

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Mühendislik F. İnşaat Mühendisliği Bir. Öğr 4 MF-4 32800 32.200 406,72965 77 77

Mühendislik F. İnşaat Mühendisliği Bir. Öğr 4 MF-4 32800 32.200 406,72965 77 77 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ FAK-YO ADI PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE Boğaziçi Ü. İstanbul İstanbul Teknik Üni. Orta Doğu Teknik

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Tıp Fakültesi MF-3 103 103 490,69 504,86 483,72 485,47 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 36 36 397,16 444,53 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI)

2013 DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJANLAR & FEMKARİYER (BÖLÜM SIRALI) 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale Sağlık Y.O. Çanakkale Devlet 6 4 SAY 266,05894 304,1808 0 102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Çanakkale

Detaylı

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/3 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 27 TEMMUZ 2009 ) 1931251 1 0 086.336 086.336 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931253 1 0 089.445 089.445 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ŞOFÖR ( BOLU Merkez ) 1931255 1 0 093.573 093.573 ADNAN MENDERES

Detaylı

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE

Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE Hemşirelik (MF-3) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. ACIBADEM Ünv. (İSTANBUL) (TB) Özel 40800 48700 389,6254 380,2946 6 6 6 6 ŞİFA Ünv.

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı