TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR"

Transkript

1 TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Yüksek Lisans başvurusu için gerekli şartlar nelerdir? Diploma: Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdan yapılmalı) Transkript (onaylı): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekir.(getirmedikleri takdirde YÖK ün yayımladığı karşılığı uygulanacaktır.) ALES Sonuç Belgesi (onaylı): Yüksek lisans programına başvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) den en az 55 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi: KPDS veya ÜDS den en az 50 puana sahip olduklarını gösterir belge. TOEFL gibi belgeler Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre değerlendirilir. Yabancı Dil şartını sağlayamayan adaylar Çankırı Karatekin Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan sınavda girebileceklerdir. 2- Yüksek Lisansa kabul edilebilmek için puanım en az kaç olmalıdır? Programlara başvuran adayların ALES puanının %50 si, lisans mezuniyet notunun (100 lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %35 i ve mülakat notunun %15 ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınacaktır. 3- Mülakat sınavında alınan puan toplam puanı nasıl etkiler? Ağırlıklı ortalamaya girerek etkiler. 4-Yüksek Lisans sınavını kazanamadım. Özel Öğrenci olabilir miyim? Yüksek Lisans sınavını kazanamayan ya da gerekli koşulları sağlayamayan öğrenciler, Enstitü tarafından ilan edilen süre içinde Anabilim dallarına müracaat ederek Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. 5- Özel öğrenci olmak için sınava girmek gerekli midir? Özel öğrencilerin kabulünde giriş sınavı yapılmaz ve asgari bir not aranmaz. 6- Özel öğrenci olunca öğrencilik haklarından yararlanabilir miyim? Özel öğrenci olarak ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. (Öğrenci kimliği, Kütüphaneden kitap almak gibi). Ancak asıl öğrenciler gibi Üniversiteye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek ve izledikleri derslerde Çankırı Karatekin Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kurallarına uymak zorundadırlar.

2 7- Özel öğrenci iken aldığım dersler asıl öğrenci olunca sayılır mı? Özel öğrenci iken alınan derslerden başarılan dersler alındıktan sonra (dört yarıyılı geçirmemek kaydıyla), devam etmekte olduğu programda alınması gereken asgari kredi toplamının yarısını geçmemek koşulu ile danışmanı ile Anabilim Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile geçerli sayılabilir. 8-Doktora ya başvuruda gerekli şartlar nelerdir? Diploma: Yüksek Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdan yapılmalı) (Yüksek lisans yapanların yüksek lisans not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 75 olması gerekir). Transkript (onaylı): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekir.(getirmedikleri taktirde YÖK ün karşılığı uygulanacaktır.) ALES Sonuç Belgesi (onaylı): Yüksek lisans programına başvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) den en az 60 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç Belgesi, (Lisans diploması ile başvuranların en az 70 puan almaları gerekir). Yabancı Dil Sonuç Belgesi: KPDS veya ÜDS den en az 55 puana sahip olduklarını gösterir belge. TOEFL gibi belgeler Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre değerlendirilir. 9- Doktora ya kabul edilebilmek için puanım en az kaç olmalıdır? Programlara başvuran adayların ALES puanının %50 si, lisans mezuniyet notunun (100 lük sisteme dönüştürüldükten sonra) %35 i ve mülakat notunun %15 ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanacaktır. Adayın başarılı sayılabilmesi için yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğüne doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınacaktır. 10- Mülakat sınavında alınan puan toplam puanı nasıl etkiler? Ağırlıklı ortalamaya girerek etkiler. 11- ALES, KPDS, ÜDS, TOEFL sınavlarının puanları kaç yıl süre ile geçerlidir? ALES sınavının puanı 3 yıl geçerlidir. KPDS, ÜDS ve TOEFL dan alınan puanlar süresiz geçerlidir. 12- Lisansüstü programı sınavına başvuru sırasında hangi belgeler gereklidir? 1-Dilekçe ve Başvuru Formu: (Fen Bilimleri Enstitüsü web sitesinden temin edilebilir), 2-Özgeçmiş, 3-Diploma: Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, (Onay noterden veya belgenin alındığı kurumdan yapılmalı)

3 4-Transkript (onaylı): Not sistemleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten belge getirmeleri gerekir.(getirmedikleri taktirde YÖK ün karşılığı uygulanacaktır.) 5-Nüfus Cüzdanı Sureti ve ikametgâh belgesi, 6-Fotoğraf (vesikalık, kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun) 2 adet, 7-ALES Sonuç Belgesi (onaylı): Yüksek lisans programına başvuracak adayların sınav tarihi 3 yılı aşmamış olmak kaydıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) den en az 55 standart sayısal puana sahip olduklarına dair ALES Sonuç Belgesi, 8. Yabancı Dil Sonuç Belgesi: KPDS veya ÜDS den en az 50 puana sahip olduklarını gösterir belge. TOEFL gibi belgeler Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre değerlendirilir. 13- Farklı üniversite ve farklı anabilim dalından başvuru yapabilir miyim? Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar ilgili Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararıyla ilgili anabilim dalında lisansüstü eğitime başvurabilirler.bu adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir: a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar, b) Lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları, c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora/sanatta yeterlik adayları. (2) Bilimsel hazırlık programına bu Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddelerine göre öğrenci olarak kabul edilir. (3) Öğrencinin bilimsel hazırlık programında hangi dersleri alacağı, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. (4) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra enstitü anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. (5) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlar için öğrencinin ders aldığı programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır. (6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dahil edilmez. 14- Lisansüstü programlara başvuru sırasında yabancı dil sınavından nasıl muaf olunur? Lisans ve/veya Yüksek Lisans öğrenimini tamamını yabancı dille öğretim yapan bir kurumdan almış olanlar, KPDS, ÜDS ve benzeri uluslararası geçerliliği olan bir yabancı dil sınavından alınan ve Üniversitelerarası Kurul kararları çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu ile eşdeğer sayılan puanları alanlar, yabancı dil sınavından muaf sayılırlar.

4 15- Lisansüstü programı ders döneminde iken bazı nedenlerden dolayı kaydımı bir yarıyıl yenilemedim. Bu durum beni nasıl etkiler? Senato tarafından haklı ve geçerli nedeni olmadan kaydını bir yarıyıl yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl sorumlu oldukları derslerden başarısız sayılırlar. Bu durumda geçen süre azami eğitim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır. 16- Lisansüstü programı tez döneminde iken bazı nedenlerden dolayı kaydımı bir yarıyıl yenilemedim. Bu durum beni nasıl etkiler? Senato tarafından haklı ve geçerli nedeni olmadan kaydını tez döneminde bir yarıyıl yenilemeyen öğrenciler danışman/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumda geçen süre azami eğitim sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır. 17- Lisansüstü programına kayıtlı iken bazı nedenlerden dolayı kaydımı iki yarıyıl yenilemedim. Bu durumda ne olur? İki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı silinir. 18- Lisansüstü programlara devam şartı var mıdır? Öğrencilerin sınava girebilmeleri için teorik derslerin %70 ine, uygulamaların %80 ine devam etmeleri gerekir. 19- Yüksek Lisans ve Doktorada bir dersten aldığım not nasıl hasaplanır? Yüksek Lisans ve Doktorada bir dersten alınan not hesaplanırken Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararına göre ara sınavın %40 ı ve dönem sonu sınavının %60 ı toplanır. 20- Yüksek Lisans ve Doktorada ders geçme notu nedir? Lisansüstü programlarda geçme notu 100 üzerinden; Yüksek Lisansta en az 70 ve Doktorada en az 75 puandır. 21- Yüksek Lisans ve Doktorada bütünleme hakkı var mıdır? Yüksek Lisans ve Doktorada bütünleme hakkı yoktur. 22- Yüksek Lisans veya Doktorada aldığım dersten başarısız olursam ne olur? -Başarısız olunan ders azami ders alma süresi içinde (dört yarıyıl) tekrar alınabilir, -Anabilim Dalı Başkanlığınca zorunlu ders olarak belirtilmemiş olmak şartıyla o dersin yerine aynı kredi değerinde başka bir ders alınabilir. 23- Yüksek Lisans ya da Doktorada not ortalamamı yükseltmek için ne yapabilirim? Yüksek Lisans veya Doktorada not ortalamasını yükseltmek için öğrenci başarılı olduğu dersleri Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tekrar alabilir.

5 24- Yüksek Lisansta devam ettiğim derslerden aldığım notlar 80, 75 ve 83 tür. Bu derslerin harf sisteminde değerlendirmesi nasıl olur? Yüksek Lisans ve Doktorada alınan notların harf sistemindeki değerleri aşağıdaki şekilde ifade edilir: Alınan Not Harf Sistemindeki Değeri Kredisi AA BA BB CB CC DC DD FD ve aşağısı FF Yüksek Lisansta bir öğrencinin kaydı hangi nedenlerle silinir? Yüksek Lisansta bir öğrencinin kaydı aşağıdaki nedenlerle silinir; - İlk yarıyıl sonunda dönem notu ortalamasının 1.50 den az olması, - İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalamasının 2.00 dan az olması, - Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenen en az ders yükünün dört yarıyılda tamamlanamaması, - Tez çalışmasını ifade eden Özel Uzmanlık Konuları dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız notunun alınması, - Jüri tarafından tezin reddedilmesi, - Düzeltilmiş tezin jüri tarafından kabul edilmemesi, - Programı 4 yarıyıl içinde tamamlamadığında öğrenciye ek süre verilmemesi, - Programı 4 yarıyıl içinde tamamlamadığı durumlarda öğrencinin verilen ek süre içinde de programı tamamlamaması (ek süre azami 2 yarıyıldır) - Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli nedeni olmadan aynı programa kaydın iki defa yenilenmemesi 26- Doktorada bir öğrencinin kaydı hangi nedenlerle silinir? Doktorada bir öğrencinin kaydı aşağıdaki nedenlerle silinir; - İlk yarıyıl sonunda dönem notu ortalamasının 1.50 den az olması, - İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalamasının 2.00 dan az olması, - Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenen en az ders yükünün dört yarıyılda tamamlanmaması, - KPDS, ÜDS veya ilgili yabancı dil yeterlik sınavında yönetmelikte belirtilen sürede (yeterlik sınavına en geç 5. yarıyılın sonuna kadar girmek gerektiğinden 5.yarıyıla kadar) başarısız olunması, - Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olunması, - Tez önerisinin ikinci kez reddedilmesi,

6 - Tez çalışmasını ifade eden Özel Uzmanlık Konuları dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız notunun alınması, - Jüri tarafından tezin reddedilmesi, - Düzeltilmiş tezin jüri tarafından kabul edilmemesi, - Programın süresi içinde tamamlanmaması, - Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli nedeni olmadan aynı programa kaydını yenileme işleminin iki defa yapılmaması. 27- Yüksek Lisans programında en az kaç kredilik ders ve seminer almalıyım? Yüksek Lisans programında en az 21 kredi ders ve 1 seminer alınmalıdır. 28- Yüksek Lisans Programının gerektirdiği dersleri ve semineri başarıyla tamamlamadan tez çalışmasına başlayabilir miyim? Resmi olarak teze başlanamaz. 29- Yüksek Lisans programında başka bir üniversiteden ders alabilir miyim? Enstitü Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile başka bir üniversiteden ders alınabilir. 30- Yüksek Lisans programını ne kadar sürede bitirebilirim? Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en az 4 yarıyıldır. Ancak tez çalışmalarına ikinci yarıyılda başlayan öğrenci programı daha önce de tamamlayabilir. 31-Yüksek Lisans programını normal sürede bitiremezsem ek süre alabilir miyim? Yüksek Lisans programı normal sürede bitmezse Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile iki yarıyıl ek süre verilebilir. 32- Yüksek Lisans tez savunma sınavı süresi ne kadardır? Tez sınav süresi dakikadır. 33- Yüksek Lisans tez savunma sınavını başarıyla geçtim. Tezlerimi Enstitüye kaç adet olarak ve ne zaman teslim etmeliyim? Tez savunma sınavına girip başarılı olan öğrencinin mezun olabilmesi için; 1. Tezin jüri üyeleri tarafından onaylanmış 7 adet onay sayfası ÖRNEK 2. Tez teslim dilekçesi ve Etik Kurallara Uygunluk Beyanı, 3. Enstitü web sitesinden alınmış öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış tez kontrol çizelgesi 4. YÖK web sitesinde doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan Tez Veri Giriş Formu (form adresinden girilerek dolduracak ve referans numarası alınarak çıktısı Enstitüye teslim edilecektir),

7 5. YÖK web sitesinden doldurulup imzalanmış izin belgesi (Telif hakkı tez yazara ait tezler için), 6. En az 21 kredi değerinde lisansüstü ders aldığını belirten onaylanmış transkript, 7. 7 (yedi) adet karton ciltli tez (Tez kapağının nasıl hazırlanacağı konusunda Enstitüden yardım alınız). Ayrıca tezlerin arka kapağının içine CD konulması için yapıştırılmış CD zarfı. 8. Her tezin arkasına eklenmek üzere 7 (yedi) adet tezin tamamını içeren CD/DVD (Enstitüye başvurunuz). Belgelerini tamamlayıp tez teslim dilekçesiyle Enstitüye başvuran öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun edilir ve mezuniyet işlemleri gerçekleştirilir. Teslim edilen 7 (yedi) adet karton ciltli tezden 1 tanesi Enstitüde kalır, 1 tanesi Anabilim Dalı Başkanlığına, 1 tanesi danışmanına, 2 tanesi tez savunma jüri üyelerine, 1 tanesi üniversite merkez kütüphanesine, 1 tanesi de Ana Bilim Dalı (Fakülte) kütüphanesine verilir. Tez Teslim Tutanağı Notlar: 1) Kompakt Disklerin İçeriği (CD ya da DVD olarak ): Tez CD ye hem pdf hem de doc formatlarında kaydedilecektir. -Pdf dosyalarının isimleri aşağıdaki şekilde hazırlanacak; 1. Tez pdf dosyasına: ad_soyadı_tez.pdf 2. Tez bilgi formu Türkçe (tez özeti) pdf dosyasına: ad_soyadı_ozet_tr.pdf 3. Tez bilgi formu İngilizce (tez özeti) pdf dosyasına: ad_soyadı_ozet_en.pdf Word dosyalarının isimleri aşağıdaki şekilde hazırlanacak; 4. Tez word dosyası: ad_soyadı_tez.doc 5. Tez bilgi formu Türkçe (tez özeti) word dosyasına: ad_soyadı_ozet_tr.doc 6. Tez bilgi formu İngilizce (tez özeti) word dosyasına: ad_soyadı_ozet_en.doc olacak şekilde Türkçe karakter kullanmamak ve dosyalar sıkıştırılmamak, şifrelenmemek suretiyle hazırlanacaktır. B) CD nin üzerine, Tezin adı, Yazar adı, Yüksek Öğretim Kurumunun Adı ve Enstitü Adını yazılacaktır 34-Doktora programını oluşturan çalışmalar nelerdir? Doktora programında öğrenciler; toplam 21 krediden az olmamak şartıyla en az 7 ders, 1 seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasını tamamlamak zorundadırlar. 35- Doktora programını ne kadar sürede tamamlayabilirim? Doktora programını tamamlama süresi en az 8 yarıyıldır. 36- Doktora programını normal sürede bitiremezsem ek süre alabilir miyim?

8 Anabilim Dalı Akademik Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Doktora programı normal sürede bitmezse dört yarıyıl ek süre verilebilir. 37- Doktora Yeterlik sınavları ne zaman yapılır? Yeterlik sınavları yılda iki kez akademik takvimde belirtilen tarihlerde ve Anabilim Dalının bildirdiği tarih, saat ve yerde yapılır. 38- Doktora Yeterlik sınavına ne zaman girmeliyim? Yeterlik sınavına en geç 5. yarıyılın sonuna kadar girilmelidir. 39- Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek için hangi şartları sağlamalıyım? En az 7 ders (21 kredi), 1 Seminer ve Yabancı dilde (ÜDS veya KPDS sınavında 100 üzerinden 55 puan) başarılı olmak gereklidir. 40- Yeterlik Sınavına girebilme şartlarımdan yabancı dil sınavını 5. yarıyılın sonuna kadar sağlayamazsam ne yapmalıyım? ÜDS veya KPDS sınavının hangisinde başarısız olunduysa o belge ile Enstitü Müdürlüğüne başvurulduğunda 1 takvim yılı yabancı dil sınavı için ek süre verilir. 41- Yabancı Dil sınavı için verilen 1 takvim yılı ek süre öğrenim süresinden sayılır mı? Hayır 42-Yabancı Dil sınavı için verilen 1 takvim yılı ek süre içerisinde başarısız olursam ne olur? Kaydınız silinir. 43- Doktora Yeterlik sınavına kaç kez girebilirim? İki kez 44- Doktora Yeterlik sınavı kaç bölümde yapılır ve en az kaç puan alınmalıdır? Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Her iki bölümden de en az 100 üzerinden 75 puan alınmalıdır. 45- Yeterlik sınavında başarısız olan veya koşullarını yerine getirdiği halde sınava giremeyen öğrenci ne yapmalıdır? Bir sonraki dönemde yeterlik sınavına girer, bu sınavda da başarısız olunursa kaydı silinir. 46-Yeterlik sınavını başarılı şekilde geçtim. Tez öneri sınavına (TÖS) ne zaman girmem gerekir? Yeterlik sınavını başarılı şekilde tamamlayan öğrenci (Yeterlik sınav tarihinden itibaren 1 ay içerisinde TİK=Tez İzleme Komitesi atanması şartıyla) en geç altı ay içinde tez önerisini tez izleme komitesi önünde savunmalıdır.

9 47-Tez izleme komitesi (TİK) yılın hangi zamanlarında ve kaç kere toplanır? Tez izleme komitesi Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık arasında birer kez olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. 48-Doktora tez savunma sınavı ne kadar sürer? Tez savunma sınav süresi dakikadır. 49- Doktora tez sınavını başarıyla geçtim. Tezlerimi Enstitüye kaç adet olarak ve ne zaman teslim etmeliyim? Tez savunma sınavına girip başarılı olan öğrencinin mezun olabilmesi için; 1. Tezin jüri üyeleri tarafından onaylanmış 7 adet onay sayfası ÖRNEK 2. Tez teslim dilekçesi ve Etik Kurallara Uygunluk Beyanı, 3. Enstitü web sitesinden alınmış öğrenci ve danışman tarafından imzalanmış tez kontrol çizelgesi 4. YÖK web sitesinde doldurulup imzalanmış, üzerinde referans numarası olan Tez Veri Giriş Formu (form adresinden girilerek dolduracak ve referans numarası alınarak çıktısı Enstitüye teslim edilecektir), 5. YÖK web sitesinden doldurulup imzalanmış izin belgesi (Telif hakkı tez yazara ait tezler için), 6. En az 21 kredi değerinde lisansüstü ders aldığını belirten onaylanmış transkript, 7. 7 (yedi) adet karton ciltli tez (Tez kapağının nasıl hazırlanacağı konusunda Enstitüden yardım alınız). Ayrıca tezlerin arka kapağının içine CD konulması için yapıştırılmış CD zarfı. 8. Her tezin arkasına eklenmek üzere 7 (yedi) adet tezin tamamını içeren CD/DVD (Enstitüye başvurunuz). Belgelerini tamamlayıp tez teslim dilekçesiyle Enstitüye başvuran öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun edilir ve mezuniyet işlemleri gerçekleştirilir. Teslim edilen 7 (yedi) adet karton ciltli tezden 1 tanesi Enstitüde kalır, 1 tanesi Anabilim Dalı Başkanlığına, 1 tanesi danışmanına, 2 tanesi tez savunma jüri üyelerine, 1 tanesi üniversite merkez kütüphanesine, 1 tanesi de Ana Bilim Dalı (Fakülte) kütüphanesine verilir. Tez Teslim Tutanağı Notlar: 1) Kompakt Disklerin İçeriği (CD ya da DVD olarak ): Tez CD ye hem pdf hem de doc formatlarında kaydedilecektir. -Pdf dosyalarının isimleri aşağıdaki şekilde hazırlanacak; 1. Tez pdf dosyasına: ad_soyadı_tez.pdf 2. Tez bilgi formu Türkçe (tez özeti) pdf dosyasına: ad_soyadı_ozet_tr.pdf 3. Tez bilgi formu İngilizce (tez özeti) pdf dosyasına: ad_soyadı_ozet_en.pdf Word dosyalarının isimleri aşağıdaki şekilde hazırlanacak; 4. Tez word dosyası: ad_soyadı_tez.doc

10 5. Tez bilgi formu Türkçe (tez özeti) word dosyasına: ad_soyadı_ozet_tr.doc 6. Tez bilgi formu İngilizce (tez özeti) word dosyasına: ad_soyadı_ozet_en.doc olacak şekilde Türkçe karakter kullanmamak ve dosyalar sıkıştırılmamak, şifrelenmemek suretiyle hazırlanacaktır. B) CD nin üzerine, Tezin adı, Yazar adı, Yüksek Öğretim Kurumunun Adı ve Enstitü Adını yazılacaktır 50-Hangi durumlarda Anabilim Dallarının Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı almaları gerekir? Aşağıda listelenen formlar Enstitüye verilirken Anabilim Dallarının Anabilim Dalı Akademik Kurul kararı almaları gerekir. Danışman Öneri Formu Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu Doktora TİK Öneri Formu TİK Üyesi Atama-Değişikliği Formu Doktora Tez Jürisi Öneri Formu Özel Öğrenci kabulü Ek Süre İstek Formu

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam **** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (20.06.2012 gün ve 28329 sayılı resmi gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT, KABUL ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir. 1. ÖSYS sınavı ile yerleştim kayıt için ne yapmam gerekiyor? ÖSYS sonuç belgenizde kayıt tarihleri ile yer belirtilmiştir. Belirtilen gün/günlerde aşağıdaki işlemleri yaparak kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler

Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF. Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler Ö Ğ RENCİ EL Kİ TABİ ÇAKÜ-İİBF Kayıttan-Mezuniyete Bilmeniz Gerekenler İçindekiler I.BÖLÜM... 5 A) KAYIT... 5 1. Üniversiteye kayıt nasıl yapılır?... 5 2. Ders kaydı nasıl yapılır?... 5 3. Mazereti olan

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden:

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği. Resmî Gazete Sayı : 28058 YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Resmî Gazete Sayı : 28058 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KAYIT KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde öğrenci kayıt kabulüne ilişkin

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 11.11.2002/24933 Ek ve değişiklikler : - R.G. 12.01.2005/25698 (Yürürlüğe girişi:

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönerge nin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ ÖGRENCİ KAYIT - KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ ÖGRENCİ KAYIT - KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ ÖGRENCİ KAYIT - KABUL İŞLERİ YÖNETMELİĞİ I. GENEL Eğitim - Öğretim Düzeyleri: Madde 1. Yakın Doğu Üniversitesi'nde önlisans. Lisans ve Lisansüstü düzeylerindeki eğitim ve öğretim

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1): Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının

Detaylı