SOĞUTMA KANALLI FREN DİSKLERİNİN FRENLEME KUVVETLERİNE VE ISI DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOĞUTMA KANALLI FREN DİSKLERİNİN FRENLEME KUVVETLERİNE VE ISI DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye SOĞUTMA KANALLI FREN DİSKLERİNİN FRENLEME KUVVETLERİNE VE ISI DEĞİŞİMİNE ETKİLERİ IMPACTS OF SELF COOLING BRAKE DISKS ON BRAKING FORCES AND HEAT CHANCING Mesut DÜZGÜN a, *, Yakup YILDIZ b * Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 06500, Beşevler, Ankara, Türkiye, E-posta Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, 06500, Beşevler, Ankara, Türkiye, E-posta: Özet Fren sistemleri aracın sahip olduğu hareket enerjisini ısı enerjisine dönüştüren sistemlerdir. Bu enerjinin dönüşümü esnasında ısının kısa bir sürede ortama transfer edilmesi gerekir. Fazla ısıya sürekli maruz kalan fren elemanları fren performansını olumsuz yönde etkilerler. Fren elemanlarında farklı soğutma şekilleri denenmektedir. Farklı soğutma kanal yapılarına sahip diskler üretilmiş, bu diskler üzerinde meydana gelen ısı değişimleri ve frenleme kuvvetlerine etkileri incelenmiştir. Aynı tasarım boyutları için oluşturulan FE modeli üzerinde de sonuçlar analiz edilmiştir. Hava ile temas yüzeyi fazla olan soğutma kanallı disklerde, ısı azalması ve frenleme kuvvet artışları gözlemlenmiştir. Soğutma kanallı disklerde frenleme kuvvelerinde artış görülmüştür. Anahtar kelimeler: Fren diski, hava soğutmalı disk, disk tasarımı, fren analizi Abstract Brake systems are converting kinetic energy that a vehicle has to thermal energy. Heat should be transferred to the environment in a short period during this converting. Brake parts being imposed continuously excessive heat impacts brake performance negatively. Disks having different cooling structure were produced, heat change occurring on these disks and impacts on brake forces were investigated. Results were also analyzed in FE model for same design sizes. Self cooling disks which have large surface touching air were observed heat decrease and brake force increase. Brake forces in self cooling disks increased. Keywords: Brake disc, self ventilating disc, disc design, brake analyzing. 1. Giriş Sürtünme esası ile çalışan fren sistemleri, taşıtın sahip olduğu kinetik enerjiyi sürtünme yolu ile termal enerjiye (ısıya) dönüştürmektedir. Oluşan ısı miktarı taşıtın sahip olduğu kütle ve hızla orantılı olarak değişim göstermektedir. Frenleme esnasında ortaya çıkacak olan ısı miktarı eğer yüksek değerlere ulaşırsa disk yüzeylerinde Şekil 1 de görüldüğü gibi zamanla parlama, Şekil 1. Yüzeyi camlaşmış ve parlamış bir fren diski. Yüksek sıcaklıklar malzeme yüzeyindeki karbonları sertleştirerek yüzeylerin camlaşmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda yüzeyde sürtünme kuvveti azalmakta, ses ve titreşimde artmaktadır. Aşıntı miktarları ise sürtünmenin derecesine bağlı olarak değişmektedir. Bu konuda bir diğer etken ise kullanılan balata malzemesidir. Genellikle oval ve konik aşıntılar klasik aşıntı şekilleridir. Isının ve balata itme kuvvetinin sürtünme esnasında diskin her yerinde eşit dağılım göstermemesi sebep olmaktadır. Bu aşıntılar homojen olmayan bir sürtünme yüzeyi sağladıklarından frenleme kuvvetlerinin azalmasına neden olmaktadırlar. Ancak bunlardan daha önemlisi ise Şekil 2 de görüldüğü gibi yüksek ısı sonucunda disk yüzeylerinde oluşan termal çatlaklardır. Termal çatlaklar sonucunda, frenleme kuvvetleri oldukça azalmakta ve fren sisteminde kararsız frenlemeler gerçekleşmektedir. Frenleme yetersizliğinin ortaya çıkmasında veya fren etkinliğinin azalmasında en önemli etken olan termal çatlaklar daha çok farklı disk şekilleri ve yüzeyleri oluşturularak giderilmeye çalışılmıştır. camlaşma veya termal çatlaklar oluşacaktır. Aynı zamanda zamanla oval ve konik aşıntıların miktarı da artmaktadır. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 Şekil 2. Yüzeyinde termal çatlaklar oluşmuş diskler. Hava kanallı fren diskleri yüksek performans diskleri olarak üretilmekte ve üzerlerinde farklı şekillerde delik veya kanallar bulunmaktadır. İlk olarak 1960 larda yarış otomobillerinde test edilmişlerdir. Günümüz otomotiv sektöründe ise farklı dizayn ve şekillerde yaygın olarak kullanılmaktadır [1,2]. Örneğin Zuber ve Heidenreich, CMC (Carbon fiber reinforced ceramic matrix composites) malzemeden üç farklı soğutma kanallı disk üreterek bunların birbirlerine göre dayanımlarını test etmiştir [3]. Frenleme işlemi esnasında aracın sahip olduğu kinetik enerji ısı enerjisine dönüştürülmektedir. Ve bu enerjinin yaklaşık %90 ı fren disklerinde ısı enerjisi olarak depolanır. Bu enerjinin bir kısmı ise ortama transfer edilir. Soğutma kanalsız katı diskler bu ısı transferini çok yavaş gerçekleştirirler. Diğer taraftan soğutma kanallı fren diskleri ise, bu ısı transferini iç kanal yapılarındaki hava sirkülâsyonu sayesinde daha çabuk yaparlar [4,5]. Soğutma kanallı fren disklerinin ısı transfer katsayıları katı disklere göre iki kat daha fazladır [6]. Antanaitis ve Rifici [7] bir fren diski üzerine açtıkları dairesel 90 adet kanal ile taşıt hızına bağlı olarak disk üzerindeki ısı transferinde % 8,8 den % 20,1 e kadar bir değişim ve artış elde etmişlerdir. Aynı zamanda bu delikler sayesinde disk ile balatalar arasında oluşan balata tozlarının yanması sonucu ortaya çıkan gaz dışarı atılmaktadır. Bununla birlikte ıslak zemin şartlarında frenleme durumlarında bu açılan delikler disk ile balata arasındaki su filminin de oluşmasına engel olarak su parçacıklarının da buralardan atılarak daha kuru bir frenleme işlemi gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Hava soğutma kanallı diskler üzerlerinde oluşan gerilimler karşısında zamanla çatlaklar meydana gelmektedir. Bununla birlikte fren balatalarındaki aşıntı miktarlarının artmasına da neden olmaktadır. Ancak bütün bunlara karşın taşıtta yavaşlama ve durma performansını da artırmaktadır [8]. Şekil 3. Soğutma kanallı fren disklerindeki farklı kanal yapıları [9]. 2. Fren Diskleri ve Özellikleri Bu çalışmada 3 farklı hava kanallı fren diski; enine kanallı disk, boyuna kanallı disk ve yanal kanallı (Şekil 1) üretilmiştir. Bu diskler ile elde edilen frenleme kuvvetleri ve disk sıcaklık değişimleri incelenerek bu disklerin frenleme performansları normal diskler ile karşılaştırılmıştır. Bu çalışmada kullanılan diskler Şekil 4 te görülmektedir. Hava soğutmalı diskler normal diskten üretilerek elde edilmiştir. Bu disklerde enine ve boyuna kanallar dizayn edilirken dairesel şekiller özellikle disk şekline ve dönüş yönüne uyum sağlaması açısından tercih edilmiştir. Enine kanallı diskte delikler 5,2 mm çapında ve yay şeklindeki dağılım çapları 60,54 mm dir. Bu kanallar disk etrafına 5 li gruplar halinde 20 adet yerleştirilmiştir. Yani toplam 100 adet soğutma kanalı açılmıştır. Boyuna açılmış kanallı disklerde ise kanal genişliği 6,9 mm ve yay çapı 67,3 mm dir. Kanallar tamamen disk boyunca yay şeklinde açılmıştır. Enine ve boyuna kanallı disklerde kanallar 3 yönlü CNC freze tezgâhında açılmıştır. Frenleme esnasında oluşan yüksek ısıyı en kısa sürede ortama transfer edebilmek için farklı disk şekilleri tasarlanmıştır. Bunlardan en yaygın olanı ise içerisinde soğutma kanalları bulunan kendinden soğutmalı (selfcooling) tip disklerdir. Şekil 3 de görüldüğü gibi bu tür diskler de içerisindeki kanal yapılarına göre farklılıklar göstermektedir [9]. Şekil 4. a) Normal disk, b) Enine kanallı disk, c) Boyuna kanallı disk d) Yanal kanallı disk.

3 3. Materyal Metod Diskler Şekil 5 de görülen fren test cihazında test edilmiş ve frenleme kuvvetleri, sıcaklık değişimleri bu test düzeneğinde ölçülmüştür. Pedal kuvveti değişimine göre frenleme kuvveti ölçülmüş ve zamana göre sabit pedal kuvvetinde sıcaklık ölçülmüştür. Pedal kuvveti ve frenleme kuvveti sistem üzerine yerleştirilmiş piezo elektrik sensörler ile ölçülmektedir. Disk sıcaklıkları ise termocouple ile ölçülmektedir. Sisteme bağlanan diskler 4 kw lık bir elektrik motoru ile 450 Nm tork ve 34 d/dk ile döndürülmektedir. Diskler saat dönüş yönünde hareket ettirilmiştir. Testlerde ATE 501 FF marka balatalar kullanılmıştır. Balata malzemeleri % 3 Aramid fiber, % 9 Novolac phenolic resin, %2 NBR lastik, % 15 Potassium titanate, % 20 Mixture sulphide, % 10 Graphite, % 15 Bakır, %10-20 Barite, % 5 Aliminyum oksit, % 10 Cashew, % 2 Cellolose Fiber, % 6 Magnezyumoksit, % 5 Mica ve % 5 Wollastonite dir. Balata malzemelerinin kompozisyonları farklı kütle aşıntı metodlarına göre, aşıntı miktarları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir [10]. 5. Sonuçlar Ani frenleme şartları Şekil 6 da birinci grup testlerin, pedal kuvveti değişimine bağlı olarak ani frenleme şartlarında oluşan frenleme kuvvetleri değişimi görülmektedir. Testlerin sonucunda bütün disklerde düşük pedal kuvvelerinde oluşan frenleme kuvvetlerinde ciddi farklılıklar ve değişimler görülmemektedir. Fakat buna karşılık pedal kuvvetinde artış başladıkça disklere göre oluşan frenleme kuvvetlerinde de değişimlerin arttığı açıkça görülmektedir. 150 N pedal kuvvetinde boyuna kanallı diskte frenleme kuvveti normal diske göre % 10,7 daha fazla oluşmuştur. Pedal kuvveti 200N olduğunda bu fark % 18,1 e kadar çıkmıştır. Şekil 6. Farklı pedal kuvvetlerine bağlı olarak fren kuvveti değişimi. 4. Test prosedürü Şekil 5. Fren test cihazı. Disklerde frenleme kuvveti ve ısı değişimine yönelik olarak iki grup test işlemi gerçekleştirilmiştir. Birinci olarak 14 farklı pedal kuvvetinde (25 N, 50 N, 75 N, 100 N, 125 N, 150 N, 175 N, 200 N, 225 N, 250 N, 275 N, 300 N, 325 N ve 350 N) ani frenleme şartları sağlanarak frenleme kuvvetleri ölçülmüştür. Bu testler sonucunda diskler sürekli 100 ºC nin altında tutularak soğuk frenleme işlemi dediğimiz yöntem takip edilmiştir [11]. Bu durumum değişmesi yani sıcaklığın 100 ºC nin üzerine çıkması halinde, fren diski ile balata arasındaki sürtünme katsayısı değişim göstereceğinden testlerde bu hususa dikkat edilmiştir. İkinci grup testlerde ise sekiz ayrı zamana (30 s, 60 s, 90 s, 120 s, 150 s, 180 s, 210 s ve 240 saniye) bağlı olarak sürekli sabit 250 N pedal kuvvetinde oluşan sıcaklıklar ölçülmüştür. Bu sonuçlar boyuna kanallı disklerde oluşan sürtünme kuvvetinin normal disklerde oluşan sürtünme kuvvetine göre daha fazla olduğunu göstermektedir. Frenleme kuvvetinin artması disk üzerindeki boyuna açılmış kanal şeklinin sürtünme kuvvetini artırması şeklinde açıklanabilir. Bununla birlikte sürtünme sonucunda ortaya çıkan balata tozları bu kanallardan çok hızlı bir şekilde dış ortama atılmaktadır. Bu durumda sürtünme kaybı oluşmayacağından balata tozları frenlemeyi olumsuz yönde etkilememektedir. Şekil 7 de kanallar içerisinde birikmiş balata tozları görülmektedir. Şekil 7. Boyuna kanallı diskte frenleme sonrası kanallarda birikmiş balata tozları.

4 Enine kanallı disk ile normal disk karşılaştırıldığında ise frenleme kuvvetleri değişimlerinin çok yakın oldukları gözlemlenmektedir. Ancak enine kanallı diskte normal diske göre balata aşıntılarının fazla olmasından dolayı frenleme olumsuz yönde etkilenmektedir. Normal disklerde balata aşıntıları az olacağından frenleme yüzeylerinde frenlemeyi olumsuz etkileyecek şartlar bulunmamaktadır. Ancak bu balata aşıntıları sonucunda oluşan tozların frenlemeye etkileri tasarımdan kaynaklanan farklılıklara göre çok düşüktür. Yanal kanallı disk ile elde edilen frenleme kuvvetlerinin değerleri ise enine kanallı disk ile hemen hemen aynıdır. Yani diskin dış alın tarafına açılan kanal boyuna açılmış kanal ile birlikte disk üzerindedir. Burada alındaki açılan kanalın sadece balata tozlarının dışarıya atılmasında etkisi olmuştur Sürekli frenleme şartları 250N sabit pedal kuvvetinde diskler üzerinde oluşan ısı değişimleri Şekil 8 de görülmektedir. Normal diskte sadece yüzeysel bir ısı transferi olması dolayısı ile frenleme sonucunda depolanan ısı maksimum bu disk üzerinde oluşmuştur. Enine ve boyuna kanallı disklerde hava ile temas yüzeyleri arttığından ve dönme hareketi esnasında oluşturulan hava sirkülâsyonundan dolayı bu disklerde depolanan ısı daha düşüktür. Ancak boyuna kanallı diskte oluşan frenleme kuvveti fazla olduğundan bu diskte ısı enine kanallı diske göre daha fazla olmuştur. Örneğin 60s boyunca sürekli frenleme sonucunda katı diskte oluşan sıcaklık 210 ºC dir. Enine kanallı diskte ise bu sıcaklık 165 ºC, boyuna kanallı diskte ise 205 ºC dir. Diğer taraftan boyuna kanallı diskte sıcaklık miktarı süre arttıkça katı diske göre % 7,1 ve %12,3 arasında azalmıştır. Diğer taraftan en düşük sıcaklıklara enine kanallı diskte ulaşılmıştır. Katı disk ile karşılaştırıldığında % 10 ve % 31,5 arasında zamana bağlı değişim göstermiştir. Zamana bağlı olarak disklerdeki frenleme kuvvetleri değişimleri ise Şekil 9 da görülmektedir. Şekil 9. Zamana bağlı farklı tasarımlarda disklerde oluşan frenleme kuvveti değişimi. Burada ise frenleme kuvveti değişimleri zamana göre değerlendirilecek olursa en istikrarlı frenleme kuvvetini yanal kanallı diskler vermektedir. Boyuna kanlı disklerde en hızlı değişim yaşanırken enine kanallı ve normal disklerde birbirlerine yakın bir ortalama değişim sergilemektedirler FE modeli Üretilen disklerin bilgisayarda birebir ölçüleri ile modellenmesi ve sonlu elemanlar yöntemi ile termal analizleri sonucunda Şekil 10 - Şekil 13 de görülen değişimler elde edilmiştir. Yanal kanallı diskte ise yine ısı değişimleri de enine kanallı diskler gibidir. Hava ile temas yüzeyi daha fazla olduğu için diskten sıcaklık ortama çok çabuk transfer edilmektedir. Hava soğutma etkisinin sıcaklık değişimini olumlu yönde etkilediği frenleme performansı açısından iyi bir sonuçtur. Bununla birlikte yüksek sıcaklık değerleri disk ile balata arasındaki sürtünme katsayısını azaltmaktadır [12]. Bundan dolayı hava soğutmalı diskler yüksek performans gerektiren frenleme işlemlerinde daha iyi sonuçlar vermektedir. Şekil 10. Normal disk FE modeli. Şekil 10 da görüldüğü gibi normal diskin FE analizinde ısı dağılımının bütün yüzeyde homojen bir dağılıma sahip olduğu görülmektedir. Balata temas yüzeylerinde ısı transferi çok düşük olduğundan ısı diskin balataya temas eden yüzeyinde çok yoğun bir şekilde gözlemlenmektedir. Maksimum sıcaklı 320 C civarına kadar yükselmektedir. Şekil 8. Disk sıcaklıklarının zamana göre değişimleri.

5 Şekil 10. Enine kanallı diskte FE modeli. Enine kanallı disklerde ise kanal çevrelerinde ısı balata temas yüzeylerine göre daha az miktarda gözlemlenmektedir. Burada kanallar üzerinden ortama bir miktar ısı transferi söz konusu olduğundan disk üzerinde maksimum sıcaklık 294 C dir (Şekil 10). Şekil 12. Yanal kanallı diskte FE modeli. Yanal alın kanallı disklerde ise havaya temas eden yüzey diğer disklere göre çok fazla olduğu için en düşük ısı oluşumu bu disklerde meydana gelmektedir (Şekil 12). Disk sıcaklığı aynı şartlar altında maksimum 270 C dir. 6. Tartışma Bu çalışmanın amacı farklı disk tasarımlarına göre yüksek sıcaklık üreten fren disklerinde hava soğutmasının frenleme performansına etkilerini belirlemek ve bunları analiz yapmaktır. Fren balatalarındaki aşıntılar da önemlidir. Bu amaç için farklı 4 adet fren diski, normal disk, enine kanallı disk, boyuna kanallı ve yanal alın kanallı diskler üretilerek bunlar üzerinde çalışılmış ve bunlar karşılaştırılmıştır. Ani frenleme şartlarında boyuna kanallı disk maksimum frenleme kuvvetini vermiştir. Maksimum ısı oluşumu katı disk üzerinde meydana gelmiştir. Minimum ısı oluşumu ise enine kanallı diskte meydana gelmiştir. Şekil 11. Boyuna kanallı diskte FE modeli. Şekil 11 de de görüleceği gibi boyuna kanallı disklerde oluşan frenleme kuvvetinin diğer normal ve enine kanallı disklere göre daha fazla olmasından dolayı burada oluşan ısıda daha fazla olmaktadır. Ancak kanal yapısından dolayı bu ısınında bir miktarı ortama transfer dildiğinden maksimum disk sıcaklığı 305 C civarındadır. Farklı tasarım şekillerinin frenleme kuvveti ve ısı değişimine etkileri tartışılmalıdır. Bununla birlikte farklı tasarımların frenleme kuvveti artışı sağlamasının yanı sıra oluşturduğu balata aşıntıları da göz ardı edilmemelidir. Ölçümler kanallı disklerde katı disklere göre oluşan balata aşıntılarının daha fazla olduğunu göstermektedir. Gelecekteki çalışmalarda aşıntıları minimize edecek, aynı zamanda soğutma etkisini ve frenleme kuvveti artışını sağlayacak yeni tasarımlar üzerinde durulmalıdır. Kaynaklar [1] Chatterley, T.C. and Macnaughtan, M.P Cast Iron Brake Discs - Current Position, Performance and Future Trends in Europe, SAE , [2] Patrick, G.S An improved rotor for selfventilating disc brakes, International Application Published Under The Patent Cooperation Treaty (PCT), WO 02/ A3. [3] Zuber, C. and Heidenreich, B Development of a Net Shape Manufacturing Mehod for Ventilated

6 Brake Discs in Single Piece Design, Mat.-wiss. U. Werkstofftech. 37(4), [4] Breuer, B. and Karlheinz H.B., Brake Technology Handbook, First English Edition, SAE International, Warrandale, Pennsylvania, USA [5] Hudson, M.D. and Ruhl, R.L Ventilated Brake Rotor Air Flow Investigation, SAE paper no [6] Limpert, R Brake Design and Safety, Second Edition, Society of Automotive Engineers, Inc. Warrendale, [7] ] Antanaitis, D. and Rifici, A The Effect of Rotor Crossdrilling on Brake Performance, SAE , [8] Brecht, J Influence of Material Selection on Stresses in Ventilated Brake Discs, Textar GmbH, SAE paper no [9] L. Wallis, E. Leonardi, B. Milton, P. Joseph, Air flow and heat transfer in ventilated disc brake rotors with diamond and Tear-drop pillars in Numerical Heat Transfer, Part A: Applications an International Journal of Computation and Methodology, 41:6, (2002) [10] Rooij, M.B. and Schipper, D.J A wear measurement method based on the comparison of local surface heights, Wear, 217, [11] Aleksendric, D. and Duboka, C A Neural Model of Automotive Cold Brake Performance, FME Transactions (35), 9-14 [12] Vries, A. and Wagner, M The Brake Judder Phenomenon, SAE paper no Düzgün, M. ve Yıldız, Y.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2013 (73-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 2, 2013 (73-86) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ETANOL-BENZİN VE METANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN YANMA PARAMETRELERİNE VE EGZOZ EMİSYONLARINA

ETANOL-BENZİN VE METANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN YANMA PARAMETRELERİNE VE EGZOZ EMİSYONLARINA Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 3, 499-507, 2011 Vol 26, No 3, 499-507, 2011 ETANOL-BENZİN VE METANOL-BENZİN KARIŞIMLARININ BUJİ İLE ATEŞLEMELİ BİR MOTORUN YANMA

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

V-KAYIŞLARDA ÇALIŞMA ORTAM ŞARTLARININ KAYMAYA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

V-KAYIŞLARDA ÇALIŞMA ORTAM ŞARTLARININ KAYMAYA ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2004 : 10 : 1 : 137-144

Detaylı

DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması

DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması 170 DIN 1.2344 sıcak iş takım çeliğinin testere freze çakılarıyla işlenebilirliğinin araştırılması Hasan Basri ULAŞ a, Fürğan MİHMAT b, Halil DEMİR c a Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Beşevler,

Detaylı

TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI

TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI M. Kaan AKALP Doç.Dr. Mehmet EROĞLU Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara meroglu@mmf.gazi.edu.tr Doç.Dr. Nizami

Detaylı

DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER

DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER OTEKON 14 7. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 26 27 Mayıs 2014, BURSA DİZEL MOTOR İLK HAREKET DESTEKLEYİCİSİ OLARAK FAZ DEĞİŞTİREN MALZEMELER Galip Kaltakkıran*, M. Akif Ceviz*, Ferhat Kaya*, Erdoğan Güner*,

Detaylı

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş.

Anahtar Kelimeler: Dizel Motor; Egzoz Emisyonu; Soğukta İlk Harekete Geçiş. Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Sayı:1, 214,15-26/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:1, 214,15-26 DİZEL MOTORLARINDA SOĞUKTA İLK HAREKET ESNASINDAKİ EGZOZ EMİSYON KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2005 CİLT 2 SAYI (37-45) PLAZMA NİTRÜRLEME PARAMETRELERİNİN DEĞİŞEN MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CAM ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN EROZYON AŞINMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Mehmet BAĞCI DOKTORA TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Kasım 2010

Detaylı

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. (2001, 11-19 ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP ve NAYLON 6 (PA6 KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999

BİLİM GÜNLERİ 5-6-7 MAYIS 1999 tmmob makîna mühendisleri odası BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 BİLDİRİLER KİTABI YAYIN NO: 221 BİLİM GÜNLERİ 567 MAYIS 1999 MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN KULLANIM ALANLARININ

Detaylı

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi *

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2015 7115-7137, Yazı 436 Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * Bülent KAÇMAZ* Ali TOPAL** Burak ŞENGÖZ*** Serhan TANYEL**** ÖZ

Detaylı

HİBRİD TAŞITLARDA SEYİR ÇEVRİMİNE GÖRE YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONLARIN OPTİMİZASYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa KOCAGÜL. Programı : Otomotiv

HİBRİD TAŞITLARDA SEYİR ÇEVRİMİNE GÖRE YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONLARIN OPTİMİZASYONU. YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa KOCAGÜL. Programı : Otomotiv İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİBRİD TAŞITLARDA SEYİR ÇEVRİMİNE GÖRE YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYONLARIN OPTİMİZASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa KOCAGÜL Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİR ARAÇ MODELİNİN AERODİNAMİK ANALİZİ VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE SİMÜLASYONU YÜKSEK LİSANS TEZİ Mak. Müh. Tayfur

Detaylı

HAVA FİLTRELERİNDE KULLANILAN CONTA PROFİLLERİNİN TOZ TUTMA KAPASİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

HAVA FİLTRELERİNDE KULLANILAN CONTA PROFİLLERİNİN TOZ TUTMA KAPASİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ HAVA FİLTRELERİNDE KULLANILAN CONTA PROFİLLERİNİN TOZ TUTMA KAPASİTESİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 1 Ferhat CERİTBİNMEZ* 2 Erdoğan KANCA, 2 Ersan KIRAR 1 Fil Filtre Ltd. Şti. İskenderun HATAY - TÜRKİYE *

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ

FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ FARKLI ISIL İŞLEMLERİN 16Mo3 (1.5415) SAC MALZEMENİN İLERİ-GERİ ESNEME MİKTARINA ETKİSİNİN DENEYSEL VE MİKROYAPISAL OLARAK İNCELENMESİ Mustafa ÖZDEMİR *1, Hakan GÖKMEŞE 2, Hakan DİLİPAK 3 and Volkan YILMAZ

Detaylı

Investigation of Diamond Circilar Saw Cutting Performance in Blended Pumice Lightweight Concrete

Investigation of Diamond Circilar Saw Cutting Performance in Blended Pumice Lightweight Concrete Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 15 (2015) 0152 (11-23) AKU J. Sci.Eng.15 (2015) 0152 (11-23) DOI:

Detaylı

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 2, 293-298, 2010 Vol 25, No 2, 293-298, 2010 INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU

Detaylı

FARKLI ISI EŞANJÖRLERİNE SAHİP KOMBİ CİHAZLARININ PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI ISI EŞANJÖRLERİNE SAHİP KOMBİ CİHAZLARININ PERFORMANSLARININ DENEYSEL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 3, No 1, 29-37, 215 Vol 3, No 1, 29-37, 215 FARKLI ISI EŞANJÖRLERİNE SAHİP KOMBİ CİHAZLARININ

Detaylı

TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ KAN NAKİL KABI TASARIMI

TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ KAN NAKİL KABI TASARIMI Technology, 14(4), 115-121, (2011) TECHNOLOGY TERMOELEKTRİK MODÜLLÜ KAN NAKİL KABI TASARIMI Osman ÇİÇEK *, Hüseyin DEMİREL **, Serhat Orkun TAN *** * Kastamonu Üniversitesi Araç Meslek Yüksekokulu, Kastamonu,

Detaylı

MANUFACTURE OF VACUUM GUARDED HOT PLATE APPARATUS AND EXPERIMENTAL INVESTIGATE OF WORKING CHARACTERISTICS

MANUFACTURE OF VACUUM GUARDED HOT PLATE APPARATUS AND EXPERIMENTAL INVESTIGATE OF WORKING CHARACTERISTICS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye VAKUM KORUMALI SICAK PLAKA CİHAZI İMALATI VE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ MANUFACTURE OF

Detaylı

Ahmet Necati ÖZSEZEN a, *, ve Mustafa ÇANAKÇI b. Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, 41380, Kocaeli

Ahmet Necati ÖZSEZEN a, *, ve Mustafa ÇANAKÇI b. Kocaeli Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, 41380, Kocaeli Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 173-180 Biyodizel ve Karışımlarının Kullanıldığı bir Dizel Motorda Performans ve Emisyon Analizi Analysis of Performance

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ BACASINDA KONSTRÜKTİF İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI VE PERFORMANS ARTIRICI YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI Ziya Ramazan YABUZ Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (41-48) PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu Dekanlığı Yeşilyurt-İstanbul

Detaylı

AISI 1040 ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETLERİNİN VE TİTREŞİMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ. Abdullah TURAN

AISI 1040 ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETLERİNİN VE TİTREŞİMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ. Abdullah TURAN T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AISI 1040 ÇELİĞİN TORNALANMASINDA KESME KUVVETLERİNİN VE TİTREŞİMLERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ Abdullah TURAN YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 379-388

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı