ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI"

Transkript

1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI İKLİMLENDİRME DENEY FÖYÜ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN ÖĞRETİM ELEMANI DENEY GRUBU: DENEY TARİHİ : TESLİM TARİHİ :

2 1. GİRİŞ İnsanların talep ettiği konfor ortamını sağlamak veya endüstriyel ihtiyalara yönelik istenilen koşulları sağlayan uyun ortamlar oluşturmak amacıyla yapılan işlemlerin tümü iklimlendirme olarak tanımlanır. DENEYİN KAPSAMIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2.1. Özül Nem (Mutlak Nem) ve Bağıl Nem (Nispi Nem) İklimlendirmede başlıca havanın sıcaklığı ve nemi kontrol edilmektedir. Amaca öre hava ısıtılmakta ya da soğutulmakta ve havanın nem oranı artırılmakta veya azaltılmaktadır. Hava ierisinde su buharı bulunması durumunda nemli hava (atmosferik hava) oluşur. İerisinde su buharı bulunmayan hava ise kuru hava olarak tanımlanır. Nemli hava ierisinde bulunan su buharının kütlesi buharlaşma ve yoğuşma nedeniyle değişir. Nemli hava ierisindeki nem (su buharı) miktarı özül nem (mutlak nem) ve bağıl nem şeklinde ifade edilebilir. Havadaki su buharı miktarının, bir birim kuru hava kütlesinde (m a ) bulunan su buharı kütlesi (m v ) şeklinde ifade edilmesine özül veya mutlak nem (aynı zamanda nem oranı) şeklinde adlandırılır ve w ile österilir: w=m v /m a (k su buharı/k kuru hava) (1) Su buharı, düşük basın ve sıcaklıklarda ideal bir az kabul edilebilmekte olup, ideal az bağıntısı kullanılarak, özül nem atmosferik hava ierisindeki su buharı ve kuru havanın kısmi basınları cinsinden w=0.622p v / P a (k su buharı/k kuru hava) (2) ifade edilebilir. Hava, su buharı ile kuru havanın karışımından oluşan ideal bir az karışımı olarak incelenebilmekte olup, atmosferik havanın mutlak basıncı P=P v +P a (kpa) (3) şeklinde; atmosferik hava basıncı ve hava ierisindeki su buharının kısmi basıncı cinsinden özül nem ifadesi ise; w=0.622 P v /(P-P v ) (k su buharı/k kuru hava) (4) şeklinde tanımlanabilir. Kuru havada su buharı bulunmaz ve tanım ereği özül nemi sıfırdır. 1 k kuru havaya su buharı ilave edilmeye başlayınca özül nemi artacak olup, su buharı ilavesi belli bir değere ulaşınca hava üzerine daha fazla nem alamayacaktır. Bu durumdaki hava su buharına doymuş olup, bu durum doymuş hava olarak isimlendirilir. Belirli sıcaklık ve basıntaki doymuş havanın ierisindeki su buharı miktarı, (4) eşitliğindeki su buharının kısmi basıncı (P v ) nin suyun aynı sıcaklıktaki doyma basıncı (P ) ile yer değiştirmesiyle hesaplanabilir (P =P doyma,t ). Bağıl nem (), 1 m 3 havanın ierdiği su buharı kütlesinin (m v ), havanın aynı sıcaklık ve aynı toplam basınta ierebileceği maksimum su buharı miktarına (m ) oranı olarak tanımlanır ve değeri =m v /m = P v /P (5) şeklinde belirlenir. Burada P v nemli havada bulunan su buharının kısmi basıncı ve P de su buharının o sıcaklıktaki doyma basıncı olup su buharı tablolarından elde edilebilir.

3 2.2. Kuru Termometre, Çiy Noktası ve Yaş Termometre Sıcaklığı Kuru Termometre Sıcaklığı (T): Atmosferik havanın sıcaklığı, aşağıda tartışılacak olan diğer sıcaklıklardan ayrılabilmesi iin sıka kuru termometre sıcaklığı olarak da adlandırılır. Çiy Noktası Sıcaklığı (T n ) : Hava sabit basınta soğutulduğuda yoğuşmanın başladığı sıcaklık diye tanımlanır. Havanın söz konusu buhar basıncındaki (P v ) doyma sıcaklığıdır (T n =T doyma,pv ). Hava sabit basınta soğurken, buhar basıncı P v de sabit kalır. Böylelikle havadaki buhar (1 hali), doymuş buhar hattına (2 hali) elinceye kadar sabit basınta soğuma işleminden eer. Bu noktada ki (2 hali) sıcaklık iy noktası sıcaklığıdır ve sıcaklığın daha da düşmesi durumunda, buharın bir bölümü yoğuşarak karışımdan ayrılır. Bunun sonucu olarak havadaki su buharı ve dolayısı ile P v de azalır. Yoğuşma işlemi sırasında hava doymuş halde kalır ve bağıl nemin %100 olduğu doymuş buhar eğrisini izler. Doymuş havanın iy noktası sıcaklığı ile kuru termometre sıcaklığı aynıdır. Yaş Termometre Sıcaklığı (T yt ) : Bağıl nem ve özül nem terimleri mühendislik ve atmosfer bilimlerinde sık olarak kullanılır ve sıcaklık ve basın ibi kolayca ölülebilen özeliklerle ilişkilerinin kurulması erekir. Bağıl nemi belirlemenin bir yolu, yukarıda aıklandığı biimde havanın iy noktası sıcaklığını bulmaktır. Çiy noktası sıcaklığı bilindiğinde, buhar basıncı P v ve buna bağlı olarak bağıl nem hesaplanabilir. Bu yaklaşım basit olmasına rağmen uyulamada pratik değildir. Uyulama aısından daha elverişli bir yöntem, Şekil de österildiği ibi ucuna ıslak pamuklu fitil sarılmış bir termometrenin üzerinden hava akışının sağlanması olmaktadır. Bu şekilde ölülen sıcaklık yaş termometre sıcaklığı (T yt ) diye bilinir ve iklimlendirme uyulamalarında sıka kullanılır. Bu yöntemin dayandığı temel ilke, doymamış hava ıslak fitilin üzerinden eerken, fitildeki nemin bir miktarı buharlaşır. Bunun sonucu olarak suyun (fitilin) sıcaklığı düşer ve havadan suya ısı eişine neden olan bir sıcaklık farkını oluşturur. Bir süre sonra, sudan buharlaşma nedeniyle olan ısı kaybı, sıcaklık farkından dolayı havadan suya olan ısı eişine eşitlenir ve su bir dene sıcaklığında sabitlenir. Bu noktada termometreden okunan sıcaklık yaş termometre sıcaklığıdır. 2.3.Psikrometrik Diyaram Verilen bir basıntaki atmosferik havanın hali, iki bağımsız yeğin özelik tarafından belirlenebilir. Geri kalan diğer özelikler yukarıda verilen bağıntılardan kolaylıkla hesaplanabilir. Bir iklimlendirme sisteminin tasarımı sırasında bu hesaplar ok sayıda farklı hal iin tekrarlandığından, en sabırlı mühendislerin bile bunalmasına neden olabilirler. Bu nedenle bilisayarda yapılmış hesaplamalar ya da bu hesaplamaları bir kez yapıp sonuları kolay okunabilecek diyaramlarla ifade etmenin faydaları vardır. Bu diyaramlara psikrometrik diyaramlar adı verilir.

4 Kuru ve yaş termometre sıcaklıkları ölülerek psikrometrik diyaram (nemli hava diyaramı) yardımıyla nemli havanın özül hacmi, bağıl ve özül nem miktarı ve özül entalpisi elde edilebilir İklimlendirme İşlemleri Yaşanılan bir ortamı ya da endüstriyel bir tesisi istenilen sıcaklık ve nemde tutabilmek iin iklimlendirme adı verilen işlemlere erek duyulur. Bu işlemler duyulur ısıtma (sıcaklığın yükseltilmesi), duyulur soğutma (sıcaklığın düşürülmesi), nemlendirme (su buharının eklenmesi) ve nem almadır (su buharının havadan ayrılması). Havayı istenen sıcaklık ve nem düzeyine etirmek iin bazen bu işlemlerden birkaının bir arada uyulanmasını erektirir. Değişik iklimlendirme işlemlerinin psikrometrik diyaram üzerinde österiminden örüleceği ibi, duyulur ısıtma ve duyulur soğutma işlemleri sırasında havadaki nem miktarı sabit (w = sabit) olduğundan diyaramda bu işlemler yatay birer doğru olarak örülürler. Hava kış aylarında ısıtılır ve nemlendirilirken, yaz aylarında soğutulur ve nemi alınır. İklimlendirme işlemleri enellikle kararlı akışlı aık sistemlerde erekleşir. Bu nedenle sistemler iin kütlenin korunumu bağıntısı hem kuru hava hem de su iin ifade edilmelidir: (6) m m Kuru Hava İin Kütle Denesi:m a ma (7) Su Kütlesi Denesi: m ve a w w mw m ma w (8) Enerji denkleminde kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edildiğinde, Kararlı Akışta Enerji Denesi Bağıntısı: E E (10) Q W mh Q W mh (11)

5 olarak ifade edilebilir Duyulur Isıtma ve Soğutma (w=sabit): Bu işlem sırasında havanın nemlendirilmesi ya da havadan nem alınması söz konusu olmadığından havadaki nem miktarı sabit kalır. Başka bir deyişle, nemlendirme veya nem almanın söz konusu olmadığı bir ısıtma (veya soğutma) işleminde, havanın özül nemi sabit kalır (w=sabit). Bu tür bir ısıtma işlemi, psikrometrik diyaramda yatay bir doğru olarak örünen sabit özül nem doğrusunu izleyerek, artan veya azalan kuru termometre sıcaklığı yönünde elişir. Kuru hava kütlesi denesi: m m m 1 a 2 a (12) a Su kütlesi denesi: w1 w2 (13) Enerji denesi: Q m a h 2 h ) veya q h 2 h1 (14) ( 1 Burada h 1 ve h 2 sırasıyla, havanın ısıtma ya da soğutma bölümüne iriş ve ıkışında, birim kuru hava kütlesi iin entalpileridir Nemlendirme ile Isıtma : Duyulur ısıtmada ortaya ıkan düşük bağıl nem ile ilili sorunlar, ısıtılan havanın nemlendirilmesiyle yok edilebilir. Bu işlem, aşağıdaki şekilde örüldüğü ibi havanın önce bir ısıtma bölümünden (1 2 hal değişimi) ve daha sonra bir nemlendirme bölümünden (2 3 hal değişimi) eirilmesi ile sağlanır. Kuru Hava Kütle Denesi: a1 ma2 ma (15) m Su Kütlesi Denesi: m a1 w1 m a2 w2 w1 w2 (16). Enerji Denesi: Q ma h1 ma h2 (17)

6 a2 w2 mw ma3 w3 m (18) mw ma( w ) 3 w2 (19) Soğutma ile Nem Alma: Duyulur soğutma sırasında havanın özül nemi sabit kalır, fakat bağıl nemi artar. Eğer bağıl nem arzu edilmeyen değerlere ulaşırsa, havadan bir miktar su buharını uzaklaştırmak, başka bir deyişle nem almak erekebilir. Bunu erekleştirmek iin havanın iy noktası sıcaklığından daha düşük bir sıcaklığa soğutulması erekir. Kuru Hava Kütle Denesi: a1 ma2 ma (20) m Su Kütlesi Denesi: ma1 w ma2 w mw mw ma w w ) 1 2 ( 1 2 (21) Enerji Denesi: mh Q mh Q m( h1 h2 ) mw hw (22) Buharlaşmalı Soğutma: Buharlaşmalı soğutma basit bir ilkeye dayanır: Su buharlaşırken, buharlaşma izli ısısı suyun kendisinden ve onu evreleyen havadan sağlanır. Bunun sonucu olarak işlem sırasında hem su hem de hava soğur. Bu yöntem binlerce yıldan beri ime suyunu soğutmak iin kullanılmıştır. Suyla dolu özenekli bir kap veya testi, aık fakat ölede bir yere bırakılır. Gözeneklerden dışarı az miktarda su sızar ve testi terler. Kuru bir ortamda bu su buharlaşır ve testide eri kalan suyu soğutur.

7 3.DENEY DÜZENEĞİ Ünitenin Özellikleri Hava Hızı: 0.13 m 3 /s ( maksimum) Ön Isıtıcı: Genişletilmiş kanatlı elektrik ısıtıcısı 2x1.0 kw(nominal) 220 V da Soğutucu: Doğrudan enişleme, enişletilmiş kanatlı helozon. Soğutma hızı yaklaşık 2.0 kw Son Isıtıcı: Genişletilmiş yüzeyli elektrikli ısıtıcı 220V da 2x0.5 kw Fan: Değişken hızlı santrifüj 220 V 50 Hz de, 120 W. Fan ü irişi normal işletme şartlarında yaklaşık 72 W tır. Buhar Kazanı: Elektrikli ısıtıcılı (1x1.0 Kw ve 2x2.0 kw) atmosferik basınta alışan. Su seviye kontrolü şamandıralı su miktarı m w =0.54 k dır. Soğutucu: Soğutucu akışkan R134a. Hava ölümü: Eğik tüp manometreli orifiz plakası Sıcaklık Ölümü: 300 mm uzunluğunda yaş ve kuru cam termometreler Deney Tesisatı iin Faydalı Bililer: Normal işletme koşullarında, fan iriş ücü 72 W dır. Buhar kazanından evreye ısı kaybı=4.3 W/ K Soğutucu Çıkış damperi T 1 T 2 T 3 T T 7 T 9 T 5 4 T 8 T 1 T 6 0 Radyal fan Ön ısıtıcı Nemlendirici Son ısıtıcı Filtre-kurutucu kondenser kompresör Şekil : İklimlendirme deney düzeneğinin şematik resmi.

8 4.DENEYİN YAPILIŞI 4.1. Temel İklimlendirme İşlemleri Deneyi DENEYİN AMACI: Bir iklimlendirme ünitesinde ısıtma, soğutma, nemlendirme ibi temel işlemleri östermek. Bu işlemleri psikrometrik diyaram üzerinde takip etmek. GEREKLİ ALET VE CİHAZLAR: Pervaneli hava hız öler (anemometre), Psikrometrik diyaram. Ölüm Sayısı 1 2 T 1 [ C] T 2 [ C]=T 1yt T 3 [ C] T 4 [ C]=T 3yt T 5 [ C] T 6 [ C]=T 5yt T 7 [ C] T 8 [ C]=T 7yt T 9 [ C] T 10 [ C]=T 9yt u [m/s] YÜK HESABI: Alak ve yüksek hava debileri iin iklimlendirme sisteminde yer alan her bir birimin yük değerleri ölülen kuru ve yaş termometre sıcaklıkları ve psikrometrik diyaram kullanılarak belirlenecektir. Bunun iin ; a-) Havanın hacimsel debisi belirlenir :. V h Au. [m 3 /s] ; (23) A: kesit (m 2 ) (Panjur kesiti)=0,05 m 2, u: hız ( m/s) (Pervaneli hız öler ile ölülecek) b-) Havanın kütlesel debisi hesaplanır: V h m h v (24) υ = Girişteki havanın özül hacmi (m 3 /k) c-)ön ısıtma yükü: m (h - h ) (25) Q 1 h 2 1 d-) Soğutma yükü: m (h - h ) (26) Q 2 h 2 3 e-) Nemlendirme yükü : m (w - w ) (27) mw h 4 3 f-)son ısıtma yükü: m (h - h ) (28) Q 3 h 5 4

9 RAPORDA İSTENENLER: Deney prosedürü izah edilecek, deneyin adı ve amacı belirtilecek İklimlendirme proseslerinin psikrometrik diyaram üzerinde österimi yapılacaktır. Her bir birimdeki yükler belirlenerek tablo halinde sunulacaktır. Psikrometrik diyaramdaki değişimler ve tablo değerleri dikkate alınarak her bir iklimlendirme birimindeki süreler fiziksel olarak irdelenecektir. DENEY SONRASI İŞLEMLER: 1. İklimlendirme deney düzeneğinde yapılan her işlemi psikrometrik diyaramda österiniz. 2. Deney esnasında her bir işlem sonunda ölülen yaş ve kuru termometre sıcaklıkların tabloda österiniz. 3. Deney düzeneğinden ölülen sıcaklıklara öre havanın her bir ünitenin iriş ve ıkışındaki erekli termodinamik özelliklerini psikrometrik diyaram ile belirleyin 4. Duyulur ısıtma ve duyulur soğutma işlemleri esnasındaki havaya verilen ve havadan ekilen ısıları hesaplayınız. 5. Nemlendirme ve ısıtma işleminde havaya verilen ısıyı ve nemi hesaplayınız. 6. Soğutma ve nem alma işlemi esnasında havadan ekilen ısı ve nemi belirleyiniz. İstenenler: Deneyin amacı, yapılışı, türüne ilişkin bili Ölülen ve hesaplanan değerlerin doldurulması Her ölüm iin hesaplamalar Grafikler Sonu-Yorumlar (nedenleriyle) Deney Sonuları

10

11

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri

Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri Teknik Bülten No: 8 Nemlendirme ve Nem Alma Sistemleri Nem Nedir Nasıl Ölçülür H avanın nemi içinde taşıdığı su buharıdır. Tanımlanan şartlarda havanın taşıdığı suyun ağırlığı havanın mutlak nemi, tanımlanan

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU ve SİSTEMDEKİ AKIŞKANA KATKILI SIVI İLAVESİNİN ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makina

Detaylı

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI:

TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: TERMODİNAMİK TERMODİNAMİĞİN TANIMI VE AMACI: 8.yüzyılın başlarından itibaren tekstil endüstrisinde meydana gelen hızlı gelişmenin sonucu olarak artan güç ihtiyacı ve bunun insan veya hayvan gücüyle karşılanamaması,

Detaylı

Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ

Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları, İkinci Baskı Yunus A. Cengel, John M. Cimbala McGraw-Hill, 2010 Bölüm 5 KÜTLE, BERNOULLI VE ENERJİ DENKLEMLERİ Rüzgar türbinleri tarlaları rüzgardan kinetik

Detaylı

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim

5. ENTROPİ Enerji geçişi, ısı İçten tersinirlik: S Süretim ( 0) Süretim 5. ENTROPİ Entropi, moleküler düzensizlik olarak görülebilir. Entropi terimi genellikle hem toplam entropi hemde özgül entropi şeklinde tanımlanabilir. Bir sistem daha düzensiz bir hal aldıkça, moleküllerin

Detaylı

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA

Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASININ TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİ Hüseyin KILIÇ YÜKSEK LİSANS MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2006 ANKARA GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ

Detaylı

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK

TEMEL İŞLEMLER-1. Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL İŞLEMLER-1 Yrd. Doç. Dr. Ayhan BAŞTÜRK TEMEL BİLGİLER Ölçülebilen veya gözlemlenebilen fiziksel bir nitelik, kalitatif olarak bir boyutla tanımlanır. Uzunluk, alan, hacim, kuvvet, sıcaklık ve enerji

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ

BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 22 BÖLÜM-2 HAVALANDIRMA YÖNTEMLERİ 2.1 GİRİŞ Kapalı mekânlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen hava sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır.

Detaylı

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ

MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Prof. Dr. Mustafa Akdağ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ T E M E L K A V R A M L A R I İ L E MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Qafqaz Üniversitesi Yayınları Qafqaz Üniversitesi Yayınları

Detaylı

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır.

_ Sistem sınıflandırılması basit olmalı, her klima sistemi acık bir şekilde diğerinden farklı olmalıdır. 1. KLİMA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Binaların kullanım amaçları, bulundukları bölge ve bölgeye bağlı olarak dış hava şartları değişkendir. Yatırımcılar, bina sahipleri veya binayı kullananlar farklı

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖRNEK PROJELERİ Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu Gaziantep Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mart 2010, Gaziantep Her hakkı saklıdır. Yazardan yazılı izin alınmaksızın bu kitaptaki bilgiler

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ. DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Makine Mühendisliği Bölümü SOĞUTMA VE KLİMA TEKNİĞİ DersNotları PROF. DR. HÜSAMETTİN BULUT Şanlıurfa-2011 İÇİNDEKİLER ÖZET.. i ABSARTCT. ii ÖNSÖZ-TEŞEKKÜR..

Detaylı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gökhan Timuçin FEYZİOĞLU Tezi Yöneten: Yrd.Doc.Dr.

Detaylı

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh

MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh MAK 205 TERMODİNAMİK I Filiz Al-Shanableh 1 Bölüm1 GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 2 Amaçlar Termodinamiğin ilkelerinin geliştirilmesinin sağlam bir alt yapı üzerine oturması için temel kavramların açık bir şekilde

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima

Eğitim Elkitabı. Soğutucu Klima Eğitim Elkitabı Soğutucu Klima 12/2000 Eğitim Elkitabı Đçindekiler Đçindekiler 1 Termodinamiğin Temelleri... 1-1 1.1 Giriş... 1-1 1.2 Sıcaklık... 1-1 1.3 Basınç... 1-1 1.3.1 Hava Basıncı... 1-2 1.3.2

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR

ÖNSÖZ. Mehmet BİLGİLİ Erdoğan ŞİMŞEK Yusuf POLAT Abdulkadir YAŞAR ÖNSÖZ Bu ders notu, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi İklimlendirme ve Soğutma Programı, Havalandırma Sistemleri dersi müfredat programında bulunan konulara paralel olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı

2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ. (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı 1 2. SU VE BUHARIN ÖZELLİKLERİ (Ref. e_makaleleri) Su Buharı ve Sanayide Kullanımı Su sabit basınç altında ısıtıldığında kaynayıncaya kadar sıcaklığı yükselir. Buharlaşan suyun sıcaklığı, buharlaşma süresince

Detaylı

BİR İKLİMLENDİRME EĞİTİM SETİNDE VERİ TOPLAMA SİSTEMİNE BAĞLI GERÇEK ZAMANLI PSİKROMETRİK DİYAGRAM OLUŞTURULMASI

BİR İKLİMLENDİRME EĞİTİM SETİNDE VERİ TOPLAMA SİSTEMİNE BAĞLI GERÇEK ZAMANLI PSİKROMETRİK DİYAGRAM OLUŞTURULMASI BİR İKLİMLENDİRME EĞİİM SEİNDE VERİ OPLAMA SİSEMİNE BAĞLI GERÇEK ZAMANLI PSİKROMERİK DİYAGRAM OLUŞURULMASI Hüseyin BULGURCU, M. urhan ÇOBAN, Volkan ERYÜKSEL ÖZE Bu çalışmada ön ısıtma, soğutma, nemlendirme,

Detaylı

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CMS JANT KOMPRESÖR MOTORU SOĞUTMA HAVASI ATIK ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BİTİRME PROJESİ VOLKAN DEMİRCİ Projeyi Yöneten Doç.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE HAVA ISITACAK, İZOLASYONLU KOMPOZİT DUVAR DİZAYNI VE SİMÜLASYONU Öğrencinin Adı ve Soyadı: Barış AKDUR

Detaylı

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1-Kullanım amacına göre Konfor klima Endüstriyel klima Hijyenik klima 2- Büyüklüğüne göre Bireysel klima Merkezi Klima 3- Fan Basıncına Göre: Yüksek basınçlı

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI*

KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* KAPALI YÜZME HAVUZLARI KLĐMA VE NEM ALMA TESĐSATLARI* Đbrahim ĐŞBĐLEN 1948 Manisa doğumludur. 1964 yılında Ankara Yapı Enstitüsü'nün Tesisat Bölümü'nü, 1972 yılında Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek

Detaylı

YAZ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE KANAL ÇAPLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE HESAPLANMASI

YAZ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE KANAL ÇAPLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE HESAPLANMASI TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 381-386 TEKNOLOJİ YAZ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE KANAL ÇAPLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE HESAPLANMASI ÖZET Mustafa AKTAŞ Mustafa Bahadır ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi,

Detaylı

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H.

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ABDULKAREM YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI

GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ GÜNEŞ ENERJİLİ ÖN ISITMALI HİBRİT RANKİNE GÜÇ SANTRALİNİN MODELLENMESİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ OLUŞTURULMASI Öğrencinin

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı